Вы находитесь на странице: 1из 56

#` Zc

"

p *
* et ]
mf]n t] ]] o nf]]] :( ! )[x **
V k0~E0

" ` Zc
#
-

+G@1**
-+G

ZY M**
112

Y 2012#

Y 2012c

X ~sZsg {g Z Z

# ` Zc
"

:oz*

:] ,

:
)
Z

:xz
)
Z

: **

4$B 126KZ
5E
X 3~f
$7ZG
/
%
Web:www.sunnidawateislami.net
Email:sdiheadoffice@gmail.com
022-23451292/022-23434366

}Zg?{zx
zgVzgz??
"gx **

:F,
zg Z

:W

:Y

#
" ` Zc

V k0~E0
W

-
+
G
@1**

*
*

sZsg {g Z Z
( sZ]]>z]%)

44
45
45
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
49
49
50
52
54
54
56
56
56
57

#` Zc
"
*g Z
*
]
x +@W
t1lpt
x Z ~i "
> 2iug @*
Zw Zi
ZwZzU{ Zg
x Zu gp
Zw{
Zw+gHgz6,

Zw
wV$
+
1lp%
A
1$
+3
Z5gzZ m
#
CZ
]!*
xZ}m
CZ
{E
+#

}Z
+gzZ P
*ut Z
i W@xzoW
ZZ `z
6,
wzZyW
>%x Zw

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

#
" ` Zc

6
7
10
16
19
29
32
33
34
36
37
38
39
39
41
42
42
42
42
43
44

}p
z
}p

[^
OZ
Wn
'sg
Yo
*
Vz c*
o8F
F
w]r
# gzZ]
wz4,
y
gzZ :ZuS e
$W
] Z
$E
-ZKi W0G
J
gZz
g
]t$
p
pg]t$
t Z',
] ug I
}iVzgL
W~+
#g

M
oZ

g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

#` Zc
"

W^
OZ
wzZ LO}!Nzm\vZ -` Zc

vZg & 1Z]|Y m


CZZaZ
x **

Zm~g g {
]|v!*
sg
x **

X H3 F,
kZ{g~xz;g ZX

x Z ~g ~g
**
]|LZ
x **

x C
Vc*
i Z{g fgzZ(
{ C" X
X CZa i @*
5~Ajzx }
]
x **
[ xZ]gzZ+Zzx Z E
+Z
X wq
}N X

-
+G@1:qi *

sz i ZwJ
/C

58
58
59
59
59
60
60
60
61
62
64
67
69
70
71
74
76
76
83
87
92
99
1 06

x Z gp
Zz3w W &
'gg **
i
Zw
6,
xzy W
6,
xyW
6,
xg Xy W
6,
QyW
6,
yW
6,
yW
ZzgszZ >g
sgzZg Zh
+
?kx?Z@.gzZ!]|
3Zz` Zc
Z 7,
~y
W
~zgyW
` Zc
t Z s` Zc^
( 1)ZzmvZ-*
( 2) **

#
ZxZ} m
CZ g
( 3)i g
{
ZuZ ~
g
N gzZ] ` Zc

#
" ` Zc
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

#` Zc
"

]|K~wzZ g { J
-V g C@*
) !*

g xWp1
~g Zf #
Z g a { | l,
e ~X 9 ~ ~ze ~g g {

kZ ~x
z V i gzZ g D
+
z kg e
gzZ Hi W 3 F,
|$
+iz',Y 2012 ~z
B 29 ._| 1433y
s Z gB 6 gzZ
X
Hx 3 F,
|$
+iz',
Y 2012ag B21!v:Z
-+G
C
Z eZ a^g ) Z Y M**
Z
/B 3 F,
ZpkZ ~sX
Zpg )lgzZ U*
( ;gE- z1
3 F,
]
o6,]
U*
6,3 F,
6,
~6,
]
i ZyZX HZ~Z [)lgVZ
/q
-ZgzZK
]r] u] ] ]qX V@*
Z Zt]ws**

kZ x e
$.x 3 F,
Zz ! l ] !*
kZ DIZ
~gF, : gzZ tu dZ (, k 0*
}:B s Z Z
~yZgz3 F,
X x gzZ (3 F,
~/
Vu~f6,
] {zyZVu HkC
~ 7ZgzZ ~Vu~f ~p VO $
Y
~ ~F, yZg
$ q Zz ] c*
W W
V-X 3g
sg yxgDIZ , ~E0]|[ r
# X c*

7 ~ sg q
-Z 6,],b a /Zz <
L IZ x Z@*

X mZ ezg6,
VUZ0
+
iyZz!*
**
H
# Z Z
Z
# gB 27 y~~ , Z kzm<!*
~y*zyo}g
` Zc7hzf]Zg kZ Dx Z SV gzZZ~

]|dZ~{Z[ ~ ._]gzyZX Df

#
" ` Zc

Wn
n u$ ] Fu$ ] # ] e
j] re
u jv]
$ v ^ ] n
oF ^ iF

c*

i Z
u
z } 7
gzm
CZ ZVvZ
~y
WLZ :
VvZ DZ & ]tz
g yZ ]Z7
Zq
-Z~ yQ
]Z7g "zm\vZ -vZ wg]|
gzZKVzg Z zIZ6,
] Z7\ WX ` Zc7L L{7
E
}BZ L LZm+Z wx ZX Hy Z ! |Z lpe
$.
- ) bZX f ]Z7g ZD
q
-Z d
$
~ T
k
,
Z
#
-E
6,` Zc{7X [ Z6,qkZ rZ dvZ L LZm <XE
~g Y J
-#
gzZ ~gY wq @*
ugIt gzZ I~gzC

] ^ ]X g
nf]]]L L"ZmV ~E0]|i s_
k
,
iX ~
/ Zq
-Z<
Z Gh]Z mf]n t] ]] o
]| g D
+=g } = [ tX F,
zgZ [ {g [
( sZ ] {g Z Z ~
/
%xZ eYf *Z ) kI[Z**

v~zgZZ ~ Z
/tgzX w

#` Zc
"

10

Wi Z'g

EE
5{~xw_
~,V k0~E0dZZ e #Z GG

0*
Z]
.Zz!*
W\W,dszczg+F,
i xsZ L ~~{
Z k Z Z \ MX ` {g x Z <
~~wJ
-V_
G
3 ]

W [~: gzZ ?l w~6
LE

\ M :0m,
+Z{
ZzgV
. [~:Xg^
,6,
}kS

[L k0 ~E Z
/LZz \ MX @*
O Wz ]
~ g D
+z kg ~~xwJ
-k',:e Dg ~ f} (,
yZzz]yZ1 ,dq
-Z kXgw'
La~ V Zp Ka ~ [~:{zzz Ti Zz M ]gzp
X D Y
z
ZZX Za ~)(l| 1328 k0~E0dZ

*
xsZ L awDh
+'
gzZ q Z
/LZz LZ

- Hk0*
yJZ ~ e Z 8 ~ g
$u L gzZ p=^C
i ZeY ;gE8 ~ ( w 25) ~/
~ [~:~C
iZeY\ M
~Z x Q \ M 6,3ZzC
i ZeYX q i Z Z ~ e Z
yZ]z Zz~Y -1971X Hi M g D
+
z kg~)(l ;gE
L kZX 4 yZ0
+{ \ M V F ed
y z u 0*
^x
aq f',
Z}uzxsZ
}cz sg
$ugzZK^ J
- ;)zi
ZgzZ F,
kg ]z]gzZy.zxEsZ FvgzZ
) zs[ Zz

#
" ` Zc

` Zc
gzZ Zg ZuS {ukV{gZx Z
X HZ Vzi
q ]|y WZ ?g! %z LZ ~
/Z 3**
~(,
(
:XG
SXVzZ Z:t]DZ ',#
Z ~g ~g
**
~g z
gzZX g
[t ~sZ sg {g Z Z :
L Z
Z,jgzZz
)x k
,
)kI C',
" Z =**
]|  b]}
]Z|DIZ ~ZX
8
-i
+g sz6,[ kZ V2 ( sZ ]
{W @*
, igz{g Z Z ,kCn~3 F,
lg Z
/
XnY okZ~ci
+Z

-
+
G
@1
( X ~sZ])x k
,
yz)
| 1433y
Z )B 3

12

#` Zc
"

yxgzm\vZ-*gzZ\ M~Tk0*
\ M
X Dg ~zZg
~

:
~VgzZkZ@

[ \W~ XK }gz k& Zz C Vg \ W


x **
x Z kI Z[)k
,
ZKgXK7]gVZ
/
gzZ H
: D
k
,
Df kZp~[q
-Z
]{ {z
~ X ~c*
HH = ~ VgzZ V5X

X tcGgX
G
3)

],
Z4ZX sZ W Z ( 1)
( y) ~Y !Z >z0
+( xZg Z ) ( ( 2)
= V Z*a
~ kZgzZ 7]
:X B]
X kz&
+Z@*
g X sZ
/
% ( 3)
X Z e )sZ] G
5.9E
/

% ( 4)
X Z%X kX x Z >z0
+ ( 5)
X yX G
0 Y f ( 6)
yXg !*
X Y f ( 7)
]gmQ ]g Zg !*
&[~:#
yW
Z Z
$ ZgX
-wka[ kZ6,ZDp)(l sZ 0E
J
X
~
I
E
4hZ G G3Z
G
0E
/
%X p=y*zy ~E]|~Y 2004

11

#
" ` Zc

~ ~*qXq f{ugzZ Y xg**


, Z]Zi YZz7ZgzZ
Y xz f} (,XX *
@Y HtuzxgzZ*uz xEsZ
X sf `gx **
fgP~yZXq ZgzZ]Zi YZ\ M
E
oB
| 1391 Z ZZk0~E Zz\ M
| 1387 Zy P #Z0
| 1390 Z
8Z! Z
| 1391 Z ZG0
'
4ZZ
-G
| 1398 Z.Eg
$Z E
CG
| 1399 Zo S Z0
%Zwh0
g
AE
A
| 1410 Z ZG0vZ
| 1410 Z Z Z
E
5Z ~w_Zy{g
| 1402 W Z ~ E
-
+E
A
E
C

E wZ? EZP
Z ~g ]Z0 P0jZ
5k.Z
bZ 2ZQ00VE
EZ
^?s;G
0G
~^g Z jZ
\ M Z g
$ q Z { c*
i
~ f q i Z Zt \W
m{q
-Z {zkZXq^ i Zggz \ M k0*

Kg
~g
$u ZJ
-qLt {z q\ M i Z Z

14

#` Zc
"
. e ^ r`] ] ^( 11)
.^q] ^( 12)
.n^] ( 13)
.l^f$]( 14)
.&mv] x_ o n^] ]]( 15)
.m] n^] o m] ]( 16)
.n] p] n^ e n] `] p ^vi( 17)

Dn^] l] gj]E n] ^_]( 18)

]Z
.]v] knf] h^u o( 19)
.sv] o (nf `] nf( 20)
.xvi grm na^ ( 21)
.^n] ^j]( 22)
.] u ] ^_] o ] ( 23)
.^f o ]^( 24)
.onf a ( 25)
.^] ^] ( 26)
.mf] ']v] m^i( 27)
.mv] ^]( 28)
.o] ^e a( 29)
.^f] n ^me ]] ^( 30)

13

#
" ` Zc

VH^ ~Q

\ W~kZ6,] ZP

p= \W V;zX Hx Z
/
z6,DL Za \W ~O Z g
6,] x Z ~C
i Z ~g ~g g Z?**
]|WZ ?dYgzZ
X ~ ~q~gZx Z { g!*
B]o~(,
Vp~',
|` M ,hgg c*
gzZ dd
$
q
-Z \W
#
wZ }s]g
$u~ yZX g u k\ d hE
LG
qL~ * \ MX
]~)gzZ g @*
Vz%{zkZXK }g Z ZgzZ ^k XZa Zg7 ]c*
gz
X HwJxsZ6,
V;\ MW,
OV\WV)

:?gP
yWxE

!;] o n^] ]]( 1)


.] o n^] ]]( 2)
.;] o ^i] e( 3)
.;] ^ u( 4)

$uxE
g
.] u l^]( 6)
.e n] ] m^ ] ( 7)
.h^j o ^] e] m] ] o nj] nvj]( 8)
.^ ^] l^m] ^ ]( 9)
.^a ] u l^`f( 10)

#` Zc
"

16

#
" ` Zc

15

.nf] n] ne mf] ^m]( 31)

Yo
~g ~g
**
]|WZ?g}
( ~sZ] Z )
D n ] o qE 1F_] e oF^i ^e
}Zg?{zx
zgVzhz??g**

X **
^V}g ~ V-k
,
$gzZ V { ` W
^{zgzZ
/
c*
+% c*
h
@*
p)**
^ CZ @*
^Z
#
oF8F
Z @*
y w gzZ a V J
-V; c*
V P )**
pX @*
Y0
M i t )**
^{zzz Y w$
+' ] z
E
G
vZ-*W6,
` Zc^zmvZ-VZ9?{
L .! Yy!*

)f T c*

~[ k Q KZpvZ {E
+ ` Zc^zm
V1Z 7
M iV- k
,
$sy*Z ` Zc^X 1kZp
C
]gz%h1yZ agzZ @*
Y J 7,klyW
J
-Vog
X @*
s Z Z zmvZ-VZ9?{| 7,
**
^kZ
mvZ - g ? Hz nZZkZ ?
Hc*
ZVY ` Zc^
` Zc L L[ kS , kZ ? J
-VgzZ H Vi W ^ z

pf] ] pe ^ju] u( 32)


. mf] e] ^v pf] ] o ni( 33)
.p^] o ] ^v pf] ] o ni( 34)
j]( 35)
.erj] ]] ne ]( 36)
.mrj] _j] `( 37)
.] ` o ] s`( 38)
.t] h]e( 39)
.mv] ] ^( 40)

:]z

i X Z ~ Y 2004',
ZB29 ._| 1425 ug MZ ypgB14wz \W
A gzZ

~} i kWmZpz x ZX S7,~x ZwK{ i

X y~ W .Z
}~g !*
6,
%yZg',
Z
}~gZ',
i **
ay
J
-
"x ZkI Z[)gzZ c*
bz] t:^
X fp #Z ~L L
///

#` Zc
"

18

-
[ {/vZ wZ +G@1 **
Z
/B !v:Zp kZ
kZ 0*
: ]z ZZ 3g w ]!*
kZ ~ F,
XkCp"7,
\W{ i Z0
+Z
-+G
( sZ ] {g Z Z ~
/
%) xZ eY @1 **

k
,
yz sZ ] )x gzZ kg gzZ tzf !*
e
$.
nY c*
J
-VtudgzZ{ c*
i { c*
i Sg yZ
[kZgzZ
wJVz yZvZX [xJ
-u{z~T
X }WX
x w=

~g

iz',
Y 2012&5&8

17

#
" ` Zc

X VzvZY
yZ7,
gz\ W~zmvZ-
X @*
~wgyyZd
$
g [
GG3E
4]"
} fz<
L IZ Y xi sX CY0|
#
$
gzZm
zmvZ -[
gGyZgzZ HtyZ
<
L IZ
4
4E
5G
)(l <
L IZ} f * Zz Y]g c*
i EG
}wX Hs Z Z
gzZD;[ Z kgyZqa]56,r yZ~
~E0)]| Z
/
x **
yZXDs Z Z GzDyZ
D[Z~p~tK]5FMkZs]|XZm
D ~ d
$
D
7 { ]|Z MkZ X 6,} F,

Z`] Zm ~E0)X D i Z V KZgzZ


gzZ Dq6,klg Z'
\vZ g Z GE
@+G}
.]|0.Zx Q
p=a ~q V;z wzX D HN V;z J
-k
,

4
4E
5G
a<
L IZ wz Voxz EG
}w~ d
$
GX
}uzZm+ZY M)]|q
-Zn6,
Lh
+
X Z (,

X ]Z f Zm ~E0
zmvZ -*W?FZm ~E0)
g**
F,
zgZ yZ ~ ! _ W6,x 0 z
sg {g Z Z p= X c*
{Z
+ kZ V VZ zg Z Vzg

- Zg ZZ L L" \ W( sZ ] ] >z ])sZ


0E
G
G
s 7 x **
` ZcL LF,
zgZ G
!_Z ` Zcz Y ZuZ
G
',
Z', [q
-Z |gF,
g Z [ ! X ;gq

20

#` Zc
"

,zm\vZ-*gzZ b
C
0+z!*
p
pgyZZ
G
t yZ~ p
p6,
6,
K g**
L ZzC
0]z
X CWw]gqyZZz + yZQgzZ D} 9b)
]Z7 zmvZ -* Z gzZ g D n% y
h
+]
.a c*
i !*
yZZ kZgzZ Z{ W |] z
npzg 6,kZ yZgz Z
/ZX ~gzW6,]Z7x ~

$hE
x Z6,j49
+gzZ $
yZZL ,
X YYc*

] hTZz]g @*
x{z` ZczmvZ -wg
VZg [z ^W VrZgzZ HV+j V
KZa
X c*
x Z9
lV2Zg {gzZ
~ ( Ather) pZ C
!*
c % ] i Z m^
Hzz kZy
WX @*
xe**
VYg^ w ~gVzhz
Z
8~s s , Zq
-Z 6,Vung Z ttzzkZ ?

