You are on page 1of 72

Academia de tiine a Moldovei

Biblioteca tiinific Central Andrei Lupan

Academy of Sciences of Moldova


Central Scientific Library Andrei Lupan

Academia de tiine a Moldovei


Biblioteca tiinific Central Andrei Lupan

Fasc. 12
Alctuitor: Lidia Zasavichi

Chiinu, 2011

CUPRINS

Problemele generale ale ecologiei.............................................7

Poluarea i protecia mediului ambiant .................15

Ecologia microorganismelor .......................................35

Ecologia plantelor ..........................37

Ecologia animalelor ..........................................................................50

Ecologia, stresul i adaptarea omului .............................................70

Consecvena i operativitatea informaiei, reflectarea noilor direcii ale cercetrilor tiinifice fac din bibliografia tematic curent o form preferabil de informare. Practic toate instituiile tiinifice ale Academiei de tiine efectueaz cercetri n diverse aspecte ale ecologiei. n anul 1987 n BC a AM a fost ntocmit primul numr al buletinului tematic informativ Ecologia, stresul, adaptarea. Pe parcursul urmtorilor 25 de ani acumularea informaiei a continuat, lundu-se n consideraie noile aspecte ale cercetrilor n domeniu. n procesul selectrii documentelor se ine cont de urmtoarele criterii: noutatea, actualitatea, importana tiinific. Prioritate se acord materialelor care se refer la problemele ecologice ale Moldovei; lucrrile teoretice, metodologice i de sintez despre biocenoze, agroecosisteme, agrolandafturi, conservarea biodiversitii, crearea reelei ecologice, contiina ecologic ca form a contiinei sociale etc. Compartimentul Poluarea i protecia mediului ambiant include publicaii referitoare la problemele polurii cu substanele toxice ale solurilor, apelor naturale i reziduale, atmosferei; modificarea agrolandaftelor i influena acestora asupra condiiilor de via i activitate uman; cercetarea proceselor chimice i fizico-chimice n protecia mediului nconjurtor. n compartimentul Ecologia plantelor accentul se pune pe stres, pe rezistena plantelor la cldur i la frig, protecia plantelor, conservarea resurselor genetice ale plantelor de cultur. n compartimentul Ecologia microorganismelor, n special, se acumuleaz materiale despre microorganismele, care influeneaz asupra fertilitii solului i care purific solul de polurile antropogene, despre interlegtura microorganismelor cu plante. Compartimentul Ecologia animalelor include documentele despre biodiversitatea i ocrotirea faunei, problemele ecologice ale hidrobiologiei, entomologiei, ornitologiei, teriologiei, parazitologiei etc. Temele Ecologia omului i Stresul i adaptarea omului sunt unite ntr-un singur compartiment care include publicaii despre dereglrile biologice ale organismului uman sub influena polurii mediului ambiant, funcionarea i adaptarea sistemelor fiziologice n condiiile de stres, elaborarea bazelor tiinifice ale direciei noi n biomedicin sanocreatologia. n scopul extinderii listei literaturii de peste hotare, alctuitor realizeaz cutarea n bazele de date ale revistelor tiinifice electronice i n descrierea bibliografic indic adresa electronic a sursei.

Information consistency and efficiency, reflection of new directions of scientific research make the current thematic bibliography a preferable form of report. Actually, all the scientific institutions of the Academy of Science research different aspects of ecology. In 1987, in the Central Scientific Library of the Academy of Sciences of Moldova was worked out the first issue of the thematic informative bulletin Ecology, stress, adaptation. During the following 25 years, information accumulation has continued, considering the new aspects of the domain research. The following criteria are considered in the process of selecting the documents: innovation, up-todateness, scientific importance. The priority is given to materials regarding ecological problems of Moldova; theoretical, methodological and synthesis works about boicenosis, agroecosystem, agrolandscape, conservation of biodiversity, creation of ecological network, ecological consciousness as a form of social consciousness etc. The compartment The environmental pollution and protection includes publications regarding pollution with toxic substances of soils, natural and residual water, atmosphere; modification of agrolandscapes and their influence on human life and activity conditions; research of chemical and physicochemical processes in the environmental protection. In the compartment The ecology of plants the accent is put on: stress, plants resistance to heat and cold, protection of plants, genetical resources conservation of crops. In the compartment The ecology of microorganisms, there are acumulated materials about the microorganisms, which influence the soil fertility and which purify the soil from anthropogenic pollution, about interrelation of microorganisms with plants. The compartment The ecology of animals includes documents about fauna biodiversity and protection, ecological problems of: hydrobiology, entomology, ornithology, theriology, parasitology etc. The themes Human ecology and Stress and adaptation of people are united in a single compartment that includes publications about biological defects of the human organism influenced by environmental pollution, functioning and adaptation of physiological systems in stress conditions, elaboration of scientific basis of a new direction in biomedicine sanocreatology. For extending the list of foreign literature, compiler search in the data bases of the electronic scientific reviews and indicate the electronic address of the source in the bibliographical description.

Problemele generale ale ecologiei


Andrie, S. Starea actual a nveliului de sol / S. Andrie, V. Cerbari, V. Filipciuc // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 146-150.
1.

Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = : : The II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chiinu, 17-19 Oct. 2011 / gen. ed. : Galina Curcubet. Ch. : Pontos, 2011. 296 p. ISBN 978-9975-51-293-0. http://www.ecotiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf
2.

Arajo, Mrcio S. The ecological causes of individual specialisation : a review / Mrcio S. Arajo, Daniel I. Bolnick Craig A. Layman // Ecology Letters. 2011. Vol. 14, Nr 9. P. 948-958. (Impact factor of this journal 2010 : 15.253 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
3.

Artene, Diana Anca. Rspunderea n dreptul mediului // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 50-54. Bibliogr.: 14 tit.
4.

Aevschi, V. Ajustarea politicilor de mediu ale Republicii Moldova la acquis-ul comunitar / V. Aevschi, Nina Spataru // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 112-115. Bibliogr.: 6 tit.
5.

Aevschi, V. Cadrul legislativ pentru administrarea resurselor acvatice n Republica Moldova / V. Aevschi, A. Croitor // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 98-102. Bibliogr.: 18 tit.
6.

Biermann, Frank. Accountability and legitimacy in earth system governance: A research framework / Frank Biermann, Aarti Gupta // Ecological Economics. 2011. Vol. 70, Nr 11. P. 1856-1864. (Impact factor of this journal 2010 : 2.754 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
7.

Botezatu, Diana. The premises of ecological agriculture development in the Republic of Moldova / Diana Botezatu // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development / Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania. 2011. Vol. 11, Nr 1. P. 18-21. Bibliogr.: 5 tit. http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203
8.

Bhm, Gisela. Antinomies of Environmental Risk Perception: Cognitive Structure and Evaluation / Gisela Bhm, Hans-Rdiger Pfister // Culture and the Changing Environment: Uncertainty, Cognition and Risk Management in Cross-Cultural Perspective. New York ; Oxford, 2009. P. 61-79.
9.
7

A broad framework to organize and compare ecological invasion impacts / Mads S. Thomsen, Julian D. Olden, Thomas Wernberg [et al.] // Environmental Research. 2011. Vol. 111, Nr 7. P. 899-908. (Impact factor of this journal 2010 : 3.500 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
10.

Burkhard, Benjamin. Adapting the adaptive cycle: Hypotheses on the development of ecosystem properties and services / Benjamin Burkhard, Brian D. Fath, Felix Mller // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 16. P. 2878-2890. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
11.

Cerbari, V. Problema genezei solurilor forestiere din Moldova Central / V. Cerbari, Marina Lungu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 110-114. Bibliogr.: 7 tit.
12.

Chiric, L. Rolul sectorului forestier n asigurarea echilibrului ecologic / L. Chiric, Ala Rotaru, V. Grimalschi // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 21-24.
13.

Ciobanu, Cristina. Biodiversitatea ca resurs ecoturistic n regiunea de Centru a Republicii Moldova / Cristina Ciobanu // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 279-281.
14.

Cocr, P. Cadrul legislativ i normativ / P. Cocr // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport. Naional). Ch., 2011. P. 159-161. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
15.

ojocaru, Snejana. Abordarea integralist a contiinei ecologice / Snejana Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. tiine ale educaiei / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 5 (45). P. 130-133. Bibliogr.: 16 tit.
16.

Coretchi, Boris. Ecological agro-food products of the Republic of Moldova key to international markets and stabile commerce / Boris Coretchi // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development / Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania. 2011. Vol. 11, Nr 1. P. 50-53. http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203
17.

Crmaru, V. Agricultura ecologic i legislaia comunitar / V. Crmaru // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 133-136. Bibliogr.: 10 tit.
18.

Creang, E. Proiectele ecologice / E. Creang, M. Sandu // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport. Naional). Ch., 2011. P. 168-171. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
19.

Culture and the Changing Environment: Uncertainty, Cognition and Risk Management in Cross-Cultural Perspective / ed. by Michael J. Casimir. New York ; Oxford : Bergbabn Books, 2009. 394 p. ISBN 978-1-84545-683-2.
20.

Curcubt, Stela. Solurile brune din Podiul Central al Moldovei pe primele hri pedologice / Stela Curcubt // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 137-140. Bibliogr.: 11 tit.
21.

Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch. : Print-Caro, 2011. 212 p. Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-56-012-2.
22.

Digital Climatic Atlas of Republic of Moldova / Tatiana Constantinov, Maria Nedealcov, Valentin Raileanu [et al.] // Lucrri t. / Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch., 2011. Vol. 30 : Cadastru i drept. P. 89-95. Bibliogr. : 6 tit.
23. 24. 25.

Din istoricul Conveniei Aarhus // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 5-6.

Donea, Victor. Perspectives of ecological instruction and education within the faculties where biology is a general discipline / Victor Donea // . , 2011. Nr 1 (5). P. 59-67. Bibliogr.: 27 tit. http://3media.ru/apk5.pdf#page=59 Duca, Maria. Aspecte etice i sociale de utilizare a ingineriei genetice / Maria Duca // Sntoi ntr-un mediu sntos : Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic. Ch., 2011. P. 14-24. Bibliogr.: 20 tit.
26.

The ecological and evolutionary implications of merging different types of networks : a review / Colin Fontaine, Paulo R. Guimares Jr, Sonia Kfi [et al.] // Ecology Letters. 2011. Vol. 14, Nr 11. P. 1170-1181. (Impact factor of this journal 2010 : 15.253 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
27.

Ecotourism: Management, Development and Impact / eds. : Anton Krause, Erich Weir. New York : Nova Science Publ., Inc., 2010. 284 p. ISBN 978-1-60876-724-3.
28.

European environmental stratifications and typologies : An overview / G. W. Hazeu, M. J. Metzger, C. A. Mcher [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 1/2. P. 29-39. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
29.

Galin-Corini, Vlad. Importana relaiilor dintre starea de securitate a unor naiuni i securitatea mediului i evoluia acestor relaii / Vlad Galin-Corini // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 8-10.
30.

Galupa, Dumitru. Unele aspecte privind remodelarea managementului forestier / Dumitru Galupa // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 58-70. Bibliogr.: 11 tit.
31.

Genetic Diversity / eds. : Conner L. Mahoney, Douglas A. Springer. New York : Nova Science Publ., Inc., 2009. 304 p. ISBN 978-1-60744-176-5.
32.

Gnju, Stela. Conexiuni ntre educaia ecologic i educaia pentru sntate. Sugestii metodologice de realizare / Stela Gnju // Sntoi ntr-un mediu sntos : Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic. Ch., 2011. P. 25-32.
33.

Gociu, D. Unele aspecte ce in de starea de sntate a fondului forestier naional privite prin prisma relaiilor om-pdure / D. Gociu, V. Starodub, C. Istrati // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 77-80.
34.

Grati, V. Rezervaia natural Codrii mijloc de instruire i educaie n pregtirea cadrelor tiinifice i didactice / V. Grati, V. Crlig, B. Nedbaliuc // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 179-180.
35.

Individual-scale variation, species-scale differences: inference needed to understand diversity : a review / James S. Clark, David M. Bell, Michelle H. Hersh [et al.] // Ecology Letters. 2011. Vol. 14, Nr 12. P. 1273-1287. (Impact factor of this journal 2010 : 15.253 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
36.

Ion, C. Aspecte ale biodiversitii Vii Prutului / C. Ion, I. Ion // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 186-188. Bibliogr.: 8 tit.
37.

Kapitalciuk, I. Modelul geo-ecologic al unui complex natural din Moldova / I. Kapitalciuk // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 77-81. Bibliogr.: 14 tit.
38.

Keller, Ann Campbell. Science in Environmental Policy: The Politics of Objective Advice / Ann Campbell Keller. Cambridge ; London : The MIT Press, 2009. 278 p. ISBN 978-0-262-01312-3.
39.

Laurent, loi. Issues in environmental justice within the European Union / loi Laurent // Ecological Economics. 2011. Vol. 70, Nr 11. P. 1846-1853. (Impact factor of this journal 2010 : 2.754 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
40.

10

Lee, Seungjun. An energetic perspective on the relationship between disturbance and ecosystem productivity / Seungjun Lee, Mark T. Brown // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 19. P. 3577-3586. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
41.

MacColl, Andrew D. C. The ecological causes of evolution : a review / Andrew D. C. MacColl // Trends in Ecology & Evolution. 2011. Vol. 26, Nr 10. P. 514-522. Bibliogr.: 100 tit. (Impact factor of this journal 2010 : 14.448 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
42.

Manic, tefan. Rezervaia Codrii la 40 de ani realizri, probleme, perspective / tefan Manic, Ecaterina Barcari // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 11-15. Bibliogr.: 6 tit.
43.

Moldova n procesul FLEG de perfecionare a guvernrii i aplicrii legislaiei forestiere / Arcadie Capcelea, Dumitru Galupa, Ion Talmaci [et al.] // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 204-209. Bibliogr.: 10 tit.
44.

Murariu, D. Reading about species concept in biology / D. Murariu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 10-11. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
45.

Musta, Gh. Edification of the individual medium / Gh. Musta, Mariana Musta // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 11-16. Bibliogr.: 7 tit.
46.

Nagorni, M. Realizarea prevederilor conveniilor internaionale n domeniul mediului / M. Nagorni, M. Sandu, V. Stegrescu // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport. Naional). Ch., 2011. P. 164-167. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
47.

Ostrofe, L. Importana turopereitingului n turismul eco-rural aplicat / L. Ostrofe // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 34-37.
48.

Pulselli, Federico M. Ecosystem services as a counterpart of emergy flows to ecosystems / Federico M. Pulselli, Luca Coscieme, Simone Bastianoni // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 16. P. 2924-2928. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
49.

Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions / J. Bila, J. Jura, J. Pokorny [et al.] // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 19. P. 3640-3650.
50.

11

(Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/ Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. / Agenia Moldsilva, Rezervaia Codrii ; com. t. : Andrei Negru, Lazr Chiric, tefan Manic [et al.]. Ch. : tiina, 2011. 424 p. ISBN 978-9975-67-799-8.
51.

Rio plus Aarhus dup 20 de ani: culegem roadele i privim spre viitor : Declaraia de la Chiinu adoptat la 1 iulie 2011 // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 7-8.
52.

The role of water in the information exchange between the components of an ecosystem / Larissa S. Brizhik, Emilio Del Giudice, Alberto Tedeschi [et al.] // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 16. P. 2869-2877. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
53.

Rozloga, Iu. Rspndirea spaial a solurilor n Rezervaia Codrii / Iu. Rozloga // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 331-334. Bibliogr.: 5 tit.
54.

Sarbu, Olga. Correlative aspects of the ecological situation and of the sustainable development in the Republic of Moldova / Olga Sarbu // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development / Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania. 2011. Vol. 11, Nr 1. P. 193-196. http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203
55.

Sntoi ntr-un mediu sntos : Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic / AO Mediul i Sntatea ; red. : Emilia Malai. Ch. : Continental Grup SRL, 2011. 96 p. Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-4248-3-7.
56.

Sistemul de instruire i educaie ecologic / I. Dediu, G. Gavrili, N. Velico [et al.] // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport. Naional). Ch., 2011. P. 172-177. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%2020072010.pdf
57.

Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional) / Min. Mediului, Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Ecologie i Geografie. Ch. : S. n., 2011. 192 p. Bibliogr.: 39 tit. ISBN 978-9975-4224-4-4. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
58.

alaru, Gheorghe. Convenia de la Aarhus: drepturi reale, dar puin solicitate / Gheorghe alaru // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 9-12.
59.

alaru, Victor. Planul de nvmnt la programul de masterat Managementul mediului / Victor alaru, Tatiana Dudnicenco // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din
60.
12

Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 364-366. Teleu, A. Constituirea reelei ecologice naionale n Republica Moldova / A. Teleu, E. Alexandrov // Revista Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 4. P. 13-26.
61.

. Teleu, A. Educarea i contientizarea n domeniul conservrii diversitii biologice n Republica Moldova / A. Teleu, E. Alexandrov // Revista Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 4. P. 112-122.
62.

Teleu, A. Educaia i conservarea biodiversitii / A. Teleu, E. Alexandrov, I. Coofan // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 389-392.
63.

Towards a 3D National Ecological Footprint Geography / V. Niccolucci, A. Galli, A. Reed [et al.] // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 16. P. 2939-2944. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
64.

Ursu, Andrei. Rolul factorilor pedogenetici n formarea i rspndirea solurilor Rezervaiei Codrii / Andrei Ursu, Ecaterina Barcari // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 21-35. Bibliogr.: 29 tit.
65.

Ursu, Andrei. Solurile vertice n Rezervaia natural Codrii / Andrei Ursu, Ecaterina Barcari, I. Marcov // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 410-412. Bibliogr.: 4 tit.
66.

van de Koppel, Johan. Scaling-up spatially-explicit ecological models using graphics processors / Johan van de Koppel, Rohit Gupta, Cornelis Vuik // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 17. P. 3011-3019. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
67.

Visseren-Hamakers, Ingrid J. Interaction Management by Partnerships: The Case of Biodiversity and Climate Change / Ingrid J. Visseren-Hamakers, Bas Arts, Pieter Glasbergen // Global Environmental Politics. 2011. Vol. 11, Nr 4. P. 89-107. (Impact factor of this journal 2010 : 2.231 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
68.

Volontir, Nina. Consideraii generale asupra peisajului geomorfologic din Rezervaia peisagistic ipova / Nina Volontir // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 2122 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 316-319.
69.

13

, . . / . . , . . , . . // . 2011. . 131, Nr 4. P. 346-355. Bibliogr.: 38 tit.


70.

, . / // Parteneriatul social n contextul transformrilor sistemico-economice. Ch., 2011. P. 94-96. Bibliogr.: 5 tit.
71.

, . . / . . // . 2011. . 20, Nr 3. P. 179-188. Bibliogr.: 34 tit.


72.

, . . / . . , . . // . 2011. . 131, Nr 4. P. 324-345. Bibliogr.: 94 tit.


73.

, . . (-), (-), (-) / . . , . . // . 2011. . 20, Nr 3. P. 129-149. Bibliogr.: 12 tit.


74.

, . / , // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 326-330. Bibliogr.: 15 tit.
75.

, . . / . . // . 2011. . 32, Nr 4. P. 5-15. Bibliogr.: 48 tit.


76.

, . . / . . , . . // . . . 2011. . 47, Nr 5. P. 579-588. Bibliogr.: 41 tit.


77.

14

Poluarea i protecia mediului ambiant


Abundena geochimic i contaminarea cu metale grele a sedimentelor de ru / A. Tr, Raisa Lozan, Maria Sandu [et al.] // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 47-54. Bibliogr.: 11 tit.
78.

Analiza dinamicii multianuale a compoziiei ionice a apelor fluviului Nistru / Nelli Goreaceva, Viorica Gladchi, Elena Bunduchi [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 161-166.
79.

Andrie, S. Starea de calitate a solurilor i msuri de conservare i sporire a fertilitii / S. Andrie, V. Cerbari, V. Filipciuc // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 22-26.
80.

Aquatic Ecosystem Research Trends / ed. : George H. Nairne. New York : Nova Science Publ., 2009. 434 p. ISBN 978-1-60692-772-4.
81.

Arhip, Olga. Posibilitate de valorificare a nmolului orenesc / Olga Arhip // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 26-29. Bibliogr.: 9 tit.
82.

Bacal, Petru. Optimizarea mecanismului de sancionare administrativ n domeniul deeurilor: realizri i probleme / Petru Bacal // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 297-299. Bibliogr.: 5 tit.
83.

Baleca, Rodica. Validarea modelului de regresie liniar la prognoza dinamicii cationilor schimbabili n solurile alcalice / Rodica Baleca, V. Filipciuc // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 37-40. Bibliogr.: 4 tit.
84.

Begu, A. Arii naturale protejate de stat / A. Begu, N. Liogchii, Gh. Postolache // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 117-122. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
85.

Begu, A. Ecosistemele forestiere habitate favorabile pentru conservarea diversitii biologice / A. Begu, Nina Liogchii, I. Roca // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 11-16. Bibliogr.: 17 tit.
86.

Begu, A. Poluarea ecosistemelor forestiere cu unele metale grele / A. Begu, V. Braoveanu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 7-11. Bibliogr.: 9 tit.
87.
15

Biofuels, ecosystem services and human wellbeing: Putting biofuels in the ecosystem services narrative : a review / Alexandros Gasparatos, Per Stromberg, Kazuhiko Takeuchi [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 3/4. P. 111-128. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
88.

Biophysico-chemical processes of heavy metals and metalloids in soil environments / eds. : Antonio Violante, Pan Ming Huang, Geoffrey Michael Gadd. New Jersey : WileyInterscience, 2008. 658 p. ISBN 978-0-471-73778-0.
89.

Boaghe, Lilia. Eroziunea solurilor n raionul Pdurilor colinelor Codrilor i metode de combatere / Lilia Boaghe, Gr. Dobrovolschi, V. Filipciuc // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 44-47. Bibliogr.: 7 tit.
90.

Boaghe, Lilia. Pierderile pedoerozionale de microelemente prin scurgeri solide i lichide / Lilia Boaghe, Vladimir Chiriliuc, Grigore Stasiev // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 17-22. Bibliogr.: 18 tit.
91.

Boclaci Tatiana. Bioconservarea deeurilor organice prin viermicultivare metod eficient de protecie a mediului / Tatiana Boclaci // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P.123-125.
92.

Boclaci Tatiana. Tehnologia viermicultivrii metod de perspectiv pentru dezvoltarea agriculturii ecologice / Tatiana Boclaci, Larisa Cremeneac // Cercetarea i inovarea n parteneriat cu mediul de afaceri : conf. na., 10 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 5762. Bibliogr.: 7 tit.
93.

Boian, Ilie. Rezultatele expediiei ecologice complexe Nistru 2011 / Ilie Boian, Gavril Glc // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 44-48.
94.

Boian, Ilie. Rezultatele expediiei ecologice complexe PRUT 2011 / Ilie Boian, Gavril Glc // Mediul Ambiant. 2011. Nr 4 (58). P. 36-40.
95.

Boincean, Boris. Lucrarea solului tendine i perspective // Akademos. 2011. Nr 3 (22). P. 61-67. Bibliogr.: 45 tit.
96.

Borodin, Natalia. The dynamics of nitrogen and phosphorus concentrations in aquatic sediments of the Dubasari Reservoir / Natalia Borodin // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 159-161. Bibliogr.: 5 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
97.

16

Bor, Aliona. Caracteristica apelor rului Bc pe sectorul or. Streni, com. Sngera / Aliona Bor, Vladimir Mogldea, Eugenia ciudlova // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 383-385. Bibliogr.: 5 tit.
98.

Bouraoui, Fayal. Long term change of nutrient concentrations of rivers discharging in European seas / Fayal Bouraoui, Bruna Grizzetti // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 23. P. 4899-4916. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
99. 100. Brezeanu, Gheorghe. The role of wet areas in the context of extreme climatic changes

case study the Danube Floodplain / Gheorghe Brezeanu, Olivia Cioboiu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 161-162. Bibliogr.: 9 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-ProcChisinau.pdf
101. Britz, Wolfgang. Impacts of EU biofuels directives on global markets and EU

environmental quality: An integrated PE, global CGE analysis / Wolfgang Britz, Thomas W. Hertel // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 1/2. P. 102-109. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
102. Britz, Wolfgang. Modelling of land cover and agricultural change in Europe:

Combining the CLUE and CAPRI-Spat approaches / Wolfgang Britz, Peter H. Verburg, Adrian Leip // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 1/2. P. 4050. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
103. Buburuz, Dionisie. Impactul ecologic la efectuarea lucrrilor de exploatare a

zcmntului petrolier n rezervaia Prutul de Jos / Dionisie Buburuz // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 62-66. Bibliogr.: 8 tit.
104. Buburuz, Dionisie. Protecia biodiversitii baza dezvoltrii durabile / Dionisie

Buburuz, Carolina Clipa // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 66-69. Bibliogr.: 5 tit.
105. Bujor, Serghei. Situaia actual privind salubrizarea teritoriului / Serghei Bujor //

Cercetarea i inovarea n parteneriat cu mediul de afaceri : conf. na., 10 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 143-148.
106. Calamiti naturale i situaii excepionale / N. Boboc, M. Nedealcov, t. evciuc [et

al.] // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch.,
17

2011. P.143-145. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%2020072010.pdf


107. Calitatea aerului atmosferic i precipitaiile atmosferice / R. Lozan, A. Tr, R.

Zacasovschi [et al.] // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 57-62. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
108. Carbon Offsets: Examining their Role in Greenhouse Gas Reduction / ed. : Karen T.

Morningster. New York : Nova Science Publ., 2010. 168 p. ISBN 978-1-60741-444-5.
109. Cerbari, Valerian. No-Till system de agricultur care protejeaz solul / Valerian

Cerbari // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 8/9. P. 9-14. Bibliogr.: 6 tit.


110. Cercetri tiinifice n domeniul proteciei mediului / Gh. Duca, T. Furdui, I. Todera

[et al.] // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 155-159. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
111. Ciobanu, Cristina. Caracterul educativ al ariilor naturale protejate de stat n cadrul

ecoturismului / Cristina Ciobanu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 117-119.
112. Climate Change and Global Poverty: A Billion Lives in the Balance? / eds. : Lael

Brainard, Abigail Jones, Nigel Purvis. Washington, D.C. : Brookings Institution Press, 2009. 299 p. ISBN 978-0-8157-0281-8.
113. Cocr, P. Managementul ecologic / P. Cocr // Starea mediului n Republica

Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 149-153. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf


114. Consequences of correlations between habitat modifications and negative impact of

climate change for regional species survival / Florian Jeltsch, Kirk A. Moloney, Monika Schwager [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 145, Nr 1. P. 4958. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
115. Corechi, Boris. Analiza pieei i filiera produselor agroalimentare ecologice din

Republica Moldova / Boris Corechi, Ala Modrnga // Probleme i perspective de dezvoltare a potenialului economic i managerial al Republicii Moldova n condiiile de criz : materialele conf. t. intern., 21 apr. 2011. Ch., 2011. P. 248-253.
116. Coronovschi, A. Restabilirea fertilitii solului. Model teoretic al procesului natural

de solificare / A. Coronovschi, V. Jabin, Maria Rusu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 184-190. Bibliogr.: 12 tit.
18

117. Culighin, Elena. Caracteristica hidrocarburilor aromatice policiclice i coninutul

acestora n diverse probe de sol din Republica Moldova / Elena Culighin // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 87-90. Bibliogr.: 5 tit.
118. Dadu, Ana. Assessment of poluation of river Bc / Ana Dadu // Actual problems of

protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 168169. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
119. De Vries, Wim. Modelling the impact of nitrogen deposition, climate change and

nutrient limitations on tree carbon sequestration in Europe for the period 1900-2050 / Wim De Vries, Maximilian Posch // Environmental Pollution. 2011. Vol. 159, Nr 10. P. 22892299. (Impact factor of this journal 2010 : 3.395 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
120. Degradarea solurilor i deertificarea / A. Ursu, A. Overcenco, P. Vladimir [et al.] //

Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 100-103. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
121. Deeurile de producie / C. Bulimaga, A. Bor, A. ugulea [et al.] // Starea mediului

n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 134-142. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
122. Deeurile menajere / C. Bulimaga, A. Bor, A. ugulea [et al.] // Starea mediului n

Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 130-134. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
123. Dinamica calitii apelor Nistrului de Mijloc / Nelli Goreaceva, Viorica Gladchi,

Elena Bunduchi [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 167-175. Bibliogr.: 7 tit.
124. Diringer, Elliot. Toward a New International Climate Change Agreement / Elliot

Diringer // Climate Change and Global Poverty: A Billion Lives in the Balance? Washington, D.C., 2009. P. 65-78. Bibliogr.: 8 tit.
125. Dobrojan, Sergiu. Monitoringul inspectrii ecologice a resurselor acvatice ale

Republicii Moldova / Sergiu Dobrojan, Victor alaru, Galina Dobrojan // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 380-383. Bibliogr.: 7 tit.

