Вы находитесь на странице: 1из 105

R6VISTA ISTORICA

Anul al XXII-lea, n-le 4-6. April-Iunie 1936.

SUPT CONDUCEREA
LUI

N. IORGA

SUMARIUL:
Vasile Lupu c a Domn al Moldovei i al T e r i i - > Romaneti. /. Andrieescu: f tefan Ciuceanu. C. Gollner: P r e s a s s e a s c , un nou izvor pentru micarea revoluionar din Moldova (1848). N. lor ga: Biruina din 1423 al lui D a n Vod contra Turcilor. C. Velichi: Documente i cri romaneti din Bulgaria. Gh. Duzinchevici: Noi c o n t r i b u i i la D j m n i a lui C u z a - V o d . Ir. Ionescu-Nicov: Un cltor rus despre Principatele romne de la 1820. N. Blnescu : Un s a t : Chicanii. V. Mihordea: Documente greit datate n colecia Hurmuzaki". t. Gr. Berechet: Un dicionar n e o g r e c - r o m n e s c n m a nuscript de la nceputul secolului al X V I I I - l e a , V. Mihordea: tiri privitoare la rzboiul turco-german n 1686.St. Gr. Berechet: Un a c t de danie de la Alexandru-celBun din 1412, F e b r u a r 19. V. Mihordea: Noi m nuscripte n legtur cu Istotia R o mnilor la Biblioteca Naional din P a r i s . C. Gollner: Revoluia lui Horia. Dri de sam de N. lorga i Cornelia C. Bodea. Cronic de N. lorga, T. Holban i V. Mihordea. C. Velichi:

Notie de N.

lorga.
n i n H i H n i a n i n i i i n i

1 9

3 6

T I P O G R A F I A DATINA ROMANEASCA", V L E N I I - D E - M C N T E (PBAHOVA)

P r e u l : 40 Lei.

REVISTA ISTORIC!
- DARI DE SAMA, DOCUMENTE I NOTIE SUPT C O N D U C E R E A L U I N. IORGA.
"
1

'

v"* '-^

A n u l a l X X I I - l e a , nfe 4-6. }

April-Iunie 1936.

Vasile Lupu ca Domn al Moldovei i al erii'Romneti


Urmrind alte probleme, am gsit ntre documentele rmase de la V. A. Urechi, n biblioteca acestuia de la Galai, un document de la Vasile Lupu, important prin felul cum se intituleaz n el acest Voevod. D. profesor Iorga, care cercetase biblioteca, publicnd in extenso sau ca regete multe din documentele ei , a fost primul care i-a semnalat deosebita valoare, printr'o noti ce se vede pe mapa n care se afl actul: Act foarte rar dat din Focani de VasileVod Lupu ca Domn n ambele teri. Tiprit de V. A. U. n Miron Costin". ntr'adevr, dup cum o anunase Urechi nsui , docu mentul trebuia s apar, ca toate cele privitoare la Domnia lui Vasile Lupu, n apendicele ediiei pe care acesta o fcea operelor cronicarului moldovean. Cnd ajunge cu textul cronicii la partea unde Miron Costin arat inteniile lui Vasile Lupu de a porni contra lui Matei Basarab, Urechi se refer n special la dou do cumente , dintre care unul e cel semnalat de d. profesor N. Iorga, n notia pe care am reprodus-o.
1 8 3

Dup aceste afirmaii era firesc ca acele dou documente s fie date n apendice. Totui ele nu igureaz acolo, iar n apendice gsim c : Nota relativ la documentele Domniei lui Vasile Lupu, se va satisface n tomul al treilea al lucrrii noastre ", iar din cele dou documente importante de la Vasile Lupu anexm chiar la acest volum pe unul, cel mai lung, facsimilat. Cellalt, cu data
4

Iorga, Studii i documente, VII, pp. 89-97. V. A. Urechi, Miron Costin, I, p. 537. Ibid., p. 517 n o t ; vezi, la fine, r e p r o d u c e r e a dup d o u d o c u m e n t e n c a r e V a s i l e - V o d i zice D o m n al Moldovei i al Valachiei". * Ibid., p. 753.
2 8

102

C. Velichi

7143, Novembre 12, datat din Focani , l reproducem n tomul al treilea . Despre unul din aceste hrisoave foarte nsemnate a avut cunotin mai nainte de noi nvatul nostru coleg P. S. Epis copul Melchisedec " . Snt Jeci dou documente de acest fel: unul slav, altul roma nesc. Nu ni spune Urechi care e actul cunoscut de episcopul Melchisedec, dar, cercetnd lucrrile rposatului episcop, am gsit documentul romanesc publicat n Cronica Huilor. Melchisedec le-a cunoscut pe amndou i ni vorbete de ele atunci cnd face isto ricul satului Stnileti. Amintete documentul slav, fcnd cteva consideraii asupra titlului, dar reproduce numai actul romanesc . Cel de-al doilea act, cel slavonesc, l gsim facsimilat la sfritul volumului ntiu al lui Urechi. Dup acel facsimil dau mai jos transcrierea lui. Actele de acest fel snt, dup cum a spus d. profesor Iorga, foarte rare. N'am mai gsit ntre actele lui Vasile Lupu niciunul cu aceast intitulaie, care arat clar inteniile lui Vasile Lupu. Titlul ac sta nu i 1-a luat ns Lupu numai la sfritul anului 1635, cum a crezut Urechi, datnd greit documentul romanesc din 1639, ci abia n acest din urm an Novembre 1 6 3 9 , dup cum o arat cele dou documente . Dac la nceputul Domniei lui, Lupu voia s ieie Domnia lui Matei pentru fiul su Ioan, numai mai trziu, n 1639, a avut gnduri mai mari, ca unul ce avea: hire mprteasc mai mult dect domneasc". Vasile Lupu, intitulndu-se astfel, se socoia ca urma al mp railor bizantini, sau, cum l arat d. profesor N. Iorga, un cu nosctor i exploatator iste al intereselor cretine din Statul oto man, un tutor ambiios cu apucturi ntr'adevr mprteti al Bi sericii celei mari ca i al tuturor Patriarhilor i organisaiilor re ligioase din mprie, crora nu se nvoia fr aceast recunoa tere a lui, ca urma da drept al mprailor, a li da prinosul ".
2 s 4 6 6

Iai, l-iu Novembre 1639. Vasile-Vod Lupu d boierului su RaAcesta e d o c u m e n t u l vzut la Galai de d. p r o f e s o r N. I o r g a . A c e s t v o l u m n'a mai a p r u t * Ibid., p. 7 5 3 ; II, p. v n , prefa. M e l c h i s e d e c , Cronica Huilor, B u c u r e t i 1 8 6 9 , pp. 273-4 ; a p e n d i c e , p. 6 1 . Cf. Iorga, Istoria RomnUor, ed, I X , V l e n i i - d e - M u n t e , 1 9 3 5 , p. 2 8 3 . N. Iorga, Vasile Lupu ca urma al mprailor de Rsrit n tutelarea Patriarhiei de Constantinopol i a Bisericii ortodoxe.
2 4 5 6 1

Vasile Lupu ca Domn al Moldovei i al erii-Romneti

103

covi Cehan, logoftul al doilea, satul Stnileti, din inutul Flciiului.


Jw ldCH/\H RocKOAa H KAdVHHCKOH, H EO?KHK> WJK MHAOCTKI rocnoA<PK AIH SIMAH MOACM H AiKCKOH AaAOVO'U 4tVAN EOAOCT HJHIIp-kA G&KIUHI rOCtlOACTKd
8 A A H A 0 C T H B H V

nOMHAOBaVOM rtOrO^'T,

HdlUfMg CfrtO

K-kpHOiUS EOA-kpHH, H4

PhKOKHLlX MTO 8 E&IAO IfVdN,

BTOpHI

A'* Ha

HM"k G T h H H A f L U I H , JTO TOI CfAO

$KAMHICKM$,

(fku,-k

IIpSTOK-k,

A<>

aillllf

"

AAHAOKaHHit SSHKOKH KOfBOA<>

CBOCAAg

IIOHaiUKO

AEOPHHK

W T &T(^iHA

ToAAlUfBHMH, H EXIAO IA*8 CkMXpTH

WB-kliaHO T O t CAO, 3d rO. fl, nOTOM

$HKd CBOtrO I f VAN A,ROpNHK, f l p ^ A

I10CAH CAAKpT H liaKHJK

HlXH
AAH

A,KOpHHK, rOCnOACTKd A \ H , KXEkIAO A<"A<>X


0M

3-k\*A\ A^BHHv

TOC CCAO E h l T H A""flHH"k KHillf

rOCnOA<ipCKH, BKOJK 3a H3NOK8 IIAIlIf A\S

NdHHCT
h n 0

rocnoACTKa

"

A\HAORdVOA\ A<tr<t$(T

nHCdHHOAg EOA*kpHH$ CTXHHA(LUHI , KaKo

PxKOBHllX

Hl^AH WTHHHA

TO A O

A< * C T J M 8 n p a s a

H A > > I C H A\HAOKdHIIU H ...JlOTBpXJKACNHf, CK KKC'k A < < HH > HCnOpSlUEHHO HHKOAHJKf GAA rocnoAHHK KtA-kA. A-kT IIw EacHAtu KotKOAa. HA B*kKH. 11 HHX Al' Nf

AO.\'OAOA\,

Cf $ A \ H l u ] a ( T . 8 Iac, 3 p A \ H , HCfKpHf A.

UlaHAHp.

Traducere. Io Vasile Voevod din mila lui Dumnezeu Domn al rii Moldoveneti i Romaneti. Precum s'a milostivit Domnia Mea i am miluit i am dat boierului nostru credincios Racovi Cehan, logoftul al doilea, un sat cu numele Stnileti, n inutul Flciiului, la apa Prutului, care sat a fost mai nainte danie i miluire unchiului su Ionaco Cehan, de la tefan-Vod Toma, i i-a fost fgduit lui acest sat de unchiul su Cehan V ornic, nainte de moartea lui. Iar, dup moartea lui Cehan Vornic, Domnia Mea am luat acest sat, s fie iari domnesc, cum a fost foarte ade vrat odinioar. i iar Domnia Mea am miluit i am dat mai sus scrisului boierului nostru Racovi Cehan logoft acest sat Stni leti, ca s-i fie lui dreapt ocin i danie i miluire i ntritur cu tot venitul, nestricat de nimeni n veci. i altul s nu se amestece. Singur Domnul a poruncit. Io Vasilie Voevoda. n Iai, anul 7148, Novembre 1. aidir. C. Velichi.

f tefan Ciuceanu
S'a stins acum cteva zile la Craiova unul din cei mai buni i mai vrednici profesori din nvmntul secundar. Fost, dup rzboiu, director al colii Normale din Arad, anume detaat i unde a depus o munc ndrtnic pentru cartea i spiritul ro manesc cel curat i tare, ca n locurile lui oltene, tefan Ciuceanu moare cu puini ani naintea pensionrii care avea s-i aduc odihna meritat, dup toate ostenelile sale, foarte puin rspltite. Pierderea sa, la scurt vreme dup aceia, tot aa de regre tabil, a profesorului de istorie de la Roman, Constantin Dasclu, constituie pentru nvmntul istoriei la noi un nou i mare gol, greu de mplinit. tefan Ciuceanu a izbutit printr'o energie remarcabil i cu mari sforri, chiar mpotriva firii sale ubrede, s treac mult dincolo de ndatoririle catedrei sale i s fie, nu numai un pro fesor ascultat, fiindc vorbia totdeauna dintr'un prisos de cunotine variate, adunate printr'o dragoste de carte totdeauna vie, c i a ajus s fie un deschiztor de drum nou, n direcia mai larg a cunoaterii trecutului i a iubirii ce-i datorim. Membru corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice, tefan Ciuceanu a fost un timp i director al Museului i Biblio tecii Aman, de unde, la un moment, a fost nlturat brutal, din obscure consideraii politice, i de abia mai trziu a fost nlocuit n chip demn i mngietor, prin d-na Farago, aleasa poet. Bibliofil n nelesul de statornic i harnic cetitor, fiindc aa a fost i a rmas totdeauna, cutreiernd regulat librriile Craiovei i cele bucuretene ca s cumpere din banii si msurai cu" scumptate crile cele mai utile ce-i ieiau nainte, tefan Ciu ceanu a depus n calitate de membru corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice o activitate care poate constitui un exem plu pentru toi tinerii studioi ce se consacr tiinii despre trecut, avnd a preda i a lucra n una sau alta dintre regiunile terii noastre de astzi, regiuni care i ateapt s li fie de folos. tefan Ciuceanu a fost de mare folos cunoaterii trecutului oltean prin cltoriile i rapoartele sale referitoare la ele, dar, mai mult dect att, dup plecarea de la Aman", prin nfiina rea nceputului de museu, njghebat n foarte modeste condiiuni la Prefectura de Dolj, apoi instalat tot acolo din ce n ce mai

n larg, dac nu mai bine. Este nceputul Museului regional de astzi, din casa de puternic amintire a Bniei din Craiova, museu cruia trebuie s i se dea ceia ce-i lipsete ca ornduire legal i asigurare material ca s-i ndeplineasc menirea foarte de sam ce are. Comorile ce posed astzi au nceput s fie adunate de tefan Ciuceanu, de la cele d'intiu obiecte preistorice, asociate cu altele, paleontologice, ale Prietenilor tiinii" i alese piese etnografice i de art popular. tefan Ciuceanu a fcut numeroase cltorii n regiunea sa, culegnd tot ce putea, dup mijloacele sale modeste, interesndu-se mai ales de antichitile oltene, pentru care a ajuns chiar la alctuirea unei schie de hart foarte folositoare, pe care am ntrebuinat-o n cea mai nou hart archeologic a terii, din 1929. Dornic de a asista odat i de a lucra chiar la spturi, ca s vad el nsui misterul desmormntrii unor vechi lucruri de mult uitate n pmntul judeului su, s'a mbolnvit de febr recurent de la soldaii sptori i de la conductorul lucrrilor, i era s moar. Dar niciodat nu s'a plns i poate nici nu a spus nimnui ce era s i se ntmple, considernd-o, de si gur, ca ntmplare a datoriei. La Comisiunea Monumentelor Istorice a publicat puin, dar ce a publicat e un punct de plecare pentru locurile sale. Bine a pornit pasul tefan Ciuceanu, care-i gsete astzi pace n pmntul de unde s'au gsit i s'au scos attea lucruri de mare pre, aflate n museul nceput de el. Prin ce a fcut, prin ce a putut face, n partea frumoas i mndr a unei teri al carii viitor i el I-a pregtit, cu tot su fletul arztor ce sttea ntr'un trup neajutat, tefan Ciuceanu va rmnea pururea n amintirea celor cari l-au cunoscut i cari tiu ct s'a silit s-i fac datoria i cum iubia coala i cartea i respecta tiina, cutnd s fie de ct mai mult folos.
I. Andrieescu.

Presa sseasc, un nou izvor pentru micarea revoluionar din Moldova (1848)
Studiul de fa nu este dect un capitol dintr'o lucrare n m a nuscris, Revoluia anului 1 8 4 8 i ecoul ei n presa sseasc", n tregind informaiile publicaiei Anul 1 8 4 8 n Principatele Romne" .
1

Anul 1848 in Principatele 6 voi. ia~8".

Romne,

Acte i Documente,

Bucureti,

1902-10,

Revoluia anului 1848 din Principatele Romne i gsete un ecou puternic n Siebenbiirger Bote" Siebenbiirger Wochenblatt" i Satelitt", pe cnd celelalte ziare, ca Transilvania" Amts-und Intelligenzblatt zum Siebenbiirger Boten" i Siebenbiirger Volksfreund", ocupndu-se mai mult cu chestii locale, negligeaz e v e nimentele de dincolo de Carpai, amintind abia n cteva note rzlee micarea revoluionar din Moldova. Ziarele sseti i luau informaiile lor despre evenimentele din Principatele Romne din Semaline", Journal de St.-Ptersbourg", Bukrester Zeitung", Romnia" i Popolul Suveran", dar aveau i corespondenii lor n Principatele Romne, cari descriu cu toate amnuntele peripeiile revoluionare, urmrite de aproape de p u blicul cetitor ssesc, pe care-1 preocupa, n anul 1848, ideia daco-romanitii, fiind aceasta o posibilitate de a mpiedeca uniu nea Transilvaniei cu Ungaria .
1

Atitudinea presei sseti fa de micrile revoluionare din Principatele Romne oglindete orientarea politic a Sailor din anul 1848, mprii ntre adereni i dumani ai Uniunii cu U n garia . Aceast orientare politic explic faptul c S. Bote", oficiosul cercurilor conservatoare din Sibiiu, dumane Uniunii, nu se ridic mpotriva Ruilor conservatori, cnd acetia ocup Principatele Romne, criticmd n schimb atitudinea Ungurilor fa de Principate. n oposiie cu S. Bote", ziarele liberale i filo ungare, ca S. Wochenblatt" i Satelitt", ndeamn pe Romni la resistena armat fa de Rui. E indiferent unde luptm", e x clam Anton Kurz, redactorul ziarului S. Wochenblatt", dac luptm pentru libertate i salvm Principatele de despotismul rusesc" .
2 3

Corespondentul ziarului S. Bote" descrie n colori ntunecate domnia lui Mihai Sturdza, a satrapului turcesc". Cu nceputul Domniei sale s'a introdus un sistem de exploatare, de conrupie

Von der Union und nebenbei ein Wort ber eine mgliche dako-romanische Monarchie..., Sibiiu, 1 8 4 i n ~ 8 , 4 6 p. F r . Teutsch, Geschichte der S. Sachsen, vol. III, pp. 2 1 4 - 7 ; E . Sigerus, Die deutsche periodische Litteratur Siebenbrgens, Ostland, 1931, pp. 1 1 6 2 3 i O. Wittstock, D a s litterarische Leben der vierziger Jahre, Satelitt, no. 6 0 , - 2 7 Iulie 1 8 4 8 .
2 8

i de

hoie, care a demoralisat ara, apropiind-o de

margenea

prpastiei" Descrierea aceasta exagerat a Domniei lui Mihai Sturdza a fost probabil inspirat de oposiia boierilor, care a publicat pam fletele Stihuire pentru sptmna patimilor a Patriei" , Mieriei Stourdza et son administration " i Mihail Sturdza, partida n a ional si comisia" *, in care nfieaz pe Domnul moldovean ca pe un om lacom i conruptibil. Fiind dat aceast nemulmire, se lanseaz n luna lui Mart un Apel anonim ctre Moldoveni", care a fost mult discutat. Felul n care acest apel a fost redactat d de bnuit c s'ar datori cercurilor filo-ruseti, care sprijiniau n ascuns uneltirile ndrep tate mpotriva Domnului. Apelul ncepe cu urmtoarele frase: ...Pan cnd vei purta [jugul] unei tiranii a D. M. S. nevrednic sngelui strin [rusesc] ce s'a vrsat pentru Voi, ca s V lase mntuitoare instituii vrednice de toat memoria [Regulamentul Organic] ".
2 3 6

Tinerii boieri ntori din Frana ncep a convoca mai multe adunri, pentru a comenta situaia Moldovei, cutnd a gsi mij loace pentru a nltura tutela ruseasc. Adunrile premergtoare marii adunri de la Otelul Petersburg snt menionate de S. Bote" i S. Wochenblatt", corespondentul ziarului din urm specificnd c Domnul, aflnd de adunrile secrete, a ncuviinat, n nelegere cu consulul rusesc, s se numeasc o comisie pentru o formula doleanele poporului. Tineretul, dornic de reforme, in sist ns c adevratele dorine ale poporului ar putea s se afle numai printr'o adunare public .
6

Faptul c acest corespondent moldovean al ziarului S. W o c h e n blatt" a tiut c Mihai Sturdza, sftuit de consulul rusesc, a ndem nat pe tineri s-i arate doleanele, este un indiciu despre infor* S. Bote, no. 4 6 , 17 Maiu 1 8 4 8 . N. A. B o g d a n , Pamflete politice mpotriva in Revtsta Arhivelor, anul I, no. 1, p. 3 3 .
2 3 4

lai Mihail

Gr.

Sturdza-Vod,

Bruxelles, 1846, i n - 8 , 2 3 pp. In 8 , 2 0 pp. Anul 1848 In Principatele Romine, v o l . 1, p. 149. S. Bote, no. 4 6 , 17 April 1 8 4 8 ; S. Wochenblatt, no. 3 4 , 2 7 April 1 8 4 8 , cf. Gueroult c l r e Lamartine, Anul 1848 in Principatele Romine, vol. I, p. 184 , Allgemeine Zeitung din Augsburg, no, 128, 7 Maiu 1848 ibid., p. 1 8 4 .
8 6 s

maiile precise ale acestui corespondent: De altfel, evideniaz i o analis comparativ a tirilor din Allgemeine Zeitung" din Augsburg despre revoluia din Moldova i a celor din S. Bote" c ziarul ssesc a servit ca izvor marelui cotidian german din Augsburg. Adunarea cerut de tinerimea doritoare de reforme a fost apro bat de Mihai Sturdza i de consulul rusesc i s'a inut n ziua de 27 Mart la Otelul Petersburg ntr'o atmosfer destui de t e m perat, avnd loc numai o singur interpretare mai vehement, a unui cetean austriac, Winkler. Din snul adunrii se alege n sfirit un comitet care formuleaz desideratele poporului n cunos cutele treizeci i cinci de puncte . Petiia isclit de mai muli boieri i de aproape toi intelectualii Iailor a fost presintat printr'o deputie lui Mihai Sturdza, care a rspuns c primete toate cererile afar de garda naional . Informaia confus din Allgemeine Zeitung" din Augsburg, dup Wiener Zeitung", c aizeci de conspiratori ar fi ntrat n palat, silind pe Mihai Sturdza s aprobe desideratele exprimate de A d u narea din Otelul Petersburg nu poate resista criticei istorice. n timpul pertractrilor intre delegaii poporului i Mihai Sturdza, populaia ieean se adun n faa casei boierului Alccu M a v r o cordat, ateptnd rspunsul Domnului. S. Bote" vorbete numai de o adunare mai restrns n casa tnrului Alecu Mavrocordat , dar Le National" lmurete c s'a adunat public numeros (nombretxx public), care, nencpnd n casa boiereasc, se strnse n faa ei, devenind tot mai numeros . Pe la ase oare dup amiazi casa i ograda tnrului M a vrocordat erau tixite de lume, ulia era nchis de trsuri", scrie
l 2 3 4 6

5 . Bote, no. 4 6 , 17 Maiu 1848. Informaii preioase ni 4 broura c o n t e m poran, Intimplrile din Moldova n luna lui Mart 1848, in-4", 12 p p . ; ci. Allgemeine Zeitung din Augsburg de la 7 i 2 5 Maiu 1848, Anul 1848 in Principatele Romne, voi. I, pp 198 i 3 3 4 Le National, 10 Maiu 1848, ibid., voi. I. p. 3 5 4 5 Hurmuzaki, voi. XVIII, p. 5 0 Codrescu, Uricariul, voi. X , p. 8. S. Wochenblatt, no. 3 4 , 27 April 1 8 4 s , S. Bote, n - 4 6 , 17 Maiu 1 8 4 8 ) cf. Le Siecle, n Anul 1848 in Principatele Romine, voi. I, p. 2 9 1 depea c o n s u lului Gueroult, ibid., voi. I, p. 3 5 4 . Ibid., voi. I, pp. 2 3 0 - 1 . * Ibid., no. 4 6 , 17 Maiu 1 8 4 8 .
s 8 8 5

Anul

1848 in Principatele

Romine,

voi. I, p. 3 5 4 ,

Gheorghe Sion lui Gheorghe Bariiu la 2 April 1848 Dup a dunarea de la Otelul Petersburg a avut deci loc nc o adunare de strad la 29 Mart. Exist o contradicie ntre S. B o t e " i S. Wochenblatt" , S. Bote" artnd, ca i istoriografia curent , c adunarea s'ar fi disolvat n mod linitit, pe cnd S. Wochenblatt" afirm c p o porul s'ar fi revoltat. V. (?) Ghica, auzind c Mihail Sturdza caut s evite de a lua o atitudine clar fa de cele treizeci i cinci de puncte, rostete un discurs violent, cernd ca poporul s se narmeze. S ne scldm n sngele nostru i al su ca s scpm ara de des potism." Poporul, nflcrat de acest discurs, gata de a se narma, ncepe s-i manifeste violent sentimentele fa de Domn. D e v e nind astfel situaia lui Minai Sturdza critic, acesta se refugiaz n casarm n strigtele mulimii Cale bun tiranului". n sfrit poporul ncepe s se risipeasc, primind din partea conducto rilor ordinul de a se aduna dimineaa narmat . Descrierea aceasta, expediat ziarului ssesc de corespondentul su din Iai, este confirmat de amintita scrisoare a lui Gheorghe Sion, 2 (14) April 1848 i printr'o not de ziar aprut n Gazeta de Transilvania" la 15 (27) April . Care este raportul ntre scrisoarea lui Gheorghe Sion i articolele din ziarele S. Wochenblatt" i Gazeta de Transilvania" ? A v e m a face cu trei izvoare inde pendente, sau articolele de ziare au fost inspirate de scrisoarea lui Gheorghe Sion?
2 3 4 6 6 7

Scrisoarea lui Gheorghe Sion a fost adresat ctre Bariiu, r e dactorul ziarului Gazeta de Transilvania", care de sigur s'a fo losit de aceast scrisoare, descriind evenimentele din Moldova n ziarul condus de el. Asmnarea cea mare ntre articolul din
Ibid., vol. I, p. 2 2 4 . S. Bote, n o . 4 6 , 17 M a i u 1848. 5 . Wochenblatt, no. 34, 2 7 April 1848. C o l e s c u - V a r t i c , 1848, zik revoluionare, p. 1 2 3 Albini, n Anul 1848 in Principatele Romine, voi V I , p. X L I V Intimplrile din Moldova, p. 8 N . Iorga, Istoria poporului romnesc, vol. IV, p. 8 2 , X e n o p o l , Istoria Rominilor, vol. X I I , p. 6 0 .
3 3 4 ; ; 6 6 1

S. Wochenblatt, n o . 3 4 , 27 April 1 8 4 8 . Anul 1848 in Principatele Romine, vol. I, pp. 2 2 3 - 7 . ' Ibid., vol. I, p. 3 2 3 .

Gazeta de Transilvania" i scrisoarea din Iai ntrete aceast presupunere. Scrisoarea lui Gh. Sion. Atunci toi au strigat c din cele ce cer nimic nu voiesc a lsa. Peste o jumtate or al doilea rspuns veni. Domnul cere s ngduii nc dou sptmini ph vor veni comisari de la amndou Curile, ca s hotrasc de se poate ncuviina ast manifestaie" Gazeta de Transilvania", 15 (27) April. Poporul adunat numeros n n casa tnrului Mavrocordat striga Voim toi ce am cerut". A doua deputaiune aduce p r o vocarea Domnului ctre popor ca dou sptmni s fie linite, pan ce vor veni comisari de la Poart si de la Rusia....

n schimb, ntre articolul din S. Wochenblatt" i scrisoarea lui Gheorghe Sion nu exist ncio legtur, articolul d. ziar fiind mai bogat ca informaie. De altfel redactorul ziarului ssesc greu ar fi putut s .cunoasc aceast scrisoare. Iar S. Wochenblatt" a aprut n aceiai zi cu Gazeta de Transilvania" Revolta populaiei din Iai la 29 Mart 1848 este prin urmare menionat de dou izvoare independente : scrisoarea lui Gheorghe Sion i articolul din S. Wochenblatt". i o coresponden din Constantinopol ctre Journal des Dbats" releveaz c rscoalele din Moldova au un caracter foarte serios" . A m artat mai sus c s'a presintat micarea revoluionar din Moldova ca fiind absolut panic i nici n'ar merita s fie numit revoluie. Nu cred c aceast prere corespunde situaiei de fapt, relatat att de scrisoarea lui Sion, ct i de S. Wochenblatt". Corespondentul acestui ziar nu avea niciun interes s dea un amnunt fals, reproducnd chiar n romnete strigtele mulimii : Cale bun tiranului". Revolta aceasta explic i^ retragerea Domnului la c a s a r m , ca i msurile stranice luate de Mihai Sturdza. Reaciunea brutal a' acestora n'a fost un capriciu des potic, ci dictat de mprejurrile de fa.
T 8 (

Descrierea de corespondentul ziarului ssesc i de Sion a ' e v e nimentelor de strad snt complectate printr'o depe a c o n -

Ibid., vol. I, p. 3 2 2 . Les troubles qui ont eu lieu en Moldavie avaient un c a r a c t r e trs srieux". * Depea consulului Guroult, ibid., vol. I, p. 2 2 8 -, Allgemeine Zeitung din A u g s b u r g , 2 5 Maiu 1 8 4 " , ibid., vol. I, p. 3 5 5 ; S. Bote, no. 4 6 , 17 Maiu 1 8 4 8 .

sulului frances Gudroult, nfind pertractrile din palatul d o m nesc ntre deputia boiereasc i Mihai Sturdza *. Mihai Sturdza, dndu-i sam n urma adunrii zgomotoase a poporului c nemulmiii snt gata s atace casarma, la 5 0 Mart, caut s previn aceast primejdie, dnd soldailor ameii de buturi spirtoase ordinul s-i aresteze Ordinul a fost executat cu toat brutalitatea. Populaia, observnd apropierea soldailor de casa lui Alexandru Mavrocordat, ridic un fel de baricad n faa casei, ca s dea vreme celor din cas s fug, ns baricadele au fost rpede sfrmate i miliia nvli n ograd, trgnd cteva salve in aier pentru a intimida pe tineri . Tinerii doritori de reforme, surprini in casa fui M a vrocordat, au fost arestai i dui n curte, unde Grigore Sturdza, nfuriat, d soldailor chiar ordinul ca arestaii s fie mpucai, fiind mpiedecai numai de fratele su Dimitrie s execute o r dinul d a t .
2 3 4

A dou zi, o publicaie a lui Mihai Sturdza anun c tulbu rtorii de linite au fost mprtiai . Treisprezece din cei arestai au fost legai i transportai la Galai, unde trebuiau s fie trecui peste Dunre. La trecerea flu viului apte tineri (corespondentul ziarului S. Wochenblatt" d numrul exagerat de aptesprezece) au reuit s fug i s se adposteasc la consulatul engles . Resumnd, se poate constata c in Moldova a fost un nceput de o serioas micare revoluionar, nbuit ns n smbure prin msurile energice luate de Mihai Sturdza. c. Gollner.
s 6

Depea consulului Gueroult, in Anul 1848 in Principatele p. 2 2 8 . S. Bote, n. 4 6 , 17 Maiu 1848. Scrisoarea lui Gh. Bariiu, n Anul 1848 in Principatele p. 2 2 6 .
2 8 4

Romne,

vol. I,

Romne,

vol. I,

S. Bote, no. 4 7 ; Le National", Anul 1848 in Principatele Romne, voi. I, p. 355. Depea consulului Gu6roult, ibid., vol. I, p. 3 2 0 ; Journal des D 6 bats", ibid., vol. I, p. 3 2 0 ; Gazeta de Transilvania", ibid., vol. I, p. 3 2 3 i AUg. Zeitung", ibid., vol. I, p. 199. Anul 1848 n Principatele pp. 5 2 - 3 .
6 5

Romne,

vol. I, p. 1 8 0 ; Hurmuzaki, voi. XVIII

In Archiva Central din Viena Haus- Hof- and Staatsarchiv, Konsulate, fasc. 6, se gsete o cerere a tinerilor arestai ctre consulul austriac Tlmon^ relevnd toate amnuntele c u privire la arestarea din Iai i transportul la Galai; cf. S. Bote, no. 47 S. Wochenblatt, no. 3 4 .
s

Biruina din 1423 a lui Dan Vod contra Turcilor


Intr'un calendar pe pergament, afltor n Biblioteca Gimnasiului din Braov i publicat de G. D. Teutsch, n Archiv filr siebenburgische Landeskunde, XIII, se afl, la pagina 362, aceast noti contemporan, de o importan extraordinar : 26 Febr. Hac die Dan hostiliter mactavit Turcos. Anno Domni M C C C C X X I I I fere 36 milia interfecit, viriliter prostruendo" (cetete : prosternendo"). Cronica a fost reprodus, cu schimbarea locului i felului datei, n Quellen der Stadt Brasso, IV, p. 291. Vezi izvoare veneiene n ale mele Studii i documente, III, Prefaa. N. Iorga.
0 0

Documente i cri romaneti din Bulgaria


c u prilejul c r i i d-lui J e c o v , AHHX CB"kTHAHHK& B& AAHNdAOT (O l u m i n din trecut"), Sofia 1 9 3 6

