Вы находитесь на странице: 1из 10

IV Tone studies • Ääniharjoituksia

Flexible embouchure
Ansatsin joustavuus

Etc G-major upwards

Etc G-major downwards. Then play other keys in the same way!
Jne G-duuria alaspäin. Sitten muita sävellajeja samalla tavalla!

Tone quality exercise, also "test your flute"-exercise


Tasaisen äänenlaadun tarkkailukuvio, sekä "huilun testikuvio"

Pitch control in varied dynamics


Säveltason tarkkailu eri voimakkuusasteilla

- 20 -
Basic Flute Technique

Intonation and diminuendo exercise


Intervallipuhtaus- ja diminuendo-harjoitus

senza vibr.
simile

simile

Pitch control with octave harmonic tones


Säveltason tarkistus oktaaviflageolettien avulla

Attack without tongue, "P"


Aluke ilman kieltä, "P"

Clear and quiet attack


Selkeä ja hiljainen aluke

quasi senza sono

Large intervals intonation


Isojen intervallien sävelpuhtaus

simile
Listen for intonation; drop the higher tones down if neccessary!
Tarkkaile sävelpuhtautta: pudota ylempien sävelten tasoa tarvittaessa!

- 21 -
Basic Flute Technique

Low tones sonority exercise


Matalien sävelten voimistusharjoitus
chrom. chrom. chrom. chrom.
krom. krom. krom. krom.

Low tones intonation


Matalien sävelten puhtaus

Pitch control with fifths harmonic tones


Säveltason tarkistus kvinttiflageolettien avulla

Balancing the flute


Huiluotteen tasapaino

Hold the flute with the left Both hands! Left hand only! Etc
hand only! Molemmilla käsillä! Vain vasemmalla Jne
Pitele huilua ainoastaan kädellä!
vasemmalla kädellä!

Move your right thumb away from the flute while playing! Be careful not to drop the Flute!
Nosta oikean käden peukalo irti huilusta soiton aikana! Älä pudota huilua!
Intonation exercise with piano
Säveltarkistukset pianon avulla
Flauto

simile Etc, chrom. step method


Pianoforte
Jne kromaattisesti

Cresc-Dim. exercise with piano


Cresc./ dim.-harjoitus pianon avulla
Flauto
trem.

Pianoforte
Etc, chrom. step method
Jne kromaattisesti

- 22 -
V Other exercises • Muita harjoituksia
Double-tonguing exercises
Tuplakieliharjoituksia
1)

T K T K T K T K

Etc upwards chromatically


Jne kromaattisesti ylöspäin
2)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin

3)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin

Variations of triple-tonguing
Triplakielimuunnelmia
1)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
T D K, T D K

2)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
T D K K T D K K T D K K T D K K

3)

T D K, T D K

Etc upwards chromatically


Jne kromaattisesti ylöspäin

Very fast double-tonguing


Erittäin nopea tuplakieli

( = 100 ) Etc upwards chromatically


Jne kromaattisesti ylöspäin

- 23 -
Basic Flute Technique

Examples of variations on Reichert's exercise


Variaatioesimerkkejä Reichertin harjoituksesta
1) ( = 120 )

Etc
Jne

2)

Etc
Jne

3)

stacc

Etc
Jne

- 24 -
Basic Flute Technique

Vibrato exercise without tongue attack


Vibratoharjoitus ilman kielialuketta

Huh, H H H H H H H
Etc diatonally
Jne diatonisesti

H H H H H H
simile
Etc diatonally
Rhythmic vibrato Aim for: Jne diatonisesti
= 96
Rytmivibrato Tavoite:

simile Etc diatonally


Jne diatonisesti
Variable vibrato
Muuntuva vibrato

Etc diatonally
Start from a steady tone, then add bigger and bigger vibrato waves
1. Aloita suorasta äänestä, lisää astettain yhä suurempia vibraton aaltoja Jne diatonisesti

Etc diatonally
Start from a steady tone, then add faster and faster vibrato waves Jne diatonisesti
2. Aloita suorasta äänestä, lisää astettain vibraton aaltoja yhä tiheämmin

Irregular vibrato waves


Epäsäännöllisiä aaltotiheykiä

Etc diatonally
Very small and frequent vibrato Jne diatonisesti
Erittäin pieni ja tiheä vibrato

Strong vibrato
Voimakas vibrato

Normal vibrato, listen for the sonority in a quiet dynamic, "shouting whisper"
Normaali vibrato ja hiljaisen nyanssin kantavuus, "huutava kuiskaus"

dolce e cantabile

- 25 -
VI Chord exercises • Sointuharjoituksia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C Cm C6 Cm 6 C7 Cm 7 Cmaj 7 Cm (maj7) Cdim C+

sempre legato
1.

2.

Cm

3.

C6

4.

Cm 6

5.

C7

- 26 -
Basic Flute Technique

6.

Cm 7

7.

Cmaj 7

8.

Cm (maj7)

9.

Cdim

- 27 -
Basic Flute Technique

10.

Diatonic chord sequence


Diatoninen kolmisointusekvenssi

Practice all keys using this Chord Exercise system!


Harjoittele muutkin sävellajit edellä olevan mallin mukaan!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

G Gm G6 Gm 6 G7 Gm 7 Gmaj 7 Gm (maj7) Gdim G+

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D Dm D6 Dm 6 D7 Dm 7 Dmaj 7 Dm (maj7) Ddim D+

- 28 -
Basic Flute Technique

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A Am A6 Am6 A7 Am7 Amaj7 Am(maj7) Adim A+

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E Em E6 Em6 E7 Em7 Emaj 7 Em(maj7) Edim E+

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B Bm B6 Bm6 B7 Bm7 Bmaj 7 Bm(maj7) Bdim B+


(Anglosaksinen B = H !)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

F F m F 6 F m6 F 7 F m7 F maj 7 F m(maj7) F dim F +

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

F Fm F6 Fm 6 F7 Fm 7 Fmaj 7 Fm (maj7) Fdim F+

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B B m B 6 B m6 B 7 B m7 B maj 7 B m(maj7) B dim B +

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

E E m E 6 E m6 E 7 E m7 E maj 7 E m(maj7) E dim E +

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A Am A6 A m6 A7 A m7 A maj 7 A m(maj7) A dim A+

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D D m D 6 D m6 D 7 D m7 D maj 7 D m(maj7) D dim D +

- 29 -