19

126. Dodon, Olga. Ariile protejate din Cmpia Prutului de Mijloc / Olga Dodon, Marcel

Revenco // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 29-32.
127. Drumea, D. Securitatea ecologic / D. Drumea // Starea mediului n Republica

Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 162-164. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf


128. Ecological risk assessment of urban and industrial systems : a review / Yves

Perrodin, Clotilde Boillot, Ruth Angerville [et al.] // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 24. P. 5162-5176. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
129. Efecte transfrontaliere de poluare / V. Brega, A. Tr, R. Lozan [et al.] // Starea

mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 65-68. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
130. Environmental and economic profile of six typologies of wastewater treatment plants /

G. Rodriguez-Garcia, M. Molinos-Senante, A. Hospido [et al.] // Water Research. 2011. Vol. 45, Nr 18. P. 5997-6010. (Impact factor of this journal 2010 : 4.546 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
131. A European open access chemical weather forecasting portal / Taru Balk, Jaakko

Kukkonen, Kostas Karatzas [et al.] // Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45, Nr 38. P. 6917-6922. (Impact factor of this journal 2010 : 3.226 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
132. Evaluation of near surface ozone in air quality simulations forced by a regional

climate model over Europe for the period 19912000 / P. Zanis, E. Katragkou, I. Tegoulias [et al.] // Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45, Nr 36. P. 6489-6500. (Impact factor of this journal 2010 : 3.226 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
133. Fediu, I. Consideraii privind dezvoltarea durabil a ecosistemelor forestiere cu

funcii de protecie / I. Fediu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 129-132. Bibliogr.: 10 tit.
134. Feola, G. Suitability of pesticide risk indicators for Less Developed Countries: A

comparison / G. Feola, E. Rahn, C. R. Binder // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 3/4. P. 238-245. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/

20

135. Fernndez-Macho, Javier. Spectral estimation of global levels of atmospheric

pollutants / Javier Fernndez-Macho // Environmental Pollution. 2011. Vol. 159, Nr 10. P. 2947-2953. (Impact factor of this journal 2010 : 3.395 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
136. Filipciuc, V. Principalele forme de degradare a solurilor n Rezervaia Codrii / V.

Filipciuc, Iu. Rozloga, Maria Gamurar // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 157-160. Bibliogr.: 5 tit.
137. Floyd, Rita. Security and the Environment: Securitisation Theory and US

Environmental Security Policy / Rita Floyd. New York : Cambridge Univ. Press, 2010. 215 p. ISBN 978-0-521-19756-4.
138. Galupa, Dumitru. Unele aspecte privind experiena Ageniei Moldsilva de

implementare a proiectelor mecanismului dezvoltrii nepoluante (MDN) de mpdurire/rempdurire / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana pitoc // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 80-93. Bibliogr.: 40 tit.
139. Godoroja, Marta. Importana aplicrii fertilizanilor cu azot pe solurile Republicii

Moldova / Marta Godoroja, Gheorghe Duca // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 42-45.
140. Golan, Dumitru. Procese de autopurificare prin fotoliz indirect a apelor r. Botna

din seciunea de captare or. Cueni / Dumitru Golan, Elena Bunduchi // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 83-86.
141. Gorte, Ross W. Measuring and Monitoring Carbon in the Agricultural and Forestry

Sectors / Ross W. Gorte, Rene Johnson // The Role of Forests in Carbon Capture and Climate Change. New York, 2010. P. 77-85. Bibliogr.: 16 tit.
142. Ho-Lem, Claudia. Who participates in the Intergovernmental Panel on Climate

Change and why: A quantitative assessment of the national representation of authors in the Intergovernmental Panel on Climate Change / Claudia Ho-Lem, Hisham Zerriffi, Milind Kandlikar // Global Environmental Change. 2011. Vol. 21, Nr 4. P. 1308-1317. (Impact factor of this journal 2010 : 4.918 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
143. Impact of European emission control strategies on urban and local air quality /

Myrsini Giannouli, Evangelia-Anna Kalognomou, Giorgos Mellios [et al.] // Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45, Nr 27. P. 4753-4762. (Impact factor of this journal 2010 : 3.226 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/

21

144. Impactul substanelor tensioactive asupra oxidrii biochimice a ionilor amoniului n

apele naturale / P. Sptaru, Maria Sandu, A. Tr [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 178-184. Bibliogr.: 19 tit.
145. Jigu, Gh. Profile funcional-genetice ale solurilor cenuii din Codrii Centrali n

regim natural i antropizat / Gh. Jigu, Tatiana Nagacevschi, Ecaterina Chilari // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 205-207.
146. Jigu, Gheorghe. Tehnologii agricole resursoreproductive. Aspecte metodologice i

implementare / Gheorghe Jigu // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 128-139.
147. Johnson, Rene. Agriculture and Forestry Provisions in Climate Change Legislation /

Rene Johnson // The Role of Forests in Carbon Capture and Climate Change. New York, 2010. P. 1-9. Bibliogr.: 11 tit.
148. Jolondcovschi, Alexandru. Managementul deeurilor de baterii i acumulatori n

aspect comunitar / Alexandru Jolondcovschi, Radu Osipov, Dumitru Osipov // Mediul Ambiant. 2011. Nr 4 (58). P. 41-45.
149. Khursheed, Anwar. Retrospective of ecological approaches to excess sludge

reduction : a review / Anwar Khursheed, A. A. Kazmi // Water Research. 2011. Vol. 45, Nr 15. P. 4287-4310. (Impact factor of this journal 2010 : 4.546 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
150. Landslides: Causes, Types and Effects / eds. : Ernest D. Werner, Hugh P. Friedman.

New York : Nova Science Publ., 2010. 404 p. (Natural Disaster Research, Prediction and Mitigation Series). ISBN 978-1-60741-258-8.
151. Leah, Tamara. Dezvoltarea resurselor forestiere principiul de baz pentru stoparea

eroziunii i restituirea terenurilor degradate / Tamara Leah // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 197-199.
152. Leah, Tamara. Modelarea proceselor de poluare i decontaminare a solului cu metale

grele / Tamara Leah // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 219-221.
153. Leah, Tamara. Modificarea coninutului i formelor chimice de cupru n solurile

cenuii de pdure utilizate n agricultur / Tamara Leah // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 232-236.

22

154. Leah, Tamara. Particularitile specifice ale agriculturii i procesul de degradare a

solurilor / Tamara Leah // Cercetarea i inovarea n parteneriat cu mediul de afaceri : conf. na., 10 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 72-76.
155. A literature review of concentrations and size distributions of ambient airborne Pb-

containing particulate matter / Seung-Hyun Cho, Jennifer Richmond-Bryant, Jonathan Thornburg [et al.] // Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45, Nr 28. P. 5005-5015. (Impact factor of this journal 2010 : 3.226 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
156. Loghin-Golan, Lilia. Autopurificarea apelor fluviului Nistru, seciunea de captare

Japca (r-nul Floreti), prin procese de fotoliz indus / Lilia Loghin-Golan, Elena Bunduchi // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 77-80. Bibliogr.: 4 tit.
157. Lozan, R. Managementul calitii aerului / R. Lozan, A. Tr, V. Balan // Starea

mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 72-74. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
158. Managementul deeurilor n ecosistemul urban Chiinu / Constantin Bulimaga,

Adrian ugulea, L. Ilacu [et al.] // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 375-377. Bibliogr.: 4 tit.
159. Managementul resurselor de ap / V. Cojocaru, A. Tr, M. Sandu [et al.] // Starea

mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 90-93. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
160. Managementul resurselor funciare / A. Ursu, A. Overcenco, A. Aparatu [et al.] //

Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 103-105. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
161. Material and energy recovery in integrated waste management systems: Project

overview and main results / Stefano Consonni, Michele Giugliano, Antonio Massarutto [et al.] // Waste Management. 2011. Vol. 31, Nr 9/10. P. 2057-2065. (Impact factor of this journal 2010 : 2.358 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
162. A meta-analysis of crop pest and natural enemy response to landscape complexity : a

review / Rebecca Chaplin-Kramer, Megan E. ORourke, Eleanor J. Blitzer [et al.] // Ecology Letters. 2011. Vol. 14, Nr 9. P. 922-932. (Impact factor of this journal 2010 : 15.253 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
23

163. Metal/metalloid accumulation/remobilization during aquatic litter decomposition in

freshwater : a review / Jrg Schaller, Carsten Brackhage, Martin Mkandawire [et al.] // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 23. P. 4891-4898. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
164. Mikkelsen, yvind. Surveillance of River Water Pollution by Use of An Automatic

Trace Metal System / yvind Mikkelsen, Silje M. Skogvold // River Polution Research Progress. New York, 2009. P. 297-317. Bibliogr.: 60 tit.
165. Munteanu, Dan. Achievements of Romania in the field of nature protection and

implementation of European Union's rules concerning the biodiversity conservation (19902010) / Dan Munteanu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 11-13. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
166. N deposition as a threat to the Worlds protected areas under the Convention on

Biological Diversity / A. Bleeker, W. K. Hicks, F. Dentener [et al.] // Environmental Pollution. 2011. Vol. 159, Nr 10. P. 2280-2288. (Impact factor of this journal 2010 : 3.395 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
167. Nagacevschi, Tatiana. Indicii de degradare a structurii cernoziomului n urma

compactrii / Tatiana Nagacevschi // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 2122 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 170-174. Tatiana. Procesul de eroziune n spaii silvice, consideraii pedogenetice i edafice / Tatiana Nagacevschi, Maria Motelica, Ina Chircu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 285-288. Bibliogr.: 5 tit.
168. Nagacevschi, 169. Nedealcov, M. Estimarea rolului Reelei Ecologice n atenuarea consecinelor

schimbrilor de clim, utiliznd SIG / M. Nedealcov, F. Cozar, Gh. Srodoev // Lucrri t. / Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch., 2011. Vol. 30 : Cadastru i drept. P. 193-198.
170. Nenzn, H. K. Choice of threshold alters projections of species range shifts under

climate change / H. K. Nenzn, M. B. Arajo // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 18. P. 3346-3354. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
171. Nijloveanu, Daniel. Soil erosion by water in Olt County in the context of global

climate change / Daniel Nijloveanu // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development / Univ. of Agricultural Sciences and
24

Veterinary Medicine Bucharest, Romania. 2011. Vol. 11, Nr 1. P. 155-157. http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203


172. Nirean, Elena. The diminution of the agriculture vulnerability at the risk factors and

the environment protection in Republic of Moldova / Elena Nirean // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development / Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania. 2011. Vol. 11, Nr 1. P. 158-161. http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203
173. Nirean, Elena. Producia agricol ecologic n condiii de risc / Elena Nirean //

Probleme i perspective de dezvoltare a potenialului economic i managerial al Republicii Moldova n condiiile de criz : materialele conf. t. intern., 21 apr. 2011. Ch., 2011. P. 279-282.
174. Oller, I. Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for

wastewater decontamination : a review / I. Oller, S. Malato, J. A. Snchez-Prez // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 20. P. 4141-4166. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
175. Ozonul Troposferic / Gavril Glc, Vlad Jplu, Rodica Midari [et al.] // Mediul

Ambiant. 2011. Nr 4 (58). P. 7-8.


176. Plngu, V. Aportul pdurilor la protecia i conservarea diversitii biologice / V.

Plngu, A. Organ, Parascovia Urman // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 306-308.
177. Plngu, V. Impactul transportului auto asupra florei i faunei silvice / V. Plngu,

Parascovia Urman // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 304-306.
178. Poluarea transfrontalier a apelor de suprafa / I. Boian, G. Glc, M. Sandu [et al.]

// Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 86-89. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
179. A potential approach for monitoring drinking water quality from groundwater

systems using organic matter fluorescence as an early warning for contamination events / Colin A. Stedmon, Boena Seredyska-Sobecka, Rasmus Boe-Hansen [et al.] // Water Research. 2011. Vol. 45, Nr 18. P. 6030-6038. (Impact factor of this journal 2010 : 4.546 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
180. Produsele intelectuale n protecia mediului natural / Alexandru Gribincea, Galina

Srbu, Irina Rozemberg [et al.] // Studii economice. 2010. An. 4, Nr 12. P. 60-72.

25

181. Projected water consumption in future global agriculture: Scenarios and related

impacts / Stephan Pfister, Peter Bayer, Annette Koehler [et al.] // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 20. P. 4206-4216. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
182. Proprietile agrochimice i biochimice ale cernoziomului carbonatic fertilizat cu

ngrminte organice n funcie de regim hidrotehnic / S. Toma, Ecaterina Emnova, Oxana Daraban [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 98-105. Bibliogr.: 7 tit.
183. Prosii, Erii. Amenajarea pdurilor n Republica Moldova / Erii Prosii, Vlad Grati, Ala

Mardari // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 115-126. Bibliogr.: 12 tit.
184. Quevauviller, Philippe. Adapting to climate change: reducing water-related risks in

Europe EU policy and research considerations / Philippe Quevauviller // Environmental Science and Policy. 2011. Vol. 14, Nr 7. P. 722-729. (Impact factor of this journal 2010 : 2.213 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
185. Restoration of ecosystem services and biodiversity: conflicts and opportunities : a

review / James M. Bullock, James Aronson, Adrian C. Newton [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. 2011. Vol. 26, Nr 10. P. 541-549. Bibliogr.: 92 tit. (Impact factor of this journal 2010 : 14.448 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
186. River Polution Research Progress / eds. : Mattia N. Gallo, Marco H. Ferrari. New

York : Nova Science Publ., 2009. 284 p. ISBN 978-1-60456-643-7.


187. The Role of Forests in Carbon Capture and Climate Change / ed. by Roland Carnell.

New York : Nova Science Publ., 2010. 117 p. ISBN 978-1-60741-447-6.


188. Rosset, Vronique. Freshwater biodiversity under climate warming pressure:

Identifying the winners and losers in temperate standing waterbodies / Vronique Rosset, Beat Oertli // Biological Conservation. 2011. Vol. 144, Nr 9. P. 2311-2319. (Impact factor of this journal 2010 : 3.498 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
189. Rotaru, S. Influena fiilor forestiere asupra eroziunii solurilor din sudul Moldovei /

S. Rotaru, L. Popov // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 45-46. Bibliogr.: 6 tit.
190. Rusu, A. Cercetarea fluctuaiilor cantitative n acumularea deeurilor zootehnice n

Republica Moldova / A. Rusu, V. Plmdeal // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 7-11.