@*
: Zzg Z
# 6,^y
KZ X @*
e0
+
i6,}i
ZX @*
7,*
*ggV Zj0
+
i 6,Z
aVzZ
4BE
g
G
wEZ ( Gas Mask) ~]g E W6,
~{ c*
i~^
! Zy

}
/ZgzZ @*
Yc*
!*
Z6,
gg0
+Zi X *
@YH
TX @*
Y
/
~! !*
g0
+Zi Yc Zg~i 6,

X D Yg DVE.6,
JVz
)
40,000i Z a
3C
!*
{ZyZgzZzg6,
^

#
" ` Zc

19

-
+GZY M**

( X ;gE-z1C
ZeZ a^g )
i oF^i ^e
G
] T Zz w ZI(Z g @*
KZ ` Zc !
{7L L
G
E
4**
` ZcL^t @*
W7~7ZVZ0
+
+ZJ
$
- ` WG
6,
]b
z
VkgVzu W{ q
-Z vZ
H e (Z ?Z
]!*
]a yZZ IZ ~ kZt |p
HVJ
-Vz
]Z7SVg LZ \vZ YZzyZZX 7
]Z7 p yZ gzZ i yZ C
Zi Z
{z bkZ gzZ Y Zz 6,y
KZC

Z
gz ]t yZ @*
Zi Z
kZ @*
Zz {ot 6,V Zz yZZX Y [ c*
s yZZ
z
gzZ <
L ]+Z [gvZ @*
g Vzqz s~1z 8
-g ]
C n]gkZp
/Z <
L \vZX ]gkZ Zuz
]x x DwdZx {z Z% ]g\vZ~ b Z1
-x Zi W kZgzZ uZg Z <
J
L \vZX D Zz?

]g \vZ Z
# lzz4 =
KZqZ VU x
~zq gkZX qC
!*
'f
KZ uZg Z
Zz 6,V Zz yZZ '!*
~gtX *
@Y {7~ y!*
i kZ Z CW
6,gg c*
pg7yZZ6,]kZgzZ]Z f \vZv pC
n

22

#` Zc
"

K Zg7 V ~gz^gzZ ;g !*
6,
q KZ kZgzZ ;g
( Multiple Speed of Light) t Z', zmvZ -wgvZ %
^
#
Z x?Zz> }Z:m
CZx ~kYZ
M H^g g
x Z} m
CZ {h
+
/
',s
# (Vk H
C **
3\ WyZgz
# [c*
Z
s m{ [
\[g ~ZQgzZ g '5
~ ,} i ZzggzZ x
/_;g0*
z L s}i zg
He**

wggx zg~ (Relativity)sZtXg I


^{zt|ptp
/Zb~ekZX
* SggzZ <
AZxsZZ!*
{z,z,z ;gwiogZ
X;gY@*
qssZZ<
~y
WkZaJ
G
1z8
-g]kZ {g
Z ]!*
kZa
) )
KZ ` Zc0 Zz
{z ykZ { c*
i ] !*
kZ IF,
Z !*
~
~ V:)w ~gVzhz @*
0*
7(Z {z
/ZgzZ0*
g g zg
X nV7J
-0*
[Zp h] kZ ~)
CWt ]!*
t Y H_ ]z ] b
` Zc7
]KZbh
+]
.X1 Y kgzZ i` Zc7
l
A
zazz ~g g [VJ
-kZ6,
~0
+
zZ}
.AgzZ ]y **
Y igzZ A
l V+gzZ w **
YigzZ
N Ysp~xq
-Z
/Z)~)~i
aVX Z
W~VwP
z6,
V-
/ZgzZ *
@Y k~b ZZ
gzZ {7VCz gzZ Vg V1LZ \z ug nvZ X *
@Y i Z
y]| f ~ yW
O X @*

]t 6,g #
Z

21

#
" ` Zc

B !*
gzZxWVzi !*
O C~
# qg g
a
{z]]g Zw0<Eg 7Z C]gzk]mq
-ZB
X
rgpVz',
F
xWyZgz ^ y
KZ q
-Z EVA SPACESUIT
@*
Z
]c*
gz~uza x ~ gzZ ] & Z]g Zw
obZ

[ .
kZ y
KZ
z$
+ MMU UNIT {z yZ X
a
zE ~gZ }i b}g ( q
-ZC
!*

VEWVE.6,^ZBy Dg
/
XnQxBW
C
h]p7 { ]Z^ z!*
kZX ;g Y Hsp~
w2KZlZ
VE.6,~g KZy
KZQ yb
~J
g
/Z/_
.
_6, VKZ y
KZzz " _
.Z *
@Y ~ g J

yZ ~ t Z
% Z e ,6,Vzg ( }uz [ ZgzZ c*
Z6,0
+e
zgX eq7
A &^g g zgy
KZJ
-Z z!*
gkZ ._bbgzZ C^g g
a&
J-I
d
bi zz kZ ? VY (ZX wa ~ wg g
qg g zg~ n!*
/Zt ~6Z WVZ

gzZ Yz_(,
_(,SkZgzZ YI!*
g g
z6,
kZ
~ ZY+tkZ Y!*
iwkZ
._b6Z WX 7e**
qggzga
` Zc^~ zg y Z[ ZX ~gY~ ]x }g7 ]
gg]gkZx t<
L \vZ t YHt
p+{zgzZ 7zS
Hug
zX
Hw$
+6,

24

#` Zc
"

kZQgzZ} Zhz0
+
i {g !*
z~kZ Yc*
g ` n%
Hgui Z6,` ZcZz
/Z [Z n
pg V!*
~g yZ X} `
]gKZq
-ZLZuZ
/Z \vZ CWt ]!*
t Y
{7| (,
kZazmvZ-LZ Y3
)gzZ ]uZz y i gzZ yk6,gtX YC
7VY
TYzg7VYZz(Z ayggzZ m
CZM
hW7a
Sg7]!*
Zz ~ kZ[ ZX igzZ k
z ~
Time ) ykz y izmvZ -x(LZ g
` Zc
? wzz [
LZ Zz) ( & Space
z I j}i~ T wg 7q

-Z ` ZcZz GX N

zmvZ -u 0*
X ug6,yq
-Z
wzf" ]gzZ
H{g ZI
0
+
K ykZ } 7kZ \ W V6,0
+e r
KZ ~ ]t: i
p=zmvZ -vZ J
-w2T ]!*
Zt ~
y
KZX } ` Zc^gzZG @*
} 7kZ )J
-0
+egzZ {7q
-Z {z
V- Vk {zJ (,gTi Zz6,cKZgzZ} F,
gT
B2V- V\W 0*
\ W~ ` Zc^{z YV7J
X Y7 ~',
Z',
\Wp Y
kZsp@*
W7Z@*
F,
Z6,K=p
/Z ` ZcZztq
,Z ~ 0
+
i ~g V- X YY H7g Z
ZZz kZ6,
yZz!*
kZpD7
g6,K= DWt]5
Zz bZ D[s
gu
Z Z6,ZgzZ Dt
VzZ]ggzZZ<
LJ
-Z
# g]g\[ggu
Z u
Z `Zc

23

#
" ` Zc

A 900 ',AW]|! q
-Zx?Zm
I
g8
*yW
V- c*
q~#
}
.x?Zmy]|~yi L F6,
~g q
-Z J
-w&[Z f i ~
Z
+Zi kZ c*
y q
-Z s{z c*
(Z 7Z `ZZ
# gzZg
yZ Q1 g
/6,yZ V F&{
FiX Vg
gzZ ~~g ]aw6,x?Zmk
,
]|bZg { i @*
zF,
x Zg WJ
- i\W
HY7 yZZ
# gzZ{0
+
iQ {z Zg
(ZZz c*

\vZ kZ c*
y q
-Z :c*

VrZ g D
3g V- 0*
**
3 yZ yZgz kZgzZ g D J
-w\W 7
vVc*
A \Ws~uzZ
# 7Za ! Zy
~ kZgzZ ;g
t X
H Z9{0
+
iQ {zgzZ N Z Vc*
A {z vZQgzZ I
kZX ~g]gkZgzZ
Km{\vZ'!*
~g
` WgzZ <
L 7zg ~p~<
L \vZ
gzZ Yg
/w F 300 Y7 ~ yi 0^ 900
Zg Z ]gkZpY{g7#
sYg
/w
+
/
',kZ ` WgzZ
+Zi kZ c*
Z
900 Y=g f} {h
VyZz!*
Yg
/wVzgzZ Y ~ yi 0,
X: zg~p~
(Ty
KZ [
~ ] {%izg [ Z k
;g~ V[
R=g f V- g Zg g !{z [ Z Y7~ V ^
` ~ kZ {z[ ZgzZ b[Z & i
kZ Z
# gzZgzg J
-] sZ ~g ]6,!%

26

#` Zc
"

\WgzZC
!*
=
KZ uZgZ yZp s 4
yZ { kZ
X 7ea] {gzZZgqzgxg
M 8x
gZuZziggzZ'st Z gzZ~` Zc^{zyZ
zmvZ-x(wgkZkZgzZ \[gs X
x ZB zmvZ -*zg ZuZz igyZX Zz
yaVyZk
,
6,` Zc VrZgzZ 5x Z} fvgzZ
x Z} f : 5x ]6,qkZOH
{!
4E3E
v!*
sg x **
-Z ~ EG
q
7Z c*
z "x qkZ
` Z,\WX mvZ G*9gV k0~E0]|
\WX _
F,
~ u 0*
zyR',\W7sg
-Z6,
q
qkZx **
XX mf] n t] ]] o n`f] ]]ZZ
W6,qkZ~qz[kZX
"[ x
yZgzZ D]Z y6,Z]g @*
Z Z p sZ
+ ZZ gzZ ] z sm yZ D o c*
V
ZyZ O,6,yZgzZ1zg]ZbkZ Z&7z
x(ZXce PH,
yZgzZ b & Z V yY
#Z ` Zc aVyZgm{[tx @*

^gzZ ]c*
Zzg 9`g ~ kZgzZ [ kZ {z @*
D]Z6,
{ .Zg ZuZz ig}uzgzZ VTV{y ~ kZ 0 ` Zc
yQ ]c*
Zzg Z" gzZ q7ZgzZ b & Z ]Z LZ
]ZZz 6,kZgzZ ` Zc^zz Xu0*
g
Zc ewgzZ @*
gZ e
$.[|Z kZK
M F,
[ X *
@Y c*
:
K

25

#
" ` Zc

X gCWt Vc*
gZ bZYc*
7yZZj96,
`: 5
/ZpW6,
` ZcZzp gzZ[J
-V
t a]%{z ` ZcZz x ZB Y W
d @*
-I
kZgzZmZ+
M qzgd|g vz>XE
7,**
s Z Z 5',
X I7}uz {zCWB;7ZVg Z$
+WZd
` Zc^ {uk~ Y 1zZ +Zx zZp]| Y S Z y
X c*

f ]q Z&~e
V kYZ
M : ` ZcX 2X^ J
-ZK x ZwK:Y ZuZX 1
-[x zZ >g :` ZS X 3X^ J
J
-zZ >ggzZ V W
E
W: 5 ` Zc0EiY 3gt
/ZiZ%VyZX `z
X 3
&zmvZ-*X $
B
X |ze
$1X 3
M ZgX 2
+
$X 1
e
y
~uz y
\WgzZz ]Zf \W3
V{g
E
zTX 7V
/
z
!*
6,
^ZKx ZwKZuS L^\W
3
Zze
$1gzZ+
M Zg\WZ
# `Zce
$
\W
zkZ
>ggzZ V WV kYZ
M 6,`Zc\WZ
# X [
gzZe
$\WgzZ `Zc+
M Zgy
\W
zkZ6,
^J
-zZ
W zZ >g `ZZ^\W
z TgzZ [3
Zz e
$1
\W
zkZgzZ`Zcy
Zze
$1gzZ|\W
zkZ6,
^
E
tg: 5 `Zc0EitxqX [3
ZggzZ ~
\WgzZUC
]z]Zf mvZ -* `Zc
01+F,
!*
g]zs zZ\WQgzZ~y
C
]

#` Zc
"

28

n u$ ] Fu$ ] # ] e

gzZ *zm\vZ -]|}g Ta\vZx


q
>
-Z ]Zg J
-ZK x ZwK7Z Zi
2zg ~ ]y
W
#
Z L]|\WgzZ ]!*
e
$.a\ WtgzZ
H ~
\W Y xt @*

#
Z %z m
CZ \WO c*
J (,Wa
g
/
V- V W\WQ{ c*
i%kZ \WgzZWZx Z
gG
} i ZzWk
,
V6,x kZQgzZJ
-zZ >g
+
C a \W \[g B V*
OE
K~(, [g LZ \WV;z
\W c*
]mug I\W Zi Z xz [s\WX

]Zf {z u0*
OX c*

e
$x`
Z\W=gfkZgzZ
Z%\W
p] vFf) c*


gZgzZ
ypsKZ
z ZuZZzT
X c*

s ZuS}LZT]Zf {zu0*
(pF]
7q
- kZ {z 7q ZvZV ] ~
gzZ ,F,
Z}vP b]kZgzZ kZ~TV ] +Z~
wg m{gzZ} m{vZ zm \vZ - **
V ] ~
vZ c*

_ {fgzZ: Z
gay }g kZX
yZgzZ [Z\WwW\WgzZ
wi **
xsz > &6,]Z f \W\
6,
$g Zz\WBSgzZ
wz4,
VzZ
gKZ6,
V ZzW
X c*

~2\vZfXX
wi **
ngKZ
/ //

#
" ` Zc

27

bZ
rg 7%K [ V]bT ~g [ f Y(Z y
X Yg7%7,
[kZ
-+G
c*
F,
zg Z [kZ @1**
x(B p~(,
=
VrZ3 F,
XnMg zg Z kZ[ZO
)lq
-ZgzZ c*
aU*
k0*
}Z a HY:
YZ ._}F,
x H**
X ]
i Z: *z yZt ~

X,kC]"~3 F,
Mg yZX {gz !*
gzZ (
-xZg Z { kg i *
=g}~
Z )9EG
0.G
*t q
-Z y*zy x H**

gg gzZ( mZ d
U i {z g kg
LZgzZgwi oF,
B]:Sx yZ KZ {z` WX
Tg D Zz VzuzgzZD:p {zX 6,+
~ V5 Zz d lz: yZ sZ ] )x
* V $
+
~ { g!*
\z ug nvZ X q q=
=+ #
}
. byZ zmvZ -` Zcr
#
X }WX az ` ZcKZa}g Vzi gzZ

-
+
G
ZY M
Y 2012B5B3

30

#` Zc
"

BZ]ZbkZt {z Za}g
} (,~ ]Zg kZa kZ X N ~ x g yZgzZ V
Z {za o c*
T e [ ZX D v6,e
kZgzZf\vZX 7ckZc*

g|g
zkZ
zsKZZazg **
ZsyZ~wg
avZ{ **
VJ
-Z
# 7~ kZgzZX a
w]g @*
p
/Z w=~ { g !*
\vZ {z ~ { Zg \vZgzZ
Bi 7]+Z {zakZ: VY
z {z |g
]mkZV [~ 6ozBgzZz
X
) !*
ngzZ[ZNvZY
yZ{zgzZX{h
+IgzZ
*
*zs\vZ **
yY Z ]Z yZO
o c*
pq
- 4,
}*
*w]',
z]ZkZpkZ

g ZzPE
+
] ZyZVgzZ| (,
} Z
+
+ F,
h
yZ1zg]ZyZyZ **
gyZ+
$YgzZ *
*Zpz
{@xta kZX 4 ,{Z
+" 6,]Z yZgzZ
yZ { c*
i Zv CY ,{ c*
i gzZ @*
7q gzZ {Z
+ kZ
Za ]Z c*
x ZB]yZgzZDzswqZ
Zz VyZ6,g~gc*
Zz1zg VyZ CY
X *
@Y0
7Z C t ]z[ !*
g Z * Zz =
;gZzZg WKZyZ {z @*
VDZvVYWB; (+Z

