Вы находитесь на странице: 1из 13

SEKOLAH KEBANGSAAN MAMBAU PKSR 1 SAINS TAHUN 4 Nama : ____________________________________ Bahagian A Jawab semua soalan.

1 Antara haiwan yang berikut, yang manakah berupaya untuk memutuskan ekornya untuk mengelirukan musuhnya? A C Kelas : 4 ________________

Antara haiwan yang berikut, yang manakah mengeluarkan bau yang busuk untuk menghalau musuhnya? A C

Seekor beruang melalui suatu proses X semasa musim sejuk untuk mengurangkan keperluan tenaga. Apakah proses X? A Penghijrahan C Pernafasan B Penyamaran D Hibernasi

Antara ciri-ciri yang berikut, yang manakah melindungi tumbuhan daripada angin kuat? A B C D Akar serabut Buah yang banyak airnya Tangkai berisi yang tebal Tangkai yang mudah melentur

Tumbuhan P mempunyai bulu-bulu yang halus pada daun dan tangkainya yang boleh menyebabkan kegatalan. Apakah tumbuhan P? A Pokok labu B Pokok tebu C Pokok buluh D Pokok semalu

Antara haiwan yang berikut, yang manakah berpura-pura mati apabila diserang oleh musuhnya? A C

Antara haiwan yang berikut, yang manakah berkubang dalam lumpur atau air untuk memelihara kesejukan badan pada hari yang panas. I III

II

IV

A I dan II B I dan IV 8

C II dan III D III dan IV

Antara tumbuhan yang berikut, yang manakah boleh menghalang kehilangan terlalu banyak air dengan menggunakan permukaan berlilin daunnya? A B C D Pokok Pokok Pokok Pokok labu kelapa pisang tembikai

Antara haiwan yang berikut, yang manakah mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk memelihara kepanasan badan. I III

II

IV

A I dan III B I dan IV

C II dan III D II dan IV

10 Rajah 1 menunjukkan tiga jenis haiwan.

Rajah 1 Bagaimana haiwan-haiwan ini melindungi diri daripada serangan musuh? A B C D Mereka Mereka Mereka Mereka meracuni musuh berpura-pura mati mengeluarkan dakwat hitam mengeluarkan bau yang busuk

11 Antara tumbuhan yang berikut, yang manakah dipadankan dengan betul dengan ciri khasnya yang melindungi diri daripada musuhnya? Tumbuhan Ciri khas Pokok Menghasilkan nangka susu getah Pokok Beracun semalu Buah yang Cendawan berkulit tebal liar dan keras Duri pada Pokok kelapa tangkai

A B C D

12 Mengapakah seekor badak air berkubang dalam lumpur atau air? A B C D Untuk Untuk Untuk Untuk menyejukkan badannya mencari air membiak tidur

13 Antara ciri-ciri yang berikut, yang manakah melindungi suatu haiwan daripada cuaca yang panas?

I II III IV

Kulit yang berkedut Makanan dan air disimpan dalam bentuk lemak badan Bulu yang tebal Lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya C II dan III D III dan IV

A I dan II B I dan IV

14 Antara yang berikut, yang manakah membantu tumbuhan untuk menjimat air dan menghalang kehilangan terlalu banyak air pada cuaca panas? I Mempunyai duri pada tangkai II Mempunyai daun yang penuh dengan bulu halus III Mempunyai daun yang permukaan seperti lilin IV Mempunyai daun kecil yang panjang dan sempit A I dan III C II dan III B I dan IV D II dan IV 15 Rajah 2 menunjukkan seekor haiwan.

Rajah 2 Apakah ciri-ciri haiwan ini yang membolehkannya hidup dalam suatu habitat yang sejuk? A Bulu yang tebal B Kulit yang berkedut C Lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya D Menyimpan lemak di dalam bonggol di atas belakangnya 16 Rajah 3 menunjukkan sejenis tumbuhan.

