You are on page 1of 8

Denbighshire learning festival

part of adult learners week

12-20 MAY 2012


re ts a Even

EE! FR

wise ther o less ed *un stat

800 fun learning events and taster sessions Wales-wide Over 30,000 people across Wales trying something new Dont miss out!

Whats on

For further information on these and other free learning events and activities call

0800100900 or visit www.yourfuturechoiceaction.org.uk

CASE STUDY - KAREN HODGKINSON

Essential Skills Provide New Life Opportunities


Thirty-two year old, Karen Hodgkinson of North Wales is a key figure within her local community, working as a full-time volunteer, as the Centre Manager for two local community centres and also as Chairwoman of the local community group. She not only provides a vital role for an important community service, but also is a leading figure in organising many local events. Karen has not always been such a confident and leading figure however. Karen left school with no qualifications and at the time was determined that she would not return to learning after a number of bad experiences. It was after the birth of her three children, that Karen decided that she needed to better herself and still unsure of the benefits that College could offer, she approached a community group to help with her quest. I had no qualifications and when job applications were asking for Maths and English I knew that I had to do something. I got involved with the Communities First group in my area who signposted me to an Essential English course provided by Deeside College. Despite her reluctances in 2005 Karen enrolled on her first course, provided by the College but offered at the community centre where she had also begun to

volunteer. It was so much different to what I thought it would be. I was with other adults, everything seemed a lot more laidback than how I remember school, yet I was learning a lot more. Things just clicked. Karen has progressed from this initial course onto many more and now has qualifications in English, Maths, Word Processing and Health and Safety and using her new skills on a daily basis, in her job and also to help her children with their homework. Karen also went on to win the accolade of Essential Skills Learner of the Year at the Deeside College annual awards ceremony 2011.

Ruthin Library, Record Street, Ruthin, LL15 1DS

Ruthin Craft Centre, Park Road, Ruthin, LL15 1BB

Languages Cafe
May 12, 10 AM - 12 PM Come and learn some holiday phrases in French and Spanish and some everyday phrases in Welsh and enjoy a cuppa and croissant while you chat with our specialist tutors! Contact: Jane Watkins 01978 790263 watkinja@deeside.ac.uk

Silk Painting Workshop


May 14, 10 AM - 4 PM An introduction to the delicate art of silk painting led by a highly qualified artist. Booking required. Contact: Jacqui Hunt 01824 707676 jacqui-hunt@hotmail.co.uk

Nantclwyd y Dre, Castle Street, Ruthin, LL15 1DP

Find Your Voice!


May 14, 10 AM - 1 PM Join historical interpreter Ruth Moore Williams in this confidence building drama and music workshop in one of Wales' most historic houses. Contact: Susan Dalloe 01824 708274 susan.dalloe@denbighshire.gov.uk Coleg Llandrillo Cymru, Denbigh, Crown Lane, Denbigh, LL16 3SY

Dinas Bran School, Dinbren Road, Llangollen, LL20 8TG

Spring taster sessions - Languages, IT, Digital Photography


May 16, 6:30 PM - 8:30 PM Holiday Spanish and Italian, Digital Photography, Welsh - come and try something new at our Dinas Bran taster sessions. Contact: Jane Watkins 01978 790263 watkinja@deeside.ac.uk Plas Newydd, Hill Street, Llangollen, LL20 8AW

Free Taster Sessions


May 14 - 17, various times A variety of free taster sessions which offer students a chance to try their hand in areas such as art, computing, internet, Publisher, health & care, public services and accounts. Various times, call for details. Contact: Student Advisor 01745 812812 denbighadmissions@llandrillo.ac.uk Rural North Family Learning Centre, Nant-y Gro, Gronant, LL19 9YP

Letters to Ourselves
May 17, 10 AM - 1 PM Historian Clare Wall will explore diaries and letter writing looking at those of the Ladies of Llangollen and looks at how we express ourselves today. Contact: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk Ruthin Craft Centre, Park Road, Ruthin, LL15 1BB

'Scraffito' Workshop
May 17, 10 AM - 4 PM An exciting mixture of paint layering and scratching off to produce an image of your choice led by a highly qualified artist. Booking required. Contact: Jacqui Hunt 01824 707676 jacqui-hunt@hotmail.co.uk Nantclwyd y Dre, Castle Street, Ruthin, LL15 1DP

Floristry taster session


May 15, 10:30 AM - 12 PM Come and make a beautiful buttonhole and pick up some floristry tips from our expert tutor. Contact: Jane Watkins 01978 790263 watkinja@deeside.ac.uk Ruthin Gaol, 46 Clwyd Street, Ruthin, LL15 1HP

