You are on page 1of 79

Naslov originala Kristin James A very special favour

Kristin Dejms

DODIR KAO KOPRENA SNA

Napolju je sijalo sunce i ulice su vrvele od ljudi, a ovo je bio najtuniji roendan u njenom ivotu. Lejsi nije mogla da se seti nijednog svog roendana koji je bio posebno srean, ali je ovaj zaista bio najgori. Nikada nije mis lila da e trideseti roendan tako brzo doi. Ali toga dana, dvanaestog maja, napunila je trideset godina. Lejsi je obrisala zamagljeno ogledalo i zagledala se u svoj lik. Koliko ima bora oko oiju? A na elu? Obrisala je naoare i stavila ih , a zatim se paljivije zagledala u svoje lice. Da, na elu ima jednu veliku boru. Skinula je naoare i poela da sui kosu. To je dugo trajalo, jer joj je kosa bila duga i gusta. Nikada nije pravila posebne frizure. Samo bi osuila kosu i ona bi ravno padala niz lea. Lice joj nije bilo runo, ali je bilo obino. Njene oi su bile sive, ali to niko nije ni primeivao, jer je nosila naoare. Nita na njenom licu nije izazivalo, niti privlailo posebnu panju. Bila je visoka i vitka. Imala je duge noge, ali male grudi. To nije fer, pomislila je. Onda se setila da treba da ide na posao. Ne treba da gubi vreme saaljevajui sebe. Obino je uvek govorila da ima divnog efa, interesantan posao, dobru platu sa kojom je mogla da kupi skoro sve to je elela, pa ak i malo da utedi. Imala je vie stvari nego veina ljudi i nije imalo smisla da plae za neim to ne moe da ima. Meutim, danas nije mogla da se odupre oseanju samosaaljenja. Brzo se obukla. Uvek je nosila obinu odeu, jer je smatrala da joj elegantna odea ne pristaje. Ono ega se najvie plaila bilo je to da e joj se ne ko smejati ih e se zagledati u nju due nego stoje potrebno. Od minke je koristila samo ru. Sada ga je odmah stavila i izala iz kupatila. Kako je prilazila kuhinji, ula je dva poviena enska glasa koja su se svaala. Zar e uvek iveti tako, pitala se. - Ne moe ni tost da ispee! - uo se ljutiti glas tetke Mejvis. Kada je Lejsi ula, njena tetka je stajala pored tostera i u ruci drala prepreni tost. Prekorno je gledala Lejsinu majku. Mejvisina seda kosa je bila podignuta i privrena u punu, a lice bez imalo minke i veoma strogo.

Lejsina majka Doana je bila u drugom delu kuhinje. Ruke su joj bile prekrtene na grudima, a brada prkosno isturena. Kao i uvek, bila je ivi kont rast svojoj sestri. Njena kosa je bila boje zlata, u uima je imala velike naunice i modernu haljinu boje purpura. Iako jo uvek nije stavila dnevnu minku, na trepavicama je jo bila ma kara od sino. Lejsi je uvek bilo neprijatno kada bi videla svoju majku modernu, ali pomalo napadno obuenu. - Da nisi ila sino da pije, ovakve stvari se ne bi dogaale - nastavila je tetka Mejvis. Lejsi se nije dopadao takav tetkin stav. Koliko se zbog Doane oseala neprijatno, toliko je Mejvis iritirala. - Dobro jutro - rekla je da bi prekinula svau i obe ene su se okrenule prema njoj. - Zdravo, duo - rekla je Doana osmehnuvi se iroko. Doana nikada nije bila posebno dobra majka. Uglavnom je vie bila zainteresovana za zabave, mukarce i raznorazne sedeljke nego za vaspitavanje svoje kerke. Ah, Lejsi zbog toga nikada nije posumnjala daje majka ne voli, ak ni u vreme kada ih je Lejsin otac napustio i kada se Doana preselila kod svoje sestre, Mejvis. , - Dobro jutro, Lejsi - osmeh njene tetke je bio suzdran, ali po njenom pogledu Lejsi je videla daje tetka zadovoljna njenim izgledom. Mejvis nije bila osoba koja bi iskazivala svoja oseanja, naroito ne ljubav prema svojoj neaki. Ali, Lejsi je znala da je ona voh na svoj nain. Podizala je dete svoje sestre bez prebacivanja i aljenja i bila je ponosna na ono to je Lejsi bila. Bila je ponosnija na Lejsi nego na svoju kerku Vivijen. - Spremamo doruak - rekla je Doana, a Lejsi se trudila da sakrije osmeh. - Ja spremam doruak - rekla je Mejvis, pogledavi Doanu. - Ti si dozvolila da tost izgori. - Zato insistira na tome? To je bila samo mala greka. - Sve to ti uradi je mala greka. - Mama! Tetka Mejvis! Molim vas! Lejsi se pitala zato te dve sestre, koje su toliko razliite, ive zajedno. Meutim, jo vie se pitala zato ona ivi s njima. Nastavila je da ivi sa svojom majkom da bi je finansijski pomagala. Doana je

radila kao slubenik u robnoj kui i bila je veoma loe plae na, a sa najmanjom sumom koju joj je Lejsi davala je plaala stanarinu. - Da li moemo to da zaboravimo? Ja u staviti drugi tost. Doana je sa trijumfom u oima pogledala svoju sestru, a Mejvis je ljutito napuila usne. Doana je sela za sto i poela da govori o unuci prvog komi -je koja se zabavljala sa rok-pevaem. Mejvisino lice je bilo sve napetije i napetije i na kraju je poela da govori o tome kako e unuka da zavri u paklu. Ono to je Lejsi vie mrzela od traeva svoje majke bilo je Mejvisino puritansko propovedanje. Brzo je dorukovala i ustala. - Moram da urim. Hvala za doruak, tetka Mejvis. - Veoma naporno radi - rekla je Doana. - Jo nije ni pola osam. - Znam, ali me na radnom stolu eka gomila poslova koje moram da uradim. To je bilo istina. Na njenom radnom stoluje uvek bilo mnogo papira koje je morala da sredi. Brzo je sila i sela u svoj auto. To je bio kamaro", sportski auto za koji niko ne bi pomislio daje Lejsin, jer je toliko odudarao od njenog obinog izgleda. Ali Lejsi je oboavala svoj auto. Parkirala se na slubenom parkingu i ula u zgradu preduzea Kosvel i Rigins". Poto jo nije bilo osam sati, jo uvek nije bilo nikog od zaposlenih. Primetila je svetio u kancelariji Kobna Kosvela, a to znai daje Kolin ve bio tu. im je to pomislila, on je izaao iz svoje kancelarije. Sve ove godine rada, Lejsi je uvek bila ponovo iznenaena efektom kojim je muevnost Kolina Kosvela delovala na nju. Kolin je bio visok i vitak, irokih ramena i uskih kukova. Njegov izgled je odavao uspenog advokata, koji je svoj arm koristio u sudnici, a i izvan nje. Zbog svog izgleda i drutvenog statusa, Kolin je mogao imati svaku enu koju je poeleo. Lejsi je godinama bila zaljubljena u njega. Kohn je pogledao u Lejsi i iro ko se osmehnuo. - Tu ste! Dobro je. - Da li vam je neto bilo potrebno? - Traio sam predmet Forman. Lejsi je ula u svoju kancelariju i otkljuala poslednju fioku. - Jue sam prekucalataj predmet, pa je zbog toga ostao u fioci. - Pruila mu je fasciklu.. - Odlino. Ne znam ta bih bez vas! Njegov osmeh je uvek izazivao slabost u Lejsinim kolenima.

- Doite u moju kancelariju. Treba neto da vam izdiktiram. Lejsi je krenula za Kolinom. Kolinova kancelarija je bila prostrana i opremljena najmodernijim nametajem. Akten tana je stajala otvorena na njegovom radnom stolu i sada je vadio papire iz fascikle i stavljao ih u tanu. Sve to vreme je citirao poslovno pismo. Za trenutak je zastao u pola reenice, jer je itao papir koji je drao u ruci. Lejsi je iskoristila priliku da s e paljivije zagleda u njegovo lice i ruke. Pitala se kako bi izgledalo kada bi pomilovala to lice ih zavukla prste u njegovu kosu. Brzo je pogledala u stranu, plaei se da je Kolin iznenada ne pogleda i shvati o emu misli. - U redu! - rekao je Kolin sputajui papir. - Gde sam stao? - eleh ste da pozovem Majka Volisa i da odloim sastanak sa njim za petak ujutru. - Da, ehm da ga vidim pre nego to sud zasedne. - Da h je to sluaj Samo? Klimnuo je glavom. - Zbog toga danas idem kod Hiksa. - Zatvorio je svoju tanu i krenuo prema vratima. - Biu odsutan ceo dan. O, skoro sam zaboravio. Rezerviite mi kartu za jednog inenjera iz Jute. U utorak u ga pozvati kao svedoka. Prema tome, trebalo bi da bude ve u ponedeljak ovde. - Da h mislite na doktora Bojla? -Tano. Poto rezerviete kartu, pozovite ga i recite mu. U stvari, bolje kaite njegovoj sekretarici. On je veoma zaboravan. - U redu! - To bi bilo sve. Zapisujte sve poruke koje dobijem u toku dana. Ako morate neto da mi javite, ja u biti u Pinketu, u kancelariji Rajlija Bridisa. - elim vam prijatan dan. - Hvala, ali sumnjam da e biti vanih stvari. Videemo se sutra. Lejsi je setno gledala za njim. Nije ak ni pomenuo njen roendan. Naravno, ne postoji razlog zato bi se neko kao to je Kolin Kosvel setio roenda na svoje sekretarice. Verovatno su mu dali da potpie roendansku kartu, pa je dao izvesnu svotu novca kao prilog za roendansku tortu, to je ve bilo tradicionalno u njihovom preduzeu. Meutim, kada je neko toliko zaposlen kao Kolin, onda ne treba ni oekivati da se seti. Bilo bi luckasto kada bi oekivala to od njega, ah to joj nije

umanjilo bol. Zaljubila se u Kolina u trenutku kada gaje prvi put videla. Tek je bio zavrio studije i bila mu je potrebna sekretarica. Ona je tek bila zavrila kolu za sekretarice i bila je na smrt preplaena kada je dola na razgovor. Kolin je veoma mirno i ljubazno razgovarao sa njom i na kraju razgovora Lejsi je bila beznadeno zaljubljena u njega. Tada je bio oenjen. I nikada nije pokazao ni najmanji interes za Lejsi, sem za njene radne sposobnosti. Radei sa njim upoznala je i njegove slabosti i lou stranu, ah to nije umanjilo njenu ljubav. Naprotiv, jo vie ga je volela. Lejsi je znala da je ta ljubav beznadena i nije se nadala da e Kolin Kosvel ikada o njoj misliti kao o eni, a jo manje da moe da se zaljubi u nju. Ona je bila sasvim obina sekretarica, a on je bio Kolin Kosvel, zlatni sin bogate porodice. Kosvelovi su bili jedna od najstarijih, najbogatijih i najpotovanijih porodica u dravi Ajova. Kolinov pradeda je bio dravni sudija, deda je osnovao advokatsko preduzee, njegov brat banku, Kolinov otac se oenio Doanom Target, naslednicom tekstilne fabrike. Kosvelovi su u svemu bih prvi. Kolin je takoe bio blistava zvezda svoje porodice, privlaan, briljantan, armantan advokat i savreni sin. ene su ga elele, mukarci su mu se divili. On je bio primer uspenog poslovnog oveka. Lejsi je znala daje on daleko od nje kao Mesec od Zemlje. On je birao najlepe ene u gradu, ene koje su drugi mukarci eleli, ene kao Helena Kosvel. Svo ovo razmiljanje je u Lejsi izazvalo pomeane emocije, gnev, saoseanje, bol, oajanje. Kolin je jo uvek voleo Helenu. Otkad gaje ona ostavila, njegovo hce je izgubilo uobiajenu ivahnost. Lejsi je zavidela Heleni, jer je imala Kolinovu ljubav, a prezirala je, jer je Kolin patio zbog nje. - Zdravo, Lejsi - pozdravila je jedna koleginica. Lejsi se trgla, a zatim se odmah os-mehnula. - Zdravo. Ula je u svoju kancelariju i ukljuila kompjuter. Ovo e biti jo jedan dug i sumoran radni dan. Vremenom su se sve kancelarije napunile i onda je doao Stjuart Kosvel, Kolinov otac. Koraao je uzdignute glave . Fiziki je veoma nalikovao Kolinu, ali nije imao toplinu i arm svog sina.

Do podne Lejsi je zavrila najvanije poslove i treinu poslova koji su je ekah odjue. Odluila je da rua sendvie i sve vreme pauze za ruak provede za radnim stolom. Ba u trenutku kada se spremala da napusti kancelariju, ula je Vivijen, Mejvisina kerka. - Lejsi! Plaila sam se da te neu nai ovde. Vodim te na ruak. - Ba sam htela da uzmem sendvie... - I da celu pauzu za ruak provede za radnim stolom - prekinula je Vivijen. - Ponekad me zaista nervira. Zar ne shvata da je danas tvoj roendan? - Ne treba da me podsea. - Ne budi luckasta! Trideset godina ne znai nita. I dalje se moe lepo zabavljati. Lejsi se osmehnula. To bi se moglo rei za Vivijen koja se zabavljala bez obzira gde se nalazila i koliko godina imala. Ali Vivijen je bila sve ono to Lejsi nije. Njena sestra je bila ivahna i moderna mlada ena. Imala je plavu kosu boje zlata, sive oi koje su imale odsjaj srebra i uvek je bila moderno odevena. Iako je imala nekoliko ljubavnika, njeno srce je ostalo netaknuto. Bez obzira na njihove razhite stilove oblaenja njih dve su bile veoma dobre prijateljice i Vivijen je bila jedina koja je znala da Lejsi voli Kolina Kosvela. - Hajde, idemo da proslavimo tvoj roendan - rekla je Vivijen i uhvatila Lejsi ispod ruke. - Ali nisam ponela torbu. - Nee ti ni trebati. - U redu! U redu! Dok su ruale razgovarale su o proteklim dogaajima. - Kako je Don? - upitala je Lejsi, a Vivijen se nasmejala i odmahnula rukom. - On i ja smo se davno rastali. Ne govorimo ve est meseci. ta ima novo kod tebe? Da li si upoznala nekog interesantnog? - Ti nikada ne odustaje, zar ne? - Ne, dok je tvoja srea u pitanju. - Ja sam srena. - Jesi h? - Zaista jesam. Volim svoj posao. - Ti voli svog efa.

- Volim i svoj posao. Veoma je interesantan. - Draga devojko, na svetu postoje mnoge zanimljivije stvari, nego to je kucanje poslovnih pisama i noenje kafe Kolinu Kosvelu. Lejsine oi su postale tune. Vivijen je bila u pravu. ivot je prolazio pored nje. Nikada nije bila vie svesna te injenice nego danas. Ona zaista od ivota nije nita probala. Nije znala ni ono to veina ena zna. Iako je imala trideset godina, jo uvek je bila devica. Nikada je nijedan mukarac nije voleo. Nije znala staje to ljubav ili strast, osim onog sto je oseala prema Kobnu Kosvelu. Njeno telo je gubilo ari. Tek sada je shvatila kako je njen ivot prazan. - Lejsi, izvini - rekla je Vivijen kada je videla bol u Lejsinim oima i odmah je poalila zbog rei koje je izgovorila. - Nisam mislila da te povredim, ve me ljuti to to se krije od mukaraca. elela bih da pokae mukarcima ta proputaju time to se ne zabavljaju sa tobom. elim da bude srena. Lejsi je uspela da se osmehne. - Sve je u redu, zaista me nisi povredila. Vivijen je sumnjiavo pogledala. Znala je daje povredila, ah nije znala kako da joj pomogne. Takoe je znala da bi Lejsi bila srenija da uopte ne govore o toj temi. - Pa, kako su mama i tetka Doana? U kancelariju se vratila kasnije nego stoje planirala. Primetilaje daje eka ju dve poslovne poruke, nijedna lina. To je ponovo podsetilo koliko je njen ivot prazan. Osetila je jo veu potitenost zbog toga, ali se predala poslu, elei daje bol ne savlada. Meutim, nije mogla da se odupre mislima da je njena mladost prola, a da nita uzbudljivo nije doivela. Kakvo je to oseanje kada ue u prostoriju u kojoj te eka mukarac koga voli i koji voli i eli tebe, pitala se. Kako izgleda leati pored mukar ca i oseati njegovu toplinu i snagu njegovog tela? Pokuala je da zamisli nekog mukarca u svom krevetu, da se okree prema njoj, da joj se smei, a da njegova ruka klizi preko njenog tela. Meutim, nije mogla da zamisli lice bilo kog mukarca, ve samo Kolinovo. Grlo joj se steglo. Nije elela nikog drugog sem Kolina Kosvela. Ali eleti njega je sasvim iluzorno. Ne postoji mogunost da ona i Kolin budu u istom krevetu i vode ljubav. Bilo bi bolje da potrai nekog drugog, manje uglednog mukarca i nekog koga bi ona privukla, pokuala je da zamisli nekog, ali nije

mogla da se seti nijednog drugog lika. Postoje barovi u koje bi mogla da ode i ako bi sedela dovoljno dugo, moda bi joj neko priao. Ali ta je ideja plaila i bila joj je odbojna. Moda bi mogla da pokua sa portirom. On joj se uvek osmehuje i ima lepu re za nju. Zatim, postoji i veliki ljubavnik u njihovom preduzeu, koji vodi ljubav sa svima kojima je to potrebno. Meutim, ni ta ideja joj se nije dopala. Lejsi je elela samo Kolina i svaka pomisao da vodi ljubav sa nekim drugim joj je bila odbojna. Ali, tako nee nikada doiveti dodir mukarca, i osetiti stvarni intenzitet strasti. Budunost joj je izgledala zastraujue sumorna. Kada je bila pauza za kafu, Keli Holmsted je pozvala da popiju kafu u drutvenoj prostoriji. Lejsi je znala da treba da glumi iznenaenje zbog svega to su joj spremili. Znala je da su se druge sekretarice trudile da sve bude u najboljem redu, kao to se ona trudila kada su bih njihovi roendani. Sa spremnim osmehom na usnama je ula u drutvenu prostoriju gde su bile gotovo sve sekretarice. Lejsi je odmah pocrvenela, to joj se redovno deavalo kada bi bila u centru panje. Na sreu, pauza je bila kratka. Lejsi je zahvalila na poklonu i odmah otila u svoju kancelariju. Otvorila je roendansku estitku i odmah ugledala Kolinov potpis. Bez sumnje je neka od sekretarica otila u njegovu kancelariju i dala mu da potpie roendansku estitku, a on je to uradio brzo i verovatno nije ni po gledao ta potpisuje, jer je u toku radnog vremena potpisivao bezbroj dokumenata. Oi su joj se napunile suzama, ali je odmah ukljuila kompjuter i nastavila da radi. Danas je njen roendan, a ona je ceo dan u melanholinom raspoloenju. Radno vreme se zavravalo u pet sati i do est gotovo nije bilo nikoga u zgradi. Kada je Lejsi prekinula da kuca, jer su je lea zabolela i pogledala na sat, videla je daje bilo skoro sedam. Posao nije popravio njeno raspoloenje, ali pomisao da ide kui gde je ekaju majka i tetka je bila jo manje privlana. Poela je da rasprema sto. Iznenada je zazvonio telefon. Najpre je pomislila da ne podigne slualicu, jer je radno vreme odavno isteklo, ali postoje telefon uporno zvonio, podigla je slualicu.

- Ovde Kosvel i Rigins" - rekla je hladnim glasom. - Znala sam da si jo uvek tamo - ula je majin negodujui glas. - Nadala sam se da e bar izai na pie, jer je danas tvoj roendan. Nadala sam se, ali nisam oekivala. - Zdravo, mama. - Zdravo! Zar ne shvata da je ve sedam sati? - Da, upravo sam zavrila sa poslom. - Veeras izlazim, pa poto te neu videti, mislila sam daje najbolje da ti telefoniram. - Lepo od tebe. - Mejvis ti je ispekla lep kola koji bih ja mogla da pojedem da imam figu ru kao ti. Meutim, ne mogu se jo dugo ovde zadrati, jer me ta ena uasno nervira. - Zar se ta ena - Lejsi je shvatila daje to njena tetka - jo uvek svaa sa tobom? - Kada se mi ne svaamo? Ah nisam te zbog toga zvala. Da li si itala dananje novine? - Nisam. - Pogledaj drutvenu rubriku! Dah moe da pogodi ko se udaje? - Ko? - upitala je ravnoduno Lejsi. - Nikada ne bi pogodila! Udaje se Sara Grifit. - Sara Grifit! - Lejsi je morala da sedne od iznenaenja. - Ti se ali! Zamislila je malu pegavu devojicu sa kojom je ila u osnovnu kolu i runu tinejderku sa kojom je ila u srednju kolu. Lejsi je uvek mislila daje bolja od Sare i zbog toga je Sara bila poslednja osoba za koju bi pomislila da se udaje. - Ne alim se. Ako se Sara Grifit udaje za inenjera, zato si ti jo uvek neudata? - Mama! - Neu da ujem mama"! Zna i sama da govorim istinu. Sara je nula u poreenju sa tobom i udaje se sledeeg meseca. A ti jo uvek sedi u kancelariji i kuca. Ako ti to ne govori nita, ne znam ta bi moglo. Treba da prestane da sve vreme provodi u kancelariji. Treba da se lepo obue, naminka i izae. - Mama!