Cartea d-lui I. Jecov arunc o vie lumin asupra strnselor legturi culturale care au existat n trecut ntre cele dou popoare, romn i bulgar. Mnstirea Sf. Treime, de care se ocup d-sa, ca i celelalte mnstiri vechi bulgreti, ca mnstirea Rilo sau mnstirea cu hramul Schimbrii la Fa (npOEpa>KNCKHd), de lng Trnovo, . a., au stat n nentrerupte relaii cu erile noastre, ai cror Domni le-au ajutat tocmai n timpul n care aveau mai mult nevoie, n epoca robiei turceti. D. Jecov arat mai ntiu rolul important pe care l-au avut mnstirile n trecutul poporului bulgar, conchiznd c ele n'au fost numai focare de credin cretin, ci n ele s'a pstrat curat cultura, viaa i arta bulgar. ntre aceste mnstiri, mnstirea Sf. Treime are o deosebit importan prin faptul c aici- au trit dou figuri nsemnate n trecutul bulgar: Teodosie de la Trnovo i patriarhul Eftimie. Mnstirea Sf. Treime se afl la ase kilometri spre Nord de Trnovo. Data la care s'a zidit nu e bine cunoscut. Un cer cettor mai vechiu, dr. Beron, a crezut c poate fi fixat Ia 1070. D. Jecov arat, cu numeroase argumente, c nu putem cunoate precis data zidirii, dar c putenf afirma cum c nceputurile dateaz din vremea lui Teodosie de la Trnovo, care ar fi nte meiat-o n prima jumtate a secolului al XlV-lea. Nu se tie care

a fost primul nume al mnstirii. arul iman zidete acolo noua mnstire cu hramul Sf. Treime, dar mnstirea a fost cunoscut i supt numele lui, aa cum se vede n documentul romanesc al lui tefan Cantacuzino: mnstire ce s chiam mon, care iaste nceput i nnlat den temelie de rposatul mon Craiu". Autorul insist asupra vieii i activitii lui Teodosie i mai ales a patriarhului Eftimie. Dintre scrierile acestuia din urm snt de notat pentru noi cele dou scrisori ale lui Eftimie ctre Nicodim de la Tismana. Printre elevii lui Eftimie e citat Grigore amblac, artndu-se legturile lui cu Moldova. Vremea de glorie a mnstirii ine pan la nvlirea Tur cilor, cu venirea crora ncep timpuri grele pentru mnstire. D. Jecov arat pe scurt cum a czut Bulgaria supt Turci i, cu toate c nu era caul, cum s'a ntins suzeranitatea turceasc i, asupra terilor romaneti. Adaug apoi cteva cuvinte despre Domnii notri cari au ajutat mnstirea. S'au strecurat n aceste date cteva greeli, dintre care notm: Mirco, voevod al Romno-Bulgarilor" (e vorba de Mircea-cel-btrn), cronologia stabilirii suzeranitii turceti n erile romaneti (p. 75); Gheorghe tefan este Domnul fanariot Stefanachi Gheorghios", . a. (p. 76). In vremea nvlirilor i apoi a robiei turceti, mnstirea sufer foarte mult, fiind jfuit n mai multe rnduri. Ea se ine acum numai cu ajutoare bneti, ntre care cele venite din Principatele romne snt cele mai nsemnate. Pentru ele veniau clugrii n fiecare an peste Dunre. Mnstirea posed cteva hrisoave de la Domnii notri. Celelalte au ars, dup cum se spune n documentul lui tefan Cantacuzino. Tot din acest document aflm pe civa dintre ai notri donatori i ctitori ai mnstirii: Radu-cel-Mare i fiul su Mihnea,.Matei Basarab i Vasile Lupu, erban Can tacuzino, Constantin Brncoveanu, tefan Cantacuzino, Alexandru Ghica, Alexandru i Constantin Ipsilanti. S'au pstrat numai patru acte. Cel mai vechiu este de la tefan Cantacuzino, apoi vin documentele lui Alexandru Ghica, Alexandru Ipsilanti i Constantin Ipsilanti. Actul lui tefan Cantacuzino e stricat tocmai acolo unde e vorba de numele Domnilor anteriori, aa c nu putem ti numele tuturora. Documentele snt date n fotografii i traducere bulgar. Dau

la fine textul romanesc al lor. S'a pstrat i cererea de ajutor adresat de mnstire n 1859 Mitropoliei noastre din Bucureti, n care clugrii arat c de jumtate de veac n'au mai primit nimic, de aceia noiesc cererea lor. Se dau apoi nsemnrile de pe crile de slujb. Mnstirea are i cri venite din erile romaneti. n cartea sa d. Jecov nu le arat care snt. Ccrcetnd mnstirea, am gsit, printre numeroa sele cri greceti i slave de provenien ruseasc, urmtoarele : 1. Antologhion adec floarea cuvintelor", tiprit de Antim Ivireaiiul, ca episcop al Rmnicului, n vremea lui Constantin Brncoveanu i a Mitropolitului Teodosie, cu cheltuiala Sptarului Mihai Cantacuzino, n anul 1705. 2. Cuvintele i nvturile prea-cuviosului printelui nostru Efrem irul", tiprite n zilele lui Scarlat Alexandru Calimachi, cu blagoslovenia Mitropolitului chir Veniamin", la Mnstirea Neamului, n vremea egumenului Ilarie, stare al mnstirilor Neamul i Secul, 1818, 5 Novembre. Cartea se termin cu capitolele ce privesc viaa mnstirii dup eliberarea Bulgariei i cu nzuinile ei de viitor. -Remarcm, pe lng ilustraiile i reproducerile de acte ce mpo dobesc lucrarea, frumoasele cuvinte pe care le are d-sa pentru Voevozii notri, cari au ajutat mnstirea. Cartea, prefaat de printele Goev, directorul Museului istoric-arheologic-bisericesc din Sofia, a fost foarte bine primit de publicul bulgar i nume roase recensii favorabile au aprut n ziarele i revistele bulgare. Bucureti, 28 Februar 1715. tefan Cantacuzino Voevod d mnstirii Sf. Troi de la Tmova cte treizeci de ughi anual, iar, pentru cheltuiala clugrilor ce vin s ia acest ajutor, cte cinci sute de bani. Ci sntu milostivi, ci au neleagere, c[i] s nevoesc a face bine, nu ntr'alt chip, ci cu d[u]hul lui D[u]mnezeu aciastea i a le plini i a s spodobi, cu punerea de a fi fii credincioi i a moteni mpria ce iaste gtit de la nceputul lumii, precum zice Pavel apostol: Ci s poart cu duhul sfntu, acestea snt fii lui Dumnezeu. Pentru aceaia, cei ce vria s [i] mntuiasc sufletul, dator iaste a rvni... i aa singuri pe sine a s spodobi, precum zice i Matei evanghelistul: Fericii de cei milostivi, c' aceia milui[i] vor fi i, nnaintea porii mprii[i], nu li s va nchide slava, ci lor cu cinste nnaintea lui Dumnezeu, ca nite

fii numii vor fi, ntru slaul ceriului, n veacii veacilor s vor cununa cu cununi neputrede. Pentru aceaia i eu ntru Hristos bun credincios i bun cinstitoriu i singur iitoriu Io tefan Cantacuzino, Voevod i Domnu a toat ara-Rumneasc, dentru darul i den mila lui Dumnezeu (o jumtate de rnd e ters), aducndu-mi aminte de cei ce au fost mai nainte de noi ncu nunai cu Domniia la Scaunul acesta, cum au druitu i au ntrit dumnezeetile lcauri, aa i noi am dorit cu poft asupra sfintelor mnstiri, mai vrtos ctr aciast sfnt i dumnezeiasc mn[]stire ce s chiam nion, care iaste nceput i nnlat den temelie de rposatul mon Craiu, care mnstire iaste peste Dunre, n munii Trnovului, unde se cinsteate i s prznuiate hramul sfintei de via fctoare nedesprit Troi. Care acum, venind prinii clugri de la aciast sfnt mnstire, aducndu la Domnia Mea rugciuni i blagoslovenie de la toi prinii de acolo, mpreun i cu hrisov.... (un sfert rnd ters) ....lo Matei Bsrab Voevod i hrisovul rposatului Costandin-Vod Brncoveanu, pentru mila ce au avut sfnta mnstire de la ali rposai Domni ce au fostu mai denainte vreame, i nelegnd Domniia Mea jalba prinilor clugri de acolo, cum au rmas aciast sfnt mnstire ntru nedestoinicie pentru multe ntmplri ce s'au fostu ntmplatu pre acolo i au ajunsu la mare srcie i neavnd niciun folos i niciun venit de nicio parte, am rvnit i Domniia Mea, denluntru inimii Domnii Meale, ca s m numescu nou ctitor la aciast sfnt mnstire. Pentru aciast, am fgduit cu acestu hrisov al Domnii Meale i am adaos la sfnta mnstire acest mertic..., s vie prinii clugri de la aciast sfnt mnstire ntocmai la vreame, la luna lui Avgust, s ia pre [acest] mertic de bani ughi 30 i prinilor clugri.... (o treime de rnd ters) s se dea pentru cheltuiala lor bani 500, ca s fie sfintei mnstiri de ntrire i prinilor clugri de hran i de nbrcminte, iar Domniei Meale vecinic pomenire. Deci pentru aciast v rog pre voi, prinilor clu'gri, cu numele lui Dumnezeu ca s scrie pre Domniia Mea i pre prinii Domniei Meale la sfintele voastre taine i ne pomenii la proscomidie, iar noi ntru toate zilele vieii noastre dator sntem pururea a milui i a ntri sfnt mnstire cu acestu mertic de bani ce scrie mai sus. Aiderea i n urma Domnii Noastre, pre care va aleage Domnul Dumnezeu a fi stpnitoriu Scaunului rii-Rumneti, s fie n tire pentru aciast s[fn]ta mnstire S[fn]t Troi, c au fost avut hrisovul rposatului rban-Vod cel de d tnultu denti pentru... hrisovul Radului-Vod Mihnii-Vod, scrise unul dupre altul (un sfert de rnd ters) pentru.... venind prinii clugri aici n ar pentru mil, pe vreme cndu au venit Batr Gabru, Domnul Ardealului, cu Ungurii, de au jfuitu i au prdat ara aciast, ...zilele rposatului Matei-Vod venind prinii clugri pentru

mila... nchipuindu hrisovul Radului-Vod i hrisovul Lu ... d n casa unui Patru negutoriul ca s stea la dansul. Deci atunci s'au fost ntmplat de au arsu toate prvliile negustorilor, i atunci s'au fostu arsu i aceale dou hrisoave, de care rposatul Matei-Vod au fostu nnoitu mila sfintei mnstiri, cu al doilea hrisov al Domniei Lui, precum i Domnia Mea l-am vzut, ca s ia prinii clugri de la aciast sfnt mnstire acestu mertic de bani ce scrie mai sus. Aiderea i n urma Domnii Noastre pre care va milui Domnul Dumnezeu a fi Domnu i stpnitoriu rii acetiia, au den neamul nostru, au dentr'alt neam (o optime de rnd ters), i-1 rugm cu numele Domnului i Mntuitorului nostru I[i]s[us] H[ri]s[tos], ce iaste ntru Troi slvit, s aib a nnoi i a ntri aciast mil, precum scrie mai sus, ca i ale Domnii Meale (trei sferturi de rnd ters).... i am ntrit hrisovul acesta cu tot Sfatul i cu credincioi boiarii Domnii Meale: pan Costandin tirbei Vel Ban, i pan Bunea Grditeanu Vel Vornic, i pan Radu Dudescu Vel Log[o]f[t], i az (loc liber in act) Vel Sptar, i az rban Bujoreanul Vel Vistiar, i pan rban... Vel Clucer, i pan Ptraco Brezoianul Vel Postelnic, i pan Satie Leurdeanul Vel Paharnic, i pan Neagoe Toplicean Vel Stolnic, i pan Mihai Cantacozino Vel Postelnic, i pan Uligorie Vel Sluger, i pan rban Grecianul Vel Pitar, i ispravnic Costandin Conescui Vel Logoft. i s'a scris hrisovul acesta n anul denti al Domnii Domniei Meale, n oraul Scaunului Domnii Meale, n Bucureti, de Anghelache sn Mihai, logoftu ot Trgovite. Meia Fevruarie 28 dni, (Isclitura :) Io tefan Cantacuzino Voevoda. 7223. (Monograma:) Iw GTI$AH (pecetea) BotEOA k>kik> a u c t i i o r c n A P x . Radu Dudescu Vel Logoft. Originalul, pe pergament, frumos mpodobit cu stema Cantacuzinilor i desemne n colori, mrimea 54/44 cm., se pstreaz n Museul arheologic istoric bisericesc din Sofia. Pecetea distrus. Bucureti, 9 August 1768. Alexandru Ghica Voevod d mns tirii Sf. Troi de la Trnovo cte ase mii de lei anual, iar pentru cheltuiala clugrilor ce vin s ia acest ajutor cte cinci sute de lei. Ci cu duhul lui Dumnezu s poart, dup cum zice Apostolul, acestea snt fii Iui Dumnezeu. Pentru aceaia, cei ce vor vrea s-i mntuiasc sufletul datori snt a face milostenii, i aa s vor n vrednici a lua plata cea nesczut de la mpratul slavei, dup cum zice: Fericii snt cei milostivi, c aceia s vor milui i nnaintea acelora cu bucurie poarta ceriului s va deschide i vor intra ca nite fii motenitori, cu mrire i cu cinste, nnaintea lui Dum-

nezu n lcaurile cereti i s vor ncununa cu cununi nevetejite. Drept aceia dar i Domniia Mea, nvrednicindu-ne de la Domnul Dumnezeu cu oblduirea ntru prea-cinstit Scaunul strmoesc i printesc al rii acestiia i avndu rvn dumnezeiasc i dragoste ca s nnoim i s ntrim daniile i milele ceale ornduite de rposaii Domni pre la sfintele mnstiri, nu numai aici, unde de Dumnezeu ni s'au druit aceast oblduire, ci i pen alte pri, pe unde au fost trebuin, n'am lipsit, depe datorie, a da mn de ajutor, din ceale ce bogatul, darnic Dumnezeu au druit noao. Socotit-am Domniia Mea i pentru sfnta i dumnezeiasca mns tire ce s cheam imon, ce iaste fcut de rposatul imon Craiu, carea iaste peste Dunre, n munii Trnovului, unde s cinsteate i s prznuiate hramul sfintei, de via fctoare i nedespritei Troie, de carea ne ntiinm c s afl la mult sl biciune, neavndu alt ajutor sau venit de altundeva, am rvnit Domniia Mea prin ajutoriu facerii de bine a ne face nou ctitor la aceast sfnt mnstire. Deci prin acest cinstit hrisov al Domniei Meale dm i ornduim ca s ia pe tot anul mil de la Domniia Mea cte lei ase mie, i prinii ce vor veni la aceast mil pentru cheltuiala lor, cinci sute; ns aceti s-i ia dela Vistieria Domniei Meale, ca s fie acetii sfinte mnstiri mila aceasta de ajutor i de ntrire, prinilor de hran i de chivernisire, iar Domniei i rposailor prinilor, moilor i strmoilor Domniei Meale vecinic pomenire. Numai i prinii acetii mnstiri s s roage lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor rposailor Domni i pentru bun starea rii acestiia, care aceast mil au avut-o aceast sfnt mnstire dela ali rposai Domni cu hrisoavele Domniilor Sale, ct i de la rposatul ntru fericire moul Domniei Meale Grigorie Ghica Voevod, cu hrisovul Mriei Sale ce s'a vzut de noi. Pohtindu i pe ali ntru Hris[tos] frai Domni cari n urma noastr s vor aleage de la Domnul Dumnezeu oblduitori rii acestiia s nnoiasc mila aciasta i cu hrisoavele Domniilor Sale, ca i ale Domniilor Sale mile i danii s fie de alii n urm n seam inute i la Dumnezeu bine priimite. ntrind Domniia Mea hrisovul acesta cu nsi credina Domniei Meale Io Alexandru Voevod i cu credina prea-iubitului Domniei Mealee fiu, Grigorie Voivoda, i mrturii toi cinstiii i credincioii boiarii cei mari ai Domniei Meale: pan Costandin Creulescul Vel Dvornic de ara-de-sus, pan Prvul Cantacuzino Vel Ban, pan Radu Vcrescu Vel Dvornic de ara-de-jos, pan Dumitraco Racovi Vel Vistier, pan Dimitrachi Ghica Vel Sptar, pan Nicolae Dudescul Vel Lo goft, pan Ianachie Vcrescul Vel Cliuciar, pan Iordache Vel Pos telnic, pan Nicolae tirbei Vel Paharnic, pan Ianachie Hurmuz Vel Comis, pan Iordachie Caragea Vel Stolnic, pan Alexandru Greceanul Vel Srdar; ispravnic pan Nicolae Dudescul Vel Logoft. S'au scris n anul al doilea al ntii Domnii a Domniei Meale, n

118

C. Velichi

oraul Bucureti, la let 7276 Avgust 9, de Popa Floru, dasclul slovenesc. Isclitura Monograma: Iw fl/dH,4,p$ Vum B E A MACTHI BJKIIO r n A P Pecetea. Constantin Dudescul Vel Logoft procitoh, ucit. Dimitrache vtorii logoft. Originalul, scris pe pergament de mrimea 58/42 cm., se ps treaz n Museul archeologic-istoric bisericesc din Sofia. Pecetea distrus. Bucureti 6 Februar 1776. Alexandru Ipsilanti Voevod d mnstirii Sf. Troi de la Trnovo cte ase mii de lei anual, iar pentru cheltuiala clugrilor cari vin s ia acest ajutor cte cinci sute de lei. Ci cu duhul lui Dumnezeu s poart, dup cum zice Apostolu, acetia snt fii lui Dumnezeu, Pentru aceia, cei ce vor vrea s-i mntuiasc sufletul, datori snt a face milostenie i aa s vor nvrednici a lua plata cea nesczut dela mpratul slavii, dup cum zice : Fericii cei milostivi, c aceia s vor milui i nnaintea acelora cu bucurie poarta ceriului s va dchide i vor ntr ca nite fii motenitori cu mrire i cu cinste nnaintea lui Dumne zeu n lcaurile cereti, i s vor ncununa cu cununi nevetejite. Drept aceia i Domniia Mea, nvrednicindu ne de la Domnul Dum nezeu cu oblduirea ntru prea-cinstit Scaunul al rii acetiia, i avnd rvn dumnezeiasc i dragoste ca s nnoim i s ntrim daniile i milele cele ornduite d rposaii Domni pe la sfintele mnstiri, nu numai aici, unde de Dumnezeu ni s'au druit aceast oblduire, ci i pen alte pri, pe unde au fost trebuin, n'am lipsit, dupe datorie, a da mn d ajutor, din cele ce bogatul darnicu Dumnezeu au druit noao, socotit-am Domniia Mea i pentru sfnta i dumnezeiasca mnstire ce s chiam imon, ce iast fcut d rposatul imon Craiul, care iaste peste Dunre, n munii Trnovului, unde s cinstete i s prznuiate hramul sfintei d via fctoare i nedespritei Troie, de care ne n tiinm c s afl la mult slbiciune, neavnd alt ajutor sau venit d alt undeva, am rvhit Domniia Mea prin ajutoriul facerii d bine a ne face nou ctitor la aceast sfnt mnstire. Deci printr'acest cinstit hrisov al Domnii Mele dm i ornduim ca s ia pe tot anul mil d la Domniia Mea cte lei ase miie, i prinii ce vor veni la aceast mil, pentru cheltuiala lor, lei cinci sute, ns aceti bani s-i ia d la Vistieriia Domniei Mele, pentru c, aceast mil avndu-o sfnta aceast mnstire nc mai dnainte, de la ali trecui frai Domni, precum am vzut Domniia Mea hri-

soavele, att ale altor Domni, ct i hrisovul rposatului Domnii Sale Alexandru Ohica Voevod ot let 7276, Av[gust] 9, drept aceia i Domniia Mea nc m'am milostivit d am dat aceast mil, ca s fie sfintei mnstiri d ajutor i d ntrire, iar Domniei Mele i prinilor, moilor i strmoilor Domniei Mele vecnic pomenire; numai i prinii acetii mnstiri s s roage lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor rposailor Domni i pentru bun starea rii acetiia, pohtind i pe ali ntru Hris[tos] frai Domni care n urma noastr s vor alege d la Domnul Dumnezeu oblduitori rii acetiia s nnoiasc mila aceasta i cu hrisoavele Domniilor Sale, ca i ale Domniilor Sale mile i danii s fie d alii n urm inute i la Dumnezeu bine primite, [njtrind Domniia Mea hrisovul acesta cu nsui credina Domnii Mele, Io Alexandru Ioan Ipsilant V[oe]v[o]da, i cu credina prea-iubiilor fii i beizadelile Domnii Mele : Constantin V[oe]v[o]da, Dumitraco V[oe]v[o]da, i cu toi cinstiii i credincioii boerii cei mari ai Divanului Domniei Mele: pan Pan Filipescui Vel Logoft d ara-d-sus, pan tefan Prscoveanul Vel Logoft d ara d-jos, pan tefan Mioglu Vel Sp tar, pan Ianache Vcrescul Vel Vistiiar, pan Scarlat Caragea Vel Postelnic, pan Dumitraco Racovi Vel Ciucer, pan Preda Prijbeanul Vel Paharnic, pan Constantin Vcrescul Vel Stolnic, pan Manolache Creulescu Vel Comis, pan Hagi Dimitrie Vel Sluger, pan Nicolache Vel Pitar; i ispravnic pan Pan Filipescu Vel Lo goft, i pan Gheorgache Mavrocordat vtori logoft. i s'au scris hrisovul acesta n al doilea an al Domniei Mele, aici, n oraul Scaunului Domniei Mele, n Bucureti, la anul d la Spaseniia Lumii 1776, Fevfruarie] 6, de Dumitrache legoft za tain. (Isclitura.) (Monogram:) Iw Trecut condic.
fl/wdHAp8 InciAdHTH REOA k>kiio m a t i i o miApx.

(Pecetie.)

Pan Filipescu Vel Logoft procitoh, ucil. Gheorghe Mavrocordat vtori Logoft procitoh. Originalul, scris pe o coal dubl de hrtie groas, mrimea 45/52 cm., se gsete n Museul archeologic istoric-bisericesc din Sofia. (Pecetea aplicat cu cerneal roie. Pe V , dou notie: 1776 Io Alexandru Ipsilante Vod. Io Alexandru Ipsilanti v. (776. Fevruarie 6.) Bucureti, 25 April 1803. Constantin Alexandru Ipsilanti Voevod d mnstirii S i Troi de la Trnovo cte ase mii de lei anual, iar pentru cheltuiala clugrilor ce vin s ia acest ajutor cte cinci sute de lei.

120

C. Velichi

Io Costandin Alexandru Ipsilanti Voevoda i gospodar zemle vlahiscoe. Ci cu duhul lui Dumnezeu s poart, dupe cum zice Apostolu, acetiia snt fii lui Dumnezeu. Pentru aceia, cei ce vor vrea s-i mntuiasc sufletul, datori snt a face milostenie i aa s vor nvrednici a lua plata cea nesczut d la mpratul slaveij dupe cum zice: Fericii cei milostivi, c aceia s vor milui i nnaintea acelora cu bucurie poarta ceriului s va deschide i va ntr ca nite fii motenitori, cu mrire i cu cinste nnaintea lui Dumne zeu, n lcaurile cereti i s vor ncununa cu cununi nevetejite. Drept aceia i Domniia Mea, nvrednicindu-ne de la Dumnezeu cu oblduirea ntru prea'-cinstit Scaunul rii acetiia i avnd rvn dumnezeiasc i dragoste ca s nnoim i s ntrim daniile i milile cele ornduite de rposaii Domni pe la sfintele mnstiri, nu numai aici unde d Dumnezeu ni s'au druitu aceast oblduire, ce i pn alte pri, p unde au fost trebuin, n'am lipsit dup datorie a da mn de ajutor, din cele ce bogatul darnicu Dum nezeu au druitu noo. Socotit-am Domnita Mea i pentru sfnta i dumnezeiasca mnstire ce se chiam imon, ce este fcut d rposatul imon Craiul, care este peste Dunre, n munii Trnovului, unde se cinstete i s prznuete hramul sfintei, d viia fctoare i nedespritei Troie, de care ne ntiinm c s afl la mult slbiciune, neavnd alt ajutor sau venit de alt undeva, am rvnit Domniia Mea prin ajutoriul facerii d bine a ne face i noi ctitori la aceast sfnt mnstire. Deci printr'acest cinstit hrisov al Domnii Mele dm i ornduim ca s ia pe tot anul mil d la Domniia Mea cte lei ase mie i prinii ce vor veni la aceast mil, pentru cheltuiala lor, lei cinci sute, ns aceti bani s-i ia d la Vistieriia Domnii Mele, pentru c aceast mil au avut-o sfnta aceasta mnstire nc mai dennainte, de la ali frai Domni, ct i d la Mriia Sa printile Domnii Mele, prin hrisovu ce-1 vzum cu Iet 1776, Fevruarie 6. Drept aceia i Domniia Mea milostivindu-ne i nnoim aceast mil, ca s fie sfintei mnstiri de ajutor i prinilor d hran i chiverniseal. Pohtim dar i pe ali ntru Hristos frai Domni, care n urma noastr s vor nvrednici oblduitori rii acetiia, s binevoiasc a nnoi i a ntri mila aceasta. i am ntrit hrisovul acesta cu nsi credina Domniei Mele, Io Costandin Alexandru Ipsilant V[oe]v[o]da i cu a prea-iubiilor Domnii Meale fii Alexandru V[oe]vod, Dumitraco V[oe]v[o]d, Nicolae V[oe]v[o]d, Ioan V[oe]v[o]d i cu tot sfatul cinstiilor i credincioi boerilor Domnii Mele: pan Dumitraco Racovi Vel Vistiiar, pan Scarlat Ghica Vel Sptar, pan Gheorghe Mavrocordat Vel Postelnic, pan Radul Golescul Vel Vornic de ara-d-sus, pan Isaac Ralet Vel Logoft d ara-d-sus, pan Costandin tirbeiu Vel Logoft de obiceaiuri, pan Scarlat Cmpineanu Vel Vornic d ara-d-jos, pan Barbul

Vcrescul Vel Vornic, pan Grigorie Ghica Vel Vornic al obtirilor, pan Strati Creulescu Vel oLgoft d ara d-jos, pan Mehalachi Mnu Vel Vornic al politii, pan Iordache Filipescu Vel Cminar, pan Costandin Grditeanu Vel Paharnic, pan Ianache Golescu Vel Stolnic", pan Scarlat Izvoranu Vel Sluger, pan... Vel Pitar, i ispravnic Isaac Ralet Vel Logoft d ara-d-sus. i s'au scris hrisovul acesta ntru ntiiul an, dintru ntiia Domnie a Domnii Mele, aici, n ora[ul] Bucureti, la anul din let 1803, April 25, de Zamftrache logoft za tain. (Monograma:) (Isclitura.)
1

Iw

KocTaHAHH

flrtiaHApS

InctMdHTH B K A . KKIK A U C T W r c n ^ p x

3,V\,U KAil yCKOf.

Pecete. Isaac Ralet Vel Logoft procitoh. Trecut n condica de Vistierie. Originalul, scris pe o coal de hrtie groas, mrimea 40/55 cm., se gsete n Museul archeologic istoric bisericesc din Sofia. Pecetea mare a terii aplicat cu cerneal roie cu legenda: f Costantin Alexandru, Ipsilanti V[oe]v[o]d[a] cu mila Iui Dumnezeu Domn a toat ara-Rumneasc. Pe verso, dou notie: 1803. C. Alexandru Ipsilanti Vvd." ; (de alt mn:) Io Costantine Alexandrov Ipsilanti v 1803 1., Aprilii 25 den".
C. Velichi.

Noi contribuii la Domnia lui Cuza-Vod


n rndurile care urmeaz dm cteva informaii gsite n a r chvele polone i care privesc Domnia lui Cuza-Vod. 1. n sfera de activitate a Biroului de informaii i pres al Galiiei rsritene, ntr i Woloszczyzna". Dac acest nume, isolat, indic Muntenia, aici mai mult ca sigur, avnd n vedere n e sigurana terminologiei atunci cnd era vorba s se numeasc erile noastre, nseamn ambele Principate romaneti, Romana. Proiectul de activitate al acestui birou a fost alctuit de Polonul J. Grelisk i predat n anul 1863 lui Engestrim (vezi Archiwum Sapiehw (Ossolineum), Lwow, ms. 6 7 5 , documentul inti tulat : Bioro czyl wydzia korespondency i prasy Galicyi W h o d niej, projekt naszkicowany na. wezwanie p, Engestrima przez J. Grelnskego i temuz oddany 1865").
1

L o c gol n act,

2 . Pomeniam, nu de m u l t d e s p r e narmarea Romniei n pri mvara anului 1 8 6 4 . Venim astzi cu detalii. n raportul adresat de agentul polon de la Tulcea Ageniei Generale din Constantinopol, la 2 April 1 8 6 4 , gsim urmtoarele: nc de -la 2 7 Mart agentul polon de la Tulcea pomenia de un transport de arme ctre Moldova. Acum, spune acelai, pe Dunre vin mereu arme i echipament militresc pentru Cuza. Turcii snt indifereni fa de aceste trasporturi. Agentul de la Tulcea mprtete celui de la Constantinopol aceste tiri pentru ca s se tie cum s se p r o cedeze n caul cnd Polonii ar transporta arme pentru ei (Bi blioteca Czartoryski, Cracovia, ms. 5 7 1 5 ) . n raportul adresat de acelai agent din Tulcea Ageniei din Constantinopol la 8 April 1 8 6 4 se vorbete de sosirea a 4 5 . 0 0 0 de carabine i a 3 0 0 de tunuri, cu toate accesoriile lor (z caym d o nich przyborem). O parte din transportul armelor a fost ncre dinat de Compania Messageries Imperiales Companiei Lloyd. La Sulina, Turcii au sechestrat armele, hotrnd s le napoieze Companiei Messageries Imperiales. Staiunea frances mari tim de rzboiu de la Dunre a primit un ordin precis ca s protejeze ntregul transport i s nu permit s fie periclitat cu ceva" (Stacya woyenna morska francuska na Dunaju (Station navale) odebrala wyrazny rozkaz oslaniania calego transportu i nedopuszezania aby wezem kolwiek by niepokojonym). Consulul frances de la Tulcea, care a comunicat aceste detalii autorului raportului, le-a cptat, la rndu-i, la Galai de la c o mandantul Staiunii navale i de la inspectorul Companiei Mes sageries Imperiales. Acest inspector a fost trimis special la Du nre n chestia armelor. Autorul raportului se ntreab cine va plti acest mare trans port, cci Principatele nu pot da o sum att de mare, i cu ce scop se aduc armele. Acelai raport mai spune c n Iunie vor fi concentrai 2 0 . 0 0 0 de soldai ntre Focani i Tecuciu. Vor fi concentrai, de asemenea, i grnicerii pentru paza Dunrii, precum i dorobanii pentru paza in ar (ibid.). Un document cu data de 9 April 1 8 6 4 menioneaz c a trecut un vapor cu arme pentru Cuza (ibid.).
Gh. Duzinchevici, Cuza-Vod 1935, p. 5 8 , nota 2 ,
1

i revoluia

polon

din

1863,-

Bucureti

3. Emigraia polon era alctuit n cea mai mare parte din oameni sraci, cari trebuiau plasai ntr'un fel pentru a-i putea avea mcar pnea zilnic. Pentru acetia, chestia era mult mai complicat dect pentru intelectuali sau specialiti . ntr'un raport al agentului polon de la Tulcea adresat la 30 April 1864 A g e n iei Generale din Constantinopol gsim interesante detalii asupra colonisrii Polonilor n Dobrogea. Probabil c Agenia General polon din Constantinopol, care se ocupa cu plasarea Polonilor, a nsrcinat pe }. Woronicz, acel agent polon de la Tulcea, s studieze posibilitatea colonisrii Polonilor n Dobrogea Raportul acestuia isi are toat nsemntatea, el fiind un bun cunosctor al lumii dobrogene, de oare ce activa n aceste pri de mult timp. Iat ce cuprinde raportul: colonisarea Polonilor n Dobrogea p r e sint dificulti, cci ei, neavnd pmnt, ar trebui s iea femei locale, shismatice. Faptul acesta ar avea urmri rele, cci Polonii i-ar pierde naionalitatea i ar uita de patrie. Autorul raportului se declar mpotriva colonisrii n Dobrogea, i pentru aceia c preoii din aceste pri snt supt conducerea Rusiei. i coloni sarea n stepele dobrogene presint dificulti, cci Ttarii, cari cresc vite acolo, nu prea sufr cretini pe lng ei. Colonisarea n Bulgaria pe lng Dunre ar fi bun, dar i acolo, din causa desimii populaiei, nu s'ar putea face colonisri mari (ibid.).
1

4. Sint cunoscute legturile prieteneti ale lui Cuza cu prin cipele polon Adam Sapieha, numit la S April 1864 comisar ple nipoteniar n Frana i Anglia . Aceste relaii, la un moment dat, s'au mai rcit, i iat de ce : ntr'un ziar german a aprut un articol, nu prea favorabil lui Cuza, n care, printre altele, se descria i petrecerea lui Sapieha la Bucureti atunci cnd a e v a dat din nchisoarea din Liov. Fie c principele romn bnuia ca autor sau inspirator al articolului pe Adam Sapieha, fie in urma unor veti din Paris, Cuza s'a mai rcit n sentimentele lui pentru principele polon. Doctorul de cas al lui Cuza, Gliick, 1-a fcut atent pe noul agent general polon din Constantinopol, Oksza, asupra nemulmirii principelui romn, cu ocasia visitei acestuia la Bucureti n Maiu 1 8 6 4 . Tot cu aceast ocasie, ntrebat de
2 3

Gh. Munte Gh. Gh.


8 3

Duzinchevici i Contribuii la 1935, p. 4 (extras din ^Revista Duzinchevici, Contribuii la Duzinchevici, Cuza-Vod i

Domnia lui Cuza-Vod, Vlenii-deIstoric", X X I , n - l e 4 - 6 pe 1935). Domnia lui Cuza-Vod, pp. 3 - 4 . revoluia polon din 1863, p. 9 0 .

Baligot dac Sapicha e autorul articolului din ziarul german, Oksza a negat (Archiwum Sapiehow, Ossolineum, Lwow, ms. 684. Scrisoarea lui Oksza ctre Ad. Sapieha, Constantinopol, 22 Iunie 1864). Menionm c relaiile dintre Cuza i Sapieha au devenit din nou bune, i n cursul anului 1865 i vedem pe cei doi principi tratind diferite chestiuni financiare n legtur cu Romnia
Gh. D u z i n c h e v i c i .

Un cltor rus despre Principatele romne de la 1820.


