Вы находитесь на странице: 1из 3

1.

Tuliskan 300 860 dalam perkataan

14. Tukarkan 12/5 kepada nombor bercampur

2. Tuliskan tiga puluh ribu empat ratus lima dalam perkataan

15. + 1/3

16. 1 2/5 + 2 3. Nyatakan nilai tempat bagi 6 dalam 3614 789 17. 4 3/5 4. Nyatakan nilai digit bagi 7 dalam 23 768 18. 3 1/5 1 3/5 5. Bundarkan 506 894 kepada ribu terhampir. 19. 3 - 1 1/2 6. Tukarkan 3 750 000 dalam perpuluhan juta 20. 1 x 1/5 7. Tukarkan 2.45 juta kepada nombor bulat. 21. 2 8. Tukarkan 1 juta kepada nombor bulat 22. 1 2/5 9. Tukarkan 3 250 000 dalam pecahan juta 23. 2/3 daripada 120 10. Bentukkan satu nombor lima digit terbesar dengan menggunakan digit 1 , 0 , 8 , 3 , 4 , Operasi bergabung 11. 345 + 12 x 4 25. Tukarkan 0.25 kepada pecahan

Perpuluhan 24. Tukarkan 3 7/100 kepada perpuluhan

12. 60 12 3

26. Tukarkan 3.09 kepada nombor bercampur

Pecahan 13. Tukarkan 6 1/5 kepada pecahan tak wajar

27. 9 3.58 + 1.3

28. 3.89 1.8

38. Item Harga seunit (RM) RM 2.50 RM 67.50

29. Nyatakan nilai tempat bagi 3 dalam 2.435

Sarung kaki Kasut

30. Bundarkan 4.568 kepada persepuluh terhampir

Ali membeli sepasang kasut dan dua pasang sarung kaki. Berapa wang yang dia perlu bayar?

Peratus 31. Tukarkan 5.46 kepada peratus

32. Tukarkan kepada peratus

Masa 39. Tukarkan 9.30am dalam sistem 24jam

33. Cari nilai 50% daripada RM1000 40. Tukarkan jam 0830 dalam sistem 12 jam 34. Lorekkan 50% daripada keseluruhan rajah 41. 3 jam 30 minit + 2 jam 45minit

35. Nyatakan 25% dalam bentuk termudah. 42. 4 jam 10 minit 2 jam 45 minit Wang 36. RM 3 60sen + RM 1.50= 43. 3 jam 20 minit x 4 37. Jumlah wang dalam jadual di bawah. RM 10 1 RM 5 2 RM1 6 50sen 3 10sen 6 44. Tukarkan waktu berikut kepada sistem 24jam

45. Nyatakan waktu 35minit selepas waktu yang ditunjukkan.

55. Cari luas seluruh rajah Ukuran (Panjang, Berat, Isipadu) Kami Murid Cemerlang Matematik 46. 9.2 km 3.67 km = .......................km 5cm Segi Empat sama 10cm

47. 5.5 km 900m = ...........................km

8cm

48. 3km 40m x 4 = ......................km

56. Cari luas rajah kawasan berlorek 15cm 6cm

49. 4kg 750g = ..........................kg

50. 3.5kg 980g= ..........................g

7cm

51. 5.6L 400ml=.........................L 57. Cari Isipadu kuboid berikut. 10cm 3cm 4cm Bentuk dan ruang 53. Cari perimeter rajah
10cm 5cm

52. 3.5L 200ml =..........................ml

Purata 58. Cari purata RM 10, RM 50 dan RM 30. 54. Cari perimeter kawasan berlorek jika perimeter kawasan tidak berlorek ialah 20cm
3cm

6cm

59. Cari purata markah seorang pelajar Nama


3cm 18cm

Markah 60 40 80 60

Ali Abu Ani Ayu

Оценить