Вы находитесь на странице: 1из 570

-

mm

2001

63.3(2)41
24

24

- . / , . . . .: -, 2001. 576 :
.
ISBN 5-8183-0292-
.
IX . . .
,
IX
. . ,
.

63.3(2)41

.
.

ISBN 5-8183-0292-

. ., 2001
, .
-, 2001

,

I X

^ , f
, .
B V c I, 2:2


, /
...

:
, ,
, !
.
.
IV, 1:1

,
- HIT FE7TT<7 s- 8 ,
<8" + TTST.

11

I
8

&1

kP-!HHt


817! 8
165-, 85 ,
8
. 8

7 8 ! 18*
87

,
brfcSrriSriTfc
< 557 TTF7TF7
TFTTHTW *
IrlkXfct >RE TSTT
I, , . 1966 .
II , - 1955-1959 . III
,
1972 .
, 1994-2000 .

,
-,
!
,
,
,
.
2
,
,
,
!
3 , ,
,
!

,

:
, ,
!
6 ,
!
, ,

, ,
!
4

7 5^-5 S-SrifcT )8,


fcsrri hP-HWt Irlfclfc"!
7 h t i t H t H H ,
SBtff E5E.
* t r t * b 1!{" SPIfcT.
irrriH'fcrfc: h SH+f,
? 7<!
7

7 1(1,

5-st-r
TPri714fcTfc
57 7
7 SfcP-Alfc Hrllillfc
^ iMfcXHMb 8 8 8 &
7 Z T " 7
8 Tt4tX8MS.Tfc.
5 ? 6 >18 8 SIIMtSfc!

55
715, 5 TRTERy,
5 ^ 5:
5
^4"


,
SfcA+ KSHffc TT8TEF5E47EH7.

.
, !
,
.
.
8 : ,
!
!
9 ,
,
,
,
.
7

:
!
,

,
.
!
:

!
, ,
12
:

.
10

13 ,

,
.

8$1 /tH ,
11

, ".

, " >.
5 7
, PSbHI'+',
7
7

1,
11,
,
FT 5rT 5
81,
, |,
, |"8,
, 11-|,
, -|.
:
, TTFTX P-KiAfchK,
7 &81-
TWPI


I4 3a , .
, , .
15 , ,
.
1 , .
, , ,
, , ,
, , ,
, , .
17
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , .
18
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, -,
19 -
, .
.

Him,
SlfcAtUJl F
5 .
18 r i t K r l ,
ITIkgKri SSfcfbl'y
?57 75 57,

?
8&81- .
5
5 t5tt F

, 1

7 !

pfcp-Hri hP-fcAfcfeAfc R 1 5 + t i t i ,
5 1"8lfc PXIHfcM
FT 57?,
E5T.

2
,
?T i-riM8 FE4PE:
Tnlklt TTTt 1 F T ? ,
7T I'PtU , ,
8HJH

Mrit-JHrt
7
p-fcM^fc R 7

,.
Pa- ,
, .
21 .
,
, ,
.
.
.
,
-- .
!
,
.
,
, !
22

,

:
,
, ,
,
,
,
,
, !
^ :

", 5XIHE HTTE,


2 Krrist:
?1 .
t l + 8 ',
ir/HM^fcTt!
7?<75 Jfc^rt
? TEZT?
1-RSfcM
4!
5 T7TFT7 TIE
7
TR7T Hfe+H, ,
TRTFxTHt STRWV 7.
*^ ^ 2 TFTE ,

? Artsrl,
iMfcM
TiTTT TEX * l + t V
TTOTFE,
7
5 !
*
8^ms.Tfct, 5,
2 T7IWE hIPHrl AfcHfc
^Mfc 1* ,
nririXBMSfri syrt,

lAbMt, .

-, ,
!
.
,
!
,


!
.
,
, .
.
,
,
, .
25

,
,
,

.
!
26

,
, ,
.

27


,
,
, .
28

..

sirnuit'+'t
TTEF8T :
,


,
57TF
^ TSE TT7T 7,

SfcAbMri

57 HriiLfc.

h t r y H b , 17
F sptp-ifc THTFTT.
7
ilUb

IMJ?IXS{MS1TJ

SJH>ri AH+fc,
75,
118
S.frtF-b 18 Hrlii/
2
MriTtrfc
TIE ! TfrDW,
FT lAbM - t r i
5


,
, .
:
, , -,
, ,
, .
30 , -,
1 ,
2,
.
29

, ,
.
.

,
,

,
,
.
31


.
,
!
32

* , . ,
( ), ,
.

111

/ ^ 7 5
-fc^x 7 S-! n-t-JHmm, T $.& TTEFTT E TTTE

utfetn . 5TFI w
, s n b & r i n b S H f c l KF-irrl 7 TTFE.

? ^ s-riMt Y
^ " TY, mkPt XUt&t HriiuH, ^
ZiMt^

1> >1? > ^ ! I \\ /

.T

hrllLrl TIE fcAIHfc S^riMfc. 7T MJHS-^fcXKMb

7, TZ

&|,

TFT
TTT&. 7T " S-APIHt
75,
, 81,
&
. hUHMX T7T7, TZ TfT

2
7 ,
TfH i t h f e .

PbSHfcK ,
, - ,

1. ,
,
, ,
, .
, .
2 ,
,
.
, .
, ,
1
.
, , , . ,
, ,
. , .
2
3
. ,
. ,
3
, ,
.

7 -& ifcMYHb TEE


W n xx ^^ttHHr i mAStfc
Arisri. T tt4fc TX

12 . 7 7

PIAtllMS, S.rr14JfcTfc HriM, Trf TY


i, H iHrix 1 iMrirt.
+
a
nT8Mmt s^AriPri trim, 7T
T7
7

TfFFFTRSE HHiLfc i t h t !
,
H
iMtMSX TPTTFTFTTE "ET
b
SETT
VHIPrl
T
E
5
S-YHt
.
V h P - t t t TFT ,
0
H SVPrl HE hSHtX , >1 t f c M t H b . H THE
, H . T5
, 1-
TTF

F
TTETE5TFEH7, 7T T2SE 7?
i t A H t H d "Kb FPTTf. TrTFTJT >kAtXXM
, H
, 1 T7,
TTHERTT
rri, H
TfTTTTTOE

PTTTfTFE,
>kHM+t fcfeHH

55

4PWETCTT (. . ),
SYHM .

? . .
II , (: 8) ? hSHtfc (57fH _
).
d
iXP-IH
-,
-, (*1
).
b

.
.
. XII .
, , !
, !
5 .
, .
, .
, ,
.
4. . 5. , ,
, ,
, .
4

s-HKriri ~ i"Hi4Ti,
-: HriLL/tM hHtfcP-fch
(. . 2 . tt^bS.y 1'
- " 7,

Hriii/trl Hi*8iutpt Y
20
(
-iSHfci
1-FT1SJH
WOE57T 5JrTE T TT),
TT5E HHiLt

"

,
, 1

s.y-1-

-,
.
. IV . . .
,
, , ,
, ,
: , .
^ ,
,
. , , .
6.
.
8 , ,
, .

..." TVTZ

rx*l*ltHri TFH
rnntM

SEJTUH 7
1"11
F75E, H

7
KPTlfc

7...
HriUjri, ?T TTrT

PfcAfcHI,

MH8l'rl Hfcr1S.8yv+Tt 7
7
, H
' i t M t ryuiTfcl. TF
5 Afclfc 1-fcMfc
,

11,
^ ,
HriOifc

" 511 , ,
- , , . .

1. , , , (XX-V . . .)
1 ,
. 2
.
2 . , , ,
.
3
.
3
.
4 (...) ,
, ,

& riPriHi. H

81->15>?1

7 ,
STrlPlfI KI'HIMOirl
27 + t H t " > Pfc^iiK,
ts-bMt "Kb , friM
MlnSTrl

in 38 nriKI 18 5.81. 11
n r mii/ri 7 .
H M H K i l -/ H t l l A t M S -8,
H b S t b XysnXKXfcHIIri !'118.
R E ^ b n i l j t SriMI F E >AbSI 1

. 7

I'P- 5 E R J E "1.

FYTT s t r i f e , && HtXriLbri b .

(*>811 , , (.
). .
(II 6), +-(, 1).
b
HfcXrliiirl
, (
.-. ). . HfcXrin (II 4),
HfcXrtia(II 5).

,
.
5 . ,
,
.
. ,

.
6
4, , ...
2) (V . . .).
( IV . ..) :
!

.

.
2 , , . , ,
.
.
3
-
. 6
.
-
. ,
. , ,
, .

+
I'JJP- 1 77. 7 FIT 1 &15
#tMbs.K8ii 5.^ TRT
.
HfclMeuirl.
P-fekXiLri -feH +
-bh: 5 HJ t S h b TTH
E R 7 : 1-rim
H IAXd/
<

TRY

81

1 5 !
TFT

S-S1HI

s:

^.

87

+.

5 7!

7?
8

7 8
FrPFT H d

().
().
- (
).
, .
neA/fcl'Ht Mt . . .
, (, . 6, 452).
.
* (II 2).
0
7181
?1.
d
1 , .,
., . : , ,
(, I, 416).

.
.
.
,
4
, ,
,
, .
, .
:
! : ! :
! ,

.
, . .
.

KXMXHit "

?
HTTF
" ^. 7
&1. T5HJES ^ I H b S k r i a
11

MIMX ifcMt OrirS-MIISTI b H lAOJrt


c
8 * trim.

| 1 2 kriMfcHifc 7T
^ S-bm-ffc. 1-1 MIM8 lAOirt. 7
JFMTT $.-1 -1
-1 '.
, 1 MIM8 lAviirl,
d
XISHIMJH . MIM
TTF5
1>, , 8

TRH.

TIH" " iMriTi TH7T.

s.>riPfcHb
TTff
TFT7T

|
,
* 7 X

77,
TT^T'STT. WEF7TT7
5TFTTYF7,
FF7FT7T
. ^ | " t n t THFTTT "RTT
THE. T , TJEE
IHbS-Krt
,
. .

*fcMfc
,
, ().

Hfc PrlHri ( ). .
.

!

, .

6


.


- . . III - IV . ..
.
, . ,
, ,
. .

.
, .
, .
. . , , .
-,
.
. ,
.

& !
5sM8PtHim. 7T ,
THIs H
hPrltl
F75H7T 11 H

. s ^ r i r x r , THTRT ?7
'. TRH - 7
5-+ hP-tAttU5H 7RFETT 1.
11-11171 IMfcMt AriTI, 7 F E
"FTT fcMt.

? 8 , -
. fck^ife EH7 i f e ^ l t l THE 5TW
,
75

> 7T3TST

STTSTTTTX,

Tr rlAS

7 ATHT 5, iV+l. SH (
IMfcHX ! Wl<
7 . J h r l i L t l .
5- tr.
37(27-42)

7 s-1-riAl SKX1-Irl, 1
I'
S-1-riASI

. ?< SfcMfc T 7 riP-fcll, 1< hP-IIAXiLH


"XT stMfc HP'MiiS'TMN "KZ TcPTTTW I H b^Kri. FT
IFF

811 .

. . , (I 5a) nAfc
(I 86). . , ;
.-. ( II, 2, 1050).

-
, , ,
,
8
. , .
.
-, ,
. -,
.
-,
, , . , . , .
.

/LrJF==

r
^1

AiUk.
1 71 if

IMtXXH T 7 TTFRnaTT 7 FrTTT


. PS-Alt

SUIKJ

HrlS- 8 PgfiilUri.

" XffcM , TFT SJHH2H


TFT 7 "
. n m s t f c <,
irlhHAHhlV
H TsTTf H TrTTc >1 81-1 WTG TFT .
TrT ^TSH ^ I ' h t b 5^7, ?T TZ p-fc4>fc
5TrTfH I'P-, H TETT7 77
TriMri , t t U t M b PS-bMfc
H T7TR SKX+ nris-fcMb
.

JL

Hr!M8

5?T t-JHS-^Mfc n f t t f c S t r i 11 11
KriFTlrlHfcS.Kfc, 7T "
, 8"
TK
, itrip-*ut - <
rTFTrTTT.
7

TS"
, 7 ^^, ? "
>1 1+ ,
TrTTTS"
7
lAtXXh
. TFT 7 Y p-ltkH E 5 E 2"
, $.^

, 5 IMtHKBrIX TTETTFE TTFETT7FFE,

?7
,

|.

9 6, .
. , , .
, > , .

3) ! , .
: ,
, ,
. !
. , .
!
2 , , . ,
7. , , .
8
.
3 ,

. , ,

. ,
, .
, ,
.


MHXS+fc 1-riMX. XSfcAIHXI
H 1-riKX s-kxtiri
S1-ynXI, HT 1-riMJH TrikX 5 XPT1HITI.
"
1-riKX
MHXI'ri

Hrioifc! 7
, i t H P - t 7TFTT HHiLH. 7T
... 7T
/ft-fbHrl

^ I'^rlPHX^fc... frlKX
11
SSrrlK
T 2 FE^PlTT
7 TS" i>mrxs. -
? | 1-, 11
fe
S-SIHI 5 -MPHfc ...
Hriiljlt
",

. 1-riMX TZ
T5TTFT7 " HriujtMb, ZH T7E

'

is.rxsy
nLUC

~~

"" htP-fcb

\>\ rtsZiC

1 , , (
()
.
b
^57 , ; , , , ( IV, 352).

4) .
,
1
.-
8,
, ,
.
2 , , ,
, .
,
,
,
.
,
,
, .

.
,
.
,
,


.

.

-.
XII . . .


7 k l b k H T 7 E TfFE, T
* 5 7 57 ,
TrlM8, | 7 5, TTFET7T.

- 7 77 -th , 7

7UFE:

, ,
- 8Prisei
. H -riP-ilJfc 18 8-1
,
iprri*fcM.
7 ikV+IH ,
fclAriXXMb
7. ?

ATFJT
.
Pit81 7
WxTTE
7, 7 1<7
, X7TTT 7 7 , 7<7 7
rt4*fcTb. 7 7"" THFETT
1 " 7 ,
. FE4FE: 7 "
.

", m x ^ d

7 7 7 57 7.
Kis- TTFT^FE. 5 7 WJKKE
1 55 , ATT SHtii/ritt+fe
11 7 MFETT. " TTFTFipE, T
+ " - 7 5 E R E 7
7.
7 77 15><1 5 7 ,
*fcMfc 77. TRTT7
-fr1K8RX T A T T E J E 7 TFTTTfE, T

- 7" 1 " 7.

*" 5) ()
( IV . . .)
jHama !
,
. .
, : ,
, -.
.
2 -
10,
.
6) . - . 11 .
, .

!
2
,
.
12
, 3
, ,
, .
4 , :
: , ,
. .
,
.
.
.

2 IMIrlfc, TTEFE^FE '


AP-yifcri.
111 KIS- s ^ r i e t H b , T
a
XMfc
^.ArlRHri,
15
IXbMri, * , WRT
7 MfcU^fc
TTFETSE
1< 7,

MriU'b

. 7 TTEPFE 7 A t h t ,
7
AtHt,
ITU
rcirixxMb

hfcS+H
7
.

T5E
MfcP-1-efc 7 TTH ITIHXXH, H T
1-JHifc TT7 11 ifetMH, T
IriAb, n A t r i f c l !
5E T ^ 5 xMfcP"*fc4^tsfc s t r b M t m r t x e x b ,
H FTEipE |1:
T 1! 7
88
5 T 7 TTEI,
H 5E
5Y7TE. t X K

eifcAfc+fc AT istb&ri, IHMXXhb 517


1 - 7T "
. TZ T 7 5
, F7IDTE sxy-|-fc, H ^ETE

, .
.
1.
b
mffc858 . ., . .
^

. . VI . . .
, , , , .
.
: . 13 , .
.

,
. .
7
. , , . .
8 , ,
.
8 , 1 . .

3 7 .
PTAmtTt Hriiiibt,
11+
HrivlitlX SrtFrtHrT,
, 1
VtAHhX 75"7 , 7FTE . 7 7
7 t V h l k X 5 ^ 217 K 8 H 4 t 7!
7 rfSZA | 1

Z1

^^1

IrninLLf/XD,

7 rt4Ptli/t1"t 181".
7 7 1 Is^tbfet s x y + t , T
TETRSERTT,
77
Htlri IMYtb.
17a
Kls-tK TTrT
TSTTXTRSE <
TTrT 7 T
77 s T E 57T ^ HHhHAtHt

T1HE
77, T .
IMfriXXMb
T7TE T 77
T HE 8>+'
T
T7TFE AH+fe
7 7 7"
5~" H E HTT75TE, T ^
1
5~" " Ts~B"
TTE
nc >syi-t
6 ,
77.
FTsltjE, FF7T5TE

mntXYHri . ., . . 88.
-.
: R, , , 7, .
, -, , . -, - 7 - .
. .
(: ?) -
L
n

( . ).

<|>

, .
, , .
10 :
! !
,
:
!
!

, . , ,
. , ,
, , .
, ,
12
, ,
,
. ! ,
.
13 , ,
.
14 ,
, , , .
, .

( >

H KriM ^ ? - 7
ifcMfc . fcP- .
ITTTT
T

strlPfc
7", "55
SMItX HLUIfcX.
Hr1*nriMfcH-|-fc, 7T

s>x&fc

. TFrFFPER ,
7 " 7
, 7 Hfclhtfcifc+fc feP-Hit fTraiFE FTRTTE,
X54MfcOifct-fc
X54MfcOifct-fc
5EFTE
FEF5ETE 88
Y75TE
7ST AP"tfc,

,
FT

T7SETE
,
!
1
WETSE 7
HriSJH-1-fctfc ", 5

kP-Htlt

ikV+t
T t r n r r m / f c - r t 77, <<
MJH,
T 5E
riKJHHt
7
11^
" ,
S&MH5I
prriifc HrliiJlfc.

,
, ,
.
1 , ,
. .
. , , .
16 ,
.
,
,
,
.
,
, .
17
,
!
lg He ,
,
.
,
.

.
,

!
. VI .

1 9

7 + r i s TYTyTTTF -
THW TFTE - .
, 7 F 1511.
7 T W 75^7", FH57
. 7 ,
7, TTF7S 8 &
?

TTtFTY.
- A T TTPTRTF 5 T E
SfcMb
: IMriM 5 81,
TFTrTTTETE. T TrlK8
*, I
^ - , BAfc "? ^FTT. T
1
AT
, ^7 F , 7
85Tr1KIS.fc H8^fc 7 F 81 5 ^ .
1 TFTE TTH
TTE
71 - r i T^IE:
11 H

II


1) .
, , , (
. . .)

.
.
, .
,
2
. , , .
1
3 :
,
. , ,
. ,
, .
,
.
4 :
! ?

XhXfc&Afc TFfH TET7RTF + ^ E T . 7T

s.riMfc 7 , ATT

1+ 7. 8KFT1flS.ni T7T7HTF TT7T


T, H PfcAfc TFTE .
7T7

JZWH TFT F T A T T

5 7

T7
H
1 7 - Affc&ri, 7T
T, T TFETTrT IMbHJH sjHHKBt 81
,
T >1
F75T.
81?|1- S.fc^trirlHJH F75TE.
TFTE T8" 1
- TFTE
TTTPTE, 7T

7 FFTTT

F 7 F E . " 77 7 TTFES
TFTE ^ 5 TEFHTT^F'SXy. 7
TTW
TTFM :< T
TFEJWX"
H7FE
, 7 TfFHYTTE
TT"8TFET"&iIJTff

SbS-fcHUfc , , .
.
,
,
, .. .

. ,
XVIII .
.
, ,
.
.
. , 2, , , .

. 3.
7 : , .
4
8 , , . .

" 5

- ?,
7. - ?

118 SMfc AT
, n ^ i m s m t , PbHIfc ^841 AT
S-KfcPJfc,
rf
^nifcSfcMri,
S>Ar1&y
PXJIfcM
8
. 7TTT T 7 , 77
, - FRY FBPTETE MfcAJH
H ysJHP-fci-fc E 7 7. 5 E T T T
8HJH
AT s-eyfim. T TT7 nJHIlM ^ 7

TZ " feAUt AT 1<IE, (


RUbMb
7FFETTE 77 b , H TET
,
,

^ FTETHH

5 F 7 hrld/IH.
TZTTZ
TETTTHTFE t&rlStifiPfcM ,
(18 ? 7 IT

8 S t r * E . . , ,
(, . 456).
,
"FTPTRTF , (
.
, . .
, ( .

5.
',

,
, .
2)

, 7

.
,
.
, , , ,
.

2
8
. ,
,
.

- ,
.

.
3 .
.
V-. . .
,


TSTSTH ,

WT<T"5I<A"

TRH

-riPt P-HAIH ^ ,
5 - 5 n r i + m t , SMfcXKM
.
,
TFT7, 118 TFT?T
. H
TF kHNXKh P-XAUt, <? " - E 5 E TWS
1#. KTSTt.
ii

10 "B"7

"FT TT5E
. H SMfc iM[riX8Ms.fc, ink
TTHH7 a . . . H
"
SV+fe &, hHIHIrlXXM FrT?
TT 7 T 1 kXh^hfe^t TSTTTTT T?T5, H TIE T7
5" H s+rifc A T , WRT
TTFT7 "
i 18 Ar1Br11-fc 7 n t M ! H 4 b , 7 TIE
.
b

TTFT7 tbirifri T

fcMfc

, 141
FJTR AT F7TE.

*"1 . . 111 , ( ):
-.
b
7TFTE . . ".

. , , 9.
10.
11
4 ,
.
, , ...
5 ,
,
.
6 , . ,
-, .
.

7 Z T hP-fcAV.
-,
H ,

^ fcSTt iTbMi TTH


7 n t P X i ^ T t s t " 7...
" FH p-bfcMfc TWFE * : * 1
" ifcMfc, H AHfcSfc ?1115. BPr1*fc
1\/1 ,
' 7
JT, 7
Hriiiiirri, SH s f y n t Hriiiim
H STTxTH ... +
7 TFTPT^FETE, H 7
5F7T, 1 "+ + t
1 7 7, 18 18 s.-1-ynt
,

(IH
): .

3) .
^ .
, -.
,
, . ,
,
- . , .
jA .
, .
3 ,
.
,
, ,
.
4
.
6 Pa- .
,
,
. , ,
, ,
,
.

" XSfcAfcHb
.
, 5
5PHI MHXI'ri T +1,
s t y n i t x . T ^E c i r i ^ t t b KBtifc TTFE 1-prisfcX
7, T TTJTE "7 "7 5"T<7TT7
nftn^XAHfcSt-RJH, T 8*11 .
TTFEE ^fcs s+rrtH ,
in 26 j %

:
AT
TWH T j t h t
Kfrifc 1 - IfcStfc " *1
Vhfc, T TH syHfc 5 7
SKriKriM'fcTb AT ,

iMrliiJt

:, 1,
SKXUJttfc
AT
"

57.

SfcAtH - (
). , .

III


.


1) .

(IX . . .)

.
,
, .
,
.
2
:
,
, , , .

TTfT, S-krikri^tTb SJHfc AT


" kP-rifc. T - ^ "OT5 ".
" :
- syHfc JrilAfc 7 TTFE ~Wr\, T
577TTTTE S H t ^ t t b .
T TT

y-|-ritfc1-fc.
" XS-kri^fc
> " kP-Hfc a . T , 5 5 , (
Alfcl'JH t r m s t , T JTTT "
kfrifc HfcffcSHfc.

S-JHHfc "7 IAb4^ri AT


syHfc, triMX
. ffckSS+ri AT , 18,
WRT k f r i S l t H kl"rifc 1-JHfc.
^ MHXI'rt !
7, IT/ftAfcii/ri *
Y S T A T T H W
7 - HP-fcX YITE
- T O E b x&Sfc fXAl.
'xTTTW^PETE ' XAIfc^fcU^tst
> 8Pbfc. ^ E T T lAHfc XFTAli
- 7TFE Y kfrifc MKfS.+fc. T

syujHlri Pfc>Akri T ms-mut .


AT
bSI-SJH

I'XP-JH, T +riMX

S-fcAUjfcS.t
(

5ETTE

IH kfrifc , ,
, .
b
T7H " . ,
* : .

1)

<

- . Ill . . .
3 , I :
, , .

.
, . - |
4
.
:

.
.
,
6
. , ,
, 1
1
.
.
6 , 1 ,

61

-@-^

,
nrm-|-fcSfc, T YfiT 5.
TrikXPfc lAbiiirn 7, jfcMfc ,
TEX, TM

MHxrit

1"18

TriMX S-IAIrlfc. T ITMAfc A7T7TE.


T
"FT "FT5E fcAAtd/H , 7T7SE
T, TFTRT
~% TfFTTJTE, lAbiUri A7OE.
KPriTfc 18 S n M t H 8 y r t
, ^ F H , " 71

"RTXF1T7,

"Z
TFZ THTi'EWET'E a , T
7
"7

1<77^

TTSTTERT TTETEZT,
7"

TZ 18
TWWWFE, T syp-fc

kPri-1-JH 7 AtHJH, T XIrTTExTR


HriUilri T F 7 T A T 5 T E , <?
7, , K 8 f M b ,
T2JE " A T , 118, TF7TFE
ysriritxxMb TWE A T ,
1-riKX

5? , . , .. ,
( II, 1, 454).

. , , .
jH . .
, , .
8
.
.
9 . , ,
,
.
10 ,
, .
,
, , . .
, .
2
. , *
, .
12
, ,
, , , , ,
,
, .
,
, .
, 13
, , .

+11 *<7 MXfc,


PP-fcMfcH H i t ^+, "8TR7
.

S-sxt T Mriftp-fc, 7WXT7TE


T
1-riMX s+riAfc STTrT h X h i H ^ / t t ,

,
1,
T7TRT
HlfcSTfc
,

, hl>klt hPHfet k h t > k l t t TFTH. T TH


-rie 57, WKZ ^ hl>kt
AHhH T hP-tlAAt 1<
^ 5?7 Kfrifc TIE T "?
TTFrFPTFTE , 8 >klfcltXKhb Y 5ERTE, T
IMfriXXMb

MHXI'lri. tHHX
r r r i s t t

TFfrT. T
185--|-

75

571

tltX.

5FMTE
5
S.fcHP-ifc <? iJHHhi .

lAfcUifcfb Y
np-riSfttfc s-irJAfc ,
T SKAfc ", T hlkXIb b 7
+ 8fcM, T PvTFE TTTE H f c i s t f c ,
, 777 , -

s.rrt4Htiijy-fb u/fc-AfcSTfc , (
,

,
, ( III, 1).
b
A t r t H b . . , ( . 12, 270; II, 650).

. . I . . .
,
, ,
, ,
,
.
14 , , ,
. ,
, , ,
, , , , . , .
,
.

15
,

, ,

5EFTiY 7

MX^fcf

1-riKXri
sxy+fc - Hrivut, T is-bMt - s-
. 5-1- " 7 M'is.TXTfc
^ 7 , MkfeH TTTFOE
V*)

111-.

S.MfcP"Tfc 1"lfc>fcS HriliilfcX. T rirlAtLUtMy "


".

"R7T K8M8Hlt
7, TEE
T
. + < 8
.
ZT?
A8S.-M+'fct-b
,
TriKX
,
IMrifc
+lfc>AfcSX
'hNShlt, T
feltkSH <, TTF?
11150

kKMKhlfc 7TE7E, T
<7 s-tAbtMntMii/i-iri 7

TFHTFTrT T 8
T TJTC 75 ,

TTiTFTrTT

KliMXHbStstM

i t h l t

i l p - i i / t l t . T TrTRY ^TTTT

Rt^KiMri,

s-Htifc^itMri,

TTTTTqpE ^ 7

$-1! S&JH. 7 S- TFH".


h r r i p t
, 1 1 ^,

HfcXU'biiirl , (. .

,
. ,
.
,
.
1 . . ,
,
, ,
, ,
^ i , , .
I i
17 , , . ,
.
. .
.
. ,
, , , ,
.
2)
,

,

.
,
,


lAbiiilH " 1 ~

KfirntHbs.-Mfc, -
KHIfc*1, , Sfc^AJH '-,
T nKTtsHtHJH ".
114

7 7
81-

77J
" 75
i 7 *11,
k K t l -1, 1

XtfcUb' FT<, rT

AT Ihltri J t H f e , 1W
TTOfcTTTHTT.

lfcs- J t M b
"" . TFHTEE TT - ,
Tflfc
is-TtKUiri.
,

srsn-rxpt
S.bAi?1UJfc

81,

8811 1
MHKI'rlMrl. rT 5 H TTF bAlfc
1,

lAfeiLrl 7 h A X V A h t & , TFT


- , A T
, 7 2 1

ys.pts.fc 1<,
, 5? p - y s t k .

S..Ar1fcIrlH8M. riHTIfc "


5, <7, 18

<

. ,
, ,
, , , . - .
3
, ,

.
4 ,
, ,
.
3) ,
. (IX . . .)

jH , , :
,
. , .
2 ,
3
, .
.
3
, ,
.
, ,
.
, , ,
, .
, , ,
, .

TTH.
> k t P - t b f c r l - MfcA
. HH 57FT +Hfclfc
T H E A h M , TTE* 5--* F E 7 H 7
11.
7 - 77 77 1 7 5
, mKJSPfc s-8yi-fc 7 18. TFE" ^ E
T S1-HXXM
KAfclAfcXXM
,
, >15 .
5 F E O X 7 T U TTFTRY: XXAItfe AT P-V^t H
HrTTEF
7
FTtFTxsMb,
SJHO/HIt ~

,
, TYJT7
8"
n + xmit
~

TSE

Hriujit 1*8
TEX" S^riS-tfc H8I n t t l U f c ^ E .
FFTTT 57 kP-XhXI a hrliLIrl, H

f f t u t t b , 8
^TTRT htP-VhbkX T 5
S.Mfc

iMHtrit, WIT?