10

- Lejsi, to ti govorim za tvoje dobro. - Molim te, nemoj - Lejsine oi su se napunile suzama. - Sada ne mogu da razgovaram. Zdravo. Spustila je slualicu, ne ekajui odgovor. Znala je da to nije lepo od nje, ali joj to u ovom trenutku nije bilo vano. Ova vest je zaista poslednja kap u prepunoj ai. Svako je naao ljubav osim nje. Svaka ena, ak i Sara Grifit, zna tajne voenja ljubavi. Ona e postati stara usedelica. Za nju vie nema nade. Pomislila je na Kobna i njen prazan krevet, a zatim spustila glavu na radni sto i zaplakala.

II Kolin Kosvel je zaustavio auto na slubenom parkingu svog preduzea. Portir gaje pozdravio i Kolin mu je uzvratio pozdrav. Bio je ve umoran, ali je bilo jo nekoliko poslova koje je morao da obavi pre nego to ode kui. Znao je da se na njegovom radnom stolu nalaze uredno sloene poruke pristigle u toku dana. Koliko on poznaje Lejsi, znao je da se sa leve strane nalaze vanije, a sa desne manje vane poruke. Kada je primio u preduzee, nije ni znao kako e ona biti dragocen slubenik. Radila je posao za dve osobe. Bilo mu je ao to je jutros zaboravio da joj estita roendan pre nego to je otiao. Trebalo je da se seti. Jue mu je Hejzel Saliven dala da potpie roendansku estitku. Meutim, ovaj iznenadni put gaje toliko okupirao da je sasvim zaboravio. Pitao se ta bje Hejzel kupila Lejsi za roendan i da li je ostala kafa i pare torte u drutvenoj prostoriji. Nije veerao i kola bi mu dobro doao. Otiao je pravo u drutvenu prostoriju. Nije ostalo nimalo kafe. Pitao se da li da skuva sebi kafu. Ako se bude zadubio u posao kao stoje imao obiaj, ostae bar tri sata. Cesto se tako dogaalo, naroito u poslednjih nekoliko godina. Otkad gaje Helena napustila, nije imao razloga da ide kui. - Otvorio je friider i ugledao pare kolaa, znao je daje Lejsi to ostavila za njega. Kola bez kafe ne ide, prema tome morae da skuva kafu. Ba kada je hteo da sipa vodu, postao je svestan nekog udnog zvuka.

11

Zastao je i oslunuo. Ponovo gaje zauo, ali nije mogao da ga identifikuje. Priao je vratima i pogledao niz hodnik. Meutim, nita neobino nije video. Ponovo je zauo isti zvuk. Bio je slian jecanju. Namrtio se, jer nije verovao da u sedam sati neko plae na radnom mestu. Jo jednom je paljivo pogledao u dno svakih vrata i ispod vrata Lejsine kancelarije je ugledao svetlost. Jo vie se namrtio i priao njenim vratima. Sada je uo da brie nos. Otvorio je vrata i ugledao Lejsi. - Lejsi! - rekao je nenim i zabrinutim glasom. Nije znao da li je dobro to je uznemirava. Iznenaeno je podigla glavu i irom otvorenih oiju pogledala Kolina. Oi su joj bile crvene, kapci teki, a obrazi vlani od suza. - Koline! Izvinite! - Zbog ega se izvinjavate? - Priao joj je blie. U njegovim plavim oima je videla zabrinutost i zbog toga je osetila da joj se stomak gri. Zato je morao sada da doe? Ovo je njen najgori dan u ivotu. Znala j e da ne izgleda ni najmanje privlano. - Nita. Mora da izgledam kao idiot. On se blago osmehnuo. - Ne budite luckasti! O emu se radi? ta se dogodilo? - Nita! Zaista. Verovatno sam bila napeta. Na njen uas, dve krupne suze su poele da se kotrljaju niz njene obraze. Brzo je stavila ruku na usne da bi sakrila njihovo drhtanje. - Lejsi! Kolin je seo pored nje i zagledao se u nju. Njegova blizina je inila jo nervoznijom i blago je zadrhtala. - Izvinite! - Molim vas, prestanite da se izvinjavate! Nema razloga da se neprestano izvinjavate, jer danas je va roendan. Setio se, bilo je prvo to je Lejsi pomislila. Pokuala je da se osmehne, meutim, ponovo su joj potekle suze i morala je ponovo da ih obrie. Kakva poniavajua situacija. Poelela je da nije doao veeras u kancelariju. Odmahnula je glavom. Bilo bi joj lake da govori kada je ne bi posmatrao . - To nije nita. Zaista. - Glas joj je drhtao.

12

- Mislim da sam tuna to sam navrila tridesetu godinu. - Kolin nije znao koliko ona ima godina. Nikada nije postojao odreen razlog da sazna i sada je bio iznenaen, mada ni sam nije znao da lije mislio daje mlaa ili starija. - To sve objanjava. Da li znate ta vam je sada potrebno? Lejsi je odmahnula glavom. - Pie - odgovorio je. - Vodim vas u kafi. - Ne, nije potrebno - rekla je zbunjeno. - Naravno da jeste. To je deo posla svakog efa kada njegova sekretarica napuni trideset godina. Idemo! - Koline, molim vas. Morala bih da odem kui. Ne mogu ovakva da idem na neko javno mesto. -Kakva? Nemo je pokazala na svoje lice i oi. - U kafiu je polumrak. Idemo! Ne prihvatam negativan odgovor. - Pristala je, jer Kolina jednostavno nije mogla da odbije i bez obzira koliko je sve ovo poniavalo, nije smela da propusti priliku da bar nekoliko trenutaka bude sama s njim. Dok su se vozili liftom, oboje su utali. Lejsi je bila nesigurna i uzbuena. Sem novogodinjih proslava, ona i Kolin nikada nisu bili na nekom drutvenom skupu. elela je da moe bar neega da se seti o emu bi razgovarali. Bilo joj je ao to je plakala. Ulice su bile gotovo prazne. Peice su otili do kafia. Veoma lako su nali slobodan sto. Lejsi je pogledala oko sebe. Atmosfera je bila tiha, ulisu se prigueni zvui muzike, ljudi su tiho razgovarali. Lejsi je prekrstila ruke na krilu, ne znajui ta da kae. Kolin je veoma ljubazan, ali sigurno nema lepo miljenje o njoj. Pogledala je u njega. Naslonio se na naslon stolice i olabavio je kravatu. - Da li se oseate bolje? Klimnula je glavom. - Da, hvala. Sve ovo nije normalno, mislila je. Veoma lako je razgovarala s njim u kancelariji, ali ovo joj je izgledalo kao ljubavni sastanak i ona je bila nesigurna kao i uvek kada bi se nala na veem skupu ljudi. - ta biste eleli da popijete?

13

Oklevala je jer je retko pila alkoholna pia. - Martini - rekla je na kraju. Kohn je naruio burbon i kada je konobarica otila, poeo je da joj postavlja pitanja u vezi sa poslom. Lejsi je bila srena to moe da govori o nee mu neutralnom. Meutim, kada su i tu temu iscrpeli, utali su i ispijah svoja pia. Kohn od ruka nije nita jeo i alkohol gaje inio oputenijim. Posmatrao je Lejsi kako nervozna ispija martini i pitao se ta da kae. Impulsivno je doveo u ovaj kafi, jer je mislio da e je pie umiriti i raspoloiti. Ali sada kada su bih tu, nije znao ta da radi. Najpre je nameravao da sazna staje toliko uznemirilo. Kao i u poslu, tako je i u privatnom ivotu prodirao u sr problema i nalazio nain kako da ga rei. Meutim, gledajui kako Lejsi nervozno pije martini i izbegava njegov pogled, pitao se da li bi njegova elja da mu kae zato je plakala bila neutivo uplitanje u njen ivot. Lejsi je bila veoma zatvorena osoba. Tek sada je shvatio koliko malo zna o njoj. Nije znao ni koji auto vozi, niti da h ikada nosi farmerke i majicu. - Koja kola vozite? - upitao je iznenada. - Molim? - upitala je instinktivno, a zatim se nasmejala'. Nije shvatila da je pie relaksira. - Vozim kamaro"! Zato pitate? Slegnuo je ramenima. - Samo sam radoznao. Iznenada sam shvatio daje udno to to radite za mene ve deset godina, a ja ne znam ak ni koji auto vozite. Otpila je jo jedan gutljaj i osmehnula se. - Ja znam koji auto vi vozite. Bentli. - Vidite, to je ono to sam vam rekao. Vi znate vie o meni, nego ja o vama. Mislim da ste veoma tajanstveni. - Nisam - bunila se, ne primeujui daje nestalo nelagodnosti. - Samo nema nieg zanimljivog u mom ivotu. - Ne verujem u to. -To je istina. - Mnoge stvari mogu da saznam o vama. Recimo, gde ivite? - U kui u Ist Dorelu. Vidite da nema nieg interesantnog. - Ali tek smo na poetku. - Na alost, veoma brzo e doi kraj. - To emo tek da vidimo. - Otpio je gutljaj viskija i zamiljeno se zagledao u nju. Lejsi je nervozno skrenula pogled.

14

- Prvi znaci nervoze. Vi neto krijete. Lejsi se zacrvenela, mislei na bezbroj stvari koje krije, kao to su injenica da ga voli, nelagodnost to nije poeljna, da ima trideset godina i da je jo devica, samoa i sumorna budunost. Popila je svoj martini naiskap i osetila toplotu. Pogledala je Kolina. - Pitam se da li sam ve pij ana. - Ne budite smeni! - Kohn je rukom dao znak konobarici da donese jo jednu turu pia. - Popili ste tek jedno pie. - Veoma retko pijem martini i zbog toga brzo deluje. - Odlino! To znai da u veoma lako saznati ono to vas mui. - Biete razoarani. - O tome u sam da prosudim. Konobarica je donela pie i odnela prazne ae. Kada je popio prvi gutljaj, oseao je da ga pie greje i daje sve oputeni ji, a Lejsin problem gaje veoma interesovao. Pitao se zato je neko kao ona tako tajanstven. Ona mu je izgledala kao obrazac pristojnosti. Nikada je nije video da flertuje sa njegovim bratom Edom koji je flertovao sa svim enama. - S kim ivite? - Molim? - upitala je iznenaeno. -Ponovo unakrsno ispitivanje! -Aha! Uglovi njegovih usana su se iskrivili u osmeh. Lejsi bi odgovorila na hiljadu pitanja samo da joj se jo jednom tako osmehne . - ivim sa majkom i tetkom. - Sa majkom i tetkom? - podigao je obrve. - Rekla sam vam daje moj ivot neinteresantan. - Kako stojite sa mukarcima? - Mukarcima? - ponovila je kao eho. - Znam da niste udati, ali mora da postoji neki prijatelj, verenik ili ljubavnik. ak i samo pominjanje te rei je izazvalo uzbuenje u njoj. Odmah je zamislila krevet i nju i Kolina u njemu. Brzo je pogledala u stranu, da on ne bi primetio o emu razmilja. I sama re ljubavnik je izazvala uzbuenje u usedelici koja udi za seksom.

15

Kolin je primetio daje brzo skrenula pogled i shvatio je da je to razlog njene uznemirenosti. Trebalo je da to odmah shvati. Da li je ljubav ta koja uvek izaziva bol u ljudima? Spustio je ruku na njenu. - Izvinite! To je sigurno razlog zbog kojeg ste plakali, zar ne? Lejsi ga je pogledala pravo u oi, oseajui da su joj se obrazi zarumeneli. - Kako ste pogodih? - ponovo je pogledala u stranu. - Ah, to je oigledno, zar ne? - Oigledno? - ponovio je zbunjeno. Ponovo gaje pogledala. - Da ja, znate... nemam... - zastala je, ne mogavi vie nita da kae. Kolin se nagao napred, elo mu je bilo namrteno i bio je potpuno zbunjen. - ta nemate? - Mukarca! - znala je da su joj obrazi potpuno crveni. - Da li time mislite da vas je mladi ostavio? - Mishm, ja nemam nikakvog mladia i nisam ga nikad ni imala. U tome je moj problem. Ve imam trideset godina i jo uvek nisam spavala sa mukarcem. Nekoliko trenutaka su se netremice gledah i tek onda je Lejsi shvatila ta je rekla i kome, pa je ponovo pocrvenela. Nervozno je uzela au i ponovo popila pie naiskap. Dva pia na prazan stomak! Nije ni udo to govori gluposti. Mora daje ve pijana. Stavila je ruke na obraze. - Izvinite! Ponaam se potpuno nenormalno. - Ne, nemojte tako misliti. Kohn se namrtio. Nije znao ta da kae. Njene reci su ga potpuno iznena dile. Nikada do sada nije razmiljao o Lejsinim ljubavima, ab je mislio da ima bar jednu. Zato Lejsi nije nikada ila u krevet sa nekim mukarcem? Sigurno ne zato stoje edna ih zbog toga to bi joj posle bilo ao. S druge strane, nije mogao da shvati da nije imala prilike. Lejsi nije bila lepa, recimo, kao Helena, ali nije bila ni runa. Bila je samo veoma stidljiva i povuena, ah kada je ovek upozna, shvati daje ona veoma prijatna osoba. Veoma je inteUgentna i otroumna, a s vremena na vreme, kada bi bila veoma oputena, bila je i duhovita. Mislio je da postoje mukarci koji je ele.

16

Pokuao je da se seti kada je poslednji put video Lejsi da razgovara sa nekim mukarcem, ah sem poslovnih razgovora nije mogao da se seti nijedne druge prilike. Nije mogao da se seti da je flertovala sa Bernijem Pajkom ili Erlom Lilandom, koji su bili najvei zavodnici u predueu. Zatvorio je oi i pokuao da se seti Lejsi onakve kakvu je viao u predueu. Uvek je stajala daleko od njega, ak i kada bi joj na papiru neto pokazivao. Ruke su joj esto bile skrtene na grudima. Tako se ponaala prema njemu, koga je poznavala deset godina. Nije mogao ni da zamisli kako bi se ponaala sa nekim strancem. Nekoliko puta je video na ulici. Uvek je ila pognute glave, izbegavajui poglede drugih. ovek bi morao daje zaustavi da bi joj se javio. Nosila je haljine jednostavnog kroja i neupadljivih boja. Oito je da se zatvorila u sebe branei se od mukaraca pre nego to bi moglo da doe do neke romanse. Kolin se namrtio, pitajui se zato je to radila. Lejsi Blejn mu je uvek bila draga kao to mu je draga njegova kona jak na ili stolica za ljuljanje pored kamina u njegovom salonu. Ali sada je ona predstavljala zagonetku, a zagonetke su uvek pobuivale interes u njemu. Lejsine oi su se napunile suzama i potraila je u torbi maramicu. Nee valjda opet poeti da plae. Kolin se sigurno ve pokajao stoje doveo ovamo. Iznenadilo je to to je njegova ruka jo uvek poivala na njenoj. Bilo je tako lepo oseati njegovu snanu ruku na svojoj, oseati njenu toplinu i utehu. - Da li biste eleli da razgovaramo o tome? - upitao je neno. Odmahnula je glavom, ah rei su dole same od sebe. - To je strano, oseam se kao dinosaurus. - Vi svakako niste dinosaurus - rekao je Kolin blago i osmehnuo se. - Mislim da sam jedina ena u Americi koja je toliko naivna. - Nije zloin biti devica. - Izgubila sam tako mnogo od ivota, oseam se praznom i beskorisnom. ivot je proao pored mene. Nikada nisam saznala... Ne znam kako da objasnim. Nije mogla rei Kolinu da ezne za ljubavlju i strau. Njene oi i njeno li ce bi mu sigurno rekli daje on taj za ijom ljubavlju i strau ezne. - Va ivot se nije ugasio.

17

- Zar vi mislite ako to nisam doivela do tridesete, da u kasnije da doivim? Neu biti vie privlana kada ostarim. - Lejsi... - Ne! - odluno je odmahnula glavom. - Hajde da se ne pretvaramo. Ja sam sasvim obina. Sa tim sam se suoila jo pre mnogo godina. Ipak, i obini ljudi ele da dozive neto tako kao to je seks. - Ne postoji razlog zbog kojeg vi to ne moete da doivite. - Oseao se bespomono, a to je bilo novo oseanje za njega. Uvek je znao kako da pomogne ljudima, ali ovog puta zaista nije znao ta da radi, niti ta da kae. Lejsi je prstom prelazila preko vrha ae, a zatim se tuno nasmejala. - Ponekad sam tako oajna da pomislim da odem u neki bar i priem nekom mukarcu, ah se plaim da on ne bi bio zainteresovan za mene i da bih doivela ponienje. - Ne - rekao je Kolin uasnutim glasom. - To ne dolazi... To bi bilo pogreno dodao je blaim glasom. - Nemam mnogo mogunosti - nelagodno mu se osmehnula. - Misbla sam da pitam Bernija Pajka da li eli da spava sa mnom. Jednostavno zbog iskustva. Nita nas ne bi vezivalo. - Berni Pajk! - Kolin je tako glasno izgovorio njegovo ime daje nekoliko ljudi pogledalo u njihovu stranu. Odmah je utiao glas. - Zato ba njega? On je najobinija hulja. - Zato to svi znaju da on spava sa svakim. - Kakva preporuka! - Jeste, ako se plaite da e da vas odbiju. Pored toga, ja ne elim neku duu vezu. elim da neko to uradi i posle toga nee biti neugodnih situacija. - Ako elite da to bude brzo i bez emocionalnog predavanja, trebalo bi da izaberete pravu osobu. - Kolin je ljutito vrteo glavom, a gnev mu se jo uvek video na licu. - To je ludost. Verujte mi, ako budete ili u krevet sa Bernijem Pajkom, neete doiveti ono to biste eleh. To e biti hladan, mehaniki seksualni odnos i nije ono to vi mislite da vam nedostaje. Ne razumem vas. Ako ste eleli takav eksperiment, zato niste pitali nekog koga poznajete i ko vam se dopada? Nekoga ko se lepo ponaa prema vama. Do vraga, zato niste pitah mene?

18

Lejsi je zapanjeno gledala u Kolina. Mislila je daje pijana i da ga nije dobro ula. Nije mogue da joj se Kolin ponudio kao partner za njeno prvo iskustvo u seksu. Meutim, on je mirno gledao u nju. - Vas? - upitala je tihim glasom. - Da, mene. Zato me gledate tako zapanjeno? Seksualno sam potentan, prema tome mogu da posluim vaoj svrsi. Lejsi je i dalje gledala zapanjeno u njega, a zatim je posegnula za piem, ali njena aa je bila prazna. Zatim je uzela Kolinov burbon i otpila dobar gutljaj. - Ali zato? - Zato to ne mogu da podnesem i samu pomisao da se prepustite nekome kao to je Berni Pajk. To bi bilo uasno iskustvo, neto kao silovanje i to ni u kom sluaju ne bi bilo vae upoznavanje sa draima seksa. Popustio je kravatu i ponovo pogledao u nju. - Iskreno reeno, mislim da bi trebalo da saekate mukarca koga volite. To bi bilo najbolje. Ah, ako insistirate na eksperimentu, trebalo bi da pitate nekog kome se dopadate i ko vas potuje, ko e se ponaati prema vama onako kako treba. Na taj nain ete imati lepu uspomenu, a ne neto zbog ega ete se kajati. Lejsi je videla da govori ozbiljno, i da gaje sasvim dobro ula. Kolin Kosvel joj se ponudio da vodi ljubav sa njom, i to je na smrt preplailo. Postoje Lejsi i dalje gledala u njega, Kolin je nastavio: - Ako pored mene izaberete Bernija Pajka, to e za mene biti potpuno ponienje. - Ali ta e biti sa naim poslom nakon svega? - uspela je neto da kae. - To nije problem. Dogovorili smo se da e to biti samo izvesno vreme, a po to smo oboje zreli, ulazimo u to bez lanih nada. Kada se bude zavrilo, jednostavno emo nastaviti kao da se nita nije dogodilo. Obeavam da e to biti kao sa Bernijem Pajkom. To nije bio ni najmanje romantian poziv u Kohnovo srce i krevet, kao to je ona oduvek matala. Njen stari strah je poeo daje hvata. ta e se dogoditi ako Kolina ne bude odbilo njeno neiskustvo i neprivlano telo? ta e se dogoditi ako joj bude toliko lepo da njena ljubav postane jo jaa ibolnija, da postane neizdriva? Moda e ga kasnije jo vie eleti i poniavati sebe trei za njim,

19

Ali uprkos svemu tome, Lejsi nije mogla da ga odbije. Ova ponuda joj je izgledala kao deli raja i nije smela da propusti takvu priliku. - U redu! Prihvatam!

