Вы находитесь на странице: 1из 18

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 REGIUNEA SUD www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 REGIUNEA SUD www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

REGIUNEA SUD

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Componența

Regiunii

de

Dezvoltare

Sud:

Basarabeasca Cahul Cantemir Căușeni Ci mișlia Leova Ștefan Vodă Taraclia Caracteristici Populaţia stabilă
Basarabeasca
Cahul
Cantemir
Căușeni
Ci mișlia
Leova
Ștefan Vodă
Taraclia
Caracteristici
Populaţia stabilă a RDS număra, la 1 ianuarie 2009- 543,1 mii
persoane.
Produsul Regional Brut (PRB) al regiunii - 3,86 miliarde lei .
Potenţialul agroindustrial al regiunii se constituie din 37 de
cooperative de producţie, 23 de societăţi pe acţiuni, 173 de
societăţi cu răspundere limitata si peste 53 mii de gospodarii
ţărăneşti si întreprinderi individuale. In regiune sunt amplasate
54 de fabrici de vinuri, 27 combinate de panificaţie si brutarii,
12 colectarea si prelucrare a produselor cerealiere, 13 fabrice de
conserve, uscare sau congelare a fructelor și legumelor.
Regiunea dispune de multe microzone viticole, dintre care
„Ciumai” si „Purcari” sunt recunoscute la nivel mondial.

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 Basarabeasca Suprafața -295 km 2 Populația -28.800 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru

Suprafața-295 km 2 Populația-28.800 locuitori

2013 Basarabeasca Suprafața -295 km 2 Populația -28.800 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
2013 Basarabeasca Suprafața -295 km 2 Populația -28.800 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cahul

Cimișlia, 2013 Cahul Suprafața -1545 km 2 Populația -124.900 locuitori Cantemir Suprafața - 868 km 2

Suprafața -1545 km 2 Populația -124.900 locuitori

Suprafața -1545 km 2 Populația -124.900 locuitori Cantemir Suprafața - 868 km 2 Populația - 62.300

Cantemir

-1545 km 2 Populația -124.900 locuitori Cantemir Suprafața - 868 km 2 Populația - 62.300 locuitori
-1545 km 2 Populația -124.900 locuitori Cantemir Suprafața - 868 km 2 Populația - 62.300 locuitori

Suprafața - 868 km 2 Populația - 62.300 locuitori

locuitori Cantemir Suprafața - 868 km 2 Populația - 62.300 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
locuitori Cantemir Suprafața - 868 km 2 Populația - 62.300 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
locuitori Cantemir Suprafața - 868 km 2 Populația - 62.300 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013 Căușen i Suprafața -1311km 2 Populația -91.600 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 Căușen i Suprafața -1311km 2 Populația -91.600 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Suprafața-1311km 2 Populația-91.600 locuitori

Cimișlia, 2013 Căușen i Suprafața -1311km 2 Populația -91.600 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cimișlia, 2013 Căușen i Suprafața -1311km 2 Populația -91.600 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013 Căușen i Suprafața -1311km 2 Populația -91.600 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 Cimișlia Suprafața -924 km 2 Populația -60.900 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 Cimișlia Suprafața -924 km 2 Populația -60.900 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia

Cimișlia, 2013 Cimișlia Suprafața -924 km 2 Populația -60.900 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 Cimișlia Suprafața -924 km 2 Populația -60.900 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Suprafața-924 km 2 Populația-60.900 locuitori

Cimișlia, 2013 Cimișlia Suprafața -924 km 2 Populația -60.900 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 Leova Suprafața -765 km 2 Populația -53.308 locuitori Ștefan Vodă Suprafața -998 km 2
Cimișlia, 2013 Leova Suprafața -765 km 2 Populația -53.308 locuitori Ștefan Vodă Suprafața -998 km 2

Suprafața-765 km 2

Populația-53.308 locuitori

Leova Suprafața -765 km 2 Populația -53.308 locuitori Ștefan Vodă Suprafața -998 km 2 Populația -71.300
-765 km 2 Populația -53.308 locuitori Ștefan Vodă Suprafața -998 km 2 Populația -71.300 locuitori

Suprafața-998 km 2 Populația-71.300 locuitori

locuitori Ștefan Vodă Suprafața -998 km 2 Populația -71.300 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

locuitori Ștefan Vodă Suprafața -998 km 2 Populația -71.300 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Taraclia Suprafața - 674 km 2 Populația - 44.100 locuitori

