You are on page 1of 6

Zmija kao uvar kue

U grkoj legendi, Iliriosa je zmija obavila oko vrata im se rodio i on je dobio "maginu mo". Dvije hiljade godina kasnije Rovinski biljei isto vjerovanje kod Crnogoraca. 16. februar 2013.

Pie: Miroslav OSOVI Kult kod Crnogoraca koji u prikazati jasno pokazuje da su Crnogorci potomci istog naroda koji je na prostoru Crne Gore ivio i u antikim vremenima. Staroedioci na teritoriji Crne Gore oni ljudi koje su Rimljani zvali Iliri - imali su kult zmije. Dr Milutin Garaanin pie: Kult zmije, svete ivotinje Ilira potvren je predstavama na srebrnim ploama iz Gostilja. (Milutin Garaanin, Crna Gora do doseljevanja Slovena, www.montenegrina.net).

Gostilj je selo u Zetskoj ravnici, blizu Skadarskog jezera. U Momiiima je 1959. otkrivena ilirska nekropola iz 3. ili 2. vijeka prije Hrista. Naena je keramika, nakit, oruje, orue. Pronaena je i narukvica sa zavretkom u obliku glave zmije, koju dajem na slici iz knjige Radoslava Rotkovia Ilustrovana istorija crnogorskoga naroda I. I na drugim arheolokim nalazitima irom zapadnog Balkana nalaeni su predmeti na kojima je prikazana zmija. Dr Aleksandar Stipevi, na internet stranici Matice Hrvatske predstavljen kao arheolog, bibliolog, bibliograf, albanolog, knjiniar i esejist, ovako pie: Prema starogrkoj legendi koju je zapisao Apolodor, Illyrios, rodonaelnik ilirskog roda, sin je

Fenianina Kadma i njegove ene Harmonije. . . U legendi o Kadmu Illyrios je tijesno povezan sa zmijom: ona ga je obavila im se rodio, prenijevi tako u njega svoju maginu mo. . . Suvremena filologija nastoji takoe dokazati da je ilirsko ime etimoloki vezano za tu ivotinju. Nijemac O. Gruppe prvi je doveo u vezu ime Illyrios s grkom rijei 'i = okretati, ovijati, a ta se rije izvodi iz korijena u el = vrtiti, okretati. Slovenski filolog Karel Otir takoe je doao do zakljuka da se u tom imenu krije zmija. Potvrdu za to naao je u cinjenici to je i velika mitska zmija u indoevropskih Hetita nosila ime istog podrijetla. Ta se zmija zvala Illurjanka, i zaista je teko u obliku njezina imena ne videti slicnost s imenom Ilir. Zmija je kako emo vidjeti imala vrlo veliku ulogu u ilirskoj religiji, i sigurno je da nije sluajno to se ilirsko ime moe povezati sa imenom te ivotinje. (Aleksandar Stipevi, Iliri, Zagreb, 1989, strana 15)

A Pavle Rovinski, koji je 27 godina boravio u Crnoj Gori, svjedoi o kultu zmije kod Crnogoraca: "Zmija vie od svih gmizavaca izaziva neki sujevjerni strah, zato joj izbjegavaju pravi naziv, a umjesto toga pribjegavaju opisnoj formi i nazivaju je: povukua, pozemljua, nepomenica, poganica i dr. ali u isto vrijeme ima zmija koje dre sreu kue. Ponekad se zmija uvue u kolijevku djeteta, spava obavivi njegov vrat i nikada mu ne nakodi, i to dijete u budunosti eka velika srea. Ona uva ponekad i blago. . . Ako se zmija nae u kui, grijeh je ubiti je, a da bi se istjerala, pale krpu i stavljaju u otvor kroz koji ona izlazi i od tog dima (kada) zmije odlaze..." (Pavle Rovinski, Etnografija Crne Gore, tom II, CID, Podgorica, 1998, strane 325 i 326) U grkoj legendi, Iliriosa je zmija obavila oko vrata im se rodio i on je dobio "maginu mo". Dvije hiljade godina kasnije Rovinski biljei isto vjerovanje kod Crnogoraca. irom Crne Gore zmija se smatra za uvara kue: Stipevi u istoj knjizi jo pie: Zmija je na Balkanu vrlo stara kultna ivotinja. Susree se ve u neolitu, ali je njeno znaenje uveliko poraslo u vezi s pojavom Ilira na ovom tlu. Kao ivotinja totem ilirskog roda ona ima sredinju ulogu u mitolokom i religijskom sistemu junih Ilira. Ve smo govorili o povezivanju zmije sa samim imenom Ilira, a ovdje treba istaknuti

