Вы находитесь на странице: 1из 26

ll

plK

ffi*'
i

, ii
i

,s

55

I 59

,l

5,41

16.41

2,2

9-|

2.91

5,2

2.9

91

17,g2

26,1

52,2

N.

,47

25,41

42,5


, i ii
' i

15,9

41,79

7965

56.79

94,65

16,41

2 2

.i

i, 'i
i irc (.)

&

(.)

] i:
(., ,)

. (.)

, !i, i,

ii

: , ',
i , i, j,

El

5,47

7 0

ul,,t d t u rcd, d u t BudoB t


Ot u .
m t t!tuut tt.

d d,u u, , l cydaK, utslKa, ,


l, llllolBa, m, u4 u rcpbte dzu ul.
3u uum uu ttoeodbt
, d u xt1,1oda, dm poda u , u u
d u mu, :l u d, d r, Lt4lKa
u u4 Jlut j,| u
u dum t, rc
u

yKpaiHa (.)
, -
i: l],
, 'N, ii
, ir,
naciKa, ii,

2,91

1,97

94

,91

17 2

ii i (44) 451 4-

lrc

t, dHu, ul

, mu

2u1l .

u l rc
mum u- .u

durct t, um Llx rc, dku\ u


u l1l .

tu du.
u d uzdt
.m u, , -

m rlr O

um , 0
mrc 2-4- deHb Bude uBbt. |u rc urcu - u,
rut, d, ud mu, u, dtm N
u, zde ulue ux tt m uum , ,l u u.

m ldu t u
u 0 . -

ml D .i|
BodoeMM d, -

mrcu, m..,
m, u
BottHa. u u m dtr duu, u utypulaHueM u d

ut rc peHHbLM uu u mu. lu O -

m dit utz, u
duuu4 - Ot <q,>,
u uu (oHu m u durcuu m -

z) u du muu m: rc
zlrcu ul u (u, ,\
:fl u d, u

duut - t z u dpyeue , rcd trc t


4m

m O

">.
t 2u u <>
u
uul,
u u rc

mlt m (rcrcu, u, u , .).


ud O, 0
du mul do 20 cll, mt um uu

uu

0,5 d
zu. rc m
- 2,5-3, u4lrca - do 3 .

, r-

0 d uu 0 d
t um m .1,4 ,
m, t D MacKu-

u llu Ka-t|blut. z lut


rcu. t

uurcu
rcu u m d ml Mecmo. t, rc u-

d urcu

l l8

m ud lum m du 0
m, uum Ot, uu u lu O. t zm du d
(1 ll u4uJr t O.
rc um, u uOut

mu d ulu,
, rcdt dt. ur d dm u d, ,

u l, t,
hm u u BodoeMax d
l

um Jl,

l , d dum duu (u)


t ircu d. mKux BodoeMax u

4-5 d O.
t t m u

utt,

drc,

ul,, m,

rcd - . du m tt, m Lu
u, m u m, !
drc xopouto u, m
u dum utu, t drcum u u ul .

u d

zu, ul ,
u um utt fuz. t,
m m uu ,
t urcu, dumt

)rcuu:,l,ul, uurc, d,

, m)! BodHbtx uu-

u rc.

u rl

u u|.

u mlu

d d cle rc, m Om -

m u rcu tt,
O qz dur <,t> . u
15-30 u u uu 5- I0
uJ ur ulrc m
, m lll cj,leHub .
u BoOoxpaHuLtuux u
u4lKa Om rc , ut, u tt, um m, m "l
u Ou rcu
m u duut dHa, d u
Oum zut u u
1- 1,5 Had dHoM.
m du u
u HuJlce u tu
u 1,5- , u uu .
rc Bode , u,
u duu,4 - -, lu z, ?u ?,
urc dHo d ummu, ,tuu u. drc u rcmu u
rcmu d,
t u u tla uvl alyt M,tax. TaKux rc zu udu u , t u t
drc m u m md, u uO um d bt.

dru u

um mrc, ll

d-

maxL,

poBHbtM ut. i|rc , , umurc, rcO u

m fu,l, ,
, epu,l u .
uu , dulu u ,
drc d rc u

t .
u d
ulce uu u

ru, ?m, , , ,

epul. dm 2, Jepex u
.
,lm u rc mm, -

m ,lu, m

tt , u]u, , d d
ru , M(L|lbKo
l ur um u-.