III Lejsi je najpre pogledala u Kolina, a zatim je odmah skrenula pogled. Od straha i uzbuenja srce joj je bre kucalo. Da li je on mislio veeras? Da li e otii u neki hotel i tamo to obaviti? Mishla je da ne moe da se pomeri sa stolice. - Ovaj... Koline, kada... Mislim... Veeras? On je iznenaeno pogledao, a zatim se osmehnuo. - Morate se osloboditi te prozainosti. Ne veeras, to bi bilo suvie brzo. Taj dogaaj mora da bude neto posebno. elim da razmislim o svemu. Sledeih sedmica sam zauzet zbog sluaja ije suenje poinje u etvrtak. Mislim da bi bilo najbolje da to uradimo kada ovaj sluaj bude gotov, kako vam to zvui? Khmnula je glavom, oseajui olakanje. To joj prua mogunost da se navikne na tu ideju i da se pripremi. - Mislim da bi sada bilo najbolje da neto jedemo. Hajdemo u Oliv Garden". - Ne - brzo je rekla Lejsi. Pomislila je na svoje uplakano hce i obian ko stim, koji je nosila na radnom mestu. Ovakva ne moe ii u tako ekskluzivan klub. Kohn je samo utivo pozvao, ah ona je znala da bi njemu bilo neprijatno da sada odu tamo. - Zaista treba da idem kui. Mislim da moja tetka jo uvek dri podgrejanu veeru za mene. - U redu! Rukom je dao znak konobarici da donese raun i rekao joj da pozove taksi. - Taksi mi nije potreban - protivila se Lejsi. - Stanujem svega nekoliko blokova dalje. - Niste u stanju da vozite. - Nisam pijana. - Moda, ali mislim da ne biste bili dovoljno koncentrisani na vonju. Mo gu sutra ujutru doi po...

20

- Ne, nije potrebno - brzo gaje prekinula. - Majka e me dovesti. Kada su platili raun, izali su iz kafia. Kolin je vrsto drao za ruku. U drugim situacijama to bi joj bilo drago, ah sada je znala da on to radi, jer misli da ne moe normalno da hoda. - I sami znate da sam popila samo dva pia. - Znam, ali se pitam da li je to dovoljno da sutra poalite zbog toga. Moda ete se pokajati zbog onog to ste mi ispriali i zbog onog na ta ste pristali. - Ne povlaim ono to sam rekla -rekla je tvrdoglavo i isturila bradu. -Ono to sam mislila, to sam i rekla. Meutim, - pogledala je u stranu - razumeu vas ako se vi pokajete zbog onog to ste rekli i budete sutra drugaije mislili. Neu biti povreena. Stigao je taksi, ali Kolin kao da ga nije ni primetio. Blago je uhvatio Lejsi za bradu i zagledao se u njene oi. - Niti u se pokajati, niti u se predomisliti. Trebalo bi da me poznajete dovoljno dugo da znate da ne menjam brzo miljenje. Ali u vama pruiti pri liku da se predomislite. - Neu se predomisliti. - U redu! Onda, videemo se ujutru. Otvorio je vrata taksija i zatvorio je vrata kada je ula, a onda se obratio vozau. - Gospoica e vam rei adresu. Laku no, Lejsi! - Laku no! Kada je taksi otiao, Kolin je stavio ruke u depove i preao pustu ulicu. Razmiljao je da li sam da ode u Oliv Garden". Skoro daje poznavao sve k oji su tamo dolazili na veeru i sigurno bi ga neko pozvao da sedne za njihov sto. Meutim, njemu veeras nije bilo do razgovora. Kupio je hamburger i vratio se u kancelariju. Kakav razvoj dogaaja, pomislio je. Ni u snu nije pomislio da se ovo moglo dog oditi kada je veeras ulazio u kancelariju. Iznenada je bio veoma usamljen. Jo uvek nije preboleo Helenu i pitao se da h e je ikada preboleti. Otkad gaje Helena napustila, mnogo noi je proveo u svojoj kancelariji. Radio je sve dok nije zaspao na radnom stolu. Nije mogao da ode i suoi se sa praznim domom i irokim hladnim krevetom. Obino bi se probudio pre nego to bi iko doao na posao i onda otiao kui da se istuira, obrije i

21

presvue, a onda bi se vratio na posao. Ipak, nekoliko puta je Lejsi dola rano na posao i zatekla ga usnulog u kancelariji. Skoro da nije mogao da poveruje da su on i njegova najsposobnija sekretarica proveli vee, razgovarajui o njenom ivotu bez ljubavi. Jo mu je tee bilo da shvati da e joj on pokazati sve ari seksa. Zavrteo je glavom i prekrstio ruke. To uopte ne lii na njega. To vie lii na njegovog brata Bernija. Berni je bio taj koji se tako ponaao, plejboj koji je osvajao ene. Ah ne on, Kolin Kosvel. On je bio suvie ozbiljan i krut za tako neto, rekla bi Helena. Uvek je radio prave stvari na pravom mestu. On je sin koji je preuzeo tradiciju porodinih poslova i koji je vodio preduzee. Oenio se devojkomkoju je oboavao i za koju su svi govorili daje divna prilika za njega. U toku osam godina, koliko su bili u braku, nijednom joj nije bio neveran. Davao je sve od sebe u svakom sluaju koji je imao i nikada nije izbegavao odgovornost. Oblaio se dobro, govorio je pravimo, izgledao je sjajno i bio je jedan od najboljih pravnih zastupnika u dravi. Bio je primer dobrog sina iz dobre porodice. Nije bio od one vrste ljudi koji bi neto ovako uradili. Ali otkad se razveo, uradio je mnogo luckastih stvari. Pre dve godine nije mogao da zamish da vodi ljubav sa enom prema kojoj nije oseao strast, ve samo potovanje. Ali onda mu je Helena rekla da ve est meseci ima ljubavnika i da eh za njega da se uda, a da se od Kolina razvede. Kolinova sigurnost u sopstvenu seksualnu potenciju je bila poljuljana. Odmah posle razvoda se toliko predao poslu da gotovo nije viao ni prijatelje, ni roake. Meutim, posle izvesnog vremena je poeo da vodi ljubav sa e nama prema kojima nije oseao nita, sem fizike privlanosti. Lejsi kae da Berni Pajk ima reputaciju da spava sa mnogo ena. Ni on, Kolin Kosvel, nije bol ji. Ali u poslednjih nekoliko meseci njegov seksualni ivot se smirio. Vie nije spavao sa mnogo ena, ali je za njega to i dalje bila samo fizika strast, a ne voenje ljubavi. Ista potreba kao i hrana kada je gladan ili san kada je iscrpljen. Nijednaena nije imala posebno znaenje za njega i zato jedna od njih ne bi bila Lejsi. Posle deset godina zajednikog rada, prema njoj je oseao neto vie nego prema enama sa kojima je ranije spavao.

22

To to njoj ini, nije veliki napor za njega, niti neka posebna usluga. Ve je unapred znao kako i ta treba da radi, uprkos tome to nita nije oseao. Lejsi nije toliko neprivlana devojka kao to misli. Znao je da veoma pati zbog toga, da joj nedostaje najvea tajna ivota i da e joj on pomoi da tu tajnu sazna. Na taj nain moe da joj uzvrati pomo koju je ona njemu pruila kada mu je bilo najtee, kada ga je Helena ostavila. Nekoliko puta gaje zatekla usnulog u kancelariji i onda bi ga neno probudila i rekla mu da ide kui i da se obrije. Pravila se da ne primeuje njegove iznenadne bezrazlone izlive ljutnje i greke koje je inio kada je bio iscrpljen i vesto gaje krila od svih koji su ga traili. Ali najvie mu je pomogla jedne veeri kada su ostali da due rade zajedno i kada je iznenada ula u njegovu kancelariju i nala ga kako saaljeva sam sebe, jer je jo uvek patio zbog toga to ga je Helena ostavila. Prila mu j e i pitala ga da h mu moe pomoi. Onda joj je on sve ispriao. 0 bolu koji je oseao i praznini i tuzi koja mu je bila u srcu. Lejsi gaje strpljivo sluala. Nijednom ga nije prekinula, niti je postavila ijedno pitanje. Nije mu drala pridike kao njegova majka, ve gaje pustila da joj kae sve to mu je na srcu. Kada joj je sve ispriao, osetio je neobino olakanje i mir. Zbog svega toga to je uinila te veeri za njega, on joj sada moe uzvratiti uslugu. Ponovo je seo, razmiljajui kako bi bilo najbolje da sve to izvede. Mora sve paljivo da isplanira, jer je neobino vano da sve bude dobro. Ne srne da bude nieg mehanikog u uvoenju Lejsi u tajne seksa. Naravno da meu njima nema ljubavi, ali on mora da uini sve da ovaj doivljaj bude neto naroito lepo za nju. On je to jednom uradio sa mnogo ljubavi i znao je koliko je nenosti i topline potrebno da bi to bio lep doivljaj. Prvi problem je bio gde bi bilo najbolje da to urade. Motel je bio suvie trivijalan, a njegov stan, ili njena kua su bih suvie intimni. Pored toga, ona je ivela sa svojom majkom i tetkom, a to znai da njena kua nije dolazila u obzir. Iznenada se osmehnuo, jer se setio idealnog mesta. Otii e u njegovu vi kendicu u brdima. Vikendica je bila daleko, a bilo je to i romantino mesto. U okolini je bilo mnogo zelenila i pruao se predivan pogled na vrhove planina.

23

Poto je tek poetak prolea, jo uvek je hladno, a to znai da e upaliti vatru u kaminu. Polako e ispijati pie i voditi ljubav pored kamina u kome pucketa vatra. Osetio je da mu je toplo od same pomisli na sve to. Nijednu enu nije vodio tamo. Helena nije elela da ide, a on sam nije eleo da vodi nijednu drugu. Meutim, sada mu se inilo da je vikendica izvanredno mesto za neto ovakvo. Mogu ceo vikend da provedu tamo i da vode ljubav ne samo jednom. Na taj nain e Lejsi zaista da sazna i oseti prave ari seksa. Pozvae oveka koji se brinuo za vikendicu i rei e mu da je oisti i sredi za odreeni vikend. Iznenada je osetio zadovoljstvo zbog ovih planova. Na ovako neto nije godinama mislio i sada se zaista radovao tome. * Sledeeg jutra, Lejsi je sa blagom glavoboljom dola na posao. Pored to ga, bila je veoma nervozna. Tog jutra se probudila kasnije nego obino. Po digla je kosu na uobiajen nain i zagledala se u svoj odraz u ogledalu. Njen izgled joj se nije nimalo dopao i pitala se kako je Kolin uopte mogao da pomisli na to da vodi ljubav sa njom. Sino je bila veoma iznenaena onim to joj je Kolin predloio i nije mogla da taj predlog objektivno sagleda. Meutim, sada joj je sve izgledalo nemogue. Za vreme doruka njena majka je bila veoma uzbuena zbog toga to je Lejsi sino bila u kafiu, a tetka Mejvis je izraavala svoje nezadovoljstvo zbog toga to je Lejsi dola taksijem kui i to je mirisala na alkohol. ta bi tek rekla da zna da e provesti no sa mukarcem? Moda nee biti ni no. Moda e to biti brz seksualni odnos, a moda nee doi ni do toga. Moda je Kolin shvatio, ovog jutra kada se probudio, da je sino govorio besmislice i da se danas predomislio. Ne sme da se nada da e njeni snovi postati java. Dok je majka vozila na posao, Lejsi je postajala sve nervoznija. Mislila je da nee imati dovoljno snage da se ovog jutra suoi sa Kolinom zbog svega to mu je sino rekla. Najvee ponienje e doiveti kada je on bude pozvao u svoju kancelariju da joj objasni, naravno na nean nain, da ono to joj je sino predloio, nee moi da se ostvari. Morae da se nonalantno osmehne i da mu kae da ona to

24

i nije shvatila ozbiljno. Nije bila sigurna da e imati dovoljno snage da sve to uradi. Kada je stigla do svoje kancelarije, kolena su joj drhtala. Bojaljivo je po gledala prema vratima Kolinove kancelarije i sa olakanjem konstatovala da jo uvek nije doao. im je ula u svoju kancelariju, odmah je pogledala Kolinov raspored za taj dan. Videla je da tog jutra ima razgovor sa svojim klijentom, a zatim je morao da ide u sudnicu. Moda se nee ni sresti ovog jutra. Ukljuila je kompjuter i poela da kuca izdiktirani tekst. Ni sama nije znala koliko je dugo radila, kada joj se uinilo daje ula da su se vrat a njene Kancelarije zatvorila. Odluila je da zavri reenicu i tek onda vidi da li joj se to uinilo ili ne. Kada je podigla pogled ugledala je Kolina kako stoji naslonjen na vrata i posmatra je. -Koline! Izvinite, bila sam koncentrisana na posao, pa vas nisam primetila. - Znam. Zbog toga svi pokuavaju da vas ukradu od mene. - Molim? - Polovina rukovodeeg kadra u naem preduzeu pokuava da me ubedi da vas pozajmim ili da se zauvek odreknem od vas. - Nisam znala. - Upravo sam se vratio iz sudnice. - Spustio je fasciklu na njen sto. - Moete da zavrite s ovim. Nastala je kratka neprijatna pauza, a zatim je Kolin brzo dodao: - Ovaj... Da li hoete da doete u moju kancelariju? eleo bih da vam neto kaem. - Naravno. Uspela je da se osmehne, mada je osetila daje srce prestalo da joj kuca. Doao je trenutak da joj kae da se predomislio. Uloila je ogroman napor da ustane i odgurne stohcu. Nije elela da ode u Kolinovu kancelariju i da joj on kae novosti. Meutim, Kolin je stajao i strpljivo ekao da ona ustane i da zajedno pou. Kada je Kohn zatvorio vrata svoje kancelarije, Lejsi je veoma intenzivno gledala u jednu sliku okaenu na zid. Kolin se nakaljao i seo za svoj radni sto. Ni sam nije znao kako da pone. Sve vreme puta od sadnice do kancelarije je grozniavo razmiljao kako da formulie ono to eli da joj kae.

25

Pitao se kako e Lejsi reagovati. Mislio je da e biti uasnuta zbog onog to mu je rekla sino, da se predomislila i da odustaje od njihovog sinonog dogovora. On bi to rado prihvatio, jer je ta ideja zaista udna. I on sam je bio pomalo rezervisan prema svemu tome, od trenutka kada se probudio. Ipak, bilo bi mu ao da se ne ostvare oni planovi koje je sino smislio, jer je ve pozvao oveka koji se brine za njegovu vikendicu i rekao mu da je malo sredi i provetri. Otiao je u njenu kancelariju da joj kae o svojim planovima i daje pita da li se predomislila. Meutim, kada je video zadubljenu u posao, odjednom mu je bilo neprijatno. Pozvao je u svoju kancelariju da bi dobio u vremenu, ari sada je bio jo nesigurniji. Lejsi je gledala u sliku i on je pogledao u sliku takoe, ali nije primetio nita znaajno. Pogledao je Lejsi i njeno telo. Pretpostavljao je da ima dobru figuru ispod jednostavne haljine. Bila je vitka i imala je duge noge. Meutim, uinilo mu se da ima male grudi. Haljina je bila dovoljno iroka da nije mogao da vidi njihovu veliinu. Pitao se kako izgleda bez odee. Zato ranije nije zapazio njenu figuru? Jo jednom se nakaljao. - Ovaj... Kada sam se sino vratio u kancelariju, razmiljao sam o naem dogovoru. Lejsi je zaustavila dah. Sada e joj rei. - I... ovaj... - Zastao je. Kako to da ne moe da nae prave rei i izrazi ono to eli? Meutim, njegov pogled je neprestano poivao na njenom telu. Mislio je kako nikada do sada nije gledao u Lejsi kao u enu. Bilo mu je veoma neprijatno, jer je poznaje ve deset godina, a kao daje tek sada upoznao. Pitao se koja je boja njenih oiju. Meutim, nije mogao da ih vidi, jer je nosila naoare. Pokuao je da se seti ta je poeo da govori. Lejsini nervi su bili veoma napeti. Ova tiina je jo vie iritirala. To nije vie mogla da podnese i zbog toga je brzo rekla: - U redu je! Ne morate da razmiljate toliko dugo o najutivijem nainu na koji biste mi to rekli. Kolinove obrve su se znaajno podigle, arije ona govorila veoma brzo i on nije mogao daje prekine.

26

- Razumem vas. Verovatno ste shvatili da je... Mislim... To nemogue. Sigurna sam da elite da kaete da ste se predomislili i naravno, uopte vas ne krivim. To je... Mislim, verovatno smo oboje malo vie popili sino. - O emu vi to govorite? - Da neu biti ni iznenaena ni ljuta ako kaete da od naeg dogovora nee biti nita. - Nisam ni mislio to da kaem. Ona se okrenula i iznenaeno ga pogledala. - Zar zaista niste to hteli da kaete? Odmahnuo je glavom. - Ne, ukoliko vi to ne elite. Da li ste se vi pokajali zbog onog to smo se dogovorili? - Nisam. - Nisam ni ja. Lejsi nije mogla da poveruje svojim uima. Nije smela da dozvoh da on primeti koliko je srena zbog ovakvog ishoda. Takoe ne sme da mu dozvoli da primeti da je ona zaljubljena u njega. Najbolje je da bude uzdrana. - Dobro, onda... Mislim... Mi smo... - Da, teko je nai prave rei za to, zar ne? Zbog toga sam i ja mucao. - Razumem. Ja sam mislila da ste pokuavali da pronaete prave rei da mi na utiv nain kaete da ste se predomislili. - Nisam. Pokuavao sam da vam kaem ta sam planirao. Mislio sam da bi mogli da odemo u moju vikendicu u planine i tamo provedemo vikend. Kako vam to zvui? Boanstveno, pomislila je Lejsi. Ceo vikend e biti sa Kolinom. Nije se usuivala ni da mata o tome. - Ovaj... To je veoma lepo... Mislim, zvui odlino. Voleo bi da je pokazala malo vie oduevljenja. Pitao se da li se raduje njegovoj ideji ili to prima kao neto neophodno, da bi dola do onog to eli. Meutim, kada je malo paljivije pogledao, video je da joj oi sjaje i da su joj se obrazi zarumeneli. Na usnama joj je titrao osmeh. Lejsi je bila toliko skromna da nije smela ni uzbuenje da pokae. S druge strane, moda on eli da to bude neto vie od samog eksperimenta. - Mislio sam da to bude prvi vikend posle ovog sluaja. Suenje poinje sutra i verovatno e trajati dve nedelje. - To mi odgovara. - To je sve to sam eleo da vam kaem. Da li ima nekih poruka za mene?

27

- Naravno. Lejsi je pokazala uredno sloene papke na stolu i onda su se oboje nasmejali. Odmah se vratila u svoju kancelariju, jer je bila toliko uzbuena da vie nije mogla da glumi ravnodunost. Korin se nije predomislio! Zaista je mislio ono stoje rekao! Doivee dva dana ljubavi sa njim. Dan je iznenada postao lep i sve joj se inilo divnim. Tog dana je Lejsi napustila posao ranije nego ikad u ovih deset godina. Odmah je otila u svoju sobu i otvorila ormar. Mora da spremi garderobu za vikend sa Kobnom. I ranije je znala, a sada je samo konstatovala, da u njenoj garderobi nema niega to bi odgovaralo za tu posebnu priliku. Bilo joj je potrebno neto posebno, a sva njena garderoba je bila obina. Nema nieg romantinog. Naravno da njihov odnos nije romantian, ali bar neka se ona trudi da tako izgleda. Kolin nije zaljubljen u nju i moda e mu to biti potrebno da se uzbudi da bi vodio ljubav s njom. Uostalom, on sve ovo radi zato to je ljubazan. Prema tome, njen zadatak je da izgleda to je mogue privlanije. Lejsi nije elela nita napadno, niti je elela da izgleda seksi. elela je da obue neto to joj lepo stoji i to e najvie istai lepe stvari na njoj. Naravno, u njenoj garderobi nema niega ni nalik tome. Onda se setila Vivijen. Njih dve su bile skoro iste visine i slinih proporcija, samo njihovi stilovi oblaenja su bili potpuno razliiti. Vivijen je uvek nosila modernu odeu. Mogla bi da joj pozajmi neto za ovu priliku. Vivijen je jo ranije pokuavala da je ubedi da se obue moderno, ali je Lejsi odbijala da to uradi. Sada e joj pomoi da odabere najadekvatniju odeu za ovaj vikend. Odmah je otila kod nje. - Lejsi! - rekla je Vivijen iznenaena to je vidi. - Izvoli, ui. Kada su sele na sofu, Vivijen je ponudila piem. - Ne bih nita, hvala. - ta te dovodi ovamo? I to ovakc' rano! - Odmah u ti rei zato sam dola.-Najpre bih elela neto da te zamolim. - Izvoli. - Da li bi mogla da mi pozajmi neto od svoje odee?

28

- Ti se ali? - uzviknula je Vivijen: Lejsi je odmahnula glavom. - Naravno da u da ti pozajmim sve to eli. Zar nisam milion puta pokuala da te ubedim da obue neto moje? Idemo da pregledamo moju garderobu. Otile su i otvorile nekoliko ormara. - Kakvu bi garderobu izabrala? - Neto jednostavno, a ipak moderno. Pantalone i bluzu ili farmerke, ali ne kao moje. Neto... Zna ve. - Znam. Neto atraktivno. -Da. - Za kakvu priliku ti je potrebna garderoba? - Idem u vikendicu u planinu. - Zaista? - Vivijen je bila veoma radoznala. - Onda ti ne treba nita sem starih farmerki. Da li ide sa nekim mukarcem? Lejsi je klimnula glavom. Trebalo je da zna da e Vivijen odmah da pogodi zato joj je potrebna atraktivna odea. - Sa kime? Da li ga poznajem? - Lejsi je oklevala. Uvek je Vivijen poveravala svoje tajne, ali sada nije elela da joj kae da ide sa Kobnom, jer bi ona to pogreno protumaila. - Hajde, reci mi. Ne zaboravi daje ovo Vivijen koja zna sve o tebi. - To nije ono to ti misli, ali idem sa Kolinom Kosvelom. - Kolinom Kosvelom! - uzviknula je Vivijen. - Nemoj mi rei da idete u vikendicu da biste radili na nekom sudskom sluaju. Prila je Lejsi i povela je prema sofi. Kada su sele, odmah je rekla: - elim sve da ujem. - To nije... Mi nismo... To je neto veoma neobino. - Zato i ehm da znam. Kakvo se udo dogodilo? Jue si bila oajna to si napunila trideset godina i to si sama, a danas mi govori da e provesti vi kend sa Kolinom Kosvelom. - Jue sam poela da plaem u kancelariji. To je zaista bilo glupo sa moje strane. Telefonirala mi je mama i rekla mi da se jedna poznanica udaje i kada sam spustila slualicu, poela sam da plaem. - Lejsi, zasta mi je ao! - Kolin se vratio u kancelariju i video je da plaem. Bio je veoma ljubazan, kao i uvek i odveo me u kafi na pie da bi me razveselio. - To je zaista novost.

