Вы находитесь на странице: 1из 528

X. K.

Rouling

i Smrtonosnite Svetii

. .


:
Prvo poglavje:
Vtoro poglavje:
Treto poglavje:
^etvrto poglavje:
Petto poglavje:
[esto poglavje:
Sedmo poglavje:
Osmo poglajve:
Devetto poglavje:
Desetto poglavje:
Edinaesetto poglavje:
Dvanaesetto poglavje:
Trinaesetto poglavje:
^etirinaesetto poglavje:
Petnaesetto poglavje:
[esnaesetto poglavje:
Sedumnaesetto poglavje:
Osumnaesetto poglavje:
Devetnaesetto poglavje:
Dvaesetto poglavje:
Dvaeset i prvo poglavje:
Dvaeset i vtoro poglavje:
Dvaeset i treto poglavje:
Dvaeset i ~etvrto poglavje:
Dvaeset i petto poglavje:
Dvaeset i {esto poglavje:
Dvaeset i sedmo poglavje:
Dvaeset i osmo poglavje:
Dvaeset i devetto poglavje:
Triesetto poglavje:
Trieset i prvo poglavje:
Trieset i vtoro poglavje:
Trieset i treto poglavje:
Trieset i ~etvrto poglavje:
Trieset i petto poglavje:
Trieset i {esto poglavje:
Epilog:

Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)


Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
K. Hermanni (Muggle Born)
Dearna Kindling (Pure Blood)
K. Hermanni (Muggle Born)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Dearna Kindling (Pure Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)
Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)

Copyright J.K. Rowling 2007


Cover art and illustrations by Mary Grandpr
copyright Warner Bros. 2007
Harry Potter, characters, names and
related indicia are trademarks od and
Warner Bros. Entertainmanet INC.
Copyright eBook
No one

X. K. Rouling

Hari Poter
i Smrtonosnite Svetii

Ilustracii:

Glaven urednik:

Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)


hemmelig@wytchcraft.net

Dizajn na makedonskata korica:

Hemmelig Saint Clair (Half-Blood)


hemmelig@wytchcraft.net

Posvetata
na ovaa kniga
e podelena
na sedum
delovi:
na Nil,
na Xesika,
na Dejvid,
na Kenzi,
na Di,
na En,
i na Vas,
dokolku
zaglavivte
so Hari
s do
samiot
kraj.

, !
,
!
, !
, !


, ,
!
.
,

!
, Pokojnici

,
;
.
, .
; ,
. , ,
, ,
, .

U{te plodovi na samotijata

,
, .
,
; , ,
.
?, .
, .
,
, . ,
.
, ,

, .
. .
?
, . ,
.
,
.

. ,
, .
.
: ,
,
,
.
. Pauni...,
.

,
.
.
,
, .
,

.
.
, ,
.
.

.
.
.
,
:
, ,
.
,
.
.
. , , .
.
,
, .
, , ,
, ,
.
.
, , , ,
. , .

. ,
, .
?
, , ,
.
... ..., .

,
. ,
, , ,
.
. . ...
, .
...

. .
, .
, , :
, ,
, .
.

; .
. ,
.
, , ,
.
, , .
tebe, ,
.
.
, ?,
,
- .
. ,
, .
, .
...
,
, .
?
, .
, ,

.
, , ,
, ,

.
, ?,
. ]e
?
. .
, . ,
,
.

; , , ,
, .
, .
.
.
.
, , , ,
,
,
. ,
, ,
.

, . ,
.
,
.
, , ,
.
.
-, .
, .
;
.
, . .
.

: .
, .

.
.
,
, ,
.
, ,
, .
,
. , .
.
, .
, , ,
.
,
.
, , ,
, ,
?
, -,
,
.
,
.
, ,
, .
, ,
.
;
.
?, . ... ,

.
.
,
. , .
?
, . .
...
.
, , , ,

. , ,

,
, .
?
, , .
?
: .
, .
.
;

. , , .
, ? Moeto ?
.
, , ? ,

...
, ?
... , !
lagi, ...

.
;
.

. , ,
: ,
, , .
, ,
.

? ,
, , ?
, , .
. ...
.
,
, .
, ,
, , ,
.
, ,
, , .
.

,
, ,
, ,
,
.
, ,
, .
, , .
,
.
!
...
, , ?
, , .
, .
, . ,
. , .
.
.
.
. , ,
.
. ,
, , - .
, ,
. , ,
.
, .
, ?, ,
, .
?
.
, ,
. ,
.
, , . .
.

, ,
.

, ?
.

, , ,
. !
, . ,
... ,
...
,
,
.
.
, ?, .
.
,
.
, ,
: ! !
, , ,
.
, ?, ,
.
. ,
.
, , , .
, ,

.
. ,
.
...
...
...
.
.
... ... ...
, ,
, .

,
Dnevniot Prorok. , ,
.
, ,
... ... ,
, ...

:
. ,
. .
, .
Avada Kedavra!
.
,
. ,
.
, , ,
.

In Memoriam

.
,
. :
.
...?
.
. .
,

, .
.
, ,
...

. ,


.

,

,
.

.

, ,
, ,
.
,
,
.
.
, ,
Poddr`ete go SEDRIK
DIGORI POTER SMRDI,

..., . .
, ,
, .
,
,
...
,
.
Dnevniot Prorok,
,
,
,
.
,

.
, , ,
,
. .
a,
. ,
, , , -
,
.
.....

, :
.
, .
,
; , .

.
, ,

, ;
,
. .
,
.

Se}avawe na Albus Dambldor


pi{uva Elfijas Dox
Go zapoznav Albus Dambldor na
edinaeset godini, na na{iot prv den vo
Hogvorts.
Za
na{ata
me|usebna
privle~nost nesomneno e odgovoren faktot
deka i dvajcata se ~uvstvuvavme kako
tu|inci. Jas dobiv zmejski sipanici ne
mnogu
dolgo
pred
polovinata
od
u~ili{nata
godina,
i
iako
ne
bev
zarazen,
mojot
sipani~ki
izgled
i
zelenkast
ten
go
obeshrabruva{e
pogolemiot del od decata da mi prijdat.
[to se odnesuva do Albus, stigna na Hogvorts nosej}i go so
sebe bremeto na neizbe`na ozloglasenost. Pred nepolna
godina, negoviot tatko Persival be{e osuden za divja~ki i
dobro propraten vo javnosta napad na trojca mladi
beztali.
Albus nikoga{ ne se obide da odre~e deka negoviot
tatko (podocna }e umre vo Azkaban) go napravil toj zlo~in;
naprotiv, koga najposle sobrav hrabrost da go pra{am, me
uveruva{e deka e siguren vo vinata na svojot tatko. No,
pokraj toa, Dambldor odbiva{e da zboruva za celata ta`na
rabota, iako mnogumina se obiduvaa da go naterat na toa.

Nekoi duri i bea skloni kon veli~ewe na postapkata na


negoviot tatko i pomislija deka Albus gi mrazi beztalite,
od {to nema pogolema zabluda: kako site {to go poznavaat
Albus bi mo`ele da posvedo~at, toj nikoga{ ne poka`a ni
najmali antibeztalski tendencii. Duri so svojata odlu~na
poddr{ka vo Dvi`eweto za Prava na Beztalite }e se zdobie
so mnogu neprijateli vo tekot na godinite koi }e sledat.
Me|utoa, vo rok od nekolku meseci, sopstvenata slava
na Albus brzo ja zaseni onaa na negoviot tatko. Do krajot
na prvata godina ve}e nikoj ne go pamete{e kako sin na
beztalomrazec,
tuku
kako,
ni
pove}e
ni
pomalku,
najgenijalniot u~enik koj bilo koga odel vo toa u~ili{te.
Tie me|u nas koi ja imaa taa ~est da bidat negovi
prijateli se ogleduvaa na nego, so negovata sesrdna pomo{
i ohrabruvawe, na koi ne se skr`ave{e. Mnogu podocna vo
`ivotot
mi
prizna
deka
ve}e
toga{
sfa}al
deka
podu~uvaweto mu donesuva najgolemo zadovolstvo vo `ivotot.
Ne samo {to go osvoi sekoe zna~ajno priznanie koe
u~ili{teto mo`e{e da go ponudi, tuku ve}e naskoro
vospostavi redovno dopi{uvawe so najzna~ajnite imiwa vo
magiskiot svet od taa doba, vklu~uvaj}i go Nikolas
Flamel,
slavniot
alhemi~ar,
Batilda
Beg{ot,
ugledna
istori~arka i Adalbert Vafling, teoreti~ar za magija.
Nekolku negovi u~ili{ni trudovi stignaa duri i vo
ugledni
i
renomirani
spisanija,
kakvi
{to
se
Preobrazuvaweto Denes, Predizvici vo Magijata i Navodi za
Napivkite.
Se
~ine{e
deka
pretstojnata
kariera
na
Dambldor }e ima vrtoglavo izdignuvawe, i be{e samo
pra{awe na vreme koga }e stane Minister za Magija. Iako
vo negovite poodminati godini ~esto e naveduvano deka bil
na pragot da ja prifati taa rabota, toj vsu{nost nikoga{
ne odgleduva{e ministerski ambicii.
Tri
godini
otkako
trgnavme
vo
Hogvorts,
vo
u~ili{teto pristigna i bratot na Albus, Aberfort. Tie
dvajca ne bea ni malku sli~ni: Aberfort nikoga{ ne i
be{e nakolnet na knigata i, za razlika od Albus,
raspraviite pove}e saka{e da gi re{ava so dvoboj otkolku
so
razumna
diskusija.
Me|utoa,
be{e
mnogu
pogre{no
tvrdeweto, kako {to nekoi i tvrdat, deka bra}ata ne bea
prijateli. Dobro se soglasuvaa, kolku {to e mo`no koga se
vo pra{awe tolku razli~ni mom~iwa. Vo odbrana na
Aberfort, mora da se priznae deka `ivotot vo senka na
Albus Dambldor sekako ne e preterano prijatno iskustvo.
Da bide{ vo se sekoga{ nadminat be{e eden od predizvicite
so koj postojano se soo~uvaa negovite prijateli, a na
negoviot brat ne mo`e{e da mu bide ni malku prijatno.
Otkako
zavr{ivme
vo
Hogvorts,
Albus
i
jas
planiravme
da
pojdeme
na
toga{
tradicionalnoto

vol{ebni~ko
patuvawe
po
svetot,
da
posetuvame
i
prou~uvame stranski vol{ebnici, pred da se posvetime sekoj
na svojata kariera. Me|utoa, tagedija se ispre~i na tie
planovi. Ve~erta sproti na{iot pat po~ina majkata na
Albus, Kendra, taka {to Albus stana edinstven prehranuva~
i glava na semejstvoto. Jas go odlo`iv svoeto patuvawe
dovolno za da izrazam so~uvstvo na pogrebot na Kendra, a
potoa se upativ na, kako {to izleze, samotni~ko patuvawe.
So pomladi brat i sestra za koi treba da se gri`i i da
gi prehranuva, nema{e nikakvi {ansi Albus da mi se
pridru`i.
Toa be{e toa doba od na{iote `ivoti koga najmalku
bevme vo kontakt. Mu pi{uvav na Albus opi{uvaj}i gi,
mo`ebi malku bes~uvstvitelno, ~udata na koi prisustvuvav
na svoeto pate{estvie, od toa kako odvaj izvlekov `iva
glava begaj}i od ~imaera vo Grcija, pa do eksperimentite
na egipetskite alhemi~ari. Vo svoite pisma mi otkriva{e
mnogu
malku
za
svojot
sekojdneven
`ivot,
za
koj
pretpostavuvav deka za eden takov izvondreden vol{ebnik e
furstira~ki zdodeven. Obzemen so svoite do`ivuvawa, bev
u`asnat koga pred krajot na svoeto ednogodi{no patuvawe
~uv deka na semejstvoto Dambldor go udrila u{te edna
tragedija: smrtta na negovata sestra Arijana.
Iako Arijana ve}e podolgo vreme be{e so lo{o zdravje,
toj udar, koj slede{e tolku brzo po gubeweto na nivnata
majka, ima{e dlaboko vlijanie na nejzinite dvajca bra}a.
Site koi bea bliski so Albus - a i sebesi se smetam za
eden od tie malobrojni sre}nici - se soglasuvaat deka
smrtta na Arijana i ~uvstvoto na Albus deka e odgovoren
za nea (iako, se razbira, ne be{e ni malku kriv) zasekoga{
ostavija traga na nego.
Po vra}aweto vo tatkovinata najdov mlado mom~e koe
gi iskusilo gri`ite na mnogu postar ~ovek. Albus be{e
popovle~en od porano i zna~itelno ponevesel. A kako kruna
na site negovi patewa, gubeweto na Arijana ne dovede do
povtorno zbli`uvawe na Albus i Aberfort, tuku gi
oddale~i. (So vreme ova }e se promeni - vo poslednite
nekolku decenii povtorno vospostavija, ako ne bliski, toga{
barem ~ove~ki odnosi.) Me|utoa, od toj moment pa natamu
retko zboruva{e za svoite roditeli i za Arijana, a
negovite prijateli se nau~ija da ne gi spomenuvaat.
Tu|i pera }e gi opi{at negovite uspesi vo tekot na
godinite koi }e sledat: doprinosot na Dambldor vo
riznicata na vol{ebni~koto znaewe, vklu~uvaj}i go negovoto
otrkitie na dvanaesette upotrebi na zmejskata krv, ~ii
benefiti }e gi po~uvstuvaat mnogu idni generacii, kako i
mudrosta koja ja iska`a na mnogu presudi koi gi donese
kako vrhoven ve{ter na Vizengamot. I den denes pi{uvaat

deka nemalo vol{ebni~ki dvoboj koj mo`e da se meri so


onoj pome|u Dambldor i Grindelvald vo 1945 godina. Onie
koi prisustvuvale zabele`ale teror i voodu{evawe koi gi
~uvstuvale dodeka ja nabquduvaqe bitkata pome|u ovie dva
izvonredni vol{ebnici. Triumfot na Dambldor i negovoto
vlijanie na vol{ebni~kiot svet se smetaat za presvrt vo
istorijata na magijata, koja mo`e da se sporedi samo so
voveduvaweto na Me|unarodniot statut za tajnost i padot
na Onoj-[to-Ne-Smee-Da-Se-Imenuva.
Albus
Dambldor
nikoga{
ne
be{e
ni
gord
ni
voobrazen; vo sekoj mo`e{e da pronajde ne{to {to bi go
po~ituval, bez razlika kolku toj da izgledal bezna~ajno
ili rasipano, i veruvam deka navedenite gubitoci vo
ranata mladost go napravija mnogu human i so~uvstvitelen.
]e mi nedostasuva negovoto prijatelstvo pove}e otkolku {to
mo`am da iska`am, no mojot gubitok ne e ni{to vo
sporedba so gubitokot na vol{ebni~kiot svet. Ne mo`e da se
ospori deka be{e najinspirativniot i najsakaniot od site
direktori na Hogvorts. Umre kako {to `ivee{e: sekoga{
rabotej}i za dobroto na site i do posledniot zdiv volen
da pru`i raka na sitnoto mom~e so zmejski sipanici, ba{
kako i onoj den, koga go zapoznav.


in memoriam.
, ,
,
,
.
,

.

: , .
,
- .

. , ,

, ,
.
, , ,
, ... ,
,

,
, ,
, :
[to gledate vie koga }e se poglednete vo ogledaloto?
Jas? Se gledam sebesi kako dr`am par debeli, volneni ~orapi.

,
Prorokot,
Prakti~ni odbrambeni magi I nivni
upotrebi protiv Mra~nite sili.
.
.
Dneven Prorok, ,
.
,
Prorok .
-,
, ,
. .
,
, , .

Dambldor vistinata najposle?


Vo
tekot
na
slednata
nedela
}e
ja
objavime
{okantnata prikazna za ovoj nesovr{en genij, koj mnogumina
go smetaat za najgolemiot vol{ebnik na svojata generacija.
Sogoluvaj}i
ja
popularnata
fasada
na
smirena,
srebrenobrada mudrost, Rita Skiter go otkiva burnoto
detstvo, mladosta protkaena so sudir so zakonot, do`ivotni
karanici i sramotnite tajni koi Dambldor gi povede so
sebe vo grobot. ZO[TO ovoj ~ovek, od koj se o~ekuva{e da
stane Minister za magija, se zadovoli so toa da ostane
najobi~en direktor na u~ili{te? [TO be{e vistinskata cel
na tajnata organizacija poznata kako Redot na Feniksot?
KAKO vsu{nost Dambldor zavr{i?
Odgovorite na ovaa i na mnogu drugi pra{awa se
iznesuvaat vo bombasti~nata nova biografija @ivotot i
lagite na Albus Dambldor, od avtorkata Rita Skiter. Beti
Brejtvejt napravi ekskluziven intervju so avtorkata, strana
13.

, , .
:
,

,
.
, , , .
Vo `ivo Rita Skiter e mnogu poprijatna i poblaga
otkolku {to mo`e da se naseti od nejzinite poznati, surovo
pi{ani portreti. Me do~eka vo predvorjeto na svojot udoben
dom, i me povede pravo vo kujnata na {olja ~aj, par~e
torta, i se razbira, dobro pro~kr~kana porcija so najsve`i
tra~evi.
Pa, sekako, Dambldor e son na sekoj biografer, veli
Skiter. Tolku dolg i ispolnet `ivot. Sigurna sum deka
mojata kniga }e bide samo prva od mnogute.
Skiter prili~no brzo reagira{e. Nejzinata kniga od
preku devetstotini stranici e zavr{ena samo ~etiri nedeli
posle Dambldorovata tainstvena smrt vo juni. Ja pra{uvam
kako uspea da go izvede ovoj superbrz podvig.
Oh, pa koga ste novinar tolku dolgo kako jas,
rabotata za zadaden rok vi doa|a kako ne{to najnormalno.
Znaev deka vol{ebni~kiot svet kopnee po celata prikazna,
i sakav da bidam prvata koja }e izleze vo presret na taa
potreba.
Ja potse}am na skore{nata izjava na Elfijas Dox,
specijalen sovetnik na Vizengamot i dolgogodi{en prijatel
na Albus Dambldor, vo koj tvrdi deka knitata na Skiter
sodr`i
pomalku
podatoci
otkolku
karti~kite
od
~okoladnite `abi.
Skiter na se}avaweto na toa odmavnuva so glavata i
se smee.
Dragiot Doxi! Neka mi e toj mene `iv i zdrav, se
se}avam koga go intervjuirav pred nekolku godini po povod
statijata za siernsko-~ove~kite prava. Potpolno e {eknat,
se ~ine{e deka misli deka se nao|ame Vindermerskoto ezero
i postojano mi vele{e da se ~uvam od pastrmkite.
Sepak, optu`bite za nevistina, kako ovie na Elfijas
Dox, se slu{aat od mnogu mesta. Veruva li Skiter deka
~etiri kratki nedeli se dovolni da se stekne potpolen
uvid vo Dambldoroviot dolg i nesekojdneven `ivot?
O,
draga
moja,
se
kezi
Skiter,
prijatelski
potapkuvaj}i me po rakata, i samata mnogu dobro znae{
kolku informacii mo`at da se soberat so pomo{ na
pogolemo }ese polno galeoni, neprifa}awe ne za odgovor i
so ostro brzocitatno pero! Kako i da e, lu|eto stoeja vo
redici za da mi istresat za valkanite raboti na
Dambldor. Znae{, ne mislea site deka toj e tolku dobar na mnogu va`ni lu|e im stoe{e na `uqot. Ama stariot Dox
Doxi bi mo`el malku da se simne od svojot vol{eben
prestol, zatoa {to jas imav pristap do izvorot za koj

pove}eto od novinarite bi se otka`ale od svoeto stap~e,


izvor koj na nikoga{ dosega ne zboruval vo javnosta, a koj
e bil isklu~itelno blizok so Dambldor vo tekot na
najburniot i najtraumati~niot period od negovata mladost.
Publicitetot koj ja sledi biografijata na Skiter
sekako nagovestuva deka onie koi veruvaat deka Dambldor
vodel besprekorne `ivot }e bidat {okirani. Ja pra{uvam
koi se najgolemite iznenaduvawa koi gi otkriva.
Ma daj, Beti, ne misli{ verojatno deka }e gi
otkrijam site aduti pred nekoj da ja kupi knigata! se
smee Skiter. Ama mo`am da im vetam na site {to u{te
mislat deka Dambldor e bil besprekorno ~ist i bel kako i
negovata brada gi o~ekuva surovo otreznuvawe! Neka ostane
na toa deka nikoj koj go slu{nal kako `estoko zboruva
protiv Znaete-koj ne mo`e ni da sonuva deka i samiot toj
se bavel so Mra~ni ve{tini vo svojata mladost! A za eden
vol{ebnik koj svoite posledni godini gi pomina zalagaj}i
se za tolerancija, ne bil ba{ so tolku {iroki sfa}awa
dodeka bil mlad! Da, Albus Dambldor ima isklu~itelno
matno minato, a i da ne go spomenuvame negovoto mnogu
somnitelno semejstvo, koj tolku `estoko saka{e da go sokrie
od o~ite na svetot.
Ja pra{uvam Skiter dali so toa misli na bratot na
Dambldor, Aberfort, ~ie obvinenie od strana na Vizengamot
za zloupoterba na magijata predizvika ogromen skandal
pred petnaeset godini.
O, Aberfort e samo vrv na tie kupi{ta srawa, se
smee Skiter. Ne, ne, zboruvam za ne{to mnogu polo{o od
brat koj ima sklonost da si igra so kozite, polo{o duri i
od tatko koj sakati beztali - i taka, Dambldor ni ednoto
ni drugoto ne uspea da gi zata{ka, zatoa {to i na
dvajcata
im sudea
vo Vizengamot.
Ne,
na mene me
zaitrigiraa majkata i sestrata, i so malku kopawe otkriv
gnezdo na vistinski gnasni tajni - ama kako {to rekov, }e
morate da po~ekate i da pro~itate od devettata do
dvanaesettata glava za da gi doznaete detalite. Za sega }e
ka`am deka ne e ni ~udo {to Dambldor nikoga{ ne
zboruva{e za toa kako go skr{il nosot.
Ako gi ostavime semejnite tajni na strana, dali
Skiter ja poreknuva genijalnosta na Dambldor koja dovede
do negovi mnogubrojni magiski otkritija?
Ima{e kliker, pomirlivo veli taa, iako mnogumina
ve}e sega se pra{uvaat dali navistina smee{e sam da gi
primi site zaslugi za svoite bo`emni dostignuvawa. Kako
{to otkrivam vo {esnaesettata glava, Ajvor Dilonsbi tvrdi
deka toj ve}e gi imal otkrieno osumte primeni na
zmejskata krv vo momentot koga Dambldor gi pozajmil
negovite bele{ki.

Ama zna~aweto na nekoi dostignuvawa na Dambldor,


se osuduvam da i protivre~am, ne mo`e da se ospori. [to e
so negovata poznata pobeda nad Grindelvald?
E, pa sega, milo mi e {to go spomena Grindelvald,
veli Skiter, so zagado~na nasmevka. Se pla{am deka onie
koi so voodu{evuvawe gledaat na spektakularnata pobeda
na Dambldor gi ~eka vistinska bomba - da ne ka`am
dinamit. Navistina, mnogu valkana rabota. ]e vi ka`am
samo deka ne treba da bidete tolku uvereni deka e vo
pra{awe vistinski dvoboj kako od legendite. Otkako }e ja
pro~itaat mojata kniga, mnogu lu|e }e bidat prisileni da
zaklu~at kako Grindelvald najverojatno napravil belo
zname so vrvot na svoeto stap~e i se predal!
Skiter odbiva da ja objasni ovaa provokativna tema,
pa zatoa se posvetuvame na vrskata koja bez somnenie }e
gi fascinira nejzinite ~itateli pove}e od bilo {to drugo.
O da, veli Skiter, `estoko klimaj}i so glavata,
posvetiv edno celosno poglavje na toj odnos pome|u Poter
i Dambldor. Narekuvan e nezdrav, duri i zlokoben. No,
povtoruvam, va{ite ~itateli }e moraat da ja kupat mojata
kniga za da se doberat do celata prikazna, ama nema
somne` deka Dambldor od samiot po~etok izrazi neprirodno
interesirawe za Poter. Dali e toa navistina za dobroto na
mom~eto - pa, ostanuva da vidime. Javna tajna e deka
Poter ima{e mnogu burna adolescencija.
Ja pra{uvam Skiter dali u{te e vo kontakt so Hari
Poter, so koj go napravi poznatoto intervju minatata
godina: revolucionerniot tekst vo koj Poter ekskluzivno
zboruva{e deka Znaete-koj se vratil.
O, da, stanavme mnogu bliski, ka`uva Skiter.
Kutriot Poter ima mnogu malku iskreni prijateli, a nie
se zapoznavme za vreme na eden od najgolemite isku{enija
vo negoviot `ivot - Trimagiskiot turnir. Verojatno sum
edna od retkite li~nosti koi go poznavaat vistinskiot
Hari Poter.
[to nas to~no ne doveduva do glasinite koi kru`at
okolu poslednite ~asovi od `ivotot na Dambldor. Veruva li
Skiter deka Poter bil prisuten vo vreme koga nastapila
smrtta na Dambldor?
Pa, ne bi sakala da odadam premnogu - se pi{uva
vo knigata - ama svedocite vnatre vo yidovite na Hogvorts
go videle Poter kako bega od mestoto kade {to se slu~il
toj tragi~en nastan nekolku minuti otkako Dambldor
padnal, skoknal ili bil turnat. Poter podocna svedo~e{e
protiv Severus Snejp, ~ovekot prema koj, na site im e dobro
poznato, oddamna odgleduva netrpelivost. Dali e se bilo
kako {to izgleda? Na vol{ebni~kata zaednica e da odlu~i
- otkako }e ja pro~ita mojata kniga.

