Вы находитесь на странице: 1из 100
4 International Game Magazine i ‘General Manager: Dan Badescu Product manager: Florian Rlileanu (Mr, President) Secretariat de redactie: (Catalina Lazar Redactort Mihail Stegara (Mike), ‘Claudiu Levente (Claude) Sergiv Zichil (Sergio) Managing Editor: Daniel Danita Grates si DTP: Sorin Gruia Label CD: ‘Adrian Popa ‘Marketing si publictate: Krisztina Brasssi Zsolt Bodola Chillin Radu Sterea Contabilitate: Maria Parge Eva Szaszka Distributie: Toane Badescu ‘Bogdan Bart Leonte Marginean Adresa redactiel: Bedul Vietoriei N12 Bt. 1 -2200 Brasov ‘Adresa pentru ‘corespondent OP. 13, CR 4, 2200 Brasov ‘Telia: 068/150886, (68/183108, E-mail: level@chip.ro Progitire Filme: ‘Artur REPRO LTD, Ungaria ‘Montaj si ipar: Veszpremi Nyomda RT, Ungaria LEVEL este membru fondator al Biroului Romin de Audit al Tirajelor (BRAT), Mopac 100 pagini Imaginali-va putin redactia LEVEL. Nigt caleulatore care muncese non-stop inire anumite ore... un venilaior caren momentul de fat se Jnvirte chiar ling wrechea mea. si undeva © melodie ciudat imi zie ‘urechle spunind ,Don’t Worry Be Happy”. Deodat, cu faji mai ingrijoratd, Mr. President se apleac spre mine: ,Sergiule tt, bagi mina ‘in tastaturd si scoate-mi un editorial c pleach tenu” cu revista”. “OK! Toate ne si fumes, singurul inconvenient ar fe fn acest namir tot rebuie sia perfec, in special editorial ce pare af funda rosie ‘are inaugurea74 acest relaunch LEVEL. Este foarte greu si sci ceva pe placul tuturor.. ‘Ceca ce ne propunem este Ia fel de greu, de realizt. Dacd ai pipait ‘usin revista cind ati cumpaat-o afi putut simi ck s-aintdmplat ceva cu ‘ea, Este adevirat, numarul de pogini s-a dublat, au apdrutrubrici noi, ‘concursurinoi si tt felul de alte detali. toate pens voi. Probabil suntefi chiar acum in fafa monitoarelor incereind demoutile de pe CD si in imp ce acestea se instaleazi aruncati cite o privice prin revist. ‘Trebuie si va spun eu aceasth ocazie ed se munceste foarte mult ‘pentru a voi si fii multumifji. Este, de asemenea, foarte adevaratc8 ne face si o foarte mare plicere s® facem aceste eforturi. intr-0 zi, ee mu ‘romitea prea multe, a inceputs8 se vehiculeze ideeac& vom avea 100 de ‘pagini de umplut cu fot ce ne trece nou prin... CPU-uri si Internet. Am {ot asteptat miomentul potrvit si iat-ne im cele din rm mplinind un ‘anigor de end (Incerim sf) vi incdintim suflctce. Tot cees ce sa realizat, sa realizat nimai cu autora vostr, Ce mai, afi fost nig fant de nota zece si fr ajutorul vost nu am fi ajuns si celebrim acest anigor. Deocamdati ne-am auto-felicitat pentru aceast8reugité.. Asta ‘eniru cd voi nai avut ined ocazia 88 puneti mina pe acest numa. {In clipa end cele 100 de pagini au devenit ocertitudine ne-avenit si sirim in sus de bucurie, ceea ce nu s- inimplat sind e8, la urma ‘urmelor, va trebui si Tucrim de doui ori mai mult. Dar ce mu facem noi pentru voi? Aga ei ne-am pus pe dat telefoane la toate firme mar gi tari pentru a objine cele mai tari demouri si jocuri pent af incluse pe CD si ‘in revista din acest numr. Am reusit i objinem o serie de contracte noi, ‘are mai de care mai importante, dn care vi amintese mumai de cel cu Romania Film, ere s-a oferit ne funizeze trailere eu soovente din cale ‘mai oi filme eae vor aplirea pe matileecrane. {In ceea ce priveste noile rubrici, ele au fst flcute pentru o mai mare