#
" ` Zc

29

Vz c*
D]Za { i @*
c*
Z]g @*
W ] t
vZ -*gzZ y@,gG ` ZcgzZ ZuZ D o#Z ~}
tt X D c*
g$
+zgzZ yW
z4,
D o c*
]zm
gQyZmyZ] mVz c*
gzZbkZD
< Y 7t ~}g!*
yZ Z c*
< X 7
**
o, c*
gzZ **
bkZ V- X <
L tc*
c*
yZ
@*
V;z{akZX 7 #gzZng Z ~+wZ
X: qz Y3g NZ qzq+Z Z
#
bkZ Zzp
pgm ] z st Z~ekS
- 4,
q
x?Zz> }Zmqg
t$
Y7]!*
{ c*
i kZ~gQ
E3!
t VX t Z
6,kZ~ w}gzZ nE
c*
[8
m5kZDvao c*
XZbkZ
{z ] x t V {zO 7ygzZ
z gzZ
{ i @*
c*
#Z ~gzZ D a o c*
` ZcgzZ ZuZZ
# gB27
]uZz Vz yZ6,gZ
# DZwzZ gB12a
X s %Z f~
z
t
: t Z~
ztzc~ ekZ Z
qzL'Z q Z~
z m{q
-Z n
pg7{ot a kZ @*
7,7
]*
! V[~ 6 gz] smkZ X

#` Zc
"

32

o8
-FFw]r
# gzZ]
\WgzZzmvZ -[
g[gx >+ f
o8
qkZBAjgz Z oX g -FFw Vzq0 ]Z f
eC
VrZ~ekZgzZ gz Z a^ggzZ ;@*
z " VrZ6,
Zz
z kZ l~g tp
/ZX ~z~g7 skZgzZ~s
yZx } 7x y
yc*
{zyZgzZ 7Z Z h]Z f

wgzZz{ c*
i
~ g @*
z!*
kZ |gpX c*

\
o8
-vZ0~ *z{zgzZ q x?Zm]r
# gzZ] -FF
X 7gzZ {zzm\vZ
{q
-Z#Z]zm\vZ -*wg<
L gzZ *yW

Zz q\Wyxg kZgzZ c*

y Zz ` ZcgzZ ZuZ6,g
B` ZcgzZ ZuS gzZ : q~gz m
CZ ]Z@xg {Q
g Zzg"
yZ xsZ} f~sfSgzZ H\W
:
g Z \vZX
^ ] r] o] ] v] r] n f e pF] p$] vFf
( 1) o n f ] n $ ] a $] ^j mF! m u ^ eF p$]
~{ } h ]Zgm{ LZ ]Z f {z u 0*
:F,
)
YL
@*
g
', b Zz T J
-ZK x ZwK
X ( Zz [pZzG
g[pz" N 3V*
KxKZZ
/ //

X 1 :e
$WLZuZ*yW
( 1)

#
" ` Zc

31

ZgzZ VVg 0*
vt B \Wa Z ZCZ 7Z
CZ {z @*
Tg D 6 yZ C h V V 6,V
ggzZtztzf p{ztwq#
Q ~g gzZq
]ZbkZ ~gza}g ZX C6,ZB
n b &zVt]gkZgzZ, &gzZx!*
X ,Sg} ]ZzgzZ >gzZ
///

#` Zc
"

34

( X
wi **
[6,
}LZTavZkZVpx )
^f iZZ :c*
( 1) XXf oF ^ ] $ p$]

~y
ggzZ
(X
wi**
[Zz6,
m{{!
LZT]Zf{z
',
!*
)
] c*
Wx yZX c*


g Z ( 2) XXoFu ] ^ f oF] oFu ^ :~ggzZ
X zmvZ-vZwg]gzu Z%
L L~
///

] Z

I$
G
1X ZZz~t
L 3E
Zz ` ZcgzZ ZuS t Z f6,]!*
kZ
]q
- 4,
fX s %Z f~ igz Z
zkZ
t~Z
# g Iw0*
]twq
-ZgzZ c*
W7ZztIwq
-Z
wq
-ZgzZZzypgt wq
-ZgzZ ggzZ c*
W7Zz
] X!*
] z \W Zzg~
Dz~ wzZ gZzt ._
\ W
]\Wy ZX c*

]tyZ \ Wy Z g @*

X y wz
qB Vz gzZ bzgZz ` ZcgzZ ZuZ 56,kZ f

kZgzZ ;g
C
`c*
W6,
kZX 7Zztc*
W7~~g Z
Z ggzZ e=zg i Zt gzZ g Zz g
$ qZ 9~ }g !*
gzZX XXf e pF] p$] vFf ZZ y
VzvZX y
yc*

X gzZ bzg|g
X 1 0:e
$WZ g *yW
( 2)

X 1: e
$Wy
{!
g*yW
( 1)

#
" ` Zc

33

wz4,
y
gzZ :ZuS e
$W

n u$ ] Fu$ ] # ] e
r] o] ] v] r] n f e pF] p$] vFf
( 1) n f] n $ ] a $] ^j mF! m u ^ eF p$] ^ ]
K~{ } h ]Zgm{ LZ ]Z f {z u0*
:F,
)
YL
xKZZ @*
g
',
b Zz TJ
-ZKx Zw
X ( Zz [pZzG
g[pz" N 3V*
K
\vZ-*Z
# c*
PZuS VMg WyQ~e
$WkZ
]Z f vZt XXvFf ZZ~e
$WX ~kZWzm
JI
d
X 7bkZ - gzZ u 0*
zC

vZwg**
Z% XXf ZZ~e
$WkZ t Z6,
kZ xsZ L X3Z
akZ c*

XXf eZZ ]+Z[gvZX Z


/]Z f zmvZs{ c*
i
t s\z: 4vZZzTe
$
Zzw| (,
kZagzZ i Z Z+F,
gzZ%zx Zz
\vZa ZX%zx e
$:gzZ 7gzZ
>gX c*

t :S e
$6,
]Z f zmvZ-u 0*
LZ~*zs
( 2) !gjF] f oF ] p$] # v] :c*


g Z~l Z
X 1: e
$W!
{g*yW
( 2)

X 1: e
$WLZu Z *yW
( 1)

#` Zc
"

36

LZg0G]|gzZ~9KZZm~ggx Z]|
^m % ] ^ q ^ ZL
g Z\vZ\vZgk0ZvZ]|~
Fm ] oj $]
Z%kZ :c*

VrZ He
$Zzg0 XX^$ j $]
kZX 9 V\W zm \vZ -wgvZ ]Zg ZuZ
( 1)X 7 Z%9 [Zp HZ Z G]|~e
$Zzg
/ //

E
G
$

-ZKi W0
J

x?Zz > }Zm}ZL]|Z


# Z
z k Q x ZwKi W ZuS
x ZwK\ W}Z L ]|X g~ T p=~ ykZ
I
vZ -u 0*
J
-t Z',
Q c*
x Zx gL ^QX J
-vx
ug IkZ LZ~x?ZmL]|\ WgzZ g Z6,kZzm
X : Zzg6,
^
kZ:gzZ :gH
z :~}g !*
kZc*
W77
-eZ^ug It
wLZ zmvZ -wgvZ +
$Y ZX ~g a
q :Z%gzZ Z7g7
-eZZztwqX c*

Zg
Z XX^] ^n e ZZ
X Zzg}g
ZgzZ
] YoBx?Zz > }ZmvZ.**
]|s ',kZ
G
G
: \~g !*
y 66,
{gH
L ztz
((^ j] Fm] oj] ^m ] ^q ^[!*
) )(Z[ )~gZ {Zzg(1)
(398&8) ~g]Z (2)X 4716:g
$u

35

#
" ` Zc

:
g Z \zug nvZ :? ~uz
( 1) oF^ f] ] ^
GLqB ` Zcz ZuS e
# Ze
s
$.6,~ ~g Z
$Wt
zZ kZ f ZzTVakZ g
B
~g Z` Zcz ZuZZzZ
#
g
z ZtgzZ sy
XB~
q
: \~g !*

gZt] ZgzZ
( 2) pFf ] e kmF; pF
X ( @V*
K~(,
[g LZkZ" :F,
)
GLq

Kz e
$W : ~ kZ @*
[Zp
/ZZz ` Zcz ZuS Zx
> }Z :m
CZ ]Z|X @*

6,C\ W @*
{7~ kZ:gzZ C
@*
7i Zzw{z~]5[ ZppX Dkz[ Zpx?Zz
[ZpZzt
/Zgdf tX @*
~ ]5~g Z
q
yZZgz$]!*
kZgzZ D P:ZDwZWzg @*

]ttzzkZ2~]!*
kZvX D Y: D
+
%Zz
X ;gYZZ
# c*
W7~i,ZZztgzZgz
yZ d
$g *
@Y H7g Z [ZpbkZg pt
t V,Z ? ~
6,]!*
kZ **
YD
+
% VgzZ '
KmkZ ~ zmvZ -]| ` Zcr
#
dz~T~g Z
-I
X 7R ?XE
X 18:e
$WZ {g*yW
( 2)

X 17:e
$WZ {g*yW
( 1)

38

#` Zc
"

Xzy-g0
+Z\ Wt gzZ c*
wyph{ (ug I
' y-6,\ W
/Z n!*
t kZ c*

k
,
g ]|
X @*
x jgzZzy-~w\Wt@*
Zz

:g

bZ zg ] ~C
\ W bT tg
X Yc*
C
]m!*
\W
~g
$qZzgZ 6gZz mvZ G*g9 ZxZv!*
sg
:D
~}g!*
Ybwzy-\WgzZgZz
pF] f ] t ] ^
o F ] ] $ F $
G
u 0*
\ W 7q{e
$f Z Z E
)
L \ WV
( X c*
Z 0*
6,
w
( :D
[ r
# ~E0]| )
mvZ -]gzut {zgz Z c*
WN~sZuz q
-Z~ w}
ZgzZ g ug I\W m,
_ g ug I z
:c*


g Z\zug nvZ 6
F ]
( 1) !n ^ u $]
( ay}g g15: gzZ :F,
)
G
g {zta kZX ngzZ)
L .g9 gt zmvZ -g
yZgzZ yZpSz yZZkZ y- \z: 4vZpX WzqC

X 107:Y m
CZ >g *yW
( 1)

#
" ` Zc

37

?e l^n $ j e ^` Fi] $ n n %F$ oF ^ F


o o o ] aF n oF ^ t n n e ]
( 1) o m] n f fj$i x ]
W gzZ :F,
~g7 J (,
gzZ k~yZgzZ c*

{z ]ZgM \
)
yzg ; LZ .gzZ Z ]Zg:e ~g7 {z [gkZ X
X ( b: 4{ ZgV- YgzZ **
b & ZgzZ xgT
$**
}6,
x ~
///

gZz

g x?Zz > }Zm}Z L ]|I Zzg6,^ugIkZ


G
kZ X c*
%& x'
iWgzZ ug IzmvZ -
L .g9
%g eZz gX
$zx?ZmL}]|~ug I
4G
\WZ
5E
wk%~uzX a!*
~ 0G
# %X c*
W7
X ~]Zg ZuZ%a
zg !*
~~/
Zz
gzZ **
sz@*
kZ F
F6,|t gzZ "
$U*
6,Vh9g0G
gzZX g 6,C
:
VvZa kZX 7
g **
w6,~s L'ZZ
X YY76,
zi Z F,
=]Z Zt
-vZ wg**

z T }Z L ]| Hf $
J-I
d
$f Z nC
c*
x'
i[ Wwug IzmvZ
Zz e
\ W L ]| ~ e
$Zzg q
-Z X c*
w w \W
142:s ZZ g *yW
( 1)

#` Zc
"

40

\W Za ~ wq kZ zmvZ -g C
gzZ
` ZczZuZ {zJ
-Vgf(,ug I/\ WQ y
KkZ6,ug I
X $
rt~] c*
ZzgZX
H~gZl} &
+Z~ F,
]Zg
~yZPkZ ~StzmvZ -*
4E
5
45E
G
Azt{z\W EG
Z ?{\W {g
Z+
$YkZ~kZtq
-Z
: \W
Hc*
6,\ W{ i Zzg ]tt gzZ Z 7qgzZ

X Y

4$ 0 <
[gvZ : D
\ W He
$Zzg E
0E
z ]| q

~B; ZkZ #
]tkZ c*

_ T ]+Z

Vz\W#
]tzm\vZ -]|}g 1

( 1)X yxgV

zmvZ -\W **
Y 3g6,ug I1 \ W]t$~ ]gkZ

$
zp]z zmvZ -gt wq
-ZX ]:S
X
H1VZ]t

/ //

G
5k.Z Z {Zzg ( 1)
.Z #Zf[!*
ZzY m
CZ} G3.Z gZ [ :ug G
E
X 4105g
$uyZ/zyzg JG
08 ZzyZ/0

#
" ` Zc

39

ayZ Z c*
w ~glz g kZaXV
G
\ WV
Ztp~]gkZ[ZX ;g:zwg
L .g9
g kZay- Z c*
wz g \Way- ug I
X DZvZzX ;g:z
///

]t$

t eug IzmvZ -g}ZL]|


\W]t$gzZ c*
xsZgzZDZgzZ c*
ug I\W
w!*
6,
T ZZZQ N*
gq
-Z
]t$X c*
yxgV

X 6,
{~6,
zZ
N !*
\W{zgzZ

:p
pg]t$

$6,kZ
Hc*
m,
_ gzZ z yZZug I \ WZ
#
%N VZgzZ vX
\vZOX *
@Y c*
$6,@',F
Hc*

$Z ~ $KZ6,
kZgzZ c*

]t} Z b
Zg0
+ZzmvZ-]
J-I
d
X CYp {$akZ M716,
\W\W
',
~Z
# 3gx OZ~* kZa}g]+Z[gvZ VyZgzZ *
@Ygz V @*
qB$
X *
@Ys %Z
g} {g
ZVc*
gzZ Zz]!*
kZ]t$zmvZ-vZwg c*

$t g
$ qZ X pe
$.ug I\W

#` Zc
"

42

] ug I

#
" ` Zc

41

t Z',

] u
azklF^Zgzug Itzm\vZ-g
:sf `g] P~yZ @*
g
/

}iVzgL

mg L ]|XZ }i Zz VzgLg
/\W

}F,
Z\W(7,
iVgzZbF,
Z) ^ F ] :Hnx?Zz> }Z

\W Y\WHc*
g\WL]|XgZQgzZ ZZi
^` n ] f n _e kn $ :1LX7:c*


gZg?S7,
iV
X(,]D\WgzZS7,
i~\W ) q^` ]

W~+

X +J
-V J(,
W zmvZ -W2t Z',
Q

\ W
3^nTk0*
|
# g kZx?Zm .]|
i gzZbF,
Z ) ]:HngL]|X Hqt

X
Z Zi gzZ} F,
Z\ WX ( 7,

#g

sx?Zz > }Zm .]| VzvZ6,V #Q


X ]:nx?Zz> }ZmWL]|X Zi Z

X S7,
i F,
ZgX ( 7,
i gzZbF,
Z)

$Q E
%MBa !*
QG
L Lt Z',X g Z6,t Z',zmvZ -vZ wg
gzZ C8
-g t Z',
akZX D ~CL LpT fp
%Mt Z',c*
!kZgzZ Q QE
X 8
-g {
~ Vgx 8
-gC
%Nx **
X
H3gt ZE
kZzz~g g
(
A ) t Z',a*zWzmvZ -g]+Z[gvZ
kZ D ]Z f x{z Z
# i V
!*
65
X g ~g Zn{k0*
my]| 6 Z6,lzZ: Z76,Vz6,V
ZuS

z
Hc*
Z V ZuS : X Sg VZyZ Z B x?Z
t LZ t Z%VzvZkZa kZ ~ o
$z gzZ ] p@x "X Y ~ q :Z 6,VE
d
K] Z Z
6,lz V Zc*
V
)kZgzZ Yc*
ZZz VE
K
c*
W~ ]c*
Zzgf T~g Z Zz w{z@',kZ 7] !*
~
vZ - LZ {z g 6,]!*
kZ \vZX ]!*
&**
~g Z6,kZ
y~g ZgzZ g Zp 6,<gx t Z',
%zm\
t\W=g ft Z',
+
h
gzZX
HHk ] 6,x xkZ
G
LZ Z
# {
!*
Zz a kZ a g Z
L !Z **
Yc*
Z^
&~g Z~i q
Z nm{k0*
kZ @*
5B=g m{
z
X @*
Wz{zgZ6,
T
///

#` Zc
"

44

#
" ` Zc

43

oZ
*
*g Z]

Cg
/
oz] Z~g ZugIzm\vZ -gg
-Z v W\W ]q
q
-Z\W g6,
t Z',
\ WZ
# X
X @*
3>v W\W] DzskZgZ
#Z
# ;g 3>
V C: ], Z\W~ H ! zmvZ -vZ wg c*
L ]|
wgvZX} 7,
/.

