Вы находитесь на странице: 1из 40

0O

]
{
, 8 0 e
ir

")
, O

"O"
,

10
,l0
11
,l1

12

O .rit ffi

12

gsI OO r si

1s

0
O

3rr ila pytlal


3 O tl
0 OO
3< ,
(2 )
3 ,
0 O
3
(2 )

l
15
1
18
17
17

18
18

tt r: f, r
,

<l

2
20

tll G
0 l

22

OO

fl
fi G

() fl

ii
3 G

21
21

22
23
23
23
24
24
25
25


26
0OOO

26
0OOO}I
O{r 26
oGO
,
OO,

8Iry ( HMlt 26

28

3 !

28

ry
5,t
ry
51
3 51

ttt

2g

, O
t
, O

O - <O>
O

27
27
27

r rapall
29
30
31

32

0r lF GO i
O iO
3
tt

14

0 0l f, r*

GO
0OO ,
OJIflfi O

3{

0 OO

- {)


, O

34

5
35

36
36

t O

37


O Ors
{}
()
Oil>

O

0
fl
0 O

O

37
37
38
38

g
40
40
41

,l1

42

trr s

45
45

, sOi

( G

8 Gtt

g
O$

O}i

52
53
54

0r *fir
0s O

55
56
56
57

lrr t ll
0

58

irO
0 14

ry
<

O


O
G

58
59
59
60
60
61
61

62

41

r lHypora

0 8

8

52

flerprpoBaltre rI llll

O
0
O ()
ryGl
fl O

, GO8i8 G

- 0
O
-

51

42
43

r
GO
r (gO}
{ (OgD

4
64
64

64

44

r 0 TlaHH
65

45
46

O3OO0 8gll
3
{}

G G

46
47

r IGO

66

65

65
65
65

OOO

48

il

48


" u

68

49

ffBrop xoxr

69

49

l
(>

69
69

50

O
O

67
68

ry
fi

70

tleprKa

fi
72

ry m
uO"

rr*

""

72

"O"

"

"

MepelKKa
06

OO

""

72

rr

72
72
72

AKcEccyAPbl

G
73
fl

73
74

- u G0 O88O

rri

OO8l,

""
,
""
"
O8rr

75
76
76

77

78

r r rr

78
79

80
81
8,|

""
81
-
(8D
""
(r.D
""
(Otl>
0
0O

81
82
82
82
82

0 (GD

r rr

*iltr

r -

rfi

88

88
89
89

99

lllt

grr r

13
l03

3r

OO

Kapran

91

93
93
94

()

91

f, il ll O

105
105

rr

rry

ru

107
t07
,t08
108

109
109
0 110

-
u-

rr ?

124
124
124

1"l1

125

125

fl r/

r r l*
r*

127

3 ry
l

3rr

fl

IfiI

O
O

Irm

lt
117
18
't19
120

-
tll {O}

G Hoirepa HOMspa

129

129

Gr tO * 130

10
,
-

130

,
- O0

131

132

0r r

rri
133

115

1l7

128
128

113 lfr,
lr- 114 tlOlOt

ff r

127

1,t3

}r-

125
126
126

104

OG

'l


l
106

lry

tl

r
t

1
100
101
'l01
,l02
103

tl

Gl

12

96 IGOrtl
96 O
97 O


(G>
ry (8g,

83

85

r f, tOr -

95

98

}
83
trl
83

95

75

"
"
"

95

72

""

r [
tllsF.O

135

Osilfil r rrfi

r ri

_rc metal|ic-look

(rrr) r rlh

trrr

u}

13

88 GtI

llf,

138

122
122

138
() 0
il 13s
t
OO
138

122

121

)t<g

13g

ffi
t u4u du
leJra, m rrc ti"tu. rrlm
acnoJaox$ rl murJrr, ?umfl uru rl,. dtlaK,o
t) m{ ul t ulum ru tta uduu.,
u, u, u m.
E anu u ldu st, r"r, ,

l0
l}l
,

, llGlllll il

OG
0 G
r
0 J{ .
}r
, It
|I?2l t
t. }t
!1 rr JI.
w, 1 2

I, ,

}, rrJI 1 .

} -

}l Jry
(, 3),

8O tla 0 tl O , 0 O
O, .. O .
r 0O $ icM. <} 0 O OO . ! O}{
O O, .. O }l O O0 .
3 ( , 0 O .

0 g ltxor tt
ila HltTKy O .
r tt , 3aTela t4, .. O OOO0 , O {O0 : s
g, O
O s fi 00O(0 r ). , (t| t O. , / .

. } ,

Iry }t{,
Ifll & ,


. fl . 3.

ry Il! , llIt , lI, }

, -

rl IlIl
.
}
1-1,5 ,
, 4 , -

rr ., u II

8.
lr II }r -

1-1,5 . -

JI
, -

; Il II , -

II ,
}la 3}
. -

fi (* ,

10

..G]l>l ]l
_ 06

r-

. 3

r}t(G O.
OOO, 8
8t( r 8 -

it, O O3O - . r l !!, 0


, .. 0 OO0 . O -
i }D0 ,

t, - t{Hal{ , II fi
} Il l (. 5-7).
\ yIiJ,IocTb r}, lt ,
}, -

11 ? ,I
1-1,5

-"I

h Jl ,
] , - :
JI J ,
,
rJI i,

, fl
lul, fl .

J,l. 0_
0

O0 _
s O.

r
r
OO,

lt 0 ,

!Oil
O
rq{ 0 Jl, Il
, fi{
ilr (} ft{
} JIr, iI).
Ur.
{rt ;ry r} (.8, ).

z,

0O OO OO
r iI ilot{o fi , : , !JI .

