A g e n ţ i a

M

O

T u r i s m u l u i

L

D

p r e z i n tă

O V A

SPA TOURISM
ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ

Turism

Balnear

Sanatoriul “Bucuria-Sind”
Sanatoriul “Bucuria-Sind”, este amplasat în
apropiere de capitala Chişinău (20 km), în
orașul Vadul lui Vodă, în zona sanatorială, a
“Parcului Național de Odihnă şi Turism”, situat
pe malul Nistrului. Deschis pe tot parcursul
anului.
Direcţia principală a sanatoriului este tratamentul sistemului cardiovascular. În afară de
condițiile enunțate, clienții pot trata bolile
digestive, aparatului locomotor, sistemului
de urinare, sistemului nervos şi endocrin, şi
a altor boli.
Metode de tratament:
Pe teritoriului stațiunii este o sursă de apă
minerală cu efect curativ. Această apă este
folosită la diferite proceduri medicale:
- Fitoterapie;
- Balneoterapie (bai, spa);
- Hidroterapie;
- Parafina Ozokeritotherapy;
- Zgura de tratament (argilă locală albastră);
- Masaj, masaj mecanic;
- Terapia Iono-Muzicală;
- Fizioterapie (inclusiv cu laser);
- Acupunctura.
Sanatoriul dispune de spații de cazare confortabile, camere single și duble, “Lux”. Clinica,
cantină, bar, sala de concert, bibliotecă, sală
de gimnastică, acces la internet (WiFi Zone).
Pe amatorii de călătorii îi aşteaptă trasee turistice atractive pe întreg teritoriul Moldovei:
atracții turistice în Chişinău, tururi vitivinicole,
monumente istorice şi alte călătorii turistice.
Republica Moldova, mun.Chişinău
or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 1
Telefon: (+373 22) 417547
Fax: (+373 22) 416047
bucuriasind@mail.ru
www.bucuriasind.md

Sanatorium “Bucuria-Sind”
Sanatorium “Bucuria-Sind”, is located near
the capital, Chisinau (20 km), in the city Vadul
Voda, in the sanatorium zone of, “National
Park of Recreation and Tourism”, located on
the bank of the river Nistru. Open all year.
The main direction of the sanatorium is the
treatment of cardiovascular system. In addition to the conditions set customers can
treat digestive diseases, musculoskeletal system, urinary system, nervous and endocrine
systems and other diseases.
Methods of treatment:
On the resort land is a source of curative mineral water. This water is used in various medical procedures:
- Phytotherapy;
- Balneotherapy (bath, spa);
- Hydrotherapy;
- Paraffin Ozokeritotherapy;
- Hard treatment (local blue clay);
- Massage, mechanical massage;
- Ionic-Music Therapy;
- Physiotherapy (including laser);
- Acupuncture.
Sanatorium offers accommodation, comfortable single and double rooms, “Lux”.
Clinic, canteen, bar, concert hall, library, gym,
internet access (WiFi zones).
The travel enthusiasts await attractive tourist routes on the whole territory of Moldova:
Chisinau attractions, wine tours, historical
monuments and other tourist travel.
Republic of Moldova, Chisinau
Vadul lui Voda, 1, Balneara str.
Phone: (+373 22) 417547
Fax: (+373 22) 416047
e-mail: bucuriasind@mail.ru
www.bucuriasind.md