I
posle
taa
intrigantna
izjava,
go
napu{tam
nejziniot dom. Nema somne` deka Skiter od svoeto pero
iznudi instant bestseller. Vo me|uvreme, legii i legii
obo`avateli na Dambldor imaat dovolno pri~ini da se
strpat za podatoci za nivniot junak koi naskoro }e bidat
obelodeneti.

,
. ,
.
, ,
.
,
,
,
: posvetiv edno celo poglavje na toj
odnos pome|u Poter i Dambldor... narekuvan e nezdrav, duri i
zlokoben... i samiot toj se bavel so Mra~ni ve{tini vo svojata
mladost... zatoa {to jas imav pristap do izvorot za koj pove}eto
od novinarite bi se otka`ale od svoeto stap~e...
!, ,
,
, .
.
; ,
,
...
. ,
.
, . ,
, :
.
,
.
, ; ,
.
,
.


: ! !

. , .

. :
!, ,

.
!,
. , !

. , a
. :
, ,
, , , , .
?, .

!, . . !,
, ,
.
. .
-,
. ,
,
.
, .
, .
..., ,
.
, ,
.
. , .
,
.
,
, .
,
,
, .
, ,
, , , ,
. ... ...
, , .
, , ,
. ,
.
?, . ?
Ovaa !, ,
. Na{ata !
! ,
-,
...
?, .
? ?
...!, ,
:
.
, .
. ?
?

.
.
, , ,
...
, .
. , , ,
...
,

,
.
. ,
,
,
.
... ,
. ,
,
. ,
,
.
.
.
, : ,
. .
, ,
.
.
,
.
, , .
?
, ,
!
, .
,
.
, .
.
,
, ,
.

, , .
, , .
.
.
- .
, .
... , !
!, ,
.
, ,
. ,
,
,

,
.
, , .
...
CV ...,
, . ,
, .
... , ,
.
, .
, .
, ,
, !
.
, : ...
?
?, .
? ,
, ...
, , .
...
,
, : , ,
,
, , .

, .
,
.

, . ,
: ? ?

...
?, . ]e ve ma~i vas i }e ve ubie kako
{to stori i so moite roditeli!
, , ... .
, ,
.
.
, :
.
.
, ,
, .
, , ,
,
.
?
,
,
. , .
, , .
.
. ,
:
.
!,
.
. , !
, , , ,
.
... , ...
, , ,
.
.
.
.
. !
, , ,
.
.
, ,

,
,
. ?,
.
...? , , !,
.
, , ,
, ,
, ,

.
, ,
, , ,
.
, , .
...
?, .
?
, . .
: Pobrzajte!, ,
, .
,
.
, , ,
, .

, .
. . ,
?
:
.
, , ,
:
, ,
.
, ,
: ,
, .
,
,
-
.

, ?, ,
, .
, ,
, .
, , .
:
.
, ?, ,
.

.
?
,
.
?, .
?, .
, ... , ,
, : , ?
, .
, , . , ,
.
:
,
.
?, ,
.

.
, : , ?
.
. .
... ?,
.
, .
, ? , , , ,
.
,
.
na{ata ?
.
:

.

, . , .
?, , .
? ?

?
... , , . , ,
, ...

,
.
,
, .
.
... ... , .

, :
.
, . ...
.
,
t
. ,
.
, ,
, .
, .
.
,
, .
, ..., , , - ...
, !, .
!
, , ,
,

.
?, ,
. !
... , , ,
. . ...
,
.

.... .
.
, , . .
, , , .
.
, ,
.
, ,
, .
.
,
.
, .
, , ,
. ?
, . , .
..., , . .
, .
, .
,
.
, ,
. .
,
: ... , .
, .
.
: ,
, ,
, .

,

.
, ,
. t ,

, .
, ,

, ,
. ,
.
,
. ,
,
: ,
,
.

:
.
?,
, , .
. ?
, . ...
...
, !...
...
,
,
. .
, , ..., .
... ! ... ,
...
,
,
.
,
.
:
,
,
.
.
.
,

.
, .
.
, ,
.
, ,
.
.
. , ,
: , ? ?
, , . ,
!
, ,
, . ,

,
. .
. ,
, ,
,
. , ; ,
; , ; ,
; ,
; ,
; ,
; , , , ;
, ; , ,
; ,
, , . ,
.
, ,
.
, ?,
.
, .
.
, ?,
. .
?, .
, ,
.
, ...
, , !,
. .
.

. ,
. -
, , .
, - ,

. , , .
,
.
...
, !, .

,

! ,
, , .
,
,
. :
.
, .
, ?

,
: , .
,
.
, :
, ,
,
. , ,
, ?
.
, , ,
.
,
-
.
-
. :
. ,
-,
.
.
.
,
: , , ,
... .
, , ,
.
.
,
. ?
... , .
,
, ,
?

, , .
,
, .

. :
.
!, .
!
,
.

...!
... , , , .
, ...
, , ,
.
.
.
, .
, , .
.
, ,
, .
, , .
, ,
. ,
. , ,
.
;
.
. . ,
.
, , ...
!, . - ,
? , ,
,
,
.
,
,
. . -
.


.
, ... , .
, - .
, .
, ,
.
, , ,
. , .
.
, ,
.
, , , .
, : ,
.
, ,
.
, , ,
.
, .
, ,

.
,
.
, . , ,
,
. -
.
, .
,
.
.
, ...
, , , ,
. ,
.
, .
, , ;
,
.


. ,
.
:
!
,
, , .
, ,
, , .
, ,
, , .
, . ,
.

,
. ,
, .
,
,

.
, ,
.
, ,
.
,
.
, ,
. :
, ...
?,
.
, ,
,
: ...
, .
?
, ...
, ...
!, . ...
... . ...
, .
.

, ,
.
, ...

;
.
, !, .
.

.
, , a ?,
. , ,
.
, .
, .
,
, .
,

. , ,

, .
,
... ...
,
,
.
;
, .
.
? ?
, , .
, , !
.
:
.
,
. .
, ,
. ,
. .
.
.

, , ,
.
,
.
, . ;

.
.
, , .
,
. ,
. .
, , .
. . ... ... !
,
: .
.
; , .
, ,
.
,
,
. ...
, , ,
; ,

...
, : ,
. :
, ,
. ,
...
... !
,
.
, ,
. .
... !
; ,
.
... Hedvig...
, , .
,

. ,
, ,
...
, , !,
, ,

. , !
, !,
.
... !, , ,
:
,
. ,
. ,
. ,
Stupefy!,

.
, , !, .

.
.
,
. ,
:
, .
,
.

. .
.
.
,
...
, , !,
. ,
. ,
.
,
.
, , !, .
.


, . ,
.

:
.
, !, ,
. ,
.
, , !,
, .
! ! !
REPARO!
.
, ,
...
, : Wingardium
Leviosa!
.
, . , ,
.
.
, !, ,
:
, : Impedimenta!
:
, ,
. ...
.
,
,
...
, , !

. ,
.
,
.
,
: Gonfringo!
, ,
.
. , .

, , , ,
... ...
, !, ,
,
.
,
-.

.
,
. :
, ,
.
,
... ...
Expelliarmus!, .
, , !

:
.
, ?, . ?
!
, : :
! ?
. ?
, .
.
, , .
, !
,
.

. , ,
.
, , !,
.
:
,
... ?
... Toa e toj... toa e onoj vistinskiot
.
, , !, .

,
.
;
,
...
. ,
.
, ...

. ,
.
,
. ,
...
.
, . ,
.
, ...
!
, . ,
, ,
...

, : Moj si!
. .
: Avada...
, .
,

, .
. : Ne!,
.

, .
!, , . ...
Accio Hagrid!
. .
,
. ,
. :
Stap~eto, Selvejn, daj mi go tvoeto stap~e!

. ,
,
: ...
.
, .
, ,
: ,
.

?

. ,
.
; .
.
, ,
.
? , ...
.
? ? , ?
. : ,
! !
.
, . .
,
. .
.
?

,
. ,
.
.
, , ,
. ? ? ,
. , , .
:
.
...
, .
. .
? ?
?
, . .
, ... ...
?, . , ?
, ...
, .

.
, .
.
.
, .
.

, ,
.
. ,
.
, ,
, ,
, .
!
,
,

.
, , ? .
, . ...
.
.

!, , .
, , ,
. , .
.
, ... .
,
,
. ,
.
, .
?, .
: ?
, . .
. ,
. , .
, ...
, .
... ... ,
...
, , . ,
. ,
. , .
, , . .
...
,
,
.
... ... , ...
, . ...
.
. ,
.
. .

.
,
. .
, , . , ?
... , .
:
, .
,
.

.
, . .
...
!,
. .
,
, ,
.

. , .
. .
, .

. ,
, .
? ? ?
?, .
? ?,
.
.
, . ,
... ...
, , ,
...
,
, ...
, ,
, .
, ?,
. , ?
, .
.
,
.
,
, , ,
. ,
, , .
, , ,
.
.
.

! ,
.
, .
, .
.
, .
.
.
.
,
, . .
,
.
,
, , ,

.
!, . ! !
.

?, .
!
... , ?
.
?, .
, , .
. ,
.
.
?, ,
.
, .
.

, . ,

.
,
. ,
.
?, . ?
?


,
,
.
? ? ?
..., .
. ... ,
? , ...
, , ? !
.
, !
! ,
!
! ,
, , Avada
Kedavra! Expelliarmus ,
. ,

.
, , ,
, ! ,
,
.

, , !
, ?,
.
, ,
, !
! , Expelliarmus ,
. ,
!
, ,
.
,
.
. ,
.
. ,
.
?

.

, ,
...
. ,
, .
. ,
, ,
.
.
,
.
.
?
. ,
.
, : ,
!
, ! , .
! , !
, ,
.
!, . ?
, , .
, .
?, .
, , ,
, -,
, . , ...
, , , .
, , !, .
. , , ?
, .
?, . , ?
.
, .
,
. , , ? ?
, .
...?, .
, .
?, . ...
. Sectumsempra
. ,


, .
.
, .
. ?
? , ,
?
, !, ,
. ,
, ,
.
,
,
.
?
:
, . ,
... .
, . .
, ?, .
, .
, . .
, ,
, ,
.
, ,
!

. , ,
. .
, .
!, . , !
?
. ,
.
,
. ,
.
, ?, .
.
, .
?, , .
?

, ,
. ... . , ,
?
.
.
, . !
, ?
, , ,
. , .
.
... , ?
, , , .
, .
?
, , .
. .
, :
. ,
.
.
, ,
, , .
, .
-,
.
, .
, ,
.
.
.
, ,

...

...
!, .
.
!, ,
. :
.
.
, ,
.

... ...
, , . .
, , .
. ,
...
?, , .
.
, ,
. ?
, , , ,
. , ...
.
? ?,
.
, .
. , . ,
. , ...
, ,
...
. ,
.
?, , ,
. , ,
, ,
.
,
, ,
. .
.
.

.
,
. ,
.
, , .
, , .
?, .
?, .
...
:
. ,
, .

! ...
,
, :
.
, .
, .
, . .
.
: ,
. ... , ... .
, , ,
. ,
... , ,
...
.
, .
, .
, ... , , ,
... ,
.
.
.
?, ,
. ? ...?
, . .
.
. .
,
.
, ,
.

.
,
, . !
, .
, .
.

, .
, , ?, ,
.

;
.
, .
, ,
. , ? ,
. ,
, ,
. ?
, .
, ,
. ...
,
.
. ,
, ...
, , ,
, ?
. .
, .
.
.
.
. ,
, ,
,
...
, . :
. ...
, , ,
. ,
. .

.
.
.
. , .
.
, .
,
, , ,
. ,
.
?, .

, , ,
.
:
. .
, ,
. .
...
, . .
? .
, . .
...?, ,
.
?, .
.
. .
, , .

.
, .
.
, . ?
.
; ,
.
, . ...
, !, .
,
.
,
...
;
.
...
, ?, .
, ,
.
.
!, .
, , ,
.
, . , ,
?

, , ,
.
...
...
!, .
, :
,
, ?
,
. .
, ?, , .
.
.
. ,
.
, , .
, !
, . .
, : , ,
.
, .
, . ,
, ,
.
.
.

. ...
, . .
:
.
. .

. .
.
, .
,
,
.
. ,
. ,
,
.

,
... , ,
, , , ,

. , ...
.
. .
!

, , ,
...
! ! , ...
, !
... ...
,
!
... ...
, !
, ...
!
... ...

,
...
?
:
,
. , .
.
, , .
?
, , , ,
.
?, ,
.
!
, ,
...
, ,
.
, ! ...
!
!

, .
, ,
!
!


.

, .
,

.
, ...
, .
.
, ? .... ,
-??
, .
, .
.
. -
. - ,
.

, .
, ...
, .
. .
- .
,
.
...
, . .
, .
-
.

. , .
,
, , . , ,
.
.
, -
,
. ,
.
,
, .
, . .. . .

- .
zo{to ?,
- .
... ... ,
.
?
. ...
, , .
- - , - .
- .
, ,
.
.
, - . .
,
...

, , .
. ,
. , .
, ...
, .
.
.
, .
, ,
. . , ,
,
, ? .
... ... ,
.
, .
- ,
,
.
-
.
,
, -
, ,
. ,
.
, .
,
,
, ,
,
.
?, .

?
.
, ?, . ?
... ... , .
,
.
. .
- ,
.

,
12. -
, ,
12
.
,
Fidelius.
.
.
, ,
.
,
.
,
. ,
.
,
. ;
, ,
.
, .
?, .
, .
,
.
, .
Dnevniot Prorok
, . .
.

?, -
, .
?
, . -
, .
, ?, ,

: Ne smeam da la`am.

, .
, , -
,
. .

.
. .
.
-
.
, ,
. , , . ,
,
.
.
, , - ,
, .
, ?
?, ,
. ?
!
,
...
?, . !
...
, - .
.
,
.
, ,
, - .
, ,
, ,
- - ;
.
,
.
... ... , -
, . ... ...

, . . ,

.
... ... .
- ,
.
, ! , , ,
. ,

.
.
, ,
, ,
.
, , , .
?
,
, . Numerologija
i Gramatika Podemot i Padot na Mra~nite Sili
.
, .
.
, , .
, , .
?
,
, , Kvidi~
Ekipi od Britanija i Irska .
...
, .
, , , ,
.
!,
. ! , !
,
, .
, .
,
, .
, . ,
.
....
! .
Spelmanoviot Bukvar.
, , ,
. , ...
, ,
. ,
,
. :
Tergeo. .
.

... ... ..., .


, ? - - ... - -
, , !
, , , . ,
?
- , .
, .
.
.
.
, ;
^udovi{nata Kniga za ^udovi{ta
.
.
, , ,
.
?, ,
.

, .
, , .
.
, , , Spelmanoviot Bukvar.
... ? ...
, .
Spelmanoviot Bukvar
Istorijata na Hogvorts.
, .
.
.

, .
, , , .
, ,
. , Istorijata na Hogvorts.
, ...
!, .
, , , . .
.. ...
...
, .
... ?,
.

, , Patuvawe so Trolovi
. ,
,
,

. ,
,
,
.
... ... , .
,
. ... ,
.
.
. ,

, .
,
.
... ... ... .

? , . .
, , .
, !
, . .

.
.
? ,
.
Descendo, ,
. ,
. ,
,
.
, ?, ,
.
, . .
,
. ,
,
.
... .... ?

, . .
.
, ,
, .
, ,
.
, ?, .
, . .
,
, .
,
.
, ,
. ...
, ... ...
. ,
. , ?
.
, ,
. ,
, .

.

;
, .
.
,
.
, .
,
, .
,
. ,
.
?, .
.
. ... , .
, .
,
. ,
, , .
,


. ,
.
- , .

, . ,
.
, ,
, ,
Odmor so Ben{i.
, ,
.
,
Odbrambena Vol{ebni~ka Teorija
Najdobri Vol{ebni~ki U~ili{ta vo Evropa,
.
, , , ... ...
?
,
, ,
.
. ,
.

.
,
,
.

?, .

?
.
, ,
.
..., . .
.
, ?
,
....
Vistinskiot horkruks e kaj mene i planiram da go uni{tam
{tom }e imam prilika, .
, ?, .

?, .
, .
!
,
, ? , .
, , ?,
.
, , .
?, .

, .
...
, .
,
?
... !,
.
. ,
, ...
, .
... , .
. Acio. ...
.
, ?, ,
.
... ,
.
.
... ... .. .
... .

, ,
?
, . ?

, . ,
.

. Tajnite na Mra~nite Ve{tini ,
, .
... ,
.

,
?, .

, .
.
,
.
, ,
,
.
!
,
.
?, .
, ,
.
? , .
, .
.
.
, ?
, , . ,
?
,
,
. ,

.
, ?, .
, .
.
,
. ,
. - ,
...
, .
.

, .
, ,
. ,
.

, , ,
?
.
,
.
, ,
.
, . .
.
, , , .
. ,
. .
, ,

.
,
.
, , .
, , .
, ? ?
,
.
,
, .
.
.
, .
?, .
? ...
,
, ,
, ,
...
,
.
Tajnite na Mra~nite Ve{tini ;
; ,
,
-
, .
,
. ...


.
, , , .
. ... ...
-
.
, ,
, .
. ,
.
, ,
... , ?
, .
- .
. , ,
;
,
.

.
.
,
.
, .
, ,
. , ,
.

;
. -
,
.
, - . ,

, ,
.
Mama!, . Papa!
- ,

. .
- ,
.

, .
.
, !, - .
!

.
, - , .
.
, .
-
- .
Enchant, .
!
- . -
,
.
, !, -
.
,
. -
,
. .
!, -
, , , .
.
.
- ,
, .
- , ,
. ,
, .
. - ,
- - ,
.
, ,
, .
, ,

.

, !, ,
-
, .
, ,
.
... , ,
.
... ... ...
.

.
, .
, , !, - .
... ... ! ,
. ...
...
, ,
. , - ,
, ... ...
, , , . ,
? ?
, . , ,
.
, , ...
, , ,
..

,
. ,
.
, ,
...?
, .
.
. ,
. .
.
.
?
. . .
, ,
.
?
? , .
.
, .

.
, .
, . .
,
.
.
, ?
.
. .
?
.
,
.
...
,
?
, ,
. , ... .
? .
?
?
, ,
.
.
, . .
, . ,
, !
, ! !
,
: Accio !
,
.
, .

,
.
,
,
:
.
,

. . , .

? , .
, ?
, . :
.
. ,
... ,
, . ,
!
, .
,
.
, ,
.
, .
.
, .

.
.

, ,
. ,
,
, , ...
,
.
.

, .
, ! ,
.
, . ?,
, :
!
.
( , ,
, ...
...),

.
, ,
,
.

, ,
.
,
, ...

.
, ?
. ,
. .
, .
-
, ,
.
,
,
- .
.
, :
.
... .
, , ,
. .
, , .
.
, .
.
.
. ,
.
. ;
.

.
.
,
, ,
.
,
.
,
. ,
.

,
...
.
, . .
! .
, , : , ,
.
; .
, ,
,
. ,

,
.
,
, . ,
, .
.
,
. ,
, . ,
.

, .
. ?
, .
...
.
...
.
.
, ,
...
, ,
... ...
,
: ,
. :
, ...
.

...

, .
, . ?
, ;
: , , ... .

,
.
,
,
,
.

, , ,
.

17, .
,
, ,
, .

.
,
.
.
, ! ,
. .
,

.
,
.
, ! ,
,
, , ,
.
,

. , :
, .
, , .
:
.

,
.
.
, ,
, ,
, .
, .
, ! ,
. ,
?
, , .
,
?
, . , ,
?
, . ?
, , ,
...,
. , ...
, . ,

. . ,
. .
, !
, ,
. !
... ! !
, ,
. , ,
.
, , ?
. ?
? . ?
.
? ?
, .
? .
, .
. .
.
,
, .

,
. ... !
:
,
.
.
.
.
, . ... ...
...
.
. .
... ... ? ...
, ,
,
.

, .
,
. .
,
.
.

.
.
, .
a , .
.
? . ?
,
. ? .
, , , . ,
, .
, . ,
.
, ,
.
. :

.
,
.

,
:
,
.
, , .
.
,
.
.
.
, ,
.
.
, .

.
, , . .
, ,
.
, .
!
?
- ? . ?
, ...
. .
?
?
.
.
! .
, ,

...

, ,

!
.
,
? .
, .
!

. ,
.
, ?
?
, ,
.
. ?
,
? , .
.
? ... ... ...

, :
.
.
,
?
.
,
. , ?
... , . ... ...
, ...
, , .
;
,
, .
.
,
.
.

... , ...
, .

: ,
,
.
, ,
.
, , .
. .
?
, .

,
. . ?
, ?
, .
?
. ,
.

,
.

.
. .
,
. .
,
? .
... , ,
. ?
. .

?
, , ,
.
, .
. ,
, .
.
, ,
, ,
,
.

.
.
?, .
, .
...
.
, , ?
, . ?

,
. ;
.
,
. ?
.
, ,
, .
.
, ,

. ?
. , :

.
, .
? ;
.
, .
,
, .
,
.
, .
, ,
,
.
.
.
?
, .
?
, ,
, .
, ;
.
, .

. .

. .
,
. ,

,
.
, .
.
? ,
.
, .
, .
? , .
.
, .
. ,
, ,
.
? .
, ,
.
...
! . ,
, ...

, .
, .
, .
...?
... ? ,
.
.
, ! .

? , ,
, ,
-------?
, .
?
,
.
, , ?
?
, ,
, ?
!

! , .
.
, .
, .
! , .
:
! !
, ? ,
.
,
? , ,

! !
.
: ,

.
... ... ,

.
... , .
,
.
.
... , . ...
, , .
.
.
, , .
?

,
. .
, . ;
. , :
!
? , ,
. .
, .
.
,
.
,

,
.

, : , ,
, ...
?
, ,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
: ,
.... ,
.
,
,
.
Mufliato, , .
?, .
.
.
.
. .
, ,
.

.
, .
!
,
!

?
! .
,
...

... ?
.
, , ,
. ,
, ...
?
, , ? .
. , , .
?
, . ,
!
, , ,
.
?
? .
? .
?
. , , ,

.
!
, .
, . .
: ,
.
! , , !
.
. ,
, ,
, , ,
:
Se otvaram na krajot.
.
... ?
.
... ... ...
, ,
.
,
. ?
? .
,

! ,
?
,
,
.
?
? ?
, ,
... !
?
. .
, ! .
?
!
.
.
.
! ,
? ?...
... ...
? , . ?
!
. ...
,
! .
,
, ...
, ? .
, ? ,
.
, . , , ,
.
.

?
.
, ,
, .
, .
.
, .
.
.

,
.

, , ,
,
.
,
, . ,
.
,

.

.
,
, ;

. ,
, ,
.
,

,
.
. , , .
,

.
, ,
, . ,

.
, ,
. , ?
, , , .
,
.
,
.
,
;
,
.
, , ,
, .
,
...
, , ,
,
: ... permettez-moi assister
vous, .
,
, ,
.
?,
.
.
. , ,
.
, .
, , ,
. ,
, .
, :
.

,
,
.
,
,
,
. ,
,
,
, .
,
.
, , ,
,
. ,
?, .
, . ?
,
!
, ,
Grenumbli gradinski.
, , ,
.
,
.
, !, .
... , .
, ?, .
...?
, , .
, , ,
.
, .
.
, ,
. ,
, : , ...
!
! !,
, ,
. , ,

! Grenumblite
!
, , .
, ,
, ,
Grenumblite.
?, ,
. ,
?
, , ,
, . .
,

, , .
,
.
,
.
... , ,
. , ?
. ?, .
, , , .
? .
? .
, , ?
... ...
. , ?
.
,
. , ,
. , ... Francuzinka. , , ,
,
.
,
: ,
.
.
, ,
. ,
, ,
.
;
, ... !, ,

.
!
, ,
, .
. .
, ,
. : , , ?,
, .
, , .
?, ,
. ,
. .
. .

?, .
, , ,
.
, ,
. ,
,
...
, , ,
.
, , .
, .
,
, ,
:
.
!, ,
, .
, , :
... ... ... ?
-.

, , : ?
, , .
, , , ,
,
.
,
, , . ?,
, , .