29

- Popila sam nekoliko pia i zbog toga sam se glupo ponaala. Kolin je eleo da zna zbog ega sam plakala i ja sam mu rekla da sam nesrena to sam napunila tridesetu godinu i to sam jo uvek devica. Lejsi je skrenula pogled. - I? - radoznalo je upitala Vivijen. - I... on se ponudio... - Da te uputi u tajne seksa, zar ne? - Da, tako neto. I zbog toga idemo u njegovu vikendicu. - Kako si mogla da kae da to nije ono to sam ja mislila? Ja sam ba to mislila. - Ah to nije nita romantino ih neto u tom smislu. - Kako nije romantino! ta bi drugo mogao da bude randevu sa ovekom tvojih snova u usamljenoj vikendici? - Mislim, on nije zainteresovan za mene. - ovek eli da te odvede u svoju vikendicu i da vodi ljubav sa tobom, a ti kae da nije zainteresovan za tebe! Kako ti to zamilja? - On mi ini uslugu, zbog toga to je ljubazan. - Ma, hajde! Poznajem mnogo mukaraca koji su takvi. - Zaista! Misbm da nikada nije o meni mislio kao o seksualno privlanoj osobi. Bilo mu je ao i ponudio se da bude... - rtveno jagnje - dovrila je Vivijen. - Nikada ne bih ni pomislila za Kolina Kosvela. -Vivijen! - Ne kritikujem Kolina Kosvela, ve pokuavam da ti ukaem da na sve to gleda iz drugog ugla. Nijedan mukarac se ne bi iz saaljenja ponudio da vodi ljubav sa tobom. Postoji neto u tebi to ga privlai. - Lejsi je htela da je prekine, ali Vivijen nije dozvolila. - Ali on sam to jo nije shvatio. - Zar time eli da mi kae da me Kolin eli, ali jo to nije shvatio? - Lejsin glas je bio skeptian. - Govorim ti da gaji izvesna oseanja prema tebi, ah jo uvek toga nije svestan, zato to gaje Helena duboko razoarala. Njegova oseanja prema tebi su dovoljno jaka da moe da ga uzbudi. Ne bi on iao sa tobom u krevet da ga na neki nain ne privlai. - Ne elim da svoje nade gradim na takvoj osnovi.

30

- Ti nikada ne gaji nikakve nade, a trebalo bi. Kolin Kosvel te ne saaljeva ni pola koliko ti saaljeva samu sebe. - To nije istina! - Zar zaista nije? Zato onda ne pokua? Dobila si najveu ansu u ivotu, a ti sedi i govori mi kako to njemu ne znai nita. Ti bi mogla to da promeni. Ceo vikend ete biti zajedno, i to potpuno sami i vodiete ljubav. To znai da ete deliti neto to moe da promeni va odnos. To je tvoja ansa da mu pokae da moe da bude privlana. Nateraj ga da to primeti. - Kako treba to da uradim? - Ve si nainila prvi korak. Dola si kod mene da promeni garderobu. Kao drugo, mogla bi da se oslobodi naoara. Oi su ti najlepi deo lica i trebalo bi da ih istakne. Pozajmicu ti i minku, tako da e jo vie istai boju i oblik tvojih oiju. -Ali... - Ali ta? Vie nisi tinejderka i trebalo bi da prestane da slua sve ono to moja majka govori. Sada si odrasla i potpu no sposobna da nosi kontaktna soiva. Seti se koliko si ih elela kada si bila mlaa. - Da, jesam. Setila se koliko puta je plakala to nije mogla da nabavi kontaktna soiva, jer je tetka Mejvis rekla da su veoma skupa. - Meutim, sada kad sam odrasla, navikla sam se na naoare. Bie mi neobino bez njih. - Misli da je to prilika da se sakrije iza njih, kao to je ta odea prilika da sakrije obline svog tela. Nemoj samo da kae da su suvie skupa. - Da, mogu da ih kupim. - Onda ih kupi. Lejsi je zamiljeno gledala u svoje ruke. Znala je da e se Kolinu vie dopasti bez naoara, ali nekako je ta ideja da vie ne nosi naoare plaila. Kada je Kolin bude poljubio, osetila je da joj je toplo i od same pomisli na to, njene naoari e smetati. Zbog toga ih se mora osloboditi. - Sutra u da telefoniram doktoru. - Odlino! Mislim da bi trebalo i kosu da skrati. Tvoje lice je duguljasto i zbog toga bi trebalo da ima drugaiju frizuru. - Ne, neu da se iam.

31

- Zbog ega? - Volim svoju dugu kosu. - Zato? Moda zbog toga to je to uvek nerviralo mamu. Mishm daje to bio jedan oblik tvog inata. Mislim da nema smisla da ti kosa bude duga samo zbog toga to mama to ne voli. - Nije zbog toga. - Zbog ega onda? - Ne elim da uradim neto to bi bilo upadljivo. - Bie upadljivo lepa, nita vie. - Ja mislim da e to izgledati kao da elim da privuem panju na sebe, ah se nita drugo nee videti sem da sam veoma obina. - Ne priaj besmislice. - Ne, to zaista ne mogu. - U redu! Hajde da odaberemo garderobu. Nateraemo Kolina da vidi koliko si privlana.

IV Vivijen je poela da vadi pantalone i bluze pastelnih boja. - Kako je sve ovo lepo! - rekla je oduevljeno Lejsi. - Ah, da li zaista misli... - Ova boja e ti veoma lepo pristajati. Ne znam zato insistira na tome da nosi tamne boje. Pogledaj kako ti ovo lepo pristaje. Vivijen je prislonila demper svetlo-plave boje pored Lejsinog lica i ona je morala da prizna da demper daje posebnu boju njenom licu. - Mislim da bi trebalo da ponese oba ova dempera. Sada probaj ove pantalone. Ponesi ove dve bluze, ova dva dempera, ovih troje pantalona... - Vivijen, molim te! Biu samo dva dana u vikendici. Neu da nosim tvoju celokupnu garderobu. - Mislim da e to biti dovoljno - Vivijen se nije obazirala na Lejsine primedbe. - Sada da pogledamo haljine. - Haljine mi nisu potrebne! Mi idemo u vikendicu koja se nalazi u planini. - Svakako, ali do tada ima dve nedelje.

32

Vivijen je nekoliko trenutaka gledala u svoju garderobu, a onda izvukla tirkizni kostim. - Kako ti se ovo dopada? Mislim da e veoma lepo izgledati u njemu u svojoj kancelariji. - To ne dolazi u obzir! Neu tvoju odeu da nosim u kancelariji. elim lepo da izgledam onog vikenda kada budem s Kolinom, jer ne elim da ga moj izgled odbija. Neu da pomisli da hou da ga zavedem na radnom mestu. Njegova ponuda je velikoduna, ali ne elim da pomisli da trim za njim. - Mukarac kao to je Kolin Kosvel se nee uplaiti da tri za njim, samo zato to si poela lepo da se oblai. Mislim da e mu biti drago kad primeti da si poela da se menja. - Ne dolazi u obzir. Vivijen je izvukla jednu svilenu bluzu i pokazala je Lejsi. - Pogledaj ovo: - Predivna je - rekla je oduevljeno Lejsi. - Ali ne postoji nijedan razlog daje uzmem. U vikendici mi nee bita potrebno neto tako elegantno. Vivijen je uzdahnula i vratila bluzu na svoje mesto. - U redu! Ako si toliko tvrdoglava... Lejsi je poela da skuplja stvari koje je uzela od Vivijen. - Hvala ti za ovo. Ne moe ni da zamisli koliko si mi pomogla. - Nismo jo gotove. Treba da izabere cipele. - Imam cipele. - Ah tvoje cipele ne idu uz ovu garderobu. Vivijen je izvadila nekoliko pari cipela. - Sada nakit koji odgovara uz sve to. Lejsi je htela da protestuje, ali kada je videla kako nakit lepo odgovara uz sve stoje uzela, odustala je. - Obeaj mi neto! - rekla je Vivijen iznenada. - ta? - Da e kupiti izazovno ensko rublje. Lejsi se zamislila. 0 tome nije uopte razmiljala, ah sada je shvatila daje i to isto tako vano, kao i spoljni izgled. - Obeavam. - Kupi svilu i ipku. - U redu! U redu. Obeavam.

33

- Odlina. - Vivijen je prila i zagrlila je. - Tako sam srena zbog tebe. - Hvala. I ja sam srena. * Sledeeg dana Lejsi je otila kod onog lekara i saznala da e kontaktna soiva dobiti za nekoliko dana. To joj se veoma dopalo, jer joj je prualo priliku da se navikne na njih pre nego to odu u vikendicu. Sledee dve i po nedelje su prole brzo. Kobna je veoma malo viala i to samo posle podne, jer je sve vreme bio u sudnici. Pri tim susretima su malo razgovarali i to samo u vezi sa poslom. Lejsi je neprestano misblana vreme koje e provesti zajedno. Zamil jala ga je kako sedi pored nje, lei pored nje. U tim trenucima bi zadrhtala i prisilja vala sebe da ne razmilja toliko o tome. Uvee kada bi legla u krevet, mislila je na to kako e njih dvoje da vode ljubav. Pitala se kako Kolin izgleda nag. Kada je dobila kontaktna soiva, neprestano je sebe posmatrala u ogle dalu, da bi se navikla na svoj novi izgled. inilo joj se da joj oi izgledaju krupnije, ali je govorila sebi da se to njoj samo ini. Kolin ak nije ni primetila da vie ne nosi naoare. Poslednje to je ostalo da uradi je da kupi atraktivan donji ve i da odabere kontraceptivno sredstvo. To joj je najtee padalo. Najpre je mislila da uopte i ne ide kod ginekologa. Moda nee odmah ostati u drugom stanju, mislila je, Meutim, ubedila je sebe da mora da ide i otila je. * Sluaj je zavren u utorak i ostala je samo jo odluka porote i presuda. Ko hn se vratio u kancelariju veoma iscrpljen i znala je da ne moe da odahne dok porota ne donese odluku. Otiao je u svoju kancelariju, a zatim je otiao kui. Ni sledeeg dana nije dolazio u kancelariju. Lejsi je znala daje sve vreme u sudnici i da eka presudu. Vratila se sa pauze za ruak i ba je kucala jedno poslovno pismo kada je visok, crnokos mukarac uao u njenu kancelariju. - Zdravo, devojice! Kako si? - Ed - rekla je Lejsi oduevljeno. Ed Kosvel je uvek jako delovao na nju. Dobro sam. Kako si ti?

34

Slegnuo je ramenima i seo prekoputa Lejsi. - Vidim da gazda nije u svojoj kancelariji. Lejsi je odmahnula glavom. - U sudnici je. eka presudu. - Da li e se vratiti u kancelariju? - Hoe. Samo ne znam da li za nekoliko minuta ih asova. - Onda u ostati da ga ekam. Bie mi zanimljivo da razgovaram sa tobom, mada znam da e mi Kolin opet drati pridike. - Zar si opet u nevolji? - Tano. Lejsi se nasmejala. Ako je Kolin bio savreni sin, onda je Ed Kosvel, nje gov najmlai brat, bio crna ovca u porodici. Volter Kosvel je bio srednji sin porodice Kosvel i neprijatno je iznenadio porodicu kada je odluio da se ne pridrui oevoj firmi, ve da radi u dravnom tuilatvu. Ed je uivao da se zabavlja. Rad ga uopte nije interesovao. Odustao je od fakulteta posle prvog semestra. Uivao je da plovi okeanom i da putuje. Lejsi nikada nije mogla da zamisli da bude zaljubljena u Eda, kao to je bila zaljubljena u Kolina, ah je Ed bio veoma armantan i bilo je lepo biti u njegovom drutvu. Ed je nekoliko trenutaka paljivo posmatrao i onda je upitao: - Ti vie ne nosi naoare, zar ne? Lejsi je odmahnula glavom. Ne nosi ih ve celu nedelju dana, ali Kohn to jo uvek nije primetio. - Dobila sam kontaktna soiva. - Sada lepe izgleda. Iza naoara si krila veoma lepe oi. - Hvala. U tom trenutku su zauli uurbane korake. Ed i Lejsi su izmenjali upitne poglede i u tom trenutku je Kohn uao u Lejsinu kancelariju. - Lejsi! - rekao je uzbuenim glasom, a tek onda primetio svog brata. Zdravo, Ede. - Pribliio se Lejsinom radnom stolu. - Lejsi, dobih smo sluaj. Dobili smo odtetu od 15 hiljada dolara, svaki cent to sam traio. - Koline, to je divna vest. - To je neverovatno! Nisam ni mislio da e porota toliko biti na naoj strani. Hajde da to proslavimo - okrenuo se prema Edu. - ta ti kae, Ede? Da li bi eleo da izae s nama na veeru?

35

- Svakako. -I ti ide s nama, Lejsi. Moj klijent i njegova ena za nekoliko minuta stiu i idemo na veeru. U drugim sluajevima Lejsi bi odbila poziv, jer je mislila daje Kolin zove samo iz utivosti. Meutim, sada je ponelo uzbuenje i odmah je odgovorila: - Da, volela bih. - Odlino! Iskljui kompjuter, uzmi svoje stvari i kreemo. U rekordnom vremenu Lejsi je sklonila sve stvari sa svog stola, oeljala kosu i stavila ru. Kolin i Ed su odmah otili u Kolinovu kancelariju. Njih dvo jica su se uskoro pojavili i svi zajedno su se uputih na dogovoreno mesto. Za vreme veere vodio se veoma iv i veseo razgovor. Lejsi je ushieno gle dala Kohna. Ovako srenog i veselog ga nije videla otkad se razveo. Hrana je bila ukusna, ah ona to nije ni primetila. Nije primeivala nita sem Kolina i njegovih sluajnih dodira. Lejsi je osetila tugu kada se veera zavrna i kada su krenuli kui. Kolin je vratio na parking preduzea. - Gde je tvoj auto? - Mogu ovde da izaem. - Gluposti! Odveu te do tvog auta. Gde se nalazi? - U drugom redu. Veoma je eleo da vidi njen auto. Od trenutka kada je video koliko malo zna o njoj trudio se da dozna to vie. Meutim, ono to je bilo najneobinije je to to je Lejsi za vreme suenja bila sve vreme prisutna u njegovim mislima. Nikada do sada nije imao problema sa koncentracijom za vreme suenja. Obino je posao okupirao svu njegovu panju, ali ovog puta neprestano je mislio na vikend koji e provesti sa Lejsi u vikendici. To je glupo, mislio je. Zato mu je taj vikend toliko vaan? Ali, njoj je to prvo seksualno iskustvo i zbog toga se toliko trudio da sve bude u najboljem redu. Zbog svega toga je imao problema s koncentracijom za vreme suenja i sada je osetio ogromno olakanje kada se sve zavrilo. Sada je mirno mogao da se posveti planovima u vezi sa vikendom. - Evo ga. Kolin je zaustavio auto i pogledao u pravcu koji mu je Lejsi pokazala. - To je tvoj auto! - uzviknuo je iznenaeno.

36

To je bio sportski auto, ni bleda senka onog modela kamara" koji je zamislio kada mu je rekla koji auto vozi. Ovo je jo vie pobudilo njegovu radoznalost. - Jeste - Lejsi je otvorila auto i izala. - Hvala za veeru. - Okrenula se prema Edu koji je sedeo na zadnjem seditu. - Bilo mi je drago to smo se videli, Ede. Zdravo! - ekaj malo. Lejsi je bila ve pored svog auta kada joj je Kolin priao i uhvatio je za ruku. Ona gaje iznenaeno pogledala. - Neobina si mi. Sve vreme veeras sam primeivao da si drugaija, ali ne znam zbog ega. - Nemam vie naoare. Sada nosim kontaktna soiva. -Naravno! Oseao se glupo to to nije ranije primetio. Sada su njene oi bile krupne i svetle. Video je da su sive boje. - Izgleda lepe bez naoara. Zbog ega nisi ranije poela da nosi soiva? Slegnula je ramenima. - Mislim da sam se bila navikla na naoare. Moja roaka me ve dugo vremena nagovara da ih skinem i konano je uspela. - Drago mije zbog toga - osmehnuo joj se i Lejsi je osetjla slabost u kolenima. - Ovaj... Lejsi, eleo bih da razgovaram sa tobom. eleo bih da te u petak uvee izvedem na veeru u restoran Najla". Lejsi gaje iznenaeno pogledala. - Molim? - elim da u petak uvee izaemo. Recimo da se naemo u sedam sati. Da h moe da izae? Sledeeg jutra bismo krenuh u vikendicu. - Ali ne treba... Mislim... To je kao ljubavni sastanak. -I jeste. Nisi valjda mislila da emo odmah otii u krevet, zar ne? Obrazi su joj se zarumeneh. -Pa, ja... - Mislim daje jedan romantian sastanak uvertira za ono to sledi. - Ali nije potrebno... -Ja to elim. Prihvati to kao deo iskustva". Vai? - Vai. - Onda, da li sedam sati odgovara? -Da. Kolin se nagao i blago je poljubio u elo.

37

- Sutra u kasno doi na posao. Do vienja! - Do vienja! Lejsi je stajala i gledala za Kolinovim autom. Nikada nije ni pomislila da e je Kolin pozvati da izau. U isto vreme je osetila i tugu i sreu. ta e da obue? Mora da ode kod Vivijen. Deset minuta kasnije, bila je u Vivijeninom stanu. - Kolin me izvodi u Najlu" i potrebno mije neto da obuem za tu priliku. - Sjajno! Da li si sigurna daje sve to samo ono to si govorila? - Sigurna sam. On to radi samo zbog toga to je tako dobar. Kae da eli da to doivim kao pravo iskustvo. Sledeeg jutra kreemo u njegovu vikendicu. - Imam jednu veernju haljinu koja e potpuno odgovarati za tu priliku. U petak predvee doi da te naminkam i da ti sredim kosu. - U redu. im joj je isteklo radno vreme, Lejsi je izala iz kancelarije. Otila je kod Vivijen i tamo se obukla i naminkala. - Pogledaj kako lepo izgleda! - rekla je Vivijen kada je zavrila sa minkanjem. Lejsi je sumnjiavo pogledala svoj odraz u ogledalu. Izgledalaje potpuno drugaije. Njeno kce je izgledalo nenije i lepe nego obino. Nikada nije mogla ni da pomisli kako njene sive oi mogu biti tako lepe. - Kolin me nee prepoznati. - Bie potpuno opinjen tobom. Gledajui u svoje naminkano lice, frizuru i elegantnu haljinu, Lejsi je znala daje se Kolin nee stideti kada se budu pojavili na javnom mestu. Moda ima suvie lepo miljenje o svom novom izgledu, samo zato to je haljina lepa i to je njen izgled drugaiji. Zahvalila se Vivijen i otila kui. Njena tetka i majka su bile u dnevnoj sobi. Prethodno vee im je rekla da veeras izlazi, nadajui se da e se njih dve normalno ponaati, ah je sada primetila da su i njih dve uzbuene. Obe ene su bile posebno odevene, ali svaka u svom stilu. Mejvis je bila u tamnobraon kostimu, a Doana u ruiastoj haljini, veoma nepodesnoj za njene godine. - Zdravo! - pozdravila ih je Lejsi. -ta radite? - ekamo tvog mladia - odgovorila je tetka Mejvis. - Zar misli da emo ti dozvoliti da izae sa nekim koga nikada u ivotu nismo srele?

38

- Da ete vi meni da dozvohte? - ponovila je iznenaeno Lejsi. Da li njena tetka misli da moe da upravlja njenim ivotom samo zato to ive zajedno? - Mejvis, ne budi tako puritanski raspoloena! - rekla je Doana pre nego to je Lejsi uspela neto da kae. - Lejsi, ja sam ovde samo zato da vidim tvog privlanog mladia. Veoma mi je drago to izlazi sa nekim kao to je Kolin Kosvel. Jedna majka ne moe vie da oekuje. - Ne elim da vas dve ovde sedite kao dve orluine i ekate Kolina! - Ne brini! Neu dozvoliti Mejvis da postavi ijedno neprijatno pitanje. - A ja neu njoj dozvoliti da ispadne smena. Divno, mislila je Lejsi, njih dve su ve poele da se svaaju. Lejsi j e sela u fotelju i poela da razmilja ta da radi da njih dve ne doekaju Kolina, ali niega nije mogla da se seti. - Lejsi, izgleda veoma lepo - rekla je Doana. - Po mom miljenju nisi dovoljno upadljiva, ali si ipak lepa., - Mislim daje izrez suvie dubok. Trebalo bi da stavi maramu oko vrata rekla je Mejvis. - Ne dolazi u obzir. Ja znam da niko ne misli da imam ukusa, ali ak i ja znam da bi to bilo uasno. - Ali bi bar izgledala pristojno. - Pristojno! Pristojan izgled je najmanje to ena eli kada hoe da zavede mukarca. - Trebalo bi da izgleda pristojno, jer izlazi sa svojim efom. Ako bude sudio po Lejsinom izgledu, mislie da eli da ima ljubavnu avanturu s njim. Lejsi je zatvorila oi. Nije imala dovoljno hrabrosti da im kae da e ovog vikenda biti s Kobnom. Rekla im je da e biti kod Vivijen. Sutra ujutru e otii u Vivijenin stan i tamo e Kolin doi po nju. Sada se pitala zato i veeras nije kod Vivijen, tako bi on doao po nju tamo. Tako bi izbegla ova ponienja. Kolin je zakasnio deset minuta, ali je to nije iznenadilo. Kada je napustila kancelariju, on je jo uvek bio sa jednim klijentom, a posle toga je imao zakazani sastanak sa jo jednim poslovnim partnerom. Plaila se da e joj telefonirati i rei da nije u mogunosti da izae s njom. Kada je u sedam i deset zazvonilo zvono na ulaznim vratima, Mejvis je uprkos svojih godina, uspela da stigne do vrata pre nje. Njeno lice je bilo veoma strogo kada je otvorila vrata, a zatim je znaajno pogledala na sat.