T
18>
!, KX^fc HE TTETTEFTfHXETTE
HrlJSPbXIAHri.


4
, , , .
6 ,
4, .
.
, .
5, .
6 . ,
.
.

4) ,
-
, 6. - , .
2
, .
, ,
,
.
: !
- . ,
3
.
, , .
4 ,
.
, , .


TY

57 HritUllfc rTFTE, 7T *
7 p&iti/tHrf . 57
iP-MI
7TFE, m 8 1 TfTT

T K8Pri4fc 1-:
- s.frifc^JH H 1
7, T 575 ,

b
57 72 , 81- T7RSE

TTEPTfE

nPTiSfc-|-JH

, hi 5
,
7
SMPriAfc

1-riMK
X F A A b "8" "STTST, TtTTTS" nrrtSfc-rxi T SPIHIfc!
T7
rifcK8vJL/r1
K8Rrl4^tTb
MfcMMJH. T 7TFE 7 T F
T F E tTFE
8ffc4 . T 1-r1K8ri HrliLfe
?
11-8 <5
5 A H t s - t KitriABMb,

JTTTOT7 SY 7 .
. . .
b
KM8trl , , ( I, 2,
1390).
ntpcn. (, )
nfcpCTb (, , ): , (. ).
, .
d
' , . , .

rrtHlrl , ,
( I, 127; I, 1, 184).

. XII . . .

. , , ,
,
.
,
, . .
, .
7 :

. ,
, , .
, , .
.
,
!

htP-i+t .

P-fcO/fcHX,
, 8

Alfc+iH , 7 .
1- A 8 S f f c T t n8S^yXrlLUtTfcS.fc, T
iMifiUifcffc, 7 ,

THT,

577
- 5

, TSPrlKX Alfclritt: +>11 MIM8 $.11.


p A A t i D t T t
77 T&bNrifc " 111 KMfcxb. T
KMfctb TTZEFX7E 1 5-&5. .
"" TfclfcX S-^SStS-JH SMrlMfcTfc FIR, T
TTE*ATTF7FFE 8AfcftHfc 7 57rfFTE MlfcHX, T TTT
MlfcH8 "" ^ PPTIilfcM X8ttr1fc TriKX.
T T 7 E TETT PriMX r t + y t b :
- BxMri riffcXPIfc SriPlfctfc "KWTWfEl TWETH
5EXETT7T T 1^ TFW! T TWYWFFE AT75E 57, T
MIF-Hlfc MfcJAfc
a
ntpcn (), I
TTtr>Tt
(). . IV, 326. , :
(
).
(- , 12.3),
( X, 90).
( ).

8 , .
, .
. . , .

5) !
, ,
:
.
, , i ,
, .
, ,
, , , ,
.
2 ,
, , ,
,
.
3
, .
.
,
,
.
( I
4 :
!
! ,
!

kHII'K 5T7 hH+ 87


HrlUjfcMBy, klfc 71 t s - T t 5?
TFTST fcP-fcMfehSH " , trikSH "
, - 7 ?< +
77 -1 IHrli+H, "
" ". ^ " "
, 1 I h M d i t ?7
, ?< 5, TTFXT

?
5
JHP-XAlit
HE
8 7577 7 7,
,
7
AHMdi H 7
. 5 -AAt MfcJfc ,
15.1 1-. 7
"R7 l'rtAtX8MS./R 7T 1 AT
, 8 !:
" ^, , ,
7T
TTFE5TTE
7 5-1.

" HrliHA
HW

5-11)

8 (cmie II 15a

AT ,

<7

IV

1) .
,
.
2 ,
, .
, , .
, .
, , , .

3
,
. . 1
, .
.

4
:
, , !
5 . .

$Mfc 1&. H "8* 8 XMfcMri


() X ( ' \ S f f c i f c 1).
7 ^ p - t HfchXI
t h X I
( ( 8 /8 2/ 2 .
S^riPri ITbfcMrl ) - 1171 7
7
( 8
F75T 8 KrirnriHbS-Kfcl. " ( " 1 6

7!75 ) 7" "


?7 AXHt. *
HYTTxTFT

SVP-fc ( h h X I ' l t
TTSPT (
T SUY AKHfcSfc.
F75T
6
(
)

kHfcit

. 5 ?
I TPTl+rlftMy
, T5ET TTT rtMMtrt:

- lAfch
Jthb" TXEEFTEF5TE 7T !
7T

'.,

-MhX

5?E

575"

:. ? TFHT SKlOfc 7 -
. ? " 5THFET THE 5TTTH 5 ^ ^,
T HE i l + U t k l i t k ,
5.1-ynt /.
T kP-Xfct HhXI'H T +HMX , 7 XtfcH
TTFE fcb^kH 5H ^ t t t T 27FETE
"ETTTTTTJE TZTE AriHriiy, I'xrfc ,

T +HhX

K/KAfciUt1-fc

7TTEPE kX>t, T
" FEX , 11
,

, ,
. , .
6 .
, ,
. Pa-,
. .
. .
7
, .
, .
2) (). . ,
2
.

:
!
2 ,
. ,
.
, ,
3
, ,
.
3 ,
,
.
4
4 ,
,
. ,

'

+- " 5 . . F72EFT 7 7 7 FE4PETE,

H.TriKX s-f isrrlffc 5 E R E 75 ,


757,
xtpxrt
377 57,

TMTnWtTfc

T +HkX>kAt TTPTSETE FP7T5E "


TTTJTZkETTE, T 5 E 5TP7R7ETE "% 5
"ST
MlSPH<ft$tfc
T T
57.
,
^ F W P ETT E
7
8 1 1

. T

, hXtSWUfc .
7

F 7 5 E 57, ?
. ? 1=1
1

5 *1:
TPfFTTE, T
Fin THrfTfc.
1 6 6
7
, 7 7 57 77FTTE

TRWxTR,
7

, < , 7
57.
K&fcTfcHb
^

" 5 F777TTE striSfc PfrisifcM. T

< f 7 nr8S.fts.-iri.

T7T

11

8
18,
7 ,
TTPTRtPE5TE 7 5ERE. 7

ERTT,

. . . charp, .
4* chrap (), charpes () ( IV, 256).

. ,
, .
6 , , , , .


.
, . , . ,
, . : ,
, .
7 , , , , .
,
.
8 .
, .
9 , ,
. - , ,
. ,
.

^, 7TTTrTFET7, 7 triMX ^
THME. 7 TT7T 1 &
RTTHT ITfUAfctfcSft , 1
IMrlXSMb YTTE 7 T 7 J S T .
- Y , , 7
FETEIxTHTJ. 7 5
" . 7 ^
18 , 7 1 1 "
P-H+fc, ?^ 7" < 5ERE. 5
HriUjt 7" 7 PETE IXb&rl. 7 <""

T^YFfE,
7. 8
7 HriUilfcM, 7 7

88, 7 7 '
ttM, 8
ifcMfc Hriii/lri 5 81
7 TFTRT ,
81 XkXTiX"! TWE. 7 "81, 7
r1K8iH8y 5 , 7
fcfcP-|-fcX8Mb "? F-riHIfcX 15., 7

'

8 8 ", 1 .

196

81 TcFHE 7
, H 1"rlM8 TT

"

7 . +18
"8" 11" '.

7757 . . , ,
- ( IV, 522).
/\5^

-*

-, ,

<~

<=

^^

. -
10 , ,
. . ,

. , .
.
!
U A , ?
,

! , .
12 , .
, ,
, , .
!

~ZWH MHiLIH
M r t FH P-ltUt. 5 7 7"7
"
' "71, |1 , fclAIHI
~" , . TTSTE .
1 - |*(: 57 5
*11, friKX
, ,
8171
triK
i t H t ,
1 27
^",
1
^, < 7FTFE.
1'8

"FT TTHUJH ? 5 "

Mrl-A 7TTFEZT "SUE, 1

kP"Ht 7T

F?n P-btkH. FH

T ^

iHri
1 1 7

MXP-fc

,
5777
,
, H TH tfctP-Atife "? . H HTTFSFE

iMtX8M5.Tri
HriLL/rl. Mrii-JHP-fc

s y H , 7

, 7T 4-11+1
H 7
- 8

, 7
IMmX8MSfrf ^, *
HIMMfc. 5 H E 5ERE, 1< 5,
^ , 8 5
57 ^"
" kehUH

3)
- (-1 . ..)
5

, .
.
^
-. , , .
,
, , .
3 , 7,
, ,
.
4
, . - ,
8
.
4) : , , , , ,
, , , .
.
2
.
, ,

"
IHfcX
8
SMfcAJM
/
S^MtrTt,
5"
15,
n8T8MI4t S^rl^Hfcrl
*1.
'
: , riHTist, p-ys-81, TBFyTETTb",
5-1. fr1K8 S-Mfc S-TfiAJJM
7T lAbtMri S Y 7 TTFFT
TT7TF
P-XIHtstAH T S + H i t , TTE
ifcMfc ,
8
iMifii
?
TTrT 5 TET 7T TTE

7
J 7, 5TTEF3RE, 8 TTE
7
" " TTE TVWEE. H TTE FETxTTTTTE
, TTTF

TTE
ri8M84fc 8U S&fcfil
,
7 "
1/1 8>81
77<" ETTTJ hP-H&X "< TTrTFE
TFE TETFT, triK TTTFTfE TTH n8iJ\8^fcHri
, TFTffTXTR tKAfc NlklX.

TTH
, 7T TTE

8 TJHEFTTTE, H

5 TE5EF7T. 7 stHAfcH'lfc
Z7T7E, TJREFTTE
. trlkX .
^ TF7T , "
M r l t s i r t TFH,
. 7 S r i r t ",
Trim t s b 8Hri8^ri

. ,
,
, .
. , ,
, .
3 ,

. ,
, . :
, , , .
,
.
4 ,
,
.
, ,
. ,
, , . ,
18
, ,

.
.
, ,
. , . .
6 , , .
, ,
.

117

*57 !
1, TTSTFETTE
iMfcMX

TREFTfrT.
7
HiKifc,
- /.
, 5 ITbMfc 7,
, SMfc &^. ?
XTlREfrT f f t + f c S b , IrlKX HfcSffc 7 7 TriKX f 7
. TT7T 1-81-b,
IS+ri! H I M t m X X M TRH
X X + r l l i J t t b 11- THH F E T E
577, H TTTT7 ^ E T?FE, H +HkK
fcSb rbKS1-ri.
146
P8fc -^
,

5EFTTH, , sypt
" TrriRlfcX
11 7,
TSTER

-,

, MfcAJH, 1>

?"
- - 18. 18
, SbMfc - ^
I 1

1. ,

! , . ,
.
2 , ,
, .
, !
. , , , ,
, .
3 ,
, , ,
, , , , , , .

.
,
.
,
4
, , , .
,
, .

|js=ssss=s_/
+

, MJH 7RE
, " -i-p-
, . nAkPfcniaifcM
mrHUffcM, 7 FTJTTTTEx' MFJH?,
15.1 1"1.
7 ArltXJSM PBS.n8MIHb
KrirntHStfc.
5 IMfcHSPri " HriuUfc
KriFTlfcHfc, 5.8

SMfc iMfcH8PrixM .
"
118 81,

81 lAlLirl SyAIflTI
-81 " - ArtPW. H < IMIdl

7SFFT '

7 71<5, 1 ,
. " '
H 1

, 1<
" *\.
H
KfcSfchkfc ,

" . 5

1<
1* 7 p-fc+>fc ** - 5 7
^. , 1 1 - 7
85.

18
HriiUirri
81
Mfc^fc
<5<7,
, 5


6 .
. , , ,
.
,


.
: , , .
,
.
, .
,
7
.

. .
, .
8 ,
, 1.

I l

FH

,

.
81

757 TTFE >RE


11

perystHfc

, 5
^.

. "
7

7 5 ? . +
. 11 M t * t
.
5
s-triTi

-l-ri.
1 57
i p-ys-si n r m u t t i r y s i . H "
7 TTHFTTE ' H t n r t S T r i H f c . H
??5

1.
(VIII . . .).
- .
-1 (VI . . .)

,
: , . , ,
.
, .
,
!_ -

STH3TT7T Ari&riiriii
IHriM.
YT 7 XPthH
SlfcUfc

Airy

hHP"Ut

HrtOjfc

15

MfcAStHrt

. -i-PriSTtrt
7"1 #*1 7F7TFE ,
.
FynrOTTTTE rf TIEFATT.

TTEFTHTff,

"

Mfc^fc, H 8Atr*ri
TEFE, 7 5 PfcHri
?RE

1 HIII'feht+H 5TRFE1TH. ?RE 4riSfc


TIE 118 . TWxTFT 5TH <
8&1 5 Pt^ts-ri. p-tKA ,
IMfcM8 81 , Hfcl'Arl KP"ISri, 7

TTE
111 SfcAIKy 4rtSTfc 5.3 I I
,

TGT " FF?T5Ex", H HrUfcifc


TfH" * 1 5WT.
s r r i S K t TFPE. TrT
9
F75TDTT

"

. srtrifi ,
SffcHrl ( , ,
). , , ,
(. . 864-876 . . .), VI
.. .

, .
. .

2 . .
8 , .
.
, .
,
.
4
.
6
. :
! , !
.

- , .
,
, .
2. 3 (
627-562 . . .).
(605 . . .)
.
. ,
, . ,
, ,
.

18
hKAfc TTrTTTTF 57TF. H JHtfcM 5
6

s-yp-t rinnbi-fcsi-fc.
< >
TriK8

np-xo/fcAfc AfcHi, H

TTrriXRt
, H tHkX X5HAIHI S 7 kPrilfc *. *
" ^AibH hfe^htUH ZT 7 H

TTH ^ E P JHX8M STrMfc


7
> >o TS>oX, n Ao SK
7.

^HEx"?

1/8,

18
S-Mfc
H
118 Ir)KS 5, 81
7 TW 7 HrTT^TF 57TF, 1< ?
2 s-tpm TEFrFT 11-.
TTFTFT ~KZ ,
, 7 7, <
1
KitMl
TS" TEFTTTH

"<

H 818,
IMrlMJH Z1T StPAbMlri

SETT'S, T<""JT
7
7 ^ SY ^ F H F J E .
H F O T F "FTETTffTE^Tff H


THH7

+ , ( II, 1, 219).


2 ,
.
3 - ,
. .
,
. ,
-.
. .
4 , ! ,
.
. ,
,
.

AT . , 7 ynrisfcxxM .
tHkX 75

1-PT14fcM8 S-JHHI
, TTATXTFT
np-xs+fc

.
" 7
Mtlt. H
SfcAKTb SRtri. XSAI71XSM TZ

^ R E 577TF7HE, I'PrlAI
, tSTItri.
nbSHfc 5^H AT
7
S b + t . 7 " ,
TTFETTffAT AT F5T< TRTFrT 5HhX, 1<TE ATT
F 5 E TFirTTTE. H PJHStfc
PJHStfc TX7E,
7
ATI TTPTF7SE T7TFYFE
1 A T

H Athtl

T XAfcPfcHbMfc 7T -171- KJfcM IXPri!


5ETTFM^PETE
7, 5 iTriAfcMri
TFEIEx" MXP-Si-lfcX F75HrFIEx". T frlM TW
77 Hfctfc, 7
Xi-F-+fcfE T A T rysfc. T 1+ FrTFE T
KKM8Htsi-Pri, H , " .
77
tTrTHbSTfc 5
AriHfc TTTrTFETE. T TrT ArlHfc
Y K&Hfc XKf rrlJfc TT5TRT.

0 1 1 > ( III, 2)

5 ,
4 , .
-,
.
.
, , ,
. . , .
7 , . ,
.
.
8 , , .
9 , ,
, , ,
.
,
. .
10 , .
, .
.
, , . ,
.
.
,
12
!

T T 7 ETHTT^TE, RlfcAffifc,
TfTRT FTUJTE
, 7 F P E HfcSfc
.

7 7 - &8,ASfce8 X8P"/ftfc -fc


7 ^. TTE PfcKSTri :
+er1P-Jfc^fc1-fc 5 E AriP^fc TTrT! T ^
^>\. ^ . 7 tfcMri AHfcMri
5 SfcPI"84^fc 8
.

81-fcMfc
, fclfcH
7"
11 ^ 7,
,
XHifc, H F7UE -^,
7""77

77

> 7FPE
57TRE 7 "

, THF7 - ,

7,

7, ArlXXM.
TFTTXHEE 818 .
i 7 7 TFTPTrTFE
, 7 7 (

. 7

775
7
.
y j p - e x x M b , TWO" MfcPT&fc ssy-i-fc T
. HriM8 TT7 TRE
"REFT^H tt/fcSJH MH8JI71, ifikx
F7TTE
TTH TTE
T77.
,
T
77 TTH
5 7 7 7 ? F7PTTEX
sstifcx

FTAT

3) , (595 . . .)
6
, . ,
7 .
, ,
. -
, . , .
2 , , ,
.
8
.
3
:
! .
.
. , , .
4 , , , ,
, ,
.

. VI . . ,
^ 103

>

5

PTrTst Sfclfc .
!> " SPTISI, T
, 1<7

MfcPTRIfcX tlfcX, IrlKX S+ri^lSfc


7 57.
811 sxyi-fc YJHWE
,
TPrlRlfc, T SMFTIA TSF TTOTE

fxiri. T srriHJH ^ f c t m ^ y t b ZT THE


T mst-fc ^

25

p-t+t

Hffcy &- FHibt, TfTl<7

ifcMfc
Mxm.

T7RE

',
1

, PVAt+lfc, WRT Alfc+JH ,


74" PrIUjfc. 1- AXSxfcTfc I
, +ttii
:,

IMniiUfcTfc, 7 THE , T KrIK r t + t t t , T

n t f i t t ntpcn (. . 72).
: .
.
, ,
,

, 6

. ,
, .

. V . . .

.
, , , .
9


10
. . , .
, .
, .
,
, .
7 ,
,
,
.
8 , ,
. .

F7ZT
,
11
fcrlk8"
fiTtrnTt 1 6 $1'1.
8
SSniK
TTH
TF7T7
K M t + . TcRETb" 5 E T T T A T T F E T
RTTTPTfT. T MHXI'tfl T7
XMriMttt
, AtPfcHfc
57 "RTETT7,
"5 MlfcHX
7
- TTtfH
! "KF7JE
7
MIPHIfc MfcSAt P4JAl!
T T A T TTE ^ SfcubMlfl
HriiiJifc,
K8HtH*fc

T
T
T
5
,
7 l
THE 7 TEX.
FS1TEJE T F 7 A T P E ? E , T

H . T T^T -t, H TT7


TTE
, TPsFTnt
7
71
1
5". TFT fclfcAfc 7 +
TTH SJHhSH , TTE ^ R E TTH T 7
*rinxMHi7iii/t-|-fcSfc, TfTl<7 PftAt 7
T TTTATT THETT7
T7JTEX
T7JTEX H ^
7 7XT7TT7TTo 7A" FTERTT.

,
.
, ,
. ,
.
.
4) -.
, ,
-:
. ,
, ,
,
. ,
, , , ,
, ...
!
! ,
!
,
2
, ,
. , , .
3 .
11 . ,
, -
.
4 ,
.
,
,

5 7 7 -,

57

p-ysifc
11 S--,
,
T

xtm^fc, T TTR7 IAIM A T


P-Afc n
rs-rr+txeM "Z
. OrTHE
, T Sl*r1fc
HriO/ltM. S-Xyffc TTE
+, T HtAK ^ HJH
KrIMfcHlfc 1*11,

. H HHiLrb
HritUt
, 1/1 ITfcMI frlKPfc
AT 1'8'+' HriUJlfcX. TTFTFH^H

11

iP- , ^ A T

8"1 HTHtM bStPri,

II

1. ( . . .)

,
: , 1. 2, .
2 ,
. .
, , , . .
2. (IV - V .
..). , . (860- . . .)
,

. , , , ,
, , .

WfcAHri &18
SHP"8fcHr1, H Hriii/fc
"7 p-ftfcK !>, 7 81 TPFFFETTfT IHrlKri.
S M t T T7 5FM^FER7, s y +
, H S/rlSyHI ^ 8811 TTH TTE. H
5ERE, +&"5 SbMfc 7
, 5 -bUbkH. ^ F f E , ,
Art HlH SK8T6 KrIMtHbfcMrl P8H 8.
TTFTTfT 5ERE . <7 AHfcSfc
118 5 SMfc AT5TFTTE W, 8
6, n r o i > roAIKn 1.

i ^ t P - i f c ", 5 8
, " 57 7 S 7 +.
18 5 85. " 1
HrMTtX.
7
- < , F75FPETDTTE, "87
^ ^ 8 !
7 7 SVP-lfi
- JHAbfcSffc, V7TXWFPTE,
H KriM8 TTE " KPrit
7 7 SMbfc yAriP-IX8MSfc 7 S+tHrl TFT, H
7T57F>EExTFT5TE A1F7 TT?7 H TTF7 ,
H C M t M J 5. S-fcPfc SAHfcSfc.
7T "R7FT7 ^ htP-, 77ZE F FFTT7 fcSt-fcfcASriPSIiliHii 7 S e r i f i b . " STriHri TTE
77TFE JfTTTirFETHE s^Mfc A H t s t , H TTE 118
7 srrii-fc, 7T CJHX8M S M t xsAiPrnii 7 1.
7 7 HEFTfEFfH 7, TfTT<7 11

. . VI . . .
2
,
, . , ,
. ,
3
, .
, . .
,
, .
3 , , .
.
:
4

. 18
88 ^, " nSTfiKrtPri.
118 HriiUt KHfcib 5777 , 7 5TFT
, 8 * 18.
TFT Ih+P-H h M A t TTJFT, 5
8 > 5>,
, " kMA+
77, ^ / .
i + H + t TSTE 3TFST

, * ^ 1 TfTTff,
I I

8-1 b ,

81

FE - .
, 1-riKX
TFFE
TSTxTFT
57T' ,
7, s x y + -
1 + t h k H , 5
, T TSPTS" 5E "
, 5ERE
57777 5FE. HbSTfc IXMri
" RriSUISfcX, rf SrlM8
S.1-rli-fc
, TFfH H 8
7
, HiKPri 18 ' .

,
, ,
( II, 1, 763).
b
K5 ,
, , ( I, 2,
,1240).

<

, ,
? !
6 :
, , !
?
,
,
.
^. : , .
, ,
. ,
.
,
.
,
.
8 , ,
,
,
.
9 ,
, , ,

.
10 ,
,
, , , ,
. ,


^
I

- Hri, ySTrlPfc ^
, 75 1
,

^+ + t t f c Hridifc,

XXPrlTtSlK
/ ! nJHS-bMri,
> 1

r r b H t R r i .
&IAtf1X i "
-

, 5 imsbHb T
, rtKiL/fc FfT,
, JTTFPEXHTT
, 7

> & >


HriUjfc, i T r i A t Pfc^Kfc 51 ^,
2& ^1-1 1- ,
,

AlPrii-fcS-fc H

+,
, 7
81.

SMfcXeM

-t-fcJfeMrt
. 1
AT
, ?1-. ^TrPFE, inks'
, - fcAIH 5 !
TR, 7T
k h f e i t 5TE! T htP-Vhbt

1

J t H t 1-11 AT RSfiiKfcX

I I

. IV - XIV . . .
I . . .
.
,
.

12 ,
,
. 4 ,
, ,
,
.
13 ,
. , ,
, ,
,

-21 % p t / b k r i TTH ,
",
XP-Hhfc s.yp-fcHbsi-ifc,
11-,
hHlblt T 1
XAfcfJfci-fc TTH <
F75TFPT TTE T R 7 T E
SPTiifc
T
71
18

S.-1-PriH , < TSE


yfb&fc XAIfcl'JH ^WrT TTH

7 vMSfcX 7

. - ,

TTH

75. " 7 -|- ii, T


1-185- TTH XPriHIfcX TJHWITE ,
" 1-|- , .
-riJAfcHJH sytfc 7 JETTXTTE.
JE7
Mri+JHF-
Pfc+fcHri
, T
TEXTTH
T
TTE
TTH FHTE, H T SRfcMri
5 7, TK T5FH5TEH 88.
23 ^ y tpy iHjjfebMP-t TAT X A T 5+HF* HFEH,
>1 "X -MkfcH FTTEv^E. H 5 E TSE
T triMK
styntx
,
AfcS/M-fc
TiTV TZ

"EZE

1-1

cyst,

T. T TK 7
Y TTJERE 1<11

5""

5, T
KHfcJlH

,T

,
, , , , ,
.
14 , , , , . ,
. .
, , ! .
.
16 ! , ! ,
.
3.
,
, , , ,
.
2 ,
,
.
. , ,
,
.

7 , T +HkXfcH j+tl&fctfc F 7 JfcMfc


7 T tHMfc
, tfclH, 774
l*MTflfc KHJH.
T
7 ifcMfc 7,
7, A t M 7 F75E. 5 7
, 75 JHHfcl, T i
1

>&-

>

O>TCi >C

FrPFE
. T TW

i TFTR7 Pfc/!, ' 7


,

Str

>

61.

, 7

Triiri. -
it^fc 7 ,
F7HTFE . triM T7
IMtFlXXM,
F75E
.
18
7 747 5ERE.
- 7 , HTSF 7 TERTE

7"?,
7
^ 1#1 - 7 +
f , KMJHft
- 75 ^, 5
Hriijjim 7
6.


. IV . ..

4.
, . .
2 ,
. , ,
.
.
,
.
3 ,
, .
, , . ,
.

+18

5.11
,

8 ,
TFMTE ", 7 7 TRE TPE5E

5 F H 1 7<7
HriUjb - 1 18 7, "eTTEFTDE 7
k h f f l + , * ??5 Sfcbhfc,

" AHts.fc iMitM8 ", 8


TTTRTiTT ".

* 7 "FT - , 7 i
. 11

+ 5 R E WxTFT ^"
TTTH. 77 77
7 P8Afc t b M t !

H iMrixxM

" s.-1-rlP-fc 4riSfc. s . y r t


, T ^ E F A T T T E T
SMfc 81>, 8

, , . , ,
. ,
. ,
.
4 5. ,
, .
6 ,
,
.
, - ,
.

, ,
, ,
.
7
, , , . , , , .
8 , . .

9
.
!
. ,
, , *.

115

111 HriMX Tft


18. 1
57 1-JHS.A4fc n/i\tfcS+ri IALUfi nPTIAJH HfiUjJH
F7FE KrH*rir1HfcS.Kfc, H trtMX
,
K^riAHX, TX" " F5TST

HMHh.

-
, 7

11

, H -|-rlK8

TrTFTE" (
5,

l A t X E M -fc. " rifcKti E E S T


-> , " 8
, 51 iMtHKSHX H t n r t n r t n f t t f c , " )
... TrTFTE"

III

1. . VI . .., 500
( I . . .) ,
500 ,
430 . . .

.
1 , ,
, .
,
2 , ,
, .
, ,
, . ,
, , .

- 7 IMfcTfc
7T T H
, "FT TST71 THTFT 7
hP-tA H
. triKPH TMiPETE F7
AT
7, F7IDTE 111 1,
.
xerfflt YHevft rest
,
18 yi Hlfc*AtStUjr1, T

18 81
T
7?5.
15-

T MHSl'rllri
75 ,
75 ! IHJHMI,
*11 HriTXri, , - 1
F7A" nK8fc1-fcS-fc. TPrTFT
, 5 "RH 5 7
,
6+
XAfcPfcHfc ^ 5.
T T7T JfcMfc, 87, TTFE1 T
77". 7 7 FTFEx"
,
5,
T5TR7
friM
TfrTxTFT
18 7 57*
7
77 818, 5-1 7 7" 7
.
- 7 kP-H^hlth
F7 * 77

, , ,
( III, 275).

2. . (I . ..)

!
. ,
!
2 , ,
. ,

.
8 .
I
-, ,
. ,
.

, 7 5 H E F T E "
" TTTfTFFE
^. 7
1-8*1 , fcSbMfc Hriuitx iMtMX U 7 ? F E "7
TfrTKMTE . 8 7 TTE,
7TTH 5 7 7 Hriii/tK/, H SJHAri TH TAT
7" . 1 &t>hlfcMX, 7
. rMtX5M

7.

115 77
7TTFE 57 ,
TrTRT ?77 , 577 1

12

? ^ 7"
,
1 8 5 7 5 5 7 ,
7" F7A" .
18 f y s k f c H b 777 7 FTTTTTTE, H TFT
s/M-t

57

SI'HIM

A S I M t S b . Tr1M8 T ntP- HrilUb 5ERTE.


5 7 7 "RrTFEF 5TFT s n i P r i a / t f 7
2 7. 7R7T ^ris-t 5 7 THE,
I71K8Rfc PPTI^TlTfcSfc TRrPFb" ^1
8. M^rtSfc 7 5 5 * .
"R7TTEF
55,
": TFrTFPFETE # 71
11/1 *1 57FE,

, . , -

, L
, ,
. , ,
.
5 , ,
.
.
.
, , .
.
2
6

. ,
. , , . , , ,
, .
7 ,
. ,
.
4

3. .
(III .
. .),
^ ,

.