26

191. Rusu, Emil. Producerea vinului ecologic o provocare pentru oenologia moldav /

Emil Rusu, Leonora Obad, Natalia Crave // Vinul n mileniul III probleme actuale n vinificaie : conf. t.-practic, 24-25 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 30-39.
192. Scale changes and model linking methods for integrated assessment of agri-

environmental systems / Frank Ewert, Martin K. van Ittersum, Thomas Heckelei [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 1/2. P. 6-17. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
193. Schilling, Katerina. Foam in the aquatic environment : a review / Katerina Schilling,

Matthias Zessner // Water Research. 2011. Vol. 45, Nr 15. P. 4355-4366. (Impact factor of this journal 2010 : 4.546 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
194. Schimbri climatice i protecia stratului de ozon / M. Nedealcov, I. Boian, M.

aranu [et al.] // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 68-71. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
195. Senicovscaia, Irina. Rezistena biotei solurilor Republicii Moldova n condiiile

intensificrii proceselor de degradare / Irina Senicovscaia // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 196-199.
196. Sheikh, Pervaze A. Climate Change and International Deforestation: Legislative

Analysis / Pervaze A. Sneikh, Ross W. Gorte, Jessic Sidener // The Role of Forests in Carbon Capture and Climate Change. New York, 2010. P. 43-52. Bibliogr.: 15 tit.
197. Situaia radiologic / V. Stegrescu, G. Glc, V. Blan [et al.] // Starea mediului n

Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 146-148. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
198. Siuris, Andrei. Gunoiul de grajd surs important de refacere a fertilitii solurilor

arabile erodate / Andrei Siuris // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 140-146.
199. Siuris, Andrei. Modificarea strii de calitate a cernoziomurilor obinuite erodate sub

influena aplicrii ngrmintelor organice / Andrei Siuris // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 368-373. Bibliogr.: 6 tit.
200. Smith, Keith. Environmental Hazards: Assessing risk and reducing disaster. 5th ed.

London ; New York : Routledge, 2009. 384 p. ISBN 978-0-415-42863-7.


27

201. Sofroni, V. Ceaa ca fenomen atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova / V.

Sofroni, A. Puuntic // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 30-33. Bibliogr.: 5 tit.
202. Spatial allocation of farming systems and farming indicators in Europe / Markus

Kempen, Berien S. Elbersen, Igor Staritsky [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 1/2. P. 51-62. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
203. Starea resurselor de ap / M. Mustea, I. Boian, G. Glc [et al.] // Starea mediului n

Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 75-81. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
204. Starea solurilor / A. Ursu, A. Overcenco, P. Vladimir [et al.] // Starea mediului n

Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 94-97. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
205. Stasiev, Grigore. Coninutul unor metale grele n solurile Moldovei / Grigore Stasiev,

Inga Eni, Andrei Ursu // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 188-191. Bibliogr.: 9 tit.
206. Stasiev, Grigore. Evaluarea ecologic a cantitii unor metale grele n principalele

tipuri de sol ale Moldovei / Grigore Stasiev, Inga Eni, Andrei Ursu // Mediul Ambiant. 2011. Nr 4 (58). P. 9-13. Bibliogr.: 25 tit.
207. Stegrescu, V. Starea radioecologic n Republica Moldova n anii 2007-2010 / V.

Stegrescu, Liliana Motelig // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 372-375.
208. Sursele de poluare a solurilor / A. Ursu, A. Overcenco, G. Glc [et al.] // Starea

mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 97-99. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
209. Sursele i factorii de poluare a apelor i starea epidemiologic / M. Mustea, L.

Serenco, G. Glc [et al.] // Starea mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 81-86. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
210. alaru, Gheorghe. Pdurile menin active zonele aride : [17 iunie - ziua mondial

pentru combaterea deertificrii] / Gheorghe alaru, Ilie Boian // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 13-16.
28

211. ian, Natalia. Pesticidele organoclorurate. Caracteristici i coninutul lor n diverse

probe de sol ale Republicii Moldova / Natalia ian // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 74-76.
212. Tr, Anatolie. Stratul de ozon. Actualizri. Realizri. Perspective / Anatolie Tr

// Mediul Ambiant. 2011. Nr 4 (58). P. 1-6.


213. Teleu, A. Conservarea biodiversitii / A. Teleu, E. Alexandrov, A. Begu // Starea

mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 122124. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
214. Towards an inter-disciplinary research agenda on climate change, water and security

in Southern Europe and neighboring countries / Ralf Ludwig, Roberto Roson, Christos Zografos [et al.] // Environmental Science and Policy. 2011. Vol. 14, Nr 7. P. 794-803. (Impact factor of this journal 2010 : 2.213 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
215. Towards the harmonization of water-related policies for managing drought risks

across the EU / Eleni Kampragou, Styliani Apostolaki, Eleni Manoli [et al.] // Environmental Science and Policy. 2011. Vol. 14, Nr 7. P. 815-824. (Impact factor of this journal 2010 : 2.213 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
216. Tscharntke, Teja. Set-aside management: How do succession, sowing patterns and

landscape context affect biodiversity? : a review / Teja Tscharntke, Pter Batry, Carsten F. Dormann // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 143, Nr 1. P. 37-44. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
217. ape, V. Surse de poluare / V. ape, D. Osipov, V. Brega // Starea mediului n

Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 63-65. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
218. ugui, Tatiana. Colectarea separat a deeurilor un pas spre salvarea resurselor

naturale / Tatiana ugui // Sntoi ntr-un mediu sntos : Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic. Ch., 2011. P. 76-85.
219. ugui, Tatiana. Strategia privind managementul deeurilor / Tatiana ugui //

Cercetarea i inovarea n parteneriat cu mediul de afaceri : conf. na., 10 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 136-142. Bibliogr.: 6 tit.
220. Ungureanu, Laurenia. Ecosisteme acvatice: Particulariti, msuri de protecie i

remediere / Laurenia Ungureanu, Elena Zubcov, Ina Coeru ; Acad. de tiine a Moldovei. Inst. de Ecologie, Centrul Regional de Mediu Moldova. Ch. : Continental Grup SRL, 2011. 88 p. ISBN 978-9975-9810-9-5.
29

221. Validarea ariilor naturale protejate / Gh. Postolache, A. Teleu, A. Munteanu [et al.]

// Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 315-318.


222. Varadi, Laszlo. The protection and sustainable use of aquatic resources / Laszlo

Varadi // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 13-14. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-ProcChisinau.pdf
223. Venohr, M. MONERIS model a management tool for controlling nutrients pollution

in the Republic of Moldova / M. Venohr, Mihaela Popovici, Tatiana Belous // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 65-69.
224. Vertical emission profiles for Europe based on plume rise calculations / J. Bieser, A.

Aulinger, V. Matthias [et al.] // Environmental Pollution. 2011. Vol. 159, Nr 10. P. 29352946. (Impact factor of this journal 2010 : 3.395 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
225. Vione, Davide. Photochemical Transformation Processes of Organic Pollutants in

Surface Waters / Davide Vione, Claudio Minero, Valter Maurino // River Polution Research Progress. New York, 2009. P. 157-199. Bibliogr.: 117 tit.
226. Water / ed. : Jacqueline Langwith. Detroit : Greenhaven Press, 2010. 260 p.

(Opposing Viewpoints Series). ISBN 978-0-7377-4546-7.


227. Word in Motion: The Globalization and the Environment Reader / eds. : Gary M.

Kroll, Richard H. Robbins. Lanham : AltaMira Press, 2009. 282 p. ISBN 978-0-75911025-0. (Globalization and the Environment).
228. Zubcov, Elena. Investigation of distribution, migration and the role of trace elements

in aquatic ecosystems / Elena Zubcov // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 198-200. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
229. , . . : ,

/ . . // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 116-119. Bibliogr.: 14 tit.
230. , . . ()

/ . . // : . . . .,

30

2011. . 8-20. Bibliogr.: 15 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011final-3Mb.pdf


231. , . -

/ // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 113-115.
232. /

. . , . . , . . [et al.] // . 2011. Nr 10. P. 58-69. Bibliogr.: 21 tit.


233. , . .

/ . . , . . , . . // . . . 2011. . 47, Nr 4. P. 467-476. Bibliogr.: 18 tit.


234. , . . / . .

// . 2011. Nr 9. P. 3-12. Bibliogr.: 13 tit.


235. , . . / . . , .

. , . . // : . . . 2011. Nr 8. P. 10-19.
236. , . .

/ . . // : . . . ., 2011. . 21-29. Bibliogr.: 5 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf


237. , . . : ()

/ . . , . . , . . // . 2011. . 47, Nr 5. P. 508-522. Bibliogr.: 87 tit.


238. , . . :

/ . . // : . . . ., 2011. . 30-42. Bibliogr.: 12 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book2011-final-3Mb.pdf


239. , . . ,

/ . . , . . , . . // . . . 2011. . 47, Nr 4. P. 451-466. Bibliogr.: 42 tit.


240. , . . :

/ . . //
31

: . . . ., 2011. . 43-71. Bibliogr.: 37 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf


241. , .

/ . , . , . // Lucrri t. / Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch., 2011. Vol. 30 : Cadastru i drept. P. 78-83. Bibliogr.: 10 tit.
242. , . .

/ . . // : . . . ., 2011. . 72-81. Bibliogr.: 14 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BSTClimate-book-2011-final-3Mb.pdf


243. , .

/ . , . // : . . . ., 2011. . 82-97. Bibliogr.: 20 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BSTClimate-book-2011-final-3Mb.pdf


244. , . .

/ . . // . 2011. . 131, Nr 4. P. 407-415. Bibliogr.: 34 tit.


245. , . .

/ . . , . . , . . // . 2011. Nr 5. P. 369375. Bibliogr.: 11 tit.


246. , . .

/ . . // : . . . ., 2011. . 97-114. Bibliogr.: 30 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf


247. . . / .

, , [et al.] // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 55-57. - - / . , . , . [et al.] // Lucrri t. / Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch., 2011. Vol. 30 : Cadastru i drept. P. 61-69. Bibliogr. : 8 tit.
32

248.

249. , . .

/ . . , . . , . . // Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = : : The II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chiinu, 17-19 Oct. 2011. Ch., 2011. P. 202-205. Bibliogr.: 7 tit. http://www.ecotiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf
250. , . .

/ . . , . . , . . // . 2011. Nr 10. P. 39-42.


251. , . .

( ) / . . , . . , . . // . 2011. . 131, Nr 4. P. 367381. Bibliogr.: 28 tit.


252. , . . -

/ . . // : . . . ., 2011. . 115-126. Bibliogr.: 10 tit. http://www.ecotiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf


253. , . .

/ . . // : . . . ., 2011. . 127-154. Bibliogr.: 41 tit. http://www.ecotiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf . / // : . . . ., 2011. . 155-172. Bibliogr.: 8 tit. http://www.ecotiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf
255. , . . 254. ,

/ . . // . 2011. . 131, Nr 4. P. 356-366. Bibliogr.: 30 tit.


256.

: . . . / . Eco33

TIRAS ; . . : . . , . . . . : Eco-TIRAS, 2011. 224 p. ISBN 978-9975-66-254-3. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final3Mb.pdf


257. , . . :

/ . . // : . . . ., 2011. . 191-202. Bibliogr.: 15 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf


258. , . . / . .

// . 2011. Nr 10. P. 1246-1250. Bibliogr.: 19 tit.


259. , . .

( ) / . . , . . // . 2011. Nr 9. P. 1102-1113. Bibliogr.: 32 tit.


260. , . . : ? / . . , . .

// . 2011. Nr 8. P. 34-42. Bibliogr.: 15 tit.


261. , . .

/ . . // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 209-212. Bibliogr.: 7 tit.
262. , . /

, . . , . . // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 385-389. Bibliogr.: 5 tit.
263. , . .

/ . . // : . . . ., 2011. . 203-218. Bibliogr.: 60 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf

34

Ecologia microorganismelor
264. Atmospheric cloud water contains a diverse bacterial community / Peter S. Kourtev,

Kimberly A. Hill, Paul B. Shepson [et al.] // Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45, Nr 30. P. 5399-5405. (Impact factor of this journal 2010 : 3.226 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
265. Balae, T. Izolate fungice cu rol n bioremedierea coloranilor sintetici / T. Balae, C.

Tnase // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 3436. Bibliogr.: 11 tit. networks for enhancing bacterial degradation in heterogeneous environments / Thomas Banitz, Lukas Y. Wick, Ingo Fetzer [et al.] // Environmental Pollution. 2011. Vol. 159, Nr 10. P. 2781-2788. (Impact factor of this journal 2010 : 3.395 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
267. Drought effects on microbial biomass and enzyme activities in the rhizosphere of 266. Dispersal

grasses depend on plant community composition / Muhammad Sanaullah, Evgenia Blagodatskaya, Abad Chabbi [et al.] // Applied Soil Ecology. 2011. Vol 48, Nr 1. P. 3844. (Impact factor of this journal 2010 : 2.399 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
268. Incorporating dormancy in dynamic microbial community models / Konstantin

Stolpovsky, Paula Martinez-Lavanchy, Hermann J. Heipieper [et al.] // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 17. P. 3092-3102. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
269. Kallenbach, Cynthia. Controls over soil microbial biomass responses to carbon

amendments in agricultural systems: A meta-analysis / Cynthia Kallenbach, A. Stuart Grandy // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 144, Nr 1. P. 241-252. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
270. Land-use intensity modifies spatial distribution and function of soil microorganisms

in grasslands / Doreen Berner, Sven Marhan, Daniel Keil [et al.] // Pedobiologia. 2011. Vol. 54, Nr 5/6. P. 341-351. (Impact factor of this journal 2010 : 1.474 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
271. Macedo, Alexandre Jos. Ambivalent Role of Microbial Communities in Polluted

Rivers / Alexandre Jos Macedo, Wolf-Rainer Abraham // River Polution Research Progress. New York, 2009. P. 335-349. Bibliogr.: 70 tit.
272. Plant species identity and arbuscular mycorrhizal status modulate potential

nitrification rates in nitrogen-limited grassland soils / Stavros D. Veresoglou, Robin Sen,


35

Andreas P. Mamolos [et al.] // Journal of Ecology. 2011. Vol. 99, Nr 6. P. 1339-1349. (Impact factor of this journal 2010 : 5.26 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
273. Solyanikova, I. Biochemical Features of the Degradation of Pollutants by

Rhodococcus as a Basis for Contaminated Wastewater and Soil Cleanup / I. Solyanikova, L. Golovleva // . 2011. . 80, Nr 5. P. 579-594. Bibliogr.: 124 tit.
274. Use of biostimulants on soil restoration: Effects on soil biochemical properties and

microbial community / Manuel Tejada, Concepcin Bentez, Isidoro Gmez [et al.] // Applied Soil Ecology. 2011. Vol 49. P. 11-17. (Impact factor of this journal 2010 : 2.399 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
275. , . .

/ . . , . . // . 2011. . 45, Nr 4. P. 289-302. / . , . , . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 166-170. Bibliogr.: 5 tit.
277. , . . 276.

() / . . , . . , . . // . 2011. . 47, Nr 4. P. 373-385. Bibliogr.: 135 tit.


