Вы находитесь на странице: 1из 60

i

J!",/\/1j

tllODAt]E\lJS BU

ilir];
1 1,1[:L],,,i]i]

ilr,,*='

iil,

l,,
t
)l
l/l

ir
'

l,l'
ll
\'

,'.

ll

,.{

L,
,\r\

\"
,t

\l

'}

,]

.1

\
}

4|zl:'.
! l;-

yr
,

al

.;

j ,' i :o\l
lt

"
]

i+ .

i,ll]

"1,

''

s;*"u

r9, il "

:
.+

l|lllllllltiiltit


ts

rr?
OO O Olv OOll - 50-
Dior: -
O.
O 0 Ot 0 O

ML9U

O0, O OO .

{2

"-9


B1,1tlrcKlloii ilt.l; lt.lltlllc \l|ll

\-)

tltt;|tit ,'Il,ttttll tlrl tlil.\,,lt,lt!tt,tl tlt.-udt_t!ltlt.tuill,t.'

.N

, ^l
.I

.1l . lt . \lrl tlt llrcctttl

ZZ

lltltolu ttylIlt_ttnl.\, lil)lll\,\,l)!xi t,llu)tt

prx,t.uitt,Ktt-r lttttittteprxl

-
, Lltt.
ll]l,l,

)llI, },pllit.la oArc.tbeo

,.

l1
\J

t t t

tt tl

ut,

b_t t

t t

.\

_ltoc)a i, t

.t t_t-,ltt.,t t

t t

1
l+

hrllt ()l() (}.ltil

, l|,,t lu trc
)(l (

B(l

lolll

(,

l;()(,llll()_ll0

t; Lt _lt _t,)lt.(, li()?(

lll l)t

lo
l
lIl;lSu250. rllt;t llttt?

l lt!t]lapBbK) c,

_1l].,,)l(,Ll0.Il

tult,telttoM?

).1l.\tepLre(K

l\,(

av

ftu_trl

Lt_1l

.\'ttptltt1.1t,

dtt

tr l1lrl_tt t;r

l.ttttuHu u

|, \ 1t,t'

ltlKtttt!t. lL,ltt(I 2l l l

:-,";'-,{';ti,is

) |l

)_te.|lctra,llu Ktt:,loH0 tuulal.|l

tll blq

tt Ltu tt.

ttc, llt

cl r s

,--\

ZO Opttl ttttlt.rbHe . ty l
,\' .t

f\

-+

K.rlltttt;tt,
\

t.

t t

t;

t \, t

it

tt

tt

it tt

.!tlu, , 2
(opo|llio u

.,)l(!1_1el,

lt;tt pll

j.|IL,pbt

,rr9;;,t, ii]":-

('lltlpltlBlta Ul
'l'L'.\-

ll

) lo?t

l l

brc .|l0lltel0_

riltt

r|l_|,H K

tltlottu_ttb!_t

_tt

_ttt-,t

tttt

tt

i<,_

tttit

NIl, .t
r

ll

L,

11 1', t1'11 11r,

ll l |, li L!

l rr,
1l

!l

11r,_ur

l1. l |l

r,,it t

)?(

tr li t

) i.

tt

tl tt

tl

lIIedeBpbt ap.tttt1l(,li lll|,pbt liul; lltttu Bio.tHorlct


t

69 l 1-1

69 ,
70 , l], r]
70 , N4

70 ! tl ll t'l

.F

-,

*j' ,*
tri

,t_ttllt, u
celipelll bl ttt

71

., ,, l'

t t tx d:t u tt

71
-7 f-\

l Z

l5b' l7(l

;KcKoii rr.ii Nt
,tttt,,ttttt,tit tllltl tLl tl tl!)l, I tl,tll'liltltJli!l

I1

li

-56

it

:g-,1,J",r5i]

Lt

52

lr ) . t

(',tt.-t .l

.|',l

lllltt prccKo:1,1lte
l l.tuttt

btt

rgllti visi Nloscou

l,,

.Sc,ct

<DaKTypa
|

tt.'

K.lllccKa vl

ttt ut

tt

- ] t, t lt

llle

ltrt,rt

llJttrIxtttoBbtt, ttltit;u rt

tto.t

tfmBrlptttttbt .tettt.'

I"-Qh

O0.
O "",
u: u, Diana d
s.ko st k @ kli g a.r u

oATe"rbeo - ,
"
Rulldschau Vlt Otto . rlig G&

r.r Ns 5 ( l25)/]()ll
G(O: t;titHit l o:l rr
. O0 : Trr KoB[,lcBil

],jrl ltplteBa
lDi : MaprtHa Clr.racBll

\l pilKTllt|ecKtl I]l\I l] -l lt']


ttt_lt oTI]eTil Hil l1, HLrKTo il l. tliI \ \Itl (ypHil,l l l1 l]l]

: ,r ttt
0sff : . tollIll-ta Nl l IcBa

KttploxltHa
;l Ill.teHKo

I:
sO:

t] Nl lJ\I .lltlli). cttTyarLt.t tl . l,ri-

O r s:
0 : "l t,+

Hcpol] rIrlt : coI4NlocTb },,I]rl,


lltl tr llrl

.:

t} I l1-1

0 OOil

: D, KoTopo]ll petlb ",| Tol\l.


l\i -ll ii 1,1 Ko,rIJeKlr lIlI1.1 ilO. (rr

-rI Illl rI I]opa lJ Nl caiie www,citycelebrity,ra).


lttpoBol'i 1.1 TaKoit : ll\lep. \lilllrt Zltlt r Klr;,:tlii Ko.1":ll,] 1,1I] . l]

. ttt. Dttanrstic/Drcaslock.
ddi prtss. rlirc visi MoscoLl

m: 3.-"

r ,
--

0O tor:

l lrtl

O! riO:

: Dlltl
O O: rt CapKoBa

Kttptl,,l,r tl
lVltl .llt
il OOtr : TitTt tta ir.tr

r(O 0 O:

O 0 s:

,/ (495) 775 l4]5


(495) 775 lzl35

0 OO O[l:
0 OO O: ,

0 OOO O:

l- \l.

\,-I.

TtlK ts]\|!/ ,t (fast fashion).

(HOci:

Nto_te.lll

-1. ti.

Telt. (495) 689 ()l66

. -ll <,

(N6)

| "" 20] 1 Ory


D ( 38613), ry

]\1 tl ,lIl]\l ]\,rI1l]

ll

. BeHttc-rb. . BcpcrtopcH.

|\l

,LrI Hitc , ,ii -

:rtllti

ladogi ir@k l igr. rt

, tltl. . RL,lttsil

l\1 :Ll l.t ;J, N,lNl. ts \|


(,r llllrlrl Nl

(t

ltt,t.. Mac-roBa. . N,IepK\lueei.


. HayrtctlKorn. , . , -r. , XapT:cIcH.

lilll &]llil
At,ccBa

. itl. .

(ltlttNr Vl-

KoI_]il ]\l oKilJo]\l

iO il:

r "ATe_lbe,, Toii trecHoii ll\,Il.,l llH-

tI

(495) 775 l4]5/_r

-mil:

lr i\,l Bce-TaK1,I .

}(ei\l t Hobtepe ). CaNl \,l

Ktl

"

( 38613) ry
". "
" ( 99(8).

".

,,

r, }-

r : 1,.l. rrltt. .
./i: (495) 775 1.1]5

14 aTe.ilbe .
. Nl. ts" I,1lol.leHlle \l\R\ tl-rttti rr cBocii Ko.,1.1cKI{ ]\,1 ll&I1lli\r , -

HtltIecTBa ,rii

l, , l 0

: I05()li2. l\4ocKBa, / 5
-mil si: tIi@klig.tl

E-mail : podpi,kltDkollligit, u
G 8 [: ,ww.lllodancws,nt.

. To]\l, KaKl]e KoN,liiHl,t14

rww.koliga.nt. rvww,atc] ic]agaZil]c, rU

t ]\1 . .! cKa}.el\t R o_lo\l tt .,tllitltt Ho\tepoB.

t tl\llIrl r,tllNi
llll xyptttua l

It

YKpattHe ii (Dllplly (

(8-044) 57 5 ?, 0 / l0 / | 5 / l /24.
: . . ttp-T tlttl. . ].

Te.r.

,*

Ito
"

{l-

Ilp(,l lIc

lI)ltpoltiHlllI lol{illtlii

lilK,

r ltItrt t ,itlutlii .rii


t la lll\l JO}i"qrer, dr
tlil K0\l\1!,HIlKaIlii I1 ]lry ll,
-r Ne 77 2 l l 7] () 1.07.2005 t.
tt l]c l, oTl]eTcTI}ellHocT tll

l
l

uilIl IIilTcplItUloB.

tttl To,1bK() ]Iu,I1l1 ll.


Ot ttc,lltlllto lt - - MocKocKttti

|{

"l{d).lllii }l,. uloccc rylr. 56. cp. 22


. (495) 74ti 67]0
cBer,- l9 2() l l ,
25 ;r 20l l ,
[ ,t ,t
t; ,t
. Nq 4 l
45000 .

Vl-
Grunge John Orchestra. Explosion

t{EIltlS

,
,< .

r

Bactt-lbeBa
>. --l

u.
r , N,I

20l

N,I Lir.

m i tr - tv, r

atelie@koliga.ru.
,r tif jpg
300 dpi.

: 105082,

, / 5, m ,,0 Jrc
<,m,> ( 4).
r
.
( ),

.
r -

tl>
<

. :,r \I. N,lNl l,lr \{ http://www.

- l5

u/

ttt

os

kovs kay

ka de

m i -

- i

- stil

, (,
, ).
r u
2 2011 .
r l0
l0 ,
20l l . , ,
.
- .
r .
-

5\--l

_*_."j

",lI.t).

r ltrt ll -l u,>
rl.t .
r It KoHK}Ipca .lr
.l .,_l,> N9 8/20l l.

<,,>, .
r : , , ,
,

.,">

}'-

-rgrmm. I\{ -
.
r !,rl lr
..l 1\{

20ll
( ",lt t-l Il
mdi/ml


< l ..,, ( www.mitro-t,ru). (
)) _
, -,
,
, ,
,
-6

.,

,
, , , ,
, .
(, . , 38).

,i

ll

r-

{g

-,

l .." l
,
1,1 I
r tl JI;
r i\t JI1 ry
fu ;
r : l t]
pacceek IL.l

,,

7,
l)a(l
V-\

ttt. Ns4/20 l l m du ]O-,,letu t d zLr MuHu-JrlaHeKeHoB, ll?m du, m ,t. t ud


d d.| m t t, lltoe-tct t ttt mulll
tcltleKeHbl ?lull.,t ut KrttttHuu, l dm
7-

tl

u .

? r: |i * fJ lri: ;1 ** l,;..

" ,,
. \l ll] -illl
.,,>
- -N.{I It-1l1,
]vlaeKe t ;Nl -l-

l\,l tl;
r i.i : l
.

-{

., )>. lt, _ (., \I


ry . ;
14 ,tlll11 lI
. l_[BeT } .
, Nl ii. ir , -i\,1, li ]]\,lepy \1

]\t, ,rI Il
]\l \ ii rto:e.re
] .l.,1Illl ll
u cBoll\1 i\l.
-q ,ll1 .,lI,II}> tl-\I:t
\,1 .
ll
.

\l,+(-


ww. mii - m

{]

ke . r

i ,{.*. -
_-v tu ude.tuit u Jualnepua.loB z-taOKoit

l)a(l
V'\

l u.lu

u:

mu um (ult

mu) u1 mu. t Hu ?ll llllu ut,tul, dtt m.d., um t


<uttl)> LllBoB. dm d ? Il
HuJlcHe?o . t -tu u-m u u,lu,
?ulu itzut l mu mu?

}8, .

uu

> <<>. , Jl
. <(tl,> , -. l :
r
;

r JI.
,
.

Arolll,tl |ll20]

:. :1

.1:.,_

-.,|-

ii.i,]

!:,

'v zopoDe mu m. Mbt u utu


l)(
l,'-\ tl pe.|tollllo.|l o)e,ltcdbt, ttOuu ,tt t u?oloJl tle {l ll1 LlB oletcdbt lt l tu llloev d t
tr-

rlu llu uu. u ttmu d


luuuu lt, z ll,t dm ttt? Jl'tluu? u"r

:i

]:]:

'?'

L!

ll1 ],I

i-i.;.. li li,'i ;"i

yi,

1 u

.>

bt

I -

,I ,
. ,
. Te]\,t.
.
. -
,
.
<) I
N,l:
. , ovo, I
ei\,l I,1;
r rI I] ( , ,
, / ..) iul. N{1\,1 l .
Jl - tl, ..
l4 .,ll,tii. N,I ,

,iL

NlJI.

N,l

l00000
/

,
-
l50000 . <

. JI (
), , l

30

tI 2- .

5 ,

- 0)
0 : 105082, O, / 5, u
" e-mail: atelie@koliga,ru

0 O . 0O!

..r,

, . , l , l(aK -

. l t -


'
.
*i
=\
r r.
t l\4,
, . , -

,
|

,l

,li

,fil' '
l'l .,,

\i'

'a

al,, i"r 1,4r t.cb r


,m d ode,rrdbi

.
ry

m nacadKtt ddi
.
. .
.

. .

1078 .

: 210 290

:
,1

l AEROFIL l AEROLOCK


,,
r1,1- rrI lI i:
I iIt]ll l ]Y _]I
l ol liU]_q]i I( Il ]a
..] .l|(
'
ila]l]r] Hl::or RlL AERoLocK
B.tlii
t aKtlvo;lH, tll ,, jlll l

Jts5 Fr AEROFlL AERO;OCK


3 \ra tl
iopM / i: ]tJlocb { lilrl
-' ,-j -l. t lts: ' ''rL ,.ts ]\
,q\,'
l.] , rli
il] il i]
]O

t,

.,.*

ll

A=Rcri|

|] lo]lbo

{t !a] r1 .
[a aiej]be I]!1 rl r]
i] l,]: I] i] 180
:iJtl l

l <
] (12) 34-01-1,1,'12, (495) 974-25-6s
. ,
,l: (495) 221 -29. 221-2984
lt " IV"

[ 14

*l*

-:.
'rrraget

.:_,"

r{

,-

.9

,9

rrllg{

gr


l
, . -

ryl,

- ,

l l, << >>.

, ,

, .

. l .
.,,,,
..,,

,
.
,
-

l.
, Hble , l, t
, !

J-

tK

t-t1__]

\
I

,/

ffi

;*'"

--

f}
:
]
:
ts

_JLa
}
IIc itt.'1ltl1,1 \I().til ]Il)c_1,1lllllcI \I\,/l\lIlllllt\I
1ll)K]Ic. (jli\l-)i,lIl)]c lI]tclll, I] )l()\l l()_L\ ()]lII
()c()aclill() itl\I lll]lll)]. ()l Icllrll()I lI \cIl
,l]IltllI()I tll\I .IIr\lll. ]Jcl|]c,IilrIcl, l] ().LlI()\I
b(,\||l |('1,1t', /l\I]i,()llIlt llrr,, ri,lIill\,lIl() (
,l\||, \,,)\'1,Ili I,,|tl] l1.Illl lI1,1t' l1,1( 1,1 t'l)\'tIl..ll
llilcLlIIlaIlli()clll:
lIp]|I.1\lllcllIle
]e.lclI. I,.l},()ll ll.
()()lllt,
]().t(),l,I()-(}l)1ltll]. lllt,t,ttl ttl 1ltl,tt,
ll] ll;]i()] p1l]Ilo()()paJllc clllI1lc l()lIit.
J) l llIl,I l\||l il'{\, ,l\Ill \I}/l,\1,1l1() Ic,i,
l|,1,1(,,,IJ(l,\"l l(.\llt(l-(,ltllllli {\t llcIIl
lI1,Ill l\()IlI\\ llcll l tIcl)lI()l ()). .lii.
()|,lcl|Kl| ;,()t,().')]ll ittlct;t tltK

;:i

ll1,1c l.,()\lIl() jIIllllli


ll j ltcc]((),I],|\l1\
,tlt lt,ttr ()I lcII]\()I].
\ll1lltt,tc1-1ttt,I ],1,1 \t()_lLl cc]()Illl
I\()llll)llclll1l]C lCIiI.IlJ ll ()1_1c.llill.