, , .
, -:
.
, , ,
.
, ,
.
, ,
. ,
. ,
: ?
.
,
.
,
.
.
, ,
.
,
.
, , .
!, ,
.


, ,
.
.
,
. ,
, , ,
.
, , ,

, .
...
, ,
. ,
.
, ,
.
,

.
. ,
,
...
, ...?
,
.

. , ;
.
... .

,
.
,
: ,
.
!, .
!
, .
.
,
,
.

.
,
,
.
, ,
,
, - ,
.
!, ,

.
, ,
- , .
, , ... ! ,
...
,
-: .

,
: .
?, .
, , .
.
, ?, .
,
. ,
.
. ,
. ,
,
.
, ,

, ,
.
, ?, .
.
, :
.
, .
: ?
, ,
.
, . ,
.
, , :
.
, ?, , .
... , .
?, .
.
.
, ... ?
, . ?
,
.
, , ,
, , .
?, , .
. ?
?

. .
... ?
.
,
: , . ,
,
... , . , ...,
. ,
:
. ,
, ...

.

. .
,

.
... ... ...
, .
, .
, , ,
. ... .

.
?
, ,
...

.
, , ,
,
.
?
, ,
.
.

. .
!, , ,
...

.

?, .
!
, .
! ... ...
.
?
... ... , . ...
, .
,
.
... ... ?
.
.
. ... , ,
.
. ,
, . ,
,
:
.
,
.
?
,
?
, ,
. ,
. ?
, , .
. . .
.
, ,
,
?
,

.
, ,
.
,
, .
,
,


,
.
,
, .
;
,
.

,
.
, .
: ,
, in memoriam
.
.
?
, , . .
.
, .
.
! , ...
, !
,
.
, , ...
... , ...
.
Dnevniot Prorok,
. .
, ,
, . ,
, nikoga{
.
Dnevniot Prorok...
, ...?
, , .
,
?
.
, , , . ,
, ,

, , ,
.
, , ,
.
, !, .
, !
!
,
, .
, odlu~i
? ,
se?
,
: , ...
, .
? , , !

,
. ?
, , . , ...
! , !
,
,
.
, , ,
. , , ?
? ,
Flori{ i Blots.
,

, .
, , :
!
, !
, ,
.
, , .

!
, .
.

, .

!
Mjuriel!, .

.
?, .
? ?
, , !, ,
. ,
?
, ,
.
!
!
!, . !
,
, .
, , ?, ,

.

, , , .
...
, ?, .
,
?
?
,
!
?, .
?
.
.
, .
, ...
!
, , .
... ,
...
!, .
, ,
?, .

. , . ,

...
, !, ,
, .
,
...

, . , ,

...
!, .
...
?, . ,
,
?
, , ...
, ,
,
.
!
. ,
, .
,
, ,
.
: ?
,
?
, , ,
...
, ?, .
? !

, ?, . ,
, , ...
, ...
, ,
. ?
, , ,
, .
, ! , ?

, , .
. ...
.
?
,
.
.
, .
...?, .
,
.
.
! ,
, .
, , ,
,
.
.
.
, : ,
.

, ,
.
, , ,
.
.
... ,
,
!
?, . Istorija na
Magijata?

, , ,
.
, ,
.
.
, .
, ,
, !
, ,
, . ,

,
, .
...
.
-, .
,
. , :
?
, , , .
, .

. ?
?
,
? ... ...
,
,

. ,

.
, ,
.
. ,
, ...,
: , ?
, .

.
.
.

.
Ministerstvoto padna. Skrimxo e mrtov. Doa|aat.

, .
.
.
.
. .
.
. .
.
!, . , ?
,
.
:
Protego!, ...
! !, ,
;

, ,
...

.
.
.
, , ,
, ...
? .
.
: .
Totnam Kort, . ,
, .
. ,
,
, .
-
. .
, ,
, , .

?, , .
, ...
, , ,
. , ...
.
,
.
...,
, ,
, .
, , ,
, , , ,
.
, ...?
, . ,
. ,
. ,

. , , , ,
, ... ...
, . ,
...
?,
.


, , .
, , ,
... ...
, , ,
.
, ,
. , , !

, .
.
... ...
, .
, , ,
.
, ,
, .
, .
, ,
: . ,
.
, ,
.
, ,

.
, Totnam Kort?,
.
, ,
, .
, , , ,
... ?
?, ,

.
Dupnatiot kotel, ?
...
,
... , !
, ?,
. ? ,
!

,
. , , !
, .
,
. ,
, , ,
:
.
: .

,
. .
, : ,
Dupnatiot kotel, , ...
, !, .
, !
!
, ?
, , !
. ,
, :
, .
.
.

. ,
.

?, .
, , .
, ,
. , !,
, . ,
,
. ,
, ,
. .
.
, . , ?
,
. ,
, .

,
:
. , ,
.

, , , , : Stupefy!
,
: , . ,
, :

... ...

, ,
, .
Expulso!, ,
. ,
,
.
Petrificus Totalus!,
, ,
, .
,
, .
D-difindo!, , ,
,
. , , . Difindo!
. ,
.

, .
,
, . .
, , .
, . .
.
!,
. ? ?
.
, , , , .
,
,
.


.
?,
, : ?
. , .
. .
, .
, . ,
.
, , . ,
.
, . ,
.
, ,
: Obliviate!

.
!, , .
.
?, ,
. ?


?
, ...

.
. ,
, .
, , ,
,
.
,

.
?, ,
, . ?
.
... ,
?
, .
, ,
.

?, .
?
,
. ?
. ,
: ?
,
..., .
!, .
, .
.
, .
.
, , !
...
,
, ? ,
!
...
, ? .
. ,
.
,
. ,
. , ,

, ,
.

: ,
. , .
,
, , ,
.
.
,
.
,
, .
:

, . ,
.

,
.
, ,
.
, .
?, .
?, .
, ,
, .
, ,
.
Severus Snejp?
,
. !, ,
,
, . ,
, .

. ,
: - - -
!
, .
,
, ,
: , ,
. ,
, ,
, : ,
,
.
!, , ,
. ! ! ...

: , ,
, , ,
,
: - ... -...
,
, .
Blatokrvni |ubriwa, damki na ne~istotija, sramota {to
go valkate domot na moite tatkovci...

!, , ,
,
, .
... ..., ,
.
, , , , ?
.
, ,

? ,
, ,
.
, ,
, : Homenum revelio.
.
, , , .
?
!,
. ,
!
, ,
.
, ,
, .

, , , ,
.
.
, .
, .
, ... ?
:
, .

, .
?, , .
?
, ... ...
, , .
? ? ?
, ... ...

,
: ? ,
? !
, , .
, . ...
,
...
, !,
. , ,
, !
, ...
, , , .

,
.
.
, ,
, , ,
:
.
,
,
. :
,
,
.
Familijata bezbedna, ne odgovaraj, ne nabquduvaat.
.
:
.
, !, ,
.
, . ...
,
, .
. . ~uvstvuvam .
,
. :
.
?
.
: .

,
, .
: ,
, ,
, ,
, ,
, , ,
, , .
, ,
? ...
?
,
... , !
:
, ,
,
.
, , ,

. . ,
.
, .

.
, ? .
, , , ,
.

,
.
: , ,
,
.
. ,
,
. ,
.
.
.
,
.
.
.
? ,
, ...
...

.
, ,
.
? , ,


?
?
,
. ,
, ,
.
? ?
?
, ,
?
, .

, ,
. : Lumos,
.

. .
, .
.
. ? ,
?
,
, ,
.
.

, .
Sirius.
. ,
.
.
,
,
, ,
.
.
,
, .
,

.

,
.
. ,
, - ,
.
, ( ,
)
.
,
.
,
, .
, :
, , ,
, . , ,

.
, ,
, ,
, .
,
,
... ,
? , ,
,
.
.
, .
: ,
.
, ,
, .
,
.
, .
Istorija na magijata
,
. : .

Drag Meko[ep
Mnogu, mnogu fala za rodendenskiot podarok za Hari!
Toj ubedlivo mu be[e najdobriot. Ima samo godina dena, a

ve]e luduva naokolu na metlata-igra~ka, izgleda[e tolku


veselo, pa vo prilog ti pra]am i slika da go vidi[. Znae[
deka metlata se kreva samo polovina metar od zemjata, no
samo [to ne ja ubi ma~kata i sokr[i edna u`asna vazna
koja Petunija mi ja prati za Bo`i] (na toa ve]e ne se
`alam). Se razbira, Xejms misle[e deka toa e urnebesno,
veli deka Hari ]e stane odli~en kvidi~ igra~, no moravme da
gi spakuvame site ukrasi, i da ne go trgame pogledot od nego
koga ]e se zalete[e.
Odr`avme mnogu skromna rodendenska ~ajanka, samo nie
i starata Batilda, koja odsekoga[ bila fina kon nas i koja
se topi vo prisustvoto na Hari. @al mi e [to ti ne
mo`e[e da dojde[. No Redot sekoga[ treba da bide na prvo
mesto, a Hari i taka e premnogu mal za da znae deka mu e
rodenden! Xejms e malku frustriran [to e zatvoren ovde, se
trudi da ne go poka`e toa, no zabele`uvam isto taka,
negovata Nevidliva nametka seu[te e kaj Dambldor, zatoa
nema [ansi za bilo kakvi tajni izleti. Veruvam deka
mnogu bi mu zna~elo koga bi mo`el da ne poseti[. Crvopa[
be[e ovde minatiot vikend, i mi se ~ine[e deka be[e mnogu
povenato, no toa e verojatno poradi vestite od
Mekinonovite; pla~ev cela no] koga slu[nav za toa.
Batilda, toa isklu~itelno staro su[testvo, naminuva
re~isi sekoj den so najneverojatni prikazni za Dambdlor. Ne
sum sigurna dali bi mu bilo drago koga bi znael za toa!
Ni samata ne znam kolku mo`am da poveruvam vo toa,
za[to mi se ~ini neverojatno deka Dambldor
.
, ,
.
, .
,
,
.
:
.
, ,
,

, , ,
, , .
,
, .
.
... , ,
...
... ...
; ? Negovata
nevidliva nametka seu{te e kaj Dambldor...
...
, .
?
: Mene ne mi treba
nametka za da bidam nevidliv.
,
? ...
Crvopa{ be{e ovde... , , ,
? ?
, ,
: za{to mi se ~ini neverojatno deka
Dambldor...
? ,
.
, ,
, ...
:
.
,
:
, ,
,
.
, , ,
. ,

.
, ,
.

.
, ,
.

,
? ,
.
-
...
. Za{to mi se ~ini
neverojatno deka Dambldor... ?
? ! Hari!
!, . ?
.
!, .
: ! !
.
! !
, , !
? .
?
!
.
. ,
.
, ...
.
,
-.
, , , .
.
,
?
, .
.
. , ?
, .
, , , toj be{e
, ?
, , , ,
? ,
. , ,
?
?
, ...

Istorija
na
magijata,

. , ?
.
, , , ,
, .
.
, ?

.
,
.
,
, . ,
, ? ,
. ,
, ...
.

, .
,
. .
...
. ,
: , , ...
... !, .
...
,
, ? ?
!
, .
,
! ,
?
,
. : .
. ?
?,
. ?
, ,
. ,
, .
. ,

, ,
:
Da ne se vleguva
bez specijalna dozvola od
Regulus Arkturus Blek
,
. .
.
, ,
. .
?
... .
,
.
? , ...
, .
, ,
.
?, .
, . .
, ,
.
!, . ,
, ,
!
, : !
! , !
, , .
? ,
...

, .
? , ? ...
... ...! ... ...?
, . ,
. : Alohomora.
, .
, .
,
.

,
. , ,
, , .
,
: Tojours Pur.
, .
.
, .
...
,
. , ,
.
. :
.
:
, ,
.
, .
?, .
.
, ...
, :
.

. .
, ,
: ,

,
.
, ,
.
: Accio medaljon!
. ,
, .
, ? ?
, ,
, .
, .
,
,
.
, ?, .

, .
, , ,
.
,
.
:
.
, ,
,
: ,
. ,
, ?
?

.
, ... ...
. ,
.
.
... , .
?, .
.
?, .
. . ...
...
, .
:
, .
,
...
, .
,
,
. .
.
,
. ,
.
Valkanici! Blatokrvni! Gnidi!,
, .
,
. ,
,

.
Prirodna
blagorodnost: Vol{ebni~ka genealogija.
, .
. ,
. .
, :
Kri~er!
pop,
, ,
: , ,

.
, ,

.
, ,
, :
, ,
...

, . ,
,
.
, ,
, ,
. ?
, , , :
,
.
, ,
, , .
. ?
,
. : .
?, ,
.

.
.
?, , .
, ?
.

, . ...
, ,
. :
, ,
, , , , ...
:
,
.
...i medaljonot, medaljonot na gospodarot Regulus, Kri~er
zgre{i, Kri~er ne gi izvr{i negovite naredbi!
:
, ,
.
, : ,
!
, .
,
.
, !, .
?, ,
. . , , :
?
!,
.

. ,
-...
, .
? ?
? ,
!
,
, , . , ,
.
, ,

. , .
.


... ,

. ,
...
, ,
.
. ... ...
.
... ...
vilenjak?, ,
,
.
, , .
. , ,
,
... - .
, .
.
,
. ,
, ...
.
.
.
... ...
. ,
,
.
:
, ...
. -
...
.
, ...
... ,
,
... ...
... .
,
...
. ,
,

,
...

,
.
,
... , ,
...
?, ,
.
,
.
, .
... ?
.
, .
, ...
, , , ?, . !
... ,
, ...
,
?, . ,
.
, .
? , ,
.
, ,
,
...
...
,
. ,
...
, , ?,
. !
, .
, ?, .
?
, ,
. ,
. ... ...
,
, ,
, ...
...

. ,
,
...
, .
...
?, , .
, .
: .
-
, ,
.
, , ...
,
.
... ... .
... ... ...
... ... . ...
... ... ...
... ... ...
, !, , .
.
, , .
, ,
?
!, ,
: .
... !, . ,
, ?
... , !, .
, ,
,
, , ,
.
.
, ,
. ?

, . , ,
. ,
,
... ,
, . ,
!

,
, , - -- ...
,
.
, .
, ,
. .
, , .
, ,
?
,
...
, , ,
. ,
, .
.

? ,
, ,
. ,
, , ...
, ?
.
.
.
...
, ,
, . ,
,
.
,
.
-
. ,
... .
.
, ,
: Ne veruvam deka Sirius me sfati seriozno, nitu
deka bilo koga pomislil deka i Kri~er mo`e da bide su{testvo so
dlaboki ~uvstva, kako ~ove~kite...

, , , , ...
.

. ,
.
, , .
, : ,
.
,
, .
, ,
. ...
. .
, ... ...
.
.
?, .
, , .
?
,
.
,
.
, , , , ,
.

...
, , ,
, ,
.
,

,
.
, ,
,

. ,
,
,
pop.

,

,
. , , .
, ,
, ,
.
, . ,
12 ,
,
.
, , , ,
.
?
, , ,
, ?

?, .

, ,
, ? ,
. , .
...?, .
,
? .

12.

, . ,
:
,
Prikaznite na Bardot Bidl
.
!,
, .
, !, ,
. !
?
, ?
, ...
... ,
!
,
. , ,

. , ,
, .
:
,
. :

.
: Severus Snejp?
,
.
, , .
:

.
.
!

;
, :
Blatokrvni i gnidi {to ja obe~estuvaat ovaa ku}a...
,
, ,
, .
, , !
, , ,
;
. , .
!, .
,
.
, ,
, ,
, , ,
, .
, , ,
?
,
. , ,
.
. , ,
, , .
, ?, .
, . ? ?
, , .
...
......

.
, :
, .
, ,
.
,
. :
.
- .
,
, . ,
?

, ,
Totnam Kort.
- .
[to?
. ,
.
, ?
,
!

Totnam Kort.
, ,
?
, . ,
. ,
, , ?
, Totnam Kort,
, .
, ,
.
,

.
, , .
,
.
, ?,
.
; ,
, . , ,
.
. ,
.
:
.
,
,
.
, .
, ...
.
, , , ,
.

, ,
. ,
, , .
, , , ,
Crutiatus ,
.
... , , .
?, ,

.
,
, .
.

, ,
.

?, ,
.
..., . ,
Dnevniot prorok.
, ,
, . .
.
. :

Se bara poradi ispra{uvawe


po povod smrtta na
Albus Dambldor
, .
. :
.
,
, ,
.
, , .
, Dnevniot prorok?,
.
.
?

, , .
,
, Imperius .

?, .
.
, . ,
? , ,
,
.
, :
, ,
. , :
. ,
: ,
. ,
. ,
;
, .
,
,
, ?
, ,
. , , ,

. , ,

.
,
.
Dnevniot prorok.
.

Tajni na
najmra~nite ve{tini.
Registracija na beztalokrvnite vol{ebnici,
. Ministerstvoto za Magija pravi popis na taka nare~enite
beztalokrvni vol{ebnici, za podobro da razberat kako uspeale da
dojdat vo posed na magijskite tajni.
Skore{noto istra`uvawe koe go sprovede Sektorot za
Misterii, otkriva deka magijata se prenesuva od edna li~nost na
druga koga vol{ebnicite se razmno`uvaat. Zatoa kaj li~nostite
kaj koi ne mo`e da se utvrdi vol{ebni~ko poteklo se smeta deka se

beztalokrvni deka najverojatno magiskata mo} se ja dobile so


kradewe ili po nasilen pat.
Ministerstvoto e odlu~no vo namislata da gi iskoreni
iskoristuva~ite na magijskata mo}, i za taa cel upatuvaat povik
kon site taka nare~eni beztalokrvni vol{ebnici da se prijavat
na ispituvawe pred novoimenuvanata Komisija za Registracija na
Beztalokrvnite Vol{ebnici.
, .
, slu~uva, .
, .
, ?, .
, , ,
?
, . ,
,

.
, :

? ...
.
, , ...
, , .

.
.
, ,
, .
.
?, .

, . .
. ,
,
, ,
, .
,
.
,

.
:
,

,
.
... ..., ,
,
: .
.
, ,

.
, , ,
.
?
,
, .
, , . ,
.
, ,
. , .
.
. .
. ,

, .
, , .
?, .
?, .
, , , !
?
, .
.
. .

. , , ,
, .
, , ... ...
...
, , .
. , ,
,
: .
, !, .
!, .
, .

, ,
: ... ?
? ,
, .

.
.
... , , .
?
, ,
.
. , .
, , . ,

.
.
. ,
,
, .
, .
, , , .
.
... .
, .
, , -
?
: ,
, ,
.

? ,
!
.
,
, !
!
, !
?
,
? ... ...
:
.

!
, ...
?
, , ,
!
!, , .
... ?
, , , .
.
,
. .
,
,
?
,
?
... ?, .
... ...
...
, .
...
, !, ,
.
!, .
... .

:
.
,
.
, , !, , .
.
!, . ?
, . .
.
.
!, .
!, .
... ... !, ,
.
, .

, . :
, , ,
...
, ,
... .
..., , ,
,
. ,
, .
,
. . ,
, ,
.
.
.
, , .
.
...,
, . , ,
, ?
.
, . ,
.
,
?

. Dnevniot prorok
,
. ,
.
,
. ,
Prorokot, .
.

.
: Semejstvoto na Dambldor: od levo nadesno, Albus,
Persival, ja dr`i novorodenata Arijana, Kendra i Aberfort.
, .
, ,
, . , ,
, .
, . .

,
,
.
.
, ,

.
,
.
. :

Ekskluziven ise~ok od
biografijata za Albus Dambldor
koja naskoro izleguva od pe~at
od peroto na Rita Skiter

, :
Gordata i nadmena, Kendra Dambldor ne mo`ela da
podnese da ostane vo Modondvod po javnoto apsewe na
nejziniot
soprug
Persival,
i
negovoto
zatvarawe
vo
Azkaban. Poradi toa odlu~i da ja premesti celata
familija i da se preseli vo Godrikovata Dolina, selce koe
podocna }e stane poznato po scenata na ~udnoto begawe na
Hari Poter od Znaete-koj.
Kako i Modondvod, Godrikovata dolina be{e dom na
mnogu
vol{ebni~ki
familii,
no
bidej}i
Kendra
ne
poznavala nitu edna, bila po{tedena od raspra{uvawata na
qubopitnite sosedi za zlo~inot na nejziniot soprug, so {to
se
soo~uvala
vo
porane{noto
sosedstvo.
Neprestajnite
odbivawa
na
prijatelski
uslugi
od
svoite
novi
vol{ebni~ki sosedi, naskoro postignala da ja ostavat na
mira nejzinata familija.
Koga edna{ otidov da i posakam dobredojde, nosej}i
~inija doma{ni kotel-kola~i, mi ja tresna vratata pred
nosot, veli Batilda Beg{ot. Prvata godina od nivniot
presto sekoga{ gi gledav samo dvete mom~iwa. Ne bi znaela
deka ima i }erka ako slednata zima po nivnoto doa|awe
ne sobirav bukovici na mese~eva svetlina i ja zabele`av
Kendra kako ja vadi Arijana vo gradinata zad ku}ata. Ja
pro{eta okolu trevnikot, cvrsto dr`ej}i ja za raka, a poto
povtorno ja vrati vnatre. Ne znaev {to da mislam za toa.
Se ~ini deka Kendra veruvala deka preseluvaweto vo
Godrikovata Dolina bila sovr{ena {ansa edna{ zasekoga{

da ja skrie Arijana, {to verojatno so godini planirala.


Momentot bil sovr{en. Arijana imala nepolni sedum godini
koga is~eznala od vid, a sedum godini e vozrazst do koja,
po misleweto na pove}eto stru~waci, magijata izleguva na
povr{ina dokolu e prisutna. Nikoj `iv ne pameti Arijana
bilo koga da poka`ala nekakva magijska sposobnost. Porad
i toa e jasno deka Kendra donela odluka da go skrie
postoeweto na nejzinata }erka, porado otkolku da go trpi
sramot priznavaj}i deka rodila Klega. Odseluvaj}i se
daleku od prijatelite I sosedite koi znaele za Arijana,
mo`ela dotolku polesno da ja dr`i zato~ena. Mo`ela da
smeta deka, otsega pa natamu, onie malku lu|e koi znaele
za postoeweto na Arijana, }e ja ~uvaat taa tajna,
vklu~uvaj}i gi i dvajcata bra}a na Arijana, koi bile
predupredeni nezgodnite pra{awa da gi odgovaraat onaka
kako {to majka im gi nau~ila: Mojata sestra e premnogu
krevka za da odi na u~ili{te.
Slednata nedela:
nevistini.

Dambldor

na

Hogvorts

nagradi

:
.
. ? ?
,
.
.

pop.
, .


.
, , :
, .
.
, , .
Expelliarmus!
.
, .
-,
.
?, ,
. ?

, , ,
, , ...
, .
,
,
. , ,
.
: , .
,
, . ,
. ,
.
, ,
.
, , ,
: , ? ,
, ,
, - ,
, ...
,
, .
, ,
...
,
, ,
. .
, ?
? ,
...
, , .
.
,
.
,
.
...,
, :
...
, ,
:
.

, , !, ,

.
, !, .
,
.
, , ?
.
, , ,
, .
, ,
,
, .

, ,
. .
:
. ?
?, . ?
!, .
, , .
.
?, . .
, . .
?
,
. .
,
, .
?, .
, .
, .
, .
, : .
,
.
Aquamenti!, ,
, .

.
.

,
,
.
, .


.
,
.

, ,

, .
,
.

,

,
.
.
,
, .

.
,
, .
, , ,
,
.
, , , , ,

, .
, ,
.
,

. ,
,
,
Dnevniot prorok.
: Severus Snejp?,
.
, , ,

. ,
: .
. :
,
, ,
,
. ,
,
, ,
,
.
, ,
, ,
,
.

?, .

,

.
,
: SEVERUS SNEJP IMENUVAN
ZA DIREKTOR NA HOGVORTS.
!, .
.
.
Severus Snejp, dolgogodi{niot Majstor po Napivki vo
Hogvorsts u~ili{teto za ve{terstvo i vol{ebni{tvo, denes
be{e imenuvan za director vo najva`nata od nekolku kadrovski
promeni vo toa drevno u~ili{te. Po neodamne{nata ostavka na
dosega{nata u~itelka po Prou~uvawe na Beztalite, Alekto
Kerou }e go prevzeme toa mesto, dodeka nejziniot brat, Amikus, }e
go popolni praznoto mesto na profesor po Odbrana od Mra~nite
Umetnosti.
Ja pozdravuvam {ansata {to mi e pru`ena da gi poddr`am
na{ite najdobri vol{ebni~ki tradicii i vrednosti...
, ! !
... !, ,
. ,
: !
?, , .
.
.
. ,
, .
. ?
, . .
,
. , ,
,
. ,
,
... .
, .

,
.

, , , Prorokot
. .
.
:

.
,
, .

Hogvorts Ekspres.
.
. .
, ?

,
, .
, ,
, ,
.
, , .
.
. , , ,
.
, ?
, .
,
.
,
, ,
,
.
, ,
, .
, ?, , .


:
, , ,

, , ,
, .