xopoulo Orcu
O, l u rcl utu
rcrc t u u. um u drc peepmtal|lu u u il d

u. Otu ruu

, umrc u
uu u um uN, uHoeda
rc rc u d,
u cpedHue

t xopouto um oicyHb,

tu u4,
ql u . mrc,
uulu uepbt, m u
u du

, u m, udrc

rc tteu4e u .
. "|Iootautl

{}l ;"
tii 1llLcrlp.oc ii l{
l]!ll]1]ii Tpod)eii ]Ii\llleii ].]I]l
YKpattIlc ]l0. Kol]cl]H0 . },,

OKl,tlb tttl lt1 ,tb_l1 t tlpcKllac-

ll

l l ,\|}l

,,|,,',,]|

l] ,]Tll\ Nlecll\ lll npccciiHoii


ij \l]]ii, l 1.I Ubie

\'((,:l., i(l'K\|,t,,\'I ,t' r}1,1Jl'

iO:l. lIo

l lcpl}(l.il .,l Klcf] l\Io


:] cKa]()ll]lb]\L TltKttc rtcctt.

]]RllJ.

()l,,]l

lIl col]el,al i lle}I

- lilll]ol\

_tBvx l1,]l1 0,II \,,Kll ]liLll l dlaK ,.l.


Il. l],tO. Httlt --,l e,l} r,,,l .,tollBttTb

(],(l]jii \ lI!l' ll]lI'l ] l]eco\l


I]i(),llli] ]lltlal lI()I 1) (()l]\lilll, . la c'lo".,,

,ttlLl ttlt l ] l pccc!I ll I ii, ocKil; 1


\Iil- i]-,lR ]l]ilIoT \il|]aIil epl l \

lll.),

,, , ,l\

]]l1,1,!,

l,t l,.

(l ,lllI1i], !lu"

},l]cpcl]]t0 0] lI}]l. l]

1,1

t]O

l )|i l]lllilI,la

lil lll]ll]Oi] KoHIleIIlpllultIl

ol(vIIrl lI]L]lll ita ttlttllr rtc t


l(0Bo-1br\ IllllllTe,I\I ll.,]ll tlpOc IO }:.I!,ll11l. cl]efll ]j]\LrOi] l]0_1 (]l\lI
N], , ,I ,. ', . r t t,,, ,,,,t H.,,l1,1K,,\,l l,.
i1 To-1lullIllii -i] Ilc Il0]l]0,1cl lll]Ol](]l]I ] (lTcc,]a. lo1]il ] ['. l bcKl lt' i]i,. :l
]j]lIc !,l1 ) Ii]. ]lil cl]x,le ll.]Ili cpc.l]l
(l]l\ lIl L]0-1bl l, J.lccb tlKl,Hb
i]\,.l llRILl,, llttB.teKllIct t oKltllt

ll Yl Ja.llllJol]. (). cc:lIl .lHo

ll

llii

]I\Ieiill0.0lc}]cIl]Ilc -

}Iecla\ lII]llIl OK!]lr]. lill(lla \lcc'la

.l .,,,i.( :| ||,i\ ,,,loe\|,.\

,.,,t,r

l]

t,.,6,

,lil]Lalb cL]lc 0-1Hll\1 cBoiicTBo\l. l.]\1eH


0 I},RII l]Ile lIIl\ lI]IIlt1\OL]
!0.I0],0il tr coBKtto, Cio-tll tlplttlo.tr

, ,\,|,l1,1\

,L,
1tr ,.,11 ,r,1,,1'u.. r
IJoK \,\l ]1cpxil]b ] lt l,l]rltl. ll
1,1,1l

t{\,rl( ll il,Irl 0Hll l ] l c,l}.liiii .


-,]lI0 Ij pe ]),JbiiTe l]jl\ \lit]ll]0I0 !Iollc, )Kt,,,lil}O 1l Bi]\l lji]iil il cl]oc "},IIR
].l

bJolllllo"]

lt -

.[ - , lIq ( ).
lrNI },] ,

, -


ir ,I }
(, oK},Ilb Il },{ <>

(, ) - , ,
NI
. , rt
<(t>
<()).

rl

L -

. z - TaJl,
0,3-0,4 . ,

l MoTbUIeM , ,

, IJI-

,
} -

, -

, ('> <>.
IO ()><L[D. I

, ry ,

L Nf - ,
}, .