278.

/ . . , . . , . . [et al.] // Analele tiinifice ale Univ. de Stat din Moldova. tiine ale naturii i exacte. Ch., 2011. P. 17-20. Bibliogr.: 6 tit.
279. , . -

/ // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 358-362.


280. : / . .

, . . , . . [et al.] // . 2011. . 58, Nr 5. P. 643-663. Bibliogr.: 55 tit.


281. ,

- / . . , . . , . . [et al.] // . 2011. . 58, Nr 5. P. 781-786. Bibliogr.: 18 tit.

36

Ecologia plantelor
282. Abundance, diversity and connectance of soil food web channels along environmental

gradients in an agricultural landscape / Sara Snchez-Moreno, Howard Ferris, Anna YoungMathews [et al.] // Soil Biology and Biochemistry. 2011. Vol. 43, Nr 12. P. 2374-2383. (Impact factor of this journal 2010 : 3.242 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
283. Aguilera, Anna G. The influence of soil community density on plant-soil feedbacks:

An important unknown in plant invasion / Anna G. Aguilera // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 18. P. 3413-3420. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
284. Alexandrov, E. Via de vie de pdure (Vitis sylvestris Gmel.) din flora Republicii

Moldova / E. Alexandrov // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 18-21. Bibliogr.: 6 tit.
285. Batjes, Niels H. Soil organic carbon stocks under native vegetation Revised

estimates for use with the simple assessment option of the Carbon Benefits Project system / Niels H. Batjes // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 3/4. P. 365-373. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
286. Biodiversitatea vegetal a terenurilor degradate din comuna Tohatin / Constantin

Bulimaga, Nadejda Grabco, Corina Negara [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 103-108. Bibliogr.: 7 tit.
287. Bondarenko, T. V. Status and forestry role of underwood in the East Europe

broadleaved forests / T. V. Bondarenko, L. M. Koval // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 67-68. Bibliogr.: 5 tit.
288. Botnarescu, Veronica. Rspndirea stejarului pufos (Quercus pubescens) n Moldova

/ Veronica Botnarescu, Floren Gheorghe // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 56-59. Bibliogr.: 4 tit.
289. Budeanu, O. Medicinal plant and bioconservation strategy / O. Budeanu, C. Grosu,

Maria Duca // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 69-70. Bibliogr.: 5 tit.
290. Caisn, V. Variaia zilnic a dimensiunilor trunchiurilor la stejar i fag n Rezervaia

Codrii / V. Caisn, I. Popa // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 83-90. Bibliogr.: 11 tit.
37

291. Chiriac, Eugenia. Plantele stenoice din cadrul peisajului floristic Fureti, comuna

Ciorescu / Eugenia Chiriac, B. Nedbaliuc // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 114-117. Bibliogr.: 4 tit.
292. Chisnicean, Lilia. Cercetarea, introducerea n cultur i conservarea Physalis

alkekengi L., Ph. franchetii Mast. cu scopul conservrii lor / Lilia Chisnicean // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 24-25.
293. Ciocrlan, Nina. Lamiacee medicinale din zona Codrilor i valoarea lor terapeutic /

Nina Ciocrlan // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 119-122. Bibliogr.: 12 tit.
294. Clear link between drought stress, photosynthesis and biogenic volatile organic

compounds in Fagus sylvatica L. / M. impraga, H. Verbeeck, M. Demarcke [et al.] // Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45, Nr 30. P. 5254-5259. (Impact factor of this journal 2010 : 3.226 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
295. Codreanu, Igor. Referine legislative de ameliorare prin mpdurire a bazinului r.

Rut / Igor Codreanu // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 310-313. Bibliogr.: 5 tit.
296. Cu privire la starea spaiilor verzi conform situaiei la 31 decembrie 2010 // Mediul

Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 40-43.


297. Cuharscaia, Ludmila. Flora sinantrop necultivat a parcului tefan cel Mare /

Ludmila Cuharscaia, Natalia Buracinschi // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 357-360.
298. Cumulative nitrogen input drives species loss in terrestrial ecosystems / An De

Schrijver, Pieter De Frenne, Evy Ampoorter [et al.] // Global Ecology and Biogeography. 2011. Vol. 20, Nr 6. P. 803-816. (Impact factor of this journal 2010 : 5.273 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
299. Dihoru, Alexandrina G. Bryophytes from the Harag Valley (Siriu Comune, Buzu

County, Romania) / Alexandrina G. Dihoru, Gheorghe C. Dihoru // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 144-148.

38

300. Doni, N. Despre zonalitatea pdurilor din Republica Moldova / N. Doni //

Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 142-146. Bibliogr.: 16 tit.
301. Donu, Natalia. Diversitatea taxonomic a algoflorei bazinului de deznisipare de la

staia de epurare biologic a municipiului Chiinu / Natalia Donu, Victor alaru, Vasile alaru // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 349-351. Bibliogr.: 9 tit.
302. The ecosystem and evolutionary contexts of allelopathy : a review / Inderjit, David A.

Wardle, Richard Karban [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. 2011. Vol. 26, Nr 12. P. 655-662. Bibliogr.: 89 tit. (Impact factor of this journal 2010 : 14.448 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
303. Elmetwalli, Adel. Remote sensing for detecting and distinguishing moisture and

nitrogen stress in maize / Adel Elmetwalli // Scientific Papers. Ser. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development / Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, Romania. 2011. Vol. 11, Nr 1. P. 64-70. Bibliogr.: 16 tit. http://www.managusamv.ro/fisiere/file/11_1_E.pdf#page=203
304. Environmental effects on long-range outcrossing rates in maize / Shigeto Kawashima,

Haruhiko Nozaki, Takahiro Hamazaki [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 3/4. P. 410-418. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
305. Fasola, Regina. Studiul floristic al trupului de pdure Racoviii de sud / Regina

Fasola, A. Begu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 79-82. Bibliogr.: 14 tit.
306. Fediu, I. Carpinus orientalis Mill. crpinia, specie periclitat pe teritoriul

Republicii Moldova / I. Fediu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 132-135. Bibliogr.: 8 tit.
307. Ganea, Anatolie. Aspecte conceptuale i practice privind conservarea ex situ a

agrobiodiversitii vegetale n Republica Moldova / Anatolie Ganea, Liudmila Corlteanu // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 360-363. Bibliogr.: 5 tit.
308. Gheorghe, Floren. Perspectivele de ameliorare a pdurilor de stejar pufos (Quercus

pubescens) din teritoriul Republicii Moldova / Floren Gheorghe, Veronica Botnarescu //


39

Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 160-162. Bibliogr.: 10 tit.
309. Gheorghe, Floren. Structura i productivitatea pdurilor de stejar pufos din Ocolul

Silvic Bozieni / Floren Gheorghe, Veronica Botnarescu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 57-60.
310. Grigore, M. N. Observaii ecologice preliminare referitoare la specii de halofite de la

rezervaia natural Valea Ilenei (Iai) / M. N. Grigore, C. Toma // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 180-183. Bibliogr.: 10 tit.
311. Gunton, Richard M. Integrating associational resistance into arable weed

management : a review / Richard M. Gunton // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 3/4. P. 129-136. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
312. Hampe, Arndt. Plants on the move: The role of seed dispersal and initial population

establishment for climate-driven range expansions / Arndt Hampe // Acta Oecologica. 2011. Vol. 37, Nr 6. P. 666-673. (Impact factor of this journal 2010 : 1.460 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
313. How does agricultural intensification modulate changes in plant community

composition? / Laura Jos-Mara, Jos M. Blanco-Moreno, Laura Armengot [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 145, Nr 1. P. 77-84. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
314. Importance of earthwormseed interactions for the composition and structure of plant

communities : a review / Estelle Forey, Sbastien Barot, Thibaud Decans [et al.] // Acta Oecologica. 2011. Vol. 37, Nr 6. P. 594-603. (Impact factor of this journal 2010 : 1.460 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
315. Influence of trees on the spatial structure of arbuscular mycorrhizal communities in a

temperate tree-based intercropping system / Luke D. Bainard, Alexander M. Koch, Andrew M. Gordon [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 144, Nr 1. P. 13-20. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
316. The interdependence of mechanisms underlying climate-driven vegetation mortality :

a review / Nate G. McDowell, David J. Beerling, David D. Breshears [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. 2011. Vol. 26, Nr 10. P. 523-532. Bibliogr.: 100 tit. (Impact factor of this journal 2010 : 14.448 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
40

317. Ionia, Olga. Taraxacum hypanicum Tzvel. specie rar pentru flora Basarabiei /

Olga Ionia, Andrei Negru // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 189-191. Bibliogr.: 11 tit.
318. Jardan, Natalia. Plantele rare din Rezervaia Codrii / Natalia Jardan // Analele

Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 7-20. Bibliogr.: 10 tit.


319. Jardan, Natalia. Taxoni noi pentru flora Rezervaiei Codrii / Natalia Jardan, A.

Negru // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 203204. Bibliogr.: 9 tit.
320. Lazu, t. Biodiversitatea floristic din rezervaia peisagistic Pohrebeni / t. Lazu,

Ludmila Talmaci, Gh. Titic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 224-228. Bibliogr.: 5 tit.
321. Lazu, t. Flora i vegetaia Rezervaiei Peisagistice Rudi-Arioneti/ t. Lazu, Gh.

Postolache, Ludmila Talmaci // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 120-124. Bibliogr.: 11 tit.
322. Lazu, t. Impactul climateric al nclzirii globale asupra pajitilor de lunc i a

zonelor umede din R. Moldova / t. Lazu, V. Scorpan, Al. Teleu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 228-232. Bibliogr.: 4 tit.
323. Lazu, t. Plantele indicatoare ale principalelor tipuri de staiuni cu vegetaie

forestier din Republica Moldova / t. Lazu, Aliona Miron, Veronica Botnarescu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 137-139. Bibliogr.: 11 tit.
324. Leah, Tamara. Influena factorilor antropici asupra acumulrii metalelor grele n

plante / Tamara Leah // Structura i funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universalitate: In memoriam academicianului Boris Matienco : materiale conf. t., 17 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 204-207. Bibliogr.: 4 tit.
325. Lienin, Patrick. Plant leaf economics and reproductive investment are responsive to

gradients of land use intensity / Patrick Lienin, Michael Kleyer // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 145, Nr 1. P. 67-76. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
326. Mamai, Iu. Tendinele dezvoltrii arboretelor din cadrul Rezervaiei Naturale

Pdurea Domneasc / Iu. Mamai // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 41-44. Bibliogr.: 10 tit.

41

327. Manic, t. Contribuii n cercetarea genului Amanita din Rezervaia Codrii / t.

Manic, Teodora Manic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 245-247. Bibliogr.: 6 tit.
328. Manic, t. Macromicetele vernale / t. Manic, Teodora Manic // Rezervaia Codrii

40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 248-250. Bibliogr.: 6 tit.


329. Miron, Aliona. Flora vernal a ariilor protejate din luncile rurilor Ciuluc / Aliona

Miron, Gh. Postolache, Gh. Titic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 269-273. Bibliogr.: 8 tit.
330. Nedbaliuc, B. Analiza taxonomic i saprobiologic a algoflorei cursului inferior al

rului Ichel / B. Nedbaliuc, Eugenia Chiriac, V. Crlig // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 291-294. Bibliogr.: 4 tit.
331. Nfon, Erick. Development of a dynamic model for estimating the food web transfer of

chemicals in small aquatic ecosystems / Erick Nfon, James M. Armitage, Ian T. Cousins // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 24. P. 5416-5422. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
332. Nitrogen concentrations in mosses indicate the spatial distribution of atmospheric

nitrogen deposition in Europe / H. Harmens, D. A. Norris, D. M. Cooper [et al.] // Environmental Pollution. 2011. Vol. 159, Nr 10. P. 2852-2860. (Impact factor of this journal 2010 : 3.395 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
333. Optimization and evaluation of the ANTHRO-BGC model for winter crops in Europe /

Shaoxiu Ma, Galina Churkina, Ralf Wieland [et al.] // Ecological Modelling. 2011. Vol. 222, Nr 20/22. P. 3662-3679. (Impact factor of this journal 2010 : 1.769 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
334. Pakeman, Robin J. Functional diversity indices reveal the impacts of land use

intensification on plant community assembly / Robin J. Pakeman // Journal of Ecology. 2011. Vol. 99, Nr 5. P. 1143-1151. (Impact factor of this journal 2010 : 5.26 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
335. Palancean, A. Reconstrucia ecologic a arboreturilor existente i crearea pdurilor

noi n contextul schimbrilor climatice / A. Palancean // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 140-142.
336. Pavliuc, Alina. Arboreturile din ocolul silvic Dondueni / Aliona Pavliuc // Rezervaia

Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 303-304.


42

337. Prnu, Gh. Consideraii generale privind conservarea i managementul durabil al

resurselor genetice forestiere n Romnia / Gh. Prnu, M. Tudoroiu, M. Budeanu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 61-67. Bibliogr.: 28 tit.
338. Plant species identity and arbuscular mycorrhizal status modulate potential

nitrification rates in nitrogen-limited grassland soils / Stavros D. Veresoglou, Robin Sen, Andreas P. Mamolos [et al.] // Journal of Ecology. 2011. Vol. 99, Nr 6. P. 1339-1349. (Impact factor of this journal 2010 : 5.26 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
339. Postolache, Gheorghe. Aria protejat Pogoreloe / Gheorghe Postolache // Mediul

Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 31-35. Bibliogr.: 8 tit.


340. Postolache, Gheorghe. Impacturi naturale i antropice n fondul forestier / Gheorghe

Postolache // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 83-85. Bibliogr.: 6 tit.
341. Prosii, E. Studierea diversitii fitocenotice a unor uniti amenagistice din cadrul

Ocolulul Silvic Olicani ntreprinderea pentru Silvicultur oldneti / E. Prosii // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 319-323. Bibliogr.: 4 tit.
342. Protein degradation an alternative respiratory substrate for stressed plants : a

review / Wagner L. Arajo, Takayuki Tohge, Kimitsune Ishizaki [et al.] // Trends in Plant Science. 2011. Vol. 16, Nr 9. P. 489-498. (Impact factor of this journal 2010 : 10.095 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
343. A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity

using meta-analysis / S. Jeffery, F. G. A. Verheijen, M. van der Velde [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 144, Nr 1. P. 175-187. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
344. Raport privind starea sectorului forestier din Republica Moldova: perioada 2006-

2010 / Agenia Moldsilva ; col. red. : Fiodor Botnari (red.-ef), Dumitru Galupa, Ion Platon [et al.]. Ch. : Agenia Moldsilva, 2011. 48 p. (Anul Internaional al Pdurilor - 2011). Bibliogr.: p. 45 (31 tit.). ISBN 978-9975-4298-4-9.
345. Rotaru, Alexandru. Vegetaia sinantropic a pdurilor cu funcii de recreere din O.S.