,

. ,
,
.
!, , .
, ,
. , , ?
, .
. . , , .
.
.

,
. ,
, .

- ,
. , ,
.

?, .
, , .
?,
, .

.
, !

.
, !,
, .
?
, !
, sigurno
, !
, ,
...
, , ...

...
, .
. .
?, . ,
?

, .

. , .
:
.
, , ,
.
,
, .
, .
, ,
.
.

-,
.
,
...
]e bidam na prvoto nivo, Dolores saka da me vidi,
.
, .
, , ,
...
, !
, , .
, , ...
, ...

, . .
,
. ,
.


, , ,
. ,

, .
Dneven prorok.

.
, , ...
...

, !, .
.
,
, . Dnevniot
prorok .
!
!
, ,
...
, , .
, ?
,
. :
,
.
, , ,
. .
. .
.
,
,
?
, , ... ...
.
,
, ,
. ,
,
...
.
, ; .
,
. .
...
. .
,
...
?, , .
: .
, ...
.
Er wohnt hier nicht mehr!, , .
! ! !

,
, ,
.
?
Das wei ich nicht! ! , !
. .
. .
...
! !
; .
.
, !
, . ;
,
. , ,
.
?, .
?, ,
.
!, .
... ...
, , ,
, .
, .
.
. .
. .
, , tamu...
, !,
, .
! ...
iskoristi, !
, ?
, .
, ne se obiduva{ ?
, . ,
.
!, . , ...
dopa|a , ,
... ...

.
?, . tebe ?

... ... , , ...


, ,
. ,
.
...
. .
.
?
, .
, .
, , ,
. ,
?
,
...
,
.
,
.
, ,
. , ti !
?
! ,
! !
.
,

. , .
, . .
,
?
, , ,
.
, ,
.
,
, .
, ,

, , ,
. , ,
, ,
.

, ,

.
, , .
, ,
.
, , .
.
,
,
.
, ,

. ...
... ... ,
... , , ...
,

.
, .

!
:

. ,
.
,

. , .

.
, , .
.
...
, ; .
?
.
. ...
,
, . ,
, .
,
.

, , ,
...
... , ,
.
pop,

, :
. ,

.
, , ,

.
.


.
, ,

. , ,
.
,
, ..
,
,
.
, .
,
.

. ,
, .
pop,
.
, , .
!, .
?
, , ,
.
,
.
,
,

.
. , .
? , , ...
!, ,
. ,
.
.
,
.
, !, ,
. ?
... !, ,
.
... ... ...
, !, .
...
.
,
, .
!, .

.
, ,
, ,
.
!, ,
.
.
, , ,
, ,
.
, ? , .
, ,
,
.
, ,
? , ,
.
, ,
,
.
,
,

. ,
.
, ,
, , ! ,
, ...
,
.
,
, , .
.
, .
, , , ,
.
, ,
, .
.

, , .
,
.

, , .
, !,
, , ,
. , ?
. ,
, ?
.
.
, , , ?
.

. ,

. .
?, .
, . .
. ,
.
.
,
. ,
.

.
.
. ,
,
.
. ,
,

. ,
, :

MAGIJATA E MO]NA
.
.
, ... , , !
, .
.
!, , ,

.
.
, ?, .
, , .
... , ?, ,
. ?

,
: , ,
, ,
.
, . . ,
.

,
,
, . ,

.
: !
. .
,

. ,
,
.
: , !, .
,
. .

, .
... ? ... , ?
. .
, , ?
, , ...
.

, ? ,
.
, ? .
.
. .
.
... ..., .
, mojata , ,
... ...

, , .
?
, .
, , ,
,
.
.
,
,
. , ,
: .
.
?, .
. , ... ,
...
, ..., ,
.

, .
, ... ,
?
Finite Incantatem, ,
, .
, ,
, Impervius
...
, ..., ,
, .
: ,
, ,
,
. ,

.
, , ,
.
. .
, :
, ? ?
, .
.
.
. .
.
, ,
,
,
.

,
. , :
, , .
, ...
, .

. ,
: -

, .

, !, ,
. , ?
-, .
, .
: ,
,
, .
.
, ! --...
, !
,
. , ,
. , ,
?
, , .
.
. ,
,

,
.
, ?, .
,
,
.
,
, . , .
, ,
?
, , . .
, , , .
,
. , .
, .

.
, ,
,
.
.
.
, ,
,
, ,
,
.
, :
. ,
, , , ;

, ;
, ,
.
, .
: , ,
, -
Muffliato.
Mora nejzinata kancelarija da e ovde nekade, .

, , ,
. , ,


, .
,
.
,
,
, .
, .
,
,
. ,
,

,
, , ,
.
,

,
. .
:

BLATOKRVNITE
i opasnosta koja ja pretstavuvaat
za miroqubivoto dru{tvo na ^istokrvnite
,
,
.
, , ,
.
,
, :
-
?
,
, :
.
, , ?

, .
, .

,
, ;
.
:
.
. , , .
, :

Dolores Ambrix
Visok podsekretar na ministerot
, , :

[ef na Komisijata za registracija


na Beztalokrvni vo{ebnici
:
,
.
,
. ,
.
,
. ,
, .
:
, ,
. ,
.
.
: ,
, .
,

.
.

.
.
, ,
. ,
: Accio medaljon!

, ;
.
.
, ,
.

, .
: .
, ,
.

: .
.

:

, .
.

(), ,
.
: ,
,
.

.
.
1 (
).

1, ,
.
, ,
,
, . 1
. ,
.
: Da se kazni.
,
,
.

. ,
,
.
,
.
.
: @ivotot i lagite na
Albus Dambldor, :
napi{ala Rita Skiter, bestseller avtorot na knigata
: ?

.
, , ,
.
, ,
. .
,
, .
,
.

, ,
.

, ,

.
. ,
,
.

, , .
:
,
, -?
,
.
,

.
,
. ,
.

, .
.
, ,
.
... ,
.
, , !
! , ...
?
,
...
, , :
,

.
... , ,
...
; .
.
.
, , , ,
.
? ... ? ?
, .

.
, ... ,
...
, ,
. Meterolojinx Recanto?
.
Meterolojinx Recanto?, . , . ,
... , , .
.
, .
, ,
.

. ,
, ,
. ,
.
, .

,
:
.

.
?, .
, , , .

, ?
... ?, .
,
, , ,
. , ,
, ...
, , , ?
, ?, .
, , ! ...
. .
. , .
, ...
.
.

. ,
,
. ,
,
.
,
,
.
: ,

? ,
-, ,
,
...
,
, .
:
.
, , ...
Dementori, .

,
.
, ,
.

.
,
. ,
. - , ,

...
Bidi otporen, ,
, .
, ,
,
.
,
:
,
, , ,
, ...
, , , ,
.
, , , , !
, navistina, , ,
, , ...
, ...
,
,
. ,
.
,
.
, .
,
,
. ,
.
... , .
, .
.
.
.

, ,
:
, .

. ,
.
.
,
.
, . , ,
, ,
, . ,
, -, -

: , .
, , .

. ,
.
?, .
.

?
.
, !
.
, ?
.
, ...
, .
.


.
,
; . ,
,
, ,
.
, ,
. .
Muffliato ,
. ,

,
.
, .
,

,
.
, ,
, , . , , .
?
, .
, ,
?
-?, . - -.
- . ... ... ... samo
.
.
,
. ,
, :
.
,
, , .
, , , , .
.
.
... , .
:

. .
,
.
... , , ,
.
?, , . , ...
, ,
. ...
... ,
... , ,
,
. : .

. ,
- .
,
:

. ,
:
!
.
:
, .
.

.
, .
!
.
!
, -
...
, !
, : ,
.
,
,
.
,
.
!

, .
,
,
.
, .
,
.
?, , . ... ,
!
?, ,
. , . ! .
, ?
, ...

, ...
, , ...
... ! ... ...
.
... !
.
.
, .
, ,
. , ,
. .
, .
, ,
?
, ,
: , ,
. . ,
.
... , . .
,
. , ... ,
...
!

.
,
.
,
. :
, ,
.

, ,
,
. , .
. ... ... .
.
,
, .
,
,
,

.
.
!, .
,
. , ,
. ...
?
, , .
, ,
.
, ...
pop,
.
, ...!
, , .
, .
?
.
,
. ... . .
.

.
, . .
.
, .
, . ...
!,
: . ,
,
, .
, ?,
. .
,
.
.
...
Dali vie mi protivre~ite?, .
, ?
!, , .
, , ...
...

, ,
. ,
. !,
.
, ,
. ...
!
.
, , ,
.
... ?
, .
,
.
... ? ?
! !

,
.
,
.
, !, .
,
,
. ,
,
: ! ? ?
,
.
!, .

.
. .
, ,
.
, ...
, , !
. :
.
!, .
.

,
, , ...
...
,
,
, ...
,
, ,
.
, .

,
; , ,
, .
,
.
.
, ,
, . ,
, .

,
,
. , ,
,
. ,
, .
,
. ,

,
.
:
,
,
.
?
, ,
, .
.
, ...

, ,
.
, , Esencija od
Jasenik...
... ...
,
.
: ,
, ...
Brzo!

.
Accio Jasenik!
, ;
, ,
...
, , .
,
. , ,
.
,
. ,
.
:
.
!, .
, .
, ,

... ...

? ..., ,
, ,
? ?
.
.
, .
...?
, ,
,
, ... ,
, ,
!
, ? ...
? ?

.
, ... ... ...
Revulsion ,
Fidelius . ,
, , ?
: .
. ,
.
. ,
: ,
, - .
,
,
.
, , !
, ! ,
...
.
, .
,
. ...
.
,
. , .
?, .
, ,
. ?


, . ,
, ...
... , ,
. ,

:
. ?
?
?,
, , ,
.
.
.
, .
.
, .
.
?, .
,
, ,
, .
:
.
Salvio Hexia... Protego Totalum... Repello Muggletum... Muffliato...
, ...
?
!
... , .

.
, .
, ,

.
?,
, .
, ,
,
, . Erecto!,
, ,
, ,

,
, , .
Cave Inimicum, ,
. . ,
. ...
!, .
.
, ,
, , ... , .
-, ?
..., .
, ,
- , .
-, ?
Po~it?, ,
.
.
,
.
: .
.
,

.
, ,
.
,
.
.
.
, ?
, ,
.
,
, ,
. .
, ,
. ,
. ,
,
. , ...
...

,

.
,

.
, ?, ,
.
... ?, .
? !
?
Go zemavte?, , .
! ,
!
, , , ?,
. .

.
.
,
, .

?, . ,
?
,
. ,
.
, .
, .
-
.
, .
, .
,
, .
,
. ,
,
.
, .
,
.

?,
, .
?
. ,
.
,
, ?
?, .
,
, , ,
, ,
,
.
,
, .
. ,
.

,
. ,
,
- ,
,
,
. .
,
,

.
.
,
,

.
.
.

.
, ,
. ,
, .
, .
,

, .
, , , ,
, .
, ,
. ,
,
. ,
,
. ,
,
.
, ,
: , .
Dodeka eden ne umre, drugiot ne mo`e da `ivee. ,
,
, : . ,
,

... Glupa pomisla, , nemoj da go misli{
toa...
.
, ,
. ,
. ,
?
,
, , ?
? ,
:

?

.
.
:
.
? ,
, , ?
, ... ... ,
...
... ...
Daj mi go, Gregorovi~.

, :
.
,
. , ,
,
, .
, , : .
, ! !
, . ...
.
,
,
...
, ,
:

. ,
, ,
.
,

.
,
.
Koj be{e toj kradec, Gregorovi~?, , .
Ne znam, nikoga{ ne sum znael, nekoj mladi~... ne... ve molam...
VE MOLAM!
, ...
Hari!
, , .
:
.
.
, , ,
.
, .
! !
...
,
.
Vo red, . Znae{-koj!
!, . !
ti , ?

...
, .
.
, , ,
...
,
, .
!
, . .
. ,
, .
:
,
. ,
, , :
-?
,
:
. .
, ?
... , ?
.
, ...
, ,

...
,
. ,
... ... ...
, ,
...
,

, . ,
- .
...

. ,
.
?
.
. :
?

... .
?
.
, -
?
, . . ,
?
?
, ?
... , .

,
... , ,
.
?
,
,
?
,
, ; fred-i-xorxovska
. ,
, ...
,
,
, ,
.

, ,
,
.
,
.
,

.
, .

, ,
.
,
,
.
.
,
, ,

, . , ,
. , ,

.
, !,
,
: .
... , ,
. ... .

. ,
, ,
,
,
.
,
, ,
.
.
, , . , ?
, ?
!
.
, ,
.
. :
,
Hogvorts Ekspres.
.
?, . !
!
, ,
.
, , !
.
...?
, !, ,
. ,
! , ,
. , , !
,
.
. ,


...
?, .
, !
, ,
,
, ?
? !, .
. , ,
?
.
, , . ,
. .
,
. , ...
, , ,
. , ,
.
, , , ,
, ?
, ,
.
.
,
.
, ?, ,
. ?
: --, -
. !
, :
, ,
, ,
, .

, .
,
.
,
,
. , ,
,
,

.
, .
?, .
,
.


, ,
.

,
, ,
.
; , ;
Borgin i Burks
; , :
.
, .
, .
. ,
,
, . ,
...
Zarem ne te zamoliv da ne go izgovara{ toa ime!
! Znae{-koj...
?
!
Borgin i Burks ,
, ,
, .
, .
.
, :
.
.
, , !

.

. , ...
!

-, !, ,
. - ,
!
, , . u~ili{te?
, ! ,
, ,
...
-, ? ?,
. :
.
-, ,
, .
, .

, ,
?
, .
, , ?, . ,

?
, , . .
, ,
,
.
.
.
?,
.
, . :
.
.

; ,

, .
,
, ,
.
,
, ,
, ,
, .

, ,
,
.
. , ,
.
.
? ?, ,
.
, , . .
.
,
. ,
,
, .
,
.
,
, ,
.
,
, ,
, , ,
.
,
.
,
.
,
,
.

.
,
,
.
,

.
,
,
, .
, .
.

,
.

,
,
.
,
, .
.
,
, .
, , ,
.
, .
.
...
, ?, ,
.
!
, ,
...
... ,
, , .
, !
,
, !
, !,
.
,
.
, ti , , ti ,
, ,
, ...
!, ,
. , !
.
,
...
, , !
, ,
. ,
, . .
.

Muffliato , ?,
.
, : Muffliato,
, . , ,
.
, ,
,
, .
, .
, ,
. ,

.
, ,
.
,
.
.
,
,
.
, .
,
. Accio, !
,
. .
:
, ,
.
, ,
,
.
.
.
.
.
, , .
Goblini!, ,
.
, .
, ?, ,
; ,
.

, ... , .
,
. .
,
. , ?,
.
, ,
: .
. ,
,
.
, . ,
, , , ?
, ,
,
.
, ?, .
, .
. , .
.
.
, , .
, . .
, .
, .
, .
. ,
,
.
, .
: ? ...
-.
, , , .
. .
?
, .
,
.
?, .

, , .
.
, ?

, .
.
.
,
.
?, .
, ,
.
.
, .
,
.
... , ,
.
, - ?
, ,
. , .
, .
, ,
.
, :
, .
, ?, .

?
,
.
, . Prorokot, ?
, . ,
, .
.
,
, .

.

.
, !, . ,
-? ?
,
, . ,
-, ,
.

.
, .
, .
!
, . ... , ...
.

. ,
.
, .
?
,
,
.
, ,
, ,
, .
( ) .
?
?
, , , .
, , ?, . ,
, ?
, , .
, .
, .
, , , , ?, .
?
, .
?
,
.
, .
, .
, , ,
, . , ? ,
. ,
,
, , . , Prorokot
...
Prorokot?, .
, . ,
Sitni~ar.

, ,
. , .
, : Sitni~ar?
?
, .
. Prorokot ,
.
, .
.

, .
,
, . .
, ?
, , , .
,
. ,
, ?
, , .

. ,
.
, ,

.
, . ,
,
: ... ...
, .
,
.
... ..., ,
.
. .
,
, .

, ,
,
, !
, ,
,

, , : ... ?
?
.
?, . ?
, ? ?
, , ,
.
: Obscuro!
, ,
.
... ... ...?
, , , , ,
.
. ! , !
! ? ?
, , ,
.
?
, ,
.
... .
, , -,
, .
...
, .
.
?, , -.
!
. !
, . .
,
. ? ,
!
, !, .
?, ,
. ?
?
! , ?,
.
Profesorot
.
, .

, , ,
. ...
!
!
. ,
.
, ,
, , ? ...
?

.
Beztalokrvni, .
, .
, .
, .
,
. ?
,

.
.
! ?
?, .
...
, ?

.
, .
,
,
. ,

!
,
.
, , , ,
?
, ?
.


.

.
,
.
, ,
.
, .
! ?

.

. Zbogum, !
, ,
.
!, .
!, . ,
: .
- ,
. .
.
,
.
!
... ,
!
,
...
...
...
... ...
... ...
... ... ?
.
, .
? , , ,
?
!, . !
?
, , .
?, .
?, . , .
, , ?
, .

, ,
.
, !,
,
, . , , ,
? ? ?
.
,
, .
, , ?, .
?
, .
, .
.
, , ,
, .
?, .
? , ,
. , .
kap .
.
, , . ,
, !
.
, .
, .

. .
?, . jas ?
Kap, kap, kap, .
,
. :
.
, , ,
, .
, ,
.
, ,

.
, .
, .

, , ?,
. .
? ?
?
!, , ,
.
,
!
!, ,
,
.
, , ,
, .
, .
, ...
,
...
, !
, ,
. , .
!
, , ,
.
?
?
, ...
!, . ,
, ...
... , !, .
,
, ;
,
, .
,
, , .
, ?, .
, .
, .
, !,
, .
? ,
, , ,

Sum-Videl-I-Polo{o ,
, , , ...
... ,
...
..., , , !
.
, ?
, ...
?
!, , ,
, . , ,
,
, , , ,
...
, ? , .
, ,
...
mrtvi!, .
!, .
!, . ,
...
: ,
,
:
Protego!,
, .
,
.
: .
!, .

. .
?
?
?
..., . ... , , ,
,
...
. .
, ... ... , !
, ,
. , ,
.

, .
--! !
, .
. ,
.
.
, .

,
. ,
. ,
.
. ,
. ,
, ,

.
, . .
,
. Zamina i ne se vra}a.
, ,

.
.
. .
, .

, .
,
,
. ,
( , ) ,
,
. : Mislevme
deka znae{ {to pravi{!
.

.
. ,
,
:
,
.
,
, ,
, .
, ,
.
.
. ,
,
.
.
,
,
, . ,
.

,
, .
, ,

,
,
, .

,
,
.
,

.
. Mislevme deka
znae{ {to pravi{... Mislevme deka Dambldor ti ka`al {to da
pravi{... mislevme deka ima{ vistinski plan!
: .
. ,
: .
.

, . ,
, ,
, .
,

,
.
,

, ,
. ,
, .
,
. ,
, , ,

,
.
, .
.
.

,
.
, ,
,
.
; ,
,
,
. ,
,

: , ,


. ,
1,

.

. ,
, , ,

.
.
, ,
,
,
,

.. :
, (
),

.
,
.
?
? Prikaznite
na Bardot Bidl.
, , , . ,
,
Spelmanoviot bukva.
.
,
,
.
, ...
, ?
.
Prikaznite na Bardot Bidl.
, ,
. , , (

, )
, .
, .
, , .
, !
, , , .
, ?
... , . .
?
!
.
.
[to?
.
.
.
?
.
.
.
, ,
.
, .
. ,
?
, , .
. ,
.
... , , .
.
,
. .
?
?
. ... .
, ,
.
, . , .
.
?
. . ,
. ,

. , ,
.
... {to ?, .
.
, , !
, ,
...
? ?
, Istorija na magijata?
, , ,
. .
, , ... ...
, ,
, .
.
. , Istorija na
magijata ...
,
, Istorija
na magijata .
Po potpi{uvaweto na Me|unarodniot statut za tajnost,
vol{ebnicite trajno se povlekoa vo ilegala. Zatoa be{e prirodno
da formiraat svoi mali zaednici vnatre vo onie vol{ebni~kite.
Mnogubrojni sela i selca privlekoa nekolku vol{ebni~ki
semejstva, koi tamu bi se sobrale za vzaemna poddr{ka i za{tita.
Selata Tinvort vo Kornvol, Goren Flegli vo Jork{ir i Oteri
Sent Ke~pol na ju`niot breg na Anglija stanaa ugledni
pribe`i{ta na grupi vol{ebni~ki semejstva koi `ivejaa pokraj
tolerantni i ponekoga{ Zbuneti beztali. Mo`ebi najslavno od
tie poluvol{ebni~ki naselbi e Godrikovata dolina, selo vo
zapadniot del na zemjata kade {to e roden poznatiot vol{ebnik
Godrik Grifindor, i kade Bouman Rajt, vol{ebni~ki kova~, go
iskoval prviot zlaten skriva~. Negovite grobi{ta polni se so
imiwa na drevni vol{ebni~ki semjestva i toa e, bez somne`,
doprinelo za prikaznite za duhovi koi so vekovi ja opsednuvaat
malata crkva.
, ,
,
. , ? , ,
.
?
, ...


.
,
.
?, .
?
, : .
- . .
.
, .
.
. :
.
, ,

Istorija na magijata. , ...
;
,

, .
?, , , .
?
...
, {to ako me~ot e ka Batilda?
?
.
, , .
? , ,
;
,
. ,
,
.
, ? ,
?
, , .
, , ,
. ,
,
,
? ,
. ,
, , , ...

,
, .
, .
, .
, , ,
.
...
...
.
,
. , ,
,
.
,
,
.

, . , ,

,
.

,

.
,
,
, ,
.
( , )
.
, , ,
.
,
. ,
, .

.
.
!, .
? , !
... , ...

,
, ,
.
, ,
, : , ,
.
,
:
,
. ,
,
, ,
.
.

. ,
, .
,
,
.
, , ,
.
.
. -
.
,
.
, !, .
?
. .
, ,
. ... , ? ?
.

. ,
, , .
,
, . ,
.
, !
. ,
. ,
. , ,

.
, .
, .
...
,
...
, ,
. ,
. .
, .

, ,
,
, , ,
, ...
.
.
.
,
.

, ,
.
,
.
, ,
.
!, .
,
,
, -
.
, !
,
,
.
...?
, !
.
, : Kendra
Dambldor, , i nejzinata
}erka Arijana. :

Kade ti e bogatstvoto, tamu }e ti bide i srceto.


, .
,
.
.

,
,
. ,

, . ,

,
.
,
.
. Kade ti e bogatstvoto, tamu }e ti bide i srceto.
. ,
.
...?, .
, , :
, , ,
.
!,
. , , , !
,
.
, .
,
.
?
!
,
.
.
, !
:
,

.
... ...


.
... , ...
, ?,
,
.
, ,
.
: ,
,
.


.

. ,
,

.
.
,
, .
, ... .

: ,
,
.

. , ,
,
.
.

XEJMS POTER
roden na 27 mart 1960,
po~inat na 31 oktomvri 1981.

LILI POTER
rodena na 30 januari 1960,
po~inata na 31 oktomvri 1981

POSLEDNIOT NEPRIJATEL [TO ]E BIDE UNI[TEN E SMRTTA


, ,
, :

Posledniot neprijatel {to }e bide uni{ten e smrtta...


, .
? ?

, , . ... ...
. .
, , : .

, , , .
, ,
,
? ,
,
,
,
, ,

.
.
, ,
, ,
. , ,
. ,
,
.
.
:
.
, ,

.

, !
?
.
. . . , ,
.
, ,
.
.
?
. ...
, .
, .

! , !
Istorija na magijata:
: ...?

. .

, , .
, . , ,
.
. ,
,
.
. :

.
, , :
,
.
,
.
, ,
.
?, ,
. ?
? ?
, .
.
.
.
...
... , ...
... !
:
.

.
, ,
; ,
, , .
,
.
?,
.
?, .
,
?

, ,
.

? ,
... , , !
.
,
, , ,
:

Na ovaa mesto, no]ta na 31 oktomvi 1981,


gi izgubija `ivotite Lili i Yejms Poter.
Nivniot sin Hari stana edinstveniot `iv vol[ebnik
koj ja pre`iveal Ubistvenata kletva.
Ovaa ku]a, nevidliva za beztalite, ostavena e
vo ru[evini kako spomenik za Poterovi
i kako potsetnik na nasilstvoto
koe go razori nivnoto semejstvo.


.
.
, . ,
,
.
Sre}no, Hari, kade i da si.
Ako gi ~ita{ ovie redovi, Hari,
seti se deka site sme so tebe!
Da `ivee Hari Poter!
!, .
, .
. . ...
.

. ,
. ,
. , ,
,
. .
,
. ,
, .

.
: ,
,
. ,
:
. ,
, . ,
, .
,
.
,
.
?
.
, . ,
,
,
.
?
?

?
.
.
?

.
. ,
, .
, , ,
.
, .

