Вы находитесь на странице: 1из 21

Cx Dzsi

Cx Pv gZ uAi zP AQv ZvAiA zsAi


AZUA vvzsgtA Z Pv UtwA Ad B AiAvw
uZ B||
Cx zsAP:
RvzPAQvAv CPUvv CPPv CPg ev
CPu PlAA jguA Z E d Cwvd Z z
UtvAiPguv evev AdvA vvPA
UgAzzwvPUUzvPA UzszvPA
zsUAzsWuewsAPguA UzszsAPPguA zzwPguA
QQlzsPguA vPvUzPiZguQtPA A
jgxA Aiive Ed dAvg
PvzsAzAwzAzsUAzsAPgtvUUgPPdAiiygzs-vPgtvv-
UUitvvzgZzvzPjPieQQldAvAPzAgwezzB
zvPPvPxA A evPs
UZvxizzzvsvgUavzszsv
diuA PA vWvWvzjA vPAlPA vx
AvsAiiA zsPA jgPA PUxA
[vPv wP Edd AdvPvPwPPggzUgzUsPtgvgtWvvAidivvzivvgPu
sAZzstzuA vx vB PQUvzevevzZAZzvzPAiigzvZvzsAzsvCvAzsvzUsAvgAizsPwigvzsAvwwAzsPz
gzgUszsgtvzPtDAivUtvdgsUxi]
DPvAiiPzRA P Pj||Ew AP UtwAqA zAqA
mwzvPA AqA Z gZAiv||
Cx e

WAmZA, UgAzA Z zsAi Zjv KA UttAiiA ...swx


DzAUv PvxA Aq zvPA egzsA
Pj||Ew AP WvzxA UtwA Ad szivPAvA Pv

PIAi B| CbAz B| UgdzvAi B| NA zAiiAi B|


B Pgu g| Ai SAi m| UvAi PZAi i|
CAvAi vsA m| CAism| zsi|PA fA AUvA
PPqsi| AizsA dzAA vA UgdA tv vi||
iZgB Ad "NA B Pgu Ai UvAi CAvAi "
Ew AvA AixQ dv||
vvB PZAqZAvA PvzAqv Uzj PA A
zjvgteAvA Pv P S...A Pg| Ew P zv s
oeA PAiiv|
NA UA Ugs B|NA UA UtvAi B|NA DzsgP B|NA Pv B|NA
DPiAi B|NA CAvAi B|NA yB|NA zsiAi B|NA eAi
B|NA gUAi B|NA LAiiAi B|NA CzsiAi B|NA CeAi B|NA
CgUAi B|NA CAiiAi B|NA A vAi B|NA gA gd B|NA vA
v B|NA A iAiiAi B|NA A zAi B|NA A zAi B|NA CA
AiAqAi B|NA GA AqAi B|NA A AqAi B|NA CA
Dv B|NA GA CAvgv B|NA A giv B|NA A ev B||
NA P B|NA P B|NA zv B|NA Aizv B|NA Pzv
B|NA suAi B|NA GzAi B|NA Pgv B|NA zfAi B||NA
sUv PUtQAiPAi AiUoAi B||Ew P Aq Z oA
Ad|"NA B Pgu Ai UvAiCAvAi "
UgdvAi B|Ew wA P CAd UAzsPA Uv
"sutUuvA vPAZsi| zsAii UA vvAvi||" Ew
zsv NA ...zAUi||
DUZ UAz dUzAzPgP|
DA g vxA wUvi||NA sdAUAi z geAi
|v UB ZzAiiv||NA Ugd sU-DUZUZ NA DAii|Ew P
vvPA D
D zB zAiv|vv zAq8

ZA NA ssB Ai B| iAii|
DUAiiA NA ssB CAvAi B| CAviAii|
CZA NA ssB Ai B| iAii|
IvA NA ssB PAi B| PiAii|
wZA NA ssB UAi B| UiAii|
AiA NA ssB PAiiAi B| PAiiAii|
GZA NA ssB ARAi B| ARiAii|
LA NA ssB szsgAi B| szsgiAii|
zs NA ssB PAi B| QiAii| vv Aq" sU CAvA vz| Aq v gz zsAii
gfv||"Ew zsv DAiv76
61 69
70 "NA B Pgu 0i
Uv0i CAvAi ||"
68 52 60 19 20 45 53 62
1 NA ssB CAvAi B|
59 44 17 18 21 22 23 46
CAviAii|
2 NA ssB PAi B|
51 43 16 5 6 7 24 54
QiAii|
75 41 42 15 4 1 8 25 26 63 3 NA ssB Ai B|
67 40 39 14 3 2 9 28 27 71 iAii|
4 NA ssB vPPAi B|
58 38 13 12 11 10 29 47
vPPiAii|
50 37 36 35 32 31 30 55
5 NA ssB st B|
66 57 49 34 33 56 48 64
stiAii|
74

