Вы находитесь на странице: 1из 147

.

.. u

, , s ~ Jl

01'

)'() ,~ ,
, . fl~

( ., u -

I1Qll.

. ,

, ,. . ,
rl1. .
I. ]
Oi' . ,-'
,- J:oI,. 6G ].
, () l1

neTOM;

>:>, . .

("/f 2.

? , ?

v
.)I-'I'
~

? .

.;(:,

, ? ? ?

,
~l 8 .
.
. f{~ lll .

,JI,.rJ.

. .,
R ; " ,
,


l1 ..... ,

B~T, ~
, h fl , -
.. r.

"f~.

. . l' .
, I "
' . ,

,J:,

~()

' . .J1

' 11 ,

!f. ,
,

"

, . , ,
8 ,
,
""" .
, ,
,

Q, 8
,
, , ,

,
. , ,

,
- -.

( )

, ,

. . (,

.)

JJ

, -

,

, , , .

lia,

; , ,
,'

;
,
. , ,
, , .
,

- .1

. , , )!

, ,

. , oI<

, -
?
, , Ha~
,
, , ,

, , 8II ,

8 (, , ,
, . .),

, 'la . , QII

lI'l ll. ~
11

DlIII , , 11

iI

ltl1

, aJ!

I!

T80p'lecTBy,

, .

I, ,
, l .

, , ,
ll
, ; . , .

il " ,
,

l1 . lI ll

, I 4.
'l
. .,

, ,

mlcbMax,

11

, ,
'l . <l

ll , IIX

ll

ll

ll

. ; .:

l.ayKa,

, ,

. -, .

, II , <,.
. ,

5.

BepHoil

ll

, ,

,
,

- ,
, ,

IIIII.

, ll

, ,

lI .

-,
,

, ,
, . , ,

, l,
11 II ,

llll

, III1 :t, . . II
JJll II

nJlCHOCTl1

npllMepbl,

lt ItI

KQhkpetHO-IIll

I!

II.

Il

,1lllI?

llOlt "'IIt. 60JI .


.

IlOii lt. .u,- . . ,- IIU


, ll /l.lI . ., OAltH1\1 80, (
. , ) .

Ilee,

...

1I0u

ltQC

lllt " 8 lI
ltl'ltlt, . 06lt MHOrlte CltX
, , It06lI . 8 lt npltpoabl ..'
11l1 lIl ltlt 3Jtlt ,
lI t,LeTOeaeHl1eM. "

113 caMoi, 31tro

I1 QIII' lt l1

ltII CJleYCT, , noaxOAl1Tb ltO, 1' Ile 113


ltOl'. I'lro

llltlI . II

II t. '11'0 'lII ueToeaelllte lt lIaM Talillbl


lllltI'

llll

II

. . 80.:

.lllllt OI'O, npllpoaa ll . Ile


". - lllO ItCKYCCTO. .
t

ltJII

rapMOllltli
It .. 6.
lI. lltl

lllt

II

11

ll

Ila

- ll llIt lt

lltll It
ItCKyCCTa.

Illt ll ll .

, , lt " lt.
. ltI1 " lllt
It II8 ItCKyccToeaoB.

" .

1
T~MPb cnpoclUf. IICOfJ
3 .. ~ " AUF, IWOp.N nJf
~n:. un". - tI ~ r " ~
I ,.uiJlUlfNO npolltJMHUJf
N~l tJOO6~.

. 3cn'a.

,
,
,

!)

,
. ,

:
, .

... ,

(,;t'

1.

,
.

XIX

, .

,
. ,- ,- ,
: ,

,
, ,

2.
,

, ,
.
,

,

-
, ,
,
,

; , ,


.
, ,

- , : .

,
,

.
,

. , ,

12

, aHI!

.
.

l. ,

. ,

10, ]2

I , 14

II .

, , Il ,
Il3 , ,

HanpllMep,

.
.

40

XIV , IIl 'l


, , HanpllMep, lI tl II. .

I. I

. ,
1
. ,

: I,
ll , , ,


ll
,
. II, , . ,

11

Il ,

11
. 'l IliI
, 113 II , l!. ,

11

ll

l1

II

, ,

I1

Il

, II II ., II .
, I1

, " l apllaHTa
.

).

li

IiOi"1 'I .

lll ll . I

II

II
Wl

II

11.
iI

t . TaKIIM , ll
II J .

'l II,

11lI,

, :

11111'01

IIil

, , ll .

13

.
,

rl

, 80
,


, .
, , ,
,
,

. ,

I', ,

, ~ *

3.

. : , ,

; -

: ,

4.

-,

.I,

. ,
.

,

, . ,
- , ,

, J1 ,
,


5.
,
, .

...
...

. :

,- OH,~

...
, . ,
, ,- ,

6.

14

-, 8JI 11
, : , , 8JI

J,

,
. "
: ... , , ,

: J, , ,.

7.

- , .
, ,
, -. ,
8JI ,

, .


. , ,
,

, . , 8JI
,

.
, J!

eJl,
,

8.

,
.

- . .1


, , ,

. ,
,

lIO

II ,

. li .

.


, .

ro: .. - pllcoBaTb .
- - ,
, ,
,

. 9.

. .

J ,
.

Qjl

15

TQ'IKY

, 06".

, ll ,
. 8
,

II,

.. ll.

, n
"

411

lt.

. Wl .

lt

60

llll

, .

ltll

, il

1I

'lll.
,
, ll .

011

~.,-

. ;

IIIO

nepeAHeli

II

I1

1l1'l l1 ll
,

- . 1'l
.