+8 TIFESE
7 FTF7 TRTTTa,
Pt4t,

",

T *

HFT THE.
ITIKS ts- 5,
1- 7 S A e s t s d . THE

$1
iMXAMb,

75FETE.

wtrtrt HE

- ATEFTTrT! H
FETHT, feAAt 7 71
71
T TTfH
T TFT

, I71KI 8!'fcHb
H74,
T 7
T7TE
rtHbetHbt: H
T 7 5 E , T<77TTrTJFTE FT ! ^

ro>l?r>CMo1,

Kurnolnn

77 SiHHSKfc T7TE,
5ERT.
7 75 7 57 7 AHiVhlt 77,
7 5 b . 5 1 577
" 5FT ^ r l S rlHf fc^b. T rlHTJHPlt
Mfc4*tM , FT

5 .

~7 , , .
, , ( IV).

A f t . ., .,
: , , ( I, 416) '

,
. ,
.
2 .
, 3.
. ,
.
3 :
!
4 , , , , -4. , , .

, .
5!
! , ,
5
!
,
, :
, !
, , . ,
.
! 7
, -
. ,
. , -, .

5 HriRI: T T 7
"57 5"" "
.

U .
757.

8
, T
? M l f c TT7T
- T 5TFT 'S^TT, T
- T
K8ni\iJfc1-fc
T
TesTfcM 8 .
THE iAimuy-t- TTFT K 8 M H i t x "
Piy-J-. 5
,
TZ Jhlfc - &-, 11 "
.
rrli-|fcMri .
7 i t ,
7 18, < 5 7 ,

IV

!,
''


' 1. 1 (I . . .).
63 . . .

:
.
, .
.
2 ,
.
.
.

3
, , , .
4 ,
. , ,
. ,
, , , .
,

IMtriXXMb

5ETT
TTP7TTE
T
'
5H 5 E R E HHLUI/. T T7T TETRE "FT
I AT TFTXTfTRE T
57 HKP-fc T TTPE, 7
T T O E A T T E . T ^ E F 7 5 E 5T7TE. T FTTTE
| 8 ,
b TTrPFTTPE Alfllfc, 8
81', At-|"b
-ltSfc-fb TT7T

<i
T T7 mts.HtMri
i
R t + t r H f c , nxeifcXXM
7 S./r1Pfc Hrlii/fcri, T
HriVl/lfc, 1 I
Hriiiifc iMrix
7 JtMfc ^', jfcMfc TTTE
1,

SMfcXXMb
8+T1S-JH

57 AF"fcB/fcSTb 11
Hriiillfc, 1), Sfc^JH, Y
STrip-fc

"SET TZ YMXIfcMK 1-fc^fcS.JH T HXlUJH,


ATT i M m x x M b ^riSTfc ,
TTrT
I J Y M t t t HriRfcAfc.
XPHS1
XAfcHb TTTE (
*tMfc
" . ,
7A"

Hoi

oii

>

1,

. 5FTR / -

\_^-^

6
. ,
, , ,
. .
,
.
,
2. ,
.
,

, , , .
,
7
, .
. , , .
8 ,
,
.
3
.
9
4
,
. -.
, .
, , , .
.
10 ,

...
11 , ...

FIR, H
T TcP-Xfct +. 7 hP"X,AlbXKhb TTrT 5EFTTE
-... 75 iTrlAri KriMfcHlt
, SfcXXMb IMrlMiH TTTff^TE
s.rmrt

SSHht -fc THTTE...

(20) i y o t H
+
-Pri
ATTFH
114

7T KMfctfc PXfcM H
Ktrts-Tri H M t H t TTFT

" .
, kHHX fcl;+;AfcMK
SETTFE"

?
TTEF7TT, , 7 TffP,

IMfcHJH triKX

5-1 7

HriMK T O E R ,

S.(TbPr1X8M

5(1& ,

, 5 7

(1(181,
TST7 5TJFT7,
1 ffcM... M8/HIIM, l*A8XHfc.
jyp-IH ^ t t + l TTTJ, AT ,
s>Arieri T7PT
, " X A t H t JTHTff *111. TEIH
. i
iJAJHAfcii/fcSlri 5XE" TTJEHERT
T T 5 7 Y
, msm
"RTTETE

t* 2. : (I - III . . .)

^
, ,
.
.
2 .
, .
,
. , , , .
,
.
3 ,
, , . ,
-, .
4 , ,
. .

.
. VIII .


s~

' 5 6 lAmxbKAfc TTTSEFTET ~ 5


2 TSTH, FETfyXb" 5:
, " 5,
Si-rtflrl e r t M f c HrlOilri 575 HTTTTEWH.
- 5 57 MHXI'JH H KPriet /iffc, H
pysri

ff1K8

- , ^

,
SJH/

"

flii

1< TW,

"

81.
8

SbMfc 71
7TKV?
, "RT
> TTPTSE U M r i n m t H r y s i ^
.
7
7 7.
-1-Xfcfc
s y H i t ,
> .
TPEFATE - t x i ' 8
? ". 5TF7TX8T 7
wnms-
? +^ " 5ERTE

TFrTTTTnJrT5W 7 5 1^8 S-Mfc
>188/|1 -tlri+fc ?< I^Mfc H E
? 1*1 TFHTE 55
5 " &1*, | ]

.
. ,
.
<I
8
, :
,
, . i , ,
,
. . , , . , ,
.
3. (I - . . .)
j
,

5
.
6
2 .
, 7 . , . , ,
.
3 , ,
8, .

,
,
.

i i

TTTFf

SMhIH H i
7TETETE 7, 1 75
TYF5T. H ITbMrlfclfc 7T T7T
IfcSfc 1
H P-YSbkr1 H Mfc1"ri IMriXSMb AHfcS-fc
", 7TFTJT 5 S1-ynrl 8!11 T5TJH Jrf
. &5-111 PP-SAIiPlfc F XHIt
H kP-Hfct. - M M *
" ^ " " , TFE"
RTX8TFE ^ 'STyTE A H t S f c
H
ITbUlfc T5RE P-ltkXHH E7HTTE
TTE AXHJH^^ItfeH 5 1
7 577TE
75 JfcMlfc r y s t ! H 'SETTE! H T S T
7 7 7
^ xxxMJH-|-riHri, H

,
?
krIMX 81\1/- ->
TSETToT
ToTFTTTET TTFT7,

TiTE. H
TTTFT ItHV TTEFE^TETTb", 7&
7&
7 rf TTE TfSTTHTJFFb" 1 . fcAIHfc
Irifx 11 7?7
".
81 nriAfc ?

I'/ri&l
" WTETT^TTfT 7 7

iMItXXMb 7THTT 7 7
AT rysfc 5<<?. 7
!5-1 ? 181"

^
^ AT


, .
, . ,
9.
. ,
. , , . ,
.
6 , ! ! ,
, . ,
, ,
. .

, . . .
7 , , , , .
, ,
, ,

. ,
.
8 - ,
.
. ,
, , .
4

iHriM. T7T fHAfcH TFMiFTTrT


1 . IHIriXSJM SHril-fc
S.xu*lfc fcMlfc. H mSTfc TF7TE7 57,
81 F7TE 8! 5TFT7TTH.
11128

5 I'p-HAIt + , T
1*-+
i x t s r i h M t l t t i t lAMXXHb. T 7
AKS+1-|-blfcMr1 T TWf. T
TTrT

PHfc?rl

8+8.
T
"? -TJHril SJVfcifc 18.

TIE KriHA^fcMrl 5FH S^rlPri. T


PF-fc+fcfb HrlM8 7 ---1 1^ "FT7F7 ". ? SltXSMb,

!
5 " 7,
5817111. 5 18 AT
friK8 5 Alt+JH TTTTTFTEIRTSETTET "8
. 1-18 7 , 5 TSTE 77
-81. ^ 8 ^
81- 7ZE
SfcP 7 88 .
5 81 8 8*r1S1-ynHfcHt 77.
" " 118 mSHri " TTFT .
5 s m t 5 8A8PFT1-Majr1S.t AT
772, SriM8 Htxriimil . "
if/ftAt 5 1'8&1 SK8ri. T

T7
-|-
? . 7 1'>, FP7TTTT "
,
, 5?.

4.
(I . . .),
,
,
.
. .
.
2 -.

. ,
, 10. ,
.
, .

, .
3 - .
, .
5. (160 . . .)
, (50250 . . .)
. , . ,
. ,
,
, 11
.


PTIHJH MhsTirfM,

s y t t 1.
ssii+/rivyi-fc F5T - , H

.
/-
TTW
T
7
H t F t * 6 t>rT
-+1
H
,
HriiiifcX. 1-riKX

7
Hriii/fc

SyTfc. H triMX St>A\i/H 5rf


1 triMX I'XAfc ItrMfcHP-fcXfc.
111 2e

SnXMJHH bfcMX

TF7T
5 77
. 5 A i t A s e t ^
8Hifc T
.
7FFE
AT
T TTrTRlTFE.
T
TTE
SbMfc
ArlXXMb
T

IHIfcM.
7T F7F7 TEH

AriiVfcXXMb AT KXHUIfc. TTT p-8Mfc


TTE
T
.
trlkXTKAt
M b.
T 5 E 7
s-fcMfc TFTTFrlFTE

T
TWE. ? 1+


SbMfc.

IfcAIHfi 8
*6|-6 " 2

,
2
. , .
3 , . .
, . .
.
6. (97 - 105 .
..)
jBcnoMHHM ,
,
12 .
.
,
.
2

,
.

,
. ,
! .

3


f i f i * t " HriUjlfcX. T
72? ZEsTTPFE \ +

5 f8Mlfc 8+, TffRT SbMfc kHP-^SH!


5 rifcK81-ri , 8 SbMfc
" " xivvtHS-t- "
+ b s t *fcMJH ".
<*?
SfcMb 18
JfcMb".

nrfcS-1-rlHlfc

-fcSfc

18

Hrlliliy

"1

X8PJHIfc.

I
"

rxMlfcHSi, ,
.
TWE "FFTHE, +Ut
. + HP-HhlXXHit 7 ",
7 6 3TRE "" i f c M t hdtl/t. H
l*8Mlfc , IriKX Ar*IS.Mt 18 HrililfcM, H
h
.

KAfcP-fchfc+fc
nrnm>fcXMSfc Syp-fc "1
,
7 TTFTrT H

>iri-|-JH, \1/11

.
. " h r i i b t
TUTOJE TTH

' . , ,
. , . ,
.
4 ,
.
6 , !
, !
,
. ,
, .
13
6 .
,
.
.
,
14.
7. . (I - IX . . .)
2 , ,
. , .

. ,
, .

2
.
, , .

M r i s t b H 5TFTFJT, 8 TTH
>kth5H H At+tH.

SHfcAiH. nS^fc ATT


, ISKrlv^rliiit XAfcffcH 5.
H 7 7 F E T^JHTlXXMSfc, H TTE AriXJ^H
J t M ^ f c , 18 ? H E TF7MTTT7
1 SrTX7FT ^ FYRTETTFTrT. H F E
7TTSE

, FTE FTHF75EX
H 1-riKX AHfcS-b TTE nXXy^fc5-fcMX, 1-1
THE hHvbt, 5 E 7 5 E MXF-fc -+ AT
PfcPfcifc 1' 1-yiV H TTH
nfcSHfc XfrTXFT ?T Mrii-JHrrn s-nfcKrii/fct. T TH
tfiKSfcri HfcSfc
551'hb

AT 7,

TH H ?<7

AT I'iSAb, H T O T 5 T E TTH TT1F,


. H 11 "11 5 b , H
7 c TR7T HfcXriffc.
TT I', hHP-XAfc H ^ E , MkXfct 5 E
TTH TTHPTATW! H TTE "5 7" FHTTJT
1, H TTE F E P 7 R E 4 J E 5 E AT -.

H
rrl&lriMfc, TFTHRT TFTFPFE, T ? 5TTE
i
a

, ( IV, 204).
b
FXTTfflTEiITETE , (
III, 1, 173).
8 . , .. .

ft


3
:
, .
4 .

.
, . ,
.
6 ,
,
15.
. ,
, .

hi

" , ^FTE "

1"!5. -81 SMfcSfcXXM


MH8l - riIr1 1 IMI71X8M, 1"18
>

rtS 1>, Z1IC > nLL/C >>.

7 - " tflSHfc, H TRTFTT


, " HtUfc
JfcMfc. 5+ " ,
fctA^t 7 frlkfX SriMfc
S h t X X h TVK\ PTFTET,
I'XAfc. H TW\ HhtH, HkX&H TTffXE T ? ,
TTE
7

7 XETT fefcAt TFfTTxTFT


JFIFTHE F?A" p y s b k riAfcS/K+fc H AfcSft+t
H 7 triin HriHArfiajfctb T FP7T5EX" H
EErT . 1-riM
7, ~Kt\ JWEWE XISHI4, TH
p-lfcMfc Kfc/Kfc THTT P-ySfc, H MHKI'ri
E \|$.-, s n t e r l ^. H T
TS TTTT^FT, nikSPfc TTE ^
l'8Afc IAIIIIH H ^- MHXI'rl ^ ^
p-ysbky, TT TT S^Hfcht, 1
, H 1&1-1 ^FH - t r i k
bfc Pfcrtl'JHH .

<?~ ^? ^^
81-8 rrikefc 118
&Crr1HJfcM TTE nXArl p-fc^fctb trllH m-JHMIfl "E"
"
pxp-ystHbiL/1-fcx,
trik^efc TK

, ,
.
, .
8 , ,
. , ,
. , , ,
.
.
, -
.
9 , ,
. ,
,
.
10 . , ,
...
7

8. ,
1 6
jH , , , .
, , , .
,
2
, . ,


hHAibri

"RTJH

AriHrlfc&fc

WWEJE

&\7.
",

5H
.

"ET7T
FT TriMfc

T 577, H xs+rifc

, TTE 7 7 SbMri
s.Prit
+1
, I'PbMfcM.
JfcMfc HriiUfc,
,
7
"^, Mri/fcKri ,
" FT K r / i v n x s u b . TZ

I I

( )

iriKriTy 5Vht, FTF? 5TE ynprieAStt


57FPF 1<77 1. WT7J
ITS*
I Sfyrifc SJHHfcri.
Hfc+.
8* ' 57
1-8 K8>MI<Krl ATT? nriUJtA^Trl AT S t + t P b , H
' yirist nrujtAb s t + t r t ,
,
73 7T
I I
TiTFTS" H
? &+,
Mri+fc,
I I

( III,

. . XIX .

,
, ,
, , .
3 -,
, ,
, ,
.
4 .
,
,
. -
,
, .
, , , .

8/

KfrisHri * 8 n m TAT, 7 KriMtHim


.
T7F7

'

I'P-bUI, IriKXPt THE ^+1-


HrlviiltX H
1

iAbxMS-|-t TFH H " -|-. ?


T7T7. H
bfc
(

TT T T?"RE TTfTTTE ETE 7 +bfeH


, iTbm

. TT
I'friAlfc
H i?bMi,
M k t t ktP-t, H ^ 5XTR +^. 7 <
1 TfH T SfcPri, 18
SJH^Hfc S-1-.

, , ,
. . ,
,
,
.
'
. ,
, ,
, ,
...
9. . ,
,

.
,
,
.
2
,
, .
I | .
:
, , .
.
, , , .
,

8188 A l T O M Hriii/rl
, IAfcM8 KriMS HfcfcfcSTfc. H
FTTH JF-fcM PXS-nnitb rf WE,
TiTR"
"FT E ^ E 5.1-18
Hrl&fc TTFrT^EM
H
H 11-1.
HriM ?^E T
,
18& T fcS+fc fct JXP-fc HriMfc , T FZ
1" HfcJXAHl nSSfcS-l JfcMfc Hr1\l/fc, (TFT
TFTTff . TrTRT 5 7
S-gy-f-fc H s e t + l JKF-fcMri TTrTFTY 7A" TF7.

TT? 1?1 \ F7T, T


TJHIH TZ
TRE
8&. TT?T WE
SbMJH
Hfc&fcX8Mfc 81, Kr1M8
I .
HfcIA8MX (
.
H TmTWRT " ^ W WWE, T TrT
hrld/X, H +HkX 1<OT AlAfc
E5E
1-P8ffcH8 "? TTFrTFT. " t s t f c TT?
7 ? hrlferl, H TTS" 5 TTTTWH. H
WE fcS1-fc


1. ... ,

,

,1 ,

.
2
2 ,
. , . ...
3
. ,
. , , .
4 , ,
. , ,
. ,
. .
6 (),
. ,
. .
, , ,
.

8+8$-11 STrify H "EEWWEWZWEWZTTft L


/1 TFT. T T 5" , <

,
^7 TTJFExTFT ? 5FFF, ? "FT
AriH8 A"HF , TTTfFET7 , "ZE
n r r i S H ITT...
^ ~7 " 7
TTW. THFT7
h^HkHtliffi
,
sbMi
TTFHEE, hrlfct H TH^E... TTETPTRETRExTR TZ
75 IStrltfi...
HfcSbMJHI
. 7
,

Z[H I h t h X

^ + t AVOJI H

, IMfcMX 1&+ ?
7 7 TTFH7S7. <

8
5

-|-


...
,
FFETTE 7 5 ^
18.
1
HriviilM...
P7TFTTHTT, 11 F ? JtMfcX , ^
5<, hHdjH 7 S E FFH5ER +

'*15 , . , .

t>

-.
6 .
, , , ...
...
. ,

, ,
.
.

^, , 3!
!
!
,

...
8 ,
. ,
, ,
, 4.

( )
11

( i

^ -.

8
TTTASH StFTfsTrT #1 Pril.

( I

Mfc4b R1

77 ,

* hP-H^ XXAtril ST XhX*fchtUb b ,


rifcKXM X J A I r i ^ t t 1-1.
s-^bKfcSJH TT H ptriUfcHri

4 t r s i r 7TF - , 20 295 .
, .
b
8MSfcHfc4 ,
(. ), ,
. , ( ,
).

1. (20 295 .).


,
.
, , , ,
, .
! !
3 , ( ) , . -, ,
!
2. ,
(295-368 . . .)

, .
. , ,
, ,
. ,

>lfchrilM, Irl

7
1711 Hriuji.
116

7 7 -fc+lfc

TRTTTAT

IMHX8M
HJHHfc, " 7 7 IMriXKM
TEFETHATT Hrliljrl H 77WFT. +
"
AT KXHMt T 8 SMfc.
JTFTH ^ f c f e t t A T , 8 T A T A T
, H iriKK IMfcMX PbS-tHfcKrl, Skrikrieri^Sfc
SRrifJfc. H r+fcXKM 1 7 5-1 55!
8

H T F F F F T A T E lAbil/ri A T flfcks+rl
HrlMX, W R T Sfc^bMfc Pfc^bkri ytSHIfcHIri
TRTTT T~K nii'fc, mkefc
n x s + r i TT7T
.
nx>t?Alfli-fc. H
H -|-rlk8 T O 7 M F F itMri
1-&1
1-bMJH A T
-fcii/Afc AT TTE, H XSAIt
Hfc8*AriHifc. H
nirifc, "RTE "FT
TTrT
57,
E1E T ,

HKlillfc

riSPXPfcAfc.

SbMlfc

111
rXTATftSt
1
Hriiiiiy H APJKriUvfcSfc t A l h XAhH. TTFTMTE5E
SMfcftlfc
lee Y7 TZ TOTrTPY TEE TTE" T 7
SfPrlHiy PTTTH rbfckKl H 7? ? 8-1
SIHbS+fc
1
AT
,
IrikX

. XIII . . .
,
,
. 1 .
2 .
,
,
.
, ...
3 , ,
, .
!
3. ,
, ,
.
. 2
, . ,

TXS+fc ATT 8 PfcP-ytb .


7TFT

57T

ATEFTTE

TTTrT

H7A""BTEX"7.

TIH

TEJJHFZW

H
7
, 11
IHAfc 5 5
, H trlk8
MIMX 7 I'XAfeM,
T 7 T E tHkK>kAfc
7 TT7T TTFT, H I E TZ H H7T .
K5MXHbfc TEX H t S t f c 8&+,
. T T ^ T E

ATTTTE .

TZ
TT
I'XS+fc,
<7
,
nefcp-i-riii/ri ATTEFTE" s i H b s + t , H HE
7" TTTOTET TTff.
111386

18 i s t r l ( )
ftPbfcM

TTZ
TR)fcXXM TTFTfT
(p-fckti) . TZ s x y + t FTTETE! H
,

5-11)

+HkX F T A T 5T7T 75E


118 H HlkJH (
hfcSMXI
iMrf+fc
7

, .
, ,
. , ,
.
.
3
Pa- , ,
- .
2
4 .
, , ( I . . ,
, , ,
, -.
,
.
6- , , 3
.
4. -
.
, ( ), . , .
2( ) ,
-. ! (, , , ...)
.
, . 3
, -!

- hHibbl'K it

85. ( PYSfc S.Tr1PIA*M)...


IILU

^ E TPTF RP-ril1 --11 TEE TTH


. 7TT 1 & ^
7

. - - HriMX 7 .
s b M t x x M ,
s y + t s r r i s t , mKPt TTEFFE H HtiMri
.

I I

iri^b TEE
111--

MK4<fc^VHr1 KXMXHbSI-fcri 7T

PH+t . H t b H H 7 1-fcMfc tfc+fc


a

r t r b M r i H r t x ,
(Hermanaricus), ,
. , . 376 ., , ,
.
b
5f s r t x y , . .
Athal ric, rex (. . 284-317)
(318-350) (351-376).
0
7 .
.
d
181-8 , , .

I I

.
4 () .( ).
5.
, .
.

jH .
.
2
. ,
. ,
, , .
3
. 4
. , .
4 ,
.
.
, . ,
. ,
, , . ,
. ,
.

18 ,

FOTMT HrlMK 85./8


5FSFT '' ". 5"

P-Htfc T kXHXhb^+feH. T
7

1. *118
^

fcfc^kl,

st^mt

, F7TFE

. H i-JHfc 1"1 Prlfc, rf


. T 1-riMX i r i n X 8 M
ZT? H7T.

KP4HAfc-AfcMr1 Mr11-fcP" SbSrl, H 1 , ~%


!
IAfcX8Mb
JH JfcMfc
TTTTLDW, T
57 81 ,

^E

T 7 5 7 T E - 11.
-J-fcUfc-ffc, TF7TFE HriilJlfc, n^fcMJH 7 ,
- " P-XAI! T + WFTTsEE
77, [flKPri , 11 .
1-riM T 7 TPTPEiPETE, H SfcfHfctfc JriAJH
TTFFE triHX TTE T ^ T F T T E ^ E , Hlffc TTE
,

fcS+fc

i i
. WrT^ fct>kAt ? 5

FFFETFfEnTEEH
TEE 1 , "xTEFExTFf
SMfc 8AfcPJfcX8M.

.
XTV .
, ,
,
.
, , , ! ,
. , ! , ,
.
!
7 , ,
.
5


, .
1
T 1
3

7FFEF7 7
SPriPXI'rl.

P-XAJH F-fcXrl S^XPfcHfi


^

6
7
8

TWTETT Hfcnrfc

xtfcHb 1 ^

10

P-XAI TTFXT T

12

7 11

13

81 I S t b H b l + b !
11
KHtrl>kfc HJHHfc

7 I"8S1-| 81

14
15
16

17
18

818 1111:
T KJHMJH, APfcl'JH,

nss^yUiM , , .. ^
.
b
rXTTUFAHn , , ;
,
(). .. ,
i .

5.-1 .

, ,
X ( IV, 339).

. 5, ,

( 368 .)

,
,

(it


,
, -,
!
!

,
.
!
, !
!
?
.
, , :
--!
, ,
.

!

20

21

11 f i t / 1-tK8S.t-fc FBI
,

FOTfTSTT,

22

7 T 81

23

7 , 7

24

25

81 7

26

KMfci-JH m f j H

27

28

171
61
H7T 1-- AtP"fcP>Afc 7T5TET

29
30

"!.

SAJHMA

31
32
33

FXT KXPMUI " 1-8

85.

34

S1"r1P1H T T S b .

35

M^rlAJHH

36

I'P-IASri
*11- .
/ #>11- ! 5

37
38

7 F E r T F 4TTXTF ,

39 qtl'JHF- 7 T F , 5 .

-lfcl"JHf 7TT .
( ),
. , . (
( IV, 603). : . .. -
, .
, 20 295 . ..

. XII .
,
.

.

!

!

, ,
!
, !
,
,

.


40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

S8F8K 11

TST 1

81-fcHm
s-i-rip- YIRTTTT ,
7 7WT7.
FET< l'Xi-fcP-: TY-Y!
y^brttfc
KJHMYP- 8^!
5!
? rrlSHJH

11
TTPTTTTrTJ rxs+fcll 81-!

53
54
55
56
57
58

1 , 5>5
+8!
ypfci'1-i!
TTE TRrTTETT!
Mfc+ TfT5T 11!

59
60
61

rirmy TTTTRETF SKioy 1,


MfcSKl b ?5 !

,
, .
, <
( IV, 326).

MfcSKI , , , ( II, 330). , .

,
, , ,
.
!
, -
,
.
-,
, ,
!

,
, ,
.
: --!
,
!
!

.

-!
,
!
, !
!
: !
.
.
!
!
!

YTFT5TE &- #81

lfcP-MfchP-fc/. TST THE

P-XAfc HriilJfc T 7 &. HfiiUfc

TEFHrTFTFEZ FHTFTEIIJE.
hXfcfc fcfcp-j+iAfc+fc fysfc. 7
SfcM bAfcS/M- . ^
nms+fc TTH rysfciri TF .

THE
. 3- , . . ,
,
.
,
-, : . -
krzyz (), -
kriz (); - krzyzowac (), - krizovat ().

BIHAfc ( , ), 70 . ,
.
, -. : (),
(). . ,
, . ,

6. . 6 (21 368 )
.
.
.
2 .
. . 7
. .
3 .
, .
, . ,
. .

(986 .)
( )

5TEFE FT^E H fcfcAH W hHHfc. T TSTFT


A H t b 5+- I'XAfc.
T hfcAH > hlkVAH . YHH. T AT
^ET +HhX i l h f c
A f f l A b 77
krlPfcHfcS1-fc
1
. HriM8 TTE
Hriii/fc
TTEWE H 7 MHXI'ri. T 18 JfcMfc
8S.-|-r1

rlhrl+l

FEAT

T
I'F'tUt
5 kKhUfc. T TriMX
4^fcSri. T MHXJfc TSE
1 F75E hp- YAT iTMfc. T SfcAHfc
8 H H hXSAt lAbiLH TTETTFE T
AXHrifc,
MIPHfc

WFT! ! YR!
XMXrifc! TFT TrfE! TrTE!
TFT X7TE! 7 R XFfE! TiTFTS!
7 R XrTE! TTTF7S! 57TF!
FRrTFTE! 5 H F
" 75"!
7 5
!
TrTF 5! . 7.

. I, 3

4 ,
, . . ,
> .
,
,
.

11

-! ! !
- ! - !
- !
- ! - !
!
- ! !
!
!

!

!
! !
5875, 31 .
(368 . . . 21 ).


,
IV . . .

HFTE TX -

\..s-==- \?

Sh

FHT MfcUfc 7 I'XPfc


kHP-hHlHtSkt &fc^kH -& 7
5 TTPrfFTFT S A X ! .
Sfc $1, "RTE"
7 AT F7FE, trlkX
7
, &1 &yi"L|fc 7~
TPTTRTfT^E AT ^FrT &1 F T S t r i p y TTEFTIHW.
SlUfc 81'1 HrlBP-ri-riS-t
7! +8 5 p-yskri FT^TT H
7 T A T T T F T . 1 TrETTFE^THTTH

( > e s n i k 7 7 ^ .
7, ?
! . trIK
I'XAfc.
7 ifcfMfcHP-fcX H r i ^ t s t
ITU. T TriKX ^ SMfc 11.
TY7T? I'XAfc Mfcifc 2 I'Hl^rl t^lfitfc H
TTrOTFE. H T 7 ^ETTToT MAri, H
71 , Hi^fc st.MMJfcHis "?
AJHMfc T
7 ^ AT ?5< 7
8A!HAt AT , HrH-rritfcSt
* ' , 1< AT
.
t r i K 8 1-8-1 ,

2 . ? ^ t r i m
. triKX " AT ,

S-Tr1KITfcS.fc

PTFTT

AT
T7

5-11

< '

II

1.
,
, Pa- .
, . 1,
, ,
.

2
! -
. ,
. ,
.
.

3
. , . - . , , ,

TrTRT
EIE. H TZ
M s y i f i a j r i AiyAlfc, 5

, 1 TEJT . TTTH k P r l t t
^+-^,
7
6 ^
TriTHt

57

I'SAbt

TtPfcHAt

TW

" PtAiy TTH TTTFE


5 TPETTSE TRH
5 5
TFTISri

1, 6 11>.

SJH/ri ^FE H 8APT1*IPUjt


*rii'/riBfc, ! t t + f c TTH.
T7 "FT F 8 A T F E 1 E 5T7F77T5E
"RTT . T7F7T

TfTE AT57FFE ATTT. H P-VS5H I'XAt AT


2
HrMfc*t TTrf pXMX^tHrit "
AriHrit 1 2
. &fc,AiKfc 5XS" //
FTRTWE ciniiittM f T 1"
til'P-. +(4".
Pt/iMfc

, VII .

:
,
.
,
. . ,
. , .

