Вы находитесь на странице: 1из 32
KEGIATAN EKONOMI Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN Sumber Rujukan dan Penghargaan: ïSejarah
KEGIATAN EKONOMI
Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN
Sumber Rujukan dan Penghargaan:
ïSejarah Tingkatan 1 ñ DBP
ïGred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2 3 ñ Cerdik Publications
ïEncarta Encyclopedia
ïRujukan Internet
a. Pertanian sara diri termasuklah kegiatan pertanian, memungut hasil hutan, memungut hasil laut dan menangkap
a. Pertanian sara diri termasuklah kegiatan
pertanian, memungut hasil hutan, memungut
hasil laut dan menangkap ikan.
b. Dua kaedah yang diamakan iaitu pertanian
pindah dan pertanian kekal.
a. Masyarakat Melayu-Brunei, Suluk dan Bajau menjalankan aktiviti memungut hasil laut. b. Hasil laut: timun
a. Masyarakat Melayu-Brunei, Suluk dan Bajau
menjalankan aktiviti memungut hasil laut.
b. Hasil laut: timun laut, ubur-ubur dan karang laut.
c. Orang Bajau terkenal sebagai pemungut hasil
laut dan penyelam yang handal.
a. Aktiviti ini dilakukan di pesisiran pantai di Teluk Kimanis, Teluk Brunei, sekitar pantai Sandakan
a. Aktiviti ini dilakukan di pesisiran pantai di
Teluk Kimanis, Teluk Brunei, sekitar pantai
Sandakan dan Semporna.
b. Orang Bajau masih menggunakan cara
tradisional dalam menangkap ikan.
c. Mereka menggunakan jaring dan kelong.
a. Gua Gomantong ñ pengeluar utama sarang burung b. Dua jenis sarang burung: i. Warna
a. Gua Gomantong ñ pengeluar utama
sarang burung
b. Dua jenis sarang burung:
i. Warna putih
ii. Warna coklat
c. Sarang burung diambil dengan memakai tangga,
memanjat dinding dan menggunakan galah
buluh.
i. Peranan pasar tamu - pertemuan peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung. - tempat masyarakat
i. Peranan pasar tamu
- pertemuan peniaga dari kawasan pedalaman
dan kampung.
- tempat masyarakat pelbagai etnik bertukar
barang dan menjalankan perniagaan.
- perniagaan ñ tukar barang
ii. Barangan yang diperdagangkan:
damar
getah perca
lilin lebah
rotan
sumbu badak
manik
makanan