Санаторий “Букурия-Синд”
Санаторий “Букурия-Синд” находится недалеко
от столицы, Кишинёва (20 км), в городе Вадул
луй Водэ, в курортной зоне “Национального
Парка Отдыха и Туризма”, расположенного на
берегу реки Днестр. Работает круглый год.
Основным направлением санатория является
лечение заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Помимо этого, отдыхающие могут лечить заболевания опорно-двигательной, пищеварительной, мочевыделительной, нервной,
эндокринной систем, и другие заболевания.
Методы лечения:
На участке санатория находится источник минеральной лечебной воды. Эта вода используется в различных лечебных процедурах:
- Фитотерапия;
- Бальнеотерапия (лечебные ванны);
- Гидроколонотерапия;
- Парафиноозокеритотерапия;
- Глинолечение (местная голубая глина);
- Массаж, Механический массаж;
- Аэроиономузыкотерапия;
- Аппаратная физиотерапия (включая лазеротерапию);
- Иглорефлексотерапия.
Санаторий располагает уютными, комфортабельными одно-, двухместными номерами,
номерами “Люкс”. Поликлиника, столовая, бар,
киноконцертный зал, библиотека, тренажерный зал, интернет (Зона WiFi).
Любителей путешествий ожидают интересные
экскурсионные маршруты по всей Молдове:
достопримечательности Кишинёва, винные
туры, исторические памятники и другие туристические поездки.
Молдова, Кишинэу,
г. Вадул-луй-Водэ, ул. Балнеарэ, 1.
Тел: (+373 22) 417547
Fax: (+373 22)416047
e-mail: bucuriasind@mail.ru
www.bucuriasind.md

Staţiunea balneoclimaterică
“CODRU”
Staţiunea balneoclimaterică “Codru” este aşezată
în unul dintre cele mai pitoreşti locuri ale Codrilor, la 22 kilometri distanţă de or. Călăraşi şi 78
kilometri de Chişinău.
Secţie de fizioterapia este înzestrată cu aparate moderne. Staţiunea balneoclimaterică “Codru” prestează următoarele servicii:
- Amplipulsterapie, curenţi sinusoidali modulaţi;
- Diodinamoterapie;
- Interferenţterapie;
- Ultrasonoterapie, ultrafonoforeză;
- Magnitoterapie;
- Darsonvalizarea;
- Terapie cu unde decimetrice lungi, scurte;
- Fototerapie;
- Iradiere cu raze ultraviolete;.
- Bioptron;
- Cabinet electrocardiografic;
- Stomatologie;
- Diagnostică ultrasonografie;
- Laborator clinic, biochimic, bacteriologic;
- Inhalatoriu;
- Lazeroterapie, terapie manuală.
- Buvet de apă minerală;
- Secţie de balneologie (20 căzi);
- Hidroterapia duş Şarcot, circular, ascendent;
- Duş masaj subacvatic - 4 căzi;
- Băi turbulente - 3 căzi;
- Secţie peloidoterapie (nămol) – 14 sofe (cuşete);
- Tampoane cu nămol 6 sofe (cuşete);
- Galvano nămol - 6 sofe (cuşete);
- Cabinet de control oncologic profilactic, policlinica balneologică;
- Sala de trenajoare şi gimnastică curativă;
- Piscina cu hidroterapie;
- Fitobar (fitoterapie);
- Cabinete de masaj - 11 masori;
Moldova, com. Hârjauca, r-nul Călăraşi
SB “CODRU” SRL
Tel/fax: +373 (244) 72-2-34
+373 (244)72-2-32
e-mail: staţiuneacodru@yahoo.com
www.sbcodru.md

Balneological sanatorium
“Codru”
Balneological sanatorium “Codru” is located
in one of the most picturesque places in the
Codrii, in 22 kilometers from the town Calarasi and 78 km from Chisinau.
Physiotherapy department is equiped with
modern appliances. Resort spa “Codru” provides the following services:
- Pump-room mineral water
- Mud Bath
- Gym to heal
- Department of Physical Therapy
- Inhalator
- Dental Surgery
- Fitocabinet
- Office of psychotherapeutic
- Gynecological Surgery
- Irrigation bowel
- Massage
- Underwater massage
- Cabinet mud electrotherapy
- Salt
- Diagnosis of functional cabinet
- Fibrogastroskopiiny office
- Rektoromanoskopiiny office
- Cabinet radiography
- Clinical Laboratory, biochemical and bacteriological
- The practice of acupuncture
- Reflex Cabinet
- Cafeteria dining room
Moldova, village Harjauca, district Calarasi
Spa “CODRU” SRL
Phone/fax: +373 (244) 72-2-34
+373 (244)72-2-32
E-mail: staţiuneacodru@yahoo.com
www.sbcodru.md