. . ,
, . , ...
4

I I

I I

TT TT HE iMtnx&M 7 hNHfcJAUfc,
TTTFHxTR k h f c J t tV+Ut, TTF 7 7
TWTIJTE " xssfcHfc AT sstHfc, K8fcMrl
fMrtTXXM AriHfc T 811.
S-TriAJH 5WH
H ST 11
THTcT
5.
' TTFT7
5-1-1
,
8
AfcH H T T T Z E H
WEJI<7
18 " . 5 iMrii KhfcJ
,
H T^T TTFEFTTTAT H HIPTIX TTTATTX" " 7, H
" 7.
TEFEHATT XSAITIII n K t i x y ^ E T ?
5T7TE JTFTfE H TSTW ^ hlhH TW
H ^ E T f H H
+ TH T?
"R7T I'BAbSt-bll 5EFTE.
ETTHTDTT KS.-tris.fc
1156

HriO/fc ^
^ 7. THFTT 5t>AdjH

frlMX I'XAfc TEPTTEHFEXE. H


TTH , 7
7
H r s A t TW n e t S H b H r i H "ETFTETHH
AXH4fc FT AXHfc.
ItfMfcHPtX WTTTH 7 T 7 ?
TTT JE
?<
TTTfE.
TW
7 + 7 kP-Xfet H
H
87 T7TW 57T E A T R T 7 W T T tUfcA
TTH
. H TS" KPTftb TXAert?

F T S E , H t H k X " FTETTE sTTTHlHTHXTFT


4 > t s Frf.
TH A T T F T 5 AT rjyripfc sTEH.
Wl<TxTTT TTH TTT sTTH T T F W 7 " "

6 , ,
Pa- .
7
, . ,
, .
, .
8
. .
.
.
9 , ,
, . . , . , , .
10
, ,
.
1
. I
,
.
.
, 2, ,
I
()
.

1 >kt>
", TfTRT 8 > 8 88 *
fcSfri SJH^ri . ? 5 ArilX8M 5 T H IHfcMri
1< 5 ...
. 4FH3T ETEFHEHFExT

~"" 881|.
x t f k b & r i iMtixKM

7 rysfc TTrTSE H
57

. T
7.
SfcMfc
i . "RTTETTH ?
7
T
TFHJ. ^ fcfcM

"" ,
, IMfcXSM ^
jfcHlt)
', ", ?

, 7
,
, ysbmxxM

.
T TH

MriTfcp- TWH ,

fifcM^fctb : tfiXXhb * S b h f c Y T7
T TTOTfT,
. lAfcXKM AT

88,
WFHJT

8^!1.
FPH5E
" FFHJE 5 , "
FTTDTE , "5
* TTHF7TTE ,
(

TS" SRrip-fcMb 7, kriMK


ITAStfc " ^ ? . I'fcPMriHbP-fcX XAfcllAfc

12 . () ,
. , .
.

2. .
,
I
<
. , ,
.
,
2 ,
. .
3 , .
,
, ,
- .
4 ,
.
. -3
. , .
5 ,
. ,
, . . .
. . . .
.
, !


7
7 TTEFTExTTT 5 E R E 7 ,
7 sjHHb, 7 7 7

7 7 IAfc+ 7 57 57

F 7 S 7 7 IHIfcX, H 118

7
,
7
77. 7 7 7 MJHSHfc ,
Mfc4fc, 7 1-JHtMrl ^ PPriifc.
7 , 77

IX8M SfcM JH
5?

7 kP"5HA>\ltHH 7 ,
s s t r ^ f c . H ^ 7 7 FF7T5EX" 7
81--*
5H .
5 E R E , 7TTF, <7
,
<7
<,
7 7 A T 5 E X T R
. 7
7 7 7 ^ AT

1718 ^,

-'

<11>

TRT7, 7 775" 5.1-18.


7, 1<7 FTATf & 7 7
lt*Afc
5 Sfc/IKfcrl, HriKSRrt E ? E 7
7FTEFE75ERE
^ 77
? 7 TWE7TE
FrTFE , >\1
, ,
77. nF"S1-fc
hlHrl & 111
TTF75TE
7
57, 7
,
<7
7 .
THJH Sfc/lkri, "
FP7T5E .

3.

,

, , .

.

2
: .
,
, .
,
, .
3 , .
, .
,
,
.
4
, ,
,
, .

6 ,
.
,
. ,
, . ,
,
. ,

+ t F1H,
! / SfcMfc \

. - 7 Pfc*AbMfc!
JAftXHfciPttb
?


FPTTTExTFTbTE
AXKfcH ^
1^11-,
Hrlii/lrl, 7
JtHJH HrlLUm. 7T -8 7 SfcMri,
7 5 I'
.
fit
S I H J H ^ F H PTfAlfc, AtMKJH
AT KXnifcX0, <7 TTE RPT1+fc4Jfctfc iriAfc

"FT
HrllUlri 8APfcr#ltX5Mb, T
HHditH AT
HE,
tfcLifcXXMb JEHE

7ATF5E4JETE 7? 1
, ^? 5FTHTE .
:
118 5 , vts-tt
7ATF5TE7H 5 FTHTTE.
T 18 S-Ari&rt A T SPfcPTi*fc. T
t-riMK TTE + , 18 XETTTFE 7TE
c y s t , H 18 "|*1 ! "
TPE TTEPTRE
" ?.
TT5E TTPE
I3a
5 E
Mri+fcf
tp-MriHBRifc
1

,
, . , . - ( 1, 530).

171 , .

~ Ksnitx , .. (.
I, 6:11 .).

, ,
. , ,
, .

, , .
, .
,
.
7 ,
.
!
8 ,
,
,
, .
, .
,
, .
9
,
.
:
.
.

:
, .


MiLVt, T +HkXfcfc

^, 18 . 5
1-yrri PfcvMKri 7 KPTilfc HriiLlfc, TiTRT AJHMXfcfc
1 1-fcSfc 2

7 , T
"
Mriftp- IT^H "K% PfriLUHitriS,
Arim ^fcSfc SI'SHb 1 HriUUIfc, T TET
7
',
T stM
7

T 5E rtP-MriHbF-fcX yStyniSfc, H I'KAfc T


AT 7FE5T
1 Mri/, T
81-. TriKbPfc SfcMfc 8111-
ATFTE T TT7 TT7 7 FTETTE.

AT

et>MKri
I'XAt 5 E 7
118 5ERTT ifcMfc ,
frilriXXMb ^8 5 TfcM,
" KMfcHKi + , s-KfcP-l, T 7 "
8/!, , niAfc
^ ^ "?
" .
5 l - 8Afc .
TTFTFf Ats/M-fc TTffT^T. T " 5EFTE
Hrivlilfc. 1-18 1115 TF7THTE5E 7"
1\1,
* 2Tf TTTff. T TTff
T
, A T T I E TffFF
Pfc,MKr1 T .
T<FrT?TTTff I'yffc, T
5

( II 1,

4. .

, .
, ,
. ,
, ,
.

,
, ,
.
3 .
.
-.
.
.
4 ,
,
,
,
, .
.
6 .
. .
, 4. . ,
, . , , ,

JpIT" 1111/

TTE

"?

klfcM ifchfc FTTFE " " AT


" 1 .
136

TTJEFTETT?, ? X , -5
? - & 7
-

IHr1M8. ^ E T T
ibHfe

5 ,
.
, IITri'+'ri H n
TS
SfcXXMb TTH JfcMlfc, T tr1XMb
AT PriHfc
. V
5thb
?
TTFEATT
, ?1:
" TTE IMriMb 7, 81 E 2 E

,
(
" .
5 , , ":

5EFTTE AT 7

T8fcMb,
7 .
"? -rlSfc, 1 15 5?77,
1"1 7 ^ TW.

1. -
JEFfE
77 SfcC ,
KHtTTfc

. XJTrTTT, ,

> ". KHfc^lfc


WMKET7
AlHiLVtb 5-JHht,
1.
, ,
, !

,
!
,
,
-. IV . . .
, , , .
7
.
,
:
, , .
8 , , :
, .
(
9 , ,
.
.
: ,
, , .
, , , ,
.
,

II 2 77

T W -
'. 3-*\ TPbPiritl. 811 8IHfc
TWT, 7577 SJHHI 5 ? A T TFrTTTE, 7
, 7 *-8.
?!, +
TT ffc4^tH8
CJHStfc PXStbP?KfcHI, H AfcffcHb
H 1-rlKX r t + f c M l i AHfcSfc:
57 hrlilH! H TFFT7 TT TTTE
8711, ATT 15 JfcMfc
HrlMX AfcMKfcM HriiiilM.
t H H X I'F-bUI 75? , "

5-
'+'IHrlSfc
F7TFIFFTFT TFH
8 ^...
1-rikX 5 ^ E lietAiliri 158 Hriil/ri, H TIH
8 -lfcM AT kPTifc
PtAfcHI,
5*1 TriMK TTFET?PFT 7[ y t r n t H i r i M
MHXI'rl 15.81 frlHI H " O T A T T E HfcS+fc,
?<7 XtXIAibH AT 3^7, 7T trlkX
TFH
, (,

jf

III

1. ,
.
( )
1

. .

, .
, ,
. .
:
2
!
-. , .
jA ,
.
.
.
4 ,
, , ,
.
.

T 7 TY T7TWW1 5 tfcMfc
+... ~ TEFTH TEFTf
... H i t M t TEFTHT " ^ ,
S&fcH 1-fcM "FT KAtp-fcHfc
TW HrifXYA I^HAI+tSK UbMfcPStl, TRH
Hriviit,
hf-IAt
Jtht, H
>
ubMfcF-ii/1-i. T TTE 7T s s y t t
hrliLfcl 'RrTRT... TTraTFT ^+t.
, 7 T ?
IMHI.
TTE

KXHfclrUI 2
>klfclHeil WE SbMJH,
,H
, H 1-rikx TPTTTR...
, T TbT^TTfT
nfcMfcHfc ,
1, 7 I'XHUHPI,
FrTFT, H TIH
... trlkSH X+Ut hHvi/t 17.
FfS 577 , H H r u t i b r i
< 1 1 2 6 )... n
11 nisi, H

1-, 41\1|

(it

AP-VJt

+ t h t TIH fcfc>Mk, H
t s b M t , ITIMX
MIriStri ?/11. trIM T^T
HHUJH

77

Afcl*)Kttl. H
HriMX
7ST

EsT
*fc^fcH8tPTieifc, H IMX8MS SK8TI MH8il...
81"1,

"^

* 2.. .
, 2

.-
, .
2 , , , .
. , .
, .
3 . ,
, .
, .
, , , .
4 , , , , .
. ,
5
,
.
. , .

3
, , . ,
,
. .

H
7
-fc TRH. "
I T M A h t M X ", +HMK
HrilUfc.
,
TF THE HFET
s./rietHfc. TFTE
?
7. TiHkX 5TH
H
PfcHfcAlfc,

^
FTSKOril-IIfc

7 ^ T F
85-1
Afelt. + ATE
H
! TTmATmPtTt
ITAAfcfc
IMrlX5M
AT TEZ .
fcAIHri HfcAfcSAUfc H P"6AMfc
? 1 ! 5 7.
-+55 -ril1 17 . 11
^ F E T
TEETTEE,
WlWH
^.
TFTHTE AfcS/M- kl^Hfct H
TWE TFTHTE.
^ " 1/1. 5 ^
PXAIfc AT 8 1 TWH. AfcS/
TRH
I'AJH KP-ri&fc &11

^
-8
MHXI'rirri fXAIMIfcX SSfcX 5 SrlM
riP-fcri 7. 7
SMfc 7
smfc S^IArl
8/2 "
" ^ t ^ t I'HAbikH TTETE
1 AT !, #6 SMfc

* 3.
, ( ).
jH .
. ,
. -
, .
2 ,
.
.
.
, .
.
,
.
, .
.
3
. ,
, .
.
. , , .

4.

. ,
, .

, F 7 T ,
+ TTFTETTSr <. 7 T TFFHxTR 5
TTXfiTFETTH TTJETFAE, Friklll HrlMI hXTfAISIfi H

A"EFE AT
4>r1STfc
AT TTPFFH
&118 5XTFH, ? -fc TTH F75E, H
7 AT ATTFTH. Tf T T TTE
TTE ^

TTFTFbAfc
JTTJTtiTHTrRT,
MJHS>Mr1 , T T

fcfV

TZ

7
HBStb

TR7T

fethhttf,

+fc! TAETTFTT

57

AT

HrluLiI,

77,
a

TTE
TEE

ifrlSfc,

T<TJT7^H TTAE

TAE

TEFFTETTFEx
.
TrTRT
I M H X H h b FFH5T TTH ATfH 1
. H TH T T 7 T F E ? TF7ATT

^.

1 FE^PE , W E T SMlfcrni TTHATT7TE


TTE . TTEFFTETE F T ^ T F ^ T T E W
TTBWTHTTTE^E TTH I'XAb.
Tffl TrTRT FT5TTE ??.
T T W T E F T E TTH , THFTT TZ &" SJHHfc

ITAIHXKt , , . ( I, 1, 519).
_?

I. 1


JOT
. ,
,
.
, .
2 ,
, .
, .
, , <
,
.
!
,
, , .
5. ,

. , VI
. ( )

.
, . .
. : .
,
. , .


TOTrTF
IfcF-MfcHP-fcXri H 881

YTW 1 "
7 ..

- lAlfcMX

AT

ATfcPfcX
&18

7 '

28 j ^ ^ y TZ n f c k ^ r i HriM 7
81, IMrifc AfcttP-fcXri rf TAT AT
:, 7 " PFri+tSfc AT
TiTJTATTTTE. T ^ E l A t t b P-Xht T +HMK
. T F 7 E T TEFE -
7. 5 AT JfcMfc
,
? ATTEFEX
ypifcHb
. TFT77 TZ I'KAfc 7

.

" ^ ,
TTST.
-fcffcAfc
. S E T T H 7 <7
77TFHJTTE !>1
YSFrTJETTETTE 17
JSPAXKM AT 5 &1- Hriiiifc,

^ + i P E TFTTFTHERrT, H . . .

iMriMfc TTT F H -, TrTkX&ri \ f f t + f c .


TZ , THTF7T 5 ,
" K+L|fc ? AT
I 7 5EFTE. 5.+ h t h X ,

&+81 , ,

2 , .
,
.
<9
3 ,
.
4 .
. ,
.
6 , :
.
.
. . , 5, ,
.

( ,
) . . 519 .

QB

< SriMfc

1 .
-t-mstufc -fc ShfcXXh T7JT " ,
TYKE. H T7FT , IflkBfcH ,
nXMfcHfcMX 8 SXfcAHfcS-tLUfc
.
rH^HFETPJE ? 5EFJE "
7
ETTFuDTE"
^, 7 WE
7
75,
KPrifc ? 7 SKyOb KXIfc^y.
AHfcSfc 5 Sfc^fc StrAbMfc HrliliE KPTISI
"" itpri " .
. xxAmsTtxxMX
xxAmsTtxxMX H
S^fciSI
syAX^t Hriil/fclrl
1. 1 ? ipTTT ,
, ^ TTFTAT, 1< 57
2 iMtiXKM TTH SPTIJl rRTj
7 -, ? . ,
118 rf TTFETTETRETE,
57 ftPrliH, < 5 hP-
" *111-| 5 ", IMriMfc
+ XXrsyHfc * >At.S6\
, ,

S" 6. ,
.

^ ,
.
. ,
, .
2 ,
, ...
,
-
, .
3 , ,
. ,
,
.
4 . , ,
, , .
,
5
. , ,
- .
, .
-

. , ,
. , ,

7" "FT TH

7
H FynTOHTTW,

AT JfcMfc 7

JTET^T
ITriAlfc.
^riS-Tfc TEE ~5 7 H trtMX
,
XKIfclTAfc. T TTEFHFTT ETE r/ftSK8>Ar1Hfc, T
- , l l f i k X ^ A t sypfcHb -t-rnfc, TT7
5.81-8 XXAIrifciVrl, H S+r1Alr1 &1
SlfcMfc 7 .
I'PrlA 5>\Hfcthb T
S/M-fc 11
11 SiH^bHri THE. T KJHfc
88, AfcSfttfc
1 TRE M t H b ^ l
. H 7ST
I'PriAfc T e s s i , T
5 STyfTTrTx SfcSKfc
T
7 T ?
SfcMftfctfc 888 .
iTbMfcM 8MfcHb TIT TJHTT7 WETTE, T
,

010.

7 h l t h t 7 TTXTFT & 5 H h b i + t T I'P-bk,


H 1-SF-|lf18Pb TTrT TWH T 8MtHfc -l-rim.
a

4tn-|-y s.fr^tM , .
, ., , .

* .
,
,
.
7 ,

, .
,
!
7. , (IV . . .)

, , , ,
. .
2
, .
,
.
, , , .
3
. -
: ,
. . ,

T
1 SJfWfcHb S--, (

I'F-bMlfcM, 7T 1-JHIfc
+, T TTRT IAIM8 AT TTE H
T7
SEXiFH I'PbLjKri.
T Prrlifc

TTJTFRT HriiL/lfcM.
T
hfcAH
^
7
PbJIfc
5T7TE
KrlMfcHlfc
".

SMtXXM
^
XAJH
I'lSAbfc, I TTFT^E S&JH
F3TH
7 A " FOT7T
?T kPrlfcJHH,
T 1
T 1-riKX
TTH
, T
MHTStTt

T, 8

1? AT TTFE, T TTFETTFTHE. T
KPritiH lAtXSM 8l"8/fcH1A8 Mffc, H
7T
HfcAfcXSMI.

.
7 I r t h t , k i t
^7 AT SfcMfc, 7T TTffE

?
, T
*1
1-JHfcM " "? triM.
1-fcH

1 , :
(, ).
210

,
.
,
.
4

,

,
,
, .
. IV . . .
.
.
, , , .
.
,
, , , , , , , .
, ,
. 6
,
, , ,
, .

6
/.
18 IfikX HrHUW. "? TTYHTE5TEER
TFEJT 7 I'p-HAfe 11 .
^ F-Vil/tl lAbdjH YT TEXBTT FW>RE.
CXSIfc T Htnp-fc J t M b , T triMK OTE
- 1<TE?. T
,
^ 7
T5T7T
hrldjfc. T ^ E TTFETE, HE
TTrTJrTA") ? TZ 5

IAfcM8
(
Afc1-|M!H
ISttU
5TE5T7, T^T THE.
X & 8 r n 4 T i l S t 8 S-ffc. 5 E I' 8 HfcM ?
H7T FEHJE 5 E
fcbP->kttt
7 T TrTFT
28 T Hriil/M, T ^ E FTTTFCpEHT H 8IHfc..
T T H7F ATE^JETT
HHXJt FTA"
ey-i-Lifc
.
KH(flfc T>RE
SfcAMfc "RTTE " 81 AT . T
TFST7E
T ^fcffikt
VZK

^tHP-H
5>8 IHfcM - Altflfc. T
hP-Hfet TFTrT. HH 1 " * H E R
11156

T
I'SJAIt
FSIH
pyAfcii/lfc
#rlXTTA IH ri
, H 8TYAfc TA~b" AT
HETTF7T
F1EHE,
TrTRT

IV


1) .
. .

. ,
. , ,
.
2 . .
. , ,
, .
. , 3
, . . , . . ,
,
, .
4
, .
,
.
, .
, . . , .

81- 1, (PIKfc 8P8H-tlfrl4t S^rlSHfc


THE. T +HHX 5 "STETEtpE^E, T TV
T 5-88, 718 T7W
Hritlllfc.
TTTTTrTT H

13

I i

XBTYTFTFT

-tht, H lAd/t 57
" 5FT7TTET. 118

Hrl,
TPTrFFEHJE s t t h f c T7W, 7T TFrTTTETE TFTI7
H ,

FETTER"
rf Mfc+fc "STT^PETTH...
i56 7 % k P H + h H A I t i t fcP- 8,
5 kP-Xftt - 57 .
T ^ P-H+t 5 ^ 73TFFEHT . *-111
? S t t P - J t . " 1
TEE T
,
AT H b l ' t P-SP-1- n K * t t t JriAfc KHbrt.
T 5 E -AtMfcHJt /ftibRrl TTrTTEJE "RH ,

FrTTE JPIHIt T ?

TY5E Pfri*fc ,
" S6iaifcHb i T i f i A t f " TFTTTOTEX!
7ST -+: ATFE, Afc+5-fc "
trld/H 5 , ... - ?
,
I h b H ! fcHiLt TTFH
MfcHt n8SUj/fctb AT
!
TR7TTTE
TTETETFTS TOJTE

l i

2. , .
, .
!
,
, , ,
. , ,
.
2 , ,
, .
, ,
,
,
...
3 , .

. IX . . .


* KAIfcih PriULilri T +8 -1 7 FJTT "RfE
7 P8*lfcX T t r i K b ^ K fcS1"fc S-riMfc

HFE 8+fcUb 1SE hP- , 7T 1<TE


TH /, fcAAt ^ ^ ,
X8P-&JH
TTFT T 7 . H rnke
,
T 7 S 7 TTTE, 7T s t x i S M b
81. T TrlM

I'PTiAt,
TTT7,
TKXnrltfiM
IMfiXKMb

mirii

FEXRT.

1 Z T 1<
"

,
ZTT 7 ,
.T

1<1 -fc

. 7 SfcMfc 5-1
', ^ FETE S-^riPtffc,

. H TT7TE
PfcP-fcH

"

K>MK8ITrlAlfc

. TT7HT7
TFTE
, t - 7 h l t ^ + 7
.
TTH T TT7T
T T 7 "7 s-|-ynfcH, Hrivi/lfcX <
+&81. 5 IMri+b
,

. ,

, ,
.
4 , , .
, :
,

!
: ,

, ! !
,
1. , ,
.
3. , ,
( II . . .).
, (430
460 . . .). .
,
(452 .). ,
(460 510 . . .)
,
, ,
, ,
.
, .
, ,
, .

J* T TTWEK ^ SbPriPri HriuUlfc, H 18. T


TrIKXi+Mfc TEFTTTExTFT 7 7, H 81
57 1 "
- TEE 11- I'XAIfc FbTF5T

7WFE.
TS\ hXAP-^kdd/iy+,
1 b ^/M-fc^St-Srt Y KPTlifc. ? ? t b l f c
AfcS/\tfc CfcXJH IMrlll, S f c ^ m i t HrlHbfc
T TXE 'XTXTEPE T 7 HrlAlfcSfc,
STXTTH: TFSTTHE - TTTE M'Klfc! TTrTTTT
> TTTT7 18 " , SMfcHlfc (
TFTTT T ^, T F FFTs" TFET7
F ? SPrir^lfc S-riMX.
1173

1-riKK
f + f c M 6 , SMfc W IMrlX8M
KPTlSHrllrl SBHMfc , H "RE IMriXXM

AXHPTH-fcSb.
T7 kHfcJ Hriii/fc FEipETUE, IMrtXXM TTE
insyHt TOTfTFWFE, H f t x x M SMfc T 7

+TIS. 8, ATT
IMfcXXM SJH^ri WZ S1-ynt>
77
STF-Xt
Hllrlfi
KF-JHA^fcKri T F H
TTFETrT F E T SF-fcAbMfc 7T VJHWH
a
77 TTH friMfcHri S->Arl&riHfc
TTE + F f ^1
i TTE H " T7 "SIT TCT .
PTlMtHri . ,
4.( II 1, 1291).

t>

2 ,
- . ,
. .
2
, .
3
3,
, .
.
.
4
4 . ( )
-6. , .
5 , . ,
. , . .

,
- *.

,
.
- .
-
I

.

\c*X\Y* AT JHkrlty 7
XXP-fcHtb HfcNIHI TEE 1-

J hlXHH

"RTF

kHIfcfcfc. 7
H TTTFT
TTTfT
. H +HkX 1 TTST ssi^ri, TTC
IAfcX8M , 5 p-ySb. fcSb
+ + ^ 1-| ,
P t A t x K M 2 7.
" AT TFrE snrlAfc
TTH TTJT1WE. H T7 PTl1-fc

AT 7 H 1
TrTFT? +rlk8 7 T S 7
1 rTFETH.
ISb&ri tr1K8 7
I'P- -^ TFETE ~ZWH 1

SfcAfcTfc 7 iTrlAfc
7FTER H
1
XflrlHti. " T T TFTEHE
?
1 7 5 A " F E IfJKX
"RrFFETb".
" ?FH5E T
1< XAtfeAAt TOToT
^5.
liAb
KrfMX TTJVfWE
TIE
TTXPHFE
?EFfE TFTHTE
7T triMH
81
H 7

" .
Hrls.bAfcieri.

JETEATTTE

7 , : ,
; , ; 7.

4. .
. . . !
: , .
2 :
,
.
. , -.
3 . .
, ,
.
4
. .

, ,
.
6 . , .
, .
, , .

I I

> i

-3\-

7 7
AT kPrifc WRT ryskX^riHfc. "~ JHtbPrl.
1 7.
Y A T WFHTE,

stffc. H *

T rrJK T7
1 /rl
STfcHri
77

FxTrTTb" 7. T
o>Po?KoiSfc Toffc. T
s t M nixxM
HrliiilV
TAT

7.
77 ^ 7 7
7 . 7 THTHXYH 7 7

".
EFT THHx"

kPfcfcb

TXXTEHTJ

AT

, <7 7 ^. fcHlfcXAfc "*


FTiHfc SfcP-AMfc, T k r t s b 5 TTFT ,
kPtfcb. H
+8.
-|-1
WZ
, iMfcMX

? ,

7 5. 5
" ?
Kfc4)M 7YTE.
HrtMX

PFTIJfc
.
TTFTPS TWH. 1 TZTJT7
PJfcHit i n x x M b H * T A T F T J E T E T

XA1-p-4fcTfc

^ TTFE XVi+IXrlfrHt. H
TTFTH THE x n x i H r i x x M b ^ E TTH "xTTH s x u x y <
s^xy.

H lAtxxMb

. " nrriRlfc 7 ? -
7 XfEWH I'XAfc. 7

* 5. . - .

8. ,
,
-, .
2 - , . , .
. , ,
.
3 ,
. , .
.
. .
4
. . . , . -
. . ,
,
.
6 . Pa-
. .
, .
-,
.

HlfcMrl TFWE
HrlOib. T
8 T 7
T
57HE7T7
18
7
7F7
7
88
. T T7
,
T
77
"R7T7 F7SE
SAIfc/IXXMb

51
57O77, -fc
irikggri
+- 7 F T A T T E , -1
AHfcSfc IMIfiXKMb 5.1-1 TTRE T "RE
? Z T TT?T
1
TTH j u t H m V H
T +- s u y
7TFE 7
" SMIXXM
7
/JHUir1Tt5.fc
8
St^tHRW
fc^ribsriy.
T TXirl "RE
*?
n n i r i M l

?.

TFTTfETE 5
7
TRH
7 ipfT^ IXfcfcb.
XhAri+t+t
-
+t
5ERE 77
NriilillH
-1-8 7.

TRH T
81*1. 7 "
TTFT7
1"81 1
Hrio/iy. T ?<777
7
| TTRT
\% TWH T

i i

, ,
. , . ,
, .
. .
. .
.
6 .
.
. , . , .
, ,
.
, , .
. , ,
.
^ ,
.
.
.
,
, .
,
.
8 .


P-8ALJI ' AB^fcH+fcSfc
. 1 5 57
n r r 8 4 t 1^5.1. 1< Y A T
AT
1" -
1

.
-

-
, - I'XAIri. 7 1'
, 1
TWH, rf P/ftAfc
8S-JVrlll4^tS-rrl
TEE 7 TEWFT.

,
, T
,
"FT

.
, FT

5TFf,

JfcMfc
1111
AT

7 3 5"felp-SHTTE TFfH, rnkPri Mt>kt


, H
sb^fc, trik
88
" , "RTiTT
PX^Arl 81?11-11-.
1"fcAb8 1~ "% 81"8
THRT 7 T F-yS.k8JV(1Hbfc AT
1'8
5 ? 5 ? ,
i kHiiskri
r18HtyPr1, H
,

AT
AT

.
.
, , .
9 ,
, .

6. ...

.
. .
,
.
2 ,
. ,
, .
, , ,
9.
3 .
,
. ,
.
4 , ,
,
, ,
.
5 , ,
-
,
. .

...7 ...
I

+fcM, 7 ?

8+>!18 11 TRFETTWTE

i M i n x x M TTE n j H M t M
11 7 a
7 4r1S.fc l'JJAb, H
KHfcifc
. H T1FT

AT

20

H T 7 FTTrTFTTTH nriAfc H ^ET 7


... TT... H... T 7 7 7
?T T 7
...
Mrt-f-JHrbSrl KfJHA^fcMri
1
WFE5T +fe^kXdjH " .
s.y-|-t
... H...
TTE
... Iff.

II 7
, 20
,
II 7.
b
FTTHFTHH .

1. .
.
,
, .
, , (
).
2 , , .
...
3 .
. ,
. . ( , )
, .
4 (...)
. .
. , ,
. ,

. , , (,
).

5~

*"

<

TTTSTUW

s.-1-riPimi/lri. FFrfJE T7W


! 5-r1KI*8Pr1STr1 11 FPTfTU.

$-1- . TR"
77

TTTTFTESTFT
IMfcXSM 7 TZ "18
^ -fcA .
20

>

TFTRTrTTE

p-ys-

WRT

5...

5>1 . AT SIH bSKfc


. ...IT? sxsi-rii-fc TFTH 5 E kP-rii-fc.
" BiHIKHfc H TrTRT 1

MHKI'rirfl

TTXEFT?T

AT

... " $+-^5


fcAIH...
TTTffXrTTt
. (...) ?<?

...

rj=sl&~-~'isf

"\-gss^]


. -. XIII .
6(...) . (
) . .
. , .

. .
. ,
.
. ( , ) .

TFTH

, *rT ^ E TTE
IMriXXM M!i*ftStl. (...) /BSbX
H 5 ^ JfcAriHrt ,
. 7
, SXYtfc , h
... ATT

T 7 1>811 1 HriUjfcl 1 ,
^ 7 SkX + IUtM a . H TFH" THTff
8S *

TTH rysfc
AfcS/ftffc
T, "FT TTHTTb" H " TTH TTH.
i , fcAIHS TZ
H... ... tftufc
.. ...
k h t i l . . . , " O I T F L D H

S.kX1-|L|fcM , ..
. ,
. , , , .