[ 0ll0 OG
1

II -

, fl lr
rr , t
rr (. 1).
.tl
r il EjIa 2r
tO , {l. 2'1.
IlJUl
fill,

Ir I { .

rg
TKamr , Ir ,
r r (, )

,3
rr. 3-


ytlJl

. 3aTcrr Ot

JI Il ]'
FU
) } (. 3),
3

ri r q), ilJI rr t . 3r r F !l11 *r.

g 8 IGOIf, OG
ry:l r-

. ( r r JI );
l I I
ry r* ,

fi

onnc

ItI Jr {.4).
erorc-

lIt, } tl{r
JI ff i.

fl
),
rr .
l.
i{ }rf Irr.
II !t It
}rF uJI( $
, fl fl 3,
arlpxt{o I,
rr (. 5)
0 u, , II,

ffeKopaTBllo GO6OGll
K0ll8 OG
r _
Ill tl
-

, -

r,

,I

fl,
;r. 6. ( Tatg

Ir

{.7). ry r

}r

0q ]O

,1

GG}l }l }r8G}l}l
t tt

.MarlrepaaJle

tm r, ?mru rur u rJ,r ,


u ttre rrtu r lruuulu u, dm,
, tursrru r!" fltl, mq
tt u"u* u aloaltl, ud ,ttt
rO.


,-

}r }
JI, tl
} }r
(ir . 1) * II, . ,
.

Blr}"pb (. 2), !.
, Ir }Ut llla..
ry

};
lI,
} fi y
.
ll ) ,

) ,l -

tl (

). -

( ,

)
Id } .
JI }u -

!l

(,. J,4), rr , 1
II BI4Tpbi
IlI rry }r .]DtI _
1 .
}r }
fl }tr
r 9
(. 5), - Ir Iry }. rr

zt

,J

. rr,I ,

4
>

.9

\
-

>

-j

+
>L

tI

7l,

i>
ia

iP
1

roI

/i

>/

S
L

,!

ll

15

3r

lrG,

ll O] ltlOil

l 8 l!: (
rr l ) 0, (.t ). fu r ;D
7 , MltB t , ?r t :
rrur.r .
il I!
], O

&1I r, ?,5-3 ; oclloBt


tr s,
.

.

( ) Jr
,
0,5-0,7 ;
rlt
0,1 50,2 (. 8-10). ,
fl}r
(. 11, 12). tI
copolr

(.

l Is
fl ]l. 15.

, . l 12 .


q-

, r cTrKKIt yJKr, , }t u {. 16).


Ir I -

, I (

cToKKt{ ; r 3 0,7 .

l8

IIJI lI .

r
il

(.

ll {2 G}

1 . l rJI ry il rI-

JI
. (
),

l],

14).

1).

3 lla G
EHIi{

, , 0 -

tt IilI
il
paccofi{Ile 0 lll{

JI 0,1-0,2 . firl I Lf,}_


. llrr
. IlIl ( r) r clr .
r 4 l ,
u Brylpb. 3rrr r* q r,
r2 r
I r Brremcli I
, JII fi 0,1-0,2
I (. 17, 18). I
rO 2,5 .

rr
IGII i l
GI GI,

Ipore uGo,

flll
G]

q
q
q
tJ
I

t , tl {. l7}.
{ t{ ,.. ( lt)
fi, , (r ) Ilame -

FLJ

7 .

O
I

(. 18), r 7,5 crr; .r 2,2 .. Jr


-

JI .

OJr ?,2 ;
, r
lr 1,2 . r r
; rf, 3 0}
JI .
lr. Kpfi -

=
Y
Et

JI

G
S
t
S
q

ct

1,2

*/

7,5

, JIrI , II (. 1),
}. ;ry,

3G G
. 20 r i , r tl ,
ltt ,

3: , HapaIetlEe
, JD

1 , .
0,5 (., lu 1 ), - 0,6 .


. ctijlo Ir I]IIlt }r, ls (. 21). r*l}r
( ). I l lI
}, , II .
It
0. rr ;ry II! Ilo
i aJI
.

,,

.-

25

GGG

t 1l dfu
,ldlu O lrru

[ - ry

u. z
wilml d allu d r d
dm mm,
rczml u
tt"u N
ul,rr

dm,.

- }l,

rr

. } .

,
II Iur
, , , , .. tt O

, I

JI, *

"}.
t tUI
IUI , ,
}I}I ( r),
, .
t wg r
rr, alla l l
,
(. 1).

rOll oOGOO}I
G Oil 8)

ll]ll1l

,ll
JI paB}ro 1 ; ilrt I (, 3).,
ru }l JI } 2,25-2,5 (

).

ltOG ollocOO]l
G
l (, 2) BKp}ToByIo , :
( } ) ll lta .
JI
IgI, 1tr . JI
ll .
0,5 , 0,7 , 1 , 1,5 ,2 , J ,4 ,
6 .
, }t, , ,

tO oOGOO
Gl,
GOO, G O|


I 2 ; ]
. 4
:

ry ).

H]tlll

lI (,4).
( -

ttul tmrc flr t

Horlropux

Bu,doB

l.

rl 0G
ll
(. 1) -

V- r
JIL JI 1r,

.il II
I rrr ,

tI IIfY II, O
R ..

r JI
l
It{
lr ( ) ll It .

, }
I]t
Il
, } . }

Kp}DKeBoM.