.,,> <,> ,

I k , ,?

t< , l . lr .

t ry -

: -

. fI ,

JI,
l aI
,

KIlJIo .

, ,, ,

II
,
},Il .

lr
, -

l I

Ul,rI}l <(}))

- , <]>
<(,, ). -

J lrtr,
<,>
.
l, r
, }r, .
0,35 50 . -

r.{.Jl . -

il U lv
rl

- oKybl ,

JI.

, Il, ,
.
l kl

,0,1 .
1,Il, Jt .

0,15-0,2 .
.

, -

I
, rry
l - .
t J
IJl ,

},l

. j r },l .
, ,
il,
15-20 l l. ,

2050 . r JI, s!

; j


4 -

}, t
, ,
]:

-
. ,
, - ,
II . , ,
. I
, } . : .
,
, -,
,
-
.

, ,
, .
zui udrc

,rlrii
}i
-, ]!{ l]
- - ]Vl, ,}r I ]t{ 8, utll.| . ]!lIl

,r_]tr.

ii,

rt .
. { ,l,

,l] }1, s-. I


1,1 I,)i ]] jl
, tJ ,

ltl lJ J
]l] }Ie pacc\laTp}lBacNl,

@+N)fl@
Lt

dbto

N l

,tt l:1 11lI 6-1j-Nlelpot]x L. ] iiu] Mo]r eHToB


tl
. KoTopo]ll
, NroxeT i! _ H]lHefl KpoMKLI
.l] [t Ilo)(eT tll
I. \l, r]fi lIop
]t{ rl, 8
} I rIeTpa
,
0.5 1,5 .

L lrc, t1o |1epB{),.le


ltK1,1tb. ()trl.t ttu

- lltl

t,t1,, lt Bc,eeda tLlol!pylo, ]!.l r


tr}t, .toBtltb. I] tt Lt.tttL
c,1,1K,ttoctcti K,teB{l.r1 Il
|| Ll

l; l|1,

ull{ lc,l

lla -

ttt{,ll

ct

.t ,ttdr[! . 'l, lle,1Ielree,

tx,

(10 ,-l)atl1( O-lil;


l llll blc l 1 , ll
ottt1,1ttB-tlttot

padtlc tttb t 1lbto.1KLt,

trtt . Il-

crl, lIl.{)(c.,,
lt ul 1.1 Lta
IjI .il\{ . ,llii HecKo;tbKo
c,rroxHcc.
lr ,II. KoHeLIHo,
]r], tt-

, 1.1 ,rrI]llNl KytUaeT t.l.t, fu,l pI.]MaHKll.


ll]Il1, j
]\{. r rl.t ] ]]lll . . ttt l.tx
N,!, lcit{ 0,,l HatUa ]]r] ct,cTc-

l, v \{llI1 tl Ilj
lt -,i (]ut]],,

. ti ll lt

NlaHKa " It lonxHal:


] Nlii:

] ]l I-ij.

1,1,,tlt tl
tjI r]IIa:

l{)lc,l,b HecKo.,rbKo

l] -

,,rl Il ,lR I]
oclloBHoii trrtrI.,t IIl]
l]a

] ll Koj]

l] t]o,l

t - ocHoBHoii \t
tl l.t ,,ttt,
, I,- &i]l{]
].l L] Il, i ll lo.

IlNl. iiItlr. lll\!ecT


It\ KpK}t]Kol] I1 olIlll ]poiitlllK,

,r

- r .

l]

tta \tNl ,. l,\l ]lI ,Ul l,)


.iI

L]ll . cBoltlt. tt,


ttr tpctttKal\l. t]ce ..,
V ut lll.,lIU Ua \ FoBllllli
l\! tr ,tcKt. ttt RI ii ]l
,,lrl 'lllt. 1 1.5 rt.
tt "l ll,
]tItt. i!.},yNl. ),-

, Btto,1He coii,]yT -,\.


l]r ] ]l. tlx
i!1l]]]y -I v . ec,r11
ll -,rl{ coBce]r . Ll
ltl lt !, NlaricHb Nl]]I
orttlrto ttll. N! (,tll.]+

rtlt> tt,,r.,Ir1 ,]+

llytltKao, ",tlt rltlccT l] itIt I l1Kil,t ) tt tttl1.1


Nl I I] } t] Ta] I ]llil1.1\I.
]\

iLI.i

tl- -

paIllo\l - ]IiLq

ll!\{

I}r]]u1,1.