Бальнеологический
санаторий “Кодру”
Бальнеологический санаторий „Кодру”
расположен в одном из самых живописных мест в Кодрах, в 22 километрах от города Кэлэраш и 78 км от Кишинева.
Физиотерапевтическое отделение оснащено современной техникой. Курорт
“Кодру” предлагает следующие услуги:
- Бювет минеральных вод
- Грязевые ванны
- Тренажерный зал для исцеления
- Отделение физиотерапии
- Inhalatoriu
- Стоматологическая хирургия
- Fitocabinet
- Кабинет психотерапевтической
- Гинекологической хирургии
- Орошения кишечника
- Массажный кабинет
- Подводный массаж
- Кабинет грязью электролечение
- Соль
- Диагностика функциональный корпус
- Фиброгастроскопииный кабинет
- Ректороманоскопииный кабинет
- Кабинет рентгенографии
- Клиническая лаборатория, биохимическая и бактериологический
- Практика иглоукалывания
- Reflex кабинет
- Кафе столовая
Молдова, с. Гержавка, Каларашский район
БС “КОДРУ” SRL
Тел/факс: +373 (244) 72-2-34
+373 (244) 72-2-32
e-mail: staţiuneacodru@yahoo.com
www.sbcodru.md

Sanatoriul “Constructorul”
Sanatoriul Preventoriu de Bază “Constructorul”
este o întreprindere medicală de stat de profil
general, cunoscută atît în Republica Moldova
cît şi după hotarele ei, ce prestează servicii
medicale de diagnostic, consultative, de tratament medicamentos şi de reabilitare.
Întreprinderea este dotată cu utilaj modern
de diagnostic şi tratament, cabinete medicale,
săli de odihnă cu un dizain contemporan.
În cadrul sanatoriului activează secţiile:
- Medicină alternativă şi complementară ce practică circa 160 metode de diagnostic şi tratament, multe din care se practică numai aici;
- Diagnostic-consultativ;
- Fizioterapie şi recuperare medicală prin metode fizice;
- Ginecologia;
- Tratament complex;
- Stomatologie;
- Secţia consultativ pediatrică şi recuperare
medicală prin metode fizice.
Pentru pacienţii aflaţi la tratament se organizează serate de odihnă, lecţii tematice, excursii şi concerte.
Moldova, mun. Chişinău, str. Zelinski, 15
Telefon: (+373 22) 52-27-41, 63-64-57
(+373 22) 55-84-00, 55-04-79
Fax: (+373 22) 52-88-99
www.sanatoriul-constructorul.md
email: spbconstructorul@gmail.com

Sanatorium “Constructorul”
Sanatorium “Constructorul” is a governmental health company by general practitioners,
known as in Moldova so abroad, which provides medical diagnostic services, consultations, medical treatment and rehabilitation.
The enterprise is equipped with modern equipment for diagnosis and treatment, medical
wards, rest rooms have a contemporary design.
In the sanatorium operating divisions are the
following:
- Alternative and complementary medicine
is practiced about 160 diagnostic and treatment methods, many of which are practiced
only here;
- Diagnostic-Consultations;
- Physiotherapy and physical rehabilitation
methods;
- Ginecology;

- Tratament complex;
- Stomatology;
- Division of pediatric consultations and medical recovery by physical methods.
For patients to treatment are organized evenings of rest, thematic lessons, trips and concerts.
Moldova, Chisinau, Botanica, 15 Zelinski str.
Phone: (+373 22) 52-27-41, 63-64-57
(+373 22) 55-84-00, 55-04-79
Fax: (+373 22) 52-88-99
www.sanatoriul-constructorul.md
email: spbconstructorul@gmail.com