"

.
,

1.
(543 .).

,
, . ,
, -,
, . .

2
,
1, , ,
. ,
,
.

3
- .

TJ /, TSE I'iSAb " 81


? TrTRlT AfcS/ft+ tfcMfc T57TFFTW
kXMXHbS-1-, .
1-ril<8 ^ E &bf*>KfciJjfcSrr1 7 .
TJH, -+. ^TFTJT TIM
811... 81

1'81.

11 1 6

5' I'HF-,AfcSfcHTt

kriPTi/fiSkfc isxsAy H

TfTkT TPTEATFETT " ? 5TFrTxT . 7


Pfc^XtrlPfc
Sfcl'fcHtri,
< 7? SJHHfcrl
TEFFfETTFExTT
H
JSTPMfc

JHAfc
+

F75E
IMrlMK

T
"

,
PbSTfcTfc, 81 fcSbMri

,
.
558 ., , 617 .
(-),
, ,
.
.
.
.

( )
4
,
. .
, -,
.
2) 543 .
.. ( IV . . .)
,

. . ,
,
.
.
2
-
, , ,
.

a L-

FrTFE fcPHSfc "8TFE 5 ,


TfTCFE - . 5T5FTTE
18,
"1 .

ffcrtHAfc

5
(22 - )

hrMfcJt
.
TFFE,
HYF5TET, MkXfet -..
+ b h t
TTEXS7. TFFEFT - r i P i x x M b s r n T
7 7 fcfc+fcJAStfcfc
7 7 7" 7.
... 5 ^ SH

7 .

-ITIK

T 7 1
1- TIE TTT^F
7 tAHKMfc

l'8AHfcSfc.
T...

l'8AHfcSfc.

27
Xi-JH *r1S FOTTTW.

"

"

?E7TT<7 PSfcAfcMb AlrlH.


H s t t i t H b 15- |'11

.
. ^ ^ UJZWiFETE ATTTTHE... fBMfcfciM

5...

...

...
111&1...

P8Mfc8M

7
11
1718 -rlAfc AT

J E H E S 7 <7. TFETT TSE


. 557 TTE7TTFE TTEFTTHT
TTF. E 5 E 7 5 iTfcMfc
JFETE
HriM
T5FHTT

3. . L
, .
(534 .)
-,
.
. .
,
.
2
. , , i .

,
,
. ...
3

,
.

2. - ,


H THRT 7 5TTEFTE H
^"<7'"'" 7 "" FFElc.
.
(1
! - 21) SEjrFHFE
"" 15-'
7 75"

SfcMfc
TFTExTRE 7 R E F T E F 7 5 E
5MfcP"rt,

, __

, ?
85

7 ?
5
1 F btTVffc,
" 55. >RE7E
111
77 " *
7" FTE AT F7A" . s-bMfc

7 85.8 SbMfc
8.
7 18 TTFEA"
1-JHt, rnKRU/fc ^ 8 ETFEToDH
^ " " 7
? ii-PTIIfcX8M 8
.
14

ITIrlAtTb "

18 " ^ TTTTiSER
T 1-rik
s r r r i x i H 1, -,
8, ht+5H5+t ,
5 1 "
7 -i-8itM, iMmxBM (...)
5 " R8P"8H#tHfc4b MlfcS1-8,
ysuisfciiifc I'XAfc. H r y s t 5E TTETE, T T7
TTff Mri^X. H TTS" TTFTE TTE

Qaqj.

' . ,
. , .
.
4 ,
. .
. .
3.
5
. . .
, . ,
. , . .
,

, ,
. ,
, , ,
, ,
, ,
.
,
, .
7 , 4.
, , .

KMfcH , T

MlfcS+X SXIfc KS1"r1R>AlfcHX.


TiE " SfcMlfc TrTTrT P-ys-krilfc! T
HE
TTTE, H E
7!
-MM 1
Hriii/lfcX ^ , T
'fAAIfcXSMb.
TF? T
1-1
-t-ifck8\/fc-i-b p-ysitM, T
TT=T7.

X SlfcMI ,
TR7TTE
, T A T F T E T E TH 7 T7TE 77! 7 7
T 1 IMrl / A7PFE 7
^XyTST. T f T TH
7
, ATT
,
-
1,
HAT
11- IHAb T 77
SMtrtfc.
TT?T.
7 7 1
T
TTYXETFTE,
k8S+}H
trikK HHTTE SbMfc
11 " +. T
75,
T

FTTH . , ,
( III, 512).
b
TTE51RTTFF7 , ,
, , 561 .
. (
, - (
), , .. .


4 . 0 , ... L
6
(561 . ..)
jH
. ,
, ,
, , .
, -
.
2 , . ,
. .
, . .
3 ! ,
!
4 .
.
, .
6 ,
, ! , -
. ( , )
, , <
,
.
.

. ^
. , , ,
, .


* TTEJE5TFT

FTFExTHF
&, *
. . . <I46> s - y r t
51 T 7 KPrii-JH AfcHJH,
, &^ T H E TZ ~R fc, T TTE S.MIfcX8M HfcXrlTlfca
Hrili/fc.
H fcltMffl ^ E 7 T 7
T -itp/fc
.
". nrfcAfcX
XTFTFFW
^.
^
FTAT ^.
85 TFT4,
,

?.

,
, TTFTH TTPWH .
5 I'XAfc ^ 5 , 5 1
HfcMri \\*, TST5TE FT
J7TEHH ".
5 11 T7FT TFH k h A S t T
. SJHHfc H7FTH "

. , .. -

- . VIII .

- .
. I . . .

, , ,
. .
,
.
^ ,
.
8 . , ,
, . . ,
,
.
^ ,
. .
,
, .
10 .
.

"
! TTFT " 1<
11'
. "
8#
"

"
TFSTHTTW, ... n t r s b HriS-riAISt
TTFETTFRE - . . .
H
11
friAfc
+THt
, Tf 11 PKlJSPfc. T7T TS"
" n/M-xsAi- 1\1/15.71
^TrTJ... t-'
I

TFE"

...
tP-HtrihA "FTfT 5HM55 X+fcH TEZT F75T.
T7W
1146

MHKI'rilri 1 lAlKri TZ , 1-18

811 5 , " " HlfliVfc

jyp-8fcfcHfc

"E" TTFrTTTFT

...

,
hP- 1'1 5+H+I
p-ri+i,

"ETFT

JtMt
HriUjl JtHfe,
^" ", <*?
TffkT , 111&

885--1-1... 8111-1.
...
. IMrll
8

~|

II

.
1


1) ( 567 .).

(650 - 700 .). (626 - 661 .)
! , .
.
, : , , -.
.
-
2
1,
.
, ,
, .
,
. , .

81

111

57 Pfcri ^ErT, t r l k t f
XSXMLJb
,
TrTRT
7
SPtrtAil

, 7FE" sy-tt ^?T FT^nJTT


, IriKt, IMrll-f 1- fcS+l,
, fcfc^b rf . 7 7
-

-t-xiHs/fcwfc,Afci-xr?i

rf
8AfcP-fcHb
1 FTFFFT... TH "
I'KAI, filkK&rl - WAfcP-v+TltTI, H TTH
, ink JT7T1.
' 7 7 FTIAbHfcM
11... R1KX ^ 7
F7ST... "? r m s - i r i 11,
8+ Strlii;rl T7TE FTiDTTT
: "?
SIPJH, FT /ftkri ^! " HriS E
TTTEFTFFT ?T TrTRT
+ HE "RTTETDH S8ytepfri4'ii-fcSfc ~5
p-ysb, 7T TrTRT TTPTAT fcfeflrlil, H TEFE T7
MbS-trl.
114

TiT 4^fcSfc 1+ +- *
s-t-yntx
TJTrTFTTT 5.k8i-fcHb,
T5FT "
/fcrojfc 2* *1)\ " 5
8 np-8SI. 7T FETTTTTbTTSH A~ETTJrTH
^*riil; 1-1. TTbTEFPETT. 7 " <
FTIFFT
"
7
FTTDTT
'ETTrTSE
"
XE5TrT?TDTTR... 7T " ^ AT

2,
. ...

2) 3 .
(20 000 ) .
, (567 .)
^ , , -
, .
, ,
.
2 , ,
,
, 4.
3
.
, . 5 ,
, , ,
, , , . -
.
4 , ,
;
, ,
, .
, .
5
, ,
.


" 7 ,
SkXTfcHfc...
11 ^ SlkBSfc HrlLUrl BAfcffcHb TEFMTfT,
TPTRT KSfriPi p-ys-
TEFWX7 ~ FT181-fc S&8lri, XAfc^fcHb, H
AtMKI, H 1, Kt/IMb 5" TW
IT T ? 7 F ? 8 &
skxt-fcHt.
H T^I i ^ M t ^ i s m .
H
HriiL/ri ",
-|- 7
1'.
" "FT kP-tfetX
p-VibtH 5 XfTrTH
. rf JETTb" TTEPTTTrTFTT.
JfcMB I'SAbSKy, 7T Mt^fcMI
T JfcMb TX PHfcMbSI, H ^f?T TTFTFPE.
H 7 T 7 " ,
5+P-Htt , . 7 TZ
fyii/1-l ^^^ AT TF7TTTE,
i: nXFTirlAXXXM 7 7 , TTEPTFT AT
HrlS TTE A T T T . T TT THrT
H 1' 11, 7
7RT
7^T 1
. -5 J t t X ^ H ,

? ...

81 AT FTXbTT, 7 8
H 8. TrTFiT S1-FT1M IMIril, H
TxT &tM'XiJjH
Jtht
! ^^, H (
"
"RTTTTE ShfeS-H^fc, H XtJHAfc AT
, H 1-riMX ?", TSW T !>,

. VIII .

:
6
? ? ,
, 6 .

.
3) (560 - 580 .).
.
,
. , 7.
. , ,
. ,
, .

F7PTT ^FrT .
, H /ri , 7
XrUIM8 7~ HriOMtl'X
" " .

Sn8friLUr1
trlkH

$ & .
TFFT J t M b -|-18 ^ " , '
5ETTF ...

rysKx/,
8 .
1148

p-ysb 7 7
J t h t T7T7.
7? lAil/rl
kllfeV FbTTrTJT 5 T I'HStfc H
I ft

11

. ? .
1-rim SKK+fcHb , 7TY ^
5HHI 5FE. 7 7 F75Tc7X7TTEE TFTH... >\\1/

TZ

...

"

"EZ

TT7W
, t H k X ? E ys/\A>ri

JHhHAV 575.
1'1

57?7
8/ &'8[1

. (...) 7 , I T b U I (
1-riMX KPTriniUjri 11 1.
15- 8#
1 FTOTFT H
81 . KriMK


2 .
,
-. , , ,
, , .
3 ,
... .
.
. ,
, ,
. - <
, ,
.
4 ,
, .
, , : ,
. .
6 , . , : i
...
, 6
. , , ,
.
7 ,
, , ,
,
.
8 ,
.


'

+, 7 . , kMMPT
", ^

77

11, 751 85.4(1 S^TtM !, Ariimi/fc


8 KSMXHbMfc S-TF-tPHb.
FT T & KP4S8PT ^! 5.81. 7
41

^,
&
a
AXI 8AISIr1 , rf PJHStfc
TriMX.
1-18 /!
.
7TS"
12, HbSMb S1"fcHbl'r1 7 .
, "< s-1- 7, (
SbMfc "11- AT
H +1 , m
*871 yAXfllUri, H E TJEE HriOjfc
... 7 7 s t r r i 1-11-1 SUJH p-ysb.
1- MSirinri Sl^rlX ?T SFTIJI Hfiii/rl
TX7 JHHfe 7... $1 FS* TST7 ,

AT feP-HI'l TTTX...
, HriMS 7 88.

TR7

" TbTTEF T7W


TFE
TY - ^ ,
.

T "118

S-|-|fcHfc "E* A T T T E , T JH 75 1^+8 ? ATTTST


y, T tr1M8 118 TSTE Hrili/lfcX
Is JH.
ASI'SAISIri . , .. 11 ( . 6, . 715).

5~ , - L
.
9
, .
10 ,
. , , .
4. ,
(581 .). ( VI .)
jPycb , -, . ,
I
8.

2
, .
, ,
,
.
3 ()
.

.
, .
-. ,
.
4
. , . , -


1 M H X i i t xrriHifc -
TrtAlfc "
8 fltMlfc, 1(8 7

7 ". 5 18

5- XF-riHIfc 7 ^ M 8 f l t
^$.-1 S-JHHIfcM.
5 Pfc^bKri 81* ,
XPriHfc SyrfcHbS1-|fc, A8tjHt!H PPTISfcMri, T TSTT
Y 1 r*+/tH1 Prl^IfiXyTbSIrl 11",
7 T p-ys+l^l TTE I h y t b SJH/iH ^ A t P - ^ t + t TTH

T 1 *1, S-MTIH
, TSE F TT?

F75TCE
75.
118
1
-88, "f^lX 8M bS-fc
,
mkxet
TTE
"
TTPTERTSTTb"
Hriil/lfc,
5
7
775.

7, " 7 TEXRH 7 4 E F 7
"
" 1( ZEFTE5TE
5 TTHFHTE, H T
5-KtMri TP7TTE
5 7,
. 5 "
TFTE
,
"xTHTTTEFTE*
FEToPTTb", THFE"
,
, 811-|8
* TTEPES7 7 .
fcM8,
TFHTTTE
SMIM8
.
" 81/ IT/HAfctb ZTE"
, " 118 5 FETSET

. ,
, ,
9. . . ,
.
.
,
.
5 , ,
...
I
,

-, , .
. 10,

. ,
.
5) : |
(VII . . .)
11


.

.
.
2
, -
. .

1 , HiiSX 1111,
AT TTFE . ^ S-MX8Mb
AT
XrU8X8M "FTJE HrlUjIfc "? , trikX 7
. k^VhH^IU p - t + t ,
WETT 5?"
AT TWH ^riSri,
7 s^risxy s e x y ^,
... < smSMfcHfcXKM
AT "AH&tll T
JfcMfc ^...
"FT
ATT 1- + TEE... WE
H TTSTAT l A y t b 1" TW\... HlfcklH
(

IT) HXMIHM X TFTi^TE 5.


. T M fcAlh T TT?T tHkX>kAfc fcAlHl

T :E

"? s&Aifc TFHTWE AT


TTE ... &b^5Sfc TT
... l ^ b h t ... X-i-bfc... ?71
TR... 7 S-SAtX...
(...) " "8 TT7 (TFT5TTE)... snrntfc.
TTHffiE TTE IMmxXM (...) FbTrTFETESE...
YTKE... Fb^TBT TT fcS+fc t t A k l "5 FrTAl lAtM
(...) TT SMIfctfc
7
T hffcA... T 77...
8 WE ... ? 11-|... 5
p-XMts-1-t sy+fc


3 ,
, , , , IS)
.
4 ,
,
.
. , ,
,
.
6 .

, .
12, ,
, , , .
.
,

. , , . (
) . ,
,
, . ,
,
.

J Stripy Hrf 1. T 5 ^ ?XMfcXM

5 7 T ". 5... ITSMTE


T Si-PriPfc . (...) T TEX" WE TT
xTFbTiT 1 P-y^JH... T 5 E ? 1+
Y TTFEA"... T S + K I ' h t HE4FE ^ F E ^?^...
TTFTTSE 7JT kXHMfc AfcHl.

KAfcSHJH Hdililrl
H T T A T ^ E hHJth>k! T hXk5H (...)
Stfc+brl
AT
^, ITdAlfcXKM
. H . T hJHIIhH TWE .
i "FT XIT/ftAfc . ^ <
577 ^ 7 5 7 77
%\ " " HTSExT
F7T5TFERT T...
11 1 5

^ StripblTriAfc nXHfcXiiifc lAbiiilri AT


fcJtPTi TTrTRT ytexp-irii I'pHAIhb &.

TrTRT TTFETTRATEXTR, 7T T 7
TTEFEIE
TiFrFFTFE
TTOTxTR,
FTAT
. Tf?E
, T " 77
, < t&flril SIS/IHT. 5
1T7JF HrlvJUb,
, T M ? E , T Hrl&fc.
, T
5 E 118 F 7 57, T

) 6, SfcMfc.
186


TRE P T i A t x x M T J t t n t H f c S b H
"~~[". T KPTlSfcHfc HrlOjIrt


(590- .). (597 .)
13,
.
. . .
, .
2 ,
. , .
3 - , . , .
4
, .
, . . . :
, .
6 . , . . ,
. , . .
, .
. ,
. , ,
.
.


TEFE 11 75 Afc&ri. 7F
P-H^hP-t XHhkfc V8AIV. 7
18, PJHS-tfc 7 1.
27
8 " 7... ?
. 8 AriHfc 8

...

T
7 TFTFT
1&18 bfc
KHrflifc. TI 5 t * YT?T &,
TTFE
"~" 7TEFE 7 MKfS+l
|8 *1/- 77, TFTR7 18
S-KXtrfi, T SKYOfc AltmXKM nxnrtSfctfc SKKtlri
^ 7 st/MifcX. 5 E T T 7 7 7 7, T
TcTJTTE SfcAHfciurfi TT7 TTTfTE, T
T ^
. 7 TEFT
11 " AT , 7
^ , 77 SbMfc
186

577TE ?^ t t l t X AT .
H T AHfcS-fc 11

7 1
T T7E FETE:
,

EJrTTTE77
TTJFRE
H TFTE, F 7
7 SK8i-b Hriii/
TEFFPFE
srTArfrt. 7 IMI71X8M 77.
kPrllfc,
77 77 M8fllr1 A T
( -5.1 *fcMfc IfcS-fc,
TcFE? 7TH " AT hXAfc, T
1(; kP-t&b hHd/iy. 7 H H A t * t t t !
TFTH TETTTE, T T 7 7
7<7?7 TTTFRETTxTR a .
8ytf*MtMX8M
(864).

, ..


( ),.
:
!
!
,

14.
.
.

15.
">
- . . XVI .
.

, .
7) (789/90 . . .) -
II, I (660 - 700 .
. .). II 30 810 .
jMbi 16
.
.
, - . , 1
: , . ,
, .
7

' !

128

" 5 fcPrll'hfc TRFFTS"


T
8PI*r1ffc4fc XirlAfc T St
Pfbri^fctb
c
I'PrlAfc TWE Y
1 ! 8 8
ITriA ITriAPIfc!
"8"
SS8fc,
11\/

T ?< WE T .
5 " " ! "? I'XAIfc,

IMrlfc AfcTfcF-fcXrl d H AT 8, (
7 " TWFHTETE AT .
IAt+ PTRE
^
TEFE FTTT fctAlkV T2IE ".
5
fe+p-it^t+b
2ST 5EFTE TRTTH, T
AfcffcP-fcX " 81. ^ 7
a

-|-fc iHtMS , ,
. . ,
- ( 221).
b
.'- , , ..
; , , . .
. ?
( I, 260).

, .. ;
( II, 763).
d
AfcTfcffcXri . ( )
(), : 452 - 526.
.

XII . . XIX .
2 ,
,
, .
17.
, .
. - .
.
4 .
18
.

. ,
.
, ,
19
.
6 . ,
, .
, ,


~ 7 7 5 E R TTFTTTEETTM T T7T TEW5 *
"^^" .
FFATE ^ 7 7 ^TFE, T
7 re7FTfTT7T"b" 7 7
, 77 IXfc&ri nPTl&l + fcSfc lAIflXXM .
1 -7?7""7 F T E ^ E H J E T E
7
T7TH.
T
TT7TFTJETE

^57
"S"?7. T ^ 7"""" 7
^ ^ E J E 7T77T.
"RrTTEF TWfi
kf-SHA^thri
5 S-.
7
1-1
FF7F7 FTFTHZ. T
<7 88111. 7 7 111 ~7
?<7 5TFT 77 7
. 7<7" 7 7 , 5 7 TJEF77
FTATHTE. - FTJRTTCnTb" TFTTE
7 ?FrT5E.
7 WFTTXTFTb" .
" 77 757 Hrlii/lfc. T
7 " 1-1 Mi- 7 7 TTF7

7 U E

MIMX
I'XAIfc.
T

7
77,
IMIRIXXMb
+

,
X At
7 AT .
JEFTE, T 7 7 S E 5-.
77

7 .
TFTS " 7 .
rt+fctb HriMS, <7 TlUJtAt 7

TTF7TT
. '
1 TCTFETT , 7 7 11 HlkJHri T 7


7 ,
, :
, !
,
,
. , , ,
. ! .
gH .
: .
9 :
! !
!
10 .
1 , ,
. . . .
, .
,
20
.
,
12


, .

WTFT. 5 rliflfcX 8~"


TXFY7 r y s - seynp-xi-Plt WF7T5EH MXfcM
? SriilJlfcM.
1
. ^
57
'"
?
Hriii/b.

7 IAfcM8 TTTirTFrTTE 5H
1
81" friMri
"
1*8 Hriii/b.
. erriHlfc + 84JfcSJH .
TFTTFrT PTIS>-|-/M-
TETiETTETTb" b .
818 ,
8TP-ri1-|fcX8Mb
8-1

8AfcPfcHb
K8MHlfc 7 7FT7 .
Hriii/ 8
PlfcHfct-fc A7T +

. "
Hrlii/lfc.
KPkU^fc 1118
KMfc+fc. TATJTfFFTTb" EF7TJE
Hrlii/lfc ^ XFETTXT 8
181- TTFT
^
Alfc+fc A T 1--?1 1-18

77


577.

"
1"18

8 1

TTFT

8l"bAfcH . , , .
^ , , ( IV,

627).
0

811 , , ,
( 12, 135).

. .
.
13 -.
.
. ,
, . ,
. -
, .
, .
14 - .
, ,
, .
,
. ,
.
16
.
. , .
, . ,
.
1 . , .
.
. .
.
17 , .
, , ,

55 ifcst , 7
5 1 5.

TfF7 JHriMfc 7
fcP- I T 118 TfrTFETE. TZ
TSE TT7T , "RTF ^ E Afelt+SH ^
, + .

7.
. i t s t
n r / f t S t A n t T t TTE ^ X
18 . Trikb
5
"
SbMlfcXXMb
HriMK
rfc+fctb,

. TZ

5
, WkT i b h t fethAt. T 5E
,
syp-
TTFT
HX+fc TTH J/ritlfcM ?1 I M d t b .
T +HHX TEX 5ERE E5E. 5 E ^- THE
T . 1-1 TFrfFrfFTE
ssyi-fc 7 kPTlfc T 7
7, ^"
, " . 5
hP-AAt -+

|
7 TFTE iMifc+fc, ^
SrlM8.

AXS+ltb

K t r t M + t ^ y t b ,
, ( , 751).
b
, ,
( II, 314).

* , ,
. ...
18 .
. , , - . >
, , 21, , ,
. .
19 : - . . .
, ,
.
. .
. ,
(
, . .
20 , .
,
22
, .
, -
. .
.
. ,
.
21 ,
.
, , .

56

"87
F>fcAfc
fcSb
...
S-M bPTfc... TTH TrTJTTKTREHlT SbMJH.
U b M M I , &1 HriSX HfclAIHB. H ^
TTHHH
H
Arllrill T
TW TTH p-ysi
Ahti
&--11. S b H I -^11
TTH 5. M^fcKJH Hriii/m
8
TWrTTRT 11
7 S+rlP
7 . H ArilM
H 1 t n + l
a

TTrfsTiff - .
(Ranunculaceae)
14 .
.
(Delphinium L.)
, .

(Trollius L.), 10 .
.
, , .
, , .
.

( : Trollius). : -,
.

III

,

1)

.
. , .
,
.
2 ,
... , !.. .
-,
. .
, . .
...
...
.
3
...
...


TTTTFT AfcHb a . TrTFT
STrlPri F B B M "77 5""
TfTTFETTrT. 7T " 7
MfcJI .
...
MriPTlHI M

hHd/t
AIS&1
.

TWH
1*811 hrldilH - S^rl&Hri. T
7
SMfcPtfc, 8
HrlMX "X <+<r1SJH STriPfc, 1718
kriPTl/ftS+fc, T trlMX 1 I'XStfc
XPriMlfc
Sirlffc
,

5 E 7 7 75

8&fcX

TXTH, "FT
T T J E . T TTTTRT
TTRTH.

TS 11
81 4^riSfc , rTFTT

AltrflXXMb
H
AltrfiXXMb

??1
,
IT
1 HriiUlri T T T F E H T R A T T T H
, 1 ^
, 18
HrliL/Iri, ^ 1.
7 5 ^ 7 AT
YJTTrTTETE 7 7
, A t M k t . - 5
7TFFE
-|8,
SbMfcXSM
-|8,

7 *\, 51.
TrTMTfETE
TT7FTTRT7TT II 3 , III 26,

"V ^=-

2. ! (870-872 .)
,
. ,
.
, , ,
, .
2 - ,
,
.
.
,
,
.
3 ,
,

.


.
4 , ,
.

, .

.


, . .
.

AT

hMAfc

JfcMt 77, T
XfTATrT. JfcMfc " ^.
T T r T t t TTE 5 - M l t x s M b
. tP-fckH
,
TKZ 5 E R E HriiL/lfcX. H TPTJT7TE
-fcAfc.
1<PTRE Hrlil/lrl PPTiilfcMri
JEFTE
T T T

H +HkX

"FT?

WE FTHTE TTE

, 7 T7T

.
TT7T5Y
, ri + 8 18
s y H t scfcAffi-i-fc.
,
Mfc1-r1
7 J H
1^
KrTPTrfcHbS+fc.
riSkX^A . 7
HrifXAfc MXIfc "" ,

s-TrfiHi't HriOirim. j r i x u f c H b
pysfc 7, ETT s-Prifl1 ,
5 , -XSI-t S&riFTri TTE IMriXXM
H
TFT
TTE
kPXMlfc
SMfcrtt.

, TSExTR A T TTTJ.

lAfcXKM, TFTRT
5
niSfcH ,

TTE
T T T S T E X R T T E AT ,
a

Pfcf biljfc , (, . 1, . 338)

,
, .
.
5!
, !
, ,
.
6 ,
. , .
3.
(870-
.)
, .

, , .
.
1
.
2 ,
. ,
,
. ,
.
, . ,
. ,
.
3 ,
, ,

.

-t-prisjH H Hrio/t 1 .
TTrTRT k H h t h l t "] I ' P A i t t l t W, T8*
1 t P t r A r l H "STTFrT.
? P-fekiLt " 5.

>

11. 88 HriSfc
NHP-55ASH:
, SM&1
, H nrtismxyi-b prifisi.
8 888 AfcTfcM HriO/ltM,
Hr1M8 T T A T PfcKHytb 81 AT
811-1 IS+rl |+?
( I
^ TY 11 8 PirfcXXMSiTl AT ST/M'rl
HrlLUIti, H "8 PSfPIKS, "RE IMriMSI bSfKJH H
>klt&H, ^ TiTXT TPTffE,
2 TTEFExTR I T b U t ITTExTFT, T TfE
8ptrfcX8M . ? - ^ 7
SntPrl Hr1A8 , IMfcM S+fcl'Hfc AtlTI
FPTFPTFT TFETT7TFE, 88bs-rri
? 1 8818 P8fcHb , H
ArtX8M AJHX/fttb E. TX" AfcH ) 5
5"" " lMfcX8M APriS-t-JH TFIETHH 5H
5. FE^FTTH ^^rTFH TRH t ^ t H ! H TSE AT
1, 7 181 c u i r i n , ATT TTPTATETE
... 1 7 ) TTATT snpriPfcX8M T F U H 7
8
18 S8K8/S1 , ATT
| TEFEXTR ', ATFP7T, 8,
881718 1. "FT T ? HriS PfcAfril,
18 5", 7 r y s b . H
7 7, , 1

,
.
4 , , *
. : ?
, , . .
, - <
?
5 .
, ,
, , , . ,
, .
.
.
! ,
.
,
!
7 ,
, , , . , . , ,
, , .
, ,
,
.
8
,


TEFMIDE, -- WE 8"8 1+.
, mK8 , tAlH 5>, fcAAfc
18 ^, 7 1-8 Ktt+tXlSMSIii
Hrlujrl 8 tAlfltfc STrTsT 8 fcAIHri.
18 S8K8^8Rfc 118 8Hrl,
AT 8 57, 7
77
MrfTSTrt
snfcPrlii/fc+ ^ S-SfcP^lfc 7
8 " ^^ 85,
AT
', 7E77R 7
FE^PE 74RE, IMrlX8MS1-r1 TFTrT
^. 118
171X8 118 S-nfc-l-fc TTETTFE
?T ?
H TSTT7
-
, 7 7 F T 7 E TR7T 5->, K8lfc 811 , 7
PPriHlfc

",

SMfc F75T 15.1-1.


, TSTTH J h H t t ,
hfri&b
E5TE ^ S T , ? HrlRfc 5 E
5, (71X8 HdPb TRH SSi^JH -81-fc
. 1"8 IMfcX8M 5
88
F FTTfTTEx" Hrlii/lfcX
TST TX Mri-l-JHPfc
" 1
TFTZiEX

fri + HfcX

S^rlPfc P8lfc8M, niK8Rfc


^

818 , , (
I, 533).
b
1- , .. ,
" ( 763).

I l

. ,
, . , .
9 ,
,
. , . , ,
, , .
, .
10 ,
, ,
,
. .

, .

.
,
,
(it ,
.
,
,
,


( )
.