{zgzZ YU>kZ 7,
]{z\ WZ
#
:2] sf `g L]|X Cgz:c*

zmvZ$ ^rm oj $] l$ j$] #] l^ e (m] #] q e ]


(^ n t m ^ $ ] m ^ q^ $ ' e
(^ $] n $] j (^ t m ^ ( ] o ^
!Fu ^m n e _$m ^^ $] ^ $] n $] ]
X~ { C ] vZgzZ V@*
W~ { C *vZ~:F,
)
kZgzZ @*
F,
Z y W kZ :gzZ Yiz( :
}i kZ ZZa ~ }i kZ @*
sy W
]Zg%Z V Zz WygzZ ] ZggzZ VKizgz
gzZ
_
( X Zz
g} ZX W

/.
-]
Z Z ] t x?Zz > }Zmg V
X
HU>kZgzZ
Huh

6,
\W]Px
V6,
}iukZJ
-Vg Z\ WQ
X ]:Hn\ Wx?Zz> }ZmL]|X zg

# iz
Z
Z zg6,t Z',\WQ
Z Z i gX 7,i gzZbF,
Q
i V\W Y\ W:Hc*
g }ZL`\Wt Z',
:HnL]|X 7c*

g?S7,
!m e ] oFn &n u v kn f e kn
x?Zz> }Zm*%0}]|DX S7,i ~
M \W )
X ( ] z
~(,
6,] !*
kZ **

Z Zi gzZ **
F,
Z zm\vZ -*6,] yZ
\W] }g tgzZ mxsZ9gzZxsZ ] yZ ?
kZgzZ ] !*
g Zzg
xsZt gzZ n gzZ _6,
X c*
cVx ]
///

46

#` Zc
"

x Z ~i "

uZ
# g Y} h uXZ6,V,Zg
/\ WkZ
:c*


g Z zmvZ -gX D YW6,
q -Zu yZQ D Yb
Vzi n
uXv{zt:1L]| ?vyt!L} Z
( _7,
7i )XTg1

> 2iug *
@

{1 6,x WXZ6,V, Zg
/x?Zz > }ZmgQ

|',
gzZIs)X Z {16,x yZgzZ Z
$QLwE
MgzZ Dl
# g E
|
( nq
-Z ) G
bV- gzZ VzZ {z (

? vyt L Hc*
g gX g3gzZ}g Z 3gzZ

y
vZgzZs 7V LZ v{zt :1L]|

X @*
76,
{zt

Zw Zi

V- &
+; t XZ k0*
V, Zg
/zmvZ -\WQ

x Zwhg
w'{z z x Zw
ZuzgzZ
{ 0*
z w'~
]| ? n Ht! L :c*

c*
g gX 3
z

x ZwQ ~u 0*
zw'k0*
T %{z #
Q \Wt :1L
Q C
u 0*
z w'k0*
T ]g{zgzZ @*
gZ
/]ZgB]g
X Cg Z
/]Zgk0*
x Zw{z

45

#
" ` Zc

x +@W

^y}uzgzZ C1 `y q
-Z Z6,x +Zq
-Zg
/\ W
n fq ^m :c*

gX @`s{g !*
z {z`gzZ g
Dz ~{ ZgvZt c*
[Z ?nHtL} Z []aF^
X
H{f {zH ay

VrZgzZ~ J (,
HV)yZ
k

t1lpt

yt Hn ? tpt ! L Y7 0*
pq
-Z \WQ
y
) {t yq
-ZX p zZkZgzZ ( Zz )xe
i # ] e:D VZkZ
/
B; ge
Zz}H ey
X ( ~ !*
',
y
x **
vZ )
gzZ c*
) { kZ ~] !*
kZy
!V; kZ ? [g Z Z
oe : 1) {( ? [ggzZ Z{z}H ) [pn h'
] :Y7
e%
J
-yZC
gzZd
Wzy{kZX ( vZ[gZgzZ Z) # ]
Vz ?~y
X c*
gZ
yZX YQ + LZgzZ 5
Z } ~G q
-ZO

/Z : 1 ) { X VzO
h Z6,[Z (Z 1 y
( ,hg7+ 1 ) yZ
Hx
/[p ( 0*
gzZ%)ZQ r
- @*
6,y
X ; g7
YZ ea Lg
Z
#
HZ e7Z}vP 6,kZQ
H
oF
$^ o ^ji o ^$ ] ^m :#V KZkZ
X ( 6,
h\WVYz:@*
W~~kZ ! V ~} Z ) ( v]

48

#` Zc
"

:1L]| ?( vytL} Z )X mf q ^m aF
j $ ] j ] f_ ? . aF
! m ^ m (
X ( D76,
kZtfgz6,
#
Q\ Wt)

Zw

yZv{zgzZ@*
o**
XZ6,mZ, Zg
/\WkZ
? v yt! }Z L :c*

c*
g g a J
g gzZ }n LZ
:1}ZL]|
] ] o m ^$] v m m$] . aF
X ( Dw 0*
VyZgzZ D 3
V {zt)

wV+
$

Z (, q
-Z T6,c ZgLgq
-ZzmvZ -\WQ
gX e: 4Zp 4Z {g !*
z ~ kZ {z [Z
\ Wt :1 x?Zz > }ZmL ? n Ht ! L } Z :Hc*
g
p Le
8:ZzZx **
Q ~]!*
~(,
T {z#
Q
X Y7:Zz
( Z Z~e
$Zzg
- 0)

1lp%A

%bvV;z}g
/
~ Zzq
-ZzmvZ -ggQ
c*
C L ]| ? Ht :c*

c*
g X i ZzWq
-ZgzZ Bp{z
kZ
._}z= !}[g} Z : g i ZzW
A

47

#
" ` Zc

ZwZzU{Zg

c*
Z d
$
T Z k0*
~+Zq
-Zg
/\WQ
:c*

c*
g zm \vZ -gX rZ e h M Z ~{z Cg
/q gzZ
wVVyZ#
Q\ Wt:1L]| ?nHt! L
]ze
$Wt zmvZ -WQ X zg 3 ZggzZ
6,5 Zg
( 86:sZZ) #] n f % i i ] e ] i :

( :a1zg{ ZgvZgzZZg eVz{ Zg6,


5 ZgC
gzZ :F,
)

x Zu gp

~kZ ;g~1yp %,Zq


-Z~^kZ\W
L]| ?nHt! L c*

c*
g gX *
@YZ e
X wVgpt1

Zw{

Z {z K V V- }g
/
k0*
q
-Z\ WQ
]| ?n Ht Y7 gX Lg @*
Vc*
Z
+ZigzZ @*
0*
7VQ
CP Z Vk0*
T {z #
Q \Wt Hn }ZL
XP ZgzZSgZpkZgzZ
rg7]g6,
5Z ZyZ {z

Zw+gHgz,
6

.
$gzZ 3!*
i X Z6,x +Z q
-Zg
/ zmvZ -\W
6,
q-Z KZ {z {g!*
z D Yb^%q
-Zg Y L V
:Hc*
g zmvZ-gX CY7~kZgzZ D Y

50

#` Zc
"

XD J0
+!*
Vc*
g ZKZx Z} m
CZ
E
t
KZ \W p=6,{ ? L ]| ~ e
$Zzgq
-Z
} i Zzg k QKgzZ c*
|0
+!*
t Z', kZgzZ c*
c Zg~ kZ iZ
]|gzZzmvZ -gQX Db 0
+egzZ `g~T4Z
vZ-*v~k
,
~h S7,i gz L
~}>gzZ qg
q ~x
q 1yT m
CZx zm
x Z h Ax Z} m
CZ x
) ) gzZ yZ f Z yfQ X
G
ug I
L ^ zmvZ -xZ }ZL]|} 9~g OZ
X J 7,
i gz( x?Z:) m
CZx g c*
W\ WgzZ Z
yZ f Z x?ZmL]| ~z%\vZg]|
a\ WVggzZ m
CZx VzvZ Zwz4,V
y W
\ WZ
# X J 7,i VggzZ V
zmvZ -u 0*
Q c*

x\W ! zmvZ -} Z Y7L]|:Zz V;z


:1 L X 7:c*

g? yvZz "7,i \ W
X ( 57ZvZ

) oF^i # ] % e of %

]*
!xZ}C
mZ

1Z ]| HZt
Zz ZE
- 0)
L 8
VrZ ]5 m
CZ Zzg Z \ W ~ g
$u \vZ g {k
,

C
:1x?ZmZ',
Z]|OyzzpVz[g
=gzZ c*

xo c*
2CZ= TavZ kZ Vpx
ZgzZ ~Qa}ZgzZ c*
Xv W=Y~zcTc*
z#
Q

49

#
" ` Zc

**
~0
+e f C ` 1gtS
nS {!*
k0*
}a
[g X { c*
i [ ZgzZ|z 0*
Vc*
g Z \ } (,\
:c*


g Z!V]+Z
( yZZ6,Vg}gzZ6, ]gz%C
gzZ yC

}
tc*
qCZZ}: H:q
-B}KwqZ
Z ~ T
Hpz y {z
Hg e X a
kZ~Hz6,T c*
!$
+kZ ~c*
n
= T H
IZ@*
7{z ~ 7q Z}VvZ ~ X V a
t Zz
Za YZ
]Z f vZ F,
',
z vg )
,
0*
b #yZZ
X Vlp6,
kZ~: 1
A

1+
$3

X 1$
+V;zgzZ i ZzW~',
kZ\WZ~ ZzgzZq
-Zg
/\WQ
g{z i ZzW3t :1L]| ? Ht ! L:c*

c*
g
Vc*
,i ~a kZ
._}z= ! [g}} Z
{ c*
i Z ~X { c*
i [ZgzZ Vx
/lv W

g Z wrZzf [gX
._}z= Z J
/~
6,#
zg a }-{zC
gzZ ]gz%gzZ
z uC
:c*

X VZg6,
kZ~3( t)X c*
: yZZ

# Z5gzZ C
mZ

Z!*
kZ Y kYZ
M J
-V (,W\ WQ
T c*
|0
+!*
k Q} i ZzgKZgzZ} F,
Q t Z',4Z

52

#` Zc
"

V Zzr ZCgzZVh~ c*
(Z=X c*

DgZze
$g gzZz
7
= c*
VZ6,yW= kZ V @*
{0
+
iVz% Z L gzZ V @*
9
6,
z%y-pVO3gpz%y-{Zz~gzZ=gzZ c*

u 0*
( e
$Zzg ZzZ
-0)V)X 71
gzZ p[g LZ
\ W:c*

zmvZ -*Q
:
qz\ WQV@*
y'zp[g LZ~[Z
~g c*

_ =r G*9g= TavZ k Q Vpx


yzg qC
~T c*

wi **
yW
6, c*
k
,
+
2
zaa+
M
KZ
E
G
.;#
#
Q ~+y
Wz AzZgzZ X c*
z
L !QgzZ #
Q LG
Q ~gzZ
=gzZ c*

f} c*

gz1}c*
wJ
g} c*

( #s m
CZz
/) x?ZmZ',
Z ]|t X c*
?{z <
X
6,
\WzmvZ-\vZ[RS :c*

( HZ
ZzZr
#
- 0))

{+
E #

A kZ
Z {E
+ #
x Z} m
CZ ]|Q
kZ= ^ e o : c*
[ Z \WX c*
N*
sx?ZmZ',
Z]|
VrZ H qg x?Zm .]| x?Z :m
CZQX 7D~}g !*
sx?Zm}]|
QX 7D
z kZ=
V!*
X1 k0*
vZ D#
z:c*

\W H qg
}
z k Q W #
wY t ~ yZ
H1
VX Yqz biA={zZ
# V
zB

51

#
" ` Zc

Xc*
=gfsz
X yzz\zug n[g LZx?Zz> }Zm.]|Q
y
TZi Z s= TavZ k QVpx
Z
Z, Z x ~gzZ g~ V; }]LZuZ gzZ
h
X DwBhgzZDq nZh
:c*

D'zp[g LZx?Zm Z]|Q


= yZxa} TavZ kZ ]dx
gzZ h N c*
Vzh N a} c*

x3,
a}X
g1i
D) gzZ = kZX s1 0*
vZ B } }0
+
6,
X c*

( WX}~!*
zh ,
Xy'zp~iZ0
+ZkZ[gLZx?Zmy]|Q
TgzZ c*

a }V Z TavZ k Q Vpx
zZzZ VLe~ a}{zX c*

y
KS gz Zva}
=TgzZX D Cg Z5gzZ',
Z',
Vj} (,
gzZ,k
,

Z va }gzZ
C
aLZgzZ 2 1 Vz0
+
6,

6,VzMLZ=gzZ c*


) ) Vz0
+
6,gzZXz
~gzZ A : }+z
x+Z= gzZ
X 7ZwgzZ[~Tc*
{ 0*

4G
g
:Dp[gLZx?Zz> }Zm*%0Z ]|Q
mx W]|nZgzZ c*
CZ= TavZ k QVpx
[=gzZ c*

XX L
L yZQc*

Za vZ7Z c*
6x?Z

#` Zc
"

54

}Z
+gzZ P

H{@xyZgz^kZ zm\vZ -wgvZ Xot

Vz ~C
]Z@x gz Z VyZ nZ~g ZuZ L
ms]|zm\vZ -wgvZX ~g z ~g Y~ wZjZ
yZ t zmvZ -\W{zD
c*
g []
yZ x?Z
X MVzZ
+} (,
gzZV~(,
kZ wg ZuZ

:*ut Z

t Z M {g
Zt ~oyZt {Z
+q
-Z ~Z
+Z } (,yZ
x **
h
+]
.z DgzZX 7
KZ;s +*u
tD Ck Zt ZZ
KZ; CYZzVzgzZ .
a kZ: B
bg 7
A &
W
Ct Z
KZ;sX tl
*
@Y J eZgzZ C
M F,

KZ;a kZ e**

Ct Z
`gzZ y~ kZ ^~C
kZtJ e ~ m{ q
-Z kZgzZ
X @*
W,
O]4gzZ: iwj pzd
$
0*
lgz6,
~wjsZTHg+T
KZ;{z!V;
ntZpVOX g]Z(,
tZ {z3Zcz3ZgW {oz<gzZ
T@*
Yc*
N*
bZ
KZ;akZ UZgs{ogzZ +

#
" ` Zc

53

} Z g C
J
-V }uh Z \vZ A = {z
g x \vZQX}OZ Z n}
V# ! y
XN W^sVlzgzZVzyLZvQ }
uh
6,q T N Y 4Z ~ Vz {zX ` z ` c*
Q
k0*
}v N Y 8 0*
x X , !*
',
z uh Z ,g
/
vZ Vz
h yZ ~ Z { g !*
~p VO N W e
$D
\[gQ Y 1$
+yZ }iJ
-V }
uh 7Z \
[g}X } N~g VyZlg !*

wi **
lg !*
bkS #
N Y zg ]5t Z
# 1 t
:DZgzZVa}g7x c*
Z LZTnq{zYWd
$

( ZZ
)Xx
c*
Y] z
L]| kCk\ ]zmvZ -xZ 6,kZ
g(Z|z \Wp W|z~@',q
-ZgzZ[ Z~@',q
-Z}Z
\ W zmvZ -g x?ZmL ]|NtX c*

( 1)X c*

g(Z]
///

( [ )X xsS Z%]( 1)

#` Zc
"

56

i W@xzo W

:ZZ `z

vZ -gX Z`z\ W=g fTS !*


g {zt SQ
` Zc!*
gS 7=gft Z',
( **
Y p=6,
V-) `zzm
g
p=6,t Z',g2$
+\W ~ ]c*
Zzg X Z=g f( S)
$ g&
` Zc0G
+\W g1
Hc*
Y6,V-y W\WJ
-V
X p=6,
V-

,
6wzZyW

: D

g ZzmvZ-gg
}iZzgyWL]|
Hc*
Y6,
(yW)*WQ
L? yB\W
HY7Lc*
[Z ? y
HY7~.6,
L?
Hc*
yZ HWiZzWQXzmvZ-]|B}
]
}g]+Z[gvZX ^f u $ $
X
Hc*
yQV;1
ugIHZzW!iZgzZ{\Wg#
sgzZ
]|Z1ZV;z(,
WVzZ
#
Hc*
w{iZzgaVzQ !