СанаториЙ “КОНСТРУКТОРУЛ”
Профилакторий Санатория “Constructorul”
является государственной медицинской
компанией общего профиля, известная как
в Молдове, и за ее пределами, которая предоставляет медицинские диагностические
услуги, консультации, лечение и реабилитацию.
Предприятие оснащено современным оборудованием для диагностики и лечения,
медицинскими палатами, залами отдыха с
современным дизайном.
В подразделениях санатория имеются следующие отделы:
- Альтернативная и дополнительная медицина;
- Практикуется около 160 методов диагностики и лечения, многие из которые практикуется только здесь;
- Диагностика - консультация;
- Методы физиотерапии и физической реабилитации;
- Гинекология;
- Комплексное лечение;
- Стоматология;
- Отдел педиатрической консультации и
медицинская реабилитация при помощи
физических методов.
Для пациентов проводятся вечера отдыха,
тематические уроки, экскурсии и концерты.
Молдова, Кишинев, ул. Зелинский, 15
Телефон: (+373 22) 52-27-41, 63-64-57
(+373 22) 55-84-00, 55-04-79
Факс: (+373 22) 52-88-99
www.sanatoriul-constructorul.md
E-mail: spbconstructorul@gmail.com

staţiuneA balneară
“Nufărul Alb”
Sanatoriul “Nufărul Alb” este o staţiune balneară modernă în incinta căreia, anual mii de pacienţi sosesc pentru tratament şi reabilitare.
În structura bazei diagnostic curative sunt incluse:
- Sectiunea bai curative
- buvet cu apă minerală
- Fizioterapie
- Salide terapie fizică şi mehanică
- Cameră de microclimat artificial
- Piscina
- Cabinet psihologic de relief
- Cabinete Masaj
- Cabinete hidroterapia
- Cabinet Hydrocolonotherapy
- Diagnostice funcţionale
- Mers Scandinavic
Pentru persoanele care se tratează și se odihnesc sunt create condiții de agrement:
Republica Moldova, or. Cahul, str. Nucilor, 1
Tel.: (+373 299) 2-34-40
Fax: (+373 299) 2-46-45
E-mail: Nufarul_alb@mail.ru
Web: www.nufarul.md

SANATORIUM
“Nufărul Alb”
Sanatorium “Nufarul Alb” is a modern resort,
inside of which annually thousands of patients arrive for treatment and rehabilation.
The structure of diagnostic curative base includes:
- Section curative baths
- Buvet with mineral water
- Physiotherapy
- Physical therapy rooms and mechanical
- Room artificial microclimate
- Pool
- Cabinet psychological relief
- Cabinets Massage
- Cabinets hydrotherapy

- Cabinet Hydrocolonotherapy
- functional diagnostics
- Walking Scandinavia
Republic of Moldova, Cahul, 1 Nucilor str.
Phone: (+373 299) 2-34-40
Fax: (+373 299) 2-46-45
E-mail: Nufarul_alb@mail.ru
Web: www.nufarul.md

санаториЙ
“Нуфэрул алб”
Санаторий “Нуфэрул Алб” это курорт куда
ежегодно тысячи пациентов прибывают на
лечение и реабилитацию.
Лечебно-диагностическая база санатория
представлена:
- Ванным отделением;
- Бюветом минеральной воды;
- Физиотерапевтическим отделением;
- Залами лечебной физкультуры и механотерапии;
- Комнатой исскуственного микроклимата;
- Плавательным бассейном;
- Кабинетом психотерапевтической разгрузки;
- Кабинетами массажа;
- Кабинетами Гидропатии;
- Кабинетом Гидроколонотерапии;
- Кабинетом функциональной диагностики;
- Скандинавская ходьба.
Молдова, Кагул, ул. Нучилор 1
Tел.: (+373 299) 2-34-40
Факс: (+373 299) 2-46-45
E-mail: Nufarul_alb@mail.ru
Web: www.nufarul.md