,+i:._,.

lc()I Il)c Ic. Ic]

I] I

]}Ic l]ilcI ] l Ll ]],lll

ll)llI\()Irt)ic
ct,t. l tltIttttc.

lIt)lIcI)c(1]I1,Ic l](),I()-

lcI ]\Ilc

ll Il lllc

/
i

t
t

_'

\
{
l

]:']

] ,h,.
*--!

{;

.:..

i
\
,,1

\ {,,l

] 1,1c

lI Kl]i]cl\ll. l\l)\ lilt],Ic


/l\IIli()lllIc]I() llccII]1,1c Ill]c11,1. I]
ttlt t ltlt. illlt,I ]l

,-.

:|:-

l,,*i
\',.':i:i.;1.;

.,,..
j.-1+:,
r
t|1,11,;',1,;1 I| J,,Kllll jl,:ll1,11.1ltlll]ll
- ,."4
*''}lfl]
l|(, lt1,1l\,l i|||(. l|,lIl,(||l ( |\ll|()l;l|
jlt\I ( .ll,,1,1j1,1\' |.. ,lKJl lt j]\\]| g
,.Sf
lII)lc ()l]Illi\lclI]Ll \l()]\] \lil)ll
tttltt r, rttliloil l]l)c_L\lcl \I\;lrcK()l()
t lt1,1 tcllrlillt. \ltl tttt,lc l)IIc\ lIl\]t

lItI-

lIl)Ic ] l\illIll 11()tl]().Irll()l KclrltIltl1li ()\l Il ), lcl llt r I t rtlii l IL,ll/l\l l()c I l,K)
ll()ClI i Il I_lllCCIIllt]CIr]Ili L()(,I I()\l

t/

i'
,j
l

N
N

ry
i

ll II"]Ilii \l. ccccIltcIlll()li lUIlplllI1,1 ll lITKO

rt-rltlttttii lr.l},

\lil _IIlIlllrl

I1.1t,lI

l I. . ]l]lI l tl,|llltII1rl 1,iLIl II1 lJl\l lrii \l ], tt ii .tltl larltt,l

ii

ct t.rr", tI,,lI

l().

l I ll

I}aL,T I lcI I ]\lOcTb. l()I

\ l. l0l]i1,1 ()

.l.

lo-

\to IH()I ( lil lil,

1.1

]\I

11

l"ilctIa \I

1,1.

\ll]II . lll.ll, }l .l .lll


t1-1ll .l ti. tlt
,llllt. .,l . XilpaK !,,I piic\O,lIltllccrl ,11,I
1,1ilil. rttr ll]IIit-lL K-ilaNIIl t1,1tl <l] pal\1KyD.
AKT5,a_:t

.;,1'.|l&r*"|

ic

!)

tN
]'

ll- l le

I1

\l

\1o_1ltIlll. \lllHlt\|\\lO\l tcltrtcti.

..a.,

,'.:

. }1 ,lll. l,tit -,l


. tI lll,il-l ttl,rttt
BopoTl]l.]

,{
] l-

u'i{'

KoIl.

-:l

Koii r,
(

Kot tTpacTI

tl}cTa ).

*'

.j.

rt

\i

1,

r \

.:]

l(

il

F",/

q.'

-#1- , l
l)
t,

,i
:

J,

-/

*
llP

N
N

rymgrr?

. ," |.i.li
ii

i.

i,:

i::. ::.

l,.l

,-]

r]].i'l i"i,i!t'_

ili t 'f

,i:_l

.i

Li

ij_{ ,[:]

l:lc]l::lar]uliiH1,1u,i l]]]:iji],,?TeIib Oll


ij]ili ii,jai!ili{r]1] l] :-',)Cij14i4 !4 i,i])i i:|,i]a'j ]]',a,]il1] ' l:: ]l'l iL,:l ];

li]

,:',i.,|,.iil

,,,r.'l;..]

]j,:,li;i.i --

lll ili;

!l

:.i:]lr]',.:;-a,]j 4,t ;..l]a]i-j.:Ia i ii

\
\

.gelo.ru)
l\

l.
\
\

-,_: j.<

;..

*Y,:'

-*{

>:.

.,s,

F
(L

,Y
I,_

.ffi,,,

a.,tbTc1-1HaTttBHoii,rt

ll rI-

KlT - ,
lt.lll \,t "}" t.r

. tlt l .,lii

i i t|loprt

el' il Nl \/]1)k l]e }I aTYP.t"


.lttll Korr(lopTy Il l]K}lco\l IlIl.
.
l l

PC,ilCTa

I},X rI

.. lI":llI-1ll

/,.
i

l,

u",1

,,/

ll rI\1. -

. .. :rI,()_lilprl _rIlNl l,KilHrl\1 l]-,lrlil ]\litc-

,/

&
frt"

,}

,9

.9

\,1, _ ,
Vrl.rt,rl _IilHb ll ii lt Hol}o\1

I},l1 - l,
ri llt]1,1 ir.
rrt (TprlKol\It] \lrl ), " .
(ll,:ir| \llJ itttt, I]Illl
1.1

;v t,t, lLIopa\1

':

-I ",

11.

rt; rli ,il

ll,il-J|] ] l

12

,.t
l

,lD,

tI
I

fr"1

lff

S
I(L

,l,,
('l:x

,'{|'
l,-

[ffi,
r

,,.
;_

IF
L

F
]\1xttttcortart )l.. ,rtt tto_r.tepKHyTo ]\1-

_d
l *s

Kplll llllIIit, ".It.tCro ttI)I ]LlI}aK]Ille ,lll]lI.


.lll]lI. L
;
Octtotlttar Tc\Ia ll - ,

'!f
, trl, <.l ( -
<(II0,Ilcl]c(ll.tltit.,t ). c1,1,cpl,tlc,l,t.t
.t\,
}
\t l,tol,> lI I]. c-.ol,}l]o
D
c_ilOltl]() rItI
.',ItI \le.rlo\l. ;l
l -" 7
1,.,lr,Iri |}apllaHT - } J ,
ll. tIII\1lI pllc!,lIKii\1Il. ,II- Lk$ jb
-l:'tr'
,ll\III I]\lll. lii ,tcTa.,tcii. -i.'a#
,,)

ltC-]lb\IL]/K

fl-,ir tlpertell. -

l, Kopo,|,Kllc r|\lLI "(},,|-.".


llI,,tl,ttIii1-1 ,]-lll,rriil't,rl-

tlpelteHHoii ltl,xlcKclii Nll accopl,lI\lcHT -


.. ttut1llilltII \lllltIl},I vtttlr|loplty.

-dt

-l.,

i,y

I,,lll)tIl|\IIl()1,Il,tl\1I.1,I,iLlrI\1l|,l, t .ql,

l|

--*

(\

lL

-_

l\4 ]r,l0 L -

,,

ttl

0 0 O 5-

6 tv . 3 1- (Prada, , 7, GLrcci, .6)

O 6--]2

<*

, O
O . ] 0

OlO1,4,
t vpa, t l-
O 0.
Kapl,4aHa (Dsquared2 , 12), O

0 l OJOI L,]dO
2-3 , ,l O
tt (rd. , 9), l 0 0l O (Viktor & Rlf, , 1 1 )

-n--

'i
" \'g

ll
Il
l

!/

17

'\

'

#,

Ol

tO Ji'Or,

-]

0-1 2

fu]

O .

- Nl (Armani,
Dsquared2
,12), O O

;
j

960_ (Frr, .

1 1 ),

-1] 32-46
(GLtcci. , 7) - ( O>

(rmi, . ). O O,
O0 , 2 Cfu], -

,j

4-5 , 0 O0 O. - lllV] ,

.
60- , - 8

} ili:i
-ii}:.i

\
i

j
I

(Vikto& Rolf, . ]1, Prada, 9), !-

O0 l. O 5 -] 0 . - 0
,

-1

6,20

20-2 .
- 4-8 , J h t-I

3-4

- OO O (GLtcci, , ), 4-5
, ,
70- O

3-5

] 5-1 7 ,

25-0 ,,
50- O- (Prada
, ]']. rmi, , 10, Bottega Vt, . ]0. Frr,
,

N
N

.'*.-t

1 Z Zegna.

, 10)

2- ,

l\1-

ful . .
1

2 , 0

25

35 .

4-7 , 265 , ,
(skinny) l\ (Frr, ,

2),


() 7 (),

,r

KoHCTPKTOPbl

d_

//

rc_

#ffi


? ,
. . , ,
: ,
.
l .

,
..QQfl,,,

t]

66

t tlll\I l{I,Ill_il,

cyTll ,I l]rI .
1.1 , N{ B]\,lece ltt .

1,1

, . !
lj ]\,l Nl. BoccTaHaB"ltlBzteTcrl,

HlIT1,1 ]\,l i/. -lt- I] I-i!l -: ]\,l llfuNl l]rl ll


IliL,I tlrl q tl . r
l.{llll}l l\lo\leTa - t.t . ,
, t]l]tt r, itl] - (lrrtlt. , "rlrl .tt.

,,l ]\1 "ir


Tpl,ra. ll,
i -

. N,t, tl

ii-

t]. -. pyKaI]ol].
,,l. KoToparl ll .
.!rl . (llt

}_

:!1

i,'.
l,,
*l--

-il
|i
i

r:i , lirl

al

l,\
tli

_)-.,

rysffi

l, NIit, o : . LIzl
11l], , cllTbcrl, il ca]\l KocTrlK . \,1
rl llri.
. . t tlt| .t.
.
'.) ii illI R
i\,le-Klle , ]\{I-1O rl. :t l'lil -

BaN,l rI,
. - NI 1,1.

,t, l,,',

(\l]

,]}
t;

pyKal]o. rtt il 1.1\I cBoit ij


yJop .l. lii llr, tIl
,

,l " l1-,l . lt
]!Itl .ttt . \I \11,1 \I},;I] rl\let1 \,1 \|. lleHri

. , , l4 itt,
l.t ll , -l - l7 rr.rtii.
t] N{fu,I lI. l\l _l llrl.
- r . }, .
Nl tl l\,l 2-3 N.t. rt1,
IJ. tI IJ. ll l .
- \I },ts. 2t, ]\lHeHlle TilKoBo. tlllII
\,1.

ocHoBHoNl rI{ Il. oHtt .-llt


t, I.1 , To,1K .
tl ,t. . )iNt KlIleHTa\1II
tttltt. _ rr trrttt

]\,l

l..lNl, l\l rII]. il _r -


<,,lt. , .tTo tr.l. T:t\I: llill]
pytl . ]\,t :tH .,t l l iic llTfu:I brt HcKl l\ \la-

. "qI,1 l]o tI\ l,lt. l.r


ri ii ]\l HeIi lIl.
l Il'.' tI - . - utl 1,I

r,il. it 2l14 : .. .
]\,lHe rI, l\1 . utrti
Nl.,l I}1,Iy. 1.1"r]i.t. t rri,rr \
l\1He . MoeN.{y , \IHe .
- t. ,r ]\,tHe, I1rI.
i,i tr., tITo Il t:t tt
l\1,tIl 1,1-llri\.Ill.

rt fi .,l l,. -leT ]\,1. I,1LlIl, l .


,I . !,ybtmr. LITo
llrl - , cTopoHHllKoN,I
rr . tl Koii . ;t

tI d). .,l, tlo N,r


ill, ts ,
To,1 , aBTorIaTl l t. - , r,l NlaHeKeH, , . 9 .
tt_ - . . ts. . - 20 zlii

\i

r]IJ Il1,I. r-q.


]\l ,]Il\t . ll

- (I }

tt NIo)<eT \tIt, rIrI l1 ]\,IcTpoeHlIt]. ttii. ll ts tI1.1Ij tl ltii.


l l tl lI \t\, . r ctllITaeTcrl rlrI 6-ii. ca\Iolt l] lttt )<.

r l r

iitttll ]\lll t.l . Hit


rl .rtt _]t]},\.f l.ltl \I llt]. lt-1I.I. ttl

&,I \,l]. Be.rb itll


Bce-TaKlI
tt Tpy,r. }, , Lrt ii.

t ,rtttt \l l1 l]\,l HeNl ]\lltrl . .r t] l,tHclJTyTax


rI illt] pollBoJcTBit. l t rt tI t]l.I.tyzulbHoNl 1.I. oHI,I };f \,llIlI].
N{ . _lll.

ttrt-:tii tt. l1_1lI p1.1\IcKttil - -ii . rI\l}l tl\I ll lI,-]ii. Briolri.

lI rlii .,lii. l,|lll}ll


,t l{ tt. ,ti ll r. t-t tlii. ]\l

tt-r tll,l.tii

tlii

1,1.

:t ll. tlil ]\,IN.l.


ts LIrl u.
.,> , . rt 2l]l
]\1 l,ljlil. oHlI l,t lt 1,1
t. Htl\l l . -

t{ tr. . trl 50-60-


"rl . l.{x ll - t]cex
. t rr.r . , |l
N,I , 1,I. KllHo. il HoBocTt{. ]\,I ts - Hulc(leT
1\,l , ,l : < Balt t lrr.
t - -},t ,>.

. rI lt \,l. tt

rI rI, l t
. , llfu tl N,I
, ,
. - , .
, . vlacTep
l0- . l , t]zi .,l . vl , , (ITo \,1
t.t .

15

1rj

,
l , 2
ll(I
,tccK

tt

poi.}aH

lI-II l(ocr,ltort ii 1-1,t, tt ii t ttl_ttll ii },Il II l}cl)cI1-1,cl, llo cIIclll1a";lbl Ioc I ll ( K()IIc I l]},lIllc lll lteiit t lt,l tt it,. t tlt ]_l(). l l() \l\,
t

tIl \l ]aIIlI\l11-1IlcL II() JKcIIepll\1Il-IbH()lI IIpoI l]il\l\lc: Ilil\I


.liiI]-lIIl ll 1lltttlttiii IIII \)(1 I]clllII)lc .tllcItll.Il. l, ll KOIlc1,1l\1llpOI]atIllc. r; t,t,.Ilt cl-aiKlIl]()ltKa lt

ll1ltlc,;lat,lcKtlll ,itO\lc \I()_1LI. lrl tltlltc,te_;tlt,ltt itlltlti,,,11tr\l


\l}/rcK),I()o_Ilc_rl}, 1llttltlt tbc K_illlcI]Ta\llI. i\l tltrl Kl)()ll"IlI
cl)a]}, tla l KalIll. l "lcKa_t. II() Ilcl)Kit\l K-IlIIcl],l,a, }I rt1-ltltr ]l]o.LI1,1
1lilcKllclii l}cl)xll -- lli1.1Ll,(). llll ti]\ilKol}. lt 1; itlltlt ll ll!p ()) lllcc,I
It,l-II l]cI() II().,tpc

]\,

- l!

IIc1lllr,rii } C.itc_lii,lI t|;.i, lIa lKaHll. tt1,;KIttr ,r el() l}1)Il]c,


Jil,l caIlTl|\lcp()I}ln\IlI IIl)lIIl\cKtl\llI. [{artc",llt r l,-,Io ,l lIa\Ic.ll1_1.
()ll,l, lt,. l]}iKll _,1po),tiaT l,KaIIb K,:]llclI,ta. cc,lIl tIT()- ()
II l,itK. Il}ll1..tc,crl oIl]ctlril,b. [ltltla,r Ililcal]IIIlIl\:.N,,litlltlt1,1tt,r lt
()c-tcllltlltttlt. 1,1tl1ll;t,l" Ottlt rttl \,cIloKilIIl}ilcI:"Hollrtll,tt,ttt,lii
tIL,l)l,c,k. ()cIil,,I1,1l()c

lla lll]lI\lcllKc.t()l]c,tclL,1o},\lil". l]cc l)itl]lI()

llt,. ()ltit ll ll()7Kljlllt Il ,lc,lacI Ha,llpcJ Ila l,KilIlIl, "[].