.
,
.
, :
.
, , ,
. ,

.
,

. .
,
.
, ,
,
.
?, .
.
. ,
, .
. ,
?
,
, , .
, ,
.
.
, . , ,
, .
, .
.
, ,
.
, ,
, .
, ,
, , .

. ,
, ,
.
,
.
,
.

. ,
.
.
, : Tergeo.

.

, .
.
, ,
,
. :
@ivotot i lagite na Albus Dambldor,
,
: .
... ?, , .
?

.
?, ,
, .
, ,
.
?, , .
, .
?, ,
. ? ? ?

. ?
?
, ?, .
, , ,
! !, . ?
, .
, ... ...
?, , .
?
,
.
.
?, .
, ,
, .
... , .
, . .
, ,
, ,
.
, .

?, ,
;
.
?
?
, ,
. .
, , .
, .
,
. ,
:
,
. ,
, ,
.
.

, .
, , ,
.
:
,
.
Lumos, . :
,
.
?, .
, .
.
, : ,
.
?, ,
.
?, .

: ;
;
, .
, : dr`i go!
.
. .
?, , .

, , .

.
.
. .
?, ,
.
, , .
,
,
;

.
:
,
:

, ,
...
,
:
.
: ?
:
,
, , ...
!, , .
Da, . Daaa... te dr`am... te dr`am...
Accio... Accio, stap~e...
, ,
,
,
,
, , ,
, ,
, ...

, , ...
:
.
: , .

. ,


... ...
,
, . ,
,
, ,
,
.
.
! Hermiona, toj doa|a!
, , . :

,
...
:
,
, , ,
...
, ,
. , :
Confringo!, ,
,
:
. , ,
, ,
;
...
,
, ,
, ,

...
,
... , ... ,
...
... ... ... ,
, ,
,
, ...
Vla`na i vetrovita no}, dve deca vo tikvi se teteravat
preku bulevarot, a izlozite se prekrieni so hartieni pajaci, seta
taa kitnesta beztalska obleka {to pripa|a na svetot vo koj ne
veruvaa... a toj se lizga{e so ~uvstvo na zastra{uvawe, mo} i verba

vo sebe, koi sekoga{ go obzemaa vo takvi situaci... ne lutina... toa


e za poslabi du{i od nego... no triumf da... dolgo ~eka{e na ova, se
nadeva{e na ova...
Ubav kostim, gospodine!
Vide kako nasmevkata na mom~eto se gasi {tom dotr~a
dovolno blizu da pogledne pod ka~ulkata na nametkata, vide kako
strav mu go zamra~uva negovoto iscrtano lice, a potoa deteto se
svrte i izbega... pod mantijata ja napipa dr{kata na svoeto
stap~e... edno prosto dvi`ewe i deteto nikoga{ nema da stigne do
svojata majka... no, bespotrebno, sosema bespotrebno...
I se dvi`e{e ponatamu po nova i pomra~na ulica, i kone~no
go zdogleda svoeto odredi{te, Doverni~kata magija be{e razbiena,
iako tie toa seu{te ne go znaeja... se prikraduva{e potivko od
padnatoto lisje {to le`e{e na trotoarot, dodeka se ka~uva{e
do nivo na temnata `iva ograda i pogledna preku nea...
Nemaa navle~eno zavesi, pa gi vide sosema jasno vo nivnata
mala dnevna soba, visok, crnokos ma` so o~ila {to isfrluva
krug~iwa {aren dim od svoeto stap~e, zabavuvaj}i go maloto
crnokoso mom~e vo sini pi`ami. Mom~eto se smee{e i se obiduva{e
da go fati dimot, da go zgrap~i so svojata male~ka tupanica...
Vratata se otvori i vleze majkata, zboruvaj}i ne{to {to ne
mo`e{e da go ~ue, a dolgata, temnocrvena kosa i pa|a{e preku
liceto. Go frli svoeto stap~e na kau~ot i se protegna, zevaj}i...
Portata malku za~kripa dodeka ja otvara{e, no Xejms Poter
ne slu{na. Toj toga{ so belata dlanka go izvle~e svoeto stap~e od
pod nametkata, go vperi vo vratata, koja so tresok se otvori.
Ve}e go premina pragot, koga Xejms dotr~a vo pretsobjeto.
Be{e lesno, i premnogu lesno, duri ne go ni zemal svoeto stap~e...
Lili, zemi go Hari i begaj! Toj e! Odi! Tr~i! Jas }e go
zadr`am...
Da go zadr`i, bez stap~e vo rakata!... se nasmea pred da ja frli
kletvata...
Avada Kedavra!
Zelena svetlina go ispolni tesnoto pretsobje, ja osvetli
koli~kata za bebe pokraj yidot, ogradata od skalite blesna kako
da e gromobran, a Xejms Poter padna kako marioneta ~ii konci bea
prekinati...
Gi slu{na nejzinite krici od spratot, kade be{e fatena vo
stapica, no ako bide razumna, taa li~no nema da ima od {to da se
pla{i... se ka~i po skalite, oslu{uvaj}i gi so neznajno zadovolstvo
nejzinite obidi da se zabakadira... ni taa nema{e stap~e kaj sebe...
kolku bea glupavi i polni so doverba mislej}i deka nivnata

bezbednost e vo racete na prijatelite, veruvaj}i deka makar na


moment mo`at da go odlo`at oru`jeto...
Na sila ja otvori vratata, so edno lesno dvi`ewe na
stap~eto gi otturna na strana stolot i vo brzanica nafrlenite
kutii vrz nego... i ja zdogleda kako stoi, so deteto vo pregratki.
Zdogleduvaj}i go, go ispu{ti sin~eto vo krevet~eto zad sebe i gi
ra{iri racete kako toa da mo`e da pomogne, kako, ako go trgne od
pogledot, toj }e ja izbere nea namesto nego.
Nemoj Hari, nemoj Hari, te molam, nemoj Hari!
Trgni se, glupa~o... trgaj se, vedna{...
Nemoj Hari, te molam, zemi me mene, ubij me mene namesto...
Posleden pat te predupreduvam...
Nemoj Hari! Te molam... imaj milost... imaj milost... Nemoj
Hari! Nemoj Hari! Te molam... }e napravam s...
Trgni se... trgni se, `eno...
Mo`e{e so sila da ja trgne od krevetot, no mu se ~ine{e
mnogu poprikladno da gi dokraj~i site...
Zelena svetlina blesna po sobata i taa padna kako i
nejziniot ma`. Celo vreme deteto ne ni zapla~a: mo`e{e da stoi,
dr`ej}i se za {ipkite od krevet~eto, i gleda{e vo liceto na
natrapnikot so bistro interesirawe, mo`ebi pomisluvaj}i deka
toa negoviot tatko se krie pod nametkata i povtorno pravi
raznobojna svetlost i deka majka mu sekoj moment }e skokne, smeej}i
se...
Vnimatelno go vperi stap~eto vo liceto na deteto: saka{e
da vidi deka toa navistina se slu~uva, uni{tuvaweto na ovaa
edinstvena, neobjasniva zakana. Detenceto po~na da pla~e: vide
deka toj ne e Xejms. Ne mu se dopa|a{e {to pla~e, nikoga{ ne be{e
vo sostojba da gi svari male~kite {to kukaa vo
siropitali{teto...
vada Kedavra!
A potoa se skr{i: toj be{e ni{to, ni{to, samo bolka i u`as,
i mora{e da se sokrie, ne ovde vo ru{evinite na sru{enata ku}a,
kade deteto be{e zarobeno i vreska{e, tuku daleku... daleku...
!, .
Zmijata se razdvi`i po valkaniot, so kr{enici prekrien pod,
a toj go ubi mom~eto, a sepak, toj toa mom~e...
...
A sega ste{e pokraj razbieniot prozorec od ku}ata na
Batilda, zadlabo~en vo spomenite za svojot najgolem poraz, a
golemata zmija pod negovite noze se lizga{e preku skr{eniot
porcelan i staklo... pogledna dolu i vide ne{to... ne{to
neverojatno...

...
, , !
Zastana ja podgina ispokr{enata fotografija. Toa be{e toj,
nepoznatiot kradec, kradecot koj cello vreme go bara...
... ... ...
, , , !
... , . ...
.
, . ... ?
, .
, .
,
, . ,
...
.
, .
, ... ... ,
...
,
: .
, . .
?
. .
... , ?
, . ... ,
. ?
, ?
,
. ,
. .
, ...
.
,
. .
?
.
.

, .
. ,
, , .
. .
.

, ... , ?
, ? ?
? ,
?
, . ... ...
.
... ?
.
, .
. ...
. - , , .
. .
?
. , .

, .
, , , ,
. ,
-, ,
, ... ...
.
.
... , , .
.
, .
, , ...
.
, , !
. , .
. . ?
, .
, ?
, .
...
Kade mi e stap~eto?
.

.
. .
.
: .
.

. .
, , ...
, , !
R-Reparo.
.
.
Lumos!
, .
.
Expelliarmus!
, .
,
. , ,
... ...
, , .
, , . .
, , ,
, ...
...
, .
, . ... .
, , ,
. ... ?
, ? ,
.
,
, , .
?
, , ,
. .
, ,
, .

. ,
,
.
.
,
.
. .
.
, ,
.
,
;
,
, .
.
,
. ,
.

, , .
,
.
,
, , .
.

. ,
, .
, ,
. ,
,
.
, .

. ,
, , .
,
...
...
?

. ,
. , ,
.
, .
?
, .
, . ...
.

@ivotot i lagite na Albus Dambldor.
... ?
...
.

.
. . ,
. ,
. .
, .
.


.
, .
, ? .
, .
.
. , ,
. .
, .
,
, .
. .
, .
, ,
. .
,
.

. .
. ,
, .
.
.
,
, .
, .

.
:
,
,
Barnabus Finkley ,
,

.

, ,
.

,
,
.
, ,


.
,

.


.
?
,

. . ,

. .
.
, ,
? :
.
,
.

, ,

.

,
. ,
,
. ,
,

.

. ,

.
,
, .
, , ,
:
. , ,
,
.
,
,
,
.

,

. , ,

,

.
,
:
,
,
.

, ,

.
:

,
.
,
.
,

,
.

. .
,

, .


.
-
,
,
.

, .
,
. .
.
,
.
,

,

. ,
!

.
,
,
(
463. ).,
. ,
,

.
,
.
, ,

.
,

(
! ,
,
).


,

.


.
,
. ,
,
.,
. .

,
,

( 22 ).
? ?

? .

, .
. ,
,
. .
.
.
.
. .
, ,
.
,
.

. .
...
,

, .
?
,
?
.
,
,
,
( )
.
,
.
,

,
.

?
,
?
?
?
,
?

?

, .
, .
,
.
...
.
, .
.
. ?
, , ...

.
. ...
, .
... , .
, ?
, .... . ,
. ,
. ,
,
. ...
. ,
.
?

. , .
, ...
.
,

...
.
,
. .
!
,
.
.
.

. ,
,

, . , , ,
...
?! ! ,
...
. .
, Squib.
, ...
,
! ,
, ,
.
, , ! !
,
!
,
,
!

.
, ,
.
! . ,

. , !
! ! !
, , ,
, ! !
!
.
,
.
, . .
.
, , .
.
.

.
. . ,
.
,
. ,
. , :

,
, .

, .
:
, ,
. , ,
,
, .
,
, Istorija na Magijata
.

.
,
, .
.
.

, .
,
, - ... ,

,
?
, ,
, , .
:
,
.
?, , ,
.
, .
.
,
.
, , ,
,
.
, ,
.
.
,
. ,
,
. ,
.
,
, .
,
.
,
.

. ,


, .

.
, ?
.
, ,
.
.


.
,
.
. .
, ,
.
, ,
...
.
, ,
,
. ,
.
, ,
.
, ,
, .
, ,
. , ,
.
,
.
, , . !

, .
.
, , . , , ,
. .
,
, .
, , , ,
.
.
.
, , ,
, .
,
: ,
, . ,
, :
.
Lumos!, , .

,
,
.
? ? ,
,
?
. ,
.
?

, ,

.
.
,
, .
...
:

.
... ...
...
. ?
, ,
?
, ? ,
?
, ,
, . ,

.
: Accio me~!
. . ,
,
.
.
.
, ,
, , .
, ( ),
? Samo vistinski Grifindorec
mo`e da go izvle~e od Kapata.

? : Smelost, drskost
i hrabrost Grifindorcite gi izdvojuvaat.
,
.
. ,
.
,
.
.

.

.
,
.

. , ,
, .
, ,
,
.
Diffindo.
, , :
,
. ,
, .

, .
. ,

, .
:

. :
,
. .

, ,
, .
: .
,
, .
. .

.
, :
.
, ,
. ,
,

; , ,
,
...
,
, , .
, .
, ... ,
, ,
...

.

. , .
: ... ... ... lud?
, .
, .
, , ,

.
, po |avolite..., ,
- ,
, ?
. :
,
.
.
, ,
,
: ,
.
... ?, ,

.
, , .
... ?
? , ! !

.
, . . .
,
,
.
?
,
.
, ... ... . ..., .
... .

. . .
.
.
.
, , , , ,
. , ?
, . , . ?
?
, . ,
, ?
, .
?
, . ...
, ,
, .
... ,
, ,
... !
.
,
, , .
,
. ,
.
?, .
, .
?
,
.
,
.
?, .

, ?, .
.
.
.
.
: .
, ,
: .
, ,
. ,
, .
, .
?, . ?
.
.
.
, .
,
.
, , . , ?
, , .
.
?, . .
, , .

:
.
.
, .
, . ! !
?, .
, ...
, , ... ...
, ?
!, ,
. !
, , ,
.
,
, ,
,
... ... , !
, , .

, , ! .
. ,
, .
.
, , ,
.
, .
, , ,
, , ,
.
, .
... ... ... otvori se!

, .
,

, .
, ,
.
:
,
, ,
.
.
Go vidov tvoeto srce i sega si moj.
, . !
Gi vidov tvoite soni{ta, Ronald Vizli, i gi spoznav
tvoite stravovi. Se {to posakuva{ e mo`no, kako {to e mo`no i
ona od {to se pla{i{...
!, , ,
.
Odsekoga{ najmalku sakan, od majka koja kopnee{e po }erka...
najmalku sakan i sega, od devojka koja pove}e go saka tvojot
prijatel... sekoga{ vtora klasa, sekoga{ vo senka...
, !, .

. ,
.
, , ,
, , .

, , , ,
,

,
,
, .
!, , -
, , , .
Zo{to se vrati? Ni be{e poubavo bez tebe, bevme posre}ni
bez tebe, ni be{e milo {to be{e otsuten... se smeevme na tvoite
gluposti, na tvojot kukavi~lk, tvojata pretencioznost...
Pretencioznost!, -, ,
,
, , , ,
. Koj bi te poglednal, koj bi te
poglednal tebe nekoga{, pokraj Hari Poter? [to si storil ti
bilo koga, vo sporedba so Izbraniot? [to si ti vo sporedba so
Mom~eto [to Pre`ivea?
, ! !, ,
: , -
-, ,
, .
Tvojata majka prizna, -,
- , deka pove}e bi sakala jas da sum i sin i
deka so zadovolstvo bi te zamenila...
A koj poprvo ne bi go zel nego, koja `ena bi te izbrala tebe?
Ti si ni{to, ba{ ni{to vo sporedba so nego, -
, -,
: .
, :
, .
, !, .

.
...?
, . ,
, . , ,
: ,
.
:
, , ,
.
, .
. ,
, .

,
. :
,
. .
.
. ,
. , , .
,
.
.
, ,
, . ,
. .
...
. ,
.
, .
. .
.
,
. ,
, ,
.
, , , ,
.
, . .
...

.
, , . .
. .
, .
,
. .
,
, .
, ,
.
, .
, ,
.
, .

,
.
,
.
Hermiona!
, , .
? ? ?
, . . .
.
? ...?
,
.
,
.
,
. ,
, . , ,
.
.
... ... ! ...? ... !
... serko... ... ... ... !
: ,
, .
... ... ... ... ... ... , kaj mi e
stap~eto?
,
.
Protego!
:
. ,
.
!, . ...
!, .
: .
! Vrati mi go!
, , ...
, !, .
! ! !
:
.
! ! !
, . , , ...
, `al !

, .
, .
, ... nedeli...
`al?
, , ?, ,
.
, !, .
, , ...
, ,
, ...
!, . !
mrtvi, ...
!, ,

. Prorokot,
, ,
, .
...
tebe?
, ,
.
,
, , !
?, ,

.
, . ,

.
. ,
, ,
.
.
?
. .
?
.
, ...
,
,
.
, .
, , , ,

.

, ,
. ,
,
. ,
.
... .
, ,
.
. , , ,
, , ? , , -
, -
.
?, , , ,
.
, ?
, ?
!, , .
.
, ,
. ?
.
.
, ,
.
.
.
?,
.
, .
, ,
. , ,
, ... .
.
?, .
, . ,
, .
?
. . ... ...
.
.
.

, , ,
, ,
, . , ,
, .
,
.
,
, ?
, , .
, . ,
.
, ,
, ... ,
.
, ?, , .
, ,
, , ...
. , ,
, . ,
, .
.
...
, , ,
!
, , .
, ,
. ,
.
.
, , .
. , ,
, .
, , .
. ,
, .
, , .
, ...
, . , .
?, .
,
,
, ,
.

, !, .
? ? ! !
?

,
, , .
, ,
:
... .
... ? ?, .
... , , . .
.
.
,
.

?
?,
. ... , .
,
. .
.
, , . .
?, , ,
.
,
.
.

, .
, . .
?
,
,
..
,
. ,

.
, ( ),
.
!, .
, , , !
,
,
. , ,
.
.
, ,
, ,
.


,
.
,
.
.
... ?, ,
.
?
-.
, , . ,
...
!, ,
( )
.
, , .
, , ! ,
, ,
!
?
! , .
, ,
! , ,
. !
!
?!
, , ,
. , .
.
...?
, . ?
, ...
.
... ?
?
, . ...
? , ,
, ?
,
. ,
, . .

, . ,
. .
, .
, ? .
, ?
, , ?
?
, , ,
. ,
, ?
?, ,
, .
!, . ,
, , ...
. , .
, ? ... ,

, ,
.
, .
.
, .
, : ,
?
, , . ,
,
,

. , .
...
, ,
,
.
.
,
.
Engorgio.
,
. . .
, .
, ?
.
... reducio.

.
.

. ,
.
, ,

. , .
:
.
:
, ,
. , ,
; ,
,
.
, ,
. ,
,
.
, ,
,
.
, ,
. -
, ...
, . ,
,
... ,
...
,
. ,
, ,
, .
,
,
.
.
.
, !, .
, .
, .

.
@ivotot i lagite na Albus Dambldor.
?, .
.
.
, , .
.
.
?
. .
!
... ?
, , :
, Bardot Bidl. !
@ivotot i lagite na Albus Dambldor
,
, ,
.
,
.
, . , !
. ,
,

Prikaznite na Bardot
Bidl.
... ...?, ,
.
, ?, .
,
,
! !
,

. .
, !
. ,
, , .
, : , .
...
, , !
Prikaznite na Bardot Bidl,
?

!,
.
...
,
. ,
.
.

.
, .
, , Sitni~ar ,
!
!, .
, ,
?
...
, , .
, , .
, , , ,
. ,
? ,
!
, .
...
.
.
, , , ,
.
, , , .

, ? , ?
?
, , .
, .
.
, .
.
, ,
. , ,
!

.
,

, -.
-, ,
,
,
.
, ,
.
, . ,
.
!, , .

? , .
.
, ?, .
, !
. ...
, . .
.
.
, .
. .
.
, , .
, , ,
.
, .
?,
,
. .
,
.
.
.
!, ,
. , ,
,
, , .
, ?
!
!, ,
.
, . ,
.

, .
, ,
, .
, . .
.
:
. : .

. -
,

.
, .
, ,
,
,
. ,
.
, ,
. , .

. ,
, .
,
, , ,
. ,
. ,
.
? ? ? ?,
, ,
, , .
, , , .
, .

,

.
?, .
.
... ,
. .
... ... ... ,
...
, ,
.
... , , . , . !
,
. .
,
. , :
, , ,
.
: ,
.

.
: .
, ,
, .

, .
,

.

.
,
.
:
.
,
,
Sitni~ar.
,
, ,
, ,
. .

?
, ,
.
... ?
, , ,
,
.
, .
, !, .
, ,
...
, , ! ,
!
?, ,
,
.
Fantasti~ni yverki i kade da se najdat!
, ,
?
, ,
,
, ...
,
, ...
...
, ,

. . ,
, , ,
?
,
.
, . . .
.
. . ...
... ...

?, .
?
,
.
... , . ...
... , ?, .

. ,
. ,
.
?, . .
.
. ,
: , . ...
. ... , .
.

. .
, . .

, .
, , .
, ,
. , .
.
, ,
. .
,
, . .
,
, .
;
,
.

:

.
. ,
, ,
, .
, .
, . .

,
,
.
, , ,

. , ,

. Od mudrost bez merka, pogolemo


bogatstvo nema!
.
:
.
, , ,
. , ,
,
.
,
.
?,
. . ,
, :
, . ,
.
, .
, ,
, ,
?
, , ,
,
, .
.
.
?

.
.
?
, . ? .
, .
, ,

! . ...
.
,
.

.
, . .
,
: ,
-
.

, , ,
, ,
.
, {to ?, .
.

?
: , : .
.
, ,
... ...
,
: , , .
Prikaznite na Bardot Bidl
.
?, ,
, : , , ?
, .
... , . ,

, .
Si bile edna{ tri bra}a koi patuvaa po osamena kriva
pateka na samrak...
, , ,
, .
.
, !,
.
, , ,
. ,
. .
Po nekoe vreme, bra}ata stignale do reka premnogu dlaboka
da se pregazi i premnogu opasna da se prepliva. Me|utoa, ovie bra}a
bea nau~eni na magi~ni ve{tini, pa tie ednostavno zamavnaa so
svoite stap~iwa i napravile most da se pojavi preku opasnata
voda. Bile na pola pat po nego, koga otkrile deka nivniot pat e
popre~en od figura so ka~ulka.
I Smrtta im progovori...
, , , Smrtta ?
, !
, . .
I Smrtta im progovori. Taa be{e luta {to be{e izmamena
od trite novi `rtvi, zatoa {to patuva~ite obi~no se davele vo

rekata. No, Smrtta be{e lukava. Taa se prepravala deka im


~estita na trojcata bra}a na nivnata magija, i rekla deka sekoj od
niv dobil nagrada zatoa {to bile dovolno pametni da ja izbegnat.
Pa, najstariot brat, koj bil borben ~ovek, pobaral stap~e
pomo}no od site {to postojat: stap~e {to sekoga{ mora da
pobeduva vo dvoboj za svojot sopstvenik, stap~e vredno za ~ovek koj
ja porazil Smrtta! Pa Smrtta oti{la do edno drveno drvo na
krajbre`jeto od rekata, napravila stap~e od edna granka koja
visela tamu, i mu go dala na najstariot brat.
Toga{ vtoriot brat, koj bil aroganten ~ovek, odlu~il deka
saka da ja poni`i Smrtta u{te pove}e, pa ja pobaral mo}ta da gi
otpovikuva drugite od Smrt. Pa Smrtta krenala eden kamen od
bregot na rekata i mu go dala na vtoriot brat i mu ka`ala deka
kamenot }e ja ima mo}ta da gi vrati mrtvite nazad.
I toga{ Smrtta go pra{ala tretiot i najmlad brat {to
bi sakal toj. Najmladiot bil najskromniot i isto taka
najmudriot od trojcata bra}a, i toj ne i veruval na Smrtta.
Zatoa toj pobaral ne{to {to }e mu ovozmo`i da odi ponatamu od
toa mesto bez da bide sleden od Smrtta. I Smrtta, krajno
nevolno, mu ja dala sopstvenata Nevidliva nametka.
?, .
, .
, ...
, .
Toga Smrtta se potrgnala nastrana i im dozvolila na
trojcata bra}a da prodol`at po svojot pat i tie go storile toa,
zboruvaj}i so ~udewe za avanturata {to ja do`iveale,
voodu{evuvaj}i se na podarocite od Smrtta.
So tek na vremeto, bra}ata se razdelile, sekoj sledej}i go
svojot pat.
Prviot brat patuval cela sedmica i pove}e, i stignal vo
edno dale~no selo, i go pobaral svojot drugar vol{ebnik so koj se
be{e skaral. Normalno, so Drevnoto stap~e kako negovo oru`je,
toj ne mo`el, a da ne uspee vo dvobojot {to sledel. Ostavaj}i go
svojot neprijatel mrtov na podot, najstariot brat prodol`il
ponatamu vo edna kr~ma, kade {to glasno se falel so mo}noto
stap~e {to go bil grabnal li~no od Smrtta, i kako toa go
napravilo nepobedliv.
U{te istata ve~er, drug vol{ebnik se prikral nad
najstariot brat dodeka ovoj le`el, napoen so vino, vo svojot
krevet. Kradecot go zel stap~eto i, zaradi merka na
pretpazlivost, go prese~el grloto na najstariot brat.
I taka Smrtta go prisvoila prviot brat.