Din interese politice sau altfel, la care adugndu-se i eveni mentele vremii, o sam de cltori strini, printre acetia nume roi vecini slavi, au visitat la nceputul veacului trecut erile r o maneti, lsnd nsemnri preioase asupra strii de lucruri de la noi. Ruii mai ales, pe lng inteniile politice pe care le nutriau, nu odat au manifestat interes pentru modestele eforturi cultu rale din erile noastre. n periodicele ruseti din aceast epoc se ntilnesc ecouri i nsemnri care trdeaz curiositatea vecinilor de la Rsrit fa de produciile spiritului romnesc. Aici va fi vorba de nsemnrile lui Ignatie Iacovenco publi cate in volumul: Situaia actual a principatelor turceti Mol dova, Valahia i inutul Basarabiei ruseti" . Din felul expunerii i bogia datelor se vede c acest Iaco venco nu era de fapt un cltor, ci, stabilit cu funcia la Bucu reti i avnd nsrcinri oficiale din partea Guvernului rusesc, a avut prilejul s cltoreasc de-a lungul Principatelor i s-i procure o serie de informaii preioase" .
2 s

G h , Duzinchevici, Contribuii la istoria legturilor romino-polone in 1865-1866 (supt tipar). Ninenee sostoianie turechi cniajestv Moldavii i Valahii i Rossiiscoi Bessarabscoi Oblasti... socinenie Ignatia I a c o v e n c o " , Petersburg 1828, p. 2 9 3 . C e v a mai trziu I a c o v e n c o a mai publicat o serie de scrisori supt titlul i Moldavia i Valahia s 1820 po 129 v pismah", Petersburg 1834. Sint adunate laolalt cinzeci i cinci de scrisori trimese din erile r o m a n e t i : prima la 10 O c tombre 1820, ultima la 3 0 August 1828. Despre aceasta se o c u p d. profesor lorga, n Istoria Rominilor prin cltori", Vlenii-de-Munte, 1929, ed. II, voi. III, pp. 13 - 9 . anii
8

D. Iorga amintete c I a c o v e n c o a mai scris o carte, intitulat > Afacerile Valahiei", c r e i a nu i-am putut da da u r m (o. c, p. 136 nota). n lucrarea amintit d. Iorga scrie c I a c o v e n c o era funcionar la c o n sulatul rus din Bucureti", ceia c e pare s fie adevrat, fiindc alt dat ii aflm
3

Volumul amintit cuprinde patrusprezece scrisori, n care autorul presint publicului rusesc foarte multe date n legtur cu starea social, economic i cultural din erile romne. Prima scrisoare a fost trimeas din Iai, la 26 April 1820, iar ultima la 10 August din acelai an, dup toate probabilitile din Bucureti.
>

n predoslovie autorul amintete c principatele Moldovei i Valahiei" snt cunoscute cetitorilor din alte comunicri ale sale, fiindc a petrecut mai muli ani n Vdlahia. Ct despre Moldova, tirile vor fi date mai cu de-amnuntul, fiindc despre aceast ar a scris i n istoria sa cneazul Cantemir". n primele dou scrisori (Iai, 26 i 30 April 1820), dup ce face o incursiune n istoria Moldovei i Munteniei, amintind de vechea Dacie cu prea-frumoasele ei inuturi", al carii ultim ar" a fost Decebal, de cucerirea acesteia de ctre Train, de legenda lui Drago, de Aeneas Sylvius, care spusese Munteniei Flachia", i de o serie ntreag de stpnitori romni i legturile lor cu Rusia, Iacovenco descrie cltoria cu bric de la Chiinu pan n capitala Moldovei i presint cetitorilor impresiile sale asupra Iailor i felul n care a fost primit de Domnul arii. Oraul Iai e frumos i poate fi comparat cu cile mai frumoase orae guberniale din Rusia... Casele snt construite dup noua arhitectur european, iar uliile snt drepte i largi... Palatul Gospodarului e cldit dup arhitectura european amestecat cu elemente asiatice. A m tras la V. B. Mine m duc, cu K. N., la Domn pentru a-i face o visit de etichet i nainte de a prsi oraul voiu scrie tot ce mi se va prea mai interesant." Astfel i termin Iacovenco prima scrisoare. La Iai a rmas cinci zile, n care timp a cunoscut foarte muli boieri, cu cari a vorbit franuzete i chiar rusete". n scrisoarea a treia (Bucureti, 4 Maiu 1820), Iacovenco descrie
numit! maestru de pot". Printre bursierele din v r e m e a aceia de la p e n s i o nul Maje" din Chiinu se afla i Anisia, sora maestrului de pot din B u cureti, consilierul colegial I a c o v e n c o " (Cratchii o c e r c bessarabscom d v o r i a n stve, 1 8 1 2 - 1 9 1 2 " , Petersburg 1912, p 54). Fapt e c Ignatie I a c o v e n c o devenise cunoscut prin publicaiile sale asupra terilor romaneti i n 1812 a fost ales m e m b r u in Societatea de istorie i a r c h e o l o g i e de la Odesa (Zapischi Odesscago", 1844, p. 5 7 0 ) .

drumul pan la Bucureti cu caleaca, la fel ca n Rusia". C ltoria pan n capitala Munteniei a fost fcut n aizesi i cinci de oare. Autorul menioneaz timpul petrecut ntre diferitele staii de la Iai pan la Craiova. Pentru localitile mai importante d cte o nsemnare, de pild: de la Odobeti se transport vinuri n Rusia, iar apa Rmnicului a rmas celebr de cnd s'a necat acolo locotenentul general Arcadie Suvorov-Rmniceanul. I a c o venco i exprim mirarea cum de s'a putut neca generalul rus ntr'o ap aa de mic Scrisorile a cincea i a asea snt nchinate Bucuretilor. Capitala Munteniei, n afar de boieri, negustori i ali supui", are o populaie de 80.000 de locuitori, 16.000 de case mari, o Mitro polie, opt mnstiriri de categoria ntia, opt mnstiri cu hanuri i ogrzi, zece de categoria a doua, aptezeci i dou biserici din piatr, aptesprezece biserici boiereti, douzeci i cinci biserici de lemn, patru biserici catolice, luterane, armeneti, apte hanuri mari, douzeci i opt hanuri mici, douzeci i dou fntini, un teatru, spitale, o coal pentru limba slavon, una pentru limba romaneasc, una domneasc, unde se predau tiinile n franu zete i grecete. La Bucureti se mai afla i o tipografie : a lui Caracas. O visit fcut la Mitropolie oblig pe autor s se ocupe de situaia Mitropoliei, a episcopatelor, mnstirilor i mitocurilor din ar. Foarte multe date n legtur cu mprirea administra tiv a Bisericii, cu veniturile si datoriile mnstirilor. Cteva numiri de ape, cele mai importante din Muntenia, ca i tiri despre bogiile pmntului (sarea, ieiul, apele minerale aurul, alte metale), formeaz coninutul altor dou scrisori. Trecind la veniturile bneti ale terii, Iacovenco nu uit s adauge o constatare : a bogiei care a blagoslovit totdeauna e rile romaneti: Natura a druit n chip generos Valahiei toate cele de trebuin omului". Urmeaz o expunere a drilor, sistematic de altfel, cu birurile i privilegiile existente. n scrisoarea a zece cetitorii rui au putut afla numrul vitelor de gospodrie din cele aptesprezece judee ale Munteniei: boi, vaci, porci, oi i tubeie cu albine. Cele mai bogate judee din vremea aceia erau Mehe dinii i Buzul. n toat ara se aflau : 85.832 cai, 169.778 boi, 181.066 vaci, 517.664 oi, 215.489 porci, 89.261 tubeie cu albine. n ceia ce privete mprirea administrativ a Valahiei Mari i Mici", cum li spune Iacovenco, ea se deosebia ntru ctva de cea

de astzi. La data aceia, Brila, alturi de Giurgiu i Turnu-Severin, era n raiele turceti, iar intre Prahova i Buzu se afla judeul Secuieni, cu capitala la Bucov. Ialomia avea capitala la Urziceni, Vlaca la Geti, Mehedinii la Cernei. Cnd are prilejul, a u torul adauge cte o explicaie istoric de felul acestora: Caracal a fost nfiinat de Antoninus Caracalla la 216 d. Hr., cuvntul Craiova s'a format de la Craiu=Rege t iova=numele iui Iov rege bulgar care a nfiinat oraul la 1205 . a. Nu lipsit de interes este expune r; a claselor sociale, fiecare cu privilegiile i greutile ei. In primul rnd era boierimea, compus din trei: neamuri, postelnici i mazli, la cari se mai adugau logofeii, polcovnicii i cpitanii nsrcinai cu straja intern. n al doilea rnd venia negustorimea, companitii un fel de negustori cu anumite privilegii i ruptaii sau orenii; clasa a treia era format din panduri, slujitori, surugii, vntori, pescari i podari; clasa a patra numra n snul ei pe birnici, scutelnici i pcslunici. Tot aici ntrau i stuparii, vcarii i morarii de pe la curile boiereti i ogrzile mnstirilor. n fine, clasa a cincea era compus din igani cu diferitele lor specialiti: aurari, biei, ursari, lingurari i liei. n ultimele dou scrisori, Iacovenco imbogete i mai mult informaiile despre organisaia i moravurile clasei boiereti. Datele in legtur cu aceast chestiune autorul mrturisete c i le-a procurat cunotina sa din Bucureti L. P., care 1-a sftuit s cerceteze Istoria lui Dionisie Fotino" . nluntrul adevratei boierimi" Iacovenco deosebete cinci clase : I - a : Marele Ban, Marele Vornic, Marele Logoft, Marele Sptar, Marele Hatman, Marele Vistiernic, Marele Postelnic, M a rele A g , fiecare din ei avnd dreptul la optzeci de scutelnici; clasa a IIa: Marele Clucer, Marele Cminar cte patruzeci scu telnici, Marele Paharnic douzeci i cinci, Marele Stolnic douzeci i Marele Comis optsprezece scutelnici; clasa a IIIa: Serdarul avea dreptul la paisprecece scutelnici, Medelnicerul doisprezece, Pitarul ase, Marele Arma douzeci, Marele Portar douzeci, Marele trar cinci i Clucerul de arie cinci; clasa a I V - a : al doilea Logoft, al doilea Vistiernic i al doilea Sptar ase, al doilea
1
1

E vorba de 'IaiopEa x^g nxlv.'. i a x l a j , publicat de Dionisie Fotino Ia Viena,

1818

128

T r . Ionescu-Nicov

Portar trei scutelnici; clasa a V - a ; al treilea Vistiernic, Postelnic, Logoft, Arma cte trei, al treilea Comis i Portar cte doi, Pristvii, zapciii divanului, vtaful Divanului, vtaful de phrnicei, Vtaful Visteriei, cpitanul de darabani i cpitanul de lefegii cte trei scutelnici . a. m. d. Negreit c, fr datele comparative culese din documentele vremii, demne de ncredere, nu se poate afirma cu certitudine c informaiile presintate de Iacovenco corespund adevrului Totui ar fi interesant s se verifice ntr'o lucrare comparativ dac autorul n calitate de strin a mistificat sau a redat adevrul. Pe de alt parte scrisorile lui Iacovenco, cu explicaii largi despre situaia Bisericii i boierimii muntene trdeaz preferinile auto rului i deci ale publicului cetitor de la Rsrit.
Tr. Ionescu-Nicov.

Un sat: Chicanii
( c o m u n a P u n t i e n i , jud. T u t o v a ) .

Este greu de presupus c acest sat s'a numit n veacul al XV-lea Peciganii . i totui aa este: Chicanii de astzi snt Peciganii din veacul al X V - l e a . Cunoscnd bine regiunea, voiu ncerca s dovedesc aceasta. Din uricul de la Petru Rare, din 28 Mart 1528, gsit de mine n archiva rposatului Constantin Diamandi, proprietar la Gura Idriciului, com. Roieti, jud. Flciiu, fost ministru al terii la Paris, uric aflat n pachetul VII al coleciei de documente al acelei moii, intitulat: Giudeca ta ntre Sptreasa Safta Bogdan i Stolniceasa Feodosiica Costache, pentru vadul de moar din apa Brladului", copiat n condica mea de documente, la no. 56, pagina 5 8 , dup traducerea fcut de Gheorghe Evloghie, aflat n aceiai archiv i amintit de d. Gh. Ghibnescu, n lucrarea Roietii i apa Idriciului" (Hui, 1924), p. 10, se c o n 2

n legtur cil simul istoric al a c e s t o r nsemnri, un o a r e c a r e M . P. face o dare de sam volumului lui I a c o v e n c o . Descrierea Valahiei in aspectul ei statistic foarte mulmitoare", scrie recensentul. De asemenea i explicaia terminilor ntrebuinai. Lipsete ns preuirea istoric. Autorul i amintete de istorie din fuga caleaci* (Moscovschi Viestnic, 1828, No. 13, p. 7 6 ) ,
8

Din Petia (N. I.).

stat c, n vremea lui Alexandru-cel-Bun, era stpn al s a tului Peciganii din inutul Tutovei, drept Gura Idriciului, b trnul Drago Cindescu, ai crui nepoi: Lupe, Neagu i F a toca, vnd cu 100 de zloi ttrti satul Peciganii Vornicului Drago Boul, stpnul satului Idrici, din inutul Flciiului, de pe apa Idriciului. n 1528 era stpn al ambelor sate, Idriciul i P e ciganii, Jurj, nepotul lui Drago Boul. Acesta schimb cele dou sate ale sale cu Lecanii de pe Suceava, a lui Petru Rare, pe care dnsul spune c l avea de la tatl su tefan Voevod, iar acesta l cumprase de la Ivaco Lacovici cu direase" de la Alexandru-cel-Bun. Va s zic, n 1528, Mart 28, devine stpn pe satele Idriciu i Pecigani Petru-Vod Rare. Pentru a fi pe deplin clarificai asupra succedrii stpnirilor satului Peciganii i satelor megiee, cu care mai trziu a format un singur trup de moie, i pentru a-1 identifica pe deplin, trebuie s tim c ling satul Peciganii, spre Nord, tot n inutul Tutovei, ncepnd din apa Brladului, n 1528, cnd Petru-Vod a fcut schimbul cu Jurj, nepotul lui Drago Boul, se afla satul Docolina (selo docolinovo), care fusese druit de Ilie Voevod, cu uricul din 15 Iunie 1433, lui Onea Clucerul, dimpreun cu Popuincul, pe din gios de Docolina. Pergamentul se afl n archiva Cassi Sf. Spiridon din Iai, Moia Picani, silitea Docolina, pachetul 2, no. 1, i a fost pu blicat de d. M. Costchescu n Documentele moldoveneti", voi. I, no. 112, p. 358, de d. Gh. Ghibnescu, n Uricariul, XVIII, pp. 4 9 - 5 3 i Ispisoace, X I , pp. 6 - 9 . Este nsemnat i de d. N. Iorga n Studii i Documente, V, p. 3. Despre Docolina se spune, n anaforaua veliilor boieri de Divan din 1766, Iunie 23, aflat n archiva Spitalului Sf. Spi ridon din Iai (Picani, II, 16), publicat de d. Gh. Ghibnescu n lucrarea Docolina (Iai, 1921, p. 15), c a fost moie domneasc pan la Barnovschi-Vod. De cnd a nceput s fie moie domneasc, nu se poate ti precis. tim doar att c Docolina i Popuincul au ajuns n stpnirea unui nepot al lui Onea Clucerul, anume Olan, dup care s'a dat numele de Olneti Popuincului, i ea se ntindea, n 1837, pan n hotarul Srbilor, a Comisului Codreanu. Este foarte probabil c Docolina a fost cumprat de Petru-Vod de la Olan,

nepotul lui Onea Clucerul, sau de la un urma al lui, n amin tirea ntmpinrii sale, n acest sat, de ctre delegaia de boieri, care i-a adus vestea alegerii sale ca Domn al Moldovei i c, n 1528, cnd a devenit stpn pe Idriciu i Pecigani, era acum stpn pe Docolina, adec, la acea dat, Docolina, Idriciul i Peciganii formau un trup de moie i, dac se spune n anaforaua din 1766 c Docolina a fost domneasc pan la Barnovschi-Vod, apoi aceiai soart au avut i celelalte trupuri alturate, adec Peciganii i Olnetii. Cci se spune n anaforaua citat mai sus c BarnovschiVod a druit Docolina, cu nc alte trei moii: Edriciul, Ol netii i Picanii, Comisului Furtun. Aceast danie a lui B a r novschi este ntrit de Moise Movil cu ispisoc din 1631, Decembre 5 (Gh. Ghibnescu, Ispisoace, 1 , p. 238). Din actele plicului X , cu documentele Corotenii, cu Silitea, Piiganii i Coropcenii, n numr de zece, aflate n archiva Casei Sf. Spiridon din Iai, care, cum vom vedea mai pe urm, a devenit proprietara acestor moii, observm c dup Comisul Furtun proprietatea n Piigani a nceput s se mpart ntre diferii cumprtori. Aa, n 1657, Ianuar 19, dup ispisocul lui Gheorghe tefan, un rze, Chiril Porcul, de la Dolheni, c u m pr din moia Piiganii, ce umbla pe doi btrni, jumtate de btrn, de la Puioaia, cu 2 0 de taleri, iar, din cealalt jumtate, cumpr cinci noimi, cu 15 taleri, de la feciorii Zberi (1657, Ianuar 19 (Ghibnescu, Ispisoace, I I I , p. 80), iar la 1671, cum ni spune zapisul din 1736 (Ghibnescu, Ispisoace, V , p. 212), intrase stpn pe pri din acest sat Ene Hadimbul, care, n 1736, a fcut danie Piiganii mnstirii sale de la Dealu-Mare, care era nchinat Galaii, iar, Galata avnd nevoie de a face zidul n jurul bisericii, a vndut Piiganii Postelnicului Vasile Costachi, n 1737, Decembre 28 [Ispisoace, V , p. 214), dup ce prile lui Chiril Porcul le cumprase, nc din 1718, Serdarul C o n s tantin Costachi, feciorul Postelnicului Vasile Costachi, astfel: 1) cinci pri din nou pri din jumtate din Picigani, de la Chiril; 2) jumtate din alt jumtate din sat Picigani, de la Alexandra Psculescu, nepoata lui Chiril, fata lui Simion Nohit Porcul.
1 2 1 1 1

n modul acesta, aproape toat moia


1

Piciganii

ntr n st-

? (N.

I.)

Un sat: Chicanii

131

pnirea familiei Costachi. Serdarul Constantin Costachi las moia Piiganii, atit prile sale de cumprtur din 1718, cit i pe cele motenite de la tatl su, Postelnicul Vasile Costachi, fiului su, Paharnicul Iordachi, iar aceasta o las fiului su, Medelnicerul Constantin, cstorit cu Safta, fiica Logoftului Bogdan, care, la rndul ei, o d de zestre fiicei sale Casandra, cstorit cu Matei Costachi (fratele Mitropolitului Veniamin), stpnul satului Roiecii. n acest mod, moia Roietii i Chicanii ajung la acelai stpn, cum le-a gsit exproprierea din 1921. Casandra Costachi Negeloaia, zis i Ghedeoana podpolcovniceasa, zis i Chicnia, fiindc avea casele la Chicani, dup moartea soului ei, se cstorete cu un colonel rus i, n 1817, Iunie 5, fiind nevoit s plece n Rusia, vinde trupul moiei sale, format din douzeci i trei hlize, ntre care i Piiganii, d-nei Elena Panu, nscut Miclescu, din Iai, predndu-i toate cele trei sute douzeci de documente ale lor, n dousprezece plicuri, dintre care, n cel de-al zecelea, se aflau hrtiile Piiganilor. La 1827, moia Roiecii, cu toate hlizele sale, ntre care i Picanii, este cumprat de Constantin Peltichi. Dup aceia moia trece, tot prin vnzare, la doi coprtai, Vasile Panopol i Temelie G a dela, iar de la fiii acestora. Leonida Panopol i C. Gadela, toate cele douzeci i trei hlize, printre care i Picanii, snt cumprate la mezat, n 1874, Iunie 15, de Epitropia Casei Spitalelor Sf. Spiridon din Iai, cu suma de 76.714 galbeni (Roieti, plicul XII, 33 ; Archiva acestei instituii). La 1921 hlizele Roietilor i moia Picani, de peste Brlad, partea Epitropiei Sf. Spiridon, snt expropriate de Stat spre a servi la mproprietrirea eranilor. Satul este bine iden tificat. E satul Chicanii de astzi, despre teritoriul cruia asesorul Donici de la judectoria inutului Tutova, n raportul u ctre judectorie, din 4 Septembre 1837, n pricina vadului de moar al Docolinei, afirm : dup mrturisirea a ctorva o a meni btrni din satul Picani, s'a desbtut c rposatul Medelnicer Iordachi Costachi a cumprat moia Picani din zarea Prvetilor i pin n zare dispre apa Brladului". E tocmai ntinderea moiei de azi, pe care e situat satul Chicani, pe prul cu acela nume, care d n Brlad, pe dreapta.
s

i, acuma, s vedem cum, n decursul timpului, s'a ajuns la numele de Chicani. n uricul lui Petru-Vod din 28 Mart 1528, st scris : Balo

a cumprat de la Petru Berbece satul ladrici i cu vad de moar n Brlad, n 160 zloi ttrti, i din direasele ce a avut moul lui Balo de la Alixandru Valier i alt sat, peste apa Brladului, drept Gura Ia_driciului, anume Peciganii". Acesta este satul de care ne ocupm, care, dup cum vedem, n 1528, se numia Peciganii. In ispisocul lui Gheorghe tefan, din 9 Ianuar 1657, st scris despre acest sat, astfel: Chirila din Dolheni i fiul su Nohit au cumprat de la Puicaie, din giumatate de sat din Piigani, giumatate ce este de tot satul, drept 100 taleri btui, i hotarul Piiganlor, cu vad de moar n apa Brladului, unde a fost moara Hrnii" (Arch. Iamandi, pachetul 2 Coroteni, copiat n c o n dica mea, p. 4, doc. 3). n anaforaua din 2 3 Iunie 1768 (Archiva Sf. Spiridon, Picani, 11-16) a veliilor boieri de Divan Manolache Costachi Vel L o goft, Paladi Vel Vornic, Vasile Costachi Vel Ban, Const. Sturdza Vel Sptar, buiurdisit" de Grigore Ghica-Vod, n pricina de jude cat a vadului de moar al Docolinei, din apa Brladului, se spune: Docolina a fost moie domneasc i Barnovschi-Vod a dat-o Comisului Furtun, cu vad de moar n apa Brladului, i patru moii: Docolina, Olnetii, Piicanii i Edriciul". Dup cum vedem, n anul 1768 satul se zicea Piicani. n trataia" din 2 3 ' Novembre 1837, ncheiat de asesorul Costachi Donici, ornduit de judectoria inutului Tutovei, prin ordinul No. 5540, din acel an, s fac o cercetare local, n pricina vadului de moar al Docolinei, din apa Brladului, se spune t e x tual: Brumelii dup pomenitul ispisoc snt surori cu Piicanii, nu cu Docolina". Iar, mai departe: Aa dar niciodat Brumretii n'au mers pn n apa Brladului, cum au stat unde stau i Piicanii, n capul crora Picani snt tefenii". Vedem deci c n anul 1837 satul se zicea Picani". (Archiva Iamandi, pach. 13, copiat n condica mea, No. 123, p. 138). n raportul din Septembre 4 1837, al aceluiai asesor, n aceiai pricin, ctre aceiai judectorie, se scrie : S'a disbtut c stplnitorii de Chlcani n'au trecut niciodat cu stpnirea peste apa Brladului" i, mai departe: Pentru mprirea trupurilor, cte anume snt, din mrturisirea oamenilor n'am putut lua nicio tiin alta dect c ei nu tiu alte trupuri dect Chicanii i Docolina".

Mai cunoatem, de altfel, un sat cu acelai nume: Qiicani, de lng iezerul Zahorna la Gura Botnei, din judeul Tighinea, i Chicani, pe valea Zeletinului, n comuna Bogheti, judeul Tecuciu. Cel d'intiu trebuia s se zic Chicani", de la stpnul lui, Chic, pomenit n uricul din 1456, Mart I (Acad. Rom., ms. 4606, p. 18; Ghibnescu, Surete, XVII, p. 67). Deci etimologia numelui lui nu se potrivete cu aceia a satului cercetat de noi.
N. Blnescu.

Documente greit datate n colecia Hurmuzaki"


Sistemul ntrebuinat de Odobescu n adunarea materialului din Archvele Ministeriului de Externe din Paris, care formeaz cele trei volume din Suplemental I al coleciei de documente Hur muzaki", constnd din a pune copiti de meserie s caute n volumele de manuscrise i s extrag pasagiile n interiorul c rora se gsia cuvntul Moldavie" sau Valachie" , s'a dovedit cu totul nefericit i lipsit de cele mai elementare regule ale m e todologiei istorice. De oare ce specialitii copiti nu aveau nicio pregtire, nu numai n cunoaterea istoriei noastre, dar nici des pre faptele generale din istoria universal, ei nu aveau de unde ti c las la o parte pasagii nsemnate ba poate cele mai n semnate , care, dintr'un rafinament al sistemului de corespon den diplomatic, pentru garantarea secretului, vorbesc despre aciuni privitoare la istoria terilor noastre fr s li menioneze numele. Datorit acestui procedeu, cercettorul scrupulos, care vrea s aib o informaie complet n legtur cu o- chestie atingtoare de materialul cuprins n sus menionatele volume, nu are alt ie ire dect reluarea i cercetarea ntregului material n archvele respective. Dar i pasagiile copiate snt unele ru datate, fie c depeele care veniau n cifru n'aveau - tot pentru garantarea secretului descifrat data, fie c, pur i simplu, s'a cetit greit, cnd aceast dat a existat. De mirat este i faptul c la publi care nu s'au gsit cunosctori cari s ndrepte erorile. n sprijinul afirmaiei din urm presintm cite va exemple ntlnite pan acum.

In volumul I al Suplementulu I din amintita colecie (pp. 6 3 8 9, no. D C C C C X I V ) , se afl o scrisoare, datat din Constantinopol, 16 August 1753", a ambasadorului francs Dsalleurs ctre Domnul Moldovei Constantin Racovi, unde e vorba de ncercarea de a mpca pe acest Domn cu Constantin M a v r o cordat, ns adevrata int a scrisorii este de a-1 determina pe Racovi s se pronune cu privire la motivele de disgraiere a lui Linchou, secretarul su pentru corespondena francesa. Dac inem sam de timpul cnd au avut loc aceste eveni mente, atunci, n mod evident, scrisoarea este greit datat i avem a face cu o eroare a copistului, care, n loc de 16 avril", cum se afl de fapt pe originalul pstrat n Archvele A f a cerilor Strine din Paris (Corresp. Polit., Turquie, Suppl., vol. 15, fol. 2 7 5 - 6 ) , a cetit % 16 aot". Din analisa faptelor reiese c disgraia lui Linchou a inut din Ianuar i pan la sfritul lui Maiu acelai an, iar la 12 Iunie Racovi a fost transferat la B u cureti, aa c la 16 August el nu mai era Domn al Moldovei". n sprijinul precisara" datei de 16 April mai vine i faptul c scrisoarea se mai gsete publicat n colecia d-lu Fltt, Lettres et extraits concernant les relations de la France avec les Princi pauts Roumaines, Bucureti, 1915 (pp. 342-3, no. C C C X X X ) , dup minuta (ciorna) pstrat in cancelaria ambasadei francese din Constantinopol, tot cu 16 avril 1753", care este cea adevrat. Dar acest document mai pune i o problem de archivistic m o dern, privitoare la soarta archivelor unora dintre Domnii prin cipatelor, sau mai precis la corespondena pe care e o primiau \ Scrisoarea n chestiune se afl in original i este singurul cas pe care l-am ntlnit pan acum. n amintitele archive se gsesc foarte multe scrisori de ale Domnilor notri ctre represintanii Franciei sau Curtea din Versailles, i presenta lor acolo e ceva normal. Dar neobinuit pare faptul ca scrisorile plecate de la aceti represintani ctre Domni s ajung n aceleai archive. Presenta acestui document n archvele francese credem noi c se datorete urmtorului fapt : Linchou, n calitate de secretar i depositar al corespondenei domneti, a trimis scrisoarea, n ori ginal, contelui de Broglie, ambasadorul francs din Varovia,
O lture a acestei probleme se v a cunoate cnd v a aprea al X X - l e a Volum din Hurmuzaki, unde d. lorga presint Archiva Domnilor fanarioi'.
1

pentru a se edifica de felul cum Desalleurs i ddea interes la restabilirea lui n graiile Domnului, iar cu hrtiile acestui ambasador a trecut n depositul Afacerilor Strine. A r mai fi o ipotes : aceia c ar fi pstrat-o Linchou n colecia sa, care tim c a existat ', dar pan acum n'am putut da niciri de urma aces tei colecii, i, dac n'a fost distrus, din ordinul lui Ludovic al XV-lea, pentru a nu i se divulga firul corespondenei secrete, le secret du roi", la care Linchou a participat, de sigur c ea se afl, fie n archiva ambasadei francese din Constantinopol, fie n archivele particulare ale familiei Vergennes. n volumul III al Suplementului I, de i primul document e datat novembre 1 7 0 9 " , coninutul lui menioneaz fapte petre cute pan la 2 7 Novembre 1 8 1 0 . Urmtorul (II, pp. 2 - 5 ) este datat Ianuar 1 7 1 1 " , ns n text se menioneaz ntmplri de la 1 4 April 1 7 1 2 . La pp. 1113 se afl un Memoriu asupra familiei Cantemir", datat 1 7 1 1 " . Dar numai pe basa simplului fapt c menioneaz moartea lui Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie, se constat c el a fost compus dup 1 7 4 4 . n realitate avem a face cu genealogia familiei Cantemir care se gsete n cartea abatelui Guasco : Satyres de Monsieur le Prince Cantemir. Avec l'histoire de sa vie"", Londra 1 7 4 9 . Documentul no. VII de la pagina 1 5 cuprinde paragrafele X I i X I I ale testamentului politic lsat de Petru-cel-Mare. n not se spune c aceast pies a fost copiat la Petersburg de ctre c a valerul d'Eon i remis de el ducelui de Choiseul, ministrul Afacerilor Sirine frances, in 1 7 6 0 . Dac deschidem ns memoriile numitului c a v a l e r , la pagina 1 0 6 , unde se vorbete de docu mentul n chestiune, gsim : ce document..', fut remis confiden tiellement par le chevalier d'Eon, avec un travail spcial sur la Russie, entre les mains de l'abb de Bernis, ministre des Affaires trangres, et celles de Louis X V lui-mme, en 1757". Aceast
2

n 1760, Linchou a fost condamnat la moarte i i s'a tiat capul din o r dinul Sultanului. V e r g e n n e s , ambasadorul de atunci, relatind faptul ctre m i nistrul de Externe al Statului su, spune, la 17 Mart . Je ne connais pas e n c o r e , Monsieur, toutes les circonstances de son crime, la Porte ludant d'entrer en communication a v e c moi cet gard. Je prsume que j e pourrai en trouver des traces dans ses papiers qui sont sous mon scell, ainsi que ses effets, mais dont j e n'ai pu e n c o r e faire l'inventaire" (Hurmuzaki, Supl. ', p. 7 1 6 , no. MXIl).
8

Mmoires

du chevalier

d'on,

Paris, Grasset, 1935, in - 8 .

136

V. Mihordea

din urm dat e probabil, fiind anul accesiunii Rusiei la tratatul din Versailles, cnd cavalerul d'Eon se napoia din capitala Elisabetei i, afiliat la diplomaia secret, cuta s mpiedece prin presintarea pieselor menionate cercurile oficiale francese de la o alian cu Imperiul arilor. Documentul no. IX (pp. 16-19), Memorii privitoare la afacerile Rusiei, datat 1766?", are patru subtitluri, aparinnd la date diferite, dup coninut. Primul, Sur le Khan des Tartares, se raport la mijloacele prin care diplomaia frances cuta s-i asigure libera expediie a corespondenei sale ntre Varovia i Constantinopol, precum i legtura acestor dou posturi cu consulatul din Crimeia ; aceasta nu se putea face n mod normal dect prin Moldova, dar Matei Ghica, Domnul de atunci, nu era dispus s'o favoriseze. Numeroase mrturii documentare atest c faptul s'a petrecut n 7755, dat ce trebuie admis i pentru documentul de fa K Se poate merge cu precisia i mai departe: ultimul aliniat al acestui paragraf vorbete de intenia lui Racovi de a trece la Domnia Moldovei, i confirmarea acestui fapt o gsim ntr'o scrisoare a lui Linchou ctre Vergennes, din 12 Septembre 1755 . Deci putem precisa c subtitlul memoriului trebuie datat din ultimele luni ale anului 1755,
2

Al doilea subtitlu, Sur les Valvodes de Valachie et de Moldavie, are n coninutul lui elemente de stabilire cu precisie a anului cnd a fost redactat. n paragraful al treilea este menionat b trnul Mihai Racovi, care la acea dat vit encore Constantinople dans un ge fort avanc". tim c Vergennes presinta, la 19 Ianuar 1756, condoleane lui Constantin Racovi pentru moartea tatlui s u . Deci documentul este redactat nainte de Ianuar 1756. Mai este vorba n primul paragraf despre Constantin Mavrocordat: ayant t dpos de Moldavie il y a environ 6 ans", despre care se tie, documentar, c'a prsit tronul Mol dovei n 1749. Ca atare, i pentru acest subtitlu trebuie admis data de 1755. nsei frasele din text: aujourd'hui le Vavode de
3

ntreaga chestiune este tratat pe larg n capitolul IV, partea a IIIa, din lucrarea noastr, Politica oriental frances i erile romine in secolul al XVIH-lea (supt tipar).
4

U C . Filitti, Lettres et extraits, p. 147, no. c x v m . * Filitti, ibid., p. 3 8 4 , no. C C C L X V I I .