()It()llltl. .,tltlltii,:lil,,IbIllc(il\t. lclIclll, tcc_tclrtttI)crI I{cK\_til".

,lcl ll 1lltlit-l \\,,t()tlll()\l \1().rtc,lbcI]()\I l]it l]llIK()ll;,Klttlii lIrltllttKc.,rtc,iItt_I cI]()lI Ko-1.1cKllllIl. }1tIltc,I}()I]lt_I ]t K()lIK\ l)
.-[-cKcIll_1,Ilt,til ctt,,ttltt". ()()l]1,1ll IlI)()Il(1_1lltct lt tllttttl ttt).1
HccKt,l-,tbKtl

IIall)o]Ill/kc\I [],l.,ltlll ]ltiittctla. Ertl,tptllttt.ttlcL \t()ll l)ila)()I.


IlccK()-|I)K() l)llJ \1llc IIpllc\,/\-itil-1II IIl]l} rtcctlt, rr l][)c\!ct]c\I
,l II()lIr1.I. tIl,() \|tIc l{c \l}i1,1,ilcl llraHttit ll lIl,il. ():tllil,K.t tttlc.l..
KoIlKvpca tlrl. artltttorltlii lt rltl,ltllll .t,tIl} iVltlxltii_rolltI,tr
ll ]loIIp()cl1,1crl Ila cl,axlIl)ol}K1. Bo l, .,tt,l J.lccb.


'3ltK1-1oiilttttK

1-tltrorilcl llll lllI_tIlljl1.1vit_tt,ltLlti ll()ItllII]. K()IIcll)}KKilK lll)ill}ll_,l(). IIlt \1accoIlKr. tlltc tl rt rItl,t().
,:l Ilt)llc\ilcIl}\,cl, ll
ll ]tl)!lOc. I l tIa.L K()_]_llcKIlIl\lll.
-tt,t1-1a

ltfitl,tt),.

il

\lillocb

LI \t tll ll l]\l
- }, I]ac
Ktttttt lI ccTL alc,Ibc. _l. ll,,lcT ll\l ]itKil]citl, Ll t,tl KitctlL,,IcrI K().1,IcKtlllll. () ,l lJOl1.1()llllll() l1_1L,ll Brl.tcc,ratlll
\lltrltii,ltltltt,til_ ii t]I() ll K.llIL.tI-1,()Il. () la\l,tI]ll l}iiplIltIlTll.
I Ilt II1rttcrtc ]aK1l ]()l] cl1.1ll l \\,_t()),klIllti. (Il()l) ca\la Iil)lIlJIl\lac.
}.lK.l]l]l II() )cKllJll\I rt _il,1lit. IIocc-l bVIP-K.ttrcH1,1. Il\lll ]lllJll\la]

]itlIII

cl1,I()II I()lOl]()ii

ll I {.,tll l]ll,,1!,il_,l l,H

tt1-1o_tr

llcll()c|)c.,tc-|,l]cHIto Blt,lcc,tall l\4ltxltii.trllll1,1. lltr.Lac cc-llIOH


clt\l JilKll]llIll(il\lllllc1llltlact.I]Ccl]al]Il()c,lc_lltI.1ll()a1,1
cll1,1Il-

cltlKlt.:[tltlll lto.tt,l tllt

1llttr,r,I} K_IllccIlKc

- c()\plllI--Iilcb.

G !

\lltc Itllttxtl.ttltclt 1liltltltI II )llll\Ill l}ctlla\IlI. ll \l},)l\cKIl\IlI. Ililc.tc.tttttc t} I1,1itllc KolicIp},llp()l]aIlIIrI II ()llllll]a

&

"il. Hllx \{ l]]l]oB. \l


ltx TpyJHee lI2llJ (DIJy.
t]pei\leHe\l. l] .

lt

llrl tlt I].


UI il
, IJ l]" llBoTa
lII:.i NI t]tl . lI .

e.l

1.1

l]

]\t

I,t

"l l, 1.1.
. - l]KaKoI'ji

l]. I]l]epx- IJ.

. tl. ltNl 25 \l llts. otleHb Nll.t


Hllx - . l.t-

TaKo\l rla l,i\lepKll - t]\1, 1.1]\{

il cTpollTb . it N,Ioxell.tb
Il. l} t,tTb,, l.rIi t] i\,l ll
I]tl NtepoK. \1
it. Ilo NI
, " ]\1 -}Jit, 11 cxe]\Ia rI N{eHrl
l].

Iit .

<<

< llttt. ll

I}iit]il . , . itjlts
l }r . ii 1.1 i\lepKe t]e IleprIeTcrl. 2i _-NI1,1 l] \li/. _rt otla
I

I] lli\leHeHtlrl.
,,lii "rl . t . it <<.iitI1,1,>. i]\l l,t ll TKaHeii ],ll
-;taTe-llbHoit . IlIl
I1 1\l.
u BepxHeti . l\lycKl,le >eHcKLle ll
\,l - . I.Ill. t,l, :llI.
. ttl rl.q]\l1,1 i1\1. -

.tt. lr pyKal]a. tt
-laLlKaHoB, N{ecax t]x ts -]\l <(Jl> rtt lr. .t -. -lI:ll :t tJ .
BTclpoii tr]\I llrI , ql]. ,l pyKal] ]\IlJl,rl. i.i -qi.i. t .tlllI rI - . t
Heii t . IINI , t.t
ilccopTll \lcHl, lt.r lt . tttii,
tl \,1Il tle,rloeKe. t tcet1
KoN.la : , KoHcTpi/KTopa. .
-rl

N,lt,l

tt. . -

Nl. -l

_. tl:l ]\1;,I,
HiI ll BHll-

.I,I-,t tlIJ N,l

t, ,t Iljlii- t_tt . |!1


.lacTIl,]IlHa Il\l. 1 1,1 . . .1tl tlN,I1,1 ilrlNI tt,q ,. llx }, 1liI t.
ec.,lll KaKoii-To t:rtlii ON.I - ]
. .l rt, tl tll. l](llII]rI. ]BllitTbcrI. l1]\1
. C\IoTprlT 1.1 },_1/kll KoHcTpyK].opoN,t , ll K,]1.1eHT. I].
oH1.1NIaK)T. I] lI, lla r. BTopoii . Il\1 :iI]
- .
.r lt tt ll tsll, - tJ .

. M:tcepa Nl N,It] - ]\,ltl)rl


(l, t.tu
rI. (lts, I] ll]l],
i.i - ll, coBcplxeHcTRyiiTecb.
]\,te - il: .,
- . Bllxtlee
rI ]\{. ,lLll. Zi

lilt,il1,o ll/20]]

17

l]]EPCTb SUPER 250s.

\/

O ?

,
, , . l/ tv, _

.#

. ,

, (NEIL Rl, -

j
I
!

--

St


scABAL, LUXURy

15i:.

4}i+tf

198 .

.-!... ]

?
?I

OO . 0
. O .
? 0, 0 O

( OO, O

O0 )
O O, O ?

K,racc

t,l

ecKtl

tla

rtvxc

Kt,li

(),|,)\| l]cc b\lil

tl:ttll . it :l_ta1lltl,ll,r, .t,r tlctrcttttoc.,l tl,t

Kot l ltal,1 l l]c l t

tllIcHl . 1, lIrrcttltllii ttccKil-,IbKtl Ktlc,t,Itl


\lL)lt. Ilc tilcK\Ilil_L (-t,.tI ltltl ll)()It. )I()

Il()\lIllt.lltit
]Ir\ lOll
ll ]_tlIll l{lt,'I'. rtl,cKltltcb
\lill]Kc llI .

li llcc-:le-lol]aTC-tbcKttc Ltt, \1 ll)t<c\l

,iaxc _Ill-,l. Kol.]a l),lI \I


jIll\l !]cIle\il llcc,,lcol]ilI{llrI \lI,},

llrl, -1. tt :rtla. IlollcKa\ pcJ rI \1 OTIll)al}"lrlc\IcrI l] 1,1l},]lllo iitt Il"}ll,. \lrl
, Kit]a,,lOcb lt,l. ttccolltIccl,tttlc
l]1-1oKHa J )klII]01,111,I\. ,tllltl
t]pc\Irl HitilJ -,t tlt,t t l1, l Ia (),1- lL,Kt Irl
it DiatTtlrld Chip. ()l,-lIltl ll,t,c-,I lllrl
lt - a_l\lil]HOc lIl1ll-rlcIIllc II
Ilol]ep\IlOc-|,ll. ;ttt ll, HattIa pltllalol,Klt tKlltttl Gold ltsrt. co]lcp,i,all1c }(). Hl1,1,1| 122 ,). Cotlccu IIc]titI}llL)
I] tll_'ltt l'

IlCl

l()_1

b]()l]aH l lCNl

1,IIil't

1,I.

t r l,-ll li -,1 l0]]l1. l] \


l i \lel,b lt() l
tl. - l ]Il t]l t l l
t

\I

.l\l

l}ce l]o]Nlo)kl{oc. .t,fl },_rcpxaIb

l1x l]Ill1\1iltlllc }| llHTepec.

, O
Super 250s OO
12,5 , O ry. ?
[o-rlI,oe Bpertrt ;t IIpllIlrlTo crlll,al,b. (l
,lIlll lttl_IOKH2l - Hattfltl-;tec lta;KtIii

l
F


I]axeH [l\|I.L]x. lt.l il ltc-

-l]. .) i\Io,KHo 'I'O.'ILKo lt \I - I}rk 11

cTpIl)t(Ka. tt ,tt. lI tIil. tl ttttltI.,t.


uILlIIlIl al]i y\lcH,1,o\I tIacTo
I]l:ll, )\|. Tcl.lt,Ko KOcTtoNl. Illll l lI l| ] l KillIll ltl,tcr1,1ltiiItlct tl KilllccI ltil.

Illl

\l HecpaltH1.1\loc I}lt vl]epeIllIocTIl

Il

ltllt
(le

clO

l(),1.1l)

l]",li1.1tc,ll1,It},

l]ocxo]lcTlta. Koc,I,Klrt - l,I]tl KO\I


\lVH ll Kal lll Il. I I tl,|,\ll,,":1 ].:tiitI llrI
I]

paI]1.I-;l

{I

l]

tll,_I I.1rI.

l, l

l]tl1-I I Ic otIeI lb l]axlIo. Ccltlpertcl


]\I},rKll

oT,,ta tti

t t

l l

I l (I,L,

ii

le ()-

, O0 O OO 0
O 0 ){O 0? O
OO O O
O ){?
tl uolt t it llll

Ollc

l}

ttcb

l-r

I l l() ]il,ilocTl I2kctl

-lil]lIILlil \l()\lcIll, ll\I


, t,l

tl , tcc

11)l

lrl rt t t.

c\I1,1c]I IIl)tl],l,.

lO,I lb lll

I ]I]L,CTI I

IcI}o]-

\lo)liIlo. l]()l1)\lv tIT(),Jl,() l}]ll() l]l|cKO\I


ll }IIIl r(I1l}()1,I{]\. I(ptlrtc roo. ,|,Nl
ll } I'oIlKOii -I KltIlll \lcljcc ,,to-1lOI}etlcl]. Ec"rIl

,,LI

|lrc. l|

,t

|( ).

I()^,ll

tl Ktll tll-

1, rIr:tl t l ;tc

l1,1ccKll

cKol)ec l]ccI . J,lo

.()()s.

ii c.rr,t;tii.

tr.,lr, -,t-t, l} l I}iIIlcHit TKaHL

tt l

Srr

\,.:tl, KocK)Nl

.t.l .1I{() _llll{l}IIll I]In\o,1a. c,Ic,tllcc I]l)c\lrl Jl,() tIitllpaI],,IeHIle ]l]l|,ll


tclic l l]lI l _IllI|() \lHO1,1l\lIl l1pIl }HaHO T},llIlKOl]1,1\l. l] ttltcltltttcc lJl)\] \ll)I cKOllItctI
_

,l)lll)()ItaIIl)I
l IIl

ll

II ll()I}()\I Illcll.,1c

ll1lllIlll\lcll.
I l l

tI

lt

I lIIcl)c

]]()-I()K()l

I I l l_ l_ l

()I]Il1,I

c()l}\lcIItc-

I l]lt]I I \ /I1I]l,I I\.


1}llK\/HLlI ll"llI 0I]ItLI lI

I I

ll

I)l.') r ll lt.r,t

I{e,I

I l|]Ocl-a. KilK

\Il,{^.cl lI()Kil lilIl,L,rl Il:l IIclrlit,lil tttI_1rt-l. llc lb

ll\I(,c\l It,.Ii) \,I)il rllllii 111111gj1 ln).lL)KIIi|.


l]1l }lloli t(),]lltlllI()ii lI l1-1o1,1lOcl,l)}tr. t
l ltl tl,,t t,l tt,lc l(). lc ]l,;lrl l lcc_ lc l()I]1lH 1.
\I|,I

-;t,t tt

ll-il

0 - Hble 0, OOO .

.

- , OO OO KO3bl,
O .
OO 0 .
-
0 O, 0 cTblHHblx lOO .

tIlll,lJ) . 5()00 lu,lll.


llc cTi-lI ,l,. t|, \l \ltli\l
l l

tc,

i tlt

HclcTt l

\| tl() l)oc-

t,e-rrl. Ec-r t t tt,I ()xI LlLacTc.

cKll.:},..trcl tl Prlcctttt lttt-lllttrl


\I ,]}"IrI TKaIlll ]()-Il()l,ll1,I

ll I\II1 tt,rlr Crptt" l,rt t()I] \l "Ill\1. IlocKo,]bKy poccilrllie LllIl ll]-l l I , i i jle \1I l l1 I]Oc () c,I,il\/ca l l
\lil l Cl]l lil. JbH \ |tO t\ll l/KHocTcii. tr Hi,_lct t
t

IJilc ()tIll:

ii tl,llt_ll ].

tl],o

rl I]- Irlc\|crl "l.ll]"]l rl \l l l,pa.ill l l ll l oHHoii ll,:ttliiii r:,rr,1,1-1. tlt


KOHceI]l]aTl l l]Hir. TitKl l rr rltt. \1 . I]Htl\lillc-Il,Ho L,.l\ it}I ()lIj\,I|.,lrI lt L)T\lc,lilrl
\I

Irl. l]ce ) llil) l l]lle \lcrl


cTtl,rrt, .le-lac\1 ]
"1l](Ill

eI,o t]oJ(c.la
]]ll()
,

vxe -r

7() .rc-r,.

7i


0O O O
"O* - ]OO

510 ,

/O O 450 lO :

450 Ns 80 80 OO
, O: O, O 0 . , I\4O

- OO O, 0O . O?
Il lt t te Ktlrt l lat r I Irl I l \Ieel, ilI]l ITe,l bC1,I}il
t

tl 75 cr1llttlitx II I]cc\l\, \llll)),. llIil


tIlll l l l. l1l l}l
l i K,iI lcI Il, ill t,l lltt t ll,1-1tltlt
] 1,1

l}

l I()_

IytIc}Il

c()ll)}i.-1l

l I

KI

II

rt

lr|xlllrtltt tttl

Sur

t,t

(t I tc11). HatI1

l l{

)/\_

I1.1.

lill

lI

I()ccl l lllI(II l,.l l I coa)I IpaK)l

Irl I I()

l I

lrt

l,c\l

\l L

ll tcl

llltt,lil. lrCr,ll.

t l

il ) I l l( )cI lTc_ 1,1 lO. tl t till ill, !lo|]IltOIi llclIocI)c,l,


(

OO .