Vo me|uvreme, vtoriot brat patuval do svojot dom, kade


{to `iveel sam. Ovde toj go izvadil kamenot {to ja imal mo}ta
da gi otpovika mrtvite, i go svrtel tripati vo rakata. Na
negovo ~udewe i zadovolstvo, figurata na devojkata so koja toj
edna{ se nadeval deka }e se o`eni, pred nejzinata prerana smrt,
vedna{ se pojavila pred nego.
Sepak taa bila ta`na i studena, oddvoena od nego kako so
vel. Iako taa se vratila vo smrtniot svet, taa ne pripa|ala
vistinski tamu i stradala. Najposle, vtoriot brat, poludel od
beznade`en kopne`, i se ubil za vistinski da i se pridru`i.
I taka Smrtta go prisvoila vtoriot brat.
No, iako Smrtta go barala tretiot brat mnogu godini, taa
nikako ne mo`ela da go najde. Duri koga toj dostignal dlaboka
starost, najmladiot brat najposle ja izvadi Nametkata na
Nevidlivosta i mu ja dal na negoviot sin. I toga{ toj ja
presretnal Smrtta kako stara prijatelka, i radosno trgnal so
nea, i, ednopravni, tie zaedno go napu{tile ovoj `ivot.
.
,
: , .
?, .
, .

.
, ,
. , ,
. , ,
,
. , ,
.
,
, .
, , .
, , .
, , ,
, , ,
.

. .
,
.
..., .

, ,
. . . .
, ... ..., ,

, ... ...
?
.
, .
, ,
, , mo`ete ...?
, , . ,
, , .
. .
, ,
, .
.
, ,
. , .
...
, vistinska ,
! ,
, ,
, ,
, .

, ,
, a.
takvi , ?
, ,
. ,
. ,

.
, ,
. .
, ?
.
.
, .
... , ?
?
?
, ?

, .
.
, ... , !
? ...
? , bilo {to
,
!
, , .
.
, ,
, ?
, ,
.
, .
?, .

,
.
, ?
,
, ? ,
, ?

.
.
, .
, , ?, .
, ?, ,
. ?
.
, ?
? , , .
. , :
,
?
,
, . ...
...
, , !,
, , .
!
ama ba{ sekakva
!

?, .
, ,
, . .
!, ,
.
!
?, .
,
, , !
!
,
.
?, ,
.
.

, .

.
, , , .
.
. .
,
, .
?, .
,
, ?
, ,
! ,
! , ,

.
?
, ? ,
. .
. .
.
, ,
.
.

. , .

, ,
..
. : .
: . : .
, , .
Se o~ekuva , ,
. ,
, nepobedlivo stap~e!
, .
, !,
. ...
... , .
,
, ,
. ...
, ?,
. ,

.
?, .
:
, .
, ,
,
. , ... ,
.
.
.
, , , ,
,
?
,
?, .
: ,
.
, ,
,
. ,
?
?, .
, ,
... ... ... ...
, .

, , , ?,
, .

, ?, .
, . ,
.
. ,
,
.
:
.
.
, , ?, .
?
, .
. .
...
... , ,
!
,
, !
, ,
, .
, , ,
... !
, , , kamenot...
,
, . ,

. .
, ,
. .
, ?
!
, .

: , , ,
. ,
: .
, -
, ,
: prijateli... prijateli... prijateli...

.
.
. .
.
. .
.
.
. , ,
. ,
. ,
.
?, ,
, ,
, .
, . ?
?
?
.
- . , .

?
, .


.
, .
, . ?
?
:
. , :
, .
, ,
Sitni~ar .
.

.
, .
.
Sitni~ar ,
Neposakuvana Li~nost Broj 1
.

, Sitni~ar ?,
, .
, ? ?
.
, . .
, . ,
... ...
?,
.
, . ,
.
, ,
.
. .
. .
,
.
, . ,
!
!, .
.
, .
: ,

.
,
: , ,
, . ,
,
, . ,
,

.
, :
, .
, .
, ,
,
, .
,
, .
.

, ?,
.
?
.
... ... ... !
, ,
! ?
?
..., , , ...
..., tres
,......, tres ,...?
... ... !, .
! !

!, ,
.
, , ,
, .
. ?
.
, .
, , ?
, ?
?
... ... !
Homenum Revelio, .

, .
, , .
, , !, .
... ... , ...
, , ,
. ,
, , ,

.
.
: .
, , .

. : ,
,
,

.
,
.
, ,
.
, . .
, ?
.
, .
. , .
? , ...
, ! , ,
.
. .
:
.
.
, . ...
...

.
Obliviate!, ,
, : Deprimo!
.
,
,

.
,
.

.

. , .
Protego totalum... Salvio Hexia...
!, ,
, . , ,
!
Cave inimicum... rekov ?
? !
, ,
. , ?
, !, .
, ,
!
?, .
, !
!
?
, tvoite ?

, . .
.
, , .
, , , .
.
, .
?
, .., .
, !, . ,
!
, . ,
... ...
, .
. , .

.
, .
. ...
... , , , ,
.
,
. , ,
, , .
, ?,
. , ,
, ! ...
... , ,
, ?
,
!
, .
.
. ,
,
.
. ,
, .
, , .
, .
, . ,
?
, ne mo`at , !

, ,
. ...
, .
.
,
!
. ,
,
.
, !
...
...
,
, ?
,
. , !
-,
... ...
, , ?, .
...
.
, ,
, ? ,
. ,
, ? ...

. , ,
: .
, ,
, ,
, ?
, , .
.
,
.
Prirodna blagorodnost: Vol{ebni~ka
genealogija. , ,
.
.
.
?, .

, .
, . ,
, .

:
,
: !
?, .
Marvolo Gant! -! !
! !
.
, .
!
, !
?, .
?
, , .
, , .
.
, .
, , .
... ?
?
?, .

.
, .
, ,
. ,

.
... , ,
, , ...
, ? Zo{to da ne?, ,
. , ? ,
. ?
. ...
?
? Funkcioniral? ,
! Kamenot na voskresenieto ne postoi!
, . ,
...

Se da vklopam?, . , !
!
!

!
, ?, .
?
,
...
Tri predmeti, odnosno Svetii, koi soedineti, onoj {to gi
poseduva go pravat gospodar na Smrtta... gospodar... pokoritel...
uni{tuva~... Posledniot neprijatel {to }e bide uni{ten e
Smrtta...
, ,
, ... nieden ne mo`e da
`ivee dodeka drugiot di{e... ?
? ?
, ?
?
, :
, ,
.
.
: zboruvame za nametka koja navistina
trae ve~no, pru`a neprekinato i neproyirno skrivali{te, bez
razlika na toa kakvi magii se frlat na nea...
, , ...
!

, :
! ! ,
!
... ,

. ! !
!
,
,
.
, ,
,
.

, ,
. ! , . ?
,
!
, , :
,
,
, , :
! ... !
-?
.
, : , ...
,
, ,
, , ...
, :
,
, .
.
.
- .
, .
. .
, , .
,
...
.
Prikaznite na Bardot Bidl ,
.
.
?
...
, ,
:
? ,
.

, , ?

,
... ,
... stranicite na

vol{ebni~kata istorija se isprskani so krvavi tragi od


Drevnoto stap~e...
,
.
.
.
,
,
, .
?
, ,
. .
, ... ...
.
... - , ...
...
, ,
, , , .
, ? ...
, , . Ne se vklopuva, ,
. , , ,
. ,
,
... , ? ?
.
, , ! !
!
, !,
. !
.
.
, .
.
, , ! ,
: !
; ,
...
.
, ,
,
, .
.
, ?

. .
... ... ,
. , ...
.
, . .
...
.
, , . .
,
.
, .
,
: , ,
...
Se otvaram na krajot... , ?
? ,
...
, ,
, ...
, , ?
?
,
... ,
... , ...
... Tesnograda. Zatupena. So ograni~eni sfa}awa. ,
, ,
...
, , ,
...
, ,
.
.
, .
,
... ...
...
, ,
, ...

. ,
, ,
.
.

,
, . ,
,
. :

,
,
.

.
?, , ,
,

. , !
!
, .
,
, ,
. Nieden ne mo`e `ivee dodeka drugiot
di{e... Gospodar na Smrtta...
?
Posledniot neprijatel {to }e bide uni{ten e smrtta,
.
-?, ,
.
,
, ,
, .
,
.
,
. :
, , .

,
.
, .
,
, ,
. ,
,

.

, ,
, , ,
. ,

, ,
.
, .
, ! ? .
...
-, , , Borgin i Burks,
, ,
, ,
,
. ,
,
,
,
.
, .
, .
.

.
,
. ,
. Stra`arite na Poter...
?, .
Stra`arite na Poter, ?
,
!
- , Stra`arite na Poter.
, ...

.
,
, .
,
, .
, .
. -
...
, .
, , ,

,
.
, ! ! , !

,
.
, ,
,
.
... ,

.
, !, .
!, . , ?
... , ,

. , !
.
, .
, , . ,
...
!, .
, , ,
Vestite na
vol{ebni~kata radiska mre`a Dnevniot prorok
.
.
. ,
, .
.
,
, , .
,
,
.
,
.
,
, ,

.
,
.

.

.
,
, , ,
, ,
.
, , .
,
. ,
.
, .
, ,
.
, , , , ,
.
!, .
!, , .
,
, . ,

,
, .
,

.
.

,
?, .

, , . ,
? ,
.
, ,
, ,
, . , ,
: .
, , . ,
, .
Znaeme deka toa e Lupin!
, ,
, ?

, .
,

.
: , ,
.
.

?
, ,
?
, ,
:
, .
, .
, .
?, .
!
.
...
?, .
, ,
,
, Sitni~ar..., .
!, .

..., ,
, ...
,
, ,
. , ,
.

?, .
, ,
. ,
Stra`arite na Poter ,

.
.
, , ,

Stra`arite na Poter! ,


. ,

, : .
Glodarot?, , ,
: !
... ?
, , ,
, , , : ,
, !
, . , , ,
?
, , , .
,
, -
. ,
,
- .
, , , .
.
, . , ,
.
. , -
. Basilisk, . :
. ,
, -,
.
:
.
?, .
, ,
?, . ,
.
, , , ,

, ,
.
, !
, , . ,
Stra`arite na Poter.
,
.

: .
: . .
,
. ,
. ,
.
.
.
, ?, .
, .
, .
...
, , . .
, ?, .
,
. !
, !
...
, ,
? ...
, !
... !
!, , ,
. , , ,
... ...
... ...
, , .
.
: , .
:
.
!, .
!
!

,
. ,
, .
, , .
, .
, .
.
,
. ,
, , ,
.
.
.
, .
!, .
: , :
! , !


, . ...
... ...
. : ,

.
!, .
.
, .
, .
-.
, ?
.
,
, ?
, . .
, , .
?, .
, .
?
... . .
, , ,
. , ?
, .
, .
, .
.
, ,
. .
, ?, . , ,
. ,
...,
.
, , ,
.
, .
. , ?
, . ,
.
?
, .
, . ,
...

, .
, , ?, . ,
? , , ,
?
, . .
? .

, ?, . .
?
.
,
, .
. . !
, ,
,
. ,
. ,
.
?
, .
. , ...
?
, , ,
.
?
! ...! ,
...
, ,

. , .
, ?, .
. , .
, . .

, ,
, .
: ,
.
, , , ?
? ?
, .

,
. ,
.
, . .
,
.
.
, , ,
. , , ,
. ?
, .
, ,
,
. .
, , .
.
:
, ?
, , ,
,

.
. :
, ,
.
.
, , ...
!, . ,
!
,
. .
, ,
. , .
. ?
, ,

.
...
, ! , !
, ,
, .
, ,
, - .

:
, ...
... ...
,
, ,
, , ,
.
, ,
.
,
, .
.
, ? ?
! !

.
... ,
.
.
,
:
.
, , ?, .
:
,
.
,
.
, ?, ,

.
!, . ,
.
, , .
!,
. , , ...

. ,
.
, !, . !
,
. ,

, :
...
... ...
, , , ...
...
...
,
...
... ...
... ?
, .
, .
-.
? ?, ,
.
, , ...
. .

.
,
: .
.
... ,
...
... ? , ,
.
?, ,
. , ,
! ,
, , ,
, !
... ,
...
, ... , ?
, . , ! ,
, ?
, . ,
. . ,
.
.
.
, . !,
, .

, . ! ...
... ...
, .
, ,
:
, ,
, ...
...
, , ...
.
, ,
,
. .
: . , ,
,
, , .
,
...
.
? , , ... !
. ,
,
, , :
!
!, .
!
.
!, ,
,
.
. ,
. ,
.
,
, ...
...
, ...
, , ,
. ...
, . ... . ,
. .
!

,
,
,
.
.
?, .
------!,
.
?
!, .
! !
,
.
, , !, .
, .
, ? ,
. ,
! , ...

. .
.
, .

, .
, , .
, , . ,
.
.
.
,
.
, .
?
,
. : ,

.
, .
, .
,
: ,
,
.


.
, ?, .
, ,
.
.
, ,
. ,
.
, .
, . ,
.
, ?, . .
? ?
... , .
,
.
, , ! !
.
,
, ...
, ,
?, .
, !, .
,
,
. ,
.
?, .
?
.
, .
.
, ,
... , ! ?
,
. ,
, ,
.
,
.
, ,
, .

, ...
, , ,
... ,
...
?
, ?, .

,
.
, . ... ,
! ! , ,
?
... ... .
, !, ,
. ,
... , , ,
...?
, , .
.

, .
? , ?

, .
, , ?
!
, , !, .
! , !
, ,
. ? ,
!
:
,
...
!,
, .
, ,
...
!, ,
.
, ! ! !
, ...

, , , ,
, ...
!, ,
,
. , ,
? ... ...
,
.
,
...
!, . ,
!
, .
.
?, .
, .
.
, , , .
, :
.
: .
, ?
, . !
, : ,
, ,
. , ,
, .
,
, .
?, ,
. !
, . , !
,
.
, ,
.
, , ,
. ,
.
...,
, :
!
, ! !

, , ,
. .
, ,
, .
... , ... ... ...
.

!
, , ...
! !,
: , .
.
, .
, .
, . ... .
.
!, . , !
.
.
, ,
. ,
. , ,
, ... .
.
.
, ,

, ,
,
.

?, ,
. , ,
?
.
,
. .
,
, .

, , .
!, ,
, . !

!, . , ,
...
! !
, ...
...
?, . ? ?
. ,
.
? ?
?
, ! , , !
,
?, .
, , ...
... ...
,
, ,
: ! !
?, .
, ?
... ...
.
, .

, .
.
! ? ?
!,
.
.
, , !, .
...
, . ,
!

:
,
,
.
, ,
, .

, :
, ,
.
, , ,
. , !
.
, , !
! , !
...
!
? ? , ,
, !
!
, ,
,
, . , ,
: , , ,
, ,
.
.
, , ,
. .
. , .
:
. ,
, ,
.
, ? ! CRUCIO!
,
, ,
,
: ,
;
,

...
.
!, .
, !
.
.
,
,

,
: ! !
?,
. ?
!, .
... ! ,
!
?, . , !
, !, .
, ,
!

.
, ,
,
, , ...
.
.
. .
!
: ,

, .
, , ,
. ,
. ,
.
.
, ,
, .
...!
,
. :
.

. , .
,
.
, , .
.
, ...?
:
. .

?,
, , .
?
.
. , ,
... ...
, .
!
.
, . , ?
, , .
, .
, ,
.
, !, .
, .
, ! .
,
, , ,
, , ,
.
, , !
, ...
...
,
, ,
.
!, . !
, !
.
, , .
?, .
? ?
.
... , ! !
, .
.
, .
:
, . ,
,
, .

, . .
.
.
,
.
.
. ,
. : ,
.
, ?, .
!, ,
. !
.
?, ,
. ? ,
!
. :
,
. ,
:

, ,
,
.
, ,
.
, ,
. .

.
...
,
, .

.
, .
.
!
,
,
. .
Relashio!, , ,
. ,

.
, , .
,
,
. ,
, .

.
. .
?, .
?
, ,
.
, . .
?, . ?
, .
, .
,
,
. . ,
, !
.
,
. : ,
.
,
. ...
!, . ,
! , ...
:
, ,
,
, ...
, ...
, ,
. , , .
!
. .
...
Expelliarmus!, ,
, , ,
. , , .
: !, .

, .
, .
!
, .
, ,
.
, . ,
!
, .
, .
, !, ,
:
.
!,
. .
.
!, . , !
, ! !
.
,
,
, .
, ,
. ,
, .
, ,
.
.
, ,
, .
. ,
. ,
,
. :
, .
,
:
, : !
,
.
,
, , ,
.

!, , .
! ...?
,
.
, .
, !, ,
,
.
!, .
,
?
!, . ,
!
, .
, .
, ... !, , ,
.
,
.
,
: , ,
,

...
... ... ...
.
.
, .
.
.
,
...
.
,
.
?, ,
.
.
, ,
.
, ?, ,
,
. ? ?

. .
!
, ,
.

.
!, ,
. !
, , ,
.

.
.
, , , ...
,
.
... ...
, ,
, , ,
.

a .

,
, .
: ... ...,
.
- ,
, ,
.
?, . ?
, . .
.
,
.
.
,
, .
, .

. , .
, ,
,
,
. ,
,
, .
,
. . ?
, ,
, ,
. , ,

, ,
.
, .
, . ,
,
.
,
,
.
... , ,
...
, ,
,
. ,
,
, ,
...

. ... ... ... ...
, , ,
. :
.
,
,
...
, ,
... ... ?
.
.
?

, . .

,
. ,

.
.
,
. ,
, .
.
.
, ,
. ,
. , . ,
,
, .
, . .
,
,
.

, ,
, ,
.
, , ,
.
, .
, ?
,
.
, , .
, .
. .
,
: ... , .
, .
.
, , . ,
.
, .
?,
.

.
, ,
.
: , ,
, .
, ,
. .
. , . .
.
, ,
.
, ,
.
, ,
, .
, :

Ovde po~iva Dobi, slobodno xuxe


,
, ,
,
, .
,
, . ,
, .
, , .
... . ,
.
.
.
, .
. ,
... , ,
. ,
.
.
?, .
. .
. .
, .
, . ,

. ,
: -...
, , . .
. .
, ,
.
, .
, ,
, .
, .

. ,
, ,
...
,
.
, . Ovde na Hogvorts, pomo{ta sekoga{
}e im bide pru`ena na onie koi }e ja pobaraat.

,
.
.
,
. , .
, .
, ,
.
Mu go dade Deluminatorot na Ron. Nego go razbra, mu pru`i
na~in da se vrati...
A go razbra i Crvopa{... znae{e deka nekade dlaboko vo nego
postoi iskra na `alewe...
A ako znae{e za niv... {to toga{ si znael za mene, Dambldor?
Dali e potrebno da znam, no ne i tragam? Dali znae{e kolku
toa te{ko }e mi padne? Dali zatoa se tolku mi ote`na? Za da
imam vreme toa da go sfatam?
, ,
,
.

. ,
,
, ,
.

.
, .
, . , .
, ...
, , , .
. . .
, ?, .
,
, ...
, .
, , .
.
, . .
. ,
: . ?
. .
, : ?
, . .

.
, , .
, .
!, ,
.
?, . ...
...
,
.
, ?, .
. .
,
. .
, , .
,
. ,
, , ,
. ;
.
, ,
.
, .
, .
?

, . , .
,
: , .
,
. : .
, .
.
..., .
...
?, . , .
, .
, .
.
, .
,
.
, , .
.
, .
, .
, .
?, , .
.
?
.
,
. .
, ...
.
?
. .
, , ?, ,
.
, ,
, , , .
, . , , ,
.
, ,

.
.
.

. .
.
.
..., , .
?, ,
.
.
, , . .
, . , .
, .
,
, ,

. .
, , ,
, .
.
,

.
, .
. Bara{ li pod du{emeto moe, bogatstvo {to ne e tvoe...
...predupreda e - bidi na {trek... , , ,
. , ,
. ?
,
, ,
.

, , , .

. .
, :
,
,
.
, ,
.
, ,
.
!
,
!

, , .

.
...
, ,
.
...
.
, , !
,
! ,
,
?
!, . , .
!
, ! !
..., .
?, .
!
, ! !
,

.
?, .

? (
.) -
, !

.
?,
. . .
. .
.
,
, ?, .
?
.
.
.

. .

,
.
,
, , .
, ,
.
?, .
. .
... ,
.
..., , .
, .
,
, .
, , ,
.
. ...
, , , ,
.
,
.
, . .
, ,
, ;
?
?
, .
, . ?
, ?
- .
, - ,
?, , .
?
, .
, .
,
-.
, .
.

.
. ,
.

, .
, .
.
,
.
.
, .
, ... .
, .
.
, . ...
. , . , .
,

. : !
,
.
, , . ,
.
.
.
, .
.
.
, , .
, . .
. ... nikoga{
... .
.
. ,
,
. ... ,
.
,
.
, .
, , .
? ?

.
, .
. .
, . ...?

, . , ,

.
, .
.


.
?, .

, ,
.
, .
. . .
?
.
. . .
.
?, . ?
. ...
... ...
... . ,
. . , ,
, .
.
, ,
.
, .
.
, ?,
.
, ,
. ,

. .
, :
, .
. .
, .
?
.
,
.

?, ,

.
. . .
,
. , ,
,
.
, ?, .
, ,
. ,
.
.
,
?, .
.
? , .
, , ,
, .
.
.
.
, , ,
.
, .
- , ?, .
... ?, ,
, . ?

, .
.
, ! , ...
, !
, . ?
?
, .
.
, , .
. ?

.
... .
. -

, ,
...
,
. -
, , ?
?
.
, , .
,
.
. .
,
, :
, ;
-. , ,
.
, , ,
, .
!, , .
, , ...?
Priori Incantatem, .
, .
,
, ,

.

. , :
...
, .

, .
.
, ?

, , ,
, ...
.
,
, . ,
,

.

... ,
?, .
, , . ,
. ,
, ,
, .

. ,
, ,
.
... ?,
.
, . mora
, . ,
,
. , ,

.
, , -
, ?
,
. .
, ... ...?
, ,
,
,
. -
?
, . ,
, !
. :

!
, , . . ,
, .
?
... ?,
.
.
.
?

. .

, . .
.
.
!, . ... ...
, . . ,
. .
.
, , ,
. ,
,
.
,
.
,
. ,
.
, .
, .
- .
, :
. ,
,
, .
.
, , ,
.
.
,
, ,
.
Dambldor ?, . ...
?
, ,
.
, !, . ,
!
, . ,
, .
. .
!, . ...
? ? ...
...

, . .
. .
.
, !, .
... ...
:
, .
, ,
. .
,
. ,
. , ,
. , ,
...
.
, ,
, ,
...
, .
, .
,
. :
.
.
.
.
. , , ,
.
: .
, ,
.

?
?
,
.
,
.

,
, .
,
,
.

, ,
,
, .

.
.
, ,
.
,
?
?
, , , ,
-?

:

.
:
, .

.
,
, .
, , .
.
,

. .
, ,
, , , .
,
,
.
, ?,
.
;
,
.
, , , , !
, , ,
, . . .
...
! , ?
, , .
, , ?, .
, , .
, !, , .
,
, ?
... ,
?
, !
, .
, .
.
?, ,
, : ?


.
, .
, .

;
.
, ,
, .
,
,
.
, , ,
, ,
.
, ...
!, , . ,
, ...
... , , .
, .
? .
, . .
. .
. .
.
, . .
, , , .
, .
,
, .
. .
, !
!
...
, .
, ...
, ?,
, .
, . , ?
!, ,
. !
, !
, - !

! ;
!
. ,
: , , .
?
, .
, , ,
, .
: .
.
?, .
?
, .

, ,
.
, ,
.

.

, , .
.
, ?, .
. .
,
, ?
,
. .
.
, , . ?

. ,
? .
, !, .
.
, ...
, .
, , .
, ? , ,
?
.

, ! !
, ?
, .
.
,
.
.
,
. , ,
.
.
:
;
,
, .
, , . .
.
?
?, .
; .
.

,
.
. , ,
.
, ...
, ,
.
. .
, !, .
, . ...
.
.
:
. . ?
, .
, .
, , ,
. .
,
,
. ,

: , .
, .
,
?
, .
, , , .
.
. ,
: , !

. , ,
, .
,
, .
.
,
...
.
.
, ,
.
, ,
, .
, ,
.
,
, ,
. ,
,
.
,
.
,

.
,
: .
.
,
, , ,
,
. ,
,

, , , ,
.
: ,

.
, , ,
.
, ,
.
.

, , , .
,
.
, ,
.
, ,
.
, ,
, ,
. .
, ,
, , .
, ,
,
. .
, :
; , .
.
?, ,
.
, !
,
.
, ,
.
... , , ,
, . ,
: ...
, , ,
,
- , .

,
.
... ,
, , ,
,
, .
, , . .
, ...
, , .
. , , .

, .

, .
, , ,
.
, , , .
.
, au revoir, , ,
.
, ?
.
, , ,

.

.
.
,
, . ,
?
, ,
.