Morrcrro , JI ,

. 2 r Bo?tla

Y- - . }r -

JI Il}r (
fiIiJI )
Jl 26 , - . 31 .

(. iabot

MylKcxo "). XlX


O0 O 0-

t .8-

\|

c,,l

*
U
f

OOl
O 0 it , Ht}B r(
. 0 O0 <
Os 0 1950- OO -

8O
,l98bx.

r u,

"

>

OO rc
lll lll llOll'I
ullul4t rrrrrztl dr)rrrtttl dfum drO.
ltl d rrr ttt.
ttfr tuty| rulrfl ll tu rrfrr rerrril. d l 45 fi,rur
t r, - lcoti fu. ur {rfir, tu rrrcu uruatu blrrlall|o?o
lHypa d dl.

fiG

(!)

45 .

, , 1, }, , I r,
r ( ) u ( )
( ) 0}I {t.t )
. l.rlI
.

81l8
0 lllypa
r

, cocTaBJIrIeT 0,5 .

r!}
Gt

rr

(. 2, J).

!l il t
I ItI{ ,
}1 . I,r , -

0 .
r .
cTfiKKoB filIt . g lr r
.
u
Ir}'eM
tl

, trI Il . }t,

u
Il Jl , fi-

!d, , r ,

,
rr ) I{ }4 ru.

ffi

O
,tl lum d rcu&]lflrm m
m u rrr, Maant . 3gtt -ut t tlo
rfl, l, ., m, lm u d
,rcr elrrrafl, rrcu]tr, rr, ru"Nsr
Brt Mraae Jrr|rurr, - mlu, uld u?l
u t .

}r
.r rrtr - (-

}l I{
.
,

} ( cTepHerr) ,

tl .ltloepca
}r.
-

.1,2.

I }l JI. ir|

r KopeHylo GryO IO Gll.

.

,
, l }lJ{ cepxteltb t{
. rr ( rt) -

- rl
,
II .
, ,

Mollo }

.
tl .
: , F{,
, , !l r ri O G BHlHaHte
ll O, 8 r OO r.

fi

42

I.

(, J - 3 40 .
,
ri : Jr
(), r
, (. 3).
-

, -

coxpalrTb

* r ,

lll

, l,

(. 4, 5), .
OG
, 0 OG,
GO.

3 l
uttu rul u&r ruuJr depattluumre Hllrlarlrrrte, rmfl r
ur4{i tw udJfl r uuu cxtdolb frrl %rr r.r.
uzw rrfr uOl t|rrr':rrr ,||rl ud u, .t z, tt
.MarnefuuaJta u gr &llftrr u, delPattluBttl rrrmil. ttt
l. lrr{Nutr{)wl {tt ltl) {Nurrr ull
ltJrll rrl, tr tlu,tmfl r{ u.du tt4tZ t. tuz
rt {Nt rr{t mOwttll rrrt NJ.

3GG tlll
G

tl G
?

JI

}. -

ff !

r II -

I r

{)( ,

II
(. 8-1t). fu
II .
6 .
r r. JIIlt{
, lTb (. 8). Jry

,
), -

tl I JI
I0 : g

BBeCTIlr rr rra
( 1 . 1). t

r r tr r
] L Ir ( 2 3 g,z
. 1), .
( 4 r^. l)
, Jry
Eap}Dlry
( 5 JI.2).
IrJI 1. 3).

}t paBlrocopo-

II l (. 9),

ll (, 10).

Ir (. 4).

llJI ,
(Ir,

Gtl
tr }

. -

O -

JI (,
l r
.
4 (:. 5) I .
3
( 4)
s
( 4 w 5),
( 6) II 1. I lt
O r t (.6 7).

tr

fu
,\4

ffi

#W
5,|

l
r
HalaadHue rtiltttlld Bblxodtl tlu. t zde u
HeoePoHtllletoti tttl dldu! ttlo Mocjtttt t
( ) ldt p :r ?u ? Jw ru tl"ut,
JI Iftt. Memto d tKlladlx
rrN}rlm ,rru - uJ.u r}rt u -uft.

, 80 G OItl]l GI
II JI rl


Kaparia O 0,1-0,2 .
IIJI Kapalra ,
} JI.


&lI III
, I }! rra ,
(. 1),
[Ia JI It Kap}raa , ,.

rr}, . -

Ir
3
-

tr

Kap}taa r

52

}. . -

Jt rr r

0,] (. 2).

II I/r -

( ), JI tl r lree 0.1-0,2 ,
fu 0,5 .
() fi rry-

coporra
{.2).
r ,
< JI
lIIl -

.
F, JI
qlI1 I} Jl r0
0,2 (. 3).
fl , -

l.4 j Kaparr
, I .

t,

- 8 G]]l 0 rl
ll lllle r*
-

rry-

Il

}
.
. lt - lr
l rr - 1 ;
Ii c]ta-2,5

,5

14

ll } Kaparia 0,5 ; urr -

- 2,5-,5 .

-

JI Kap}laa


; -

rlJ

r
(, . 7 , -

), } ; .

j
1

{.7),

r r} tr !

Jr, 3 J }Ir
2 rryl ry rr
a Il
lI I (. 8 9). l

, )fi
. ,

}, l

. r (. 10 11),

53

ff

}l

u, ttlsoplgcBy! tlu ?rrftlr


Fu ?lNgr, J,r tfurcl
,ttur Il Ir +lrt Ou. fitulr
dsu - d.ttt dm uln HenpuJl|Btltltoan
tmu. u m dz rt - ?
rcurrum $ cql ,.
!,,

l -

u Il 3MoxGloca JI fi
, .