Clrai, .S. Clrai / Alexandru Rotaru // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 111116. Bibliogr.: 6 tit.
43

346. Sasu, M. Flora i vegetaia pajitilor din valea rului Ialpug / M. Sasu // Lucrri t. /

Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch., 2011. Vol. 30 : Cadastru i drept. P. 243-247. Bibliogr.: 9 tit.
347. Srbu, Anca. Contribuia Asociaiei Grdinilor Botanice din Romnia la cunoaterea

i conservarea diversitii vegetale / Anca Srbu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 339-342. Bibliogr.: 5 tit.
348. Srbu, Tatiana. Aspecte de cultivare i conservare a speciilor de Amaryllidaceae J.

St.-Hil. n Grdina Botanic (I) a AM / Tatiana Srbu, Nina Ciocrlan, V. Ghendov // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 343-346. Bibliogr.: 14 tit.
349. Selim, Ulker. Grdina Botanic Bididia Tulcea / Ulker Selim // Rezervaia Codrii

40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 404-409.


350. Starodub, Vitalie. Asigurarea ramurii silvice din Republica Moldova cu material

forestier de reproducere aspecte generale, realizri i perspective / Vitalie Starodub, Constantin Istrati // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 70-77.
351. Stati, Vitalie. Infraciuni prin care se nclc regimul impus ecosistemelor terestre

(art. 231 i 232 CP RM): Analiza de drept penal / Vitalie Stati // Studia Universitatis. Ser. tiine sociale / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 3 (43). P. 212-220. Bibliogr.: 12 tit.
352. Studiu analitic privind consumul de mas lemnoas n Republica Moldova / Agenia

Moldsilva ; elab. : Arcadie Capcelea, Aurel Lozan, Ion Lupu [et al.]. Ch. : Agenia Moldsilva, 2011. 48 p. (Anul Internaional al Pdurilor 2011). Bibliogr.: p. 38 (19 tit.). ISBN 978-9975-4298-3-2.
353. Sturza, Nicolae. Noi completri la lista speciilor de plante din Rezervaia Codrii /

Nicolae Sturza // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 378-380. Bibliogr.: 9 tit.
354. tefr, Anastasia. Senescena la plantele expuse secetei proces natural sau

patologic / Anastasia tefr, M. Melenciuc, Svetlana Buceaceaia // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 89-98. Bibliogr.: 38 tit.
355. Tierile ilicite ale vegetaiei forestiere n Republica Moldova : Studiu analitic /

Dumitru Galupa, Anatol Ciobanu, Marian Scobioal [et al.] ; Agenia Moldsilva. Ch. : Agenia Moldsilva, 2011. 38 p. (Anul Internaional al Pdurilor 2011). Bibliogr.: p. 35 (35 tit.). ISBN 978-9975-4298-2-5.

44

356. Teleu, A. Starea florei i vegetaiei / A. Teleu, E. Alexandrov, A. Begu // Starea

mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 108109. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
357. Thibaut, G. Macrophytes as Indicators of the Quality and Ecological Status of

Waterbodies and for Use in Removing Nutrients and Metals / G. Thibaut // Aquatic Ecosystem Research Trends. New York, 2009. P. 1-23.
358. Trofim, Alina. Structura taxonomic a comunitilor de alge din solurile ocupate cu

cultura de porumb din Moldova / Alina Trofim // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 124-127. Bibliogr.: 14 tit.
359. Trofim, Alina. Structura taxonomic i ecologic a algoflorei edafice a Republicii

Moldova / Alina Trofim, Victor alaru, Vasile alaru // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 346-348. Bibliogr.: 5 tit.
360. Tumanova, Daria. Fitoplancton of fish ponds / Daria Tumanova, Laurenia

Ungureanu, Cristina Melniciuc // Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = : : The II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chiinu, 17-19 Oct. 2011. Ch., 2011. P. 253-255. Bibliogr.: 6 tit. http://www.ecotiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf
361. Ungureanu, Laurenia. Dinophyta algae in composition of phytoplankton of water

ecosystems of Republic of Moldova / Laurenia Ungureanu, Daria Tumanova, Cristina Melniciuc // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 192-193. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
362. Ursu, Andrei. Flexibilitatea pedologic a fagului (Fagus silvatica) / Andrei Ursu //

Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 412-417. Bibliogr.: 11 tit.
363. Use of topographic variability for assessing plant diversity in agricultural landscapes

/ Gabriela Hofer, Robert G. H. Bunce, Peter J. Edwards [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 3/4. P. 144-148. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
364. Using a cropping system model at regional scale: Low-data approaches for crop

management information and model calibration / Olivier Therond, Huib Hengsdijk, Eric
45

Casellas [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 1/2. P. 102-109. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
365. Validarea ariilor naturale protejate din fondul forestier / Gh. Postolache, A.

Munteanu, A. David [et al.] // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 85-87.
366. Vegetaia vascular a rului Bc n limitele municipiului Chiinu / Constantin

Bulimaga, Nadejda Grabco, Corina Negara [et al.] // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 378-380.
367. Voineac, Vasile. Tehnologii de aplicare a mijloacelor bioraionale n protecia

plantelor / Vasile Voineac ; Inst. de Protecie a Plantelor i Agricultur Ecologic. Ch. : S. n., 2011. 108 p. Bibliogr.: p. 97-104 (99 tit.). ISBN 978-9975-925-08-2.
368. Volociuc, L. Agricultura ecologic rezultat i manifestare a cercetrii i inovrii

n Republica Moldova / L. Volociuc // Structura i funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universalitate: In memoriam academicianului Boris Matienco : materiale conf. t., 17 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 250-252. Bibliogr.: 9 tit.
369. , . 2007

/ . // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 93110. Bibliogr.: 8 tit.


370. , . .

/ . . , . . // . 2011. . 45, Nr 4. P. 289-302. / . , . , . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 166-170. Bibliogr.: 5 tit.
372. , . Allium L. 371.

/ // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 417-420. Bibliogr.: 6 tit.
373. , . . / . .

// Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 34-35. Bibliogr.: 10 tit.
46

374. , . . / . .

// Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 39-41. Bibliogr.: 28 tit.
375. , . .

/ . . // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 30-34. Bibliogr.: 13 tit.
376. , . .

/ . . // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 36-39. Bibliogr.: 14 tit.
377. , . .

/ . . // . 2011. . 96, Nr 8. P. 11271134.


378. , . .

/ . . // . 2011. . 131, Nr 4. P. 382-392. Bibliogr.: 28 tit.


379. , .

/ , , . // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 200-203. Bibliogr.: 20 tit. . , / , , . // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 197-200. Bibliogr.: 8 tit.
381. , . 380. ,

/ , , . // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 193-196. Bibliogr.: 8 tit.
382. , .

/ // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 210-213. Bibliogr.: 7 tit.
383. , .

. / // Structura i funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universalitate: In memoriam academicianului Boris Matienco : materiale conf. t., 17 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 177-180. Bibliogr.: 10 tit.
47

384. , . . /

. . // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 71-76. Bibliogr.: 14 tit.
385. , . .

() / . . , . . , . . // . 2011. . 47, Nr 4. P. 373-385. Bibliogr.: 135 tit.


386. , . .

: () / . . , . . // . 2011. . 47, Nr 5. P. 501-507. Bibliogr.: 112 tit.


387. , . .

/ . . , . . , . . // . 2011. Nr 10. P. 39-42.


388. , .

/ . , . , . // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 8/9. P. 23-27. Bibliogr.: 10 tit.


389. . / .

, . , . [et al.] // Noosfera : rev. t. de educaie, spiritualitate i cultur ecologic. 2010. Nr 4. P. 82-89. Bibliogr.: 8 tit.
390. , .

in vitro () / , // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 355-358. Bibliogr.: 13 tit.
391. ,

- / . . , . . , . . [et al.] // . 2011. . 58, Nr 5. P. 781-786. Bibliogr.: 18 tit.


392. , . .

/ . . , . . , . . // Analele Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 35-56. Bibliogr.: 13 tit.


393. , . .

/ . . , . . , . . // . 2011. Nr 10. P. 53-57. Bibliogr.: 17 tit.


48

394. , . .

/ . . , . . // . . . 2011. . 47, Nr 5. P. 579-588. Bibliogr.: 41 tit.

49

Ecologia animalelor
395. Abundance, diversity and connectance of soil food web channels along environmental

gradients in an agricultural landscape / Sara Snchez-Moreno, Howard Ferris, Anna YoungMathews [et al.] // Soil Biology and Biochemistry. 2011. Vol. 43, Nr 12. P. 2374-2383. (Impact factor of this journal 2010 : 3.242 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
396. The accumulation and the influence of trace elements on growth an development of

fish during early ontogenesis / Natalia Zubcov, Elena Zubcov, Lucia Biletchi [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 200-201. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
397. Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity :

Intern. Conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM / red. board : Ion Todera (chief red.), Laurentia Ungureanu, Andrei Munteanu [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Department of Nature and Life Sciences, Inst. of Zoology. Ch. : Continental Grup SRL, 2011. 224 p. Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-4248-2-0. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-ProcChisinau.pdf
398. Adapting the IUCN Red List criteria for invertebrates / Pedro Cardoso, Paulo A. V.

Borges, Kostas A. Triantis [et al.] // Biological Conservation. 2011. Vol. 144, Nr 10. P. 2432-2440. (Impact factor of this journal 2010 : 3.498 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
399. Arinton, Mihaela. Data concerning the diversity of scarabeoids (Insecta, Coleoptera,

Scarabaeoidea) from Slnic Moldova, Bacu County / Mihaela Arinton // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 8081. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
400. Aspecte privind prezena lupului (Canis lupus) pe teritoriul Republicii Moldova / A.

Munteanu, A. Savin, N. Corcimaru [et al.] // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 273-276.
401. Aspects concerning ornithofauna in Vrancea Region / C. Ion, I. Ion, C. Stoleriu [et

al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 32-33. Bibliogr.: 10 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
50

402. Baban, Elena. Analysis of coleopteran communities from sessile oak forest (Plaiul

Fagului Scientific Reserve) / Elena Baban // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 82-84. Bibliogr.: 8 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
403. Baban, Elena. Coleopterele rare i ameninate cu dispariia din ecosistemele

forestiere ale Podiului Moldovei Centrale / Elena Baban, Livia Calestru // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 30-31. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
404. Baban, Elena. Contributions to the knowledge of coleopteran fauna (Coleoptera:

Carabidae, Rhysodidae, Silphidae, Scarabaeidae, Chrysomelidae, Cerambycidae) from Plaiul Fagului Scientific Reserve / Elena Baban, Livia Calestru // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 8485. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
405. Bacal, Svetlana. Coleoptere scarabeide (Coleoptera: Scarabaeoidea) din cultura de

rapi / Svetlana Bacal, Gh. Cilipic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 32-33. Bibliogr.: 3 tit.
406. Bioindicator fish species in small rivers of Republic of Moldova / I. Toderas, Dn.

Bulat, Dm. Bulat [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 186-187. http://www.eco-tiras.org/books/Zoolconf-2011-Proc-Chisinau.pdf
407. Bogati, D. Starea zoobentosului grlei Iagorlc n anii 2009-2010 / D. Bogati //

Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 47-50. Bibliogr.: 3 tit.
408. Bogdea, Larisa. Date preliminare despre avifauna rezervaiei peisagistice Codrii

Tigheci / Larisa Bogdea, A. Munteanu, Ludmila Buciuceanu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 50-52.
409. Botezatu, Tatiana. Starea actual a nevertebratelor n solurile virgine i arabile n

zona de centru a Republicii Moldova / Tatiana Botezatu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 53-56. Bibliogr.: 3 tit.
410. Brnza, Sergiu. Rspunderea pentru infraciuni prin care se aduce atingere

conservrii biodiversitii faunei (art. 233 i 234 CP RM) / Sergiu Brnza // Studia Universitatis. Ser. tiine sociale / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 3 (43). P. 203211. Bibliogr.: 12 tit.
51

411. Bucatari, Serghei. Zimbrii n Republica Moldova / Serghei Bucatari // Analele

Ageniei Moldsilva. Ch., 2011. Vol. 1. P. 126-132. Bibliogr.: 6 tit.


412. Bulat, Denis. Abordarea strii de rarietate a speciilor de peti din Republica

Moldova / Denis Bulat, Dumitru Bulat, Marin Usati // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 74-77. Bibliogr.: 4 tit.
413. Bulat, Dumitru. Consideraii cu privire la stabilitatea ihtiocenozelor din Republica

Moldova / Dumitru Bulat, Denis Bulat // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 71-74. Bibliogr.: 3 tit.
414. Bulat, Dumitru. Influena acvaculturii i pescuitului asupra diversitii ihtiofaunei

ecosistemelor acvatice naturale din Republica Moldova / Dumitru Bulat, Denis Bulat // Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = : : The II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chiinu, 17-19 Oct. 2011. Ch., 2011. P. 28-33. Bibliogr.: 11 tit. http://www.eco-tiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf
415. Bulat, Dumitru. Sinteza postulatelor ce caracterizeaz starea ihtiofaunei rurilor mici

din Republica Moldova / Dumitru Bulat, Denis Bulat // Mediul Ambiant. 2011. Nr 4 (58). P. 19-29. Bibliogr.: 21 tit.
416. Bulat, Dumitru. Studiu preliminar privind starea ihtiofaunei lacului Beleu / Dumitru

Bulat, Denis Bulat, Nina Fulga // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 78-81.
417. Bumachiu, Galina. Contribuii la cunoaterea colembolelor (Hexapoda) din cultura

de rapi / Galina Bumachiu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 81-82.
418. Bumachiu, Galina. Species diversity of Collembola (Hexapoda) along the banks of

the Dniester river / Galina Bumachiu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 89-91. Bibliogr.: 9 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
419. Crlig, V. Contribuii la studiul nutriiei mormolocilor speciilor simpatrice de

amfibieni din Rezervaia Codrii / V. Crlig, B. Nedbaliuc, Tatiana Crlig // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 95-99. Bibliogr.: 4 tit.
420. Crlig, V. Dinamica psrilor falconi- i strigiforme n Rezervaia Codrii / V.

Crlig, Tatiana Crlig // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 92-95. Bibliogr.: 5 tit.
52

421. Crlig, V. Dinamica psrilor pici- i passeriforme n Rezervaia Codrii / V.

Crlig, Tatiana Crlig // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 99-103. Bibliogr.: 5 tit.
422. Crlig, V. Starea i perspectiva conservrii batracofaunei Rezervaiei Codrii / V.