brojne prikaze te ivotinje koji postaju osobito esti od V stoljea prije nove ere dalje u u nakitu (kao zavreci na narukvicama, ogrlicama, fibulama, kao aplike na privjescima). Osobito su esti ti prikazi u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Zmija se tamo pojavljuje kao uvarica kunog ognjita... (strana 149) Dakle, prije vie od 2.000 godina zmija je na ovim prostorima bila uvarica kunog ognjita. Potpuno isto saoptava i Pavle Rovinski koji je to u Crnoj Gori zapazio krajem 19. vijeka, pria o slinostima obiaja Crnogoraca i Albanaca i kae da i kod jednih i drugih "Zmija koja ivi u kui je njen duh pokrovitelj" (Pavle Rovinski, Etnografija Crne Gore, tom II, CID, Podgorica, 1998, strana 8, http://i47.tinypic.com/rhinv8.jpg)

U Patroviima je isto tako postojao, i postoji kult zmije: Ako u kuu ue zmija, koju zovu kunica, rijetko e je ko ubiti, jer se dri za kunog uvara (Jovan Vukmanovi, Patrovii, CID, Podgorica, 2002, strana 365, link: http://i50.tinypic.com/2wovry1.jpg). Knjiga je objavljena 1960. god. U Kuima je postojao i postoji kult zmije. Stevan Dui je prije 100 godina zapisao: "Zmije se smatraju najveim ljudskim zlotvorima, sa ega se zovu 'nepomenice', 'poganice', 'nesprimnice' i 'povukue'. . . Postoji vjerovanje da kad ovjek zmiju ubije, sunce od radosti zastane i veselei se ree: Udavi mravalj (mrav) adaju. . . Vjeruje se da svaka kua ima po jednu zmiju 'kutnjicu', koju ne valja ubijati, jer je u njoj 'sjen' nekojega ukuanina, pa bi odmah umro. Dakle zmiju 'kutnjicu', kad se u kui pojavi, rijetko da ko ubija, ve ju kume i preklinju da izae i upale krpine, da ju dimom ieraju. im se u neijoj kui u Podgorici zmija pojavi odmah se hita za jednoga Ljenjanina koji ju je u stanju uhvatiti i odnijeti ju. U toga se ovjeka ljeti vazda moe

nai zmija bilo u faculetu svezana pa strpana u dep, bilo puena u njedrima. On je glavom u moju kuu donosio neobino velikih zmijutina. . . U Kuima ima ljudi, koji su na taj nain u stanju zmije hvatati i nositi ih uza sebe. Narod vjeruje i u krilate zmije, s erdanima o vratu, koje uvaju skrivena blaga, to su ih ljudi njima i zemlji na amanet ostavili u dobima kakvijeh bjekstava." (Stevan Dui, Pleme Kui, CID, Podgorica, 1998, strane 337 i 338) Dui i na stranama 543 i 544 slino pie, kako neki Kui i Albanci imaju moi da vladaju zmijama. I u dananje doba s vremena na vrijeme mediji u Crnoj Gori izvjetavaju, kako u Crnoj Gori postoje ljudi koji dre zmije i kojima su zmije praktino ljubimci. Crkva se borila protiv kulta zmije: Crkva se oduvijek estoko borila protiv kulta zmije, jer je zmija omraena ivotinja iz Biblije. Zato crkva kod Crnogoraca nije uspjela da iskorijeni kult zmije? I tu su stvari jasne. U srednjem vijeku svetenstva na planinama - u katunima, skoro da nije bilo, dakle nije ga bilo - meu naim precima. Ivan Mui citira srpskog akademika Bogumila Hrabaka: Na celom Balkanskom poluotoku stoari (Vlasi) obrazovali su se u zajednice u IX stoleu. Tada hrianska crkva jo nije bila podeljena. No, ni mnogo kasnije, u drugoj polovini XV st. u Hercegovini nema svetenika u katunima (stanitima transhumanskih, ne nomadskih, stoara), i tek kad su se obrazovala plemena ili skupine istoimenih katuna, svetenik je bio lan vrhuke plemenske organizacije i obino je pripadao mlaim lanovima vladajue porodice. Ako bi pravoslavni Vlasi doli kao naseljenici u katoliki kraj, preko noi su postajali katolici, jer nisu manje grupe imale svoje svetenike za obrede..." (Ivan Mui, Vlasi u starijoj Hrvatskoj historiografiji, Split, 2010, strane 265 i 266).