39

Lejsi je poelela da propadne u zemlju. Prila je ulaznim vratima i uz osmeh rekla: - Zdravo, Koline. On je brzo odmerio, a zatim se osmehnuo i pogledao je u oi. - Lejsi, izgleda predivno. Dobro je to tako ne izgleda u kancelariji, jer ja nikada ne bih mogao da se koncentriem na posao. Lejsi je znala da je to laskanje, ah svejedno, bilo joj je drago to to uje. Uvek je elela da flertuje sa mukarcima, ali nije znala kako. Kolin je doneo buket cvea i pruio ga Lejsi. - Hvala, Koline! Cvee je divno! -rekla je ushieno. Kolin je osetio slabost u kolenima i pitao se kako ranije nije primetio daje njegova sekretarica ovoliko lepa. U tom trenutku je i Doana dola do ulaznih vrata. - Lejsi, zato ne uvede svog gosta unutra? Neete valjda sve vreme stajati ispred ulaznih vrata. - Ne, mislim da je bolje da odmah krenemo - rekla je brzo Lejsi. - Kolin je sigurno rezervisao... - Imamo nekoliko minuta - prekinuo je Kolin. - Rezervacija je za pola osam, a osim toga treba da stavi cvee u vazu. - Da, naravno. Sada je bila primorana da ga upozna sa majkom i tetkom. To je brzo uradila i odmah otila u kuhinju da nae vazu. Kada se posle nekoliko minuta vratila u dnevnu sobu, Kolin je razgovarao sa Doanom i Mejvis. Uspeo je da osvoji ijednu i drugu. im se Lejsi vratila, on je pogledao na sat i ustao. - Zao mi je, ah sada moramo da idemo. Bilo je prijatno razgovarati sa vama. - Jeste - Doana se brzo sloila. -Molim vas, doite opet. - Drago mije to smo se upoznali -reklaje Mejvis. - Lejsi je esto govorila o vama. Lejsi je brzo izala, a Kobn je polako iao za njom. Mejvis je stajala na vra tima dok nisu uli u auto. Tek kada su krenuh, Lejsi je videla da Mejvis zat vara vrata. Naslonila se na sedite i uzdahnula. - Nije bilo tako strano - rekao je Kolin i osmehnuo se. -Bilo je uasno. Izvinjavam se zbog njih.

40

- Zato? - Zbog naina na koji su se ophodile prema tebi. Moja majka je flertovala sa tobom, a tetka Mejvis se odnosila prema tebi kao da si kriminalac. - To je prirodno. Majka eli da se dobro zabavi, a tetka eli da te zatiti. - Veoma si ljubazan. - Zar time eli da kae da si to tek sada primetila? - alio se Kobn. Ostatak puta su utali. Lejsi nije znala ta da kae. Skrstila je ruke na krilu i kriom posmatrala Kolina. On je izgledao potpuno oputeno. Pitala se da li kod Kolina postoji neka bojazan zbog svega to treba da proe s njom. Verovatno ne, jer je on uvek bio samouveren. Poelela je da ima bar deseti deo njegove sigurnosti. Tek kada su stigli, Lejsi se setila daje ovaj restoran jedan od najluksuznijih. - Veoma je lepo - rekla je kada su uli. - Zar nisi ranije bila ovde? - upitao je iznenaeno Kolin i Lejsi je odmahnula glavom. - Onda mi je drago to sam izabrao ba ovaj restoran. Izvesno vreme su utali. Lejsi je grozniavo razmiljala o emu da razgovaraju. Nije elela sve vreme da uti na svom jedinom sastanku sa Kolinom. Onda se setila Kolinovog sledeeg klijenta i odluila da ga pita za njega. - Vilsonovi su tvoj sledei sluaj, zar ne? -Jesu. Umrla je njihova tetka i ostavila je svoje bogatstvo nekom dobrotvornom drutvu, a porodica Vilson eli da pobije taj testament i da oni naslede tetkino bogatstvo. -I ele da ti dokae da su oni pravi naslednici. - Testament je punovaan i dobar. Luis Herbert ga je napisao, ali Vilsonovi ele da dokau da su neki lanovi odbora tog dobrotvornog drutva skoro ucenjivali njihovu tetku. - Da li postoji ansa da dobije sluaj? - Ko zna? Ne volim da vodim sluajeve koji su protiv dobrotvornih drutava. Hajde da govorimo o neemu zanimljivijem. Razgovor o poslu je relaksirao i tu se nije oseala nesigurnom. - Tebi se dopada advokatski posao i pravo uopte, zar ne? Lejsi je klimnula glavom. - Zato nikada nisi pokuala da studira pravo? Sigurno bi bila dobar pravnik.

41

- Ne znam. Nikada nisam razmiljala o tome. Mislim da je nedostatak novca bio glavni razlog. - Postoje stipendije. - Mislim da nisam dovoljno uporna da bih bila dobar advokat. - Mislim da grei. Lejsine ruke su bile na stolu i Kolin je ispruio svoju ruku i pomilovao njenu. Nije znala ta da kae. Njegova ruka je jo uvek poivala na njenoj, a to je potpuno zbunjivalo i nije mogla ni da misli. Kolin je poeo da pria doivljaje iz studentskih dana i Lejsi vie nije bilo neprijatno. Uskoro je stigla i njihova veera. Dok su jeli , Lejsi je mislila da je dobro to je Kolin izveo veeras. Sutranji dan e biti dovoljno napet i dobro je to se bar malo navikla na njegovo drutvo. Posle veere su otili u noni klub gde su plesali. Lejsi je bila veoma kru ta dok je bila u Kolinovom zagrljaju. Skoro da nikada nije igrala i zbog toga nije imala potrebnu leernost. Kolin joj je rekao da sutra treba rano da ustanu i da bi bilo najbolje da ne ostaju dugo u nonom klubu. Lejsi se sloila. Kada je Kolin zaustavio auto ispred njene kue, Lejsi je osetila olakanje kada je videla da su sva svetla u kui pogaena. Mejvis je verovatno legla i dobro je to nee morati da odgovara na njena pitanja. Okrenula se prema Kobnu i osmehnula se. - Hvala za ovo divno vee. - Hvala i tebi. I meni je bilo divno. - Onda se vidimo sutra ujutru. Ne zaboravi da doe po mene na adresu koju sam ti dala. - Ne brini. Kolin se okrenuo prema njoj i blago je pomilovao po licu. Lejsi je zastao dah. - Veeras izgleda veoma lepo. Da li sam ti to ve rekao? Ona je nemo klimnula glavom. Nagnuo se prema njoj i blago je poljubio. Lejsi je zatvorila oi. Bila je potpuno neiskusna i zbog toga joj je bilo jo vie neprijatno.

42

V Njegov poljubac je bio blag i nean. Nesvesno, Lejsi je poela da odgovara na njega. Stavila je ruke na njegova rmena, ah zbog stidljivosti tu su i ostale. Njegove ruke su klizile njenim telom i u isto vreme u Lejsi izazivale i zadovoljstvo i uzbuenje. Poelela je da mu se potpuno preda i iznenada osetila strah. Kolin kao da je osetio njen strah polako je odgurnuo od sebe. Lejsi ga je pogledala. Oi su mu bile tamne, a liceje imalo neobian izraz. - Sutra - glas mu je bio promukao - elim da skinem odeu sa tebe i da te svuda dodirujem. Lejsi je spustila pogled i to je bila njena jedina reakcija na ono to je re kao. Pogledao je i video daje potpuno spremna za njega. Poeleo je sada da vodi ljubav s njom, ali je zakljuio da bi bilo bolje da ovde stanu. Ne srne da bude nagao. Treba polako da je uvede u sve, a uradio je sve to je bilo potrebno za ovo vee. U stvari, on je planirao svega nekoliko poljubaca. Blago se osmehnuo. Ljube se u kolima kao tinejderi. Meutim, Lejsi ga je uzbudila vie nego to je planirao. Veeras je tako lepa i bilo je tako prijatno razgovarati sa njom. Nije morao da se plai da e joj biti dosadno ako bude govorio o poslu. Kada je poeo da je ljubi, njeni naivni, oklevajui poljupci su ga veoma uzbudili. Nagnuo se i poljubio je u elo. - Bie najbolje da se sada oprostimo i odemo na spavanje. Otvorio je vrata i pomogao joj da izae, a zatim je otpratio do ulaznih vrata. - Videemo se sutra u devet - rekao je neno i ponovo je poljubio. - Laku no. - Laku no. Lejsi je ula unutra, a Kolin se vratio u svoj auto i krenuo. Pitao se zato je elela da doe po nju na nekom drugom mestu. Verovatno nije elela da onaj zmaj od njene tetke sazna da e sa njim da provede vikend. Nije ni udo to Lejsi nije imala nikakvog seksualnog iskustva, jer je Mejvis uvala njenu estitost.

43

Kohn se osmehnuo. Iskreno reeno ovog trenutka mu je bilo drago to nije imala nikakvog iskustva, jer se radovao to e je poduavati. Lejsi nije dugo mogla da zaspi to vee, a sledeeg jutra se rano probudila. Istuirala se i obukla jedan od Vivijeninih pulovera i pantalona, a zatim je pokuala da se malo naminka. Iako nije bila tako vesta kao Vivijen, bila je zadovoljna rezultatom. Kada je spakovala stvari i sila u dnevnu sobu, Mejvis je ve pila kafu i itala novine. Iznenaeno je pogledala Lejsi, jer je Lejsi subotom retko ustajala tako rano. Sumnjiavo je pogledala Lejsino naminkano hce i atraktivnu garderobu, ah je rekla samo: - Veoma si rano ustala. - Da, Vivijen i ja elimo rano da krenemo. Lejsi je rekla svojoj tetki da ona i Vivijen idu da kupuju retki nametaj za Vivijenin stan. - Da li eli tost i jaja? - Mejvis je ustala u nameri da spremi Lejsi uobiajeni doruak. - Ne, hvala - Lejsi je bila toliko nervozna da nije mogla nita da jede. Verovatno sam jo uvek sita od sinone veere. - Mora neto da jede. Da li eli da ti napravim palainke? - Ne, ne mogu, ali bih elela tost i kafu. Mejvis je krenula prema tosteru, ah je Lejsi zaustavila. - Ja u ispei tost. Ti samo sedi i uivaj u kafi i jutarnjim novinama. Ti mi sprema doruak svaki dan, valjda mogu ja to da radim subotom. - Meni je zadovoljstvo da to radim. - Znam. Kada je spremila doruak i sela za sto, Mejvis je presavila novine i otro je pogledala. - Kako je proao tvoj sastanak? - Dobro. Lejsi se osmehnula svojoj tetki. Nije elela da razgovara o Kolinu sa svojom tetkom. - ta ste radili? Niste mogli da jedete veeru do jedanaest sati. - Ne, posle veere smo ili na ples. Bilo je veoma lepo.

44

Nastala je pauza i ba kada je Lejsi mislila da su prestale da govore o njenom sinonom izlasku, njena tetka je ponovo progovorila: - Sino si veoma dugo sedela s njim u autu, kada te je dovezao kui. - Zar si ti u to vreme bila jo uvek budna? Ja sam mishla da si ve spavala. - Ne mogu da spavam kad si ti izala. - Sedeli smo u autu i razgovarah. im je zavrila sa dorukom, Lejsi je ustala, oistila sto i ponovo se okrenula svojoj tetki. - Sada idem kod Vivijen. Da li ima neku poruku za nju? Mejvis se namrtila i Lejsi je znala da njena tetka ima hiljadu stvari koje bi rekla svojoj kerci, jer se uvek protivila svemu to je radila, ali je ovog puta samo odmahnula glavom. - Ne, samo joj kai da mi poneki put telefonira. Neu joj drati pridike. - U redu. Pozdraviu je. Lejsi je znala da Vivijen jo uvek spava i zato je sama otkljuala stan i ula unutra, a zatim sela na sofu i ekala. Bilo je tek osam sati. U petnaest minuta do devet zazvonilo je zvono na ulaznim vratima i Lejsi se trgla. Pou rila je da otvori vrata. To je bio Kolni. Bio je odeven u plavi dempe r i farmerke. Bio je mnogo privlaniji ovako obuen, nego u klasinom odelu. - Zdravo. - Zdravo. - Lejsi se stidljivo osmehnula. Posle njihovih sinonih poljubaca, bila je veoma stidljiva s njim. - Da li si spremna da krenemo? -Jesam. Kolin je uzeo njenu torbu i krenuli su. Njihovo putovanje do njegove vikendice je proteklo u tiini. Kolin je najpre izgovorio nekoliko reenica u vezi sa vremenom i poslom, a zatim je nastala tiina. Lejsi je bila suvie nervozna da bi mogla o neemu da razmilja i razgovara. Kohnova vikendica je bila najednom brdu sa koga se pruao predivan po gled. Oko kue je bilo lepog drvea, a ispred prozora je bilo nekoliko jela i borova. - Kobne, ovde je predivno! - rekla je Lejsi oduevljeno. - Jeste. Kada sam ovo video, odmah sam poeleo da bude moje. Vikendica je bila prava planinska kuica. Sastojala se od kuhinje, velike dnevne sobe, spavae sobe i veeg kupatila. Na kupatilu su bili veliki prozori

45

kroz koje su se videli vrhovi planina. Lejsi je zamislila sebe kako lei u kadi i posmatra predivan pejza. - Divno je kako izgleda - rekao je Kohn proitavi njen izraz hca. - Ponekad, kada imam veoma napornu nedelju, doem ovde, satima leim u kadi i posmatram vrhove planina. Pomisao na nagog Kolina u kadi je odmah uinila nervoznom. Ko lin je to primetio i neno je spustio ruke na njena ramena. - Imamo pred sobom ceo vikend. Ne moramo odmah da legnemo u krevet. Ne treba da brine u vezi s tim. - Znam da je glupo biti nervozan. Izvini. - Sada si zaista luckasta. To je sasvim prirodno. Opusti se. Nemoj da bude toliko napeta. Njegove^ ruke su relaksirajue delovale na nju. Kako to daje ona toliko zabrinuta i uplaena, a da sam njegov dodir deluje oputajue na nju? Kako to da ga toliko eli, a u isto vreme je toliko uplaena? - To je ve bolje. Moemo da se proetamo. Nedaleko odavde je mali potok. To je predivno mesto. Da li eli da ga vidi? Klimnula je glavom. - Volela bih. Uhvatio je za ruku, izali su napolje i krenuli stazom. - Nema nieg pogrenog u tome to si nervozna. I ja sam. - Lejsi ga je iznenaeno pogledala. - Ali zato bi ti bio nervozan? Ti zna kako se to radi i... Pa svaka ena bi vo lela da spava sa tobom. - Hvala, ah nije u tome problem. Plaim se a te neu dovoljno uzbuditi ih da ti neu pruiti potpuno zadovoljstvo. To bi trebalo da bude poseban doivljaj, jer ti to prvi put doivljava. Lejsi se osmehnula. - O tome ne treba da brine. Ja neu primetiti nikakvu razhku. On se nasmejao, vre je zagrlio i privukao sebi, a zatim poljubio. - Lejsi, ti si zaista neto posebno. Doli su do potoka i Lejsi je spustila ruku u vodu. Voda je bila ledena. Kolin je seo na jedan vei kamen pored potoka i pozvao Lejsi da sedne pored, njega. - Doi i sedi ovde. Odavde moe da stavi noge u potok.

46

Lejsi je sela pored njega i uivala u lepom pejzau ispred sebe. Kolin je zagrlio i ona je naslonila glavu na njegovo rame. Ja mora da sve ovo sanjam, mislila je. U stvari, Kolin samo ima svoju ulogu, jer je on bio sa drugim enama i zna ta treba da radi. Ona nije nita posebno za njega. Moda zamilja da je ona Helena. Znala je da jo uvek voli svoju bivu enu. Osetila je otar boi u srcu i zatvorila oi. Ne treba da misli o tome. To nije razlog da ne uiva u ovom trenutku. Ovo je bio njen vikend. Njen desetogodinji san se ostvario i kao i svaki san nee dugo trajati. Zbog toga je vano da uiva u svakom trenutku. Moe da zamilja da se Kolin osea isto kao i ona, da je voli i da je eli. Ovo je njena pria i ona moe da je oblikuje kako eb. Nee dozvoliti da realnost pokvari njen san. Uzdahnula je i prepustila se milovanju sunevih zraka. Kolinova ruka se nala na njenom struku i poela je da prelazi preko njenog tela. Okrenula se prema njemu i blago rastavila usne. Gledajui u nju, Kolin je video lice ene koja se predaje strasti, koja ima poverenje u njega i koja eli potpuno da mu se preda. Osetio je da i njega zahvata strast i iznenada je poeleo mnogo vie. Njegov poljubac je bio strastan. Do vraga, ne moe da vodi ljubav ovde na kame nu. Zbog toga je i seo tu. Mislio je da je uzbudi i daje pripremi za ono to je mislio da uradi u spavaoj sobi. Prekinuo je poljubac i trudio se da uspostavi normalno disanje. Prokletstvo, nisam misho da u se ovoliko uzbuditi. Izvini. - Zato se izvinjava? - Zato to sam otiao suvie daleko - rekao je promuklo gledajui u njene proirene enice. - Nisam se protivila - u glasu joj se osetila razoaranost. - Dopalo mi se. Da li e prestati? - Malena, naterae me da izgubim ovo malo razuma to mije ostalo. Stena je veoma neudobno mesto za voenje ljubavi. Lejsi jo nikada do sada nije osetila ovakvo uzbuenje i zadovoljstvo. Poelela je da se taj trenutak nikada ne zavri. - Ali ja nemam nita protiv. Kolin je poljubio, a zatim ustao i povukao Lejsi.

47

- Moramo da uemo u kuu. ta je u kui? -Jedna stvar o kojoj neprestano mislim, a to je krevet. Lejsi se osmehnula. ak i neko neiskusan kao stoje ona je mogao da vidi da je Kolin veoma uzbuen. Uvek se plaila da nee moi da ga uzbudi, ali je sada znala daje eli. Nije joj bilo vano to su ga i druge ene ovoliko uzbuivale i to joj nije bilo teko da ga dovede u ovo stanje. Najvanije je daje on eli i da ona eli njega. - To te zabavlja, zar ne? - upitao je. - Predstavlja mi zadovoljstvo. - Mogu ti pruiti jo vee zadovoljstvo. Hajdemo u kuu. Zagrljeni, krenuli su prema kui. Lejsi je ponovo uhvatila panika. Kako e da se skine pred njim? Osetila je stid pri pomisli da Kolin vidi njeno nago telo, jer je bila mrava i imala je male grudi. On e sigurno biti razoaran i nee vie oseati strast koju je osetio malopre. Kada treba da se skine i gde treba da ga dodiruje i kada? Sva ova pitanja su je inila jo nervoznijom. Meutim, smirivala je toplina Kolinove ruke. Na putu do kue, Kolin je dva puta zaustavio i poljubio. Kada su uli u kuu, Lejsi je osetila i strah i uzbuenje. Kolin je odmah krenuo prema spavaoj sobi, ali je ona oklevala. Kohn je uhvatio za ruku i poveo. Razmiljala je o literaturi koju je proitala u vezi sa samim seksualnim odnosom. Uprkos detaljnom opisu i bezbrojnim ilustracijama, ona ipak nije saznala najvanije informacje. Recimo, ko se prvi skida? Da li se oboje istovremeno skidaju? Dali jedan skida drugog? Da li treba neto da kae ih da uti? Kolin je zastao pored kreveta. Pokuao je da se seti kako se on oseao kada je prvi put ovo radio. To je bilo veoma davno. Seao se samo daje i on bio veoma nervozan i uplaen, ali tada je bio tinejder. Mora da je uasno biti odrastao i biti uplaen onoga to je trebalo davno da preivi. Uhvatio ja za ruku i okrenuo njeno lice ka svom, ali je Lejsi izbegavala njegov pogled. - Da li si uplaena? Klimnulaje glavom.