, Ir}, :} Jl.

, (,
s,

lI

. ttt lrrr , . l^r,


Nl 0 4 . JI ry
, , IUr
lr Yliesofix () - JII
, EaEeceEHarI ry,

,

OOG lt
-

llO

l
itaepuajloB:
II, -

rt f
,

, r

..: r JI,
. .

gg lrilr: ? II BaxtHo .
IIIuI : lr
uaepalla, fi , Jl lt ,
Il
r , .ll

fl, rr

OOO O ry

0c}bli O

8g
O
tt <, 0 s

0 0, .
0 }{8,

tl 1,1}l r( 0 {u )lfi 8_
). r
8 it|, }l ,
O}li O

ll
58

sfi.

r fi

O
Oi O ; s_

tt tl tta
tGi OOfl . r-

liy

O
, O , Or
}l O)fi O{
OO , Oi,
BTOpal O 8_

Kl 8.

'

*ffi, 1fl,*?;,.,,1[:

'

O. _

iiE *}iffi;;il**
* =
S*

}l O

fi

.
3 O-

", ..

O Or0 rlfi

g Jl

},r;
0s-

{ |r

ry OlOi

l
i
|

}|rO,rrlr$r -

8, OOfillG. (. ).

,
rr:
{ , O
, ll

( * *) Il
. }
,

u
: -

,lI , , II Jlts

fi ,
, ocIroBHyK} .

l.,

'

''

ll 0 ]
Kparl

(. 1), , II -
trl. ,
tl,
? ; JI
fl , }r .

O rr,
? lI
l,
},
.
Jr. -

(iesofix).

F ( l)

II
, r{ -

tll,
,
2-4 l: } .
}l }r. r
ry, l

II }
F{. .
10-20 l,
,
,

0,2-0,3 .

tl 0 Kpal ll]l

rl,
Irrr
KpaJ{ Ir

}I

, },t
tr 2 III.

].
} lr Bceltt

, (
ry
"I). Ir-

Ir - ,
} 2-4 r.

-- lr .

}, fi
}, :

lla
}1, }l ,

.

{.2,3). } -

ry] } -
}, ,
l

lI

1 -

oBpe}leIro } fl
, JI
- (.r.4 5).


, Il

l, , BeIrHo, rtrr
t, ,
?, tl fi
(.. l
).
Il
r r
.

59

O OO
r .8r BMode! u.t *t,
tt fle.jllblGJltlllbl il BBtltttBt.

tlf, 0l

{rr. t1

r - }
tiII rr, . r

a
, rt ly.

r .
-

porr , -

lI,
r. tl ,
tTertrca, fl ,
.
: s, i, O l copo}ry
,
() JD }r )Il (
It }l .);
r t
r.

Grt {(GOD

{. 2)

IJr

i{. tJt,
Ilr I}U{ F{ rc
tt JI JI rt, m r -

rt

).

, u r .

lt

In rr
rr r ,
Irt.
. Il
rl,
IIt trfl r.
tr lra JI
( <), u ri pycr
() .
l tr t HaJIeBo,
( cTclta); , rr
, r ;
. u
Jl
8 taEb, filr
!I ,
BIr3; pylt .
cTopoltH r;
; . "
.

BTerKoK (8Ogl

1. 3)

tl fiJt r{
,lu. r il g

dI,

Ir .r) i, ( copotra -

r (,

t/.

r rJI,
ll I cFro I IIJI fi IIl r
, r
}! fl , {*.

( <), ilI

{ 61 .

tr, O

u ,
I ,
rt } , }r}r (. qqK*). JIO
fi _
fl I fi, -

r (
+BeTK.tl). Jf

JI}Irr
, , -

{} _ , rrJl
HaJtcBo (
rI *t). ry .
,

rl tr

rr HaKJroHHe .

OGGOGOG GO
0

1
} r
.

!r-

, JI

.
-

JI,
-

HoIvIy: It , - ,

II

Jr , .


.,.; rd,i.;,. i,;.;i| i,aia
:.; a..i.i.i.;ii,jl;.. .j,; ;
: ! 1]::, ]::::,:,. , ?: :
;,a;;i; -.. i;.;;aE-*

,.,.]..r,.j,!i,.,,l!

,!l!"||r'? al!'r'"!
.;,i,r., a i.:.::a,,
1.1fl,.,...l.rrrl!

llr.t

'

ir..a...'

; I

2 ^

i i,i,i :;
a!rlr?!,?!
:

r.rq,.!! ?:r:?::
a!.11.a
a,a ..a,...
..i.:.;;;,ia.,...
i,i,ii;,!
i i i,i,;,i
a alttl r|lrr i,arl'a
!,!::,],!,!,rl!,!;
rrli(rr.9i,|.:!

,*

i . .,.l- r. t a.'.
i i r.i B,r a i,i i
rrlo,ilr.,frl
i.i.,*..r i; a.r..
!.ri!}._ra!
! rii-r.;,:,r,i,a,
. . f,,.la.* . a*. a!
. ...al..- i..i .n,
.i;r,ili*.a,-,i.i,
, :,,!1!l,! ! !,! !,

r....,.lrt. -,i.d,i
; r;4 r,;,,r,;,1,]1 i,1,
..a,r.|{iala

! . il.ra,g

lr . Il

Il
.

s. ,

,i; l

i O0 80

lii,i:;fi


i
t.

,:.! !
;-g.r,

l.iiir

Jr
Ir , 1.

67

,.

(GO))

r Kparl , {.7,8).