I,1

-]y 8 ]ttau] . l ll tlt.llrtI,tit tLitt,


,,l oTBccHoil .

,rr rta a,,tatIctIpl \t, ]Ila

. \I \I . rtrt ,ttt
}O. \II lJ

L]N

,I oKyHrI.
cHa,la,ra Nlotl
ll]l l.{ ]{Nl]l]l cTiLiI RlI
,t. il,t ]ts,l,
\loll \llLUHKll HllcLllll llIcb lI\1.1L ll
] 11 ,i]o l] ] lec , . . ,
t l,,l lll. llIr
tscpHy,,lacb I] ]Iy]IKll Kl]I]oK
Rl]]\,t, ,
Il ts -,r,

o;loxcl]e,
]lI ), 1.11,, \{[ N1 8 .

IIolir]eI]K l{l{ I

R l\l.

tta ,,t -

eN{ ]]

]Ia II I8, Ll

l\,l, , it, lr
, . -qL] :])ToI] NjHe ,

\t ,\t
rI TeN,t jla,,tTo t ]] ,I
l} _]lliL , lHllli ll ]llHlJK . loxtto tcteBaTb.
l.] R l?
trlt , "l
Il l\l -Il 1oIo. KilK ]Ia
l]8 iifi cTiirl jt
.} KpilcHolo ]]rll]}l]lI l],
oKreBKtl II]II, llHoIil
IjlKlte ( }. tt,.l Kpltttc,t
rtepe

_t 1,,,t bTaTtl

t, rtrtrt ,l
. xopoluo . -

!l lII , N,I ,q}.l


t Nl ] llpocTarl -. ]\1I

i}

a Jl14,

"l,

,,1

ll call1oN1 tI
l\l l -
, R
.
ill , , ,,r

, 1l . |{ .I , I (Il,r. I.lN{ N] ,l ]r
.l}l l00 ro 400 tpavtl,,t ,

u ,l} pll l, l . 1,1t e ll8 lIil


\IoIjrI ]l. -rI I,
H:Ll, u:rt lo,1oBtttbc rt}fi.
oii]\1&I1 .,,l Rts l\l\t
100 200 KolIKl,l 1,1 Ll 1,I\1I Il8i{,
1,I \l rI 8,1 _]\{ , i\{"
}.l rl }l rl
oKyHcil lpil\l\lots J00, )tl, 5. Lt ,
,ll,t] Orr.

K],Ie

tla llecTo. lla KoTopo\l 0-

-,rl.t l.

I cTiul , l]ll,! -

lllr l]

Nl,

] llc-

cKorlbKo ,ileii [i] < iI, l}]


,l 800 )t)lt] l]cco\{,

]]

l'oN' oI]arlll,ilcb .

XoTe,,tocb Iltt]] II
il ,roB;tc , rl

] r1,1-,l Il] It

,1oI]JIc

K,leB , l.t tte - l,tt, l1


Nt atilliI ,lll"rr ,,i Ib

lt , ut.
Ite ,lIrt tlt J,l l. e]!ly x8l;}c
2-4 , ",l lt ",toB
,,ie Hit t]pocTb]e tt , IJ] I Nlerl

,rI lJ I{1
6-7 l,, , tl Nl, , ltl,
]l 8 rl jl.
\l ], , IJ\,leHHo
1 l l1,

,,l

]!{,

I coBceill Nlarleb \I ii 2 2,5 cll, "I ,,t .q.


\t ]\ ;r 5 t,

\1oll II]I l:l

NJ]tl ,
\I il,

H.I ]-c.lH,]]l\IcIpotJtl :Llttt rtHoit

h'l

Bccort 50 200 trt. ro \t tla 5-lr,:t

tccrl,IKa, I00 800 rt. .

tr. oT\leltiul ],

,I oIi\lilHo lpll Jl.l }

,,"

, , tttIl] [l ,
Nlepe, }Iu ]!{
(l}l\,!l{)) Nl -

,tIl \v).e. \l .t t

] ]!tl,L , l{,

.,

rl Il ]\,l \l
. l, ;Lll &,1
, NI
tl coTpejt , , NI rl-;L1,1 t
. .

oTceKala Nl
-tt lIa l ,

1.1
tr

1,1

,trr,rt .

tt RlJ IIl]l{
" ii ,
lll0-

r ,
, , ,
, II ,
t
.