48

- Znam da ti to nee pomoi, ali uveravam te da za to nema razloga. Obeavam ti da nita nee biti brzo i da u biti veoma nean. Da li mi veruje? Ponovo je klimnula glavom. - Nije problem u tome. Ja imam poverenja u tebe. Ti si uvek bio ljubazan prema meni. - U emu je onda problem? Da li moe da mi kae? - Ne mogu da objasnim ega se plaim. - Razumem. - Ah nije problem samo u tome. Oseam se bespomono i ne znam ta da radim. Proitala sam izvesnu literaturu o seksualnim odnosima i mislila sam da dovoljno znam, ali sada tek vidim da ne znam nita. Kolin se osmehnuo. To je bilo u Lejsinom stilu. Pre nego to je pristupila nekom predmetu, prvo se dobro obavestila o njemu. Poeleo je daje zagrli. - ta bi trebalo da zna? - Recimo, ne znam kako da se ponaam. - Ponaaj se prirodno. Radi ono to eli. - Ali... Mislila sam... ta da radim u vezi sa skidanjem odee? - Ne razumem te. - Molim te, zaboravi ta sam rekla. - Ne budi smena. Ako si na neto pomislila, onda znai da je to vano. Veruj mi, nita u seksu nije nevano. Kai mi. - Neprijatno mije da se skidam pred tobom. Ne znam kada treba da se skinem ili kako. Ne znam ni ta da kaem, ni ta da radim. - Lejsi! Lejsi! - Kolin je neno zagrlio i privukao tik uz svoje telo. - ta da radim sa tobom? Ti uvek eli da uradi mnogo stvari. To je moj posao. Seti se da si me zbog toga iznajmila. - Nisam te ba iznajmila. Ti... - Znam! Znam! - prekinuo je Kolin. - Ja sam se sam ponudio. To je jo jedan razlog vie da sve prepusti meni. Ja u se za sve pobrinuti. Ne zaboravi da sam ja taj koji brine za detalje. Da li je tako? - Jeste. - Dobro. Onda ne treba nita da radi. Samo se opusti i sve prepusti meni. Njegove ruke su klizile niz njeno telo, a zatim su se nale na njenim grudima.

49

-Ja u te ljubiti, skidati, dodirivati, a ti e uivati. Ti radi samo ono to eb. Kasnije emo razgovarati o onome ta mene uzbuuje, ali sada u voditi ljubav sa tobom.

VI Iako je neprestano matala o ovom trenutku, Lejsi nije mogla ni da zamis li kakvo e zadovoljstvo osetiti kada njegove ruke budu na njenom golom telu, a njegove usne na njenim grudima. Kada su im se tela spojila, Lejsi je mislila daje doivela sve ono to je oduvek elela. Meutim, Kolin je poveo ka jo veem zadovoljstvu iji intenzitet Lejsi nikada nije mogla ni da zamisli. Lejsi je mirno leala i posmatrala igru svetlosti na plafonu. Kobn je leao pored nje i spavao. Poto su doiveli vrhunac seksualnog zadovoljstva, Kolin je polako legao pored nje i pitao je da h se dobro osea, a zatim je zaspao. Lejsi nije elela da spava. Iako je fiziki bila oputena, njene emocije su bile previe uskomeane da bi mogla da zaspi. Ovo je bilo neto to nije mogla ni da zamisli. Nije se usuivala da misli da e biti tako lepo, tako uzbudljivo, a ni da e sve to doiveti sa Kobnom. Ne prestano se osmehivala. Poelela je da se glasno nasmeje i time iskae sreu koju je oseala. Kolin se probudio i pogledao je. -Zdravo! - Zdravo! - Izvini, mora da sam zaspao. Klimnula je glavom. -- U redu je. Nije mi smetalo. Podigao se na lakat i poljubio je. -Da li si dobro? - Jesam. To si me ve pitao. - Zaista? Mislio sam, da li si uivala? Da li je to onako kako si zamiljala? - Jeste. Nije smela da mu kae da je ovo daleko od njenog oekivanja i nikada nije ni pomislila da e on biti nesiguran to se tie njenog zadovoljstva. - Bilo je boanstveno. Hvala ti. Ne moe ni da zamisb koliko sam ti zahvalna.

50

- Nema potrebe za tim, jer je i meni to predstavljalo zadovoljstvo. Veruj mi. Ja sam gladan kao medved. A ti ? -I ja. - Lejsi je tek tada postala svesna toga. - Da li da spremim neto za jelo? - Treba prvo da vidim ta imamo. On je seo na krevet, a ona je vre stegla pokriva. Osetila je stid pri pomisli da treba da ustane i pone da se oblai. Kolin se nije oseao kao ona. Ustao je i obukao pantalone, a zatim krenuo prema kuhinji. - Ovaj... Ako nema nita protiv, ja bih se prvo istuirala. - Svakako. Ja u za to vreme da vidim ta imamo od namirnica, a zatim emo napraviti listu onog to nam je potrebno. Misbm da bismo danas mogli da ruamo u restoranu. Ima jedan veoma lep restoran sa veoma ukusnom hranom. - To e biti divno. im je otiao u kuhinju, Lejsi je uzela svoju odeu i otila u kupatilo. Nekoliko trenutaka je prouavala svoj lik u ogledalu, elei da vidi da b nanjemu ima neke razlike. Meutim, ono je bilo isto, s amo su oci bile svetlije i lepe. Ne, njene oi ne izgledaju lepe, nego se ona lepe osea, jer zna da Kolin misli da je poeljna. Brzo se istuirala i obukla. Kada je ula u kuhinju, Kolin je ve bio obuen. Pogledao je, pa na njene grudi. - Voleo bih da ne nosi grudnjak. - Nemam ga. On se samo zadovoljno osmehnuo, zagrlio je i krenuli su prema autu. Prvo su otih u restoran. Seli su pored ogromnih prozora sa kojih se pruao pogled na planine. - Kako je ovde prijatno! -Znam. Zato smo i doli ovde. Njih dvoje su bili gotovo jedini gosti. Kolin je gledao u Lejsi i mislio je kako je lepa. Njene oi su bile vesele i srene. Da li je on doprmeo njihovom sjaju? Ako jeste, to ga je inilo srenim. I za njega je njihovo voenje ljubavi predstavljalo neto posebno. Ne moe da se seti kada je poslednji put vodio ljubav, a da je bio toliko uzbuen i da se toliko trudio da zadovolji svoju partnerku. Nikada nije ni mogao da zamisli da njegova tiha Lejsi poseduje takvu strast. Kada je razmiljao o ovom vikendu, mislio je da e mu biti potrebno mnogo

51

napora da bude manje stidljiva. Meutim, ona mu se potpuno predala i bez imalo snebivanja je uivala. Kad je doao konobar, Lejsi je prepustila Kobnu da odabere jelo za njih oboje, a kada je konobar otiao Kolin je uzeo Lejsinu ruku i poeo neno da je miluje. - Drago mi je da sam ono vee uao u tvoju kancelariju i zatekao te da plae. Drago mije da si mi ispriala zbog ega plae, jer je sve to dovelo do ovog dana. Da li je i tebi drago? Lejsi je klimnula glavom. Mislila je da e joj kasnije biti ao zbog svega toga, ali sada je jedino vano da je srena. - Da li se sada bolje osea? - Da, mislim da se sada normalnije oseam. Godinama sam patila zbog toga to me niko ne voli i to nisam dovoljno privlana za mukarce. Shvatila je da bez snebivanja moe da razgovara s njim. - Ti nisi neprivlana. Naprotiv, mislim da si veoma lepa. Stidljivo se osmehnula. - Da li zaista tako misli? - Naravno. Ne bih ti to rekao da tako ne mislim. Ima krupne lepe oi i lepe usne, pravilne crte lica, vitko telo i duge noge. ta je to na tebi neprivlano? - Ti se ali!? Suvie sam mrava. - Znam mnogo ena koje bi dale sve na svetu da imaju taj problem. - Sumnjam. Osim toga, imam male grudi. U tom trenutku je doao konobar i doneo im hranu. - Ne treba da ima velike grudi da bi zadovoljila mukarca. Meni se veoma dopadaju. - Hvala. - Nema na emu. Ne zaboravi da je sve to sam ti rekao istina. Ovakvo zadovoljstvo pri voenju ljubavi nisam odavno osetio. Ti si strasna i poeljna ena. Toliko sam poeljna da posle ovog vikenda nee moi vie voditi ljubav sa mnom, pomislila je tuno Lejsi. Meutim, odmah je rekla sebi da nee dozvoliti da joj takve pomisli pokvare raspoloenje. eli da ovaj vikend pamti kao neto najlepe u svom ivotu. Posle ruka su otili da kupe potrebne namirnice. Kohn je izvadio spisak.

52

- Ovde pie sve ono to imam u kui i na osnovu ovog emo znati ta nam treba. - To je udan nain kupovanja. - Ja mnogo jedem. - U redu. ta voli najvie da jede? - Domau unku. Mnogo je bolja od virdinijske unke, ali nemoj da kae Stivenu Keriju da sam to rekao. - Da li eli da kupimo unku? - Ako ti eli. Ne znam ta voli da jede i zbog toga je teko sastaviti listu. - Vohm unku i veeras bismo mogh da napravimo sendvie. Trebae nam kafe. Uzmi korpu i krenimo. Ili su kroz prodavnicu, gledah namirnice i smejali se. Sve im je bilo zabavno i lepo. Kada su se vratili, Kolin je sve namirnice uneo u kuhinju. Kada su zavrili sa tim, seo je na jednu kuhinjsku stolicu i privukao Lejsi blie sebi, a zatim je poljubio. - Ovo je zaista dobro - rekao je posle poljupca. - Da li e me ponovo ljubiti kada se vratim? - A kuda ide? - Da naseem drva. Ovde je jo uvek hladno kada se spusti no i neophodno je da naloimo vatru u kaminu. - Zar ti zna da see drva? -Da. - Da li to radi sekirom ili testerom? - Sekirom. - Kada si nauio da koristi sekira? - Jo dok sam bio deak. Mama i tata su iveli u kui u Grenvilu. Odlazio sam kod njih za vreme letnjeg raspusta. Njihov nadzornik me je nauio kako da rukujem sekirom. To je veoma lepa vetina za oslobaanje gneva. Kada smo se Helena i ja sukobili oko razvoda, ja sam imao obiaj da dolazim ovde i nasekao bih drva za dve-tri zime. Nisam stavljao rukavice, pa sam imao uljeve. - Da li ti je to pomoglo?

53

-Jeste. To me je odravalo u normalnom stanju. Ali sada u da iseem samo toliko drva koliko je potrebno za ovo vee. Da li e doi da me posmatra dok to radim? - Hou. Otiri su u zadnji deo kue gde se nalazila ostava iz koje su uzeli sekiru i onda su se uputili prema testerom izrezanim drvima. Lejsi je sela i posmatrala Kolina kako sa lakoom see drva. Kada je nasekao dovoljno, uneo ih je u kuu, a zatim je otiao da se istuira. Lejsi je posmatrala zalazak sunca. Uskoro su naloili vatru. Kolin je do neo bocu vina i seli su pored kamina i polako pili. Kolin se naslonio na lakat i njegov pogled je prelazio preko Lejsinog tela. eleo je da ponovo vodi ljubav s njom. Lejsi je videla njegov pogled i shvatila je poruku. elela je i ona njega. Kolin se nagnuo i blago je poljubio.

VII Lejsi je sklopila ruke oko njegovog vrata, a poljubac je postao strasniji. Ovog puta Lejsi nije oseala ni najmanji stid. Hrabro je poela da ga skida i strasno miluje. - Duo, ti veoma brzo ui. Posle voenja ljubavi pored kamina su otili u kupatilo i oboje su legli u veliku kadu. Tamo su ponovo vodili ljubav, zatim su otili u spavau sobu , Kolin je sipao vina. Leali su u krevetu i priah najpre o svom poslu, a zatim o svojim roacima. - Ed nije buntovnik - rekao je Kolin. - Zaista? Mislila sam da jeste. Zato nije? Lejsi je elela da zna sve o Kolinu i njegovoj porodici i zbog toga gaje ohrabrivala da joj to vie pria o sebi. - Nije dovoljno zainteresovan za ono to radi da bi bio buntovnik. Volter je vei buntovnik od njega. Ed je najmlai i oduvek je bio i ostao beba. Volter je godinu i po dana stariji od mene i izmeu nas je uvek vladalo takmie nje. On

54

je sa takvim entuzijazmom zavrio studije i poeo da radi, da smo svi mislili da e on voditi nae preduzee. Meutim, on vob da vodi lini rat. Napravio je pauzu i otpio gutljaj vina. - Edova filozofija je bila: uvek ivi i pusti druge da ive. Ljudi ga veoma lako osuuju zbog njegovog naina ivota, ali je on jedini u porodici koji se seti svakog roendana i vanijih datuma u porodici. On je jedini koji dolazi da te poseti ako si bolestan ili ako si potiten. - Po nainu na koji govori rekla bih da si posebno osetljiv prema njemu. - On je naa beba. Voltera i mene su i drugi poredili. Mi smo bili prijatelji, ali smo uvek gledali ko e dobiti bolje ocene, ko ima lepu devojku i sve u tom stilu. Meutim, Edi mi je bio kao iva igraka. On me je oboavao i ja sam se brinuo za njega. Kao deaka sam ga titio kada su ga drugi napadali, a kasnije bih ga izvlaio iz nevolje.. On nije zainteresovan za one stvari za koje smo mi i zbog toga ga drugi ne razumeju. Ja lino mislim da on jo uvek nije shvatio ta eli od ivota. - Mislim da ga zbog toga tvoj otac ne razume. Kolin se nasmejao. - Tata misli da je Ed lenj, neodgovoran i da je parazit. Obojicu ih volim, ali oni ne razumeju jedan drugog. - Potpuno te razumem, jer je isti sluaj kod moje tetke i njene kerke, to jest moje sestre: One su potpuno drugaije. Ja sam slinija svojoj tetki, nego njena roena kerka. - Ti nisi ni nalik onom starom zmaju. - Nisam to mislila, ve da sam tiha i povuena kao ona. Ne oblaim se moderno kao Vivijen. - Kakva je tvoja majka? - Zar to nisi mogao sam da prosudi? -ta? - Da je ona najupadljivija u svojoj porodici. Ona je uvek volela da se dobro zabavlja, napadno oblai i minka i da govori suvie glasno. - Ako su svi ostali kao tvoja tetkav onda je ona imala mnogo problema kod kue. - Mejvis nije nita u poreenju sa mojim dedom. Mishm daje mama postala takva samo da bi njemu prkosila. Meutim, to njeno ponaanje me je mnogo puta dovodilo u nezgodnu situaciju. Recimo, u koh kada je bio roditeljski

55

sastanak, sve ostale majke su dolazile obino odevene, a moja majka je dolazila obuena kao da radi u baru, to uostalom i jeste radila izvesno vreme. Zbog toga me je poslala kod tetke Mejvis. Kolin je zagrlio i neno poljubio. -Koliko si onda imala godina? - Osam ili devet. - Zato ivi s njima? - Ne znam ni sama. Moda zato to je tako ekonominije. Nikada nisam ni mishla da ivim sama. - Da li si razmiljala da se odseli od njih? - Ranije nisam, ah u poslednje vreme tetka Mejvis se tako ponaa prema meni kao da mi je petnaest godina. - Kada bih ja morao da ivim sa roditeljima, mislim da bih posle tri dana umro. Kada me je Helena ostavila, prvo sam bio otiao kod njih i bilo je uasno. - Mislila sam da se dobro slae sa svojim ocem. - Da, ali samo na poslu. U kancelariji me potuje kao individuu i kao odraslu osobu, ali kad smo kod kue odmah mi dri pridike. Majka se uvek brine za moje zdravlje i neprestano me podsea na sve one stvari k oje joj se nisu dopadale kod Helene. Otac je uvek govorio da razvod ima negativan uticaj na nae klijente i daje ukaljao nae ime. Lejsi se rastuila. Mrzela je i samo Helenino ime, jer je to podsealo na to daje Kohn jo uvek voh i da pati zbog nje. - Znam da ti je onda bilo veoma teko. - Bilo je uasno. Oseao sam se kao da se ceo svet sruio. Te poslednje ve eri sam uao u nau sobu i ugledao Helenu lepo obuenu i naminkanu. Odmah sam poeleo da vodim ljubav s njom. Ona mi je dala au viskija i rekla mi da sednem. I onda mije rekla da eh da se razvede i da se odselim. To je njen dom, rekla mi je, a moj dom je moja kancelarija. to se nje tie, ja mogu da spavam u svojoj kancelariji, to sam poneki put i radio. - Znam. - Ti si me nekoliko puta zatekla usnulog, zar ne? - Jesam. -I onda si bila veoma dobra prema meni, iako to nije bio posao sekretarice. - To nisam radila kao tvoja sekretarica, ve kao tvoj prijatelj.

56

- Ti si mi bila najbolji prijatelj. Nisi vikala, nisi mi drala pridike, ve bi me lepo pokrila i dopustila da se isplaem na tvom ramenu. Lejsi je sada shvatila zato je Kolin pozvao u svoju vikendicu. eleo je da joj uzvrati sve ono to je ona inila za njega. Osetilaje otar bol u srcu, ah je odmah rekla sebi da to nije vano. Vano je samo da su njih dvoje ovde. Sledeeg jutra Kolin je probudio poljupcima, a zatim su vodih ljubav. Posle doruka su otili u etnju, a kada su se vratili, Lejsi je napravila sendvie i seli su da ruaju. Lejsi je bila veoma tuna, gotovo da nije ni jela. Kolin je odneo njihov prtljag u kola, a kada se vratio, uzeo je u naruje i rekao: - Poslednji put - i poveo je prema sobi. Nekoliko asova kasnije Kohn je zaustavio auto ispred zgrade u kojoj je Vivijen ivela. Sve vreme puta su oboje bili veoma utljivi. Lejsi je bila na ivici suza. - Hvala ti za sve - uspela je da kae. - Ne treba da mi zahvaljuje. - Izvadio je njenu torbu i nekoliko trenutaka su se nemo gledah. Bilo joj je tako neobino daje Kohn ne poljubi. Uzela je svoju torbu i krenula prema svojim kolima. Otvorila je vrata, stavila torbu na zadnje sedite, a zatim sela za volan. Kolin je stajao pored njenog auta i veoma udno se oseao. Da li se osea prevarenim ih razoaranim? Ona odlazi od njega, a da ga nije ni pogledala. Ali, podsetio je sebe to je deo njihovog dogovora. On je njoj uinio uslugu. - Videemo se sutra! - rekao je i vratio se u svoj auto.

VIII im je stigla kui, otila je u svoju sobu i poela da plae. Znala je da sada voli Kolina vie nego ikada. Veoma rano je legla, ali nije mogla da zaspi. Sledeeg jutra kada se probudila, otvorila je svoj ormar, ali joj je sva njena odea izgledala staromodno. Onda se setila odee koju joj je Vivijen pozaj mila i odluila je da to danas obue. - Lejsi! Kako si lepa! - uzviknula je Doana kada je ugledala. - Hvala - primorala je sebe da se osmehne. - Da li ti je to nova bluza? Nisam videla da si je ranije nosila.

57

- Ne, to je Vivijenina bluza. Pozajmila mi je na nekoliko dana. - Isto si tako lepa kao i one veeri kada si izala sa Kolinom. Kako si provela vikend? Lejsi je otro pogledala u svoju majku. Da li ona neto sumnja? U svakom sluaju, njoj bi bilo drago kada bi ula daje bila sa Kolinom. - Bilo mije veoma lepo. - Nadali smo se da e nam sino ispriati kako si se provela, ali ti nisi izlazila iz svoje sobe. - Bila sam umorna. - Kako je Kolin? - iznenada je upitala Doana. - Molim? - Pitala sam te kako je Kolin. U subotu ujutru si veoma rano otila, pa mi nisi ispriala kako si se provela. -Bilo mije divno. Bili smo na veeri, pa onda na plesu. - Odlino! Da li je zainteresovan za tebe? Nikada mi nisi rekla da je tako lep. - Ne, sigurna sam da nije zainteresovan. To je bio poslovni izlazak. - Lejsi, nije lepo da izlazi sa efom. To moe da dovede do komplikacija. - Ne ivimo u viktorijanskom dobu -rekla je Doana. - Visok moral nikada nije zastareo. Drago mije to Lejsi nije kao druge dananje devojke. Sigurna sam da e Lejsi prozreti Kolinove zle namere... - Tetka Mejvis - prekinula je Lejsi. - Kolin nema nikakvih zlih namera prema meni i ceo ovaj razgovor je besmislen. Uostalom, to se vas ne tie. Obe ene su je iznenaeno pogledale. Nikada nije tako otrim tonom razgovarala s njima. Ali je krajnje vreme da shvate da je ona odrasla osoba. Dok se vozila prema firmi, razmiljala je da li da se uskoro odseli od njih. Ovog jutra se nije radovala svom poslu, jer je strepela od susreta s Kobnom. Osetila je olakanje kada je videla da on jo nije doao. Radila je rutinske poslove, ali je neprestano oslukivala da uje njegove korake. Kada je ula njegov glas, osetila je da joj je zastao dah. Meutim, razgovarao je sa nekim, a to znai da nee ui u njenu kancelariju. Odahnula je, jer je shvatila da e Kolin celo pre podne imati stranku. Mogla je da se koncentrie na svoj posao. Kolin je bio veoma ljut kada je uao u zgradu u kojoj je radio i kada ga je Stiven Keri doekao. Meutim, Stiven je bio veoma vana linost i nije mogao

58

da mu otkae. Pored toga, Stiven je bio veoma ljubazan i nekoliko puta mu je pomogao. Kolin je prvo eleo da ode u Lejsinu kancelariju, da zajedno popi ju kafu i tek onda da pone sa radom. S druge strane, bilo mu je drago to je odloen prvi susret sa njom, jer je bio nervozan i nije znao kako da se ponaa. Sino mu je bilo veoma dosadno bez nje. Nedostajao mu je njen interes za njegov posao i njeni inteligentni zakljuci. Zbog toga je eleo da to pre razgovara sa njom. Ali kada je ugledao Kerija, znao je da e Stiven celo prepodne biti u njegovoj kancelariji i da e posle zajedno otii na ruak. - Idem da pitam Lejsi da li ima vanih poruka za mene i da joj kaem kuda sam otiao. Krenuo je prema Lejsinoj kancelariji, a Stiven je iao za njim. Lejsi je bila zadubljena u svoj posao i kada je Kobn uao, ona mu se iroko osmehnula. Kobnu je odmah bilo toplo. Setio se da mu se tako osmehivala poto bi vodili ljubav i sasvim je zaboravio staje nameravao da kae. - Zdravo, Koline, gospodine Keri. Kobn je pogledao Kerija koji je iao iza njega i video je da su mu oi bile irom otvorene. - Lejsi! Kobn je znao da je Stiven bio iznenaen Lejsinim izgledom. I sam je morao da prizna daje izgledala mnogo lepe nego ranije, ali je on za vreme vikenda bio navikao na to. ta se dogodilo to je toliko promenilo njen izgled? Sigurno nije samo to to vie ne nosi naoare. Pitao se da bje to to su vodili ljubav imalo uticaja. - Stiven i ja idemo na ruak i brzo u se vratiti. Da li ima nekih vanih poruka? Lejsi je pogledala poruke. - Ne, nita to ne moe da saeka. - Dobro, onda... u redu... - Bilo mu je neprijatno da govori pred Stivenom, ah je bar njihov prvi susret proao. Sada mogu da se vrate na normalno stanje. - Da li je to ona Lejsi koja je uvek radila, za tebe? ta se dogodilo s njom? - Naravno daje to ona Lejsi - odgovorio je Kolin i pomislio osim to si ti mislio daje runa. - Nita joj se nije dogodilo - sem to je vikend provela u mom krevetu, dodao je u sebi. -Ti se ali! Neto se dogodilo. Ona devojka nije bila lepa, a ova...