Valachie est Constantin Rakowitza, fils de Michel", i Le Vavode de Moldavie est Matheus Gika, fils cadet de Grgoire" (p. 19), erau un indiciu la ndmna editorului ca s poat evita datarea cu 1766?". Subtitlul care urmeaz (pp. 19-20), Note dresse par le Sieur de Lancey pour le Vavode de Valaquie qui tait bien dispos, pendant que celui de Moldavie tait trs contraire", e un raport al fostului consul n Crimeia, Lancey, n urm secretar al amba sadorului de Broglie la Varovia , redactat n Octombre 1754, n timpul dietei de la Grodno, i privete ncercarea castelanului de Cracovia, Poniatowski, mpreun cu Matei Ghica, Domnul Moldovei, de a zdrnici efectul solicitrilor partidului filo-frances din Polonia (ajutat de diplomaia secret a lui Ludovic al XV-lea) la Poart, ca s determine pe Turci a lua o atitudine fa de erescinda influen a Ruilor pe malurile Vistulei. Ultimul subtitlu al acestui lung document, De la Nouvelle Servie" (p. 21), privete chestia colonisrilor fcute de Rui n r e giunea Bugului cu locuitori ademenii din toate erile limitrofe i e redactat nainte de 1757, data accesiunii Rusiei la tratatul franco-austriac. E un raport dresat pe vremea cnd guvernul frances ncepuse o vie campanie diplomatic n scopul de a d e termina pe Turci s se opun Ruilor la aciunea de colonisare, cu locuitori din Banatul srbesc i Principatele romne, a inutului din Sud-Vestul Ucrainei, intitulat Serbia Nou. l credem din toamna anului 1752, de oare ce, privitor la Rusia i Austria, se vorbete de un trait d'alliance particulier en vertu duquel elles s'aideront rciproquement de 30.000 hommes", iar acest fapt l gsim confirmat ntr'o scrisoare a lui Frdric al II-lea, regele Prusiei, ctre ministrul su de la Stockholm, de la 30 Septembre 1752'. Exemplele s'ar putea nmuli, dar cele presintate credem c snt suficiente ca s dovedeasc precauiunea de luat la utilisarea sus-numitelor volume i, cite odat chiar, lipsa de utilitate a materialului adunat n ele.
V. M i h o r d e a .

F r e d e r i c II, Politische Correspondes, vol. I X , p. 2 2 3 , no. 5 6 1 1 . R e g e l e Prusiei cunotea acest tratat numai n proiect. El v a fi semnat la 16 Iunie 1753 (Martne, Recueil des traits de la Russie, Suppl. t. III, p. 3 0 (ed. I)).

Un dicionar neogrec-romnesc n manuscript de la nceputul secolului al XVIII-lea


n biblioteca Institutului nostru de Istoria vechiului drept de pe ling Facultatea de drept din Iai s'a primit din partea stu dentului preot Petre Pralea din comuna Pueti, jud. Iai, un manuscript'. Acest manuscript, n format de caiet, conine 233 foi (n total 476 de pagini). De la foaia a doua pn la, inclusiv, foaia 225, textul este un dicionar neogrec-romnesc. De i acest fel de dicionare se consider a fi rarisime n ara noastr, totui ntmplarea a fcut s apar astfel un exemplar aproape complect, fiindc nu-i lipsesc dect patru foi (dou foi snt rupte dup foaia a patra i dou de asemenea rupte dup foaia 81a). Partea de la sfritul manuscriptului este ocupat de o povestire asupra naterii Papei Romei Grigore (ntre fol. 2 2 6 - 2 3 7 ) , supt titlul Aic nsemnm de minunata i dumnezeiasca natere a prea-fericitului Grigorie nprat Papa de Roma. Istorie scoas dup latinie", scris de aceiai mn ca i dicionarul. Ultima foaie, 238, v o r bete despre dousprezece semne scoase de neleptul Ieronim din letopiseul Jidovilor, cari au s fie naintea venirii lui Hristos". Locul de origine al acestui dicionar este mnstirea Hurezului, dup cum ni spune o scurt nsemnare din josul foii ncep toare a dicionarului: A sfintai m[njst[i]rei Hurez". Dovada c acest dicionar este scris la nceputul secolului al XVIII-lea o face duetul caligrafic, care samn aa de mult cu scrisul din manuscrisul ilustrat, descoperit de noi la Chiev n 1910. A m putea fr team de cdere n greal s spunem c autorul a cestui dicionar ar fi nsui Mitropolitul Antim Ivireanul . n sprijinul prerii c acest manuscris aparine nceputului secolului
8

Gsit n podul casei tatlui su, fost preot. N . Iorga = Bal. Corn. Mon. Ist, an. V I I , fasc. 2 7 , Iulie-Septembre 1 9 1 4 , n articolul Arginturile lui Constantin Brncoveanu, p. 105. Cf. Neamul ro manesc literar, an. II, Nr. 14, 4 April 1 9 1 0 , pp. 2 1 6 - 2 2 , i No. 15 din 11 April 1 9 1 0 , pp. 2 3 2 - 3 5 . Cf. t. B e r e c h e t , Documente slave de prin arhivele ruse, 1920, pp. 1 7 - 2 6 i acelai, n Comisiunea monumentelor istorice, Secia din Basarabia, Anuar II", Chiinu, 1928, in articolul Un manuscris de zu grveal al Mitropolitului Antim, pp. 1 2 5 - 3 5 .
8

al XVIII-lea ni vine i o noti din 1725, urmat de alte dou de la nceputul celui al XlX-lea, scrise de persoane ale cror isclituri nu le putem descifra. nsemnarea de la nceputul se colului al XVIII-lea o gsim pe verso al ultimei foi, care se rostete astfel: Eu am cetit aceste mai sus scrise i foarte m'am folosit; 1725, Noemvrie 30". Pe prima pagin a primei foi cetim o alt nsemnare greu de descifrat, nceptoare cu numele per soanei care a scris-o, fixat la anul 1805 (7313), Sept. 30", iar pe verso al ultimei foi a dicionarului propriu zis cetim: Dau har Sfintei Troie, c m'am nvrednicit s cetesc aceste; It. 1814, Ghenari 30". Titlul dicionarului nostru nu ar avea neles fr substantivul TO iAfov, cci numai din ceia ce gsim pe prima pagin nu ar avea rost: xoO xrjs fxuxAoTiacStxrs aewg 97jaaupoO. Dicionarul acesta este alctuit cu totul deosebit de cele ce se ntocmesc astzi. n loc s aib indicaiile scrise n partea de sus a fiecrii pagini, el face seciuni din litera alfabetului cu litera imediat urmtoare, de ex, a, a?, a6, as etc. Substantivele n'au articol. Afar de aceasta, autorul dicionarului nostru, neavnd cuvinte pentru redarea terminilor tehnici, i red prin perifrase. i acest fapt adaug la dovada vechimii manuscriptului. Pentru nvederarea acestui adevr dm mai jos o pagin complect. foaia 152 verso.

rospcAsTUos vzut de toi, cinstit, numit. nepilima caut nprejur. TOptoAdxc grdioar. ns.pipoXa.prjc, grdinar. usptoAapca (?) semine de grdin. 7tspt|36Xt grdin. 7isptj3pY[ivos humd nprejur. Kepi-(i\oi.a\ia. lucru de rs. rcepiYeAaacc, luare n de rs. Trept^eXaufievog luat n rs. TCEpifeXaaxijg luotor n de rs, rztori. TOpcfXotov batjocur. ropiYeAw iau n rs.

rapqt&U TtspqMcpw

rmure de ling pen

mare.

prejur.

nzpi'ipx^rj TOp t^up !w


irept^uptai^s

cuprinderea vre unor lucruri sau are (?) unor locuri cu scrisoarea. ncungur.
ncungurtori.

TCpc|f6piau.a

ncungurare.

Pentru a vedea lungimea unor perifrase, dm i pagina a doua a foii 1 0 6 :


XTU7IW XXUTZ& T& <
X

plesnitul minilor, lovesc. plesnesc din mini.


xu:

xo6pv7jcHS xuSepviiTijs xupepvw

xu<>vc, xuxAog xuxAova

xuSwvuov

crmuire, ndreptare, crmuitoriu, crm. ndfeptez, crmuesc. Acest cuvnt s zice mai osebit la crmuitorii corbiilor, i dup aceaea s'au obicnuit de s zice aseamenea toat cpeteniea, ori la domni, ori la nprai care-i ncrmuesc rile i supuii, ori la casnic, cari- ncrmuesc trebile casii, care cuvnt l grim de-ap[u]r[u]rea i r u mneate, zicnd c cutarele chiverniseate bine, cutare iaste chivernisitor bun, i la aceastea-i om chivernisitoriu, muiare chivernisitoare. {A7)Aov gutue. crug, ocol. ocolesc.

Bogatul material al acestui dicionar ar face, n alt ar, obiec tul preocuprilor filologice i paleografice.
t. G r . Berechet.

tiri privitoare la rzboiul turco-german n 1686


. Aliana general contra Turcilor.
Recensnd cartea lui Job Ludolf, De bello turcico (Frankfurt, 1686, in 4 - o ) , autorul anonim din revista Bibliothque univer selle et historique din acelai an, arat c, alturi de Liga Sfint (Austria, Veneia i Polonia), se vorbia atunci des moyens de faire une alliance entre les princes chrtiens, des liaisons parti culires qu'on pourroit avoir avec les despotes de Valachie, de Moldavie et de Transylvanie, les ducs de Moscovie et les Cosa ques, en leur promettant de rtablir le Patriarche de Constantinople et les Grecs dans tous leurs privilges" (t. II, p. 17).

II. Biblioteca lui Matei Corvin de la Buda, transportat la Viena.


n aceiai revist, pe 1687 (Amsterdam, in 12 pp. 4 0 6 - 1 1 ) , analisndu-se cartea spaniol a lui don Nicolas de Olivier et Fullana, Recompilation histrica de los Reyes, Guerra, Tumultos y Rebelliones de Ungria (Bruxelles, 1687, in 4 - o , 253 pp.), se v o r bete (p. 245) c, dup cderea Budei supt Austriac!, l'auteur assure qu'on a trouv en cette ville, dans une tour du c h teau, une grande partie de la fameuse Bibliothque du roi Matthias Huniade Corvin, o il y a plusieurs manuscrits, et qu'on l'a transporte dans celle de Vienne. Les gazettes nous en ont dit autant, mais il est surprenant qu'on n'ait point encore publi de catalogue des livres que l'on a trouvez, s'il est vrai que les Turcs ne les aient pas brlez, comme on l'avoit cru jusqu' prsent". i recensentul spune c se poate cerceta, pri vitor la aceasta, prefaa pe care loan Al. Brassicanus a scris-o operelor lui Salvian : Ce savant homme, qui avoit vu cette Bibliothque avant que les Turcs prissent Bude, en dplore la perte d'une manire toucher tous ceux qui ont quelque amour pour les lettres, et on ne sauroit leur donner une plus grande joie qu'en publiant ce que l'on en a pu recouvrer, pourvu qu'on le fasse fidlement, et sans supprimer, ni changer rien de ce que l'on trouvera dans les manuscrits. Si on refuse de donner cette satisfaction aux Savans, on ne pourra empcher qu'ils ne disent qu'il nous importoit peu que ces livres fussent entre les mains des Turcs, ou des chrtiens, puisque les uns et les autres les suppriment galement".
V. M i h o r d e a .

Un act de danie de la Alexandru-cel'Bun din 1412, Februar 19


Alexandru~cel~Bun druiete n 1412, Februar 19, diacului su Roman dou sate, Doleti i Leontinetii \ astzi n judeul Bacu, ca rspltire pentru slujba fcut naintailor lui i nsui druitorului.
f A\H[,IOC]TK> E[O]}KIO MXI dAKCdHAPX KOiROA< r O C n O A < l p f c C-! \ X H d W H M X OKf AHCTOMX TOTX 3CMAH

MOAAdKCKOH. KT O H

HHHH A\X

3 H d A \ f NHTO HAH ... irO


2

^ck/MX

H k 0\"3pHTX AKX

OyCAXHHHTX. W[T] H kA\U,d npdROW RlpNOK CAV>KB\* H

HCTHHHXIH CTOd

pOMdHX

C[X|]HX

CA\*X<HAX R-fcpNOlO CA^}K[BOI<>


A

NfpfJKf

II04HB1UHAVX

npEA><*MX HdAX

IUI11H[A\] npdROlO
H

CAy>KBOK>. T"fcA\x]

AHf[c] CAV>KHTK KHAlKIlIf sro


i r O

A\XI fCMXI MOAH

npdK\-K>

K-fcpinfIO

Nd[c]. oy Hd

KdAORdAH

OCOENOK

A\[H]A[O][C]TW.

A<AH e c m x i

tiny

nauieH 3CMAH
HM/ft
M

AHKCKOH

[AKd

ClA]
TO

Hd

CAdHOMX OypHKX

T d 3 A 0 K * b .

A ^ f U I T I H

Af W H T H H f I U T H . R-k*inxirt\. H

iA\y

CO

OycfcMX [tro

A * X A
3 H

* A"kT( A t X

RKXI ro

H A'bTfA**

fro.

H spdT^* H M XH HMX. W T

T^A^PV"]

nipRXIAAX

nOKOA'kHCMX

O^ll^ildTOA\K Hd R*fcKXI

H M X H K"fc IH8lA.
l

npdO^-HyMdA 110
Hd

T O M X [r-bMX

H M X H npdUIIOp/ATOMK CiAOMx]
Hd

VOTdpX CfpAX
R f p V X

W T

dpAiKd

Td3AORd.
W T

W T

ROA*'

T O n O A I A

KpdH TOnOAt'/ft T d A^AOMX

nHRHHId.

IIHKNHU,H

npOCT-fc

A"bAd

MOTHAd

[Hd

AHy]
r x l

KpyiU/ft
r t X

MOrXIAd.
W T

W T
T O H

TOM
M O -

AAOrXIAXI

I f p f C R

nOTOKX. P A CA

Hd

AP\* '

A"k

M O r X I A d

TXIAXI W T

A'k'lOMX Hd

C T d f T X VOTdpk M H p U / k VOTdph
T d

CTdHHOMX

MO[rXIAd]. Oy 1 0 npOCT-fc

TOA<\
Hd

E0p3HHX

MOrXIAd.
n O T O K O M X

W T TOA A
[AJ^V
W T

npOCT"k
H f M T

T O K X

Gfpf3-k

M O r X I A d .

IIOAfA\K
A ' k A d .

HHJK
T d

M{A[...]

[yJCTI
A ^ V
< l

flOTOKd.
A

T d nOTOKOMX THRX CTapoH

TOp-fc H d

KtpVX TO

n o K t p v x

A-k,\A
H a T

npo

IIHRHHU;H.

eA\y

ECK

voTdpx.

R"kpa H

Hdiutro R"kpd

rocno[A]cTRd

BxminHH R-fcp4 ndHd

C d H H d r O

dAfKCdHAPd EOApX.

BOCBOAKI fldHd

A'kTH

HdlUH[v]

HdLUHVX

B-kpd

CTdHHCAdRd

pOTOAMldHd.

R-fepd

Satul

Doletii

nu

mai jud.

exist

astzi, M

iar

Leontinetii

se

afl

Sudul moldo

c o m u n e i Ardeoanii din veneti


2

B a c u j v.

C o s t c h e s c u , Documentele documentul din

nainte

de

te/an-cel-Mare,

I, 1 9 3 1 , p. 20, n

1399,

M a r t 12. Snt terse v r e - o z e c e litere. Dm n u m e l e a c e s t a dup t l m c i r e a lui Paul D e b r i c i .

AAHVdHAduicKa.

K-kpd nana oana

A K O p H H K d

c o H d B C K a r o .

K-fcpd

nana K-fcpd ndHd K'kpa K'kpa

RrtaAd c H p / f t [ T ] c K d r o nana R-kpa nana

H E p a r a i r o ndHd ndHd

KpxcTM

'laiiiuiiKa. H K'kpa

OdNd KWpJKd ibpdTOKCKOrO H K-kpd


R a a A a A^opiiHKa.

n d H d n e r p a

JKKJAUTdTt WHd.
A K o p i i H K a .

K'kpa

K'kpa

IlldHApHIUOpORd. n d H d

K'kpl

n d H d

EpdT\*/\d CTpaOKH'l/Tv. K'kpa


n d H d

ndHd

RHAMHIId.

cnfMHHd.

K'kpa

lormifiia. R'kpa nana naiduid.


BXIPAH[IA]. H

iipcifaiiHKj

c r o r a n d

K'kpa ndHd CTaiia

ndHd A^'WOHK^lUd CTOAHHKd. K^pd A\OA]AdKCKK|V.

ndHd WrtfKCHHA. 8-kpd HdHd CTdHd EXITH TOCH I X 1UTO AV tt\[/Ke H Hd AOI'O-

KHCTHiapHHKd H K'kpd ndHd 01fp/i\KA{ nTpd H K'kpd *>\'Ckvx [EO/ftpX d n> HdllHMX >KHKOT"k KOTOpXlH HMfTX

nA<iPI V
EpdTIH H H A CAAXI HMX

HdllHH 3 A A H H AH A

w[t]

A"kTH

HdUJH[v]

H H HdlUH[v] A

Vv[t] A*" "


1

[HdUJfl'o] nACMCHE H H A 3d npdK^W H 3d

EC^'Ali

KTO. TO fCO

KXlVy HfnOpV*lllHAH HdUJfrO A^HI/ft H HdUlfrO 0\'TKp>K{H/S\. 3d K-kpH^KJ


C/A8JKEOV*-

nOTKfpJKIHI HMX. Kf 1"kAH CA\XI HdUlfAAy K'kpHOAAy \f COMdK-k K A-kT SU,K. iM[fC<ft]u,d ^Rpdp/ft 0\ A'
r

EpdT/ftW A H|1

AfTK> (SW) nHCdTH H npHK"fccHTH HfMdTk HdlUd K ClAWf /IHCTy HdlUfMV

(Traducere:) Cu mila lui Dumnezeu, noi Alexandru Voevod, Domn terii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noas tr tuturor cari vor cuta la dnsa sau o vor auzi cetindu-se. Iat acest adevrat Roman diac, fiul..., de la Neamu, slujit-a strmoilor notri mai nainte rposai cu dreapt i credincioas slujb. Pentru aceia, vzndu-i dreapta i credincioasa slujb fa de noi, l-am druit cu o deosebit mil, dndu-i n ara noastr moldoveneasc dou sate pe Tazlul Srat, numite D o letii i Leontinetii, ca sa-i fie uric cu tot venitul n vecii v e c i lor, lui i copiilor lui i fratelui lui, Teodor, i copiilor acestuia i primei seminii a lor i nepoilor lor i strnepoilor lor i str nepoilor lor n vecii vecilor. Iar hotarul acestor sate de la Ardeva din Tazlu din ap prin mijlocul plopilor, n margenea plopilor, pivnia, de la pivni drept n vrful dealului la movil, prin pru la celalt deal, la [alt] movil. De la movila de pe dealul unde se afl hotarul lui Cr Stan, i de acolo la hotarul Borzei la [alt] movil. De acolo drept in pru la mesteacn la movil. Apoi pe pru n jos de la Ignat drept pe cmp in jos..., la vrsarea prului. Apoi sus la vrful dealului, n jos, pn n faa pivniei. Acesta este tot hotarul.

i pentru aceasta este credina-noastr a mai sus numitului Alexandru Voevod i credina copiilor notri i credina boierilor notri, credina boierului Stanislav Rotompan, credina boierului Mihila, credina boierului Oan Vornicul Sucevei, credina b o ierului Vlad de la iret i a fratelui lui, Crstea Ceanicul, i credina boierului Giurgiu de la Frtui i credina boierului Jumtate Ioan, credina boierului Vlad Vornicul, credina boieru lui Negrea Vornicul, credina boierului andra, credina boierului Braul Straovici, credina boerului Vilcea, credina boierului Spnul, credina boierului Iuga, credina boierului Ilia, credina boierului Procelnic Stoian, credina boierului Alexa, credina boierului Stan Vistiernicul i credina boierului Petre Ureache i credina tuturor boierilor notri.
>

Iar, dup viaa noastr, cine va fi Domn n ara noastr, sau din copiii notri, sau din fraii notri, sau din neamul nostru, sau sau fie oricine, s nu strice dania noastr i ntritura noastr, pentru c i-am dat pentru dreapta i credincioasa lui slujb. Iar, pentru ntrirea lor, poruncit-am credinciosului nostru B r a teiu logoftul s scrie i s lege pecetea noastr de aceast carte a noastr. In Suceava, n anul 6920, luna lui Februar n 19 zile". Suret de pe uric vechiu de pe srbie de la Alexandru Vo/e/vod, Domnul rei Moldovei. Scris n Suceava, din let 9620, Fevr. 19. ntiinare facem prin aceast cartea noastr tuturor cui vor cuta asupra ei, sau o vor auzi citindn-se, pentru acest adevrat Roman diiac, fiul (lips), de la Neamu, c au slujit mai nainte ntru simi odihniilor procatohilor cu dreapt, i cu credin slujb. Iar astzi nou ne slujete cu dreapt i cu credin slujb (lips), vznd a lui cea cu dreptatea i cu credin slujb ctre noi, l-am miluit pre el cu osebit mil i i-am dat lui n ara noastr a Moldovei doa satea pe Tazlul Srat, anume Doletii i Leontenetii, ca s-i fie uric cu tot venitul n vecii veacilor i fiilor lui i frini-su lui Tudor i fiilor lui, celor mai nti nea muri a nepoilor, strnepoilor i prea strnepoilor lor n veacii veacilor. Iar hotarul acestor satea de la Arde va din Tazlu din ap prin mijlocul plopilor n marginea plopilor, pivnia, de la pivni drept la vrful dealului la movila vechea (lips), crucea movila, de la acea movil pestea piru la alt deal movila, de la acea movil dealul unde st hotarul lui Cir Stan (lips), de acolea la hotarul
1
1

Cuvintul procatoh"

vine din n e o g r e c e s c u l

6 xpov.'ixoyoz =

predecesorul.

Borzei movila, de acolea drept n pru n mal movila, apoi prul la valea drept pe cmpu din gos de crid n gura prului, apoi prul n sus la vrful dealului i pe vrful dealului pn n protiva pivniei cei vechi. Atta este tot hotarul. i spre aceasta este credina a nsui Domniei Noastre mai sus numit Alexandru Voevod i credina a fiilor notri i credina a tuturor boerilor notri a Moldovei a mari i mici, i spre ntrire acestora am poroncit credincios boeriului nostru lui Brtiu lo[go]f[t} s scria i ctr adevrat cartea noastr aceasta peceatea noas tr s lege . De pe srbie pe limba moldoveneasc, pe ct s'au putut c u noate i nlege, am tlmcit la anul 1804, Iunie 9. Polcovnic Paul Debric ot Mit[ropolie]".
l

Biblioteca Institutului nostru de Istoria vechiului drept romanesc, pe lng attea documente, cri vechi i monede din toate tim purile, s'a mai mbogit cu nc un act de mare valoare. L o c o tenentul Constantin Fini din reg. 1 4 Roman, fostul nostru student, ni-a presintat la oarele de paleografie slav ale seminariului nostru acest pergament de la Alexandru-cel-Bun din 1 4 1 2 ; Februar 1 9 . Cuprinsul actului este, dup cum se vede, o donaiune fcut de Domn diacului su Roman pentru slujba f cut cu dreptate i credin. El i druiete dou sate : Doletii i Leontinetii, de pe Tazlul S r a t . Traducerea romaneasc,
2 s

P e m a r g e n e , la mijlocul documentului, se zice , Aicea unde zice v e c h e i lipsa poate c zice i pe deal, pentru c s cunoate a b e " . * Documentul este n pstrarea sus numitului locotenent, nepot al r p o s a t u lui Costachi Arhip (nepot dup mam, nscut Arhip). Institutul nostru posed o copie fotografic. O asemenea copie i-a procurat i d. profesor Mihai C o s tchescu pentru bogata sa c o l e c i e de p e r g a m e n t e slave. Originalul este stricat pe la ndoiturile din mijloc, avnd dimensiunile 4 2 - 2 8 cm. P e c e t e a a disprut, rminindu-i numai resturi din nururile de c o l o a r e v e r d e i roie nchis. Documentul acesta n i - a fost nfiat cu dou traduceri: una din 1804, iunie 9, fcut de polcovnicul Paul Debrii de la Mitropolie , iar alta, scris mull mai trziu, c u c a r a c t e r e frumoase latine, de o persoan priceput n sistemul de transcriere a documentelor. La acestea se mai aduga un a r b o r e g e n e alogic. Noi, pe lng traducerea noastr complect, am dat i tlmcirea defectuoas a lui Debrici. Din cuprinsul documentului de fa reiese c aceste dou sate fcuser parte din inutul Neam. Astzi unul din ele, Leontinetii, se gsete n partea de Nord a judeului Bacu, la Sud de actuala c o m u n Ardeoani. Cel d'intiiu a disprut, rmnndu-i, probabil, numele legat de v r e - u n deal sau v r e - o vale.
3

146

V. Mihordea

urmnd dup textul original slav, este a noastr, fcut, dup cit ni-a fost cu putin, complect. A doua traducere, care u r meaz dup aceasta, este tlmcirea trunchiat a polcovnicului Paul Debrici de la Mitropolie, cunoscut din attea traduceri fcute la nceputul secolului al X l X - l e a . Pe dosul documentului original stau scrise hotarele satelor pentru mai uoara orientare a pose sorului, cum se fcea n trecut, pentru a nu se mai desface n toat ntinderea lui, evitind stricarea. Acest act necunoscut este un adaus la desvrita oper a d-lui profesor Mihai Costchescu, care, mpreun cu Ioan Bogdan, a pus la ndemna istoricilor i juritilor toat dovada documentar a trecutului nostru moldove nesc, de la desclecat pn la coborrea Marelui tefan n g r o p nia de la Putna. t. G r . B e r e c h e t .

Noi manuscripte n legtur cu Istoria Romnilor


Ia B i b l i o t e c a N a i o n a l a din Paris . n revista Bibliothque de l'cole des Chartes, d. Omont, publica o list de Nouvelles acquisitions du dpartement des manuscrits de la Bibliothque Nationale" pe anii 1929/1931, iar, la pp. 3 7 2 - 3 7 5 , snt indicate manuscrisele No. 12276 i 12277, donaie a contelui de Len , din Bucureti, cu urmtorul cuprins : Correspondance de Charles Gravier de Vergennes, de Pierre Puchot des Alleurs et de Flix Linchou [de LincheJ, avec les princes de Valachie et de Moldavie (1724-1755). Copies des originaux c o n servs aux Archives du Ministre des Affaires trangres; En tte, copie d'une lettre de Pierre Musatesco, prince de Valachie (1582), X l X - e s., pap., 514 et 325 feuillets, 2 2 0 sur 150 mm. Demirel".
2 1

Aceste manuscrise, datorite zelului pe care ultimii descendeni ai familiei Len din Romnia l-au manifestat, ctre sfritul veacului trecut i nceputul celui actual, n scopul de a aduna peste tot material ca s dea o nou ediie genealogiei scrise la 1844 de Borel d'Hauterive , nu cuprind altceva dect o parte din materialul publicat de d. Filitti la 1925, n Lettres et extraits
3
1

Prsenta noti a fost scris n 1932.

'' Aceluiai donator se datorete i Ms. 12275, care ns nu e in legtur cu noi. Gnalogie historique de la Maison de Linche, Paris, 1 8 4 4 , in 8 - o .
s

concernant les relations de la France avec les Principauts roumai nes (1729-1812)" i merg de la 1740 la 1783. Scrisoarea lui Pierre Musatesco" este a lui Petru Cercel ctre doamna de Germiny, 12 Februar 1582, copiat din ms. Bibi. Nat. 4125, p. 74, i pe care a publicat-o mai nainte d. Iorga, n Acte i fragmente", I, p. 32. Verificndu-le, copiile au foarte multe greeli de datare i de adres \ ceia ce presupune c au fost fcute de persoane necunos ctoare a evenimentelor, iar descrierea din catalog e puin cam fantesst fa de ceia ce se gsete pe coperta manuscriptelor i n coninutul lor. Din moment ce actele se gsesc publicate i la ndemna oricui, fr greeli, e de prisos s se mai cread c aceste manuscripte presint vre-o nsemntate. Facem totui meniune pentru a nu induce pe cineva n eroare.
V. M i h o r d e a .

Revoluia lui Horia


L e g e n d i a d e v r

I. Horia, ntors n primvara anului 1784 din Viena in Munii Apuseni ncepe o agitaie intens pentru a ridica pe eranii nemulmii mpotriva Feudalilor maghiari. Cutreiernd satele rsfirate ale Munilor Apuseni, arta celor adunai o scrisoare privilegial scris pe pergament i o cruce de aur druit de Iosif al II-lea. Aceast scrisoare privilegial ar fi cuprins dup afirmaia lui Horia drepturile acordate Romnilor din partea mpratului. P r o paganda i gsete expresia clar ntr'o circular adresat de Horia judelui din Ponor, chemnd eranii din acest sat, precum
Cf. voi. I, fol. 15 (unde gsim 2 5 Mart, in l o c de 2 Mart 1749), fol, 9 V o . , (3 D e c e m b r e 1751, in loc de 5 ) , iol. 102 (23 F e b r u a r 1752, n loc de 1 1 / 2 3 Maiu), fol. 106 i 107 (23 Maiu 1752, n l o c de 11/22 Maiu), fol. 4 8 3 (1 Iulie 1756, n l o c de 7 Iulie), etc. Voi. II. fol. 107, scrisoarea adresat \ Monsieur le P r i n c e de V a l a c h i e " probeaz dup coninut c este adresat lui Vergennes, a m b a s a d o rul F r a n c i e i ; fol. 2 5 6 : 29 janvier 1769, St.-Priest au Prince de Moldavie, C o n s tantin M a u r o c o r d a t o " , este in realitate adresat lui G r i g o r e Callimacbi (ci. Filitti, Lettres et extraits, p. 2 2 1 ) ; fol. 2 6 2 este d a t a t 6 D e c e m b r e 1778, n l o c de 5 Septembre 1779 (Filitti, ibid., p. 2 2 7 ) .
: 1

i locuitorii din Bucium, Lupa i Mujina la o adunare n satul Cimpeni, relevnd c aceast chemare o face din porunca mp ratului i dac cineva nu va asculta de porunca mpratului, acela va fi pedepsit" . Semnele prevestitoare de furtun apruser mai nainte: lipsia numai conductorul care ar fi putut s fac din mulimea n e mulmit un instrument de lupt. Terenul pentru izbucnirea micrii revoluionare fiind pregtit de mprejurrile locale de ordin social, economic i religios, e explicabil c apelurile lui Horia de a participa la rscoala patronat de mpratul Iosif n'au rmas fr rspuns. n ziua de 31 Octombre, eranii adunai n biserica din Mesteacn, crora Crian lia artat din nou scrisoarea de la mprat, au hotrt s se narmeze i s plece la Alba-Iutia. Micarea revoluionar a nceput.
1

Rapoartele prefecilor, ale autoritilor militare i miniere, precum i scrisorile particulare, relev fr deosebire convingerea eranilor romni rsculai c micarea lor mpotriva nobilimii pleac din ordinul mpratului Iosif . n loc ns s primeasc eranii atep tatul ajutor din partea autoritilor imperiale, armatele imperiale au nbuit micarea la sfrsitul anului 1784. Despre audiena decisiv a lui Horia din April 1784, n care mpratul Iosif, a druit lui Horia probabil crucea de aur, lipsesc informaii contimporane. Iosif al II-lea, rostind cuvinte aspre la adresa nobilimii maghiare, dumane reformelor sale urbariale, Horia l-ar fi propus s rscoale poporul romn mpotriva lor. La propunerea aceasta, Iosif, dup o informaie nesigur, ar fi n trebat thut ihr das", fiind ntrebarea socotit ca un ndemn direct la rscoal. Cuvintele amintite s'au pstrat intr'o scrisoare a lui Ribiczei (8 April 1830), care a primit informaia de la cpitanul Sodler. Att caracterul izvorului, cit i nelesul neclar al cuvin telor thut ihr das", socotite de noi ca o ntrebare, neafirmate prin niciun alt izvor, nu permit a afirma c mpratul ar fi sus inut pe fa planul de rscoal.
2

Nu poate fi pus la ndoial c Horia a artat eranilor adunai


I. Lupa, Rscoala eranilor din Transilvania, la anul 1784, Cluj, p. 8 0 . Hofkammerarchiv, Viena, F. 3 1 0 7 / 1 4 2 4 , Contele C a r o l Teleki; Hofkammer, 2 Mart 1 7 8 5 ; F. 3 1 0 7 , 6 6 8 1 , Direcia minelor din Banat, 2 0 Novembre-, R a poartele Prefecilor, F. 3 1 0 7 cf. i multe rapoarte din Kriegsarchiv, Viena (Secia Hofkriecjsrat i Feldakten).
2 ; 1

o scrisoare imperial privilegala, amintind de mai multe ori voia i porunca mpratului". Nici n caul acesta nu se poate construi ipotesa unui ndemn imperial direct la revoluie, de oare ce, dup toate probabilitile, scrisoarea imperial n'a fost dect o patent imperial mai veche, prin care Iosif al I M e a acorda comercianilor ortodoci venii la Viena dreptul de a practica ritul lor n capela Sf. Gheorghe din Viena. Dup ares tarea lui Horia, fcndu-se o perchisiie la o rud a lui Horia, Neculai Kirszta" (Crstea), s'au gsit, pe ling dousprezece petiii, i o patent imperial acordat comercianilor ortodoci, wodurch der berchtigte Hauptrebell Hora das wallachische Volkh, v o r g e bend dass darinnen die von Allerhchsten Orten demselben verliehenen Privilegien enthalten wren, zum Aufrhre bethrt hat" . Afirmaia c scrisoarea privilegala n'a fost o scrisoare dat lu Hora din partea mpratului Iosif este ntrit de martorul contemporan cel mai competent, Iosif al II-lea, scriind fratelui su Leopold, la 15 Novembre 1 7 8 4 : ...un coquin, qui porte... une patente comme s'l tait envoy de ma part..." .
1 2

Horia era ns ndreptit s se refere la voia i porunca mpratului" i o fcea cu bun credin, cci, dac nu se poate constata un ndemn direct al mpratului Iosif, este n schimb de evideniat ndemnul indirect, demofilia lui Iosif al II-lea, relevat n studiul d-lu I. Lupa, L'empereur Joseph II et H o r i a " . Foarte semnificativ este un raport al ambasadorului spaniol din Viena, Domingo Yriarte, adresat contelui de Florida Blanca (30 Novembre 1 7 8 4 ) : Funcionarii Maiestii Sale, pentru a facilita conscripia, au pronunat cteva expresii nechibzuite mpotriva seniorilor teritoriali, cum, de exemplu, c acetia erau nite mici tirani, ceia ce a fost de ajuns pentru ca plebea s se rscoale i s emit niste e x c e s e " . Atitudinea aceasta a funcionarilor i m s 4

H o f k a m m e r a r c h i v , F . 3 0 7 / 1 4 2 4 , 1785, Raportul administraiei miniere din Zlatna, 2 3 F e b r u a r 1785. Corespondena ntre Leopold i Iosif, Sammelbnde des Hausarchivs, Haus-, Hof- und Slatsarchv, Viena.
2

A i c i la Pars am la disposiie numai extrasul francs din Revue de T r a n sylvanie", I, no. 4. A r c h v e l e de Stat Simancas, Rapoarte consulare, Estado, V i e n a : Los d e pendientes de Sua Majestad 1., para facilitar la conscripcin, sollarono algunas expresiones inconsideradas contra los seores territoriales, como por exemplo que estos eran unos Mraoillos, lo qual bast para que ia plebe amotinase y
4

periali i mai ales aceia prea-graioas" a mpratului fa de eranii romini, promindu-li n limba lor uurarea n e v o i l o r a trezit sperane greit ntemeiate n sufletele eranilor ncjii, contribuind ca factor decisiv la izbucnirea micrii ternesti n
* J

toamna anului 1784. II. Neclarificate snt presupusele legturi ale lui Horia cu societa tea secret politic-religioas din Viena Fria de Cruce". S'a presupus c Horia ar fi ntrat in cursul iernii 1 7 8 3 - 1 7 8 4 n leg tur cu aceast societate care cuta s sprijine pe Romnii din Transilvania i Banat, primind ajutorul material i moral al F r a ilor de Cruce . Silvestru Moldovan, referindu-se la omul enigmatic", nsoitorul lui Horia la nceputul micrii, i pune ntrebarea : Cine a fost deci omul enigmatic care a aprut pe sate, nsoit de Horia ? Nu se tie pn azi. Iar, considernd leg turile ce le avea Horia cu cu societatea Orientul Interior"..., ne ntrebm: oare n'a fost necunoscutul marele maestru al societii Orientul Interior"..., sau maestrul lojei din Viena" ?
2 3

Izvorul ntrebuinat pentru a susinea legturile lui Horia cu Fria de Cruce" a fost articolul Etwas zur Charakteristik der Wallachen", aprut n Provinzialnachrichten aus den k. k. Staaten" (5 August 1786, No. 5 2 ) , reprodus mai trziu n revista Haznk" i n publicaia Sub Rosa" a lui Gustav Brabe6.
4 5 6

cometiese muchos excesos". C o m u n i c a t de d. A l . Ciornescu-, Cf. i O c t . B e u , mpratul losif al 11-lea i rscoala lui Horia, Revista Fundaiilor Regale". II, p. 3 8 4 , Raportul trimisului Saxoniei, Clemens, din 8 Decembret 1 7 8 4 ; in cercurile nobililor s'a format opiniunea c a r e se debiteaz n public c insui mpratul sprijinete in secret rscoala din Ardeal". Cf. autobiografia lui Heydendorff, deskunde, an. X V I , p. 4 8 4 .
2 1

Archiv

des

Vereins

fur

sieb.