)( }
,,l
,
, r t : -
,

- . ,
, ,

, -

-
,
lt
. ,t
,\ \,ll] v :
.
|
,

I
,
8
-.
.

lly.

BoKpyI
< >

, '
t I <<),
, -


. , ,
I,
la
. ,l - .

.
! , .

,
(lv ll v},

, -

.
.
-, ,
,
- t
. . rl
. ,

.

tI , , ,
.
l
.


v . . v

,
, -

. tv

].

, [ tt
, .
.

.
0[ I <(>,

r ,
, , ,
. ,
,
f'l l .v- .ra ,

,
.
,

,l

<>,
- .
IIIe .

, .

2- I,
.

, *
,

,
. fla -

,
), _
.


.
... [ -

.
v .
z CertteoB, otlat.a

.u

,:,,'i$l1i_.:i:'

"

ffi

,,il. .ll ,]

t]lt NI]lllrl \l (.]axe,lcIoll)


.,L;I.J carIolo , To-rl

]at]1,1c1,1iuocT

, \t t] !i lJ Kop]\Iaj ,tt \| lll ioIe, )|ll \l(l t .lu


2-3 NIcpoB ] it1
, " , _Itt 1-2
,,rr, -rI I
,l-r], , trHTepecrto, I-

, l
20 ltleTpoB,
tIil It] Uli
]u}:i, R lll fi (r. , l
Nl rI ll

,,lhll tlt,)tt"

{,tltlll1 lu,ltttt,i toB ltt


ll)lll!l) lJl1 )| )! )l l i, al tlt l t. !'r 1lll tt t t't;tt , titttt)tt, lI l)ll1]il1llla| l}l !)ll! .
t-,l!it( t;tli, crt ttltltIitl il!, li j -l!{,pl11l!],oli!.
(, ! ll I j

t t

{l : l|)|)\llnll11,1|,. ')ttltl ttl'ltt tlttpcrjc


ll -ll)|l ll() lllI

,lt,ll]lll( lil)l)P{ lJlllliln 1;!lli

l|lll|).\, t1l/-! tt ti t;ttiltvtllit lltl ;lit,ll


tltrIrcrl, lIpic,tt,ttl||(1]i1 (,( (J-| ||j]l 1l!
ii(-tl)l! l)1,11,1 1,1, l!n l G ll10,11!!|, B,}ibl ll(I
tl tl,lrtl|t,, t \,itlttt' Lt .|'.1I(|l,,1lll11,\l l]laIll,"l}

l l

|,

Il |,l(ll 1i.i,l

l|,(1

|'|

t|

) l 11 !(ll Pl

tli.

a,,ll\ ]0,1llri!-\, {||)i{)-\i}]l l!,!ll lll\,

lonll {l 6-7 \l(,IpUl,.

7 9 rtcTpoB, l0 rtc \
]l. ]l }leii,

lIl lleloHb.

1,I

1 1

(|J l
t{

Kpvll-

l \lepoB.

t,

IIt l- - JI.

, rllI] "q ,rlr]: .]]I s,tl

1,1

fl tl

ll

l| (,t l.ttt Heii tr . rt


. ,t }l l t
l\,l -
It l]
]!{ t . -

}I]!{

tt

[,lti ( > tl
,y i:I
,,r

, , , -

I ,
}"
z II r

<> 2 , lr
, . -


6-7
3 . )(
4 10 -

, l
, _


?
rri

(I)

<,-

>, <r'> <() -

, .

.
<(t>

II

.
Jl ,
, , I lt
-
<(> <(> t
N 2,5-,5 lr
.

(),

. I5 ,
10.

t t .
,
LNI

l0

20 ltl-

?
,

(,'> l Kr, , , , ]tecy


0,15 ,t

.
,

, olla 1,, r]N{ t{


]al.teTo ,
tItt.r : 7- rtetpoB \llI
20-30 r,reTpoB Jl l]acol HecKo,,lbKo
.
tt I0 MaTb]BaiiTe lleHee 50 { .
, 2-
('' 8 (>
-

. , ) fl

]!1 -

I ,
II ,
r \l o,1eHb ,],

<<fl}>
?