2013 Taraclia Suprafața - 674 km 2 Populația - 44.100 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

2013 Taraclia Suprafața - 674 km 2 Populația - 44.100 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
2013 Taraclia Suprafața - 674 km 2 Populația - 44.100 locuitori www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013 VIZIUNEA Regiunii Sud Regiunea va deveni dinamică și prosperă, dezvoltîndu-și rolul de ”poartă
Cimișlia, 2013
VIZIUNEA
Regiunii Sud
Regiunea va deveni dinamică și prosperă, dezvoltîndu-și rolul de ”poartă de acces” a
Republicii Moldova în cooperarea cu regiunile bazinului Mării Negre. Regiunea va
consolida competitivitatea, punînd accentul pe adoptarea unor tehnologii noi pentru
modernizarea ariilor prioritare, utilizarea locației geografice favorabile unei cooperări
internaționale și crearea unui mediu stimulativ pentru investiții.
Priorități: 1.Reabilitarea infrastructurii fizice. 2.Diversificarea economiei și susținerea dezvoltării sectorului
Priorități:
1.Reabilitarea infrastructurii fizice.
2.Diversificarea economiei și susținerea
dezvoltării sectorului privat.
3.Îmbunătățirea
factorilor
de
mediu
și
atractivității turistice.

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 Agenţia este instituţie publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului

Agenţia este instituţie publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, constituită pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare regională. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, donaţii şi granturi (din partea organizaţiilor donatoare internaţionale sau altor entităţi private şi publice) şi a altor surse ce nu contravin legislaţiei. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi ale administraţiei publice locale, parteneri de dezvoltare, societatea civilă, agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, din Republica Moldova şi din străinătate.

de organizare, din Republica Moldova şi din străinătate. Lansarea ADR SUD - 20 aprilie 2010 www.adrsud.md

Lansarea ADR SUD - 20 aprilie 2010

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013 CRD SUD Consiliul Regional de Dezvoltare Sud Consiliul Regional de Dezvoltare este o

Cimișlia, 2013

CRD SUD

Consiliul Regional de Dezvoltare Sud

Consiliul Regional de Dezvoltare este o structură deliberativă la nivelul regiunii de dezvolare, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

COMPONENȚA: Reprezentanții APL desemnați din oficiu, președinții de raioane Primari din cadrul regiunii, delegați
COMPONENȚA:
Reprezentanții APL desemnați din oficiu, președinții de
raioane
Primari din cadrul regiunii, delegați de către asociația
primarilor
Reprezentanți ai sectorului privat și societății civile

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013 www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013 Proiecte în derulare Reabilitarea zonei de odihnă și agrement ”Lacul Sărat”, or.Cahul
Cimișlia, 2013
Proiecte în derulare
Reabilitarea zonei de odihnă și agrement ”Lacul Sărat”,
or.Cahul
Reabilitarea zonei de odihnă și agrement ”Lacul Sărat”, or.Cahul www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Construcția drumului de acces Codreni –Sagaidacul-Nou
Construcția drumului de acces Codreni –Sagaidacul-Nou

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Reparația capitală a drumului L510 Ștefan –Vodă - Talmaza
Reparația capitală a drumului L510 Ștefan –Vodă -
Talmaza
Cimișlia, 2013 Reparația capitală a drumului L510 Ștefan –Vodă - Talmaza www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013 Istorii de succes
Cimișlia, 2013
Istorii de succes

Drumul de acces Dimitrova Acui

Cimișlia, 2013 Istorii de succes Drumul de acces Dimitrova – Acui www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 Istorii de succes Drumul de acces Dimitrova – Acui www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 Istorii de succes Drumul de acces Dimitrova – Acui www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 Istorii de succes Drumul de acces Dimitrova – Acui www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 Istorii de succes Drumul de acces Dimitrova – Acui www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare
Cimișlia, 2013 Istorii de succes Drumul de acces Dimitrova – Acui www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Drum de acces spre casa – muzeu ”Alexei Mateevici” din s.Zaim, r-l Căușeni

acces spre casa – muzeu ”Alexei Mateevici” din s.Zaim, r-l C ă u ș eni www.adrsud.md
acces spre casa – muzeu ”Alexei Mateevici” din s.Zaim, r-l C ă u ș eni www.adrsud.md
acces spre casa – muzeu ”Alexei Mateevici” din s.Zaim, r-l C ă u ș eni www.adrsud.md
acces spre casa – muzeu ”Alexei Mateevici” din s.Zaim, r-l C ă u ș eni www.adrsud.md

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare

Cimișlia, 2013

Cimișlia, 2013 Contacte, ADR Sud : Or.Cimi ș lia, bd. Ș tefan cel Mare, 12 Telefon

Contacte, ADR Sud :

Or.Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare, 12 Telefon de contact: 0(241) 26286 E-mail: adrsud@gmail.com Web: www.adrsud.md

0(241) 26286 E-mail: adrsud@gmail.com Web: www.adrsud.md Cooperare pentru dezvoltare! www.adrsud.md Cooperare pentru

Cooperare pentru dezvoltare!

www.adrsud.md

Cooperare pentru dezvoltare