Rajah 3 Apakah ciri-ciri yang dipunyai oleh tumbuhan ini untuk melindungi diri daripada

musuhnya? A B C D Tumbuhan ini mempunyai daun yang berduri Buahnya mempunyai kulit yang tebal dan keras Tumbuhan ini mempunyai bulu-bulu halus pada buahnya Tumbuhan ini boleh menghasilkan susu getah di dalam daunnya

17 Antara pasangan yang berikut, yang manakah adalah betul? Haiwan Kura-kura Tapak sulaiman Badak sumbu Harimau Ciri khas Kulit tebal Cangkerang keras Duri Kuku tajam

A B C D

18 Bagaimanakah seekor beruang kutub menyesuaikan dirinya dengan cuaca yang sejuk? I II III IV Mempunyai lapisan protein di bawah kulitnya Berkubang dalam lumpur atau air Berhibernat semasa musim sejuk Berbulu tebal C II dan III D III dan IV

A I dan II B I dan IV

19 Rajah 4 menunjukkan sejenis tumbuhan.

Rajah 4 Apakah ciri-ciri yang dipunyai oleh tumbuhan ini untuk melindungi diri daripada musuhnya? A Buahnya berbau busuk B Tumbuhan ini mempunyai bulu-bulu halus pada buahnya C Tumbuhan ini mempunyai bulu-bulu halus pada tangkai dan daunnya D Tumbuhan ini menghasilkan susu getah yang boleh menyebabkan kegatalan

20 Antara haiwan yang berikut, yang manakah melindungi diri daripada serangan musuh dengan mengeluarkan bau yang busuk? I II III IV Sotong gurita Pepijat Skunk Cicak C II dan III D III dan IV

A I dan II B I dan IV

21 Perkara berikut digunakan oleh orang zaman silam untuk mengukur panjang.

Jengkal Tapak kaki Hasta Depa

Susun ukuran-ukuran ini, dari paling pendek ke paling panjang. A Jengkal, Tapak kaki, Hasta, Depa B Jengkal, Tapak kaki, Depa, Hasta C Hasta, Jengkal, Tapak kaki, Depa D Tapak kaki, Jengkal, Depa, Hasta 22 Mengapakah haiwan perlu melindungi diri mereka daripada musuh? A B C D Untuk Untuk Untuk Untuk memastikan memastikan memastikan memastikan kepupusan musuh mereka kebahagian spesies mereka kemandirian spesies mereka penguasaan spesies mereka di dalam dunia

23 Rajah 5 menunjukkan dua haiwan, M dan N.

M Rajah 5

Ciri-ciri yang manakah melindungi haiwan M dan haiwan N daripada cuaca yang

melampau? Haiwan M Lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya Lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya Lemak disimpan di dalam bonggolnya Bulu yang tebal Haiwan N Bulu yang tebal

Kulit yang berkedut

Kulit yang berkedut

Lemak disimpan di dalam bonggolnya

24 Maklumat berikut menunjukkan bagaimana dua haiwan, P dan Q, melindungi diri daripada bahaya.

Haiwan P melepaskan diri dengan mengeluarkan dakwat hitam. Haiwan Q menyembunyi daripada musuh dengan mengubah warna kulitnya untuk menyerupai persekitaran.

Antara yang berikut, yang manakah mewakili P dan Q Haiwan P Cicak Sotong gurita Pepijat Sotong gurita Haiwan Q Pepijat Cicak Kameleon Kameleon

A B C D

25 Maklumat berikut menunjukkan bagaimana dua jenis tumbuhan, S dan T. Tumbuhan S menghasilkan buah yang penuh dengan duri tajam.