Centrul Republican
“SPERANŢA”
Centrul “SPERANŢA” este specializat în profilaxia, tratarea şi recuperarea bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular, nevroze cu
dereglări funcţionale ale sistemului cardiovascular, afecţiuni vertebrogene ale sistemului nervos periferic, osteoartroze deformante
primare, gradul de deformare I-II.
În Centru Funcţionează următoarele secţii şi
cabinete:
- Secţia cardiologie generală;
- Secţia reabilitare după infarct miocardic. Se
tratează bolnavi care au suportat infarctul
miocardic acut şi bolnavi cu insuficienţă cardiacă cronică clasele funcţionale II-III NYHA;
- Secţia reabilitare după ictus cerebral (secţia
neurologie);
- Cabinetul de acupunctură;
- Cabinetul de somn electrogen;
- Secţia de băi;
- Cabinetul fangoterapie dispune de 15 locuri
pentru petrecerea procedurelor cu nămol
din Crimeia (Saki);
- Cabinetul de electroterapie;
- Cabinetul magnetoterapie;
- Cabinetul masaj-subacvatic.
Moldova, Chișinău, or.Vadul lui Vodă
str. Balneară, 11
Telefon: (+373 22) 31-45-93, 31-46-98
Fax: (+373 22) 31-45-50
e-mail:centrsperanta@rambler.ru

CentEr “SPERANTA”
The Center “Speranta” is specialized in prophylaxis, treatment and recovery of patients
with cardiovascular disease, Neurosis with
functional disorders of the cardiovascular
system, vertebrogenic disorders of the peripheral nervous system, primary deforming
osteoarthrosis, grade I-II deformation.
The Center operates the following divisions
and offices:
- General cardiology department;
- Department of rehabilitation after myocardial infarction. Treat patients who have
suffered heart attacks and patients with
chronic heart failure NYHA functional
classes II-III;

- Department of rehabilitation after stroke
brain (neurology department);
- Cabinet of acupuncture;
- Office of sleep generator;
- Department of bathrooms;
- Cabinet fangotherapy party has 15 seats for
mud procedure from Crimea (Saki);
- Cabinet electrotherapy;
- Cabinet magnetic;
- Cabinet massage, underwater.
Moldova, Chisinau, Vadul lui Voda
11 Balneara str.
Phone: (+373 22) 31-45-93, 31-46-98
Fax: (+373 22) 31-45-50
e-mail: centrsperanta@rambler.ru

Республиканский центр
“SPERANŢA”
Республиканский центр “SPERANȚA” специализируется в области профилактики,
лечения и восстановления, больных с сердечнососудистыми расстройствами, неврозами с функциональными нарушениями
сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, вертеброгенной,
деформирующий остеоартроз класса начальной степень I-II деформации.
Центр работает следующих подразделений:
- Общие кардиологии;
- Отдел реабилитации после инфаркта
миокарда. Лечение пациентов, которые
перенесли инфаркт миокарда и больных
с хронической сердечной недостаточностью функциональных классов NYHA II-III;
- Отдел реабилитации после инсульта головного мозга (неврологическом отделении);
- Кабинет иглоукалывания;
- Ванные комнаты;
- Кабинет электротерапии;
- Кабинет магнитной терапии ;
- Кабинет подводного массажа.
Молдова, Кишинэу, г. Вадул-луй-Водэ
ул. Балнеарэ, 11
Телефон: (+373 22) 31-45-93, 31-46-98
Факс: (+373 22) 31-45-50
e-mail: centrsperanta@rambler.ru