! O O

l l]clIil() tlttttlt-t, K()Hctll]Ll\l I.llcHTol\l


lt l{).Il,K() l)l lIc|(} \l()All() \ ttllttb tl lltl l()c l rl\ l l(|K\ I lil l \,. lrl, rtcHl to \,lc Ii)\| )Tolt
Il I

l(l)op\lllI

tllll l jaIlll

lI pil]l)aa)itIl)lltitl

I,11ll

}aii ll l,c\HO",lo-

lI()I]1,Ic KO-]-IcKltIllI.

l\4Ll

50s , 0 Ol-

150 .
N]O , O , OO

ll ItlccKI I\l

|l,

Nl , O 0,

\ I epllc l llKa\l TKallcii. TilK/i.ic l)lI,lIIllI})


]ll\IL,tlill

l,\l "] -lI. IIeco\IHeHHo. -

No 0 (
'19,5
),
O N 100, OO SUper 100s. !0

O, 0 O 0 ,
O O. ]

, O O O0 O0
"O?,,. O 0 0 , O,

HIINlilc Jl , BcOK()K.lilccH1,1lt () I )\|


cltocl () poJil JcK. IilpilUltrl tl r l locTtl.
HatLl K-ltttcHT \llll, rl,l]
cTI l, tl-,r i i KotlccpI]aTI l BHocTl t.
lIe tII1rI ]ii ]\lIi\ltl TpeH,Iltl\lll. l,rlrl tlycTl]yeT .

, 0 OO0 ? O

l\l.tl

0 OO? 0 0 OO?

llrITl1

tl l ,I], I] pl l i. t tltl I1 I l I}ecl,IlpoBaTb


cBoii . IIl1NlrI. r, ltpttopeTaer,
He,tro ,tI. tIel\| Ilpocl,o \l.

SUper 250s, O

tal I tI-cl)cc()Itat
T()-l

Ll

l}

LKo l}fltrllll

('otlllc rtc

l l t r l,t t

l()\I.
t t

rtr,1,1

tI()l)I ()l l

vttl

t r l

JI]O.,1l

lTb

()},tlI l Io.

ta cTa-,t Cto-,Iee

t t

l]

tITo

KiltIcCTl}a l,KatIlI. \I

l:t

t. ltpc\leI la

Poccltlt II]I1. l, KlltcttTa tlopoii


Hel{O }\l L) l,. lIl|{ll l !, eI{p()ciicKOl L)
lI.1Il tl\lIllttl. ]Hacl,\I
,llllrl. \l. paI]l1-Illt\ Il,|,il lI
- ,:1. ,-:l l t t l t Hil11 lc H,,ta

cl

li

]ol]lllIlocTl1 tt ,tll,ltrl ll

rLt ttPt t,lccKl


l lcK

]9

\l_lIlI . ()rr ll()llllIlae,I. IlllcKo,lbKO

1.1

L,

l.t i

0 0, O O O00 , , 0 .
ON O O -

, 0 0
OOO0.

20

ll

/i

,4l VlSloN

20 12

-,,.flS

'l* -

MoScoU

BblCTABKA ,t VlSloN I\
N,,l . U
ltJ - 212.

J
viloff

l ,. Iv_" N/ N/l , KOTOPON/


N/
.
PAN/

ollcK IlI} (ll ;tt


rlultii. () l ltta,,ttltttlB tl
ililll] - I}oT tITo Jl]I.1eT -

.ilrl l}l]tI \1-l 'll":l\

_tttii. OHtt tl, titI]\I I.Irl lt (}lNI l] ll-rltt tItilI I IIll I ttrc tt. tltt l trtl t eii.

.rtlll Bo,iloKoH. ttrt. rtcTal]-lel] ll tIa NlacTcp- K,llacce. lIl]liIl


to }l otl \t ll Nl - ]\lo,1c"t l\I .f Hll}l Ko"1.1cKltii ltt - l]ll II
)+( ll t . BHy,,r,pl t ocHol]l \
-t
H_]ol] rt ,.l J lll,b .l
I

Tc\IitTllItccKI

l\

Hltpitll. tel

t t l

ii,

*,, _z

}l.rl t ].l Il .,l.

, .Ille - ll 1 r.l. r 1,ii . .

-7

-*_


.l , ].
. OreKra } .l

rrttii ca.,toH mit, Vision p\l1.1 llt tltTe.teti OJt,zk.l1,1 Ir lKil\I. yxo_rtt.rlt II.].
tltlLlt,.r ll pc.].lo)liI I-1 I \IaTepl la-,I
o(leH _1-l l KiiTH \l BI l IlTaH rt (lrr.
.rr \IaTepIIa-,l. lt.lHeIllI ll]
I

,/

!,.l\ l]tl.1oKoH. ltl I} Boii l1HTe.l.l ll ii rrattepe l l ].]il

.:
'./
-/
-,ffi

Bll lt
oI

tl},meH l le ,lltli i l ti

t r.

;_l.

ll.,lllllil ll t t1_lttl,tt tKrtHcti. lt,>t


Hil\I \opotxo ttrtti - i\l ,: - 1,;
IIocll"lI1. ]l]I, Hitc llIl l}\llIHal]lI ll ,lll co\paHIlTb KllK tlacTb lITO-

ptltt, HiilIeceII ),\ltll.l\III lI]-

I
&

Ha\Il1. l}\lll 0KpamllI}aHllri. I} \laHel]e < Ilo.1YtIIlTcrlD: \lecl,tl\llI tIpe]\IepHO.


\l,IlII ]\l. rr,ltr I]tll"llIll
c.,iy,Iiti i HtlcTt

pe]),,r ,r

ll

BoI,o }

| ll]jlll"li i lt.t 1,iiTlr cTilH,l|lpoB ll

ttllt.tottotl. c(lt

Cpelt

li1,1

aKTviTr bH

\llllKitlbH1,Iti Irt,

\ \laTepI

ItLIo l] Hatl

lTe-l

\lccTo Jilllll\lilcl l\ll lrtt KltHeii


\ l]o_iIoKOH. l l lpc,lcl,ill}ll\I lI l1 I} coelilHllll }]. HeclroTpll Ila . tt, TKilHlI jlL,II
l

Hitypill

"1,1
I}

l]

L,lll\l

Hcepl}aTl l l]H

cTI1-1c ll ]tIII ,L:l


\ l,\lI} I} oTje"l Ol] l},-

(|l ttii Hepc;t<ttocTtt

tt

-,tii HocTll, Yrt-:t Hc1loB-

ltoc oKpitlt ltilHlIc. lt. Ib tOltilH lIe lltlTclt


yTo.1II]eHlle\|. ;_ ll ,ttl l,tt
l Karteii t.t,tlL,Il IlNIeeT llll lloKyTaHa
1.1et ii HHocll ll l1 ] ll]\1.

21

/_--

':

,.

||:.,|

|.,|

tttl.ttt,t,tit ,t -iL ,lil l],rl \l l \l. O,tc tr


jll}li I}ll (l:t1-1ltlltl li,lt{lI
I

l] l()/Kc,l,il\ t r tlKt t : "r

rl

Kl 1

[l,r, tt "lIlrI ,rl Tel\1a \le-rKl1\ ttl}cTotl KoI}. ,,t t let t l] I loH -

H(li| \tilIlc|]e. Hilllcccllll1,1e llll plt ltltl t


lal,ypll lbH TKal lIl. Kpyll lII} \
K},,Ibl,},p l1Nl () ,I",II,1ll-rlI

ll

I] }l,Lll1rI.
tt":t , l]
l,. iLllil ypaBHoBelxeHa ll apl4cToKpal,I l1I Hil. tt l\1oTI1 t]
NleJ KI lx l}tll}. .
JlIel1I tl,| ll ,llil lrIllclKtlo JepelicHcKoii rlt.

l :

Itc).l

l()cTb

l.}

" ii

. .
",
\ . .
, ,l,-

, .
, , . .

: ,.

",}i:::i.|;'

-,teTHelt rr 20 l2 t trl,tl t
l},l c\lltl.1ol Il \ I Kttttcii: cllH tl ll-

(IecKllx ll :t,I,.. Ill,


o,1cltll_]HOe l}.llIItlle lt.,,tll xati-TeK. -

It -;I\ l{
.]\ll]t, "r .
lrt.t rlrI ,,r II-}ol]iiHll ,]ll l]o,rloKoII.

-t,I}
I

l-

ll

1,1

,rI

c(lcT l lece

11

1,I Irl. TKat,t tl

c",to;K tt

Ill].. tlx lI ltecbNla


t{ ll\|tlTl.|pyI -l 1,1 ,. jl1,1
Killtc, lb Ii()]. ltl ,IIolt Il
tIcc Klle TKilH l I]Ol pc,tcTal}-l|eH ll l,t,II]
I

1,1

],q HTHOTI I l I yl,otle HOcTl l ,ltl 1,1-1a ]ll1I] I] \lli\] pllc),HKc: ,. l}. . \le,lKllL, (l)lltlll

. TaK,+ie I l \lI l 1-1otla "l Ko.]IltIecBo KoTpacTol}: Ill)o]patlHocTb


coe.lHel,{il .rii ). "lIt -

.l Kll l]t ii r ttt)


cIl Iitl \l tl,tl l]H \l rt,

I -

_i

I loBep\l I,I,. r t.r


-}lt
LItltlr1,1ii I\.l.1ll litl,
Toii .l l ,].l

rtaToBoii

t.ltr

-Ilr| HttTeii. cotleTaHlle

:.,|;,|

:I,t I]

ll\l ir-

, lJ ,\l :

l\1

aTl

..:*||

tt \Itlll]\I\I.

{_'!ilii!i, .

ii

,|

\IIItItl\IlLll]Nlil -lil
Telta apxtlTeK,t,ypocl,l
piiBllTlle l] OT,le"lbHol,l TpeHre. -t .

y.lbTpa\lapIlHa _] tlRclit llH 1IIIo,

-1

.-!l:'|,'

'. !!;,;,,

i'1|.|-|

tI
1

l.,l

')tle1,1t

o-t_le }lri

l I]a

ttlt

tt

rI

ii .l

ecol]Nl

Nt

NtaTeprtlLo l]

.]]\1\ . TaKoii Nlot Io co].laBiiTb tiii .

,q\ ui,i.

.l}
colleTaHllrl tl. lt t.t 1-1,tt. t pe,]ca -l KIIK
J. J-r BepxHeii jlri_l. l,iiK I1 ToHKl]e.

ToI}

copotletlH . KaecTrle ,1 1,Itl "1 1,1 Cll He\ly Ko\Ie _1!, I lc -l b]oltaTb

]\I ]I,1tIl ]\IIr: (l)

]\1

poBHe]\l . l

I)l t KltHei

TKi,iH

11.

,r \Il]l tl tttl"tt,l - t.ll]II tl -

:. tt l]. tl.

t,t]ttrl. ,l tPayHa. r,
,_l}rl pl l lt }, 1,1rl ,
litt ] rI
ll.lLl <(pacKpacr1-1llD. -

u: "il

", . *

l4I\I. ":1 I]I,1l,,l .


C":te.lyeT oT\leTtlTb , -

. HetiTpa.,lbHoe

: , NI-

. tt ,

trtl. rlNl
lrc ,1 b]olJa l,t 1,1 -

t , l , ,
,.
!iilt :;:::;;
r,ettc |!|l1,1 tll,_il
ecTect]cHtloI IlIlI},l| ll \1,1
N,l- HoI}oIo [toKo,,le tl. t l'l t Tpil]l ll tl t{ \l ll H'I l\{
ll -:IrkIl: rI
ll ,. Hii r, \litl]
tl]N,l)

, , _

tl. -
yHllKa_II

\l.

|ll

7i?'{:a, ,:

||
,'!:. r;a

i;. l :i], i .i?

*+::

pluriel
" rmir vision
20-22 2011

, rmir visi s

5-6 2011
.,

lll20

] ]

KoHypcbl

,,-jl,]

"" l
, 6-

" " : 29- ",, "MOf|A GG,,.

rS

lllt Nlllccllrl I]I] it


icKoir \l

,l lI llPtt;1|]1.1eHllC -

Llx ptll t tl t-t.c,,,teii.


tt t-r rI l I} HoNl l l l I t ; l }r.rl,> .iUI ll
r TNl ' . . .rii. _rItaiiHep Tartapa .rrrlt
Ko-.r-lcKtlt teii "( l t,,leTHt t":
r }, . . ll-. _rrtiitt KccHrtt
ct

t i

I O-|,etIcc l,I]eI l ll

lLllrtrlll lt t,.rlt ltltttlt -II-1IIrI oCt tlttLl

Cepoii

r,r,

Htlrlt tHatltt tt lI (llr:


r , ... . NlocKBa. ttiltittcp CBeT_taHa
)(aHTa1,1"lotta ,r--ll tci i te1-1xHel i ())(l \I Itelt.tt
c],1l- LI>:

r T\t . . . ltlilittl E,lr-tta


Mrt-,lbKttta tt E.leHit 1l(lttt ()_.lllll
ltltlt

"

t.t

tlt,le :L,I())}

t ttlrlllrtattt

t t

I I

Ie,.

NI D:

r,,

NI .:l.. .tttii tl B_lLotlll,tetllt Kcl.ri I,I ttlt t. ]\,t I tcc t lt l Itl_ l }I l l \lilD.
Horrl tHillltt <{ )t,):
r TN'I Sky Lake, NIocKBa Ko-,t-reKIlltcti .[.llKo.rt,Hltlt
c|xlplla Skllakc l(icls";

",IeKt tt rc,l

}, rt

lLt

tTl

, . .

CrI l tplltltlit .,l-,rt

tci

l-tl t

ry

_-tttaiitte1l

ll, l teo.

J
\?

r.

eh

t,f

ir

,ij

bJ/

ll.

l!

bg

1*

r'\,

.irt,

tl

;,

LT
\

ts

:<l

(d

tr
ts

(-)

j
m

lt;}

I
S
F
S
Y
S

*:
(
q
F

S
G

S
q

S
I

\z

l
/\ \

i* *l

,Fi
l9

ffi

,,''

D>

\.

lE

ts

_
d
I

\\/]

)S
S
_
F
S

trt

ts

\. *

8:t

Fr'{

\,i\,

iI ;

__
lr
rlii rt-rttt ll ;il \lII "l,rtllll

ll

l]l,i}tlIIii Kortarrrrrr " -

rr, Jlt,1\,llllI\1K)
\lil. lcI l bKl t\

.It-tIl

l,(,lt l]l -i1-1)()tl i1,I. ll l


1,1t,tl . .,r
(K().1.1cKllI1,I ._t},ltt). , 1,:l

L Iil l

.l ] \l.l-ll1 TO"lbKo col]pe\]etIH1,Ic

l(),lKll ,|jcHllrI _]lltittiH:l tt tcH-

_reHttii. tto tt itlctlltoTtto l]OclIIl.

BTopoii lt-tl ll -le}le,iiH}iK) Ill)c-

Ko\lIIilHllll ist1, 1t
1-1lt ]1l .lvtlv K()"1,IcKIll1I()
Nll1l()

{"

'lt
rt--()t ] lttxc r tt,llt,.l r_r,t
oart!,KKllrco).
]\I
.,1,1Ltll
tl.ttttr lt]o\HolJcHll Iel)\IiLlbHl)lc llc l,otIHIlKIl Ty,ptttttl.
ltl,r,-rrrtl I} Ho\lIlHillItl o]\ltl,ro.,tcxttitrl o,,lc)k-IilD cTlt_llt
t

(rto.rc1_1c-;KIlalt

!,

CBeT.raHa tt t . (.r.rtt
<ltii tt.roTitxo).

,i

ts

G
S
I

S
L
G

m
cr)

q
ts

tl-r t} IIo\llllIitllIllI .N4}, 0.1c7k_IaD


Ko,r,rcKltcii QLrick Starr. lr ltt-;I ]\l},,rIlllla\.

]\l .1l1,1, tI, cOlteplIIilb ilI]l1aIlepeJeT.