{9 (. 1, 2) - ;
() lI .

Ir
}Itr.

r sO

(. 1).

r2

Ll?

(.2),

(GG))
(} 1.9, 10)

pol, (r,

,.Gr,
} , ll 1 lt .
*;,
}r (, Ir ,

(D, JI r .

IIJry t*r (. 5,4),


t II r 4-5,

r t

G (GO))
Mepexta i} (, 11-14). .
MoIto
( 12 , ), ,.
t"

r GOO

}l G

fl

.",

Il

t,l.

KaMD,

, (,
} r , l {
(, r {
}nI,
r II *r, fl ll (, 5,6),

Gi
OO

((OD

lt O

Gtl ((GOtt>
2 * Il tr.

+* .

<*

Il ** - <ltr.
, II O
g !l

}nracTKaME . } .
{} .
}t, rr

(}, jl
, !r

72

lI

,
ff r, r rF il, Iit
ry <-

(G))

r OO

tt GOO

(:,. 17).

, r rfi -

-h
v
0 l OO
0

, , 2,5-3 2I.r
O . ri rI Il i I .

{ ) .
JI , ltOTtlocb fi .
. }4) -


II r Il .
fi ..
MaTepaJI
:
( , ,r , lts ),
cJt}{ae, Jr
.
a , Fr

- m udm tt" zd-r


,te , gHHo r rm
2d ildu. m ud rOmu
duur {NIr , d ,ti u
Jtfr adecde, u ,lr
udJru {<m(u.,, ,
llJltl <<tt>>.
s]u dByx tzufrsz
{Nrm JNu . d
d Bopual?ru ru.u
m rrJNu d,
<

:l,: ,i-::, :;,'

,. ..r.
!_* F i

., ix,-.,ii

l } .

rr JI (

*"*

,,.,;J

'l

**

).

(GO))
rJI }l . t,
- JI, & . .
.
O
lI (, I), R IuI, JIR (, 2).
JI l, , rl2, polla r.JI? ,
Ir }. , lII {.2),
, JI. ,
t{ , 2

rOlr .

},, },l
I lt

lt i

, ,,
',1,4

itl|li*tllttri

ll O I, * ,
I rr G r.

Jry ,
t , ,
0 I Il oclloB.
,{ Il
(, ),
I{ tl}.
It , r ir H}DK (. 3). fi.

rr .
75

G Ot|l

+{---_--'---.-*-**}+

JI
,s|
coepleHo (, 26).
",
l {
0,6-0,8 crrr.


, i . ,
l'z, 24.
!{}r ,
rt }
, l _
, }r, fi} llTy
(. 25, 26). t r II

,s],n

1*.L*L*

+{.---_++
m

,s|",

8G tl ,

l
IG yI.

80

OO.

O GO.

(G*))

}|

_.

dtD urrrr$r
Jrt. rr,rtl
dtttl, a.Mtll u u ullu
copatltt ,adKltl ttt,
m omPotttay tl (tr
rs ttt) ualrla
(rrus.r z tu) tttu {Nffi ol;l dtlti a

* gt

tt }r 45
4 .
{r rr JI }t

, } ,

? u , O - 1 ,
a II , 3 lt
(.2).

I , uI il It{eTH rr .
a ( rr) , u cFOIa lr {. 2, },


. , , g
t{ J
.r t , 0,

(. 1),
]gr
12-15 (

-.

t,

{(J

.ltr-

fil ). l 4 .
l r
, rr u . gr r& t
JI .

S
Y
tJ

r_
ry 3-4 .
fll Itfl . . ) - 1,5-2 .

sI t}Ofl
irinr g 0,6 (. 3) t OJI,

IIJIyI rr. gr I BInII, IuIf; rr JI.t q (. Ja, }.


. .ll r r lr.l
l. rc rflId, lIIr
r.
II ,
tr
. , Irr JI Il
yTtta, ,
Ilr JI.
t 45 l I fiJ . r JI
. .

, , }t .

81

l G
l urrru tt lur Irw {Fllb utu* u MamepuaJae dt g
t Jz dw4? lalePaa.lm. lt Ir,{r1llttt dlt odellml
d r t rr ortce ! .

sF

k
Z

U
}-

JI , I .

uI , r ,
, ,,.

!rr+*;
.?

...

].

,t{*

, Jr fi. Il .
86

rr rl ,
) ll.

il^ ,
, l
, , }rr . Tioe Iry }. rr ,

}--.
-,

,i}

::

II, t

l , lt,
, , fl -

, . I

.fr,

. r t
JI ,

- ,

, lr .


, OO O , 0 O O0
O 20_23 . 0 0 - 0
, }1 O 72 . 1
O l 5_'t0 1 , O ,
,
0 O0 0 O
O {). 0 O0 OOff O ( 2- 20-), ,l 0 s 0. U3 - 0 g 2t0 O. O
O g OO , t ,
GO 4 O
0rO sOO OO 8 Ot
1;, 0 lit OO O. 0
O0 O0 - 0 O tl 0 .
O opact{Tb s, 0 8 0 O,
O 0 , 0 s, ,
O O O8
O, 0 OO0 .

fu

rr . Mox}lo t{ JI . JIr
, li ll
r( IilI . , , ,
lie rr - rr
, lr r
JI rr 100 120.
trt

87


PoLro{rIodanutledocTttoetll lcaKoil-mo u:fl{ru.
)r?,u r.r ddt |4m. u uluOOrrr rrz, u
lklaollroButnb il J}rl u pailllpnrbrx
MacePua,lloB. m dllcttloti ul.zrtm
Paanym,ttln Ir, dr coHda,llux

Zd J'rll,

t1121g

8l

,rr"

"/

.{

nf

-,

tu rru. m tw rrrrt
d rcd rrul t d gHcle uLl6 m .

t rcumrt - m md rrg,
m, tt ilgm mttt
u flme urd cTtlpeltllllt c
d Mttuao m. d u Kltcllror.yu
&lm du,u jrKPourema dil.
II udu t m "
trc?u, ttl m4 ur u r
flw t dtlrr ddu4 luil.
zm ilu 0, dm,tl ,
fl, m(Nrl futmdil t r$ .