73 65

72

6 NA ssB zA B B|
zAtiAii|

7 NA ssB B B| tiAii|
8 NA ssB sAi B| sjiAii|
9 NA ssB szAi B| szjiAii|
10 NA ssB Pgv B| PgwiAii|
11 NA ssB AifAi B| AifiAii|
12 NA ssB Pzv B| PzwiAii|
13 NA ssB zfAi B| zfiAii|
14 NA ssB P B| PiAii|
15 NA ssB zv B| zwiAii|

16 NA ssB Aizv B| AizwiAii|


17 NA ssB s B| Aii|
18 NA ssB Ds B| DAii|
19 NA ssB zAzPs B| zAzPAii|
20 NA ssB dgAi B| dgiAii|
21 NA ssB zsvgAi B| zsvgiAii|
22 NA ssB Egv B| EgAviAii|
23 NA ssB zAvgAi B| zAvgiAii|
24 NA ssB vAi B| viAii|
25 NA ssB x B| xiAii|
26 NA ssB zg B| zgiAii|
27 NA ssB UAi B| UiAii|
28 NA ssB CdUgAi B| CdUgiAii|
29 NA ssB wAi B| wiAii|
30 NA ssB Ai B| iAii|
31 NA ssB GjPAi B| GjPiAii|
32 NA ssB vPAi B| vPiAii|
33 NA ssB SAi B| SiAii|
34 NA ssB CwSAi B| CwSiAii|
35 NA ssB CguAUAi B| CguAUiAii|
36 NA ssB ZPAi B| ZPiAii|
37 NA ssB AUAi B| AUiAii|
38 NA ssB CfgAi B| CfgiAii|
39 NA ssB Ai B| iAii|
40 NA ssB CzAi B| CziAii|
41 NA ssB AqAi B| AqiAii|
42 NA ssB gPAi B| gPiAii|
43 NA ssB PAiiAi B| PAiiAii|
44 NA ssB dAiiAi B| dAiiAii|
45 NA ssB zAi B| ziAii|
46 NA ssB zAi B| ziAii|
47 NA ssB UP0i B| UPi0ii|
48 NA ssB PAAi B| PAiAii|
49 NA ssB B| iAii|
50 NA ssB zsPv B| zsPviAii|
51 NA ssB gtPAi B| gtPiAii|

52 NA ssB tUAi B| tUiAii|


53 NA ssB Us B| UAii|
54 NA ssB Uws B| UwB-DAii|
55 NA ssB UPs B| UPB-DAii|
56 NA ssB Uvs B| UvAii|
57 NA ssB Uvs B| UvAii|
58 NA ssB Uvs B| UvAii|
59 NA ssB Uzs B| UzAii|
60 NA ssB Uzs B| UzAii|
61 NA ssB EAzAi B| EAziAii|
62 NA ssB CUAi B| CViAii|
63 NA ssB AiiAi B| AiiAii|
64 NA ssB Iv0i B| gIwiAii|
65 NA ssB guAi B| gtiAii|
66 NA ssB Ai B| AiiAii|
67 NA ssB iAi B| iAii|
68 NA ssB FAi B| FiAii|
69 NA ssB zUus B| zUuAii|
70 NA ssB CgUus B| CgUuAii|
71 NA ssB UAzsUus B| UAzsUuAii|
72 NA ssB AiPUus B| AiPUuAii|
73 NA ssB vUus B| vUuAii|
74 NA ssB UUus B| UUuAii|
75 NA ssB gPUus B| gPUuAii|
76 NA ssB ZUus B| ZUuAii|
Ev DzZgB dAiv|
NA g.............Cwgw||
gviAiPA tjvi|
DA geAi-CAii v||DA Aii||
NA Kv..........||
iQPB vAq szPvi|
zA Ut sPzAz||zA Aii||
NA wzzs.........C||
PvQUAzsAAiPB CPvB wUvi||
CWA zvA U gzs||CWA Aii||