/\-

F
l

,t

,,Irttl It HO\lllHaI111 o!e,lollatl .litD llpll ]llaH .


ry. t,t Nl Ko,r.rcKllcii uCoH ),rl.
.lrt I} HOI\IllHaItlIl] uN4a-,rertbKoc -rlilD l,ilit.r
li u ( Ko.l",lc l lrl l\4 rt tl l " ),
1,l tt-1.1 l1 ]IIlI.iIo\lOtt I,lltI o-,I\rtIll.,lll
ll ,:ttl \ltl.lc.,lL, (-riirr - -K1,1lrtl,ra t) tt
Nll.] ), ". o.,titpKttoT lt,tt-t,l, Illl]lycTpl1ll \l,il. tllltl(leccl.toHa-,t lll,ellaTypt, ll ]]ta l . l ]to\Ia "
". l Il }l. oATc-ll >. I t t ional Textiles
lI " tl l\1>.
t

24

LIJ

=
Y

l
0

S
I

Y
S
L

ts

I
G
j

ts

l
0
F

l
l ,
, .

? l t HblM ,
.

, N/

Mbl

I]] it
N,t l,t
() Il.

,l

q*&*12}rl

Bol\,1y ts N.t l lt 3 .

]\I1.I

l2

cMl.

\,1 Nt

rl :

4,5

ry

6,

ry

-l,rl

oKporl


t]

2,0

]\,1JI II2lrl
\,loH

, BopoTIJ

I.1

il ]\,l.

t, .

(.

l ).

_ l.|1'jj:_,_u:y..lp,_"o,o *'V?
v

Yl

'
\,

(;

-v

' ,i'

7g]l
gl

:iii:
""r,

|,io"

"'

_,

--'--":::'"
Arellbc 5120]]

"

-'

Y;j;: J;

T",*"o-1'iJ .

..

"

"


.
5.5 . ir ,
- .
t
2,5 t tr

tI

_/

l-_

,-l
il

r'z---=x

25

l
l


.
, rr lI l (.2).


(.2).

N,I . KoHl{(IecKoe t] .
lr lJ
l0,0 (. 3).
-

(.3).

. ll. N,I
32 . l7 . i
(, 3).
.
.t .

.

. 8-10 . .lI] i I]

.
l

lr--.

4.

, -


(. 5).
.

N,l -

, 3,0 , q t,lll
6,0 . tI.
(.. 6).

]\,l.

v .

t , ,
.
l .

( (l

).

1.1 . rI pacTopolll
.

,rtl .t . fl 50 cbr. 30 .

r,,lr KpltBoit
1.Il4 .
.q 2 r . 7.

mt Om O t t u du m uuu. mm, uu,u u m m umu, dm-

]4 m m u Jt
t u dul mdmm. O uu MoJlcHo um m
uu www.cadrus,ru. m 0m urcu u u uum , um m m
u!

3 O : www.mdws.ru/D
OO,

0 , O Cadrus,

5/201

']

-0

J]

vtll Mittc. r,. Mitlc

cepc,lI,|Ha Ilepc.lil

hitt,. \4ittc. h. ]\4itte

cl'l]e.tl{rIi] li

(StoIl) Lrh
TciIc, Oii,

KlI

tt
l,.qlt 08- I4

1,1

FitclcniaLlf. FiI

HapilIJ_|leHlIe rl

Naht

trll/

ih aul'9 l

,t
,utlt 9 lt

U lug

Shult) llst

]]|]

,|,i

ll

ll. tl c,IopoHa/

ScIl ult) O]St

Itintcrl

(,rrr) r,ll
,ilil colroHa/

Stepplin ie

jl11l{ll tI1.1

shlit allzelzcll

trt

ii Kpaii

r_

\\
l

"}

t
,i,
"

ltii Kpaii

1-1tl

ll bii nclchen

\|allxleT,il

Sch uIt

:I/-ltHtlt lt

"q'

(o

to

-0

trt

;;i'fi
'

-y-

l)

trt

\
l]

*j:
j:i;
,1.1

i?::l.:,,

q|.

rr,,r'".'i*,,

,
!
Pronty
( ():
(495) 742-5,4
/z,
6, ,2
cp,z \+>)
, .
. 1lo,
, ,
info@qela.ru
)@gela.ru
-
, r l www.ge[a.ru

-\
\

"gl.r
---'

l lJ';
, . ". No 4/201

\
i
]

ii

,_."*

6-,-:

.-],

l tV lz_l


_
12
,v l58

1.1

(t. <> N9 4/20l l), 158

4,


./.0,5

l!!

-l , l58. }, -

fl

. . -

!_

0,5

-.

3 .

. .
.
t
.

_ _ g_lJ

-l

?I
lI

tl D
ara*r i -

I]

,IrI

2
r.I.
l
0,5 ,
- 2 cMl,

- l t.
. fr rI
60 . tI tl
.

.;1 zul
l zlqll

58.

0,7

, -

0,8 ,

1,2
. .
l
.
. HecTtl 1,5 .

. N,l

.
,
-
.
0,5 ll -.
,
. .l -


l] .

5/201

']

29


f]

\,l -I-

. nu-uo*y,
, ,
.

-I}
pll

, , ry, -
. - 2
. }r

]
L]lI

rl ]]

ll
l lfl
lii]


.
.
.

lli

O, t\ 158


Kh/P

/
/
ls/

79,
68,5
84,

l/

s/.
Vl lU

ll

l8,7
3719

6r

416

i4,8

1l4

1/

9,5
9,9

19,
17,2

42,0

56,4

h/.

1/2
79,0
9,5
4,

l58,0

+ ,5

22,2

fl

R/l
d/l

ll

/r

1l2BulllX)r

'1612

3915

8r5

2,0
4,0

= 16,8

+ 1,5

= 1717

+ 7,5

+
+

'l2l5

47lO

14

l64

(. <> N9 4/20l l), 164

Jl
lI

D ts
ara*r l -

l64.

r 5/20


1,5

1,5 . fl -

JI


l7 .

. [

8 .

.

0,5 .

. .

],5

,
3,5 .
.

.
3

tl . -

-, ,
-
.

.

f|

..

] }

. -

, ,

-
. _
2 KapI,IaHa. -
},l
.


+ 0,5

.
.

O, 164


Kh/P

/
/

r
Rh/.

Rl/
s/l.

Vl lll ll

R/

d/
/l
1l2But1l2Or

1/2
2,0
41,0
35,0

82,
7,
87,

164,0

l9r1
3916

1l4

1/8

41 ,0

20,5

43,5

/,\
_]

+ 2,5

@,,u

10,3

17,5

2116

2-1

Er:;l

6rl

ll
.

4215

l5r3

l6,9
8r8

4'0,0

ill

+ 1,5
+

2,5

+ 1,5

+ 5,5

= 1618
=

hl

li,3

l8,4

4615

5/20]

16

17

(cMt. <>

4/20 l l ), l 76

L-r

0.5

0.5

\
+

Y
I
S

?]

ll

D
.r.*r ] -

JI
l 76. Jl 2 .

O, 176


Kh/P

/
/

i 76,
88r
73,
93r


Rh/.

Rl/
s/l.

Vl ll/ ll

/l

1l21l2r

43r

614

1l4
44,0

44,0

36,5
46,5

1/8

22,0

1,1

,0

18,3

+ 2,5

= 2214

i8,3

44,

l
- l

. .
, -

1,5 .
.
. , -

46,3
16,3
9r4

1,5 ,
- l . .
.|| 68 .

. '
JI
0,7 ,

0,5 ,

ll
.

R/l
d/l

i9,9

112

88,0

.
0,5 , -

-4
,l
,5

+ 1,5
+
+

+ 6,0

l7,8
= 1214
= l9r8

5OlO

u/.
tI
.ffi rrl tl tr

lll4. -

_t-i

}fi& ]\|ltHyc 0.5 r tl t l] .tI


ToKll . ful
llll1.1 2 cMt (). ,r HllKa oT.iloI4Tb zu,l 0.7 clt (-tl tlN,l BopoTHtlKa), t
3 cr,t ( ), l cbt rl i]l 4 t

t 1L


.i, 0,5

*l

(Iltt.tpHy . ). tr- i.i 1.1 il,l BopoTHt4Ka 0.5 ]\, ,lrl IlrI 1,Il4 -

tlll . tttl t]opoTHllKa lr cToi.tKtt

1.1H

1.1

l\,1Nt ]\,l

rt tj IJ.

ffi
&'#

lrepnTb rr.
l.l l\1 ]1.1rl
ll},iil]l]l1ll.,ttlt:t.lliiilttl,q1.1

I.1 ltI.1 tIFIIl

.r'r , l.]Ll ]\t.

t.ttit

ll ll ]l,t . ll l]l1 ]-:lll t]JeI]o . ir TotIKl1 "l{ tIlI B",teBo Il l]iits


l]\r ]\r Il ]\lii ,rltHtleii (.lrrHlreii ).
I,IJ,I,llHtl14 -l l] }, \l\l -l\l
N{it ,. ,ll]\,1 .l cpe]oI] ]il}1ll 2.5 crr
ii 1,1 1.I. 1.1 _liiI].,ll1Il HlI]a ),,.
,t DIl l l . lt -:t l1H I1 oitTll l] cooTBeTcTBtItl
]\l. ,l ]\,lilery ii 5 cll llt.ti't 24 crl cooTBeTcl]l1ll t. I,l -l]ll pyKal]a. .
.t HatczHoii Kapitta.

*;]t*&*-_-.;

OO

h/
/

!
!

Als/p
7

Kgh/BoK

47,

41,6

112

20,8
2,5
112

1/2 ,i. 0,5

1/3 ./. 'l ,5


2

24

l|
ffi :eTalll }

-r

i _

2'5

2'5///

/\
,/
"
ra.-/

]\

/\]

)+-1
,"l
ll |))-

*t
a

1,5

\,i

\'/
\i

. HilK l\l, 2l .
,\

-]\,1 2 2

(, -) .

l JI I]

.
]\,ttl
N,l

rI ts 1,5
.

, rI

]\,l.

- .
I .

lt 5i2[]]

176

, l76

SSSSSS

>

SSsS

sss

!
q

)S

ts

Y
S
I
S

_

J

S G
q SI )S

q 5 m

{
> G
S

! F =
S
\
,i q


S
_ F

S
q
S S

Jl -

.ra, u.pra*

uru

, l76.
3 . ,r
. ,
, )<" .

15 ( : ).


-, ,

, - JI .

5/201

N,l

OO 3OO 0O
,176
OO-O ry, lvl

,
,
.

. -, 1\{
-t

/
/
FWl

Stl/

73,
93,

1l2
6,5
46,5

2,

42,

21

,0

10,5

1l4
18,

Shr/

N'I ,r Jl.

Jl .
r,t

t 3,5 .

27,

48,6

= 1/2 +

2213

= 1/4./. 1

5,6

= 1/10 1/2 +

25,3

= 1/4 + 2

Vhr/l

,
, .

3.5 . .
-

) 8512

Lbh/Bc
h/

, -

) 11212

,
(!

Vhsd/

hr/

./. .

5-6

,1

.

.

-l

f]

lil
EI

--l

!!

--,

.ruar.,tsIO\I
,,1. tl !l.
Kap}laoB . !
-
2

--_--l

-l

Fl-t-l
l |,]i,

!l. -
,rI\,l l


\1 ]\,1.

. ,
I ll2oT
&rI,
it .
.

ts

ll -

j
F
S

fu,l -

.uro no

"""",-1"""

fli

dm um
t> )lm O:

. u

www, m dw s. r u/ m l l

mum u ,
uum <rO uu O
u du,>
(z. , u).

l |/20]]

u,Wffirli"

N/

l
I\/l
TEPHbl


| -

IV
lt N/l
_

l\/

drc
dut

u
mu

tv
l
_
l -


t\/,
N/-

l
lv
tv l
Iv HoBblX

, ,

ts

IV ,
KoN/y, ,

rc
u, m
uzlu m
mtw (27)

IS

F
q

sts
9

OCHOBI )(A

Li ./ 0,5 -

i, 1l

]],

3-

,|

ilI

ar"*-.

ts

w.
, -

+.J = lt)

Rh/., Rl/,
Lg/. Nl t/. TotIeK

Bh 23,5

iUI,


4 , -

Rl/.

W-Rh/.
.

Rl4,5


W-Rh/.


0,8
R ./.2,5

}I
.
w
s/.
l .5 .
]\,t
Jl
l .
il
* )(

.

R/

, .


( ) 2
1,1 .

JI .

2

.
I

R/

,/.2,5

Ht 21,8
Lr,

0,7

2,5
,t

R/ .

.
!
t
.
I d/ 3 .
3 2
}.r 1


0,3 ,Irl
.
I4
.

-

.
!l

14 .
!.

1/4 Rh/.
-

.

: l/4 d/
[ : , l/4 Rh/. tl..

51201

-]

,
0,5 ,

/,
/.

.
,[| -


, ,l - .
!

s/.
.
, lt
, , s/.
2 .

t/. 0,5l (

).

-
.
,

fl

t/, ,l , -

( q :
2 - }" -

l/2

O, 46

174,0

92,

1/2
1/4
87, 43,5
46,0 2,
41 ,
20,5
47, 2,5

82,
94,
63,

1/8
21 ,8

11,5

Rh/.
RU
t/
Ls/
t/.
R/

7,6

23,5

= 1/8 + 12-12,5

43,5
2i,8
.Q 8,

,1/10

1/2

+ 3

(12)

1l4P

= 1/ (.

l8,9

2/10

25,7

2-2,5 (2,2)

0-1 (0,5)

( 100 )
(=

d/l
/l

'l3,0
l 9,4

: 5lr3

/ = lr

10-'l

=
=

00 )
+ 1,5-2,5 (1,5)
1

2/10 + 0,5-1 (1)

5r3

(MW

1/10


,l/

./. 46,

l9,5

. . . )

JI -

, zL
,
1.5
.

,

.l ] v .
,[
,

/,

l/l0
,

s/.

0,5 ry -

-
.

,il l4
. iul
N{
,
t


rI 0,5- l crr

fu .

JI (R/ ,r 2,5 ).

Kh/P
/r
/
/
!s/

}. l
z, -

, l/4.. 0,5

,] &l .


3 , ,
3 , .

,

"rI .

)(

, /,
oTpel, /;

,l
d/
3 ( ). I /.

. 4

4 - ).

= 1/4./.

1-15

(1)

: l

ll 5 v ,
9,5 .
ry
rI f .

2 .


I,5 . 5 ,
Lr .
0,7 r

rt .

,i
2 :
2 -

, 2

.

;l . -

,
.
2,5 - ry
.


- l .

1,2


, .
.
0,7 (..

).
.

(MW) , .
JI

.

,
l

- .


tl,. 1,5

JI
.

|[l


Jl .

. ( )

rr." Lr/[. lvl Ah/


.
.

JI.

] Kgh/BoK tg7.
, t/, )<
1,5 -
.

, .
at .

Kgh/BoK , -

t\ OO

h/
/
sW

lsl
Kgh/BoK
/ l

4,5
5,

3OnO
63,

l7,

25,5

112

.
-

4-5

, ,
.
7

.

l/4 l

, ,

15,0
= 1/2./. (1/10 1/2 +
= 1l2 +

l/4 2 -
.r .
1,5

JI .

20,3
25,0

,Q

4-5


, -

/-

, ,,l 25 .
ll

]\,l.

0,1

1-2 )

(1)

(0,5)

5/20

1 1

40


ait] 2 l] lr
.

tl Ll 1.1lJ
tl ,,
fu l /4 d/ l .

2 , l }{tI &q .
l/4 l Jl t
2,2 ( rl _t.t.l)

,,1 .

,r oKaTil BepxHeii (IacTl]


BepxHeli ll . ToeK t,i
BepxHeti _ ts
1,1 Il -rI I,i
I] ;<ii .
ii pvKltBa t]
I1 \I.
l ii.

l,t

HlI

ll JoB

tJ

\lccTax ii li. Ieii,

l ll tt pyKat]a .
l]1,1I,1]\lI1 1.1llltI Ho\,l .:I 6-8%, 1.1 I]l\1
\0-12%

rirt. [ 1,,rrtl] l{ l4
i,l \/ , Httlt<Heii

it pvKaBa 1-1 1.1 ] .


t.lr cKoppeKTIipoBaTb t],q1.1 :
l| pvaBa II ] lll.l iLl
l _IItlI1.
Ec.ltt Nl.ll] Hil t]I.ll1e \l .
q ,q l2 crr. .t I,I -Il.
OTlleTtrTb \l lle ll .
,,ltt HllTI4 }/ ]\1N{ ]\,I ,l..I .