(: LI -

, Il
, 3-4 ,,t

(.l).
) <>,

- I,t t ,
(.2);

NI,
. lv l!{ -

, l jl
I1,1t (
).
-,t .]N{ l
l1 Bepxtl].le I1\{
CKa;Kelt, J-x rleTpo <t -tt ll 7 <yil,, oT\loTaerI
}.r ,il - rleTpoB .
ltpoltettell ]ii KoHetl oIBcpcTl,lc
\1\lUl}l llpolr]}teit1 ] ]{ Bclo
oTlloTaltltylo ,,recKy 3 l
",r.

l KoHllol,t BoKpyI oclto]]Iloil

_,

]1 N,l -q

oT]Jcpc}le },lN{], :]
I i!{ecTo rt (.3).
!I J KoHloll

,rlecKy I] oTBepcTl]e
[lNllll (.4). ltop]\t ] _l l]
tt -


(.5), l\,lN,t Il

50 .
\t

(,1). , tleyBepelto LIyBcTBye


(,1 N ypaBbe\{r. R

Nlopljb] Kl.{ ]\t

\l. o]i lII]

,tl , lloT.ne\l Il
.

2|";r "ll.t NIHorile pbitt 8 N![l], , ]:, ,l oTt]epctlle.

R ,
,l,\t
N,l NI I&I

r (.6,7).
-Il -

elo -

<()>
paBHoIoBcca,
2-3
: - ]!l ('),

<)l

(r.
cjtoxo \,l
It. .II4
tlo
. llr
t, N,t , <()

I t

[t .
l ] \l\l
, ,
, 40-50

<'> Bcero -

pylky ,
;
II.


/?
() ,
. ! -


II

,
.
<tul)
t ,
l
. . tt
I5 l.
I

,
, (
I> .
, (r>, [ )
[ I II
.
, <>. ()> II .
, <<D

, ,

<(i>

50-70 ,
3-5
J,l

I <,> 3-5 .
,
k l }, , ,

.
-


,
, } .

t
lq:

<-

>
, ,
Iry ,
. ,

Iry .
, ry, < > v
. - <(> ,
lr

lr rry.
,

.
<Jur>

l , rI
. r
, - II!" 0
.
ru lq i r fu h ig. ua

l )] Il
-

_

,
:

, 8l,ltNI. r,

)( <(>, I; , .
l -

.t , ,

, .


. ,
, 20-30
, }, .
, }a ]
.
il
.
I ]UI

}
.

,I-

. l ? - .

, i , , -

, ]

[.

Jl l

, ll. rr
Iry '{
<[ry>
JI {.
-

II


ry . , ,

O u ? O u m - u]u )lu! ,u t dt uttt, , l


u uq ul u, ddu t, u
umum m , Lt, rc u,
lt 2 , u <um>,
um - t ttt?

*!*r&:'r
}ai(e .
]
Ois, Rocky, Nexus, Simms. I
, r{

, , , G- - , ,

). , , .
IUI , . , ,

lr . ceIMeHTe
I Aqua
Lung, Mares, S, Nr.

JI
-

.
Jt,

,
l , <).
} , , ,
\ lsl } .)l

. , -

, , .
Nrfi, Daiwa, Simms, Guahoo -

.
}r, ,

, ], Kollollc]oa,

-.

i.i

, I jl

, - l\rtt , ,l, UeBKll ,lo lll !

l I -- H\,tHa,

]l , , l

il ,

]t|

.
, ]tt Il)"r , , ]!{
r . 1.1fl
Nl I I


rd, Nfi, Simms.

, .
, ,
I
I, , ll

,tl

TaKoi,i N{ I],rI ]

tr)

lElN'

Tep]!,lo]!lc-

15",

rr
;tt l t,

, . .
NlJl
t ll
. . \fi - lt

]\,l

, Nexus

<RB-162>, Shimano <RB -162> , Il t


, .

!Jr


, , tt

,
JI .

, :
a caoTll, lrrur

r, -

NORTEX Breathable

, r ,

I , .
, JI iD .

l ry


[,
I

.

-},.
t . Norfin,
Alaskan, Sundidge , .

l .
-l0'C,

, } Baffin
.
Titan.
}fl,
}!
. ,
,
l .
a l , , - t I ,
, -

r JI.