NA vgq.......gB||
zz zsgtzsg|
UAz zziZA v||DZAiA Aii||
NA Aivgt..........B||
zsPA Ut vA zszsdvi|
Ugd sPA gz s||zsPA Aii||
PgQgAAiPA zzsdAivi|
AZvA Ut gz s||AZvA Aii||
NA .......i||
eg gtgv|
gd sA AivA sPv||A Aii||
NA vA AidA........IAiAi||
Ugd gPtvgP|
zz AiUA v Ut gz s||A Aii||
NA vzev.........CeAiv||
UAzsA PjgZA PAPivi|
A g vxA wUvi||UAzsA Aii||
jzZtv ttgi|
Ugd zAii vA UuzAiP||jzA Aii||
CPv iAUv gPtP|
CAii U zsju||CPv Aii||
NA vz..........CeAiB||
P UA iv szsg|
Aiiv t Ut gz s||t Aii||
CAUeA Pj||
NA Ai B|z dAii|NA CAvAi B|U dAii|NA Ai
B|dAW dAii|NA PAi B|Hg dAii|NA UAi B|PnA
dAii|NA UPAi B|A dAii|NA ARAi B|GzgA dAii|NA
szsgAi B|zAiA dAii|NA PPlPAi B| dAii|NA
PAiiAi B|PAoA dAii|NA AizsAi B|RA dAii|NA Ai
B|vt dAii|NA APuAi B|lA dAii|NA PAi B|gB
dAii|NA UgeAi B|tAU dAii|| Ew ||
DgteA Pj||

1 NA NA zAiiAi B|NA B Pgu g B|NA Ai SAi


tB|NA UvAi PZAiA B|NA CAvAi vsA tB|NA
CAi stB||1||
2 NA zsiAi B|NA PAi B|NA B|NA PAi B|NA CAvAi
B|NA UPAi B|NA Ai B|NA vPPAi B||2||
3 NA CAvAi B|NA UgeAi B|NA Ai B|NA zvAi B|NA
Ai B|NA PAi B|NA vPPAi B|NA LgvAi B|NA UAi
B|NA PAAi B|NA CvgAi B||3||
4 NA tUAi B|NA PAoAi B|NA UAi B|NA PPlPAi B|NA
uAi B|NA UAi B|NA zsPv B|NA gtPAi B||4||
5 NA PAUAi B|NA tUAi B|NA PAUAi B|NA CAvAi
B|NAUAi B|NA CvgUAi B|NA PPlUAi B|NA AUUAi
B|NA ARUAi B|NA QUAi B|NA PUAi B||5||
6 NA EAzAi B|NA CUAi B|NA AiiAi B|NA IvAi B|NA guAi
B|NA Ai B|NA iAi B|NA FAi B|NA CAvAi B|NA u
B||6||
7 NA eAi B|NA PAi B|NA zAqAi B|NA RqAi B|NA Ai B|NA
CAPAi B|NA UzAi B|NA Ai B|NA ZPAi B|NA zAi B||7||
8 NA zAi B|NA zAi B|NA ASAi B|NA PgAi B|NA PZAi
B|NA PAzAi B|NA PAzAi B|NA Ai B|NA RAi B||8||
9 NA U B|NA gAi B|NA UgAizsAi B|NA
zZAZZAi B|NA FzAi B|NA FvgAi B||9||
10 NA Ai B|NA PAsAi B|NA gsuAi B|NA fvP B|NA
ZPB B|NA PPzgAi B|NA sutAi B||10|| Ew||
Cx ve Pj||
NA Ai B|ewvA Aii|NA CAvAi B|AwPvA Aii|NA
Ai B|PvA Aii|NA PAi B|vvA Aii|NA
UAi B|vA Aii|NA UPAi B|zvA Aii|NA
ARAi B|PAvvA Aii|NA szsgAi B|PvQvA
Aii|NA UvAi B|vt Aii|| Ew||
Cx eA Pj||
NA Ai B|ew A Aii|NA CAvAi B|AwP A
Aii|NA Ai B|P A Aii|NA PAi B|ZAP A
Aii|NA UAi B|AzvA Aii|NA UPAi B|UA
Aii|NA ARAi B|UA Aii|NA szsgAi B|PvQ A
Aii|NA UvAi B|t t Aii||Ew||