Lan

Cf. I. Lupa, Revoluiunea lui Horia, Studii, Conferine i Comunicri istorice, Bucucureti 1927, vol. I, pp. 2 8 9 - 9 0 Idem, Rscoala eranilor din Transilvania la anul 784, Cluj 1 9 3 4 ; t. Mete, Lmuriri nou privitoare la revoluia lui Horia, Sibiiu 1933, pp. 5 9 - 6 2 M. A u n e r , Zur Geschichte des rumnischen Bauernaufstandes in Siebenbrgen, Sibiiu, 1 9 3 5 , pp. 2 2 - 3 0 .
; ;

S. Moldovan, Momente p. 12.


4 5

noi

din

revoluiunea

lui Horia,

B r a o v 1911

Revista se gsete in Nationalbibliothek din Viena. G . B r a b e e , Fratres de Cruce. Haznk, 1888, An, 8, pp. 3 9 1 - 9 3 , Idem., Sub Rosa, Viena 1879. pp. 2 4 - 2 9 .

A r fi nc de amintit studiul lui Mailly, Die Siebenbrgische Kreutzbruederschaft" \ basat tot pe informaiile din cartea curioas Sub Rosa", ceia ce result dintr'o comparaie a studiului lui Mailly cu articolul din Sub Rosa", cu toate c autorul nu indic izvorul ntrebuinat. Provinzialnachrichten" (1786) Sub Rosa" (1879)

Haznk" (1888) Karpathen" (1908) In Provinzialnachrichten" se gsete informaia urmtoare: Un btrn de optzeci i cinci de ani a povestit unui cltor c pe
A n t o n Mailly, Die Karpathen, B r a o v , 1 9 0 8 , an., I. pp. 6 6 7 - 6 8 . n t r e buinm traducerea d-lui t. M e t e , o. c., pp, 6 0 - 1 , ndreptind citeva mici neexactiti c a r e au resultat probabil din ntrebuinarea textului ungar. Pro vinzialnachrichten, 1786, No. 62 s Ein 8 5 - J h r i g e r Greis erzhlte einem R e i senden dass ihn sein V a t e r im 5 8 J a h r e seines Alters in diese Gesellschaft aufgenommen und behauptet habe, diese V e r b r d e r u n g rhre v o n den u r l testen Zeiten her, soviel man durch mndliche Tradition v o m Vater zum S o h n e wisse. Die Mitglieder einer solchen Gesellschaft kommen sehr oft im J a h r e zusammen, so heimlich als mglich, verschwren sich durch frchterliche Eide einander mit Rath und That, mit G u t und Habe, mit Leib und Leben b e y z u stehen, einander zu vertheidigen, die Gesetze der Gastfreundschaft heilig zu halten. B e y jeder G e l e g e n h e i t bekommt j e d e r ein kleines mit einem Kreuz bezeichnetes B r o d , welches mit Honig berstrichen und mit Salz bestreut i s t in der Mitte des Kreuzes steht eine Kerze. Die Erklrung hievon ist diese. Sie wollen B r d e r seyn in angenehmen und widerwrligen Vorfallen, b e y Tag oder b e y Nacht, im Leben und Tod. Dieses B r o d v e r z e h r e n sie alle zugleich dann bezeichnen sie die D e c k e ihres Versammlungsortes jeder fr sich mit einem Kreuze und gehen auseinander. A b e r zum Unglck kennt diese Freundschaft keine G r e n z e n und liefert fters Beispiele der schrecklichsten R a c h e . In einem wallachischen Dorfe in Siebenbrgen, hatten sich Deutsche angesiedelt und so sehr vermehrt, dass sie die Wallachen nach und nach alle verdrngten, weil sie das Dorf verschnerten und die Wallachen zu bauen nthigen wollten. Ein einziger steinalter Mann mit seiner Familie blieb da. Sein Grossvater, sein Vater hatte die Htte bewohnt, er war darin g e b o h r e n und wollte da sterben. O b s c h o n e r ein sehr guter Nachbar, ein arbeitsamer redlicher M a n n war, neckte man ihn doch oft auf die grausamste Art. E r betrug sich dabey sehr geduldig , die Krnkungen nahmen a b e r immer mehr zu und wurden am E n d e unertrglich. B e y einer wiederholten hnlichen Krnkung, wurden seine Brder r e g e . Mit einmal brannte -das ganze Dorf, das F e u e r verzehrte alles, nur die Htte des Wallachen nicht und es war platterdings unmglich die U r s a c h e der Feuerbrunst zu ergrnden " ^ ^ f A ^ N .
; ; 1

el tatl su 1-a primit n societatea Fria de Cruce" n vrsta de cinzeci i opt de ani, spunndu-i c aceast societate freasc, conform tradiiei rmase din tat n fiu, s'a format din timpuri strvechi. Membrii societii se adun anual foarte des att de tainic cit e posibil i se leag cu jurminte grozave de a s sus inea cu cuvntul, cu bani, i cu averea lor, cu sngele i viaa, de a se apra i de a urma cu sfinenie regulile ospitalitii. Cu prilejul fiecrii ntilniri fiecare primete o bucic de pne, n semnat cu o cruce, presrat cu sare : n mijlocul crucii st o lumin. Explicarea aceasta e urmtoarea: Aveau s fie frai n bine i n ru, ziua i noaptea, in via i la moarte. Pnea aceasta o mnnc mpreun i, de odat, dup aceia fiecare nseamn cu crucea tavanul locului de ntlnire i cu aceasta se despart. Ins din nenorocire prietenia aceasta nu cunoate margeni, dovedind-o aceasta adese ori prin exemple de cumplite rsbunri. ntr'un sat romanesc din Ardeal s'au aezat Germanii i aa de mult s'au sporit, nct cu ncetul i-au scos pe toi Romnii, fiindc au nfru museat satul i voiau s-i sileasc pe Romni s zideasc i ei. Numai un singur btrn a mai rmas acolo cu familia ; cu toate c a fost un bun vecin si muncitor cinstit, totui i-au fcut tot felul de miserii, chinuindu-1 adese ori simitor. Toate acestea el le-a suportat cu mult rbdare, dar jignirile deveniau tot mai in suportabile. Atunci cu prilejul unei noi jigniri fraii i-au luat parte. De-odat tot satul a fost n flcri, numai bordeiul Romnului a rmas neatins i a fost absolut imposibil s se afle causa focului". Provinzialnachrichten" snt o modest publicaie periodic cu un coninut foarte variat, recomandnd n acelai numr ceti torului oprle ca leac mpotriva cancerului i nvndu-1 ntr'un alt articol conservarea fructelor. De i nici caracterul publicaiei, nici anonimitatea autorului, nu snt garani pentru veracitatea a r ticolului, cele descrise snt verosimile, Friile de Cruce" fiind bine cunoscute n trecutul poporului romanesc
N. Iorga, Istoria Rominilor prin cltori, Bucureti 1929, I., p. 1 4 0 ; Peretz, Istoria dreptului romanesc, Bucureti 1916, II, pp. 1 1 4 - 9 ; Fotino, Contribution l'tude des origines de l'ancien droit coutumier roumain, Paris 1 9 2 5 , pp. 1 7 2 - 2 0 4 . Referindu-ne iari la traducerea d-lui t. Mete, o. c., pp. 6 1 - 2 , nelegem supt partea a doua n a t u r a l : Nu sufere nicio ndoial c aceast societate secret, fanatic, n'a fost strin de rscoala Rominilor..." A m rsfoit rapoartele sccrefae" i registrele n chestie din Haus-, H o f - und
1

Alta trebuie s fie atitudinea fa de partea a doua a studiilor aprute n publicaiile Sub Rosa", Hazank" i Karpathen", pri vitor la legturile lui Horia cu Fraii de Cruce" din Viena i arestarea acestora prin eful de poliie din Viena, negsindu-se pasagiul acesta n izvorul citat, Provinzialnachrichten" (1886, No. 62). Ct despre articolele lu G. Brabe, ele au aprut la o sut de ani dup rscoala lui Horia, neputnd s fe confirmate prin nicio indicaie din archvele vienese i mai mult nc sentina menionat de Brabe : Nu trebuie s se fac mult ceremonie de prisos, 25 Escortarea, Iosif" n'a fost nici trecut n cartea resoluiilor imperiale. Ct de puin credin merit omul de ncredere al lui Brabe evideniaz si frasa urmtoare din rticoIul acestuia: Cel care ni-a transmis informaiile de mai sus, fr s ni dea numele su, afirm c a vzut cu ochii si sen tina scris laconic i simplu de mina mpratului cu cerneal roie". Este lucru tiut c Iosif al II-lea a ntrebuinat o cerneal brun-surie i niciodat cerneal roie, cum menioneaz Brabe sau omul de ncredere al su (dac a existat acest om, lucru de care ne ndoim) probabil pentru a impresiona pecetitorii articolului su. Partea a doua a articolelor lui Brabe coninnd, pe ling c o n tradiciile de fond, i inexactitile de referin, nu poate servi ca izvor pentru a susinea legtura lui Horia cu Fria de Cruce". Singurul indiciu ce avem cu privire la legtura posibil a lui Horia cu societile secrete din Viena snt protocoalele de pre senta ale lojei francmasonice din Viena (La cei trei Vulturi" zu den drei Adlern"), care atest ca membru pe contele Gyulay, care a nsoit pe Mihail Popescu, partisan al lui Horia. Se poate s nu fie dect o simpl -coinciden faptul c Gyulay a fost membru al acestei societi secrete, dar s'ar putea admite c Mihail Popescu n'ar fi fost strin de loja La cei trei Vulturi", fcnd aici cunotina contelui maghiar.

Staatsarchiv, Viena, actele din K r i e g s a r c h i v , precum i hirtiile semi-arse din A r c h v e l e Mnsteriulu de Interne. Semnalat i de M. Auner, o. c, p. 2 8 . Vertrauliche Akten, 120, p. 1, Haus-, H o f - und Staatsarchiv, Viena, Presenta contelui G y u l a y este atestat n 5785, 2 8 - 1 2 D e c . 1 7 8 5 C. Gllner, Participarea emisarilor Mihail Popescu i Sali la revoluia lui Horia.
1 ;

III. ntr'un studiu precedent, publicat n Anuarul Institutului de Istorie Naional" din Cluj (vol. VI) am cutat s dovedim, cu ajuto rul izvoarelor din Archvele vienese, existena lui M. Popescu i a lui Salis, presenta lor intre Romnii rsculai i s relevm legturile lui Sals cu cercurile din Petersburg i ale lui M. Popescu cu Alexandru-Vod Mavrocordat. Rposatul N. Densusianu s'a ndoit de existena legturilor lui Salis i Popescu cu eranii romni \ adoptnd D. M. Auner, n studiul Zur Geschichte des rumnischen Bauernaufstandes in Siebenburgen" acest punct de vedere. Argumentul principal al d-lui Auner mpotriva participrii lui Salis la revoluia lui Horia este o scrisoare a unui inspector colar rusesc, Salius (28 D e cembre 1784), adresat ambasadorului austriac Cobenzl, protestnd mpotriva citrii numelui su n legtur cu micarea revolu ionar a lui Horia i probnd n acest protest c n'a prsit Moscova de la 15 Iunie 1783 .
2

Informaiile ce se gsesc n publicaiile contimporane asupra lui Popescu i lui Sals snt nesigure i contradictorii. Le-am eliminat deci de la nceput din argumentaia noastr, restrngndu-ne n u mai la rapoartele oficiale, izvoare de mina ntia. Izvoarele ntrebuinate de noi arat c Sals, urmrit din ordinul mpratului, fiindc voia s conving pe cetenii austriaci s emigreze, pleac n Septembre 1784 n Transilvania, unde se pierd urmele. O atestare i mai categoric a existenei lu Sals in Monarhia austriac este un raport cifrat din August 1784 al lui Ludovic Cobenzl, ambasadorul austriac din Petersburg , ntiinnd pe cancelariul austriac c n Transilvania se afl un om care s'a
3

N . Densusianu, Revoluia lui Horia, Bucureti 1884, pp. 1 4 3 - 4 . ' Consiliul Aulic de rzboiu ctre comandamentele militare, 2 6 Sept. 1784, Hofkriegsrat, Kriegsarchiv, Viena, 14/279, 1 7 8 4 , H K R . 14/332, 1 7 8 4 , H K R . 1 4 2 8 1 , 1 7 8 4 ; L a s c y - A k t e n , Kriegsarchiv, 139/38, 1784 / L A . 1 4 1 / 5 , 1 7 8 4 ; H K R . C. 2 7 4 5 / 1 7 8 4 ; H K R . C. 2 1 3 / 1 7 8 5 . Cf. i V . otropa, Contribuii la revoluia lui Horia !h Anuarul Inst, de Istoria Naional, Cluj, V , p. 160. Koppenzoller ctre comandamentul general ungar, 6 N o v . 1 7 8 4 . HKR. 4 4 / 3 1 1 , 1784. Cf. Cobenzi ctre Kaunitz, August 1784, H a u s - , H o f - u n d S t a atsarchiv, Staatskanzlei, Petersburg, 1784, No. 3 9 .
3

obligat s emigreze cu mai multe familii din Transilvania n Crimeia; ambasadorul i ncheie raportul su cu asigurarea c va cuta s identifice pe acest om. Cobenzl s'a achitat de a n gajamentul luat, anexind raportului de la 3 Novembre 1784 o dare de sam amnunit, fcut de un om al su de ncredere asupra activitii lu Sals la Viena. Sals a propus ambasadorului rusesc din Viena, Contelui G a liin c va determina 300.000 de ceteni austriaci (numrul e evident exagerat) s emigreze n Rusia. Proectul lui Sals fiind foarte bine primit de cercurile politice ruseti, s'au comunicat detaliat beneficiile de care se vor bucura colonitii strini n Rusia'.
>

Fa de atestrile presenei lui Sals n Transilvania, att din Petersburg, cit i din Viena, nu poate resista contra-argumentul nfiat de protestrile unui oarecare Salius (nu Sals!), care a crezut c onoarea numelui su este periclitat prin amestecul unui om cu nume asmntor n rscoala erneasc din Tran silvania. Nici contra-argumentele, cam vagi, ale d-lui Auner mpotriva participrii lui Popescu la revoluia lui Horia nu snt mai c o n cludente. Izvoarele din archvele vienese arat precis c Mihail Popescu, originar din Bucureti , caracterisat de cpitanul Beddeus ca un aventurier i intrigant", gata la orice fapt , se afla n August la Viena, de aici a plecat la 2 3 Octombre, oara patru dup mas, la Budapesta , continundu-i la 2 Novembre drumul la Cluj . Data sosirii sale la Cluj nu o cunoatem, dar un raport al c o mandamentului general din Ungaria ne informeaz c Popescu ar fi stat pan la 17 Novembre la Zalu .
2 3 1 5 6

H H S T A . Staatskanzlei, Petersburg, 1784, No. 4 9 . Comandamentul general ungar ctre Consiliul aulic de rzboiu, 12 Ianuar 1785, HKR. G. 2 2 8 / 1 7 8 5 ; Comandamentul general din Transilvania ctre C o n siliul aulic de Rzboiu, H K R . 3 6 6 5 / 1 7 8 4 .
2

Raportul lui Beddeus, HKR, G . 1 7 9 / 1 7 8 5 ; LA. 143/29, 1785. Consiliul aulic de rzboiu ctre G e n . Shakmin, 2 4 O c t o m b r e 1784, H K R . 4 7 / 3 8 9 , 1 7 8 4 ; Pergen ctre Iosif al 11-lea, 2 4 O c t o m b r e 1784, H K R . 4 7 / 3 8 9 , 1784. Consiliul aulic de rzboiu ctre comandamentul general din Ungaria, 21 N o v e m b r e 1784, H K R . G. 4 4 / 3 1 1 1 , 1784.
4 6

Comandamentul general din U n g a r i a Ianuar 1785, HKR. G . 228/1785.

c t r e Consiliul

aulic de rzboiu, 12

Informaiile neprecise din brourile contemporane amintind pe Salis i Popescu ca ndemntori ai Romnilor rsculai sint confirmate printr'un raport al generalului Koppenzoller de la 16 Novembre ctre Comandamentul general ungar, atestnd alturi de Horia pe Salis i Popescu ca fiind conductori ai eranilor rsculai . De i raportul generalului Koppenzoller este singurul izvor care confirm presena lor ntre Romnii rsculai, trebuie s acceptm aceast afirmaie, de oare ce nu este verosimil ca un ofier superior s numeasc pe Salis i Popescu conductori ai rsculailor, basndu-se numai pe zvonuri nentemeiate, n deosebi dac lum n consideraie c nsui Consiliul aulic de rzboiu, n urma raportului primit, comunic la 21 Novembre Comandamentului general din Transilvania c Romnii rsculai ar fi condui de Salis i Popescu . Din datele cronologice r e f e ritoare la itinerariul lui Popescu result c presena acestuia n Munii Apuseni cam de la 6 la 12 Novembre ar putea s c o respund situaiei de fapt, plecnd Mihail Popescu la 2 Novembre din Pesta i fiind atestat n oraul Zalu la 17 Novembre.
1 2 3 4

Din rapoartele cpitanului Beddeus se vede c Popescu aveat de mplinit n Transilvania o misiune secret primit de la Domnul Moldovei Alexandru Constantin Mavrocordat . Cpitanul Beddeus nu specific ce scopuri urmria Alexandru Constantin Mavrocorda n Transilvania; cunoscnd ns activitatea desfurat de Popescu, se poate presupune c Domnul Moldovei cuta s ntre n c o n tact, prin mijlocirea lui Popescu, cu Romnii rsculai. Legturile lui Horia cu Alexandru Constantin Mavrocordat sint confirmate de Herbert-Rathkeal, ambasadorul Austriei la Constantinopol: Pendant Ies troubles de la Transylvanie le chef des
5

Horj'a benbrgen, p. 2 1 .
2

und Klotska Oberhaupt und pp. 9 - 1 0 j Kurze Geschichte

Rathgeber der der Rebellion ungar,

Anfhrer in Sie in Siebenbrgen, 16 N o v e m b r e 1784,

Koppenzoller ctre comandamentul HKR, 4 4 / 3 1 1 , 1 7 8 4 .


3

general

Consiliul aulic de rzboiu c t r e comandantul g e n e r a ! din Transilvania, 21 N o v e m b r e 1784, H K R . 4 4 / 3 1 1 , 1784. Comandamentul general ungar c t r e Consiliul aulic de rzboiu, 2 N o v e m b r e 1784, H K R G . 3 0 8 4 / 1 7 8 4 . H K R G . 2 0 8 5 / 1 7 8 5 : Poperskul hatte g e h e i m e Auftrge des abgesetzten Frsten; da e r den Lohn v o n 3 0 0 0 fl. nicht erhalten, sucht er russische P r o tection; HKR. G . 2 0 5 8 / 1 7 8 5 .
5 4

rebclles Hora envoya trois hommes Jassy pour solliciter par le canal du Pr. Mavrocordato l'aide de la Porte"'. O alt in formaie privitoare !a relaiile lui Horia cu Moldova conine scrisoarea din 3 Februar 1785 a nobilului ungar Ioan Gyongyosi ctre G. Gulacsi: Hoii de revoluionari stteau n corespon den cu erile vecine, Moldova si Tara-Romneasc, de la care ateptau ajutor". Pot s scriu sigur c la nceputul acestui an 30.0C0 de Romni din Moldova voiau prin pasul Ghimeului s nvleasc n Trei Scaune . Chiar contele Hadik informeaz la 2 Decembre 1784 pe mpratul Iosif c exist posibilitatea ames tecului Munteniei i Moldovei n revoluia lui Horia .
2 8

Participarea lui Popescu, care era omul de ncredere al lui Alexandru Mavrocordat, la revoluia lui Horia, precum i presena lui Salis ca exponent al cercurilor politice ruseti ntre Romnii rsculai, evideniaz orientarea fireasc a acestei micri dincolo de Carpati.
C. G o l l n e r .

DRI

DE

SAM

P. P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, Bucureti 1936. D. P. P. Panaitescu are mna fericit, dar i o continu st ruin n cutarea lucrului nou. Cercetnd n archiva familiei Zamoyski registrele pe care le-am vzut eu acum muli ani i mi se las sarcina de a o spune , dar din care n'am putut publica piesele scrise n limba polon pe care regret c n'am nvat-o la timp d. Panaitescu cred c o cunoate perfect, d-sa a scos un mare numr de scrisori i alte acte pe care face bine c le comunic fr zbav. Se vor gsi acolo foarte multe scrisori ale lui Ieremia Movil, unele de simpl polite, sau comunicnd tiri regelui Poloniei ori prietenilor de peste Nistru; naintea lor se aeaz una de la
Herbert-Rathkeal ctre Kaunitz, 10 Oct. 1795 HHSTA, Staaskanzlei, C o n s tantinopel, N o . 3 2 , 1 7 9 5 ; N. lorga, Documente privitoare la familia Callimachi, Bucureti 1903, 11, pp. 5 1 3 - 4 . Haznk, Budapesta, VIII (1888), pp. 1 1 1 - 2 . Cf. Marczali, Magyarorszg tortenete, 11. Jozsef apud t. Mete, o. c, p, 5 5 - 6 .
3 2 1

korban,

II, pp. 3 4 - 5 ,

Aron-Vod i de alta la tefan Rzvan. Importante snt din ale lui Ieremia-Vod n care acelea-i apr demnitatea fa de tri mesul polon, care-1 jignise, cerndu-i i mai mari onoruri la n toarcerea de la Constantinopol, i care-i rsbunase pentru dem nul rspuns pe care-1 primise i-1 bnuia din condeiul elegant al lui Luca Stroici, lovindu-1 pe acesta la o petrecere n Polonia i cutnd s-i ard faa i, apoi, interveniile pentru aezarea n ara-Romneasc a fratelui Simion. Odat i amintirea politicii greite anti-turceti a lui Despot (p. 52 i urm). Cu mult peste aceast coresponden, de sigur interesant, dar care aduce aa de puin esenial pentru a nelege politica mol doveneasc a timpului, snt dou scrisori ale lui Mihai. Printr'una, din 15 Iulie 1595, el, care fcuse s se prade la Nicopol, anun pregtirile turceti pentru o mare btlie contra lui i, cernd ajutor, arat cum, cu o ar srac, el a jertfit, din convingere, totul pentru cretintate (pp. 13-4). Alt dat, dup cucerirea Ardealului, i presint legturile cu cardinalul Andrei, soliile schimbate, nelegerea fcut de acesta cu Turcii, intimaia de a iei din ar, fgduiala zadarnic a unui castel, refusul unui nou jurmnt. Si multe scrisori de boieri moldoveni fr mult cuprins sau e x puneri de ambasad, memorii ale lor (Nistor Ureche, Crciun, Cristea, Drgan, Gligorcea, Toderacu Vartic). Cutare scrisoare a lui Mihai e si n voi. mieu XII din Hurmu>

zaki (nu la pp. X - X I ) , i d. Panaitescu noteaz omisiuni". Se neal : nu e niciuna dect un rnd srit la tipar i nu s'a r e produs o not polon de dou cuvinte pe margini. Dup o copie dat de d. Bianu se presint aprinsul discurs al Iesuitului Skarga, discurs din care numai o parte ne privete. Documente interne se adaug (unul interesant despre recrutare). De sigur c textul polon e redat cu ngrijire. Nu tot aa cel latin, care cuprinde foarte multe greeli de tipar . i chiar unele de neles. V. i, in grecete , semntura lui Dimitrie Cercel, despre care nota mea n Omagiul" Maiorescu.
l 2

Quibus cum, cognoivus, regnum que, ne quid, noveat (moveat), c o n s e r veretur, mitterunt, de plurimis consilii (p. 123). i in srisoarea din Hurmuzaki i Secretarium pentru Kereztesi, fecimus, pentru scimus, hac pentru hoc, velitationis pentru vclitation.es, querit pentru
2

n traducere trebuiau identificate numele proprii. Oricum, ele nu puteau intra diformate n tabla alfabetic. Notm : Bosicko pentru Buciuc (17), Calasur pentru cunoscutul Vistier grec din Creta: Calogher, Powissaczei (nume geografic; ambele, p. 11), Ilwens (pentru Ilia : p. 19), Hrista (neadmisibil), Deli Zyorgio (ar fi un pod peste Dunre ; de fapt Ieremia a dictat pisarului polon : de la Giurgiu", p. 28), Ostrogon (Strigonia, Esztergom, Gran), Czewna (p. 63), Szezespy (p. 68), Lazr Farka, Feren Groble, Beldi Ianu, Beci Tome, Mic Petru (Groble e Gergely, Mic, Miko), Gian Timir, Celebi, Lagoi, Iaruhi (Iaruga), Micul pentru Mihul, Carlic. Zulkadr e un guvernmint din Asta (i numele Paei), Macovia, Sapezi interpretat: sapeuri, de fapt: gebegii, Skiss Waraki, Dziulufi Carlo. D. Panaitescu promitea o istorie a lui Mihai Viteazul pe base noi", care s nu fie unilaterale", ci i despre viaa intern i economic" i relaiile cu Sirbii, Bulgarii i Grecii, neutilisate la noi" (i cele greceti). Nimeni nu putea fi mai nerbdtor de a o vedea isprvit dect acela care, ca mine, a ncheiat abia, pe base vechi", o Istorie a eroului. Din nenorocire, fr a tgdui tot ce aduce nou aceast adu nare de essays, a trebuit s relevez la Academia Romn, nu numai erori, dar i neadmisibilele interpretri care degradeaz pe Mihai i familia lui (v. Memoriile seciei istorice).
*

Constantin I. Andreescu, Evoluia nvmntului n Moldova i istoricul Liceului Naional din Iai (extras din volumul jubilar al aceluiai), Iai 1935. O parte de caracter general privete vechiul nvmnt: e bine lucrat. Mai puin precis lista nvailor neo-greci la c o lile noastre (p. 16 i urm; e lucrat dup patriarhalul catalog al lui C. Erbiceanu). De la reforma lui Asachi i cea de supt R e gulamentul Organic expunerea e larg, amnunit. Se c e r c e teaz cu atenie tot materialul din ziare; de la o bucat de vreme, e ntrebuinat i ineditul: va fi o oper de consultat.
quaeret, sit pentru sint, iile pentru Mi, non comunicent pentru communicent. Aiurea; %ines, consentibus, loquentis contritus est, niminis institutes, bene se iam principiam ere patrae ( p . 154), rengo. pentru ne, fidelis pentru fideles, Consilisque, deservistis, scatur~ sani aliaque erant necessarias, dani, soedanda flumset quidsit

Metoda biografic ar fi fost de preferat aceleia de raport biro cratic. Spiritul colii se cerea presintat n deosebitele fase. Scrisori particulare s'ar fi putut gsi n familie. Pentru profesorii francesi cercetri n Frana nsi n'ar fi rmas poate sterpe. Elevii, cu temele lor, care se vor fi pstrnd, i reclama locul. Din attea memorii erau de luat tiri despre anii de coal. Cldirile meri tau descrieri i reproduceri. Tipul fixat de V. A. Urechi, n Is toria coalelor, nu trebuia adoptat. Ca amnunte, Burl era di rector i pe vremea mea, nainte de 1890, iar nu dup Brnz (Brandia, nu Brandea) n 1895 (p. 207).
* *

G. Ursu, Istoria literara a Brladului, Bucureti 1936. E vorba intiu de revista Ft-Frumos, de o aa de sntoas influen. Se arat, dar cutnd la d. G. Tutoveanu, o not de originalitate, influena spiritului de la Smntorul, cu o recu noatere pe care interesul i prostia o refus prea adesea. Dar se iea aprarea unei coli de la Viaa Romaneasc, n care nu snt dect vagi idei sociale i ntrebuinarea unor talente formate aiurea i niciodat armonisate. Se vede n autor fostul elev al de curnd rposatului Ibrileanu, ale crui idei erau n genere false si interesate. D. Ursu recunoate c era acolo o formaie spiritual socialist". Interesante scrisori adresate d-lui Tutoveanu. Despre intenia lui Grleanu de a face s reapar revista, p. 42. Se trece apoi la alte publicaii locale, pan la Florile Dalbe (1918).
* * *

Gh. S. Buzescu, Reconstituiri istorice privind neamul Buzetilor din veacul V pan n veacul XVIII, Sbu 1936. D. Gh. S. Buzescu urmeaz studiile sale despre boierii Buzeti. Snt resmate de documente publicate i chiar inedite, adunate cu ngrijire i presintate n ordine cronologic (un act de la Nicolae-Vod Ptracu, 25 Iunie 1600, pentru Radu Buzescu i so ia, Vlica, fiica, Stanca, pp. 19-20, inedit). E de sigur un nsem nat serviciu ce se aduce cercettorilor. S'ar putea face astfel de colecii folositoare i pentru alte familii boiereti. Se adauge v e chiul studiu, nc de folos, al lui Tocilescu despre Buzeti. i note genealogice ale pr. Teodor Blel. Se reproduce un d o cument i se dau frumoasele portrete de la Cluiu ale lui Stroe

i soiei Sima (ciudat mpodobire de cap, hain de brocard cu splendide flori mari; tot aa de ngrijit e redat i vemntul s o ului), ngrijit arbore genealogic.
*
* *

Lucreia Carandino-Platamona, Carmen Sylva, Bucureti 1936. E o lucrare de compilaie (i dup Penatenwinkel), destul de ntins, cu probe din poesia Carmen Sylvei i multe ilustraii, nu toate cunoscute. ntinse analise literare. Bun bibliografie.
a

Louis Rau, La Renaissance, l'art moderne, n colecia Histoire Universelle des arts, Paris 1936. Lucrare de sintes, mprit dibaciu n capitole mrunte. Multe idei generale (v. p. 3, caracterul, tiinific, al Renaterii fa de cel empiric" al evului mediu se citeaz i originala carte a d-lui Matila Ghica-Costescu, Le nombre d'or) Cred c am gsit undeva ntr'un manuscript al Bibliotecii din Mnchen dovada c Peter Vischer a fost la Veneia (cf. p. 50). Se tie c fiului i s'a pus n sam lucrarea de pictur din Arge. Albrecht Drer ar fi fiul unui Ajtsi, Ungur trecut la Nrnberg (p. 53). O r i cum, mama (portretul la p. 55) arta a fi German. Ilustraia e din cele mai frumoase i, n parte, nou. Astfel splendidul cap al lui Nicodim, de Guido Mazzini, p. 1 8 ; regina din Saba a lui Pero della Francesca, p. 26 ; curtesana lui Bartolomeo Veneto, p. 32 ; Laura lui Giorgione, p. 9 0 ; curtesana Antea, p. 101 ; solnia lui Cellini, p. 1 0 6 ; nimfa lui Goujon, 1 1 0 ; Ecce Homo al lui Bosch, p. 1 2 4 ; marele maestru de Wignacourt.de C a r a v a g gio, p. 1 4 9 ; realismul lui Lenain, p. 2 0 1 , minunata Nativitate a lui Georges de La Tour; magazinul lui Watteau, aa de asemenea cu pictura veneian de atunci, p. 2 2 5 ; un alt Falconet dect al statuii ruseti, p. 2 4 4 ; grupul lui Levichi, p. 273. Un Cranach, neobservat, i in Museul de art religioas din Bucureti. Barocul d oare o povar prea grea mreei biserici veneiene S-ta Maria della Salute (p. 141)? Se poate vorbi i de o pictur baroc (p. 145)? Poate ling faada aa de indian" a catedralei de la Zacatecas, n Mexic (p. 155), merita un paragraf stilul m a 1

F o r m a des Medicis" e c e a latina, nu un dublu plural, M a s a c c i o e un p e

jorativ fa de adevratul diminutiv , Masolino (p. 19, nota 1).

nuelin n Portugalia. Frumoase paginile despre Rembrandt. Inte resant lista pastielor Versailles-ului n strintate, p. 208 i urm. Ar fi o influen a lui Rembrandt i n pictura unui Chardin i Fragonard (p. 222). Cteva rnduri interesante despre moda turc (prin Veneia), p. 2 2 3 . Caracterisare foarte nuanat a lui Watteau, p. 223 i urm. (pictur pur", musicalitate", onestitate i de cen), n jurul lui Boucher (dcorateur facile") civa uitai. Alturi de Mardin, cu totul n stilul anecdotic al Veneiei contem porane (v., pentru raporturi, Rosalba Carriera, ca i Goldoni, mai trziu, la Paris), diderotianul (i la Fragonard, fasa a doua) m o ralist Greuze (se relev superioritate n pastel, p. 231). Aflu c Rigaut era Catalanul Rigau y Ros, din Perpignan (p. 232), i c lui Nattier Petru-cel-Mare i-a cerut o btlie de la Puhava (p. 233), precum Tocque a zugrvit pe arina Elisabeta (ibid.). Se face dreptate|sculpturii din aceast epoc (muli inedii"). Foarte bogat capitolul influenei francese n secolul al XVIII-lea. n Anglia, arta moralisatoare o introduce Hogarth. Pentru secolul al X I X - l e a , dup obiceiu, se vorbete de erile balcanice", care reuesc a scutura jugul turcesc i bizantin i a se occidentalisa" (p. 287). Magnificen etrusc i alte ele mente ale stilului clasic", p. 288. Se d un mai mare loc lui Chasseriau (cu frumoasa reproducere de la pagina 321). Catedrala din Chartres vzut de Corot e o surprindere (p. 325), i Romana de la pagina 326, o alta. Grigorescu apare doar ca nume ntr'o lung list (p. 308). S'a ales cu gust, pentru Turner, luminoasa, fluida Veneie (p. 350). La pagina 338 i Andreescu. i bibliografie romaneasc, p. 344. Se relev influena saint-simonismului i a socialismului n realism (p. 345). n impresionism indiferena fa de subiect (p. 361) corespunde principiului poetic al lakitilor. Epoca recent e tratat cu msur i ironie : o singur oroare, la pagina 4 0 2 .
*

Din Corespondena familiei Ion C. Brtianu, vol. II-IV (publica iile Aezmntului Cultural Ion C. Brtianu"), Bucureti 1935. D-na Sabina Cantacuzino urmeaz cu tiprirea scrisorilor familiei sale, unele foarte interesante, altele care puteau s rmie n archive, mai ales, firete, ale persoanelor n via.