} ,,l ,
.
I . , -

. , .5-30". ,
\ ]\ J
. I

l, , -50'. ,
!
l

rt
l.
Baffin <t, Nrfi <Elk>, Kamik
<Nohfield> -
-

l,{

.

-80". ,
; ,
, UI -

[,
. Baffin <,
Kamik -Surrr J t5" 0-

&I .


, -

a IIl l, tlll

a r] , <D -

, tj
I -
0 -20". , [-

t t{
. - Nrfi Lapland,
Lemigo.
-


,
. ,
, <(>
.

. -

, _
,

. ,
,
,
.

]-

, II -

v,l,

}r-

, ,


. , ,
t . - , !

t.t.u

iOOMM.

, Ir , -

: . ]\

, -

, -,
, , ,l.
J r u l

.-*


, .

. ,
[, lrj JI. , II ,
] i.
,

':'.:

!
}

. CKaxeltt, NlL tl-

- ll1,1 m
rc t -u u . u eJ|l urm m rtd ,
Kolda d cpaBl!ule.lbHo u,
O ul i)t

dmm, Karc lm m um u
moHKolt O u, dt, t
m t tte u I ! Heo)lcl,1du Bude d d,led.

lt }

600

100--1,1

N{ NI.

, l
! lu,
l60 .
. Jl : ,
, ]\{

I rl
, fl , ,
. , ,
-

Nl,
; .

,
.D , ,
BJI .
, - . ){, l.
- Il,
- fit
,
[ } 180-200 , ,
, }UI, .
) l25-15 .
, Il,
r , }
, -

,
,

. II

ir, UI JI]

9,


,
.
, l ,

.
} .
Ft l, -

II I -

. ,

JI zl},I :

ll,
,
, .

l-

1 g f }, , , .
}
II .
. a
}, ,
l, il ,

I
.
,
, -

. ,

Spiralen

11,

, . , )
}{,
, .

"rr,

Hoxll.

ts-


I : _ ,
,
, .

du

.
l I,


. -

[ , TaIoKe I }

.
II .
r } I Elilson,
ExpeTt, Viking Ice, qr-

,
lryr.
Rapala.

" Expert>

, irJI
F -

l }lJI

,: . -

Rl UR-2

r.3

re

[3Or, lt_r,"
.

:
)g, I
JI .

"rc Expelt,

tz_

. ,

. ,
I ,

rr


. fi I{ - .
f
,
: ,
, - , ,

5
.
,

Rapala UR

rc"

l l
JI.

I rt

, ,

. , I

II!

.
-


Rapala, r Eriksson
,
,

J lce r,

<Mofa lce

, ,,I.

.
, t
Il .
,
. , I
II: Il,


,
U- .

"l
. ,
, t ,
. ,
-

Rapala UR-2. Rapala UR-l

.
elo
. ,
.
- ,
J

I1

.

t

)(
.
:
,
I

. -

!t .

<,>. ,
, -

.
: , ()> BpelleH ,(>,
, .
,
.
JI BceNl ,
, . , }"I.
, t - }. iul

,
, ll,

II .

- t <,mm
Or>.

l rr
u

mr urr

rc duzu

uulum m
BuOy u. <,fm u
lD> u ll, m lce
Ou rcum. m
m-m uuO
u dm .


II, ,-
, .
-
.


: JI , .

. Il
.
<> l
, r - r

-

s. ,
, ,

.
r,


<> I

. ,


.
;

}0( ,

, I,
. I I -I
) . ] r

. ,
, , , l,
,

, ,

, MHoIo,
. fu
1l0 160 ,
.

tI,

,
, }, ,
,
, :u II .
II Il ,
.
, } 1.
,
Ho)( } JI .
-

cKolo . I,I, ,

i ,
I .

l,I
, , , , iUI, .

ll.

, -

()) -

.

- il, }l N{ }le .
,l .