Staţiunea “Struguraş”
Staţiunea “Struguraş” este situată într-un parc
pitoresc pe malul stîng al rîului Nistru, regiunea bazinului acvatic Dubăsari, în preajma satelor Cocieri şi Molovata Nouă. Distanţa pînă la
oraşul Dubăsari 10km, oraşul Chişinău – 50km.
Pe teritoriul staţiunii este o plajă amenajată, o
staţie de bărci, terenuri sportive, sală pentru
jocuri de masă, un teren de dans, terasă de
vară, bar, magazin.
La dispoziţia dumneavoastră 142 odăi pentru
1 şi 2 persoane în două blocuri hoteliere, restauran, blocul curativ, unite împreună de o
galerie, care crează condiţii de tratament mai
comforte pe întreaga perioadă a anului.
La dispoziţia familiilor cu copii sînt 5 cotege
(vile) cu două etaje.
Pentru petrecerea unui divertisment mai interesant, staţiunea “Struguraş” dispune de o sală
de cinema cu 320 locuri, bibliotecă concursuri.
Staţiunea “Struguraş” prestează tratament
balneo-sanatorial:
- Namol galvanic;
- Tratament cu argila;
- Aplicaţii cu parafină şi ozocherită;
- Băi cu salvie, terebentină, conifere, sare de
mare, duş subacvatic;
- Fizioterapie;
- Masaj manual;
- Irigaţii intestinale şi microclizme;
- Inhalaţii;
- Halotherapy;
- Acupunctură;
- Dietoterapie;
- Fitoterapie;
- Gimnastică curativă;
- Saună finlandeză;
- Aromoterapie;
- Apă minerală;
- Enoterapie (tratament cu vin);
- Vacum gradient terapie.
Moldova, r. Dubăsari, com. Cocieri
Tel.: (+373 248) 92-252
Fax: (+373 248) 92-232, 51-298
E-mail: aureti.struguras@mail.ru

Sanatorium “Struguraş”
Sanatorium “Struguras” is located in a picturesque park on the left bank of the Dniester
River, the reservoir region Dubasari, near the
villages Cocieri and Molovata Noua. Distance
to Dubasari -10 km, Chisinau - 50 km.
The resort has a beach, boat station, sports,
board games room, a place for dancing, summer terrace, bar and shop.
At your disposal there are 142 rooms from 1
to 2 people in two blocks of hotel, restaurant,
and wellness compartment connected by a
gallery, which creates more favorable conditions for treatment during the year.
At the disposal of families with children there
are 5 houses (villas), with two floors.
For a more pleasant stay, the resort „Struguras”
has a 320-seat theater, library, contests.
Sanatorium “Struguras” offers a spa treatment
for patients:
- Electroplating sludge;
- Treatment of clay;
- Paraffin and ozokerite applications;
- Bath with sage, oil of turpentine, pine, sea
salt, shower underwater;
- Physiotherapy;
- Hand massage;
- Irrigation of the intestine and micro clysters;
- Inhalation;
- Halo therapy;
- Acupuncture;
- Dietetics;
- Herbal medicine;
- Physiotherapy;
- Finnish Sauna;
- Aromatherapy;
- Mineral water;
- Enoterapiya (treatment of wine);
- Gradient of vacuum therapy.
Moldova, Dubasari, com. Cocieri
Phone: (+373 248) 92-252
Fax: (+373 248) 92-232, 51-298
E-mail: aureti.struguras@mail.ru

Санаторий “Стругураш”
Санаторий “Стругураш” расположен в живописном парке на левом берегу реки Днестр,
водохранилище региона Дубэсарь, вблизи
сел Кочиерь и Моловата Ноуэ. Расстояние до
Дубэсарь -10 км, до Кишинева - 50 км.
На территории Курорта находится пляж,
лодочная станция, спортивный, зал для настольных игр, место для танцев, летняя терраса, бар, магазин.
В вашем распоряжении находятся 142 номера от 1 до 2 человек в двух гостиничных
блоках, ресторан, оздоровительный отсек,
соединенных между собой галереей, которая создает более комфортные условия для
лечения в течение года.
В распоряжении семей с детьми находятся
5 коттеджей (вилл) с двумя этажами.
Для более приятного времяпрепровождения, курорт “Стругураш” располагает
320-местным кинотеатром, библиотекой,
конкурсами.
Санаторий “Стругураш” предоставляет санаторно - курортное лечение:
- Гальванического шлама;
- Лечение глиной;
- Парафиновые и озокеритовые аппликации
- Бани с шалфеем, скипидаром, сосной, морской солью, душ подводный;
- Физиотерапия;
- Массаж рук;
- Орошение кишечника и микроклизмы;
- Ингаляции;
- Галотерапия;
- Иглоукалывание;
- Диетотерапия;
- Фитотерапия;
- Лечебная гимнастика;
- Финская сауна;
- Ароматерапия;
- Минеральная вода;
- Енотерапия (лечение вином);
- Градиент вакуумной терапии.
Молдова, Дубэсарь, с. Кочиерь
Телефон: (+373 248) 92-252
Факс: (+373 248) 92-232, 51-298
E-mail: aureti.struguras@mail.ru

