Вы находитесь на странице: 1из 26
KEGIATAN SOSIOBUDAYA Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN Sumber Rujukan dan Penghargaan: ïSejarah
KEGIATAN SOSIOBUDAYA
Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN
Sumber Rujukan dan Penghargaan:
ïSejarah Tingkatan 1 ñ DBP
ïGred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2
3 ñ
Cerdik Publications
ïEncarta
Encyclopedia
ïRujukan
Internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
10. 3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files
10. 3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
PENDIDIKAN pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get
PENDIDIKAN
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
i. Pendidikan Formal a. Orang Melayu menekankan pendidikan Islam - membaca al-Quran - menu lis
i. Pendidikan Formal
a. Orang
Melayu menekankan pendidikan Islam
- membaca al-Quran
- menu
lis jawi
- hukum
Islam
- cara melakukan ibadat deng
an
betul.
b. Pendidikan diajar oleh: guru al-Quran, imam dan lebai.
c. Institusi
pendidikan: masjid d
an
sekolah agama
ii. Pendidikan Tidak Formal a. Disampaikan secara lisan. b. Contohnya: Adat resam Kepercayaan turun temurun
ii. Pendidikan Tidak
Formal
a. Disampaikan secara
lisan.
b. Contohnya:
Adat resam
Kepercayaan turun temurun
Cara mencari nafkah hidup
memburu
bertani
mencari has
il hutan.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
PERATURAN DAN ADAT RESAM pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files
PERATURAN DAN ADAT RESAM
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
i. Peraturan dan adat resam penting: a. Tolong menolong b. Hormat menghormati c. Kea manan
i. Peraturan dan adat resam penting:
a. Tolong menolong
b. Hormat menghormati
c. Kea
manan dan keharmonian dalam kehidupan
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
ii. Peraturan dan adat resam orang Iban a. Mereka menyimpan pasu, gong dan tempayan yang
ii. Peraturan dan adat resam orang Iban
a. Mereka menyimpan pasu, gong dan tempayan
yang dipanggil tajau.
b. Tajau
merupakan harta dan kemegahan mereka.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
CON TOH TAJAU - Sumber internet pdfMachine - is a pdf writer that produces quality
CON
TOH TAJAU
- Sumber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
iii. Peraturan dan adat resam orang Kayan, Kelabit dan Kenyah a. Mahir membuat tatu yang
iii. Peraturan dan adat resam orang Kayan, Kelabit dan
Kenyah
a. Mahir membuat tatu yang pelbagai corak. Setiap corak
mempunyai signifikan yang tersendiri cth kepahlawanan
dll.
b. Anak-anak mereka ditindik telinga
sejak kecil.
c. Mereka memakai subang dari gela
ng-gelang timah atau
tembaga
yang berat sehingga telinga mereka melayut.
d. Hal ini menggambarkan kecantikan dari sudut pandangan
mereka.
CONTOH TATU - Sumber internet CONTO H SUBANG GELANG TIMAH Atau TEMBAGA - Sumber internet
CONTOH TATU
- Sumber internet
CONTO
H SUBANG GELANG TIMAH
Atau TEMBAGA
- Sumber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
CONTOH RUMAH PANJANG - Sumber : i nternet pdfMachine - is a pdf writer that
CONTOH RUMAH PANJANG
- Sumber
:
i
nternet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
v. Tanggungjawab Tuai a. Jaga keamanan dan kes elamatan b . Selesaikan masalah -perkahwinan -
v. Tanggungjawab Tuai
a. Jaga keamanan dan kes
elamatan
b
. Selesaikan masalah
-perkahwinan
- perceraian
- peraturan
- perayaan
c.
Tetapkan tarikh Hari Gawai/Pesta Menuai
dan perayaan Beranyi
KEBUDAYAAN pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get
KEBUDAYAAN
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
i. Melanau ñ Perayaan Kaul a. Permulaan tahun baru ba gi orang Melanau b. Ha
i. Melanau ñ Perayaan Kaul
a. Permulaan tahun baru ba
gi orang Melanau
b. Ha
ri
pemujaan untuk menjamu Ipok ñ pengawal
laut.
c.
Dipercayai dapat membantu
nelayan mendapat
hasil tangkapan yang banyak tanpa diganggu
ole
h
cuaca, penyakit dll.
d. Sam
butan diadakan secara besar-besaran.
ii. Iban ñ Hari Gawai a. Jenis-jenis Gawai : Gawai B Gawai Kenyalang dan Gawa
ii. Iban ñ Hari Gawai
a. Jenis-jenis Gawai : Gawai B
Gawai Kenyalang dan Gawa
urung, Gawai Batu,
i Antu
b. Sambu
tan sebagai tanda kesyukuran untuk
hasil
padi yang dituai.
c. Tarian Ngajat dipersembahkan
semasa berpesta
iii.Melayu ñ Bergendang a. Kaum lelaki sahaja yang mena ri. b. Kaum wanita bermain gendang
iii.Melayu ñ Bergendang
a. Kaum lelaki sahaja yang mena
ri.
b. Kaum wanita bermain gendang sambil menyanyi.
c. Ciri-cir
i Bergendang:
- muzik
- nya
nyian
- tarian
- pan
tun
TARIAN NGAJAT - Sumber internet pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF
TARIAN NGAJAT
- Sumber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
GENDANG ENGKERURAI SULING SAPE pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files
GENDANG
ENGKERURAI
SULING
SAPE
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
AGAMA DAN KEPERCAYAAN pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with
AGAMA DAN KEPERCAYAAN
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
i. Melanau a. Melanau bukan Islam per caya pada makhluk ghaib yang di panggil Ipok
i.
Melanau
a.
Melanau bukan Islam per
caya pada
makhluk ghaib yang di
panggil Ipok
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ii. Masyarakat Penan a. Tidak boleh menetap secara kekal di sesebuah tempat. b. Mereka tidak
ii.
Masyarakat Penan
a.
Tidak boleh menetap secara kekal
di sesebuah tempat.
b.
Mereka tidak boleh menebang pokok
besar dan melapangkan kawasan hutan.
c.
Berpindah setiap kali
berlaku kematian.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
iii. Masyara ka Iban a. Apabila memilih tempat tinggal baru, mereka akan: - mematuhi beberapa
iii. Masyara
ka Iban
a. Apabila memilih tempat tinggal baru, mereka akan:
- mematuhi beberapa pantang
larang
Contoh:
Jika terdengar bunyi burung
ketupung atau burung
beragai, kawasan tersebut tidak sesuai untuk
didiami.
Percaya burung tersebut dihantar untuk memberi
amara
n
kepada mereka.
BURUNG BERAGAI - S umber internet pdfMachine - is a pdf writer that produces quality
BURUNG BERAGAI
- S
umber internet
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get yours now!
“Thank you very much! I can
use
Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your