CvgveA Pj||
NA 0i B| NA CAv0i B| NA P0i B| NA stArv0i B| NA
szsg0i B| NA Pi0i B| NA v0i B| NA j0ii0i B| NA
eP0i B| NA C0i B| NA stP0iv B| NA
Piz0i B| NA v B| NA Pi0ii0i B| NA sV
B| NA sU0i B| NA B| NA P0i B| NA
sutsqs0i B| NA suPArv0i B| NA sPz0i B| NA
T0ii0i B| NA APgsgu0i B| NA CAz0i B| NA PAq B| NA
UqszP0i B| NA ZP B| NA UAz0i B| NA Pzev0i B| NA
Cs0iAPg0i B| NA P0i B| NA v B| NA ev B| NA
a0iiPv0i B| NA PPzg0i B| NA U0i B| NA Uwzs0i
B| NA gvAPv0i B| NA 0iv0i B| NA gtzv0i
B| NA zAv0i B| NA 0iz0i B| NA U0ii0i B| NA
U0iQv0i B| NA Utv0i B| NA vv B| NA vUi0i B| NA
CA0i B| NA PAv0i B| NA gzwAv0i B| NA
dggtfv0i B| NA Cg0i B| NA wzgzs0i B| NA CZ0i B|
NA v0i B| NA s0i B| NA g0i B| NA S0i B| NA
dsPv0i B| NA vv B| NA vAP0i B| NA vzs0ii0i
B| NA v0i B| NA u0i B| NA uZ0i B| NA CZ0i
B| NA zsAiiAi B| NA CjzAi B| NA B| NA
UPAvAi B| NA CAzPiAi B| NA sdAUiAi B| NA
PuAi B| NA tztsuAi B| NA sAqSzv B| NA
RzAi B| NA Rgv B| NA CZPz B| NA ZAiiAi
B| NA sZAi B| NA QgAi B| NA Ai B| NA
B| NA zavAi B| NA Qjn B| NA Pju B| NA tju B| NA
PPgAi B| NA zgAi B| NA gUju B| NA zszAi
B| NA gPtAPAi B| NA PgPAi B| NA gvstsqsAi
B| NA gvPgiAiiAi B| NA sAq B| NA sRAqzsguvPAi
B| NA sPPziAi B| NA sQAi B| NA Ai B| NA
PPlPAi B| NA ARAi B| NA PAiiAi B| NA zsvgPAi B| NA
PAi B| NA UPAi B| NA Ai B| NA UgdPAi B||Ew||
zzeA Pj||
NA Ai B|NA CAvAi B|NA Ai B|NA PAi B|NA UAi B|NA
UPAi B|NA ARAi B|NA szsgAi B|NA PPAi B|NA AizsAi
B|NA Ai B|NA PAi B|NA UgeAi B||Ew||

NA AivgA.........Zv||
zAUA UUA zsA UAzsA Z gi|
DWAii z Ugd v||zsA Aii||
NA u.....CeAiv||
UWv iAiP WzsAv gtB|
AiA wUvi||A Aii||
NA ZAzi ........CeAiv||
siAiPA PA vB|
AiiAiPA zA wUvi||zA Aii||
{ZtPA Pg UzsA Uqvi|
QgA WvA Z zzA wUvi||
Wv UqA qP vAqB|
C zPg U UvAii v||}
UAzszvAi zxA Pzs|
DA zzz Ugd Ut sB||Cvgt |EvA zv
uzB z
AiA A A UAU jzzi|
xA AiizvA wUvi||zs AiA Aii||
Cx B
- s-EvAvvAit vPAwgA
ZdzB, B Avt CAwgA vg zB, zvB
PvPze t Pvw||
[vv zAq Aq Z vvzvsB QgPgPzzsdw
AZzAiPZgAq A zzv| Aqj-CAiP UWvAiB B
vPA eAiB|vv EAzAv dvB-zAiB-Ew B| CAv Aq
gvB sEw wAvB-Zgu Z zAiB|| vv PB NA Ai
| s EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi
vAi gU-Ai Ai {v-z z} gz s|| ZAvzv P
NA sB | s B| EA A 0ii| s B EA A
Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv|| KA ZjvA PAiwB||]