Tai Chi for the Over 50s


May 18, 10 AM - 1 PM In the peaceful walled garden of Nantclwyd y Dre join Tai Chi instructor Steve Galloway for a morning of mental and physical well being. Contact: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk

Cartoon Workshop!
May 16, 10 AM - 1 PM Join cartoonist Martin Teviotdale in releasing your inner artist in this workshop in atmospheric Ruthin Gaol - just bring a pad and pencil for artistic fun! Contact: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk

Internet only

Ruthin Gaol, 46 Clwyd Street, Ruthin, LL15 1HP

Safe Surfing for your child


May 18, 5 PM - 6 PM A phone in session to learn more about Internet safety for your child, and to answer your questions. Information on how to join the session will be available on the website - www.wisekids.org.uk Contact: Sangeet Bhullar 07540 707258 or 01633 673339 info@digitalandpeople.co.uk Internet only

Locked in!
May 19, 8 PM - 10 PM Join costumed re-enactors to explore the history of Ruthin Gaol, a Victorian prison, as darkness falls. Learn of the inmates and staff in this atmospheric tour. Begins 8PM prompt - to get locked in! Contact: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk Woodland Skills Centre, The Warren, Bodfari, Denbigh, LL16 4DT

Safe Surfing for you


May 18, 8 PM A phone in session to learn more about Internet safety for adults, and to answer your questions. Information on how to join the session will be available on the website www.digitalandpeople.co.uk Contact: Sangeet Bhullar 07540 707258 or 01633 673339 info@digitalandpeople.co.uk

Make a Shave-horse
May 19 - 20, 10 AM - 5 PM Make a traditional shave-horse, the essential piece of equipment for green woodwork. All materials are provided. Cost 100-00 Contact: Rod Waterfield 01745 710477 enquiries@woodlandskillscentre.co.uk

WE LOVE LEARNING! FREE PRIZE DRAW


Tell us what youd like to learn next...hairdressing, welding, astrophysics, how to use the telly, Shakespeare......imagine the world is your oyster!
Name: Contact phone or email: I would love to learn about
(in 10 words or less)

Which taster did you attend today?

Bring this coupon along to a taster event taking place during Adult Learners Week and hand it in to be in for a chance of winning 100 CASH!
Must be 18 or over to enter. Draw takes place in July 2012. Winner will be notified via contact details given above. See www.niacedc.org.uk for more info

Gwyl ddysgu Sir Ddinbych


rhan o wythnos addysg oedolion

12-20 Mai 2012


au diad yd Digw
yn

IM! D M*Di nhoadnirol A onwa

Beth sydd ymlaen


800 o ddigwyddiadau dysgu a sesiynau blasu ledled Cymru Dros 30,000 o bobl ledled Cymru yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd Peidiwch chollir cye!

I gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiadau a gweithgareddau am ddim ffoniwch

0800 100 900 neu edrych ar www.yneichdwylochi.org.uk

ASTUDIAETH ACHOS - KAREN HODGKINSON

Sgiliau Hanfodol yn Cynnig Cyfleoedd Newydd am Oes


Mae Karen Hodgkinson o Ogledd Cymru yn 32 mlwydd oed ac yn ffigwr allweddol yn ei chymuned leol. Maen gweithio llawn-amser fel gwirfoddolwr, yn Rheolwr ar ddwy ganolfan gymunedol a hefyd yn gadeirydd y grwp cymuned lleol. Nid yn unig mae hin cyflawni swyddogaeth hollbwysig mewn gwasanaeth cymunedol hanfodol, ond mae hefyd ar flaen y gad wrth drefnu nifer o ddigwyddiadau lleol. Nid oedd Karen, fodd bynnag, mor hyderus na mor barod i arwain bob amser. Gadawodd Karen yr ysgol heb yr un cymhwyster, ac ar y pryd hynny, wedi sawl profiad gwael, roedd yn benderfynol o beidio dychwelyd at ddysgu. Wedi geni ei thri phlentyn, fodd bynnag, penderfynodd Karen fod angen iddi geisio gwellai hun, a gan nad oedd yn sicr or manteision y byddai Coleg yn eu cynnig, aeth at grp cymunedol i ofyn am gyngor. Doedd gen i ddim un cymhwyster, a phan oedd ceisiadau am swyddi yn gofyn am Maths a Saesneg roeddwn yn gwybod fod yn rhaid i mi wneud rhywbeth. Cysylltais grp Cymunedau yn Gyntaf yn fy ardal i, a bu iddyn nhw ddangos i mi fod Coleg Glannau Dyfrdwy yn cynnig cwrs Saesneg Sylfaenol. Yn 2005, a dal braidd yn anfoddog, cofrestrodd Karen ar ei chwrs cyntaf, a ddarparwyd gan y Coleg ond a gynhaliwyd yn y ganolfan gymunedol roedd eisoes wedi

