Вы находитесь на странице: 1из 183

npakm

mmuku

kmuk

pykoBogcm80

. - '~---:-

..... ~~ .. >,.410 AHoHga Capum.q~,


"':.;'.'-:' ,CBOMU AHOHQ eXG).;-'

YIC

61 .613 (064.121)
87.703 .7
43

"l . lC /. ./. .
. - .: ", ... 2006. - 192 : . - 84108 '/ .. ( .), 6000 IC3.

ISBN 5 465007664
- JI . lO.
n n n , n n
w .

lO , n8, 8n8 ,
r. , n . n
*, awero 8 ... .

.
8nn nn.

&

Copyrighl 2003 Gaia k Umited. London


! c:opyright 2003 Geho Leclerq and Sarlta N ewman

IS8N 1 856751 198
lC - . . .
pealCop . .
.. , .. _Ic
.. l<a

..
pealCop ..

at ..
..
no,t
Ile. .
pu:

12. .

6000 alt .

01.11 .2005. 84l08 '/"

8I1OIIaHIt8J1 . n.ocentaR
.

3810.

000 -Oer-, 125252.


3. -oera

.:

. . rpalt npocne

. 143964, . . . Peyro. n. IlbCIC'8. . 2.

omegapresslfilmtunet.ru

www.omegapnlss.ru
l<tICIA enca :
~Nkxa,yn. ,.

I1 :

(095) 981 2793


47697 74

08n "poall: (09147698 08,

Email: omega-plUS@mtut.ru
.~ op.Aetta PYA08Of'O p8oc:oro~...
Df1l8'teCl41f1 , ,8fCICOA IIfWP8YYIIW

170040. r. TII8PIo. ne 50 0ImI6pIt. - 46

__ 50""'''' - .

47, CIp. 2

61.613 (084.121)

87.703 .7

. moo.
11 l1

pq

. .

COC1'paan

f.

'Icm 1 _12
r8d 1
C81lC 14
rA(80 2
ra zo
rA(80 3
CR ", roJIOO 32
'lcm2 _

4
rA(80 5
rA(80 6
rA(80 7
rfdlO

8
rfdlO 9
rft8l10
r8d 11

rl'dld

rA(80 16

38
...,811
r

40

eIfOC'J 6

rNllO

17

6~ ~ 13-

rNllO

18

cecyaJl '

FA(8O

19

Cecy8Jlblf0C1 AlJ(' ro

138

rAt8d 21

Yt'11lelflfOt' l108Iu

142

14

48

MexaRJIli3 llOOl'O

'Icm 6 J9DUrI8Ipr .,. 152

. pmICl{ae

rfC80 11

rA(80

23

JOoco 162

rNllO

24

~. f

" . 76
3 JfJ(()ClfOllef 82

ce&yaJrfIO ~

88
cecyaJl :r 92

1f IJOXO"

.'l106eaIOf

172

rfdlO

26

lt' "ro

178

rfdlO

21

JC

r/IdW~

r/WI

:lO 8 l. IJOJJOIIO L'

98
106

.11pIlOC1

116

eJlUf 3aIlIOJf're1Wl

rp120

154

rfC80 25

cetyaJIl

rACl8Cl12

rACl8Cl15

rNllO )

186

~~188

13
rACI8CI 14

128

182

168

ooedeHue

II.

\'lbI

. U('I'

Il.'

OllblTa,

"("("I\UI' t'.iJ.II('

fI

17

.'17

IIIHHf<'l\aX

'(','<I , l <l.I\,
mt , , I\ ., lii'

rt'l\peTbI . .'I lI :l.fllt 7 ....


:l.IY (J('ft'I. I\ IIJI.'Ii.l 8 llllll 26 :1(,1'. 20. 8 l''It'.' ;) f' 1IlbI 8('(' :13
'\51 iII~() ,"{,{,('_ Il cuOt',i 1t(~l
. JTOT ll

110

. lJl\'

l~ ,1Jl>

(,('I\COM.

""' k

. t' ':i
, i.l8 al uu

".'1l(~ .
' l\ (' 03",

1\1'0 .
nPf'cca
:J - cel\cel. 11
'. -

. (' ll..'1' (' illl .rt('('

Koro . .;1 Ellf tl lO


h()('. .l0 lf_ '1-.-0 ~TO

KO.1J1t'KTl1f1HO:\f .
110 JII. :ITO IIYTb

()~tt :Jlia,
ll _ .1 , .. 11IIt'.'" .

1'0 ll; I. "r

1990

. .1 ll f\
flfl R.
-Rl II.l.

"

tjl . ,Ill1 I .
.'l II" Rtlf

. 1' "l :I 90- .

1994

 .

60 ~l('

28 <111'

. IIn .
()I:IJI . Jt'l

;Ju.l.

YMCT8ehhOI-u

1\01'0 - J ". ' : -

. aaJI
. oo~ Jl

. Th .
ro . nA1I
. .
.

APyry.

.

. r-
. J'
IIJIR aJO . ro

. ... . (.
)

. .
emtll

. 8J1RJIO.

. .
DpIlJI pe1IttJt
mm , aJI

yro. , .
.
J1 .
nc
.

...

p~

JIJI

1IR .

.
.

JO

. .
Jl.

Moran JC8

NR .

.
_eceRe ..10 : .

.
DJDI CJIC. re
. .
" .

Y'llb T~ 1If~ UflI 3tmI roD01


rt'" 01\I1

uI(~ , 11f'l

'OtIt'I1O atYJ)IJ ~ nP'JpoQl)Ij aq~ ~

tt(n 8 ~ ~ u ~~ QOfU
(yort:b, ~ (J(Jf()

4J

{tmJm

~ IJ(1U IIIJJJe'fO ryema ~

u (!\UbCtI,

OI.IQI) ,',lJttIX1U.

\J

{f()8J('ll

. HoaR

..1

.1 .

UllllXb

fq4JI1II'\

. 1 JIJIII. 8.

it AIIII

~ ~

'qa (

JOo .

l1IID ~ noaClO 'fflJM ~


(1J)t'bOI

ry . JUO...

II

fI. . JIIO

. . .

. .
. Bepollo.
. 8 ., anya

84

: . .

., eylO ar. .

I. pdca.
. pyroo .
1 <rnIw
. Th. . -.
06': ~

. JI (. .

21)-

.
aT 80
.

npea3 1UI JO .'DOo


.
8J

.. .
. np .

..1. 8R OJl. . )'3bla.


CJE)'CCO
bI8 .
-

OI1f ecnsy. -
. O8II.

. npo

38X8h1.8a
.
8lO

..1 . ...
8DJIJI ., Jl
. pellpR

10

. JO

.

. JI.

U .
an
.

.
MOry 11lCll

.
.

.
n. nll

roan
. HaeeMCII.
kJO'a H8IIIII

BllaOM npe
. .
e . npoc

OCX'1'eJI
lO. npenaae

.
..n

JlJOoro .

. .

do ~L-5a"'!~
[

.200

(J

"

lC . JUI

. 1'JL'l
. . ro.

aJUI 8J1

cywrbHX .
.
ro '
.

..1

.
. ra
( )

. .; " (

) -lUl .

110 lUl aJI.


ero -

. .

I l. .

.1 JI
.
Jl II I 81
.

1.

13

m,( 8U

, .'I)'a. CIUlRII cam.r. carpe ro t.l1l

. n03Q/l ltIe R 1060/1. 11OIJQ)J J'cllIl eR


'D ro.rlOC "t . npepaCOt reJr08
. .

..10 - . JVl ~
oaJo . 80
. 8 . 1bno
Q1JC811.

: . . , ,
.

I'O .0 . .

10.

..1 .

. epr

. ~MaeM . - .
- ..1 .1.
l'O . l'O. ..1

. . ro
.

. . JDt
... . .


R. .yr

('.... )'1J. .rooo. .


p-t .

l 03 : .. .
. . ttale

. mr mo oprr
ymtpylOf 110 anr . erppy
. lJIIaO

... .

ll. JIaecro. yrp .


, , .

. 'r

R8. .
.1.

lIac

. .

14

on !

.'.IC .

Jy10 . aan
poaTCII J1 .llJl.
. lJ .

.
-.

80

. ra

anypy .

aJI. JIIO8 8IOlY. OlC


pan. ra .

CbR.

a~M moo npmroc. .

ero RJl

aJ<o

. r - tll..
_1 oll8JO .
. anIo C1l .

Allt'JQ'ee IO acJIS .

;rony <}'.
. pearpo .

ttO .11.
, 8

. 8n8aJO moo .
('~ JJ. :
~'. .

1(

.
caoro .
mo . more .

p~? .
II1 . .

r. 8.1
. t'Jl. , y080JJ
'8. .

r R .

: J pyrIOI. ro .
Pblf! Hf! !
. llX

~. lIerox -

IC

15

. Orp JU1 ces npe /~.


CJIOero ena. . .

.1I& . 038lO
OJ1C8. oro lOl.
r

;t.

11' R mo .
.

n-1 t. -

l. 8

l<'

01'PUII'1'aI aJI lCCllpeccIUI.


.. r JIJO

otnca . OJl1 mo ero.

..

npnec . .

. aep8Jlo.. rot'

- . pyt cory 8

qtIIIlt'lb{1I .wt (80(' eIO.


~(Jrn(b t''I, d< (J\IIdm

Jd ,

tb\ l!bI
ro

u ~, lIOII (1"OJ)IJ1t 110 ~ ~, ro

t1Ot're ~ ~ (~ - 30 ilO mam' RW>'


1)

, p~ CJ'OY (~ "' 3d II<X

. ( 01IO ).

aJC)'IO . '
. . JIJOR.

moo. MQ.1
.. ~ .

. &.1'Jabr .

. I .i ll
, 110. ,') . . 1, BN . -

RY pea!lbHOCTh. D

Dl -

y:rp<'I

. ro..... ~ wjJ' aIDt' ("()34't4<:


. cra.
Mn'o . OJIy ~

:. . . . .
JI'I'R moo .ra... .

Mo.Jyr

a1I RlO . .10..


~ ra .

- JIIO.

OCXI . .
.ro . ro
.

16

aw~

.ru.1f~U('~~~~
ttd opr~ no.. eim \7II ~ 1IO.

~~ ct.q

u~ rp(f'f.

~ I~ ~ ~ 'CIN"'U d(

~ ' .... fII'ICIIIe W\IJ ~~ ~e

"1*-

~ ~ d~ I) N. 8 lIQNttO (A1'!Ot' 8

tteqr).

or ~ r ttrJ( 00JI)(I1tIImJI II'(] trIIIII o6Rw1).


~ t\ll.lJm (~ \IJ)CI
lI1tIO'\

l1II\I"\

NJ60 (~.

Pa~ (8ot ~ 1f 8 ~. ~ 11m)

IIQIIU"\ ~ 8~NlQO. CXDlltlO UCl1f QO(1O8d 8dUJtIO


mId

~. ~~ ~ ltO ~ <IWUX 8IfYfJ)1;


0t7N.

17

mflt

{j86.

80 ' nodofiH6t IOA_vfiKtUI


fU 8).6.

80(61 -

fpt, 'ttPH6tX

mu )'.
itl

cm OWtCK

l1Iq ux Pf'tHO/O
,

'flt nAfmt6tl

Io lA"

8 n '
u 06

um 1(J6 6.

iJfi IJaf
tu .
IiJ

fitJI1l-j6I

n.

. ~. {1

18

, ll.llUl

ro6oci

1 ttemNN TCIIItnlllllll.-

....

roottli~.

P1DO. ~ Cf&IIdI!IId"

,........, blllIIN8I(

ro6ncIlIIIC .....

~n&8~'~1I1
~t. ~ 1t(l00') ~

trtlkll~
1uJm ,.,oIuJ

( 6. 11 8 ~ a6r

rr aram. ~ ~ 8 , . ..
f'\m() ~ \1 tJQJ IIJ lIt

~ cte~. II ~
" JII\8tII -

pm lIIOut (~ 3tk:NI. 6N

~ ~ IJ ()'JI ~
IIt1J)C'IIIIIO

6CI1J

cwr YW1OpeuI ~

19

'

AUJUaM

. 1OCNDCa. . pse Ito. IaR

. 1b OJ;1f8. ora ,'IJl. o1'eJJ ceJlef. HaxOCR


. lIIO llpOR ceR OlflJCR -.
. I. AS1

....

. RJI

ecoalUl. -
. ecyto re

. . - .
O11l . OJJYe

. - c8RIeoe .
pecaR' .
I 8 . Ol1X8 .

-. RJIecR
ro . 08J1R1OCJ1
..

- I r

. yw-
1UI .

npa peyron
.. . ..
. .

- .
8l . np .

..(I01{'plJpiJno {IJ(' ~
I1opoqttO 1~

6 (ePeq\It'

~potmO-

.6m u
.11

pon. Po.'Ib cera


JI3Cb. .m n;ta '

. Il . MOryr
Ra.\I
. nf
..1n .'10. rpoW
ocre. .'JaJO

H8U1Y

. .
-JUI

. (70 np . ..1

20

~mR

. JO CPaaIO "

. .18JO
'88. aJC " . plf11t
.le .

npoon aJC .

norNll(JO(1' m (ft ~ rooQ ~11O


4 \DI1U fI(~ UI. tro-1op"

edll')OQO ~

CII .
n
,IUI . OClCOJlbY

. <rre. Jt
~ .

6 IIj)Ut{I\UJ( J1 iiII flllt(l' ~ cm


q~o nputtllld 6ct' ~ pQIIIQCI)(l' (8 tff U

BOCX88JUUI

_l Rl1W.

(J

m>. ('~ ffiI'

8 fIttNr.

~ f10a I'OIIQOt'J Cf' 1IJIq):tf. ,atttJIt f1Jf ~

{)OI1 ~

lIt(b

~ ottj~.

aJJb r~ ~ tt'. U

u y3llO-

6)'<JNb 1'1Y'f\/1(" 8

( nOllO ~ tt'. U ~bt'UJb alm ttd

. one .

!. nrroOOl7t1Ut\lb

~ory cro . C'01"pylI8 . 8XOllC

(6, (f(]t1('u, j)(IIQUJ'\ 8 n,mIt OI(]III. oro

. nPOQll omoca

T8OP'I ~.

n - oJIa 3 per.

tt. u norI'U

u ~ rooii uQOCOO lI(~x

pyrdx 'ItIII

. . I110aII JO,

..um.. ttP.OQat"

lO. cpamo ocyapcna .

(Jq)VIt aqaII 6)1I(Ie {1IOf'

napxa.r

(8QIJ rocettvI ~~.

per.
mII raJI lL'I8 JIll

" -

OJDaJO .
HOCII . nalO
.1bl npo 03IUtJO.
IOIO . J1IIecII

JI ..1ro

(IX' J)e(bt1OI.' ('ffi(80.

"

III R R. ,

(003.

.:. IIP/b .

1IX. CI1II. ett:yltJlij W,


11/J'OY, 1V1OJY. IIf'1\l'f)'

~ all 1)'.
.1IIII axyr. npeA8

D3ICItI l8)'1j IW\I\ (W-II.'.

" -

~, 1IfII4tUf. ro3It(Jl1lJt', .rtecll.

td1()\'

~. cw; \J ne.

:re Ill. .

.. poellR. ,. '

.. "). IIIIX.

ra . .

R . . ml1 .

8ID etfbl UOCR


8npa811. mrpy . 'l'

. opra
yaar .

I . oI'2Ui 1IJI ceII COIO

. coef:i JC8JI
. JI cJI 81U1a

eCJI UIDI.

21

mlI u
II 8R
ron . BpeJI 8JI .

nOUOll iiou
()nq)bIdII ~ ~

u JII(JII4fI (8010 (811t71111W"

I)OQY or\It\L 3IJIIf1IO 8 GcJ tf (CII/"\

.. )'

6 ~. Ilo~ClIO .,

yrp ( yJI

oNm ~ u ~ 1JOI)m

). . ..

ttODrnJI.

. rnya.
_ 8lC08

JI oro . ora ro II

f(flU 8"\ ~ IO 8cJ(J

emo6-

OOt1U lII'1II

ttr. nOO~. 'R ~ ff(b. U

'-13iI1f

TalUI Jl ().

IWI*IX ~ ~ . . , ~

~ OIOI ~

ero

().

HaxoCII . r .
ro opra. .


.10r .
r .n et<8. JUI
.:'. 80II naen

Oottu. ftN.l ~

~ lfI. 8CIIJO btu 6~ lIdXY' tO

OIIL rou lfIt II nUCJm(b 080\dI"JI U


ryrdU. NIJ(J UOItU 6" urr 1ICX1IN1m
ltIIO am. t unyD 8OQY. oI.I ntW"'II
1fIIY I6cJUJI or 1OIINt08.
~bIdii1t \otu 8YIJ)Q u cttu. ~ ...
IIO 11>11

1Ia(JII( e(j nIb(I'1U.

ft ttr06~

lItY1JIU (66 bWI) ~nlO 80 ~ 08YNQN

u M~(1Pyaoo, (1 CIIUIIt nQ(l\t IIIIOOI'O fII06ooro

22

__

~: nrWttUt ~ INI

Xd U noRI.

mtIlRWIO. ~ ~ 3d"

6 ~ (O(1QIIQ/~.

.r l)6w ~ rJ .... 1/IIIA oI ~ ~ ...


IIIWII ~
~
u.."..,r ~ ".

r.w

....

~ IIIPCN ~ 'fIIIIIIdI ~ 10IID ~


tUI U l"Cd, ~ ~ )u ,...,.., . . . 0IIItIIIIU0. ~

...... (~. o&..w OII*RI ~ IICIIO"\. 8


~ COrnIIItW l"CJIIn ~ 11

~ ~ I1d['J1111I8

8IIIJOUIt. I (8('() ,...,..

fJP. OIOI"I 0'I8nWII.I0 lWIIIJI)dIIIIII

lqII. ~ ~ . . . . II C1IIIIImII ~

AfI1Itd" lW8I[ 1QIII1I ,

I(f"" '"

IOIIU. wpblIIdIIdIIlIIIIIQ

",." PIfI'{II ~ ~ WIII ~ ~ lICII>'f!II

(II"WO'I r ~ WIII fQIt).

___-~--

---~-- ~ IICIIOIIIIII
~.......- -.........- - t.~ lIJPQtII
t,\~~----------- ~~~

........++iII-"-------- ,..-----.;..---

~t.-

_ _ _ _ _ _ _.:..-_ _

/r - - -------i---

y~ ~

rw I}'6bl

A~ JVaCI

" ~......;..;. .- - - - . ; . .- - ~

.....--~-- lIttCtOr ~

~ 1Ww18ONl lIy I1IOCpm I


....... 8 aYI!1. ~ ~ f'CIOIDIIIJ

..

~~~ ~~----------

~~ --~---------~R~~

rNCI~

~ --.~--------~~

\u 39 1IIJOIIUI1l1Id. l1d*I!Q mI( ~


IJ~u~

.-r\iId dIIU: IIDJ 11 1I1.


~ r,&wIl 'OII4

~ lI7't4Ib -~-~~,;;;.._.::_Q~~~~

G(. .

~ lrIni I)(IcnDIIIIIIII
1OJII811t7

~+

l\otttIIm

51~
(1'f4IOIII

u lIIjeVI) ~ ,... u

-..,=--- ......

~-..:.,_-

y~ ----~~~~--~~J~

50111"0 - - - - -...
AUOP -

- - - -....

~~ -----OIii!I
~
WIII (JIII(I G_ ____""-_.......
IiluAIIOIO *~

liJNCIJ 1

--..:.- -__~.
-

- - - . . . . _....... .

~ OI~ --_ _ _ _............ .

~ KUWIIO - -_ _~~~

...........-

.~

Uff
111pW1

npeqH<I1tHO (JNI Il6\JU nJ\U

r}'\I1 (eft \J npo(Jeot1C~08al\\J f"\I1~

fetlU(JI'IUu. 7 I)POOl100J crpoI"V17

\J

u hOQrOT(J8fIOO(It'T <ltm

'

('(f\

\f<JI1

('1

24

HOBffilJe (

~YBC'OO

TOfI

1\It1OCb u -

11"\ ro&1 reUTOJIU!t. fjOI'I \I ro6OpIIlb \ft'3 fl(JC

nJ)(l!eqft

mro. 3J1f:tI1OrO (-

etfJ){'.

mII

qpyr qJ))fd 8 y~ 00. ' -

o(!1eI (J(

\lfbI8(JlI l\t'e6te Kt-

('8(J noro f1XIffilJR, 6norttt'

C!tgb

qocyt1Hbl. r''~ I'\l(J P)'IJ

(80-

f1('IIIICIO I\I.(J t\aqu t1e ~l\b(Je 1])u <4

PI no nm

Jy.

60r iQ lI Dm', tJt, ~Tb r{lU ':


d~1tt

UlItr'I

1: -1! -

tIbIfi

j)JlfJ)

n~ CltOO

(\IrVI) Uottu.. 11 f!e'QO,fI,ffl1!J U Or.)('

1)1', KTOOt! t' ro3po!.'/t

2: .ft -

(\1 Ij..)

nepwO (1100 (~) 1I!1J(l "ntt (ll1,

IIdJJ .ot\HbI Oou, !\~tO f'tI\IP ( IJ ,

4Jj-ntfP

1: -

. - 6 )U (W"UI)

nc.,~ ~

1\IJjJ'Ci'1(1

m. } 00301 tle Q('OC18O.atb

g.)

I\01'OpQ('

IOJIJ

mIOfl)JI(\jO

orPOl'lt1)t',

10 oro

lId

~a~Y(b i (W .'JJ(w. ((Jp' (liOU O'MQaIIIJ \J

1'1

11'., ,..O~ \' rtlJJlJt{ ~, oo~.('~

~, r-l\~

~ oe\jrrvre"bHo

. P'I!~ KJI ' 3r, 1"1

~, (~eJ1Q , q~ q J'1)t'\! IJ

q.)

- aopou ( (IJ) UiJ1IL r et11I ' TlJoe ('

rmJ . oll)l'.lto"\ 11 XIff (( IlOq('Uf'II.,.- (IJ (.

pm

.fI ( Yq.&'IJ 31., Iffi} 1'IX'iJ \J(ffi rOfl()(', (~tlJ IfYI5 f'()Of!B
IIIIIIW> P03t
IMU I'Irmt1U - fxw>, rtte, UtI)(1. { )',',1!I. ffl)
ttUe IJ ooq tttil1U 8t"ff'\\I 1Q'() \"1II:1 rfl10Cr \IX' ~,~.\IIJOt' l1X

1111.00 rdm (8II (1',(] !f/KPa(l'~,


orQa'~'OOo fxwt' 00upu~, .n~ (lI1\Q

-IUO II<I

.- ( \1 . q)

1: 11 - TpeW (1100 (W"II!) ilJ1 ft ru t'iJlie

1'!pO(\(Jt4 Metal i1t ~e{le~ [ )

.~I>
(1\

2:. - 1JIf"NO (r.oG

6of, ~u

n /11"1, cxpt8.at<

(IJ1I) ~ilfOI1.

11 , 8JJ \ ltI1 ~, . ( , .)

D.a31Jt q<J~ 1 npeqfdI'ftI\If . IfO f)


nD/- ItI1p~, ~r(fQ 8bI nP\JCYnae'p

-11 f'!"Vm) ('

ynpmt01l. ~ 061\(]'

1mIIJ OIl{Ur Utl1t 71\1 (. Il-ttan OOI~


800N fetNlWflM roop(JTh
UP1l'

11 tft nQqf1j)lJ6flRII

<"N\e

C03tt1JtfIJR-, l1e

peQli

. npot.I1OCue,

IJ

npu ~rOM rop<l' 8\ rJlPIUJIX -

R"

')

~T(]"1,jIJ fOOQPflT 3 . 5 Y~~b, MHOIU OHII

fIY1' (J\/iITh

%WJ ~lOe p4ltlt" l"1e ~b, ro " QffiO l r

I!I:IJ (<lI' 811 . lIIIIIO ft'IjIJ(JI1"iOA P)?I!! nlX<lW

ooq

I'I.J Q)1"iiU aM~ {'UUJ' Q 'W tlf6tJ"1 f)'!\1J I'Jptq~allO


Iff 'N ~H~, mJ 01L'66 If W n)ffOThl?

... 6 ~ j)<] rHb1'~ ~ rocrtt1IJ


tOII

I U/I\I 110

fl rt(Roor,U1 omtn ~ IJ JI]()'1 pearw I\U

ft ; \mJ

~ l\(Ji bt" ~ f)PJJrymut'. T~ pd'l rol't'

ml'1 R r\1llJ:lff (J (\J,!bH Cl!J\ CI7\(JI l'ViJ culXffi1Cl"\


rt) ft> I!I\ blpnle/IIft' ON ~ 'tfeI:f ~ (lQX'e. t((I~ BpQIO, ''"
~ lJUpof lm ~ ~ !J(r1.f!Q'J!I(b

tmll!iire lJI10 I Bpf.'J ~ t((IQOf' -

rootIO~ f"lJ)I1BUAD, q~ (J root>. n~OO


rnlb M/JfY

1ru 1P'I1tt~9Yex (OOn lj){'Qrf(!IWIJDr oi:i


~ '\1 I.I\II1~

C03HaHI1e, nOO-

npUpClQY

, 8 otil>, 'f tIIN1 43, q/:11 ., yn'

~.

O)'qffl roop4Jb po3tjble: ('u. (JO~btfb U 00-

Ib1 lj)cry p~yIb(1I..

tkIr(Jd u nCM!TU Q

I}' IIIb IJOCOOU1C1tlJfI ~, i}'Ie)'ll bIXOq. [(/\11 8

KdKOM- 18 G'1Oe8 603Hy!IIfJ ~UIJ, l'IO'38O/\ (J\e'3(lM IJ ~u


Bt:u ~. '1'0 oumrr IJ lOO

40- (Q

ll ra

25

(JOHU
., fwt ttaJ\O IfUQ ( OCO(>l'O f1qn 3<1 )"Q rro
iuoO aou, nOOtm

ISIY 6cy~(j, CIVOO~tt11

')('1 <1!mO

~~Pb Y'IOo06eCb

( 1In. 60~(~ (]OlJ,

yq

nOK()3(]Th, K(I(

\>utt\V'11 n\l10~ ~
(~ o(i,

\I qOl\llO' n)'8l1Jtl! dtJ,

., \I oiiru 8
Uta n08(lyn, I\O

"

Tor.bO

tff tJ ro06 "'' 8(f' PtII ~ e~ <J1\l ,


j)OM6\JOI U QI

01

, 'ro
~o c

lt1t nnra

,iI1

i:%-

,'1!~f:l::

J.

Wi

Uf>~1

R f {.

. emm
;npe Jlh"1l. 'ThJY!JUJf.

l l i -

. : ,v -

" np J1T

1. ,

.'I, JO

IOry

Q'Cfletl (: OC't' . ro

erx . .1I Ra
' lb 01"

OIIC11l.

I\C'cl -

:, :. "hI , ~ -

.I

cr

) III

26

ory

('bCfl JObl.e

10 .

11 ,

no BCfy

fi r.aroII BMUaoolO nl1d

.. " 04II ~

~tJ /l(\JQ I\.\f1

", yryJ\ nrmr

~ (m IJlfd IJ

C1I"\)'

IJ ~e

, 1GII l1>IJ mN'1


(ACJu'"

u npo8tI)U

npu1un.

(8(JJ

80

"10606.

)' 5 J 11.

rd

Qut ~BC8t npot t' r.U3HrB e~, (t.m.


IJB t1~~ \J~\J M(J(( ~ 6 tfJ)e- ~O ' (u~
0\ )()
(

. UUII

nOBOS

C'OPH~ BOCnpUIf\J~ I!Ct'O , oro6etjHO 11 opOf1 ~0I

(. '"

8).

.. r.U
I((JI(

(](] ~ <IIDO

'lY8\lreJ\1

u J\uop. Cnpocvre ()I<J.

1\1) cuu\/

orem tf(]

tiY8

u nocO('tJ8

OO~lb

~}'IC

8q

IJ.

8(J\ :<\J

rJeliOfO (KCIII)'HO, -

Q3.Ic1, \f'O ~l1 i=

""1W. HeKOT~M ~\IICI t HPOB\1t1I


~IO (n~y 150 1 f!sJyru~ ~O, l:iutt,
.,

~~~ ~

0'I(){\ffi'( t'Rt'O1

nt\I\,,,,,,,,,,,,,,

oqUUI\\ itf.

~ WO('ttt())' I'i~ \J

ero

~ru

fIOCb

aru...".,...v-,.b

au ( Ad& :

(JTUMHbl"'l "1

RN'1'I-I1n CflJ1N IJ Qero

..

t;: TlIf))bl
ar )'<yIO cn

no

QI\II [}!"/lOltlJll aqo

~ettQyeOl

u rpYQ"M,

I!J)(ITh ~ 8

u II C't'611

(Of, eQ ~ poeffil " Meqv I .

27

u/.
.8oJlft ra w. u. CJJaJ1 JOJI.
pt1. l rola. . nyc .
noo6o co..'ly. . CRIfeM
!.
oJ1 . ~
.'I .'l - - .
~

-&t'rm1II

fIO pt'3)'f.blD IOO.I\II3U etI 1('

IIIJ \1 ~U f'1)UI1U ~Tcm 1f' tt('{'

tta {{> omea!\ .l\\tf'Q'1(J U UOttJ. tro oItmo.


)(' opf' qetl (

I1!ONIII'

I\QQO~ . ' 18Jr-

. ~
cN .

paR .

C.rt. OJJ ra.'8


JI . aJ( .

. pyr .\t.
..1 . CJI

. OJ1 8 eH~ .
OJIbO ro .
ro .

JIra 1'8IOIIe .- 1I '. .'


ro 3
pe.um. I'O. eacaR rooa

. OOCOR anOlDl~
. yaJCIIdi aroroe . JII"8 :
OJIbO cna. ~ 3 .
cpyer; . npeOCRI

. COCOIIe.

8 OJlbIX

Me1IeHHo. 80 81OI peat! ..1


. opraa . re n :


COCOJI 8 88wCJI 8 : . -

cIIII JI r .
- coero ro
mcy ( ) JI

8ecf1 ( . ).
. en .

raa. OJIoy . MOJO

IOOl . lOt Acpa1I .


CIDOIOJ .

. ymyp pyr JUf


. CeoJUI

lOl

28

80 rx .

cJI. on~ .

J1II . O.ll3088 ,IUI

pon .
po8IUIIIIX n

II . .

AHamOMIIJl .ll
Jlra n ,IIO ymo.
. I

nycaecR . > JIJ"8N


. e'CJI .

npo MOry , .
.

on~ ocnt JI JI

.(p!l, OO(~ YI)1O ~O fJ)(J.

1'1'. . 3811

p(r1'lQlt(JO 8 {I'IIIi tJ1eIj CIC1\I ~. tt.OQU.

. D.

C7I

. . on 1
80 IIJI8
. xp8JIClI ttN~OM . JDCY1IR
. pyn

~ 1J)rII ~

t'mIt'.

iIdtU('

I\OJOI)OfO

I'e/lIlIOI

11 ~ ~ {~

'<1"1. 1\1111/'11"1 ~ '" ("' { Uct'p(It'I'.


bl(Ri(J (~.

IL'IO'I. ClaJO oy)I


. Kparoy cycr

roar .llJ'a8. ... CIe .


. I ra

. .
on811
. .

. o&I .
. JII
. MOryr :

.
ecaJI . . . . . JDt
an. JI 8

JII'aY - . JJJ'8.
. .

03I1ep .
QJUl . pyro

. pattJJ6. l
MOMetn or.a
roc. .

y lDtlDO. n.a - .
JII'a 3WI ecect1IeID.

29

,yw cyat .
II UI ya.II
)'

'I .

ero cecya..'JYIO

DOOJIJIe .'I)'e 8
. Jl

8 .'II
.
.. cyLlt.
an
CJl RJC)"UIIUO. on
Hcna ,
.

06'u
- npa 38 n.
JDt .'lr.
rJIeCJC .

aDOl.
. . CJIe.ye'f
ra.

"l'8lO'r. .
1 . DJDe118.

0101

ero . on

ycn OJl .

R AolOl }lra. ena


e.'IM JCO . OJDRO
: .
.. 8. ,'I .

. .
ycat"-JII . 811 OOJ1
ryoaIDero .'180JI (. .

46).

J,UHtaa UoU
JO JII'88. ypelJJl
naroony. reaJIIX pacnQe
. cR38JI , D~'

e3IY
ll aynyny A1UI /.

30

ll

l"IIOiI ~ ------
{tli CIWO - - - - - - - . ; ; . .

l\o6oecIIl)(l ----~
(~oC; n~ -~--_..,1

JI6CI ~CI ----4-i-,1-+#~~~~~-\--4t,jtf ~~dI


t'\I4 ~ddllIII9) ----~-I-.,....of-.'w;I~

l\7IOId ~ wtf61 ---~~ttt,tf7~~f?:;.~s;;~~


ypnl>O -----.,:..+~1

rocII . ----~

[)u(tus
(WJ8IJ

~ ---....,.;\-#u~::....-~rt

\11\11

_ _ _--i~

IIOd

8q 7~ - - - - - '
_ _ _ _. J

I1p(tIIIOb

fNIlI

_ _ _ _ _J

cw-wt \IIICCI ------....;.......

tO,JOOIIIII ,~

dl>R'IIW U ~ 1II 8tIY1J)II

rno nn:o

Id1OI'IItIIOH'II

1OIIbD.

YjInJ)O: lWIiQA.

no 171'r1j' IIIOOIJU

Iti('ffld ~
OOII ~ 11 ~

DOiitII rw: ~ U UOf 1IIPO1.

rOmJIII

IOr9d ,Q-

001101\

fVttu: ~ 8~ 'fIId. noqqIIIIIIOb 011111'


OIIbII7I> ~dYj)Y ~ tI.:J ~ 0t1U !'IOfI1I'O
cw 6AWIt Ja7 0IIII ~ roo~ 1'1IIIIP"III.
lXrtI6 icWrn:

~ 710ll roqqo. (8WI( lI)'Jj)y

/IINetI. rQt ~ <n"10 8 ~


I'(JO,

lI/ItI IOrI7I (f\lII(J

~ nornr JIIQII)(Th. IIJYO-

1>011 ~ m"IIl"aOOO~ uo.~. d


TOIOt CI1d6 ~ nvomu 8tem4J.

0I'II8d ~ 1)Ott(I: ~ J\U1f<r1d.

(I'1 ~

{etOij ~ 8 m1 Xj)OIN('II CFIQ.

1()-14 ~ qo

(fC)ii n~ ~ CermttJl) III\IQIOO. IIO

I>0Il. Ct'tIJIIIOI[b ( IWcmii II<jIQX U ~.


l'qIyt ~

rl

3
r6 ,

lO.A, " 1flIlJOM

vl roy
eIIY AIOIfX 6(Jtq>
lIIaIOC
HalWa
OJ( opxeii
61Isa .
lCO (1IOC8 )
-

. Jl
: ,n. 811
npo .

relC8ll
ero aJlbl .

. ' .
.

00 iJu

. MOMeJI

.C()panm> 11((' ((' lIN1\t t1(I 1tII.


TOttUO, lItJI

naYJ\JI\O t ',

ttQUCII t'1f11)r CI1JffO

not!OtIO'tt\Il\(!,

~IIIi-.


. .
.
. . JI8Jf
. JI

. e'f Jl
. Jt. '' .
cnyra, .
' .
.

1lJeX .'Ib
~ .
. ra.
ran: . .

OOIOCJl .

. Hee.'Ib J
.

Mowewra 1fI'eJ'IJI:l

bIDI.

011 . peryRpJIO.

. OCJlt yn

32

ro

. .
.

14 OICpbl88ea1 .

. 1'0

. - .
OfRX ,1.

20 OJl op8acJI

cJI.

ra roc
. IIICJl - - .

. .

~p cJI.

ero

.
. ,1

rply .
. OIC . npo1' D.
- .
.ll . aJ[b'

. . "''

n 1'8.

;i 2~27
.

. 8ecJ1 .

. ar 8 . .'..
. .
. .
J( ro

. .
JUI

ar .

II8e .

nPO~ .

A/UI .
C03aeJlHO ll cpa1CII .

ar .-
.

KaHIU Jtpl
.'Ja88 .
,

.. .
. 31Df
CI

, . .

33

yr

..1 e .

Ha.'Ia-

.)' ..10

. .. Oll. J()
;ty . .

ora UI ~ . .
. .

OCXJIItnro ro .

. mr Jl(Jooro UItQIJtIQOY)'d

IIIIWO r, CI

fIJfX

u , I'toot ~

00rm0 ~ _

'mI

JCOllY ..10

IWDIIIfJIt'II'4I

0tjI.It 4II

fIY'<i a~

JfOiI

'8

Me1'O./UIoI .

.. wacy.

aynynypa.

: IC

eaJDUIX 1UI . pat: .

(~

epal1R.

ICIO"I ~ ~ 0IIP1tJ0"

'J1

fO fOII \IW ~7IIt'O ~ f\' I"

. . uJII.o(e

~tQ)O,

palWllO f 80 1
. ro JCa
l .
rr; r .

DIX - .

ucm61 MOJla
en ora.
8 /. elO

nR ro
bR . ln.u.yc
.

. pe.eJUO
.
. ypaJIR .1
. ICpJDI
R . I . aJI

.'I . . lDlRe
'. 1)'I .

m nR

, yrew .
.

.
ro . ro

oro. ro
IUI . Th.a.yt' t-
.'I .

34

ro

rp

callosum ", JIJI

. aJ< ", 8ll


. ~ pyn
ypan .

. OCl. tny .
. lI

r pyt pa8JUl
. aJ( . . .m.

)f R . .
8JI .1)
ro an

corpus callosum.

88w ro
ll
. mo", 6
-.
.

~ .

ctKt;Y1U6NOU tuu
r .

.
01IO .

N OC'I
. 8JI .
- . 8

. .
c~oo
ron . '
. . IIJoT

. .
.

Y.n&'IYPaX . . Thea
pa.ntJCa <J1"I"Oea h')lCC1'a ~

II tL1eR oro OJI. COCJe

n1UI Jr.I e.zJ;Y ron 3

epr ya1I.
a.ro. npaa CG1J3OIIaI

C1IOIO ceRC)'CL'lyIO . 38

. cmero OC1'08R oro


. rs JIaXOCjI COCOII~

(u ~ (N}IIIID1 Pf\I\I

u curo QYQItO'

. 1'0 f']'()8Jt II

ro

oro .

C8U8&IN1I 8 0(JIQ8(ItUI nosOltQlltlN.

nOmtIICd ~ rur1IO ~

35

OTKpbIe 1

qyxa

(oli ~ moco 0JII)bI (I8 I1eJll ctrot1 IJ 4

(~ <I~yr yry (Jcr. ~t D'II

tta

1me,

lI01tIPW

~ CII8IIII C\IN tllt5 ,

((. <lualJ)~ J'4)CmI8)

~ PyoIJ ~ ffPJ, IIOCIIII npo)'qJ


Nb pmr.

no oN-1 rn:JP(ItII'1 rmOIIIIWI.

: FIOSIfi ~UIJiI, ~ ~
1I\1W'11J, B~ 1IdmI(J, I1I\I1III\r Y<l080AbC1N.

l1oroa

~ ~ O'fIII 1m80000ttIJ-

110. ~Ot

m pI'I8J ~ NI 8QONI 00

!).

tr rm ~

CIQI)I

f"fI411''111-

11Il'd1t ~ not ffI)I\JIJ ItHUnWJ[(

~ dl1II \I'1YIq)1D!J (llllJllCt'W1U ttaI'(ISIII) 11

~ O'IIt t'lI!4y nIWaI ~(It(I"\1J

U (I1(IIIblt)I 0mm

(CIIRtOII ()IIId (l()'nytl(J)'l), I8m11 OOQ ~ Xyii ~\11). u X)'\U"


R WII,

1'0 {jQJII 1IOPOtI~ (I (. (1J>.

78). OO~ (Ib

l"\eQY OIIOOO IJ TdD'\ ~au IJ ~, lItiYJ)U 1t.

fJI,Jt

nOIII IJtmlttOC'1\l IJ yr~ ~ttaltlJfl B(UO

(OO3(J

~ n!080f0 dI!(! conputlcoiim" d/"W t ttaqpotlllX

80

qyr.

ffiI"I7)~ WlJ08IJQtty JtA6Y U 00f"0" nr<l1J J)t'ruU rA18


(r.. (1J>.

78). TCIUII~ 11P1J<ld( dfY J6oI1OY COU1\lIO lWt (8000t, ul1 "(!~ltii ~1

36

.. (orpqs colloslJm --------:l8\


\III~ O'll
(1*OtNC (JIt(UIbttOQ (l(NJ1J(IJ)

- ---_......

u (II('bl
............- ~

Od ttfl 'CWJ~O
(~ 1IOfIIQ)

Or II

37

(~KC

llI ~ro . ~

~X .mo
~ TopeHII. QJI
ro wII ro
II.

