Вы находитесь на странице: 1из 2

Poli tie Drenthe District N(X)rd Basiseenheid Assen Centrumzuid PL031H/08-164028 PROCES-VERBAAL VAN AANGIFIE Dcor ondergetekende verbalisant

(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd. Pleegplaats/ -adres Nadere anschrijving Incident Pl.eeqdat.im/ -tijd *ONBEKEND{ ONBEKEND onbekendeplaats diefstal af/uit auto tussen vrijdag 1 augustus 2008 00:00 uur en vrijdag 15 augustus 2008 08:00 uur

Aangever/benadeelde VAN WOUDENBERG{ JACOBUS Geb.datlTITI/-plaats 10 oktober 1962 te BOLSWARD gesl: M Adres/ -plaats KOCHSTRAAT 4 te ASSEl'J Postcode/telef(X)n 9406 BS Ik doe aangifte van inbraak. Het weggenanengoed behoort; mij geheel in eigendc:rn toe. Niemandhad het recht of de toestemning het goed weg te nemennoch omdit te doen door middel van valse sleutel. Ik verklaar u het volgende: Ik ben rijsch(X)lhouder en rijd in een oranje/bruin Honda
Ci, vic { vcorzien van het kenteken 92-ZPDF. Deze auto lease

ik van Friesland-lease in Drachten. Deze auto wordt; gebruikt voer het lessen. Ik heb deze auto vanaf april 2008 in gebruik. Ik heb twee autosleutels bij deze auto. Als ik ongeveer 10 a 20 meter bij de auto vandaan loop{ dan gaat de auto vanzelf op slot. Prive rijd ik in een Witte HondaAccord. Deze staat wel op mijn naamTIE.ar ik lease deze auto (X)kvan Friesland-lease te Drachten. Het kenteken van deze auto is XN-BR-28. De kentekenbewijzen van beide auto' s bewaar ik al ti j d in de kofferruimte van mijn lesauto. Begin augustus 2008 heb ik voor het laatst in mijn witte HondaAccord gereden. Ik heb het kentekenbewijs toen uit de lesauto gehaald. Na de rit heb ik het kentekenbewijs weer in de kofferruimte van de lesauto gelegd. Dit weet ik honderd procent zeker. Vorige week.donderdag{ het was 14 augustus 2008{ ben ik met de lesauto naar Utrecht geweest. Ik heb in Utrecht gepind met mijn Postbank-pas. Na het pirmen heb ik de pas terug gedaan in een bruin mapje. Dit mapje heb ik in mijn koffer gedaan. Vrijdag 15 augustus anstreeks 08.00 uur, kwam ik er achter dat mijn rijbewijs weg was. Normaaldoe ik 's avonds na het lessen mijn rijbewijs{ bankpas en kentekenbewijzen in mijn koffer. Deze koffer gaat dan mee mijn wcrrinqin. Ik heb mijn rijbewijs tesarnen met mijn instructie-bevoegdheid pas in een bruin mapje zitten. Ik heb een vast ritueel en kan me niet voorstellen dat ik dat vergeten ben. Als dat wel zo zou zijn, dan heb ik het in de auto laten liggen. Ik heb toen de hele auto door gekeken cm te kijken of ik PL031H/08-1640281

PL03IHjOB-16402B

nog meer spullen kwijt was. Toen merkte ik dat mijn kentekenbewijzen ook weg waren. Deze liggen altijd in de kofferruimte van mijn klesauto. Ik zorg altijd dat mijn kentekenbewijzen mijn rijbewijs en mijn bankpas gescheiden van elkaar in de auto liggen omverlies of diefstal moeilijker te maken. Ik ben nog in het bezit van twee autosleutels van mijn lesauto. Ik heb echt geen idee hoe ik de spullen ben kwijt geraakt. Het moet dan ook wel dat er iemand met een valse sleutel in mijn auto is geweest en daar de spullen heeft weggenomen. Er is geen schade aan de auto. Ik ~ te worden geinformeerd over het verloop en de a)?oenirl.~ van de strafzaak.
);

,~\'.

__ ~~ing

en volharding ~e;""'/benadeelde)

met verbalisant ge~~_ (V~::~~~~ __

~~~~$~~-------------------=~O--j,,~,

Schadebedrag
Dtjtd opn.aangifte Verbalisant (en)

0. 00 EUR woensdag20 augustus 200B11:53 uur KIERS,GERRIT HENDRIK agent van poli tie Drenthe, district Noord 311 LID 1 5 Wetboekvan Strafrecht cq 310 Wetboekvan Strafrecht
AAB

Artikel (en)

M.O. -omschrijving

denkt dat er met een valse sleutel toegang is vergkregen tot zijn aut. Hierdoor mist hij een aantal goederen die in zijn auto lagen. indien van toepassing: zie verklaring betrokkene Opgerraaktte ASSEN op 20 augustus 2008 door KIERS,GERRIT HENDRIK op ambtsbelofte (verbalisant)

Signalement(en) Sluiting Verbalisant (en)

/_/
'.

. / P7 _-----'> /l.,-=,,~-':::~~-~ \ '- /. ,\


i'\ ..\J',-.~
-

.> 1I

," ) ....,~...-/

PL031HjOB-1640282 * Poli tie Drenthe