OOl
}lGO

. tt
,
; rr
(. 1). fl
rIl 2 .
fl
}, ll

fl

O }l lmtm
u,r |t odutt tt ttlraa mt.
lt, 0 }rex
IlIlr,
-

. , KorteBo{l rr, crapa ( .

r -

t{ll, t
l}t -

Il
8
.
r
}fi{

t{

1,5 . -
lI r

}r. r
lI .

Jr

Ir fi{
0,5 -

, II rr
,
ll. |. fl
: ]r^
-

!1}
{u. 2), l

I Ir,

rt (. 3),
pytrlt.

O
). .ll

() - 8,5 (2 ( ) 5,5 -
, 1 -

).

}l

,
6l. ry

ry t{ . JI ry (.2),
- 5,1 - :

i 2 - r
(t ) 3,5 -

( ).
-

I
. fi;i 5.t u 11

l{

40 , fi: -

J,14 ( copolry )
l

, - 4,5 (3,5 - 1 -

G ]ill

, Ir Iril
, } (. 3).
}r
r , -

r , . Iry i.

rr , 1
{.4), II.

(, 5).

.
}, r

. f 1,5 . . .l-r -

r-
,
4

ry
(.6).

(Gil]l>

r 10
,
12 c}t 3,5 . -

. rl
,

(,7).

}rrr ,
ry .
lr , . rr},
(flI, ,
l
.

8 Ir , rr

.

, _y
JI

. 3

JI

( , ,

*
*i..',

+.."i -

"

/*

l 80g6ogf, OOG
rroKaaIlo} 4 . t t .
rI rff, ,
l* mEprrI*I* *rr II , - ,
, F
. .

Jr r

r F r, Kpoelrylo ii JI

oclloBm.
Jl , io cJte { I 0
}* 2 ( 4 ). i{'
{, 8 Kocolt
. ,
fi l
rr. ,r , JI 0 l l

I .
zvru .
t t {
), lr O fiJII !

. ir Il r 5 (. 3)., r
:l rtrD trTK
IlD .

r .llrl fiu! 0 Hrrr I ; ,r JI (. 3). l; Iir O r


l I
, I), rrr
rur Or fl ,3
1;Irr rrr rr R lra i, }t I (, ,6 .).

O
ir I 14-16 .

4 , tr rj
Ir. JI ft Iiir ;l.
l ) , 12 crr, t ri
JI HIITK . , -

IceBfiI rrI,

Ir[ II ,

JI ti,
5. s' r
JI}I 4 tr otl -

i ' r,

r JI rr ,

Fr I cpeIil lt, D Ir
4 . , ?IIII ir rr r, - 1 , - 3 . ,
r r. rc
mi . cJIe Jr,
I r r -

, , flr
08 .

rr l

, , u .
r l}r

. }ry i II fi, II .

OG

ffilreu, g sr r{r$r
clllblr tttuillu BoPrlarrtlroB : lJlflil ulnl anodte, reu
uu u, aOeloti uttlt rtl]
ollbtlltlltltl r]|brla;r dtttu 4, rurtr ful.
l usu ttu u t| u doPozttx ml*
t dl m.
u ,
,

. rt (
J ), :
tI ,
,
rry r.

3 -

Ir Il , -

(plHa I12, Ir

pa.ra ) paBlroepo JI
( T rr
) |4
(, 1), t )
,

i,

1/2 ril )

G G
1, lttyp8
., JI
9 It J}, !+rr It-

} fi, l , 7,5 . Ifi


} r } ru,
Il Il.
(. 2), rIl lil, IIJI t " ., -

G llGBcET

G_lO

F , i{- r r'.qo, { r rI (. 2-5).


lI - l ocoIlx (*r r r & ; 1), :l cyt*oK
ll JI r.
- . JI rlll
.

l* , t
.
lrr-r,l IIJI IlF
}i .
r. JI
cylr u , r,; IIr Il
r 0 -
( 2 0 lr ,
1,5 ). Jlrri r

, t}l, KplI r

I.Ii li l|.
II rI Ir: I*a It 2 ctr* rr0 Kpafi f; - *
R 3,5 F,
r Nl.rra - 50 rr.
, 3
r }rF F lr0

.
,
I r F. - Il .
- t .

rry r u
, $ il, 0
.
t vt}l Bepxfl lr ;r
Irr cyMll. lr-

3,5
_

J, !lg*J

q!r_

l.

-
22 l 5,5

_ _ _ i_l.L__

14

_ *t

ry

r<r<_1,Sttt

mr
,l14

r'
:i,"-1.,;:

s,q
,

+!.

tF

ilIo"Todoc fr fl dzz BPcJrIBHu t


z il t r zm tdm !ltlr, ltulrrrN
tt,du daBo m rrt ufr.
tllb rcd l,r&uJ rru lac.ttlePa, ,il
- d ? , zde qO |/ zd
ffim ul tt mil zil.