ZA-NA sB | s B| EA A 0ii| s B EA
A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
DUAiiA-NA CAvAi | CAv0i B| EA A 0ii| s CAv EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
CZA-NA Ai | 0i B| EA A 0ii| s EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
IvA-NA PAi | P0i B| EA A 0ii| s P EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
wZA-NA UAi | U0i B| EA A 0ii| s U EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
AiA-NA PAiiAi | P0ii0i B|EA A 0ii| s P0i
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
GZA-NA ARAi | AR0i B| EA A 0ii| s
AR EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
LA-NA szsgAi | szsg0i B| EA A 0ii| s szsg EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
zs-NA PAi | P0i B| EA A 0ii| s P EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
1 NA CAvAi | CAv0i B| EA A 0ii|| s CAv EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
2 NA PAi | P0i B| EA A 0ii|| s P EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||

3 NA Ai | 0i B| EA A 0ii|| s EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||
4 NA vPPAi | vPP0i B| EA A 0ii|| s vPP EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||
5 NA st | st B| EA A 0ii|| s st EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||
6 NA zAu | zAu B\ EA A 0ii|| s zAt EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
7 NA u | uB| EA A 0ii|| s t EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
8 NA sAi | s0i B| EA A 0ii|| s sj EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
9 NA szAi | szAi B| EA A 0ii|| s
szj EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
10 NA Pgv | Pgv B| EA A 0ii|| s Pgw EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
11 NA AifAi | AifAi B| EA A 0ii|| s 0if
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
12 NA Pzv | Pzv B| EA A 0ii|| s Pzw EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
13 NA zfAi | zfAi B| EA A 0ii|| s zf
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
14 NA P | P B| EA A 0ii|| s P EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||

15 NA zv | zv B| EA A 0ii|| s zw EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||
16 NA Aizv | Aizv B| EA A 0ii|| s 0izw
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
17 NA sB | s B| EA A 0ii|| s B EA A
Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv gU0iv
0iv {v zv zv} gzB sv||
18 NA DsB | Ds B| EA A 0ii|| s DB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
19 NA zAzPsB | zAzPs B| EA A 0ii|| s zAzPB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
20 NA dgAi | dgAi B| EA A 0ii|| s dg EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
21 NA zsvgAi | zsvgAi B| EA A 0ii|| s zsvg
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
22 NA Egv | Egv B| EA A 0ii|| s Eg EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
23 NA zAvgAi | zAvgAi B| EA A 0ii|| s zAvg EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
24 NA vAi | vAi B| EA A 0ii|| s v EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
25 NA x | x B| EA A 0ii|| s xB EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
26 NA zg | zg B| EA A 0ii|| s zgB EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||

27 NA UAi | UAi B| EA A 0ii|| s U EA A


Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
28 NA CdUgAi | CdUgAi B| EA A 0ii|| s CdUg EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
29 NA wAi | wAi B| EA A 0ii|| s w EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
30 NA Ai | Ai B| EA A 0ii|| s EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
31 NA GjPAi | GjPAi B| EA A 0ii|| s GjP EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
32 NA vPAi | vPAi B| EA A 0ii|| s vP EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
33 NA SAi | SAi B| EA A 0ii|| s S EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
34 NA CwSAi | CwSAi B| EA A 0ii|| s CwS EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
35 NA CguAUAi | CguAUAi B| EA A 0ii|| s CguAU
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
36 NA ZPAi | ZPAi B| EA A 0ii|| s ZP EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||
37 NA AUAi | AUAi B| EA A 0ii|| s AU EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
38 NA CfgAi | CfgAi B| EA A 0ii|| s Cfg EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||

39 NA Ai | Ai B| EA A 0ii|| s EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
40 NA CzAi | CzAi B| EA A 0ii|| s Cz EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
41 NA AqAi | AqAi B| EA A 0ii|| s Aq EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
42 NA gPAi | gPAi B| EA A 0ii|| s gP EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
43 NA PAiiAi | PAiiAi B| EA A 0ii|| s P0i
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
44 NA dAiiAi | dAiiAi B| EA A 0ii|| s d0i EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
45 NA zAi | zAi B| EA A 0ii|| s z EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
46 NA zAi | zAi B| EA A 0ii|| s z
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||
47 NA UP0i | UP0i B| EA A 0ii|| s UP EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
48 NA PAAi | PAAi B| EA A 0ii|| s PA EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
49 NA | B| EA A 0ii|| s EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||
50 NA zsPv | zsPv B| EA A 0ii|| s zsPv
EA A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi
gUAi Ai {v z z} gz s||