"

THTfT , THTfT FTTT


SAfc
1 7
iXPAIHfc
7, <
7 ? 7 si- .
TKZ S8Kr1, 1
tr1K8 S-MfcF-Tlfc TIE
7
, 7T
TTrT T T ATPTC TTH
, +^ H hXHfc 5

77
fcP-fck H
TTrf Kf/ftKt HridJri. H M ^ I r l ^ t T t HriMX
KP"8Mlfc1-5l
SIT MMriPIMIfc HP75T5
I'XAIri.
8/1

^ . <

, 7 7
TH 5FH,
^ fcFkfc ? TTiTTFTT
H

. I
, ?< 77 TRE 5, <
IMrlXKM SMfc TTE A T TTE.

"

7,

7. IMfcMX <
TRY 5 T H T E "
"FT 5<
h X S H A h t
, TSE
. 5 , 7SH
77 ITriAJH, H A7T ?
1,

WPT7T5TE , -, ,
, , , , .
b
TEAT . , .. , .

4. (850 - 860 .).


(864 .).
(870- .). (874 .)
. ,
-
.
2
. ,
,

.
Ii
I
3 ,
2 . ,
.
4 ,
.
, .
,
6
.
.
.
. , .
, ,
, ,
, .
7 , , ,
,
.

JfcMfc ". +KAfc TTFH


Tr1K8Rrl, ?T?T< HBSTfc
TTE TZ TFZ
,
IMrilHri MfcTrit 5+ 5-
81111, H7 AbtfiHMfc TRE EFTT.
T tP-kt HbStfc 7, H T ^ T T ? TiK TSE
XII-prniL/fcTb ? s t y n t H 7TE TYZTE,
OTE TT 1-

HriO/tfc TTTSE TP7TFE ifc/fcHrl. H


Itt.
7 TIrTFZ

hHil/lfc

TV TRIE Klfcl'AJH T
HPTiPAlfc T

f + ltXSMb

Mdilfc, TZ >
T
&r>KfcLL/fc1-fcSfc AT
TEX T TrTRT
a
TfTfP7TPETE AT 7.
TZ riS-kS^A TAT ^?T
^ ? PPTfUfc ^WE AT .
HriMX <? TSE
FFrTP ?.
T JriXMb HriOjIfc T J7RE TE^E WHV AT
mk8 i r b t k . T ^ E 5 ^ r n i l 1
- 7 TT^TTE Ifc^rlHStlfc
IA714^1 7 AT NfcMfc.

T rlSk^A AT ?? 1 T
^ E T JTIfTTXT TTT rTJATFTExT Pi '"
. EIFZT t ^ H h f c S t b TF^PE
Hris-t-^fcSfc "^.
T
SMItPfciSSb
a

TTTTPfTPETC , .
, ( III, 358).
b
1 . knight, , .


. ,
.
5.
(876 . . .).
,

: ,
, .
, , .

.
2
. .
, ,
. -, ,
-.
, 3
3, . . .

. ,
, .
4 ,
.
,
. . , -

IfcAfcHb TT7T Ml+X T7. T


Hrlli/ T HE A5+TlfcX8Mb , (
S-triffc
-
1
"
*
TFTE 1. &PT1JI
TTE s x y + f c 1.

TFF8TTTE.

lAbfc.
T SnMJHHbtM8

57

8 PTFTE5TE

AltASH

hHii/lt

TTH

75TT7 AriHriitPJSy, T 1-flrlH TTrOTESE TTH


. T 5 AlfcAuKt
. ^
HrMltl'XI XHIt
"" TFTE 5T7T
1 "" 7 .

WE 1118 ? AT fcF-fcky,
TTE
AriXXMb
T - IHIfcM.
H
F7T7 TEFT AriXSMb H
TMlrfXSM *
1 AT KXHUIfc.
F 7 H E ^ .

SbMfc

T^EE?E

T
JfcMfc

11 FSTTFTJETTEIT FTERTT T
ITtiAbPri. 1-18 7 ?577
l"XAt, T friKX SMbfc P-Xi+r^rlil/fcXXM b "WFTE K&8I.
FPTExTFTb"

.

, .
.

6 , .
6 ,
,
.
.
, .
,11 ,
.
, .
, !
8
4.
9 ,
, . ,
.
, .


* MrH-JHP- TWrf i-Artrl HriM
lAfc+b, KI'fcHb "
h r l i b l t H . T Hrlii/lfc WE
-11111-5 , Allrllfc
"RTJT . 5 " *111+ 7 TWE TWKE.
8=18 WEFTTETETE

7. ? ^
. hP-IAfc TTH

rlSKXJlA
.

8-1

S M t + r i k y I r i i h r l 577 T W TfH
JVP-ltrl.
+ ^
1 ,
TTFETSIR TTrf ifcHfc TTT7, H 1 r l M 8

.
^ TTrTF75E

-Ut H F-fcMfc, rf

IAi/ri T F E 5 E X 5 AT TTFEFHRE. rf
TrTFTE* +feXP-l iyp-fch>k kPrlfc, ETE TTFETi,
A7TTE KXIfcRy. Trf y-l-sefXPri TIE ATTT5E, rf \

nnAii/ri AT TTTE. H
TFT T7 "FT ntp-pt
kHfcJfc HrlibtMy H
ATF
TTTTTOE
H TT T7

TTH , 18 7

7, A T
H
,
sfcMtr

114'118 7. 8 1-8

AfcRPTITfc

81+'1 , , -

, , .
10
, 5.
.
.
.
. , . .
12 ,
.
6. , (864 .).

(875/76 .).
,
, . ,
.
2 ,
.
,
, . , , - .
3 .
. .
, .


YHFT,

^ 1THFT KHtflifc

ITbUfcX
riSkXA 5 ffcMtH 8, H +fcK8 AHfcSfc
" - ITbMfcX 1!$, WE HlkltX
fySJH
HfcS+fc, H S/M-fc BfKiH. H tXMy 818
, trlk8>+<Afc
SMrifr11-fc, WIT?
TUE hHXd/t, H TT
11

TXT ey+ufc / - 7
TfTTPEFE. H T 7 PRIii/fci- TTTU Sy+fc, H IHAri
. H TSf
?<
, I
kXI'+t , trlkXt k ^ A t
HTTE S b M l PiHtfc THE!
H i T b M t XXTTHE H 5
JTTTTxTR 5T7T T T 5 E , H TrTRT ^
TTRTTW AT ", i S A t r t H b
, TfTkT 75,

7T7RE
FT H E
TF
RTT TT s x y + t - "
+
ifc/fcHri
AT
iMfcMfc T7
T^TFTfTFT T7, TTFT S8HMrl 7 n i b t f c "E"
^ SfcfcP^b
MSAfcF- FT STJrT
-t-ey TTSTTffTFPE. FT TFT "FT TTFT TPTE
TFIT<
38 6

AT 5EFTE
TTFTTHFT ... T7TRT
SfchfcXKM TTTATT FT H E kfrtfc t X I - 8 HH
SfcMb Hriilifc. T kPfcH'fcHri rySfc fcSb 1"rlk8 AHfc.

-" ,
, .
.
4
, ,
. ,
, , , , !
6 . ,
-. , ,
,
-!
6 , , , , .
7 , !
.
8

,

.
.
7) (876 .)
...

.
6.

31

18

-fcHAfciijfciL/l,

18

TT7 H TTH

TTTFT.

*1'8

. , H F ?
",

88

WRY

YTTE

-i
. H 5TFSTX ?
I . l5H5+t ? TWH & " 7
1 , ^^
TWE + s t M "8TF7rI5T, m i A t x M TTY
TTTTFETTW1
HriiidX...

7 IMIMHX. <

77

HJH
sy-rt,
!
TFTEHTT FE
FTFTTF T KBHUfc
" 1

'

JFHFTfTxTTT , , ,
, ( I, 35).
b
7T7TFEHT7T . . , , , .. ,
, ( I, 146).

'

1.
, !
!
.
1
. ,
! , , , , , .
2 ,
. .
. ,
it
.
.
3 -
, . . ,
, .
4 !
! ,
. .
!

... +& TTFWxTFT

. +HkJS 77

.
&- " " RTTRTATT
! "!
+-&5 ATT TTHRT WTT ^ .
881- , ?(1 11-

;.


-
+ 55 h

. 5TFT?
.

7
7TTEW

7 nx/...

. +XHV <

AlmPT #? SJSyt-PBrtHfc
. WkT tAiHfc XFTIHIM ^T TTTFTETT. H
F5ATTTTTT? rxp-l-ri 5 E R E
<lt
i T7TTH TF7R
. ? X8P-XSI 7 7 triMX PfcAJHMX
8181.
TFT? W77W , ? 7RE

, , ATT
F ?, 2fH

7,

, . , ,

(ft


^ . ! () .
.
, .
. .
,
. , .
3.
^ , . , , , .
, .
.
,
, ,
, .
.
2
.
4. -.

jMbi , ,
,
.
, ,
.
2 :

!

AXMiSfc HriUjri, T h f f c A 7
PJUfcAfcS- 7? 11 AlSMfc^ft.

stMV 57 XI'HIKV ^
Hfcptsi,
!>E
" !
lAfcMX
HrlfMfcM TT7 IMfclfc
T
RSI71K
"EER,

+"1+1.
, lAfcMX A T
Bfc^fcdJri
Hrlii/I
77,

11...

JTTTTFiTPT
AtSHmt
&11,

AT
F AfcHfc 115 (
^Hl'ti+f H

TT SyPmy W 3t4rik
I T TT5T, T<TT "FT
7 5H ^ + t ...
7"7, H
5.11
TTEFE5T...
ATTT7 lAtriXXH,
, triMX I'lHb
.
tsffc
1
"XTFT TTPTSE
,
1-fcMfcHt mS-t-JHfc...
( 1 Afcsti-y " H H U J I M
577 - FXHE... H triKX "
S^rt&HI, <" SArl&IM ,
Mb>iXXM5-lrl

I I

3
. , ,
, , .
4 , ,
, . .
.
,
.
,
. , , .
, ,
, .
.
,
, .

5.0 , , , .
, ,
, - .
2
, .
.
, , .
3 . ,

TFEFTTTW, t s b -
TTH
HridJlM
rf -
, PI S8Y1-fc

+Hk8 tN4/fc 7T lAfcMH


7. /IP PfcS-|-| W
, TiT APy*fc X&ri^y 7 7 5 E R
1-riKX , H ffc+fcM
y 77, 8-|-1^
, H ?
. nifcM8 H +1 AT
, 1<7I TZ >kAt 81'1
, H S/rl&y -1 8 1
11, E
E ? 11 Hriojfc, T
5
PJHfl,
, lAtMX

Irir , ( .. ).
.. : 12 , ,

{ I IA* * ... , ,
-... : - (
)*. (-, 1959).
.. , , ,
- , - .
8+11 , , ,
; , ( 112, 1307).

. . , , , , , ,
. , ,
.
6. ,

, ,

,

.
,
2
,
, !
3 ,
! ,
.

, .

,
.
,
. ,
.
. V-VII .

(It

1.

.)

FRT 1'8
" lAfcibl
sTXHTfT H fcfcPTT TTFE4T5T3TH , ?
HrlPb 11 AlPHrirflTS^fcS.rl -171.
.

. (III 37) ^ - ^

-pg

-J^JJJ

&

| |

tp^J^

f^

XF7TX7 8*
1 -
TFTETTTraf
*1 1-8
" 7 FIT ? 711 hJ5fct> 77
-&
hHdit

ArilflTI
F 8 8
-85-11 T U 118.
III 38

18

siHin, H s.tfyi'8 THI .


,
577 88
1-88 A8yXr1Hlt 181" fcS1-fc
... TTrTP F -
" TeTT, 1 5S7
7SH
,
iMtuufc 5 HHMI
188
8HJHJH TTFET72SETE.
57YT

1 18 TTHTrlFE ,
8 7 85>81
7 Mritfl
TTFTTTEPE.
^ TTZ
5 ? 7
FJPPEHTF
-jHHb, TFT
. 5 ' , TSE
. 1 18 "
" fclthXXHb 7 57? . TETZ TTFTTTEfE

7.

, . , ...

2
.
, .
, ,
. , ,
.
8. , .
,
.
. .
2 ,
. , .
.
, , . .
3 , ,
.
I .
.
. ,
.
4 . , . . ,
, , .


118
b TFS\, I71KS
. -81-itBfc
-i-Prirmb
. 1*5.1 111 ,
7 . SbMfc .
18 FE^PTExTFTU 7"" JAfrifclfc
* s t t H t TR7TTE Afc-fXl .
TxTHTFPETE . + 5


niTrirfc. "7
72
1

" "

"

AfcH.
T H E ^ 1 - " *
7 IXMrl
".
81-
-fc TFE 7
!
7
TfTH
77TWTE
1. ?
1718 7 . " ".
" IMIt?1X8Mb, "
nrifyHfcLib. FPrtJETTH x r p t ,
1-1 " 75 F-fc^fc+b 7 HfcHJH T
KlAbH " 7".
7 TF5TE " TcFHTE .
77, TTHTHFE
fEPl^ATTETE .
8
8 5. "
5 "
+xifc T

TPHSE

;.

, , . ..
, , ( II, 324, 348).
304

-,
. IIIVII . . .
,
. .
5 . ,
! , , , , .
, ,
. ,
,
, .
.
, ,
. , .

TJK AT 7 T7TFT. T hfcp-St

7
5..

TF47TTE

T 5FWEFETE

AT

&
kflri T ?7.

, T Trf
-: T XktP-tXXHb THH
>kl+thtLib
HriOilfcX. T
THE.
T f f c + t X i S M b , IHK8 "1 XHAfcP-fc
81
T
TFrT. T
18 ISMfc fflAfcTfc X/lfcPJH
5E F E F ^ R A T X T R T E 7TTTE 77 7
. T ntmtxxMb,
TffkT l^Alfc, H TiT flfcM *118 7
s y p f c

"^ VJ l "LT Li V-I<-4 T t " t ^ ^X* A I- V l u ^ ^


^

Oil I

p^i

/T\ * * IV "i

Lj f-
i i \

r I vpvrlv

^'VC."
I O V.

" 57 ?
15 5

. ? 57 " PXifc, <


WEFETWHTEH. XHIfcM T
8.
7 T T E -& ,
7? 7

? TSTRT 7 "
. ?^ Hlklt
8&1"1, Pfc^rliLifcTb,
IMtriXXMb PX
MHSI'Srl.
?
TPT TSE . 72"
t&m.
1'8 , , . I, 436.
306

jsa

V"

7 .
.
. , . , ,
, !

9. .


. ,
, ,
. .

2 ,
,
.
.
. , .
,
. ,
. , . .
3 , , . .
, ?
, . ,
.
4 .
!


. IX . . .
.
' i

(XX . ..), , I . . .,
IX . . .. . ,
, , .

. : , ,
. . , XIII ., :
.
,
,
. .

. .

. , .

pagr^
.
.
.
.
. .
, . ,
. ()
, .
,
-, .
, . .
, .
, ,
, ,
. : .
, , ,
( , , 9:3).
.
(),
( ), ( , ).
. ,
. ,
, , ,
.
, , , . , -

.
, . ,
, .
, , .
, ,
, , , .
, --,
.
.
, .
.
. , . , , . .
,
, , -, , .
. , ,
, .
, , . ,
, ,
, ,
.
. , .
. . ,
.
, , , .
, ,
,
, , ,
. .
, , .

.

, ,
. , . , , ,
' : , , , ,
.
, , , ,
.
,
,
, ,
.
, . , .
, ,
.
. ,
. , , .
.
,
, ,
. ,
, , . ,
,
.
,
.
, ,
, . , (

.
). , , .
, , , ,
. ,
, .
.
. . ,
, , . ,
. , . , . , .
, .
, , .
. . , ,
. ,
, .
, . ,
, , ,
. , , ,
.
. () , , .
- . , , ,
.
-, --,
--. - .


--
. , --, -. ,
, ,
. .
( >
- -, -, --,
-.
( I
, -,
. , .
--
, . , .
,
- .
. ,

(), , (:
). 6,5 .
. ( , , .)
, 12 -, .
. 12
.

.
, , - . .
.
,
, ,
. , ,
,
.
.
, .
, ( ),
. , , .

( ) -. . .
.
. .

. -,
, .
, , . - . ,
.
, ., ,
.
, -.
.

i I.
.
, :
, -,
!
,
...
:
,
.
,
,
,
,
!
, ,
. , , -.
.
, , .

' >

.
* . , . .
, -, - .
,
, . ,
.
,
,
. , - ,
.
. .
, ,
.
.

.
:
, ,
,
!
, .

, .

, * .
,
:
, ,
!
,
!*

, ,
, ,
!
, . *, , .
, .
, , ,
. .
, ,
, .
, .

, ,
*,
.
, ,
' ' . .
, ,
. ,
.

.
.
!
,
.
.
: ,
!
!
,
,
,
, .

.
, , . - , .
,
. . , ,

, *. .
,
. .
,
, ( ). ,
.
, . ,
. .
:
!*


,
.
!
:

!
, ,
:

.

-- : -.
*.. ,
,
. ,
,
. , .
.
.
. - .
.
.
.
. .
.
,

,
.
.
( ). .
,
. ,
( ). ,
, ,
.

. ,
.

&..
. , ,
,
:
, .
, , .
, ,
.
, .
,
. . . ,
, .
,
,
, .
, , , , ,
. , : , .
.
, .
. , , .

:
. .
(
-, :
).
(), - ().

(
, ,
). (), ().
(
-).
- (), ().
.
(), - ().
, , 19 (7 ).
.
(), - (). 1-12 (21
1 ).
.
- (), (). 10-
(29 ) ( (
.

,
- .
, , ,
, , ,
, , ,
, , .
- : (), (), (), (), (), (),
(), (), (), (), (), ().
- .

,

.
.
.

- - ,
. -
, .
. ,

( 2160 ) .
- ( ), - ( ).
-
, .
- .
(), (), (),
(), (), (),
(), (), (), (), (), ().
-

.

,
( 27 ).
.
. , .
, , .
, -
.
, .
,
( )
( ), 72 .

(-, --, -, --)


.
, ,

, (
). 12 , ,
12 .
,
.
,
( ), ,
, , .

: -, -, -,
-, -, -, -, -, -,
-, -, -.
,
,
,
-. ,

,
. ,
, 2?-.
, ,.

.
. ,
. ,
, .
.
, , Pax,
.
, (, ).
, ,
. ,
,
, .
,
-, , .
, .
, , , .
.
,
.
, .
, . -
-, .
-
, ( ).
. . , . ().
, .
, , .
, .

( -) .
72 , . 12-
( ), 1989 . 72- , 1953 .
: ,

, : ,
, .
216 . . 8-
, 368 .
368 ..,
. , 2000 . .
: 1633
, (), 8- , 48- , 12- .
2001 (12-
). .
, , ,
.
2013 (12-
). , .
2025 (72-
) .
. 2025 2037
.


,
. ? ?
?
?
? ,
, ?
?
* ,
. ,
, .
, . , ,
, , , .
? .
, , .
.
. , .
. , , .
( IV, 4:2.) :
, *. ,
, ,
. ()
, : , . ,
.
. , , .
, .
()
.
,
,
(),

. . .
, .

,
, , . , ,
. - -. ,
.
.
, ,
. ,
II, 3:5 : (
III, 4:3)...
. ,
, , .
:
, , ,
, . .
,
, ,
, .
, -, .
, .
. .
... , ,
, .
, ,
, ,
.
, .
, ,
, -.
, , , .

.
. ,
, , ,
.
(, *, *,
*).
,
, * (: 2). .
, , 7:2.
, .

( , ). ,
--. - -. -. -.
*, *,
, . . . . .
? ,
. , , ,
. , , , . , ,
. ,
, .
,
- ? ,
, -
. . .
, ,
III, 1:17:

, , . *"*
,
.
*.
:
, ,
. ,
, ,
* ( IV, 4:2).

-. : ,
, * ( III, 4:3).
. :
,
. , , . : , *.
:
, *.
, , , , . , , .
... ...* :
, ...*
,
(
, ), , , .
, , ,
( ), .
: ,
. , ,
.
,
. .

.
: , . , : ( ),
, .
. , , ,
,
, , ( )
.
, , -,
. () (
) ( , ).
...

... (, 7: 1-2). ,
( *), , ,
( , , . .). ,
, , , .
,
-, ,
.
, ,
.
.
.
, ,
, .
. . , ( )
, ,
, . , , .
.

? ,
( )
.
, ,
, , .

.
: ,
,
,
.
,
.
325 . . ,
,
.
, (16:13-17)
: , !* , ,
, .
, .
, , , .
(., 17:10-18),
() ,
.
,

, ., (III ., 7:28-

iI

.
29), 400 , : , , , ...
, (,
14:16). ( ), .
, , , .
, : ,
. , .

,
. , , , , ( ),
.
, ,
(
) ,
- .
,
.
: ,
.
,
. .
, ,


.
, ,

( I, 1:2). ,
- , .
, , ( I, 2-6).
I , I
.
.
, ,
, -. - .
.
, ,
I ,
. ( ) .
, ,
. . , ,
,
. , , .
,
.
?
, ,
. . .

.
.
,
. ,
.
: ,
, .
, ,
, .
, , .
, , , , . , , ,
,
.
.
,
. ,
, , ,
,
, _ .
III, 1:17 : , ,
.
, .
.
. .
. , , ,
, ,
*.
,
, , , -


,
, .
( , ,
) -
. -
, (
).
, . , ,
.
-.

,
, ,
(
).
, ,
.
, : , , , ,
,

, , ,
, .
, , ,
. ? , . , .

,
, , .

.
, , , .
.

, . , , .
-.

, , - ,
,
.
, ,

.
,
, .
,
, ,
,
,
*.
,
.
. ,
,
. .
.
, , , . ,
, , ,
, ... , *
( III, 4:7). , . , , , .

N-sssss@ssq_

,
, ,
: , ... ( III, 3:9).

. ,


,
.
,
: , , ,
, .. ,
:
.
,
, (
). , , . , .
- , , .
, ,
. -
.
, , : , , . ,
,
. -

.
J
.
,
I . . ,
, .

,
.
,
, .
?

, . .
. ,
, . ...
, ,
.
, , ,
. ( IV, 4:2).
,
, .
,
, ,
, , .
.
,
, . , , , , , -

. ,
. .
?

, .

. ,
, ,

.
* , ,
.
. : , ,
, . , , ,
,
. ,

*. ( II, 4:9).
IX ,
. ,
,
. ,
( ) .
?

. , .
,
L ( ). ,

, .
, . ( IV, 1:4).
. ,
, , . -.
, , .
.

. , ,
, ,
, . , ,
, .
.
?

, . ,
.
.
, , , ,
.
,
. , . ,
.
. : , , . ,

.
, I . , " . ,
, , ,
. , .
,
I I .
. , .
,
.
,
.
, , , .
I ^
, .
. , . . ,
, , | (
. . , , , . . , I , - , - . (
). .
, . , , - .
.
, , . ,
,

.
, .
. .
.
. -. . .
().
. , ,
, .
,
, , , .
.
, , ,
.
.? ?
?
.
, , ,
.

*
,
(. : 1).
?
, , ?

. , .
,
, .
, ,
, , .
, ,
: 20 000 10 000 . ,
, , ,
, ,
( , , ).
- , .
.
( I, 1:2; I, 3:1),
- ,
, . : !
! , ! ,
,
*. , ,
.
, , , , , , . : !
.
,
, , .
. , , ,
.

.
,
, , , .
, . , , ,
.
, (
, ),
, ,
,
.
- (,
),
. .
, ,
, ,
. , , ,
.
,
, .
( I, 2:2-3).
,
-,
*.

, . ,
* (), .

( ), .
, ,
IV . .. , ,
,
, .
.
, ,
.
, ,
, .
( (
.
. ,
.
, , .

. : ,
.
, , , ,
. . . , ,
. . ,
, .
.
, , ,
: .
, , , , , .
,
, ,
, .

.
-, ,
.
. - . ,
.
, .

.
, ,
. , ,
,
.

. ,
. , ,
* ( II, 1:2).
, .
, ,
.
.
. , ...
. , , . ,
. ,
, .
,
.

, .
(
, ).

, , , ,
... * ( III, 1:2;
IV, 3:3).

.
.
.
( : ,
) .
,
, . .

, , .
IV .
.
. ,
. ,
,
,
.
,
:
: !
!
! ,
. .
,
.
.
.
*,
( III, 3:5; II, 1:1). ,

.
, .
, /,
, * ( I, 6:15).
,
-.
. I I .
,
: ,
, .

-

- *. ,
( ) .
,
,
,
, . , , , .
,
( - ), ,
, , *.
( III, 1:1)
:
. .
,

. , .

(, ).
, : ,
-,
(,
, , ).
-,
, , , .
,
, . .
,
. ,
.
,
. , , , .
, ,
,
, ,
. ( III, 3:4).
, , ,
. - ().
,
. , -.
: ,
. , ,
,

.
,
,
, .
, ,
. ,

. ,
, . ,
. , .
, () . , .

, .
.

. , , . ,
,
, ,
, .
, ,
. ,
. , , .
, ,
, .
, , , ,
,
.

. - .
,

:
( II, 4:4). , , , ().
- , , .
, (. I, 1).
, - . .
, ,
(), ,
(). ,
.
, .
- , , , , , ( I, 6).
, . ,
,
,
. ,
. ,
, .
, ,

, . , ,
.
, , -
.

j *j-===s_/'

r =

>;

5 =

- *i
. .
, IV , ,
( ),
.
, ,
( ).

, . . -
. ,
, -,
( ).
, ,
. , IV ,
,
,
.
. , ,
, (
II . .), -, .
, ( - ),

.
, .
, , , , ,

, . ,
, .
.
, , ,
. ,
. ,
.
.
i >
. ,
, .
.
.
. , ( IV, 3:4).
, , ,
.
,
.

, . , ,
, .
: , ,
, , ,
( II, 3:2). ,
, , ( ), , , : , .
,
, * ( II, 2:5).

. , -

.
!J~ . ( ) -
, ()
( II, 1:2).
,
. , , , . ,
, ,
, .
,
VI
IX . .
, .
, , ,
.
,
.
, .

.
, , ,

. ,
: ,
!
, ,
.
,
... ( II, 7:7).
, ,
,
(-, ),

. .

, : ' , .
... ( IV, 1).
,
I , . i
, , , , .

.


, , . 971 : ...
(), , ,
, *. ( , , .)

. ,
,

,
.
,
,
. , ,
, .
, ,
, ,

.
, , .
,
. , ,
, ? - ?
,
?
, ?
?
, , .
, .
.
, , ,
,
. .
, ,
, .
.

.

.
( )
, , . .
. . . ,
.
, .


, ,
. , , , , ,
.
.
.
: (
) , ( I, 4:2).
:
.
( III, 2:5).

( ), : -,
, ( I, 2:5).
,
, ,
, , .
.

,
. ,
, . , : , .
, .
,
.
,

.
, ,
, . , ,
. ,
.

. . ?

: 1) ,
; 2) ,
; 3) , .
. ,
, . ( )
.
, .
, , . , , * (, 7:2).
,

.
, ( , , ).
,
. ,
( ),
.
,
(, ..), -

( , ),
, ,
(, -
), ,
.
,
.
, , , , ,
. . : .
,
( , ), - , -
, .
' ' , , , .
- ,
, .

, ,
.
.
, .
,
.
, .
,
,
. ,
, ,
( ).

, ,

.
, ,
. ,
,
( , ).
, ,
, .
, . ,

, ,
.
- ,
. - ,
, .
. ,
,
.
,
, , . , ,
, .
, ,
- ( , , . .). ,
.

j^g^

, , (
).
I
, .
. . I . - (
, (
). ,
, ,
. ,
: .
,
. ,
.
, .
. .
. , ,
.
,
, , .

. ,
. , , Be , . : ,
, .
, ,
.

.

- .. ,
, .
,
.
, .
.
- , .
. -. - ?

, , *,
, .

(, , II, 1:7; IV, 8:5; I,
2:3).
,
. .
bogy (, ),

God. -,
., , .


: , .

,
, , -
. .

, . ,

, .
,
, , ,
. , , ,
-, , . .
( ) , , ,
,
. ,
, , .
, , ? ,
, (),
?
. (,
, -, ,
) ,
.

?
? : . ,
.
, ( ), ,
, . . ,
?
, ,
?

.

.
, ,
, ,
() .
, , - ,
.

. , , , , .
. , ,
, , . -
.
,
( ), . , . .

. .
(, ,
) .
( -)
,

, - .
,
, ,
, , -


, .
, ().
, , < I , .
, ( ),
, , .
( I 400
. , , .
,
,
. .
, ,
.
,
4 I ( ),
( ).
,
( ) .
:
, , , ,
, , , .
, (, 14:16).
,
.
, ,
, .
: ,
, , ,
(, 14:12).
:
, ,
, .

.
, , ,
.
, 400 . (III , . 7, 28-29):
, ,
400 .
. - . , , .
, , , .

( ).

. ,
. ,
, ,
, .
,
.
,
, , . ,
, .
,
. (
).
,
(
) ,
, .

, ,
( , . .), . , ,
.

,
,
- , , .
,
( ),
: , . ,
.
,
. ,
, . ,
: , . ,
.
,
,
. , , . ,
.
, , .
, , , . , , .

.


.
, . ,
, , .

(-), .
, .
,
-.
, , , . , .
,
. , ,
,
.
()
() , ,
. ,
, .
,
(-).
, ,
.
, ( ), .
( )
,
.

(), ,
, ,
. ()
. , ,
, ,
(.
),
,
IV , .
,
. ,
, (, , , ),

. .. , (, -, , . .). , : , , .
. ,
, , . III . .,

. , -

.
, . ,
, .

,
. , ( )
(, ).
- .
(, 1:2) (.
. , . ).
().
: , .