Republica Moldova

The Republic of Moldova

Республика Молдова

Este o ţară mică, cu populaţie densă. E situată
în Sud-Estul Europei.
Suprafaţa - 33,8 mii km2. La nord, la est şi la
sud se învecinează cu Ucraina, iar la vest - cu
România. Teritoriul R. Moldova are o întindere
de la nord la sud de 350 de km, iar de la vest
la est - 150 km.
Populaţia - circa 3,5 milioane de oameni.
Capitala - Chişinău, (peste 800 mii de locuitori.)
Valuta naţională - leul (1 dolar SUA - aproximativ 11 lei), 1 leu este echivalent cu 100 de
bani (monede).
Limba de stat - moldoveneasca (română). Limba de comunicare dintre reprezentanţii etniilor - rusa, în unele regiuni - găgăuza, ucraineana, bulgara.
Zona-Internet - .md; Codul telefonic - 373;
Religia - 98,5% din populaţie sunt creştiniortodocşi.
Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991.

Is a small, densely populated country in
South- Eastern Europe.
The area - 33.8 thousand km2 Moldova
neighbors Ukraine to the north, east and
south, and Romania to the west. Moldova’s
territory is 350 km long from the north to the
south and 150 km from the west to the east.
Population - about 3.5 mln. people Capital Chisinau, (over 800 thousand residents.)
National currency - Leu (1 USD = about 11
MDL), 1 leu equals to 100 bani (coins).
The state language - Moldovan (Romanian),
the inter-ethnic language of communication
- Russian, in some regions Gagauzian, Ukrainian, Bulgarian .
Internet zone - .md Telephone code - 373
Religion - Orthodoxy - 98.5% of population.
The Republic of Moldova proclaimed its independence on August 27, 1991.

Небольшая, густонаселенная страна в
Юго-Восточной Европе.
Площадь - 33.8 тыс.км2. На севере, востоке
и юге граничит с Украиной, а на западе с Румынией. Территория Молдовы имеет
протяженность с севера на юг 350 км и с
запада на восток - 150 км.
Население - около 3,5 миллиона человек.
Столица - Кишинев, более 800 тысяч жителей.
Национальная валюта - лей (1 доллар США
- примерно 11 леев), 1 лей равен 100 банам (монеты).
Государственный язык - молдавский
(идентичен с румынским), язык межнационального общения - русский, в некоторых регионах - гагаузский, украинский,
болгарский).
Интернет-зона - .md Телефонный код - 373
Вероисповедание: православие - 98,5%
населения.
Республика Молдова провозгласила независимость 27 августа 1991 года.

Turism Balnear = Spa Tourism = Лечебно-оздоровительный Туризм /
Agenţia Turismului a Rep. Moldova; – Ch. : S. n., 2012 (“Tipografia-Sirius” SRL). –
[32] p. : fot. color. – (Agenţia Turismului prezintă Moldova).
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Apare într-o mapă comună
cu încă 5 cărţi cu tit.: “Descoperă Moldova Turistică = Discover the Touristic
Moldova! = Открой для себя туристическую Молдову!”, ISBN 978-9975-57000-8. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-57-028-2.
- - 1. Turism – Republica Moldova (rom., engl., rusă).
338.48(478)=135.1=111=161.1
T 95
________________________________________________________________
www.turism.gov.md
© Agenţia Turismului a Republicii Moldova, 2011
Traducerea – Diana Croitoru, Valentina Popa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful