Вы находитесь на странице: 1из 9
LATAR BELAKANG SEJARAH SABAH Di susun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN Sumber Rujukan
LATAR BELAKANG
SEJARAH SABAH
Di susun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN
Sumber Rujukan dan Penghargaan:
ïSejarah Tingkatan 1 ñ DBP
ïGred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2 3 ñ Cerdik Publications
ïEncarta Encyclopedia
ïRujukan Internet
iv.Sebelum abad ke 16: terbahagi kepada 3: a. Sistem politik kesukuan di kawasan pedalaman yang

iv.Sebelum abad ke 16: terbahagi kepada 3:

a. Sistem politik kesukuan di kawasan pedalaman yang didiami oleh pribumi seperti Kadazandusun, Murut dan Sungei.

b. Sistem politik kesultanan ñ di pantai barat dan timur Sabah yang ditadbir oleh Kesultanan Sulu dan Brunei.

c. Sistem politik Ketua Bebas