..."...." .qys,._L._gt......
Beleg }r ,
_.....................q:q, Qqr., r.,.
W

_

.....,..,. ......
.

"... "._rc!-9..999{.

(s,) 99Ih.....

0 (hsls) 9.9t!9.ql..

v.M./VM

_.

_..

_..... "....

_,

....
..

, -

...._...._....".......[9. 99]....,

h.M./HM

, -

"...,. _ ......, "..., 9I..q?9|. .g!.sl.,,!.

Zusammenlegen/
;,Lqg9..........q99,|_q9.Ih.

FL /Fd

q,]....,

".

q.9Lq!

v.K.


q9L.!....._......

MW

h.K.

hr
.-........'..

l
..


.9...9!...............
,|'.,.s !99_......

",:."",-",-

i?l

.r]l

...

1-|,.2.I

h.Ae

........sfl.h

.......,sq.
.'!

rh,2 I

9,.9|)49,I........

5/20

,]

41

cr)

Vhsd

Vhbr 22

ts

S
:

%Kw,/.1

1 Vtu,1.1

1/

1/q

\r

Kw.1,1

Vlu,1.1


l4
(). ,

,

]l

}HH;J," J; ?J,;,x#:},;

"'
:

(), (), ().


,
!,, l/l0 l/2

|l4 () 1 ,
l/4
()
l .
,

).
l4

,
.


.

.
zL JI
l
0,7
.

,
.

zL .

, ,

.

()

.

li|
I

, l
q
, -

. .
-

.r
.
.

5/20'1

']

42
2 .

.
-

lo I-|.5

l/2.


(). ,
!

2-3 .

.
- I
.
-

]
, l /2.. !
(0,7 )

.l ,5 ..

|f2 2 ( ). !.

, ,

5/20

-]


; } \4
.

lil
IJ

,l

r uoxBaTa :

.
|/2

.
:

+ :46,0

l/2

/.I/2:47,0

I,0

/2 <(> ( |

l ),
.

.
! -
l4 ; , ( ),
3 .
4 , l/2 * 4 ,

.
( ).

.

drcu dm.

4
O OO
]\O, 3]\ 46

d/

W
W/

1/4

82,
94,

41,0
47,0

20,5
2,5

4,

20,0
,0

10,0,1, 2" = 9,8


9,0 ,l, 2% = 8,8

1l2

36,

StU

Shr/

) 98,

(!
r

Lbh/Bc
h/

) 79r

l9,o

4514

Vhr/

Gsd/
Vhsd/l

hsd/

hr/l
Gr/

=1l2!H+1/10!H./.2cM

22,5
l9,5

= 1l4,l .1

= 1/10 1l2 +

5,7

25r

39,3

1/2

.l. 2" = 22,


=11406./.4cM .1.2"/"=19i

l 3,8

i9,7

= !./..

./.

./,

2% =

,l,2/" =

5l

13,5

=11406+1,5cM,/,2"/"=2415c'l'

= +

./.2%

3815

,1,2'b=19'3cM

WWW.MODANEWS.RU

O - O O O O

>,

8055
444l

. .

".

2oor
YJ

bel
l

( , Nco] /200

55 0

(, N07/200]

200 ]

ss 07200]
(,N08/200] - 5508200]
(, Ns09/200]
sMS 09200]
(, N] ]/200] - SMS ] 200]W
(,
( )
]/200] ]

Ne]

(,

Np]

sS]]200]m

2/200]

beD Na07/2002

( ,
/200
(, Nq02/200 (D NO/200
N!08/2002
Nco

ss AT012002m
(" Nao]/2002 ( )
! SMS AT0]2002d

""

200

(, NO/200

N903/2002 5S02002 d, N907/200


d, Na04/2002 _ SS042002 d) Na08/200] _
dD N05/2002 5S052002 dD N09/200 _
s5062002 (, N]0/200
d, N!06/2002
dD

200

sMS ] 2200]

22
(,N0]/2002 SS0]2002
d, N!0] /2002 (

202
d, Na02/2002_ ss022002

(, N04/200
(, N05/200

SMs
SMS

072002 d , N0 ] /200
082002 d, Nc 2/200
2004
]

200

SMS 0 ]
s502200
ss03200]
5504200
s505200

d , Np0] /2004 _
(, N!02/2004
(, NO/2004 _
(, Nc04/2004_
(, Nq05/2004

2004

ss

09200

ss ]0200
55 ] ] 2003
ss ] 2200
ss I0

(,N09/2004-

sMS 062004

(, Nc]0/2004
(" No] ]/2004

SMsAT082004
55 072004
SMsAT082004

(D

2006

2004

Ne]2/2004

55 072004
55 082004

ss072004

() N0]/200 SMs 0]2004


(, N002/2006
SMS 022004

SMS 022004
SMS 0204

2007
dI) Nc02/2007

ss 042004
SMS 052004

DIANA MODEN,
1

(, Ne06/2004
(, No07/2004
(, N008/2004

S50620
SS07200
5S08200

SMs 022007

55 4449

81

. .

66 6*.
D]ana Moden ( ) Nq08/2009- sMS 250082009
Diana Moden ( ) Nc02/2009 55 250022009 Diana d ( ) N006/2009
5S250062009 D]d)Nq08/2009-sS2501]2009
Did)Nq04/2009
S5250042009 (D])
*

- SMS

, l, 2,

, , AKo.GsM, fu,

,,OG5,tiG5
!ry,

65,

, (

G, ,

GS,

a,G5 GS

G5lil

ryr

),

OO (0 O O
(, , , t , 7 ] ,

0, ,

3 (

, ModaNWs,lU
ModaNews,ru)

:]05082,,s,/Nqs,"(D(
./:+7_495-775_]435/6l7#220
6:+7-926-]4 5] 96
e-mail: mdw5@mdW5,1, http://WWWmodaneW1iU

,r,.(tf),(

0]0277000]650,,:109]90,,,,.6,

],.-O",

ffiai
NsS 2011

NsS 20't1

not

iq

7"*;,

: ri

#g

'itq.

,}

-{,
\

}i

.]t

_l

;,

O
O :

" _ 47102,
uO
0 O
" _ 9910
0 O 3.

O
0.
0 O "3. " _ 236,
0 O u Ou _ 9964

46

O 0 blx
lvl O Ol l
, .

.DoTo DRS,/DSl,4.

l , l blx l r , /bl

l,

l l
TTnu

,I:

fftr:;

l,;xT;;'.;,

]\rJI. fu 15 .

i
t

I-[ t
(<>) ,
.. l
l\,l

:
r ;
r .

(I ,
.
N,I,
.. ,
.
,
. .

\,1 .

! t{. r
, ]\l


iI r{fu.

(/rr)
,
\tep ]\{zL.

.
rI l\.t , -
,
24 (/(2 24 )). ,t
, .

OO O3
O OO l
( OtVl O OOO) OO O O l.

O 0
0 O OO. l O OOO, ,
OO0 O. 0 OOO O0 OO
(. ).

, /(2 24 |

(, ,
..)

20000


( ,

10000 20000

..)

10000

, (.
wtrfliss) - (u . . mm ,), ,

.
!

t
N,li\4 ]\{
1500 . caMoMt

, .
1.1 I]

8000-1000 Mrt. rI. ]l lrIN,Il] JI


tl - 20000 .

]\,l
N,llJ. ll
l.{N,I ]\{ ,

Nl " V

u,

, mm r

(1-2 /)

1800

(-10 /)

7500

(10-0 /)

tt200

(100-200 /)

20000

rtrt \IaTepI.1il-oB
}I. l rlrI
illtl . II }/,lrl
. rtI r:laTb .
lv llcK1I,1:

r N{ cTllpKl.I -l 40':

;
1.1,


ill . .. .ti'l
l:l rre rt l\lzuI ;
r Nl1.1il cTtrpKe ()
N,l. rl\ \Irl JI

;
r cllpktt .r 2l
IJ \1
r " -I cBol]cTB rlt i\lt]
:

cTlIpKI.I \l }/rl I Ic - il
, NIoHo tt ]\I;
r "
NI. t.l ;
r tl t rtl iul

lI-rI

llII, (I

r .-t t] I,.I. ll
l1\lII Nl.

47

ji_,

l
II

\,1,1]c l1

l l

\l

,{i,

I] o,,I H rl

] Lll ll1 \1)

(l1,tlKttllto. llpc]toI]]]atrlillol, .ilIltI tl


l]IlI l)l, l]\,Klll}a. N4ltl; l] lI\l _l-,l
tl.,l t,tl t,t,l Ia.,l blla ]1.l lITc,l c[rt lt1l1,toT
l

II(),lOzKCl]lIC I)\1Klll]a IIit \/ - lI aKI l]I}IltIX _1I}ll/KCIlIIrl\


\'\I('lll\'lIlt)l lr\ Kill1,1 tIc ll|]()ll }()ii |\'!,
Btt1,,t,1-1ctItIttc \IttlI/], t} 1,11l}\ \l\. Il]l1_1().
ll }I,()lttl].llIltll]()1 tIl \Ittl,cpI1l1-1oI} _,toatl,,IcHt.Iclt _1ilIIKl)LL

,lIlliiK1llt-

)I() cIllIIclIltlccK()C l}(),l()Il l}()II IIII()


).lllc ] lltl}{Oc,tll. K()l ()l)Oc llll()_l]\,l, III)II IIl)oll ]I}().lc1,1}c
tI!,,l()K. Ko,.lI,ot,oK.
rl ,,tp. ofl1-lcletto (llrllrroii [)trPoIlt.
"IocIIIl
.,tltt,tt.t1-1 )-IlltcTIlrlFI()c1,1I.Iltiilr cL, IUltpoK(] IlptI\lcIIrll()l
IlI)lI ]Ip()II}l}(),lCTI}c \laTcl)lla_lol} ]i-ilrl Ill]tl lr_l.lttri,

('1,LtLttl5,l Jll I]lItl, Textto-,totr.tccKoii


1llttll II I}IlvTpcltllll\ \1ltllxcT. ]\4tt rtl, fi
KilK ()tltclr(,t||L,\l t_Ill trILIIloIt) lli1.1bIlil. I:tK lt l Itt'llr,
I)accrtotlltlrt llccK(),,IbKo crltlcoCttltt fi-t,tt l}HvIl)cll}Ill\
\lilllcl ll t \l;lTcpIli1.1ott c.tltiiK1lotl.


,
l
l

('artltlt lt,l ll l() I]H\iTpeFltirlrI \1/k


oll}cI]cIlIc\l _1",Irl flt1_1t,tttOtO lIll-,lbtlll il]ll tta tr.r.l. l. 2,
ttvt,1-1lttlr \IilIIl- t|]\ \c.l(lltlI.1rl . (),1llll\I ll]I]O\I.
,lt_t Kl]o,1 Il l)c_lc,lt lt,r tlii II \lo},I o-,t rt tr . 1ltt
c]atlllI]aHllIl cpc]()l] lIlI}O\l uItIpllIloii l.() crr tI ocTaBllTI)
_tl]il ()_ ] ll llaKoI}tn\ ()l l}cpc-I llrl. .ltI tl\ }cpK21,1bII()
()l,ttoCllTC.IIllI() l}IlclllIlcI,() llil \lllli,RcTt,r (t.t_;t_,t. 1. Part.,1l
()Il}l]'I'lI .t_lrl Ilit,Ibttil lI PaCll(),1()/KCHliC ]l]llCrl I OI
l)ll l\lcl)ll II ],1,ll. 1-1t,t Hr,,l,b \IaIl?i,L-T\ II_,l\1. cTat|aTb
ll tIl\ Il]lI Ll1c{1,1 tt r,,l Jlctll IJ[llIli| \tc/|(.I} llIl
tIII}o\I lIIIll)lllrtlii l.() c\I. c-liltlIIl]a,b l] ]tI]a tlltttcrla. J,tlt

}L'"lL'IIllrI ()l}Il I]llVIl)cliHL'II


,t [lo t{ l lit\I ( ttt ttt Hci i c0,()poI l ) KO\Ic t L,l),,t

-1().'1lllL--'l()
\laI

l]ll.lll j1I]c ]Il (lLl.,l. .l), ll-rlI1,1, I}cllO


\I"Il)lI\,) l pOtIK\ ttlttlltttltlii ().9 crt. -LIrl Bcp\tlllc
l) } I}l ITllc tlc ii rta LKcT \l;.l}, ii. Tll K Ktt K lt i Kllx
.t.tl J,Iltcl lltIIlbi\ItI clt()llcIl}ll\Ill. Tlr(),lKJ llc -l()-:l)KlIit
a(ltlKcttpotlltTb Bep\IIIlc ] ,1L,l,a-llt. otttt
t t

-1.,l

\.....*-

Oc,I tl

.,I

bcrl )"lilcTtItIli\l

I].

OTttcpcTtlc -t"trt .lltlt,l .,lIl

Kllllll)ltl }I)ilIlltlI tcrt.

rro,,t

cT l ttttrlii

t1.1.r. 5},

()ll- lrH1 tllcttHeii \li,ltI)Kel TllKlI\I o-I]cpcTLc\I


I:JLl Illcll"ro;Kcl Hoii. Ito I)c.lIlilIlllTe,,ILlIo 1]
Kl)oc I|}/lI() l}] oTI}cllcTlIL, Il},r(lI()I,0 ]\1 Il

lllt,IllrII{
(l

tt

l, ltlt t t.

l
l ,
, ,

_l tt Il},)KIlo ll ]Iol,oI}IlTt] I]ll},ll)cIllII()I() \liiI|)li1,


()I1]l)1,1I _1.1rl t1-IbIttt,lttt Ilil.,I1,1ta (ll.LI.7).
to clttlctlCl

,t KlI itI lil-,]llrlr, II l} ulc()Il llcilI l l I()\I\,. l tl_1 L)


lllll c l llrl lI ltlll{ ll Il cllc ]Ol] }Ic H\,,{(lI() ocl,al},]rI ] l, () l l!cl]c I lt ii,
I

cl)cJLI ll]1:}()\I tlttrlltttttlii l.() crr, l Icllct Ilr t, \IiIllji),


ll()]Itl,1il\l. lrtlltlttl,ttrclii c,I,tt1,1tltttlit 1]Itvll)l,. ll1lo,,ttl,litl-tt,
1]cI1()\loIllIc.It,Il}t() c,ll)()tlKl,lttptrIttlii ().9 crl. l)ILl
ll(,])\l|||t, lllc{I,1 l{ll\ ll)L,llllt,ii \Iilllt,|1,1 \Ic/l\ l\ ((lll(,ll.

("rlt,rlt,t,r,

Ittr

tllcrttlltlt \llllIrl(clil l].tillIl]L)\l c.l},llilc t)_tlI()c.lt)IIIlilrl

(l1.I_1.

6).

()Kltttttlrlo,ttt},l() llO,,1ocv I]ll ll } ()cII()l}lloI \]llIl)Il.

,titiiKllilli,

l 0,5-0,7 .

[}ttv

1-1ttlllt \lall/Kc i,il l oll Il ] o.11l I()ll


I lir l,r,tlii -,lc-|,a,IlI lt () IIy)li

.lcliI,IlI.