OJlbC8

- lO. 8JU0 8

. IDoOI

npenuca

pemo .

yr 8II
octcetDI ro COCOII.
CIL'I ,1J .

pa.ili
.., CII
.

ell .

. . rI
.1 8Jlb .1

. . .'l ero JIII .


8 . . n
Il . OJUIR

811 e.'I)'. M~M


JWfII IIX ro &.

. .

2.

39

, 08mu

, .

. J'8f cet
()('QHHOM 6f('. .'" 8

nocrero,.

r.c. .'I

U8..m,

1\ JI~ .

:\IOM('H
. .
..

Ha:\IHoro

aD.1

"-'I
. . eceCl!HHM yrt' .'t

m-oro -

II. I\OTophIe (70.

r,,.r,IIf(~

ceOf\. II'bI!II ['() <.W1Q,

(raHOOIICb

I!(('

00'\bWl' \J

,1.(!1o'Iqa1 1'1OIIDt'.

fxw.e.

llJH'M

n,'bIllR ro O(W1(]/"\ (' 6OII~


" !( 6(j)oqallX
fffi 60r ((]1(Jf'IIIX"

ora cecya:lb
JUI The Hite Report-

(1976) .The New fflte ~Pf}rt,. (2000).

. l>3)~
Cf'

. 8: .

I\blJl I 8.1. .
~.\l . .1 -t ro t"

;ry.

. no.1 r . .:ry

. ~ :\ry . pyr~ .1
.1 . 3:ift Jt(,i1

. .
m cwy.'I . opra:iMa.
m II .'JC'S. or.:'1. m 'U!
. 1DfOp. I\'}) t'aJI

:.,g..r, ~ TdIOe t~: m Jl


. U

OfD1 :.

, . .1JI pt>..a.t .1
I:i.~

80 1' .

Jl

. . ..1

,'I .'t
8 . ellcpb

0110

. " .
(,- .
. ''

40

naxy. pyr ~. ra

. elO

. CJI~ . .

JIJOC .

bIJI .
'}' . . ~ 803.cR CCJIeJlO88IX anpeur.

IUI ra 8'1'11
Ql13O_CR . OC88JUO

.. aJ< . 1UI

ro. . 1)'. yn
Qllb() . IUI

ra ~

"Ib'qo t.UIO 121(1. f'OI ((Jj)UJ'I {J)CI


~IIM ~

OOQ l1OOO'\ lDJi

lICIt1Y 11 PCOUttYb I10I\l

tnqo " 1Ij)0000a ~. ~

ttYlItO () 7~ IJ {3(J .(/Ir'\'I y~.

8lCO . bI

R(qt'I'.c1J\(J m) IJ Umm"tO (OU ~ 41

ra.. .

( rop " l71li ~ lm1Y'

.
C'"reC . Q1InX

tUO-

.
. ro. .orr .
ro arnro .

tiorQ(J " tm:II\/J IIJ"IIII ( f"t'IIIUtmJ.


11 ~ OO'I)'IJb ( tII1U rOi lIIlt\YUb

YJIlettUt'. l"V1e ~ uq 8 1kI!

11 IIID I). 0)1 6 17 u11 \II(J

. - 1'

8 ~. rqt

. -

rell. f:bl 1 fXr,ee fltfllIi 1fU'1

1'lDl IIJI8C. (

yn ..'I88 ). ra
. .10

8(tftII

pE"qIOCJb, "

ttC:NaI\(]

t'J1 ~ 'cr"4

n1t flIJO ~ 8tJ)tf)'b(1' ~

cra ~e

~1ICttbI1I ta 0Iblb /)'111 (611 ( .

{i\(81Q

8 ~ <8 ~ (alii ru

'1 C)~O" QOt' ~ (~ .~

6 untpdmputfJei J.68u
03aJ1 : 1l.

I.j-, "('~ mnJ( (a~

CJIY JUI . 1}'e're

6 1~ J)f'X ~

1m ~\O ttt' OO8lIJ1YIO

CR3b. . llOJi ray. .

yIrnIJ~ 11 ~03 ( ~llttOO ('kI/t

onwecy otcl .

. OOp8JI npJ
. rocelDlro .

ro . aymero . aropbl
ore . mo. oon
I . 8II ICO .

lllO 006-

ceit:x OJIC ..- ll8JO


OC8JUIIO . ycrapeBm rn .)' mo.
...

. oc1 0'QaC

41

{JlJqYUTffb )', fflUff

~dll C8IJQOtJ\l1\., M~" tlfO 3'pO(we ([) l6

I1oItl1lJl1to {{' r5tJ(jQH\Jt' tpttO 116 (I( (j(!1 q80 6 ttrqml.

m.

ffletl1Qt' Bpell tJi1,II B(llJffD caormt1(l1\IL qlf'e(h. 6

I'rq

~YO 6/)eII dC

90B~

IQ\TD

~ O'J)t'\I.

~It ll.eq08(J1 .. n~(b (6) OAftt !Jt'l\. peqcr ~

<t6e 603(, qll, t!lIJ(!J-

<JR( I'(Q/"'\ tI~e9~tlUu, l1t'

hOO\OiI\.I

'lkJ O1I()blfII /'I {t

"

(' tI(JDf Te~o

I! , reJIe G.'IJIIOiJ

U Qe'

4eoo'-1tu7 fqe

ItQXOtpI'mI ~ 9 Y~08o.~bC6Ull7 BornJ \J~ ?

;roo

ry6bl

\.1 oomG \IJt 3<1

l4tJmtIbIU ['/(I\(J<!KcJIJ \J ~<II"W _ ttuoe

p.<](tMOTpfJft'

8 1kI\I1' CBltoQ KOJ1l\ f)Q{'1NIt 10U

U~HQ, ()(qJ\J

~tIffi)C'U N , xol1 UOJ'll)OUt' . 811)'{ 6at'

YlJOlWllOplA.

'f

f.j(('I1t-

ory rrab !:' '1n9!lQ 6c8bue ~lJiD \1

11 Irme . 1'

mml

42

T'J. OI1I(J

~'lO!t \l ret1\1TO~(JU f>I~ 1 bft IQD KflUI

cragoo ~ tItO[)(J\JOCfIj qOCfUrcJb QlJeIj 1O'U ceKCYO~1cro

1 BpeMR UCift~Q8(i1U'

qul1 rel nlD80U ;

(J)\J~ nW1r nl1etftq1 ClIt)ey OOI.

q\lJ~ (60f m10 nyrernu. (nu !teT


tt Oq\JIJ ( npot,Jo (I<iT\' 11(1
peryt.llpt1ble (8\144ttlJlt \1 DTlq)bllIOUe q/IJI 6" "011 ~ ornlU ~\l 8

, lI

yqoBDJ\bm

I'J)Y41J AUO \l
,..,.: U

TO~

t elle, l\ocl\OUe

U atl~Hoe O8el)(JQ~ . (Q 0(-

u no~~

8 OI 110

, 8(0'

"80lie t'fO 11 lIorUHY, IJ m 1tCiIJ UIJ, ,

8lOu \1 llJ10 ro '(I1(4.) 3tk1ur (t'


tnO 80(~UTUTeAbHblQ (Q

l"k1un'- on060 ~ 3W 110/! I U;l,


~ It(JIJcet retI\fOfI~ y~7 P'JD(JIJ!l(JQt'Ch
rtt1Ua~\JIIM p<JtIIIIJ (OO~ nOlJ)lJ (Q<l8IJTe, nor~qbe \1
~\'

tJx 11

I3f1U\f1O

TeI'n,

y(j lpq ( N06oI1yo, 8bI ;l,0tJ


npoym!Olk11 ~ 1\' ~fIO ~COM '8IJ''(
IWtIOOO.

pOO'n' U(IOU{'I\ 0I\It (roll /lY'l (]U8.l

OP<J \JIIU ettC:pbl? 1\\160 -

7ro Meaq, flll!(' ~fttl1oe q~lt\J, ne'


et I('{'Q? P<l6U!

u . IIOrqo u M~b t1O

IJllrII BYPCJ 8(lUHbl ( ~o6ti ~U

It(]

I)(J ~U

~cA06? f6I u ~06JR rpYQ/!M Q/III1I03yqIII 8(erQ tl\o7

f\XImJIO (Q08IIepetI 8{'( ( t.IOou


8(J U.

t1t JOpOn"Ch tJ~ ~py ~ <J 00 pequ


(]~ cooyoor.e IIOpeue B(IJJ rl81 Y6\1OII1
8('1' t1IOOHCbI 36qux !! ~.

~ ({'I{(ahU l A)"I1Jt" XJ)aH\I1 MOl\\fHut'.

Uj6eJl\()Th Y~KU ')Hepruu, pol1 8 QlIHHO Det


81)3-

6YIllqett\J(' nullWI ", !l(JM ltO 1>0110011


I>IJMU'I1CIIJ UfU

uu lI
aMoygoBllfTBOpeffUfI

llOqae.

aQd ftlu"uu ~. ofm'1ue

IJ

\1 11'01 ftJt'KP<JOfO UutmUi MU .

3< ffl nO~fb(]I PONV1


fm(MqC81JU I'IO<J I\urm . ro ~U qJ)yr(" 7
'1 rOO B3(11J()OOttUCttUe 11 J 8(] II
ro:o..

~, 11 IJ{, nepooqbl ~m OOlI ymtl 11<JIJ'

ouet )'q06Ollue.

llII TOI'O 1f10 \1 ocooqr .~ C03!f(]Ii(J(' \J U(8<Jb ()(lJ{' YOOO!'l (8~ t'j

It\( 8 U~(]6<JTb j)03JIIJ

Q8

{'

{' 387 CJ U QenOTb

ttNA. nep<JoQbl oprcO oonu jjbl\fTb,

b6\J , MlIb,

'l\u u

rvetto. U\l

CJ(J'I(W1I Of'I{' . OYHU

OI\080U 11 u. Pdqy<iffb , tI\Jt10

(\lii 611 ru.

43

tm80
.
.

rean. 8J( 8IOe


OJl opraa.
. aJC
ro .

arr . ro 803 opal1l88C re .

33

10

Hero . rn

aDOJI yo8QJI
.

.("00 f/G'l1l1l ~ I\' ~


lIpt' IJ ~. j(m 'IJ !1)IIJUJ

~ \l(1'IOI1Ut" ltI'mJl ~
t!O II(~ mf. CttO ~ lI8X
U~

, . OfJ18
anec. on

OJlJl.lla ra l'oJ'I

. tuI
orylO.

MOMeH"t

ora ~ sec . .
ry peJI. 8lol

npa-

. or.a & . QII


. .

ro anJC ra

re8JI. opar .

CBOIO .
r.

ero

aJCY ron ( . .

78).

narII

ll olOl
.

Ero

. Jl.
r
. ro
ID. ra CJI.
r

ero .

oco.ll . .
. ll .
OCJlro

r 8ro . ro
r .

rOBO

JI
.

JI oeOJD owa re l
it oc JJJDo, J1'C8 OJ'.

44

e.'I W1't JI

. 3CR ero
8JIJUI. 80
. JUI CW8.

8JIII np.II. OJlr e1Ie.

an
: .

.JI r
.

. no ro ro

. ar .

lUlGe R. 08JIJl JI
. OJl)'t n

.IUI .'l . CJI


..1. 8 . .
CJl.

8Jl . .IUI

. .

. ..

ero

. Thoe

. JJ. ro
.
. rx
. ocaIOC

.
.

6 - .
llll rr

JI . CR .
. ~ r.
.

. .
mo.

rnyo .
8S1

eJI .

. ro
ra

80

.1

lDl ro .

- ,

. lDl
cell .

45

/l (fl

Ip{j(()((Jt'b

II(f!M IIIIJR (BI!l(N(1n nPQeltll(l(Th f 4 nutJ u )'

fo~I1t1M nOf\OfM m, 1/IJ

8oUn1 8 ~JIdmD 1101'0II ~OO~~~ 1IrJ606JJ {f!f!,


t) 'J IJI
I\f1

ero

tI04IJ OKpblfI(IWI U (Q IJfJI\U

( Jll)DIIIO 11 qoJ\btJie nj)lll.dOt. /I.\I1<l'1 "Ull

rn) IfD nrJU ;~f.'\\Y ()](I

., t

~()OW\> 1111 IIIJ r1OCqe\J~

00 OTt(I~tiIG

r tianDl'Hur

"Qil. " (OMoyqoElAerup

1 ~

.,

II.!.

\! Jl. ~MatIU1O, 801'1 ~ CJOItlb, PbOTh, JllJ \t'

fI 8t.1 I"IO ')~ pruu .r1t Cf"C)'l1AbhOfO ~I1'J)a. 7

m ~ '6I Qd(1tJ

60~ ~ UfI\J ~ l1lJ(uu M~TOO.

u 'J '1f111 ~U r

t - ~

rt103I>~ rOf, ' (~~flOM onbIt tltf t4f'

(1"1,

IWJro

...

Oq

CI, e(1),1J i Q JIJHH8~tW IJ38 ~)UI1t'

n~I18 (80 t\(101


.rt,l1c;aThr1l ,

rn 00 BttMY 1

JWetI ~OOeorIb(Ta.tJlI

IilIIl ero (t'KqtlII10~ itlt'p\J

IX](JijXJ( POlIf

ttJtOO

UlklUre

60UJe

~\J('

00 - u (! ~ oowa 6 QII!1

18). nIIe er I'kJI1rn 6tOO


om 

11 tI('~C'JDmo

m ~H PfIIJ ~ m3b m'tI1Nl.' {11!'.m"'

l1Ut r(J() . ~tire ~

I.WJ ~

(J1}]!\Je OO~, IJJr t1)f)'

I\r.'I:I1rn(b I

8 '

no.lU1CW1Y n

i"'O('

rm. rloJoo'lb're ru

're'Y

UWfiOIre cnlJl1Y gyroil


~a rnt!t(] pu-

0011 re1IJ'<WJt

Ul ~, H~

~ IJQrn )I((1(e,

Jro lJl('t' rt paqy; oprci3 <fI)~O 6


IJ"

3ttdb ((

repiJr CIII!tII oqij it1('~, ro-

IJJIJX rot8~t1bI 30IJqooontllUX 1Im08. ~Cl'IDf IJ "

IJfO J(J QI\II (e6f1, <tX -rnJi

lNe bl 8f'CbO 'JIJOt1QflbHblM,

Ikb

rnm, W!(J ta D~OOe ,u cn IweU

~IJ. OO38ORbe \1 LfOCI

lIlJI.Ut'I1)

UJ'\Jn. 3oT~M (

>mt l.!bliJ~ IJX ""eqef,bI, f1I)u1Jdllr/l f!.OO'1U''l WIJIO


'(,

~ , '1 ~ NOOOe

({]

!I(eftto

-6 15 IIt'T " IJ(n~ tJ3W ({'IIC';I\ooiJ

xtJm . ](()('J'1\JI.I(( UOtfIJ, 1011 noN1OCblO nllO(]~.

,r

br bO~~M 1m QCI q>(~

"

f1(Wt nept(1'lIet

~(IIOI\, , IJ~ ~1J'If rnJIJ

.ropa!lo, lXe 3ClOt+IUn.c< t'(] ~lN.

C1\03CY'IIXb , OfQO 11 Me<;I'm1D r,f~OI'.o

ot)' fl,

t10

r>~ (]l OOPIJjQ ~b rwt( ot>3\J<"

II.\. f' ,aeT~Tb, ' orrymut

UAU

nu- 'jfltr,f,1"IJIJ

q ~b TtI'D. U (OOQut\
(~1IC}'(b111 ClJ",III

t-'itt)' :ldllJl

~ \lMe<'T tlettlJl1. nlfml(181Oe 1Q06OJ1ll!IJe l1 HOlllIi:

fO DqHOO I>~ (~pt' 'IQ(II~;t ~b

8bIXDtJ- m "blii 11<1'1 n(W(bIO arn 4lI

u rn u oii), 11 m

C\l()lj I'I!rnfUIL

t~ 7"l ~. XJJ. ~ .'1 ~

lJ\OI1 (qer~T ( a\efI(\f"\ IIo6IJI1O.


tt1t1'tOe \~et1lJ 8tiYfl>IJ

m'

(ePII, u ~IJI eq \l U eu

nplXj.liI./Th 1'Q'JB{II1bCBIJ~ (f

ttIO mq 8 I'()IX'rtllii U(IJR(W )'Dt'It1UU


I". f10cj l1etII fQlJP<l/]I',(1!

f,

C':iaI~~, !'

lJil r(' ~ Q(. I\1l e6l! T()II(f1 . Y3Hm' !lell....

5blny\K(JI lI1{)at'tr, KYI'b~IIJj)OOr\ ".

'i1Ir (ej)~ (.

qa " /'

fttl n~p('XOQ\ff 8 ....., <1 ~b -

~ IIIIIO, II

ttn t1U , HIJ

. !I 111
Ol./

nooen ~1'IU'ltJb U'rlfUtIX1

npu~
D('UFl

t1!XMJqail(fl r(jW(j'14J

yqo-

qrwoe 6p.;NR 11(101\1"

,v ". :

47

rMB!!

, , yr1 , t'.iI)'J'1

. . caJf ; .
~Ji .royxat.
.
Th , oru?

ll 'I}'JJ,

1.

.\! .\leJa 1.I0,rzyIIf. ,JfIJ


/

'~

' 1,.

110 .

'"

80

'

t1ft

OCl1~bHOO ,") aribE' t' ()m~.

R63pbtJOCb

! ~ 00'.

&t' I'()t'B ctemt CJCt'l{' n~

u POJY (J{t'1,

IJ rr:J(peqJ1e 8(ffO

mro

He&"pOO1't1Oe \f)'OC1lIO
~!(},IIJR fxIeaoo..

566]

,. 3''1'
'11'0- OJ1-

&

;.

.lIO<-

(IH JO 're11.

. aIt

.fI u, (f'\e1O(

- . atlJ

yts

{1524 -

opJ<J:}Ma L'O .

3 b::lOua

J\

lIU13 . '
aJ\ R

80. ll J1

. '. ,8

OJ

. :Ul R

lf .

lli

m 1-1 m

oi JlIillI.

J! . l .

. .

ropa<l

. ' . -

11

, CJ>e,

31

:;: ;J

. {lO :ilDt Ucsl

:1

IJ .

'1(U t-t

ceJCCO<1Il. 1 '

ra ro .

:~JrrlO r1:>l, 1<OO3 MOOI

20

f. " ~.

6 lIDI

()bIX Ul"a.JO I\"

fl(~1JJ.l

f 6(J :: JO : . :

. :Il. {."ll1 . . ;

:~o ll>I . ,rem'Opx cupe


.: .mae J

48

"<fJI1 .

JDtOp peca8Jl

epa..1JIYIO on:c 83JI


. CII
01lC .

. :

Jlb ro

}'

ena. 8n'

. 8 .

. .l an

1I. .
:.

80

Il'. /.
aIOUl yxaJat
JU'O . ry
aaJ01'CII . . I<pORoe

. 03

8
yaJOIll I

. ~.

0.8 . OIIbI
8Jl. .

.,. ecJI .
pene .
R. rpe

f\olM . CJJ. .

1l cmcaaCII
. ra

yny

ero .

ra
. re

ro OCOR
a .
. ..1CI .

ro Jl

. ~ . aJIII DIle. ro
.1 I.

p8JI - atrr R .
, JOa . III8

wtJl. ro Jl .ru.
. ra lll
ll 3I1
3.

49

Opue t\lttCII.'I <


(WUIWI j)(JOOJ(lJQII mj (et\(

ot't1' m\1 f1)06erOOf I'1I1bI


J)(IV (OItII.

"

, xu
. . .
. pra COIn1VI. lGl
an IC.'IO npotODl .

{,(81 " ~

. onw naro

0I1(J0 1'-J ~.

cornaco .

QllUfllXb

6twf (l!(J(qt())'

nrny. II(7iq ~'Y.

~t1O"V

npopm .

11 '

T~'t.

mXI iff'VIII uooqu fl'I)fUI1-

ym JDn'Op&. .
ra ry. coeJOIe
opyr 1I

IIOpa.rr: .

.'IOp8J1 amo . oIc88


,1 Icoc. JIO.

juu 8CerO mu
I3 re. ecn I
IUI 8 cero . Ecn )R

npoor npocoeIOl 1Df

. cnra J Opra3M.

. . e
r0p8. Dra

ce~. c:xa:r opra;ia CXR .


~

. lCleC1"8ellJl ra.
pyroy. ar

e,yeNY.

. nm -
. or.aa OI crpo .
. npey1 noJ18'J' eylOlII

nocneo.ocnr. lte.
ra

ro o~ .
. .

.moo .
. . . oro.
.'lDl .
.

. (:aw

're . ra one
orpoe

m , . . OC1l
.

80

3 .
. .

20 ~

OJJ . (. .

50

15).

u
(1 -

(~,op) npeq06'l' roo\j j)I.I('I1IIt \1'l)yIO uqiJ 'Y1'1OIt l\UJf)Q

8bk,j('l'IfI'b(1I !! j)e'"

.. O~ nu ,ltUmIt Iq)(\I
~" 8 8~X nJ>(JltO

11(]

(OKO/IO r,;fX Mt"

5 If\JIIU

wo 11(]~

. . . . . . . Q _ _Dt,

.,.,1811

~ wPNIlft (u

j)(J11"1' ( oocpq ~

u RItI tyaIOI, e(1\U ~ourn

QJe tJ npoIjQIII .

POtI(ItO 8 M~. (~ ~. N 1ll\UJ0() j)(I(~OC

tICIOO ff 1rOO ,,,yNlUtl1 t O(~Pte e(j

30

Il

8C~ ef1.y tIIItIItt

1t(J(()"blIO J\ef(]f!, urnapllt'O\ t'k'OO"

I'.rtI:III.IthI 11V-I1\'1OO t'('

OH~(OO~

no ffY ~ ~

et1Ill14. ff eflO " 'WO C18tIJJI ~uu. HaxoQllC 8

/l"lp'Jo U'(f! j)eR'tte!)<J-

e<81r1 u )JtIt"

ropqUJblJl {060 !\ JI6o

'. IItJ UI CJI7.

ef"" ~ yq~ BI&01' lEfttIUr et1~ \J yC1U

TCJIIIO II\ 0IIf'1iII68 8!0 4>6I)('IJ IIO"


1IIfP<I CUIIn cIIttbII"W ) au 1\ oru. Ci)'nall Ife'-

~Q(lOuQ lt1 t1

( ~ IJ ~IJII <Jf1)Yo \XO(JI. 8~, IS ().

pfj ,

OmJ ~PbI, If.!fJm'Ij()Ij T(IOtte 11(1\ O'fId

8{e1\f'tI1OU, IIfIO m; JII. O"I qUet1u

1')II () Ir1, ' 1O'O.aII 8(

G(.

(11). 23). ('-

O1Iq)8(I

(.

8~

oru, qu

runo

tl)/X tUX 6 (.

3)

~ qyRII. r no pet\f)"

t 8 Cl\YlO, J60
'ffi)

nopor. JWICI

O1lpOC'N -' nor~ f)IJ

(()u ~(jaJ

~~ ~ Q rtI} ~ ,6tt>l tt

( <ItCWI\tOro

rIfIrrtPy, ~

1I'It(h] 06noQCX'T ~ h(]f}Q(J~ npocay.

mJi~ ~KIJX '(


\JCO'ItIUII Ql)l:U]I'"'E!WaN eq(J ~YttfOO ~

mru Tlll

G, )''II

IICIIUJ ~ r.e

u ~ eq/leO QINfI
,...........w.

mtt<Y

G- _ _~:"..~

0t)'r1! ()It(If ~-.tIJr.1!1if1i1.

80fII r~ npCJItllOtlll_
(J

~IY

m T~ I"DII . . . . . 8 ~rrt lcI ...

G ~. KIII

~,

-mro ~ tJI)6c.I nDtO

npeqoepex ~ ~ lr ~
~ U rnotmIIttO.

IIJQ<I JCItd CJIbl'It It 19'I'RJt J

I1CIIIbIIJIJ prw. ~ JllttlIII lIIII'qOWI7I I'IIII"''4:!lIIj


)11('

~ \WJ tQO'Od

51

un tuCl(u 3ffru
~b Q06,/\p.tt1\J \\J

08 (' peiJ,

~ IJpt. (" m I!III\\II

Ol\O\J'

1'e'IIIt' nOJ\ 3<m

PlIIJ

r.'ue <II t'ItlI1 OOOCBCI3 ~e IIDet1

60 B~" NOO6IJ ~ qNI

IOtetfj)OOO (.

54-59)

\fIj efO

Ht" 06OTellbl1O <lIbCII

C8II. I\ ~ HCIXOQIlC1I 6 roetti


l1~ (]I"IJ((AeqO<JttWI

Ud. n~aBe (

u po<I)('

ou IJ Ol\bW nlffl8C8

npep<1\JI\UC "

Dq1Y . 7 y()O<J -1e!'I1

38YU \1 jUIJ. ~lJut, eil>.

noUn- -

nOQ(]BMIQe

!IbI II}' (/"IQIIie'-

re IlPlJ3I.b 1f'ue eotOtre''O nC1f>Qtt.

Ud. Drq(] yqOB

! Opr<Jt1OB. npeqcaBbR 6(] II.ttif<JM Buqe


lI , (" CItIHOO (' letCJU ~Q 8C't'rIfHO ~

. CocpeqOO'lbt

1ft

GycryOt \J nll
(

(I!OO y~1'OO

i ~ K(II.)'8

JX]et1u nD3BOJ\

I! sa\J rpYQU. 6

,)T~ 1'IO lIt' -

lbQI noqoti OJ1 O(I(J'1 ~()(oy 'f


lOlltlO J)OC. u ( ~. '1li(]yIO

NJ60 nOC:j)e(J(BO 38)'1(06. ~ \J . (]


f1jI3('!llOO(]b O\Jf (Q.

My'Nt(J. eqC(J!oe {{'. I ~ JI60

(OJ"

tte'O <VIm'JII. Ht>II.Olq>De Bpet'I1I ~ 1

\J )'qOll'bl1'8U 8 ' . r'of ~b f1wtfJ,


I ~ ')( nOliHCX'O {)')yUtm tI(]

t'CW'1 cmHOO IJ

~ JIJ060 Qy4(]. (fI(8i() ~ 8 (OJltN1De Cn''t'-

~1UJU

upo) -

It(]

YJ)0IIt1e 'fJIW. (~GVtffl'HU (PeI

- I'IIOOUbii OlilOC ~ t1elflO onyoa 00

nepeqlITh ( CUl\Y IJ 1i0.

52

3.!

1ItIO. (06~ptJe ~ prob t


f/iOj. ycr rrn J<1I)Om" 8
~ ooqt10 e(J Gt

80 ~

ro

(]. DJm't' IO('()It 0("IIX" t1y


~ H~

IJIlU, lIyT~paypttO

l!bIJ)I3(I

\(]! fl J'II1I1IO t1O)', t1e


II~

11d

IWI

7'IlIn(l. Terrt'pb n('peemn~ aW1


:m

POOOI1 rO\J (I1III]"

t) Cil*M\IC1I 6l1li(]
(' ~OO3HOOJib

OUO

t'J>ett

aI(I). LlQ)y -

7 ,

(' /1)\J~Ha'

1ttIrnI I'ut' \II\\J f'OO \8q(Ib CIt\J~'

U. 03I\b~ el1 J6ooii epl U


IJ 3U1

n(){~(l1() 3yt6 IJ (1\06.

Tef1e'Pb ro ~ qer,y. HOtIJepupyiim t1(J ~60 tJHKpm1()ij

lkIIJm)

v.a, OOlj)I.I1IJI"II1It ron ~ ~YTe 6(('

~ nyc1'U'lt I1PI\ 1t' ~

(II(J(>

1t \J ero fl'Pf1J

equ.

,ron 88\J~ (1'){1 fl'PI\IU nPIJ

"I QIIIl(JTh('R \JJ CX(JB(JIb('/\ ~ IJ3I1(J ~KY UI r-m't1. 38Ol\b ~


qNmooo 3<] ( tmm> Itt ~,

"11 PrU!I BCf qeooeJ 30 8(. \J QQ ~ TCJl

I"O"IeT. KfXQCI oonxo ~

78(I8e IJ Jt1t'prull ;Q. 8


'ffl) at' tp.

000

U l
.~ 't'J)\IH y~ O\I (

-ICJIJb" l7-mI U('{ ~~ (l

~ Ir iOI\(JIIU8\'
l\~rnlllr~

~8~

.
. .
ny JI

. Q.1l . .
R ':
J, ,R . '
. .

N)' .10 .
.
.

cpr
JUt. . . 8 I1

( JUI )r).
. .
can . JI ceJI . G
. .
. . as; . ora

OJl . .'lY
llO
AeIlae .

cere .
. '8II ' - .

. moo. .
811 ocne
JI. Yre .
OJl I'88 .
3aJf 0ICp'& eCJI
. COxpatUlb

. <' . 'npe.'l.

.
~. DlOI
cmy.

on
m.

;u. npo ro
.

Th.

nm

. . JUI
.
.

54

Hero COJIO IDI.

II

. Th .
. RlC)'J. om.y
rp ra

. 8 II)'1UIlUt r
Jl. &yne .
8J1fOl .

UJ.IUJl J1J.1!JUU
. .1
JIl'8Y. w.

Mwax
(. .

31).

BypelUfee CR.

yn. . Ecn

CYaJIboe OJDll:8 (
~
;r.
opraOB). ocra 0.18-

. 'cl8

50% u

. maIOC.
JI Il
01lC8 He~MOO
. .ro .

. 3. ync
or
OC1)'J1aJO ra.
aJO . .

~.

(. .

31).

..R Ynl\&lO. I ~.

parl1\Jl\.

lXe J III (JI1I


(YI tIOQ( lfU\l
.\l\t'ntUll){Oii ~ orOb.

Q6,'.aa

88JI JIIo npocaI)'

l"'e (~~ ~flOO'o.

rycy

01)1\

pyran COj)()1(l (fI)r\J"

Gl . lDl.
: .
Jlra 8C81t1O

80.8 ceytlAbl.

.
(npo8OJ1) . l!llO

opomo. QJ1
(. .

6).

rnyoro lDl. rpo


fIIOnettbl. .
praa

JI COCOJI .

55

Bf1tXOd .~U6ii lUU


aJI.
. ...- .

. OCOll . .

Jl . Jlll
. ~

... .
JI"

ero .

npoII8

(..
OJI OJI). Oll
( . ).

. .
. . .

Jl.. BOKPyr .'1ro nypll .


.

. 8J1

.

.
. . . .
. ..
.

llJl . CJI
( . ).
8 .

. II
. JI .
. CI<

..

R1IJIec

JIRDI

. . Th .
.
cnlO.

n .
lle an z
xpa.lllOC flYrp .

, YaettII
. ro 3II. pr
. . l mo ~

56

~{' .
.

.
n ."l

J1ecJI fD()'.
.
~ . .


.
II .1

.. <ltU' f)~)ynr<i. 1tQ'Y'!('U

POQO(1't1(JU wP/w.

~o~~~'1.

fi "t' 3. Iqt" ~b
Tt'p"1O ~ fIP('t't1IJ \1 ~"(f5(].
ft rwo ('iiyJOoo


~.

pl\'. ~

pam. .
-

.
.

.ar

../'\t 0 np('8J)I.IP\l(b 8(t'fttI1Y1O.


rIOqOO IJfi)Ott\f tml1\J1 t'6y ((J).


~I

83
.

ro- 11>\l111Je i"()Uf" U IIOOIJIX'.

f'bj n <'

t1 ~

lI(t)' oer t'IIY,

', ~ I.II'dIBI.I.

IJIq)OO " ( paQO( P<I(1'fIII(b-.

57

8ug 1/(n
re/{ryallbHou

u /(

~It, ,

tJ ))CIICi

bllO! lI C0311C1T('IIbO {'~

pupoaTbCIt

~ qem (jB

~e

lI8X - O~ ~n~" ~ ~. OJ600(DI


OObIe W'O<U

Y~H\Ie p(]aupt'tJ(' opr<U

~ tto (11).