Tumbuhan T mempunyai bulu halus pada daunnya. Antara yang berikut, yang manakah mewakili S dan T? Tumbuhan S Tumbuhan T Pokok durian Pokok kaktus Pokok durian Pokok buluh Pokok peria Pokok buluh Pokok kaktus Pokok peria

A B C D

26 Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi suatu tumbuhan N. Tangkai yang mudah melentur Daun kecil yang panjang dan sempit Apakah tumbuhan N? A Pokok kelapa C Pokok akasia B Pokok kaktus D Pokok buluh 27 Mengapakah telinga yang panjang adalah penting untuk kemandirian seekor musang gurun? A B C D Telinga Telinga Telinga Telinga panjang panjang panjang panjang menyimpan makanan dan air memelihara kepanasan badannya menghalang kehilangan air daripada badannya membantunya untuk menyingkirkan haba dengan mudah

28 Rajah 8 menunjukkan aktiviti untuk menganggar panjang suatu pensel.

Rajah 6 Berapakah panjang pensel itu? A 3 batang mancis B 4 batang mancis C 5 batang mancis D 6 batang mancis 29 Bagaimanakah pokok peria melindungi diri daripada musuhnya? A Dengan menghasilkan buah yang berkulit tebal dan keras B Dengan menghasilkan buah yang penuh dengan bulu halus C Dengan menghasilkan buah yang berbau busuk

D Dengan menghasilkan buah yang pahit 30 Rajah 6 menunjukkan aktiviti untuk mengukur panjang suatu pemadam dengan suatu pembaris.

Rajah 7 Berapakah panjang pemadam itu? A 3 cm C 5 cm B 4 cm D 6 cm

Bahagian B Jawab semua soalan 1 Jadual 1 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang pelajar tentang kelakuan khas haiwan bagi perlindungan dirinya daripada musuh. Haiwan P Q Kerbau S Kelakuan khas Memancutkan cecair hitam Menggulungkan badannya R Mematahkan ekornya Jadual 1 (a) Berikan satu contoh haiwan P, Q, dan S. (i) P: (ii) Q: (iii S: ) [3 markah] (b) Ramalkan kelakuan R. [1 markah] 2 Rajah 1 menunjukkan dua jenis haiwan, M dan N.

M Rajah 1

(a) Nyatakan satu ciri khas haiwan M dan N yang melindungi mereka daripada cuaca melampau. (i) M:

[1 markah] (ii) N:

[1 markah] (b) Ramalkan apa yang akan berlaku jika haiwan M dan N tidak mempunyai ciri khas yang dinyatakan di (a).

10

[1 markah]

Jadual 2 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan oleh seorang pelajar tentang kelakuan khas haiwan bagi perlindungan dirinya daripada musuh. Haiwan P Q Sotong S Kelakuan khas Berpura-pura mati Mematahkan ekornya R Hidup dalam kumpulan Jadual 2 (a) Berikan satu contoh haiwan P, Q, dan S. (i) P: (ii) Q: (iii S: ) [3 markah] (b) Ramalkan kelakuan R. [1 markah]

Rajah 2 menunjukkan dua jenis haiwan, P dan Q.

P Rajah 2

(a) Nyatakan satu ciri khas haiwan P dan Q yang melindungi mereka daripada cuaca melampau. (i) P:

[1 markah] (ii) Q:

[1 markah] (b) Ramalkan apa yang akan berlaku jika haiwan P dan Q tidak mempunyai ciri khas yang dinyatakan di (a).

11

[1 markah] 5. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid.

Rajah 3

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

(1 markah) (b)Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini.

(1markah) (c) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada ikan di dalam mangkuk ikan P selepas beberapa hari.

(1 markah) (d)Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________________ (1 markah)

12

Rajah 7 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar. Dua jenis tumbuhan, P dan Q, dibiarkan berada di bawah Matahari tanpa disiram air.

Rajah 4 Keadaan tumbuhan selepas seminggu direkod dalam Jadual 3

(a) Berdasarkan pemerhatian, nyatakan tumbuhan yang dapat hidup di kawasan yang kering. [1 markah] (b Berikan satu sebab untuk menyokong jawapan anda di (b).

[1 markah]

Disediakan oleh : Disahkan oleh : . . (MOHD DZUL FAZDLI) HUSEIN ) GURU SAINS TAHUN 4 SK MAMBAU MAMBAU

Disemak oleh: ( YUSLINA BT MD YUSOF) KETUA PANITIA SAINS SK MAMBAU (NOOR AZIKIN BT GPK 1 SK

13

Оценить