Bogumil Hrabak Dakle, prije teritorijalizacije katuna tj. prije stvaranja plemena, svjetenika u katunima praktino nije ni bilo. Tek kad su u vrijeme Osmanlija formirana plemena kakvim ih danas znamo, u njima su se pojavili svjetenici. Opte je poznato da su u vrijeme moi Osmanlija na ovim prostorima nai svjetenici bili oajno teoloki obrazovani. Na primjer, prije 205 godina Peratanin Simeon Mazarovi je zapisao za crnogorske svjetenike "... njihova odjea nema nita to bi ih razlikovalo od ostalih; nemaju drugih prihoda do milostinje, koju primaju u crkvi i u selima. Oni su do krajnosti neznalice, jedva znaju da itaju i piu, a meu njihovom pastvom ima ih mnogo koji

skoro nikada nijesu uli za Isusa Hrista." (Simeon Mazarovi, Zapisi o Crnoj Gori, www.montenegrina.net) Jo svjedoenja o kultu zmije kod Crnogoraca: Na cijeloj teritoriji dananje Crne Gore postoji vjerovanje da zmiju koja se nae u kui nikako ne valja ubiti, premda ponee nalazimo da je ispravno ubiti zmiju van kue, kao to nam Stevan Dui opisuje, iako je to moda tada ve bilo pod uticajem crkve. Ali! Imamo i sjajna svjedoanstva da zmiju uopte ne treba ubijati. Vie od 2000 godina poto su Iliri imali kult zmije, Timoleone Vedovi koji je izmeu 1854. i 1859. bio austrijski inovnik u Dalmaciji i vrlo dobro poznavao Crnu Goru i Crnogorce, opisuje vjerovanja ljudi koji ive na istom prostoru e su ivjeli i Iliri opisuje vjerovanja Crnogoraca, izmeu ostalog kae: Zmija je znak radosne vijesti, osobito zato to se vjeruje da ona uva sakrivena blaga. (Timoleone Vedovi, Biljeke o Crnoj Gori, CID, Podgorica, 2000, strana 21, www.montenegrina.net) Izuzetnu priu ostavio nam je ruski knez Golicin, koji je u Crnoj Gori boravio 1898. god. Iste godine u Sankt Petersburgu je objavio putopisnu knjigu Kraj sinjeg mora. Kod nas je tu knjigu preveo i objavio CID, 1999. godine. Knez Golicin pie na jednom mjestu kako se vraao sa nekim Crnogorcima, sa Lovena prema Cetinju, zabiljeio je ono emu je prisustvovao: Pedesetak koraka ispred nas Miho i Krsto se zaustavljaju i uzbueno dozivaju da priemo. urimo do njih. O emu se radi? Pokazuju nam oko metar dugaku, crnu, iaranu bljetavoutim pjegama, zmiju. Lagano, ne obazirui se na nas, zmija prelazi put. Pitam: Je li otrovna?. O, kako da ne! Zamahujem tapom, ali vodii su uasnuti mojim postupkom: vidjeti zmiju donosi sreu. . . Ova zmija mi obeava srean ishod puta i ne smije da se ubije. Kad je tako neka otpue. A ipak mi je ao. (strana 86, link: http://i49.tinypic.com/282gmm0.jpg) Knez Golicin je naravno Rus, Sloven, htio je da ubije zmiju. Meutim, Crnogorci, potomci ilirskih staroedioca, zgrozili su se nad tim inom. I poslije vie od 2000 godina, krajem 19. vijeka, za potomke Ilira Crnogorce, vieti zmiju je znak sree! Njego htio da kuje novac sa prikazom zmije: Za razliku od obinih Crnogoraca, Njego, kao mitropolit hrianske crkve u Gorskom Vijencu pjeva kako zmiju treba ubiti: iskru gasi, a zmiju u glavu.