\W\vZ6,
]gT6,
]gZKZx?ZmxW
kqzu0*
:D
@*
YH7zZyZZIZyZgzZxZ}m
CZ6,
yZ

45 x7ZzggzZ
G
CY7zgzZ
6,
\WQ Y~(1) EG
4E
Cx\ 7ZbZzgZu0*
**
ztD

X Y~(2) EG
4G
45(1)
5c*
G
X
o{c*
iVpZ%
A EG
x**
xdZq
-Z~
A EG
4E
4E
C\c*
C\(2)
X([)X
o{c*
iVpt3Z% EG
x"
3 EG

#
" ` Zc

55

X:etZ
KZ;ZCY,qKb
!
G
) p T ebg Z
)
L B}g]t Z v
)F,
KZ )C
X 7zh
+~kZgzZ
t Z) Z: c*
s hkZ { ZpX m1 D
X 7$Jt Z bg Z
k Z
gzZ T ebg Z
c*
]~ ZZ U% t Z v
]c*

z kZgzZ O%Z c*
8 g-c*
~ [f]c*
}g t
X Z 7,
^6,
{ Zg Zzs ZZ[fZ
#
wZ g t ZttxsZ + {wi **
\vZ !%Z
\vZ~}g !*
X]zbc{zgzZ]c*
WW
~ Iz
G
G
4
$
EG3 ~[|Z! *yW
Xzbc{z c*

ikz=g &
+
0Z W,ZgzZsp g Zz` ZcgzZ Zu ZXgzZ Hy6,g
XgzZX H Zz f<
L XgzZ Hy ~ ]go
d H6,
-I
C~ gzZoy ZZ <
L z y W

` ZcgzZ Zu Z>XE
-!
:E
XE
+
i +Z q
-Z ~^
y ZZ 6,wg kZgzZ vZ k Z T *
@Yc*
0* 0
X 6,
///

58

#` Zc
"

6 yZp,t X}g
,
/6,V,Z \W: V- ~ e
$Zzg q
-Z
g Z%hg
w'v
g Z%~ d
$
gzZ
w' Z
x ZwvZ Zit c*
C L ]|6,c*
g X g 3
X f
ex Zw{w'kZgzZDw'{

x Z gp

bVzy V c*

5 \W (,WgzZ
~yZ Z
# X 3C
!*
yZ ,
$~X
6,
{ g
/y
wW{zX#
#
vZ} Z : HQ *
@Y
/
Z
\vZ -\ WX @*
Yg
/ D0
+
zgyZZz g
/gzZ } 9
X D c*
~ { g!*

\vZgzZ Dg spyZ zm
v{z#
Q\Wt 5[ Z ?vyt c*

c*
g \W
gy-T @*
Z9{zV} 9 bkZtD 3
( VkZZo:)X1

Zz3w W &

.
$VzZ.
$Xv (,
WgzZ ZhQ
Xg Y Z ewyZ
yZQ CY Z e y" 3~yZ ~ e
$Zzgq
-Z
7 spgvZ {z \W CY x
gX g OF
v{zt 5[ Z ?yt ! L:c*

c*
g zmvZ ~v Wd
$kgzZ Dv W~ VLZ {zD 3w VB
XV4Z

57

#
" ` Zc

g Wp T } i ZzggzZ {z
/q
-Z+
$Y N Z LZ \W
]|Z
# g W1$
+ T } i ZzggzZ {z
/q
-Z +
$Y N !*
gzZ
sN !*
# gzZ D Y lpgzZ D 7,| sN Z KZ x W
Z
mx W]| Hxs\W zmvZ -gX D 7,
zggzZ D Y
x^$ ] o f$] x^$ ] e ^e ^fu :c*

gzZ c*
[Z xsx?Z
! gzZd
W} Zh
+Wlp
1 L ]| ? yt ! L} Z :c*

x?Zz > }Zmg


6Z~yZzg zZyZ {z/
tgzZx?Zmx W]|Zz\ Wt
NV Zz s6Z \ WX 5 Zz +
$Y N !*
gzZ MZz +
$Y
X D 7,zggzZ D N V Zz +
$Y N !*
gzZ D lpgzZ
\WN @*
4Z~kZ zZ KZ { i Zzg
A { i Zzg s6Z\W
# { i Zzg 3{z +
Z
$Y N !*
\W{ i Zzg gzZ D lpgzZ
X D 7,
zg{fg @*
4Z zZ KZ~kZ
( HZ Z
)

>%x Zw

6,XA yZp,PV;z (,
WZgf zm\vZ -gQ
gZ1$
+6,A } h *
@Y 7d
$
kZ }

zmvZ -gX g 3ZgzZ Z vV;z Z 3g

:1L]| ?vyt!L:c*

c*
g
v] jm
j $ ] ? aF
] v] i^+ m
X ( Dg (Zx Zwhgw' v{z#
Q\Wt)

60

#` Zc
"

Vz zm \vZ -\ WX c*
g Z
x &0 {z\ W
} Z x%g VzQX c*
[ Z xs\W Vz Hxs]Z|
X
sz]Z|VzgzZ gzZ

,
6xyW

y
HY7 ~ .6,} i Zzg L]|6,y W}Q
vZ -c*
[Z ?yB\W
HY7 X VL~ c*
[Z ?
V X
Hc*
7ZV; c*
[Z X
Hc*
7Z HWi ZzWX zm\
x?Zm- ]| (,
WZ
# X
H x%\W6,j
]| zmvZ -\WX vx yZByZ ]5
gzZ :1QX c*
[ Z xs\WVrZ Hxs-Z X
q
Hc*
\ WX } a \WQgzZXh
+Wlp
\ W ]+Z [gvZ X @
~ ]\ W ~ e
$Zzg
Vzg *x 0
+e ]Zg ,a
+Z)g f Cgzp
X x?Zm- \Wtc*
CL6,
wZgX6,

,
6xg XyW

6j ~ . L]| p=6,y Wa Q
,
7Z g]5 x?Zmg S ]|V [Zz wZ
x%\W x?Zmg S ]| c*
[Z xs VrZgzZ Hxs
X
} gzZ

,
6QyW

VrZ ]5 x?Zm yzg ; ]|6,y W,v0*


Q

59

#
" ` Zc

'gg *
*i

.
9
V
KZ'g c*

5\W (,
WgzZ Z Zg fQ
sp 7Z \ W

9J0
+
zZ .
Vzc 'ggzZ
]| ? yt ! L c*

c*
g gX gg vZ cz
$ ] jm n m oj # ] aF : 1x?ZmL
X CO zZ KZgzZC[g Z **
i 'g{zt

Zw

^
VUV \ W (,
WgzZ
@*
c*
3
LZ 3Z *
@Y q
-ZC
QgzZ *
@Y c*

#
Q\Wt c*
CL]|6,c*
ggX
NgzZZz
( ZZ
)X v 8E

,
6xzyW

Y7 ~ .6,} i Zzg L ]|6,y W}uz VzQ


c*
[Z ?yB\ W
HY7X VL1? y
H
] ^fu Wi ZzW:V;5[Z ?
Hc*
7Z H
HY7X zmvZ $
HgzZ gzZ { HXg #
sgzZ kZ \vZ
!{z V;z (,WVz Z
# X
Hc*
w{ i ZzgkZX c*
Wy YZ
{z ]5 x?Z @ c*
i0 ]|gzZ *%0Z }]| Zi
x yZByZX/x~V !*
gzZ k]]g}uzq
-Z
ZzV !*
gzZ ~Cz qb : xx?Zm}]|X Z
Z
zm\vZ -*X
< x Z Z 4 (Z

62

#` Zc
"

zZgvZ~ y LZuZ X 4Z ~
A { c*
i #
Q
~uz~Z
# W}~*,tVqVid
~x W
yZB yZ1: ]!*
C aZ ]Z f \W
/ZX V~ *
X aZVZx #
Q

,
6yW

V ~ . L ]| 6,yW,]Z|VzQ
Z',
Z ]|V (,W Zg f ] x% [Z z wZ
M k0*

} i Zzg
A \ W ]5 x?Zz > }ZmvZ 2
V;zv#
Q\Wiz
Z zg6,
fg6Z
:c*

\WgzZX c*
[ Z xs Z',
Z]| Hxs7Z g
]{~
A ,#
Q KZ :c*


g ZQX z d
W } Z x%
zmvZ-gX Wz}ikZgzZ { 0*

A N }7
u :c*

Z',
Z]| ?H}7
A [ $r] ] ^ :Y7
X n ] o ] # ^e $] $
,7ZgzZ}xs s~#
Q KZ\ W ~ e
$Zzgq
-Z
( # ] vFf :}7kZgzZ ,0*
kZ { 0*

A
X f] # ] ( # ] ] F] ( # v]
}n X v d
$
x?ZmZ',
Z ]|
~ VgX vgzZ b ( ~ ~CgzZ )
H< VrZ ~ kZ 4Z ~1q
-ZgzZ`Q ~ Vg X
-g yZ H<4Z~1{g!*
8
z
Hs 8
-g yZ Z
#

61

#
" ` Zc

gzZCug ISh Z \ Wh
+WlpgzZ x%\W b m
CZ}uz
k0*
yZ X J
-d
$
s **
yZ Sh Z yZ gzZ { (
[Z xsVrZ Hxsgg
[ yZ\WZuZ
} gzZ gz Z } Z x%\ W x?Zmyzg ; ]|X c*

8 x KZt c*
C L ]|6,c*
ggX

X x?ZmyZ/0yzg ;]|

,
6yW

] x%gzZ [Zz wZ.


D 6,yWz Q
vPB Zg
/
k0*
VyZgzZx Z} m
CZQX
-Z\WQ: BX,Z m
q
CZ X vMB
xyZgzZ .]|t 5[Z ?yt Y7 }g
/
k0*
{z
/
}(,
~uz+
$Yq
-Z
) )~(,
q
-Z c*
VZu~VZuCZ\W
{zgZD
,{zyZX#
Q\Wt
Hc*
C}=
QJ
-+
$Y
]5x?Zm.]| (,
WZgfXV4Z~
A [
G
4\W 4(Z#
5E
X~V{z0G
Zs\WX
xs \ W .]|Hxs\W zm \vZ -g
:c*

\WQX c*

} QX gzZ } Z x%Q c*
[ Z
Vq Zx zZ
gvZ ~ x WzZ w V
X x(zid{ c*
iq
- 4,
vZ t:t|
Y7} 7,zgx?Zm.]| (,
WzmvZ-xZgZ
#
~#
QyZp_}yZ t:c*

H:
L zg
H

#` Zc
"

64

ZzgszZ >g

C
Zz 6,
zZ }i 6,zZ >gzmvZ -*Q
J-I
d
C
Zzn6,
zZ bZX @*
Y HqQ V;z u ~y
W
Vza
T |
# g (Z {gX @*
YHqZ D u ~y
W
,1+Z |zgzZX: [Zy
L0*
Xg,1+Z 0*

gzZ ]~
W T ,1+Z [ ZgzZ:o{'
T
X: t J
-w,~bkZ
/Zg ZX ,1{s
( ~ ^)V ; kZgzZ bV( 1)VkZ
X Y,
$J e#
QkZq
-Z k Q
kZX Y~bLZ]x q
-Z kZ ~e
$Zzgq
-Z
X YYH7y& 3g,
$J e Vg, ZZ
q
-Z6,C

X W~p~kZ 1,
$J eZZ%ZZ
#
y w)z kZ X 0]
.',
iz ]c*
{z ~ e
$Zzgq
-Z
z VZzg ,1g e a
kZ X Zz6, ~ kZX Y7
? t,1t ! L :c*

c*
g x?Zmg ~C
zgzZ m!*
,1
X ]Z
zB,1~C
zgzZM,1m!*
z c*
CL]|
&g` Vza
{g ( HZgzZ Z
)
c ~!e
$.b W,
q
-Z
,1z kZQ *
@Y
}0
+
6,!]gzpe
$.6,kZ+]
.',
igzZ]c*
C6,W,
X
?M6MX( 1)
*
@YXXm$r ] ]ZZDsZ x **
q
-Zd
$
p QE

( )XZuzq
-Z {zZz~+dtX

#
" ` Zc

63

yZ8
-g yZ[Z H<VrZ4Z~1Qg!*
~X
Hs h
+'

X BV LZ W{zQX
HCz s !*
bV
~VgXgzZZz}nCt!L:c*

c*
g zmvZ-g
]| ?H< VrZ 4Z ~ X t,1t gzZ ? y
yZZ LZ VM {z Zz }n C :c*
[Z x?ZmL
VM v{zt ~ VgX{zgzZ H:
zB
yZ vZ /~ Z { g !*
QXK { k
HBkZgzZK (
E
E
wJ/
gzZ LX=(~uz g LX=(t ,Vz1yZgzZ
X(#
Q\ WgzZ\ Wt
HX g[ Z1~
{z
/q
-Z ~Vz#
Q\W \W~z ZZ
\WQX } 8
-g ~ {6,{z
/}uz } C b6,
XgzZ 4Z Zz k]CB\WX 4Z ~g6Z
M
9 7Z8
\WQXV6,{zVq
Hc*
F
5NF
-g ~{k]
gZD
,izgC
V x{ztXS7,
i~g6Z
M BLZ
~U{g6Z
M X @*
:Z {g!*
zJ
-#
D4Z

X}
/
6,60E
0{zYc*
Z
/
g6Z
M
/
Z J
-V6,
zZ
( HZ ]sf `g
)
: ~g
$uq
-Z ~z%B9Zd
L]| Zg
/
6,dZ I $~Z
# Z= ]ZgT
E
G
4hI8
X bx
q\WZ
LG
X } z}i
q\ W: ~e
$Zzg ~uz
///

#` Zc
"

66

nvZg1Z]|bVzZ }0
+
6,kZgzZ
Z c*
3Z ~ :c*

g @*
x3,

kZ !vZ wg c*
X 3Z?yZ=X c*
0*
x3,
{ c*
iVzZ
\WQ[ZgzZ
@z`
ivZ~kZ
HH7 ciz6,
\WQ
X
Hc*
3t
/ //

aZ~] KZ

sZ] )x
X 7,
gz{ C

4$B132sZ] )x ~W:
5E

f
$7ZG
022-23451292:yX 3~gj

9zgB180:: gi

65

#
" ` Zc

E
%iz ] c*
LX=(t XK5 @', ~0
+e ~ kZ \W
D
g)C{ c*
i|z 0*
kZ g 6,VzLgLg
{ c*
i vgzZ { c*
i {z \ 0*
{z ~ @',q
-Z ~ (
[g\W& 1{zt Hng L ]|QX g Zp
E
kZ zmvZ -\WX g LX=(1~uzgzZ 3gpa\W
X I~s {z'
/Zn!*
N Z\W c*

<~
( ZZ
V )
~uz}ZL]|zm\vZ -]g6,{g
%Mq
%Mb\ W ~]g
6,
yZ 3g=
QF
-ZC
F
X } Y7ZvZDQ]c*
gzZ C]gzpgkZ
kZ?+ZV;z 4Z~
A DW,
Q

A X Zg
/g yZ ~ w y
KZ :gzZ y W
: \W6,
} i Zzg
n ^%e ] ^ ^% ] e $ ]
X`
Z k
H{g VR6,
n
gzZ [ Z Nz`
Z k
Hk6,

aZ n
:Y7 }Z L ]| zmvZ -g
nzH1k0*
kZZ
#
z kZ Zz` c*
[Z ? VY
X
8n

z~
#q
@*
7o8
-g X,1+Z |z V;z p=W\WQ
gzZX Zz ]z Zz
W ,1+Z [ZgzZ
wze } (,g**
Z
A gzZ VZ~ kZ ,1{

#` Zc
"

68

1 \ W \W c*
wB \Wa\W ~X c*
k
,
+
2
zaa
\W~ f \WV;z f ZV Hf \W~X c*
g @*
Q
\W c*
#
Q\ W+y
WzAzZ~HaZVZx #
Q
Z
ggzZ e
$\WJ
-Z
# :
gJ
-
z kZ[#
Q
pyW
~ VlX Z
Z, Z~ #
Q \ W ~X B}:
~ H_~y
W
gzZ H Za V1x \ W ~X
Z

lk
,
i~ H7 \ W c*

V#\W
W,
\W ~I~:gzZ N
tW~y
W { g
ypg ]xsZ t {zK{J W\W ~ c*

E
V igzZ V W ~ y TgzZX 5.Z 4gzZ szH!*
%Z } izg
\ WgzZ\ WZN
n
,i k 6,#
Q \WgzZ6,\W

X} Z ZZ#
Q
/ //

#
" ` Zc

67

sgzZg Zh
+
~ek
,
\WV
Hc*
Y6,x kZzmvZ-\ WQ
X c*
0*
Z q
-Z ~ l \WX

) i ZzW VJ
Q 7 5[ Z ? {z
HY7 X 7
Hc*
C?t H c*

c*
g
kZ Sg F,
Z Lf y!*
i kZ~* {zt
Hc*
C ? y
> Z',\!*
V kZzz T H: x (Z LgzZ Lg ~ VzKw
\W s g Zh
+ \z: 4[g zmvZ -\ WQX Y
X Zqs[g
zkZ\W ~}>
Vq Hn \W( zm\vZ -) !} Z :c*

\vZ
]| " :Hn gX :c*


g Z [g ! [g}} Z
c*

x x?Zm .
>

!*
x7Z c*
2CZ Z',
Z
ayZ c*

x3,
ayZ c*

e
$xL $x?Zm Z ]|
XayZ
xx?Zmy]| HVzh N

>
!*
+Z7Z c*

V ZayZgzZ c*

vgzZZz
x?Zm}]| A : yZ >

!*
+z

Zz VhgzZV0
+ZZig LZ7ZgzZ 2gZze
$g
3gpz%y-{Zz yZgzZ yZ c*
Zz {0
+
iVz%gzZ
X @*
0*
716,
yZy-zzT
~zZgX c*
\ W ~ :c*


g Z \z: 4vZ
Vx \W~gzZvZzmvZ -\W Z ~ e
$g

70

#` Zc
"

ZX V ,i k bkZ g',
Z', i k i C
,i 0*
kZ e: n1H{ ZgZ nTX @*
7cZgzZ7m$
+y

gzZ V)k 1 H{ Zg Z Tx ( {zgzZ Y nq


-Za
{k
HgzZ Y: { k
H6,
kZ 7Hx Z',{z1H{ Zg Z x }',T
X Y{ k
Hq
-Z 1
. c*
C 7ZgzZ p=k0*
.]|QzmvZ -*
Z~:c*

x?Zz> }Zmg ZgzZY:ZzQx?Zm


~[Z g q= [ZV [
Zpg f [g LZg !*
n
LZ ~ :~ Z0
+Zz Z0
+ X V@*
ntugzZ ',Zg
vZ :gx?Zm.]|X ~f6,VzLZgzZ c*
**
X ,F,
Qx **

3Zz` Zc

[pV;z sn V;z c*

wz4,
6,* W \WZ
#
vt :1 ? Ht ! L :c*

c*
g g,i ZzWgzZ VZ
7zg~ >

!*
}iz y W D r6,V\Wx WzZ yQ
X D{@xT
$ZzT
$vgz@*
: (Z
/Z D
-Z
q
g
/\ W g Z6,t Z',{g!*
z VkYZ
M \WQ
-g { ( Zuz 8
8
-gCq
-Z z6,.
$zZq
-Z~ Z6,
^I
IZ kZgzZ
H tgzZx t \ WZ
#
\ W A\ Wv
H.
$zZ X}g
/
gzZq
-ZX
LZ~l \W QX g i ZzW Hxs7Z
X Wk0*
[Z

69

#
" ` Zc

?kx?Z@.gzZ!]|

zmvZ -vZ wg[ W


sgzZg Zh
+
.]|Q 7 Z',
Z]|A x?ZmZ',
Z]|^
\Wyzg ;) ^ gu^$ ] :1gzZk0*
x?Zm
( iZ
\W[g\W?\WH H !} Z =$ v ^m k ^ :Y7Q
Q ~gzZ6,\vZ :c*
#


g Z g?Hn
H6,#
Q\WgzZ6,
LZgzZ Y :Zz :1 .]|X
n
,i k ~ y ]Zg6,
7kZ #
Q \Wa kZ wZ f6,#
Q KZgzZ LZ [g
kZ ~ c*
i WLZuZ ~V [ i WV~ \W n
#
Q\WXhggzZg b
kZ {z1Zg Z c*
Zw7Z6,

vZ -*t X gz$ { c*
igzZg Z ygzZWw y$
+
L ]| za }gt L ]|zm \
~}>gzZ:Zz6,]YogOX N Y e\ W
/Z
Y
{z}
f6,#
Q ~! [g}} Z Hng[gQ L
X ,,i 0*
~:c*

\[g #
Qgz$
0*
\[g gzZ Wk0*
.]|x?Zz > }ZmgQ
Z#
Q \WX ZgzZ Y :Zz :1 .]|X ~
,i
D Y D Wk0*
[g LZgzZ .]|zm\vZ -g n:
$ v ^m:c*

]+Z[gvZJ
-Vg C,i 0*
0*
g
m
n f$ :Hn!} Z
]Zgy {z:c*


g Z]+Z[gvZ !

72

#` Zc
"

^kZ +Z]g qkZ


yzmvZ -wgvZ ?
z kZ gy g \W

z TX d
$
Z h N +Z
kZ\ WI kZ Z h(Z\ W6,kZX `s zZkZ6,\W
gX
Hc*
gt \ WkYZ
M ~ ZX : Lb
\WQ H7g \ W ? } i Zzg kYZ
M Y7
& 1Z ]|yZgz kZ X H { W7ZgzZ
0
+
K} i Zzg q
-Z q
-Z
$] ` ] (k (k:g Y\vZg
\ W # ]
X wgvZ\ WV@*
yZ~ c*

s!*

H11Z]|Q c*
C9VrZ s zZ !Z{ x
:Zz gzZ kYZ
M ~ ]Zgz & ]!*
kZ ?
yQ zm \vZ -\W ~ V; c*
[ Z Z & ]| ? W
W yZ x
z ~ X V F,
kS Y Vz & ~ V!*
X
H & L Lx **
\W6,
& kZX VLg @*
& Vz
x :c*

\WX ,}g !} Z Vz
Q
glZ {z
zZ yZ ~\V#6,Y qz
~ !\ q
-Z 0*
V;z 7 ~ yZ V;z
H6, Z 7,yZ~
8
-g cu~ kZ c*
W6,x V#6,\V#~Q Hl kZ
yZ
Ht G
~Z
# 8
-gCz { (6,kZ .
$zZ q
-Z
E
"
-3
kZ q
-Z6,GQ ^I
IZkZgzZ Z 7,
/

6,}i $
+.
$zZ
z8
-g gzZ^N*
-Z6,
q
zZkZ ;g^.
$zZ 8
-g ~ {WW
4I
&x {zd
X YW G
0E
$kgzZ

71

#
" ` Zc

Z,
7~
yW

,d
$\Wv
HxgzZg l{\W Z
#
I
\
Zg
/
k0*
\ W61Z Z}
.E
L . ~ZwJ&
+
z \W
:c*

g? ]!*
5 \Wt ZZgi Z
Hk0*
\ W W
M :c*

?V1X Z=` W:c*

g? H{z1V;
gzZV; c*

g yxg}g \ WQ 1 61Z J
-kYZ
t yZ V x \ W~
/Z 1 : Zz6,d
$V \W
V x W~ 00 kZ X VV;:c*

?]!*
t
:1 61Z k0*
Vz WvNzs\ W c*

:c*


g Z zmvZ -wgvZX x KZ ?]!*
XJ
-kYZ
M c*

?J
-V Y7 VX Z=
`W
i Zt X V; :c*


g Z gX yxg}g \WQ1g
=ZgzZ Hzg VrZX
tu CZ O @*
{ Zg
!
` WpwJ.
yW]!*
~g v` W:1~0Z X
C
D^kYZ
M XL V Z~X K!*
]!*
~ ]Zg q
-Z \W *
@Y ~ Wq
-ZgzZ Yq
-Z
g & 1Z ]|X Yy 7] !*
\ W~ !n z ]X W:Zz
!
~c*
PgzZ >Z',yZ ]!*
~', ! } Z :c*

vZ
t]g qkZzykYZ
M 1gX F {zV@*
yZ
H^ kZ Z
Z x ? d
$
H h N ? t]gz ^?

#` Zc
"

74

~zgyW
` Zc

:
g Z \vZ HyV- #Z ` Zc*yW

^ o pF ^ fu^ $ ^ o pFa ]] r$]


o pF] m $ o ouF m% ou $] a ] o pF` ] _m
^ o o#j ^ $ $ o oF ] ^e a o pFj^ $
h ^ o ouF ] f oF] ou5 ^ o oF ] ] n h^
o pF] ! o pFm ^ oF Fj] o p! ^ ]]
] om ] o pF^]$q ^a o o`Fj]
e kmF! p! o oF ^ f ] ] ^ o oFm^
( 1) opFf ]
&
` Zct Z
# ! n )OA }g @*
}g \ kZ :F,
)
ZpKZ]!*
{zgzZ { Zg":: r
# }gv} F,
Z
Jc*
27Z CY 7Z kz17{z D7
G
,', M {zgzZ c*

p {kZQ g !Zz V O
kZ c*
M F,
Q [pQ Z q
- 4,{{z Q 6,{g )

kz [Z kZ ;g, B; z ~ [8kZgzZ}
yZ ?H : ^w
kz}LZ

g !*
z {{z VrZgzZ D 6,AyZ
G
)
W-4E
GE
3O8Ek0*
;g Y6,{gZ
# ~ WZ
kZ k0*
:X Z Ng
( 18D 1e
$WZ >gX *yW
( 1)

#
" ` Zc

73

4I
& { z : 1 g
J|$
+:c*


g Z g? YWJ
-
G
0E
1
Hd
$
ze y g OZ
c*
Wy {z Z
# YW
`ggzZ
Hc*
J (,
z y6, zm\vZ -* c*
W:
]Zb bg [ZX WJ
-V
Hc*
uzg [z
zZ cu ~g vHX V; 5 [Z ?

zZ ~g vH Y7 X
!Z{:1q
-Z ?!\ 0*
k0*
}g vHwZX V; 5[ Z ?T
$
lg ZX
H&
+ZZ:gzZ \ 7Z ~ 3gZ ~
: 4vZ6,kZ X (
/
z Y {z ) s 6z1 gzZ Hw6,z Y
Fm ] o?j $] ^ m % ] ^ q ^ ZZ \z
{zH: gzZ ) !^$ j $]
X c*

wi **
( 60:Y ZuZ >g)X i M V1c*
3 Zz3
gzZzm\vZ -vZwg]|\z W
]+Z[gvZ
X
wi **
xszzg[p[p6,
[ZzwWyZ
+Z gzZ (
Zz Z r
# )
~ [ kZ !v:Z E
3
X c*
BzogzZVZzgVz G
///

#` Zc
"

76

t Z s` Zc^
( 1) Z zmvZ -*

Z yZ V g ZuZ} (,gzZ t Z Z ~} 7` ZcgzZ ZuS


kZ qZzmvZ -*t $ Z q
-Z ~ t Z
s\WX Zi Z *zWq q nm{\WvZa
-Z ~ yZ X
q
oz bcM \W{z kZ 7S
:t
[fZ\WkZ~}]!*
kZ\WVzvZ ( 1)
(1)X~+Zv
Z 7wt~}g!*
gzZb
s
Zzm\vZ -* LZ \vZ @*
x kZC
( 1)
ZY m
CZ SC
q )Z #
Q6,{okS q b
s {k
H
I
-dkZX 7r Z {k
H6,ZgX x9zm\vZ gz>XE
X :t Xb[ Z} fa
ln ] e ] l^u gzZ Z%aZu
F,c*
\zZs Z%{ k
HV( 1)
{k
H:p
/Z{z( 2)X
H{k
HaZuF,
c*
\zZs
._}n e$ ]
) !*

<gx ga kZ F 7{z~ { gp \zZ s : {R


\vZ H
8pgzZ
8X p]f( 3) X
Hc*
( { k
H) +
$f Z
\W:
) !*
!*
gkZX 3gx9gzZp Vk
HnC
\W
iugZ ZgzZ yl
( 4)X iu{k
HL{W:gzZZiu{k
HL
_V1 ~(,g
$uza,X {)zX c*

yZ \vZ yZ
( W)X ,

#
" ` Zc

75

[g LZG S(,u: ~Qs: M ;g Y


( yZZ + )X ( BV*
K~(,

c*
n}g *6,
y :zmvZ -vZwg**
\z: 4vZ
VY h
+ F,
g~kZ !n}g * r$] :c*


g ZgzZ

X H[$gzZyzmvZ-gVrZ

c*
n e T ~] KZ ht ]+Z[gvZ
X 7
g **
3nvZ)at
yZgzZX @*
6, c*
W,
L Lt :Z Z%{g*Zzq
E
G !
G
7 X *
@YVz!
gH
L z W - gzZ ( 6,}i ) @*
X @*

wgvZ klyW
akZ
c*
nyW
twq
-Z
X Zwi **
9z9z~ ^VggzZ]c*
W&&g eg e6,zmvZ X
HyW
zzZX Z~V x !Zzi WyW
z4,
:c*

vZg
]Z0t Qx Z
` Zc
\WakZ kZZ f zmvZ -u0*
Z%
X wz4,
L L Z% ~ L gLzZ} F,
Z ( y W )
///

78

#` Zc
"
( 1) n oj ] m e] on mF # ] ^ ]

( X c*
6,
zZ LZyZ Z!}d
W*%} Z
vZZ
# :F,
)
( 2)X n v] m ] # ] ^] ?$] o5 mF
( X ZzZz]vZV~{zG.} Z :F,
)
:c*

D[x?Zmb ]|
n kFe ^$ Fe fa ] | mF n
( 3)
V',
gzZxss~g YF,
Zb } Z
Hc*

:F,
)
( X 6,
?B
Vc*

x?Zm Z]|
F q ^$] ]mF
( 4)X ] o n
( X c*
T
$**
~}iG! Z} Z :F,
)
:Z[ V- x?Zm]|
( 5)X $ e gjF] onFvn mF
( Xx [ } Z :F,
)
ZzY 0*
g0
+ZkZxLZZ
# W76,] !*
t
T}g V**
yZVzuzgzZ}g =g f t Z dZgzZ s zZ
E!
kZ x {z
HZg B gzZ x **
aZT: W - C~
gzZ m,
{ c*
i y Z
HZg B DZX/ VyZ q
- 4,
:g*yW
( 3)X 9e
$W:Z*yW
( 2)X 110e
$W:>Z
+Z >g *yW
( 1)
.26e
$W:mg*yW
( 5) .26e
$W:mg*yW
( 4 )X 48e
$W

77

#
" ` Zc

\W
gzZ Zz
) zmvZ-* ( 2)
X wZ6,
gzZS\WtX YwJ
)
~ h#
Q} O a LZ zmvZ -2 ( 3)
* m
CZ
g w=q
-ZaC
vZVY ~ F,

a
) #
Q { z KZ zmvZ -ggzZ { z KZ~
X guzg
o ` $] :
g Z
c*
n]\W\vZ ( 4)
x~LZ {z" nyY~g v![8} Z )X ` m `i
Z ] \W**

c*
n] zmvZ -u 0*
( X g
kZgzZ z]kZq
- 4,
Zz c*
n @*
C
Y c*
nkZ kZ ] zmvZ - ]!*
{z zmvZ -*t gzZ
', nC
~ kZa kZ
X 7"
$U*
a}uz
\WkZpVO c*

[B zW \W\vZ ( 5)
c*

#Bs zZ Z\WzmvZ -\ W H7 c*
x **
:{z\W S{ztX c*

$ ] ^` %mm (o% f$] ^` m%]mL L}


:c*

\[gpVO
HZg x **
yZC
B
q k] ] ^Fm5
( 1)X $r]
( Xg~
A ~~g vgzZ ?x W} ZgzZ :F,
)
X 19e
$W:s ZZ >g*yW
( 1)

80

#` Zc
"

V Zz6,e
$Z@akZ ~] e
$Z@T:F,
)
( X Y: ~`
ZV ZzgzZ [ Z Nz`
Z
X Z7^
,6,
%xkZ ~x Z} m
CZ
( 1) ^n ] # ] oF] ` f% u ^( # ] ^n ] : c*
W~u 0*
$u
g
{z [8
q
- 4,
vZ~ yZ_ vZ tx :F,
)
X ( j{ c*
iawLZ
v {z\ W c*


A IZ zmvZ -gVa
X zZgZ%zx gakZ c*
{Z
+#
Q m
CZ
-* [ Z Nz`
Z ckZ !*
gsg #
Z kZp VO
[ Z Nz`
Z czm\vZ-\ WpgzZ A zm\vZ
\Wp[Z Nwqwq E
#
Z kZ V-X Ze6,kZ {z
L 8C
\Wp[ Z N] !*
Zz ZbZX A\ WB[Z Nwq
C
Zz Z [
X A\WB [ Z N
g VgzZ V!*

yZg
/
gz, Zf > n *
* Zi Wx >ii }wqZ}g
Z \ WX A\WB wqZ zmvZ -\ Wp[Z N
#

]Yg ZzqkZ$
+e
$Z@~ ; gzZ
g Z%C

tgzZ q\WBD]Yg\Wp[Z Nz`


Z ] zggzZ
3 { Zg(
#
Z kZakZ g@*
Pz bZ[ Z N
yZQgzZ A `

Z V Zz x kZ Z e g ( c*

DMUPUE &mu o om e] (DOOMQ E &mu o ]f] ](1)


DMUM )T ]] r o ]

79

#
" ` Zc

x **
+4 kZT x s]!*
t gzZ Zz p
pg [

X @*
Za*zWui ZakZtYH c*
Azc*
{{7M C
t ]:SzmvZ -g ( 6)
@*
~ ]gyW
{7zmvZ -]|g Zu+y
Wz AzZ1
H
X g!*

#
\W |
# ggzZ Hxs\WVzt Sq
-Z ( 7)
X Hg Z ]6,
t Z

| (,~i Z
]Z7m
CZv]Z7zmvZ -\ W ( 8)