dechrau gwirfoddoli ynddi. Roedd mor wahanol ir hyn roeddwn i wedii ddychmygu. Roeddwn i gydag oedolion eraill, ac roedd popeth gymaint mwy hamddenol na dwin ei gofio o ddyddiau ysgol, ond roeddwn in dysgu llawer iawn mwy. Yr union beth i fi! Mae Karen wedi symud yn ei blaen wedir cwrs cychwynnol hwn, ac erbyn hyn mae ganddi gymwysterau mewn Saesneg, Maths, Prosesu Geiriau ac Iechyd a Diogelwch. Maen defnyddioi sgiliau newydd yn ddyddiol yn ei swydd, a hefyd i helpu ei phlant gydau gwaith cartref. Cafodd Karen hefyd ei hanrhydeddu gwobr Dysgwr Sgiliau Hanfodol y Flwyddyn yn seremoni flynyddol Coleg Glannau Dyfrdwy 2011.

Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, LL15 1DS

Caffe Ieithoedd
Mai 12, 10 AM - 12 PM Dewch i ddysgu ymadroddion Ffrangeg a Sbaeneg ar gyfer eich gwyliau, a rhai ymadroddion Cymraeg, a mwynhewch baned a croissant wrth sgwrsio n tiwtoriaid arbenigol! Cyswllt: Jane Watkins 01978 790263 watkinja@deeside.ac.uk

Canolfan Grefft Rhuthun, Heol y Parc, Rhuthun, LL15 1BB

Gweithdy Peintio Sidan


Mai 14, 10 AM - 4 PM Cyflwyniad i grefft gain paentio sidan gan arbenigwr yn y maes. Rhaid archebu lle o flaen llaw. Cyswllt: Jacqui Hunt 01824 707676 jacqui-hunt@hotmail.co.uk

Nantclwyd y Dre, Stryd y Castell, Rhuthun, LL15 1DP

Ysgol Dinas Bran, Ffordd Dinbren, Llangollen, LL20 8TG

Ffeindioch Llais!
Mai 14, 10 AM - 1 PM Ymunwch r dehonglwr hanesyddol Ruth Moore Williams yn un o dai mwyaf hanesyddol Cymru, am weithdy cerdd a drama ar gyfer datblygu hunanhyder. Cyswllt: Susan Dalloe 01824 708274 susan.dalloe@denbighshire.gov.uk Coleg Llandrillo Cymru, Dinbych, Ln y Goron, Dinbych, LL16 3SY

Sesiynau Gwanwyn blas ar Ieithoedd, TGCh, Ffotograffiaeth Ddigidol


Mai 16, 6:30 PM - 8:30 PM Sbaeneg ac Eidaleg ar gyfer eich gwyliau, Ffotograffiaeth ddigidol, Cymraeg - dewch i gael blas ar rywbeth newydd yn Ninas Bran. Cyswllt: Jane Watkins 01978 790263 watkinja@deeside.ac.uk Plas Newydd, Hill Street, Llangollen, LL20 8AW

Sesiynau Rhad ac am Ddim


Mai 14 - 17, amseroedd amrywiol Amrywiaeth o sesiynau i fyfyrwyr gael blas ar bynciau fel celf, cyfrifiaduro, y rhyngrwyd, Publisher, iechyd a diogelwch, gwasanaethau cyhoeddus a chyfrifon. Amseroedd amrywiol, ffoniwch am fanylion. Cyswllt: Ymgynghorydd Myfyrwyr 01745 812812 denbighadmissions@llandrillo.ac.uk Canolfan Deuluoedd Gogledd Sir y Fflint Wledig, Nant y Gro, Gronant, LL19 9YP

Llythyrau atom nin Hunain


May 17, 10 AM - 1 PM Yr hanesydd Clare Wall yn archwilior grefft o ysgrifennu llythyrau a dyddiaduron, gan edrych ar rai Ledis Llangollen ac yn edrych ar y ffordd rydym nin mynegin hunain heddiw. Cyswllt: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk Canolfan Grefft Rhuthun, Heol y Parc, Rhuthun, LL15 1BB