, ,
.
, ,
,
. ,

,
,
. .
,
- ( ). - XIV
, , .
,
. , ,
, , .
,

jg- f

"\-sss=@ggr

, .
, ,
. , ,
, .
, ,
. , , ,
, .
I
,
, . .

. ,
, , ,
.
. , , .
, . , , , .
.

,
.
,
, ,

.
. ,
() ,
-.
, ,
, ,

SL.

J (IV . ..). , , .

,
- XV , XX .
,
, , .

, .
, ,

,

.

. , , ( ) -
.
(, ) (, ), .
, . ,
. , ,
, ,
, .
,
, .

, , , , ,
.

.
, ,
- , . (, ) ,
. . - .

,
, .
.
.
- .
() .
, .
.
, ,

.
,
,
, .

,
VIII-IX . .
, *. ,
.

. , 864 . .
( )
.
,
( ,

(; :1; I, 4:11). ,

.
, ,
,
988 .
. , ,
, ,
(978-1054),
.

* ,
. . .

,
, .
.

I ,
,
.
I I
, .
,
,
, ( I , XIX
).
. ,
, ,
( ),
,
.
,
, ,
. ,
()
.
. (), .
, ,
,
, .

.800 .
, 1791 , ,
,
. , ,
,
( . . ,

).
. . , ,
. . . , ,

, , .
1800 . . .
,
. I 1801
. . .
1804-1805 . .
- , . . . , , . . , -

Jjp

. . .
, . . .
, . . " .. 1805-1806 ,
*.
,
1805 (5, . XX, . 54): , , .
. (.. )
. , , , , ... , , , , , - , , ,
*.
. .
(1805, . 5, 2, 210
229; . 6, 4, . 85-98; 5, . 207-222).
. .
.
, (), .
, , - , * .: Nachricht von der Dubrowskisohen Manuscripten
Samnlung in St. Petersburg. In: Russland unter
Alexander dem Ersten: Eine historische Zeitschrift /Hreg.
von H. Storch St. Petersburg; Leipzig, 1805, Bd. VI, S. 254-
i276, 1806, Bd. VIII, S. 82-113.


J ( , , )
XIX , ( - , .
. .
, ,
, .
.
. .
. ,

, . . , , ,
.
, ,
. .
. . .

.. , *. (
, , , , , , .
: ITarpiapcH. 45, :
IX , , 1 .
1 . ,

* . .
. .,

. ,
, ,
, i .
,
.
,
. ,
i - ?
?
..
: , 9, ,
, . , , : ..
, .
. .
,

. , , , . . ,
, ,
.
, , X , .
, ,
,
, *, V , , ,
, 1

,
... VI ,
, ,
8 , , IV,
, ...,

|=

'

J V VI .

- , .
. \ ; (:
,
143 , 5 ). ,

,
I , , .
, ,
( , ., 1996).
XIX .
. . ,
, , ,
. . . , XX
.

, ,
, . , , .
, . . .

(. 6. ., 1812)
.

.


, . . , ,
. . . :
( ) ; ,
, , I . , -
...
,
. . . . .
, .
!

.
? ,
-
.
. . X. (,
-)
. . : ,
, , *.
, .
. , .

.
. . -( )

"
. - (, ,
,
. . ).
,
( , ).

(
).
, .

1880- , . . ,
, .
- ( ,

?).
1928
( 101, 3)
.
,
1916 . . ( ,
1971 ).
(
. . , ), 1919 , ( ). < ' , , ,
,
, ( , -

, , ).
1931 . ,
-
1 . 700 ( ,
II). ,
, .

,
,
13- ( . . ). , . . 1928 ,
. , -
- ,
. , , , .
.
,
. . , -, . - ,
.
1830 . , '
- 1919 . *
, * , ,
. ., . . . . "
". , 6, 1977.

.
, (1834-1919) XIX ,
1908 .
:
. ,
. ,
...
, ,
,
. , .. , : *
, ,
*. ,
, , .
.
, . ,
, , ,
,
.
?
1762 ,
( , 1848
1859).
, ,
( 1146 .)
.
,
.

L-

. , , ,
, , ..
.. . ,
( )
,
. ,
..
, - , ,
. , ,
, (
?).

,
, , , .
..
.

- , . ,
.
(
) .
,
. .
XX ?

.

(18921970),
.
1919 , , , ,
(
)
.
- , ,
( :
, ,
). , , , . . .
, . ,
, ,
.
, , , .
.
,
, ,
. . .
.
, . . , , . 1924
, -

. , ,
,
, . , ,
, . I , {
.
, ,
,
( , ...).
I : , - \
, , , ...* . .
( II 16 , , ). 100 , ,
,
, -.
13 1941 , , . .
. . . . ,

600- .
. . (
). , ,
, ,
.
Einsatzstab,


oHimmler's
Ahnenerbe
( ) , ,
. , ,

.
( ),
(),
.
, ,
. *AJinenerbe , , . ,
*Ahnenerbe*
. (
) . . , , .
. . . ,
, . -
,
.
, 1948 . .
, -, .
, 1953 , -, ,
, . .
V .
1954 . .
, -. ( )
, , ,

. (),
,
() .
, . .

.
, . . ,
, .
1953 1959 . ,

-. , ( . ),
,
.
, . ,
. ( , ,
, ).
.,
, - , ). .
. ,
.
. . . ,
. . 16,
. , ( , .. ,
). ,
II 16 ().
. .
, .
1-1 (-

N===1:

, 1972),
. . . .

(, ),
(, ),
(), (),
(, ) (, ) .
,
.
. (
. ). .
. .
?
-, II 16.
. 1955
- . .
.... . ,
.. ,
. . .
Fakts () 2 (VI, 1988). ,
,
. . .

( . ) , . . . - . . , - .
. .
. .
( 31, 32


( , , ). ( ).

, . . . .
. , , . .
. . .
( )
. .
, . . . 1994 .
, . . ,
. , . . , , ,
., .
, ,
.
- . . , .
(. ), . . (.).
(
). ,
. . ( ). ,
, .


1960
.
. ,
,
. . . , ,

.
, .
,
. .
,
, . , .
. . ,
. . , ,

1990 (. 43) . . . . . , ,
(
), , ,
,
.
,
.


,
. . ,
.

( 2 (11), 1993). . , (,
1993),
(., 1994 1995).
( IV.
. . 1. VI-XV . ),
. . . ., 1999.
.


, . . . , ,
.. .
(
, -, 1997) ,
, . . ,
( , ), ( ).
,
(. ), 1996
.
, , . (), . .

(, 1998). ,
. . ,

(., 1999), 1 !
(1, 2000).

.

. :
. . . . ! . (, 1995).
. (1 . , 1997) , .
, , .
. . . . .

.

, ( ),
, , : .
,

, , (
,
). , . (. )
(., 1994).

. ,
. .
, .
.
, .
,
(
. ). : . , . . , . . , . .


(, , )

. . .
( 1994 ).
200 , 25
, 12 .
. .
(), (. ,
), (), .
1997
, , ( ).
. . , . . , 50-
, .
. .<!


. :
(
)
.
.
-, , , ,
.
-,
(), : , , . <
[] [i],
[]. , I
, ,
, , , . .
( , [])> ( , []). EFT, ', , .
, | i

*, . ,
(:
),
, , ..
, ,
: ,
.
-,
,
. : ,
, 15, 15 . (

,

( ,
,
( , ,

).
-, , , . . ,
i I -. ", . , (). W, ,
, ".
,
,
.
,
,
i I , : -, ---,
"-> (. . . (., 1959, . 88).
, ,
, ,
.
, ,
, .

,
. .
(
,
, , , ). . :

, ,
, ,
. , , .
, .
.
,
.

.
, , , .
.
( ).


( ). ,
, . ( )
.

, .

. . ( . . )
(. 43, ., 1990) (., 1994 1995 .).
. ,
.
, (. Svarga
, ).
-,
, : .
, . .
, , .
: ,
-, .
.
, .
, , , , ,
. .
( II, 2:6), ,
. ,
, .
. -.
.
, .
, . : ,
,
.
, . .

.
:
. : , , ...
. 907911 ( )
: ... ,
,
, ,
, *.
971 ,
,
: ()
... ,
, , , ...
...*
IX-XII , ,
. .
(),
.
. ,
, -. ,
.
,
. 944 :
() , , , , ...*

.

, . XVII .
1654 :
, ,
, , .. ,
. ,
, , I ! .
, ()
. , ,
, , *.
:
(P)erkunia.
Parjanya
. ,
(Parjanya) ,
, .
.
()

. ,
,
, .
, , .
, , : , , , ,
, . ,
'
, , . .
* , . .

.
. . , ,
.
,
.
, ;
. ( 4:1).
.
-- .
.
:
, ,
() - .
, . , .
.
, . ,
- : ()
horsed .
,
.
, ,
, ,
... .
, .
, .
, ( I,
2:7) , .

..

. Mater Verborum. . ,
, ,
, , I .
.
,
. - .
. I
,

1423 .
,
; . .
.

Mater Verborum, :
Devana Letnicina i Perunova del.
, , - .
,
.
( ), .
1
, - ' '
. ,
,
-
.
. . Siva ().
, .
- (). , .

-*

, , , , -.
, , . . , , , -.
, .
.
,
, , , .
, . - . ,
.
1114 , : ()
, ... ,
, , *,
*.
. , . , (-).
.
-- : ,
, . , . , .
1

KS/SI 1 8 %1* , , (

).
2
s-tAbMri (15.81 (, , ).
, , () , .

-.
. (Matarisvan), , :
,
( I, 96, 4; III, 29, 11). ( -).
, (. ). .
.
( III, 4:3. IV, 1:6.
II, 3:2, , 4:2, III, 5:9). .
. swan . ,
: , , , ,
( ).
1

(),

( , .. . .. IV . ..).
2
,

( ).
3
, ,
( ) (),
,
.
4
.
6
- ( ).
(),
,
.
6
,
20. ,
, .

.

, .
,
.
( ) .
, 4, ,

,
-.
,
(,
).

,
, , .
, , ,
. ( ), (),
() . , ,
.

, . , , ( I,
1:2, I, 2:11).

1
">

,
.
- , *, 20
,- ( , I, 1:3).

. , .
,


. ,
(, ) , .
, .
(
) . , ,
.
, ,
.
,
.

. .
- , .
.
. .

( I, 1:2): ,
,
, , .

.
( )*. ,
i | *, *.
( , ). , .
. , : *,
*, *, *.
, . , ,
-. , ,

.
. , , , . - (),
, ( ,
).

. ,
-,
, , , .
,
. ,
, -

.
.
.
, ,
. ( I, 3; I, 2)

, .
,
.
(), ,
.
( I, 2), - I
: . ( ). , , *.
-
. (
I, 3) ,

( -): ! . , !*
, ,
. ,
,
.
,
,
( , ).
.

,
, .
,
( ) , ,
-.
,
, ,
, , .
, , . , ,
,
.
, ,
, ( ).
,
- -

.
, . (
).
.
(, ), , .

.
, , , , .

-, , ,
( ).

. V
.. ( ,
),
.
, .
.
-. .
, . ,

,
.
,
.
,
( -)
, , ,
() .

lit

:
, ,
. () - ( |
- , . , , ( ) .
i l . .
, , ,
( ),
.
, ,
.
.
. II . . . ,

-.
.
( I, 2), - , *
... *.
, ,
, .
,
( I, 2), ,
( I, 4).
.

,

.
, -
.

( ),
, .
V-III ..,
(),
,
( ).
(),
, .
( I, 4)
, - 19
() ,
.
,
: ,
.
, ,
.
, , ,
, ,
. (
) . , , .
, , . ,
(,
).
,
.
.

,
, ,
, -, - , (
-, -,
28- ), . , ,
.
, ,
( ), ,
, . , , ,
, .
, ,
, , , , . ,
, ,
.
- , ,
.
: .
,
: . : -, , -.
,
,
( ,
-,
).

i
().

, , , .

, ( , ). , ( ).

( - ).
, - IV ., , ( , ).
,
, IIIIV ..
, ( ).
: , .
- ,
.
, , - (
,
).
, <
(
): ,
, ( )

. , ,
.
, | |
, .
-. , VI , .
, ().
: 16-
() 8- ()
. IV
..
()
(), () ()
: ,
.
. , , *
,
.


, .
'
( )
(), -
, .
, , IV
.., ,
. , (),

, ( ).
( I, 6) .
.

.
, ...
. *.
,
, *.
- .
. ( I, 7) ,

.
. .
.
* . * .
,
. .
, .
, , ...* ( IV, 9).
,
, ,
.
( ) , .
.

.
1

, ( 20 21 368 .
. .) , ( )
( ), . ,
, (), -

.
.
20 21 368 , 31 /1 367/368 . (5575/5576
)
. .
1 1 (1-
, 1- ).
2
.
3

( I, 1. III, 1 2,).

. - ,

. , ,
.
4
, XIXIII .., VIII ., . , , ,
.
6
,
(). - ()
, .
- ( 1, . 14, . 15):
*, . ,
. ,
, ...* ,
,
, , .
6
( )
, IV . . , IV .., , , _

.
( ). - ,
, ( , ) , . -- .
7
, , .
( ).
8
, I, 2:3.
9
, VI ..,
,
.
(),
III . .. (
) ,
< *. .
10

( , . )
. II . ..
IV . . ().
11
() , ( ).
.
12
( IV . . ) , . (). (
VI ) .
13
( ) .
IV . .
, . . . ,
. ,
. ,
()
, ,
().

II
.


,
.
,
( ),
( ), (
), ( ), ( ),
- ( -
), - ( , , ).
(, ), (),
( ),
() ().
( (

[H'mJ], - ().
, .
. ,
, , ( ) ( ).
.
, , ^ ^
-, .

,
-
.

.
.
-, , .
.
.
, . ,
, . ,
.
,
. ,
. .
,
. -. ,
.
, ,
-
. ( II, 2:6) : * ,
*. * . :
, , , ' '
..
, ,
.
.
.
,

. * ( II, 1:1).
, ,
, , Pa-, * . () ,
, . , , Pa-. I Pa- ( )
. Pa- , , .
,
, -
( ).
, . , .
,
-, .
, , .
(, , -).
.
- ,
, . : ;
;
( , ,
, );
.
: * ()
... ,
, ...* (, 2,

.
33-38). -
,
.
, :
, , .
, .
- Pa- - .

( ,
).

, -.
, ,
,
-.
.
, , .
.
* ... . -
, .
( II, 2:2).
.
. , 9 ,
90 (-, ).
. , . ,
,
, .

I I

,
* ( II, 3:1).

i!,

- , , .
(
, ). , , .

. ,
.
, .
,
: , , , I \
.
, . ,
.
.
,
( , , )
.
.
. ,
, ,
.
, , ,


. ( , ),
, .
, ,
-
.
, , , , ,
, .
: (), (),
(), (), (), () . .
. .
. , , .

( ), . , ,
.
-.
. ,
.
, .
, : (
, ) ...
, , . .. . , , (: , ), : ( ),
!..
...

.
.
. . , ,
.
.
.
(
). - ( ). . ,
( ) .

.
.

(), , ,
,
.
, ,
, ( -
). .
,
(), .
- ( -),

: ,
. , , . ,
- ( ),

. , - ,
, , , .
.
. , : , , .
: ( ) ,
...
( II, 3:1).
,
(,
).

.
900 .
.
, . , ,
.
-:
, .
...* ( , VII, 110).
- -.
< I . , , . .
. , ,

.
,

.
.

. ,
*. -

, (
-) ()
, , .
, .
700-, 900- ( - )

.

. ,
. ,
I I ,
, .
.
.

, !

| |

-, , 945.

-. . .
(|
. . .
. ,
- .
, , . -,
.
, , ,
, , .
,
,
. ,
-, 7(
) * ( , 2:4).

. ,
,
-.

i
(). , - (. ,
, , ).
. , , ,
.
,
, . , ,
, .

.

-. ,

, (
).

. - . , , ,
.
,
(
. , (
).
. , , . ,
.
I
, , .
,
.

.
1

( ).
ArtR-MrlHSI , . ( ) , * *, ...
, :
, , ,
...* , , ,
. , ,
, ,
-. Dervlenini.
KflBipfc .
. . , , Karvones, Krivitacini.
. : * ,
(...) *.
3
5.fcKfcM(1HSI . ,
: *
, ,
*. Savari.
.
,
(*... , ... *). , , ,
.
5-ArlPtH . IV
. . ( )
. Stavani, Stlavani.
4
. (. ) -
, , . , .
.
.
,
: Sapta_
2

sindhavah (, ).
.
, ( ).
,
. ,
, .
5
I II . .
6
, ( II . ..).
7
kPrtiyre , .
.
8 . ,
. *
, ,
. *. ,
, .
, , . - ,
, * ,
.
, (
), ,
().
8
15 , , () , . . : .
. () ,
...
, : ! !
, , *.

1423 (, ,
XV ): ... , , , , ;
, : Issaya, Lado, Hely*.
.

.
9
s.yrsiH, 57, s.yritM'tHb ,
, .

.
( )
, : . -- , -, . (, , .) .
10
. ( . ).
:6-7.
11
15.) (. ).
. (
), .
( ).

III

.

- ,
VII . .
, .
() IV ..
()
, , .
. ,
. , , .


, ? , ?
( III, 1:1) , :
,
, .
,
. ,
.
, , , ,
, , ( ). .
,
.
( ), (). , - . .
.
, .
( , ,
).
- ;
, - ( ).
.
(-)
, .
(: ).


,
( ), .
,
, . , .
, ,
.
. . ,
, , , ,
.
, . ,
(
-).

, .
, . , ()
- ( -
).
-
, . (
).
,
. , , ,
, .
, , ,
.

I i

, ,
- ( ).

i I , .
, , ,
. (,
). ,
,
.
- -,
, . , .

. .
, .

.
,
. , .
. .
.
,
.
,
( ).
, . , ,
, . : ,
*
( III, 3:1).
,
, -

I I


I . ..


*

. , ,
-,
, .

,
(),
Pa- (-).
, . , *
*.
.
.
,
:
. ,
,
* ( III, 1:7).

, i
,
... ( III, 2:1).

. , ,
. , ,
.
, (-) ,
.
( ), , , .
, ( III, 1:9), ,
, * .
, ( ). - ,
. ,
( -, ). .
, - ( ),
. -
.
, , ( III, 1)
,
, , , .

.
, ,
.
.
--, . /- ( , .
).
(, ,
, )
* , (, III, 3:2). , ,
*, ( 13:28).
(, -).

: ,
-
( ,
, ).
(. -, -)
(-)
( ) (). , (
, , , 700 ).
, , , ,
( ) ()
,
.
,
,
(

. ., 1998).

, .
, ?
( II, 2),
, .
.
,
. ( , ).
,
. .
(, ,
).
,
. .

. ,
,
.
. ,
.
, -
:

-;
,
...
-, , 1925

..
, , . ,
. (
- ), ( , ,
, ).
,
. ,
.
, . , , ,
, ( )
.
, , .
,
. , ,
,
.
.
,
, . , - .
, ,
(),
, ,
. , ,
, .
, -,

, .
( , .) ()
,
.

.
, , , - .
, ,
, , .
,
.
,
.
( ).
(, . I, III. - )..
, -.
.
.
, . ,
.
, ,
. *. - . , (. ), .
- .
, ,
. -

.
,
, ,
, () .,
.
,
, -.
().
. , , , . .


, , . ,
, .
, III, 5:4,
.
, ,

*, * ( ).
* , ,
. : !*
,
,
. (). ( |
()
().
,
, ,
, .
. . ,
.


(), - ()
.- ().
.
. , .
1

<


. (. IV,
3:3).
.
2
: . ,
, . ,
(. III, 3:4). , ,
, (. , .
).
3
, ,
, (. 3:7-8;
. 13:28): : , ...

, *.
( , , ),
, . ,
, . , .
( ) ,
.
.
-.
( .).
(
-, ). ,
, , ,
.
,

.
.
.
4
, Cap- ( ),
^ . I . . - ,.
'
.
.
. .
(IV . ..)
,
:
. , ,
, . , , , I I
. ,
, . ,
- , ,
. ,
;
,
. (...) , , ,
,
,
, . , : ,
.
' '

I |

?
(, ), , ,
- ,
, . ( ).
, .
, -
. , , -. ,
, -


--, , , (
).
.
, ,
. -,
, .

. .
,
, , .
,
. ,
.
-, ( ).
,
.
- . , ( ). ,
,
,
, .
(3609) (3646).
s
() IV
.. ( I,
5:1).
6
,
, , (I, 28; I, 5; IV,
27). - ,
(, ).
5 . ( III, 1:2).
,
( ), . , -

I I

. .

. ,
, .
,
,
.
, . ,
(, ). III, 1:2.

IV

, ,

. .
,
,
. - lit
, , ,
, : .
- , ,
,
(
----).
, , -,
- ().

. ,

.
, , ( ),
,
.


. , ,
. . .
, , ,
(
).
,
.
, ()
, (, ,
),
( , .-.
),
-, .
, .
, . :
!* ( 8154).
,

. ,
( -). . , , -
.
, , .
() , ,
- (Cap-), .

.
,
,
, * *.

Pa-, , , ,
, . .
, , .
, ,
, (. ). ,
(- , ).
,
..
, ( ). , -
( ).

. , , ,
: ().

,
, , ,
. (
-).
. , , , Pa- () .
- .
.


.
, .
. ,
.
.
.
. -
, .
: ,
. ,
( -, ) .
. () , ,
.
,
, .
, ,
,
( ).
, ,
,
( , , ), , ,
( , ).
() ,
, , , .
, ( , , ).

n
. |
,
^ | .
( II,
500) ,
. , , ! .
. , . .
.
. , . ,
,
,
, .
: ^... ,
... ,
* ( II, 1:11).
. , , ( I, 3:2).
, .
Cap-, .
, , , |
,
, . .
,
. , ,

. .
, ,
I |
, ,
()
().

.
I|
,
. ,
, . -.
,
( , ,
). .
.

( )
. ,
, . , ,
.

,
().
, , -, ,
.
, * ' - -: < I
,
* ( I, 13796). ( , 5, XII)
. ,

.
. ,

, .
-. , , ,
, ,
.
,
. .
,
( )
.

<

() . ,
,
. ,

: * , ...*
, ,
*. ,
,
, ,
(). ,
.
, .
.
.
.
,
- .

, .
, -. .

"f ,
, ;
, .
. , , (
)
-- ( ) 1126
: ... ,
. ,
, ,

, .
. , ; -* .

. .
. ,
( , .. ),
.
, (, . 31. .,
1968), (, . . , .). ,

, . ,
?
3099 (2591 . .)
( )

,
, ;
, -

i . 14 ,
,
, . .
, ,
, ,
,
.
3113 (2578 ..)

, ,
.
...
,
:
,
,
...
... ... ,
. , . ,
. , , ,
,
,
. ...
...*
,
, ( ).
,
. ,
.

, ,
.
. , ,
.
1

. -.
, ,
.
( ) .
.
3
, .
, (
).
4
, - ().
- ( ),
(IV . . .).
5
, . . - ( ).
6
- . Ra, Ros
, Rasa , Ranha
.
7
.
(
)
.
8
.
. III . .
, .
-.
9
- () II . .. ( )
, , (-). ( ). . IV, 5:1.
2

Ii

< i

i i

,
.
(27 ),
- I )
( ),
,
.
1 (21 ).
, .
,
, .
, ,
, , . |
,
(21 , 1
368 .) .
()
-. 22 (2 ),
. 31 (20 ).
. , . , , , .

. (. , ) .
( ,
),
1/2 {21/22 ).
,
(
). , -

-p=gp====-/

( XIV ..),
. .
21/22
. . ,
. .
,
. .
1

:7 :8 III 22,
. , , . . . . :3
I 46 . . II 7
:2.

,


i (-) (
. , , VIII
.., .
: 722
715 . .., , (
) Pycyl.
676 - 674 . . . , 654 .
, , , - , (
).

.
VII . .
, . 70-
. ( ) .
, (. ,
. , . ). ,
, , ().
- , . , -.

.
. 627 . ..
, II.
, --, 605 562 ., , ( ), ( ,
, ). ,

.
, , 625 .
..,
, , .
( )
625-622 . .
,
.
.
,

, , 28 ,
.
, , ,
. , -

< v

( )
, .
,
. I (
610 . . .) .
,
( , , - -)
( -).
614 .. , , . , ,
( ). .
.
, .
, II.

.
, ,
II. 610 . .,
,

. .
,
. , , ,
- ( ).
605 () , .

.
( 597 . . .)
3 , . ( I,
2): < -.
. . ,
! *
(III 25)
. ,
(, )
, :
, , , . .. . ,
*.
, ,
(600- ), . , ( ). , ,
. -,
. , - , ,
: , .
, ,
. , 28
(, ,
622/3 . .,
, , 594/5 .
..). ,
, ( ),
,
* (, 106).
- _

, , , ( , , ,
- ).
, .
594/5 . . ( :
*, 597 .)
: , , , ,
,
(., 51-57). ().

, (!),
. ,
,
,
:
. , .
, , , , , () ,
- ,
. , , , -,
( , ,
, ). , .
.
, . -

..
,
. ( III, 1:14), ( )
Pa- . ,
., ,
. ,
(
500 ), .
1

(. . 864-876-
. ..), VI ..,
. ,
.
,
.
. , (, 81),
.
, .
, : ,
,
.
VI , ,
, . .
, , ,
.
, ,
, , .
,
, .

( )
,
. ,
(
, , ).


, (-),
(),
. , .
III 25 ( I, 4:1),
, .
,
. ,
, , () ,
. .
-, , .
.
2
- -, ,
VIII . . . III . . . .
3
,
: -- (. . 627-605 .
..) -- ( . ,
. . 605-562 . . .).
4
, - .
5
- ( -),
, () 610 . ..
6
, .
, , 595
..
.
7
. (
).
8
.. RX^S-tB
y x e r t H i T rrrtTtlE 8S.^JStHb. ( . ) ( ).
, S^ASStH, a
5, , 7 ( ). , ,

.
.
(
, , : , , , ).
: ( ), ,
, .. , - .
9
- (--), --. --.
10
.
-, -- .
11
( 625 - 585 . . .)

II


VI
.. , , - ,
. ,
, .
,
( . ), (Cap-) , ( ) .
V
. .: , .
.
437 ..
, -

. ,
,
*.
( II, 3:1) ,
:
, , , , ,
*. ( II, 2:2) , -, :
, ,
...
, *.
, ,
, * ( IV, 7:2),
, *,
( III, 7:3). .

, , . ,

. .
, , ,
, , .
,
.
1

II 6.

. , ( ),
422 . ..,
( ). III . . .
(212 . ..)
2

(, ), ,
IV . . .
3
- VIII
.., .
VI . . ()
. (
437 ..) .
.
4
i/rtrt.
-. ,
,
.. , -
, .. -.
(. 3.1). : , , ( - ),
. - .
,
: *... ...
, ,
, ,
, ,
,
, ...*
6
, . , ( , , ).
6
II 6, , , III 23.

III, .
, <
, .

, .
, , -

(.),
, (
, ).
, , (
, ,
. ,
-.
- (). , ,
, , . , ,
.
, ,
,
. , (II, 851) ,
-.

. ,
, . -- ( ), . , . , , .
() , .
, .
, ( III, 2:2)
: ... , *. *, *,
*,
*.
, (
II - I . ..) , -*.

. .
. ,

*.
, (
), . ,

( ).
,
( III, 3:4), -, , ,
* *. ()
*, . , ( I, 25), - ,
. ,
.
, , - , , .
- ()
,
, ( ).

,
IS)
( I, 4:2). (
, ), ,
, ,
.
,
, , -, -. , -. ( )
.
, :

(~~~~"""*'

^jasajj

~ - "
, *.
,
( .
, , , .
,

,
- . -
(), - (, ), , , ,
, : , , .
1

, VI ..,
,
.
(),
III ..
( ) ,
.
.
2
FS rritMt , -, , (,
). , ,
- . .
3
(
), 27 . 1 (22
) 368 . .
4
(VI . ..)
(- . ..).
.
5
-,
( ).

IV

,


. I .. : ,
, , . ,
,
,
. .

VI ,
, , ,
- , , . , .
, , 110-109 .
.. 107-106 .

. ,
,
.
: , .

65 . . . .

. , , ,
, ,

( ).

63 . . ,
.
,
(II . . ). 80
: ... ( ,
, - , ) .
(V ..),
, . ,
. (), , , ,

*.
.
,

. , ,
.
, .


. , , (
,
).
63 .
.
( ) , ,

.

( , , , , ..).
, .
, ,
1557
(Prodigiorum ostuntorum chronicon), a
1599-:
5360 (?) (!?),
:
,
.
, ,

, ,

.
, , *. ,
, XVI
. ( IV, 1), , ,
, ,
, * *. ,
, * * ( ). ,

*.

, , , , .
( ,
, ). ,
( )
- ( ),
, , -.

^*

*^

.
, ( - , .. ), , .
3
.
.
, .
4
.
.
5
IV . .
6
IX-VIII . .. III . ..
7
-
.., .
. , , , (-). I . . .
.
8
, , , ,
.
9
IV . .. - .
10
-, 40- ,

I .. - . .
11
(160 180 . ..)
, , (Dion. Cass.
1, LXX, . 12), * , ,
*.
12
(Marcus Ulpius Trajanus), 98 - 117 . ,
.
105 - 106 . .

*Tropheum Trajanh
. ,

. ( IV, 6),
2

.

, .

, . ,
( IV, 6-8), : - .