3 0*
Vz **
~gY* 0*
yxgVZ \W
4E
&
GE
4hE
X , ZakZX ] s gzZ0Z]{ c*
i
.]| **
~g Y 0*
VZ klzmvZ -g1
_0*
X d
$z{ c*
i} 7Zz
3 0*
Vzax?Zm
g wZ ZgzZ wZjZ wqZ #
Q yZ VzvZ a C

( 9)
~ ) V#
Q zmvZ -g
[ Z Nz`
Z
#
Q \W c*
g Z
#
Qt#
Q \vZ ( VZx !*
t#
QX 3 Zg W VpwqZgzZ wZ Z wZjZ {z a kZ5Z
-vZwg gX,wqZ {zZzZ { g !*
[gzZ Z
Z
V Zzx ~ \W] VXgzZ
zmvZ
: c*

zmvZ-ggakZX A g[Z Nz`


Z
m ( fi $ q] % q] ^ pFa oF] ^
F
( 1) !^n q]
!NRSP &mu (u h^e (] h^j ( ]( 1)

#` Zc
"

82

: u0*

g ZpVO c*

#
- Q c*
f
f ] % m $ ] ^n ] m ; n ^]*
( 1) $ $ ] ^ $ ]
AGT V {z ~gzZ Vg Zu x WzZ y#
~
X wJ
) ~
gzZ Vz
)
~
\Wtx #
zg ._\Wt ]:S\ W ( 15)
X ~
# q\Wx?ZmZ',
Z]| ` Z
A aza

zL
L \vZa}:c*


gZzmvZ-g(16)
~{{zyZ=A }~VzvZ xq
-Z~
(3)Xw'
) akZfaza}XV
A [z [" vg ZD

, ~ #
Q zmvZ -\ W ( 17)
X :qgzZ {z\WstV4Z~
G
X **
Yc*
nj~ LgzZ N W,
~
A ] :S\W ( 18)
( 2) e^$ ] ] v :c*


g Zg ( 19)
X ( w Zg Z
ozbcgzZy
Wg Z i)
\W
HHw' a zmvZ -\W ( 20)
~g a\ WX
Hc*
zg V$5V$#
Q \ W : w'a
X
Hc*
=gf 0*
}igzZ ~ K}i} zg
/ //

EEG
5{$ [!*
" G
4E
5E
$u sZ 0 d z m vZ -E
g
5G
b}EEZ [ { Zzg ( 1)
AZ xC G%Z { E
AZ [ {Zzg ( 2) (384 >}Z [( 2278)
G
!Z [!*
$u G.E
g
G
.E
G
( 8 55 )

81

#
" ` Zc

x yZ |g \Wa kZX Azm\vZ -}g


~
ZuZx?Zm.]|zzgzZ%gzZ ~ ; V
Z zmvZ -\ WVY} 7,
#
zgzz g6,zmvZ -*
x?Zm.]|gzZ 4Z~
A { c*
i #
Z x?Zm.]|
X wzzVY 67zz**
zg
}g5 sx m{C
VzvZV- ( 11)
Vz]aC
pVOX c*

_ ZzXx zmvZ Vz]azmvZ-}ggzZzJ


-#
QyZ[ZNz`
Z
]+Z[gvZzz ZX _\WsX x yZ[ZNz`
Z
(1) ] m$ m o ^% f ^ :c*

DgZyZ
X ( Zzg eq
-Z~C
T egzZ :F,
)
*
@YH_( ) Zzg e~C

/Ztzzg ZyS
X M[Z N ZgeKZszmvZ-g
: Z
/

g Z zmvZ-] gzug ( 12)


^n ] m $ ] ^n % ] ] ] v
( 2 ) ] f oF]
x V {zy#
gzZ W~Z ~ V Zz * :)
X ( YHZg ]
h ( \WZ
#Z
# t Z ]gzug( 14)
AZ [ Z {Zzg ( 2)X 51 e
$u Z [XZ [!*
g
G.E
$W:yZ >g * yW
( 1)
E
-w Zz> }Z G%Z[ z 0Zz( 1368)
AZn
( 1083)g
$u G
.E
[!*
G

84

#` Zc
"

X x Z4

o ^ ( n f ] re o# ( 2)
^n $ q] r h] v
y
e
$.~ [Z yZ \ WgzZ J 7,i \W m
CZ z
/( 2)
X } 9
6,
2zgx \W **

#
Z x Z} m
CZ zmvZ -g
,@*

gzmvZ-\ Wx Z}
.x ? 6,
kZgzZ ?
\We
$yZg Zu m
CZx X
Vgx
g\WgzZ
gzx?Zmx W]|
#
gz]t\WZXV_6,
#
QzmvZ-\ WZyZgzZ m
CZx gzZ
tx J
i\ Ws( 1) $ ^$] oF] k% e :
g ZgX N
wg U i
g Zt \ W 7mBVJ
-#

| % ] n e ;$ ^n&f k :
g ZgZX
VI
u0*

g Zsf `g {VvZ6,
kZX @*
xp ( 2) !r]
: @*

q $ $ u$ gjF jn i! n f$] ^%n # ] ] ]


oF i] i ] ^ $ j e $ j ^ %
( 3) ! m`# ] ^] ] ` ^ ^ ^ ] ]? ^ p] F
?~ 1 yZ Vz9vZ Z
# z c*
gzZ :F,
)

IE
3!Y Y [!*
{.Z GE
4]I! Z0Z { Zzg ( 2) ( 1742)g
0G
#Z
3E
$u( 301B1) {Z {Zzg ( 1)

X 81 e
$WyZ/wW*yW
( 3) ( 36553)g
$uX zmvZ-

#
" ` Zc

83

( 2)

**

#
ZxZ} m
CZg

~ i \ W gzZ
o Z zmvZ -gz Z
/wg
X **

#
Zx Z} m
CZ
zmvZ -g CkZ~}g !*
kZ }uz q
-Z ] c*
Zzg
g Zz t J 7,i x Z} m
CZ~ kYZ
M I W ` Zc
V W m
CZv J 7,i 7ZF,
Z y WzmvZ -g
-g~ttgzZ c*
g Z
9Z M0Zq} F,
Q {z6,
` Zc~ g
$ qZ akZX 7 J 7,i g !*
z zmvZ
J 7, m
CZ zmvZ -g i zt f J 7,i
c*
i t X } Y4vZXC
i Zz@z qgi t
g
X n
IZuZ
i {zc*
i
G
-4}Z}g
: E
`q m e ] # ]
; % ] ^ ]
Z x Z} m
#
CZgzZxg Zh
+ LZzmvZ -g:
VvZ
X Hx(zs
: t\WgzZ
^n% f ^ ; ] n ^m ( 1)
n
^ ] n a ^ ]
! }g g0
{zgzZ q #
Z E
+Z } ! ZuZ E
L {3E
L ^I} Z ( 1)

#` Zc
"

86

t D_~gzx?Z:x W]|b ]|Z',


Z ]| .
wgz
yZzmvZ-}g gzZ Tg !*
6,
gz]tKZ m

CZ
VkyZ~ wZgzZx @*
zx
gz ]t\ WakZX D
^$] oF] k% e ZZ
g Z zmvZ-gC
ZX }W
tgzZ
VJ
-#
V i\W XX$
s~t x
x-X "
$U*
z t x
x- am
CZx ]tg
X 7bD]t\W
/ //

85

#
" ` Zc

~g v N p=wg {z k0*
}g vQ Vz gzZ [
yZgzgzgzZ **
yZZ6,yZgzgz?N
& V1
n
1)f ~g Z6,kZgzZ HgZ
S ?VY c*

**

B}g v\ M ~gzZ Y { Z6,}uz q


-Z c*

Hg Z
Z
X ( V~VZ
#V bkZt x
t0zm\vZ-g
ZgdZs[gyZzmvZ-u0*
tX CY a
V1zmvZ-}gBt\W 1yYt\WZ
# W
Vn} }\Wm
CZx Z
# C

zkZt~]y
WX
X J 7,
iV1x ZuS E
6,
gkZ~*gzZ
L ^I\W [C
Z',
Z]| b ]|x W]|~gzWGp=zmvZ -\W
/Z
4

-h
yZgzZ m
CZ yZ C ~ i G Zz > }Z :}]| .]|
zzZX @*
Z
# Zz**
G @*
z]\WgzZ **
yZZ6,
zmvZ-g6,
V Q
~)yZ\W
/Z Z 1 x Z} m
CZ]Z|] \vZ
dD
-I
X Cxi6,
yZ ~zc\ W>XE
~ (#

) i ~y
Wx?Zz > }Zm}]| zz
}g {z1XV
z kZ {zVqV6,<\W
L z yW
<
X , ._ <
L z yW
<zmvZ -]|
6,
Z
Zx #
QkZ 6V**
6,
\W{zZz%ZzZ ~
XV
zgzZg2/{zVqXV**
]| c*
D_~ i}]|zmvZ -g
/Z V-

88

#` Zc
"

:c*


g Zzm\vZ-vZwg
x kv ^ F$ ] ^n ] m f ] e g^vm^ $ ]
( 1) l ]

n i
/Z [ i
} #
zg )
wqZx ;g:
gni
/ZgzZg
gwqZ}g ;g
g
X ( N Y
i Bqzq akZ Yy)F,
i HgzZ
kZtg0
+ZTgzZ CZa kZ ~g\[g~ w 5Z Z
~ V~pz g kZgzZ }g (Z gzZ }g e kZ {z
} Z Z $ Z }Zg7 }{z 1 s 1 Z
# z
X }Z Z]6,
gzZ }6,

: \~g !*

gZ
n ] $ ]] $ ^ q% $ ] $ ]] ^ a ^ ] $ ]
( 2) ! ; `i oF a m$] n ] $] ^
Z',Z Z
# w
Z " Z (,
Hc*
M " :F,
)
KZ ~i 1Zzp
pg uzg >Z
# gzZ Zz Z<
J
( X 0*
i
~ V 0
+
i @*
6,g6,5ZZ i { {z
5ZZ iBqzqgzZ @*
7vZ \Szw'
.Z { Zzg ( 1)
X 291B 1Z
+ZzZ L L{fz zZ L LZ E
X 23D 19`g Z >g *yW
( 2)

#
" ` Zc

87

( 3)

i g

X i $ Z q
-Z ~ t Z Zz s^ug I kS
{zgzZ 9
L oLz "q
-Z yxg ` Zcz ZuZ 7gzZ i

zm \vZ - }g Va qzg ` Zci t 9


Lo
+Z :
VvZat#
QgzZ Z ` Zcy WB bzgz
[g [ yZgzZ zg V % 0*
yC

` Zc qzg
KZ 6,]Zp ^y=g f kZ D `zs \z : 4
M ZuzkZgzZ]g\vZ {z)g fkZX D"
+
$U*
~z~ F,
',
Cq ZzgV
~ }i zgyZ
',ZgzZ ]
t C 7q [zgyZ xV Zxt
X Cq=g fi gzZ ~IEgzZ 0*
Z >
{zZgz =|T 7w0WgzZiI(Z i O
z b &z
@ zggzZ VZg `
@6, 0
+
i g (Z q
-Z
X @*

M F,
a] ZzVpgzZ]
h({zkZT Zq
-Z~wqZsZi
X ;g~}g gzZ
Hh$
+{zc*
i T;gqgzZ
gzZ, ~0
+
zZ}
.{ g !*
i @*

n
a kZ i 6, \vZ
zz ZX Yaz Z Z]6,VzkZgzZ=g f c*
kZ
X
C~q] XgzZ! x~]y
Wz*i

90

#` Zc
"

F$ ] ^] # ] n e $ ^ri `n `i $ ^q
` mrn ^e ] h ] n g$ ji ^ m ^m F$ ] jm]
m$ m # ] a mm ] ^ u] # ]
( 1) !h^un e
c*
vZ|
# z
zh
+y

:gzZ Z @*
7%{z:F,
)
Q ~ T y kZ Dge > 2igzZp

pg 0*
',igzZ
gzZ x 4
yZ}!$
+
7ZvZ @*
@ MgzZwN Y
(X2
" e& ~izgvZgzZ} {c*
ix Z7ZaLZ
]|~9KZGyx0ZgzZ~ zZ L gLzZ .
Z L LZdgzZZx Z
4

-h
izgq
-Z G Zz > }Zm* He
$Zzg vZ gz/0ZvZ
:c*

Df i
( nF ] m$ ^r$ ^^ e $ ] k^ ^ n ^u
m ^$ ^r $ ^ e $ $ m ^vm $
( 2) e oe ] ^ ^ ^ ^n ]
izggzZ y;',
zga kZ i i T :F,
)
ga kZ: : i TgzZ =g f ]#

0! ZgzZ y ; y
yzg y#
gzZ ]:gzZ y;',
:
X ( Yc*
VZB
vZ He
$ZzgvZg .1Z]|z ~gg x Z
:c*

zmvZ-wg
38X 37:gZ >g*yW
( 1)
5k.ZL LZ{Zzg(2)
(1467)g
$uXX> }Z[
L Lyx0Zz(6576)g
$u169B2) E

89

#
" ` Zc

X *
@Y[g{g!*
[8{zgzZD Ybj{k
HkZ @*
6,
:c*

zmvZ-vZwg
( 1)X n _ ^` mm n e ^ % vi F $ $ ]
X SV ZzI LZi ( ZzW )C
:F,
: Z
/

g Z zmvZ-gg
( 2) $r] g
q] ' u F$ ] $
( X 4Z~
A {z h\vZi
rgt )
gzZ *
@Yxz=gzZ
',~/~* @*
7#
zZ6,i
uZ
#Z
# Y Z hY y" ukZ 2~ [Z%
5%gzZg" y#
LG
(ZX YW6,
qZ KZuYZ hY

X Yxz0*
]ZggzZ
fz[ ZgzZ qyZZ
Z} gVzi gzZz~0*
Vzi zg evZ ! } Z
:gzZzguQ 5Z Z i z Z Z~]zZyZ{ w
~ Z Z6,
zkZi @*
z BLZgzZX gzZ
~5Z Z)i X @hZ :gzZ
zkZakZ Y:g D
}zg e ]!*
kZgzZ @*
sz^~g !*
zg
zt:gD
0~VyZgzZ,: i ]g ZizgzZoz{ Y]g w
: c*


g Z\[g~}g !*
X Y
.Zz( 23899g
5k.Z L LZ { Zzg ( 1)
( 3879g
$u( 126B4) .
Z L LZ E
$u( 413B5) E
4
G-E
5k.Z L LZ {Zzg ( 2)
( 1676)g
$u( 358B 1) ZZ L L GZz( 423)g
$u 60B1 E

#` Zc
"

92

:c*

( :vZ G*9g ) k0~E Z


/
Zz}
( 1)
n ^ ] n
f
m^$ pF` ] ] o $
E
$Z@ L Qa+**
e
zgzmvZ -=Z:F,
X c*
gzzg
( 2)
oF%] h^e ] $ v] ^fj^
mj % ] ] ^ e

Cc*
$Z@ :
e
L kZgzZ 1yY6,g Zzh V Zz =O:F,
X Zze
$Z@gzZ
( 3)
pa $ ^ ^? ] ].
n vi ^ ] ^` n ]
X g
/
<z~igzZc*
e
$Z@zDtWVrZ:F,
( 4)
^ ^ ^ m % ] ]
m]$ ] ] ^
X VZs ZzwVZze
$Z@zZ
#
Hu{zT
${:F,

#
" ` Zc

91

( 1) !$r] D] xf]E m f ] o#

X ( 4Z~
A {zJ 7,
)zVzi ~Qz T)
\W He
$Zzg\vZ g {k
,
1Z ]| x Zz ~gg x Z
C
:D
zmvZ-vZwg~
l] m n jm u] h^fe] ] jm
% V ^( o oFfmV]^[ o oFfm
( 2) !XX^m^_] e # ]vm ] l]]
~ kZ% 0*
yC
{zgzZ16,} i Zzg ~ ?
/Z C:F,
)
: !*
n/ ?g !*
6,y$
+kZ H}<
L yZ VzvZ Vzi Vv0*
:
wq :c*


g Z gX g
( X SV
vZ e
$Zzg\vZg {k
,
1Z]|{)z~F,
C
x Z
r] oF] r] ] l] $ ]:c*

zmvZ-wg
( 3) ! f ] i ^ $ n e ^ ^$
],
J
-Z
# {g V J
-- - gzZ ,i Vv0*
)
X ( }:[g Z
///

[ z ( 574) g
$uZ >+a[!*
> }Z EZ[ ~g Z { Zzg ( 1)
-{
-GGEE
( 635E
) g
$u ) ZzuZz EZ C&a[ !*
]
.RZ
A
.
( 667)g
$u >g Z]Z }Z[!*
> }ZEZ[ ~g Z { Zzg ( 2)
E
G A .A }
A
G
.
.
( 233)g
$uXX X EZ \Z EZz Z]Z Z[ !*
>g <XZ[ {Zzg ( 3)