Crlig, Tatiana Crlig // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 103-107. Bibliogr.: 4 tit.
423. Crlig, V. Studiul biodiversitii ariei naturale din bazinul cursului inferior al rului

Ichel / V. Crlig, Tatiana Crlig // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 90-92.
424. Cebotari, Valentina. Biologic particularities of Apis mellifera Carpatica bee from

Republic of Moldova / Valentina Cebotari, I. Buzu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 91-93. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
425. Ceuca, Delia. Caves Diplopods of Romania, ecology and geographical distribution,

studies after the Traian Ceuca collection / Delia Ceuca // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 94. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
426. Characteristics of reproductive system of Abramis brama sexually mature females in

various types of Costesti-Stanca Reservoir / Nina Fulga, I. Toderas, Nadejda Railean [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 172-173. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
427. Chimiliu, Cornelia. Data regarding the alien/invasive species of insects preserved in

the heritage of the Oltenia Museum Craiova (I) / Cornelia Chimiliu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 9497. Bibliogr.: 11 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
428. Ciocrlan, V. Biodiversity and number of game ornithofauna from Straseni wetland

sectors in spring season / V. Ciocrlan, V. Purcic, C. Degteariov // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 2021. Bibliogr.: 6 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf

53

429. Coad, Viorica. Prezena elementelor caucaziene n fauna malacologic a Republicii

Moldova (Mollusca, Gastropoda-Pulmonata) / Viorica Coad // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 136-137.
430. Coad, Viorica. Urban habitats of malacofauna in Chiinu / Viorica Coad, Ana

Pelin, Maria Zamornea // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 166-167. http://www.eco-tiras.org/books/Zoolconf-2011-Proc-Chisinau.pdf
431. Conservation genetics in the age of genomics / ed. : George Amato [et al.]. New

York : Columbia Univ. Press, 2009. 248 p. ISBN 978-0-231-12832-2. (New Directions in Biodiversity Conservation).
432. Corcimaru, N. Fauna of carnivorous mammals in the ecosystems from lower course

of Nistru river / N. Corcimaru, Victoria Nistreanu, Alina Larion // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 2123. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
433. Cozari, Tudor. Insectele : Mic enciclopedie / Tudor Cozari. Ch. : Arc : tiina,

2011. 176 p. ISBN 978-9975-61-595-2 (Arc) ; ISBN 978-9975-67-737-0 (tiina).


434. Cristescu, Mihaela. Preliminary data about diurnal Lepidoptera (Lepidoptera,

Rhopalocera) from the Natural Park of the Lower Prut Flood Plain / Mihaela Cristescu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 97-99. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
435. The current state of the ichthyofauna biodiversity and of the fish populations density

variations in the different areas of the Dniester river / A. Usati, O. Crepis, M. Usati [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 194-195. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
436. Data on orientation-exploratory behaviour in Apodemus sylvaticus (Rodentia,

Muridae) / Nelli Cemirtan, Victoria Nistreanu, Alina Larion [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 1819. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
437. Delayed colonisation of arable fields by spring breeding ground beetles (Coleoptera:

Carabidae) in landscapes with a high availability of hibernation sites / Sabine Wamser, Jens Dauber, Klaus Birkhofer [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol.
54

144, Nr 1. P. 235-240. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
438. Derjanschi, V. Aquatic bugs (Insecta, Heteroptera) from the Republic of Moldova / V.

Derjanschi // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 106-107. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
439. Derjanschi, V. Studiul insectelor rare n viitorul Parc Naional Orhei / V.

Derjanschi // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 140-144.
440. Differential survival rates in a declining and an invasive farmland gastropod species /

Sophie Ryser, Nicole Rindlisbacher, Martin U. Grebler [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 144, Nr 1. P. 302-307. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/ (Pseudorasbora parva) n ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Marin Usati [et al.] // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 23-30. Bibliogr.: 24 tit.
442. Durata activitii diurne la unele specii de psri acvatice pe parcursul unui an n 441. Dinamica invaziei i ecologia murgoiului-blat

zona Prutului Inferior / C. Cojan, A. Munteanu, Larisa Bogdea [et al.] // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 130-133.
443. Ecological Aspects of Rodent Communities in Agrarian Ecosystems of Moldova /

Victoria Nistreanu, A. Savin, Alina Larion [et al.] // Bul. of Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine. 2011. Vol. 68, Nr 1. P. 272-276. Bibliogr.: 6 tit. http://journals.usamvcj.ro/veterinary/article/view/6776/5986
444. Effects of nutrient additions and macrophyte composition on invertebrate community

assembly and diversity in experimental ponds / Steven A. J. Declerck, Elisabeth S. Bakker, Bart van Lith [et al.] // Basic and Applied Ecology. 2011. Vol. 12, Nr 5. P. 466-475. (Impact factor of this journal 2010 : 2.199 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
445. Eijsackers, H. Earthworms as colonizers of natural and cultivated soil environments :

a review / H. Eijsackers // Applied Soil Ecology. 2011. Vol 50. P. 1-13. (Impact factor of this journal 2010 : 2.399 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
446. Eliseev, S. Preliminary results of the comparative study of soil invertebrate fauna of

two ecosystems in the Republic of Moldova (with a particular reference to spiders) / S. Eliseev
55

// Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 151-154. Bibliogr.: 5 tit.
447. Feeding ecology of the Black Sea benthic fishes / Irina Roca, t. R. Zamfirescu, C. C.

Mnzu [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 185-186. Bibliogr.: 4 tit. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
448. Gache, Carmen. Birds fauna in the Piscu Morii Lake area (Vaslui County, Romania) /

Carmen Gache, Johanna Walie Mller // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 27-28. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf Mariana. Contribuii la cunoaterea scelionidelor (Hymenoptera, Scelionidae) din Rezervaia tiinific Pdurea Domneasc / Mariana Grne // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 169-172. Bibliogr.: 4 tit.
450. Grne, Mariana. The scelionids (Hymenoptera, Scelionidae) from the reservation 449. Grne,

Codrii / Mariana Grne // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 113. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
451. Geacu, Sorin. Evoluia unor populaii de cerb loptar din sudul Cmpiei Romne /

Sorin Geacu // Mediul Ambiant. 2011. Nr 3 (57). P. 36-39. Bibliogr.: 5 tit.


452. Gliga, Olesea. Apis mellifera and their products bioindicators of environment / Olesea

Gliga // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 115-117. Bibliogr.: 5 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zoolconf-2011-Proc-Chisinau.pdf
453. Glushtsov, Alexei. The information system State Cadastre of the animal world of the

Republic of Belarus (game animals) as a tool of protection and rational use of biological resources / Alexei Glushtsov, Vladimir Bychcov // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 29-30. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf

56

454. Grupele ecologice de peti din rurile mici ale Republicii Moldova / Dumitru Bulat,

Denis Bulat, Marin Usati [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 131-139. Bibliogr.: 30 tit.
455. Ichthyofaunistic invasion in Bac river ecosystem / Dm. Bulat, Dn. Bulat, M. Usati [et

al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 164-165. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-ProcChisinau.pdf
456. Ignat, Alina Elena. The importance of some dam lakes for bird's breeding in basins of

Prut and Siret rivers (Romania) / Alina Elena Ignat, Carmen Gache // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 3031. Bibliogr.: 4 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
457. Importance of earthwormseed interactions for the composition and structure of plant

communities : a review / Estelle Forey, Sbastien Barot, Thibaud Decans [et al.] // Acta Oecologica. 2011. Vol. 37, Nr 6. P. 594-603. (Impact factor of this journal 2010 : 1.460 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
458. Invasive fish species in small rivers of Republic of Moldova / Dm. Bulat, Dn. Bulat,

M. Usati [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 163-164. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
459. Invertebrates (Collembola, Coleoptera) from Brassica napus culture in comparative

aspects between the Republic of Moldova and Romania / S. Bacal, G. Busmachiu, S. Maican [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 85. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-ProcChisinau.pdf
460. Jurminsky, S. Condition of wetland bird fauna of Moldova on conventional stades of

the last decades of its development / S. Jurminsky // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 34-36. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
461. Kight, Caitlin R. How and why environmental noise impacts animals: an integrative,

mechanistic review / Caitlin R. Kight, John P. Swaddle // Ecology Letters. 2011. Vol. 14,

57

Nr 10. P. 1052-1061. (Impact factor of this journal 2010 : 15.253 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
462. Kuharuk, Ecaterina. Soil animal's role in ecological balance's maintaining / Ecaterina

Kuharuk, C. Bulimaga, A. Burghelea // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 119-120. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
463. Kulikova, Ludmila. Fauna mites of herbaceous plants in the territory of the Republic

of Moldova / Ludmila Kulikova // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 99-100. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf Ludmila. The fauna of mites (Acariformes et Parasitiformes) aphyllophoroid macromycetes (Coriolaceae et Fomitopsidaceae) of the Republic of Moldova / Ludmila Kulikova // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 103-104. http://www.eco-tiras.org/books/Zoolconf-2011-Proc-Chisinau.pdf
465. Kulikova, Ludmila. Mites fauna (Parasitiformes et Acariformes) and their 464. Kulikova,

distribution in the members of the family Fagaceae of Moldova / Ludmila Kulikova // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 100-103. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
466. Larion, Aliona. Arealul de rspndire i unele particulariti ecologice ale

oarecelui-de-miun Mus spicilegus Petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae) / Aliona Larion, Marcel Revenco, Anatol Puuntic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 221-224. Bibliogr.: 18 tit.
467. Lebedenco, Liubovi. The influence of thermal power station on the zooplankton

communities in the cooling-reservoir Cuciurgan / Liubovi lebedenco // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 174175. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
468. Manic, Aureliu. Contribuii la studiul biologiei i ecologiei trombarului frasinului

Stereonychus fraxini Deg. (Coleoptera, Curculionidae) n Rezervaia Codrii / Aureliu Manic, Gheorghe Manic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 255-259. Bibliogr.: 4 tit.
58

469. Manic, Gh. Genul Sphegigaster Spinola, 1811 (Hymenoptera, Pteromalidae) n

Republica Moldova / Gh. Manic, I. Andriescu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 250-255. Bibliogr.: 12 tit.
470. Mantorov, O. G. The great cormorant (Phalacrocorax carbo) on nesting in landscape

reserve Holosnita (Middle Dniester) / O. G. Mantorov, I. A. Vizir // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 4142. Bibliogr.: 7 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
471. Markov, Georgi. Population number dynamic of the jackal (Canis aureus L, 1758) in

Bulgaria: past, present and future / Georgi Markov // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 42-43. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
472. Melnic, Maria. Nematode prdtoare n diverse ecosisteme forestiere i dependena

de factorii ecologici i antropici / Maria Melnic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 259-264. Bibliogr.: 9 tit.
473. Metal/metalloid accumulation/remobilization during aquatic litter decomposition in

freshwater : a review / Jrg Schaller, Carsten Brackhage, Martin Mkandawire [et al.] // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 23. P. 4891-4898. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
474. Mihailov, Irina. Studierea stafilinidelor (Coleoptera, Staphylinidae) din Rezervaia

tiinific Codrii/ Irina Mihailov // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 264-268.
475. Mihailov, Irina. The zoophagous rove-beetles from genre Philonthus (Coleoptera,

Staphylinidae, Staphylininae) from the Republic of Moldova / Irina Mihailov // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 125-126. Bibliogr.: 6 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011Proc-Chisinau.pdf
476. Monitoring of entomophage population resistence to pesticides used in the new

cultivation technologies of agricultural crops / V. Bradowsky, N. Bradowsky, M. Batco [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 86-88. Bibliogr.: 4 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011Proc-Chisinau.pdf
59

477. Moshu, A. Distribution of the ruffes (Percidae: Gymnocephalus) in Moldova's water

bodies and its protistian parasites (Protista) / A. Moshu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 180-181. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
478. Munjiu, Oxana. The malacofauna of lake Beleu / Oxana Munjiu // Actual problems of

protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 181182. Bibliogr.: 4 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
479. Munteanu, Andrei. Cerbul comun (Cervus elaphus) pe teritoriul Moldovei: probleme

i perspective / Andrei Munteanu // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 119-120.
480. Munteanu, Natalia. Vertical distribution of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) in

deciduous forests of Republic of Moldova / Natalia Munteanu, Nadejda Malevanciuc, Anna Moldovan // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 126-128. Bibliogr.: 13 tit. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
481. Mhlbck, P. Small-mammals in east and west of Austria (comparison of 2 studies) /

P. Mhlbck, Ch. Walder, A. Vorauer // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 43-44. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
482. Nematodele fitoparazite n sectoarele silvice ale Rezervaiei tiinifice Codrii /

Larisa Poiras, Elena Iurcu-Stristaru, A. Bivol [et al.] // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 308-312. Bibliogr.: 6 tit. Victoria. Chicanii (Mammalia: Soricomorpha, Soricidae) din ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova / Victoria Nistreanu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 297-299.
483. Nistreanu, 484. Paraschiv, Dalia. Aspects concerning the diversity of rodents (Mammalia: Rodentia)

in an alfalfa crop (Brsneti Commune, Bacu County, Romania) (I) / Dalia Paraschiv // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 46-48. Bibliogr.: 5 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011Proc-Chisinau.pdf

60

485. Parasitofauna in synanthropic felines (Felis catus) from urban ecosystems of

Chiinu / Nina Talambutsa, O. Chihai, Alyssa Volceanov [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 150151. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
486. Parazitofauna cervidelor din Rezervaia Codrii / D. Erhan, . Rusu, V. Buza [et

al.] // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 155157. Bibliogr.: 6 tit.
487. Peculiarities of mound building mouse Mus spicilegus Petenyi 1882 in Republic of

Moldova / Alina Larion, A. Munteanu, Victoria Nistreanu [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 3940. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
488. Pelin, Ana. Srecific diversity from the lower basin of the river Ichel / Ana Pelin,

Viorica Coad // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 130-131. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
489. Poiras, Larisa. Nematode species of orders Mononchida and Dorylaimida from the

different plant associations in the Codrii forest reserve / Larisa Poiras, I. Todera // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 312-315. Bibliogr.: 8 tit.
490. The possibilities of adaptation the fish populations of the middle and lower sectors of

Dniester river: current ecological conditions / O. Crepis, M. Usati, A. Usati [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 167-168. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
491. Postolachi, V. Controversies on the presence of Lacerta vivipara species Jacquin,

1787 on the territory of Republic of Moldova / V. Postolachi // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 50. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
492. Postolachi, V. Particularitile nprlirii viperei comune (Vipera berus, Linnaeus,

1758) / V. Postolachi // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 318-319.