51 NA gtPAi | gtPAi B| EA A 0ii|| s gtP EA A


Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
52 NA tU0i | tUAi B EA A 0ii|| s tU EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
53 NA UsB | Us B| EA A 0ii|| s UB EA A
Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv gU0iv
0iv {v zv zv} gzB sv||
54 NA UwsB | Uws B| EA A 0ii|| s Uv0iB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
55 NA UPsB | UPs B| EA A 0ii|| s UPB EA
A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
56 NA UvsB | Uvs B| EA A 0ii|| s UvB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
57 NA UvsB | Uvs B| EA A 0ii|| s UvB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
58 NA UvsB | Uvs B| EA A 0ii|| s
UvB EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv
v0iv gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
59 NA UzsB | Uzs B| EA A 0ii|| s
UzB EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv
v0iv gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
60 NA UzsB | Uzs B| EA A 0ii|| s
UzB EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv
v0iv gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
61 NA EAzAi | EAzAi B| EA A 0ii|| s EAz EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
62 NA CUAi | CUAi B| EA A 0ii|| s CU EA A Ut
Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai {v
z z} gz s||

63 NA AiiAi | AiiAi B| EA A 0ii|| s 0i EA A


Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
64 NA Iv0i | Iv0i B| EA A 0ii|| s Iv EA
A Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi
Ai {v z z} gz s||
65 NA guAi | guAi B| EA A 0ii|| s gt EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
66 NA Ai | Ai B| EA A 0ii|| s 0i EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
67 NA iAi | iAi B| EA A 0ii|| s EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
68 NA FAi | FAi B| EA A 0ii|| s F EA A
Ut Ut PlAA iA gP gP A vAi vAi gUAi Ai
{v z z} gz s||
69 NA zUusB | zUus B| EA A 0ii|| s zUuB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
70 NA CgUusB | CgUus B EA A 0ii|| s CgUuB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
71 NA UAzsUusB | UAzsUus B| EA A 0ii|| s
UAzsUuB EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv
v0iv gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
72 NA AiPUusB | AiPUus B| EA A 0ii|| s 0iPUuB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
73 NA vUusB | vUus B| EA A 0ii|| s vUuB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
74 NA UUusB | UUus B| EA A 0ii|| s UUuB EA
A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||

75 NA gPUusB | gPUus B| EA A 0ii|| s gPUuB


EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
76 NA ZUusB | ZUus B| EA A0ii|| s ZUuB
EA A Utv Utv PlAA iA gPv gPv A v0iv v0iv
gU0iv 0iv {v zv zv} gzB sv||
zAvgA CgA gj jzzPA zzv| vv AvBNA sdAUAi z geAi | v UB ZzAiiv||
NA zAsuAi z tAeAi | vB B ZzAiiv||
NA CAvAi z zAi | v UB ZzAiiv||
NA gPvAi z fAi | vAvB ZzAiiv||
NA SAi z UgeAi | vAvB ZzAiiv||
NA CAqgeAi z svgeAi | vAvB ZzAiiv||
NA PzvAi z ZAi | vAvB ZzAiiv||
NA sAizsAi z zAAi | vAvB ZzAiiv|| "jzzP
vg|" Ew||
DA UtvA sPA szzAiP|
UAz sQA ZA Pg||
Cvzs ||GvgA Aii|PAAii|
RPA Aii|UAqA Aii|gZAiA Aii ||
NA s Dv.......CPAi||
VsiAiPA UzAivi|
ZtA PgAAiPA vAA wUvi|| vAA Aii||
NA gt Us....AiZ|| zQuA Aii||
sP gdAi z B|
zsxA-DwPA wUvi|| gdA Aii||
NA s 0i P Z y|
0i CAvjP 0i vsB s B||
NA Aiz gZ 0i 0i g|
0izB PvA vs s B ||
NA Aii E 0iivzsA 0i wg|
0i mgv vsB s B||
NA Ezs g di| D 0i0iAw ZvB ||
0i CAvjPA yA Q0iAw| v B iUB||
NA Ai gZ 0i B| 0i A zAZgAw||