. ,
, , .
. , ,
,
. , ,
.
, .
. ,

. .
.
, charmante, , ,
,
.
.
, . , ,
.
.
.
,
.
.
...
. .
, : ,
. , .
.
?, .
, !,
. : ? ,
, ,
,
.
, , .
. ,
, .
, , ,
: ! , !
.
...? ... ?
, , !, .
.
: !, : , !,
.
... ... , ,
. .
.
?, , .
... ?, .
, , ... ,
...
... ... ...

, .
,
.
, , ,
:
. , , .
.
. , ,
!
?, .
, .
. ,
.
.
. . , , ,
, .
, ,
.
, :
.
, ,
.
,
.
... ... , ,
.
. , ...
...
...
,
, , , .
, !, ,
. ! !
,
,
.
, , , .
.
.
, .
, ,
. .

, .
. ,
, ,
.
. , ?
, . , .
.
.
, . .
.
, .
,
, .
,
.
?, .
, .
,
. ,
. ,
, ,

, .
..., , .
, ,
.
, .
, , .
, ...
... . ,

.
. .
, ,

.

.
.
.
, ,
,

. ,
.
, , , . .
.
,
,
.
, .

, .
, ,
, (
).
, ,
,
.
,
.
, ,
. ,
... .
,
,

, . ,
;

, ,
.
, ,
, . !
!, .
?
!
:

, .
, .
.
.
, ,
. ,
, .

. , ,

.
, :

.
.
, ,
: .
, : ,
.
.
,
,
, .
.
, .
, ,
,
.
, , ,

,
.
,
, . ,

. ,
,
.
,
.
,
. ,

.

.
,
: ,
.
.
,
, ,
. , :
.
,
,
, .
,
, , .
,
,
,
. ,
, . ,
,
: .

. .

.
, .
,
.
,

. .

.


. ,
, . ,
,
. , ,
.
, ! , ,
...
, , ...
, , ...
, , ! ,
,
.
,

. ,
.
,
.
, , , ?
,
, , .
, , ,
, , .
, , . , ?
, ,
, ,
, ,

. , .
, ?
,
. ,
,
.
.
, ,
. . .
, ,
,
.
, ,
, , .

, ,
.
. ,
, :

.
, ,
.
, , ,
,
.
,
.
.
, !

.
: ,
,
.
, ,
.

.
,

.
,
1.
.
,
, .
.
, .
,
.
.
!, , . ,
. ? ?
, !
... ..., .
, ,
, ,

, . ,
, ,
,
,
.

.
. ,
, :
, , !
, .
,
, .
, ,
.
, :
?
, .
!, ,
.
, , ,
...
:
.
, , , ,
. ?
,
, .
? , .
, ,
... ... ... .
.
...

, ,
. ,
, .
,
. .
?
, , .
, .
,

, , .
, , , !,
, . ... ,
, , ?
...
, ,
. , , ,
.
, ,
.
? .
, .
. ,
.
.
? , ?
, ?, , .

.
, ... ...
?, .
, .
, , , . , !
, ,
.

.
?, ,
.
,

. ,
.
,
,
,
.
.
,
,
.
, , ,
, !

,
, . , ,
.
, ,
, : Confundo.
, , ,
, .

.
, , ,
.
, !, , ,
. , .
. , ,
, : ,
, .
, ,
.
: .
, ,

.
: ,
,
: ,
. ,

,
... ,
.
,
, . ,

. ,
.

: , ,
, .
.
!, , .
! ... ?
, .

. .
,
.
... ?, .
? ...
!, .
!, .
!
, , .
, ,

.
, ,
, !
,
, : Imperio!
,

,
. ,
, : , , !
?, . , , ...
?, , .
. , ,
?
: ,
: Imperio!
, , , ,
, , . ?
, ?
,

.
,
.
, ,
,
, . ,
! , , ,
, ,
.
, ,
.

, . , ,
.
... !
.
, , , ,
,
.
,
.
.
... ... ... ,
...
,
. ,
, , :


.
, , ,
.
. ,
.
, ,
,
. , ...
,
,
: ,
!
?, . ,
?
, ,
, .
, , .
!, . ,
, . ,
.
.
Imperio!
.
?
, ,

. , , ,
,
.
, :
, ,
,
.
:
, ,
. :
,
,
...

. , ,
, .
: !, :
. .
. , ,
.
,
,
, ,
.
... ,
: , , ;
, , ,
. .
, .
!, ,
, ,
, .
, !
, !


.
:
.
, ,
. !
Imperio!, . ,

.
,
,
.
, !, ,
: Protego!

.
, . , !
?, ,
,
.
, .
:
. , ?
, , ...

, .

.

. ,

. ,
, , ,
,
,
.
, , , .
, .
. .
,
, ,
, .
: .
, ,
. ,
: ,
.
, ,
,
.
, . ,


,
.
!,
, .
, ,
,
, ,
, ,
,
.
, !, .
,
, ,
. , ,
. ,
.
, !,
, .
! , !
Lumos!
:

, .

.
, ...? !
,
.
, , ,
,
.
.
!, ,
.
!, .
,
,
!
, !, ,

, ,

,
.
, !, ,
.
, . ,
, , ... ,
, ...
,
. :
,
, ,
,
.

. ,
,
.
, !
,
:
,
, .
, , , ?,
.
Accio !, , , ,

.
, !, .
, ?, , .
, , ...
! ? ,
!
,
, ,
.
,
.
...
, ?
,
.
,
.

,
.
: , ,
.
, .
, ,
, ...
, :
Levicorpus.
,
,
, .
, ,
, .
,

, .
Impervius!, ,
.
:
,
,
, .
.
, , .
Liberacorpus!, ,
,
.
!, ,
, ,
- .
? !
...
...
!
, , ,
,
.

,
.
, ,
. ,

, , ,
,
, ,


, .

,
, .
,
, : !
! ! !
, ,
.
,
.
!, , :
,

.
:
, , ,
, , .

, : Relashio!
.
!, ,
, .
... ... ?, .
, , ...
:
, .
: .
: ,
.
: ,

, . , ,
,
,
.
, !, ,

, .

.
: ,
,
. : Defodio!
,
, ,
: ,
.

,
, ,
, ,
...
,
, .
,
:
,
, ,
, ,
,
.

: ,
, ,
. ,
,
,
.
,
,
,
. , ,
, , , .

,
, ,
:
? ,
, , ,
. ,
...


?
? ?
, ?
...
:
,
,
.
, ,

.
, ?,
.
, . ,
.
,
? ,
. ?
?
?

, ,
,
, . ,
.
, , ,
?
,
. ,
, ,
,
.
, ,
, , .
!,
. , !
, ,
,
.
!
, ,
.

,
.
, ,
.
: ,

.
, , ,
.
, .
:
, , ,
, .
.
, ,
.
, .
.
,
.
.
,
, . ,
.
, , ,
, .
...
... , ,
.
, . ...

, . ,
.
,
, ,
.
,
.
, ?, .
?
, . , ,
. .
?

, , , ,
.
, ,
. , ,
.
, , ?, ,
. , ? -
?
?,
. ...
,
: ,
. ,
,
.
? ,
. ... ,
, ...
,
.
!, . !
-, , .
- ... - - - -... ,
... - -... - - ...
? ?
? ?
... ... - -...
?, ,
. ! ?
- -, -...
, , ,
, , , ,
, :
?

, , ,
, :
, ,
, , ,
, ...
-, ,
: , ,
... , ;

, ? ,
, ?
? , ,
, ,
, ,
, ...
, , ,
, , ? ,
, , ,
, :
,
, , ?
, ,

, ... , ...
...
, , ...
, ,
:
, ...
, :

? ,
, :
, , .
, ,
?
...
:
,
...
, ,
,
...
, , ,
, ...
, ,
...
, ?
.
...
... , ,
, ...

, ...
,
.
... , ,
, ,
. ,
...
, , .
.
?
, ,
: ...

. ,
...
, :
, .

,
. , ,
,
, , ,
.
. ,
.
, , ,
. . .
?
.
.
, ? ?
, ... ,
..., , , ,
,
; . ,
, , .
,
...
?, , .
, ,
...

, !,
, .
, , ...
, . ,
, .

?
, ?
, ?
, , ,
.
, , ...
, ...
, .
:
.
,
, .
.

.

.

,
,
, ,
, , ,
.
,
, .

:
,
. ,

, .

. :

.
.
Accio !, .
,
. .
, , ?,
,
: . .
: ,
,
. ,
-
.
!, . !
, , ,
: , ,
! !
, .
.

...
?, .

!

...
... !
, .
!
. :
,
.
, !,
.

.
, .
,
.
:
. .
. ,
, ,
. , , ,
, ,

, -
, .
? :
, ,
, ...
: ,
.
: Expecto Patronum!
.
,
.
, , , !
,
, ,
, , ,
, ,
: , , !
: .
, !,
,
.
, ,
, ,
. ,
, .


.
.
,
. ,
, .
?, . ?
, !
, , !
!, . ,
!
!, . !
... Expecto Patronum!
:
.
..., ,
.

, ,
.
...
, ,
!
?
? ?
!
! , , ,
.

, ?
, . ,
!
, ,
?
?
...?
, , ?
!,
.
?, . , !
, , . ,
, !
.
,
. ,
.
, .
: ,
,
.
.
, , .
?
, , .
.
. ,
, ,
. . ,
.
.
. .

.
.
. ?
, . .
. :
. .
,
.
, .
, ,
.
?, ,
,
.
, .
. .
.
!, . ?
?, .
!
, .
?
, . ... , !, ,
.
, ,
,
, .
,
, .
, ,
.
.
,
: ,
, .
.
, ,
. ,
.
.
.
, . .
, , .

, .
, , ,
.
. .
. ... , ... ...
,
, ,
.
, ,
, , ,
. , , ,
. .
.
, .
, , ?, .
?
?
, ,
. ...
.
, !, . , ?
? ?
, ,
?
. .
... , , . , ...
? ? , ?,
. , , !
!
.
?
..., .
, . , ,
...
, . . -
, , , .
, ,
. , , .
. .
,
.
, . ...
!

. .
...
, ? , ?
,
.
.
, .
. , , ...
.
.
, ,
. , ...
, ,
?
, . , ,
?

.
, ,
.
, ,
. ,
. , , ,
, .
.
.
.
,
,
. ,
.
, :

,
.
,
.
, ?, .

.
?, , .
, .

, !,
. ... ?
.
. .

. ,
. , ,
.
. ,
,
.
.
. ,
,
.
, ;
. ,
: .
,
. , , .
,
. . .
,
, .
,
,
.
.
, , ,
.
, ,
.
: ,
,
, .
. .
, ,
,
.
, ... , ,
. , .
, ...
. . .

.
,
,
.

. ,
, .
!
.
, , ,
.
.
,
,
. , ...
.
.
.
,
.
, ,
.
,
, ?
, , .
, , ,
, ,
, ,
. ,
. -,
, ,
, .
, ,
:
. .
. ,
... ,
, ,
,
.
...
,

... ,
, ...
, .
... ,

.

. ,
. :
,
.
... , .
, . .
.
, .
.
, ?
, ...
, .
?, .
, . ,
. ,
: , , ...
.
.
:

.
,
, , .
...
, ,
.

. ,
: , ,
?
, ?
.
. , .
, .
: , ?

, ,

! !
!
, !
,
!
!
, , - ,
, .
, !
, , .
-, .
, .
.
.
,
. .
, .
, ,
.
... .
,
.
, ,
.
, .
, ,
, ,
.

.
... ?, .
, .
, ,
,
, .
.
, ,
... , , ?
?
, ...?, ,
.


,
. , ,
, .
: ,
.
,
. , ,
. ,
, ,
, , :
! , !

... ... ?
, ,
.
, : , , ,
. ,
:
! !
, ?
? ?, ,
. . .
. , ? , : ,
.
?, . ,
, ? ,
!
, ,
. , ?
.


, . , .
.
. ,
.
, .
.

. :
.
, . ,
.
?, .
, , ?
?
,
. ,
,
. , ,
. , ... ?
? ? ,
;
!
, , .
.
?
, .
...
, ...
, ?
, , . .
, , , ,
, .
... , ,
,
. ?
?
, .
. , .
?
, .
.

, , .
.
, ,
, .

...
?
, .
, . ,
. . , ,
. .
.
, , ,
.
, ,

,
. , ,

.
, , , .
, . .
,
. , .
, , ,

.
.
. ,
, .
: ,
.

. .
,
.
, , ...
, , .


.
, , .
, .

:
, .
.
?, ,
.
, ,
. ,
, .
,
,
.
.
,
.
, ,
, .
,
. , ,
, .
?, , .
, ,
. , .
,
,
. , ,
,
.
, ,
. , ,
, . ,
,
,
.
, .
, , . ,
,
. ,
, , .
, , , ...
?
, . . .
, .
,

. . ,
: !
?
,
...
!
, !
!
!
,
. , ,
, ,
, :
.
, , !, ,
.
. ,

, .

, ,
:
,
, . -
. ,
, .
?
, !, .
, ? ,
. , !
, , .
. ,
, .
?, ,
.
, ,
: .
, ,
, . .
.
... :
, !
! !

, .
, ; ,
.
. , ,
.
, ,
, , .
, , ,
, ,
...
... , ,
, .
, .
, , ,
.
, , .
,
. . ?
!, . !
. .
?, .

,
.
,
,
, ,
.

, ,
, ,
.
, ?, . ?
, ?
, . ,

. :
, .
, ,
.
, , ?, .
?

?, .
:
. , ,
, .
.
.
?
, ,
. ...
?
- .
: .
?
-, ?
, ...
.
,
, .
.
.
. ...
. ... .
?, .
...
,
,
. .
, , ,
... , ,
.
, . .
,
...
, , .
,
. ,
.
.
, ,
: .
, ! , ,
!

.
.
!, . ,
!
, , ? ...?
, , .
.
, , .
.
, . , ?
?
, , . ,
. , ...
?, .
!, .
, ...
!, .
!
.
. ,
, .
: , ,
.
, ,
. ,
.
.
, . .
, ,
.
, ?, .
,
,
.
, , ?
, .
!, .
? ...
, ?, , .
!
...
...?, .

.
?
?
. ,
.
. .
.
, :
. , .
, : , .
,
, .

. , , ...
... ,
, ? ,
, ?
...
, . ,
, : ,
, ,
, .
, . ...
-. , .
. ?
, ?
, , ,
, ,
.
, . ,
, ? .
.
, , , , ,
. .
?, .
, , , .

. , ,
, , ,
?
.
, ?, .

, .
,
.
, ...
, .
?
.
, ,
. ,
, ...
, ,
.
, ,
.
.
:
,

. ,
, , , : ,
.
, .
, . ,
, ,
. , ... ...
.
, . , ,
, , ?
, , , , ,
.
?, .
.
,
.
,
, .
. ,
, .
, . .
, ,
, ,
.

, ,
. .
:
.
: ,
, .
,
.
, ,
. , .
.
,
,
.
,
,
,
, ,
.
:

.
, , ,
.
, .
. . ,
:
.
,
. ,
.
, , , :
, ?
... , ?, , .
? ?
, , , .
?
,
. , ?
...
, .
, , . , ,
.

, .
,
, .
,
.
.
, .
, ,
.
,
.
, , .
,
, , ,
.
.
. .

.
, .
, , .
, .
,
,
.

,
,
,
, : .
: ,
,
.
.
, ,
, .
.
, . ,

:
.
, ? !
. ,

, , .
,
. ,
.
.
!, .
, !,
. !
... ...

...
... , ,
... , ...
,
. ,
:
?
, ? !,
, . ? ?
? ? !
! , ...
? !, ,
, .
, .
,

, , .
, ?
... ... ... !,
. ! !
, ?,
. ,
, ? ?
.
, ! ! ! , !
, ,
.
: ?
, , ,
.
, .
,
.

, , ,
.
.
, ?, .
...
?, ,
. , !
,
. .
, !, .
! ,
, !
?, .
?

!
?
!
,
,
.
!, .
, ?

.
.
, ,
. ,
. ,
,
,
... . , -,
!
,
, , , ,
, .
, :
. .
?

, . ,
,
.

,
. . ,
.
.
, :
.
, : Crucio!
.
, , ,

.
,
. .
!, ,
. ... ! ... ...?,
. , !
, .
... ... ... ,
...?
, , . ,
. ,
.
, ?,
, .
,
,
.
,
. .
, ,
,
...
...
, . ,
, !
, . .
, ?
- ? ...
? . , ,
, ...
, . ,
, ...
...

.
. ,
,
Imperio!
, , ,
,
. .

,
.
, ,
, , ----- ...

, ,

...
, ?, :
.
, . ,
,
! ,
, ...
,
, ... ,
.
?, , .
.
----- ... .
?
, . ,
.
. ,
,
...
...
... ,
,
. , - ,
...
,
.

, ...
, ,

.
, .
,
, - ,
, . .
.
.

.
. ,
, ,
.
, ;

.

.
:
, ,
. ,
, : ?
, .
.
:
,
, ,
.
, ,
.
?, .
, ,
.

, .
, .
, , .
?, .
?

.

, , , . ,
, .
.
,
.
,
.
?

?
,
.
? , .
.
, ? ,
...

. ,
, ,

.
: , ,

,
...
, ,
,
:
,
, ...
, ,
,

.
!, , .
!
,
.

:
. ,
, ,

;
: ! !
, ?, .
,
,
, .
,
.
? ,

.
, , .
, ...
.
, ,

.
:
.
!, ,
- . ...
... , , ... ... ...?
,
, .
!, , .

,
...
, ,
!
. ------ ,
. .
.
. ,
.
, ,
-?, .
, , .
, , ,
.
,
.

, ,
, .
, .
,
.
, :
. . ... ,
.
, ,
,
. ,
.
...,
, , , .
?
...Protego Horribilis... ?, .
, ,
!
... ?
?
? ! ,
!
.
?
,
!, ,
.
.
, ,
. !
, . ,
...

, .
, . ,
, ,
, , .
!, .
,
. ,
.

:
,
.
Piertotum... , , , ...
,
: ! !
, !, .
! !
-?,
.
, , , ! ,
? !

, , ,
.
... Piertotum Locomotor!, .

,
,
.
!, .
, ,
!
,
: ,
. ,
.
, , ,

... .
, :
.
,
, .
!
!
, , !
,
. ,
, .
...?
,
. , ,

. ,
, , , ,
.
, ?, ,
.
, ...
... ? ?
,
. , ,
, .
, ?, . ?

, . .
,
:
, ,
, .
, , ,
. .
,
.
. , , , .
!,
. ! , ,
!
!

.
...
!
,
!, .
!, .
! ...
.
, , . .
, .
!, ,
. ,
, ...
.
,
.

, ,
. ...
: ,
. ,
: ?
? , ... ...
.
.
, , ,
: ...
?
, .
.
... , ... !, . , ...
.
,
.
, !, ,
,
, .
!,
. , , ...
, , ,
.
.
, !
, , ,
.
. ,
, ,
.
, , .
,
.
, ?, .
, ,
. ,
,
; .
,
.
,
, , .

,
.
, ?, ,
, .
!, .
,
.
, , .
, ,
?
...
, . ,
, ?
,
.
.
?, . ?
,
.
, .
, ,
.

, . .
...
,
: ,
,
. .
,
.


,
, ,
.
. , ,
,
. ,
,
.
... .
, ,
, , .
. ,

,
: ?
.
, ,
.

?,
. , ?
,
. .
?,
.
, , ,
,
.
, ,
. ,
.
,
, .
, , ,
...
,
. , :
. .
, .
.
, ,
. .
. .
. .
,
, .
, ,
. ,
. , .
.
. ,

.
,
: , ! !
!
, .
, ,
. ,
, ,
, , ,

,
.
, ,
. .
.
,
.
, !, .
.
,
. ,
,

.
, , ! , !
,
.
?
...?, .
,
.
,
!
. ,
,

. , ,
, , ,
,
.
...
... , ,
, .
, , !
, , ,
,
, :
?
? , , , !
,
:
.
, , , !

... ...

,
. ,
.
. ,
,
.
, . ,
,

.
, ,
, , .
, ,
...
.
: , .
,
:
.
,
... ?
, ,
?
,
?
...
.
,
.

. ,
.

, ,
...

, :
! ! !

,
, .

! !
:
.
, . ?
.
, , ...
... ?
...
, .
, , .

, ,
.
.
,
, .
... ... !
, .
, ,
. ,
,
.
?
, .
?
.
.
, .
.
.
, , ,
.
!
,
. , :
.
, . ,
, .
,
. ...

!,
. ... ...
?
,
, : ...
...
, !
.
... ..., . ...
?
.
, , .
? ,
?
, ,
,
...
, !,
. ... , ,
,
!
, ,
, . , ,
,
. ,
.
.
... ?
, .
, .
.
,
; , , . , ,
,
.
.
... . ,
.
, ,
. .
, , .
? ...

, ,
.
, .
.
... , .
... ?

. .
?, . ? ?
.
.
?, .
,
.
, ? ?
.
... ... . ...
... ...
, ,
.
, ,
, .
...
, ,
. ,
,
, .
, ,
, ,
, , ...
, ,
... ,
, ...
... !,
.
?

!, .
.
,
!

, !

, .
,
.
, ...
.
. ,
, ?
, ?
,

.
.
,
.
!, , ,
.
...?
, ! !
, ,
, .
, !,
. , !
,
, . :
. .
, , , , ?
?
, ?
- ,
. , ?
. , . ,
! , .
, , .
, , !
, ... ?
, , . .
.
: , ,
.
?, , ,
.
, , , ,
...


: ,
,
. ,
, :
, ...
...

,
...
, ...
,
:
.
.
, , , ...
, ,
, ,
.
, , ,
, , ,
, ,
, ...
, ,
,

.
!, .
!
: ,
. ,
,
, ,
,
. ,
, ,
,
.
, , !, ,

,
.

,
, ,
, , ,
,
.
, , , ,
!
,
,
, .
.
!, ,
, ,
. ,
,
, ...
!
,
.
, !
, , . ...
... , , .
, .
?
?
?
, ,
.
.
... , ,
, : ,
, ...
,
, : ,
, ,
.
, ?, .
, .
... ?, , .
, !,
. ! ,
,

? .
! !
...?
,
.

: , , ,
.
, ?, ,
. !
!, . , !
, .
,
. , ,
, .
!, . !
..., . ...
, ,
.
! .
.
!, .
, ,
. , ?
:

.
, ,
. ,
.
. .
,
, .
, : ,
, .
, , , ,
.
?, .
, , .
?

.

, .
,
. ?
, .
, . ,
.
, .
.
?
...,
. ... ?
...
.
, , , .
. .

.
!, ,
. !
, . !
?!, .
, , ?
?, .
, .
. , ?
...

. ,
.
.
?, ,
,
, : ! !
, .
, , ,
. : , ?
, ?, .
... ?
... ... ..., ,
, .
, ,
,
:

, ,

.
, ,
,
.
, ,
.
, .
, ,
. ,
.
, !,
, ,
.
, !
?, .
, ,
.
, , , ...
, .
, .
, , .
, , , ... !,
,

.
,

, .

, : .

.
?,
, .
, .
... , ,
...
,
,
,
: ...

Accio , ,
. , ,
.
, .
!
...
.

, , , , , , , ,
...
, . ...
...
,
.
,
: , ,
,
,
, .
, - ,
: , .
. ,
, .
.
, , , ,
.
, ,
. , , .
?
, .
, .
, .
.
, ?, .
, :
.
.
. , . .
.
, .
, .

.
...
, ?, , .

, . .
, .
- ! ,
,
-! -?
?,
. ?

, ,
: Descendo!
,
.
!,

.
, : Finite! .
!, ,
. ,
!
?, , .
, ?
, ,
,
...
?,
. ?
, . .
?, .
?
?, . ... , ! Crucio!
. ,
. ,

.
!, ,
. ...

? , ?, ,
. , , .
, ...?
:

.
.
! Avada Kedavra!

.
, ,
.
.
! !,
, .
, .
Expelliarmus!

, , .
,
, ,
.
: Avada Kedavra!
.

, .
!, ,
. ...
!, .
,
.
.
, ?, .
, .
,
,
.
Aguamenti!, ,
.
!
;
, ; , ,
. :

. ,
, ,
. ,
: , ,
, ,
,
.
, : ,
. ,
, ,
, .
?,
. ?
!

, .
,
,
.
: ,

, ,
.
, :
,
: ...
...
, , !, ,
.
,
, .
... ... !, ,
.
, ,
, ...
: ,
,
. ,
: ,
, , ...
, , !,
, ,


, .
, , !,
, ,
, :


: , ,
...
, ? !, ,
.
,
, , ...
, ,
, , ,
: , ,
.
, ,

.
, ,
. :
, ,
.
-, , . ...
, .
.
,
,
.

: .
,
. .
?, . .
.
,
?, , ,
. ...?
, .
;

. . ...
, ?
? , ...
.
, ,
:
, .

, .
, ,
,

.
!, ,
.
?
: .
, , ,
. ...?
, .
, , ,
, , , .
, .
, ?, .
...
,
, .
: .
,
.
, :
,
:
...
, !, ,
,
, .
?
, !, ,
.
, :
. .