JI
. } -

,
} ) , ,
rt, .
. 1 r
I 56 .
,
Ir Ir 8 . -

II r
., -

Ir

; JI ; fu t

Jr. lI l , rr JI r - .
l fi
, 0,5 .
1
-

1,5

1,5

lm .. ry
r.li Ji .
,

Iu lI -

tl r II.
.

, ,
, Jlri
0,2 .
rl , rl {w.2'1,


() ry - , 3.

117

]vl
I4 ,

dt u ds tltBaittoli rrrr, urallroBJlerlflaa


u rJt ti ) rumu.

- }t I,

ll, r

r () - Jl,
, },r
JI rl , r
. , , r
IIJI ,
rr (lI II,

r -r, O , r

-tt&
Iry; BIJxo .,

-
r }t .t rr
},r r
) ,
I -

Jt.

rr

fu .rrr r
tr Jt -

, ,

fi{ O I, f . cTBeIlEbx !d Jr Jl JI,


r,l

Gmgr d
Ioffi Jh
I 1r
lb/tm,

ngiae

70
80
90

1{

110
,l20
130
1]t0

122

,10
12
14

'1

18

]9,
21
,,

JI,
. }

}r ,
trt u , ,
.t. , O
GI4JI , g
l . rr

() H}tTKn lrr
rreTo -

r 2

GslG Os *llll

r I m*I#l

ltrTrr l&
150
120
10{I

r,

70/80

30

"twu.

50
40
20
15

70
60
50
30
25
18
12
s

ll
65-80
70-80
80_90

9G.110
100-120
110_120

,t20-10
140_,150

150-160

rrgrc

ltl r
Boirep,
II -

, Il ll JI. , IE 80 0,8 ,
100
u 1 . Ilorrep

rt IE,

l z Nm m (usrr HoMep,l.
Singer
(. 1).

GGG Ho]ulcpa
Ho]tlCPa
Ir lt
, , t


.
. 2.
fiyllcrlJ I fi
fi r IrI r r.
fi Jr { . .
.

r
,
lI
JI .
u l I4
trir, rfi m,
t},tq,'l . Ilrr r :t JD l .

3 O r
g ltt t
u {),

u 8 lt
l u $rr
ril NIr u
rc ,

lll

..{ l^r -

, II
(3-4
1 ),
.

lr ll }l

}r

. tl
. tr . i{

} }r-

f{ .

ffiW

fu


r , . , II I{
. ,
, ) ,

i , JI
II : .'ry, , -

, l, II,

. lr, rr ,
l r
,
.lI -

} .

}! Ir -

]r
l . ,
ocplre i}' .
r - ( ), Koopall i l O-

I.

, tr 1!lae} tl, !l Il}l

\tS

LlK

Kt

Ki

StRv 7

Jl


r &II}1 - }r

}. fi Iry
. ,

tt ,
.lt
I{ Lt.

I ,

} R -

Il. -

rr ToHKllx ,
, .ll

IQ ..

-r SPI - rl , {

rI tr -

flo rOO* 0O 8

2 - SES - ,
,

.
r
, ,
, .
-

ttt * {0}l O
s*

.. fi }r

l rol
tl Ofi * Glt ".

N
F

. rr-

Ir
.
, L, ( -

) Ir O.

}! }-

- SUK - , SE.
trlr}, (! r

fi - ? {l,

( ) - SKF *

TaroKe
.
rt
,
SKL - Q, }. r,
Jl (
,
, Il


, - JI.

TptoTax
F
3t * 0)
rl 006 r{

- O flrlsO
0 g8 Js0 s

123

ll}lT}l
O
O3O
O
JI] -

f. , ilJI, ll ;I . r*]r irr - I


.

- I poIrarl
) ) ,
t JI l t

.
- MLTcpllrul, r l JI gr
II l.

, t, {, ,
.
r r, OI{
rt . :l
KpyTror rrTrol r Z r 3 , 4,6,9, 12,15 18 . , paBtloBec
,
.l ( Jr
.I (Z) (S) r.
JI II r, (
,

),

,
u

, 1flrI } .

(),

i*r,
tl}la (), .
t} .
0 , , rtll, , , .
124

lll
GO 06_
8Ol G

--

JI It
Jr}I.

o':J"#

Il-

2I,
ur* "m*. r,

oia_

Jr, Bo3l}toHocb,
rIr, rr,'ia*,rr*",'rr- :,_"
() (It ., i}
;; :_:-**,*
;r) r Il{
";;;;
!l *-;,n,*i;
ry,
..,;;;;;;;.;-;;;
.,.;;-;;;:
t , JI
JI JI Ifl{
fl D _

:.r*rr.**r;:";;"-o;;_
2 Jr,
r
__I Ir r 1rr_
,
" " *r*a u*
,
tru, npn *r"'"n.;;;-.,r;;;;),
-,l 1 *" ll, , tla , ri ", u.... ._ ::
fr_ , r ur.o*oao
.Ory (, tl
.
_ ),
lr IGI _
, ,' _ ::* 3 3 ,
i""rr,
9t1l,'o
,
ll ,qy.*",
"t

::,

";;i;;";;;;;;, i:'
b*ira_

ii-"l""_

i"ri,

:*,

*ti *r. *
"_ {,:"'"
rr

lI!

lla-

t,tur. :,
}t , f _
-:"

II

Irnr* a_

".."*l" ;;"*;;
Il 3r ur, *."", 1:1: "* Ill, II It{, , IrJL, yronenb, 0 :::1,*

?.

