Вы находитесь на странице: 1из 8

Hiztegia

Amaiarentzat opariak

opariak ohea Olentzeroa

egongela sukaldea bainugela logela

botoiak zuloa kordelak


Bai ala ez?

Erantzun… BAI EZ

1. Olentzerok opariak ekarri ditu?

2. Amaiaren oparia handia da?

3. Oparian sagarrak daude?

4. Amaiari jertsea gustatzen zaio?

5. Amaiak badaki botoiak lotzen?

6. Amaiak badaki kordelak lotzen?

7. Amaiak abesten du?

Letra zopa.
Bila ezazu: opariaK, kordela botoiak,
Olentzero, egongela, zuhaitza
B A L E D R O K Z
O A F G H J K A U
T Z G Z X C V Z H
O P A R I A K T A
I N M I R Q W E I
A E G O N G E L A
K A Z T I A H U Z
O R E Z T N E L O
Erantzun.

1.- Zer ekarri ditu Olentzerok?

___________________________________
2.- Non daude opariak?

___________________________________
3.- Nolakoa da Amaiaren oparia?

___________________________________
4.- Zer dago kutxa barruan?

___________________________________
5.- Amaiak daki kordelak lotzen?

___________________________________
6.- Amaiak abesten du?

___________________________________
Hiztegi-mutua
Amaiaren opariak
LOTU GEZIEN BIDEZ (koloreak erabiliz)

botoiak
ohea

sukaldea

opariak

kordelak

logela

Olentzeroa

bainugela

zuloa

egongela
Margotu:
ohea Olentzero

logela zuloa

sukaldea bainugela

botoiak opariak
IDATZ EZAZU