, ...
...
. , ,
, , ,
, ,
,
.

, :
...
, :

:
,
. ,

, ,
, ...
,
.

.
... ... !, . ! ! !
,
,
.

, ,
, ?
, ,
,
,
...

, ,
.
!, :
,
, : ,
, !, .
!,

, . ,
! ...

, , ,
.
:
.
,
,
, .
!, ,
:
,
.
,
, .
,
.
, !
,
. ,
, .
,
.
, ,
.
,
, . ,
, ,
,
-,
. ,
: !,
.
, !, .
. ,
,
,
.
... , !
... ...
, ,
.
, ! ...
... , !, .

, :
.
, ,
, ,
, ... ,
...
]e se borime, . ,
! , -!
!
,
, ,
, , , .

, ? , !
?
, ?
,
,
, ...
, ,
, .
.

, ,
, .
,
, ,
, , ,
...
...
... ...
, , . :
, ,
.
. ... ...
...
, , .
.
?
... , .
.
... , ,
?,

. ... ...
, - ?
, .
. .
, .

. ...
...
.
, -?
. . . ...
. .
, ,
. ,
, .
, , ,
, ,
, : ,
, .
, .
, .
. ,
.
.
?, .
... ?
, .
.
, ?
, ,
...
, , .
, .
, ...
.
,
...
, ,
...
, .
, : ,
...,
.

!
,
, : Glisseo!
,
, ,

.
, .
Duro!, ,
,
,
.
!, , ,
,
.
: ,
. , :
!
, , .
...
, . ,

, ,
.

.

, , , ,
.
, . ,
, ,

. , ,
, : Jupiiiii!, ,
, ,
, ,
.
!
. ,

.
!, ,
.

,
. ,
.
!, , ,
,
, ,
.
, , !

. :
, , ,
. , ,
.
,
!, .
,
: ,
, , ,
. ,
.
, ,
,

.
, :

,
. ,
,
,
.
!,
, .
.
, , ,
, .
!,
. , ! ...
,
,
.
,
.

: ,
,
,
.
?, ,
,
: .
, !, .
, !
: ,
.
, !
, :
, , ,
, .
!
,
, :
, ,
.
!

, ,
,
. : ,
, ,

. ,
,

.
...!, ,

.
!, ,
. ...
?
.
.
.

,


.
!, . ,
,
.
.
.
:
. , ,
,
...
,
, ,
...
, !, .
, , !
, :
, , .
...
...
, !, .
, ,
,
...
,
.
,
,
, ...
, ,
:
. ,
, : ,
.
, ,
. ... ,
...
?, , .
, , . ,
...
, ,
, ,
.

, ,
.
,
, , ,
...
,
,
.
!, ,
: ,

. : ,
.
, . !
,
: ,
,
, ,
, , , ,
...
, ,

, ,
.
,
,
.
, ,
, ,

. ,
.
... ?, . ...
... ... ...
?, , ,
. Dali si vol{ebnik ili ne?
... ... ...
,
: Wingardium Leviosa!
, ,

.
.

!, .
.
,
, .
, ...
?
, :
, ,
...
, , !, , .

.
. :
,
. , ,
, . ,
,
.
, ,
. .
!, . !

.
: Nox!
, ,
, ,
, .
,
,
, . ,

.
,
,
, .
.
, :
.
..., ...
... ,
, . , ,
.
... .

.
. , . .
, ,
,
,
. ...
. ,
, , ,
.
, , .
?, .
,
, .
, ?
,
,
?
-?, . . ...
.
, . .
, ... . .

.
, ,
:
.
, .
. :
,
?
:
, ,
.
, ...
?
:
.
, , .
.
.
. . . ,
, .
,

. .
.
, , , ...
.
. ,
, .
, , , .
. .
. ...
, .
. ...
!, ,
,
,
.
, ,
!
, , ...
..., e , . .

, .

?
... , .
?
:
.
,
.
,
, . .
, .
, .
... , .
.

.
, . ,
, . .
.
,
. , ,
.

... ...
, , ,
, ,
,

... .
.
? , , , .
, .
...
, ,
.
.
. , ,
.
!, , .
, .
, . ,
.
.
,
: .
,
, ,
.
Ubij.
.
,
,
.
.
, .
. .
,
.
, , ,
, .
,
.
,
:
.

,
.
, ,
.
. ,
.
,
:
.

, ,
. ,
.
.
... ... ... ...
. ,
, , , ,
, ...
.

. ,
,
.
... ..., .
,
, ,
.
.

, ,
, ,
, ,
.
,
,

, ,
.
, , , .
.
, .
, , . .
.
.
.
. .
.

, .
, .
.
, , .
, , ,
, .
.
,
.
, .
, . ...
, ,
...
,
. . ,
. ,

...
, ,

, .
Dozvoli tvoite prijateli da umrat mesto tebe, namesto da
se soo~i{ so mene. ]e te ~ekam eden ~as vo Zabranetata {uma... eden
~as...
.
, .
. ,
, .
.
. ,
, .
.
.
.
?, .
. .
,
. , .
.
.
, .
.

. ,
, ,
.
, .
,
, . , ,
.
,
: , ,
, , .
, ,
, . .
,
.
, ,
, ...
. , ...
...
, , ...
;
.
,
,
.
?
, ,
, , ,
.
, , .
.
.
, ,
.
,
, .
:

.
...
. , ,
, ,
, .

,
. ,
. .
-,
. ,
:
, , ,
, .
.
- , , , .

.
, !, .
,
, , ,
, ,
, , ,
.
!

, , , ,
.
, !
, , , . ,
. .
. ,
, .
. ,
.
,
. ,
, , .
!, .
, ,
.
, ,
. ?,
, .
, ?,
, .
, , ,
. . ,
.

?, .
.
, , :
.
?
... , .
.
Toa !
, , .
!, .
,
.
, , .
, ,
,
.
si, . si .
. . ,
.
.
!, ,
. Znam
ti. ! ,
,
. ?
, ,
, .
tebe, , ti .
,
.
, !, .
, .
, ,
, ,
,
...
, ,
. .
.
, .
.
.
.

...
, .
, pravev !
.
. ,
. , ,
, , .
.
, .
, :
vistinsko, ? ? .
. Vistinsko e, ?
, . . ,
, .
?, .
, , ,
,
, .
?, .
, . , ,
.
, ?
. ,
, .
, . .
, , :
.
, . .
...
: ,
.
.
?, .
.
, .
?
, , . ,
. ,
.
?
, .
?


.
?
.
?
...
!
. ,
. , ...
.
: ,
, .
!, ,
.
?, . ?
, .
.
?, , .
?
krc: .
: ,
.
!
, . .
?
, .
!, . Go stori! !
... !
, :
, ,
...
. :
, ,
, ,
.
. .
. .
... , , ! ...,
, .
... , , ! ,

!

!,
.
...

,
, ,


.
... ... ?
,
.
, . .
, .
. ... , .
.
.
,
, .
.

.
.
? !
. .
..., .
... ?

. .
!
!
... ..., .

, !
, ...
!,
, .
Nakazo!,
...
.
Hogvorts Ekspres .
,
.

.
,
.
.
, . .
, .
?
-.
.
?
.
!
... . ,
, .
!, ,
. ! !
, ,
.
, ,
.
?
,
,
,
, : ,
,
, , .
?
, ?,
, ,
. .
, .
, , !
.
. ,
?
.
Grifindor, kade hrabrite po srceto se dvojat!
.
. .
?
, ,
. ...

,
?, .
. ,
.
, , .
...
.
.
, !,
...
...

, . ,
: , !

.
,
, : Grifindor!
.
, ,
,
, .
. ,
, .
. ,
.
,
, .
,
: Sliterin!, .
,
, ,
, ,
...
...
,
. , . ,
:
.
... ?, .
?
Sme, , !
, ! Malsiber! ,

? !
?
,
, .
, . ,
...
, ...

?, . , , ,
.
?, .
. .
?
, . ...
, ?, .
, .
?
?

.
.
, . .
. .
,
, ...
: ? ?
?
! ... ...
Dozvoli{? dozvoli{?
. .
... ...
, !,
. ... ...
... ,
.
, ,
. . ,
. Zlo, .
.

.
, ,
...

...
,
...- ,

, , . ,

. ,
.

. , ,
: Blatokrvna!
.
.
.
!
.
. , ,
.

.
. . ,
...
?, . .
.
.
, !
! -,
?
, .
. ,
.
... , ...
... ? ,
, . ?
,
...
,
:
, ,
,
.
, , ,
... ,

, ,
...
,
: ,
, .
!
.

.
,
.
, ? ?
... ... !
: ,
.
... ... , ... ...
.
,
.
?
-... ... ...
, , .
?
... !, . ... ...
!
, .
...
!
, ... ...
, ,
?
?
... ...
, ,
.
. ?
, ?
, , . .
.
, ?
- ? ,
, :
.

,
, .
, .
,
.
... ... ... ...
, .
, .
?
.
, .

.
. , .
,
?
!, . ... ...
, ?
... jas ...
?, .
, ,
.
,
.
... ?
. .
.
. ...
... ,
.

, . : . .
... , !
! ! ...
... !

?, ,
, . ...
, .
- .
..., , ,
, , ...

, ,
, Transfiguracijata
Deneska. ,
. .
, :
, ?
, ,


.
?, .
. ,
.
.
.
.
?, ,
.
?
, ,
. .
, .
. , ...
.
, ,
. ,
. ,
,
. ,
.
, , , zo{to
? , .
?
.
. .
.
... . .
?
.
!,
. ,
.
...

,

.
, . ,
?
,
. , :
. .
. , -,
.
.
, .
, , , .
, ,
!, .
.
?
... , ...,
. . , ,
.
. .
.
.
,
.
,
. , :
.
.
.
, ,
. , ,
, ?
.
.

?
, .
, , ,
,
?
.

. :
.
. , ,
...
... .
,
.
, .

. , ,
.
:
?
. Ti .
, ,
. .
?, .
?
, , , .
.
, ,
.
, ,
?
, .
.
, ? ?

,
. , ,
^adlej
Kanons .
,
, ,
? ,
.
,
,
. .
.
, .
,
.

, ?,
.
.
? u{te
, ?
.
...
, , ,
.
,
.
, . ... .
. ,
, .
.
?
,

.
!
.
, .
,

.

,
!
, .

. .
, .
.
.
, ,
.
, ...
? !

.
.
, .
, ...

,
!, , .
, !
!
, .
,
?
, . .
, , ,
...
, ,
,
, .
, ,
,
?
, ?
. , , .
, !

.
?, .
.
, ,
, .
?
.
,
,


.
,
. ,
, ,
.
,
, .
... ?, ,
.
, .
.

. : ...
... . .
,
, , ,
. ,
, :
. ,
, ,
.
. .

?
, .
?
,
. . .
?
, ,
.
.
...
, , , .
, ?
nego?, . Expecto Patronum!
:
, .
,
, , .
?
, .
.
.

,
. , ,
. ,
... , ,
. . , ,
,
...
,
...


, ,
.
, ,
. . .
. . ?
, , ...
:
,
... ,
...
Sectumsempra!, .
, , ,
...
, .
.
:

bilo koga mo`el da bide prijatel so Galert Grindelvald.


Mene li~no mi se ~ini deka razumot ja napu[ta.
So qubov,

Lili

, .
,
, ,
...

.
! ! ...
!
... ,
, .
. !,
. , , !

!
...
, .
. ,
, .


?, ,
.
, , .
. , , ,
...
.
, , . ...
.

: .

, .

,
.
.
,
, ,

: , .
. ,
, , .
, , . .

, ?
,
. ?
, ,
:
. , ,

,
. , ,
: .
Privat
Drajv , !
,
!
... .
.
,
:
.
, ,
.
, ,
? ... , ,
. ,
, .
.
, ,
.
.

.
,
.
, ,
,
, .
,
, negoviot ,
, ? , ,

. ,
,
: ...
, . : .

, . ,
. ...
, ...
... ,

,
...
, ,
. Jas
moram da umram. .
,
. .
, , .
,
.
.
.
. .
,
.
.
.
, .
. ,
,
.

,
.
, , , , ,
, ,
.
.
.
: ,
, , ,
. .
? , ,
,
.

. .
, , .
.
, , ,
,
, , , ,
.

,
? .
.
, , ,
,
.
, .
.
, , !
: ,
.
?, .
, . .
... ...
!, . ,
?
, . ...
. , .
, ? ... ...
, ... ?
. ,
...
,
. , :
, , ,
.
.
:
.
... ... ...
?
, .
, . ?
. , .
, ,
.
, . ?
, ...
,
. .
, .

. ,

.
.
.
.
, . . .
, doma, .
!
, , . .
.
, , .
, , ...
, be{e . .
, , ,
...
, .
.

, , .
. ,
,
. ,
, ,
, , ,
...
, , .
.

. .
. , , .
,
:
, , ,
.
, . ,
, ...
.
, .
Se otvaram na krajot.
, .
,

. . .

:
.
. ,
: Lumos.

.
.
.
, :
, .
: .
.

,
. .
, , .
, ,
. ,
, ,
.
.
, ,
, .
,
. ,
.
,
.
, .
.
, ,
, ,
.
.
.
,
.
, . . ...
.
?

.

? , .
.
, . ,
.
, .
. . ...
,
.
... ... , ...
, .
... , .
.
, ,
.
, .
?
, .
?, .
, .
.
.
, .
, :
, ,
, ,
.
, ,
, .
, , , , ,

.
,
,
, , .

: , ,

, ...
: .
, , ,
, .
, .
. ...?

:
,
, , .
.
, .
?
, ,
.
.
. .
.
! .
, .
.
.
, .
,
.
,

.
,
, .
,
, .
,
. , , ,
, .
, .
. ,
, ,
.
,
, .
, ,
,
. ,
,
, .
,
.
, , .

.
.
.
...
: , ,
, .

, .
, ,
, . .
. ,

.
,
. .
... , .
.
,
: .

,
.
. .
.
, ,
, . ,

, .
:
! !
: .
.
! ! , ...?
!,
.
, , ,
, .
,
.
,
.
, , ,
. ,

, ,

.
, , .
. .
. : .
, ,
,
...
.
,
.
, , , ,
...
, ,
.

, .
. . .
.
, ( ),

,
. ,
.
, .
, ,
.
, .
.

. , ,
; ,
.
, , , ,


.
. . .
.

: , , ,
. , .

.
.
,
. : , .
, ...
, .
? ,
.
. ?
,
...
,
, , ,
, ,
. ,
...
.
. , , .
, . ,
, , .
. ,
, . , ,
.
, .
. , .
.
. ,

.
. . ,
. . .
.
,
,
,

, . ,
, .
,
, :
. , ...
, , .
, , .
... ?
, .
, ? , ,
.
, .
?, .
, .
...,
. . ,
! !
, , , .
, , :
, .
, .
, , . .
, . ?
, , . !
...
,
, ,
.
... ?
, , . , .
, .
, ...
, ,
.
, ?
,
.
, ,
, ...
?
, . .
, , .

. .
,
,
, ,
.
, .
, .
!, .
! , ,
! ,
!
... ? , ...
! ? ?

, .
?
.
... , ,
.
, ,
.
,
, , . ,
.
.
, .
, , !
, .
, ,
, . Ni{to.
, :
.
.
.
,
, ,
.
, .
? ... ?
. , , , ,
, ,
,
.

, . .
?
, .
, , .
,
. ,
,

.
, , ,
.
, ,
.
,
... , ,
.
,

,
. , ,
. ,
, .
, . ,
,
. ,
. ,
,
.

.
,
,
,
.

: ?
, ,
?, .
,
,
.
. ... , ,
, .

,
.
.
.
Ne uspea , .
... ,
, , ,
, .
, , ,
, . , ?
, , ,
. ?
, . , , ,
.
, , .
, , .
!, . ,
?
?, , .
, . , , tvoja .
. .
,
.
,
.
, , . .
?
,
, . , ,
.
?, .
? ? ,
, .
. , . , ,
.
?, ,
.
, , .
!
, !
, , .
. , , ?
. .

?
,
.
, , ! , ,
?
, . ...
? ,
!
, , ,
. , , , .
, .
, ,
, . ,
.
, , . .
. ,
.
?, .
, .
, , ,
. , .
,
, .
.
, ?, . ? ...
... , ,
. , , . ...


.
.
, , ,
, , , , ,
.
.
?
. , ,
.
.
! .
, .
, ,
... ,

, ... ,
!
.
, ,
. .
.
, . .
, , .

?
, , .
. . .
.
, ...
, . .
, ,
.
, .
.
, .
, .
, .
, . . .
.
, ,
. .
, , , ,
, ,
.
, ,
,
. , ! , ,
...
.
.
, , . .
, . ,
.
, .
. ,
.
? , .
, .

!
, !
, !
, ,
! , ,
.
, ... ,
, .
, , ,
, . ,
,
,
,
,
.
, !
,
.
, ... . ,
, .
.

.
. .
, ,
. , ...
... .
, .
:
.
, ,
. , ,
,
. ,
,
.
. .
. , ,
, , .
, . .
, , !,
.

?, . .
, ,
. , ,
. ,
, ,
, , .
. ...
...
, . ,
, .
, ,
.
, ,
. .
, .
. ,
.
: , .
,
,
.
, .
,
. , ,
.
, . .
.
.
. ,
.
,
.
,
.
:
. , , .
, ,
.

, . .

.
... ...

... ?,
, .
, :
.
.
, ,
, ,
, , .
,
. , ,
, ...
, . .
,
, .
?, . !
! ?
, ,
. ,
.
, .
,
.
, ,

, .
,
, .
.
,
. .
?
?
.
,
.
. ,
,
,
. ,
. ,
.
, ,
.

?
,
. , ,
, ,
. ,
, ? .
.
, ?
,
.
.
, , .
. , ,
! , ,
,
,
.
.

. ...
,
, ?
, , ,
, ?
, . .
,
.
,
.
, ?
.
?
, , .
, ? , ,
... ... .
?
, .
.
.
. .
, ?
, , ,
. . ,

:
, .

.
. ,
.
,
. , .
.

, , ,
. ,
, .
, .
? ?
,
,
, .
, , ,
, ?

,
.
;
,
. ,
. ,
,
.

, , .
... Gospodaru...
.
,
.
, ,
.
.
Gospodaru...
, .

: .
, ,
.
.
, .
.
.
, , ,
.
. ?
. ...
, ...
, .
,
. ... ?
. ,
;
.
.
, . .
. .
. ,
, ,
...
, ,
,
, . ,
.
.
Dali Drako e `iv? Dali e vo zamokot?
;
. ,
.
Da,
;
. .
!, .
, .

.
, .

.
.
?, .
. !
Crucio!
,
; ,
. ,
, . ,
. , ,
: ,
, ,
, .
, ,
. ? ... ...
,
.
, .
, ? , . ...
... ...
,
.
;
, ,

.
, . ,
,
. ,
, , ,
, ,
.
...
;
.
,
.
,
, ,
.
!


. , ?
-...?
, .

; .
. ,
.
.

, .

. ,
. ,
,
.
,
.
,
.
. ,
.
.
. .
, .
. , , ,
, .
, .
, ,
.
.

.
, .
. . ,
.
, .
,
,
...
, . , ... ...

.

.
.
:
.
. .

.
!

.

.


.
.
.
!
!
! !
,
; ,
.
. ,
, ...
!, .
, . ! ,
, !
.
?, . -
. !
, ? ,
!
!, , .
, ,
, , .

, , ,
...
. , , ,
; .

:
. ,
.
?, , .

?
.
, !
! , ?
, , , ,
, ,
. , ,
, ?, ,
.
?, .
, .
. ,
.
,
. !, .
.
.
, , .
. , ,
. , .
,
. ,
,
. ,
, : .
,
. . ,
, , .
, ?
,
.
,
.

, .
, .
, , ,
.

, ...
.
, ,
.
, .
: !
:
. ,

. ,
, .
;
, ,
...

,
, .
,
, .
,
,
...
,
.
,
:
!, . ?
. ,
, ,
, , ,
.
, ,
, .
, ,
.
,
,
.
,
;

,
. ,

,
.
.
,
.

,
.
,
, ,
. ,
, .
,
: ! !
, !
, ! !
,
,
,
, ,

.
, : ,

. ,
.
, ,
.
, .
,
,
,
.
, ,

, .
, ,
,
, , ...
,
. ,
: , ,

.
, ...

, , .
, !

.
.
!,
.
,
-.
.
,
: .
!,
. ! Trgajte se! !
,
, ,
, ,
.
?,
, ,
.
?
--------!,

.
,
.

, .
,
:
, . ,
.
.
,

.
.
Protego!, . ,
,
.

, !
!, .

.
, .
, .
. .
.
, , .
, ? ,
?
, . .
. ,
...
?, .
, ,
. ,
, ?

?, .
, ,
.
. ,
? , ,
?
Slu~ajnosti!, , .
,
.
,
!
, ,
, . .
?
...
, !
... .
. .
?
. . , ,
, ?
Se osmeluva{...

, , .
, . .
, ?
, ,
,
,
...
?, .
. , qubov,
,
? Qubov,
,
,
. , ,
?
, . ,
, .
, ,

?
, , .
, ; ,
.
, .
ti ?, .
Od mene, ,
?
, , , ,
!
, !, .
, ,
!
, , ,
.
!
, , , .
,
.
Dambldor e mrtov!,
.
,
, , !

, , , ,
. , ,
.
?, ,
, .
, .
,
. , ,
.
, , ?
.
.
, ,
, ,
. , ,
,
, ?
, , ,
, , , ,
...
, , ,

!
!
!, ,
, , .
,
!
, , qubov ! ,
, , !
!
! , , ... ,
.
, . . ,
! , !
, . . ,
, ...
, ...
?
,
, .

.

, , ...
... ... ...
...
...?, .
, , ,
. , .
,
.
.
,
.
. , ,
.
...
? Snejp nikoga{ ne go porazi
Dambldor! !
,
! , ,
!
, ,
! .
!
!
, . ,
! .
? Stap~eto go odbira vol{ebnikot...

.
, ,
...
.
,
.
.
,
.
, ?, . , ,
.
: ...
...
, , . . .
. .

,
.
, ?, .
?
...
.
,
.
,
.
,
:
Avada Kedavra!
Expelliarmus!
, ,
, .
,

,
,
.
,
.
. ,
, ,
. , ,
,
.
,
,
. ,
,
,
. , ,
, , ,
,
, .
,
, ...
,
.
, .
, ,


.
, ,
, ,
, , :
Imperius ,
, ;
,
...

, , , ,
.
,
. ,
, ,
. , ,
,
. ,
.
, , .
, .
, .
.
, : ,
!, .
,
.
.
;
. , , ,
.
,
. ,

, .
, , ,
.
, , . ?
, .
,
, .
,
, :

, , !
!
,
?, , .
,
,
,
.
. , ,
.
,
,
.

,
. .
.
?, .
, .

, , . ,
.
,
, ,
...
, .
.
, , ;

.
,
,
:
! !
,
, .
,

.
,
, , ,

. , , ,
.
, ,
.
, ,
. , .
?
, , .
, .
, .
?
, . .
, ,
.
, , ,
!
, .
.
,
.
, .
?, . ?
, . ,
. ...

,
. ,
.
.
,
: Reparo.
,
. .
, ,
.
, ,
, .
. , ,
, ,
.
.
. .

?,
.
, .
, . ,
, ,

, .

a , .
,


.

; .
,
.
, , .
, . sega!


. , ;
.
Nema! Nema !
, !, .

mo`el , ,
. . mo`el
...
.
.
, ,
. .
, ?,
, .
, , .
sekoj , .
.
,
.
, .
.
,
. , ,
. , ,
. ,
.
?, ,
.
, .
,
. .


.
, , .

.
, ,
.
, , .
, ,
.
?, , . .
, ?

.
, . .

, vsu{nost i ,
.
,
: .
, , ,

.
, , ,
.
Ron!
,
.
, , ,
.
.
,
.
.
, ,
.
,
.
.
, , ,
, .
, , . ,
.
.
, , ,
.
!
, , ,
, : , premnogu ,
.
.
!
. ,
.
, ,
. ! ? Se baknuva so
Viktoir!

,
. Na{iot ! Tedi Lupin! na{ata
! Na{ata ! ...
?, . isti ...
... !
. baknuva!, ,
.
, , .
navistina !
, .
?
!, .
... !
, ,
.

.
, .
!,
.
! sakam!
, ...
.
, , ,
? sakam!

.
, . .
? Mi re~e deka se nevidlivi!
, ,
.
, .
, .
, . ,
, .
.
.
, , .
. .
.
.
?.
, .
, .
, ,
,
,
.
.
Ama ako sepak...
... , ? ,
. , ,
.
.
?
, .
:
. ,

.
.
. , , .
zjapaat?, ,
.
, , .
. .
, , . ,
,
, . ,
...
.
. .
, .

.
.
.
.

,

. ,

.
, ,
. ,
, ,
, , .
,
(
). (
)

, ,
,
, .
,

.

, .
!

Hemmelig Saint Clair