" *.

i:I:":__:,_:: :":::
a_ , -

*r".crur,

3 rr"rarr.,

, 11i;;;;;;;; ,
,'',
;;;;;_
rr !
"".,"u."-r*
;;";;;"-";
I#:":'#:"#*"fi*Jruffi rl O]t ".ll_ 9]
Oll talllH
. 3

r . .r"
, "r.*rr.

II
, *
t u cTeiKKoB, Il * - JI
O tr - r r ,

r]l JI.

lr J trro!
u l lf, KOJIltrIecTao (,

!Ir.

.l.ToHrcle*

MoMeHTaJIbHo ri}r -

rl,

(9

JIII JI ,
=
, U
F

3}l
u {.rJIrt {,,lrorrrcr+x u
dl Katte tlPofuaua 8r
rr. ar.rcHae.
u r,tlru Mamutuloti
l ltzlla, ttBttOaa rta Hrlrltb

mu dtr r Jrrl
m, .q,fl lm tlt
rrrr. 4u udm

rrr{

rlrJt rlr rr

r.rrru firtu. S,tl Jm


t urfl rJtrl r

tu aldax txtleti uJlll flruu,


zd ur rrr rmufir u u
d eu$rrllNr.
Z arfil rr|.lrll r', uffi
ftfl,fl, rtu artlJaacrw
uJru uJ Jru|ilr.

I lTprex.

2 r t I 00 8 0 r, r grff O
3 lr Gr TKaHr r lllrr r tr gr*I GGf, G r r rI l ti
TraHr rr r, IllI HrTx GO rlllG t I.

3r

lt Txal

r,

O ]lGG G

Jl _ JI

urr .

l (t*).

JI
m rr
, . .lIl . It rr rr (.. , Ir
JI ), rIl }
.. uu , , Moxfilo
fl

) .. q ll , -

fl fl .
Ns

65-70, r -

t(
fi.
, JI
.
, u ff(

,
11} II SPI (. . l23),
, np}r

r
. r , ( }r fi .
, , HeBoopy)Kerr , r
Jl
. g l ,
. _ (15-20 ) IN. JIII -

r, r I-


. r
, ( u',
,
, cTBeHIto r. .r JIt
, il ..
( ),
, Il , , fl }l Jt, Iltltl
ll . ,
Jry

0 r, ItI ,

} , tlt , u .
Jr II (
IlIt fi tl} * , }l

I
u .
fi . ,
, I r ts, O cJry
.

129

0O 0O

_:

Gtlli-Io ( )
Gr tOh ( )
u PatMtle fll,,, xrlJlrurlecrGux ufr rau Ja] urwrl tttldaBalloa
du u- ufiJreu d, { t4tl rrc r du. ut rrrrudwil. rrftrluil rtrc,,aIr, fr,
ilqflrrutrsrrrtur rflu rtJlr4u,ftrL.m
u4rru u dP. uIrJr u d dtt ttJr.ru,
)rrrr du, lrq, w ocoalttjtto lry dmJ, tirr
wlr.
dll. rqrOurrril. odellct. u HaBeiltttax mKptl Mt xlce Iur urti
uutttl ,ImrorlKo{l ameltm, m 4r, fluatr tld tB t rKllx mrft
J? ucrlrB ottlpytlut etr.


, rl

r r ToIlK(, , , O .
, , tr rl . ry -

,
, -

, t II . r
.
. ,
r(, trrr , O,
.,, Il

krre , Tare tl

0J .

, ,

, I .,

Jt . Ir -

. rrall -

- :
TKaIl . }^r ToIlKe,
II ,

llt }l
r
.

r l lr
ror furild,

fi JIIr rI

Nm 65-70.

,
"*,

{,
, lI ,
.
lla { touch.
.
. , lt , { . II

0 .

Gtr{O
G
I

ToJrbKo *
,
rt r. -

, )WI,

r . , onTli;lb r*r
4-5 r 1 .
.

or 3 cTeltctoB 1 .
,
rrl ltII ,
}

]lllll

lGO

r touch g
Ir
. , !{ l

, -

, IIII.
sm
ur J JI , T:lK
Il ,
I fil . t
,
r. JIilrr u r r rr JI

r}t , tt
}r , r
I ll.

r IJ .
r zIff Ir I
.
II rlfi, rrr fle:Ka 2-3 flt tla
1 crr. , Il rreymolr r
, II rrl -

r . JI
t I _
JI
, ..
fir I Jt,
rr
l.

G
O
]iialllllG
u
fit ,
II TKaH}l
. r
t{ . )Il

, t{ t
touch.
, JD

, TorTl,
r
,
2 I rr
Ir .

metallic{ook r touch
Jry
}t, i{ lJl Il.
,

l u,
, -

.
,
rm y ,

ry
t .
tllil
. r r.r
g
.
IO r

tl
. m, lt -

}l

r {. r
Il.
}ll r i .
rl s O JI
II ,
Tarclx JI
ir ,
I iieb
, ,, cTpyIT?IiI
0
. pylrypy
, {II .ll
u. JD (I ,

lttfi
metallic-look
G] th
2-

, t

,
r { .

r,

paper touch (JI ,


rl -

r.

.'ry

r.

mr metallic-look rr -

Il ,

lfyap, "l(
,
Jl}l .

l fl]

rr.
t
t{ . , Jl
.
, r i{ , grg{ g,

, ,I:lK r
Il I iil , -


TKaIl

I..

, fi ( !.l Illl 3

paper

tt tto, l

{lrc

G{lr

illlm GIf, r r,

17

Вам также может понравиться