Ali! Isti Njego je 1851. godine planirao da kuje crnogorski novac, mada ideju nije realizovao do kraja. Bio je napravio kalupe za izradu novca. To nam pojanjava Milovan epanovi: U 1896. godini pronaen je u knjaevom dvoru kalup za kovanje novca sa natpisom: ZLATNI PERUN 2 TALIRA sa lovorovim vijencem na aversu, iznad kojega napisa je stisnuta pesnica iz koje izbijaju strijele u dva pravca. Na drugoj strani /reversu/ stoji natpis: Crna Gora 1851 zaokruen zmijom. (Milovan epanovi, Novac na tlu Crne Gore, feljton Pobjede, 27. jul 2004). Njego je bio poglavar de facto nezavisne crkve, nikakav Sinod nije bio iznad njega da ga upozori da ne stavlja zmiju na novac, a Njego i inae nije puno mario za teoloko uenje. To to je htio da stavi zmiju na crnogorski novac, to je izilo iz dubine njegovog crnogorskog identiteta. I etnologija potvruje: Fizika antropologija, kako su pokazali akademici Boina Ivanovi i Petar Vlahovi, dokazala je da su Crnogorci staroedioci Balkana. Populaciona genetika je takoe dokazala da su Crnogorci staroedioci. Ako se pogledaju brojna istorijska dokumenta do 19. vijeka, iz njih jasno proizilazi da su Crnogorci staroedioci. Najcjenjeniji srpski istoriar Sima irkovi tvrdi da su Balii i Crnojevii ilirskog porijekla i da dananji Srbi nijesu potomci Srba iz ranog srednjeg vijeka. Kao to vidimo i etnologija - nauka o ivotu, vjerovanjima i obiajima jednog naroda, takoe potvruje da Crnogorci po svom porijeklu i kulturi nijesu Sloveni, odnosno nijesu samo Sloveni kako tvrdi srpska ideologija. Naime, Iliri je zbirni naziv koji su koristili Rimljani za raznorodna plemena na ovom prostoru, ali plemena koja su imala slinu kulturu. Originalno pleme Iliri (Protoiliri) i Iliri po klasifikaciji Rimljana, to su dvije vrlo razliite zajednice. Dvije glavne grupe koje vuku porijeklo od Ilira pojavile su se u srednjem vijeku pod imenom Vlasi i Arbanasi, a genetika nam pokazuje da je meu Ilirima sigurno bilo Kelta, a vjerovatno i potomaka Feniana. Kult zmije koji je postojao kod Ilira, a postoji i kod Crnogoraca dan danas, to pokazuje da je rije o istom porijeklu naroda; Crnogorci su staroedioci - u srednjem vijeku smo primili jezik od Slovena, kao to su npr. Irci i koti primili jezik od Engleza, kao to su npr Peruanci i Meksikanci primili jezik od panaca... Slovene na ovim prostorima su unitili Turci, uglavnom jo u 15. vijeku. Ali, pria o Slovenima na ovim prostorima je posebna i velika pria. http://www.portalanalitika.me/drustvo/tema/90750-zmija-kao-uvar-kue-.html