~
~~"~~nI"t~~.
lJ(8l>_

~~~i8~"~~~(

poQI ...
.I~"'''''-'''~-~
_
(IQU aJ6<tnt

52. noo.

63ceu.. npu-

lI'1 I}'U('II

nepeti(]f'4XI8I'JITh u

r 6CJ(' ttepWU, (] '

lWJQ)Ib 'ttruIO opr<l3a. [""


ImIImU>08(Jf { ma

{()("IIffi'IO, lJ(r,im

yn-

~ .J\u ell )'II<'QtO- (. (lJ). 46--47).

j)(pI..".

011"'."

. (Q)<]u (nepMbI

~ ~ ftliQ
(' (]J"V1. oc6ff CICI8 ..... ' _ _I!f~
1tAm \8tt(J. OO~

__ ___

~ lf.II ~YIlfl11JBOro

\'oOc''''1IN tm-

"" . .~ . . 0ImII

'1 \tiettlYlO CUIo, ~

li<IfO

CIffI\(] 1 HarN ! oxpmm (ff'VI, ' n()' ~(

~U

tt'fONIII)'"
crtJf6fJn:. tnIPOO

~ qo

rom~

mtUOIIb

l1 .....
lWIt. ... ~ re /'1YI
. . . . . . . . . 1'JIn1,"'"
orroo U

QIJ

u JItItO(U

" OJ\et D1\J

eJetttJe

PNU

OI\

rro-

lICOf"U 11 ocIrrp8) &8, I)pUHOCI! 8 arpaQY

ltOIIt' ~ ~

"'kIII.

h'm . . ~ CIfI\I.N1IJ' 7'II). II _~ lIPbl


cOtlOllml~. l1x 1ItNU N8 t8IIII \1 ~
lIId1 . , . . . "" orII

\J ~ "'PNO 16'10.

" " ...,.,

hP<ImII(J

uTore

oprCr:l rn

(U1ID ~ ~

\V\U

3(]~ ~IIYflll-

wo ~ &.wux 7NlQil1I
HanOPU6, U)'80
("
l!f'WttU 0ICIIt ( 1IJ6cD. pe<r(]ueQ U 1!ofqe.~~."___t. ~ ( 7rpIX1a) u ~CI1IJe '

kl&.II"'lIOIoo fIIIO'OU yJfI'lUtIII


"'''~rt *PND, nOIItt1
~ 6 ~OO,

_ _fIIIJI)""

"or/)(J

~
"__-""' -,",

nr O(((It()8~

lII' lI'C1OO

f1IIOUWiIII

~lUI\I -

~ f1P<u ($UI) CI1'flUux ynpatt

))CI pmcIl\OllO. lICUt' t Q(WIIItO 6 8


IID COCOIItIUU.

I1or4(l D4II QlW'dltU3

2. 0Iq)bIICII (It(II, ~ iepulO

(tII ((I l8IIII IC\Jtt6,

6dR yruu moco6du.

l1cIwt ~ ~ ~ lIt8 -

0t1(]

~,

~~

no 1ICqIt8\IIJ, ~ ~

8PI "

(] "'NI nDfIN'{'II U HOIIc1WIICRItIl Do6fttrnI1II!Ct

lOWttUr -. II1Ab1111QD11)O ut

..

ultXOQII . .tIJ"

( 1I!OO- ~. u~<J('

~ttePfUU lII1\J:3 - (:] n~po~ ~ 3ItW U

~ 1>O<)a. 61!etllJ{'''

(, ,.yAIQN

~-

ECI\"

II1II ~>1IOI lI4tIN cottt

.. "ntuu roe ~ mpa


(",., " J600 lfCII18L
lIII8O) ~

ft

~ KfI'QI1 C'18II8Oa
hCl\tp(ltAU 8 ~ U(-

u iiofy, 1 8 uM - u yr, dI\YI1yrypy u

flt'ne . ~o ICAII ttaO ~ (Oxp(It1etNJ1

~~m1L

7ttruJI ef1 neptmJI

tI(t

""ol...._

UIItIII

W\NI ~ 4lfJl1IIIX \1 ! no

XOPOWW t"

TOtJ, IJ \1"\ 8t'trfCI taaIO ~. ldO 11\1 II1II

ruu

88 (()3qaeml

npeq-

(t-

~, ! np~ lIYtIO ~ oe1'OlmJClUlD 8f)

__

~~. UCI'IOAY1I ~

~1't3lI yj)oe 1/IQ11 j)QII


~

IJMetttO

()I(()I\III.IrnJI

t~UIJ r~ltJ.
Uj)(ltt1l]II ~ruIL

l10Qtdl I'P<IIJJ ~U

tIO~tQ) tkI['Ij)II{'\III 8

~'. 6 ~<li ero ll rrroN noftlWlm ft 1" f.t.b


onu )'\J1 tIO<l ., orth. 10'1]0 0tf\J ~tI\J1"1J\" :r

u /tt' OIN(JIO. OQ(J(O OOIJ~ .\u ~ IftllllllJml

nCM ~~ "60 (e<JtOI!

fiIW> {'

60 ')lIII)'fI1tuu

EC~Y nOfI'!t'

4-5

npqcy:r: I\~ ~b "'"Yi\UpoBarb U

et KIJTcJi)(KtJt> fflk;I ~oor J)Ul.Nt10

u (J(\'1 06(><()'1

pe~lI~b ~ narny lJt1IIXTh (yCt'/'11 8


~ IJ q!lf(IJt'fl( Opr(l1l., ~O. j)t')Jn
u UtOm I'()('<lbI

N06CW'1 (~,

oo\Ift' U I((IiOOW. ~

llfl U3ffU
rl\a3(] u t1anuWlIft',

~"\Jb ~oe Ot16~1j(I (!

TS<1, ('IfIb (I'()IIJ(' ~a

C03(jaHUfl :Ju
.(}IIf1 flU

u ptJruttall nJ)((

( 8 MOCff Oj)r(l3(l nUUJ<te J\e6OQ , Km


IJ fJp(]WlI, Ut\(] n,m ~ ~OH~ (1 ~nooD rotma nool!OJ\llGt ()('03liQtttO

8" n

flU(OCIII, 8( ~oucxoqu COOtI(]1t

pCNIt(]Ul t((]ltOt u lIbiiuR /UUOes <fJOO(J, OT~bl('

OJtO I.OOI\b3()8ab 8 n8

-U3WJ. aJ1)IJM~p. ro 111

(80 ('() ~ tI (J' IlOlJ u,

ofqetllJt1, j\J). fIO(op, ~1Je, J1)lJcyrrue 8

j>Yt1kJI ~~ nj)(l~. 7ro 1i

rV1e, j)C801)eHIJe 80

noqe(irna

(Q(11O ~u Cll eqy OIIOO()ij U (()/"\ \JI"\OO.Y1O

hY'IUJe

tero ~Ob

O!q)bI(]lOtIJ

nyru ~ I1OI1paermJ11 ~ttrU\J 6or.et


('()(1'Q8) N06u u ro3/1tllJft. ~ ~\III 1(: f
.,.

~U O<IIOO

(1 yq

urnbli<lTb 8'

1't'l00I0t'

tOi ffPIU1

tmJ OIJIJ lWIIJ1WI 00'ItfJCII\ (etIC)1CW>.

'ml"\ {0<1'0JIW ()I pruII pt'1JI)}')7f

(1IOm) ~

8 tm:mIII 8{ fm ~ lIIt"

~ id ~ tmJ r(4 } ~ (" ~.


('fq ~ 3 ~ ~
~ irOItI (O<OIII

CIOf1i1tI) 80

u ~ t'QCJ

~ lUOoI1 lICJ)e'N

IbQd : f1)OUOOQU , l'IfuIII:J mJIQ(Iffi - ] ~


*Od' lOtJII \WJ IlOO U:JII 8 ~ lII1i I!(e Q(J6(1
1 ~. ' , rnotf(III) l'()(JI.IOOq\I (" OOJQj)bI/"W NOIJ!II.
~ 10. 1 ~ COC1'IJI('

mm8ettiO u Qoyn

lIOIII4OI'V ~ arn'PO 1CIfI1I ~hlJ ffi)(), ~l!"


~..,. ~ (OI ~ ~ lItJro, IIO

'flOY 1Y'I'Jb(JI. ~I"

et1U1IX. KOfqa <]U, eque. qeee >(]tteI1Uft Ui\U pa6aT~e,


1J)Ctpu KcJI

j)}'It\

9oQ(f1~f

('8()1)

ronett1y IJ3, U U3111 <-

\JX 6(]( JII)(J~. <: oyxaet1e yJt1 I10UX UC\llOB.


ti(]

ro-

nPOlllfUlJ 1'8. OJXI I 8 80 ttiJ 1'D-

t \J ~1f10e yJt' coeij

4. CQOt1Cb u<.UI'1
-

qy-

1'p(]f'V'1e OI>U~CItOij lfttoou. '' { rorrtttro

tmI f1'O\)OIW nooooO npoou

( ~~

7 Offi eI'

(()('1ouft. , nPqmJ~ 'H\J O\fe(f8(] 8 olO-

ate ~eHye 4 qyxDHtIO j)cII{ffiII (. rl\ ).


(oxpaet (t'eu

&ttm1OO -

0011-

flOO IOIR ~tIII urno"b~

\IX. } U ~ ynp<1tIII, ~, u 1'1lOO8etllJft,

~ nII1 ym, U T~ oonoeoij .

U3H\1

80

!fuu , n..80tO
.& ./111 . na Q 81i
m) n7f 111LX l,
1J'f' I

. CIm

"

".'
/t . f

CROBaI01
I. f

!f'j .

)'8 1'1.

J1?

.1 ~~

101

l!

: . QTO

~.

? I<a.

. l1 !!

cero .

. l1
' ,

! <

J {

. f

-& refljQjj 01 J:.:tf'ta t)O el'ibaUUJefO ,


o(toJ(]e\!l /' 111\J:t)1

. t

.1

 10 :

...

'.

I .

TorO.

J OI1bl

.'I

R -

81b1M . 1 tmry. ftf .

l'.'I

. fa.-'l.f>yIO R. DT () - ,
aRO/\ ():

!\lIJf ,

. J Im a.st
aeCfI {. 1' pa(,cUO J-1n~ii

lt, lL u1

(UO. .

.060. II . CJ(
P8ItO~. J;I.

'

K!l!t ~

a;:.i:ie r .. 3.
ro .

{{

u bl .
cr

60

:1

'i .

.1

11

oyJtc _. .
. doeuvres. .
yJ1JlCJl. ro ecyr

01Ibl.

. pa31JX IUIX.
ocr I

IO . npenaraeM.

, K(I i\J

rm" rdt.I O1tOlJIIt1, ~

"8mII n~ 0\)(IIIIft1\X' tmt:IWII /'I1)

8 { tnJOI)bIt 1'Ij)IJ('I)'

.
. . 038JO pal< rp

. .

UII'tIIU
nponI8OOn 88CWI:

Y)1(II\ m1 W N m !)e6I OIII)j)Ufty


tt1 U\btICf1 ~

..fI \lJQ "0"111 ~ ~ t U~O

. .

~ f1)I' rOtm

.IIJ'8 caJUl

IIIOU1ly (k ~

. .
. }l OC'I'C)jI

~ roro yoOJlCllJO.

fjII t'ItI

u3 I!(n if\IX

~
lN'f('f()

( \tlnl

It' 3IIO\It\U

( I'fI\I ~ ~1bO: ~YX

otf(I\TO

Jl :J Ju QJl
. yrcye

-11 ~"blIJA(J Iii mt\ IlIIOOq)('(HOO 1OO'Ie, orqa

OI1<JXIJfI ((8(IA(J "\.

- II 01lJOC m .

. . rpy
pyrIIJOCR. . ar

nmy

)(J

ffO /"tII # rOfJl'b

11 0Jtte-

- ~ tt1t'

00 i'\ Korqa 1'111

. II aJtYI;oo JIJ'aa

txaI\\J 11 ~. t ~ ml'\ tt1(l'()',bIIO

. mt. ar

(I100010, '110 11

. Jll .
&JI .

U(

nO~

mnetIt' ~, II'()J

oqt() I\WJb O1'6J)(IIt

Mt>HfI

&!II'IymI

. /1Uyl1-,

. .
QJIro

O"V)pe,~ ~ lI' l'4DCJ yr

03 . pacD01I . rpyx

Ulo y~,

( . .'.

8).

. OJOCa

l. JIIO8 . yJ
. .

eJI moo
rp (. .

15).

. . MOry
- .
, . C81UUl .
--

61

: . cero .
. " cero . . tat

. . . OJl .
8lt 1'

. ra

Mor

. nparo. lO

8JOCJl.
.
Hacer,u. . .1 . .
~ .'l .

.... .

JO .
3c11leA n

anro
. roo1JetIe

...

pyra. R J<alO

ocra ro ra ooro
.'IW .1bICX ~

Ero

ero yceHHoro Q(=OS.

1 .,1 : IIr.taJt 8

. .
ra . :'.'l
. .
. ony aroc. ~ .
JUl l'CJI

. 8
. 1t.'I . ,,1
r .

. 3JlY1I.
~
. . (".,8

. 0JI8blaJI
.

t6tu
ll - ..1.

me reaJl.
.'l HeocaroM . 8

O.ll opraOB. .
oJI . .
. cera -

62

(1((J/I cecya"bIf(J1f (j(lt1CJ1l

ffl(I((J!f reKCrOllbOlI qurYtlU!f

(7I7m (J tlll JCI1II

(1m811' ~ ott.I 8U(Id

1) ~ .UU,

~ ouc7tl~

Hou.aet'1dII

1) ~ 00II7'fU ~C (Q(IIIIt ~ (07QIII

\II ~1Jt<i:

tmOPII), ot I1CJ3OfIIt ~;

2) ~tdII WYUII;

2) tImCOtm )yQJ:

) ~ '")'N!W, ~~ttOU HI~

) tImCOtm

mtI1IXO \INJ ~ ,~

4) ~NOCb ~ r\>u ~tI8JII uou 110lIIIO 0I\W"ICJmII t1(J('1'(J/Ib, ro 0dIIIf l'OtIIIQtOIII /I(J/IJ)r

C'OOIt'lOiNU

r uiour(j 1lIII* lqI 11m( ,u ~

ortW1Y /1)u CO\lW ( f'11IIC\ItOU;

f 0(1J)7 or.

lqt."J(JI 8 ~W ,ttIW, noo lIDOJ)OI1 6IIo14l~1I 11 OQO


IW.I ItONIIIX )"IrII oprdId. Vtollr mlQ ~
l1li Itd

10'40 Itd ((IQ ~ I'O Cj)(IIItOfO { lU1U l1t ~. (,

~1Ir o(j '"NL

Ioro6yOrt

oo6uoot IWIC'C~ u ~\J 8cm)

lNIWmJ . (I eqJ~\IU ( NI(I"II

~ UtbI /, ro rPOQIIO ~ our)'IIIur6.

(0"\

C~.

157).

I'Iiitab OJ l1CIIIIWNIeOD1 CIIItIX1\I u lJ1)CIIXU. cwt


IJ ~ lJIIIdUI uflIP1 (0'\ ~ 175-177). ~ tJIrN( m-

lW10 ~IIIIOT ~ ~ JII ept/"VI . (A)'(1I /1)u IU ~IN(IIOU ~


IW.I \"iO u6ottoO mJpUlJ lmItCtOrO 8 1'11NlQ8t'( lOj)(III

ntI !"IUP ff'II'Il'UIO ttI9IdI ~ ~ ~

49) / JII\Itd on I'II1'IIJb opI'CJ3


(~, 11 mI"I t' tNim) rwooro. Ikt l'JI)a'lmI

tOO Pt1'tC6lll, ~7 IJ ~ ~ t1t'qQIt7.

( ('J(It1 ~ qonyntIII, 0tICI 003II0\U COeQ ~

~ ~ (101)1), II( fsm1IId ~~ l(I)

IWIernL

(~ ~, ff1'

lfImV'1 0Imr'I1III JIPIIlfNI.

ru ~'It'Il ~ ltIJ1'.Ib )"JII aIur ~

~lQ ~. OItttO ttNCn ( (~ IIIJI ( ~


QIJ

(0"\ rn. 4) ~. U'11101J) ~ cmaooy.

lU11 oprmy (r. .

~ nONtOO ~ I'~ oI1o pootJIII 00t'


XIWI\mIJU ~ IJJ tIC)\WItO'1 ttdIJ)JJ~. ~

oQ " l1(J(IOf ~ coococ)II(I


~~, N IJ ~ tI'OO ~oro fr-

~ ~ l"iX'ff l!bIIm PQ3IIIe O'r.

l1(li CIQI Dm1bI {8tl1

tr'1 'At ~ 3qpOIIbt. ~ ANIt', K~~

~ qm'aJ WlIJ ~~ ~ 008/J (~

0JI(III'1U OtfIWI~TyC1/"'\U (~II ) I\uo B03j)(J-

('11

11 WIt XI"lfIb

I"II\"J ~ lf1IOIPI ~ ~ ~

u ~~ ~.

tnootiYOlXTh t.'' lI38iItCI IWlXU 3ODIXIfIbl,

rnIIII'W lI!t'IIetQIIl pmc I ltII1JI)CIII J)(I8

00fdt-

~} ~ ~ CJOI(' rvy 8bI3IIaJb 'I)U8-

IOIIII\IIOpIJttCW)IIOI1 {\IrnbI INI(' f'fX'(f (~ nonom8e.

t17~. 6 (~~

.. 8CN I"DI) \)(I ( IIII) mIOrCIQI ( l1tta'\

( lIPI't

~ CA~ \~ ~UOtIdIItOrO 3dCOII,

(nd 811"\ ~ lOl1 )1mURNItIlb mo le'ICI ~

~ QII('JCJ " pery~ ~ )11p<Ittnl nl>-

(11u1

I"II uUOl , 11rQ7fU8. 6< inrruttu

fI!I l"IJIm.

ry CCIb

""

U~

I I'}'I>CIIIII J)(8.

ttOUfWt 8CJ)

lIt Jtt lt 11 (~ U ~

QCIIi1t 'tIJ. iCJ dI~ noo, u


78I. OO'-q8(7t'J

P6IX' 7I\7'I1J'.

t!OI1UIJ { ACD:I

(cr-\ ~ 157} ( fO"IIIJ ~O

tr )(I'b. lJJ01IDdYb iIUI' l"'l'IO(J. (IIId (I8I 11 lIt

r1 uromrmII7f1811 vt ~ aR -

6ev1l.1111 'r u. ldCU, ID'\ mr ~ ,.,.,. 0'WJb0I ....


.."... U ~ ~ c:wro lIWII(18 rdiu u m

. R.1V .

. .1 .1IO
. . .
ere.
8 .
:1O 8 . . HaCOJlO cn..1.

1' }'8C'J1Ie R .
.
. yro

. . .
. na .
MOry JUI

pery.IJ.RPHOro ( .

.1.

9). Yn-

I . .1 .
.

1.

nu

JO ~ II.

tl .
. JIII

. . .

. .'l .

- .

I\

1lJt . .
..'I
. np.
I narorot':

. ~ mo .
11

. ;~

- .
rocnycR.

lIab .

!ll)'

VI ;\ .
np . . .
w l1 JI .

64

ro

~,~~nJ
30 lq)(I((JJOij pcD:tm<l1O X6(J((J l'dWnI.
~O ~ , 'ftI.I,
!. c5m ~ CII\b C(tt(y 11
~ ,'tqJt
It]

3CI _

IWII<

J)(I't (CtWI !OIeI!O l'fjt ',

~ tm, I'IOI"I 'Ik))

~ IJ d('l', 1001 1m

~.

~ d 0CtIIYd. IWI>\I'OO
UJP(JJD, IUQO 0tI l!('(Je Qb6 ulfItrI'
~ i(I O()U ~ 1NtUe,
tIIII1

i(I

01 ('J(JI()fUI tte'IV\ I'OI)"C(IA ~

11m, ThIOII t1OCa"I otc, enyn l}6

ttaIO ~ C!11tt'

65

7
m 1COHmpOJ!6 )/m

u fienrIli
. - r il UlI.

i 'I

1>

- .

r.J~

'1ln .

ClI .y .

- ClI1 .

bl r JI rom.
ymt

_ 1. crl<

n ' ..:.uura .1

'llmu
!I

il, :

.1

1'I1

rl~ '

D l1lW . ..1~J\
"'!' .

t' .

If

)'.'l

J3 R ~1{. l1

. fl

. l1

l!

UlJu u.u)u6t 1(mu

300-500

it.X . CJJ
no

JL1 D

N HCKOII

l' R . ()mma OlGf ("11<13

IJO

;f<l

(~, . lf

" (-p'I (. .

89).

\f

3 I"fcn .l~i: . 1'

. , yrpo. OJDJbI, I1/t


. D

fJ"enm. I rnm I lO<. MelIee 1% -
l1,110f3:: lO

J~ .

nyt'<'II

Jt

, . {30 tr

J~n,

On"10

- leJ<

. .

01l' ;

. (",

or

. 'Cl~

24

m '111i1

: l

.1 f:;.

" MaTh.1~
CDoe t: r I '< .

11

iJxiJ

maHmp6t

CB~ .
.

, II .
~ .

~ : . .
-. .

.
. ~

~ tO!X qmll ~ IYIb ro-

~ cytW1)

. JICR

. ..'lY
.

1 .

(003(1.

(0000 mo

fQ'1y ., ~ IUII

parh!X' t'JII

IJJ~ MUpa"IU, 1011<)' ~HI1UII eq bmt


U .

rqr II\III) ~

(II U U(IptqI7n

JDO YPOBJI

oecemaI l ~ 'II, ~ t)\I1

MONeJrr . aroII

mJO PIJY(Wl ~

acponoroa.

Qtu ~(I!/1fI(J rooU

~ ~ ro3Q(Im\f1"

. BpeJI eJl. . .

..t

rypy.

aoro

f.'1 . OrpoMHbIM
. :
.
. . .

. 8JIJl yw.
JI. JUI
I COCOJI

ro moro .

lIe-


my .. ~
R'I'C . era

. oro.

AYXOBhle .

67

~;I};IIII~~il~lj(r~~ij~!(I~~;I~~;i'~I~j ~I~I~
I IJ111, ;IP'! .t. ~ ~il 'g'I~t!11 ~~~.
! ~
-~' ~i: ~acl:Jj~: 2i'J};;1:,
i!1g:
111
~~~ilii. . C8;ii1~<:;t' . II~~~~.
~.c:.
~ ~"8
~1~C:a~
I~: ~ jiil. :. !
i;sl~:
1.
,~c.
.
.
.

~eliS:
t~~~: C2' ljQII:
} , ~
~ !
~
i i' ~'~

tl i I
~ia!l.!i :
i~8.:i~ :
HJ~I~ :
i'liH:

!liJ:

~!il:

fi,i:

I!!j:

I!I~
g

:.
.

1I .c~CS
5

1~

~ilr111i5i:i Ifc: : :
i ' ! ~ ~ ~ i
I~i~: i li;i ~: II

t I

i~~~:

i'

:i

~1!B: i}I~~~~f:

: ;}!jir il :
i!lt!l!f:

)1
111
~ ~

1)

!fJ!~i~l~jIH!~:I:j HjH~j ~ip8H(j ~;t


B!i1

!~i: ~;!ilfH ~ i~Pil: ~.~~:~

B"~-~";!
:HHfIH:
JHfll~!~i :~jj;!&~~:
il!~~

. ~iO>~~f"I~

~,Ji!I~~~'I
:i~~I~51:
~
I .c:~;;1
.~::II~
~;~.

""'

;;1.1:
i!Hj~Ilt.
i~i~c~: 1~!I~i. 11:
e,Q~i8'

!Ij
i:
~!!} 9

. "

~i ~c:t:i'

~i~~!~i~:
~"'1'

~iJ

fWOCbl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~8\
~ M~OtJ. (~O uwr..
8Of'mI '"

'"

tImOPUrnJrO Cl

III

~dttCI U J)Cl6d'W8m1

f"'b'ItO ~ IICI

cf6tt rt'1(likillC1

~~ ~ \f'1m(JI 8 C8Ooqto

orw

l'1JIIC'NtII ~ lf(I . Rpn

IIcmJII~~~_

~.~~~

m. tnn J)NItO COXPCII\ '~181.

~ l1OA08 A)'R 6oIItQ. IIIIJ(I

~ I8IP 11 ~ QIII.IIIIX 0It /"WI'

~. mJ u)1mJI

~. ~~~~

oopaooI. l\I.a tt06XOOU1" ~ '"

no8X lfad

~. )(XIIU6 tIOO 11!(1

<iOtJ ~" ttr'3d~umIbtIO nOC~ _ .

rOCOIIItUU 'll('"

~~~

rnott-

AQN. ~ ~ (O(~ U mJ

CItO'1 (M~.

~ ~ ~ rn~ 1XIJrr
8 ION" OttOOCI.

~~~

Oottu. ~1J11Jf)W

\IIII ~ " JI(IY U Ot'(Jtt

(JI

cnt'ICJ(I"\

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:uU npepTUB

~ ~tIO p~ 8 ~.,.".

~ JIJCIIP.

ttro6XOOW'1O ~

IrJI ~/I8OII oou.

~ . ~ ooux J6oI1ttU118
~ ln'\OII RYR ~.

~UlfCI 8OtIJrj\

11

lIumI ~ tQ'1 U iIIu.

IIOiq)8(II)CIII

oottu U '6oftoo(i

OOOXOQIJ. ~J lIIIII 1

7I~~~

npo-

,. .,

~'1,8. ~ tt

60 IIPI 0II'I\IIIIf'0

~~cwr~ I""

7W'1 ~

f'4I'.IIt 7.

.. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . ..... . . . . . . . . ....... . . . . . ... ....... . . .

BttYJ)U(J~ eqm

~ Y\~ ~ l"OIIn dIIDQUOI

~ npqcnoro~. U3fOJOt"

ttCI ('I'1 ~

ur 11 . 8IaI ~ 11 OCJIO

'"

u. ~ fIIIJof ~.

OCIfOlltlll IIN RO\8tbiX f1O08,

18 dml4.

~ UI\U ~

}-10 Ifl. 0fdII 8IN Ot"I'

'f1'O

OO~ lIIIf ~ 'I1DCJDOIIO

~ CYGI. OOl* lI((I8Nt

rnJI 8 ancy.

lIaIIaJb ~ 0IYIt"

otto ~ 4J

0JII)IlI0<i 80 ~ (.

cf6tt

60 ~ '-'0tNIit0"

~yllOy~

lII tOfi'd1' ~ AU/fI'dO U omlO!OO

11 ~. (~ 0\tt0) ~

~\JO ~ iIII8< 1Pt mtt1O"

woo om8(ooO ,-,Utt. I)CII

t'CW 0I1fIQ. (ItCIIJ8(' CJJ1)

tXI)fI I

llet iIP( ~ ~ ~b

WNW iICNtY.

~~. ~

0It nOt.IIIOe PUCK IIOmcwt

1WIU ~ TC8CI.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .
6tty])u<JO'f1(D1 (UmtJ

/lt' 1C8Iy ~ ~ (I((II(j'jblfI

5 ~ l'III ~~. lItII( ~

~ ~)f)Oiko.

/"'wm

~~~

5 1It. 110 IIPO l"'11n NONJTh mJ 8 )60t .,.. l11li , . .... mr1 mc)'CI

60Aet ~ ~ ~Y nofio

mt. y~ 8 f'\1fIIe.

III nOtaIUmI o.w lJfJ\Il

00006-

ory ~ trIO Ittry~

U.

1I03I"'OIt.

lIIiX ~ OIIItO l'kIWJb OtqIO ~ u


6OI8t OO(YII !/. (~ '

tI) ~ (i)(WI. ~
lIIIIIm ~ (8 Ui ar
ltIJ. ~ 003II0fIIII ~ ~ _

JW ( ~)1If.I lWf ~ U

IJ ~ T~ ~

CII1'tfIIIIJ ~UU d

CJfJrIPO lIo ~ NbJ

11"1-

~, CIVt nOll onacon

110('

cm-

08U (~ 08)'~181.

69

UHy(

t'J'Oq

. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. ... .. .. . .. . . . . . .
tb'1~nww

crlI()\U ~

(~ rOPt1(It/WIIJf ~

.... eq80 4dt" fwt

tIIr ~ U ')(1JICImtO. ~

~~IIIOmI. 0110 / C'OIIfI(If /'1'J)y

_~ 087~ nYt

IQI ., 8m"\ IW

C03Q(t

rrpao no ~O

m r(IfJW

CWIIIOf 1q)08O~ U ~ cwJ.

It) l1C88m ~

\1

~~ 8(].

~~~~8et1.

OI1Y. l1nI8tI 60L ~ IWXII'O

lOfPCIIO ~~ \1

O)'II yt

<OOOIIII1JNJI ~IIX'N. ~

ytpary ()Q'UOO IIIUI. lttIpX 1ItI!tt

C8J /1)u ~ Z8~


\IW. IICICII ( n8OrO "..
fI)'d&UU. ( 27-ro fII no 5i

IIt ~ lNJ(I(1b ~. PCIId


nJ u u I"mm ~ ~

QtI'O WtII ttINX IQO

\eItOn ~

t6rnw

1rI'I.

~1I",~~Ero*

66 ltJI)/"Ot08. ~ ~

811

~. ltI)'.I'1

~~.

m ( PCmJ)(Q\CII

~ ~

<tm6ImII. iJO ~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~(~12'

aAmu ucrOf'O

~ um ~ nocu ~.
t ~ hIIWI. U r~

~
OPllll(1 ~ ~
{8 . d'IN

u ~ 00" mrp-

t lI(1JIt1t { IIOO J60 ~


JICWIt'I'

99\ "'MUttO<1'U, ~~ ~ CJ)OFO

(~ ~ *M\IIIttO,
(~ ~ CtO 00110 U ...
fI ~ 4- 4 ~ 11 ~

~(IIg).

M~~ ~

no-

,.etmm.

fIiia 11'1~

tteI1)

mrr ("\'.I1

0fWI0 (ltuuotJu

lIt 8IIIIOf. ~ ory {1

"d

"epery'

yrpo6t. lII'RJf) \It ~

~. (Pf9'J lI03I"UIOIII IIOftx ,..

~~.

8 OJIIttO lt(88(JTh Q\O'1 r])'qJ IJ Yf"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
IIe j)\I(IlWmI IWQC(L

~\Jcm uttbu

~ nD'mJ ltO

th.Ntw 8 ~ """ ,...... j)Y

n ~8tO ~ (, tU

_ _ 4ICt1PU

ICI. tOYttO

~ ~

81W1O.

aIIIIItC8 oy~ U ~
(N.b u.Il"Id11L ~

100% ~ u180-

Id ... ttn ~06xOQlJDrnI mo!aI

~ ~ lIdIQii ~ III ~

~Ii t'rOQ.

" l"'IOI1t l8II\ ( peulJe, (qenCII


\I\8). f100y ~ 811 ~ (om' 6~

ttm ~ 9IItJ ,.. ~ 803)JN1X noc:IIIX '~ 1"1lIIIO 1t0311mh y~


. 1ICJI'IO~, CI\ItOAI7 1*1. puc
Rj)UClNlIOO ~ U ornonopo3(l.

PCII ~

fuultd *1It 'J)'C3\It ~I/ ~

4IIPaII 00 1Io.

~ 6. Wo CCIItOUrnI ttePeI'Y~

t1OU. ~ IPIII 00W1hI IOA


~ u lIf11IIte 1q)01IONtI.

... ... ....... . . . . .... ... .. .. .. . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .


~ UIWI1<JtbI

~ ~lIyer 40 ~ Iftf, tQ\n

11rwmr0lf r-tJIfl lIIfl8( JIO(b!t 6.

~ dmI4fI ~_

. U3IO IIfXJ 8 ....~ PL f100y

~)'XA(1

JOIII'II 8(J ~ 1POII t1'.lllbl-

on ~ yIIJ(II. {1 "epery~

noo

_ _mllIOtJ ! 811f1)"

trnI j)1IQ, 0Ita ucn}'{t'f npcnrnPOIt 8 1WIO 4I\JI ~JII uu u CfJII (1\4U Ntu d1\. tte
00IfCII ~ QOmfY lId

mI ICmItOllllI8dmll ~.

u ~ j)7U /1J>)'CQII

ltOO UJ ~ 1IOOt. (pequ 7f\IX


nOftIX io I'OICI lt03tICITh OIIOIIIIII("

6OI, 6cw11e111r ooo.III 8 yq.L OUJ1OY.


hepmQ4 ~ ~ W\U lIOIO

serd,

nO&UI("

lI\IOI4

ItUbl INIIIIIO.

cbl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

t13~ettUe neoc

l'1mIO CUdt onocom ~

IllUttd l'1IJn ttr ,m lJ5Ib t'l1If(J

m fflIO OOIlO \ImOA',mJI /1)

00

8) ~ W)'~ )''UId

W7NIPL ~ mJ lIOPOt' lIOAINmIIO


(1I'1bI ~ I!I\I '" )'JIf1'fI et 40 ,.,.
1VItW TdIII 00CXIt0Cb 7~" ~

~ lfd \ iiou.

oymw 7f\l ~. ~~

o6oux 1I1lfPl8, nOPNI" ~.

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~eMeoq.

mIO ~ nornJIIIllblQ ~ '30 ~

et1{(J rnpY''Uiyn

orno

~ OII(It\ll.

nOftIIX iIOo.

dII

11I0800It

6fi KdIIux-\6) ~ OfCll'lltltllX

~ ........ \IIIIJbUn' 1tCII~


UflU oN. 8 fCIIO'11'1dC~ mwI. ~

~ C8J('R, U lIOYIU'\1

no-

(~III 00dUU ~ J)yttO )'(J)OI.

009 ~ t1I)3~. U

~~R~,~

KJ\\I1IPtCI1,I3/'1II' (IJOt ~1UIr

J>7 ~bJ('II \1 n~

'306e8lt'f '\('1m.

\1 .

omI. ~~.
10 ttrii
~ (l\OItQttJI x\t

p)'JII\tJI ~III. ~
~~ )'1\Itbl.

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

((UI epul\u",

mo 4cJe ~ lOfJ)OIb ~

UII'1IIre {8ot' PeWIt \1 ~

8(8~1Jt1

t'VX\I 6('3 IIOICUIC~\6) ~ nOOOtIIIX

((J1 CJP'\ ~ ~1011 X~-

~~~III009

~ j)U "~ YJ'QIO ~7t

tm1bI ~.

fJt.Zt
~, IIO'J'OI)G oAut ttr lIINL"f lI'1m 4tmJ, - ~rNii IC)tfCItfnClltllO t'f04.

I'WIOII\IJ

(I . II. rnepo ~ 8 W.

ltO/J8II. U m1It'

8IIIIOQNUii ~OII UmI\OrnfI. ~

10'0 lINItJRNJ(IIO l'OIWr r. tteIm\O. (I(


CIII1'QIW ~ ~ C8JmI.
8 JI04 \IIU

I1I1bl111P1

I"IIIII 7 ~ J-J>\I

I'Y-

j)6II~~~

C'JItd, ~ ~ ~pott 8 IIO,


O((It()f 08)'IIIQI) \1 cryoor (t'I\b WU

dU. ttr OIJII(II (pt ooP<aI lIo

. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. ..

~ u.
CJAmu
tN c6Ync ~ NfmI

~ 1IJ)QI\I'1Q1 0dW CJI7(JI 72


l4 nOCl\e (2. OIJl(110 u6wf ~
~ mJ II~ 24 '111(4 nOC~ (OUUII.

~ l"I06CU ~ ttce8db
ol1Jlt(Jl'y. , ~ 6oJ, roIOII(Wyrtlllt
\1

6ON> Iattoci noNJ(1\1.

C~ OIt

r<JIW ~, CI1OII ~

bIIII ~~. ~ pt"-

fJIIJ C7J'CJ)O'' QOyNQ8) J60 t'

~ ~ IOI'O ~()8(JNII, .

4dI ~ lIy \I"IWIt


I(8a1b(Jt 8 . 8 ~

(I( 7UJ(It'J 1))~ <ICA.

(1J)CItQX ~ "1)QUmI 8

0'IIIPtIt

~. )'I\DI- bIQIOI
10NIIID 00 pteIIy IW

. . . . . ... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . ... . . . . . ...... . .. . . . . . . .. . . . ..

~e<J(O

tbfu~t imllll/j

~~8~U
~ noot Ifl(IW4tO (/! ttr

OOIJ 1ft "CIIOIIDdI ~

od" OOQC1!OPt II ~

~ l'W)t1O NdfIUI, oroa ~ ttt

~8yJ) .

~.

Mm19 (JQ)Oii lO'1O\I.

I)t ~ nOCOllIltO.

IUII

~II.

Ib \l1I~ ~, OIUCIt1ot ltCI


(J).

69, ~ ~ )'(CllcllJIIdrnJI . '' . , tttIIOJI)ot JI(II1'08U


~ ~ Wt\I NCWJ mJ.

nf1tu
el'\.l1IIWIII 8 mo6~ ~

5 II JQN

r~ ~ bIJ)(]II~ ()It1OI1 ~y

tqIOQ. tIor41

rnt1A m ~, 8(~X

~ 1IOI308C11f1 ~

U ~

~ ~ nPO~ ttCI t-.rfUt' ~.

lIUIt ~O ~ J)U ~ ErnrII,


I'W

('1'(WI

maa \OOpn~1U'1U 8 1I"t3OIId

II ~U08. I'QI)OI

m'1.

t'IOIf

II'V.'J ~ , ~ IIX.

20 n

nyre .
oT1cp11ul ne.'IJI JI IL'I

.'l rpaa .
3

I O11fm . .
.

.'1 .

6 (JI

w . .

1 I ttJOII) lUOo!ItNo. TCIIIWIIIIII'

.'1lJJl.

(~ PCIW ()OttII cI~.

&roa l'IIJoetq( nCJIIIIIIIWI'I 8 I'U tp'tt, 1'fUIN"WII

IIII'1tnIf1ID

lkItIf)' \II Qf\U d(t'CIIIl cI

.
.

moJ( :

11 8INJIIACI ",," U nOQCI8Cd CIQ. )tCIIdI

, .

~ enau

. : ;

u l1dopo ~ tIorqCI
~ AIOo u IJ(')II'W'I npoIQQDII, 11 ~ ~ u npoopno ttOQNCIl\CI

m> ltCI ~ 8 (OrnJIItIJU

....., ,.., f1IO08lQC(l.


11

. .

~ CII

Af ~ IO'O

~ CI lt(JIQIf CNQC. ~

'" ttCI(

OIIIA ~ 3cm 11 UWI 8 W u

l'VtCI(b

(, . 73). " CI'1IeCI l"WIr ~

~, ~ bIIICIAU
~ lIOtJ)ii

rdioeaU1. lII

u ~ )'JIJItr. ( ~ 11

D8dIId

ffO

d, itJt ~

7f'I"I AIJ60eIlllM noIO'I'\

ltd(JXO

601 ~

lICImWJI ~ ioro(j, . 11 CJJdO,

""

'" /'OIX

l'tI0608INIOe lt\I Itd mqttIJY ~ no-

. rx ,
.

. ~ yr
.


. lC)'

npe.

" . APyry
.

.1 , DOJI3O
. 1)

MOry . , . .10
. JII
.

)'1
. D

JtI(\. IOIU(JI )'Ol'l'1 ~

. .

tW\~.

(UCI

72

cfflryallbHon
~ ~(JHIJe

~nM~""O 9tl\O" (~K(

~"". 1\10600 CI C08~PW~""wq


l\' rCl CJI -

UUfHa

P<I rt't1UO

uo ('~ ~ .t ro

l1t' peqorx1(R 6~~trol.l

U(

r{' ulllffil{t J>\J

bIX i<loorl('BaUu, t

U tt(tu 'fw.

11N \l:nYCKcJeflbHOO 'J1)<I(d 6 q~ \1 IIOU


rraIIOOO <] 6 \J ( OqOO u ('()!I('put' OOmJ
IIIJ( : ut'

mm"~, q4~ nr>u


\nOl\b'080" n~~Q8(I~ .

(JHe {~ OOI\bO

(m Ol1Pyr U \1

( l)poceCb )O'-I\(J qr~ \J 4\J1fYb HOfU

OJ)(OCHYbC" IfUrt)I1

t1OC\I

qOO. 1bf ( I'tO dNI np-

)'t'tI IJ ItQP~

00 "QI> uou \J

et cnotrnl 11 ( IJ (QI"IO'.

(/lfqyer ClieJ\10 Obl

l\utfCI. 0IIiY

ttJ .

,"tQtQt QI\I
. ~

. .

~ Jl ~ 8J( .
8.I(}' -.
.

'.

~bl. .

. OpUI
. .'1

. Macepo~ ,1.
.
(' . l

. 113 (~

,1 .
ymi1h JI.

lIe .
.
. .'! .
.v ar .

3.

75

rI

tta1Cp

m./J

,J Jl
,

' .

I 1

P~BO .

r8..iI ,

8,

\}

. ll

,
l

.10

Il .

(J)(I ~ '\!lo ~ ~,

~ OOb('{JU ICt)'

t,/{ .

Q('(1'8f [{\J f)!IlJt'Q


ImIIb6Tb ~\J

uewIO 6 dJJt'

tIJ B~tO. ftl

Clq)bI(II 8q)Ul.rJffl"i}' l'tOOl

jHl:'pr1JI.L 10

. nw

, '1lA1 U oriu t'O)'

IIU~ (~re'DHO t1iJ qo'tfl Il (I(J(I!!'J(fl

fffi't'ItVI Bu[]pUpOWrb O(J(l ~. rt TCJO"\

equ1i

10

qyu 7rO l-IO)'ie'f ~

~ uu
~

rOirpbl

JUX.

00

00. ! (t't\(

qPmtI

110

ypoot1l;,

011).

j(

a.Jl

j1 .

Il .

M~, 1IOa

I1.

Ha:iblB

106

l
ro -

1 R

R ~ 1 .

. ~

ro HQ(lOftt'1'\Y

1f 3.iU1

'

l1' . I .

, OON.Ul' " 1<J


q

t ~to ' .l0

,J Ilpa.

\IX

aIOn: . I

l'I(I

"

. f

(JIW4OJ(Jt

~IC1 BH)lpCHHee rn

73-79) U

(1\UItt'JJ O!J ~I1U ~oe 'tt1f ~

{()

I<P - . 11

m 03 11 .

BC~~ (B04J~ I(jI.1OIOItIt

! , IIpoxoffi

1fiettU1O /''

ra

aJ
IiO

II.

I<J

'u ''
U

.
II,

- ,

. Jn.
~~

'.

no lU1t.

(). }'
< 3110 .'1
13 . my,
- , an3.fI

llIJ , IIp:

. . a.Jo..! ,.

<':II

caIil10 :)' .

76

. . UI 1'0'1101 OCnPH
l\I . II tal ()

CJIa . non pra


ywa.

8,118
ClUt8 . 1

(. .

78-79).

. pealO .
ro lYY

JI .'l. Jl
. 01IO Jl

. kakoA-
. .

8 - 8JI3. ,II

.~o'd!JIt' tII1I ~ ~\I(J1 ~


~ lq)
1lepeqa1

(1'1)

no (t~ ""WII'WJq1O'\

IWIY .rcix1yo u I(JpmtOO c\w

GQIJ ('1fJt)CI. ~ 1It()(U1b I~ UqetO ~


~'l(JtN(' rt!O tro. II(J\.

nO'ldOO1Y, ~~ I\I)

IfIOJXoq.Jb, - JmJ 01 ~ J\~


~ ~

mu unPYlOO1(U

fOOt1f. lItJqbN I l10C no 0tqU ~


~e 1f(fO. 0tP1 ~ <JtQtl\ll\(n ~
'11J8IIbIoo. _
1i\t'

cvtt tl)lJ\Ir'fI\aI,

l"tII nOt1IW1

t1 w

1 fI(~ '1 {CJOrm(8W)

~ f6'd0(0"I K4IIJJO

\8 11.

. 80
JO . ecyn
.

. . caJlII
..

. .
.

uU8Nf1tt 'pel!JtnmU8Hf1tt n,,CIl- Jl ()

() .
llp.

. .
Jl .

78-79.

. JI

.
8Dla . . .

. .
lOCR

pyry. 8.
. 110

np
.

JllOCO npo
flX. .
fn'. .

" .~ .

.rooca./VI ~ n-

IS.9.

11

7uu at

QY ~t0608l1

&rqQ r ~ttIJIJ

~ 4Iq) (,~CYcJI\lblU ~I'JI

1J

QAII )"NdIl ClICI)

~e, 0600l\1JBa

(~el'&1

11 (q lfet1 IJ\J\fe(1I1I

OOAOObr"\U

q>raHOCJ,

n()u, ~
a~tlbllllM Oeprn!"

. I\lrol/tOu ~Q 1J )'(1IO(! "'oQ or1

(('KCJ(IIIbl1blii rolO3

1UU

eHfPU~a q<

')l\l) 9II (OI\DI t1t'ttHO 3~b )''IIJ1('

IIll '1dpa (ettp ~TOIfll)


IJ

8opd" '11I (~tIJ) nYnl{o)

u f\JII1"\(l

("

t'ffi!IJ.

UI\(J

(U

Ha.xOQfKb

'Jt1eprw.

I1~OOf ftlII, tlJ fi ())\J

~tNefYI) {3 ( lUtC 1J>O'

MOJl

600. ( 60f111eG. <6tJj 11f1 ~ep

Hbl. Qr

eCKQt1U

qCII"OO

Ll)

Jro cropan 8

nplJ

60

BpeJI

~O ore YCU

} 9t' -

(JR nO()tlO(1b

Tj)mIlI 'lCl1If>O - nor.o~bl(j OJl('


tXOqm q\1

Korqo

Ut1

ffi " (] pme (l~. 7 030 '

40

~trob {" Mr(

(\w'

t'CI1I 'lCl1If>O - peenTUt1m1 nOl\flp-

npwoqur

tll 'ICIICI (J>tfUU ~4'5)

Q)emJIJ.

8~" 'ICI1Q>d 00 oAveiJ \! tJ L.WJ

(J' f:11 \J Jl61J I

(QUTUU 08 /ll)IlIJ

lJnOl1 \J\J

01 ( <ep.qe

BOnpO(bl 006f1 30 (000(; r '

~U ~HeprU(J 8

(]

IJ

peen

~. ~OK )'Otl Wl ~pu.

} lJJ1()(4J yqOOo.'ibC'll\Je U II'

I\lJtfGe,

u <lq )~ 11 '
u np<lBqt)/ u r01>OC1\J fl (BII'
~i\JM nI'Il10 H('(){'\JJeHHbI

r.t' poqm , ~p (()(I1I'

!(Je ~

iwer

n~O'tOIIttt\le P<I,yql' or, QXOI OOI

n\/Un

(oeQllielfO ( ~, \f1 "Y~


- ,

)'aTh J'II. /\06l1Oe


(BII3<1HO ( (Jl0J"U ~ '(]

MernJ,

INe<I "8bI{'fnmI" I

fm<tt10, ~QI\ )H~NII 0\00-

HaQt'JIffi 3 JibI UCIJ~K\JM

610, cet({ ~HOOI orpoJ"V1~

epyA.,oQ \j()l ~ (

~ oU

pl CIO - OO(IOuen(i noJV:


~~~rrnn

'1.

yql)8OI.b{11IUt'

00" -

'

yrno

( t

lIIb

IIcJlI CIId - 'IJ,u 1101110(. -

(R ( UOOIJ1 ~, rlJ.

0<,11 ~U dCft\JU ~

11 ~o Jfe. CDOO

I1OCOM \J lJ. ~Y 3(JC1Oe 6 , (]('f1(t

ll1. 1'1\OI)eom '}CJ1)e1JII ~~,

{8I 11 ~ Ol\O &m oprc.

(1 (JJ- QYX0811)\j

lJR ()(II06e(UR nepe.x

Cfl 80

Bpef"1Jl re\.(O

'} \j()1(I 01Jq)<]

. o~a(]"

TpmJI 'ICItcpd (O~t''1"~ (Mt'ft"IIt')


(ffi1(J

r tJ, {u

no~

orpot"I1Q'O

t,Jef"'ID-

nomu

It\U31 , .. :llltI\'U )'

CtOOt 50r U ro1

nx JCIJ\

qtXi tfle30ii fI~II.\JI"\1/ IJIlOll

(8Jb caHOBIJC'II OC03<lt100 IJ

/1>oQoN08o MOW IJ (IJr-Q I\OtIN"

B~ n~II ~

1IXeU. 1 ~~ 8001J)(JYMaeT 111

3 iq~ PIJ Ol)1mJII tq\JtteH\JII

~lJIO U~CfJ\JP . jqe<

TeJ',O

'fJ

1oii,

\J ~.

(etI((],

orqa peThll ~ n

tdll (tttp >otIII)

(OA3(J1Q (TMyrnt1 U CQ(J>U!> <)5\Jffi


M03l)'. 7liepr1JR I )IJ '1bI

l\O.

uqer

BU3,

6( .. etfPdbt1tt1 (I1(]J\y.

qeoI J\A'CII 3 ItfY1J>IUX

mtpdJI 4 (~tf tJl9d)


(l(lia ( (p.q, Ot1o\.J IIlJlJ \l

qyxolfx roT.

Cl1l CICI>CI - p.etteI1TIJBOft nOPHOC


\I1b.

('~9"WJ" CII4 dX!kJ1JC1I npeqefl(J(J

lJX trnI

IO ( ~uq)'<1l'bHO(1b, 01.5(t

lI(e

rn I)IJ

J)blO <J 8XOIIJ

011(] U co6oqo 011\/ ( )'CI

Korqa ~O\an lfl'fl I>Q

nOJ\)'<Je - 7lJO, t't' J'06 lOO

noptlO(\l ('(J'.IWIIJ

1J qywu.

\I1ett1U 0I'd nptoeml .

611

'

\J \J etl(11.Wl arnt', 6at,acu


6 IJ IilIC1J)OOa. f~/ ~ (et(O

It0600 ~oU. (]J) ce~Cl 1NU'

\j()Kpd l )' IJ"'meO)U

II()(" tf(f)DI\t1U IetiU , (1

~rutJ, UU CfI\()tomI <J Heqe-

OCJU nna8U1l1OM rureM /ll}l.

lIuoe llOe. roeq\l1f1f1C

t1etI ~{lm crflUCJI J

3HlII\Je.

OCMI.Ne(KIJ {-

8()3t1t;

u 11 000

('qIJHetfIJfI oo.vc U

( nI1
nt~8<1J1 CI!j)4 - paten1llOII \ 00l\1li)-

1 tJHb, .u

" 1 6rn

('tj(J\\! rtfw

QI\II

~\III\IIt

6TOII<lll ~

HaxoQfI['(1I

3<Je{b

I1ettffi)

nono

frf

t1YPy

aprCl10 fltL

UbHo Or'ltoc. t1Mf.'tt

f'1(]1I (<oII

~II.

~e(b t.'ttIJ (oef ~O ~('tI\(J.


(] IO <JnIp4 IJ 8OQ ,,

ot1a

8 ~ )1'fIJ

(j<JJb 8P<JIJ(t
et 1JQ rncC)'dNt!OmJ, nO,)' (
~ , l'IJ(tJ ar.te ri\'uu IJHT\J
~ ( Otl IIIf ,n(W'10roeT OOt1J \Jt
61P1J\l'1

f1)JKH06

U 110-

80fJ' O/l1Ub 6wt t' n


01)l03a. }ra I(J \UI1 KpetltJ(' (8"31J (
"""O~MU. noy l'IJ et npQuu ~
Utl cemC1lIJAU

IWIK01b.

j)tI <Iq)(J - j)l'et\\J6t11 OOI'~tI U


t8tp<l1I dICI - nor.our.', OJ1l
OCOl1O

d (1aJ

q(]Kpe. I1

tffPI!P()6(]t1(J 110 jo

'Joro> ~oef f1J1f1,

(Je'iJcvre/,tO ( Il101l
\OOlI IJ A<roroN10 JIl

IJ, 6

rpyQtJ ~ 11-

I'()IIIO ~yqQb OrtJIJ. n

, UOlQff I " Ipi r1' (1Cflb


fl/!t'ii. }''QtQ HClPOOOt ~

arf\Jf 8

~IttOM y(joecnbCBOO

ICI (l4 - peffi'NIffI noftApocb \111>.


((dll lkId - oonouh~(j n()('. ,q,

\II(] <JXO(}JmI ro:rNU

( ul(J

/!. Tal1J* ttIUtiIJ ('lJlftII IJHWUQTOPo,

K(J( YettIO ot ~e U nt>pE't!OCUT Ttt

KIX' OOte ~yqt.'tt~ l1Q 1~.


OtIIJ l'1fJY pi1CU)U!

qo

(]pbl_

BoeqtJo, ~

91100 ffil\()I(J1'('"

l1Q!IIruJlJU

ceqci

u ('.

(~ 'kI1d IIc1XI)qIlml 5!.' nONfj)HOC1J. 71'0


rot'Qe l.IItJ U11
l1Jt'y

eqllit'td>

/!

IJ

QBepb &!Iroli:N-

etKUX aen.

Meq<JOH

pbl

m (1)OIJfI\j~IIbO IS ~

~ 8OW7

IJ. ~

w 'IIIIII.

'I(J(

~IO \1 ~
CIII eqULf\JII, IS lIO

1ICI'1~

eCl 1 :

114-

eqo Y~lI""

00

(~

l1(li(-

lV"I\8/11''':t'(

ltCI

mJj ~ IS/tfflIU BJeO 3 pamj)fQr~

110 8(

,1trP)

ttut

8OJI1II I.kJKpy

IJ-

003BOI\b-re

IIIU"D'

~ prw

j)d)()(1f)CJ1\11, nol1 Qm" ~ IS


Tmr

. ~beOA qM (9 rf 3tI"

mJii

~. 3 3,'l~ Q(Jtt100

ruII 0I:II0VIb '

140 nO ~

(!nIIn

~uull8d

t\tIJllU(I)'tOII ~'"'
I\dklllOC

TlIOP\Iro/~
u3u'lm\4,. o'tc ~<t

~~
u1e rumIlIQdb

uy

/) ~ 31
(IIIW'\

QX

II.

lrn' 1'IIJ7II'DdTh, ~ { ~ ~1IJ


~.

1IIII1,rnIIIU [) (

f"I:t

Q ( . \I) 4 mi

~IIU. II ~~ 3() 8
~ 'f'3

j)IIII'U 4

(JCn0l1b3lA

J6-

(eMuM\IfyI1' -

~ dl< eqm . ro
-

80

rNl8d 9
~

nOC1t8tUU

- Alf. . ~ e6R -
rya. H~ro . .v~ R - .
H~ro . lO Iflf3.lleJfCa '.
, -.
cnt

1.

Hawero ro 8JI

JlJUO blbl . .
JI . cyan -
aoro- roc . ec11l8.
JIJO cat:

apJI t'Ib .
~o . 8JI
. 8J' }'.'10

. .

C.IIOOO

3}I"

. .
ro ll. fI
yre IUI

Te.ile.

ICOIl C"I .

mo Y8il y1J3
. 08Ol18. 83. . .

'1)' JL'I. :
(). IflYUI. ( ..1).
. ( ).
npo:.n

rpo lDf c.II .


Jl

coero . . 8
. .

ero aJule II

. .'IY
3Ia 1'.'10. JtO('-

.
- -.

- }' JI
.

82

np

ecru Ulrffu(J

06tt1U" n~

ut

01l 1( nplJl(()O6tUfj

11, nP\E1(]1t11Xb Q

, OOt08dttiO)'

(l1t'3tll(JC\i10 ~ 0tIU - U
~

(-

Ui\\J

(i C)'<JI\tII(' pu(

)()'Ot q qe

~ ~Of1UKOOBeuR u

m<JIJ

pt'qo

\ I

If

ttm> (~ 3,

QPyr

'/'1

tte no (t'I"Ya.n.btIII ~

'N10/'1. A(]!t1U u JJp\JtmW I10CU otI (' ImO

1ior/)1 lI{" UI JlOOllO ~ t O\J

(!

I\OU

<!crJI,(' <tlONli\Y 11 qrne cl\um u


t"r:'\6.trU1i1A

U e(JOnC1OK 11>~ r'VII nt"('(" UlOJ\IIj(]-

!) K{npffi'\J1L If4J u tteqe/lU npoxoq


~ Cn1'~

txo:llIt'IMWOrO

wTO

6t'-3

I nplI\OotO

t1j)(J("

u OllO<J-, X{)II U

110
~('
~y ('

- /}\J~w ~e

8 nO<01IHHO ot

eq~

ri\. 8). u QO

III~ . N 'tty(, ucx.oqu

1m ( UCC1~KO ffpruu
t~EWl '!('ttY

notiUW oro. ro

(J

n04fl

mqa. II!l r,()~ 030t0s-

rn()(~ l

PYJI

CUfl1 00I\)'lJ.

Owtti ~e ttOf1)OI\ItPT JUt'U .. ycrre

8~)' I'tef)rUIJ. r(Je

050 ~Id
CJrj:)aIOl 8 ~ (\JI<r1UH)'I1OrO 6
l fI)'Jb
P1l1O

<8010

~KW1 ~OCl1t \u.


ynpyroo

IIOU1(J()

aro

et1UIIO {IWI!II\l1

u 1j)(81)IIlJJmI
\N ll U
(1

()(JOO

P<!34('JIU-

()(' eI'oOt'.

83

~I .

,lr

IlpoCTO
. - '[
,

R .

t .

I11 .

11

.iS<'

l1Y

1'0.1

8-

lIlll.I

1 -l .

'

"1--
w

({.\!

t ,

I 1lm .

bI..'-1 .J(M
QIiQt:tll1 - .
IJ {
y.'ll ()UI1 IJ [

ll .80

m ~i

II I
1
.1 .1

, .

rq>

. D .

<.

ati1Uf

, . lO pORa,- .


( t. .

8),

- 1I0 , .1

8 li

1 1()

Jl '

At, npo
Ot: ll 11 l Jl3OI ' . OI IIJ1 Jl

JU, .
I1 ar'.
:\l.
.

84

l<

(" 1a'1

;rr /(

Do,u
ora 8 ena mooy.

ero COJI JI8X(-

. - moo .
. '1' . : .
. epeacal

. .
. .Rx..
ponpo .
-

JUO8 .aro.
l

ora

. ' .

~ Y3Id'I tU;. "

I'(IIW:

ro ,

~. 11t' ~ ~ otit'ro (
,..

orA

/"'(J((Q/IIt UJ Yf\l"l U31!('(1!1J

acn. oncy !!

1'tfoqfll ~ 1V't

ft ofttapl1'l,

1JI11)~ tOJllt

TCIi

JC
. .

JllO 01l.

IJI,

dPqdR ~ "'"" l'Ot9 ~ lnI(arb

yJO

". . oro-o.

t'e tI'mIJ Padrb \1 ~

,-

~. wiu JtI1\I" b8bIIIO

. 8 :

JI

~~8P~CIX

0tJdI0 I)03yM l1t' {\fJ'I(J{'1', ro

J1}'8 .

~QIj Ilr

, T<II\ ~. 00'1J~ tm

8JI . ,IUI

HOro ~II JI

r
~ .

o,lUi OJDf-

II JI ro

II.8~

. f'
JI R .

. .
r JIIO. 8 .
. . .

. r .
CMozee raa am.

85

yu

e!tto ~rm ~ 1IOIq)7f lI7IWJ ~ QCJIIII'W


no (IOII(J(j ~~. m ~ 11 CONflO'1Y (t1IJIO (p~
NI CId) tII1IJ1 I>/IO mOQ u fI7IIIII"\ ~ ({

mro )'CI1II(I. IIIII8 ltCI ttmIONIICO mqo 8CI1N J>(JI(J~


J)yQ

r no"uelllbIX ltJ()(()8
1pq flO mr tJdJlWllI ~ ~ yr Yfd, 11(~ ~ ~.1QIIOpIIqe't AlJ6eq u
Jt)rnL 60 ~" CtdCI ~ CIIOt 8ItII1\It
~
)(1

no IIIIQCJ"II nO~ lJX08 8(I'\) nt~-

(O"L 1.

~.

78-~). (1 3d ~ ' JfUIO 110 8(~

no ~ ctt\I~.

~YQ~ WPf'IIO (OAltf'lItOl'O

(fW1'fItUII (

OcrCII\blt t

. (ttCJI(I duI>" III\IIIOT, 3(l ~ IIJ)X, C1IOI\'"


J)ycIII 8~

U 8 t'1Of)OtIbl. IW'CI, ~1Wb" 11 I>YCIo

~~I.II>Y"II,~I\~I.I
rw (raR CIq)O). ~. IIOYO18 0IIf'1 J)~ ltO UI. (1
rI)'D

ltCI rI011Q',

mnCr1IJRt'I' I1)IIIenU C\"m"17 'dP CIIJmI nOl>d 8 ~ ~.

rIOIOllIIO ~. 'fO O"Im


R tIII4Y

...

fiortwof ON1N ltCI ~

8Cr'IJ.

~ dmIJ)Yiir yf ql>Yfd, U J4CI

or nIIIII&J('tt(j y8(lU'

rt'JOrnL JICIIO'IIIJ orpYOmIlI 6)rom l'01UI neP\J 1\

~JW BOIq)yr OfOIJ( CI10II

1.1

CIXtI (n8CIII _)

3<t

R ~ ow ~OffiI tW4'I JIIIa'1III.1 CItCWJtIII


~

Tmtj)b M(I{(YI>10T~ lt1fdM 11 IICJIIII, . UX D MOOttI.l.

.. t1t ( aWtt.I nnt(l. ~ ~ J1)06qntlJfl m>

III.I~. l\IIt1ro (ln -IIOItd (JnCJa. 5du 3dqd "~

:CIIPCU )!ICOII 'N

8036~ ClI>t1~I>, (1 I>~OI1(l))\1J)84 1l60. 1801llt'tlU~

OOU((IIIW 110 (11).

36. CI ~f Id1P<Ib'

flY pnII ~ 0JCPIIdII m> lIOIICI1(g lO"bIO ou


lIJ6 no m> ('fopot1bL 3 fImID ~~ 3dW. CI
~

..

- iCIIJDI '10m ItO 11 CYr11eQ.

~ 11t(J ~ U tIIIICIiit CJroIj)08ab

v CltJlb .,utO( 8 , rllt fll4


Uffi' 3~1tU". ~ "

1 8C1UJm)

J)\I , 1ft

I)1Id 'JI)~UJI \11\\1 "~T.

~ IIdrtJdU~ q nro I(J. 3(11U\1O~"1fO

_dt .

~ on mlltOI' IJ nyJIte'ij. ore ~ IItI)1'I>et1tQO

:1OIIO1 ~ IIR\ dX0800


)7I'II'1 <OO8rn81O

OIiNImL r10c ''OIO c~ \I'

ONI yJtIIIIII U )IICIIII.

6 ~1It

d(((llII III~7iir '"IlI mtl.lMuii (

OnOtlM RI\O,

norMIIII.IfI(I"

ItV3 IO'CI

~ 1J)}'(Jb. t'' \1 8(JO/lb


lII\If 40IN

fIOIIOt

lId

('''1.

1)7Il ~O {~tJ '

~O II(O. OOIWII t7

norp73lJThOI 8

\1 l'oopttOt' OA'I(J/I\IIOf 1)ll1)(lt80. t111tt.

~ 84UV " 88 U 8 (Ott mI t"(I. 3(1 8


l'1Im \1IOAIIb 'fI ltOd 8 31tC11 6MrO(,J(JI>1tOrnI
({, 1.

np:if

100).

1"\0(( IJ
D U I\ < yiirt' ueo 8) nyna I\erl\tJl"W III>Y'

qB

- cpme. ~U{' pyu, 9CJ111)bl8

et1\mM no 140

\JI"?J yornJ Q ~H

6 8( U nynOM (II~

) ltO MtfY'

t\feq)pyOe *,prlJ m\I (" OOOllbt1blM ''.


no

rpYQU (~Tafl 'P<lJ 11 6 ()IJ)I npNJt'fl 11

~y. rIomJpyQT{' PY~ (OOIII~ tttU, ~\(]! J

f\i 1 CJ<J rpyou) PtJ '1 Ite 'CIu{' , K(I( 8<


qu ~.

- npe(j(iClllbt' ~ oru et OQCJ u

r>60!1b. )IJ t

('('

ttO~

6qe ,,~rulO 801\-

) rp)'q~ 00 n~ IJ (].

Mo((\~yTe {) 11 n ". MR nepE'Qque . -

ii ..II roJ1.08bI IJ "uy. ( etf1)UI>YU{' ( 6IJtJI{' tI(J


1161 \1 1'ItJl\(' q ~\I (m ). He<KOJ1.bKO \)
npoBeqllt' I> nl10ru [JI<ltllJ 60~0<, bl OIq)A
rn ~nJi! ri\03,

h("i~ ( l\ef'Xoo ('('(J 60Jq>Yf' i

u (r.eP8tl '4!I'

\)) 3 I\t'r1IO nOfl()CKClUR Uott U r.o6JIoobIe 80~.oc """


T~ 'fO 03tfcJot

~ l\ npuKOCIJ (

8Xogy 6 C/Qi1U U 1\ lillOpy. Je

- (' qu t't1u,

et.

3lIttu ('{ a~ "(' '311~rlJ (qetl

H}'IJ I>yr reHUQI'lOO 6(~ {', fldUQt1 '} ')0

U l106U, rpYQIJ, hO U BQOJ\b I>. 3mM


11<.1

lt('(1I(JflbKO ( C1ll attAt' II CI U60

\l{' nYnKCI. t, 41'0 fkI1IQ n1l1t'j)

norp {'R

ue 8(q~ ~

n~

MlIe ll80J\\JB 8TO~OO Q ~


~(Jrn qUlI

8!) u 01 /\(]

(' UCnOf1HU qpyr gpyry tJ(J 6 ro

(j(Jj)tIOCU (. .

100).

M<I

10

...

.)/(

....

ce1CtyaA61UJtU 1!JUJC,A,

r . . Q ;\,1.
. ! ..

\1()8 .

3..l Jf .,
-.

l1 yr. ll.

i < Ji

1 rrn

. f

J
lO

[ .

110

mfe

I:! .

fi I

(tJI''Jj

~ PIJ1M .'\J -

1IlII.

u1

1.1

cJ3(] rl~'ItI

1.1

001,',111

1)

fOIOO1O f (.'qtUI u'3 ()(n

a(J1 I1(]~ 30 603Qeu

. J

I\YIO

-1 ;JII.' mt1IJ I

TaU CI'1. t1(W)QIJ

lIpDliUU ~\Je

1Ui ,

. 1

au 1 13 m! l)! .
8

;.

16 ~

fJQ OYQt' ~l.Ipc m

'l'fefJf\lO U)'

f1O'tj{)Ij

HOOo.'lytm -.... om

oNI ~(): (!metiC6 cero


TClfTPY

T(]I"PI.IC{1\\)'1lJ

11

~ n (

l1 8

J1TC,tbHUro

. 3

~1

{. .1. 27}. "J1:


ra. ' "

.11 t t , r
l1 n

11

31i. .

'<1I)II

JJf(.

. 1(0

l'.IYpo -

1':
}.\t

\tl -

. (}

CBoero , "

..lalJ "tlhl

" -

llSi. ra

( tlX

JI " tl

). .
.

llI

- .II-

1' 0 I

t( \: llR ( .

I). {
.

:JTO

)S1 :

t~ "uer'() . I 3 ~lCJI
.
;L 3 II .iI

, R fa < ak " .I .

88

nm < eatffO UIIa


~ nooo6tto . ~ 11 _bI8CItI.IO \1 1cI.

_C'N1J~6mJ6_~~
oQ(lOtfl IJ ~

lNUII(Jj

1\7* ft t'ONIIIIJ IIIA ~ ltCI m.

m lJI8L ICJI'OI)CIIIIVM ttCIInIJi 3d ~ mI.

( tO-.O J)Yd(1IU no 101; WWI (~ II~OI

_ IJII 'YCQN cry ~ oNJ IIIQIItte(I '11m

IU)

l-ro fII 'J1)}W) ~ \1 ~ 1IIttI'IId no~ ~8O'mt, ~ iD1m ~ IJ ~

08(JJ, ~ OUOCIII r>romI 8 lO'IIID1 CI<ft ~1t08If.

(IUIII,

. ~ ftfr

lmnOU ~ 8 O\JOCll\lllIlCW'Ol101) ~.

JItItIPtO

lIOOCIt'J mIIR IO

60 ~ j)ltlt1lU dCCdIIC:

lmO 1t lO"OIIt'r ~ ~ INI)8 \1 CttIb oJ.

00II8tiI lllIIPC*I ~ ~ pq

( 1010 00 13-(j 0IttI ~ I"D'IIJQIIO IIIII.


et 'IIdI . . IIOrQO 0t1d ooptf emo l"DIIt'f 3I\. " m
IIPI. \8 ~ lIIQ08 ~

tnII5i'W1U 011W q cwI8 terCIX t

IIA. ltCICCI lIP1I lI4

tu ~ 11)1'00 ~ hCl\CIOr IJ e\7IJ.

II

fIIWIX1bI) PO({N6nbaIIJ

no (

6 fl'O pt

lO'J08CI <WttOI1 fII06eq 1t'OO'tIII\J ~ 11

011. 00I'Cr'\ no-

mf1I) 1UJ(IICb. (Jt rwmt ~ ' - ~ JIJI , ltJI'OPX

IPI ~ ~ 6twaur prt


R CJINItJN IIO 11'1101108.

lId(

mu li ~

lOIIIOWmi lI03OIIIICJ(1b f

tJItI) ~ ltO lICUfO YOII4 " 068dX ~


IJ ~ yN))'PCIX 11 CIOO I>~ lII.\t

~ C)\WIItII n8QIIX. ~ ~ ~ 8CNtd lIQeWJ

ltiI 00tt:I ~ lt1! Of(JllllO \1 P<t~

'UY. OOI~ IJ (tqIO 8,

/"It

~ qmn
((1.

IJI _

(1 ~

IU1q)(IIIU1JrCIt'J

lIIIIOIIIrr j)OIII ccu 110 ~

mc-

ottd ~ ~ ~ ~ )'JII.
( 1810 qt1II noo.t (IC)tt(ItQI_ J)1'IPI no mG

m~

ua ~ of pc{n " ldII ~ JmIPtCrI

~ ~ I1IJU 6 lIIUi, 11 iIO)( m

."

~~(PIII"~

foo I''IIICI OIfIe\d" II ra.o. ,nro fi1

~ ltCNOf1O yro(i 1IIQIItO ~ tOtmJ

tqIIJ lOCnOftbDCIbOI ~

~(I, ~ M~~IJ. C(l~ IJ 8QII. I\oe

TorCj(l 8mI nOOil ~ lOIIQ C't'In ..." ltCI ~1QtY. TCllII"i 6

ttdR C8II3b

no f"YOO(J TCIf1'J).

IQ'IIQW"\ Wf\IOCJb IJ ~

tI(II

/'VI'iIIIO ~ ~ CtU

\1 83P<J4j\1 DO

mI4 Cl1IIIOIIt ~ 3tICIN ~ OI'1'a. f"kJrnlJ

t()(b, noQO\I ~,

D't

1000 lI\IPtO ltCIqIJmI (8.

m1OO) IJII ~ ttaCrO'1 1J)}aPJ -~

lICIIII4 ltCI1OI.IICIt' ~ni I$IOCJ. l1li'40

8(t

lt PNI 'qllllO(R ~ ~ ~

I8-

8(1W(-

dy (omI CIt,Im08

TmfIIbi 81'1Q1JIJ) ~

~ ~ ~ 80 ~ tl)o(i 1\)'.... 1040

,........ ~ C1JA ~ lIiDrO 1JI~

I1 ~ CI1JI' ~ !n. 'm lInIItCI \ 11m

ncma. (kj CIJCWI. noroO ... 80 ~ nOC~

~ l'1eC'I

ftJ'A.t 0Itd tr ~ CIIJ(j l'I01!ItUQI\. ottd

t'OIIt"I' ~

m. ~ ~ \1 00JIItWJ\e'CII1J.

E'CI ~ 0Itd cooqt ~ ID () UPNO. tteOtlJO(IItIIIl

fI01UiId

)IIIIII f'UiII' lI08I\IJI

itCI itUX

12 CIC08
lImIO

6rdonoptt.

fmJ 1m) niI ~ OIIIOIJI ~ - Pe1I

u 1CJOC 1111upt16aIN ~ _

Iq)bI8I1N31t)Q CUJI ~ ~'OO POOd ~ -

6)'4 10 fPQIIbltCII" 0CJ'1IL ~ CrPntOIO _CI

~ ~ u IaIIIIU) u nOmi" m_

coero I"9'QtbIIII'IU ~ X1QII8I(8t"ao fII*I.

CD. ......... ~~~.ClNIIIQW

Ib'Cj(I ltdIIIOm]j J)~ ~ ~ lOtW8r-

MJR'lIOO IJ

IDJI ~ ~ I\d13CI ~ 6 l1*CI q

~ !Opf1JtIINO 1JIOIII q < wprw. ~ IOI"It

meI11 ~ u "" ro1 A)tr. ~ of or-

ot' ~ ~1j(J(

IItI\lDGIIJmL ~ JIItIIPtQ iIfOIO 11 ~ ~. CJtO . .

I1 ~

fllIm8IQi 803IIItOO iaOO JI\&

q lIIIfmIr

~ 803r"OiIIX1 n m'i u , IIRJIQI)Q.

ecRro

89

UJ6 ,,(,

. .

. fi'8 .


. . OR8Jl en~

r.mpe.

MOryr I.10 8 .
-

re,ll
,

orueU
7tt " . ~ u ~ m> lt(I ~ rm.

~ 1\1tI1 nQ. O~ ~~, ~

i(J'

nPOJUCO JI
.

..10 &
a81l8r

4, (J'I.r1~. ltINI ( ~

IJO u nlfIt ~

cIIcIi lWotUII (8()f(j ~oO .

3mIt

8 IIOU ~ II

fI4rn opr1d7 ~Qd 8d ~ OIU ttYIIOIII. ~ r71b"

.'.

.
ocry .

nyre
;I .

WIU. ~ ( cIU1 ~~ mltt OntO'OI fl\I'1

.1

~tIItJI JI'CI'\ '1

fxwt mooQtfJQ (J ([1II8)Q 6yQm.

.'I

on npe .

. yIOf

1m

OONtoU 117'. Of~ u or~

IIYttt7 wpl\8).

~~ JI\I IIlldM l.lII1Itt11O ~ ~.

. '
II
. .


. .'I <"...'ll;C JI

rnyoro re"d..'I. .
lUl . . .

? .1
8 .
D .

fll(lJ(l

11
....

.U ll6 1fJU1

~UI

re 8 UIJJ.

D f fece. Q . .\m
- I 1'81l 11 cr.<l ...

He06Y38Re If ff

...
...

'rcl1 11

... anr.

}{..'lK \f)'

CJ{

1 l :

II

80 \f1'I I

~1

80

rn . t .

OC''HOCI1 ,

.\1

I .

ry .

, - .

l ).."J(l ma. .

[(

rtt

bI mxofibl qt? ~TOT 3 tI,

ott orO')pi'T Uf1 60 ttO 3('ff.


(o:qorO't!
U TB~.

6t'U.b, C\fI lJIfVtft\

cro& U O/jttOO ~

OO!IJ. JII1 U G\1J'b IfIU t1t'

U('

ama oof1 axPQQHUlI npE'Q:IHOffiI


1!Om~ ~rj(J. 1("I'('\JK\!. . ~

jqt:;POBb

I KOG ~IU

().

- ::\f: I () . 1 mmao
"'tyf

}]

. '

t.M

8.

81 ,

fJlf

I II ~f.

ui

3I R8 a.IO -

!. ThJ\f

8 n

8ftl< 8

JfI1 f aJ'

t,)

01 f .

.'I

Ii . f cblc.ae R
IffihI DJIIO' (rru

. '.:[\ II() .

llll6t 1!JU1CAf1t
T~ocepOH

npe 8

.le }'n. ) ry

ft

., . 1J , D
,
. ,'!

, . n..1),
. ;} tfu,

Jl. 1'aIOe
ro , IUlI' lq>yn

nyc. :

nOkpoB r ro.

On
800 l . I .

92

I~

Q((} IIYHffbli} UX/l

(1J

OOJlj I'1NU I O~ t mo, ~uiJ, \S tte

I'ttt "aOOlIblt: t 0I'iII ~)'IDU IJ etIII1Je roq-

IIIIIIII.'r I ~O {ro urntm . upoqa n!I

~ 8~ C1IOUX ~ 38.

\Wb , \I 00C0Iffl] t. OOOOTB.Opu

m p(t(J)U .(J\ qeeo.

03(IOC.

~ Q(jttaKO U1

lOJQ 8 (" ("

6~ ptfyMpt1O OOI.
CI(](j ~\l\ro YI)08I1",

<r iOI.IllbtlO {IIRHUII U ~ 'ettU MecJlla. (JO

fIJ1X ~ ne~ 008~ytX. ~ lQtll 1' fio.

1\000 K/I{ eUHII](b,

t9~ J( Offil, (1\!

\S

m. 3 r-u

I1IO. 3j)('{1U U ~HU

f8O\)e(8O, ~O/IIJ3((jU U ((JO(JWllJ3,


~.

)''IIIIII urnblTIk1IO nD6~ (~ ~~. I\O

ne(jR 11ffU ll

ytlJ!l.l1tllbHO, e<J BCt \hI' . t/l'V100 ("-

lc:J n03I1(JB~bHO 6(1 ~ qtte6UK, 9<lnUCbl8(l" O~

~O \l1 "I'IArn1I

t1UII

\II

CI<III (] (J(J

4u~~ {0<'0"11Ue, 'J)UY IJ ItOCJ)OetNC', Mbt\IJ U ar(J'

1 (:'

CI\I) MeotIl1 U

3JCU /lY~. ; Or$-

<l'IJR ~YtIII QO HOOOflYIQI <l1tO

.1 Met1cpy()'JU,

7ro QO

(JtfI, UQC] \lte tle06xo/j\J no ~ 11 ~H1tOI ((J(1()-

olt!o'llO. ~eprenNJU ypooeh,

It/J{

~U/IO. n(J1U)ff(fl,

YJ'Utd f"'()' ~ OO'IJ)e6HOC yreuJeUU.

fII)I.'II (~eij <

('8~ ('{<lfIbOC1\l nP4J 1\If((JCW"I1J3tI1I\! , OT~

Qr~ ~ Q1t,

3w. &(J U, OIJit1t\D, COBOOOOfb ;


MU

J\1tI!I. OC(J\HblII , nOO.OfIbY ytlJue KYflbYP.

IIIl

f1XIWI\D.

ro~

(' ~tt.lr'W \JIWJ"\IJ.

~ ' ~ (~ 30 (BOOJ

u JmW1 t1OU (jcJ1O8Im'I1 fr Otmt#1\!, npolJ(J6 m. 10 ~ (~


~ mm ~ )'(I(IJ

~ :611 motJI.itIIM. tte 11 J)(W'1tJI\l. 3<:J 4J ut

\JIf(',

~ 11~ < I1OI.DI ~ ~epruu, qornr~eU

~M 30, \nbI1oof

lQI ~ 00fIII)\j ~

u <XDeU ( (6)'1\11(~ tIt\J11. .,- B~

Je1mue U3('eH\ItW'1 "'ytI!I.

ffl] im\ IJI1

p()(\jIl('l'(Je'I' nOCJI d, f'l(WU1I u

~ (qefIe <I1N UH

YBUgue, ~

U \Ii(I
u('

~pOr)XIUPO!lli

IO'J)eItOU U ~

00rtet ~ nouaHue m1(

l.JI"'Wr ~

~(J~U

~l1bl(j II
(<.wtt ~ ~M C8Ot'i<8 '1''(I(tpotta
110 U OOeqe11~ )'lJtIIL ~
~ 'JX ~IIIIX

II(IIbI\lJ('/(

u TtJ\e

8~U~

, /Ie I1OlllOCjarnJ'l

YW\It

(1!3f) t oot'pxocnJ

COJ\tt.(a {

pqOOll<lBHOO i('j)I'Ue(J"}. ~ro Jt" (]uo f!el\OJIi

6oi1

u 8lIt\U

oruf,Uf1 cpeq IQ1. Ot: 6

~ '1 6anJ.Je JllVtfl1UJlJt\(J

11 1'.)

01()()

t\ '1 mlJIJ!V'\

reoe ({'1)()..Ie u

qprrue

~ t'OO fJfa..

TO\le ne~ utt cry!(]eIOI.

~ { UMee go.wj ~ I1
~ { II.I!Y, ~e otJII<e'II

ypotlR.

45

qo tIo/U\Of

nepuoq 'd \iCU ( ~OPOBbe J1<Je{j liyo.

. l1OO<J CI1Uf1 - 3J)< 60111l1 e\Ju.


pe~ Jaru U3Met1ettW u eplet11N.

CoJ ll

93

~HOCb . ero OJatYI


IIR. R ocra c~ro
cecya.'loro 18.1. !'
. . cor arpbI ,1JI

ero MOryr ero roPMor.

19 40

OCORJDf.

t'hJt' I()Q\I t1ot,y6tJU. OOJ eIi

~\8W. JOIIbI ~ .ltlel1 (~


et!q. C\JtOO. ItttItUl1 l1t' ttyllQ(J Q1III1Ot'
/<I1\Je.

TOI\ 110\ OttU

COU ~

JII\IflI. ~ oro i''Ut ' qlJ(IIWJtf.'.


T(I( IIt

no ux 00ff1JW'I. OHU. Itt' 1'IOI'o)'III ~

00iJ0DIIIII.!. ~tll (ut.(II { nyru \\I1!JO.


~ qye8I1Oe \i"VlffiIJ~ U ~
eqy P3l'.1t*1U c/'It<f1U

{8Ot'IO 'IfO.

.
. OCJl

40

. .

.
.

))' fl

. .

.1JoYe aJCO .
r4. "
.
.

wrt"...1 . Iol .
OCIIODe IJ .

I!JUlU6
OCOJl ree .
. .
~ Jl8.'I . cera

. HaCJl8CJI OJI(O
, ero .
. pyJlO . TIl
OCJ11.

. :t ( JI )
,
, .

. oD3
. ro

.
. Ola fl.

. ypuot

r
. Tho
eDof

94

cekC-)'

( 7u
710 ~oe p(lltetlu nOOC\lte 6O)t'r /\ U. u
\JfY no 1m fI {)(]\Ie(J(', '{UIl 6J
Yf.1(8 blJ\(J oqtlOu (~~Y" fl)IJOtia/lbl1blU nao,
yr'4)(J~~ J"\O noyrOlb { " r~

00600-

. IIO)\I1R ( TO/\\V1, Jj W (d/'1O ~f1t,


teuJ1 nOJ'lffll{

pen, OO36OI'lb't ce6~ l\

d34

u 8

norpy

()IJ -,w I1~KOopoe

3(JNttYTh 86rmIf(](

1: (30 UHY) P()(fI~ 8 mOt' b/tteUlfPM

w IJ =JOI.mX. uuau
,

rt> -

p(lllu 8

B(I!JIJ

re np\l1uoe l.N-

8(IJ.J

'q8(6tl

~, npepOl 6 f(J-ff flPOCb. 00~. np<iie. 30 ' 3, uq.:IlIre 1~xue 3B1J(U.

tIJ 1:VIrnO~

(0600 t'a/Ib, ~e. mepoQm I! II,


~ CefUI 'OC1tII. IOOrec ro \, ~, 3&;1Upa(ire
trU 13 IJ .(). 1J31 ~ lIu, ~O

.. CW,l 2: (30 I'1\JHY) (\l(jUJe (" nPI)ij trnHOU \u\U r.t'ue OI\-

0tqmeC (~II, I!t>I60{1a1!re, }'CtVI\ire' u uo~ . ro

( ktq)blb/\I !IlOIJ. ~ ( \) 30 COW1

tkIXDqIJUI 8t1Yl1\U
poelU

00(,

6 ~eHye

30 ~

ja ; peI"\ Hlt-

Iel1UlC" eooI\b .

ro6-

tI"'I (', , 'J1'1U. ("f<I1b HeUTpaflbHbIM ~

l\'N'M ~1011 (Jp(lM \l3

95

ll

Qq

notJxotJ Q

yae-re. 8 .1. 8
.
. .
I\)'. l\

OJI .
.10.

.
Jl .
. .

ryo. 80 Juoo .
rl I 13 (_".
.
Il . Jy :.. . . .

nCUlCb IJl ..1.


. .

.11 .

: . CIL1aa.
: .!J .

4.

97

rflBO

l?

meOp1teCKla; n8 '1
.
. J1
, fOH cepJ1 nIl)'1

f( )' , h"O. .

(-

11

ry
.

:1

0't'(J"! 1

J.\t

J1 'IO
.

. 'J'

'fb . . ""


r.rn

13, ro l'

lIan .

(50I.ICO

I'

CJlh f>~-

l C.'Tpa1t 11 ilIOCJI,

000
)

~~J1 )'-re (6n

\1\1 \1 MUpe

Pdoo

lfJB ... bl3(1{'

(e6R CPdCb J (Et;ryai,

N " "'"","'"

ac("IJII.\Jb

q 11Th r.r

IN

tt/k)"

rprtfbl 'J(]

ro

Th

Il

l1, l8JlbllhHi O"r .

[J

. OJ

CJJ . J1 '

J'l'Dl1

u, ~ \1 '

II!):m. 'R

n ()"~

llUopot? OIJ.I)'I',\J -q ~

t: I' I
. .

. f(CYI'':\

".

cOJlb

OC1"aBaTbCr

l10

f'l1: l:1(' I"

bIM .
. Jl

t: ' t- l' ao.ty flIl moo . K<Yroporo


3'' ~ann<aJI,t " . Ji

". 3<1D

11

CJI,

~ .'l1Jl1 . ill'Th,

~ m.

pel:SO

HOCII J< }f() i. KOHel\CC .'DOo


I1t am fIOf.

'l

:l.

a.IO"t )'

na .

'Iyr I;! "e-t aR 1'..'1 relI:rn IcI.

31.

1'<.:sI. QI

ar aJ\'

- :

. Thpa na

tl. n,1l~t ( crpacmoro CCKC<t, D


r. aa'J'~ 1' JIOC'I. p3J1 lie
Bpet .

98

1()

. .n~1:(~

.,

8f1t.u "!fiu

.

1<0

.. ,

Ii -..

U.1l

ro. .
Th 30
. 8

('.1 . : JI

I\ o.rt

8 '

11 .'l

. c-rn8(' .

.:

a.'bHbli:i :

'1'.

I\ tyII

1)

. -

t .

.ty

. 1'8 Hlili.

C1i. . :

lI '1 . .

bl..J

f .

.'um
JlJL\1

npe

'

' r .:

'"

6( CIt ~ett\JR. nl>O~UI\1D

Cyl.l~ noronopa; "Pa:~

~ Q 8CIIIUX

IO3l1 tq J -. 1J

\J ~ <G<I ('6\1-

qdItII" CI\I ~ . . 'fJ'IJfi

no Iq)OUHeU ~ OquH

\1

l. l'<l 1.
!\,:J~1 l
.

nyrl,

ro

<etIt'e OCBOOBoUe ffPPUW - 1I0000tiI 003IJlJU ~

!I 6(J\JX

. '~ I:
11

OO(j:/(u f} fbIlJJfflUfl 8 /lu

I ! yroll1'.1

. l .

tfyMHX

B(1J>N lIU1l)Pble

~ " \)CI

requb 8 . IfO <! npu , umOr'lb~1t TaK~ nl>U"

6J". qlJ

petm IICIqO

IJ 1\(J0\u, IIOOpe IOxoqu QM Qf1m'

\ eii ~ (8U YQ~fllJe 1'1(,10 ~

81 .'ll1 .

('\JA Ub, \J f!H (. rfl.

11 m

we { fIIt1UCJ {f!J !3OIIIJ cnodU -

II

lIOO8bl\1

lII .

13)

C'rI06llMIJ. u ~(t1IJ1I\J, OOq!lPl\O. ro

H\Ie III\IJ NOltJ Br1WJ~ O\lt~ ~O,


) cqe qOK(8lJTh

rnoo .wo.

h \Ire( 'tU'1IJ (eK~HIJ O11\pbfilJlV"l


Nf((f)\I"1ffiuU. I>O\J

tj) noo ,OJ"'t

99

rgu (JrQ
(J/lff 80u/l u

quu

qllff /lu

(()(1(JITe (('() , ar ~ ~CZJ\IIe ~n~

1 l6()G

fIJ606tiOO (811",

j)OCllal\lyUe

~ t. QO('<JOIIJ ~

t)"R vx,

nP'J

rll)'WU1f < IJ '' M~ f

Ortll' nr.oC

u ttcI<iOeU N06II,

8(J( ~q TorQ<l 11 Q34

mot't.

qo (

{cn.t N.o QPyr )yry f)(t lt1QX O/"VbI, !)(4 -

1w IIW :

\lIiff,', opbie

QPyr() 11.03, Koqa

......_.j-..-I1Q J\\llf\(JCJI. ('i (1\00 ~ Cl n&ey\i-

...

lIIo"

63

6 O(J 1Im1~ II)I]Q1OtI_

I\OOP

aue qN

(' YIIIbl'IIUe

{(JfIJM~a. COJOIOlJe lV1ut

eql\el1~ ulJf.' t'

IJCnl\U n ,

KQIIIqO(O

~ttI

Qf>yr

00 15 \!.

C'U(] t ~POeQl\l'1U U !I)YlIIlmLUU


li06oqa

3(]

R.

/I(JI\

nlllln'lPIi.

NO<J IIOft)O ( '? f1)CIIIJR ~nax OOJ)


(' \tI1iffi(IJX )'/1)Q/1tU1? ~

11 OJ\(] nonpot O(MIJ'IeGIyIJ .,1tl\J BoOTU 8(J

~b TU lIIJ6o&ro 3, IlOOpa ot11

(' 7d, III'QO 801'1 Ii"

eh tta 'f1IJ &('ttIJI(' CfID6(J?

~. O~ &ro Q'

mtJO\4 ~ 'T(W'1 no qoJ\et1l1CW1


~ <J nooc 1

8~

08OltlOr cooro I\IJ, Il1(J('

.. ~ npoe

nl!filD'l

IN~OOb rn,

yqaer

6(1I

06

11J1IIIU1JIi1 (1) U!JU u:


~ . qoBepbefb !)

50 I\I)(I npoucxo

II)(J<Iii' po3I\lt1blt' 38\!. tIO

~~, nOCK(){IbIQ' U<J Jr

1'1)

flIIIQIt u3 , 'IfWIt1ru

!1pOOJ)(II(B,

11>0\oUu )1Nil]

J1f)II ~1tIJ\! e<i fl60l fj("JJ)e'N roopu (J)Y


tfCIr'1dm. ~ 03ttfr. 1t IOOf1I!( (' OJtlm5('
\l' \ ern
U. ((JfI/I [1\t(] ~ttU,

1. 00

Th

lt(I

1J>1~. OOI!IIO <Jj'dl OMfTbI,

cgt'Mure 8 ero pot1 Il[, nl)tlJl.()H,

nu
p!l"\et1IJ 80 "'1" )fXIx 8(j)e, <l~t U OnIlIII
I)O \J rnetl.j)O 06x tJe(1', 1ioQ<III IlO3O ()IJ)~ Plll\I'-I O''l'llllt'

~CI

t' ut"fllRl\ee

6y~ 8 8 f1!JIIX ( UJ6

tNDt"I'DlIb/U 6Y~YT a<JU ll)etI\III. ~


10U Q ('t1o~

poq OO~

ot

o(JtOro IJ tNII, (ef wmro


, n pe{JQ~t 8 C~

nmrvslPl1t1om.J, nO~LJ cnorottoo OCnBab t1O, ~


!I(IJJffi)

ameo

rJI

tI

13

{et\fYI1I\ n03IJW, IJeIOUX

.em J>03AIi

101-105 IJ~
8)I06 I11'1/\:!i

lU (J l1I~W (nOI1TOHItJIU ()XOQ

~. } nt"f ~ '\II t10 ttW. Yt\J rnOU

mrtt.IlI - ~ TOnbIlO ruoo

., tIO IJ

06 \10.

AUecmt 00i(J - U<I


..... lIIOIIIetUU

1'1t11 t1e\06CB08a

( re I"~ o6tIu,

""1Irr

(~LJ

ow yQ. 1(11 IWIIII 03'J (If(I

: l1

101

jo(j 003U\JU !! (U1)W\8)

otf1)G\\.t)}'fl
!!W)('tfUIJ

OPfffi(I

ttI.

0Ii0

J\efO q\J'l)

/J( I<IJ( 4Jetr

C\,lYJpo6(Ib 1W1O~

(}3MOIO<1'b

nOCpeQ\1BOM

qII\J JiJ ro6<''ro

(] (\IQI1 ~ ti(] KPe<'J\(': ~ h(]XQ(JUmI (.

j)O({!ie11t111 n03<J, l\Oopc ttll1G II)'~

(e6ft

qOO ~ lI66u. ~0tJ\Jb nplJlm1~


!)(J(II.C]lJl(J1lJfI, ll)'oe ~YKo~ye \J ~~~

peqrJ QII

\Oj)

tu.i IlfxfJ

~ I\b
" O(J

IQ qr tIJ

OOU ("3{]qIJ, 11
~Of1UJ"~ Q

IIOY"IObI rl\Yoo~
\It(] {ft

6I\OCi\I CDOOO

nl1

t\tI/I I))'t1\J/I qOOOlllefltOo q808\J

1\Id

POI\1I J\IOD

q 6OO'\l1etl\re

mXi tI\J

qOJ\lll(J lI036yqf1,
qocao~o )'IItII..

102

(] et UOHU

~(J nOlJlI nl801\f1t y'IIe U

lIIe j)OC(na6lfbOI m

f1>OOP<lHC'8t qoI OpO'3ll (<. (11). 117). 6 QOIt100 ~


\IICI I""1Ot' 6f,U1 ~~yW J 11 60tO OOt1U. 1CI
oOO<IlW)J
ooor:

l'0J

., 00;80,,"" 00fyub('R J\60)' \lf\J,

~\l1e P<l1)\I ~

(.

etIYtO m, nOCOl\1>Y flO

109). O~ oU 003

iI>\N'1t'pttO

20

\J1)1. I(t ~6801 6(1) ~ ~1\eb .

... rl\y6oKue

6 ' ~3U(J J\fOO nePU u3 U.


o!to t1fflaef llU1bIU ~ u yfioKe qUJII
P'J \\!. nj)(I1O(U ~Aet1iIe. CblettlJ
11 !6blwttt\lt. orQ<I ~e yqOBOII.IOIMI,

nryUt r()OCO ~ n'Q6(J


3t'Il~.

. ft !
flOO"lJffilR pu ('I((]II not

~a (J3(I ncocr (J\UtuJ

( ! (. (1J). 78), fOfqtltMIHt.'K('yO{,bOOU 'It1t'Pf\liI


11 CII u. aU coopwI(<IbOI n tJ QbIlJ(]Tb
8 )'t100>tt. l.f 0!b!J\(1I 1J)e1ij

JI1

10

~ NOO08 (OUNJ "(] f':1 I OO1J UI,I OIIbH(] <JIVI


'"D1'" tIOOpa I1cJ

00(

lb (8 (" 6 Y1j)06~ (

3et'1t1OU ul1U, nll n()36011"" r"y6~

pOrtUKItOBI ,

11~ Ol11, T(I( UCl1 poCI

u l

Dt'fI) &\ffi'J'Iu

.. I\u
1 CJett)

J>(]J\bl1(]11 O!J1l, oroett mrqo OM~poe

(J)(Jl ~. u ~

'1 nCO\J(f1

y~, 6 " ~erot. IXO' 003qU

f'IlUi'" l\\I1rOM qu t1YJ)Q ~ iiou.

.. muu

1oU 00300 8(nOl\bR l'1j)(I11Ne{1W tqe.

KorqO HOCYnU

no~ I'me, - Haf1jtJMep 8 , ~


()('8)', ytI10

04

ou

Bouru 6 iiOtrJ

I\Io

mepequ,

ufl noq:flqu

oI'\ff()JI f103,C] q.~ nOQ3!>ItqIJ 8(lUJ('u

~eprlN ( IIDpOIIOro COOJU". nt\l1O

{()(JUWI B~
tW'\

fro

jare 0tt0

11() )'<l1, ~UO

A.\lfa I1l 8HYPU

1u (lJ(JU t fI

06D\I1ItJ

(]

fOt\OO(J 11 00(1\J/1ie cynH

E'CfllJ 8

)'8(1~t (eI! (>i,

/'IO{\e lJ're

' HOfU u paCCow, (]

OO'Uf)(Th P<I((fl. [l(I'\) l"e (1~ rKa P)"IU

"tt, (] \Jtt(I

10 MUt1YJ '" 1'IOq3II(J\U

'J1tJj. (jiIt'OI 6 (0C10IU ;peu

(nlJ100 110 rp ~b IWoetl<l

J6oI!/'Q1,bl. Me<)fltHt:I nOQBOO1I tt

ttee.

tItO f\otI/tt'(1I 8nq OO<l

rnlOCi ~

cro

t1IE(1 8Qe~.

rp qb MUOP
1U

~" peettU ~ rtt'1Ne <J8

mJR

IfOIJ4JU, qo~ <11'" !ID. ' d1U tro 'JpellI:I. .,(] I1O:3W 0110
1 UJ\UI t{m (]ItA, He3C1OOC\"lO qeOCW ~epa.

. l\6 l,m
7ro 6I"'\O l'C)!IrnJI \J ~HaJI 003UUfI 4
3muU ro. < ll11(' MtJY (J\U1\

8 10 J\Oe, <)NdIb llI\IJ fIe(I CJ'IOIIOUo,


1!(("tJ1 Q ~{' ~BIJCUO<IJ

poetm. llo3 008QI\JIt OIJ1OY UfI\J ~


(I (1(1 urop tIU

60 pen ~.

OtN

('l\O IJ O((J1'b yr qpyro. ~ue ttJf


D/1O etiI.

105

fJ6(J

13
~

. t)

n,,

~ .

bUC'CJJ .. m1J lffltf.

0/1

1)' ,Jf

, IJ'() 11

~t,

R OyrPH .
8JJ

1.

o~a .

. 1
J"lI1

bJXae~.

li ,}'

. aJ V1 -

ynocr

J.

"

". bUI '1. p~

. f.
.

1D

. .

HG

I.

KI1:."

.'IR

l'

'.

. an-

(YI"raoro 83

. :t.ttIlIlH\lbl jf:fl :

.. ry "J ' I u:?


1 .

"

rll eJ.lli

. .

11 -

. ro CUf ('.illO

JC. I

1'0 1' 0 ~ 1Jnf 1\08 1.

11

'111J()'1'

('8

08 .

Ii

1'''

.'1

11

/Ibft\o.

'<

.1 . rrp

Ji

ll ,

'0-

fO pcrr I ..1.

ICllp IJ.a

J an

}, ypani. C~I

II.

:. "f

tl ,

. 011 "

f. u :. ('

1'3.1\0

;"1. (.()

10

l1ry .'\10 an h J I1
.

D u CltJl ~
' , 11 ,

)"'Jo : l :>

('IIOQ()t: OI< . .,,1


RO.

I1

II

D (YI. m

1 .

n (. .

. <[

106

. aJ\T

.. r

] 17).

blllI

J1 . :.

RpOC .
. npoc
OJI ra.

ra ro . Jten
. O'1'ICpOeC
C11l .

" J.086 8 11116


tUl (. .

109) JI

~ .

IWI(

11 8('1')It' {~. 11 ~

'

, - 8 .

ero u"\. otat I ~


OrtmI8 ero \'lCUCIUI ~
)'IU fOI\I'1IIIUII nro. lI4IC pruu XOQI 8

.
. 8.
. . .

MnClC,l (

~ ndp~

U 1tdUIeI

,'I .

IIO/t4

( lI8Q. t ~ 8 J{INIX. CI 8

roooN. 8 ~ C8Ott'IY (~II"

. OlllDl yr JDO.
. cd)e

~y.

R~ lf1'ofi dJ)OUI1I(II ttO (~

npoow : 8 .

(CI"IOfO.

YJItIO tIO("IJ)OIII "(1 n'J)W)'.

<1 TCIOIIt

. ,? nposIJl1' JlJ

lId nyb ~ CJIIIX dmt1'08 (~

ora. or,a JI eal 1

flP/1IU. fltIO JI tNl)f'40 ttr lI'IbI11IICII CII

. 80 JUO

CWt JII'UU lI03tUdJI' J no "t. " ..


'fO (] QOItIt ~ IIII'Od rIOIb IJ

1'0

otn"8

. .

O\far N'\

ttmOQIIIJIIQI OIIII noor ~ ~n

: CJI .

mo"'\ <1

ICJI' OC(llUlb

ero

como .

(8OJ u. U ~ l"I)e(j (~y ...

I1 ..10CL.
"'' . .
.

. .

. .

. 8 ro . ar
.
. IIJI.
..

. .

oma .
. ar. .
. .

3.

107

m6 1/,6
. .
. ThK ~ . on
. . .
.

. all

. . -

1YIO n poc : -.
. ~ . tCa .
.

npoRJUl

cyrh 1

.
. o,aJO
.
. :
.

.
. ..'Iar..
. n.

cJI .

JUIIO 8&

8OO11tw. molO . .

1I1J'JX .

CJIaeaI

. ~ .
ecJI .
. &t.

npoco-anpoco .
: JDOo. . 8JC.

ae"J: ed5 JIo


. moo
CJI: .. ~ae

O.llY 1'0 . MOrna noy


CJIR OJ .

. .
. com.o
. .

108

tfu(!f U
K~U po(jO " lJe ~ nnte'p, H(NIJl1OeY

HUlU100ettu{' ~ItD.

8 ,

10

O1l11YTb I)(!

I1j)OQQOtlJb 8C~ \J ~ ~ dt>,a MeDq yrl\Yl'

nOlO

\JtffIII()(Th IJ 8(] oOOJM antt oqpo I'IffiI1OO!Jfb-

00I06.

( !W'P(I!CtJ tI1b 41Ie'I1 .wIJ.

no 06

I\e

( KpoanJ / ~\J)', (()j)U~ <1

yry I\la. (\J(](ie( rmnet1If), O('1<1BNIA ~


' j)(J((uC1l. ~O ~ec ( Tt'I\O.
nPOC~ ONralffiJPJf

OOpi11epoM ttC:I

<I1J.I'1

ropoooe 8pt'" /\.] ~OO" l1O\J)oUKy 110 < (Q\!X

tm.

\J

I'fO l ~11UOTh

no ~Hea

qQ1

f1(

oqttOO

\J 40MKtI(I

'I(J. t'\

P~I\\J )' Uli(J

Ten

u Q~

OItO

nlla

u norel)t'

Q!lO

QPyro BTe1lJ

Cio.

\ oro.

K(JI.

nUHra yqe nOet.t'tI

0011,

qu. ~

UOOqe1 qOllt'. ('/IO Ofi ltb ~ralb('ll (a~COffRfI-

00, oqao

B<I CU

{I\eq)'n f1)Q

P06l1

~\J Q6\J('tt

I3aN1bI ~H('pruU & t':1\C qI.Iet1UfI '3,


P.O\i(( ~)'1b(A H(J3(J(J -

pfflI\('~UU U Itt'lqElYll\J1'\1

3pet\W 8u \1 f1\OOOlJ<lO

- \1 f1\()(qu. fI
ocaoii~(b nO<JI\IOJ qpyr 00 KPOOH
N ~

r-wy

t1 , BoiiglJe roo o!>i11 ,


6, u npegnj)lll1\JMooTt. ( <1 u
1ft Q f(Jiin><b (t. (u \fep.N I1t'01OJ\bKO (et\JIiQ

cr.w HpaBUUI IIOlrn!i Meoq fI6

tI)(Th..

tIII

Bp.eJI

110t'

91'111 npoH

(JflU

dru'll

HOBt'Ht.IL

~\JII f1\J (, \fp.

fwt ffltJ

103). (

u,

/\ OO{JXOgUT
tuu, 1'O-

nOfi0 no.n1

nfluu ~t1, forrooo \JX nQOl\ur.

orqa )'CO\Ie. ~ur~Cb ;oU cpytyj)tll.

YQ

u ~ &t'qa

- aUrU .

6 U
~t

. ~'

.. ~ty'If(
.

'80.1 .
. . . 8-

. . .
. t-J1 .1-
. . . . .1ht."

. .1 Jl.JI
. . :\t
. f(.
,10

. .

('. .

~ . .!JYo .'1
.  ClR:\tecl\

. f . Ih
~I' (''()(' II.

.'1II . if I' (':

1{

11()(~PC(1'OM ((),l. Ul\l',lro \' i .

t' r .'1ro

:\tR. 3
. .
!I .

l-t1'e (' () I18' (). ()

(). . 1\ . .
..l0lt ''
:ia ).

J\Pyroro

nm .

ocra ('1OtIJl :matt.


H~MY " llOJtll ,

.10 IOt 1'

cyn..

}~t.

. t~ .1 r .

- '1eJ(O yt~
llt.J, 8..'1'1RIO . o..lbKO MceT(~
t h ()'ILI )fQ1.

Cl .ReIt '

CTOell1lhlM.

.. 3l1. 1(8)( .

. . e8(M~ (~". .

;Ja . I\. lllf>tl


~

CllOCOOHa O!lhKO ,l.

'Jvf'

:. .'l.

11

I. aJ(T

m8 tu
.. DlIJX

OOblmJla ~t CIWIJ ~11(1'8(1 OIIId.

(rattO I1bI\ ~1't(b 1\

"'<r17 \ID'

nPO1C8JO. .

cpeaJICJI .
. ro. . . .

HJI. pRaJI. 88JI. yuoall. ocnamno


l8Jl.

. yr ,
. - cyr
- --

. R.

yrp8 .
UI ..,.. .n8J.

.
l'Jl ecll

. ;bIX .
JI
. .
.'UI .
. ny

. oJooJI aJI oona


. .
. .
ln.

. IR

. 0. .
.
.'I.

~ . " .
. II

.
:


: . ?
. ( ).
.

dU 66

.
II. ro
IL1. - -

112

. Q1l0

. . 8
r. IIW

ro .
. an

- npe , IllO
CII . .

. -.

lI)'. en .
,


r .
YlO

CJIY . . .
.. 1:
IUUI

ero r ra

. 1IJO

MCtrrOM JI

QIIro .

. 08
. c:raa.

DI 'I)' .

8DJe . yR .
an. .

. . mJC8 '
.

XOR JIRecII .

onDDot trrO . 110 ll1't"-


.

ero ny .

- .

nn .
, . .
811 CJIOMaa .

I)te np(~ .

. :

.'I ro .

JI ena. .
8C'J'OJIIee
..

" YII
'JYIl .

ya:eJIro .
8 VXa. mny

113

606 ,
ThHp

Ii

tyI J\

1N

. ocr

l'

1 .

rrny .

6 u

I -

.
e.'Jy.

re

IHf

R tyIl

np

. ory ~1'

ll

.
8

If

! .

, 1

lfEl .

('

~l

. oi ~f

. anp

bIlble

JJbl , cpTJ .

.10 ra llTht ::!


'Jh D .

11

)'.1 ( -

ll

. I [ -

:.

() lI.

('yf'

11 t

aIi '. :J11II,o[X eJ<IL'

QJOIUU . n.

.1 .ll ae.'IA n:t. .

.: )'. .
1t

ro

0pr<'l:JMa -

' r hla .
6 era J{.[ ;.. 1'<
~IIW, .1I

J<a1{

: :al(' , ~ }{L-:JIe

'd1,

u .\JO )

-re

i i. li

90 1 l

'ffIU D U I:i.

( . ahl

, 1
, Irr

1l>. To.'I\o R(I.

114

! I: r

"1'. -

JO

Nl

lJ.

" -

JI

3o

O",f

: rw u
l<Jl :("f -I\OPONI

__ < 111: (~ \yUre T~et1\Je (OpOltO M\JY. (-

- DqtIJ \13 UMeH \J.

ffO qp I1()(~O T(I1(L equr\J Mory ~(JtfNIDI

'I\JtIII (]

(J

etlJ{lJltll.. l1Ori1OCO l)WIl -

. YCcJ1at\uam'

l1J(

IwI 'tQan \J

08ISf< \J~ IIf, tIQ'

\J ( qa\l. COlleM u "-

t qepe6bRU \J P<ltmll, ropau. ((JU \1 IeJl1lJ


8etlJt1\J< CI\O

>ll ~ JIi.

u lt1

lIfYj)IJ !

u( CfIO

!I1yUe 8 t('t1\J J)eX M~Y.

14

C08MCCm1ifftU , nUU1t1t U8.m,


~H () , f (j "lf.fl.
Jl r1 .
CnQ) IJ )' 81'118ocr

OJI f1J1 yro,


ro t5 eJ
JI/ 11frpl~. I1 ..

XV111

lf u.

I1 aR

l
.

' nHTp.

Ii J1

,'1)11

'''fllR -

)"I:

,. npe

10 8aIO

1:tI>1.

)( II

! .'1

l1tt"i

. .

il 110 .
. JIlO l:1 iR .

'. Il 1 ex:r<:.

JI l1 l1r

to

rn. .

. ' 1. t\

I1aTb l. .

. 'l06

: . 6.r

llL1Q

: .

<

11 .aI<

D i.

r~l . ru
(: ~m. l1an~n1.lO na .

rat-".

cooueCOBUTb

rzpea

cpaCHO"IY

t.

();'I Ul.

Ha:YI'O

f ...l080 J\

(' :

r.u{

1n

<,..h
fR

{.

e-r; 1'
. Ii

~ ;)

t: <lT I!. ,; . liP.

Hy:.teH.
rn J'

D, l:l ti<liTh.

. OCI

I!

31JI .

1 16

H.\t

cCllego8oHue n (jOIlUtf lI
. (a'Q 30H\J0l('1I fXOI1t11O,

/"ui ,

){'~1J1 '" rt -

u KOttpOllUPOBat ruJy\ID.
11

(l1(J Nl" J\(f3()("J\J () t' Ht'II1Jf)(J1J \1

'lf'{1m 3q HU1I, -~. UUUU~:


-..n< >. ItJIJ I'laCOlJ l\a m> 1I\If<U'1, npoU3HO<U

~C1IJ \ft(Jy mro ~ 61r0, t l1e QM roro.


6 qUb, ( ~, q 0')1 I)(){ I~ttJ ~epr
! ()(J CI!OJ

1'!a(l(lW'1U

no

~ , P<I
DVPlUI ~

ero ()ml!y.

I\OfOQ<JPf1OCb -

et 'WIl11 rc1l(ll1

~ (JC(]t' flO ~\lt,

oettUfl

t>/X.

fxwt

~, ~~~, 'm ~. ~IO('I\ Ho' .


tNOtIft'1 I.04\IIJ ~ PeII ' 6OpOrtI f!O{XO(j
" IUIY \It1 )'(~ IXlruJIJPClI(" 6 ( nP>OQ1 UIt. U
oow"v YC8yt>
I>O((~ IJ 8 C038rNU ro {BOIJI'o'I nap
P(W"\ f11(](' U l1CJ4'I(I NWm coenoQ~ t'3l!1tUi

(ron

8 tn

0600. ~ l1O<JI.I1''!I 8 ~ ~'It

~(J ~1Y1~1'fUb IJX


)' OOO~. TCW"I
UJOij
JrIb

(Jf\J

U normett f'4)IJB

cru

U ()((JJI, (JIIUb 6 'r(8~ 6 OtJ1O er

u er.a. nOQe u {ft'D(II 3(] tI\I"I QOJtto orrr :

00 nlloqa - ~(jO .tfY (IQI.

tIa T~MM

~~.

tNtIOIO ( IlI,

C'eI(1!1N1ttO, fro

utf(J(a1Ut' IIJBCIO
t1 \Jl1(] (tt()8(J ffqO Yfd

1'II1a" n1\.V''\(JfbCr! lQ(1 JOOU. ou at) ,.

[) u (~apuO Nt rtl fJlOlO 10 8<J


nw.otpl<I co6bmmu t 1'03801\"" MCWY P<l'

lJ1U eIO ~

Y6QI\b(lUfl

nl(.e OttU O!teti 8tti

urpou /18

()tu

/\ OqHOO >OI1yo(l ~t1I1JiJ, c6<w1(~OO<IttioO U ~.

\!,

t1x. /108

~, \If)I.I!OO ~<]

u (1'(ItO.

a.m1l!l. ~ 1~~"' nntepW)',


lIO'In ~
~ N06Ca ~1\bt ~ fimIa~'Itniia
"~, ~ 0t1 ~ /tO rp~ P08NII (()IJ
8 !!Ilqe lIOO ( U (/01 )I.It(tOC1U en

~ fl'I)I'OO no lICtY ~
~ ~, od ttaIItCI)J
t'<"
mI It ftI \1 YIInrllWlr.
\1Cn)1'\l1(t. COfU1,
~ .-mdI"
\IJ 103-

u f)(mpocJ

/b-QO

400
lI1:OtJ

~ Iboa .... fODd1( ~


. 0I1U 'm~_"'.

~ (j080r.(1\', <!

oom_ _

8 ()(J\J1 00t Rproo, 3IJre.


IJ lUfQO OqIJ1 \13 f'lPepo IJI 000 (J)d3Y
00-0. f'4)(J <j)(XU 1t'{\IQOItfO COOQ<X'f. mJ ,."..
f'o'I}'ItJ t' IJ(nrdb ~ quoJop, t) ft>r1 tte
't' 0t1 Q(VIet1 ~ IOq<lfllll rw OUB~

1trR. "lJ lJtta ~ ~, 1pet\II


octy (J \XI3I"W1bN lf'1 - ~ 6i (8 UI1U,

t1 cr UII lJ6IIaQe6ae \111

t/I, ttaXO(lflCb nyollo 8 (JCWII.'


lPJItIlInI, 6Ct (' (IlUI!UJUCb 1IOft}>,

/"v)"

(tOO eqy.

mu. O\J OOOOOl mq

11),

OOI\I P<J({rttt

1fej(J~bHoe qB~

~()(U O\)Q()(' y~ ()sIr1 ~paru"rn f1OCiO'


~ ( - RJ\O 1IItitIUe, orqo I}Q/I OOt>U

~1t'f ooq 1\)' N06&J. lJ fII06oIJ" OI)' nepe\lru


rlQ.W()y IIblrn06o)t(QettlJlO N.Io aOOru t3 ttefO. on

oou

IU'. ~bIW YHIOO, ~t U (~. <I Jy ~1JTh (8OU

ID: <)'eG1Iyt'. ((]8 O(jtN erbl"\

etPbI j)fibt'O

Ie. ' n~U u (1It'qY\JU . ( 7

rl\(5(],

00N10cJ a~ 6:UU, IJ(-

10'1)' eiqyll'.V11 ((J('(JtfW.

\.t11

tIaf (JI ~ePt1O IImIOq

rorO!l11W ~y6011OO ~, jae lJ1U ttaUId) M~


OOQtJCI1OI \ X!Jfii r~ (t<I1O tu1 llJBb

~ ttUe >3IJTh moo

l'tIJ6Oeb. t1x tq)}'.<X'f ~M Y1IOfII.t

(qetJU(' Jb

f1JA1JIfj 6

f"It 5O<f1j)1J1UOO

MtjIJ

nOl'tt'T ffi(oro

~t1D n~('ro I\)'!(' ~ (tjt'o. 3

lffO I18,
()(J l\O.

(J

'fO 7 nl U (jOIOO, llib IJ 111 coeq~uc

)/(1lO ty1IO
ffi11r .

I 17

~irpaTh lI
.'J r

tO-

rn

t . Thy

'.

(. I1:

~ Ol:lOO n ~

1l0CJl

o\o~ .

or.

:.

)'

u lt 11'

' .

.f)'IO

, .

;} {(

ty.

lt

fO I 't'.
l',

orpo.\fflO

{. 1 .

(".

(11 ) . ~ .

lfH aJi

:R.
'

J"I

ft

,' mp , ;]

10 )'. -

6li.' 8 t: . .

f)' .

rny()OK

. ' I

11

Il (: -

,J . lJ 8 ,

'tUt~t

J-I .

l!(

Ec-r'

. q .

C1'Hf'HliO,

llCROy.

1I

I< ,

:U1 Ii'II . Jl .i1


' l

JlOyt<J JIIO~

l'l )'!)'. D
.

)1 Jl) 'l
IiRlla .

I--R l

<': :{j'J1. <:'. . IIR

Rhl )1 :.

O~1

I'I'fY..<t JI .

: . 06.

0-

>.

:rroro CMCJI()(Th

118

. .II

 IO,

' . -

1'J . 1 tR.

. 1 n.c R "

.'l

'''/.

1< >~1i

11 n

1'. 803 -

DaIJ

II

. l1

ORe'J' .

. "tI I
lI.

&

ry.

OJ1Jt. 3.11.'1 Jlh-

. 1 . .1 .,

aJl.on 6 I\

npo . '

, l'OJJ '

.'l110 <'fl . Ra 80

.1 n1. . u

. 3'0 n

rya.
I .

. K;UblaIO

; f .

: 8 :r1i ~ 13 1. J

t i .

u \J1otN 59 frr 6oIIu. 8U . , . . . , 1t'


1>Ir. 58 /In GII_ IDIII 111rt 6 ~
o6yI~_ ........... , . . . .
~~

~: :J.1t111J11 , . . . . , . "
Ie()8OIi 8(1J).

1JIt" CJ(WI01- 11*11 ~.

............ 01lII1I0

l1aUJU ~ .. IIPt"tIllJ1llllX ~.

~ ~ow. ~ ~ IIIDIIUX .
eN'P JlI'01CJ(JJ. IO lf!U/ ltCI CIR ~

- 00-

~ ~ ~ 4 o6oux '" '. {)j '1


..". ( JI T(JpOOO(b, CJtiJf ~ opra3CI qo Ull.U O(JD"
~ (~ttO. ~ ~

1<.(11

\I, U

0ItIJ ~06l\11 ~ d'IO \I1b. mt

lIIt 00IIt!0(lbl()

J6OO

~ TolXi m,w6eu~ npoC1}>Ott(1O \R

(~

nuu u pet'UllJ]IW1lJ otpoCUI\\J

t 00-

00 80 lI{IeL 8 ~ \J onoqblffi fl60tf!JtW'I

11 ItOfI ~

'm) 01(I1Ue YQOm!Opt'tI\DI

~: OOQOI 11UII7. ltO Itt nepe6(lJU ept'3 lI~puuiy


~. 'OI'O ~I I1<NO.IIU mOl t1()3(Jq 8
OOA~. (ft(''W 3 bI OOCJ

m t" ~ IW

00It ~ noQt'lll < <W'1OI'o\II1 IIIqo.


n~ Je.

1m

rUat' '

1111

0CIWtfUII.
lt(J(

o6oux. bI ap~ QI\II (! nOtpfl(aoo.tet 6,,\1300I.I,


OOmto 1U4 }'OlOe<1l 8 ~1 \Ih "('J<I . lI(t r _
U r _ nO7! 6 1J11\If"ViOCTh, OpbIII IIIIIIR W'II(
O(1\I ltaIJJIJX 8'3(]UOOHOUJettUU.

Ik]

15
niJum61-ttL U 1"{umU6 l
,Il .

.
J111 () .

;tfer

falt,

:JQ fflJ .

t<

lC .1)'

6
r'

. Jlo

r tiTHbI'\t

et1\J 61> 0'10 ~

neq

~ T~

~<llflfI('I'

lflJII(Xb r~(j ~oa, 'I:'tt

QrfoC]('I' MUJ}'

n :)I\ <)

~BblM\J , C~PQI.! 3<X~ JX'1.

l'

001'8

.'1

110.

;J

. '

: :

: .

. J1 .

tO~. \J q:06U ~
(~

,,'l anw

\ 1..('t100ooro ~tU"If:nlll1

II(O, 1iO CRa1 8ffiI,U\IIIIt'It~

( l1I)'JI{{'

}( He:o.ty

ll .

t '

i .

. Ha ~

{. l1 .

"

{.

n1

T;JKOK :::ii, I1 " 1. I:!f


. I1,

'"

. . f

<1JI 3 Jf 1UI I"()

. <rrO

/t.

i? lf .

F l l :\f::.
raJiaJI . .

KO'I'0phJe

iO. ']

Dd ,

lO

r q

DCq:,

JI I ym.
.

roa

q II 1'.
:\l npen

lO am 3<'tw .

120

: aIO e.rr

CL

0-

3 Ii :\l.

' um6

IWJC i

1.
aJt .

1 }

" J1P

R: 1l

, t R

'[ opr

I1IO

(3

SI

10 .

. -

7 .

-.' . ' IIHO


. 1\ ti -t

. 1"0

1\0

. nrra R
. pen.

.
I.

Iu

\Qron

1CVl1J1 -

Jtbl :, IlR

Ra

1 ,'()

10ry -

prn. :ai I.

or

, -

~ty.

"

lI

- ,

'I
..

f'Jf

10


OJI

. or:

Tarp

tI

1.

'" 11 ;r'OM

3J

. KOra

. . li

t~I

KOra CJ\.1 bl.lI iI n


l.,

. .'d (. .

. ~mr
.

. -

. 1 tO'1:

-.

1W

fUI . .

pu:.

ena .

157) \f

. .

:1"

, qo aJWtl IIO

Th. I<a 1I0JD


1 .

lie I(
20
1Jl - ~O n

. Rafl nao aan.


moo

. r .

Jf

121

Il.
1'0 .

1 rp

1'0

Ir. J1. moI 1

. I<

nll

:r

. tt

l ,

ihJ aJ

naCli

...
11 :..

('

11

1(

:)fo

'.

J:i(

1.

hll

1'

flfmi 8(1J)e~'

bl ('1 (

U 1<1 ~"'ro

ltNItI

U!l.~ :uo( II)IOP!'1

rpOr$lll'( 1() n~

T<lK lJ('1\ 80UJQ IU 8IIUmJI 8

~\ltt' rsett(1 U ;laet1Ut' 8 lW

' .,8 o.n

<rr:m ('

1.

l:I -.

11

~f

I .

. 8 .

, 1' cryn 'OIlY

: tyl :
;)lil:'r~I(: I1

t;r<) ('1)6('-IWHHO!'()

. J
D

fIXfUJ.

fl

JtT

tp'

IJ eq

20 ..my l.

at , :"
:tO

- r.I

. 1\0


()

3 k

"!,

"'

fUI .

cyn

I)(

. .

JtO

. 11OCKOJIY. ItaJ( :IO. .tW

:, (" :'I or.,

eJl: .

Ol

r t
llo1

- .

. .\t

: OaI\"e ? .

. 00

aJ

e,nCD~!
ti . J, . ,:)" .

:)

1ll . l ~
R](:

I{)CO"

. (" ~ J1. Th

. f. . JO
m<. ! rJ nyll D.
80

. nPII r .

122

..'lmU6aR l
.

axr .

. rpe.
aro pyry.

CJI
8J . 38JCII

palOR r .
.
.

. . .
: JCY

. .
. .

OJUl n.
" ..,
. . ro
.
.
JllOC

:. .
ro .

20 ro.

. . .
. R
I. DJl reB.

. - .
.

. . pa
. 8 .

(. .

117).

. RlO 80
.

. I "J'al
<.-. . .

caaeal lDl HecoJlof

ra .1.

<JHepflOl.

J1R .1
: .

OJJY 8)'cII .
.

.:. .
1i . .

123

8RflJ(J IIIOofl

fl661J. ~

PQ(b, I1<QIJt(b ~cooy 60wero /IIOotllJO \J ~OJI\Q (n~K'


t'1 ~ t01\06OfD . 11iEaU

qpyr

(f

npl.&1o

WI!J(1J. fIlxti{' &(' qam! R'J1. 9 . on ~


'f'l 8 (i4 oqJ\urtfJ B~

Ci~b, OO1I>\JH\U"\!I

3<I1 ( (JtJ oU m t ~1\1- , IUR \1 '

Ql)yr yJ

'. t13qa~

II~ro YQD

(fl<:

tdIeU l1e fQfIOi'e ~UQ. noNmI) QcI" cplI('


\J. ( <II

noc
00

6OI1O,

\1

. D np.oocxoqu

~O (JXW1(J nrnsyiire
8\1

ere cxnt'tI1' ( \1'1

~OHUJ106et1UII

I1\IU ( (

IJ

noqxo(j /(

O<J\IttOQCITh Q('Q ~~ -

ttr &efQO

u 83 cr ~, u "UII08

~~ 6p('1I (~K'

IePeQ plI3Y/iO tteI(]I'O OQOX1b.

61(' <JX<JttO "J)eeH\I. 8\ yJ QpYf() att

ttr

~e1b yr

ttIJIJI<UI(

~,

KcJI Ot1U

M~

lI10 / IJ.t (fl'q II1\JOn ro(j ~8yT~J\fO 11(!"

f'CIW \Jtt(J !)O(1po1Jae1fl om ' IJfi)O 3Otfet1O 8

oet, Of9

1,It10 TOl'ibO

pocnOl\\J(b, ~ c~yeT nopab

~ C0387'IUU 80 "
OIIJ

H\Nt'ro

{ (]

riJ6t8I(I(()M t n<w"

rJq)b

QPYf()

~ 8p&1et1U 110 l'Ipt'tJI(I~ II1>Y 6~A ~ roc~


QD'NIJ

OU J)ynJte

WI> (1(UX ~ I\a l1('

n ~ "Ot1UIet1U

\l1O \J et1\t1O lJeIO

ptU npa HCl\(J(J\I b~ n06qet1~ IICffi) tI YOOOOllb

C8tI

n<J~ (\I)OWA4>~ NUU 9

I1091<1Th

qpyr tJ\)YI'(]

80 B~ (

OJ\lJe i\IOu \J lQtt'.J(Jtt!II eJll4Y naptJ, ~M ~O-

(lt()6IJ( C('IK BblU(J(\l5(J\jJ j)03/ nyu q 6~QII\et1U1I

(IIOrU 1W\l "Of! U lIlJ 113OtJ:)OXlJ('tfUII QY nY'lOI.

!,.

urpo 118I\I'TCJ\ pamre l'iu

U nrmttO-

t.r..xu OOCJIt nOI" U ~I C~KcyoJ\borO ~

" OQUH CkJttO~Met1I111(j OJ)<l'\ OqI.JH UU 1~

r-ry \J(

CfJ6(Jtt1OC! III l'IO'IIffiU. I)38Q(,

ct6e

Het1Wt

f(

\1 n~IlON1('bI YqOOtIbC8~ . ", :-

I('Ou , kokqm-/l\l) OPU~hbIlllM -

1 0 IJI1>\IfIblM. )(jq L1fI'U U (Aeqyiire eauJU ece(1(t1-

I)lIB 3l1JXJ 6 OOmJ\b, OOI'Ul OOPT~ 8 q, 1'I0000bl! ('I\)'flt"W

l1bW"\ (yatlbHM n0316. '\\ ~ I\OI)eDt\ -

coero NOot\tiu ( qo rtJII IJJ et(' t1(JQ.

00I'IbI\0 OfIrlDB nepeq ~O\lUlO8ttllJe.

Q('u-

cureA10 ,,\ U rO06O\I (Offi) \f.l1bL

, If! YQO~ ~

00(1If

TOI"O KOtI IJt

OOIM CJ"l ~ ltJf J)('J ('(fI tt.IJ~,


i 0J)f(]3M, m DepOR1ltXb. ~O nOJly\.

u (I.'KCY/ll\bl1U QOC<O'I1O rJ\. beq'>J" (

tr

\IfU u qyOt1O raJ.IIJM 6~\l nu

l (,~" ~ ~

/IOmI u h(JO(JCU 603tt~ : ~ 8111 MeOIJ(]Ufl n

fOOUII Ofi 1\ Ie(j

fw. oO\Ix ooprepo J"1Dn ~~'lUUM pewet1Ue OOJ\Y


m
IIdQbl(j />03, orc) OtIIJ :~(II 1\608J 803-

_(8/"\

I.'9JIIlQ1a p~ (OIO 'Jt'(IO 803~t),


IllltlIIaXDq\fQI YJ)Otte

l'IbIof lIO'J1)rn 8 opr(J:3{'.

rnom>

" 6'l1t

8(J1U

l\t1 riIOeu.

~rot IJ (]J\(J, HU I\OtQd KynOTbOl , CIO"


cpotfC1e tteIIOO!>Oe BpeJI, () 34m n(tU{fI yr yry 8

\f!etlu (Ju mecetl1 tta}'.

tJKM Of(j(l

cci u OIt!I.'

(eflCYa.1IbI1Ci &JINJ

l1t'

' qkl)('

U ~t'nON1ett prue {~)'n' oIUl 6o~bIllt lII1\t-

l'JtIUII
'I-

t1(J

lfaJ1.O \1 eq\tfY ero (ecyatro eJl.'l1IJfI 3t1au,


rup(I10

6yqe C<J108UbO\ ,1.'

no (tO nOOXOQ CtfIQ'

OOI'lt'e YlV1. 3IJR'1011

rpo

IIOKUX-AWO )'(\IlI\IG ~ej)(]If(' ~ ero 'I\(jI.'t1I.I! \J


yQOlll\eOopetJfI.

125

BO'Pdcrbl I\lOQ
Jl ~:ro lt8.

JI . 1lJlJl J<e.
OJI .
. ro .


.
CJI . nPOR

. Jl
.

'I}'. .
;iJI
II w

. F..<' cryee
. "d nperp .
&JI .'I . Cld
. .., 8'1)'.

. .

5.

127

016
mm6 7
r f aym-. bJ(Q .

Jl J'PO.! f

e7'J.

~Bo n 1f1(Q. :

1.1

eJ

1:

01' ,

J
-

1 .

tCO

rrma qyc

1 . 110

t:.

.'lX

{ J1.C"l'rn 8cry

, U1'

omny,

R1iOM..

IIbl')~ ('' . n
<l!\.t).Ip

I I

:". tlJ!

:i.iI. IYOporo caII08f

.ll. f'<:.JL

' 5 .ll.'1()I'I

1 JI }V

.l'f1(:, f ~)' .

DJ 1

'

HHYJO
w

I\YJO.

r'f 06

.,

<lJlil

Ii

10 ' ~

I'

ero

l1J1

. C'l1..1

. ~

pea.lJbtlO-

ro

t..-

I:I t. l " .
)! CatI

ro .

t R3.ero "
. R<)(," ~1

_ 3IU1. "'1t1

{aJ. i np

.:

JJ npe _ _ i.
,IC Jt .'d OKP~ <l0
l1. :IO
113 n

t'1 1:10 -

1:1 )" ...

11

1< . & h ~e-

D"t.f t'J1h CR .

\ a.rnmo . rI-t (.
. 24) ;'l'

(. 132), uD :

Q ro , aI(

128

. 'f1t3
. rooana
. ora .

anpaan. ycaoneHo . .
I:i . mo
.

tu

iJo

. caoyo8OJl
8. 1'
. R . ro

.
.

. R8JUl II r .
.
. .
JI . nc.
Jl .. . ..., -
. JI . . cn

.
ll.

ec~ceo.
.

. .
. ..1 OJl

. . . .
npCJI .

.., .
t
. lI ocr.
roPMOHOB . c.'Ieye .
MOry
.

ero

. :-. .

lI paJo
.
.

. . IL'IOXO.
. . .

. . .

. . " .

Jl .
-

129

-611fm1Qm1X fOlJX ~ DI CJ1I)OmJ

~~~~
~Un noqQIJ ~ IJ ltN\III

no

~ 1\ ~ 8 powt ~

. Ecn . ero 8OJUUI


. Jtbl .
JO

lUI

!6iyW\. 8 l. f~ qmJ lOIJ'd

IIr fIIlJ U nu. )'I)~ tfCn'UII q,rqu

. IIR .

~ !Ir (08111(1 nCII. 'It'

00IbWr

lI'JIOIX1\I U mwJI'bl OCVIr'I'J De. t {~ \J

~ YQf 83j)(XftIj t'fICtI.

~ OJllllt . npeCR

8pOCJIro. .
. 01l)'8 . Jboo -J1o . .

I JO. -.
1'. JIJoo - .
. ryJUOl . rp.
ro .

ero , .

X011fe - tDCy. Cabl'e


JCQ1I. ycraJlCR npR aJIdt
.

lU

iJo ,em6tpHaiJ1!J4.mU .m

oporo
<.-yecR

ero

.
-
,1. 8 ..

lC8J(

'8
. .'1

. . .
. ..'18.

mJl . u
,II;'reJUI. .
.

~flYd(i'(b D'\1. ' -oTfI Qt'YIJ.


~~110-.


CJIYxox .
. cpa8JUlC.

rp JI .
QJDo

. ..
.
aeCII ~.
. rny 03 .

OJl .
D. .

130

. anOf ll rpa

JIPOC

. :
.1JI - . .rno
!

XtJItt I1!

~T(J1

IimU U(ftIit,N .

no ~.

00t:)I!(IR'IIb <

..8(X)t(I\W nOtP:Oq 1I1I!i'tIUIO-.


tteOt'tQ"\YIO ~ (~

CeKglU6HDt u

8 8tIOC:

1t\\I1.

l'dIU \1 ldQI ~rM (~

DOJJyIO

ttOO1I~ IICJ\ ..rcfuj (~~

rpa. npo

1"()(1'fn0ll. W)'O\C)7OW mm81)' 0nYI0

e.IUI

nporo . ora

118loc am1le rpa.

(~~ NI t'fO rperm.r

enI -

\Je{~ lOfflIIY \J ~ reoo

. lllo I. .

IJbIrO

moIu onw
JDt .

.
. . ro re reaJI

- .
ero JI - .

(~ tmIIIII) 0IIJ(1J'It

1}~30~~
~1JIV"kI.

01JeD rpoo .!. 1YI'

Z) I~~ 11 ~ ( ()'4'IbII lef\It'

. .

\11\1

JI 1: 01188 pyroy .

3) ~ (fC)(X4) ~

JJ .

, 8 arp
oan m . 8

nOJl1lq)r-

lIOCettIIt1 td'1J'I.

(~~ rocetttI
ImIdI'Am NiXJ 7IJII) ~WItIlO

JtC JlJO.

(yo~~

4) (Y(I~ ~ 11 /RU\\JII ~

30.

JDt

OJl . .

~y LI . ro
. ro. .

5) 11 ~ ~rrc" ltttIJWOIm
3p0(,'IOfO

} l'I:JOO ~ lOfIIJ(

peet ~.

\\I ~.

8Dl 1Dl.

l!(f'(JtdrbltllU

. pocneet: OOO'eC'J'YI

7) ~ (~) 6.
ttII6AJOqetqO i fr\nI ~. fJ"\1IOUII

ro .
psa ro .
JI eN.

83poc1I . clao
. one 8OJlry.

~ \JI\II ~ ~bI()(1bl(J. 1111


lJ(r.t' ~11J> II~ \I~)I,
~rpa.

mII / rra. ro .

Jl

131

noqt ~ ~qopoBOO
rffl)'O/I fflJ1l

Amr. lOYflI IIUQ. CII \IX ~" ~PYIOY .


ACI(IIO

u m)'Of 1f QPyro, npolllllJ ~ u UtmJttI1b. \1""

u (tIJ('II1!mt. A~IV'1 ~ ~ rnlOiito~

I><(~ ~ K~ ~y

0f'WIt l1li 8)( ~ 8 OnOJJIJ mrOIIII rOtn1O'1 QAII


IIX pau1\117. outt l1CI)'iY l1('Q f. 1'4 08m.Ib .

~, 01 ~ I)OC (,

11)

~ I)OCYY ,

mI ro-yo IIIUD\ I 00}'3(1

00"' ~ ~ ~ rot
(<1"11'1', ', mfx"tIIO, m> ~ r ePdIim not,I)OOttornJ.

Et"-l ~ ~ Y3tk ~, CIf ('1'1 ~ I)OC.

Ib"oa ~ l'CI(JIJmI ~ qwooo ~ 1It'"


~ 11 rOOIOO ~ (~ ~ 9-10 1I'r),1Ot
ciJo ~ ~, ' lIIJ:amJ ~ IIII. I 01 tr fI1)tt
80\ 00 mI"I pur U ~J tr )'\ 'm11 1IIO't'. &1 ~ <1"

Th flO ud' ~ u.m'\ QCII(II ~ ~ ){IIOOf ~ u 3d-

QaJ lQ1)OOI rmr OIIj ~ ~ r1IYf llIIWIDCb IOIt1'

,,<1100 (tfullll cn,

lnItU. I CI Y'dIO'II mR. OOXiJ

00 ~ u ~ /'(UIJN"U lIfn()i] rJ6OO,


~ lIItJ U (Jt8O'IW1. CII IIX \' yqy IWB""
80 &Pn'VI naoro ~, J)Y!IPL ty 0tIU

lI(JIbl1I

6 ~ 381'U\1 U (<!ux ~ U ~
nOtlO. 0waI

( 1'1<1'100 i<I noylJllli nepeoro

dflb(I -

~ ~ \ttU ~KY, ~

100),

OItCl

<ItIIIUI lIIrtIIl f'1buy ~Jm1IIQ1Qtt(' ~', ~


l)(IIUtt m) IIU ~ rnop\IItIID: ~,

8 l'IUOCJ ~ oooii ~ omt1l1<1


~ 'f1'06 ~ I)'(I ~ lIW'tIIJ1I cot'l'O
~ J)CIIVNL ~t IIX \I1opdUU
mIOd U 1'IXl ( ('Oft) 11d'tdr'!d 00I"IYf ~ If(JIJCW't'

~~I~IIIV~~.

132

(J

17
nfiy8u CC"fYa.A6HOcm u
. ,

I , ! .

r Oft.> 3 .

lom

rp. ~

. ::,

pch'a.

. {
1f pt1fJl.
I'J II'il .,

. . 8tlYUI JIO
J\ [

1")'

~Qa I

r,a..tliy(i. ~y 111

1Q)tI\I ~qa caOlJfR Iq.'1IJ'\ fI"/


OPtJJ IJ /l Poque \1 qal1.tKt-

onym

(I!OOJ\

(f:f - t"O

( erneu

~l1oe IJ 'q~1"\ J

()VI

, 1IOr(jO Cl1U

lIt1)'IUI. ~ oro. "! qrUr"f

i!1'IC1.t' I'C)U'i.CXlJbCR DqpomiY. ofma1a ffiI


~ (re

r {'

(J

!'II'It' oopaTUbCll ['/\()' (tOT1I

roroo ~)

Ul

om, \ft~

rb(1I ~al'.bt()Q n~l'I~oo pl1

nlmX~

' :

1(0

",)"

. fbPMO -

. tD

. .IO .
3l

lI

.i1()C

. () 1 yrJI . rpYA~i . 11
,\fU

. rop~ 3.iIl

rooBHOC .. ru ('. ~llI

l .11.
lO I

. tbl . t.

li

u()-

OJ1 1'

( tla8J1 I'

, (

Br. 1), mt

~ J.. ~ePb

, H3(~ OJ1bl(O . IIJ;l\"nt . ~yp;\

, J\

ero

'1

'JI <;.

. l"

.\f rI<. ('"

.'I1O . " ' . \t


' ,DaJ 110 l. . CPt!

I J(.

JO, ll

, CJ

.'I. lfO

[1 1 .'1

. . ,

134

Ci CJl

! JO.

. ory
, .,

. on .
~ .

.
nPXOJUl ,

. cyan mlfJlU. JUI


on . arpe'
1' 8CII. Jl8CA.

npo . ro
'1'CJt W)'*C8JI .

nQJDIo-

np .
JUI yre

opeoro
.

JI . .
CKplt .
RlO.

:.
. ,,'! .

lOtO 101Uf~ -&x!t' r.'f.llOlJ" (T\II ~


I!O({IIOtII8O('1'

00 ~tQ(j ept't\JU OO<II.II

OOJeli ~ oou lIE'm' ( ~ \WI


<Jl)WIr'I\J ~r3V"U OI(IAIIOIUI

. .. OJl

nOXOlJ. T<I"I I)N ~ DQ\JI1 fIN'I) lOOP. u

. .'I ReJLIleKT.

~ ~rdi ~ ~ IUU

I <tIO('\j J6moj UflI, {)()tO~ Dfeall

. ,

llC88.

nU~ (OItII Pt'DfO t"II'!blJ.

BpaJII(Jt <IlOO l"(JO(1 id ero I()o 8 CIIOIO

~ ~T (8()f'ij IIIIU, 10'\

RO

\IX

lO oro.

<m 8ij1O(U JI)II "\ nt1b u

MOno,yJO . Mono .

re RCJI palC.

OVI

ttIJIJfxwto 1. ~ tQeIIIq(IX ~ Yet

00QqeI)Q\)' I)N yr !I!ab ~u.

O~ 1I . 8C'I)'1UUO

ocm.
raoa lO
.II awero c JI . OICpJalOIYIO

101

.
etOUJ, IC8 RaJIJI 38JI
em.. pocn
. . DpalO JIW.
.

aJlJC/ II /ii.
JDO. XOJI .
ryo .

lDI

135

n6; .6I11
.

IIJ1Jt

es

. ... Il
, f

8' lIf1'8Jf. ./ii

Jll

CIl m '/. -

ry#.
8lf /l. .

lXmoo
t l
j

; II11 Q.'lkO 1

('

I .

apt:.

. J\1Y .llOyIO
. I1 l

lC

m~f leifY 1\1I.J .

glfU (jff g
R'ttU'<I,'lbHo(i (It(!){J\J f> 123).

CfXCYOIIbffbIe
OO"'mJ)Ut liO

8(>~ I, '1 nO'lYBmo8b 6 6qt. ~iJr(.


M('I((I(ie

Qpyr OPYHI, urpaiJe

T~a IIt1ej)O IJOnycKoUt

epil.Ol\(] j)<I('(MOplJre Qu c~ rttmMIJU IJ ~

O~Jt : \)II3AlI'f1b1e amJ. J>UCJ1lCb 11 \J ocra. on~I\<J'


, IfO ~T ! otl Y(lOONlm~. fmttdObfC (
<J!JW1 ~ " IJ n ~ YQOBOJI.brfBUR.

tI\J

nl\e8bl Q UnIu..
60 611 (( 000 111 'II

H~ <I111 ODj)e rnoccuym OOqtt>I qUffl\J


U ~ TCII.\I KCII.
txOO .

, npotJO\CJUt> Y'fIJ(II. lJ fOOOplJIt' OOJ)~ ,

\I3, IlTh pI1" W\\J .

qro

armm qtb . n~

( ((U

O(]fIO l1oqmoo ~UKOOIOBeOO - 0<.).... I ~ux nO


(I( ~ <

IJ

qr.

tIOO 1Dt. (! 11~ 841( ~(l

l1OAtbI.. rnoeu IJHYUUU

YlBIJ U ~Dt11J

OnQJJ('ttOO

JO. "tm1.

8(J ~, ro .

JI.OOe cen qo< <v r OO'I)'d t'Oqu


ot'. ~I\U

II(IJ)

klp11tf) 3t,

1\(1(

8 O'Jh. n!l1UJe

IJ JlC4cN ('ro flu .u (I( :) IQO qffICn.

~oemt,

~(/IIJ IIt fleJ


3(]

IJ ( OnOl\)'\J.

oIt'1I10

IJ (, qocraroltO ~oco (JCMq\f(fl ~ QPyro.

(I\ 08 ll<J30 (Q\i IfY qll

ro nt'pBoro "(} . 6qU< qocl10


(} OfjJ)Olit' (l(]t'J U ~(lto (i (' ( rlL

7).

fc. q7'fIJ ( JOOtlU, )'I!(l1I)'rn', (Qt1~


(J

fl6 I>I\ 3tfIJ, 6bI tJIUI'CJrn(b 8 ~08UllbCM

~, e<fllI )I.' (J(b IJ

B6epue . HpaBUC1t, qerr Q '

mt.

QI\II (lt'I\Tb. f)e(npenfIetItO npulCOOe<b

(JJyr

(] 8 ";roy 6bI nOt'\I.JR; lfe R3 "1'Iar ero COCNy&(J . [}

03. Torqa P03Pbl8(J q(i

yym (O&!It

CI)dOOJ Y(lQ.

I!(e, () 3.lIII ~ coero T~(] IJ c:ro

3JIm {{)(J\)'ar 8Q ~powy ~ n~tflJt\t'l1IJ1J

BC'e1l \I.

[fK[)'OllbHble nog[/(03KU (jIl

(ooyqo~ emrn'I \J ~ 4J'JI n[)3l1(]H\J1I


- rometIoO ceC)'<lllbl1()Cf\J /XtI ~ pen <!\'
~~

fb(Uef

()) ltlJ 6(Jf.'f roro ~08 \10 nOC/l.e ~q

ou ltty nptOJ<lpUl l1bOii lfPbL er


iJo ~B 1J

1I034" (

r". 15) u

~<JOft(liie (J(q<J'bOt

~8~~~~~O~8~~e~

fft(~ 8CIIk' 'reflO ~ornn. \I'I(W)~ ~ ~

C'J qOO'1<III

1t[lfttlIA ~ \1iJdb ~ ~ orA<lt](iJ-

~UCb I!t1)'J)U \/ (J

O/9I4III'1 /"O'Wr"\ ttt ~ ~ '"I<YI\1IfJ. ~ 6


oIewN rnnrtN ()(I(Q(II ~ (CI"yqIJIIAffl~", omllldr

I'aQO ~ ~

~ 8IICI CIC /"Q8) ~ T<JO rlJ'1XOflfNIttbIIj OI' ~

lW1 <1I'm 78(1I(II'1 ~


~oa oow np ~ lJe ttO ~, ("I'ttO
em! ;Jt) U ~ .. OOIIJ) ~ ~ ro 8C~

t()

)9ImJI (J1ICIIJUhOI ro (Q1I C'fJdIII"tI ~ 1( mi U


~. ~ t'J IW ota OIIIm ( 8CI1tII(IpOt ~. EtiIU

"l'a"\

0IIIr -, lIbI _
~
m tdD'I 8 ~ rt
aw.8d1i101 J( ttI.'<i. ~ rRII ~ (tf 1m
.. -"1, tr 60cim ~ 1 d(' ttt OIIIIO
~ ~ pctAC6Jm!, U l5CIDd nt'J)8.(I.I
. ,. . . . . . . f1)OiiOrr ~ NIIIIm) t)JIIIL ttr rnCJtIII}

- ''lIIilllllI7 ttar _. (hI ~ (~I$O


......"

. .~ J6

4"Jt

\IfY

(f1bl(fI(J

JW.

bl8ll'1l

1\(]

IJ'OO 6(' '! QOIII)

f1"I)O'f\JA 'l>~. ~

. yIU1 -

nP(UI)6I1I ~\RI

C1108<I

II03tt\JItf:[

l1f met1JIJR'.
~. ~~. ~ yqt> ~ IJ \IY8"
C1I:ttII1f ~ ~ u JI4b , \'Cllb37\f'
~II(' ~ \/ OC~b oc1'J)O0Il 1"'U1et1(] ~
Th JI1Y' t1(X~ ~ neooo ~. kxIt

mro l"Dm noy!I(QIt(b Pd'JO"tIU' CWIII ~, \Q(] C1J!O'


nu u 00ItIIe IJQ(] (~ ~ 6 0\ ('tt
~ / ~ ~ ~ 14).
~et1Ue QOn QO<J<1 C'ru)'~UU \II reUJOJ\bt1OCO
oprco }'IItbI. ~ ~ OO~

fI\IJ.Jb

npotm108

~,~ ~ lJ~ Qomf oprma


~ ~ mJy,...uu 1tJY~ nw moro tta1,

IQO 1IItIO /1ltWt. - m> ~ 000


(CI'1CL ~ lWd nttepWCI /"'om ~O !XfbCII npoqe-

~ 8d ' oco6to 8 ltd'tCe lIlIX Qnwet1


61UDo111 ~ ~ 8 8lllOt

tat.nxUltlO ~ 8 (8ofr1 <fNr rmo ~


D""'~IIIII~~

,~~ ._,. dtQII' (JaI

1881m'f 8 ..., JI\Itt) 1'1C'I~~

rd<l19
)6m6 8 lOj}fIt
,fl nO}'lI1aX '" ~ f.
~K (' ~ J1flJ\l
n 11 rr8erc Jl COkObl -

.rz. - ',
I{ , - (
.Kp~ '. .
'1f
}18

42 . ln

21

Hhrx

l1~ q

1'0 \f

I<X SI

1'Q .

21 loiJa 00 28 .m

O1J

110

~I -

r" . IX. 8 }t

;,

I1 ..

fl

6t.a

.-"I0, . n I

I, m .

I)'1'
t ')' np .

p.ah'ep:

01'

.. r

.
'

. .R

3I1l\

. 1' f

28 35 m

fJYro (~ aJI ..
~, - l.
.

,. aIioe .

llL n J:l)'l l'O,


:1'. I}3,

re Ja . . iy, 'f'O

...

t. ym. 1'
. f . .

mme .

'

f u-.

~OMY kM~ . ! ;)
. .

138

'

MHOro

. . . ry
. . Hacof11811 ?
yn ? -

. OO~ ?

JJYX? 11I

CWI8IIWI . . . . mIc ~
~~ C08ePWtO

RIIItIO O11tpbl8Cl

Q"" f6lllf

QOU QION l''8t'tltU (~t<q<INII1OmI

'""~. ~OO nOC~O

~ f)(I((ACINm:

-". 8CU ytu

I_1I11I ~ \8~ OIV.

..

\fO tt04l't]tQ (~ ~ CN

Ec.m ~ lO.

ry . cnvlIDl

~ ('flW'\ ~ 6wo ~

Amd. I lUIrI1I4 JIIIIICIIID

Hero

l'C8tdI\ 'RI$

, . . . ._ '\

yJl .
CII .
QlJ moo

cecyan
. 8IuI . or;a

... IO .

npo . OJl .
. 8Jl .

, OJlOC. .

CKOJIbY pe6ync OJlU .


cecyaJlHO . .
D03 . 1UI ro OJl8
.

... . 28 35 . oroM
ra
moo. ro ra

eJO puenx
. Jf8R111O.
.

35 iJo 42 ..

orx cnaaeal rn.

35

ropy. JDU

. cywa VIII 80
ro JJa. . 1I

80 ro . 8JUlJOC8

vro ceneero .

EcJI ynycn . ~opeHO


. OJDl .

8 CIIJIece l. ~

. -

or 35 42

139

-It fO\1'IIA JIPOII(N, ~ tOIO II'


NrCl1.

tNaOd ttr 3ftdA, l'1OItO 'f1IIC1808tJY


Ct6II fCII IOWO U CIIftt. ~
( .. "~ Ct6II JII(, _

~ ~ I\e 8 ~ 6.
"

(8 tA .7f 18 ~~. ponot o6rw


w ~ oprd'3M7-.

1U11OO. .

Bepttyl"bal .ym.

OJt OCJl

. aJI. . ~ .
, .

. . JDI .

10.

. .
;J YAone&OpeIIJI . 8w

OJIaX . '
.

ro .

. 10 . JJ YO1leope
.

. 1I
. . -,
eaIO.

y rpa.
~ .

10

)Vt.

. pyr1Dl .
.

. n Ul

. . . .
CJI .yxoBHoro .

. 8CJI

. .
. w .

am.

. moo n.
lUl . .
.

ny.

MOJYI'

. enrr. ,
. 3 yJUIJI
. cecyaJIoe .
. . 0101 lO

. . XomtJC

MOryr

JI

. . aw
.

140

nO(j(J(03ltU (u
( Jfot/U

KOffOIfO

f, ~Utl!mlfl (08mtlOUQt1bl ~ 311i1mJ111" JW608 tp-

{1"~ 8 80<.17 0PO(J\j\jrale dCM. ~ roaopu

(' 8dIW ~

!I3fIO( 8&3J>1'1't OfUt ~PI Det1 lltfI I)p(]t1U1.1~

. (oq.aJ60~ Q 1(OO1C(JIJ1!dfr

Ite'tIIIU iJpoqu-

~ ltl:1U. ~~ 831!pdoerm ~Q/")0t1 8 KOtI.Ie -

3UOK 06t~~

~A, IiIJXO Q

nj)e{(fN1

(O('\J 6, I~O 1I(JfJ\UJb

\J qr,w8too. (~t 1>16op ffW( ~

lJtOOe I\IIu\I\Ji>OItf1blX

Jf(]

~\I I1\JU O~J)(II'I.

~06 amO\J~btH Qp)'!' tIa d

( (

u~

~ ' I\lIK:)(]tt!I1'bm ndxJe. rl.tUR \JMJ nPI.r

U1t' CJttfY tjr Mdtq)yifJe, Beph}'lll.lW. r'Ii nr<w'!1t! -

nepali\J np1V'1lJOM !'.


lOO1 '1)'. r IOCfm )'IIIe'I\ ~qtIJI\i nepuoq.

(reQQ\fre ~ noqxoOl'et J)eII Q t

~ !) QlIII (O!Ierrn~ IJ~ UR Rneott.lItr~ ~P\l1~ \J nOOf"OOBbf (OU XPd fIJ06B\J.

:11u IJtI('r(lJlV'lt ~~ f1II,

80 ~M" t'ltOOB\/ np~ 1f7 JtI~ u~oJy


I:kJ~ ~\llGR nr1 I!{f IIU l!hI 9~fie f'II)/IIJI.li.

~~--20

aCYlUbHocm6 8 u
'

1f ll.

t , 3 lO.
.'l',


,., ' 'Jf .\Iory Gf1b lfC11fyIO )'JI.
!

}cr:,

rpe

Il n ~

69 .

I ,.

"

enm.x

aIOlJ1

rt,

42

!".

8. tfl -

, ((

80

.)

- lI 8

l , 110

(531-580 .

fl

I\I

t:J1-t.

42

48 -

1iJl lI :m. .. <:t

..1J{ L . J.I
'. ('~l: ,

110.

,
JI1

'1

1103IJ

lCJ1l {" 8

n1 ,

t:, l1'I' 11rlt . aR.nm


.

! np:

11 J1:m

f . I\-

3J1U ~ i fi
J:l 1I
. 9't ("Q. - .'1

. I as ,
J:I
,

tlO

;i.(].

l1

ero R~ '

t. . . HhJ.ya.J , 1'k1..j']

..'t D , J . 1 .
I I1 yml1 ,

. .
.
O:laJlI< .

142 Cel(

f .ll..

0000 hIJIRa

I\

"

I<

le

<
np

J1"

1J .

OI1T C'JI ~

n. ..

leona - n:a . -

npiLlfi

npe

f,

yr.

lIIl

'

. 'I"O . rny

. ~

<

1.

f.

, -

ll

11

ro

J-

1.

\t}r~1 ]i -

el:l . Ra

".

f' Cel,

f 3 .,

Ul.

l ."''I. . ~.

r " h})'
J t

1- 08. , ty

ro

. 110 npeWIC

" j:\ (: l l". R "()

ro '1 " , .. I rp - .

I:!()(,~JJ . ry 1'$1

n'l1 ,

3" tfHO'"

~ ,

!)' tl

..Thli..

Th.pa - npoco 1"


Il

,lI'1 I'I. pcw

8\1 y;te B!l

..

. )."' -

,ilbll . 1l0 ('<1

"

" ' :-1. (" aFrrpy.

I : I .

:m

. m.

. fu eHepnul I/> 11 n 01I~


U1. R DOOf\ r

;ij\ . '<':.

l1JIC Ra . ' l na. . JL .

48 00 55

cra on JlYXDII' .
CJ

IbH 1f :-.fOJllI .

'I "!: ' Jro

. . ..
UI

("Ja

l1 '!r
(,-.

Th .

cpttCJlO .

55 143

pyre. yro: .

JDO8. cetccya.Jl 8
CIX . ora COJn'aI aro

.aroJIape. cynpynt ory


. p8'lJl . ,
. 808CR 8IIOM

Allll MOJJG-

. OOP8II .yxo8HOro .

ora .
. . Thoe
. l. ycyry

.ClJ~ M~ "\. \N'l tqIt1

I!(t'r~ fJ)f6)\'" d~
11

<OI'4'\f'II\JO.

~ ~

rmIIJ!.

tIItI1CIW.

~ ~ u oo3y ~ - 0010IItV1
~ ~ OC\JIo.
~ tmI .f1y {)f - (I( f'r/ ~
~8bt (J fl1IJ~ (JOI1IU1

11816-.

. 8 81llW

nOC1le

'IaIOCII Dpnae1llDl.
JI npnuo l1JI Ol. Bn
. pyr. Bepyr .

OJl3YlOC 1' ro . .
. JIII
. Det
. 81'

aJI .
yra

~ ~. IIDCI. /!e{r Ib.w. ~.

. Th.

YtJoo(~~

.. pyro JI,.'UI
. . r
r r,t. 8 8
lOt . Rl1II
. nP8 1)'

- . .
8 ceJCL')'8JIoo

. . '1'8
. OQlUllO OI' o1l

r . amoaen-.JI cn
. JIoc ~
. <lDe .1

.
. IUI

3ymJU1. 3peJIO.
OJl3}'1OC .

. . . .

8 .'l
yra(,Jla.

llQ11b' II-

144

. lOl lOl JYlO

}'* .
rn lIC .
BpeII

MOryr

JL . MOry po8lUl'l
. . eJlOCb.
IIX. l. .

.
IUI nOMoryr
.

55 00 62 em

1 ~
. 1l0

. . '.'I .

<:D curo
.
8DDI YOOJIClleM. OJl
.

. .

. h
. rp8 rpa

. .
. IUf lO . 8 . ,
.. .

62 iJo 69 m

. . ~MM
a,aal . caovrec
. 01I80 .
. ll

. fJUlCb . cnpeccJI
.'. . JI . R
. .
. Gl. 8JlJl
.

MOryr

. a1l r

. DIyo lJYIU
, . .m 01III
. .

.
.

or 62 69

145

(jUdUIf 06RUHX
~\I!I OOl1\lll.l: - ~tu1 on ~

~ .. (J 8CJ)arra. 6< -(~


~ qpyra. ~BOtPllte
~

6atree JDWJY

8(\'1 rJ)OJIfIIX,

8 3(J600X1\) (8oen:J I'C"l'Jl(ll:tlUII.


.."6

l'IIJ'mn' (nO

101'"\1>, o6!xolJ(

U1. !I .{Ib/mlll 600tQ((J8J! ({

. 12) ttIlI:) f\lJiraM III.IIII


III~ lICIXOcJIb(1I KcJI 6IJQ OO~~
1(1\ 1,1

11 n"tUII 8(f) ~tt

( ~ (J1\1~.

~ l3/"1t'Cre 0Ol1O t ~q.


~(JIIJe t'I'I~Betll() ~ 5bl(J1XO.

00iII00bII

(J{OIJ(JII , I'\.~qc !'

110-

l10Ntetta IIOIJYXI. 1'i10Jlrt1 ot)p<o heOO\"


petJ1It't!OO nep('9 Bqm:oM )'(18r're .

1f.{)rC)O

ox.aeR ,

Etl tIX()jJU'I'e<:b n0-3!JulJ -ocoor ~o

fl lJh

~ rr~D nptJOcttyOO\ p~

lkqoU 'kI1q* tt1~. HIt1e

(' itJJ, ..........,............

QIe 11 \l, IIltJ. ~.


t, ~

fNJJ'f

1.1 , MlIIOe. opj.

Il~ ro6J"\ernfOU M~1IJIJ

20 uyr,

8 /"ffl ~.

~ MI'1IIU ~, lIJ)dfI (OI'M .

~, 5~At'I'W l"IIJJtt IJ ~ ne ~ IIII'WIQL 11


]bt/III \Ru, 45-AmI ~ lqI)(DII ~
~I

8 n~ 8 ~

(CIOUCt"~

00-

f1)(IUU T~

ofQo 11

~ ,, g t

~ U (~fI Ct', ro INlqm

('1'01\0 ~

'tJYDUe 10 rt " n/\ 6~ Kyt)( t1 < t'


1'1I.'IfOI. ~ npo8ell 20 ffl 8 rpa
ll, 110 OOcJ!JU" ('8(1)

QCWO ~ ctf11Q. <1 fI 6I.a 80CnU 11 crporo


CAiiJ(O,[J rJ'III\e 11 (tbt,
........, ... rn.

1\(]

rqe

IIO nO3<

'tOUU JIb " bII\(J l10C ~

00 lffitO("I'U, (] (

n~. 1(1\ no~r ~ trytii Mt1t IJH\JOCiU.

6fI ll3R ~Ii"

UCnblThlMM IlocoIllttO cptIb ett1()(

flWI. 'Iro f1)t'M C18\Je !\ tJO(


n~~OO I (11 <r1

IJ"' po3qebC1l.

ft

~P6bIX !\< 11 ~

11

Q08~\JA flO ~

rrn....... - 6Cnl1\J(' CI'Ipu, f/)(]

I10rQIWJ no ~ UltU IIQI\O(CY'\ \J

ROJq)blN QI\II (~ ~ IJI'tII oprCCL & q


ooqu1 (8() omtttyl)

ro (8(j ~ ~ ttl pru. os


1m I"IW." ttIbOI N0600 '
)'IO 3d n~-

O\e(J\VIO 1(] cou IIItIJU1IQP'1,

Ikt

EI'Ib t' " ary ~ U1ttIII CIIOmJ ROO


(J)

rex 00\), OOI{,O "

11

ttt'

<1IItY ~

~ ry:tOO. 3.CI/!UCb (~ ~ ltO F'VO\JX

t1 I'II.'pb ~ roaI IR 0tCIcIr'I4.


~ 16 t1(8(]Q f"OII \tI> ~M OOIIO tq)II. T~
3)

CWJOtTh t1e nOO!WJ.

fI ~ l'OCO ttmtOOW\
( ''~ l'UfO

Ot,ta.g ~
~O,

(d/\ :

1111

\l100 tta

14

f"N)t affl - (I\OI1111(]QO(I. aJ 11

IIJ(IO( )oJ, UOn3 IIJ>\e'OQ' iltlOO, U 16<m' nr 8( re

l'1\O

flWI>

M~(],

11

ttOIC'

mJ008 (lOOfl ~ "'*1fllltuu ~


- ittIW) ~ netrodfi' q ~ ~ 8 '10(-

pelO. /ltoII II.' t:wt \1 I:wt I6U, \1 /1OttI.t'd),

m> yqe~,

I.'n tIOr 11 "IIIIYl. ~

UdIO (8010 (et<" flf>OO ~ umoJI.b8(lt T(Jf~

i1bIJI. ~UffiId (J\1tcI 'Id lf'1I) cl U O/IIO


,

56, 1ft' 16

~ pQ(I)mt(y ~Uept lic1 ~ ~. \1 Ttf'PU'(-

Q(J 000 ~ It(]~

11 reroa

IO I)YOttOC'lJ ~~

tt ~, 'fO 8{t'M .,ru

'1~ ~J.OJ - ('8(et'I ~. 11 Tt'j)IIIO U~

- . E\IIU 1'.

npocro

( 7<IIO(11S1\t U ~

~/Ib,

fLl.'' (' ~bl.I.IOI.' ~ 11 noJI1' OQO,

. Ioqo6o nlq'11, 11

u llOOlll"eii t1t'PU " cor


( yJ1J ~. roo-

qNI ~O Ct'a! 8(J r.6cJb U /).) yJ'.

(oe(JUJe ( lJY8(1IO.
,

6 lfI t1e 11 (' l'1

(o6oii, {l"U Ii

II O>a\JbOI 8 iO n)'t'U

lqOCI 0Ifd l1U mwJ.

npQ\XOqUT ~IJ(W)Ot'

(' Ih)I1

~ ro6cII po3I)elNt

l1OI.

cor qe\l1 \JtmI-

, cOCJ)aqaue. te9, nea/\b \J OprffiM - 6('( ') -

('1'db (f'V'\

8 yqoeDl'lb<'1'N, lIO(l'()f)t ("q(! ~ W\U .

rpooj

nO(~ ~

ltOC1h.

qlU t60p '~

10 ( \1 r. Y<Jl)(lOllbl'8U JICOq 1) ~

q<I cJyIJ/IO(b dlf..\&

(. tfJ)\Je(~lJ u- tmnl,

R')100) tte

11 {80oq &)'

pa3qeoY (I lWUe.

ux

lIffiIIt()("J QOI\ <JIb('Jt 80

1ICNOJIO,

(( et1II OOi\lJt' ~~ 1tfePl\ 11 U, qa

n noo.

1\01.' "ew~ nOClleHO (<W103h<I

1\, ~ M!JY

IICK~ U 3(lUCVI(I: eI

8DPX

P('UJfflUIO OCiall. aJ1l ((I 60G JI lltII 001 (~a1m

~Q/lW\ t'

. ) J)U O<j(l 110304 (eiJor

') ~ftIItI,

C\Juij BUtJ mt l'O(fO 11OYpII(. m OI.'If 11

RqoO{)t'H reM. 1 ettI m 11 0J1'4)(I!J( 14

~ ci ltIf ~ (~ itiI iIIOIi 1


! 8 BI8j)(I(I.'

20 ~.

M<l 2 1

1tymm6 n;UfJt Jtqu


. 8

>

fJ.f 1lllr 11 ~ ,

Jleii , 0I10..

Cliopee f\, L;'lIOC 80f.U 8JU .IJR8.1f,


lr yry Dm.

Tho f , ' ' .


Th

3H.\ra

. , () .

VI n

:r

I 3D~'
IJOR ~I

;\t.

tIO ~ua~ 6 RnCt1W IIr tbl' tI~


~(W

( mIti

qt'1()p(Jq('11UA \J IJbNi.I1~

nDIxnequ ~
nU ('I\bIOOb mJ

oqrl\b(JO efI~<!) u
t' 3aHU(]Th(

Pd)OaTh

(aQY, nt'

{'f

Ot\UiOIJ.I 00'

tm:IK

. ;11J

Jt

1'

; . IJ u t

XOJJ {. .I:

u. . < Jt Pt.lOc
r

r . :

U' Jt1!X' ~

uflt

105-JIrnJII

it ,

U ~ flu'dIh( I1(N). (IOU ~ /10


ry

O\J er

no lOOO(I y eam('ffi1!jt ('rIOI 100

..10M J

, (' 1

", .

7 ,7

lf .

3.

. JY : .ill' .1 .l111 Jl3I,


- . ; ?- !{ora

CJlh cr

'l

JO, Qa

Ryt"'l:

e~,y . l1ll II .:J


.

WtU fJCW.1j ((R'(' {\'i~ ft]

~ copoo~ I!1U U. U ())'tIbI6aR

1\-111 . .

[ lIf\ 1' B~I

l1e-r :

il. .r

J\.

fI

, \~

. t>J)Ii. llJ I

~b 10 ....l 6 (!IOefO

uqy. aaI

ITO

8epJ{aTi>.

I:J

606 u ~ 1t'

HUfV'IU U 6 lIIIq(V1\J

trom 011f.1IJf' l

. r

.rJh10 Fro nyano

{l10 (r{tt('I.ti[)~, "~~y()O'\

CI. 7flpCJH

;\1 ,

YI~ rp<J(J

(('t((y1b1t' ornOOJ IJ" ~


IJ({I\fq06(II /)/]3'

t / ~'.

.!l

I',1

3OHaliCt"

I 8 '1f : .'l ,

" , <1 !.:

(){;.

me.,JIlO

~. :JJI() ()

. .

. I .'1

h W ' . 11 hl'

. 1l, ~I I..

1:11 Df

rt' I1

8U u6}' II31 . l lOhl\t


;I,J1~1 yoJ

148

Dtl}' \fyDC1lCHIIOC'h .

n6t
typaX
.1II pau 1l

,
H~O~ .
.1 lJ ,
.. npeyIX .

ocneny .
.. 8.IUI .
. Jl

. 98 .

.,O.II yn O1l. : .

8bI8JI ~ BCIO . Jll


.

.
. .'l .
. pe1ID
JlJI 1I .

. - Bpe1lUl
yr . . n

nI . aar. oIa

noql

't}opooii

110fflUU
v

npoqolJurllblf u
., (~ qJ('c1 QOOO" t'1\y I1IJT~,
(J 11(' CItII

.,

.,

orrflttdl lfc111 Jd1\J/V'\

01JPd

., (ur~ (1J)t'I"WtQ' 11 ~KoY ~

., PffyJIJII)IV ~1It' ynpa"III fxaj I1CJI"J\\I.


T~Ut' lI< JiIa. T(IQt UJ (r.

.,

onm ettli . .. J
OCOJtOe np -

t1OrPOI.j trJ

lXtf< f!I1O(' I'()(fm

\WJ l"O\IJ6t:i

- ~ 11 1

eJUI. JUI Wl

npea erpa mo.

la
rymrp npanoc .

U80cm6
oJJ cpalO l1l
. II
npe&a.lIpyJO'&
l11 Wl
..1n. .
oro)'

O11:I.

..

.
JI yrpero . ro

opraoB. cecyanoe
YJ'QOJIC .

.
ro ro ipeon.
.

149

cyaJl JIX

~QI.I ,. UNJI. " ~ \OOI)UII(IIb


ctj)1'b

3IWfYM ).

fI Un, ( "TU. XOQun ( rij J)7I\(I .


I0IO

0Q\I1 \8 ~ !t' t' ~b


"'1"01 p~ ~ ()('1(I: fI)UOU
l1<J et1fI I8.1 ~
t1~ I(8JCII nOlIY ~
Mt' lCtlUI ()f'II

l'V1t'

n<J1)(IIU1I

u11 flIIO,

U 1I-

. . JI.

. yr 31l . .

18 .

CBoero lIIUi

.
R.
CJI

.
. .
w
. .1 .
.
IO. rp

. ~ .

. .
:JJCYJUJDI.

mo w
.

NOob ;(J()Q
.fW IC)CNICJI (~ ~yttbI ()'I4X. ~
(~ IItI ~I qyft' IIId ~
~. Hp(W1' IIii t'Ii ~.
J!'.I'(I\I.1 'f"R'.

I"W 1()(.1'\\) re m.t ~


1m fIO OQI.I. OI'CIO 6bu em.
! QI81O. 01' iIJO t' ocarm u (At'C1Q
1Xt' mI " ~ IJ {e\NO{

re. NOII or~

fI R Jl8


. ..'I .
.

. .

npe.
aJJ .

. .
.

Th.-

.
.

. ca.mrr

Bcero .

. 8.aJI

JI3.

.
. JO
II.

150

Il o1l JO

6yqbTe (
i]

TO~ Neq\IallfllO"Um lmOtown u DOt.J.

~ nooo. OfQd ~ ctt\Cy(IlIbOA ttruII ~

"r ~Tb, ~(() ooo<JiJ1'm m1'\ 8OCXiJ'U'R'1VIIO"I COCOIt

)' ruflY Ptfr ~ tt ~ tteacIf!

IJ, Itr' ~ l)ot\.) lQI 'I1('IJU \J\\J ~~

cwt

8IU IWIU ~ qOflttll 6J

u OMf't' ~ lICIUt'O -prw

flP\J

IJ IWJ3Itrn H~

~ I!O I\U, rX~ 1"'a1etfO

"CICW ('tI(cycIAtOI'O COIOSd


, T~ on
( orttf,
KdK

1ddAt,

T(l1( q

rdJn. 8 'I01 8yqD'1 COCJtQ.I ~O < l"Q1

'.

1ft nPUdU 1( roplltU SCW.

cm~. ~ ~

u OfCJ(IXIW m1Y ~

llNb<I-mPO
/\ 7 ) \J ~

(84 rooa) u3 ~ 8 (\ ~ Otrpd. 1mO"


ft)8UIOI 0'(JI!I0 tta lWtW ~ ~. fro I, (' 10-

~ CI1 gam

30 1Ie, ~ ~ rooo fIJ roro. IC CI1 ~

- ~ ~ ~ eillVfIbt1\I~, ~ orn\l
qenn ~ IJ ~ nj)(IItq4 ~ , (' lmtJPbl 0tt0 f1)OlIO
lr, 1

3(]

qa

roqo 00 < lI1Q l'IOII)(' ft.

.- '( ( T(J\()(' 'l)'ll(80. '! wJ me yroU u3U,

~(j(I

1108~1J. UCIWI ~IJ,

nocopottlUu t'!O B~, ~oa


UQ<IflO n

11

nTaJ\(]' t't ~.

. t1UJ OTf)p(l(8<I 8 COpotty /1)CIi\J 00". 8c~ 0<'"


J

~Q(J 6I1~ ~.

N aqa , roPO(1JB oeqy, 3OOpIJI11 6 nomr'Ib. > T(Jt()e


/'IIIM'_II',

ofi()OOJJ\U &t (lJ)(Jftum IJ COI'1I1tH\Il 3'

yr , 311HI.J'1lIIII. COIII.UetItO I106J ~ OWII


)'p(mJJ\\J I1pueae/lbttOCb OCU. OQ nOJ)OJ\IJ l1(JI)
lt(J(

u oetl I)(II'II&. <JW CU UIU (1'11"U


3lJIIJ(J(01J1k)OOIJJ. qyu

,.., Beyr IJ IWI


,

. \l IJ Uf

(' roQ<! 8O)\I/1Qre

. 601"1 -

rorq(J l(J ~. l\~aI! J1 ornmt


,..-NPII lIfJ

3 t.O. !nl1(J-

9j)Ya, noqottO (Jrf f'.I'I0911"1 1Oqll. 6t3j)ll1l,


COJ(]~Hoo. \IPJe ~ t'l"\e.

(J

IQf 8.'1R MOryr .


. ,ro . .1mrr
-. aknt.
ry OCOJlll .

COR 1 m JU18
. .

am
. 1UI R m yt:. .
. . J1.

. <n'
3aJIJOaecJI . eJJ8

8 . Th ByrpeH
. peeD4 R
. fDI .
MOryr .'l

. UJ .

"0-

ry ara. pacty

. .1 .
R
.

6.

153

rfICIBQ

22
(6 t
. tY,

f .


11 ('8.J l; m .
f

JJ . Il1I.


JIm

qy1JCB ,

c:rey
~. 110

IJIU

83~ l10m.

e'l'C,

&jt.

. '!
r.. t

8 . t

peQn,.....

'1. . i

.<1J

oro.

6 p:<:1i 'DlI
) ()RO. 'I)'lIC. .
.

ro IlO . - ra :-

, n ra .

(1

~f .

,
R8 lf

'"

0(( 8
- .yw -

. yro
.

Ip

", . 1 w

rpo

lI.

J-l"

00

l{

f1J

nO. w

. Th. f JU! JaR[


!~ l

l(

OllblTa.

OJ'1.

MJlOlie jo'1'
. ym

libI

crae'tE:

'IY, . . URII
,

13

O't

1"() "t {Q n

. :. :-\. -

154

. . .
HeCKOnO ,/lJl'e . .

n . 8Jl.
.

noroAe.

. OTKPaJO yrnyJuuo
.
. .

Q1Io , .
eoaII 8l1JI OJlC.
. roopa:
. OPblCJI

en ypB.RX.
IuI

. 03OJUU1

. ell. ra . [

. . 3.
npaac. .

156-161. npeC8.JlRllO

pcmpe
.

"" ~ r'\W1 1 (tIIII y~


COQIII 01 "'!J

u~,

tfJ uemI 0It3. rOtIIIIe, ~ OIIYIO'O

\~. III1ItfYIO I rt1t' I1OtIt6ttocb

DtjIIb( 6 cwt' 1mO'\ IOOIIm' ( lItIO"1


- ~ ~w ~ /lU3It7"'-'

(J(nE''\

(0/"lIl.1 rt&l.

tfPO\IbOI pu UflI-

~ ~b (8I'IJ11.
)'(NIIQ.I\U

~ f)Ont'fI\I

'J'UIO {.I(I1J ~ (n,

155

orOCl fl 1\(1(1((1101, (M4K(lJI nP<l"(l, OT9dUOI


Q I\(I(1(I, K(lK "(ott~ ","q.

156

guUR II0U
t(J 8 X~. !JY /"ItqII1U <iJ'Ip06QO Y~.],

purt <uq ~b t'~. At:IO<06Oe U ~\1!X".

1)lI /lt

P<J}4('Joij

M("lIeT ft' T~ ( t1(J

~. ('UQIJ " \1

QO OIIObI. Q(C'OI et TtM ll:bO

IIOtffU<W'1\J flt'8, qBllall YII ~'ttIttO U tteIfO. OJ)ClU!l(J1'b

IQO /lmO. 00 mJTh ~ tJ~ 81:&il tte

(~ 8)fl4t't, 81 CtrO . n~Ttfe1)UkI


Q!IICJ j).(JCCIlOOTbCfl IJ OCWb ~ue npuOO1oetNil

7ru fOOOIIJ n03QJVI

j)1epur ~b rocOJ'M1 ~cJ('U111

3tlOl,," nOe<J nO~OQ y&mUl1bl1O<\J .

~ 1 lJy OO~ tt (" I


tt)'.

i .

rnepequ. ~

iClJ('pettbl, 4ll

OO<'CJ(JIm' j)It

10 uyr

00001

qQM ( nIt ~ 00380J\UB e(j m! C1IO'

~ 6 /1)OCj)(Itme N6lUt'
{OnbII ItIYf

L:!llepwa XPI OIItJlflJt' t


<Je fml Ct(lt(Q, qQtIUfI (>IJflUllblO
oocpoet1U1l l((DI B~II epeMI ~

~ OOOj)l\l ('6(] !1:

((Jle8(J)

nOeIIIIIJI. pou, noooput' t'q\IU


". f<fl em ~.

coequtme r 3tDmJll(l

157

(j, ffuKorga g

om Qe'1'b(, 'D ON>O yt\If!IJT


IJ0 ~ 3<I e/l1~u nOQttO(OIJ.

., ~~ 6~(8)IO 'Iy&1 eqy, l!aIIIUfU8 8 tfff 3

OOp31i11

&!tfO, ucmoe ('

no 8 1.1 3cJ1OXy nlXl<Jytml \/\)' lI npeQ\OUT

e(I\U (rIU (' lt~ ('

(06bIruR, aUN
qt'(epT

rpYIJU UU ( i:iotJ.

JlD6UI 1Jfi[ I'n 601'06.

" cou 'f116O (] IJ 060lttt 110 60Aet 8bOKD ,

A1'I~ lffi) oomt>'30Ba " ro nptJ(OOWtttq nu, I'knOJ\

., ~ ~ (] nOtIr1 1(l 011

rrre ' {Cn6(lble U 1I~1V o'I(' CI1j)l.U"1

tfO

IVIU MpCJ QO~

6JJ ~ CXI

(' 81

P<WI )WI(J ~<Jl'lO, ~ue 1 aqU.

trO ~mNe'(1(ue I\(]m Ol1UOIO urt'10m ruJ\1tIU


! ~b(,T C~ OCOl'lboe, I\Ut> 8 (('()( xopoU.le'(' 6\JO U

.. ~ "' ('q 6 OQ(I1. ~rot U 1.1, (t!!

(II{)U- yroi] I\(]~Bett1O t1001S('

UJI. 3(! ( 03IJ, ~UTe et pyau. y\ie ~O, (' (J


l>blJ I\(]\J

~~ ~ tfO 8P~~Y COON1(J

ttOCI\(]QUJbC1l B(~

pooIOUJbIO rorufl

urt (3<I Uyc~ ~ \fO MOI'


J)(I3I!IJbOI. ~ u f1OJt\t'i\Oe1, MeQ1\1O \1 ( ~ oPt"'1'Jre ero, qo

et11 tJXJI10 Bpet"'I(ffi 1'8

f(

~
ttafi', ro 00

II'bIIO'b ti"f1

3OIl<IX 1/ ~ B(e~ nUU.

o.~~ (800 ~ l'Ib ern> BUfJ\Q

t'1)m U3Q(J 8)'u~.. orfJ<J llO <('/l.(J/\J ~

or peeu

lXD t'qU<llU UkII ~

tIUt'fI-

neu , 'q8" I14QU (IIO.

:UJ)(J II /Ju
~ nlt JlO3<!

u~

pu iIl'1 "~(tJee

06iW F1f1O- ro3eP(l1l.m ()eet'lI81Oe Jeue.

OQlIIO'ieU8e, 8t1UQm.1I.1 (opure


fte 8 s ~el>6 ~OIID DIIJ N uyr. u ~b " tJl\IJ

hJ ClllltYt 710

.,~ lIIJ~ut. (/!. ,- f'I()3IIOI\brf 31Wt /\!I!~'

(Jq1>1t ! n1 ( \1 rque 8 I\(]~O 9 yr

~~ qm !JH~. ~U flO ~011cJlI)OD ~UI1fJU

~e !!y~~ 3 ~ r:I ~O y~y _\

""iWJ "1tIef>. 1ro 1\1'1 3~II1cmI 8Uqf'U( IJb. otj (

'tIUt fIIIJ rn1ll nOlflb 7~ P<JmtQJ (1"1Dl1*b tfO

;q IIO)WI:8(](Th U P<I(lbIe )ffiU npc:l8oro I'IIII\YWOI)(I"

8(If NIJe

03fIl. rl1 I'1:1l11 potlO &3 <J('I'II>)'fJI, ""1'(ft


m6u.

'remJ IJf)'. ~

lQfO

nPt.J

\tII> UI\U

8I)e~

'i}'8-

. BmJX~(n~~!!~IIIt;Cl3mM
~

\11> U 81 ttDm nOtNa1 IOirpd t lI\I'1U.

W Tp.vrt ( NOolO "d KdJ(oQAU60 06.


H~ nt'gue CI yroQ. , 8 (~~gutl~ tltro
lCd, Q "COtjUt1l dror~"u('.

( 1\rX

/l j

., Obrf

7 IN ~ M~Oq, mJ ~'* 8<I na(1I

("~

ceJIIXi. 11l11e<3 Q (or( t1<J jTO

rom,

O)'tfYII 8 &

t()(b. IJ

f!1)ffi1l h6tiO

(OI)3(J

ttOrue rna (]IO(II

Ul1\L P6Y~T(]e 80~

nOf'IOIIIOO Ttp"~ 83rwt<l 110C'l'OJlbKO BOCXUnr

R'J\btIO ()(8000(jIOU. Otf /"u . I1mo -}

Mm>q II f!(] 6( atIINettI

CIe {'Qf-

~ Jdo, ~1lI ~ , (" I1\!'!

IJ roocp\' npaBqy

& 'l)'rn )!> U(l

n~ l"'O'1et ~ l""IOetrro, ~. 8Pt'II J16otmU


(J{IlI 03IV.OO pa3IlU )'rra, ~ u ttJ:f"I)OOIUA, ~

yrtr1 11 poU nlta'N!/lXl1 ()Ure

060 (~

., tcu lId not1paBUIlOCb ,

\fl1)

npoIX()(J\I, nOO>U1f '

\II

600ft . tJ(~1JU. noc '' (~ OOI'iljTOI\


fl(J B03OJIOiOC1 uaq>eHetJ OI"'V"'1lI1I~oo 6yqcr t'tt.

., 110 11 qUftOf, tfelj I"()f"ff oopu Oqt8ffi.

m<J> TOJ\bO OettmtJb

~'tilI UII o\Itmb 8 lfeM'TO

., fUN

oq 1XI'IOI'b3)m iO mJq ~ CIJY()(J6(('IOOJX'"

~ UJ(I'O OWetfljU\ie 110 mrnettix 18(1lI4, > CII-

tut ~ 1.tt'.

3dtIII II300ttIIMU el1lJ"(J, ~IJ 80 -

yN>i<J ' fJttP QOCfY[ ~1t. 0'1eIiJm, rooopure WI,

<blI)o 3ll. CJ>(nb,

III ~

t'bOl UJ

WI'64,"""'.....O

160

fl(Jue, U(JTh mr

- { 8Cf. '! nOQC~

O~,

t'(/\(J

~ (~ 11

rmJPUJb ~ (!!, t1Y~ reJllIIC6se (II)8 UCtD!(]

co6oq ~ CIICN ~ ~-tio ~

Y&lO 0"0fI - Uf(J'(f 80

~~ -1 equrulO 1IQ(J0t' ~eue tte(j N>,

un quu (

001 (! er nCWf 8()3(,1~ I 8<IUY . (lI -1I"O

m:IPe

,..,trt ~oqQNl(IITh B(IJJ 11 ~ " nO/l30BaJ('JI I.

OC"J'bIPIIX.
PefWIt

C)IWOO

11.1000\

t, n1)N)3Y~ flW"\ eo~ 8 rn r-"&

m XQuO <6 l1CI'b

IOOIO.ttb~ ('Mf'X y~.

~ ptettU.

8<IUJY Ui"'yttfy {\J~Y. 0tI OOI\e3tH iJ"" q~, u


3J. 1 n~oroe Iwt OPlm.lbl.

~ U( YlP, ne~ t lII. 011 rl\l. -

\l8(I ("(,

(~0CJb (\1ptJIb

M~ ~ '! \J

J((J\

~III. Ohll <J M~

. 3

{' 8((' Bcl.Uey

(M(jKO

~HYb.

(YIe(8}'e1' /l lOo

..{~Cb, tJ 8( lJp qt1 <:tI(JI ~

r 8O\J.

m-I, \1 ()(1(Jit't('b oq/'IINI . p(JH

OPM"~

8('(')' J)Ol"II\O c((iTm 8 ~ ~ lJHY

600

11411 ( tIOlJoern I! .wIO U po<npO,ItHl1ReIOI no

CIlIY 1J3ttb, no OT<JtI8a1'II \WII03UII 11 00(81)<J1 ~y T801>CtMJ1t, KO('M~ lI'J)t )''UU

~ rlklI tJ tta'l1lJ1t (~ ~

rM8Q 23

}/,u A-fJo.
w f}'Jh' ?

80ffJfi f.
r

Jt.J?

3).

.ThpllJr. 7
HOJ1e

bIJ I I\

, ,.

]{h:

aJ rn - . 31"f

if(

.'tf)rt[1 BCpa1l .

.
J

)'crn

Il tUl , I (j\1
.!

TKpon

~to -

3JLUlI.\t ll.

. ro
. .
\f . .

. q

, f 1',

..10 ',

.
yro

. ,

80

1'0. K3J<

. '

Jill

( '1

np.1J,

. I\

. 1'0 rn.

'p<:t. nIi

COt<PblT

)"i

I:I1. .- .
11 03IJ DC
I1~ d. f .

E:c.m

l1.
l

D1& . j .

-110I.'.

ty

3 .

: .

1
2

1\Q ' .

CflTb .

163-165

10

h I Ol\l ),1)"lI " i.

162

qeCflb Q(1(/(

fllybo/(oro

8 u
UR

3) OIO(if',

t'j)8. 3O\YlO npTt1~1XI UtJ 8 O<JtI)' U

1 t' 'U1 : ~ U 5blII ( Y"~W'1Om


TI\O 8 CI\Y'-I(lt'. I.'(A~ oij M~m~fI t"I)t'Mer } t'81-.

1) k"N!IfJE' OI.IJ ntt(I rIIY1I:IJ pe~IJBl1Oro BIJC)eI

.ll:5 (1I - J)QX nOKom (OIJ j)(Il1bl 1113811-

. (<1"\. CJL

or, ~ttlJu ~""4 cyJall" ')4U, 7 l 3'

159), ttoroa fJ6 qyx NOQN 'llb " <li.futtae

oou ~tIII yr tta Qpyrd

ffi I[ ( q~, Ko~a bI llU 003(llIt1bIU, fu 6bI

('l(03011b, 4'

OttU 8tt' ~ t1OO1T "1~81' UO (preo(j 8t (J(')UUP)'tm t"

(3!e/lfet1lll('ffi lII ~e1e I' (R

lIo) lJmtl11 ~llllUt!U COO'RIttO QII 1< uoe-

Brn18fttiOn, rOOIIIC'b

Ut. ~ OC03t1011dIl iOO, 11(J'I(~YII l:Ia~, OIq)-

u.

114m- lkII1f {ep<J.I~

q"" l\IOeIJ -

8eJ01'O mure. ~IX"~ nO

ttIIIJU, ('O(pOt)C]tNr \1 y~e 7 ~(J(tIII(i

nYIb ql\ll

11

I)tJlIb . \l,nu

u )'fli8uom nlWqaeT t1<J tU!I

iI

npeOQOb

U t'Bo6oqy, 1I-

60111 03l1(Jl (lI 1)0)I)C1J 1I0u nu 80U

"

MfQj)t't.

ltINO fI6oro na IIDI"\yt1~

2) ~ 00ry0JlJ ~/lUK/ltt.IX )Oro8l'1CX'1'Oi1e urn~


(1lIII0

-11-, ..bl* ftefO f1)t.IJrtJOO" ot.n.m1 {I1tIIII

~ ~ 8d- ~ II~. OOj)m W1It1e


('11

~ /"'IOEtf ~ffi{i rmo ~

00lIO ..fI,., ttanpoBere (

OO8IID

-mro I"DI nOf 0C1UIW aUeQ Y/8IJI"OO'U.

!t.

r. (hO-

.- . 3c:JllfloU raCl30 u OOQlft IJ{fO"U

\1 XOtOI 8nI'!eCttrr

nO~tt4 - no6eu~ nOIJ}'QY

6 rnee I1R Ituero II\O~ro. '}N ~oc

(]" t lJl1tt100 ~/lUII, IiOTOJ)(IfI.

(11, K(J( .1\l1t oqr)IUI

ero

mi.ll. 1j00JR' 3qopoe\i

1\

qt'ffiII et1 ""'IJi1. ~UIIII '~ 11(] (l1,

t1(IlfI)(tJe

mr .t. 004r. u H~ npu\llJtIUe


gM

l\XI 'l1fIJU

" <1

'100 IJ, ,

tte Hl:JQq/l !!j,' 6j).

u.w, 1'IJt" 03qYK 11 ro'34J1It t

~tI>, (1\080 ~". DtlD 00I0I\b30llTb ClIt 6(


'lI'o ~4b: .. COfMI\ ~bI10. t"(]u:

4) Erl\Q DX8((fblBoet rtte6,

IIq QOMt' Q/tI III.'b( nOQYWI!<I \lf\U t'


yw. 114 n~t'9 HUIJ IJ aU (II

'11'0 8 1D(8ym ~ Q(]8ttO "Ufef n~p8bIM BOCnOtj

78(1'81J: 6~l1e, KOr.OTIJ'e, pyrdi1e(b i""lJt lt<I 3

clItW\ C8C1ttlblM ( 'u, paIICIIIIue QX fCl\u QfOCOB(]b

tWrr rJ\aill \J nOCUQUTe (J

.,

~lIeIJ not'\WT C80IJ ?IOiIOttdIIb" l1aI)J)M(tH"

tfY.

( ., ~J BbI nt'' 'Iq O(KopDI\et1u<!

. oryna 8 CO(J8t'C'W m (II)~ lICu"ttOO 'Her>rut'ii.

4f1!

(,Il>yro.

IJ

'ettu pIJt>t MTU

u TorQ(l Q4ell" ~e()ylO (om 3Oett\I1'b OQetl8(]fflblM

5)

aNJ ~ I1q)1 8CJ a1eIOrnlIlblS4b t1ICID 7JIIU"


l"(Th, 10 yroc'J ~ ~
(',

OON1ettJe -

opy~ :!tu

(1

uOt 01'I\'P00' ~ ''"

tro 1J(J1(.308(JtttJ(' ((J8"

~ ~dIII1YThIl'1J U IUIIII"IU 11 (<II1OOopo".


{)ObI, ~ eqeJ

1\

( yroO

0Iq)bl(){N, ~II, 1Neqb,

~ )'(IIOIlt'ttIJ K!Jt1rttUCI!W

8 f OOoe~1ICII r'j\, nOMtttJe: '

tto (,I('l\af (pq. Ecftu (' q(' qU80(J ''


, (J 1,

(ffl.

j)1J(KYt'T('

ro(j<JTh 8 "d""}'

Ee"\I 6y(jl.'l't' roeOPlIb

nI>d4Y (Q d

QpOYIO) (tp(J(], 8pff9 IJ t\(JtIemt ~HY (jpyroM~. (ep(j-

I.', 647' "6IJ. tI(E(efqa t11l /tU\fIJ


~lt~ ,

Jll

60n

Ike mr OOQCll<l3KIJ MOfY ~ IJ 1( rekq<JllbttOy 00my ~ I'iJqtJ 4J(IJ1 3C1dpo8dl 00 n rBoclI ('~KY

TdI\. !lr:WIJ 8 O111DWett1J\J ~lItffroO

<btIOIl I.II, 110

(0t'

ttr

r, \t3et1Ub f10eut (08t'1t

)00etJ IX1WI \I{\111:

IJ ~ ( BI\OI\H~ O~, U ~ ~

qene (Il'

ll3arret.b1fO ~ f4juqyt1<lfil1e Ik.1U

~uqoo, If!llqlI, \JQ;q"Qfl I C~O tIO(~C80M 8QettIJM

~urenb/fOC. PIflfl)O 7 I 8 nKe, CO)tTe- pe(W/3(t-

' " ' f8()(:IIJ1 ~('(]. H~ OI'\I'dUm r08OC>\J , XOT~.

84 r lfU 1.1 0C8000()I.Ih 6. f(t\\J nptJ\l1lJ ~

t()

D CQe'~<1 lXf{' &t

(~It. ~((l1J XOTtSt,

qo ttU 8lI, ~,
pa3b1'paTh

!Ir "' (OU,

w IOI"CI. ~

IJ 6iIJ 11 00N10c0 OOQooa

'ffli)'ll), ~~1O IJ (O~ itttJ IJ IIIS op~


8 I!jX'MII <J\ d n

6yqt"r 8

JrJ".bt17

3<161810

mC~tI)'. II oqt U11u _

4Q cJUeMY IV L.O np4JKt1C<U\OCb l1'1IO , ~ 1I1lJ"'. (~

Xorore

l'WIUtO 8f'\((R ( 1!t'Cb(]

j)Onb,

- ~ltI 1\ \II)d1 8(~ct

QOJ\Iet1 blOOf!Th

&r, '110

7'.

or ;10 >. '

81 ry~? To~o tk1Y'furct. r \J8I\I

u opa~\('('

f\\I. \1 I1CIB~PI'IfI {J6t1OpyllttJ'R' ~ (~ 8eU 1'~

. , ai Oi\IIO ~ \J I

ypoettr 07UN. IIIr4d tQ 114-

{)dC<JeJ' ('t'l~ OOjqa . 110 /10 C8t"J 01. p~ 8

tl. Of!f<8M npeQC(JJIJ" (ooU geb ~ lII"IY J\UllU t,l7UN

9) lIW <II(J~IJ B~Koor tk1 4UJIJ

11\(' flcJ1IJU

o~m n~~\QI, (l IJ('tt( ~ OO/J08"ffl'b .

(J

nOtiu-

U qyxo, (PtQu tl<l3UU lIOro YJIOI1IIl"DNtO 1iC81td1:


ro {IIlJb(" ( J\I!l1\I D otJI ef IWI

gyror-w rotu. 61>3t. ~ Y31tOb le

8(JU nO~HbR' t'/I(JIJII

( ItIIM

: 1UM. tlONe l'103WJr I1(I<IIJ(I(fl

(('1)'-

O~bI1I"W \f1nYnbCaQ ' (lI7'Ie ~ lIe "Y1U "1I(fIj)CIJU

QlI1t1JU tf'fJ,)QIJoU 'u ~

I\IJ U ll1tUIJ

Tatrr-

U <ft!P.6 7f (\, OOIIIU1\II (J)II4d

(eK~~O , Q/llIefOOI totNto. crpel'll:'tllle 1\ lII06U


I1!) 1JIIt1f1: ftfTIIIf"I. ~1OittO, umm

u 41-

XOl101"1.

I ~orr 11f I:'C8t'ttUl Jt1epf\J\J, (('8IJ


gqlO

IJ

Q'1'jW)YID m.

~~ ltlll (8Il1'0l1, ~ 11 ImblUJrttttOO u

OONtt' ~ ~.

(J1fQ3, 803UOIOue U~-ia ~Q\IThIX .ro B(JJJt'fO ("f-

mll, 'JI'O llCI 11 TClfpr IJ <JYXI1O7