II - . -

I .
[JI
<,>.
L

,
a

0;

4 u|.

udhl

,.
i,'

- -!u;

a 5002

-4 u.;

-
8N

u (, fl);

a 3 ? u! 4u;

la 500 z u? d

a ;

.llococr!;

a lyk w;

a
a
a

u;

u;

80 z t?

a, ,qu (u) ;
, zrc ;

u ! ;
N q

1( z BolKu_

r;

, J, II, 2 , ,
30 .
.
[, .
, I}
15-20 , iJI t,
; r I0 v.
, , , . ! 10 . . [
,

. -

. () .
l
, (3 ).
r l vopKoBb.
, , }t ( ) , ,
()

lu;

a uu u u |;

|t.

},

a ;
a :

].,
\;.,

3ut.;
- 2u.;

a wm ny

2- mutl;

a 1-2.l. -w;

a 2 u fl 0;
a 2-3 m. , u;
a u ;

a 2 1.

,,? ? .'

O,

l r, l .
, ,
, h
. r Jl, Mo)(o JI ,
,
ry - . ,
Jl , , 1,I
.
.

rr
-

, -

,
t
. - 15L2O0:

- 200-250r;
a l - 15?;

a u - 20
a u u;

30 2;
;

a u.

, ,
, r -

! r,t, Il
v . ,
,

40 z;

a -ulu,40z;
m

30 ;

wm 30z;

a ;

a u L;

, , . )
,
.

, l,

.
, r ,
ry,

a
a
a

1? ;
%u;
1/8uh;
l .. ;
a l.

, )t

fi (z) 5 .
l , ,
. -

, l ,
,
.
-

,
,

. .

a
a
a
a
a

1 tt;

0,5m., .u;
1;
0,5 Q ;
2,5 , .,! Oz;
.

,
, , ,
.

, ,

l.

, -

ca]Iaa
I],

ry .

,.. yTpoMI]II!I , }.

...

i, - ,

-747, -

.
rr i
. . ,
. :
<tI>, <,, < >...
, ,
.


<]I

!!!>.

: <&ll
l,lu i. 50 . hrc>.

,
rr , } BHyIpb.
l ,
<!l> , var ...

. , - . , II. -
,
. JlJl, , .
- r 1. l. - l, ! , , . I.

. r ? -

. .
}fl.

R ry .

, .
-, rt
] I eIo Jl,

- l l
. ,

II,
,l .

, k, rul

Bb]coKoIo t l I ,

t.

: < ?>
- ,l , , Jl}t
. I il
, ,
.
Jl:
- ?
,
, :
- , r . .

I.

(}>, :

-?

, MaKcllMaJlbo , :

r , ]

:
- , l,
tlTo, ? I -?
l,
, tI .
, , t ,
, ,
. r ts

t , , Tall
50 ,
I, ,
,

, ,

}T

, tr,
:
- ?
-?


-}'llt 8
kolovoot, r m u-

, J,l -

ul ts.

, L ,

tI . fil
, }, lr:

- , ? ...
:
- , ?
- .
- , zD( TaNl
.,. t,
, ]. vopo]e
rueTl r,, , lt..
J ,
L ...
:
- --...

!!l


, !..

ll 212

piK

, ,

", -

,,.

....lr)
24

,iCl

,=

N9 12
2003 r
; 08299

N9 l2'20l

si 200] .

: 1(k"O r,

ts

2,97

l3, r -l l, / I, <R>

]:

91

17.2

15 99

(i

6 Mic. i)

42

Rl,

2 i,

ii r.

12 96

25 92

26 79

-rO (D.)

.yr

1,24

,2


: i i

5.47

16.41

E-mail: novdedit@ukrnet
./: (044) 45I 40 80

(-, ,)
.

D i

0,56

rl i

194

, , s, 5l
.: 057-717-5]-56

N9 20 21.10-2004,]
'9259, : 0 000.

i ]
i. D ,

1:"

0 i N{i r.

r, Xro

,62

1,

72

78

11,4

22

2 9

54 65

1191

2 2

10.9

219

54.65

10

flo i

.:
(044)451_8_89, 501-14_7
s '
.l (044) 56-01_14

22.

1119

, r (,

l0

, .:
(044) 501-14-67, 45]-86-89
: 29.I 1-20l l
: <-,,

22,

5./

, (,)

Cl

i (.)

0 l

!sr. 'il .
j I. ){,
: < i),

ll,I :
Ns 8024 21.10.2003
rt-Jti . .
: <
rcry,, t ,
r}t: 20l l .

l ;r :
03I I3, , . ,

r (,)

ii : (44) 451-4-80

h.jl',

Eil
_"J