I} l)c Jill,b Kill L,IcI}I1-1l


flt)_t1,1lltlt t,l I1il lIl11lt-

()Kltltttllllltt,

Ioc ()l l}cpcl,ilc

lllcltlttttii

-:Irl

cl)cJ

\IiltliKc (cl,p().lKll l tla tt,,t-,t. 6).


tttltlltI llJ I],Ilrl
.t.,tlt -lr,lt llll.,Ibll Ila Ilrl\t\
}1(lacl \ l t tl tlfl"t itcl,t l Il_ I] ll,:l HOI
tll]llIrI (cl,po,IKit 2 rra rr-l-;1.6).
Hlt. ttltt l ltc|]\IlIllI ()Killl I ()ltitllll ii

cl)c] tia tttt,litlrlii

N4 ll 0 , ,

o-lacrIt lIprl}lo1,o

),tIllcl,Ka ll Fl,()LllIl,|, (ctlltt,tKa


r1,I-r. 6). C,I,il.1it ()j1II()I}pc\te IlIl\I
tltI t, tlllt t t tc\I lJI I), I I l l I()IO \1llI l2KeTv
Ko.1 1,I t() ]]1 I}O\l lll Ill]ll Hoii 0.8 clr. t,l",I
]it}1 IlO ltIIcIle\1\, OKaIITol}atI}Jo\{}, KpitK)
\lit l I/ic I 1. t|lt t Kcl t 1-t1,1t I I l)ll I!,c KI l tu I]a.

N] llacc\loTpe-lll paJ.lllltIHc I]llII l-tt


t tcli \titll)l1el, It J \llt l L,[]lIlt. llr c . l.t ii Klltlii. Tcltc1-1t,
tlcoxo.tttrto ,:tlIll \Ialixel,y ll].IlcJ1l1c\I (rr_r,r. 8).
ltttl, pct

_.I..rrt
lI

tlt,tl lrtlrI]trrt .lIl":1ll,|,c-I,l,-,lll

Kporl l1]

.l " liI_IK II.

U,lK,lil,tKil lr\ Killjit cOclL)lll ll } .tlt\\ llilt,leii: llcp\llcIl ll


Htt;KHcii (rl",I.,r.8). rt \I llllvll iill-ll,ll

\|I]l ll] \|iltL,pllil.]lr c.rltltKIloii, r,t


llo.1K,la,lK\1 pVKat}a lI},)KI]O }a,I . l} \1 ]
:tllt lIIl},lI. I}Il l,() clr. "r I] cTatllII]allllrl.

I}lI}1Tpctll{rlrl

TitK KltK

l) HrlrI \IaHriel,a I] II-l I lrIcTcrl l,l]cpcl,1letl


,1.1rl ".It,tIttl .,Ilt. l] ,l,l]]\l |]IlJc ()tIa ,,lll
IJl,!1il ()lIlIl,,rllI,,lllltllll llil ]a pyKaIta l1 ],IIIrl
I]H\,

4_

IIpll\IepIIo ltll ].0 crr.


ltlr \Iit)\I I1 \tilleplli1.lil c.lilllKI)t)lI lr Il}\l ltl|Jc
ltl,l, 1t.rtt,lli. I)\l_t!,,,rl \|clIcc l()() crr,

50
.-.tii , I]tl l]
III

l ,,lil

lt

),,

Nl

tt

lJ ll1.1 ]\I ( 4

t,r.8).

lI coOTl]eTcTl]oBaTb 1.1Il
ypoI}He

l]li pllTlltl l]
")l(il , 8.0 clr.

IlaH t trt. l tpt

-1,1
.-ii }1

r, pyKalr Irepxa. ,q
tlepxtte ii tt ttttxHcii ,tilcTcii tlt_ll .
Ir-|, NlilHeTy Il ] \ltt,eplIa-la .raiiKpoir.

.t

..8),

.
t.I.t lll-{I ?l lI,]ll
}l m1.1pllHoii 1.0 crr. l]\lil ( l .. 8).
r,.ttt lIII llil pyKal]il oT_le"lo.1Hotj ti
cTpo.tKoti (cTpo,IKil 2 ..li).
pttTa.taTb \Ia lIxeTy tt BepxHeii ,leT,L,I l l
BHyTpcHHcii ]\l) IuBoNl IlpllHoii 1.0 crr ( 3
Il-. [i). 1.11.Ill11 \laHxeTy It \l-
-laii

I]

Kpoii rtt rto


r

pacrl ll l]aTb. ,lr.l

pIlTaLIaTb

i\,l ll

! ( ,,l, 8) t

1.0 t.

trl .

Nl

Il)k lI ,Il -l.lll BHilTpeHHeil


\l

"rl

\1 lll 1,1 0.9 r ( 5

LIacTb

tl pyKat]a it .l, ]ts t]


Hit ts .
lt.t q BHyTpeHHeii
tir tt rr ttllit
1.() crr ( 7 . 8).
trt tItlll
l, N,t -it \,1 p_vKalra (
.loKTeBo\Iy 1,1 rty) \1 1,I cTexKaNI
l, BHyTpeHHeii rtit u, Fi

I,1,

0OO OO
0O IVlAHETbl
O I
_ , ""

, , Juki DDL-8700

'i'

-rla*. ..

( 1).

: -

, /I,t,

l/1

ffir

<r

Pu

Juki LK-'l900AMS

-*

MG 40 ( 4).

r(

S-D6-40( ).
!
l\,4 tll
FFG\SES ( Groz-Beckert),

. 6 (


a G
l l

1, 2)

UMA10 ( 5).

:
,4 .

.3

MG 40 ( 4).

u.4

:
Comel Pratika ( 6)

.7

( 2).
- -
5- , N/, Juki -

671

l\.4,


rr l

.8

MG 40 ( 4),

*"
117105, , O, ,
O/: (495) 956-67-75

(t
/

e-mail: i nro@ShVeymaS h,ru


www,shvmsh.r

:"l,

11

_,?

il(

. . ." Np 04/2011

l\/

Mlbl t\/ tv

N/ l
N/ tv,
l Iv _
l

-|[,r ll l] LIepexa

KoIicl,pyKlllll..l l1-IlLI
\l\/(I Il

I1c ,I

Il

]Jll,trI

Il ]l\1cpc I,1rl

ll p},Kalr. I]LIo,1HeHll1,Ic },tIcTo\l .:1II\|\ ,lrl il I}ll accopTli\leHTa lI

1,1|

.Il"rlrI
I

I()-

t|ltl1-1 Iro l7-25-li _tIl


"
ltlltciitte. TpllKoTaxlJLlc. \Il],
tttltl (lrrr, NIyxtlIlll. rllltt
t| pll ]l Ia KI,1 .ilrl rl KTll pOI}al] ll O,rtc/k -

lt

(), lo1,I

lq

lll Ill]I1ycKolt,


(. l

q
S

frll

iq

B,tctlorI !,,l}, -llIcIi] oI\lctlalol,,tI


. ,r KoIOp},K) lIl]()l]_t Il\li
,lllllIlll: l]cI]tllKiI.ll, ] l tt toplI}oH,I -

s
F

(), ,,,,,*,, ltlrltIr,, ll() l()[]ll l()Hlil_-lbll()li

_l

l1l llI I I

_]lc- I rl

K)l

ol,L l_tl]
l 1

ll

Il()-1()e

I,

})rIJ I pe.}KoI]. oI Ille_


l l

Itcl],I,1l Ka.rl LH

,lttttttii ttlt cc,t,Kc.

,
. -,trl, ullIpl]Hy ll].le,IlIrI II \.1lIl, tlll},,:

rr G G

l:e

,5lll

lll -

Bc-,Itt.ltlHLl

()(} ll]\I

HilNI ]\III llzI


lt ]\| Haii,t,tl l] _
Nq 1/ l

\lt,pIlii rrrr |6):


5

l)lIlI

l)),l1 IIltIpIIIIc

pOI,o ]aI}IIcIl l

tltil II() .IIllHlIll


ItcJllltltlIl ,t-

l1 ]_I1e,1I1,

()1, I}tI.:lil

ll ]_:t,rll. ll-,l},,|,il

. II l'!IIIl l)aClrl/t\l1\l()Cl'l' ll,'l'Il


ttr, lrli ,1l.|Ill]ll l,p)/.lll
l

c,I ll

llil,

tlltl

t]ltlp

y,,l

;:t, tIacTb loI

ll 2(l

1.1Il},-

ii.trtl ii lr
,tItl\ll1 },lltlt. xa}:lllKllllt1.1 11lI ,I,l| ()},l11.1. \l ol,Ho-

TpcTt.tii;

r Ortlltt liLlll ( .lllIl lI t).


pt.t ,l lj l.| t]() tIep 1,1 llJlellel]oo Il t- l1rI -rI ]\|tl ll , ltx ]\IcpoI,!
tl l"|,I I ll t]y t|l ll 1-11, r-1-1, ii
-lttll,ii l pyllII1,1 l76- l24- l l8.
I ttlllHoi i tlcpTex li l l I]K,II Llii tl rt .rlll ll.]"ll: clIllHKy. II

l]i l']ll,i]

1,.

I,ll ll,-rI , II()


l, \l tI l, ll lI ll

-\/I()-

r tl

l-tltttl, rrit I -ilIllIllll

lI ]\lL'pH1,1L- pIllHiiKl]:

1, l lIc-l()I}L,Ka

l tt

"rI

t] ll]"llIl. l, Il
l.}.LC-l l1 lo ] tl}, )l,)

.tTo Trtttltt},Kl tllt.t t


},-

HaIloltItHaet.
\1y)ll ll

rl ,rrr ,pelrii (-

IIL llojI]llxIIocl Il
.

Clll'Crl Harl tIitCl'l, ll I}'il

;t.lI lIc 1.1IIil 1,1I} -t.tt vI:

tJrI

r clIIIlIKe :0,3;

r ttpoilMle - Prrp - 0,4;


r :0,3.

t'
ts l] ( 39).
,,
i:

ou
2

t"\

ro"

''

\ ()l-,
-
.,

40).

''

rI .

,,, , . -, -, -
(IrI t,lrL il 2-2.

, ( -

,,

. .,

!],

!] -

To]vl

..\

r,

tl cooTIJT ,. ,. ,, .tt4 -

rr

3-3 .I ,. To.tKy -

, r,

rl 5-5 l.rfurI -
.


|.2|

r,

r,

- (l

1.1 "r] (


0 t 0,3
1,0 1.5 0,3 ).

14

( u):
r 0%:

r
r

- 0%|
- 40%.
,. -

-:

r"=,5+r
l - (
47);
- ,tacTb . .
,, rI
.

5I +
r4,

r=r5dr+l,

45);
- . rl .

,,
. l,Iepe
:
BepTlt

ArAu

r4r

iL - 2-2.
3-3.4-4, 5-5. 1-1,
Al.
14,

JI

14.

- l ll
l lHaK 54)l
-
. :

r
r

1.8

2,0 r

]\,I ry l24:
]\,l l28,

- l

, N,l
4, 44i,
:

?3'

,,

,,

Ontfira

rI .
t,

'

aJl

, :

,
,
I4aI .

:t :

l dl

(pit

,, ,, Ar, .

tl 2-2, ,,

, .1ll
rcq ,. :

+,3,

r,

it

l,

(-

3l).

,:

r = - lr5 ,
il/2O

1 ]

5'
l\I
. ll rl, lr ,I -

[ tl

lr,i.

, rI
} llrlii ,,. To,1Ka ./_. - To(IKa

tlx tI. I,t -

1,1,

TotIK1.1 rr,

1J,l7 l:

aza'. = r+r5

.tii IJ -

l] tI tI ,. rl., tt ,
t, fi rt

,,. t

rl/ ,, ,, ,t ,,,, -
ll.


|u.2|

2i :l tI 1.1 .t. ,
]I -

. .,,:

KI,I

rr,

(..2).

fl

.
l.r l:i (.3) Totl / } rl, or il
rl/rl,. 4.0+5.0 ,
d_, I].
1.1 ll TotlKtl 4_, 1,I11 I,1t ,qii tItl
4j4r. ]\l 7.0 cr.r
9,0 crr. ltt ,
TotIKll 4, -

..t

(-

ii lrl 4l ).
t l1,1 -

Iltl I]tl ll
l, ".
{.rt IItI .rl r:
r l,t .l l\t

?rr=+;
l

.teBoii .tlt ,, (). ., }1 rltii t"t r,


tl1 lt} .re,leBoii
I}(Il,.l . !, 1,1 t{t (lrt -

lt ,
I,1. r rI

t . I,1 ]\t .
tl tr. t rt
rI l7] l\1 r, lI
ll L"l ltcobl ,. (ltlrI .tatoT , Ll tIrl rt -i]i
tli "qI]lJ I,I rl/.
tt ltt ,., rt li l] (I .. ,Iii Rll

ll ltt llTa,tKoii ,IIJ\l

_].

iii=l++;

1,I .tit

lLl rl.
Be"qtltl}lHa 1!l
1.0 .r l .5 cbt lr tr .t tl]\t , 0,2 l
0,5 clt lr it ]\,r

- ii

,t 2.5-J.5

(Itl. -

z\ie;lbe ill2O

] ]

tr - . :

r
r

0,0 cbt - , l24 \l;


0,1 t - l28 1!1.
To.tKt.t ,. tt rI
2t, ,,.
. tl ,lJ14 1.1

rr,,

rI \1 tii
l

. N,.lb] t.l
l] , l\l 1.1

JI 1,1H141,1 rIlI
(. 2). , .qN{
, epecetle1,1rl tt 1-1
ToKe ,,, To.tKtl .7/. K:lK ,
I{]\l ,,, t t.
tr , -l]it

r
4//.

r25r

LteHTpa. \l

i/]rl ,,, 1,1]\l


}, RI} tt

,,,,,:

24 r

"r'
r ll

".r= 2r7 ;

28 rr

|,.,

T"Tu' = 3r .

,, lt ,,, rl i\,I
;t,ti.i. 1,Il,t
tt tloTa

,,.,:
= OrSBrK,

Blt - ,tltl ,ll l]:

=9,5196_ll

tr

. ,
-

,, lt ] .

rrr.

To,1Koii ,. ,l ii

r.

! .t l:l ,. (I
,, il. l]
.I 1.1r fl,. KLI l- l,tiu ,,. To,tKit ,
. rr,,

"r.=r+l,

54 = 4

t To.IKtt ,, ,,,,. l,i


:

BIJ 1,1:

= 3r

- ytIeToNI t] (;rr l9).


l r,

llI}oTa (rii 20).

rlri ToKtl ,, ,, , ,, N.I]\,l1.1 1.1]\{. il .l ,,


1,1 (Itt
.,.

ti14
tI . rI tl ,,, , ii
lJ bHoii

tlH


(,|.
1,1 ,.

.r=!]-'rl

TolI

!] - !,

K!l ,

r, -r

.=r"+r5

(-

, tlepTey.

.t
,,,, .t ,.

tr l] -lt11 ..r, KoTopoN,l


,,.

14
,,,:

"rr=r+,
r

.
0,5- l ,0 .

rl

TotIeK ,,
.t , i\,1 ,
,,,. rI - ,. , TeMt
]1 , rI

lt .,.

rI -/, l\,l

"", = l12
..,

, tlTo NI I4-

tl 1.1,1,1Nl <
tit>. trlr NI}l
t4 tr
I\{ r


1.0 r 2.5 crr.

tt l]
,t -

: ts
ti1,1l1 0,5 1.1
I tl - 1,0 .
Bo]\Iy , 14
14 r .
.t . ts 1,1 -

rr,:

rI 1,1

, ,, ii

1,I

tt , ,t ,
. tl ll
lli\{ -l,tN,l,
R;\l ttt.
cool]eTcTBeHHo . ..
tr .t ii1\,l 1,1 Kt4 Hlle
lr ,:

,r

Or5TrT2

]\,laccotsol,o ll }t}. ii

r ,t
tI1,1, l1 . -

3-3,

To.tK5l , ll"l . 1.1I{ rr l ,t -.


- _. , - l1
I.I

(IacTb Httt{ ir r,t


I]1.I }I : .

1,1

r,

ll

.:

36),

t,lrl ,.',.

55

rrr= r5

I,tt:,i.

ii ll
!,., l

l.t tl

.t

lr) -

ii l ,,.

o', , , -

N,I ( rr

). -

,,

(.l (I

I] 1-2:

" :

. t tt
,
.

[ ,


4,0 5,0 .
, N,t

4-4

N,I 3, t t4 .

N,r

l . t,

4.