0ii C0iAw Pi| vsB s zsd|| AvA


Aii||
NA zvA......Aiz||
PxA PszAi|
zQtA Pg z st|| zQtA Aii||
NA zsv gv.....zv||
g z UAz gst|
Cz vsA Ugd B|| gA Aii||
Cx Ui
v YR- NA a i a PVgwgv gQv
0iw0i U vsA q0ivA v 0iA 0i z vA
A dAs zzs||
Gvgv zQuRB- NA Nd i zQu P EAzwB zP gQv
0iw0i U vsA q0ivA v 0iA 0i z vA
A dAs zzs||
gv vYRB- NA a i wa P wB e gQv
0iw0i U vsA q0ivA v 0iA 0i z vA
A dAs zzs||
zQtvB GzYRB- NA C ia P guwggf gQv
0iw0i U vsA q0ivA v 0iA 0i z vA
A dAs zzs||
v-HzsRB- NA Cw i w P wgwB v gQv
0iw0i U vsA q0ivA v 0iA 0i z vA
A dAs zzs||
vvzsRB- NA iAiA P 0iwB PV gQv
0iw0i U vsA q0ivA v 0iA 0i z vA
A dAs zzs||
B v-YRB- NA vAi vA B g U CV EB
vAvs q0iv v 0iA 0i z vA dAs
zzs||
Gvgv zQuRB- NA A vA zQu UB vg EB
Ug vAvs q0iv v 0iA 0i z vA
dAs zzs||
gv-vYRB- NA fu vA B zB E Ug
vAvs q0iv v 0iA 0i z vA dAs
zzs||

zQtv GzYRB- NA C vA Gvgz D EB z


vAvs q0iv v 0iA 0i z vA dAs
zzs||
v-HzsRB- NA CvAi vA Gj U A
E vAvs q0iv v 0iA 0i
z vA dAs zzs||
vvzsRB- NA P yA E U CA E
vAvs q0iv v 0iA 0i z vA dAs
zzs||
G WA wgA zzv||
1. PvQAAiPA PAPiPvAAivi|
WA AiizvA Ut gz s||
2. CAvAi dUzAzAi v B|
zAi UuWA v||
3. sdAUAi z ge0i | v UB ZzAiiv|| Ew||
wgA QgzPA zzv||
1. U Uv UPx Z|
Uv v v UAwA i||
2. UzB zz Uzx|
B jv v UAwA i||
3. sAvjPv Av UzB|
Uzz v UAwA i|| Ew||
x
P Z Ai B UgUiB|
vsB vB B Av z||
P Z Ai B QSAi|
vsB vB B Av z||
gzP Z Ai B vPP Sx |
vsB vB B Av z||
SAq vx z UA Ai Z ivB |
vsB vB B Av z||
v Z Ai B DPgQvB |
vsB vB Av z ||
Ai Z Ai B PPl S Ai|
vsB vB B Av z||
zsP Z Ai B vguA ivB|

vsB vB B Av z||
Ai B v Ai zjA AvB|
vsB vB B Av z||
U Ai gu Ai B ZgAw |
vsB vB B Av z||
yA Z Ai B Ai B AvB|
vsB vB B Av z||
gv Z Ai CAvz B |
vsB vB B Av z||
A iA sP P v|
evev PvB zs Aii||
dAvg vxv vgx s|
vvA Aii QgzsA P ||
PAidvA ddAvgfvi|
AivA UgeAz AiA Pg z||
Aix vA PAzA v PB|
vx Ai iA z vzAXA gtA Uvi||
gUA zA Z A zsUi|
zs A Z z sPv||
Ugd sU sQA A AiB Aii|
v zsA z gv Z gAUwi||
gUsAsv PzAiP |
iA gP PAii z AvwA zz s||
AUz Ai Rz sdUg|
AUA vA Z WiAiB AiZ ||
v v sV zzBRvB|
AvwA z uA zA Wzi|| Ew x,
Ai v Z......Pv zS Pu PzvB
Aivi||Ew zA Pv,
NA Aie AidA........zB||Gw tv........Z||AiiAv zUu....gUAi
Z ||Ew Dvzv GzAiv||
PvPAUvzAi Qggi-CwzsgAi Z zzv||AixQ
tl sdAiv| vs zQuA Z zzv|| [KA AiB Pgv sP D
vi| w gUgti|| zBRzjz
eAiv||] Ew Dzsi||