Ale lui Ion C. Brtianu snt scurte i obosite, ntr'o form literar foarte nvechit ; de sigur ns c fiecare din ele e o contribuie de pret la cunoaterea activitii unui om cu un rost aa de hotrtor (nsemnrile despre boala i moartea lui, n redacia d-rei Sabina Cantacuzino, vor fi ntrebuinate cu folos). O revelaie snt scrisorile, de multe ori frumoase si ca form, ale soiei marelui ministru. Arat i o nelegere brbteasc pentru politic, pstrnd cea mai cald inim pentru toi ai e i . Din scrisul lui Ioan I. C. Brtianu se desface o figur care nu se putea bnui : un tnr foarte simitor, cu aplecri poetice, nesigur de el nsui, uor de descurajat la orice insucces, ba chiar la o scrisoare printeasc mai aspr, un suflet cretin pe care-1 jignete o anumit atitudine de spirit, rece i crud, la colegii francesi , un talent literar meter la ironii i parodii (v. II, pp. 2 2 9 - 3 0 ; nu i n versuri, v. p. 241). Cum a putut s se formeze apoi stpnitorul despreuitor i nemilos, fr prieteni, pe care l-am cunoscut, e o insondabil tain (ce frumoas scrisoarea lui din 25 Ianuar 1885). Cam tot aa cu un Vintila Brtianu care-i descrie naiv, dar plin de sentiment, o cltorie la Marienbad, cu tatl bolnav (1885), alta la Paris (p. 349 i urm.), a treia n Italia, n care e ca un fel de smerit raport i o tes de examen pentru prini. i ce pasiune pentru crile vechi i rare (II, p. 153)! E interesant i d. Dinu Brtianu, ofier i critic teatral (ibid., p. 156). Descrie frumos nmormntarea lui Rosetti i declar c nu crede in nemurirea sufletului (ibid., p. 171). Se vrea arhitect, nu inginer (ibid., p. 181). La Vintila Brtianu se putea gci ns mai uor o intimitate nfrnat foarte strns. Btrinul i arat mictor dorina clduroas de a lsa in urma sa ceteni de omenie i folositori Romniei" (II, p. 141).
] 2

Ca evenimente isterice, preioase tiri despre visita Motenito rilor austrieci i despre o demonstraie de antipatie ce li se pregtia n numele Daciei, precum i despre legturile, din ce n ce mai reci, pan la dumnie, cu C. A. Rosetti, influenat de fiul su, foarte de stinga, Mircea, hotrrea Vizirului" de a se retrage (soia-1 mai voia doi ani n 1 8 S 5 ; II, p. 144). Descrie rea de viitorul preedinte de Consiliu romn a ngroprii lui
V. II, p. 1 4 4 : alaltieri i-am scris o scrisoare aa de scurt c pare c nu i-am scris" (ctre iiul Ionel). T r e c e examenul la marele matematic P o i n c a r in 1&85 (11, p. 138),
2 1

mi se

Jules Valls cu strigatele comunitilor i scenele de rzboiu civil care-1 umplu de desgust (ibid., p. 145). De acelai un Mi-Carme frances din acelai an (ibid., p. 150). Oribile detalii despre boala i moartea lui Rosetti, cruia originalul pan la ferocitate dr. Marco viei i spune: Cum am s petrec, cnd te vom plimba pe Podul Mogooaii n dric i i se va cltina capu 'n dreapta i 'n stnga" (ibid., p. 1 5 7 ; i p. 165 i urm.). Foc la Camera Deputailor, n Mart 1885 (ibid., p. 158). Nervositatea Parisului n acel moment, notat de Ionel Brtianu (ibid., p. 1 5 9 ; tatl observ: biata Fran este i mai bolnav dect Romnia"; ibid-, p. 1 6 0 ) . El vorbete i de abia sositul prin Ferdinand i de Pun, profesorul lui de romnete (pp. 165-6). Judec matur atitudinea din urm a lui Rosetti fa de Ion Brtianu (pp. 171-2), cu aceste cuvinte crude, care fac s se gceasc inexorabilul om ce va fi: Pentru istoria romaneasc e poate un bine (moartea lui Rosetti), cci atta slbiciune l-ar fi fcut poate s ntunece singur una din cele mai luminoase figuri ale ei" (ibid., p. 172). Despre Francesi : De la Francesi, ca s iei, trebuie s dai" (ibid., p. 189). Visita regelui Suediei, care ntrece pe toi cu capul", i a prinului Bulgariei (descriere de d-na Pia Brtianu, pp. 166-7). Ameninri de moarte pentru primul-ministru (ibid., p. 1 7 3 ; Ionel Brtianu vorbete de tharii din saloanele c i o c o ieti"; ibid., p. 174 i urm.). Visita prinului Bulgariei, care srut de v r e - o zece ori" pe eful guvernului romn i spune c din toi cancelarii Europei pe el l iubete" (p. 181). Pentru d-na Pilat e un jplan lung ct ua, n'ayant pas l'air trs intelligent, i cu toate astea grav. Nu tiu, poate c mi-a fcut o impresie aa de rea fiindc vzusem pe Ferdinand vre-o cteva zile nainte. E aa de frumos i, nu tiu, are un aier aa de distins: are un adevrat aier de rege. i, pe ling acestea, e gentil i afabil. Si Carol e gentil, dar prea e convins c dinsului i va aparinea tronul. M i - e mil de el, cnd m gndesc ce ru o s-i mai par cnd o afla c fratele su e Motenitor" (ibid., p. 1S2). Alecsandri struie ca tinerii romni s ajute la monumentul lui Victor Hugo, pentru care face versuri, proaste (ibid., p. 188).
l 2

P e atunci gsete pe viitorul mareal Prezan, care studia la Fontaineblcau un gentil biat" (ibid., p. 161). Viitoarea d-n Mria Pilat descrie pe prin la 18R5 ca ..toarte gentil i
2

Dri de sam
Ionel Brtianu descrie inmormntarea lui Victor Ftygo, cu vinztorii de strad cari strig : demandez la limonade' du grand homme" (ibid., p. 189 i urm.), i armata n neregul, fr pie tate, cu academicienii maimue", spectacol amusant" (ibid., p. 191). La Marienbad, unde-i ngrijete sntatea, primul ministru se arat ngrijorat, n Octombre, de legtura celor trei mprai, i amintete fiilor de la Paris c sntem nconjurai nu numai de State, de Puteri ostile, dar i de elemente inimice", plus primej dia de la ciocoii strini de biata ar" (ibid., p. 219). Rzboiul srbo-bulgar ncepe, i d-na Brtianu constat c toate simpatiile la noi snt pentru Bulgari (pp. 2 2 1 - 2 ) . i Ion C. Brtianu nsui: Bulgarii au surprins lumea cu curajul lor", pe care-1 atribuie pregtirii prin Rui, priceperii militare a prinului i tiinii ofi erilor germani, nu i englesi" (p. 2 2 3 ) ; iar n ar, odat cu deschiderea Camerelor, chinuri i ncazuri" (ibid.). El demisio neaz, i soia crede c boierii" i vor urma, prietenii fiind mai toi plecai (p. 224). Aa tnr cum era, Ionel Brtianu, aflnd nu tiu ce nereuit a lui Carp, judec aa.- s fi primit mai des . asemenea lecii, ar fi poate azi un om de Stat" (p. 232). n due lul cu Sttescu, ar fi dorit s se iea niel din nasul lui Maiorescu" (p. 235). La Paris i e sil de ce ndur Ferry (p. 239). n 1886, Ionel Brtianu dorete ca coala s fie strns n chingi de Sturdza pentru ca s nu mai cerem Parisului nvtura" (p. 247). Descrie balul la Opera din Paris (pp. 249-50). i cel de la Grevy (p. 254 i urm.), care i se pare vulgar. Iari c o n flict n Parlament, cu amestecul preedintelui Camerei, generalul Lecca, demisia guvernului, cereri de revenire din partea majori tilor (pp. 2 5 2 - 3 ) . Interesant scrisoarea d-nei Brtianu despre lipsa de iniiativ a tuturor (pp. 263-4). Reflecii ironice ale lui Ionel Brtianu despre aciunea neobosit a oposiiei (pp. 2 6 7 - 9 '). O visit a lui n Anglia, la o sor a filorominului Bataillard (p. 276 i urm.). Interesante observaii de peisagiu: Ca s neleag cineva tablourile englezeti, trebuie s li cunoasc ara ; e atta melancolie i dulcea, indecrsiuune de linii i rotunzime de contur,

mai ales timid grozav" (ibid., p. 179), dar rde din inim. Fratele C a r o l i tot i e i nainte (ibid). Pun i impune a vorbi romnete (ibid.). Mnnc pentru prima o a r icre. C a p r e c e p t o r , un Schilger (ibid., p. 18C). La p. 2 6 8 L y o n Cahen, nu C a l e a " .
1

ntr'un peisagiu de uscat de aici" (p. 280) ! A r fi de reprodus o ntreag pagin. i despre Londra (p. 2 8 3 i urm.). La ntors, rde de vicleimurile" cltoriei de agitaie a oposiiei unite (pp. 2 9 2 - 3 ) . Admiraia lui pentru puterea de a resista n viaa politic a tat lui (p. 302). O visit la Metz (pp 3 2 6 - 7 ) . Una la un sat (p. 336 i urm.). Despre atentatul din Septembre contra lui Ion C. Brtianu (p. 330 i urm.), frumoasele rnduri indignate ale fiului celui mai mare. Dar cade la licena n matematici (p. 357 i urm.). D-na Sabina Cantacuzino descrie cu haz o ntrunire de omagiu pentru tatl ei (p. 345 i urm.). Despre alegeri, p. 367. i d-na Brtianu despre frumusea" lui Ferdinand cel foarte jenat i sfiicios" (p. 36S). Tot ea despre procesul atentatorilor (p. 3 8 5 i urm.).
w

La 1887, ntr'o scrisoare a lui Ionel Brtianu : cnd eram mici, tata ni spunea c serbtorile i zilele noastre ar trebui s le serbtorim lucrnd mai mult" (III, p. 6) Despre rnirea lui Fleva n duelul cu-M. Pherekyde, mama recomand fiilor s fac e x e r ciii de arme (pp. 15-7). Zvonul de rzboiU d prilej fiului mai mare al ministrului de la 1877 s-i arate sentimentele fa de Rui, blagoslavnicii notri binefctori i binevoitori" (p. 33). A celeai i prerile mamei (pp. 4 0 - 1 ) , care se bucur de resistena Bulgarilor fa de protectorii lor (pp. 4 6 - 7 ) . Critica indolenei lui Alecsandri ca ministru la Paris (p. 71) Bucuria d-nei B r tianu pentru succesul visitei la Viena i Berlin a prechi regale romne (p. 76). Decorarea lui Ion Brtianu cu Vulturul Rou prusian (p. 30). Foarte interesant descrierea, de Ionel Brtianu, a intrrii poetului Lecomte de Lisle la Academia Frances (pp. 8 2 - 3 ) . Despre demonstraiile contra regelui la Iai, p. 114. n acel moment i se prea primului ministru c Francesii i Mus calii au nebunit" (o. 120). D-na Brtianu vorbete de visita Elisabetei a Austriei, care este groaznic, mbrcat ca o buc treas, cu botine murdare i s'a nchis de la Mehadia n vagon" (pp. 124-5). n schimb Natalia a Serbiei se zice c este foarte frumoas, dar c'a umblat pe ulii n albastru deschis, cu prul pe spate; prinui cel mic, care are unsprezece ani, este foarte gentil" (p. 125). Multe tiri despre cderea preedintelui Grvy, (mai ales scrisoarea din 2 ! Novembre a lui Ionel Brtianu, pp. 210-1). D-na Brtianu crede n aceasta lun c soul ei se va retrage (p. 214). D-na Alecsandri despre d-na Sadi Carnot, i d-na Floquet

despre Ioan Brtianu: aceiai inteligen (pp. 221-2)... mpcarea lui Brtianu cu Koglniceanu, acuma mbtrnit i obosit (p. 223). O visit a lui Ionel Brtianu la istoricul Lavisse (p. 227). ncercri de a-1 ispiti poeii decadeni (p. 131). Anul 1888 aduce cderea zgomotoas a regimului. Ion B r tianu e desgustat: toi vor s fie deputai" ; vorbete de mieii notri" i chiar de rutatea turceasc" a lui Carada (p. 2 4 5 ) , , de bucuria lui Sturdza c Bismarck i-a dat un portret isclit (p. 206). Despre resultatul favorabil al alegerilor, pp. ? 4 6 - 7 . Judicioase prerile lui Ionel Brtianu asupra situaiei, p. 247 i urm. (foarte hazliu, cu blinda div" Lascar Catargi i tribunul G. Bibescu, cruia i lipsete numai cunotina limbii romaneti pentru a n flcra poporul", i P. P. Carp gnditor i singuratec, ca o barz pe ermul unui eleteu, pind larg" ; e o bucat de antologie). Acelai i despre moartea mpratului Wilhelm, fr s mai vad alt rzboiu, dup cum doria", p. 251). Pe semne c ai notri snt obosii de putere", scrie, la 29 Ianuar, d-na Brtianu (p. 252). Profetic e chemarea mamei: Voi trebuie s v ocupai i de politic; este o astfel de lips de oameni cum se cade, cari s lucreze cu inim, c n'o s se poat s v sustragei. Prin ur mare pregtii-v s fii oameni, fiindc avei multe de fcut" (p. 254). Ion Brtianu e gata s plece (p. 255). Demisioneaz (p. 256). Scandalul Maican (pp. 257, 259). Regele rspinge d e misia (pp. 2 5 7 - 8 ) . Aceiai ironie, de fin sim literar, n a doua scrisoare a lui Ionel Brtianu despre situaia politic (p. 263 i urm.). De relevat: cel ce n'admite c a debita cu volubilitate insolene la adresa bncii ministeriale constituie elocven" ; c a merele speciale pentru asemenea muterii" fac s se prevad dictatorul; i definiia politicii pentru diletani: o cas de var pe care, cnd vntul sufl mai rece, o prseti ca s reintri n a d e vrata locuin" ; p. 366. Ar merita reprodus toat. i caracterisarea d-nei Brtianu: tinerii nu sint buni de nimic i cei btrni n'au instrucia care se cere astzi"; p. 268. Caracterisri de oameni politici francesi la balul Eliseului (p. 271). La Ionel Brtianu, a ceiai mindrie extraordinar la o astfel de vrst, n scrisoarea de la 15 Februar.- nu-mi venia s cred c oficialmente d-nii Blaramberg, Iancovescu, e t c , snt constituii ca s judece istoria r o m a neasc i s cheme naintea lor pe cei cari au fcut-o", p. 2 7 4 ;

numai Vernescu i pare a putea s succedeze (dar se vorbete de generalul Lecca ; p. 275. Despre demonstraiile ce se pre gtesc, d-na Brtianu scrie : scandalurile lor snt uoare, dar c u rajul de a se expune nu crez c-1 vor avea astfel de fiine degradate" (p. 283). Ionel Brtianu ironiseaz hotrrea lui A l e csandri de a i se juca piesa frances Les bonnets de la comtesse (pp. 285-4). La 21 Februar el e de prere c tatl ar trebui s plece (p. 285). Vestea Ministeriului nou, care trebuia s fie al lui D. Ghica, urmeaz (ibid.J. D-na Brtianu arat c era vorba ca Ghermani i Leon Negruzzi s stea ling Protopopescu, P h e rekyde, Gane, Flcoianu i Aurelian (pp. 286-7). O bizar revolt a fetelor de la Asii, cu Ion tiranul", Triasc Maiorescu, noul nostru ministru" (pp. 291, 293). i Koglniceanu era avut n vedere (p. 294). Bismarck dorete la continuit de notre influence" (p. 295). Era vorba i de un Ministeriu cu Blaramberg i Fleva (p. 296). U r meaz ultimul Ministeriu al lui Ion C. Brtianu, cu Gane, Nacu i Giani (p. 298). D. Sturza plngea ca un copil", scrie d-na Brtianu, cnd a vzut c are s vie boierii" (p. 299). i bucu ria d-nei Hitrovo, soia ministrului rus, pentru cderea lui B r tianu (pp. 2 9 9 - 3 0 0 ) . Dar eful noului Guvern scrie, la 20 Mart 1889 .situaia noastr, nu numai ca Guvern, cci cred c nu voiu sta mult n Guvern, nu este sigur" (p. 303). Ionel Brtianu glumete pe socoteala aroganei lui P. P. Carp (pp. 305). Regele se n toarce de la nmormntarea mpratului german (p. 306). Descrie rea manifestaiei contra Guvernului, p. 307 i urm. Ionel Brtianu judec aa: a iei pocnind ua i a cuta cu orice pre s trntesc pe cei cari astfel ar sosi la putere. Cci ar fi exemplul i precedentul cel mai periculos. S'ar goli codrii de tlhari i oraele de pungai : toi ar alerga la st nou mijloc de ch.bzuire [ = chivernisire], unde riscul e nul i beneficiul considerabil" (p. 310). Nu tiu unde vom ajunge, dac se va nrdcina n spiritul nostru c obraznicul mnnc praznicul" (ibid.). i ar trebui o mn de fier, care s nstruneze apn pe toi aventurierii i criminalii ascuni supt numele de oposiie politic" (p. 311). Demisia definitiv urmeaz (p. 319). Regele nu mai da tatei (Brtianu) dect dou degete de cinci zile i1 inea n picioare mereu" (p. 519, i p. 322). Noul Ministeriu, junimist (pp. 2 2 4 - 5 ) . Dup cdere, Ionel Brtianu, tot mai prins de contiina unei

misiuni, viseaz pentru partid o epcc frumoas i de regene rare", cu elementele trainice i sntoase", cu perspective de revenire la crm dup ce se va curai viaa politic prin li monada Roger" care e partidul genialului Carp i obeliscalul" Cabinet. Carp ar fi ca Richelieu in serviciul lui Napoleon sau Bismarck n al lui Frdric al IIlea (p. 332). Regele i-a tras sin gur salteaua de supt dnsul i a rmas pe un pat de ghimpi" (p. 355). El, tnrul Brtianu, nc de atunci superb despreuitor, c o n teaz pe prostia adversarilor" (p. 336). i protii mai muli la numr dect miserabilii" (pp. 348-9). Crede c o mn de miei pot pierde o ar" (p. 351). Frumoas sentina d-nei Brtianu: Oamenii cari au putut face ceva n'au avut moartea n suflet" (p. 355). Pentru rscoala terneasc, p. 344 si urm. D-nei Brtianu i se pare c regele se teme i-i recunoate greeala (p. 347). Ionel Brtianu vede agitatori rui cari ar fi trebuit omori pe loc" (p. 353). La 2 Novembre Ion Brtianu simte c resortul vieii este mult mai tocit" (IV, p. 28 ; tiri contrare de la soia sa, p. 5 6 calda telegram de felicitri a Regelui, p. 78 ; el discuta posibili tatea unei lupte parlamentare, p. 81). Fiul su mai mare gsete aceiai putere de expresie literar pentru a caractrisa situaia, cnd presint pe Carp ca pe un om care dormia linitit n fundul patului i care,, intr'un acces de grandomanie furioas, s'a rpezit singur afar n viscol, nchiznd ua dup el si r mnnd n cma i n ger, fr mijloc de a scpa de nevoie" (pp. 3 4 - 5 , i o fin descriere humoristic a Crciunului frances, pp. 6 2 - 3 ) . Alecsandri, mbtrnit i deprimat (p. 48 ; v. si pp. 73-4) i arat desgustul pentru biruina la Bucureti a bancherului grec Zerlenti asupra fostului preedinte de Consiliu (p. 35). Ionel Brtianu ar vrea s scrie mpreun cu tatl su istoria luptelor de regenerare, mai necunoscute generaiilor noi dect istoria Indiei vechi" (p. 36) ; l indigneaz interpretarea conservatoare a lui Anghel Demetriescu (ibid.). El preuiete la Cmpineanu cel fr talent contiina datoriei" (p. 41). Foarte pitoresc i nsu fleit de nobile sentimente condamnarea aventurii boulangiste (pp. 8 3 - 4 ) : se rostete contra sufragiului universal acela care era s-l hrzeasc Romniei! (v. i, la pagina 1 0 7 : sufragiul
;

universal e la serviciul arlatanilor i despoilor cari l fur prin fgduieli sau prin violen" ) . D-na Brtianu art ndulcirea raporturilor cu Regele (Februar 1889) (pp. 8 6 - 7 ) . n acest timp, i Dimitrie Brtianu voteaz darea in judecat a fostului guvern (pp. 89, 92). Regele socoate c e o infamie" (p. 1 1 9 ) ; Regina felicit pentru succesul lui Ion Brtianu la credit; pp. 124, 126, 130. La sfritul lui Ianuar apare in Voina Naional" un articol neisclit al lui Ionel Brtianu (pp. 97-9). Ion Brtianu se temea de o ocupaiune muscleasc" (p. 111). E ales la Cmpulung, dup ce fusese scos din Camer. n Mart ncercare de Ministeriu de coaliie supt Lascr Catargiu (pp. 139, 140-1). n Maiu Ion Brtianu face trei apariii la Camer (p. 170). In curnd emoragii, sentiment de oboseal (p. 1 9 2 ) ; se crede pierdut (pp. 194-5).
1

Fiul su mai mare e hotrt s se ntoarc n ar (pp. 186-7). Aceleai glume despre junimiti: Teodor Rosetti se va face egumen, Carp, a crui grandomanie i urmeaz mersul fatal, va fi ajuns s se cread Dumnezeu i va prsi pmntul pentru alte planete, mai importante" (p. 362). El vede liberali neactivi, tineret fr independen, dar pretenios i ingmfat" (p. 363). i banalul Romnii ntr'o parte, mieii n cealalt" (p. 365) : parc ar fi n 1848... Foarte interesant' descrierea amnunit a cltoriei lui n Belgia. Cltoriile tinerilor Brtieni ar trebui desfcute din aceast publicaie masiv ca s alctuiasc o crti cic pentru educaia tineretului de azi. E i (v. p. 421) o adnc nelegere a istoriei. Ion Brtianu arat, de Pati, cum junimitii i fac partid, fiind tare sprijinii de sus" (p. 357) (de fapt, ei erau pentru Carol l-iu o necesitate din causa caracterului lor germanofil atunci cnd la Bei lin se credea, ori se putea crede, c la Bucureti s'a instalat influena ruseasc). Tatl nu vorbete poli tic fiilor, nici acum. Interesant amintirea lui despre C. A. Rosetti care, dup vre-o cteva zile dup ce-i comunicam o ideie a mea, mi-o recomunica mie ca o ideie a lui" (p. 387). D-na Brtianu vede mna Ruilor n focul tras de un anume
La pagina 180 observaia c arhitectura fierului c e r e linii noi". Escelent critic a Exposiiei din Paris, p. 179 i urm. Curioas meniunea istoriei R o mnilor de la 1821 n c o a c e de D. A . Sturdza, 4.000 de pagini", jumtate fiind a c u m tiprit (pp. 198, 3 2 2 ) . Plan de visit la noi a lui Roland Bonaparte (pp. 1 9 9 - 2 0 0 ) .
1

Fntinaru (p. 358).

n feretile

bibliotecii

Palatului,

regele

fiind

nluntru N . Iorga

Luko Gbor, Havaselve es Moldva nepei a x - A / / szzadban, extras din Etnographia-Nepelet, Budapesta 1935. Snt 16 pagini in 8 , cuprinznd 3 hri 1) toponimia roma neasc a judeelor i a rurilor din Muntenia-Moldova, 2) toponimia turceasc (secolul X-XIII) din Muntenia-Moldova, i 3) toponimi maghiar din Oltenia. D. Liiko ine cu tot dinadinsul s proclame inexistena noastr in Oltenia, Muntenia, Moldova n secolele al X-lea pan la al XH-lea, cnd in aceast topitoare de popoare" (nepele kohojanalk") se desftau diferite neamuri de Slavi, Turci i Maghiari, deranjai dintr'al lor dolce farniente prin apariia (megjelenes") Romnilor pentru ca apoi, topindu-se n etnicul valah, s mbogeasc colorile acestuia" ,(p. 1).
3

n rstimpul dintre secolele X - X I I I rolul cel mare nu-1 joac, dup acest ciudat descoperitor, Slavii, ci popoarele turceti (a torok nepele"). La nceput Pecenegii, apoi Uzii (sau Turcii din izvoare ruseti), Berendii, Iaii, Cumanii, Ttarii i Maghiarii . Mrturia evident a acestei vechi existene o formeaz t o p o nimia. Astfel: majoritatea numirilor snt slave, peste care s'au su prapus n Muntenia i Sud-Basarabia elemente turceti, iar n spre Apus, n Oltenia, domin influena maghiar, att n graiu, cit i n toponimie. Dovedirea existenei Ungurilor n Oltenia nainte de ivirea" noastr, formeaz partea de contribuie personal n lucrarea d-lui Liikd. Reconstituirea a fcut-o prin ajutorul Dicionariului statistic romn, rmnnd pentru viitor s mai consulte i hrile militare. Autorul conchide c grupele mari de Unguri au trit pe cursul superior i mijlociu al Jiiului ( = Zsil), precum i n partea de Nord a judeului Mehedini, continundu-i viaa prin urmaii lor de limb valaha" (p. 12). n partea de Sud-Est a Olteniei, influena nu este prea accentuat, de oare ce aici nu se afl
l

' D e r e m a r c a t c autorul vorbete ntiu de secolele X - X I I , deci Ttarii nu-i au locul aici. D a r c e importan presinta c r o n o l o g i a ? A l d o i l e a : Iaii se recunoate c snt p o p o r i n d o - g e r m a n i c , dar... n veacul al X H - l e a nu tiau decit limba t u r c e a s c : (a X I I . szzadban m a r valosziniileg torok nyelvii"). D a r unde o a r e este confirmat v r e - o aseriune a autorului !

dect graie Desnuiului, a crui originea o deriv din maghiar : porc (disznod?!). la care s'a adugit terminaia ni: din disznod (desznod) Desnuiu, n aceast regiune a Olteniei, se amintesc porcii ungureti: numai maghiarimea nomad i ierna turmele (p. 12). Iat dar lucruri noi: Transhumant n vocabulariul maghiar nseamn pendularea pstorilor cu turmele de porci de la munte la es... Numai c, dac ar fi aa, atunci trebuie s atragem atenia auto rului, care ni d paralel i numirile din Transilvania , c a uitat s menioneze rul, comuna i cetatea Desna din judeul Arad, menionat in documente i studii maghiare supt: Desne, Deszno Deszny, Deszna. Cum d-sa admite transformarea lui / (din disz nod) n e, acelai fenomen se petrece i aici? Desna are aceiai rdcin cu Desnuiul. Cum rminem ns i cu cetatea Desnia de pe Drava, men ionat n Parvus Atlas Hungariae din 1689, cu Desna, afluent al Niprului n Ucraina sau cu Desnia, un ru n Boemia (Magyar etimologiai szotar, supt: Desna). i pe aici au fost turmele de porci ungureti ? Nu, de sigur nu ! Originea este slav, i ceia ce ne mir este faptul cum de, autorul, care cerceteaz atta bibliografie referi toare, negligeaz tocmai marele Lexicon-critico-etimologicum linguae hungaricae", magyar etimologiai szdtr") nceput la 1914 i nc n curs de publicaie, din chiar Budapesta, unde ar fi gsit explicaii mai bune ?
C o r n e l i a C. B o d e a .

* Emil Victor, Tudor Vladimirescu, Pagini de revolt (Bucureti 1936). Supt acest titlu, poate prea cutat, oricum enigmatic, meritosul cercettor al vieii lui Tudor Vladimirescu, d. Emil Vrtosu, public documente alese cu privire la viaa aceluia care n'a fost de sigur un cap de revolt". Prefaa d o caracterisare, de un stil nervos i foarte individual, care poate fi discutat n unele din elemen tele ei. E curios ct adevrat romantism e n forma celor tineri cari se in n legtur cu direcia aa-zis tiinific" i obiec tiv", n oarecare msur, firete, nu stric.

Dr. Ion Jianu i Traian Netta, Monografia sanitar a TfurnuJSever inului i Mehedinului /= Mehedinilor], 1833-1933, Bucureti 1953. n aceast bogat lucrare, mpodobit cu preioase ilustraii, autorii dau i extrase din descrieri de cltorie nc necunoscute (astfel Adalbert Miiller, Die Uniere Donau, 1806) i documente inedite. Donatori, cu chipurile lor, i medici. Interesante figuri la p. 233.

De la Academia Mihilean la Liceul Naional, 100 de ani, 1835-1935, Iai, 1936. E istoria uneia din continurile Academiei Mihilene: Liceul National din Iaiy y

Cuprinde trei pri: una am semnalat-o. E istoricul formei didactice de d. Constantin I. Andreescu. Urmeaz, de d. Gr. Scorpan, Academia Mihilean i curentele literare ale vremii (cons pect clar); citm; Tot acestei lipse de sim istoric, de ignorare ( = ignorrii) de multe ori intenionate, a tot ceia ce se fcuse pan atunci n literatura romaneasc se datorete i acel articol al lui Maiorescu, Direcia Nou, n care cuta s opuie vechilor producii literare, considerate de criticul Junimii" ca fr valoare, pe noii poei ridicai din cercul Junimea", dintre cari, afar de Eminescu, care pe vremea aceia era un nceptor, mai niciunul n'a rmas n istoria noastr liber" ; p. 305, nota. O sforare de simpatie pentru aa de nesimpatisantul, cu nimeni, Philippide, p. 312 i urm. La urm despre Ion Ndejde. D. Gr. I . Popa n fieaz spiritul tiinific la coala nalt ieean. D. Gh. U n g u reanu cerceteaz acel nvmnt juridic din care a ieit Faculta tea de drept din Iai (portretul lui Flechtenmacher, p. 3 3 2 ; mult material inedit; studiu cu totul nou). Portrete, table.
*

Ion Veverca, Nicolae uu f = Suu), Viaa, activitatea i opera ntiului economist ideolog din Romnia, 1788-1871, Bucureti 1936. D. Veverca d o escelent lucrare asupra unui distins cuget tor, care n'a fost numai primul statistician romn. O bun prefa arat c nu poate fi vorba de o renatere" romaneasc ntr'o epoc n care, uitndu-se trecutul, s'au copiat forme strine. B i o -

grafia iui Nicolae Suu, fr a fi amnunit, e bine fcut. Se arat marele lui rol ca secretar al lui Mihai-Vod Sturdza, totul trecnd prin mina lui. Gindirea e urmrit rbdtor, pe categorii. List complet a manuscriptelor i urmrire a influenelor. O cri tic ascuit a ideilor.