#` Zc
"

94

X ]Z f F,
',
zvg )
,
{zs ZuZ
( 10)
pF $ ] ] o ] ]
n ] $ o F ] o iF
ZKgzZ c*

]ZuZ~kZ zmvZ -\ W:F,


X
#
Zx?Z:m
CZ~
( 11)
]q^ h] v]
n %$] % % ] _fm oFu o
Vm,
g {>6,Vzm,
g\ WZ
# b7 [Z:F,
X gg
( 12)
^ n ] t ] ]
n fr] $ r] ^a
|m
B%
Ozg6,Ka g )
,
zb7 ` ZcpgzZ :F,
X wq H g
( 13)
oF] oF ] pFj ^
n m e n h ^

XJ
-V-[dZ} ZB} Zg Zzx 6W:F,

93

#
" ` Zc

( 5)
^ % ^ ! ]
n ^ ^ ^ ^q
X d
$
aVppkZgzZ i Zgt r !*
yW
:F,
( 6)
n ] ^ e] e ] kv j
n ! e ^ ^

X Y4ZBszZ~kZbw[ Z1ZzgkZ :F,


( 7)
ojr ^n ] o$ e ^m
n n ] ] ] m] u
G
]YZgzZ +
L .7 @*
zhz !xsZ yZ0
+
i
} Z :F,
X Yq~zy
Z
( 8)
$ % ] ; ]
n ] n ^m ] pFa

X ;gi}Zzc*
]g ,_<
L zyW
:F,
( 9)
^ v f e p ] $ q
n ] | % ] kn f ] oFu
~ U{ ~ }Z bzg ]Z f T \z: 4vZ :F,

96

#` Zc
"

( 18 )
^$ ] $ ] a p kn
n f] %^e % ] pF
gkZ7c*
x]!*
tyZ @*
Yxt = !l :F,
X c*
ue{6,
O g @*
zg
',
( 1 9)
oF ^n ] o$ e ^m
n ] ^ ] q $]
x Z ?" z[a w V- !xsZ Z0
+
i
} Z :F,
X3Z
( 20 )
] $ ^&u r ] ^
n n ^ e ] ] e ] m ;
~B; Z LZ'gzZ^Zaq ~gzuz:F,
X VZ_6,
( 21 )
^ $ u] ] ] ]
n v ] ] n%u m]] ]
gzZ z + z Z Z h yZ gzZ
g ] Z z t Z LZ :F,
X z{0
+
iV**

95

#
" ` Zc

( 14)
^ ] # ] g ^
n $ n i$ ^
\ W Zi Zm{[
LZgzZ c*

x\W:
VvZ :F,
X Xq]ZG @*
z]
i ZgzZbcg "
( 15)
^ $ m l ^ m 6 ] aF
m x v] i
+Zzp
pg e
$.t gzZ g ZuZ VE
KyZ :F,
X Zzg DWV
( 1 6)
^ l ] ^ l ] r
n u o e ^n % ] i
s~gzC
* IZ g X ]Z7Zz g !*
{z :F,
Xg D
( 17 )
] ^` ^$ r] ]
n ] $ i^ vm
VrZ k\Z 6,yZ 0
+Z Zh kZ VY :F,
X Z
/
zg

#` Zc
"

98

Z
iZ

97

#
" ` Zc

( 22 )
] ^ $ o ] f ]
n ^n ^ a $ ] sm
z p7 b p c*
gzZ VY s ~gzZ :F,
X zwJ'
( 23 )
j i$ ^ $
n ^` n ^n % ] k^
*gzZ *7,Z ?Z
#Z
# zwJ s~gzZ :F,
X }}W,qx
( 24 )

oF_] oFi # ]
n q] gv ] oF
gzZwW\ W6,zmvZ -]|
wi **
zgVzvZgzZ
X6,
/x


#` Zc
"

100

#
" ` Zc

99

8
-gk V WrQw!*
p
E
g W ]
.z p xw V 0*$ {z
|e 6,y ;g W %gi Z t

} ~ Q C ',
g;Y

VW c } ^ pn

g **wZ ;gh Q

G
'
)
4

! G zi xz Ka zZ {z NH,{z V- h N

WJ z'W, ~{!
z VZzg W k] - {z Vz1 .
JV!*
@*
[xggJVc*
r

N 0*g
/{ k Q [Z V N Y g 0g

KV6,
V
@WV-gjw}g
{z N VY V 3 6,Y } Z}
.
gz V ~ $
LyZ Z
#
Zh !*;g #
$ gt cg yQ g @*
Q

_ ]Z ? `g0
+e

;g -0 z ;g J
-[ Z z
a Vzg@*
}g 0*
Z
/ ~ .

4Zz> }ZaZmY m
Y E
5I
CZygZg 2
+
` Zc

ZuZ ~
g


/{ 6,l
gzu {z
ay[V[Z3,
6
ug I Vc*
!*
W mug I Vc*

g
s1 w yt ~ M KZ KZ M$M

~ Z~
cg~~iV6,
V;z
E
E
g JZ ] C$O S D W g Z Z O Q

0
+eJ
-l cgyZC7,
^gt
E
N
WW E{Q$ ( ( g H ]Zg {z

Z gZg ~ ~ W E 5
V8
-g~L
uS# v

qu[ Z} }g \ z~
+G

O
+
E
C
G
E
B ]Z f W6,- }6,{ (

#` Zc
"

102

#
" ` Zc

101

M C g /$
;g [I
+ W yZ t

zgz 8
-g
A {z yz yZ Vz X

s s YQ fz x Y u#Z z x

gZ1wY {z y F,
Q 0*
z V2

! 6,V
/g g w g Z $ {z z Z [
W Z $ Sm
B
$

} Q ~{ ] $ sAt
" i u
` J (,
Zh V @
LG
7 V; z
E

II
##C
W W,
Z g L bL t

gz t z > [ 6,u Z h i

36,V}g * {g

WZz s} 9 ) }6,tzz

V Z {g e u: V Zy
V) zu {z`
`g
/
VWz+Z

{zg A,

yF,
Qf
eVf+u{DVZz
y ~ Z 'N*
* t ~ H ,1

0*
:Q Z Z W6,VuZ

-,i1W: Z
O]I]nuJ

l ~ ] Z',gz z ~g Z

R: { k
Hug I ~
) Z

U {z VZ {zzi !*
~Z bzg

] { KIyZ Kg [ g

x gzZ h Z } h Z 6, z % ~
60
+Z p ^ +Z J
g VZ

Zz ` @*
ugI hl~ Zt

} F,
s @*
WQ x z

W V V Yg VZ g p " t

}QyV\W~t1V 0*
VzyZQ

U 7Z } , Z% ] yZ xW
EE
t ~ 5 J(,a !* [ Z

3! {g
5 Zg ',g {z g OE
/ _Z
g.
ZkrZV}w!*
}y

\N
5g}g{z tZ',

g ` } }C
+
G
W w Z pV V aL ~ |W Z i
y
Wq h

#` Zc
"

1 04

G
O Q GG
yZ6,
G38 x ** (,
G
.*
e D
+ Z
Z F,~V E
OE
} H } }6, q `Z
}g Z: {z: z 7Y V;z
c*
VZ t
z r c*
8
-g (Z r !*{z
G
+& VYr!*
V~{
/
}V~}6,
-ZC
q
}6,
V~Z[s
A }

zz~{=
N 0*
0*
g \G,
3 3!*
i
7,~ V\W mt g=
z !*
C
z y
W z w Z z
skZZYZ} Z

~y
Ww Z ?!xL VkZ

O W Og7 we
~ ~zx Z O Z , i g 2
+ O Z

#
" ` Zc

1 03

!*
x)
,}> }
/dZ l} q
g V!*

/{z ;g V@Wt
Nf ~g N Wt 6,l N M

CZ r Zl
H gp g
7 c*
/F
" V
5F
]| G
t g LG
5 Zg 6, { { ~g v
&
CO+ zu W d
E
$
Z ,
! Z | (,
}'
Ht V Ht Z0
+Ht V Yg

~i * " i ~ y
vZ ug n
E G M
wz 2 } LZ M%M El {z }

Zz g
/ V qu z y

OC pVc*
} 7,
G!
V \Zz T y
K V -W z ,Z r ZaN
Y
5_ : : Zg :
%: w2 L E
M O Z **
**
J (,xG
W 2 O Z

y l O Z y!*
i

DgZ 9gz w ) o z w
AE
g [ Z r Dg e G/Ep (,

` >
6] !*
1 I V

Aw2Vn
pg?lzg7Z[

} 7,~g6,|ng ; gz xs

#` Zc
"

1 06

N gzZ] ` Zc

] Zg kZ ]Zg,*Z
# g ` Zc
`| 7,\W 6
m{ [
{z u0*
Z}
.zm \vZ -vZ wg]|Y m
CZ~
KZ\ W \vZ X Z: q [H G
00_I
gzZ wg Zq
Zi Zg Zh
+ LZs c*
Bi Z Z } (,~ m{ { g !*
X c*

j] ZgzZ { 0*
i a#
QgzZ

` ZcV

{g
Zt
jVzi 6,gm{~ ` ZcE
Z}
.
L ^I u 0*
u0*
kZ=g fVzi gzZ ` Zcwg ~0
+
zZ}
.
zZZh
+ c*

t qzq ~5Z Z i aZX ` ZcVi *zi **


\
] m $^ ] i i $ ^ ( ] i
$ # ] f i ]:
( 1) X
Hc*

) nZa :t
/ZgzZgNZ c*
zV- ] vZ ?
X ;gN? Gh',
qz] Bq kZ ( i Z
mvZ -] Zz ] gzu~ kZq st ] Zg T
Zi Z [8LZ u 0*
Z}
.~ kZ ` Zcz
E
G
+ LZ
{ i Z0
+Z kZ vg )
,
z aZ X] Zg { z Hi Z
u
L .$g Zh
X YYH7
( 1) g
$uyZZ[ { Zzg ( 1)

#
" ` Zc

105

.cM 0 {g0*{ g `',{z


Zg J G
x kZ {g * ?
[ L% Vv@*
zg xlgzaN
w.
wY
h+V

{~w2Vzgzh0
+e]g Z}
.
aWG,
g $
+V Y Vzg @*
: Z

#
E^I
-E
$ v ?"g #
e
Q LG3 g LE
GE
NVZzgm{ ~O 8V 37yZZ

g u wJ nz gu z
E
%M : k ~
/G H ~zg ZzF
:
///

108

#` Zc
"

w n: tgzZg !*
-Z~C
q
n: t
/ZgzZ7,
g!*
-ZizgC
q
UZ
X| 7,
g !*
-Z~/n: tgzZg!*
q
-Z~
q
g bkZ ugI0vZ]|~ ~F,
IF,
i kZ
# v] # ] vFf L L:7,
tg!*
{gGQ7,
z`r
Zz6,
zZg !*
k| 7,
]ggzZB{gl fQ XX f ] # ] a # ] $] F]
G
$
g
.
#z G3 gzZ VZu qgQ7,g !*
k~ qggzZ} qgQ7,
VZu{>Q7,
g !*
k~kZgzZ Y{>Q7,
zg !*
k
qggzZ 7,gg e bZ7,
g !*
k Y ~ {>Q7,g !*
k
( 1) X 7
,
] dZ! gy4gzZAZ! gy4~@z
X g~sf7,
N {zt4X} i C
:
n u$ ] Fu$ ] ] e
o m] m
F o n u$ ] Fu$ ] o n F] h v]
m$] ] o n j] ] ] ^ a ] o n j ^m$] f ^m$]
on $ ] `n h ] n o `n k ]
n u$ ] Fu$ ] ] e
o g ]] ^ o ^ o ] h e ]
o u ]] ^u o ] o k%F# $]
n u$ ] Fu$ ] ] e
o ^$] h e ]
o ^$] F]o ^$]
o ^$] $r] o ^$] o m p$]o ^$] ] ]

G+ EE
04 ( 1)
X 431m UZ > & 5. Z G
G

#
" ` Zc

107

] ` ZcE
L ^I

g!*
-Z7,,i +
q
M gg eg e c*
zzv Y~]Zg :i
gzi g {g !*
t 6,gm{gzZ ( ;g WWf kZ ) 7,UZ > [
X g~g
$uT| 7,
zmvZ -* De
$Zzg \vZ g Z ]|
] wV Zz ] ~ ]Zg ,*Z
# g c*


gZ
g~gC
S7,bkZi g {g !*
~]ZgkZ TX M[ Z N
| 7,( J
-y
Wv].Z )6,gzgzZ7,{gyW
| 7,B
# ] vFfL
L 7,
t%"7,
g {g !*
gzZ}xs( zg)
%gzZ XX # ] j] ZZ%Q XX f] # ] a # ] $] F] # v]
~ gzZ } e 0gQ ]y
Wz * 7,pzg
{ k
H{zt 1
wJV x kZ \vZ G g { izg
( 1)X ( : w=t)}
$u ~ [!*
g
wqZ bcp ~Vg
$ q Zg g
$u kZ
X Cw=

UZ >+

m\vZ -g ~ u 0*
$uX W~(, UZ >+
g
> & n ?
/Z !R } Z c*

\vZ g k0Z]| z
X wzZ373m G
uEZx c*
Zz0ZyxZY Z ( 1)

#` Zc
"

1 10

e ]* (nr$ ] e $ (r]
e ]* o $ ` $ ]

o^_f] ke ^` $ ( ^n ]
e ]* o $ ` $ ]
o( (]r] (r] ( f]
o^* ]
k]* ^ ( p *] o o ] (o ` q oj n_ o ] h
% (o a o ` q p (p^m^_ o ] $ ` $ ] (o e ]*

k*] (k ]* ^ l ]* ^ (l $ ]* ^ k $ ^ o ] $ ` $ ] (p
om o o k]* ( ] k]* ]

~gze
$.q
-Z VZgug I

)g eg en
zX CVgi izgC
,
~+
M ~gz+
M V- ~,gzZX F,
z&(g e[f&
H~ i C
bZ , c*
,
} Z Z V-
/Za M {z ],i ,6,
TgzZ}
oe ^vf(n] oe ^vf ZZg !*
&&~{>C
gzZ qgC
^
,Y
# ceg c*
Z
~i bC
t1g !*
-Zs( XXo]
q
xZ
# gzZ}qz^vf
zkZYV Zg7~qg M
z kZ VZg7~Vz>Z

# bZ VZuqg
zkZ}
X VZu {>
z kZ ~g7 Z
# gzZ} qz
fq
-Z Dt _7,t D Y D M ~ {> qg v

#
" ` Zc

109

on vj F] n k]

v^e ^ n e ^n e xj] ^e$


o ^$] h] ^ $ u F ] o $ u ^n % ] o ^i ! e$
$] u
$ ^ ga ^jma ] e ^e i ^e$
k]
oh^a$ ]
o f$i ^e$ oj m$ F$ ] n o q] h
o h^v] m m n p$ ] o ] ^e$
o ] n o nFe$ ^ ^` u ] h $
e ]* o $ ` $ ]
j ( ] $^+] ( ` ] ]
(o ] j (^$] h] ^$] j (f ] h] (f]
e ]* (] j
e ]*
$ ` $ ] (^q$ $ ] xn] j
kn $ ^ ^m^_] of ( f] s%$] ^e p^m^_ o ]
n e l ^e ^ p^m^_ n e o n e ^e ($ ] n e * ] h %$]
oh] ]
(^a ^` n% k]* (^a ^$ n k]* ^` (^a ] i o l; $ ` ]
e ]* o $ ` ]
(m g (m
o^` h^rjm (fi
j n ^ % vi (
j ]
e ]* o $ ` ]
^r (
_ nq (
j
o
e ]* ( $] ( $ ] (]
e ]* o $ ` $ ]
]*
o]. ]* ( ]*
* ] (^ ] (^ ]
e *] o $ ` $ ]
o

#` Zc
"

1 12

],

11 1

#
" ` Zc

~g agzZ ~V
tf~uz $
t V Zz,]
~qgg !*
&
] ^vf (
] ^vf (
] ^vf (p:Z
qz
] ^vf } 9 ~gzVwz1N Y
ftN quaqg} 9} 9}g7
] ^vfgzZ,
]ggzZ v] ~VgVVzF,
zX ~ga~V

gzZVzzgVz l^nvj] f~N YS7,


gzVz
VzF,
zfa,xs ;$ $ v oF $ # ] s(
XXo ] h ZZg !*
&c*
-Z ZvZ(]~g ~
q
( 622 621mxtg z)DZ \vZzX
z zm \vZ -` Zcr

# ]+Z [gvZ
}WX =6,
o Z
///