,
* *. - , (
) , . , , .
, ,
. , , ,
.
,. .
,
, Tropheum Trajani. , ? , , .
.
(
- ).
(, , ).
13
-
VI . 543 ,
.
14
. III, 5.
15
- 543 . ,
III 29 ( IV, 6). .
16
,
I IX ., (
" ").

:
, * ( I, 2:1).
1

, () .
2
,
, . ,
, ,
.

, . ,
, :
(, , . 70).
3
.
(), .
.
(. 22:13).
(
).

.
4
, , , ,
, .
, , * ( I, 1:1).
, ,
.
, ,
( ).
-.
IV ,
- ( ),
.
, ,
.
20 295 . .
, .
,
. ,
.
(-)
, .
( ),
.
,
(Cap-) . .
, ,
( ) .


, , .
.
, , . ,
. ,
( - , ,
) .
.
, -.
, , , . . .
, (),
,
, .
, , .
, . (
) , .
, , , () : ,
325- . ,
,
, , .
(
, ,
), -

.

().
, ,
,
(
), ,

. , ,
.
, . . .
, . ,
, , .
.
, ,
. . .
( I, 2:1) :
, . . , , ,
, *.
, , (
, , ).
: - , , . , .
*. ,
, : , , ! !*
,
. -

( )
( I,
3:1-2).
.
(-1, 4) ,
-. ( ).
, . , ,

(). I 9 ( I, 3) , ( )
. ,
,
:
* () ,
,
- . ( 480-
.). , (
IV .), . .
, ,
,
, , -* .

. ,
, ,
,
. ,

, ,
.

.
- L
, .
... . .

* ( I, 6:1).
IV
. - '
. ,
.
(VI ) , .
, , ,

, .
( II, 2:2), ( ),
.


. , ( 110 ,
).
, -
, .
, , ,
, ,
, .
,
, .
,
, :
, ,

~~1

... ,
( I, 6:1),
- .
,
. ,
,
. , , ,
.
( ), .
.
, .
, , .
. ( I, 5:4) ,

( ,
), , , .
.
, . , , , , .
, ...
. , ( ,
) ( ). . ()
( -) .
,
.
... ()... ...
, , -

.
()
,
, ()
(), ,
(. , VI . ..).
, . ,
( ).

() (),
.
. - . . . . ,
. ,
,
,
.
, .
.
( ).
, ( )
- 50 (
). :
, , ?
() -,
( -

AH

). ()
- ( ). 50 .
.

0- . - 1
I | 19,9 . , 2 30
( 2162 ) ,
0- 360- ..,
.

,
. , ,
. . ,
,
, , .
, . , . ,
. , () .

368 . . (5875
).
, .

.
.
.

. , .
368 . . (),
().
, ,
27 ( , ,
).
( ). ,
.
, , (
-
, ).
.

,
, :
* .
, .
* ( III,
3:2).

, ,
.
, , , , , .
.
. - . - (, ). ,
,

- : (),
().
, ,
I I - , .- * . ,
31 367 (21 368 ).
I l

. , , . ,
.
.
( I, 6:2-3): . . .
, . . . . ,
. ,
,
. ,
. *.
( , VI . . .):
... '.
,
,
70 ,
.
, .. XIX . ...
. , : ,

.
, :
, !..
, ,
. , . , . ,
...

, ,
. ( ,
).

.

,

...
,
, .
,
. ,
, , .
. ,
, , , 400 , .
,
. ,
IV -

, ,
,
.
, , .
(kryst)
(stavros), , , (
10:39 , ). . ,
,
( )
- .
(), , ,

.
( )

. , .

. (. . 11; . 67 ),
, ,
. , ,
(. 43 ), ,
, :
^ . 40
,
, : - , .

. :
,
; , : *.
: *
( : .. . . .,
1990).
,
. , , -, ,
() ,
(), .
, ,
, ,
.
, (-. ..) (...), ,
, , ( . ..),
, , , *.
, , , , ,
, ;
, .
, . ,
: , * (, 4: 154
156). ( ) . , ,
, -.
( )
, .
, ,

j . ,
IV , ,
I .
,
,
, III .
(15:33)
(27:45) ,

,
.
. .

. .
,

. 20 21
368 .. ( ).
() ,
. , ,

-
.
70
20/21 368 .
21 .
.
. .
, .


( )
, ( , - ...* ,
). , , ( ).
, , , . -.
, , ,
( )
.
, , ,
()
, .
.
,
( ).
.
,
.
,
. ,
,
:
- ! ! !
! !
!
! !
5875, 31 .
, ,
(
).

,
.
,
, ,
...
1
.
.
2
( ) , ( III, 5:3),
660- . ,
600- . ,
( )
.
.
.
3
.
4
10 000.
.
5

(IV . . .).
, - -^
, . . -.
,
. 4, 1995.
6
, ,
VI . , , - .
() .
. ,
( , - V *sar-i-os* ( ).
,
, .
, , ,
- ( ).
, .

( ).

..

( , ),

.
7
, ,
. ,
. ,
.
, . (, -,
.. -) ,
()
. ,
.

II


8 - , , , .
, -
- I
.
III :

. ()
, , . ( II, 2).
,
( )
.

, (, ,
).
, , , - , , , ,

j . , .
. ,
I . ,
- - .
237 , .
,
( 251-283 .)
, (,
).
, (I, 31, 1-2), , () , IV .
240-250- ,
,
. 248-251 ,
( ), ,
.
. -
.
260- (
-,
)
. 262
, (,
, ) .
263 .

, .
(
, , ).

.

. 267
, 500 .
268

, 300 , .
270
. .
, , -, ,
, (), . - - . .
II , , ,
, , .

,
.
( II, 2), ( )
. ,
, .
- ,
, .
.
.
1

, ,
2 . . III, 3:4.
(, ),
,
(, . 31).
3
, , , .
4
S.RIJ1TS , , , .

III

i I

,
. ,
, . :
... *. 1068 .
,
368 ( 1068- ).
( ) .
.
, ,
, -, ( , , , , . .). , .
476 .
,
,
*.

. , -

.
() *.
, , . - .
493 ,

, , () .


,
. , ,
,

.
, ,

.
.
( II, 7:11).
. , (
)
, . , ,

IV .

() , VIII .
, . ,
, , .
-
526 .
, .


1
.
I, 1.
2
,
. ,
(20 000) , , ,
, , . 12 ( ), .
8
,
13-11 .
.., 5-3 . .,
.
4
, ' , I, 2.
5
, , .
6
, (
, ). .

IV


. , , . -
, .
, ,
,
, ,
. ( 3, 2) : , . *.
.
. ,
, : ,

,
* ( IV, 4:2).

, (, ). ,
( IV, 1:2),
Cap- (
, ).
. ,
.
. --, . . ( XVII ) 430 , ,
--
.
V .
,
. ( IV, 5), ,
, .
( IV, 5).
. ,
,
-.
.
430 ( , , IIIV . ).
. - .
:
IX-VIII . ..
(
). 430

V-ro ( -, ).
*,
*.
(430-460 .) ,
. ,
( IV, 5), ,
, *.
(460-480 .). ( , -, , ).
, : , , - ().
, (
) ,
- .
(480-500 .).

(500-510 .), .

(. 510-543 .).
(,
510 ).
1

.
,
(),
, , . 430-460 . ..,
460-480 ., 480-500,
600-510 . (430 ) . . , .

, ,
(. . , ,
2

I I

.
, 491-518 . . .).
430
. . ,
(395-423 .),
444 . (444-455 .)
, .
430 , ,
, 1735 .
.
I |
* : ,
, .
, ,
, ,
, .
. , .
,
.
, , , ,
, : * *. ,
. ,
, , ,
, ,
, , ... *


, , ... ( . .. ,
.*.
1735 .
3
: *
,
, ... , -
* ( , . 38).

, (tursi), -, , (
, ), ,
. () , ,
.
, -,
, , .
4
7TEJE , .
434 454 .
420 , .
,
(), .
(,
) .
(437-447 .)
,
, , .
(
), .
434 ,
, . ,
.
, 434
,
, ( ,
).
441
,
. 443 , ,
.
. 446
- , .
, .
,

III , ,
.
-,
.
.
(
),
( ). -
() ,
.
,
. ( IV, 3)
, *. .
, ,
.
( IV, 3 4) : * ...* * . , ,
*. , . .
451 , , .
,
.
, .
451 Campus Maruriacus*
. ,
(
).
, . ,
, ,
,

. ( ,
). .
.
.
, .
452
, , .
, , .
( IV, 3):
, ( ):
: , ;
, ; *.
.

I
.
( ), ,
( ),
.
.
I
. ,
. ,
.
.
5
()
.
6
( . . .),
- .
7

I 452 . .
.
8

: ... , ,
I
*.
9

.

. .

, , ,
( ).
.
,
.
.
31 367 .. (21 368 ).
.
, ,
, .

.
I i ,
. .
. .
I I

.
,
. IV ,
.
, , .
.
XXV . .,
2160 .
,
.


,
V VI . ,
.
V ,
- ,
.
( ).
. , , .
. (
) .
,
.
, ,
( -) .
( ),
, 516 , (, , ). 517
( ,
- -) .
(517-527 .) . .
, 527 , ,
.
.

( ) ,
, .
.
: ,
, , .
20- 30- :
,
,
,
,
, .
, , ...
,
(
,
- ).
, , . , .
,
. ,
(. , III, 7-14).

( ).
,
.

.

,
().

( 547 ).

I I

, -
, ,
, - ' >
. ,
.
( I, 4:2 2:1),
* .
, < I
.
: * ,
!*
: *.

543 . .
,
,

.
. , , . *.
.
* ( I, 4).
( I, 1:1). .
510 543
( ).
*,
*.
,
*.

, , ,
, , . ,
( - ).
,
- ( *), .
, , ,
500 . ,
. , .

,
,
( ).
(
).
. , -
. , ,
.
. ,
, 555 , ,
, : () (hros), ,
-
*. , ,
, .
, V
, () - (-,
, ). -

.

( VII ,
-- (Rav.
An. IV, 3).
( ).
, sar-i-os (.
-). .
,
. . , IV-
(
).
. I
547
( ), .
,
. 550 .
, (
, VI .),
, ( , XI .).
, . :
,
.

, 550
. ,
.
551 . , -

, .
.
. 553
* .
- .
558 ,
,
. , .
, ,
,
, .
(),
- ,
. 540-
( ).
558 .
, ,
,
, . , .
-
, ,
( ) .
, - (, ). 559
() .
II 46 ( I, 1:3), ,
,
(). ,
-, .

^^^^#

560
, . (, , 558 )
. . , 561 , -
, .

. ,
, .
- . ,
.

( ). , ()
-*,
,
, -, ( II, 3). ,
.
, , , .
, . ,
, .

.
, . .
IV , , (), .

,
() .

, .
.
VI . ( I, 4) , ,
i) . (,
). . , ,
.
, , .
( I, 3): (),
, . ,
,
.
, - ( ). -,
, - (
).
, - (
), .
, ( I,
4:10). ,

.
561 , ( ):
, ,- ,
() () . ,
,
, ()
. , , , , , , , ,
, , :
,
. , *.
, ,
, . , ,
, * .
, . , , . ! ,
. , ?
, . ,
. , . .
, 562
.


.
.
,
.
, , ,
.

:
,
, ,
: , , 3
, 4 , 5 ,
.
, , ,
.
: ;
.
,
.
, , .
.
I (5
578 ), ,
.
. . 579 , , ,
60
. -

A.

.

. , , . , .
, , , , , .
, , ,
.
: , ,
? ,
. , !

.
,
. , .
( I, 4) ,
, , , * . .
.
, 578-580

. , ( ), ,

( , ).

^"

, (. . ), ( - ).
, , 580 . ,
. . ,

.

,
80 .
, .

(582-602 .).
, 583 , .
, .
( ),
. (I, 4,5),
.
.
( . , ?),
, ( )
12
000 , 1 *.
626 .

( -

.
585
, (I,
7, 1). . 626 ,
598 (
).

.
,
,
591 .

, .
(,
)
.
. , , .
( ).
, , .
, ,
, ,
, .
, ,
, .
.
( II, 4)
.
( 543
),
VI VII .

, , , 581 .

VI . , - , .
, *. , , .
. , , .
. , .
, .
. ,
*.
, ( ).
1


, 430 . 543 .. .
( III, 1:1-2).
2
: , , , , , . ,
( , , , .).
3
33 (. I, 3:4).

, ,
. .
4
( )
,
155-160 . .. .
5
, , ,
561 .

< ,

(I

II
.
,
567 ,
, . - . .
.
.
, ( ), , -,
( ).

.
,
.
, , , , ( II, 3:1).
567 . 581
. - ,
,
- .
.
,
*: ,
,
* ( II, 3).
, , . ,
* , *,


( II, 4). , , , , ,
( II, 3).
, , 581 . . . , ,
.
, . \ > , ,
, .
,
. . 591
. , .
597
.
(),
,
, .
, ,
,
. ,
, .
, , ( ). ,

.
, .
, , .
( II, 6). ,
, , I , .
-,
. : : ,
.
: . . , ,
I
.
()
.
,

i
( ,
) .
( )
, .
-,
, .
( ).
- VII .. ( , ).
.
,

, IV ..
, ,
, . , .
. .
, -, , 591
(
592 593 , ).
-
,
,

596 ,
-. 597 .

.
597 (
), 597/8 (,
, 603 ,
, . .
II, 6:8).
, 1147 ( )
550- .

?
. . 597
,
( ), .
.

.
. ,
( ),
.
600- , ,
.
.

567 . 570-
, .
,
(,
), (-).
( )
, . ,
. ,
, ,
, .
-- 1126 :
,
...
, -
(X .), ,
, , - ()
IV . -
-,
, , ,
( ),
,
, .
,
, . .. ,

, VIII .

( , - ).
, ,
, .
, ,
,
. ( ) .

() - ( ), .
V ,
, , -, 529
, .
,
, .
(),
II
. , , ,
.
V
, .
, ,
-

(
).
-
( ).
. - ,
.
, .
, 530- , . ( ). , - . -,
,

( ).
(, , ) , , ( :
), .
, , , .
. , .
-,
.

. ,
. -,
,

.
, .
? VI
- ,
. 580-
. 581 , . .
, ,
,
, ,
(600- 630), . 651 .
, , , , .
650 ,
. , , , (
, ).
, . (, ) .
, ,
. -.
,
: ,
.
, , ,
.

.
,

, , .
, . .
,
, . ,
651 .
651 . ,
.
- .
, VIII .
, . , .
:
, , ,
, , .

. (). , .
( ) , IX .
VII ,
.
,

. (,
)

* ( II 5:5) , VII
. , . ,

,
, .
- I. I (
) II,
VIII .
I
(, ),
( III, 5:3), 660- 700- .
I, II, .
, .
, ( III,
3:1):
, , .
.

, ( ). () .
627
(
).
, .

.
.
622 , .
(). .
.
. . 31

A. A C O B
(661- 662 .)
. ,
.
,
. ,
.
- . ,
. 737
. ,
.
, .
,
.
, , , ,
20 .
-, - . 665 ( 5 ) 685 ( 7
).
50 , X .
, , - ,
.
. 754 - . ,
.
764 .
-, , . , -

( ),
. ,
.
.- . 787 , .
.
, , . , .
. .

,
, .
, ,
. , , .
.
, . , , .
.
,
, ,
, , , , , *. , - .

A. Ac
, VIII

. - ( |
- : , , I, , , , . , .
. , , (
). ,
787
, 790
, (,
).
, - , ,
.
:
( ) ,

*. 786
,
VIII , IX .
,
( ), - ' '
. - II-III ..
,
, -.
, : *
,
.
* ( III 28; II, 6).
I

-VQ_

^3

*, :
, ,
- *.
, ,
, .
,
, .

: . , ,
.
, VIII IX : 30
810 ( .. .
()).
,
() , . , . , .
:
() , .
( ),
,
, , ...

, , .
: ,
. ,
,
, .

.
(, ,
) .
, . - ,
.
. ,

, . ,
,
, .
( 770 ) (
). , ,
, .
,
. ,
,
, ( 20 )
, . 789
(
). ,
.
.
.
,
, .
.
.
, , .
XII .


( )
. II . .. IV .. .
2
_ , VI ,
, 623-624 .
, . (Slavus)
IX . *,
,
, , . -.
, () ().
, ,
,
() : ()
, (.. ) , ...* ( II, 1:4). ()
().
626

, *
*. 35 (626-661 .).
(II ) ,
. , :
(
) ;
.
12 ; 22
15 * ( ).
, - .
. (
)
,
1114 .


.
, . ,
. : , , ,
( : 15;
22-28). : ,
, ,
, !*
. ,
( ) , .
,
, , , , ...*

.
- (), .
.
.
(, ). , , . . ,
.
3
. .
4
, IX , .
VI .
5
.
, .
6
, ..
( 27- ).
I, 1.
7
, .
, , .
8
IX .
9
.


10

. .
, ,
VII . .
12
VII . .
VIII ..
(. II 56).
13

( 33).
.. ,
,
.
: ( ), : ( ,
1 MSYSK).
, , , : <; (Simocatta, 9;1) *;
(Theoph., 271). Musacis (Anast. Bibl.,
167).
, .
, , .
: Majak ( , , .).
14
.
: () () &^,
.

. ,
. XVII ,
, , .
...
:
,
, , ,
*.
, * ,
,
.
11

.
,
.
, . ,
( )
, (
), -.
, (. ),
-, .

.
( ) .
. , .
,

(. .
). ,
.
. , , , , .
XVII
, . .
, . . :
*, .
. , ,
, , .
,
( ).
?
, 1208
*
, -

* ,
*.
- , *.
, . ,
*
,
.
, , ,
, ,
, , .

. -, ( ,
- )
. 1208,
.
( !) , ,
, , XIV .
1208 -
. ,
. . (
1282), - , 270
(
). ,
XIII .
1208
. ,
, , ,
- 14 . , , , * , 14 1208
.
?
,

.
, , . , : (
),
... ? ,
, .
, .
- . , ,
VI .
(), , , .
, .
597 .
14 , .
,
*,
!

, .
() ().
, , ( ). ,
()
. , ( ). . XVII
- , . ,
, ,
, , .
,

, .
,
-

: * 167
14- ...*
, , .
, , , . * ,
*. - : *
,
,
*. . , ,
.
, ,
. , XIX
(. , , 10,
1997). .
,
.
, 597 . ,
1997 1400 .
16
, , 789 , .
( ),
.
(
), .

, IV .
17
III 29 ( III, 5, 3) , , 660-700- .
18
27(6).
, III 29.
19
( , , ).
20
( ), VI .

.
21
.
II, 790 ,
(786 .).
,
(802 - 811 .). ,
, 811
, - .
,
30 810
( ). , ( ), .
XIX .
, ,
. : .
22
, ,
().

III
.

IX .
, - , .

I . . , .
.

"""^

\'

.
: , (
1894), 1854 .
. .
(. . XVI ),
. . XII - XIII .,
,
. XVI
(. ).
, , (
, XIX ).
, ,
,
, , ,
(, - , - ), () ().
,
,
( )
.
.
(), (),
, , , .
. ()
(,
1968) (, 1971).
,
,
, .
, -- - I .. .
,
-- (

.
, -, Cap-)
. ,
, .
.
,
. ,
. , ,
300- ,
( ), * *,
, V . .

, IV
, ()
(-) .
. ,

325 .
( )
,
. , 7
.
(- ) , , , ,
. ,
(5875 ).
- ( 368
..). , .
550 ,
( , ) ,
-

. , , ,
.

,
. , ,
, - - ( , ). -

.

() .
860

* () , .
,
, ,
-.
, , .
. ,

(, , . .), . , ,
.

, , , . ,
.

.
1


, , 863 , .
863 .
( |
. , ,
. ,
, , , .
, -, ( III, 6). , , , 860- .
864 , -
.
( III, 4):
. *, .
. ( , ),
. .
(-), ( III, 6),
,
.
.

866 :
()
, ,
,
, ,
, ,

, ( 860 . . ..).
, *.
,
( ).
, , ,
.

, ,
(
).
( III, 6):
,
,
, , .
,
( ) .
( ).
, ,
.
, , (. 1480 .),

: , , ,
,
*. . ,
, :

, . . ,
, .
. -

.
(), . , ,
,
,
.
864
- * (II 8; III,
4). , , . , ,
, .
? ,
.
,
850-860- 876 ( ). 876 .
. - :
;
.
*.
, (III 29;
III, 5), , , , .
870-
. ,

.

. .
,


(, ) . .


930-934 , 955-, , .
. . . . (

1836 ).
,
.
. 350 , * (jel Christianitatis, ). , , ,
,
.
.
? ,
.
, , .
* !*
. , ,
- . ,
, .
, ,
, , . ,
. . -: * -,
(),
(), ()*.
?
, , , ,

"V

==L-

? ,
,
, , .
,
. , ,
.
. , , .
, . , .
, .
, , ,
.


.
.
, , .
: -,
, - ,
.
( ) .
, , , ,
,
.
.
, .
,
, . ,

, , . ,

. : - , .

, (VI . . .).
,
-
.
(),
. ,
, .
,
, . ,
.
. ,
X. Marmier Les lettres sur le nord (K.
. , , 1840 ),
(Godlav),
, .
, .
. . ,
.
,
, ( ).
().
, . .
. ,
, .
, -, -).

.
, - , .
,
. , -,
(
), .
, ,
, .
, , ,
, :
VI VII . ., XVII
, .
,
. , .
( ),
:
, -
. ,
(
).

, (
) . ,
, . ,
.

. .
,
, , ,
i 870 . ,

, : (
, ).
*.
, : , .
,
*. ,
. -
( *).
872 .
, :
*. , , 872 .
( ) ,
.
, .
, ,
, ,

. :
(874) *.
873
, , .
, 874 ,
. (, 866
. -
,
5508- .. 5500- ..)
,
, (, ).

.
. , * ,

.
, ,
.
. ,
.
- *., * * ( ). 875
. ,

: , , (, ,
,
).

.
. ( 875 )
. , .
. , (,
). , .
, , .
,
(III 29, II ),
*. *
.
. , , .
, , *.
555

, *,
. .
-, .
.
, .
(
).
.
: ...
. *.
1
VI . . ( i
, VII-VIII ,
, I ( ,
5:5). , , .
2
864 .
3
660-700- . .
4
,
( IV, 5).
5

. : IV, 1, , 4:3, II, 3:2.
6
. , , 866 .
876 . ( ,
, )
.
988 .


.. . . . : 2.

. . . . I-IV. ., 1955.
i |
. . . . 3 . ., 1989.
, . 10 .
.( 1989.
.
.-., 19651991...
XI-XVII . .,
1980 ...
. . ., 1964.
. . 4 . ., 1987.
. , 1961.
. . , 1970.
- . . , 1986.
.
. , 1977.

.
.
.
. . . . .
. . . . . . // . ., 1996.
. -.

1. .
, . (
- ,
), (
).
2. 1924-1941 . . . ( . , . . ). ( ): J . Miroluboff,
Heinrichsalle 35, Aachen, West Germany.
. .
3. , .
( ). 1953-1959 .
4. , . . 1953-1959 .
5. , . . .
6. , (
. . ).
7. .
. -.

( ).
1. -. (
. . . .) -. 1953-1959 .

.
, , . . . ,
. . .

.
2. . - : ( ,
). , 1966.
8 . .
3. . , ( ) , , 1987.
4. . ,
1986 . (
).
5. . . : Pyci-. . 1-7. ; ,
1972, 1975. ( ).
6. . . ,
. , . ( , 1995
.). . . .
7. -
.. , . ..
. ( 1994).
8.
. , .
Fakts, 2 (VI, 1988).
9. .. . ( , . ).


. . :
1. . ( ,
), .: , 1992.
366 . 50 000.
<
2. . (
),
: , 1993. 320 , 100 000.

3-4. . .: , 1994.
318 , 10 000. :
1995, 5 000.
I |
5. . , ? (
. . , ). --: , , 1995. 350 .
30 000.
6. . .: , 1997.
288 , 8 000.
7-8. . . . .: , 1999. 544 . ( 10 000, ).
9. . .: . 2000.
480 . 3 000.


:
1. . . . . 1 . // ,
. . //
1, . 14. : , 1995. 320 .
5000.
2. . // 1 . . : .
1997. 200 . 1000.
3. The book of Vies. (Vies knyga). Hystorical
manuscript from Eastern Europe. // Transl. from Old
Slavonic by V. Kachur. Columbus (Ohio), 1975. 170 s.

:
4. . ( ). // . <
, 1995, Ksl-. . 39-152.
5. . . // . . , . . :
, 1998.
:
. . :
1. . . .
I 22 (). Germany, Munchen,
, . 1974-1991 .
. :
1. . . . . 1 1953; . 2 1954; . 3; .
4, 1955; 5. 1955; . 6, 1957; . 7, 1958;
. 8, 1959; . 9, 1959; . 10, I960.
2. . V- . . . 4.
, .
,1963.
3. . , ? . * , 1964.
4. . . , 1966.
5. . .
, 1956. ( , 1972).
6. . ? // -, 3, -, 1959.
. 15.
7. . (.. .
Commonwealth of Australia: Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organization: Serge I. Paramonov, CSIRO Archive (Fyshwick, A.O.T) H3/1220,
PH/PAR/4 (CEASED).
8. Lesnoi Sergei. A Biographical Diotionary of
the Soviet Union 1917-1988. London; Edinburg;
Munioh; New York; Singapore; Sydney; Toronto;
Wellington: Saur, 1989. P. 234.

. . :
1. . . . . . 1968.
2. . . .
, 1977.
:
1. . Bipa . . . 1. 1 (): 1 npi
1 , 1987. 893 .
2. 1 . 1 . // . 1970.
3. . 1
, (1971-1974).
4. . . , , , 1971, 1975.

*
.
1. . . .
., 1995.
2. . . ., 1976.
3. . . . 1. - |
. ., 1992. 34 .
4. . . .
, 1998. 130 .
5. . . 1 ! . 1.:
, 2000. 32 .
6. . . 1 1. 1. 1993.
7. . :
'. 1, 1993
8. . . 3 HOIHOI : i
i yKpaiHCbKoi icTopii". , 1993.
9. .
1 . : 1 !, 1999.


...5, 401

1) , .

19, 407

I. .
. 27, 408, 419
1) , ,
,
(XX-V . ..)
27
2) (V . ..)
( TV . . .) :
/
.
29
3) ! - ,
. : ,


37
4) .
,
39
5) ()
( TV . ..)
41
6) . - . .
41

II. .
49, 433, 444
1) . ,
, ,
(II . ..)
49
2) . 53
3) .

57

III. .

59, 435, 446
1) . (IX . ..). ...59
2)
, .
67
3) ,
. (IX. ..). 69
4) ,
71
5) !
75

IV. , , . 77, 449, 458


1) . ... 77
2) (). .
,
79
3)
- (II-I . ..).85
4) : , , , ,
,
85

1) ,

91, 459

I. ,

95, 460, 465
1) (VIII .
..) -
. (VI . ..).. 95
2) (
627-562 . ..).
(605 . . .)
97
3)
(595 . ..)....1
4) -. .
105

II.

109, 467, 468


1) (VIII . ..)
109
2) (IV- V. ..).
, .
(860- . ..)
109
3)
117
4) 119

III.
123, 469, 472
1) .
VI . .., 500 ( I . ..)
, 500 ,
430 . ..
123
2) .
(I . ..)
125
3) .
(I- II. ..),
.
127

IV. ,

131, 465, 468

1) (I . ..).
63 . .
131
2) :
(I-III. ..).
135
3) (I-III . ..)
137
4) (I .
. .), .
141
5) (160 . ..)
, (50 - 250 . ..) 141
6) (97- 105 . ..) 143
7) .
(I- IX . ..)
145
8) ,

149
9) . ,1) ...
,
157, 471

I.

159, 479, 494

1)
(20 295 .).

161
2) , . 161
3) ,
163
4)
-
165
5) ,
.
.
167
) , ,

( 368 .)
171
6) .

(21 368 )
177
)
179

II. ...
181,489, 491
1)
181
2) . ,

187
3) -

189
4) .

193
III.

197, 498, 500

1) , .
( )

197

2) ,
,

199
3) ,
( ).

201
4)


203
5) ,

. ,
VI. .. ( )

203
6) , .

207
7) ,
(IV . ..)
209

IV.

213, 500, 502

1) .
. .

213
2) ,
.
, .
!
215
3) , ,
( . . .). ,
(430 - 460 . ..).
. ,
(452 .).
,
(460 - 510 . . .)
217
4) (430 - 460 . . .).
.
. .
!
221
5) . -
.
223
6)
227

1) .
. . 231, 507

I. .
,
235, 508, 522
1) ,
(543 .). . 235
2) 543 . ..

237
3) .
, .
(534 .)
239
4) , ...
(561 . ..)
243

II. .
,
247, 522, 538
1) -
( 567 .).
(650 - 700- .).
(. 626- 661 .)
247
2) .
(20 000 ) . ,
(567 .)
249
3) (560 - 580- .). -
.
251
4) ,
(581 . ..).
( VI . . .)
255
5) :
(VII. ..)
257
6) (590- .).
(597 .)

261

6) (789/90 . ..). II,


I (660 - 700 . ..).
II
30 810 .
263

III. .

273, 545, 558

1) - .
273
2) !
(870 - 872 .)
275
3)
(870- .)
277
4) (850 - 876 ). (864 .).
(870- .).
(874 .)
263
5)
(876 . ..). .
.
285
6) ,
(864 .)
(875/ 76 .).
.
289
7) (876 .)
291

1)
2)
3)
4) -.
5) , ,
, .
6) .
7).
8) , .
-
9) .
.

295
297
297
297
399
301
303
303

311
317
328
340355
-
350
(, , , ,
, )
357

376
378
398
394
397
399

401

Оценить