Leftere di Letizia Buonaparte, a cura di Piero Misciatelli, Milano 1936. D. Misciatelli a adunat scrisorile mamei lui Napoleon I-iu. O sut treisprezece i testamentul, foarte amnunit, snt inedite. Interesul personal e foarte viu; cel istoric mai slab. De obiceiu a le doamnei Letizia" snt numai iscliturile, textul a prtinind secre tarului. Bine neles afar de scrisorile de la nceput, ntre care o foarte aspr mustrare ctre fiul pe care nu-1 visa mprat (1784). Limba italian n'a uitat-o niciodat. La urm scrisorile le face secretara, Rosa Mellini, fr isclitur.
O *

Nicolae N. Petra, Bncile romneti din Ardeal i Banat, Sibiiu 9 3 6 ) . Lucrare fundamental care ncepe cu note asupra veacului al XVIII-lea nc (bncile sseti). La 1867, cum se tie, ncepe la Sibiiu Albina" (rolul lui Visarion Roman, scos la iveal n ul timul timp). Se urmrete numai activitatea pur financiar, fr a o pune n legtur cu desvoltarea n alte domenii a elemen tului romanesc de peste muni. 1

*
* *

tefan Mete, Mnstirile romneti din Transilvania i Ungaria^ Sibiiu 1936. Pr. tefan Mete d o vast lucrare de tolal asupra vieii m o nastice a Romnilor ortodoci de peste muni. Informaia, mig loas, e culeas pretutindeni. Se ncepe cu pomenirea mnstiri lor celor mai vechi pe care istoricul ungur Szentklray prefera s le califice de srbeti (p. X). De fapt, oriunde era un clugr slujind la biseric se privia aceasta ca o alctuire mnstireasc : de aceia se ajunge la cifra de o sut optzeci (p. XIII). Un claustrum scismaticum olachale n Banat pe la 1426 (ibid., iii, nota 1). Se revine, cu lmuriri noi, asupra aciunii, pe- la jumtatea

veacului al XVIII-lea, a lui Visarion Srai i a lui Nicodim, dumanul Unirii, asupra lui Sofronie din Cioara (i se recunoate marele rol, pp. L X X I - I l ) . Un capitol e consacrat legturilor acestor monahi cu Moldova si Tara-Romneasc (p. L X X V I si urm.). i de aici dumnia fa de mnstiri a cercurilor ungu reti. Rolul cultural, literar i artistic, p. XCIX i urm. (i repro duceri dup cri vechi i manuscripte). Dup aceast aa de ntins i de folositoare introducere se presint lcaurile unul dup altul, n ordinea geografic. Se d i vederea bisericii vechi din Maierii Blgradului (p. 3), despre care o noti n Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1935 (de fapt ea poate fi foarte veche). Vederea bisericii de lemn din Cioara, p. 45. Inscripiile de la Rmei, pp. 5 4 - 5 (v. biserica la p. 59). Dup o stamp veche, biserica din Bia, p. 67. Cea de la Simbta-de-sus, p. 93. Prislopul dup un vechiu desemn (interesant clopotnia, p 107). Tot dup o stamp, pe care am avut-o i eu, mnstirea de la Sebeel, p. 129. Vederea Niculei, p. 144. Vadul, ntr'o reproducere slab, p. 149. Bisericua de lemn de la Coc, p. 152. Cea din Giuleti, p. 161 (pictura, p. 162). Cea din Moiseiu, p. 165. La Peri, menin, contra filolo gilor", data pentru traducerile Scripturii (p. 173, nota 1).
* *
2

Adolfo Venturi, Storia dell' arte italiana,^ IX , La scultura del cinquecento, Milano 1936. Incepind cu Michel Angelo, noul splendid volum al marelui istoric italian al artei presint treizeci i patru de sculptori din veacul al XVI-lea. Multe opere au fost pan acum aproape ne observate (mai ales Cioli, civa Spanioli, Francesi). N. Iorga.

CRONICA
Przeglad Historyczny 1935, II, are urmtorul cuprins: 1. O evocare a memoriei marealului losif Pilsudski: a) nceperea activitii sale de revoluionar la 1906 ; b) lupta de la Vistula din 1920 i c) .ultimele clipe ale vieii marealului. 2. Dr. Iosef Jasnowski, Petru din Goniadza, studiu cu privire la micarea religioas din Polonia n a doua jumtate a secolului al XVI-lea. Este o serioas contribuie la istoria arianismului" n Polonia, al crui iniiator a fost Petru din Goniadza.

5. Iosef Dutkiewicz, Prusia i Polonia n vremea seimului de patru ani. Epoca seimului de patru ani ncepe la 1787, cnd rz boiul ruso-turc devenise actual. Prusia a ndemnat Poarta la rzboiu contra Rusiei, pentru ca din aceast combinaie si poat mri teritoriile n dauna Poloniei i a Turciei nsi (planul lui Herzberg). Cnd rzboiul turco-rus a izbucnit, la Berlin toat lumea era ncredinat c Turcii n curnd vor fi btui i c n cele din urm vor pierde sigur provinciile dunrene. In toiul rzboiului, cnd armata turceasc era aproape distrus, regele Prusiei intervine chiar ca mediator i propune Porii urmtoarele puncte pentru ncheierea pcii : Turcia va renuna la Moldova i Muntenia, Austria va ceda Galiia Poloniei, iar Prusia va cpta n schim bul acestui aranjament provinciile : Danzig, Torun, Poznan i Kalisk. Pentru aducerea la ndeplinire a acestui plan Prusia a trimes la Poart un represintant special, von Diez. Acest represintant era nsrcinat ca n caul cel mai ru s struie ca Polonia s c a pete cel puin teritoriul dintre Prut i Nistru sau mcar dreptul de navigaie pe Nistru n schimbul provinciilor de mai sus cedate Prusiei. Dar de sigur c aceste propuneri veniau tot de la Poloni i anume de la cei cari fceau parte din partida german. Aceast partid era format din oameni cari represintau dorina instinc tiv a poporului polon de a se apropia de Mare i n special de cea de Sud (Marea Neagr). In aceast privin avem dovezi scrise chiar i mai trziu. Astfel n 1806 un Polon scria o g e o grafie asupra Poloniei {Observation gographique sur la Pologne"), menit s lumineze pe Napoleon n ceia ce privete reconstituirea vechiului Stat polon. n aceast carte, rmas pn acum nepu blicat, se spune ntre altele c Napoleon ar face bine s se gindeasc s dea Poloniei toat ntinderea teritorial ce ;a avut o subt dinastia Piatilor. ntre altele cere.- la partie orientale de la Bessarabie depuis connue sous le nom de Tartarie, de Budziak, situe entre l'embouchure du Dniester, du Dniepr et du Bog". i preciseaz c acest lucru ar aduce un mare avantagiu comercial Franciei i Poloniei (cf. Archives Nationales din Paris, Af. I V , No. 1687). 4. Lonard Rac, Confederaia poporului polon. Se analiseaz, cu ajutorul ntregului material cunoscut i cu multe inedite, acti vitatea emigraiei polone n strintate ntre anii 1836 i 1839.

5 Dr. Carol Drewnowski, Ziaristica polon n vremea rscoalei lui Kosciuszko. Se cerceteaz toate gazetele polone din acea vreme. Ni se aduce un serviciu preios, pentru c avem date precise asupra izvoarelor unde trebuie s ne adresm atunci cnd vom studia epoca aceasta cu privire la erile noastre, epoc att de puin cunoscut. Dup aceste studii urmeaz articole mrunte i diferite comuni cri semnate de domnii: L. Widerszal Cele mai noi studii (19141935) despre epoca de renatere a poporului bulgar" i Din hrtiile lui Alexandru Exarhu"); P. Bankowski (tire necunoscut despre atentatul lui Mihail Piekarski asupra lui Sigismund al Hl-lea"); St. Cieslak (Kownacki despre moartea primatului Poniatowski") : A. Iziumow (O nou mprire biografic a lui W. S. Pieczerin"); VI. Zywczynski (Din istoria relaiilor dintre Vatican i Anglia ntre anii 1843 i 1844"); W. fcopacinski (Des pre Boleslav Limanowski"); W . Tokarz (Despre Boleslav Lima nowski"); M. Handelsman (Boleslav Limanowski, cercettor de istorie universal"); Br. Dembinski (Despre Mihail Bobrzynski"); M. Handelsman (Bobrzynski ca nvat") i A. Prchnk (Amintiri despre prof. Askenazy").
T. H o l b a n .

In Arhiva Somean", nr. 18, Nsud 1936, neobosita rvn pentru trecutul regiunii sale a profesorului pensionar Virgil o tropa se ncununeaz cu nc un volum adugat la colecia Arhivei Someene". Cuprinsul se ncadreaz i de data aceasta n linia programatic fixat cu primul numr al revistei, de a fi o publicaie istoric care s oglindeasc trecutul regiunii din valea de sus a Someului Mare, regiune ce prin caliti etnice i geografice bine conturate a format din cele mai vechi timpuri o unitate distinct, o R o mnie popular" ca Vrancea i Cmpulungul moldovenesc. De remarcat este i faptul c n acest inut materialul documentar e inepuisabil, datorit att presenei Sailor de la Bistria, cari, ncepnd cu secolul al XlII-lea, au lsat nsemnri despre Romni n bogata archiva a comitatului adus n urm la Nsud, ct i celorlalte mprejurri istorice cunoscute, astfel c o publi caie consacrat regiunii respective este, n principiu chiar, de o presenta necesitate.

n volumul de fa, un studiu al d-lui otropa despre Soarta Romnilor din satele sseti" aduce preioase informaii din documentele bistriene in intervalul de la 1630 la 1780. D. V. Bichigean, directorul liceului din Nsud, continu publicarea materialului documentar nceput n numerele anterioare, cu o serie de memorii din 1761, n legtur cu nenelegerile dintre Sai i Romni. Interesante amintiri din viaa studeneasc public d. profesor Iuliu Moisil, Viaa studenilor romni din Viena in a doua jum tate a sutei a XlX~a" i o list a studenilor romni n capitala AusMeijnre 1856 i 1885. Documentele bisericeti, publicate de rev. vicar t. Buzil snt ordine vicarile ctre parohii, cuprinznd o ntreag comoar de informaii referitoare la viaa social i religioas a regiunii, cu att mai importante, cu ct ele nu s'au pstrat dect ntmpltor n archiva oficiului parohial din Poiana-Ilvei. Vin apoi o serie de comunicri, cu cuprins variat, dar toate referitoare la viaa inutului respectiv, care ncheie cele dou sute de pagini ale volumului. In ceia ce privete tehnica publicrii materialului, de oare ce acesta intereseaz une ori i cercuri mai largi decit simplul interes local, e necesar s se respecte unele condiii metodologice; Fiecare document n parte trebuie s aib locul i data, de unde i cnd a fost emis; de la cine ctre cine se adreseaz; un mic resumat al cuprinsului i depositul unde se gsete. Unele din aceste condiii snt indispensabile chiar i pentru d o cumentele crora li se folosete numai coninutul pentru o lucrare, fiindc numai aa lucrarea respectiv presint garanii de seriositate i nlesnete, face posibil controlul eventual al criticii. Nu numai n volumul acesta, dar n toat colecia Arhivei Someene", condiiile de mai sus snt une ori numai n parte, alte ori de loc respectate. n legtur cu valoarea materialului publicabil, de oare ce informaia este aa de abundent, s'ar putea adopta i un alt criteriu dect acela c totul este important din moment ce se refer la viaa regiunii.
t

Pe ling aceste observaii, trebuie s remarcm c revista se situiaz dintr'un punct de vedere pe un plan ridicat, de oare ce dispune de elementele principale, necesare continurii: entusiasmul ctorva intelectuali locali cari neleg s-i consacre

Cronica

179

vremea liber din via unor nobile preocupri, material imens i o instituie tot local ce se gndete din cnd n cnd la uurarea tiparului.
V. M i h o r d e a .

D. Stanic R. Popescu d Monografia comunei Surdila-Greci, judeul Brila (Rmnicul-Srat 1939). Interesante notele privitoare la condiiile alctuirii satului (dar de sigur a fost un mo, Surdil, i o aezare de Greci). Un in teresant cntec haiducesc, pp. 142-3. Cteva descntece. Urarea la nunt e o prea frumoas bucat, pe-care o vom reproduce aiurea.
*

n Cultura Cretin pe Mart d. Z. Pclianu menine presintarea vechilor visitaii canonice bljene. O aspr critic meritat o d acelai asupra Bibliografiei d-lui Veress. * n Anuarul Institutului de istorie naional de la Cluj, VI (1935) d. Carol Gollner lmurete ce au fost n micarea lui Horea
i

Elveianul Salis i enigmaticul regean" Popescu (fost ofier la Rui, pstra i uniforma). Ei umblau s capete coloniti romni pentru Rusia. Legturile cu Alexandru C. Mavrocordat par ndoielnice. * D. Atanasie Popescu d o nou ediie din cartea sa Biblioteca i Museul municipiului Brila, Brila (1935).

*
Despre Eminescu i Aurel Mureianu, n legtur cu serbarea de la Putna, d. Aurel A. Mureianu, in Buletinul Mihai Emi nescu", V-VI (Cernui 1935). * O frumoas descriere a Sucevei de d. Vasile direa pe Ianuar 1936. * Bncil, n Gin-

n broura Romanul popular Filerot i Antuza", n redaciunea lui Radu S. Campiniu, d. Ion M. Gane arat c vechea povestire bizantin a fost prefcut de Brileanul Campiniu (i primar al oraului su) la 1857.

Studiului d-lor Minea i Boga, Cum se moteniau moiile n ara-Romneasc, despre care s'a vorbit aici, i rspunde d. Ioan C. Filitti, n broura Din vechiul drept romanesc (Bucureti 1936).

n Revista fundaiilor regale pe Ianuar d. Mircea Eliade des copere elemente anterioare arianismului n Industan (religiacultur).

*
n broura sa nsemntatea economic a Mocanilor n istoria iii-Romneti (Cluj 1936, din Observatorul social-economic"), d. P. N. Panaitescu presint foarte multe observaii juste. Nu neleg ns cum transhumanta ar putea fi nlturat. Iarba ce se pate la balt e cea mrunt pe care o descopr supt zpad i o smulg oile, iar nu cea care se cosete. Drumul era acelai pentru a nu tulbura viaa agricol. Fenomenul trebuie studiat n legtur cu viaa pstoreasc din Pind, din Apulia i cu mesta iberic. Ideile d-lui Canee! par a fi sedus pe autor. Reducerea rolului drumului de comer pentru crearea Domniilor e e x a g e rat. Dar de sigur c i negoul i avea partea (Trgul d?, Floci), Mica lucrare, aa de bine informat i fcut cu atta inteligen, e remarcabil.

*
In revista Blajul, II, 11-2, se presint frumoas catapeteasm a catedralei Blajului. Se mntuie aa de folositorul studiu al pr. t. Manciulea despre pierderile romaneti la grania de Apus. O frumoas biografie a marelui istoric al Belgiei Henri Pirenne, mort de curnd, n Comptes-rendus ale Academiei de Inscripii din Paris, p. 439 i uim. Tot acolo despre fragmentele din istoricul bisericesc Filostorgiu, descoperite de d. Joseph Bidez (p. 451). Biografia marelui cercettor al ceramicei Edmond Pottier de d. Ren Cagnat, ibid., p. 454 i urm. Despre Maurice Croiset, isto ricul literaturii elenice, ibid., p. 51S i urm. De d. Gh. Kristf o nou lucrare despre nescu Mihly kliemnye" (Cluj 1955). Eminescu : E m i -

Cronica

1S1

Presintarea aezmintelor germane economice i sociale n tesa d-lui Alexandru Tillman, L'organisation conomique et sociale du III-e Reich, Paris 1935.

Guvernul iugoslav public o lucrare enciclopedic de ansamblu, bine ilustrat, La Yougoslavie d'aujourd'hui. Belgrad 1935. Pentru Romnii din Banat 15 preoi i 500 de abonai la ziarul Ndejdea. De alii nu e vorba. * n Berliner Monatshefte, XIII, 12, un scurt studiu al d-lui Gustav Roloff despre Anglia n rzboiul balcanic. * D. N. Firu d Date noi privitoare la istoricul bisericii Sf. A d o r miri (Biserica cu lun) din Oradea" (Oradea 1935). (Acte din se colul al XVTII-lea, cu lista credincioilor.)

De la d. M. Steinhardt, Principiile clasice i noile tendine ale dreptului constituional, tes de drept din Bucureti, 1935 (contra ideilor sociologice ale lui Duguit ; pentru clasicism ; frumoas i cald prefa a profesorului Bonnecase de la Bordeaux). * Pentru schimbri ale latinei clasice v. i H. Mihescu, Latino congetturale, latino volgare (din Buletinul Institutului de filologie romn, II, Iai 1935).
*

n Atti ale Institutului din Veneia, d. Antonio Maddalena se ocup de vestitul tratat al lui Lactantius, De mortibus persecutorum. i legtura cu Bizantinul Zosim, cu Eutropiu. n Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft, XXIII (1936), un articol al d-lui Thomas Friihm, din Bistria Ardealului, despre influena lui Schopehaner asupra lui Em'nescu.
*

Spturi n lemn ca ale noastre n articolul d-lui Anton M a t a sovi, publicat n Narodna Starina, XII (Zagreb 1933). Snt din Posavina (Slavonia). *

182

Cforlic

D. J. Charles Cox presint cu multe i frumoase ilustraii bi serici de sat englese (The parish churches of England, Londra, 1935). Turnul normand din plana 5 e ntocmai ca i clopotniile noastre (cea de la Popui,' d. ex.). n text liturghia copiilor, cu un episcop-copil", p. 15, de Sf. Nicolae. i biserici n parte de lemn, fig. 90. Turnuelul de la no. 126 e ca la bisericuile maramurene i ardelene. n La Tribune des jeunes giniratione, publicaie care apare n Polonia, IV, 6 1 , se d, de un domn I. Ruski" o hart a Poloniei ntre 1000 i 1400, n care Valahii" apar ca fcnd parte, fie i ca vasali", din regatul polon-

*
Asupra Papei portughes Ioan al X X I - l e a un articol, de d. Karl Sudhoff, n Biblos din Coimbra, X I , Ianuar-August 1935.
#

n Buletinul Institutului de filologie romn Alexandru Philippide", II (1935) (Iai [1936]) se presint, cu note de d. Gzdaru, tirile adunate de Al. Philippide despre limba romaneasc pan n veacul al X l V - l e a . E lista localitilor din Procopiu (luate i prin Jirecek, Die Romanen in den Stdten Dalmatiens), cuvntul de comand din Balcani de la Teofilact i Teofan i Cedren, lis tele din documente Mfbeti i ragusane (se rsping, cu despre, toate semnalrile de romnete ale marelui erudit).

*
In El acento castellano (Madrid 1935) d. Miguel Artigas F e r rando face consideraii asupra rolului pe care-1 are accentul n armonia limbii spaniole, aducind i prerile strinilor.

*
n Anuarul Institutului de studii clasice, II, 1 9 3 3 - 5 , d. I. 1. Rusu propune s se vad n Sarmizegethusa o Germidegc. O vast e r u diie e adus n sprijin.
*

n Observatorul social-economic, VI, 1, Al. Dobo expunerea legturilor ntre Veneia i erile noastre.

continu

Pr. Ilie Dianu public n Glas romanesc n regiunea secuisat, VI, 184, resumatul notelor de cltorie prin Ardeal ale unui n o bil maghiar la 1794 (se recunoate maghiarisarea n mas din Secuime, pstrndu-se religia).
*

n Gazeta Crilor, V, 1 3 - 6 , d. D. N. Mndru d meniuni, din nenorocire ru transcrise, dup cri din Biblioteca din Sofia, care au fost pe la noi. O scrisoare, prin care cere slujb, dup studii la Paris, a pictorului I. Negulici (cu portretul unui prieten).

*
Amintiri de Petru Poni se public n revista nsemnri ieene, I, 8. Ar merita editat ntregul manuscript (originalul, nesfrit de bun, ministru de Instrucie Grigore Cuza, n haine boiereti de de mult; note i despre Laurian i Brnu).

*
n Viaa Basarabiei, V , 2, traducerea notelor fostului guverna tor al Basarabiei, Urusov, despre visita lui la Iai n 1904. * O larg descriere ilustrat a unei comune bnene n Matz Hoffmann, 1785-1935, HundertfilnfzigJahre deutsches Gertianesch, Banat-Rumnien, Timioara [1936].

*
n Biserica ortodox romn, 1936, 1-2, pr. Nicolae M. P o pescu arat c Mitropolitul David al Moldovei, de care ne-am ncurcat toi, nu e dect tot Gheorghe, cu numele de schivnic. Se nltur i falsul Mitropolit Gheorghe Nemeanul (p. 8, nota 4). Notia cuprinde o sum de observaii i ndreptri de mare pre: astfel dovada c David a urmat n 1508, n 1509, lui Teoctist; Timoteiu s fie numele de schivnic al vechiului Mitropolit mun tean Antim, p. 1 3 ? * n Cultura Cretin din Blaj, X V I , 2, pr. Ioan Blan vorbete despre preotul David din Voila, ucis de Saii din Cincul Mic la 1751 (se vorbete i de prefecii cari distrug prostete Archivele). D. Zenovie Piclianu despre visitaii canonice n acelai secol i pr. t. Manciulea despre dicionariul geografic unguresc din 1851.

D. Th. Capidan d i a treia parte din Meglenoromni, tionariul (Bucureti, [1936]).

die-

*
Crile de coal pentru limba latin ale d-lor C. Balmu i Al. Graur (Virgil, Horaiu, Ovidiu, Antologie, mergind pn la Amian Marcellin, Bucureti, f. a.) snt foarte ngrijit fcute i mpodobite cu o ilustraie de o rar bogie i de cel mai ales gust care face din aceste lucrri adevrate albume i un element preios pentru formaiunea estetic a colarilor.

*
In Transactions of the Royal Historical Society pe 1 9 3 5 , un frumos studiu despre Guy de Montfort (secolul al XIII-lea). In teresante raporturile cu Italia (feodele napoletane); note asupra Archivelor Inchisiiei, d-na Agnes E. Roberts vorbete despre r o lul lui Pierre d'Ailly n tentativele de reform a Bisericii. * La Alfred Schmidtke, Das Klosterland des Athos, Lipsea 1903, se pomenesc candelabrele din Dresda cu inscripie german i data de 1669, la Ag''iu-Pavlu (p. 55). Ele nu pot fi druite dect de un Domn romn, probabil Duca-Vod.
*

Despre bancheri italieni n secolul al Xlli-lea (la gran tavola a familiei Buonsignori), n Balletino senes; di storia patria, VI (1935), fasc. 2. i documente. n Blajul, III, 1 0 , continuarea studiului pr. t fan despre grania de Vest.
4

Manciulea

D. Georg Mller public a doua parte din Die deutschen Land kapitel in Siebenbrgen und ihre Dechanten, Sibiiu 1936.
4

n Uricariul d-lui Gh. Ghibnescu, V, 10, se aduce un act moldovenesc din 1584 despre bani luai dintr'o groap. Unul din 1586 de la Alba, vornicul Sucevei, cu oamenii btrni: Ursu, Lupan, Ionaco, Gheorghe Tabaic, Pan, Nicula Dobrea, Gheorghe Grecul, gelepul Cristea. Un sat Bljeari (p. 148). O Bnri n secolul al X I X - l e a (p. 157).

In n-1 11,1a Vitejeni, ling Hrlu, fabrica de sticlrie a Ita lianului Petri Magi (pp. 1 6 3 - 4 ) ; era vorba de alta la Vldeni; de acolo i perpetuarea, acolo, a tradiiei de ceramic. La 1762 schitul Cogle, n Putna (p. 165). Un taler de la Nicori (p. 166). Solul de care e vorba n inscripia de la 2 9 Iunie 1793 e cel rusesc (p. 173). Cneazul Grigore Alixandresco Sfetli" (p. 174) e Potemchin. n VI, 1, act muntean de la 1588 cu nfrire" i drumul oii" (pp. 2 - 3 ) . Pentru banii la mir" ai preoilor mol doveni la 1735, p. 5. Mnstirea de la Vrancea, ci s chiiam Dragomirna" n 1647, p. 12. Un dar de Evangheliariu din partea lui Hrisant, patriarhul de Ierusalim, ctre Domnul Moldovei, la 1723 (p. 12).

*
n tiri nou asupra mnstirii Ciolanu (din revista ngerul, VIII, 1-2, Buzu 1936), d. I. Ionacu d, cu o foarte bogat in troducere (ctitorie nainte de la 1617 a lui Dumitru Ciolan i a Soretilor din Verneti), patruzeci i dou de documente privitoare la marele lca buzoian. Loren, ruda Mitropolitului Luca, poate fi un Lorenzo din Cipru mai curind dect o rud a tipografului ardelean Lorin, din secolul al XVII-lea. Un ordin al lui Luca (1617), pp. 14-6. Pentru Chirii de Buzu, trecut egumen la Snagov, n acest timp, p. 15, nota 2. Episcopul Efrem la 1618, pp17-8. * Pr. Cicerone Iordchescu i d. Teofil Simenschi traduc Despre numele divine i Teologia mistic ale lui Dionisie Areopagitul (Iai 1936). i un ntins i frumos studiu introductiv. Versiunea e excelent. n Cronica numismatic i archeologic, XI, 1 0 3 - 4 , pomenirea marelui numismat Kurt Regling, de d. I. Andrieescu.

*
n revista Din trecutul nostru a d-lui G. Bezveconni, IV, 2 8 30, despre masoneria n erile noastre (in Basarabia, loja Iui Ovidiu"). Note despre A lexandru Sturdza i sora lui, contesa Ebling. Un ntreg articol, bine informat, despre familia lui Pavel Gore. Despre studiile lui Vasile Scriban la Chiev n 1841. Multe n semnri genealogice.

Excelente pagini despre situaia Romnilor n Ungaria veche, n lucrarea, tiprit i englezete, a d-lui Titus Podea, Transyl vania, Bucureti 1936. Ilustraii cu totul nou i de toat frumusea.

*
n N. Dacovici, Politica extern a Romniei, ca. prefa la Interesele i drepturile Romniei n texte de drept internaional public", Iai 1936, se vor gsi constatri dureroase, i din n e norocire adevrate, cu privire la ilusiile n care ne legnam n ce privete anume legturi ale noastre (despgubirile pentru hrtia Bncii Generale, dreptul asupra Basarabiei, lipsa ratificrii de Polonia a tratatului de la Trianon; adaug i neluarea din archivele de la Budapesta i de la Viena a actelor care ni reveniau, afacerea optanilor, amestecul strin pe Dunre ctre Galai i Brila, sanciunile contra Italiei, nedibcia antirevisionismului", pactul balcanic).

*
Dou acte privitoare la procesul din 1755 al episcopului de Roman, Ioanichie, le public pr. t. Pruteanu, n Cronica Roma nului, XIII, 2. * n Extemporal, revista liceului Mihail Eminescu", din Bucu reti un frumos studiu al d-lui Valeriu Papahagi despre legturile Romnilor din Balcani cu Principatele. Note, de d. C. D. Vasiliu, despre rostul movilelor.

*
D. P. Muoiu traduce cartea american, plin de o larg p o esie a naturii, Walden, a lui H. D. Thoreau ( t 1 8 6 2 ) ; Walden sau viaa 'n pdure, Bucureti (1936).

In broura Les relations polono-teheques, Varovia 1936, d. Waclam ypacewicz greete vznd o continu ameninare a unei Boemii naionale contra unei Polonii naionale. Era, cnd din partea Cehilor, cnd din partea Polonilor, tendina fireasc de a ntemeia un singur Stat al Slavilor catolici.

Largi idei generale n discursul festiv al d-lui Franois-L. Ganshof despre Carol-cel-Mare (Charlemagne, Bruxelles, 1 9 3 6 ; extras din Revue de l'Universit de Bruxelles, Ianuar 1936). Statul lui putea el s par mai puternic decit Imperiul Bizantin" (p. 144)? M ndoiesc.
*

N-l Ianuar-Decembre 1935 d.n Revue des tudes hongroises e consacrat pretendentului ungar Francise Rkczy. (Grozav o r tografie frances a scrisorilor lui i la Cassette (!) de Paris".) A u torii nu cunosc proiectul lui Petru-cel-Mare de a face din el un rege al Daciei (v. memoriul mieu la Academia Romn, n Mart 1936). Opinia lui despre ederea lui Carol al XII-lea n Turcia, pp. 3 0 - 1 . Se uit cu voin legtura eranilor romni cu Racolea" i sprijinul dat emigrailor in Moldova. Inscripia din G r e noble de care se ocup d. Moravcsik se arat i prin caracterul literelor greceti c e din secolul al XVIII-lea. * n aceiai revist i note, de d. Gza Birks, despre lui Mistral cu Romnii (i bibliografie romaneasc).
*

legturile

n Anuariul Institutului de istorie naional^Vl', d. I. Crciun red scrisoarea lui Petru Pellerdi despre rzboiul din 1595 al lui Sigismund Bthory contra lui Sinan-Paa. Laud a ostailor mi nunat de frumoi" ai Moldovei, a frumoaselor tunuri" muntene, cu ostai de sam i muli Romni buni", descrierea Trgovitii ntre pduri, cu esul n fa : ora mare, cu multe case fru moase de piatr i mnstiri" ; cea mai amnunit i sigur descriere a cuceririi Trgovitii (Paa de Tharapulus" e de Tripoli). D. I. Crciun d, n Bibliotheca bibliologica, pe care o nte meiaz^ o lecie despre bibliologie (O tiin nou: bibliologia n nvmntul universitar din Romnia", Cluj 1953) i o vast bibliografie a operelor profesorilor Universitii din Cluj (Activi tatea tiinific la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj n primul deceniu, 1 9 2 0 - 1 9 3 0 " ; Cluj 1936). Se adauge bibliografia anului 1848 la noi de d. C. Gllner, Anul revoluionar 1848 n principatele rontne, o contribuie bibliografic (Cluj 1934). *

n n-le 2 1 - 2 4 din revista Din trecutul nostru d. Gheorghe G. Bezveconi d inscripii i genealogii moderne din Bucovina (familia Niculi-Popovici) i preioase portrete : i al poetului Petrino (Rpirea Bucovinei" arat s fie nu a lui, ci a lui K o glniceanu). Note asupra lui Manuc-beiu, asupra familiei Prunua. O biografie a d-fui Artur Gorovei. Genealogia Virnvetilor. i o pecete a lui Andronachi Donici.

*
n Ani, revist de cultur armean, I, note despre glorioasa capital de via politic i cultural a vechii Armenii. De d. Valeriu Brusov artarea influenelor de cultur ce s'au exercitat a supra poporului armenesc. i alte reproduceri. i traduceri. Opera d-lu Siruni merit toat lauda. O not asupra pictorului Baltazar (t 1909). D. Siruni d i lista manuscriptelor armeneti de la Academia Romn (de folos mai ales caietul lui Bogos Se bastian, n serviciul lui Constantin-Vod Ipsilanti: i actul de numire al lui Alexandru-Vod Suu n ambele teri; data numirii lui Ipsilanti in ara-Romneasc: August 102). D. Grigore A v a kian d pagini emoionate despre G. Bal, cu privire la care se reveleaz c voia s scrie o istorie a arhitecturii armeneti. F r u moase plane (i legtura Evangheliariului din 1351, acum la Iai, perdeaua de altar din 1763 la biserica din Botoani).

D. V. Mestugean a tradus n romnete Istoria Bisericii Ar mene de arhiepiscopul Husik Zohrabian (Bucureti 1934). E vorba mai mult de epoca modern. i caracterisarea dogmei ar mene. Unele ilustraii. Numele proprii nu snt totdeauna n forma cea mai bun (astfel: Eusepie, Arius). * In a treia ediie din Lezioni di fJosofia del diritto a d-lui Gorgo del Vecchio (Roma 1936), o mare parte e ocupat de istoria filosofiei dreptului. Larg i ptrunztor snt analisate deo sebitele doctrine, dup autori. Interesantele rnduri ale lui R o magnosi, nu destul de cunoscut, care introduce teoria organicitii societilor omeneti. Bogat bibliografie pentru Frana. Sem nalm cu deosebit plcere partea nsemnat care e fcut Rom niei. Trecem naintea Ungariei i a altor teri de al doilea rang. Pentru ntia oar se fixeaz i rangul erJlor slave.

D-ra Mria Mihlcescu tiprete o tes mai veche supt titlul de Istoria Teatrului muntean de la 1800-1859 (Bucureti 1935). Lucrarea, scurl, se razim pe o bun informaie, i forma e clar. La p. 7, Bevilach" e un Bevilacqua ; celelalte dou nume, de Francesi adevrai, se pot identifica mai greu. Un afi de spec tacol nainte de 1821 era de cutat n Kurmuzaki, X . Sceneta lui C. Caragiale despre Teatrul din Moldova (cf. p. 84) am reeditat-o pe vremuri la Vlenii-de-Munte .- ea red toat atmos fera din dosul cortinei. Rolul autorului de comedii Dumitrescu, care a scris interesanta pies Badea Deftereul, era de fixat (cf. cteva rnduri la pp. 8 3 - 4 ) . Manio" de la p. 88 e Vasile Maniu, Bneanul, care a scris i istorie. Caracterisrile acestor prime produse dramatice snt drepte i vioaie. Unele din piese se semna leaz pentru prima oar (trebuia indicaia tiparului). * i note istorice in broura Despre autografe a d-lui H. Stahl (Bucureti 1935). Despre semnturile Domnilor, pp. 7 - 8 (frumoas caracterisare a aceleia a unui Ludovic al Xl-lea : ibid.). Dreapt aprare a colii de archivaii, din nenorocire suprimat (p. 12). i a hrtiilor moderne, cu frumoasa definiie: Istorie nu nsem neaz un trecut nchis, ci o continuitate vie" (p. 14). De ce s ne ncpinm a voi s scriem istorie dup comunicate din Monitorul Oficial", fardate, dac nu radical falsificate?" {ibid.). i propunerea unui Museu al scrisului" (pp. 2 5 - 6 ) . Se reproduc, foarte frumos, pecei i documente, unele necunoscute. Caracteri srile snt interesante. i isclituri de strini, foarte folositoare (s'a nlocuit, din greeal, Baudelaire cu Verlaine, la n-1 51). n ara Brsei, nduioat amintire a profesorului de geografie i istorie Mihail Eliescu. D. Candid C. Mutea mntuie studiul, plin de pitoresc, despre familia protopopului Baiul. O colect a lui aguna n ara-Romneasc pentru recldirea bisericilor drmate din 1848. O not despre presa ardelean. Omagiarea lui tefancel-Mare ntr'o clduroas cuvntarea d-lui Horia Teculescu. (Moldovlahia" nu nseamn un fel de unire a Domniilor, ci Moldova singur). Pr. I, Ludu continu cronica Prejmerului (la 1704, fe meile lupt contra Curuilor lui Francisc Rkoczy).

