You are on page 1of 11

MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

1

1


NOTA RINGKAS
MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

2

1 Calculate the value of
5
3
2 (0.5) 2 and express the answer as a decimal.


2 Calculate the value of |
.
|

\
|
+
5
3
4
1
0.5 and express the answer as a decimal.

3 Calculate the value of 0.8 |
.
|

\
|
+
5
1
2
1
and express the answer as a decimal.

4 Calculate the value of |
.
|

\
|
+
5
1
1 4 . 0
2
1
and express the answer as a decimal.
5 Calculate the value of |
.
|

\
|

4
1
3 4 0.05 and express the answer as a decimal.


MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

3

6 Calculate the value of 4.26 0.8 |
.
|

\
|

2
1
1 and express the answer as a decimal.

7 Calculate the value of 3.44 (3
8
5
) 8.653 and express the answer as a decimal.

8 Calculate the value of |
.
|

\
|

5
6
(0.04) |
.
|

\
|

5
4
5 and express the answer as a
decimal.9 Calculate the value of
5
2
+ 0.024
6
1
1 and express the answer as a decimal.

10 Calculate the value of
4
1
3 +
5
2
3.36 and express the answer as a decimal.
MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

411 Calculate the value of
8
3
4 + (4.2) (0.6) and express the answer as a decimal.

12 Calculate the value of
4
3
+
8
7
1 0.02 and express the answer as a decimal.


13 Calculate the value of
8
1
4 11.375 7 and express the answer as a decimal.


14 Calculate the value of 14 (0.6)
3
2
and express the answer as a decimal.

MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

5

15 Calculate the value of 7 + (2.6)
5
2
and express the answer as a decimal.

16 Calculate the value of
3
2
3.6 +
4
1
4.2 and express the answer as a decimal.17 Calculate the value of
4
3
1 0.016
3
2
2 and express the answer as a decimal.


18 Calculate the value of
4
3
3 15 0.04 and express the answer as a decimal.

MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

6

1.1 Pendaraban dan Pembahagian Integer
1. Cari nilai bagi setiap yang berikut.
MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

7

Contoh:

()(a) ()(b) ()(c)(d)(e) ()2. Selesaikan masalah yang berikut

3. Cari nilai bagi setiap yang berikut.
Contoh:
()

(a) ()

(b)

(c) ()

(d) ()
(e) ()
4. Selesaikan masalah yang berikut.
Contoh:

Contoh:

Setiap hari, 5 liter air dikeluarkan daripada sebuah
tangkik. Berapakah air yang dikeluarkan dalam satu
minggu?


35 liter air telah dikeluarkan dalam satu minggu.

(a) Sebuah kereta kabel menurun dari puncak
bukit dengan kadar 1m per saat. Berapakah
jumlah jarak yang dilalui dalam masa 1 minit?

(b) Seorang pekebun memotong rumput di
kawasan yang seluas

dalam 1 minit. Cari


luas kawasan rumput yang boleh dipotong
dalam setengah jam.
(c) Dalam sebuah kedai kek, 7 kg tepung telah
digunakan dalam satu jam. Berapakah tepung
yang digunakan dalam 8 jam?
MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

8


Sejumlah 795 orang penumpang keluar dari sebuah
LRT stesen dalam 15 saat. Berapa orang
penumpangkah yang keluar dari stesen itu dalam
satu saat?53 orang penumpang keluar dari stesen dalam satu
saat.


(a) Sejenis larutan disejukkan sebanyak 35
dalam 5 saat. Berapa darjahkah suhu larutan itu
diturunkan dalam satu saat?


(b) Sebuah bolak-balik angkasa lepas memasuki
atmosfera sejauh 6000 m dalam satu jam. Cari
jarak yang dilalui oleh bolak-balik angkasa lepas
itu dalam satu minit.

(c) Sejenis larutan disejukkan sebanyak 35
dalam 5 saat. Berapa darjahkah suhu larutan itu
diturunkan dalam satu saat?

1.2 Operasi Bergabung Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi bagi
Integer
5. Hitung setiap yang berikut.
Contoh:(a) ()

(b) ()

(c) () ()

6. Hitung hasil darab bagi setiap yang berikut.
Contoh:(d) ()

(e) ()

(f) () ()


MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

9

7. Hitung setiap yang berikut.
Contoh:

()
(a) ()
(b)
(c) ()

(d) ()

(e) ()8. Hitung setiap yang berikut.
Contoh:

()
()(a) ()
(b) ()
(c) ()

(d) () ()

(e) () ()9. Hitung setiap yang berikut.
Contoh:


(a) ()
(b)
(c) ()

(d) () ()

(e) ()(f) ()

(g) ()
(h) ()
10. Selesaikan masalah yang berikut.
MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

10

Contoh:

Sejumlah RM96 dibahagi antara 4 orang budak
lelaki. Seorang budak lelaki ingin membeli sebuah
kereta mainan yang bernilai RM30. Bolehkah dia
membeli kereta mainan itu?

Tidak, dia kekurangan RM6.


(a) Setiap hari, 5 liter air mengalir keluar daripada
sebuah tangki. 50 liter air dituang ke dalam
tangki itu pada hari ketujuh. Berapakah
perubahan isi padu air itu pada hari ketujuh?


(b) Sebuah kapal selam berada 100 m di bawah
paras laut. Kapal selam itu timbul dengan 2 m
per saat untuk 10 saat dan kemudian
tenggelam 50 m. Di manakah kedudukan kapal
selam itu sekarang?
(c) Jisim Cik Lim ialah 60 kg. Jisim badannya
menurun dengan 1 kg per minggu untuk 7
minggu. Berapakah jisimnya selepas 7 minggu?

1.3 Pecahan Positif dan Negatif
11. Lengkapkan garis nombor yang berikut
Contoh:(a)

(b)

MATEMATIK TINGKATAN 2 Bab1 Nombor Berarah

11

te the value of
3
2
8.7 + ( - 9.5 ) and express the answer as a decimal.


19 Calculate the value of -6 ( 9-21 ) 4.