~~~

ma, OO1!ImQ\ ~Yf!b Td1\' oft ~KoU C\'t.

1 nID !: 11 qrnt>. H~. (OQlJ(Cur _ _

10) f'bwIt. .

~W

awmu

t'rJr'ff O(tIObl/JbCfl 110

f)t'tm"I (Q)I~ ~ Idd3I1Q1

\J 6qetQI tI , -i\!>> blI)(JrnJJ W'Ietfl)

.\1"\

JC))1 II ~ le rf

u nOtJ~ ~ 3CItOOI !1f 'ItJ\OIIfKd oopi) I)CItnN

OetI II<I et qY. ~ ~ lI(er~.

(J

IIO lUOo

~ 11tIJe, qa/Jbt q~ r-VI~ \IIIIJ qt-

tIU ~-ti(Jf1)OC IIII ooo(iu et 1m1cJ1IJU. ( ro OO~

~III t OOj)iep(] - - (\rI1I'CI tgelltlll 1J)(Ja, 001\1-

IIbII'1OIIC1'fe rlly6oo OYYtOI J 0II(1r lkIUJefO tOrD

e'IIU 11

UONJ. e06XOQUOro

qnme. n~ OI ~ (nOOO

~ R'\)(II1IN. (~eii1OU ~

(1

n~,

(J 8t'1:t ('(t1

Iid 1*60 l1E' OC~ OI\fIIIUIIOOp rf lQJf1I) ('~.


'l1W"II111e.

~, poquul ~ lIl'IIImIItOO IU((I, B~ {

Ii. ou I!(/I\ OOtD8t

B(,~

(IYOf oecJ1 1Iu, 8 /IO)IJ"I IIIt'. 1\60I!\J( (1I)1IW ltO

UnmD.

qnn ~ ( ny! 8(eQ

no-

tICIUeii gO1Q(j I1'IUj)OqbL

aJ\u 11' lIf ~ lJ3 tdJi \j~u. 310 nr

~ ~ AoI. T~ IOOIJ, /lD) II1II npeQj)UI1U

IJIIII

roro

003tb ~ !dt>roo.

rpe

165

lJU1I /l q q<Jt
1Xt, fO ~ 8 IJt1U. mepo 8OJU'Qff 8 ~. (J ~
~ ~ tICIX ~ EtNJ u ~~
, '1D ~ l"IIIr ~~ ~IbL

~ (IIO fIOI)pf 8CUfO ~ (}nbe. 11(11UfJ~.~~IIWWU~

~ CIt ~ 06Qcn.

l1r ~1t. l(fO 'Ir~

N06U r IlII ~ ~ 8~1J'ttIX1W.

~ \ (J y~. I ~ ~~
I!III :mN

TmfI) rOrdIII>~ I)(( aUNX ~ . .

Cj)(IIW (1IU(It.(J. ~ I 8 (Q/'W C8OOmou. (Q()'f~ Wt1 -, NQjIO? ftI ~. 8 !1>U()rnJI

~ ~ QIICIWI8)IO ptJoJ. ~ 8()(I1(f1'blI!cb

~ 8I(11d.lopble (OJt'I(ID)ID ~ ~O ooJ)o


drCJO I6otu.

'tpe fOI (t1OI(I1'Ot C80U (JII.QI U ~ ~ (~~. 8nmm1l U 8ct Il6XOOW'V. r I!'
~ ~ ~ 1tI. to6 Cr1W l1OIIItIXO C08nOQ4I.

Ciipt mt dUII'O 9IJO, lIO'fOI)Of (I((O~y

a1,,(~~~"pcuNI~B~

-~fb1Int. iO ~O oocw 8 V3ttb I't\IIOtmfYI) II)


t'tIIq. Yum ~ ~ ~ - ~iO 'ffNf'
6q ~ ~ AOeu

166

u 1IOO'tIId('1' 11 8Q( )'1' (ocpoQCJ1UII.

Jl1

(n

Md(Jff g//' n{}


10 \(1' I1Y4lJflOCb Ilf"m1Ib JO

1C>Q/I\/1tHIIt'. ! ~

~ ~lbal oetIb. \WI

u~r

~PIJM1.

t!)e', no

1 80WUX

IV11. enQre(

roo6mb YfOY
f1I:wrGeCb Oi'lbO II1I8I
m r.oTQf)t 6(l ~

rtOQII(1\

. , ~M o6ut IIItrI>r

CI D\ l1 UJ Od ~

Qelj (l'OQQIJ: ,

', OQi)~

WT )'C1NIU1'b

1Ut nCO

~r:;ro IJ IJ/"'\f"

!.'I\bI1OfO

(1(I m6~IIIIQ PCI,

( ~. \1 ~oom', "IJ trro 114

/-) (O~el1U" 00

I;JX

I~.

t8oI1D ~YOOOl

fb {IJ ~p~y Q . , .!.')' MHfflIJlCI.


IiIIfi ~'6100WIII. l1oulep.eqihec, J 00 01f"'4fi'

(,..

('I1U(QK

DfU. '1111 lId tr ~

MP11'lept

110

mJy noOqy.

(~1ue gOHtIIIt U mw ~L

6 ~ .,. ~ &1'e'I\J. d (DIee HQUro n


It ~ 'mJI J)cmllItUU 8IJ, 1'I moco et'

~A, J)eI\t 4I

(p.attm ., COO\l1 lbIJO I ~? IW


-~1 8/t'jtI1 IJ3 t11CICO fI'D ~ '4? rn
IJ -IJ6o t;lo6001Jb8 (n

, )O~(t

11

Ite'CKQ~bKO n~JI'IOB,

~ tre (OI1f qMJt1It11M,


ff1

18

00fIQ~ Rrn? 4]qot~

(J

001!4 rnYCOIt

n()ll.()}tlUre'tbl1X

<'OII tpctll'I: - 6YQt"J

(1)(10-

~ftOro UJ nYX tIrnJI.

~J (Jeii're ~ {OO(I(U

& DI1OU/mJ

BD ~ pCKmo- <oux O'ICII'O& <<l OOtf'I1 nepeq


~. \1 ootO ~ (. (qee' q(IHbIQ

OOtl.e't'

DlyU!M, nCJ.l\\y R '<I4l l"p(lt cre1 IIR


I " ('t!Q'

.N.. OKUy [)tr\J t1U \t

J)('MfI nqro CMttOJ m 6tI'fI,"pKt1'fI'b olJto \WI


lWt' <JernI u OPQarehtOrC (( U qCl6U n~ 6

I1.orga non\\bttIii (fWlI 1' ~A\I1Hblo 01JI0"

\bI1bIQ - foqt" Oqll1 'JI 0fJ0 IiYItlO, " g .. l.fO


& 010I OIbfl'(" l1

~u0u4.

idca. nt\ I' UI1l

rl'lCl

24
m.ii, l~t'U1(,.fftii
.llfry' 8 .

fJl ,

rmJf r . CaJ 10 .
.

I1J' re
: ceC)raJlHO.
U{ {Jlf -

rrHH ;

. If .
3 JI-

"

~3,

'.

DJI

8 J{

1I .'1. FI

I1 . ,
: J\O

'I

llW . ,

83('

.1 -

. <:l:<1 . l:k
lq;h . 13 JJ . rt
.
,

. Jo;8 ,:

fI

.1'aJ< .

~'Y

!\lf)'.

{.

1. 8 ,

fl rp ~f

_ cBotk1'B~HHO

. "1 .
1'~ h .

ltalC

. 1

at

OJ [) ~lOmI

606 )u.u
:nJ:
::

10

Ho'rOK I1 J1 130J

..1 8 1'
hl.

QU ~

n 808

. .f. ~t

168

'llli .-n .

()

. !

npl1

IJ .

() . 1

It

((-

bI JI aJ . Thy 8R RJe ynIX"1 : <>

ym ,

}( ,

HO<"tbJUJ HopMa.1Jio

r-

. ,\

mfl1

..

- ~I

llil.

srr yn f,
.

, -

. yn

t<yII ii .

R n18-

. 1i.1L1

1
aJ

I .

bl

1. 84-

la

yn 6OJ1

.;'I , 811l0 aJ r' \ ty3bIJC}".

lYf

.l1 3
OJJefI, Yil b'1

rm .

noBceuueBHoii )J(UU
JfR Jl - , R :JI 130

. 80 .\)1

10. aJ< 8

ua. 80

()JIilll ~1 ;I .
;J

JOQC II

ORel.

. .

> cel~f ,

D . 1I
.. {. IJ\ !
ry ) IOneRy. m Iof a:u

11

1 . .

ecD. 1l :i:\f . ..

8(('f'Ir(J

<l\"',u

ytt\Jep(\l'!' ~ OI'j)Or\J ,',(1

Pa3BtJru . ~ -la1tI.8P.CIJ \,1'. T<I

1i

~ O{OOO~bH

~R ~ } IJX

etj\J

U II(R f\J

: :. :\1 fl JJ 3-

\J :I IJ(~ ~( ( rolOOflJ

. . er .

(] llfl1 AI.L peqc 'f .~wy

'l' MOiO Dtlet.."1' llO


: fiIIb ' CI JOCO-

; ayii'e OJm lr. :~ {aR.rno,n


: L.

tlt-I

~Q(,J OOnooro rOPOq<J 3{)J)~61(] P~b/' ,

mOj)b1e' )'lJR'II XJl! JlIj 1\ qpy


I'JOqI\"t [J{Pft1OCV1 !

l )

JIro ooeul 3IOI.


. 0'J'8e'II8e .... . .

..... 'IIe.II08e

IIII)'PeRe. uoe aroee IC 8UI C"I'OpOIIW.

III tIl , 06'n80


JO 8lO Jl)"U . . ~ 0JUIIOCJI . ODI a~. IffO naro

~ ~ \(~ 1OImCWI,
/t))blX~, ~ ~ 11CJ1I.
00 ~ If06bflCl1\I1 ~ ~

~~.8~1J'J. ~
~ I.~ 11Wt116bw
~. ~ ~ (tI\PIrtQIltOON\

brd {8Ita

r ~ ~a, (~ 00

mJ'I7 ~. Ero ~ 6bVO l1(JO'IbIO


~ ~ " pdIJx1. iO
~ OOOeU 110 ~ 1m\)
~ u !IN <lt1ONtOO!

fxwt ~

yr 11 'fY. CJ\rtcwxb U~ 1111 ltQl(UU

q rtXJIt (l(11IIW 6~1IO ~ ~


~ 1~ t1CJ(U'tUl!

P9D ~

WJfN aeeJIIUDI . JIIIII. JI

. llleeno 8,
IICII JIID 8IDDI.
lI3eII'I'aI . w DepellQll '1)'3-

cre aep8OC1'llOC. nOnD*eJlWlO CIWICeCII


. 1u .. ceII N08e JIeC
.

ora ap88llJlR

OCJCaX C8Oet'O yeR

. JDI om .... 8. 8
. II CQeJDIJI cm.rra ~ fJI
"l'OJlYJl8 raa JIIDII,Y8JI 8II

. . JCOr.I blJl na ce&t ocopra.


amo 8 838OOOIIIeJVIX. l'Jl
8J1a aJIJIaI 8 rpy .

DyU 8 81J11181 cp8JIIIW


JCJ'. ora mo; l1PIC8C8IOCjI amd8RepnI. ara

n 0'I'I1pUJJJD0

8 nye. ,II8 'IJE8e aqyr

fl1Y38O pyrx.

on J'IIIOI'O 3811. qyJIC8eIIoe

JDOo.. - IUO rpeew rapooro mo

ro ecu. Or:Qa -JIIIo aarOPaeaI Jo..


. .

II08ap. oD1'W88e pyrx. $&

8II mo 8 lCIONIarr .

n poR8JUI crre.an eno


8 mo. ..08110 JlltJle,
COC1'OII 8II DpJI

. (

88) mocp~

CJle-

8CICO.1IO )'8C8II1"eJI 8

OJJJI oroa p8ll. IICXOR pyrx

JO. Th. ~ pyza .

170

fl\(l3(J

25
(} ..fiu MeOuma1!JUu
'. r 1tlt:y ~el/ f.

1k'ei .7 .

8(' ,

. 17. fC l1.1.\fJI,

71\ Q.

Capffxa . 8~ ip.11.1
11

CJ{OI"O ') .

ThTpa -KO~

I. JUOillO"

"

blJ( l1 .

. .\f

l<J1tO3

au

(){,Vi.

rj :t . tfl->1 lf

JIYXOBH~ . :

.\rnp yn

l"n

np

1"t:.1If . ~,

rr (>8

'.

. ~10

rcr

:I1 no fO '-

I1 1111

. II()('\

. :

rtb

mp

11 RC

. "l
;sI

IJ

1 1 '1

mr ({.{'.

bl 11 1 -

J I1 1'1 -

t firo -

f . t.

RUiaY npoct:.I .
eoClnOpo f

I .

1nrpi1

8 J ro J1.:i I1.

cu

'f ii '!' t! :16Illi.


1 1'<i8 I
11 KHoBelrnl .

11

",

"hl

''''m.

r. JYR. ... J:k'

le

110 D m. DOCKo..lbY

tiX II~'.'\

BbI('()JIOe .

;jo~t

", ' , {(

:: :l I l'O
' .

, ( 1 R . Jt. t
re II

. .

t, .,

172

'-

. np

~dJUU I'CI'IWIIII'ff \m A~

BWOOJOO( y&epeOC1l

. w mo.

twJlIII. 00iI1d1 lIIJ ttt\tI)/.

craJQ 88JUlJO .

.'l

. JDO bl'Ul8 .'II

~Breb ~~ (~ (

mw QWN

aR'Pb1O, ~ lIu " ymy : rr.y60)'1O

nyre r II

C!IIb. dtIaIIUOOI'~ OI6dIO(. l'IOq\Itm

. aJI

(('I\('IIoU nOWt'O It' I'IOIII

.IUI mo. ocanoe -

IlOl

JDO. Thoe .

tQiOQCI

JI(II1bWf'. nNUe \1"IbI prw

'Utll U lI'ltI\JIIII tnb ! m ~

. .

,,1Oa!otI ., lJ)OI.i ~ " JU.b

np " RJI.

t'Db.

rpay me .'UU'O.

rm-o I'ntO

I'O'II(J

G'IO, cr ~,

u n~u.
.

1'0 -

. aJO .
npa mo .
o1l ramo.

. n'
. JIRlO .
.. npaye 1CU'. 3 yr l

. ro JI

- . .1JI'8. roc

n-. . OJ1J

rac: re 38

OJlJO Iol lI

.. 1 IIPOC1YIO
yr. .'I .'1.
ftJl .11

ro.
.
OCD.I.

JI JDt. Thpa
.

.
ro

. ;)

-re. .
ro COO~IC1

aJIJI. ora :YI.


. .
8.R . -

173

..... JDO8ii e1IY


.

8wro .ymeBHoro
. m. 1'0 JIIO
. Jl yJI'RJDI I1

.
.

( ~ 00~8 . r
A.IIJI O("'J'QJO'fCJl

. or:a yaecJl.

(Jtf'fJ)Ue(II ~Q\II {~t)1rl(] ~1XlJ)8O QI\II

lIOoqJt JefO ~ U rtfO {~ ( .

(' ~ I'ff ~ c~
el:OI1t1YIO lUOOOb.

nOQClj)ul'.(J Mt1t' 00/1 0ttI

t1(J1'f.N et1!! KOt1f(Jt' { (oii ( f'W'I


'fIl1 ((ll1. ~.a ~
IIO'JBP<letQI

- .
JO. cynuo
ItJI .