Frumoas presintarea, de d. Em. Ciomac, a lui Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, C. Franck, Mussorgsky, Debussy, Ravel i Enescu (Poeii Armoniei, Bucureti [1936]). Larg sintes i sim al mediului. i visita lui Liszt la noi.

*
n Ft frumos, XI, 3, se roproduce n titlu pisania de la V o r o ne. Note despre Eminescu de d. I. E. Torouiu n legtur cu afirmri recente ale d-lui I. Sngiorgiu. Cntece populare din Istria. D. Em. Haivas ncepe un studiu despre Koglniceanu ca scriitor.

*
Note istorice i frumoase desemne despre bisericile i mns tirile din Bucovina de generalul Virgil Economu, n revista Ro mnia Militar, LXXII, 12. In ediia d-lor M. Paulian i T. D. Mru a operei lui giale, i o larg introducere, de acesta din urm. Cara-

* Liceul din Grebena ncepe a publica o revist, Lumina, care apare la Bucureti. D. Anton Ciumetti arat c aceast coal e continuarea celei, vestite, din Bitolia. O not despre poetul dialectal Zicu Araia. Alta despre comuna Selia.

*
n Biserica ortodox romn, LIII, 9 - 1 0 un studiu de D. B a laur, despre Antologhiile (de ce Antologhioanele" 1) din 1766 (unul cu nsemnarea: n sfnta mnstire Cldruani" ; asmnarea celu din Bucureti cu cel din Rmnic : acesta e dosebit). N. Iorga public un antimis al Mitropolitului Luca (plan). Des pre un nou manuscript al Erminiei Zugravilor" d. N. A. Gheorghiu. O not despre Gh. Vlsan.

*
n Raze de lumin, VII, 1-2, un studiu al d-lui Damian P. Bogdan despre manuscriptele lsate de I. Bogdan. Se traduce i o parte din opera lui Sulzer. Un studiu, de d. Iorgu D. Ivan asupra Istoriei vechiului drept romanesc de t. Gr. Berechet. Altul despre istoria mnstirii Vrzreti i a schitului Urecheti de arhiman dritul Zosima Trl.

D. N. erban public un studiu, cu scrisori i documente, despre fratele lui Pierre Loti, hirurgul Gustave Viaud (Un frre de Pierre Loti (Gustave Viaud). Omul nu e peste msur de interesant ca suflet i mijloace, dar istoria literar profit. * Biblioteca Academiei Romne d un fascicul cu creterea c o leciilor" n domeniul numismaticei.
*

Dd. Bogdan D. Filow, Ivan Velcov i Vasile Micov dau o descriere amnunit a descoperirilor de la Duvanl (Die Grabhiigelnekropole bei Duvanly in Sdbulgarien, Sofia 1934). C e r a mic interesant din epoca bronzului, a fierului nceptor, dar i obiecte de aur i argint de stil scitic, une ori i elenic (v. figurile 8 0 - 1 , 95 i urm. 131, 135 i urm, 165). Un schelet cu diadem ; vase greceti i alte ornamente (fig. 106). Totui autorii nu admit originea scitic a obiectelor (pp. 231-2). Dar se cetete un nume ca Skythodokos lng alte dou, trace (v. i p. 232).

Polemica ntre D. Teodor Blan i d. Constantin V. Dimitriu continu printr'un Rspuns" al primului, care de sigur are drep tate (Cernui 1935). Relevm aceste cuvinte ale d-lui Blan, care afirm un adevr, nerecunoscut la coala care a falsificat spiritul d-lui Dumitriu : Firete, fiecare carte poate fi utilisa t, dar cine o utiliseaz trebuie s'o citeze. Iar, dac scoate frase din ea, este silit s le reproduc supt ghilimete. Cum d. Dimitriu reproduce frase din cartea mea i nu o citeaz, m'am revoltat i l-am acusat de plagiat" (p. 9). i se mai adaug un evident plagiat, la pagina 10. Altul, la pagina 11. ntocmai dup n vtura de la maestrul su, d. profesor C. C. Giurescu. Un al treilea, dup aceiai nvtur, la pagina 12. i nc odat obser vaia : Textul pus supt ghilemete trebuie copiat exact". ncheiarea e aceasta, crud, dar adevrat : D. Dimitriu este i rmne plagiator." E dur, dar adevrat. i d. profesor Giurescu, tot aa. * n revista Transnistria, II, 1, materialul etnografic se alturi de cel literar. Folositoare dri de sam. gsete

Noua ediie a romanului lui Duiliu Zamfirescu, Tanase Scatiu de d-ra Mariana Karincescu (Craiova 1936) e ntovrit de o larg introducere, cu o bun bibliografie. Portrete i facsimile cresc valoarea crii.

*
D. Teodor Naum d, in Horaiu (Cluj 1936), o privire sintetic asupra poetului tuturor indemnrilor (i frumoase traduceri).

n Cercetri istorice, X-II, d. I. Minea presint, dup publicaii mai nou, amnuntele schimbrii in Moldova dup dispariia lui tefan Rare i note despre aezmntul lui Miron-Vod Barnovschi. n Eugen Herovanu, Oraul amintirilor (Bucureti 1936), despre Iai multe lucruri care au fost aa i destule care n'au fost aa, sau chiar aa. Frumoase ilustraii dup vechi fotografii (Caragiale
cu P. MiSsir, p. 55).

* D. C. I. Fioniu d, la Tirgovite, Coreografie romaneasc, de cel mai mare interes pentru folklore. E vorba mai ales de danturi ardelene, de prin prile Cohalmului. Multe zicturi", cunoscute i necunoscute, aa incit preioasa crticic are i o colecie de poesii populare. Autorul i-a dat i osteneala de a fixa musica. Se dau i unele ilustraii. * Colonelul George G. Garoescu d o a doua ediie din cartea sa Rzboaiele balcanice, 1912-13, i campania romn din Bulgaria (Bucureti 1935). * n Literatura italian a d-lui E. Giorgi-Alberti (Bucureti 1935) se vor gsi numai pagini din vechii scriitori, de la secolul al X l V - l e a pan la Tasso, cu biografii i caracterisri sumare. Se putea cita, dat fiind scopul publicaiei, bibliografia romneasc a subiectului i se putea adugi i o mic bibliografie. Textele snt comentate.

D. V. Mestugean traduce Istoria Bisericii armene, de pr. arhiepiscop Husik Zohrabian (Bucureti 1934). Felurite note despre viaa american de Nord (i despre poesie; multe statistice utile) n Buletinul Institutului american din Romnia, I, 2 - 4 . n Analele Dobrogei, XVI (1935), pe lng articolul semnalat aici al d-lui Al. P. Arbore, cteva antichiti dobrogene publi cate de dd. Sauciuc-Sveanu, P. Mrculescu i Ioan Micu, note despre cltoria pe acolo a lui Grillparzer, celebrul dramaturg vienes, n 1843. D. M. Roman vorbete despre originea aez rilor bulgreti. i lista obiectelor din Torni ajunse n Museul de la Severin (de d. D. Tudor).

*
Note despre Vlahii" notri n Z. Duckett Ferriman, Home life in Hellas, Greece and the Greeks, Londra, f. an [1910], pp. 191-2, 2 0 5 - 6 . Un visitator engles n secolul al XlII-lea (Basingstoke; p. 31 1) Despre ideile pedcgogice ale marelui Mitropolit Silvestru, pr. S. Reli, n Revista de pedagogie, V, 4.

Note militare exacte n cartea locotenent-colonelului Constant loan Georgescu, De ce a capitulat Germania la 11 Noembrie 1918 ? (Bucureti 1935). * n // giornale di politica e di letteratura, XII, 1-2, un ntins studiu despre danturile din Asia i Africa, de d. Anton Giulio Bragaglia. * n cartea d-rului Dominic Stanca, Organisarea combaterii pl gilor sociale n Ardeal, anii 1919-1928 [Cluj 1936], i date folklorice cu privire la obiceiurile populare de la Poiana-Ampoiului. * i n L'Europa Orientale pagini de d. Focillon despre dr, Ioan Cantacuzino. Multe articole scurte, de colaboraie internaional.

Un cugettor neobinuit spaniol, foarte modern, Jose Cadalse (1741-82) e revelat de d. Michel Lheritier, n volumul de o m a giu pentru marele istoric al Spaniei, d. Rafael Altamira. * O biografie a lui Partenie Cosma, financiarul ardelean mort n 1923, de d. Teodor Ne, n Familia de la Orade, III, 3. n Gnd Romnesc, IV, 5, d. I. M. Racu gsete mult nou n partea a doua a studiului despre legturile dintre Alecsandri i Eminescu. * Un foarte nsemnat studiu de istorie financiar a evului mediu este al d-lui James Westfall Thompson, The dissolution of the Carolingian fisc in the ninth century, n publicaiile Universitii din Berkeley (California), 1935. Se ntrebuineaz larg studiul d-lui Lot, din Revue belge de philologie et de d'histoire, II. Cu acest prilej se cerceteaz toat anarhia de dup Carol-cel-Mare cu urmrile ei. A se nsemna. Btlia de la Fontenay, din 2 5 Iunie 841, n'a fost o lupt de naii, ci un conflict de partisani feudali" (p. 39). Lunga list de posesiuni, rbdtor culese n toate izvoa rele, formeaz cea mai mare parte a unei opere att de folosi toare. Urmeaz bibliografia, care va aduce mari foloase, i hrile, numeroase i atent fcute. n Cntecele osteti din vremea rzboiului, cu o scurt privire asupra folklorului romn (Galai 1936), d. Ioan Licea nu d n u mai o analis a ctorva din cntecele nou, de rzboiu, de altfel de mic valoare artistic i istoric, ale Romnilor, dar i o larg bibliografie, aleas, a subiectului. Se adauge un studiu despre lucrarea n limba polon, de la Cracovia, 1933, a d-lui P. Caraman.

*
n Viaa Basarabiei, V, 3 - 4 , pr. M. Ceachir despre obiceiurile Gguilor la nunt : snt ca ale noastre (dar i drute, ca la Rui). * Din Junimea Literar, d. Milan P. esan scoate Numele proprii n limba ceh veche (Cernui 1936). studiul su

Fostul ministru italian, profesorul Francesco Ercole, public (Palermo 1936) o ntins lucrare La rivoluzione fascista. Originea, n legturile din rzboiu i n desgustul de politicianism. F o r maiune cu elemente i burghese i socialiste (p. 52 ; cf. i p. 35). Tatl d-lui Mussolini, fierar marxist, cetia copiilor i pe Carducci i pe Mazzini i pe Ariosto i Machiavel; era un om foarte p o pular : el a creat sufletul fiului (pp. 5 1 - 5 ) . Pentru lecturile viitorului duce" (i Carlyle, ca i Dante, Victor Hugo, Heine, Platon) p. 5 5 . Interes pentru istorie, ibid. Desprirea de materialism, p. 19. Georges Sorel i doctrina violenei, p. 62 i urm. i influena imperialistului" Oriani, p. 6 4 . Fasciile", p. 7 9 i urm. Restul, n frumoas expunere, e mai cunoscut.
*

D. Ioan C. Filitti adun supt titlul de Cercetri i documente privitoare la istoria priucipatelor romne (Bucureti 1935) intere sante cercetri de amnunte risipite prin reviste i ziare. Semna lm aceia despre stem (n Ungaria ea a fost adus de Angevini, cu coif cu tot), notele despre Craioveti (pretendentul Dragodan Voevod, care s'a ridicat la Spinior" nainte de Domnia lui Vlad-Vintil). La pagina 7, unde se vorbete de mnstirea Couna, Condica ei s'a gsit n Orient i am publicat-o n An. Ac. Rom. La p. 8 moartea Marelui Logoft Prvu la Constantinopol, unde mersese cu Mhnea-Vod i discuie asupra motenirii, naintea Banului Iani. Se vede c datoria 40.000 de aspri, birul lui n ar". Minai Viteazul pomenete n 1594 c a fost Mare Ag al lui tefan Surdul. Un document al aceluiai pentru moiile lui Lupu Mehedineanul (pp. 1 1 - 2 ) . O jalb a lui Ale xandru V'-rescu, cu mult talent literar (pp. 5 2 - 5 ) (contra lui Scarlat Cimpineanu, care a nelat trei mprii"). Despre m e dici munteni. Dou scrisori ale lui C. Negruzzi din 1829 (pp1 1 1 - 3 : i despre un duel al lui cu un Rus). Acelai reproduce notia sa despre Mitropolitul Luca (ruda lui, Cpitanul Jipa din Verneti, a refcut schitul din Izvorani, puindu-i numele pe faad; numele de Loiz era obinuit la noi prin sec. XVIII-XIX ; astfel moia Loizoaia din jud. Botoani; se adauge numele de Crloav, al poetului), al crui antimis s'a gsit de curnd, i reunete articole despre cri vechi strine privitoare i la Romni".

n Mustea i poesie, I, 7, un frumos studiu al pr. Nae Popescu despre Gavril Musicescu.

De la d. Eugeniu Speran o lucrare, bogat informat, despre Perspectiva istoric n viaa social, n cultur i n educaie (Bucureti 1934). n Bulletin of the internaional Committee of historical sciences, Vil, 4 [1936], bibliografia descoperirilor maritime. Se adaug studii ca al d-lui Deprez sau acela despre lucrri noi cu privire la Columb (de I. Almagi) sau un altul despre mprirea colo niilor ntre Spania i Portugalia (d. D. Pierre de Cenival). D. Dobrowski vorbete de cile de comer dintre Baltica i Marea Neagr. Despre producerea argintului boem d. B. Mendl Despre influena greceasc n Industan d. Coelho. n Revista Institutului Social Banat-Criana, IV, 14, statistici asupra catastrofalei situaii demografice din Banat. i proporia de speriat a bastarzilor. n nsemnri ieene, I, 10, se reproduce tabloul, afltor n fa milia Maisonnabe, la Rodez, n Frana, care nfieaz deschide rea Academiei Mihilene. D. Gh. Ghibnescu arat c hotrrea de intemeiare e din 1828, supt Ioan Sandu Sturdza (e i cuvntul de Academie; dar iniiativa pleac tot de la Mihai Sturdza, ca boier). Mai multe articole scurte despre coala al carii centenariu, sau plus-quam" centenariu, se serbtorete.

n revista Arhitectura, I, 1, o biseric de lemn din Gorj (p. 1 8 ; v. nl. recent .din Bul. Corn. Mon. Ist.), unele troie, vederea resturilor cetii Orheiului (p. 14). n n-1 4 (p. 6 ) , biserica din Dnsu, paraclisul Coziei (p. 14). n n-1 5 (p. 6), biserica din Nmeti. n anul 1934, volumul tiprit ddea vederi din vechiul Bucureti in articolul d-lui George D. Florescu (i cu planuri) i biserici de lemn, case de ar, troie (i o vedere de la Hurezi), schie din Iai de d. Culina.

Propaganda ucrainian, n legtur cu anume planuri actuale, face s se rspndeasc aceste trei publicaii : Emm. Evain (de putat de Paris) (1931), Le problme de l'indpendance de l'Ukraine et la France (i bibliografie occidental), Tisserand, La vie d'un peuple: VUkraine, Paris 1933 (rsumt precis, bine informat al istoriei Rusiei apusene ; frumos portret al lui Petru Movil, pl. I; bun vedere a Cameniei, pl. II ; Iean Pidkova" la p. 121 e Ioan Potcoav al nostru ; la p. 142 Liphos e Lithos) i Alexandre Choulguine, L'Ukraine contre Moscou (1917) (amintiri interesante ; refusul generalului Coand, represintant al guvernului romn, de a sprijini militar, la nceputul lui 1918, Ucraina gata de lupt contra Moscovei, pp. 1 8 0 - 1 , 199). * n splendida publicaie a generalului N. M. Condiescu, Peste mri i ri, se vor gsi i note de istorie inteligent exacte, despre Grecia, Egipt i India. nsemnrile istorice, de pre, c u prind povestirea cltoriei n Orient a principelui Carol.

*
n Ideia romaneasc, I, 5 - 1 0 , note de d. Aravir Acterian despre Eminowiczii armeni din Galiia. Continu un foarte bun studiu, semnat Eugen Ionescu, despre Victor Hugo. Pagini drepte ale d-lui Balot despre ultima ncercare a unui injurios personagiu de a scrie Istoria Romnilor; judecarea, sever, face abstracie de plagiatul, dovedit, al attor pagini, plagiat care singur scoate din orice discuie pe vinovat.

Superstiiile i datinele poporului grecesc snt presintate meto dic n lucrarea d-lui Atanasie A. Butura (AlTtoOtoOpa), llpolr^ei TOO IXAjvtxoO aoO xa.1 pu.Tjvc'a atwv, Atena [ 1 9 5 1 ] . E un exce lent manual. Dou volume au aprut din Histoire romaine (in colecia Glotz), unul de rp. Gustave Bloch si de d. Carcopino, altul, de d. Carcopino singur, despre Csar : e plin de lucruri n<M. Pasagiile cu privire la rscoala Tracului Spartacus cu servii" snt aspre. Paginile despre Boirebista snt scurte (p. 9 8 i urm.). Zalmoxis e socotit un zeu, regele un barbar de geniu". Deceneu apare 7

ca Decainos". Prerea lui Mommsen c era vorba de o micare ca a Islamului e ns o exagerare e acceptat (vd c o primise i Camille Jullian). A se ndrepta la pagina 699 Critasir pentru Evritasiros". N'a crede c Boerebsta a mers pan n Stiria i c a gsit acolo pe Boi, nici c ar fi putut ptrunde pan la porile Zarei i Aquile. (D. Carcopino se refer lat rogatio a lui Vatinius pentru a se ntreprinde o campanie n Iliric.) Se tia atunci la Roma de aurul dacic. Se poate fixa n acel moment o ntoarcere a regelui dac spre Olbia i contra Bastarnilor (e citat Brandis, n Pauly-Wssowa, I, c. 1959)? Frumoas descriere a campaniei parte a lui Crassus. Mult noutate n presintarea reformei lui Cesar. Volumul despre republica roman de la 135 la 44 nainte de Hristos, de la Gracchi la Sulla, fusese pregtit de Gustave Bloch, care a scris numai o parte, restul, i revisia, fiind ale d-lui C a r copino. La nceput e o larg parte despre instituii, datorit celui d'intiu, afar de note. Se scoate n relief insolena nobilimii, aa cum se formase atunci i transforma totul, acaparnd. Partea cul tural din capitolul III e a d-lui Carcopino, i se vede prin spiri tul mai larg i libertatea de gndire, care se ntlnete i n unele paragrafe din capitolele urmtoare (ar fi interesant de fixat mai de aproape care era publicul teatrului roman ; v. p. 56). i folosi toare consideraii asupra bogiei noi i a luxului, pagini foarte frumoase 5 asupra nlocuirii muncitorului agricol liber prin sclavi, caus a emigrrilor prin care s'a nceput latnisarea popular a Sud-Estului Europei, p. 94 i urm. : entre les esclaves et affranchis de Rome, les travalleurs libres touffaient" 5 p. 9, pre rea e a lui Bloch). Revoluia social a dat-o ntreag d. Carcopino (lucruri noi la p. 178 i urm., unde vedem un sclav revoltat ncoronndu-se pe sine ca Antiochos basileus"). n luptele ce u r meaz, nici de aici nu se desluete caracterul Cimbrilor; de altfel deosebirea ntre ei i Germani se face cu greu pentru aceast epoc. Pentru opera lui Sulla, d. Carcopino pregtise terenul printr'o frumoas lucrare anterioar.
*

n Problemele vocabularului romn comun (Iai 1934), pe ling tratarea unor chestiuni care nu vor putea fi niciodat definitiv resolvate, d. I. iadbei aduce contribuii preioase la cunotina tesaurului de cuvinte al limbii romaneti.
N. I o r g a .

Notie

199

NOTIE
La Conciliul ecumenic, din 4 3 1 , supt Marcianopol, Durostor i Abryttus Gerland-Laurent, Les listes conciliaires, p. 2 9 1 , n-le 239, 240.

*
n Ricaut, Hist. de l'tat prsent de l'Empire ottoman, Amster dam 1760, erile noastre snt presntate pe p. 51 i urm. tirile snt de la une personne qui a t Vaivode pendant plusieurs annes en Moldavie et en Valachie pour les Turcs". Moldova d 120 de pungi, \0.000 de oc de cear, 10.000 de miere, 6 0 0 cintare de su pentru Arsenal, 5 oc de peaux apprestes", 5 0 0 pese de canevas pentru haine i cmi sclavilor la galerie, 1.330 oc de cear pentru Arsenal, pentru Vizir 10 pungi de argint i soboli pentru un caftan, pentru Chehaia o pung, ca i pentru tefterdar. La trei ani: pentru Sultan 1 5 } de pungi, pentru Valide 150, pentru W o r i t 10, pentru Czlar-Aga, 10. Muntenia ddea 120 de pungi pn la Matei Basarab. Acum Sul tanul iea 260 de pungi, 15.000 oc de miere, 9.000 de cear, Vizirul 10 pungi, tefterdarul 1, Czlar-Aga 12.000 de aspri, Chehaia o pung i un caftan de sobol. Leon-Vod Stridie dase 8 0 0 de pungi. * Foarte interesant forma castelului Iui Henrc al IV-lea la Nrac: cerdac cu stlpi, rnd de jos scobit nuntru, aspecte de cul v. Albert Savfcie, La vraie reine Margot, Paris, f. d., p. 97.

*
A se adugi la bibliografia rzboiului din 1876-7, G. RolinJaquemyns, Le droit international et la question d'Orient, in Revue de droit international et de lgislation compare, Gand 1876,foarte temeinic lucrare.

n Rusia este o localitate Ruconi. Rucr, de la ruc, mn, n'ar nsemna acela lucru ca Mneciu 1 Pentru sufix, v. maldr (din mal?).

200

Notie

Cartea lui Warszewick i, important pentru erile noastre (v. Iorga, n Mem. Ac. Rom., 1956) e judecat cu laude (un trs docte gentilhomme polonais") de Jean Hotman ; v. Ernest Nys, Les origines de la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu' Grotius, Bruxelles 1884, p. 47.
*

n aa de bine informata carte a d-lui Edward Alsworth Ross, Russia in upheaval, N e w - Y o r k , 1918, gsesc la pp. 114-5, aceste rnduri : Alt lumin lateral (sidelight) (despre credulitatea Rusului de rind) e incidentul povestit de Brtianu, prim-ministru al Romniei. n August trecut, un regiment rusesc, cu pierderi foarte mari, a pus mina pe o nsemnat nlime slrategic de pe frontul G a liiei i a dat' napoi pe Germani ntr'o vale, departe apte mile. Pe cnd se fortificau, trimei germani sosir i cerur a vorbi cu comitetul regimentului. Ei, ce este?" Cum, tovari, nu v purtai frumos cu noi. Democraia r u seasc s'a manifestat contra anexrilor ; nu ? De sigur." i totui ai ocupat acuma un teritoriu austriac in adncime de apte mile; nu e adevrat?" Da, e adevrat", rspunse comitetul, pe gnduri. Astfel o adunare a regimentului a fost convocata i a votat s prseasc posiia pentru c ea cuprindea anexare. Fr s vrea s asculte argumentele ofierilor i fr a~i da sam de faptul c Germania inea zeci de mii de chilometri ptrai din Rusia, Ruii cu mintea simpl se retraser pe linia care-i costase atta snge. Dou ceasuri mai trziu, Germanii o ocupar i se apucar s o ntreasc pe ct mai mult".

*
Primele inscripii din Tomi au fost trimese de Caraghiozoglu, Grec din Chiustenge" ; multe altele au intrat n construciile cii ferate; Perrot, Rev. Arch., XXVII (1874 ) , p. 20. Mai trimet Te~ deschi i subintendenii Blandeau i Robert; ibid., pp. 16, notele 5, 4.
2

*
Biblioteca mea s'a mbogit de curnd cu o rar traducere a lui I. Eliad, Brbatul bun, din povestirile morale ale lui Marmontel
f

Bucureti, n tipografia lui Eliad, 1832". N'are introducere. 45 de pp. in 8; Urmeaz : Femeia buna, din povestirile morale ale lui Marmontel, tradus tot de Eliad, n acelai loc i acelai an. 4 3 de pp. in 8. La un loc e redat Cursul de retoric al Iu* Simen Marcovici, cu isclitura lui. Volumul a aparinut la 6 Ianuar 1S41 lu Nica Sreanu (dar isclete i C. Ctnescu, proprietarul din Februar 1840). * n Lzaro Lorenzo, L'Ottomano, se spune c Sultanul Murad al IIIlea avea scris ntreaga statistic a Imperiului i o inea pe biroul lui. * Data scrierii Cronicii lui Axentie Uricariul se vede din aceia c arat pe regele Stanislav in Lorena pan la sfritul vieii sale" (p. 166). * n cartea lui Georges Grosjean autorul crii La mission de Semonville Constantinople i al altor lucrri despre politica oriental a Franciei, La politique rhnane de Vergennes, Paris 1925, pp. 9 3 - 4 , se d raportul ctre Ludovic al XVI-lea despre rzboiul cu Turcii al lu Iosf al II-lea, terminat brusc fr folos, ca o manifestation arme contre les Turcs". Ar fi avut acest suveran, n dorina de a se ntinde, oarecare nelegeri teritoriale cu Rusia. * n 1807 se juca la Paris o tragedie a lui Esmenard, Le Triomphe de Trajan, cu presintarea, proast, a rzboiului cu Dacii. Esme nard face din Decebal un prins dus dup carul roman i soul unei Elfride. Regele dac e n palatul lui Traian, unde-i r e c u noate misiunea de a pedepsi mndria tiranilor". Socrul lui Sigismar, i vorbete. * n cartea, admirabil ilustrat, a d-lui Pierre Marot, Recherches sur les pompes funbres des ducs de Lorraine, Nancy-ParisStrasbourg 1935, se gsesc lmuriri de amnunte cu privire la viaa loren n veacurile XVI-VIII. Se presint, la ngroparea ducelui Carol al V-lea, generalul mpratului, luptele lui cu Turcii (p. 120).

202

Notie

Ce era edilitatea in Frana la nceputul secolului al XVTI-lea o arat aceast meniune din socotelile pentru nmormntarea ducelui Carol al IIIlea de Lorena Un numr de boueurs au amass les ordures et immundices de la rue depuis l'glise de Sainct George jusques aux cordeliers, pour passer le deuil", i un om e chemat a rabattre et racler les crottes estans en la grand vis allant la chambre de Monseigneur" (ibid., p. 39).

n Journal of hellenic studies, XLII (1922), p. 16 i urm., se presint, de d. F. H. Marshall, cartea lui Cacavela despre asediul Vienei, dedicat lui erban Cantacuzi'no. Prefaa spune c din ordinul Marelui Sptar Constantin Brncoveanu s'a tradus din limba italian . Se vorbete celui de conducere mprteasc" cu ur despre Turci. Scriitorul, atunci hierokyrix, se ntreab : Dar, m rog, nu e i erban Voevod, i fiu de mprai i, chiar dac ntr'o eparhie mic, Domn i mprat ?". i dorete a guverna cretintatea. Tot neamul robit al Grecilor l ateapt. Editorul arat pe Cacavela ca visitator al Asiei Mici, student la Lipsea, unde a cunoscut pe Ioan Olearius, cruia-i scria, ca dascl eten al Bisericii Rsritului", la 1670. Dup Legrand pistolaire grec, el a mai scris Istoria luptelor ungare-turce, de la 1606 nainte (Bibi. Metohului Sf. Mormnt la Constantinopol). Pentru erban se citeaz dup Carmesina, Wiens Bedrngniss im Jahre 1683 (Berichte un Mitteilungen des Altertumsvereins za Wien, VIII, 1865), p. 25, note 6, truda lui n a cra lemne Turcilor din pduricea de la Schnbrunn.
1

* Despre Napoleon la 1812 mprteasa mam a Rusiei, Maria, scrie prietenei ei, d-ra de Nelidov : II me parat que le charme est rompu pour Napolon et qu'il n'est plus redoutable comme par le pass : ce n'est plus une idole ; il est descendu dans la classe des hommes, aussi il peut tre combattu par des hommes" (Lise Troubetzko, Correspondance de Sa Majest Marie Fdorowna avec Mademoiselle de Nlidoff. Paris 1896, pp. 136-7). n MartApril 1813, dup o biruin, ea scrie c le grand homme r e -

* D u p un Raggualio

histrico

din Veneia, 1683.

viendra chez lui en pauvre honteux" (p. 138). n 1814 crede c la Paris s'au srutat picioarele i calul fiului ei Alexandru intrat biruitor (p. 146). D-ra de Nelidov scria n 1793 despre Ies barbaries que les brigands franais exeraient, sur leur roi" (p. 180). Pentru peirea monstrului Robespierre", p. 237. * In Analele Brilei, VII, 1, d. Gh. Mihilescu d o privire sin tetic asupra trecutului Brilei pan la 1540. Elementul geografic e inut n sam, ncercindu-se stabilirea precis a drumului de comer (i dup calea ciobanilor), apoi alctuindu-se un interesant paragraf despre pescrii i examinndu-se transitul. Lucrarea e foarte ngrijit. Cite va observaii: documentul din 1358, ru tiprit na inte (n Hurmuzciki, l ) , a fost redat, cu ndreptri eseniale, de mine, n vol. X V al aceleiai colecii, n-1 II. V. Tot acolo i pen tru documentul din 1368.D. Mihail Sbastian caut descrieri ale Brilei n producia contemporan de povestiri romaneti. - O larg biografie, sprijinit pe inedite, a profesorului Ioan Penescu, de d. inginer Gh. T. Marinescu, care scrie i o interesant introducere la acest bogat numr (Popescu, mutat la Bucureti, devine di rectorul Tipografiei metropolitane, unde a nceput dinastia Gbl i btrinul Rasidescu ; se reproduce i articolul, din aceast r e vist, al d-lui Gllner). D. t. N. Giuvelic adauge la biografia povestitorului, grosolan batjocurit n ultimul timp de literatura nou", Sandu-Aldea (nscut n Tichileti).Note, culese n deose bite izvoare, despre Brila (negustorul Stama, Grec, la 1656, dintr'un document inedit).
2

* n Scrisorile lui Pierre des Noyers (Lettres de Pierre des Noyers, secrtaire de la reine de Pologne Marie-Louise de Gonzague, Berlin 1859), vorbindu-se de trupele ardelene trimise de Gheorghe Rkczy al II-lea n Polonia, a carii coroan o urmria, se d c caracteristic a Srbilor" dintre ei, cari, cum se vede dup limba lor, nu snt dect Romni: Fort bons hommes et robustes la mine, mais peu disciplins et les plus sots officiers du monde. Parmi eux des Serviens, qui ont beaucoup de parler italien et espagnol dans leur langue" (p. 3 4 1 , no. 123).

204

Notie

In cronica din Koglniceanu, Letopisie, II, pe care C. Giurescu n'o recunotea c e a lui Nicolae Costin, e de observat apsarea scriitorului asupra faptului c Dsalleurs, ambasadorul frances, e primit pentru limb latineasc" de N. Costin, al crui rang se arat i, cu acelai rang, primete, pentru limba leeasc" pe Potocki, Voevodul de Chiev (pp. 7 6 , 77). Se adauge c Dom nul i Voevodul au vorbit latinete, limb pe care o nelege cro^ nicarul: cine s'au tmplat cu mare mirare au fost a nlege limba latineasc din cuvintele alese i mpodobite ctre Voevodul de Chiev". De. altfel Axentie Uricariul ncepe prin a spune c el urmeaz de unde au prsit rpusatul Niculai Costin", fr a pomeni pe un alt predecesor (p. 1 2 1 ) . Apoi, nu putea fi alt ndemn de a scrie o cronic dect sau ordinul domnesc, ca pen tru Axintie, sau o tradiie de familie, ca a lui Nicolae Costin.
*

n Montalembert, Lettres un ami de collge 1827~1830 , Paris 1873, aceste rnduri din 27 Septembre 1828, datate din Suedia : Tout porte a croire que la campagne des Russes est manque ; je n'en suis pas fch, quoique je dsire leur triomphe, mais seulement aprs une lutte qui rabattra un peu leur caquet" (p. 102). El gsete (4 Novembre) c Varna n'a fost luat, ci vndut". Cest peine une victoire pour les Russes, qui du reste ne peuvent, ce que je crois, rien faire du reste de la cam pagne. Je suis charm que leur faiblesse et t ainsi proclame aux yeux de l'Europe ; mais il ne faut pas non plus passer de l'extrme de la crainte une confiance excessive et s'imaginer qu'ils ne peuvent rien. On peut leur rsister : voil qui est clair, et cela est consolant pour l'Europe" (pp. 111-2).
*.

The Journal of the Royal Asiatic Society, I, 1834, publica, pe p. 128 i urm., biografia lui Al. Csoma Krsy, orientalistul ma ghiar al crui nume a fost dat unei cunoscute fundaii tiinifice, dup o scrisoare a lui ctre cpitanul Kennedy. Secuiu, merge la Timioara pentru studii de slavon (1819). La 3 0 Novembre 1819 se ndreapt spre Bucureti ca s nvee turcete i apoi spre Constantinopol. La l-iu Ianuar 1820 trece la Rusciuc i de aici la Bagdad. Corespunde de acolo cu Iosif Kovcs, profesor la Aiud. N. Iorga.