You are on page 1of 1

VRIJDAG 7JUNI2013 10

MEEUWEN E GRUITROD
MEEUWEN-GRUITRODE

INGESTUURD VIA
WWW.HBVL.BE/MEEUWEN-GRUITRODE

Binnenkort langs alle gewestwegen een etspad


LAATSTE DOSSIERS GROTE BAAN EN WEG NAAR OPOETEREN IN EINDFASE
Twee etspadendossiers, Weg naar Opoeteren (N771) en Grote Baan in Ellikom (N73), zitten op schema. Dat antwoordde schepen Marco Goossens (CD&V) op vraag van fractieleider Jochen Schuermans (NV-A). Wanneer deze dossiers afgewerkt zijn, zal langs elke gewestweg een veilig etspad lopen, zegt burgemeester Ceyssens. De plannen voor vrijliggende etspaden langs de N771 - Weg naar Opoeteren in Gruitrode - zijn opgemaakt. De onteigening- en rioleringsplannen zijn eveneens opgesteld en er is onderhandelaar aangesteld voor de onteigeningen, opent schepen Marco Goossens. De locatie van het wachtbekken langs de Weg naar Opitter is aangepast. De gemeente gaat gelijktijdig de riolen aanpassen. Na goedkeuring kan de onteigening starten, en worden de werken aanbesteed. Eind 2013 is er infovergadering voor de bevolking, vertelt Goossens. dit dossier overgedragen aan Aqua n. Ze voorzien een pompput langs de Grote Baan. Aqua n dient een subsidiedossier in bij de VMM, weet Goossens.

VEILIGHEID
Wat met het slecht zicht betreft bij het oprijden van de Grote baan ter hoogte van de Betonweg, wilde raadslid Ren Leyssen (MG) weten. De zijn plannen om de haag te onteigenen om het zicht richting Peer te verbeteren, licht schepen Marco Goossens toe. Ook de inwoners van Ellikom worden uitgenodigd voor een infovergadering. Na de onteigening kunnen de werken starten. Dit zijn de laatste etspadendossiers in MeeuwenGruitrode langs alle gewestwegen. De zwakke weggebruiker beschikt binnenkort langs alle gewestwegen over veilige etspaden, besluit burgemeester Lode Ceyssens. De beide projecten worden ge nancierd via Module 13. De gemeente is bouwheer. De kredieten worden achteraf terugbetaald door de AWV. De weg naar Opoeteren in Gruitrode krijgt binnenkort vrijliggende etspaden. Er Roger DREESEN is een onderhandelaar aangesteld voor de onteigeningen. Foto RDr

ONDERHANDELAAR
Ook de plannen voor etspaden en voor de onteigeningen langs de N73, Grote Baan in Ellikom, zijn opgemaakt. Er is een onderhandelaar aangesteld om de onteigeningen te doen. De rioleringsplannen zijn klaar en een afgekoppelingsdeskundige is aangesteld. Het dossier voor de inplanting van het wachtbekken langs de Weverstraat is nog lopende, vertelt Goossens. VMM heeft een deel van