Gweithdy 'Scraffito'
Mai 17, 10 AM - 4 PM Cymysgedd cyffrous o daenu a chrafu paent i gynhyrchu delwedd och dewis chi, wedii arwain gan arbenigwr yn y maes. Rhaid archebu lle o flaen llaw. Cyswllt: Jacqui Hunt 01824 707676 jacqui-hunt@hotmail.co.uk Nantclwyd y Dre, Stryd y Castell, Rhuthun, LL15 1DP

Sesiwn Trefnu Blodau


Mai 15, 10:30 AM - 12 PM Dewch i greu trefniant ar gyfer y twll botwm, a chael cyngor ar sut i drefnu blodau gan ein harbenigwr. Cyswllt: Jane Watkins 01978 790263 watkinja@deeside.ac.uk Carchar Rhuthun, 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, LL15 1HP

Gweithdy Cartwn!
Mai 16, 10 AM - 1 PM Ymunwch r cartwnydd Martin Teviotdale er mwyn rhyddhau eich artist mewnol yn y gweithdy yma yng Ngharchar Rhuthun syn llawn awyrgylch! Dewch phapur a phensil gyda chi. Cyswllt: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk

Dros 50? Tai Chi i Chi


Mai 18, 10 AM - 1 PM Yng ngardd hyfryd Nantclwyd y Dre ymunwch Steve Galloway, hyfforddwr Tai Chi, am fore o heddwch llwyr ir corff ar enaid. Cyswllt: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk

Rhyngrwyd yn unig

Syrffio Saff ich Plentyn


Mai 18, 5 PM - 6 PM Sesiwn dros y ffn i ddysgu am ddiogelwch y rhyngrwyd ar gyfer eich plentyn, ac i ateb eich cwestiynau. Bydd gwybodaeth am sut i ymuno r sesiwn ar gael ar y wefan - www.wisekids.org.uk Cyswllt: Sangeet Bhullar 07540 707258 neu 01633 673339 info@digitalandpeople.co.uk Rhyngrwyd yn unig

Carchar Rhuthun, 46 Stryd Street, Rhuhtun, LL15 1HP

Dan glo!
Mai 19, 8 PM - 10 PM Ymunwch r perfformwyr yn eu gwisgoedd i archwilio hanes Carchar Fictoraidd Rhuthun wrth iddi nosi. Dysgwch am y carcharorion ar staff yn ystod y daith hon syn llawn awyrgylch. Dechraun brydlon am 8PM cofiwch! Cyswllt: Susan Dalloe 01824 708274 heritage@denbighshire.gov.uk Canolfan Grefftaur Goedwig, Y Warren, Bodfari, Dinbych, LL16 4DT

Syrffio Saff i Chi


Mai 18, 8 PM Sesiwn dros y ffn i ddysgu rhagor am ddiogelwch ar y Rhyngrwyd i oedolion, ac i ateb eich cwestiynau. Bydd gwybodaeth am sut i ymuno r sesiwn ar gael ar y wefan www.digitalandpeople.co.uk Cyswllt: Sangeet Bhullar 07540 707258 neu 01633 673339 info@digitalandpeople.co.uk

Gwneud Shave-horse
Mai 19 - 20, 10 AM - 5 PM Gwneud shave-horse traddodiadol, cyfarpar hanfodol ar gyfer gwaith coed gwyrdd. Darperir yr holl ddeunyddiau. Cost 100.00 Cyswllt: Rod Waterfield 01745 710477 enquiries@woodlandskillscentre.co.uk

WRTH EIN BODD YN DYSGU! RAFFL RHAD AC AM DDIM


Beth hoffech ei ddysgu nesaf...trin gwallt, weldio, astroffiseg, sut i ddefnyddior teledu, Shakespeare... dychmygwch, maer byd i gyd yn eiddo i chi!
Enw: Rhif ffn cyswllt neu e-bost: Hoffwn i ddysgu am
(mewn 10 gair neu lai)

Pa gwrs blasu fuo chi arno heddiw?

Dewch r cwpon yma i un or digwyddiadau blasu fydd yn cael eu cynnal yn ystod Wythnos Addysg Oedolion i gael cyfle i ennill 100 ARIAN PAROD!
Rhaid bod dros 18 i gymryd rhan. Tynnir y tocynnau ym mis Gorffennaf 2012. Rhoddir gwybod ir enillydd drwy ddefnyddior manylion cyswllt uchod. Ewch i www.niacedc.org.uk am ragor o wybodaeth

Related Interests