61

493. Savin, A. Density of Apodemus sylvaticus and Apodemus uralensis species

populations and aggregation process in natural stations / A. Savin // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 5355. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
494. Savin, A. Diversitatea comunitilor de mamifere n ecosistemele arboricole-

arbusticole ale Moldovei / A. Savin, Victoria Nistreanu, Alina Larion // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 336-339.
495. Savin, A. Modeling of population processes dynamics in predator-prey systems / A.

Savin, Victoria Nistreanu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 55-57. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
496. Stnic, V. Comportamentul a dou specii de microtine din Republica Moldova / V.

Stnic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 352355. Bibliogr.: 6 tit.
497. Stnic, V. Studiul particularitilor etologice ale speciilor Microtus arvalis i

Microtus rossiaemeridionalis / V. Stnic // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 348-351. Bibliogr.: 8 tit.
498. Seasonal distribution of meadow birds in relation to in-field heterogeneity and

management / Jort Verhulst, David Kleijn, Willem Loonen [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2011. Vol. 142, Nr 3/4. P. 161-166. (Impact factor of this journal 2010 : 2.790 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
499. Senicovscaia, Irina. Diversitatea nevertebratelor n solurile ecosistemelor naturale

din Republica Moldova / Irina Senicovscaia, Tatiana Botezatu, Alina Balan // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 362-365. Bibliogr.: 5 tit.
500. Senicovscaia, Irina. Nevertebratele bioindicator al proceselor de degradare a

solurilor arabile din zona de centru a Republicii Moldova / Irina Senicovscaia, Tatiana Botezatu // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 199-201. Bibliogr.: 4 tit.
501. Sensory channels and sexual communication messengers of caudal amphibians

synthetic analysis / T. Cozari, Larisa Plop, Liliana Jalba [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated
62

to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 2324. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
502. The seven impediments in invertebrate conservation and how to overcome them /

Pedro Cardoso, Terry L. Erwin, Paulo A. V. Borges [et al.] // Biological Conservation. 2011. Vol. 144, Nr 11. P. 2647-2655. (Impact factor of this journal 2010 : 3.498 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
503. Shakun, Vasili. Current state of red deer (Cervus elaphus L.) in Belarus / Vasili

Shakun // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 60-61. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-ProcChisinau.pdf
504. Shrew species (Soricomorpha, Soricidae) in urban ecosystems of Chisinau city and its

suburbs / Victoria Nistreanu, Victoria Burlacu, Natalia Caraman [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 4445. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
505. Sitnic, V. The number fluctuation of Microtus arvalis Pall. and Microtus

rossiaemeridionalis Ogn. populations (Rodentia, Cricetidae) in agrocenosis from the Republic of Moldova / V. Sitnic // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 62-63. Bibliogr.: 9 tit. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
506. Sitnic, V. Peculiarities of dispersion at Microtines in agrocenosis from the Republic

of Moldova / V. Sitnic // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 65-67. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
507. Sitnic, V. The role of emigration and immigration in the numerical density regulation

of two species of Microtines in agrocenosis / V. Sitnic // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 63-65. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
508. Snails as indicators of pesticide drift, deposit, transfer and effects in the vineyard /

Coline Druart, Maurice Millet, Renaud Scheifler [et al.] // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 20. P. 4280-4288. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
63

509. Stahi, Nadejda. The influence of humidity on distribution in biotopes of insects from

Orthoptera order in the Republic of Moldova / Nadejda Stahi // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 143-144. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
510. Starea faunei i lumii animale / T. Cozari, A. Munteanu, V. Nistreanu [et al.] // Starea

mediului n Republica Moldova n anii 2007-2010 : (Raport Naional). Ch., 2011. P. 110117. http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
511. Stratan, V. Apids (Hymenoptera: Apoidea) polinators of spontaneous medicinal

plants from Republic of Moldova / V. Stratan // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 146-147. http://www.ecotiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
512. Stratan, V. Studiu asupra complexelor de apoide (Hymenoptera, Apoidea) din

Rezervaia Codrii / V. Stratan // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 374-376. Bibliogr.: 4 tit.
513. Study of mollusks from Dubasari Reservoir / Lucia Biletchi, Oxana Munjiu, I.

ubernetchii [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 158-159. http://www.eco-tiras.org/books/Zoolconf-2011-Proc-Chisinau.pdf
514. erban, Cecilia. Heteroptera fauna (Insecta: Heteroptera) from protected natural

area Breana-Rocani (Galati County) / Cecilia erban // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 141-143. Bibliogr.: 11 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
515. uleco, Tatiana. Faunal transformation and ecology of blood meal mosquitoes

(Diptera: Culicidae) in the Codrii reserve, Republic of Moldova / Tatiana uleco // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 380-384. Bibliogr.: 11 tit.
516. Territorial interspecific relatioships of genus Sylvia and Phylloscopus in recreational

biotopes in Moldova / Larisa Bogdea, A. Munteanu, N. Zubcov [et al.] // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 1617. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf

64

517. Tibuleac, T. Bird's aggregation from the park Valea Morilor from Chisinau,

Republic of Moldova / T. Tibuleac, J. F. Calvo // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 69-71. Bibliogr.: 4 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
518. Tibuleac, T. The distribution of birds in the Alcudia Valley, Spain / T. Tibuleac, J. F.

Calvo // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 67-69. Bibliogr.: 5 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
519. Trelea, Sorin. Ornithofaunistic observations along the Moldova river (Romania) /

Sorin Trelea // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 71-73. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011Proc-Chisinau.pdf
520. Trombitsky, I. Protective status of fish species of middle and lower Dniester river / I.

Trombitsky, A. Moshu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 189-191. http://www.eco-tiras.org/books/Zoolconf-2011-Proc-Chisinau.pdf
521. urcanu, V. Evaluarea strii i conservarea herpetofaunei din Moldova n contextul

angajamentelor conveniei Berna / V. urcanu // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 401-404.
522. Vasilacu, Natalia. Role of forest and recreational parks in formation and

maintenance of urban ornithofauna diversity / Natalia Vasilacu, A. Munteanu, Ludmila Buciuceanu // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 73-74. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011Proc-Chisinau.pdf
523. Vition, P. Biodiversitatea nevertebratelor edafice n ecosistemele silvice / P. Vition //

Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 146-151.
524. Vition, P. Ecological and taxonomic study of aquatic oligochetes in the Republic of

Moldova / P. Vition // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of

65

Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 195-197. http://www.eco-tiras.org/books/Zoolconf-2011-Proc-Chisinau.pdf


525. Vition, P. Oligochetele acvatice din reeaua acvatic a ecosistemelor silvice i din

bazinele hidrografice ale Republicii Moldova / P. Vition // Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 151-153. Volontir, Nina. Aspects about the evolution of the ecosystems from the middle and lower course of the Nistru river basin during the superior pleistocene / Nina Volontir, A. Prepelia // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 220-222. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf2011-Proc-Chisinau.pdf
526.

Volociuc, L. T. The role of ecological agriculture in protecting arthropods diversity / L. T. Volociuc // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 154. Bibliogr.: 5 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
527. 528. Zubcov, Elena. Introduction and growth of mullet Mugil so-iuy Basilewsky in fish

farms / Elena Zubcov, Natalia Zubcov, Lucia Biletchi // Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = : : The II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chiinu, 17-19 Oct. 2011. Ch., 2011. P. 105-107. Bibliogr.: 4 tit. http://www.ecotiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf
529. , . . / . . //

. 2011. . 45, Nr 2. P. 81-93.


530. , .

/ , // Mediul Ambiant. 2011. Nr 4 (58). P. 14-18.


531. , . Trichogramma

Trichogrammatidae (Hymenoptera) / // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 149-151.
532. , . .

/ . . , . . // . 2011. . 72, Nr 4. P. 284-297.


66

533. , . .

/ . . // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 207-210.


534. , . . : / . . //

. 2011. . 72, Nr 4. P. 269-283.


535. , . . (Parasitiformes et Acariformes)

Fagaceae / . . // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 217-220. Bibliogr.: 4 tit.
536. , . /

// Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 239-241.


537. , .

/ , // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 276-279. Bibliogr.: 5 tit.
538. , . .

/ . . , . . , . . // . 2011. Nr 5. P. 369375. Bibliogr.: 11 tit.


539.

/ . . , . . , . . [et al.] // Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = : : The II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chiinu, 17-19 Oct. 2011. Ch., 2011. P. 86-90. Bibliogr.: 15 tit. http://www.eco-tiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf
540. , .

/ , , // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 337-339. Bibliogr.: 5 tit.
541. , .

/ . , . , . // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 126-128. Bibliogr.: 6 tit.
67

542. , . -

/ // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 358-362.


543. , . .

- / . . // : . . . ., 2011. . 173-183. Bibliogr.: 35 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf


544. , . .

/ . . // : . . . ., 2011. . 184-190. Bibliogr.: 13 tit. http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf


545. Rutilus

rutilus heckeli / . , . , . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 140-145. Bibliogr.: 11 tit.
546. , . /

// Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. Ch., 2011. P. 54-57. . . / . . // Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity : Intern. conf. of Zoologists dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM. Ch., 2011. P. 169-171. Bibliogr.: 19 tit. http://www.eco-tiras.org/books/Zool-conf-2011-Proc-Chisinau.pdf
548. , . . arassius 547. ,

auratus gibelio / . . // Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future = : : The II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chiinu, 17-19 Oct. 2011. Ch., 2011. P. 280-285. Bibliogr.: 12 tit. http://www.ecotiras.org/books/conferinta_aquacultura.pdf
549. , .

Apodemus sylvaticus (Rodentia, Muridae) / , , // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 108-110. Bibliogr.: 8 tit.

68

550. , .

/ . // Rezervaia Codrii 40 de ani : materialele simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 384-385.


551. , . (Diptera: Culicidae)

: - / , . . , . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 19-34. Bibliogr.: 60 tit.

69

Ecologia, stresul i adaptarea omului


552. Andreev, Nadejda. Sanitaia Ecologic (EcoSan) / Nadejda Andreev, Sergiu Andreev

// Sntoi ntr-un mediu sntos : Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic. Ch., 2011. P. 86-95.
553. Attributing health effects to apportioned components and sources of particulate

matter: An evaluation of collective results : a review / Lindsay Wichers Stanek, Jason D. Sacks, Steven J. Dutton [et al.] // Atmospheric Environment. 2011. Vol. 45, Nr 32. P. 5655-5663. (Impact factor of this journal 2010 : 3.226 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
554. Bahnarel, Ion. Radiaiile i viaa / Ion Bahnarel // Sntoi ntr-un mediu sntos :

Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic. Ch., 2011. P. 40-48. Bibliogr.: 10 tit.
555. Corlteanu, Alexandr. Particularitile reglrii trans- i parahipofizare asupra

activitii hormonale a glandei tiroide la stres / Alexandr Corlteanu // Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare : conf. t. na. dedicat aniversrii 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. Ch., 2011. Vol. 1 : tiine naturale i exacte. P. 90-93. Bibliogr.: 6 tit.
556. Dinamica modificrii unor parametri fiziologici la aplicarea efortului fizic moderat /

Svetlana Garaeva, Ana Leorda, Petru Pavaliuc [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 41-48. Bibliogr.: 30 tit.
557. Evaluarea gradului anxietii la elevi n condiiile stresului educaional / Aurelia

Crivoi, Iurie Bacalov, Elena Chiria [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 25-31. Bibliogr.: 10 tit.
558. Evaluarea unor indici cognitivi la elevi n raport cu bioritmul intelectual i cel

emoional / Aurelia Crivoi, Iurie Bacalov, Lidia Cojocari [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 13-24. Bibliogr.: 10 tit.
559. Friptuleac, Gr. Evaluarea igienic a calitii apei din r. Nistru i sursele adiacente

fluviului n contextul variaiilor climaterice / Gr. Friptuleac, D. Sireeanu, V. Bernic // : . . . ., 2011. . 219-224. Bibliogr.: 5 tit. http://www.ecotiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf
560. Litovcenco, Anatolii. Funciile cognitive la copii cu tumori cerebelare n perioada

postoperatorie sub influena cortexinului i treningului cognitiv/motor / Anatolii Litovcenco //


70

Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 35-42. Bibliogr.: 21 tit.
561. Modificrile activitii bioelectrice a encefalului la elevi n condiii relativ

confortogene i n stres educaional / Aurelia Crivoi, Iurie Bacalov, Elena Chiria [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 32-40. Bibliogr.: 11 tit.
562. Organophosphate pesticide metabolite levels in pre-school children in an agricultural

community: Within- and between-child variability in a longitudinal study / W. Griffith, C. L. Curl, R. A. Fenske [et al.] // Environmental Research. 2011. Vol. 111, Nr 6. P. 751-756. (Impact factor of this journal 2010 : 3.500 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
563. Outdoor, but not indoor, nitrogen dioxide exposure is associated with persistent

cough during the first year of life / Ana Esplugues, Ferran Ballester, Marisa Estarlich [et al.] // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 22. P. 4667-4673. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
564. Particularitile dezvoltrii consolidrii funciilor aparatului locomotor cu funciile

altor sisteme funcionale la realizarea locomoiei / Petru Pavaliuc, Ana Leorda, Svetlana Garaeva [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 49-52. Bibliogr.: 22 tit.
565. Particularitile manifestrii unor parametri cardiovasculari n perioada ncordrii

psihoemoionale n corelaie cu bioritmicitatea organismului / Aurelia Crivoi, Iurie Bacalov, Lidia Cojocari [et al.] // Studia Universitatis. Ser. tiine reale i ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. 2011. Nr 1 (41). P. 5-12. Bibliogr.: 10 tit.
566. Predicting blood lead levels from current and past environmental data in Europe / J.

Bierkens, R. Smolders, M. Van Holderbeke [et al.] // Science of The Total Environment. 2011. Vol. 409, Nr 23. P. 5101-5110. (Impact factor of this journal 2010 : 3.190 Journal Citation Reports, Thomson Reuters). www.oaresciences.org/
567. Revenco, Mircea. Mediul i sntatea psihic / Mircea Revenco // Sntoi ntr-un

mediu sntos : Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic. Ch., 2011. P. 33-39.
568. , . .

/ . . , . . // . 2011. Nr 10. P. 29-33. Bibliogr.: 18 tit.

71

569. , . .

/ . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 61-71. Bibliogr.: 68 tit.
570. ,

: [ III , 4 . 2011] / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 4-15.
571. , . . -

/ . . // . . 2011. . 51, Nr 4. P. 399-404. Bibliogr.: 32 tit.


572. , . . / . . , . .

// . 2011. . 37, Nr 5. P. 73-76. Bibliogr.: 11 tit.


573. , . .

. III. / . . , . . , . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 15-19.
574. , . .

/ . . , . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2011. Nr 2 (314). P. 72-79. Bibliogr.: 15 tit.

72