,,rr:

rr."

rr,

+ r8

ltr .I ,
t{_I1

rr,:

rrr= rr, + lrO


To,1Ktt ,, ,,
lt _ir.'Zi

, .,, ,, -

-
, -

tI

r . .,
ir,ti,t ,.
.,,

, tt-

".=+

I4 il

iirl ll
tI TotIKll .,, 2 lr .
r

3-4,

I| .. ,,,. ll

,,

Il>t< lIacTb

0,7 l,

,.,, ,r:

. 1.I l]

1-2 = rl+,3

= ]|ln

.,.

N,I .

.
l.t


.,, 4 ,.

,, .,,, ,

tl


, ulluu

rl r,

,, ,,
:

O
-


tO, 0 O

O.
5/20]

56

q
L

S
q
L

(}

, . , j , ,

. - .
, ,

, , , .
, .

l ry

, -

,
<( >.

.
I JI I
JI

> (
,t).
<<

, -

, -

,

.

,
.
(. 2-4, l8), (. l0, l4, l5),
- (. 2, 1 1, l5, l7, 18) ..

cDaKTypa

,
<<,)

: JI, _

, -

- Nl <<> - -

(, 2).
,
(. l).


.


.
<< >> , N,I
.


-

, -

, .
,

, .

57

! .188-1888

d>

_<

l] I]aIIlc\1 ,,r }li(Iilcl,\,ltl

g>

rIrIIl,rl tl.teHr, rllrll-

>

I] \Io.le-illl.

S
{ l

cttlttx IltopcIllIrI\ IIL,


IlepellKo l]il l' .]L]Iri Hilc
l, Kttplltt,tltoii KIl. lIll.] _tcKOl]aTl1IlHc crloiic,r,tllt (rl:r"I. j-.{).
Bclctt;lttHtcrc \},,:l()xccTllcIIIloc 1,1I,

tl()I]oc

I]tctlaT,ncIJlle ilI{l]ll
]\I orll}"]lcIlLllo OpItl ltlla.Il,Hol l)(!'\ltlc|]it lt t ()t)Lcl\lIIoIo TllrlKoTa)Ka (tt.;r. 6)
ll\II

tlI}()I]\ aKlleLll'Ol].

KOT't)})1,IC

tlltlllrt

rt

i i l

lcpo\I

I]

-lctrtrit.

,l

t\

J\

iJ]
l1

],

fuJ rii
1,1

l]\lIIIl\ IlO,ttl1,1\ Ict]l()\lll. II\lIIt|()

tIitcl
!,KpyIlHrIl0IlLcl l}cp\llI()I()
cl,poiilloii rctrcKoii {lrr l y;lr,t.

I]--

,l
]l! I,1lI},], \I().t! IIil iI l]I-

atttctltloii .Illl}lI, c-lOl}tIo

.,t tt t ttri

rtl. ttlii t ltlt (). I],t},\c

K()c,I

,I

Blle,llt 1.1cHtl>l ()l \trl IKl)li


pIlT\1lIKI1 "\lllll} l)ll.t
It il r,. (tl,,t-l. 8) rltl;Kc-t,

(lo1-1ltc

l---

KCccc},al].

t,l, tlc,lcccl ;,ltlll lO ]Ll I ]it

i,i

\r

Il"\l l} TexH1.IKe oplI\IlI. \lO)KIIO !'Kpllclltt, tlritpt|l


( ll. l. t. r l. t|(). |\ lI lltt r t tttK:t. tt,tlt,tli

ll ,t (rr,r"I. l5). lt c"lytlile


\lrI l) tllltoIttciicl },, btlT!,pHoii

li,,t,lll1, lIIllII() II-1IctI


I| ,lil,]I}tr, tIttIl t tlt,
odlopu,lcHltc tl1,1Illt t t t,t. ptt
xe,lilHll l,ilKIl\l \I

,,(

llle]\l K()}Ic l llyK,1,1ll]tIO-

IeI

.Y

.t

a
_

i l]plrl

\,). lll)\l

ITe

KToll

ttrr lltl,.t1-1tl\l. lt() ]IIll},11) tlc l]


cTtl.rcTtttt Il l]el)}I) l]),,rl I.ilII.
t IIaBcl}acl Ie\Iy }1il_1
t,iLlrI() II.,llll,brI (. 91. (lo1lrta
,l IItIecKII ) Il.IlI ]},. J_litI lIJO\I}

al]\l Il,cK],opo\I.

tt. lIclrc. lItIt,IKlltiiclt Itlt.lHI,1\]ll ol lellKil\lll Il{\copolIIlIlll IIIc.lK


(].l Kil ]iI \l l l tlc \l (laca.ra
_-1O\la. ]\Illl Nlep}, I \l.
Irct.t1,I

1.I Toii TKaHl.,l. "


tltt.ttllii t:i IlBepx; ,'t

-itrl c_le_liIria

( Lrte ii lr

-lcKopaTl1l}l IO JI]\1(Iillltll\|lI l)llT\1a}l ll -,lilI lKa I I()l}. I,()l],,l()l}tI l I lI


I]ol]oTtlIIK()It ( rr-1-1. 7),

lIa

t_t]\I .

tIecKoe

ttt,;tt

Ko],oparl yKpacll ]\IecTo lI[lrl -t KoKeTKoii


(t1,1t.9. 13).

tte ),,ttl

()]I](),,l-;l l} l}O]l]c]LcIllI\

lINI

ttrt.,t,tlrc,oii FI I \/-

LtlIlI ]a\lcTiI() llcpc\O-illl L


.l]l},tl (l)\I. J
\1lpllKl,cpH I)l\ tr

tclll.

lt, l, l K,l-

,tlI},tItII\ .]aIlIlLIii 1 ]llc.


\lOrKHo
"

ll

l}

}, ]ll}c atIttttr: tta,t

ii -,ltlrrll

-t,",tr.l

( l

Il. \IIlii Kpec,r,ottBeT.

Bcrt.raKlI ltttii lt , t;

,t-rtrIt \liiclIl,|,ilIioc

,1,1.1

\li\l
I]lI
"(IYiil:i)
i]Ill1,1

l.r-l.

()

]1 I]l1-1l,()tI\1 \1 I]\O.Iit

)
I]

tril

},r, tt (
, . tt,,l,. l 5).

II \l ]l\I. cTa-la
Bo\l ]" \1 ]\I-, cocTorl-

"lltl
l\1oTll

ttt Il tIt-t
mtld)oHoBoii t,t

t.t

]\III\1 -ltt NI
tr <, lI},l]o>. ii

:^r

i,:;,t,o |_llili]]

I.1tl (,-;r. l |) l1HTcpbe.NI Ka,lbBeTa. Il \Ior<Ho


l]octlporl]l.lecTII Hi,l TKaHI.1 TexHttKe ttit. iittrt (loplra ,IIil .
"I .ltlHI.1I.I K:lp\litIIOB. I.1
ll K:l\I I I. i\I lI oKaH(I iI I]rI

lr Il,trl]il. ca\lil
lltl Il - ]i ilcco,--Ln

.gr*t**{

11

-#,

!lllLLrL

r!l/l1yTt^-

l|!i,,

l-__

,l,,
a.i

't,-]"

-a']l
!\\;.

i ^)jl:'

|)

ll

,.

l:|:-

l ,,.

'

,|

n-

\\

./,'-\

,i;.

|)r,

r, .

qr

,/

19s-',190

*.

>"

ilt}rill.,.

l:t \l .]}i llrl,tl.t ii . lJ Boll \I l \I l .tl1 l.-


(t1-1,1. J2). rlit lt.t .rrttt
lI ll il-;i,{.,L.Ilii perlcHb tr Irtii r| ull]
l l]Kvcy "l \l tl.t.
I.1ilI

l\{ l.{

x!'-'toxecTI]e

G.,.,|

-,

'",/ii"tli''

ii

PttcyHKtt tlii KepiI\I IltIecKoii -tt, .tI \IilllIl. It]IIl .ll (". l7.
IlJ). },rrrltr.:1 lr rr I]l{ Ko\,llllll.| l] ] l],l \ cTcKo,l \I!, rr rtaTep1.I:r.\| "lrl 1.1Kil _ilKopilTtlt]H\ \Ie.

rt

_t-l

].1iiH ll rl

\I (l(,.r. l6).
,l

l lJ,

Ko-1Ioi]l1cTIl

}1il t.l.

(lecKoii

l l

rlc]I

v;,t(

llTb

lte ,IltIl

II

pllcTpacTlte rr tl,il\t lr,r tlcTvecrl I} itpxll,eKType Il ,r (t.l.,l.,r. l0. I4) rr \IUl -] ltii (rI-,l.,l. l9). !l ,r
1-1ii Il \/I,-loI]. .l tl},, Il ill]_ilcrl \IrIll\Ill ll ,ltll]]\lIl. KaxyTcrl
l] l,]\ll1 i:i ii. rrii ltit (l rl t.t \lI.{ 1.1 Kpo]\IKy l-{ . .I1rl\l rropcKot:t i,i.
ii t, l.| 1.II{. t.l], coopyeHI{rI. . tlTo I]i.:.;1lb.]

i),ir.](_r-

LG
S


"". .
.
. _
.

l,i "[v r,

l 'l
'l,_, u_1-7'

t-,},t

iItlii r,t
tl rt. tl,
i\,lJ,Its petxeTok, -

"ii it\l

1.1

. .

". . tl -q .t.r
. t.llI
Nt. ,
. -q V - I.1
(.2 l. 22). tl -I,1. N.r
Ti/pa l\l N.{rIN.r lI\,1
r(}'rl cTI,Ix1,1l:lHocTb, .l _
ll\l1.1 rI lI Nt .
N.{ N{
tl l.20 - rr :r ts\II] fulIIII ts tl J,]. , tl
tt ll plIl,}toB MIl-,1a. rI l\1 "qfi . ill il t]KycoNI. \t

Nl.
" Nl. l
. ts - I,1 ( Nl
]\,1 -

) lJ . lBaeTcri I} l, ,]\l : ..
,. ,tttll 14 pyKaI]oB, I.opJlO . oTpaelle NIrI
l, il .
,, 1. tIpOcIOp
\l. - tl.i . tltl
. l] LI ) o,I I] . ]l\,|rl .

- N,la ljll it ,
llll- 1,1, -

*. li

rl

|l2O ]

.. 0 l .
lIOO OO"
O 0 O O olVl. lVl ,)
a

,]rl. ,]L4 t ]
La KoHcrpyKTllBHb t"
L t4)[1 Lla, I
. ,, |rl , ,, Il4
, )(,

O)t(s
,O
8, O
O 0 O
sO0 , sOO0
, O, O,
O, .

L",

tl

ll:l

ffi

O. O

0
t Kpotle tJO]O ]
Otl i O

l
!{":}

0O O
O,
OO11

. Os li, OO t!4 li ,
l\4 OI 8 O O 0O, 0
Otil l,,4
O "lv] ., 0 s 0, O 1,1 IO
[l0 OO, OO, O 0
0 . i495) 775 14 36/32. mail: podpiska@kOnliqa,ru, O O O
0 OO OO O Wwvj,konliqa,ru, WWvr.mOdanews,ru

1320 .

tt oie O
. t tlu zct ptt t tt tt.|

&

t,

".\
-t
''

.-,\

), -'

l
\g

j"--

[,r,

Jl

\ /'

,r

}l

l.
,\

l/

,]

u
u ,llll

uLl

l! lrlx

!|ltl lllep Llo_1oB

l
/

-'

',]

,,

)r,

,l--

r 5/20

-]

ddt

Pe"ttoHttt

(l ll bt.|

ll

,tt

, t t

1l

a,tt

.'llllIil \lilKclI Olcl)I.IacI Illtc l'L'\l l]l)c


\leIIa\]. KoI](it ]il a)t,l"la ltcco\I1,1\l
ll c,ill\rctII)I\l IIl)c]t\Iclo\l )(Il()
,lrl\]. tl1-1ii tlcctlrr1,1tl t,Ktla.Ibtttl BXVI llcKc. l} \I().lv l}()1lI.1Iloflt,cttltc IofiKtt. tta-

}i

tt l lt,tlc_:tt,tll
KOl Ic |]\ KI
I

lo",ll Il

I -,] l l

lb

K()l lcKl l\1 l]()-

l ot,I.

ll Il

tt

ccl)c]tl

I}

loco\l.

l l

Ic

XlX

Kl lt i Klrl t-

tlcKa.

lIpejl tl}cpI l l l l ll)o1 l.,ltll1) t()_,I l l l


(()t IiLI Itc('\| Il lltL,L,lll\l{).,\I]()\I\l()
I

lllc.l

- toxtt

t t,trlct tcHt,l Hlr.,lct


I

To"r

lt1,1

t,Kcl ll

r,ltll

ltrjKt ll

tttl-

KilK \|i) tc_Il,t'I]. Il()c\I(,l{lllltil


llll l] Iil l}rll,\ --- ,r.ttttt1,.

l{ llcI()l)ll|i)

IloK},cII-1

},cIlc.ll \lIlp lr,I\lI). l, lIl II -

,Iocl, l)oI}llIn\l ctIc,lO\l tIlI(l. ll,,t tt,l l lcl) I Ial]cc l I (jl'l l I lI}'lt,): l} K(),l.i]L-K] tl lrI\
()lIlYllta]lOcb l}. Illl lc ] l llIl Kll. tt l tlt tt,ltlb
KocH},,lacL Ittl.,Ia. \ llOl) _,LIllHa \laKclI
1

I I

I,l,II. r,tl l,prrvrtlIliurto ItJ|].

rt r r,r, O,l

[3

,Iel

",lIJ, .!lL -

tttlc lIittlIulii xclcTBeHHoctI

1.1

]\1,IIl-

lra. .:t Toil l,\/IIl ttlt.t(loHit Il ii ctolKeT pIlcyllKoB, TilKxe

_]-lll IlitiiIl tIl l] jl -


_]It KI] - l u llpocl, l} l l-iI ll.
AKTttBH \apilK l cl)l l l It!, KI l a\lil]oHI

1.1

1.1

KIl

]r

Givenchy

tlt,,teTHei,i Ko,,t";teKttlr

ru t t

ll

He;laBl to I,1

\l

ipeKTopol\I Di). lr ii I.1c .lI i1-1


_LlIlH\ \laKclI .,1_1,1 JJilIll1,1 r_leclKttr. tlolroii
l]l} lr, !IllJ l.tii
_]I

ll.

l\Io.lHIlIl. )+i

l l l]ad)I]Ky.

-,ltl aKT}ilLlbHo ttttI ii


Ko.l"le

KI.III

tl \l HaiiTll I l (itl-

, li"lii. Harlpt l. Lanvin.


t

l cpil JI 1.1 I l trcct ctloci


bHoii l,lt l .
-]clJ} KI 1-I. la. ll

l _1

l!il

/l

{i

"i

.\

,r{-,

(o

-s

Pll

l-t

t t t

tl. l.],rlvtloitltt tlHItltaHttert

lTll _1lttit \|.lII


ct l

t.l

it .

,.

\,l

I.1I.1

\I II\l1, .lI , I].


tr l:ilt..t i\laKc1.1 \l l l Hye\Io Bo"l }l},1, I:} li -iIrI
,l :lI1l{ ;KeHtre. ",1-1lll DsqLracd2. \rl II",l[I \l otIKax .qt
I({ }ll JpllTc.1,1 ll li

Eft"-}I

.r. 1,ti

,t,

:1
*,

!,''{

, ti,
}(

il

.1
/

\;

-L

i".

f{r
,F^

uv,

!,

/
l,.

ll\It Itllf l\l|t lt

di,

__tep

lKtlil.

J-'ltttta rtaKctt ltallll1,IIa _tlI!,\I. llo


l0i\] \i l,

jJ"

1,1I\l -Ic-

.]itl}ocI]aTb,., 1,,u,.

ll

ll,

ry
#{

!
1l
2 l
_l

lt

I]IiI[1

*,
",

4
5

7i

j
I

G
j

F
I
F

l-