59

- To je ista ena, Stivene. Uzgred reeno, kako je Sibila? Da li se jo uvek via s njom? Kada su izali iz Lejsine kancelarije, ona je otro prekorila sebe zbog osmeha koji je uputila Kolinu kada je uao. Meutim, bila je veo ma koncentrisana na svoj posao i kada je ugledala Kobna, instinktivno mu se osmehnula. Pitala se staje on pomisho. Sledei put mora drugaije da postupi. Za vreme pauze za ruak, pozvala je Vivijen. - Zato nisi dola da mi ispria kako si se provela? Da li ti je bilo lepo? -Jeste, samo to se zavrilo. - Nije jo sve izgubljeno. - Rekla sam ti da je to samo dogovor, ali zvala sam te zbog neeg drugog. - Zbog ega? - Da li se sea da si mi rekla da treba da promenim frizuru? - Naravno da se seam. Da li ovaj poziv znai da pribvata moj savet? - Svakako. elim da znam ta mi predlae. - Lejsi, ulepala si mi dan! Odmah u da pozovem mog frizera i rei u mu ta elim da uradi sa tvojom kosom. Kada eli da to bude? - Kad on moe. Posle radnog vremena, naravno. Osim toga, odluila sam da promenim garderobu, kasnije u ii da kupim neto moderno. - Ti se ali! Taj ovek ima veliki uticaj na tebe. Doi kod mene i ja u ti dati sve ono to ne nosim. - Zaista?Ako je to zaista moderno i lepo, zato mi daje? - Zna kakva sam ja. Kupim neto novo, obuem nekoliko puta i onda kupim neto drugo i tako stalno. Doi veeras. Vai? - U redu. Kada je ula Kolinove korake u hodniku, bila je spremna da se samo slubeno osmehne. - Zdravo, Koline. Kako je bilo na ruku? - Kao i obino. Uzeo je poruke i poeo da ih polako ita. Znao je da to radi namerno, jer je eleo da ostane ovde jo izvesno vreme, ali nije znao ta da kae. Lejsin hladan glas gaje iznenadio. - Kakav je moj raspored za danas? - U etiri sata ima sastanak.

60

S kim? - S Evelinom Gordons. - Da, to je u vezi sa onim testamentom. Telefoniraj Miltonu pre etiri sata i kai mu da se radi o neem vanom. Lejsi gaje pogledala i video je da eh da joj ispria o emu se radi. Skoro da se nagnuo daje poljubi. Teko je prekinuti navike steene za vreme vikenda. . - Ovaj... - poeo je. - Nemoj me drati u neizvesnosti. Da li je Stiven zbog toga jutros doao? -Da. I sam je eleo da joj ispria o svom najnovijem poslu. Znao je da se na Lej si moe osloniti. Kada su zavrili razgovor, on je uhvatio za ruku, ah je Lejsi brzo izvukla. Meu njima je gotovo i ne srne mishti drugaije. Ne srne da se nada da e se udo dogoditi. Kolin je video njen gest i znao je da ona postavlja barijeru meu njima. Uzeo je poruke i ustao. - Pa... Zdravo! - Zdravo! Tog dana vie nije videla Kobna. Kada je ona otila sa posla, on je jo uvek bio u svojoj kancelariji. Otila je kod Vivijen, koja joj je spremila sedam ha ljina i pantalona, nekoliko koulja i bluza. U sredu joj je zakazal a kod frizera i naglasila je da ne srne da zakasni. - Nedostaje mi Kolin i oseam se usamljenom, ali se oseam bolje nego ranije.. - Zahvalna sam Kolinu za sve to je uinio za tebe. - Moda si i ti imala slian efekat na njega. - Mislim da me se Kolin i ne sea. U tome je Lejsi greila. Kohn je veoma esto mislio na nju. Uvek bi mu srce bre zakucalo kada bi se setio kako su vodili ljubav. Matao je o tome daje odvede u porodinu kuu koja je bila na obali mora i da zajedno tre plaom dok se talasi razbijaju o njihove noge. Najvie je na nju mislio uvee kada bi legao u krevet. Misbo je na nju i kada je bio u kancelariji i nalazio je stotinu razloga da ulazi u njenu kancelariju da je vidi. To je apsurd. Lejsi je neprestano bila u njegovim mislima i on je udeo za njom od trenutka, kada su se vratili iz njegove vikendice.

61

Lejsi mu je svakim danom bila sve lepa. Nikada ranije nije zapaao njenu garderobu, ali je sada primetio da se enstveno i moderno oblai. U etvrtak je dola sa novom frizurom i izgledala mu je lepa nego ikad. Tog jutra on je doao pre nje i ba je itao jutarnje novine kada je ona pro lazila. Poeleo je da je odvede u svoju kancelariju i da vodi ljubav s njom. Me utim, morao je da se dri njihovog dogovora. Proveb su samo jedan vikend zajedno i sada su morali da se kao i ranije ponaaju jedan prema drugom. Lejsi se veoma slubeno ponaala prema njemu. I dalje je bila savrena sekretarica i prijateljski je odgovarala na sva njegova pitanja, ali bez veeg interesovanja za njega, i to je bilo ono to gaje najvie iritiralo.

IX Lejsi nije mogla ni da zamisli da e postati tako popularna samo zato to je promenila frizuru. Ona lino je bila veoma zadovoljna svojim izgledom. Nekoliko njenih koleginica je dolo da se raspita kod kog frizera je bila, a mnogi Kolinovi poslovni partneri su se bez ikakvog razloga zadravali u njenoj kancelariji. Jedan od njenih kolega je pitao da izae sa njim na veeru. Sve joj je to veoma laskalo, ali nerviralo je to to kod Kolina nije videla nikakav uticaj zbog svog izgleda. On je bio utiv i sluben. Nije joj delio komplimente kao dr ugi, prema tome nije ni primeivao njen novi izgled. Ona je za njega bila kao i komad nametaja u njegovoj firmi. Poto Kolin nije vie pokazivao interes za nju, ona je odluila da pokua sa drugim mukarcima. Kada je sledei put kolega pozvao na veeru, pristala je da izae s njim. Njegovo ime je bilo Eldon Kol i bio je pristojan mladi, utivog ponaanja. Eldon je stigao nekoliko minuta pre dogovorenog vremena. Ovog puta, Lejsi je mirno sedela i ekala ga. Mejvis i Doana su odmah pohitale da ga vide im je izaao iz auta i krenuo prema njihovim vratiina. - Nije ni upola tako privlaan kao Kohn - rekla je razoarano Doana. - Ah izgleda mnogo ozbiljnije - dodala je Mejvis.

62

- Sada je dosta - rekla je Lejsi. Kada.su zaule zvono na vratima, Lejsi je rekla da njih dve odu u kuhinju. Otvorila je vrata i sa osmehom doekala Eldona, ah nije osetila nikakvo uzbuenje. On joj nije doneo cvee kao Kolin, ah je to nije razoaralo. S njim nije mogla da razgovara o poslu kao sa Kolinom i zbog toga to nije znala o emu da razgovaraju, neprestano se smeila. Celo vee je prolo u tom raspoloenju. Kada je Eldon vratio kui, Lejsi je oseala bol oko usana zbog nepresta nog osmehivanja. Poljubac je ostavio potpuno hladnom i nadala se da je Eldon vie nee zvati da izau. Kada je ula u svoju sobu, poela je da plae. Zar e do kraja ivota voleti Kolina? Mora da pokua da se zabavlja i sa drugim mukarcima. Moda e pored nekog od njih zaboraviti Kolina. - Lejsi - rekao je Kolin, ulazei u njenu kancelariju - uzmi olovku i notes. Idemo kod gospoe Del Vekio. - U redu. Dok je Lejsi ostavljala stvari u redu, Kohn je posmatrao. Imala je veoma lep komplet na sebi i bila je veoma lepa. Radovao se to e s njom da provede poslepodne. - Kako ti je mama? - pitao je kada su seli u njegov auto. - Dobro. Uspelo mi je da ih ubedim da sam odrasla osoba i da vie ne treba da vode rauna o meni. To je znailo da je Lejsi izala i sa nekim drugim mukarcem. Toliko je eleo da zna s kim je bila, ali se nije usuivao da je pita. Kuda su izali? ta su radili? Koliko puta su se sastali? Da li je spavala s njim? Pokuao je da je zamisli kako vodi ljubav sa nekim drugim. Ne, ona ne bi mogla tako brzo da ode sa nekim drugim u krevet. Moda bi mogla. Sve vreme puta do kue gospoe Del Vekio Kolin je zamiljao nagu Lejsi u zagrljaju drugog mukarca. Kada su stigli, on je bio veoma nervozan. Lejsi je iznenaeno gledala Kolina. Kada su krenuli bio je dobre volje, a sada je bio gotovo ljut. Sigurno je zabrinut zbog posla. Vrata im je otvorila punaka ena prosede kose. Bila je moderno odevena. - Gospoo Del Vekio, ja sam Kolin Kosvel, a ovo je moja sekretarica Lejsi Blejn. Razgovarali smo pre sat vremena. - Seam se. Nisam toliko senilna.

63

- Svakako - Kolin se osmehnuo i Lejsi je videla daje gospoa Del Vekio reagovala kao i sve ene. Kolinov arm nikada ne zakazuje. - Molim vas, zovite me Rut. Svi me tako zovu. Del Vekio zvui tako zvanino. Skoro da se nisam udala za mog mua zbog njegovog prezimena. - U redu, Rut. Posle dva sata razgovora sa Rut, Kolin i Lejsi su krenuh natrag u kancelariju. Za vreme puta su razgovarali o svim preimustvima koje je imao ovaj sluaj. Kada su stali ispred zgrade i krenuh premu ulazu, Kolin je naizgled uzgred upitao: - Od koga je ovog puta tetka Mejvis elela da te zatiti? - Molim? A, da. Njegovo ime je Eldon Kol. Radi na spratu ispod nas. - Da li ti se svia? - pitao je pre nego stoje shvatio staje izgovorio. - Dobar je mladi, ah... - nije zavrila reenicu, jer nije znala ta da kae. Zato je samo slegla ramenima. Kolin se trudio da sakrije osmeh. Njen odgovor mu je sve rekao. Ed Kosvel ga je ekao kada je uao u kancelariju. - Koline, ba sam... - zastao je i zagledao se u Lejsi. - Lejsi, izgleda boanstveno! Njegov pogled je odavao njegovo miljenje. Lejsi je morala da se osmehne, jer joj je to u isto vreme i laskalo i bilo joj je komino . - Ba si ta? - upitao je grubo Kolin. - Krenuo sam u Siton, pa sam doao da se pozdravim s tobom. - Lejsi je spustila notes na sto i otila u svoju kancelariju. Ed je i dalje irom otvo renih oiju gledao za njom. -Ede! - Kai mi ta se dogodilo sa tvojom sekretaricom? Znao sam da se iza onog staromodnog odela krije lepo telo, ah nisam mislio daje ovako seksi. - Da li ti ikada misli na neto drugo sem na seks? - U emu je problem, Koline? Da se nisi sluajno zaljubio u svoju sekretaricu? - Ne budi smean. - Vrlo ozbiljno te pitam. Kai mi ta se ovde dogaa? Da li ima posebne aktivnosti sa svojom sekretaricom. - Ede, upozoravam te...

64

- Mora da ne ide onako kako si ti mislio. - Nita nisam zamislio. - Znai, u tome je problem. Mislim da razumem. - Sumnjam da razume. - Da li eli da govori o tome? - Ne, suvie je luckasto, ali priznajem da mi se moja sekretarica dopada. Na alost, ne meam svoj privatan i slovni ivot. Neko od nas dvoje bi rao da napusti preduzee. - Zar misli da bi te tata otpustio zato to si spavao sa Lejsi? - Ne, naravno da ne bi. Ali, problem je u tome to se to uvek loe zavri. - Ko govori o zavretku? To je neminovno. - Zato? - ini mi se da sa Lejsi ne bi samo prolazna avantura. - U redu, priznajem da je privlana i da mi se dopada, ali posle svega to sam proao sa Helenom, mislim da ne bih usudio da se ponovo oenim. - Zato? - Zato to je sa Helenom umrlo to u meni. - Ja mislim da grei. Znam da si bio povreen, ali si se ve oporavio. Ovako uznemirenog te nisam video otkad te je Helena ostavila. Vidim da si spreman da mi odrubi glavu, samo zato to te zadirkujem zbog Lejsi. To je veo ma dobar znak. Veoma dobar. Kolin je odmahnuo glavom. Kolin je celo prepodne bio u biblioteci preduzea i Lejsi gaje videla kada je ula u biblioteku da neto uzme. Bilo je ve vreme ruku i ba kada je uzela svoju torbicu, u njenu kancelariju je uao Stiven Keri. - Kolin je u biblioteci. Da li elite da ga pozovem? - Nema potrebe. Neke papire sam ostavio na njegov sto i sigu rno e ih nai, a ako mu neto ne bude bilo jasno, telefonirae mi. - Dobro. Lejsi nije znala ta da kae. Ovo je bilo drugi put daje Stiven doao u nje nu kancelariju bez ikakvog razloga. - Da li elite kafu? - Voleo bih.

65

- Sa lagom ih eerom? - Pomalo i od jednog i od drugog. Lejsi je skuvala kafu i sedela je i razgovarala s njim o nevanim stvarima. Od svih Kolinovih poslovnih prijatelja koje je morala da zabavlja, Stiven je bio najprijatniji. - Kada je vaa pauza za ruak? - Nije vremenski odreena. Kad god ja zaelim. - Ja sam mislio da vas onaj tiranin Kolin dri vezanu za radni sto. Poto sam i ja ba miko da idem na ruak, da li biste eleli da poete sa mnom? Lejsi je iznenaeno pogledala u njega. Trebalo joj je nekoliko trenutaka da shvati daje on poziva kao enu za koju je zainteresovan. Zato ne bi prihvatila? Ne moe ceo ivot ekati na Kohna. - Vrlo rado. Hvala vam. - Da li moemo odmah da krenemo? - Svakako. U hodniku su sreli Kolina. Uputio im je veoma udan pogled. - Zdravo, Stivene. Da li sam ti bio potreban? - Ne. Ostavio sam ti neke papire na stolu i ako ti neto ne bude bilo jasno, pozovi me. Lejsi i ja idemo na ruak. - elim vam prijatan ruak. - Hvala. Lejsi je primetila da Stiven nije pozvao Kolina. Kolin je gledao za njima, zatim je uao u svoju kancelariju i poeo da razmilja. U poslednje vreme je veoma esto viao Stivena u Lejsinoj kancelariji. Pre neki dan je sluajno uao u Lejsinu kancelarijiu i zatekao je Stivena kod nje. Njih dvoje su se smejali i izgledali su veoma sreno. Onda je bar ekao Kohna, ah danas ga nije pozvao da rua s njima. Eldon Kol nije bio neko zbog koga bi trebalo da se brine, aU Stiven je bio neto drugo. On je imao mnogo arma i ene su prosto ludovale za njim. U nje ga se Lejsi mogla zaljubiti. Znao je u koji e restoran da odu i odmah je krenuo tamo. im ih je ugledao, Kolin je priao njihovom stolu. Stiven nije bio oduevljen to je morao da pozove Kolina da im se pridrui.

66

* - ta ete da ruate? - upitao je veselo Kolin. - Virdinijska unka je najbolja -rekao je Stiven. Kolin se osmehnuo i pogledao u Lejsi. Oboje su se setili da su jeli domau unku i daje Kolin rekao kako ne treba da kae Stivenu njegovo miljenje o virdinijskoj unki. - O emu se radi? - upitao je Stiven. - Lejsi i ja smo otkrili da je domaa unka bolja od virdinijske, ali sam joj rekao da ti to ne kae. - Kakva domaa unka? - Ona koja se proizvodi u planinama gde ja imam vikendicu. Zar ti nisam rekao da imam vikendicu? Verovatno mu je i rekao da je spavao s njom, mislila je razoarano Lejsi. Ako mu nije pre rekao, onda je to uinio sada. Lejsi je poelela u zemlju da propadne. Za vreme ruka Kolin je uglavnom govorio, to jest postavljao je pitanja tako da Stiven i Lejsi nisu imah prilike nita da kau jedno drugom. Posle ruka Kolin je bukvalno odvojio Lejsi od Stivena i odveo je u kancelariju. Lejsi je ila ispred njega, jedva uzdravajui svoj bes. ta je Kolin hteo time da postigne? Kada su uh u lift, shvatila je da je Kolin hteo da je ponizi. Suze su joj potekle niz obraze i im su se vrata hfta otvorila, ona je potrala prema svojoj kancelariji. - Lejsi? - Kolin je iznenaeno gledao za njom. Da li je ljuta na njega zbog toga to se umeao izmeu nje i Stivena? - Lejsi! - povisio je ton, a ljudi u hodniku su ga iznenaeno gledah. - Molim - rekla je, ne okreui se prema njemu. - Doi u moju kancelariju. elim da razgovaram sa tobom. Ako bi sada otila u njegovu kancelariju, znala je da bi mu rekla mnogo stvari zbog kojih bi se kasnije pokajala. - Neu. Kolin najpre nije mogao da shvati da ga odbija, a onda se razljutio. - Do vraga, ta podrazumeva pod tim da nee?

67

Ljudi su i dalje gledali u njih i Lejsi je shvatila da je na ovaj nain jo vie poniava. Bez rei je ula u njegovu kancelariju. Uao je za njom i zatvorio vrata. Video je suze u njenim oima i znao je da je povredio. - Povredio sam te, zar ne? Izvini. - Da, povredio si me! - Izvini, nisam mislio da viem, ali nisam znao kako da te zaustavim. - Ja ne govorim o tome to si vikao na mene, ve o onome to si mi prire dio u restoranu. Zato si to uradio? Zato si rekao da smo bih zajedno u tvojoj vikendici? - Da li se stidi toga to si sa mnom bila u mojoj vikendici? Da li si se plaila da te Stiven nee ele ti samo zato to sam te ja prvi imao? - On je tvoj prijatelj. - Prijateljstvo nema sa ovim nikakve veze. Ne elim da spava sa njim. - Samo sam izala sa njim na ruak. - Zar misli da ne znam staje eleo? Stiven ne bi izveo moju sekretaricu na ruak da nema neki drugi plan. Veruj mi, on te eli u krevetu. - Koline, ta se sa tobom dogaa? - ta se sa mnom dogaa? Zar ti misli da sam ja od elika? Zar misli da mogu da sa tobom vodim ljubav jednog vikenda i da te vie nikada ne pipnem? To je apsolutno nemogue. Poeo je uznemireno da eta sobom. - Neprestano te elim. Ne mogu vie da podnosim to to flertuje sa svim mukarcima koji dolaze ovamo. Ne mogu da zaboravim sve ono to smo doiveli u mojoj vikendici. elim da vodim ljubav sa tobom. Vie nisam sposoban da radim, jer mislim stalno na tebe. Dovodi me do ludila. Na spo razum me dovodi do ludila. elim da sve ove papire sklonim sa stola i da vodim ljubav sa tobom. Lejsi je poela da se smeje. - Do vraga, ta je smeno? - Ovo zaista nije normalno. Niti elim Stivena, niti bilo kog drugog. - ta si rekla? - upitao je iznenaeno. - Rekla sam... Ali nije stigla da zavri reenicu, jer se nala u njegovom zagrljaju.

68

X Lejsi i Kolin su neprestano bih zajedno. Radili su zajedno, jeli su zajedno i spavali su zajedno. Lejsi je bila veoma srena. Bio je ve juli mesec kada je Kolin uao u njenu kancelariju i rekao joj da njegova majka prireuje prijem. - Da li moe da doe? - Zar ja? - upitala je iznenaeno. Kolin je pogledao po njenoj kancelariji kao da trai nekoga, a zatim je pogledao. - Naravno, ti. - Ali ti ne moe mene da povede. - Zato ne mogu? Koga bih drugog vodio? - Bilo koga. To je porodini prijem i zbog toga ne mogu da idem. - Zato ne moe? Ne razumem. Da h ima neto drugo u planu? Zar ne eli da ide? Znam da e biti veoma dosadno, ali... - Ne, ne zbog toga - brzo gaje prekinula. - Nije problem u tome to ja ne elim da idem ili to e mi biti dosadno. - Nego u emu? - Plaim se. - ega? To nee biti veliki prijem, ve samo lanovi porodice. - Ali, to je tvoja porodica i njih se plaim. - Ali zato? Ve ih sve poznaje. Zna mamu, tatu, Eda i Voltera. Da li si upoznala Voltera? - Jesam. - Onda ih sve poznaje. Ostalo su roaci, a bie i baba i deda. -Ali nije isto sresti tvoju majku ovde i u njenoj kui. - Kakve to veze ima? Ed ti se dopada, zar ne? -Da. -I ja ti se dopadam. - Svakako. - Ako ti se ja i Ed dopadamo, zato misli da ti se ostali lanovi moje porodice nee dopasti? - Sigurna sam da su svi lanovi tvoje porodice divni ljudi, ali ja im ne pripadam.

69

- Kako misli da im ne pripada? Naravno da im pripada. Ti pripada meni. - Da li je to istina? Nikada me nisi izvodio sa tvojim prijateljima ih lano vima porodice. - Da h time eli da mi kae da nigde nisam izlazio sa tobom samo zato to se stidim tebe? Zar misli da ja mislim da ti nisi dovoljno dobra za moje drugove i roake? Klimnulaje glavom, mada je vie elela da o ovom nisu uopte poeli da govore. - Ima veoma udne ideje. Odmah u ti sve objasniti. Nisam te vodio na prijeme, niti sam te upoznavao sa mojim prijateljima i roacima, prvo zato to sam imao mnogo posla, drugo zato to ne volim skupove sa mnogo ljudi i tree najvanije od svega je to to nisam eleo ni sa kim da te delim. eleo sam te samo za sebe. Mislio sam da i ti isto eh. Da sam znao da eb da upozna nekog od mojih prijatelja ili roaka, sredio bih da budemo sa njima. - Kobne, da li ti stvarno to iskreno govori? - Naravno! ta si ti mislila? - Ni ja nisam imala elju da te delim sa nekim, ali sam mislila da ja nisam dovoljno dobra da me predstavi svojim prijateljima i roacima. - Lejsi, kada e da shvati da se niko ne stidi da bude vien sa tobom? Ti si veoma lepa i zabavna. Divan si saradnik na poslu i u krevetu. - Sagao se i poljubio je. - Da li pristaje da doe na zabavu koju prireuje moja majka? - Pristajem. - Dobro - ustao je i poao. - Ali, Koline... - ta je sad? - Da li je tvoja majka sigurna da eli da ja budem prisutna? - Svi treba da povedemo partnera sa sobom, ali meni je posebno naglasila da dovedem tebe. Tri puta me je zvala da me pita da li dolazi. - Zar ja? ta ona zna o meni? - Samo ono to joj je otac rekao o traevima koje je uo o nama, a Ed joj je rekao da si lepa i armantna. Ali, svi znaju da te sem sudnice, nikuda nisam vodio u poslednjih nekoliko nedelja i da ni sa jednom drugom enom nisam bio due otkad sam se razveo. Zbog toga umire od radoznalosti da te upozna.

70

Kolin je otiao, a ona je gledala za njim. Gotovo da nije mogla da poveruje u njegove rei daje ona neto posebno za njega i da eli sve vreme da bude samo s njom. Lejsi se celo posle podne spremala za prijem. Sve vreme je sumnjala daje izabrala pravu haljinu ili da e umeti da se pravilno ponaa. - Izgleda predivno. Mislim da e mi svi mukarci zavideti. Lejsi je i dalje gledala u svoj odraz u ogledalu, elei da vidi da lije sve ka ko treba. - Mislim da sam spremna. Kada su se parkirah ispred kue Kosvelovih, Lejsi je poelela da pobegne. Meutim, Kolin joj je pruio ruku i zajedno su uli unutra. - Da li da vas najavim gospoi i gospodinu Kosvelu? - upitao je sluga. - Ne, hvala. Sami emo ih nai. Dok su ili kroz kuu Lejsi je videla mnogo ljudi. Upitala je Kobna da li su to sve njegovi roaci. -Jesu, ali se meusobno ne poznaju. Eno mame. Sada idemo kod nje i posle treba da upozna moju babu i onda moemo da se vratimo kui. Kolinova majka je imala veoma elegantnu haljinu, koja joj je izvanredno pristajala. Lejsi je ponovo poelela da uopte nije dola. - Zdravo, mama - Kolin je poljubio majku u obraz. - Zdravo, sine. Drago mi je da te konano vidim. Ovo je sigurno Lejsi. Drago mi je to smo se upoznale. -I meni je drago. - Rekla sam Kolinu da je veoma sebian to nam ne dozvoljava da vas upoznamo. Koline, zato nam ne donese pie dok se nas dve bolje upoznamo? - Odmah idem. Kolinova majka je povela Lejsi prema stolicama u uglu, a zatim jo jednom rekla: - Zaista sam srena to ste bih u mogunosti da doete. - I meni je zadovoljstvo. - Ed kae da radite sa Kobnom. - Da, ovog leta e biti tano deset godina. - To znai otkad je diplomirao. Da li ste vi iz ovog kraja? -Jesam. Sad e slediti pitanja ko su mi roditelji i njihovo poreklo, mishla je Lejsi.

71

- I Kolin je ovde roen. I ja sam se ovde rodila. To je tako lepo mesto da ga nikada ne bih napustila. Kolinova majka je govorila o dobrotvornim drutvima iji je lan bila, a zatim im je priao Kohn. - Mama, dovoljno dugo sam ti posvetio Lejsi. Sada eli baka da je vidi. - To znai da vie neu imati prilike da sa njom veeras razgovaram. Kaite Kolinu da vas poneki put dovede kod nas na veeru. Ustala je i otila, a Kolin je seo na njeno mesto. - Nije bilo tako strano, zar ne? - Lake nego to sam oekivala. - Sada emo ii da upoznamo tatinu mamu. Ona i moja majka su neprija telji otkako se moja majka usudila da uzme njenog najstarijeg sina pre trideset osam godina. - Zaista? Poto su upoznali baku, Kolin je upoznao sa Volterom. - Drago mije to sam vas upoznao - rekao je utivo Volter. - Moram da estitam Kolinu, jer mu se ukus popravio. - Hvala! - stidljivo se osmehnula Lejsi. - Nisam oekivao da e doi - rekao je Kolin Edu. - Poslovno sam se nalazio u blizini, pa sam doao da vidim mamu. U tom trenutku im je prila jedna veoma lepa devojka. - Niki! - rekla su oba brata uglas. - Zdravo! - Kako je bilo u Evropi? - Bilo je divno, samo to je dve nedelje kratak period. Kako ivite vas dvojica? Pretpostavljam kao i obino. Pravite veliki profit time to zatvarate ljude. - Donekle i na taj nain - rekao je Kolin i zagrlio Niki. Doveo je do Lejsi. - elim da upozna nekoga. Niki, ovo je Lejsi Blejn, Lejsi ovo je Nikol Konoli, moja sestra od ujaka. Poto su izmenjale konvencionalne pozdrave, Niki je sela pored Lejsi. U tom trenutku im se pridruio Ed. - elim to vie da saznam o vama - rekla je Niki. - Nema ta mnogo da se kae o meni.

72

- Kolin je veoma zainteresovan za vas, a to je dovoljno interesantno. Lejsi je iznenaeno pogledala. - Svi smo se veoma zabrinuli za Kolina kada ga je Helena ostavila. Mislila sam da ga vie nijedna ena nee zaint eresovati. Svi smo bili veoma iznenaeni kada smo uli da ve due vreme ivi samo sa jednom enom. eleli smo da to vie saznamo o vama i vi ste atrakcija dananje zabave. -Nadam se da vas nisam razoarala. - Niste. Kolinova baka je rekla da ste vi sasvim pristojna devojka. Kolinova majka je rekla da ste slatki i da ste ono to je Kolinu potrebno i srena je zbog vas. - Kolinova majka je srena zbog mene! - iznenaeno je ponovila Lejsi. - Svakako. Moda vam to nije pokazala, ali ste joj se dopali. Ona prezire Helenu. Misbm, svi smo mi ljuti na nju zbog onog to je priredila Kolinu, ali smo mirni jer je naao vas. Posebno sada kada se pria da se Helena razvo di od svog drugog mua. - Razumem - tiho je rekla Lejsi. Bez obzira ta Kolinova majka misli, Lejsi je znala daje Kolin jo uvek zaljubljen u svoju bivu enu i poto e i ona uskoro da bude slobodna, to znai daje Kolin za nju izgubljen. Kolin je video da Niki i Lejsi razgovaraju, pa je poeleo da se pozdravi sa nekim starim poznanicima. Kada je pogledom potraio Lejsi da vidi da li je jo uvek sa Niki ih se osea izgubljenom, nije mogao odmah da je ugleda. - Zar si je izgubio? Kolin se okrenuo i ugledao svog oca. - Zdravo, tata. ini mi se da su je Ed i Niki negde odveli. - Naa se porodica vremenom uveava. - Zar si zaboravio da se nekada osipala? - Ona se mnogo promenila. - Ko? Lejsi? - Da. Koliko se seam, ranije nije bila ovakva. - Meni se uvek dopadala. - Nadam se da zna ta radi. - ta time eli da kae? - Sve te romanse se isto zavre. - Ne mora uvek da bude tako. - Kada doe kraj, onda nastanu problemi.

73

- Ko kae da mora da doe do kraja? - Zar namerava da se oeni njome? - Nisam mislio o enidbi. - Na kraju e morati da donese odluku. Ili e se oeniti njome ili ete se razii. - O tome jo ne moram da mislim, jer smo mi tek nekoliko nedelja za jedno. - U firmi se veoma pria o tome. - Oni uvek nau o emu da govore. To me ne zabrinjava. - Mene zabrinjava kada govore o porodici Kosvel. - Kai mi tano ta eli da mi kae. - Ti nisi u istoj poziciji kao i drugi pravnici. Ti e uskoro voditi firmu, a to znai da mora da pazi na svoj ugled. - Moj privatan ivot i moja firma nemaju veze jedna sa drugim. -Ja ti nisam rekao da ostavi devojku, samo da dobro razmisli. Lejsi nije odrasla u svetu u kome se ti kree. - Znam. - Da li e moi da preuzme drutvene obaveze? - Ako nisi primetio, ja ne brinem mnogo o drutvenim obavezama. - Zar si tvrdoglav kao i tvoj brat? Kolin je utao, a njegov otac je nastavio: - Zato je Helena bila dobra. - Svi znamo kako je bila divna ena. - Bila je veoma lepa ena. - Koliko ja znam, jo uvek je lepa. - uo sam da se razvodi. - Pa, ta s tim? - Verovatno se pokajala zbog onog to ti je uradila. - Moda. Eno je! - uzviknuo je Kolin iznenada ugledavi Lejsi. - Ko? - Lejsi. Volter je stajao ispred nje, pa je nisam video. Sada moram da idem, tata. Zdravo.

74

XI Lejsi gotovo da nije ula o emu razgovaraju. Neprestano je mislila na to da se Helena razvodi. Kada bude bila ponovo slobodna, verovatno e eleti da se vrati Kolinu. Uskoro im se i Kolin pridruio. Bila je srena kada je predloio da idu kui. Ovo nije drutvo kome ona pripada i zbog toga eli da to pre ode. Narednih dana Lejsi je mislila na Helenu, a Kolin na ono to mu je otac rekao u vezi sa brakom. Ranije nije uopte mislio na brak, ali od razgovora s ocem poeo je da preispituje svoja oseanja. Da li dovoljno voli Lejsi da bi se oenio njome? Neprestano su bili zajedno i nije mogao da zamisli daje iznenada izgubi. Da li je to ljubav? Sledee nedelje su otili na jedan dobrotvorni bal. Lejsi se oseala veoma lepo dok se nije pojavila Helena. Bila je najprivlanija ena na balu i svi su gledah u nju. I Kolin je gledao u nju, ali po njegovom izrazu lica Lejsi nije mogla nita da zakljui. Helena se osmehnula Kolinu, ali joj se on javio samo tako to joj je klimnuo glavom. Kada su naputali bal, Lejsi se oseala kao Pepeljuga u pet minuta do ponoi. Sledeeg dana je Helena dola kod Kolina. Lejsi je kucala izvetaj sa poslednjeg suenja kada je ula korake u hodniku. Kada je videla ko dolazi zastao joj je dah. - Da li je Kolin u svojoj kancelariji? - pitala je Helena Lejsi. - Koliko ja znam, jeste - progovorila je Lejsi posle nekoliko trenutaka. - Da li elite da vas najavim? - Nemojte se truditi. Znam gde mu je kancelarija. Kada je Helena ula, Lejsi je ula Kolinov iznenaen usklik to vidi Helenu, a zatim se ulo zatvaranje vrata. Sada je sve gotovo, pomislila je tuno Lejsi. * Kolin je zaista bio iznenaen to vidi Helenu u svojoj kancelariji. Ona je nje gov uzvik prihvatila kao poziv i ula je unutra. - Zdravo, Koline. Da li si iznenaen to me vidi? - Jesam. Izvoli, sedi.

75

Zastoje dola, pitao se. Bila je lepa kao i ranije, ali mu je Lejsina lepota bila prirodnija. - ta te dovodi ovde? Poto dve godine nisi ulazila u ovu kancelariju, mislim da nisi dola da bi samo razgovarala sa mnom. - Da li si jo uvek ogoren? - Ne znam na ta misli? - Da li si ogoren to sam te ostavila? - Mislim da vie nisam. To vreme je prolo i rana se zaleila. - Nadam se. Potrebna mi je tvoja pomo. Mislim, tvoja struka. Ostavila sam Norisa i elim da ti vodi moj sluaj. -uo sam da si ga napustila, ali sam se nadao da su to samo traevi. - Ti si se nadao! Ja sam mishla da e ti biti drago to me ponovo vidi. - Da se to dogodilo ranije, verovatno bih se tako oseao, ali sada bih vie voleo da si srena. to se tie tvog zahteva, ja ne radim razvode. Mogu samo da ti preporuim moje kolege. - Ja sam mislila da e mi pruiti emocionalnu podrku. - Zar ja? Zato? - Nisam mislila da e se to ovako dogoditi. - ta si mislila da e biti? - Mislila sam da e me zagrliti i teiti me. Iskreno reeno, mislila sam da e me primiti natrag. - ta? - Koline, molim te, sluaj me. Bila sam veoma ljuta na tebe, jer si se potpuno bio posvetio svom poslu, a ne meni. Zbog toga sam pola sa Norisom i na kraju se udala za njega. Ali pre nekoliko meseci sam poela da razmiljam i shvatila sam da sam napravila greku. elela sam da ti kaem da sam shvatila da sam pogreila i da jo uvek volim tebe. Kolin je zaprepaeno gledao. - Ovaj... Helena... Ne znam ta da kaem. - Sada je za nas suvie kasno, zar ne? Ti me vie ne eli. - Ne - priznao je. - Vie te ne elim. Kako je to udno! Vie je uopte nije eleo, ak ni da bi ugodio svojoj mukoj sujeti. Kad pomisli samo na to koliko je dugo razmiljao o ovom trenutku, koliko je puta eleo da mu se Helena vrati i moli ga da je primi natrag, ali sada kada se to zaista dogodilo, on je samo saaljeva. U njegovom srcu vie ne postoji mesto za nju.

76

Lejsi je ispunila celo njegovo srce i on je voleo samo nju. Poeleo je da se nasmeje zbog tog saznanja. Zato mu je trebalo toliko dugo da to shvati? U poslednjih nekoliko dana je analizirao svoja oseanja i tek sada je shvatio da eli da se oeni s Lejsi. - ao mi je zbog scene koju sam ti priredila. Trebalo je da znam da je suvie kasno za nas. ao mi je zbog bola koji sam ti nanela. - To sam davno preboleo. Ne treba da brine zbog toga. U tom trenutku je ula Lejsi u veoma izazovnoj bluzi. - Zdravo, Helena. Nisam znala da ste jo ovde. Lejsi je prila Kolinu, poloila ruku na njegove grudi i pritisnu la je svoje usne na njegove. Kolin je zagrlio i privukao sebi. Helena je napustila prostoriju dok su se njih dvoje ljubili. - Sada mi kai ta taj poljubac treba da znai. Da li si htela da joj pokae ta pripada tebi? - Moda. ta je ona htela? - Da li si ljubomorna? - Jesam. - To je dobro. Ne elim vie nikakve scene u kancelariji i zbog toga te vodim kui. Lejsi je samo klimnula glavom. Bila je veoma zbunjena, ali Kolin je nju, a ne Helenu vodio kui. To je bilo sve to je u ovom trenutku bilo vano. Ib su vrsto zagrljeni i svi su ih iznenaeno gledali. Kolin jo nikada do sada nije otvoreno pokazivao svoje emocije pred drugima. Kada su otili kui najpre su vodili ljubav, a onda je Kolin eleo da mu objasni zato je onako dola u njegovu kancelariju. Lejsi je odluila da mu ka e istinu. Najpre je otila u kupatilo pre nego to su joj suze potekle, a zatim je o svemu dobro razmislila. Prvo je mislila daje izmeu nje i Kobna sve gotovo, jer je dola njegova biva ena. ta sada da radi? Ne moe se celog ivota kriti od Kolina. Jednom e morati da se suoi s njim. Bie najbolje da to uradi odmah. Kada Kolin bude uao u njenu kancelariju, ona e mu rei da ga potpuno razume i da mu nee oteavati situaciju.

77

Suze su joj potekle niz obraze. Nee imati snage nita da izgovori. Nee moi da gleda Kolina kako odlazi, a ona ne ini nita da ga zadri. Znala je da vie nee moi da radi za njega. Nee imati snage da se svaki dan sree s njim i da osea ljubav, a da ne moe daje iskae. To nee moi da podnese. Dae otkaz. Jo tog dana e napisati otkaz. Zato je ikada pristala na onaj luckasti dogovor? Znala je da nema dovoljno snage da ga zauvek zadri za sebe. Zato se menjala? Zato nije ostala onakva kakva je bila? Zato je odluila da se promeni? Zato to je Kolin vodio ljubav s njom. Zato to je uivao u njenom drutvu, zato to je eleo. Pogledala je u svoj odraz u ogledalu. Oseala se kao i pre, nesigurna i oajna. Meutim, kada je Kolin uzeo u svoje naruje i vodio ljubav s njom, pokazao joj je da ume da bude jaka i da se bori. Ona vie nije ona nesigurna Lejsi. Sada je lepa i privlana. To vidi po oima mukaraca. Meutim, to nije dovoljno da otera Helenu iz Kolinovog ivota. Popravila je minku, ah to nije bilo dovoljno. Njeno poslovno odelo nije otkrivalo njene ari. Zbog toga je skinula jaknu. Na sebi je imala svilenu bl uzu nene boje sa velikim V izrezom. Bluza je otkrivala obline njenih grudi i njenog tela. Bila je zadovoljna svojim izgledom i zbog toga se uputila pravo u Kolinovu kancelariju. - Moram da priznam da si se dobro borila - rekao je Kolin uz osmeh. -Bluza ti je bila najmonije oruje. Zato si mishla da u pristati da mi se Helena vrati? - Ti si je voleo i bio si oajan kada te je ostavila. Znala sam da se jo nisi oporavio od toga i daje jo uvek voli. - I ja sam to mislio. Dugo vremena sam eleo da mi se vrati, da mi kae da me voh i da je pogreila to me je ostavila. Meutim, kada je danas dola i uradila sve ono to sam prieljkivao, shvatio sam da mi vie nije stalo do nje, shvatio sam da si ti jedina koju vohm i elim. Volim te, Lejsi, vie od svega na svetu. - Koline! - rekla je uzbueno. - A ti, ta ti osea prema meni? - Sigurno si osetio ta oseam. Ve godinama sam zaljubljena u tebe.

78

- Molim? - Zaljubila sam se u tebe kada sam poela da radim za tebe. -I volela si me sve vreme i dok sam bio oenjen i razveden, zar ne? Lejsi je klimnula glavom. - Lejsi, Lejsi! Kad samo pomislim ta sam propustio svih ovih godina. No, sada to nije vano. Vano je da elim da se oenim tobom. - Molim? Koline, ti se ali! - Zato? Meni je sve logino. Mi se volimo i ja elim da se oenim tobom. ta je udno u svemu tome? - Nita, samo ta e tvoja porodica da kae na sve to? - Ne ene se oni tobom, nego ja. Pored toga ta drugo mogu da kau, sem da estitaju. - Ali, ja nisam... - Kai mi da li e se udati za mene? - prekinuo je Kolin. - Hou. - Onda je to razlog za slavlje! Poeemo sa naim linim slavljem, i to ovde u krevetu.

KRAJ
scan i obrada voki

79