: . . . ro . R

! . -.
. re .

803-

.
.

(J{I'1JJOO

mu maupu"tecue
pecaml .
JI . ~

ero

'8 . &l
~ .

8 re

. ua
.

ero &.

1I ero . .Jl .
, aroll .
np . .''
.

.. ooora

. arcR . eot

Il pa1I. IJOOJ.'
Iecm npacy oJ max

. Thmpece MOryr npoonacR

JII) . aocr
.

174

u(
1r TOlfflmt'Ol)1O eqt./I8J

u r(]pou I! qUltaIJY

(6)I1Ott(

'-It(I-

lI1d

1: (q

CIIib \I1Y) (lIQbTf onpo

r\ 11Q, nOi'lbb!

8aLNX

P)'II (

m ~ro rulC h fA030.


I

t1QpClllbItO (J ~OCD flCJ(Jlit

rO\I'1 ~~

U "

(11

lI(I(OpOtt1Uy J\qallb Ao~ ~

08(ItJ1'Ut(U OCJt' ~
~ ~rJl)U clDef (<nftro r
(J rf q

d3(l

u 8(]LIN

napl1~

2: (Tpu MUY) ~

I\Ot,1U nJ)lJKQC(I C~tI fl<Je


/'()(IIi pyK(J

elfl'pe

ffi)

(oe'f101J 'Ie napttep 8

j)yQ<l.

710

C03QOe (qN11i

-3lilJ eqy

8a'1(J.

m(! 3: (Yt)U IJ~) qHOBpe t


QbIU npg<o

npo6Q(i PYKU

~ nllll~M

(J

l)y prro 3

ero ~IIMU 1ro ro OO~

~Ot1( 1If1YIJIJU.

m(! 4: (QIb M\IfY) OUJ(J nO,'I


(1\('11\(]

<JCOOCJl ~ n1'. qoOt

pejQt1()( r(W)(o, ~ UQfl

IlJU

11\. .,Je (l{fB~Ye KOPOtIY

u et1p<ll\btiY OI1OJ\, np06q121


q Pf\I

54

5: (Qe<11b \I1Y) nQOepeq

npuLlCati

110 I 'tOCflM oop11iep..

u ~ npq\O(HOBeue

\q<lef

PC3O(J1( ~ Mc(Je
PYI((]!J

<JYPY

oero

II'P<I,

Cf11\ttf1Y 60Iyr

Iio

nP(J\el1W

ffi)

U3IJro .

npo('{'((] (lJ<JIJJ

~IJ r/l(J3(1\L

IJtf() I oqw

ruol\lijoc~

N.IxH

IJ.

tmi'tI"""-J_

lt)O\II

00Qm

)1' ~y 8 nCI'UUIJ fk) h

lJXO<Jl.l1'WlI\OOO ByJ'J)U UI,

ET~Y Il\lfa Iifl(1l f!tIYJj(J

~ CIOOJ<Irn<b

tI

r~

~, n~
em

8 <000

w. l([)")ot ~

"noqIIffiU ('. (1J>, 109~


mb ~ Q3 UI\1)OCD IXmJII.
~ IY lJHY f)\1(J (JIIJJIJ ~
I1/J'\. ~ ~O 111 IJ1C] qxoo- 'f*3
(k ~ qOX 66 U ~

~ )IJI

Tenepb }'UI16 1I(j~

(lIOf {Qt' oom,1Ie qoxy 00)'rnS0I \1

IO>n.IrIIP ~ I\lJ1r<JM tVIatm ~ \


6Q( <J3b1f npo,x.oqetlU(' OOI<J

qu~

u.

<'heu J1y IJ

""

8 '/ (')1J1Y. ..t

~ 3

() >\II ~

lf. < 00 f\Ol,Jtt'.r'1Ot' COOQ ~


U 1ItI'IJ(<' ffi) ~ (~. ffl ~
mc.tta t,bIXe

(tI>Q!f,

6f)rJ1.'f On)rnlbOl U /)X<Je ~

A<Jm()II

l'O8ON'ter

Ooou u .4-

3 aruBYp~ nOl1'NllV

)( nop~ u 'R
~ae BH~HY{' ~CJt' U
lII1YJ)etINe

tl(, acnt'. 7 ~

pc:8\IJ owefO <nIT(! J)uu


eq(8(I1 OI)bl.

.., 84

7:

(]\. (OTpufe yr yry

r3(] (. (1'1).

100).

l"IOII/IDItIrn

COOO~1iYL1JU(b I IJ(JI

. )<III

mQ<Jpt1O( 111 3d
emIY eqt1j

r/la6(J l
J( ClJ ' u

. -. f - roJilJ.
.
, 1Ch

CKl11lA8

.1

Ul. 0

J1t1

8HOro -

"

1'0

JlJ'I1OC11)a

'f1i'C

IOJIO

. .
I

.rt

IorO

. li

11 .

rty"rb.

rt

OJXt!OSpe

feHHO

()Th l' II,1J 1> .'()m1'


:ra.

&Jl

BhI yr . ;m.

'fC.. nH 603 1 Ir , J)h }".


rm

.ll

{.
.fI.

' l ~

lf

<lJI.

J1e, <

t , 10 ,

l'Q C'OCTOR-

npaJl ItHHX

Il'!' n 'JY

11 Ji . "

l\ , ! 1'
J , fllI<.
R, I\. R .ll

.l/.. L""

npBeCR .l

3.1l Jam. llm ty

er () D .
' 'IYJXl
,

Q3.!If'lI

.J }',

::ra

. ll. u. ~I.
flJi . 1)'

n)' I< JJ<:-,

1.0 pacep.loJJ ! .

. Fl . l }IO tO

178

or n

. :.\m u .

. .
. . CKa..'I.
. .

. .

BblcoKoro

. w

CJlY. .
. .1.

.
.
.

4'8 nfiytu
ThHpa .1 .
. . -

.
.

BHecere .
. .

tt,oIJ 8bl1IJ.IW ~ (~B


({'IC.()'a'lbl1W (JIT,

rolm',

fl)(I{Oft1>~I ~, f(,~u ~ (QX/)(JtU'

;. .

noQXDQ. \J ~ fl)(Itt{lJPl4)yI01{" 8

).' (~ ( eQJtI ,m T1\~ f)}''

. ( )

. .

(1'\

('J(JtQ{II ~M ()e(J~1Jt'

8.'l .

. IOpAT. :
.

yr.

.
. .

. .
: II .

. . . 1 }l
:i nOArOOBRa.
lO

JC .
oTKpate 1I .
D0JII0C8 r. tcOI
yr.

179

fl

/( rffU

( nOl" 'u fY , Umo~,b3YII Tt'X/1OJ\O

OnU<I 8 ~ qqyIJ~ rr.o

OIIC\J (8(J C('KC}'(Jr,btqlO ~ ef a6COI\IOttOOJ noft1lfJ011o


equ<mJ pet1 8 IIQ (~HO .

Icr4O' l1t' lIf1J)OAb <lq tJJ. . ClIO~ et~)(])K~ttcJe ~C}'(J~bl1O(iU ltWfO

eqQ~

(8lmI

\J

POJIIJWe reoo ~C\)(I ft1COj) YB~ ~6Y<1yTe


( )'8<1 1iO{0N!II0. {npm-<J
6 8 oOOcJx 16'
<8lfi <
(Iq)

tluOtiu , ~Ot'f1ue

6 \&'(

I\()K

PeJbl'rO fJl(O. Jl)ebe

'{. 8poro ~OBel1lJl1. X!I

U !IXY{<J,

P(I('UJ~UB
IIJIJ( 11(JCQr(Ib. 6 nfUpelJfI
KpoI6O

)1<J

MyqpocU, '

1(' gII e6n l1j)c]II' u etlU(W)()


qa 8

)t'(ruII I

71'0 f\'i\Jt' \t31!t'('10

( (CJ(r5

\JOQ\ \J

ij

u {Qlk1Xy rnIIOI!I("

ffiep 8

\8

oqHOM ~. q

OiftoU ~ltruu..

TlIpe 111bl11Q('J{!\ ll, e.~u

{ 3

8 -

nqJ {()I1<IIUfl. ~e 1000'

UJ(J -

J\OCHOO IJpot1 lIl

1\()

ant' ~ -

YlQJ/\bIt

lJtft'J\bt1U

KCI\

\1 8rp (e

()('lN'l Opi'<J,<J

('OO('QootJI OOb!lTh , n

XO(J\JTt' l88ernIIfD 6~1, ClX[)(JI!eOOt

30 l1>e~u <OOIIf uem/t>mJ.


11>t~IIeTb KlI\ ~ ('1IetOO) WJ\JIj

OO<J (}38(]

~, 13KOtf \1 q~(IfJ'. U ~Q.IIIOHO, II.OHC'/fJb(Jf

00 !!l'( /t(Jro ~, .\u em 10 1'Ie. 6 pe3YIlbTOt

nOC~ ,- YCnl:lOHUII t( OCOJIO( lfJ. I" (\"

U3 1ft (,fCll <lr ~UCJ(] QeII llI)

~ii nOO\l IJX 83OOOcmtOWtttU" plIttCptJ060-

e<j\ltffllJ", KOOpQ(' nOlJfIb

JCb f.aroQ~" npoqet1lJ ~XC03tkl1lJll 80 Bj){'1I ruOO

1\111. 7rO ~IIO~T \l 63(JUOO1'IQWet1U1'1 ll() Q6ullbt1bI

IJ tIOQtIJ. 6 t.IX 8 (j /1)t'1I30 ttey8.e1>et1HO<b,

(]A\Ib

nooOtJY

co~y"

J(b ll, ( O<<II\1Ot ~\l

( qpyro.

nmJ.

no-qpyr~

/'\1

QJ\IJ OtJ1UM '{'J\O. Oj)(cM bl DUM opCO/"'t

AlI84lt: (l 11 7IO (eII O/l moc~ HItIIM, 030/>tIII, \lptll OOt.et C1!~

I' ~)ff Oll

1tIII ~6U,

OfOOJmJY

rr.y6\11t l1(p

nj)lll1l
l'1t1e orn CJl(J3(JJb

1 r.o qu\tn P<lQO<O ~ <eI.X.

:Ju, qO/l4l.1e 5 .

CJtI([ f1)l\O Mel1R GN\\lGIIO , ott 1'1(( qooOQU

m noyru. npoqole

. /1000 (J\CI~ ycyUe (efl I'('I)I(J IJ

60tft ooro tuI 036yqmn

,-or

orr fl /J1l

Pcfl Cf1eqYff 'JYBr&oo 11 ~ efO I1I>om. 1u


11 fl(] (' 8{Jull.

03(l(b H~OflHO 'JtrnJ

()e(IW ttO Cl\IYI'IJ. IJOI)b' ~IJ

IJ

QO

oeno IIlOplI

,A,IIued: (1lW\\J{b ~t. npo<XO<J\Jf,()

ttr\i, U 60.

ro , 4>OIJ(

nj)(I1bW{' llIJ omr UQIII

lJmbt!OU r.u-'30Ci\1, ene"p OtII 6)'<1~b, J)(J()(W!WOR .

11(-

tte ocr(JlJ

qo R'X . !(IKO r,u r""

r TOI\\lU ( {l1 6. ~/lYUa\Je( ror,oco.


36OJ\1.\J <1 001k1(Ofl 61\UU U \I1JI11

600m R6UbllL nooporoe 06Hfll> m

OObIfNII. <OJ1b tO M(XcJ IO t1

DeD rpebero rllO<1.

xoqu 11 ('

M~HO, np~flCb Oprcfly I{)CO ptJ

~4d"d: P(J~e - ~ ~li>ueu 06~


l/eott:

uq

lIltlJ<J.. {(JIJX O1HI)W('HUIIX ~

fIIU ~O

631>

('(' <J,

/'\1

IlICllf. [)(jOO5pel'1ettto OOOOJ IOm\J "yrOMY u

11

t1UKaKUe t1f'u 6-

(Oe1t COn\l"

Il tnpo8lJ1('A e('('f{' tt) 3~fII)

~Qdt:

MOt nOCn(Jue >ct\JG nOOOO4r

6oi!~Cb -

511"1m Aeottrp\CjrUre ( {o6m!elf)'IO YJ&JO(1b U ooqo'

t'3

ltI ? 6(] nallf(L

~<m: peu~ YtfU1"V1()(l1J OItO Ojfl(] rb 83lJU

(])( Mm'O, ltO 34 ~tJAT 1fY4. ,

lJ(JOONl(8lJ.  ~t'U ~09 orn (')',

6d nj)(JqrnJI Qu ej)tl '(fI lJW'IetlU1I.

t1e

I'('5pdl11! oqo 'l\O. ue "-cJ\Oe, \1 I 111110 u

<J3 nJ)(l1 I ~

(jOrnJt1m 001II

rON1~ en (0IIJ1e0IU U ~ttOfI npefteC1b ro 111>

~6U TC1i\tO nOCf!e . ()I( pocru 6 q(!rIUY rmo

u II (

ltIJfl {'80~ OI>4UHOpoii CYII.

\ll(]('fI

OOt'qulO.

tmm IJI 3 '1.. 7ro '

yqIJ6ON>rnue.

ocrtOO ~

181

Ik1

""-.-:-=-

27

,.m6 (J,

Cel\C

: , 1f.

3 J. 8;Jcr. nw. NJf,


. Jf.

J, Jio!lf<1H. , , }' f8J,


.10 ce\fCH'} .

. QCXf1f. .

. Kp8CQ1)'. 3 t.

'rc

11 Jl

.l ffi 'I .,

I'

(L 56).

II'

lIUJ<yJ

)t31i.bl

."

eraIOJ".

8.

- ().

. Q '1Ra ,;r

l1J\I!

I\!lb

At'B\! n,IJ

qw.a \; ~~b

! [JQ d J ~ /1>UI

lJ.JUt' 00 - BaIHG"1Y
YBUqeftlJ \fO 011 3

q ,', !1(Jqa

,'\()emI ~JOOOblO, ()11J Y'ffiIOO

('(]! l)3l (11",1J OQHaKO  3(I11

000

HIJ

(8!x'\l

Cl 4(1(06, ttO lJ1

,',u Ct1U I'(\OIq(Y


TeJ

((]J ~O , OOJ)lJlb. -

( mJX

~ 'f U38{'(ffi ,. "' '1


mJ"\)'

Uet'
,',UHraa u

rt't1lJ J~

re1lIJ,',ur 1.pa1tJJIllJIJ

cvv

blP~l lt'Oo u 'U1II

)'ttO1 '\etlr.'1 ffi8/JHH U

00tL

,. ,

R an

60 000 .

'

- .
<lllm . J<
11 lI!h,' "IO

l 11.0 ti

.1D I1 lU

. -

R f.

1\ ( 31

JO ,ilmI .

. ,

633.Ii

IO-

. .

. 1 , -
np}l fI Jl

. D 01l.l1

:m. "d f
CTJJe}-[ .110

' 1"J ~

- I-t

I1" , 8.l(aJUJ

I:I CJt1I

U cofi~Q:,(1I j)(1QtW1yb

(00\.1 BOCOpr.tt'HtfJlt' 6 UIl. k


jX]'pqIJIIOC

IY (Ill').
3 -

18-

C'r80

I1 :i' u

, Df . .

1 :-JY.. 3aR.1l - . ThI1

I<.'\.10I1

rRO

:.:' aI. l J

10-

{'' . .
(:ll<l. p.R)' :> . u3-

m:

ar. .f!I.t IJ

LUh"{ I
rlpcBpann <"\.m -

182

n. 1 ro
aJI

pmy-

ect .
my rypy. eIm
JI pacpeoro .

yJQC. MOryr peAJl IC8


ampe. .1er
8Ip. lR .

112 .

ro 8aII. orx
npoce1'IeIOIoy pyrx

lIOJI3)'JO aJIIUI JDOo .


1UrrpecIcDe 0cJI0II8e'I' np OC'J1DIe
ro 38R ~M pah-r

moo. 11 er aenx

~ . enonemI cyrera..

eyre JCY1I1YP. OCJl


peJICII
~CICOI'O .

1100 ro.y

. arpec xpa J
83 Jn ceroa.

~ xpa~.

..(1" ett' tW1

mypa. CfJO./lOeJl

811C1i1ff1 ~ kra1It (yt' "lJttab ( re\(I

pa .
yn1)'p ary

alb, ot mr1

~ooe CrPnD'I eIf' Kp!X''OI 6eepTUt"-

.
. .

n~ IIIJ ~ atf)b/ lt(J &/f/lI(JJ IJ 1r-.

asx .

t1lJ

JIID 8JUIX. . np

oc'JyDll 1U[ JllD'. ~ . all moo


. . .

..1JJDDf .
amo . JIa
moo .

tm
. . D
c8Io . II

r. . 1' .

. OJ10 ()
. 8R ro .
. . moo . 1IJI8

24 195 .

(1) COJIJ1 OJICO

183

. 'J

1 .

1 146 .

(anapa)

){

. I

12 097.'1

I~' .
, "
,

6048

pYf\a

, D

fl

pl1 !

. 1

I:J

oAJla I\3 -

, 11 1\ bl

1 I

1 39

IOUJ

,  ::>
.

()mti

IO ().

Jl,

....

t'SlI

. 1J l "

0-

3606

m .J 8

.1J

2442

, ~. yt~I1(i{.'

' 11 1'1

. lCcl JI3

: ,1J f

.fkJIX' roatfu \I}'iJ(fI

)''

l"l

.'j)(', I!1'iI!J' (eiJcI:

tmJO(j 1f ~HHbiJ OQx.oq l'VJt'


~aqerb 3,""'I ~

m,

l:tO

np.rn nn ,

Jlbl. mo CllOHHO ~t{.'" IO ,

I m,

te

.
:

(J

u Thpa :

ll

8C1(

Il,

ib! . l1

31, ;;(l'180"dhl l1 i1fPye arp ~p, . cr)'


'

bl -

, : IJeT

yr ocr ~t

' OJJ

31. D . CI<OY JI
8J1 ' ,

003. l , KOra
Ji()(."'f'b . YOJI r60J)eI1
R:1'"l:

. : l\CR

. l\<ty

1\ UI:I :1)' 6tiI11J

1<3

Ii ')"{-l1I';IO :
,

184

"-

;\1, J1JI "

, 1 10

80il

..

O'I'

If \ SI 8Jl .
.

.mv1l

u. -

D 1lO

tyC 1i .

[k'U r .
: U6
Jl

.
}!

[,

. 0-

. .

awnoq

JIC'lJ

r.\l.ro. lI

l .

. .'I

. ,

l><YD.
.

I)'J-t ,

GR. 3tl.

fu~

t1J\1 J1IOfiur' fIOPlII)mII ~,

' ~('(1l :

R~OO ('{, (] 6'I

6t

~ net1lV'1'J OOIOCQU,
~

1',IQOO"blU oc.ruI ' Xj)(J'?

ro ypdui}

M~~UfI - T(Jte CIP (np. 80) rb-al' 0Iq)blb. 6

t1cnofIbJ)'ij1t flOJ mOII. \f106 ~b ~ ~ ~.

)08dTh 11 ROIIfa11I t1Irny OIq>. ~ 000'It" f'OOO pd8"

~ III ~\IO ~ ~1tOI'O {rtCIIL

(BY~ ( 61 (~. 19) 06~ . , . ~ 4J ~


m

NIIII. ~

8{t'!tI

'rOrD IIfI"(I, IIOCII {1'

ttmNtU~

l1O<\)OiII4 i'DI U m<r1CJ (. 24) Yf'4)(DImtUII fI60INa ntPr(J


:tcItIIIf J6oaIo.
IICIIJU m1I/(WJU ~. flO n!'1OIt" ClM
fX8060QUJW 00IIItt0C'N Y,.y~,," ~ 11 ~ tJ

n,m

(ff ~

fuvllltdn ~ POiIOttd 84

lb1uo oro no-

1'Ur 7fCItIb ~~.


ouron \iottu, nOlJOn I\\lttClM (np. 26 - 27) ~o
~"blICJO (CI rdoettuo. tcllU ~ lIfIIItO(1) nputtt
CU (~ I'IOQIIDI,J. 06btC111 CYOIIbItdII ~ cOtOUm! 60IIIfcU.

O~ ('8I

(tII(('(J

U qYX(I (np. 36) ~ d[(0III(J

lImIII ~ U OYJCOllOCN. TCIItt - 0Q\It '" ArlUIIII nym;


rfblII Im 0I0tfbt1W1 \1 'I)1IC8taI lIIIfiIU.

d nOUJt"I\b nOX08 (n,. 86) ~1IbOII


IIPC14N1 ~ ~ ~ \1 ~ nopttOC\I.
Iboo CI " . . ~II. \I ~ nYTh J)CX1U\IpIO
: ~. GV'1Oft' TIJIIIIf <6~ ~ u
~ \1 YJI1ItIIf IlIW opr(8.

('Rb ~ J\ytIII (~ 90) y~ I"0IOII ~


8 0tJIq 4WI ( ~ ~ ~ lXt9ttJ IWI)' l')O'

oona. tmpOUIJIlIII dJI ~ LfIIt' 11 ~ JIIIIJf II!NI.

(T(Jtt08I ~~ (<1J. 95) ~ 8~. "


rr fX8060QUJW OJ)UDfIlbllblX iIIIl ~ /"\1III'I
~ ~ "'"Y\IO 4l1li it"Qt1OlOO~.
l'I"mIt' Ib 6twt f'IOtN(IQ\I \1 \8ItIII 8 J6eII. noorr
OJIq)Wfb
~

m..

I\IOotQU. urncb~ IICI'IW <OCd8IOO CIm ~1IbI01


\IJ)bl. (X)IIt'I' lIW'DIIttOCU 4 ~ U I0'1Il1' J(1J)(IIIU
~,..., I0OlOO 4J "\. ~ JI ~ ~~

noyr

~cy.

{~ ~

QYU tV'1Y. ll\ItCI (np. 42) orr.poiht 4 (ffifl


aIOIO ~ (1IIIItO lIfI)O pm. (T_~ \l'WllCfJJlfQ I6Y.

Y3tIdi1t. ~ 8 ~ )'qO1bCN. ! h(W3ttO


4IVI hOI\7II ~ ~ (Ic8uo\ T<t 00f'Qr~{~~.

y(~ J60etU tI'J> ( nooo (~UfI


(np. .') (AIVI ~) Ut'tIItO ~ 8CUIV ldt8tIJ.

t1(J-

()(j((lld 'vI803utNIIB fIIOeu (~ 99) ~ nooco"'"


l1(l"I

PCnIIUb 11 1ICI J60tq lImr1tIXb, III8OoQm

OYWII.

(~ q 8urUYellU n6IJ (np.100)


( I6o8) ~ lIOI8I) oro. ro6 7IIPO"
IICIIIY C}UIIt7Q IIIII. ~A11 010 YIIIt C1IWI 0IJIi ~\I OttO
OtIIDi. f1ofwr. ~ JCJO. ror... l1li U l1l1I fII)(iCg
nOflY'QIII ~ YlJ(lt'lIOIIfIt\It.

!1equ<IUJI Q ~I" 8 l\IOu (~ 100) ( 6. '


11II8) I ~ IClt' I)(U\Iii (')IIWAII1 onblt i(I ~

. ~~ lIfI"tt(I( U~ IWIU WOIttOC\I 9(l{08b


Y9~ 'ff m? P~ m"\

0fII0I1IIIfI1II pmy. (W'Qr ~ 81111Du.

l\u (eIt

OQ(O no 1j OOOIIJI ~ l'tOJOPI rvyr lt,IIIII08II1 lIdf


j) lOIIIt ~ 811011m ~~. ~

I((JI(

1'fCJ (np. 46) ~. IIOIO

OIlmI ~. 1dI Ib ~ morott.r1l111 ~


opm.

TCIJIIIIt lU'UOn ~ ~~.


POOOOPIII opr~(Je Imf"ttOrnl (np. 52) ( )001tUlQl) ~ '"NO IIOIINJI ~ lQWC08 ~
3tIIW J6oI.. ~ lICt fIO 8 opr~ rornJIIU'.

(~ opr~ rnwt U3ttU y'UIII U


etl\I1 (np. 59) y~ ~ 4NI JCJO. ro 110
nONtIfb lIdIIfii dm ~ I11I81tU ~ ~
Opr03CL

((ll (ytC!A q\YtlUfI U dJI ~


QUCtIUfI (np. 63) rkr6tOII ~ r1. II(IC 'IJ)(I1c
f'IOCIJ ~ ifI7/UIUf \1 ~ ~

NQIU. ~ CNtI U ttt'010r06tt0m lIf\IIII rwr


QI)l<8(~.

186

II

wy-

yn ~ ~UIJ (np. 100 -105) ~~ 1)7110-

pcw lI9QN. l'ItO ~"" ~1IIII1 411tQUY.


~ ~ )I(JOt'Opett\lII ooIrI ~

3(ItIJ(J1'b(JI NOoo 8 \I1b (np. 109) (AIVI J6ouo)


Y(II8(Jt' ~ lt(N(J nOCPeQC8O 3CIIW l\I06CN), ~

)'III'Qt u IIIIIL ~ ~ ~ r~. \lf1IIIOC1 U


j)(J({nottom. rkwo:1tto ((ItII CfIIlIO'1II )'(CIINTh
~~.

:ttmll 111 (np.114) ~ tJ6<8qq) mCJ ~


ttmIIII OrOttCIItOO (lJ)C1IJ. tmWIDuU '8It'\
o~ ~ l.1<I (np. 115) f"DI ~
OQ\IO'IIY. ( ........, Wl 8 I))}'IW. (IIr, ro 8I ~ I">

1'OIIf. ~ 1I~ U ~ CItU. II CIItffl' "7'III\I


/IIOattIam. l1IXIIWI7 { OIOfr ~<ItfWJ r060U lIJI7(IUi 1I'

11~ l'Q08 QO\\Itt neu (1). 117) ~ 1U06oJ)

~ lIOJOP'.i H~4d ttt 3d6yqtt

tmIt J60e 8 lII1b U "" 4S 8d r~ IO ~

'/ I.VIII ( I(8QIII)

m> OIIIt Pf8OfI~ ~~ lllletIb ....

~ 'VI (t)(ItII (~I. nC8IUdrr


ttU1\ (~ ouc1ttIlO.

-40

U nor1Ordn

nott ~ (1). 12') ~ U


tIU'IIl'QY ItIm"\ W1If cn ~ ('4 It~ m (ernI 4NI nOI!IIIJJII (8OfIO ~ }9)8OAb(11QI.
p~ nO(JXOq ~cy (1).125) ~ ~KY 7<Ytq)(J(b1t

8(IIJU

(1). 151) (6 ()tJIt

tro (opttCI! ~OII ~ ~.

"'" 3(NIX U lIIq( U IIQNII) notJU 8 _

~OIi III . -

~\I1Ibl.

~ rllm(JlJ N06CJ (~ 159) (6 ~ I6'I ( J6On.


10'1) ~ ~CQII ( 1IItVI~ IIQOIII \ fUI
~ 8 ~ lII06o. IbouCIt' JP(I8It08e omm ... q
111 U (4fh 8(IIJU oltOWll ( ~ u II(~ ~yoou
JPCW"I wt ~

(1). 160) I6c8) tm tOUJ_


"7114 _~ u CI\1X(l ~ roro. ow 80 lIPfII 3ct

OOIt'III tt.I ~ ~

l\6o ~ et6)1)

mt Meou~'" (1). 152) ~ noo ~~

~~

90"'. 1 (~. } ~"'. ~IIIIII ~

ttmN fJ _~ . . . fIOIttO(11IIO ~f1CIl"\ypctttOIi. ~ (aotttm. 7C\1II 81 U \If1'W1tO(~

CWIttO fUI om<I. lIOf"Or l1/IC8U W8INO ~ 8 ~,..


1O'11tC1'C)C1WttUU. QOC1\Nb OlQl 8 Imt IU 8 (~Ntoii ~

III (~) ( ~ ~~ 1tCI1\I~ q

~ ttcXdl!ll\lCd. 4mI1 CIII t'tO'O 'PJ. 'ffO 83j)O(1IbIe ~ lf"

()W\tte nOtJ(d3\I qeeoeIC (1). 1'6). (~C}'(II\b'


tW OOCJ((I3K\I Q CJI\blQOS (~. 137) 6<)1180 83j)O(NIIii
~ C)1IIAbtt!IY WI'fUU. 0(1 78(8Jn C7UII~ U 3ClfWd

~. lIOQOI03y IJNI tJNII8 u ~ nj)U8I(1 lI1I U


1OIUI"I/IIr. noorco lIOO(11I7 COIdtCI OI'IIMb(1I Cyc1llbltbI

ocoJ ptU1tI1'1OItJI

/"'D'OIY. (u . OIII1r ICI1II( td1J)OU1I Yf

lf(I

Yf(J

tp U " 3<l AI06oo.

~<I("" 8 l\IflX (~. 146) rUtO ItX ~


tI)

cxo6to ~0t"1flI4}'m" 4'UI" tfIm) ~(I. dI T(Itotnb III'. }'nJ)(IItUb por

~ ~ ~

'f{JI ~ U ~. ldOIItUl 8ClUN (~

010WII1J{JU1U lI<''1U ~ uiu. oor(lfi

~8~.

}'CJ>W tlll ( ,.,., (~. 151) fbo6to rex J6Oe


lQID8.

oro6mtO j)Itttq7t''J'l1OlQN1 rq"o f(JUrOIP!.

~ 80 l!I)eII 3lt1mN N06o. lO"O'tI' lIdb {fI(' 3ct


qItVN ~ <1Qd1kl1l. TdII ~ ~ nOrIII
~ (~ ~ Itd npot'IIIIItttlJU m; /
tIU. ~ (IIt (I("I'(J8(J1'I ~ ~ ~M lI"\ w..
OO9OJIIU~ IIdI:lJe prw

fIII 47JIIIOfO

uu UtttOll

no (\Iffl ~ noIOIIIU!NIItOO ~

wprw

hOqCN8O 8 0tt00JN ~ rny O/"Y"IYtN"


4fJU (~. 16') ( ~) f1oQcd3 noDI'lIOlIt lId 7<-

6ewt ~ q ~ CI ( ,..~
f1cr\DIl\8\l 4 o~ (~ 166) hJ 0QU0IIy. tI) ...

~U CDXp(]t8t\I !OfOO ( f)08tN<O


tI)

~ 540~. ~ ~ CItCINIrI.NIt OJ)/'d31


lIt'ItR rwpe

<IQIIIb

0JtQIIIII"\ U ~ 1II\ttO"V 1IIIIf.


(~.141) fbt.I ftI6Ona.

~\I)11tCIJI MtttJU~'" (t'XO (~. 161) (8 ~

1>IJ3I'I'I.

~~'" Jl.(] (~. 157) (,. tI6OettUII08 UJ )'3eii) }


~ ~dlUII ( yCl1G'lbD(t ~"08Iii ~

6 II\ItOItIIij fi09. ltO lIOfOPO 000IIII0mII O~

ltdIiru J6oINd. ~ ~ 8CIC. ,ro trOQ !W11'1Of'1)-

JIIfi.

lUOeu QNI

nap (~. 168) nllU o6ttdI)~. t1t'JII.

qy 8/J'W q lkIIJIr'\ n11t(J'1 ~ . . . .u. flOT ntkJ noo


.,. lW1 ~ \IIIPfb u ~ lt08JI) CJ)CIINY 11 IICIIJIJX
IOIJIRX Itd 0(1108(' JU06u U ~.

85N"1)O'

f1op(J3 8 OOWN yrnr yqo~


(~. 171) (8 Q4\IItO) 'iyJ(11~ ~~ f.' Th
norn:JIIIIII 7et I! 4 ~ 8(J~ ItIIItII. ~
noo~y. 11 78111t. lIdIRf'1 ~poQ()(111 I'1Otff
6.

~tt(Jtt(

(1). 175) (At.II JoD) ( hooI) ,roro

~ fiOOd ~<ItCII\IIIdmR OllllQ ~( 8 ~.

It

~~~~1IOfIIII)ttO'

mii U pa6o<ll ~ ~ u~ 8bI t1OII\m


(NU('

CI!OIO (yc~

~ 7fIIIO'III IIffiIIIOC

U~.

~ DItIt' ~ 7IO <CIq)CtOQ (~


8bIIIIO 8 11. . . .

u -eot-

UICIO (eIC( 3ttcIQ) (~. 180) ~

~ )CDII. Io8uoo ~ lffO RM K~


'8110. ~1IW'V (~(I. ~ ~ ItCIIU". fbftO IJ 11((')( 1't608uIo8. ltO 00J60 ~ 8 0\)'CIt (tIIC}'O/I

4NI 1110 ~ !IfIPO'i ~ OI'IO "" YIIY'IJIII C80eIi (.

ttOU ouc7ttuu.

6yoIo.

1Idn, . . QOrnIb oa:wtmtoQ gptII. ~ c1XAJ"I)'(I. l'bII

ono:; JtIN. ttO U ~ 1OrO. 'ffIJ6III1td1iru (8o(j nyrb 4YDItO)' ~

187

~" \IJ)4 50.


~

29. 30. 123. 175

20.83

lxu

n)1tlll. <cn 90-91. 186


6OPOI'J 11

51

c.mnIIlX 64.
liOJImE IIIIX1II

26. 183

~mo50.121

1'" 98. 99. 100. 186

~174
I6C8tIII CIUIJdIIQ099.

109. 120

( 6 43
IIAIN

13. 24-25. 26. 183

mll'ClQld(C8JII

25

~. CfIYdIIW noo<1f4'ICI ''' .

187
AfI8(lldI lWId 23.

~2223

~2425.186
~ 2-22.2. 186

~~ZZ.Z3.50

lbnJIQIIb ~ 68-71
~ lW1b 29. 30. 31

136

~.~149

tlJtIOd"I28

AraJt no6yJqI178. 179


~ 75. 76. 165

AIb'OO 143. 145. 170

~19. 177

8 ('1'OIQU1OI

()(At~144

mu.. ~ 11127
188

186

162-167

m nopo 1 165. 137


C8ib eJ' 1OIDIIOii .. "Q'1 27

~UII88.89

~ IQNfp1IIII116.

fdcalla6e 15
fdca ftIy 16
fbpmy. IlOl ycwIUb

~ J6COS

t1 f1tOI'RIIUII 172-174

"8107.108

U118C1115, 186

06wun 169

"om

90. 118. 139

m..

~30

141. 187
ndI08b 15. 45. 125. 162. 165

~21

l\J6O 66 7) 160. 187


~90,14
pj\II 89
mr 32. 3435
~ roq, <)ttOm 1138-141
yJlloo<i 112114. 118. 140
~II92, 94
~
CIIC 46-47. 186
Oprm 54-55
l1oporu 78
~un28

ON~164

114

IWio8tIIIINCI. 7PC~ 124125. 187


ndJOn. nCI9fd'U no COI(It8) lOfJIICI

~111IX1II
~113-119

161. 187

6~~ OrOPOiIItII (~ 151. 187


63U1Jl rfldWW" 159. 187
~ I NO8u 99. 100. 186

t1CJdm 100, 177


cI(Iii, IIOUIPi
t1~51

"7tfW w 88. 90. 93

~79
~40-43

{t'XO

~44"'7.52

tmPOiN 2425. 186


~ 27. 122. 186

W
OJ)I'C 48-53

TCIIte CII 80-81. 186


Amon 128. 132. 187
8 O6mIIX 146. 187

fy(Cb ~ 44. 45
~ nOUCII miI CIIC 113-119

13. 28-31. 55.61


~29. 31

/11WtJ 67. 99. 113. 1zt;. 142

PdU1m ~. lfIO l1li 42-43.


N11f11A 89

114

~67
lIn 23. 26. 49-50.51

AONIf(J opr 103. 1. 107

III\1i(1

114
107. 109. 186

fbIU 13. 2-2. 29. 30. 63. 121

8 m (CIOIUmI

~n.
08\t ~ {8OUX
\f'IImO { 73

lIt

3cmII .woI1 ~
f11b III 108

~22

w 20. 2l. 43

36-37. 186

175-177.187
1\0000 121, 157. 187

3CNX 22

129

137. 187

158. 187

UCllll11

tmII ......, I

crd 84. 85
~ 881 <CI .. J(I
Xd)'(l1. 76. 11

tk ulIt 47. 43. 61. 117. 118

l7t 1

166. 167. 187

~ 125. 153. 172-174.179


~ IIO)IIIU .. 1QII'tII1Ir ~

158

46. 114. 179

~_y41

8cN 20. 21. 43


~122

100. 186

~}l.&67

172. 174. 183

.w. Jeu

I'\w.IIN. <>O*II ~

~~5
C."~UIllt

~(M71

mt

123. 125

3cnmll1Idioeb
(~art'1X_

117. 187

38, 45. 48-59. 116. 111

! tNJI. Ie'\ ~ 51. 58. 117


Opr~ (1IO('Qfm, ~ 52

53. 186
17

{)prCCCII 11N118

~ 6 w ~~.
~UO (h'

1m)

114

~ OO'OIIII nYR ~

12.73
rb ~d 106. 107
Y~K149

~148-151

no...x ntWOC08 7. 186


fbOIdII ~b 135
rbOeOO CIJ 64.87.99. 116
8II11111 106-115

61. 77-79. 122. 12j,

177
~107.172
~ 11JW143-49. 121-122. 125
~12
~62-31.117.157.169.17
(klllllOr 83. 85. 86
(~3

16. 35.99. 178

{~ \88PCItIQI 113
{~nOOW 100-105.
~ tt1

186

llo5o NI8(I 102


JIdIOtt.It o6mII105
7'tII (8q 101
~104
f1om~105
~bl10j.109

AoI" 104

f1mIUII CDII

Tpott 102
I.Itd ~

(t'!I

~ 0I0UIII130
oQn,cu 8 O'IOIOJU ~ ()'

cwoo II>~
~ I'IINJ( 16.

132
77-79. 12
fv)ltWllIOC1UInt\III 135
~179.180
~t. 141
~ 38.40-47, 137
(~43.18
CIx~ 178-181.162

89. 102

C8IIQCIIUt 100. 124


( (CI"\ .119. 186
C8IIQCIIUt ( oooii 19
CIDIi come.1IIN 6 2. 54
60. 61. 120, 178-181

t1fl)~~57
{ ClX 180. 187

134

58. 59
{U/"IICIIIIII U lIt 110

153. 155. 184

y~ 111166-187
YIll\lO(1

163

cI.w165

~IWIUI34

. . . 75. 76-81, 103


(~) 36.44. 77. 78, 176
(tPONtiI mrJ) (~) 33. 52. 78,
O)WI (5)OII)

46. 78

~~~(~24.

44. 78
(1J)mII) 78
TfjfNil fN!I (WIII) 36. 53, 78, 176
~J (1IIIIfI) 53.18
Jro ~oci ~ 154-155
COtNIOt ~

~II~ ~t.I1OQ(IC8IU 8 01"IQIIN 171. 187

ymo

{71

{ 161. 170
{~159

Co3<lNt 16. .
cX)tOt

112113
170. 17. 183
{0tI noot (CI 123
~~3j.46.51
{1WINtIIO 93

29. 55, 58, 6

(~!mpO{. mQIWIIIOm 8142147


{T8ICb ~~ 47. 59
(TCIOII yw\l\i 95. 186
(1!1)tCut oc1omI

170

~j8. 2

~IIIC 168
~ 54. 154. 155.

55, 62

C()CIItIt

23, 57

TPb~ OI"l,ItJlbltOl'O ~
~fIIO<a 173

{}'(tO _~

131

T~ 14. 15, 16
T~29.92.94

175

104

mtClCUO 8&-91
ooQ 92-95

~ 76. 172
f\roao 30. 31, 59

13. 14. 16. j2

n'dq)bI77

y~

~U

~Z

{~ pr\III 35. 46. 178


{~ lWAIt \1 0mI 131

{}'IblIi 1nIf. 1jo13 7

23, 27. 36

T~

TCCd ~

6copr J111pt1105
fIj 10j. 177

'~83


~ IICJIJt

u IJCCII

j,186

(~

fbq.v)OU

~ nlWX

125. 187

~Cl(f1-62

(~O~,.......

28, 62. 64

~tcllOrn

y~ <OII'mIIIl11-119

~ nCJOII)Q 11

186

61-62

114. 115. 169


T1IfJ)CI53. 172. 174. 179. 182-185
T~ ~ 11. 144

....

,6,

170

28, 114. 115. 182

~~)8-59
47. 50. 150. 169

~32.51
3tInIII

75. 114

~ r.. 56.57.76.77
yt }-34

~~56-57
~ 1O'd

76, 77

~29
~ 28. 45. 55. 58
~ \II tt OrCYm8IIt 47
~ 8 _ I.IIII 27
(t1Nr
I(}m

3D. 58

134137

189

Вам также может понравиться