XIX

KOllua

. . yCOMHJ1C1'l

, 1'l,

. :

, ll

, ,- ,

. . 10. .
,
.II.

46

ll

: "

. . .

. 1'l. .

lIe

. .

. , 8
- . ,
w , .
. .


- ,
.

: . ,
,

.,1 .

,
.

.

16

II

epxllil

CBOIIX

ll II I ,

o.n

lle

1I

TelI

Il

113

... ail.-
81111'111.- 'ITO ! 't O'lellb II3I' I
I, ' lta~ 11. Ite

lt II. . " , li
II li .

(1781-1868)

. Marll_,

80I. . II . .

, IIII :

KaMe11 .
JI 8. _ / lI II
. 11 OCIIOBalt .

lI

11

12


, l1ll

MHorlle

11

II80lIClI. II Il

80 ll ll ep"lHa _ll_ 13. _


_ Jl 'III.

II

II

IIJl.

ClIIIII.

..

1 ,

1I

110

llIIQli IIII ll8

01111

nOlIMaeM.

I II .

l1llllOli

!lII:

_il

n.

11

_II

IIaMII cel'aa lllI:JiI.


11

. ., l1

II

_TeMllee_ ..

_ _, _ . . ll
lt ll ll
KaTerOpltli. ll .
ll Il IIII 1t Call. IlJ>

l'I'c. 1.
11l,l,I, 0ltc "

IlrlllJ'lt'III

11)

8I

..

la6apIITbl. 11..'111

IIl

II.

CI'O

17

,
. -
~! , ,
8 , ;

, ,
, ,
380 ,- .

8ll

ral 14.

lUt,

: . 1t
, - , ,
, ,

80 .

15.

,
(1566-1617). , JUl

16.


, ,
.

- 80
.
. .,

.,

.,


, ,
- ,

) ~~ocn. c:~px)'


, -

, ,
,

ecbl.ta

Jl . ,
, .

.
. 11 01l

01l

I!

l!

t
lt

ll

li

. , o1I
, eHI!
.

.l.

10. 12

JI

. .

l! .

ll lt , Bcynae

. t
,

I! ceO~I.

.
OIi

I!

, TelI I!
lt.

, -60
. - ll
.

ll

I! lt, .
nOBepXHOCTI! , l!
, l:U

II

. ,

t,

; .

I!

OIi

I! ,

. ,

6II, .
I! ,
, ,l.
., l!
to , .

- , -
. . .'1I! -

19

2.

.Jt ,,"

00-,..-

IIOC1> H:J,..CHJle'f
CIIJlbO!'I o;I,HOCopoHHCN

""

"

HOro

C'IIlt ..

IIX

8 11
,
noepXHOCII.

", II
J1

ll

OCHOBOrl

lill ; ,

. , . ,

. ,
Jl . .
II .
rl : ~

1I,

11 , OOBbll"1 i'i

11.


II
II
,

.'1

nll, . . ,
.
. lt . I.

ll. .

n., .,10.'1,
J1lI, .

ll ll
. IIII
MeHlJe

li, Il . lIII

. 3.
I!C'1'"~

np".. ~pe

OC~

~It01'

1I : I . 11.'111 .

llJl I. Illl

cro . . lll i'i


CTII, lt coofl npll IIII II 11 I II
; l1 IIII OAlty ' .
.

npollcxOAltT

. . .,

/l ..1 lt

11 J.

IIl1 llJl II. ll


lt. I1. 11 <tJ111 11
- IteKlle t u lll11. 11 ,.m1
80iic8IIl coxpaHllTb Itltll. IIII. III.

rllt 11 , ltJ' 'I


11 i'i',- llt& I'I. , lIanpltMCp,
.OMbl8KOii.,

ll

1'I0t

Itllll

'teplloii .


III'

naAaen. 8 811!II III1


, ll8 IIIIOM. I 1I11 IleAocaTKe 8
l ... . ll .IlI. .
i'i-ll i'i- ll. '1I1O olla "
'! l1 II. , KOTOIXH"O
I'OOOPIITb -

.ellb

ll . lIlt, celte. fl lI.


lfl!. ..1 ll. ro. ltll I'lJ.

21

ll

, 0611 "l1 : .:i',

naCHAllM eHllt.
ii elllt l'" lI .
IIlI3 . l/l illl

, . , .JI

, ll11

. .

8 nOlIM31leM

npilpoAbl

r 11 IIlIII

ll

II

lt

ero

11

'III;

1:1

3l

1I

8 iO , It

I'3

ltlt lt " ltll


.

lt il
. "
II . lt

HOI1 eHlt lllt ll ,


ellb II ll

Ele . lt
II, \ii

~III

" 3~I

I'

lt,

~tlI.

~l

nOHTopell)!

CII-

~1 )! ~tDJt ltli,

Ile It ,
. 33ltlt ,
lt

KaKllM

Itlt

lt.

"

lt

, .
ll

11 lt It
ll

UUI

~l ltli nepcneKTIIBbl. (II83 I


.) PIICYHOK
li Telt,

'leTKocTb

lI I

. 11I13 ml Itlllt. PaCCMoTp~IM 1'lIi

CIITya-

np lt , Ileo
lt,1 ().

1. II lt
.

2.

lllt.

It

lt.

II .

II 11 ll lo ll ,
li ll:

3.

i., .
II ~l~t )!

caMblMII npoCTblto1ll.

~t,

Ila lIO, l

11

nooepxHoCTlt

lt

, 3JIII
,

llOli. li " npltOllltT .

xeliM. KapTltHe l . . ll
II IIro HIIM . "lt
II

lIll

KanllTaHa 18.

II

II

22

4.

,lO" TtHb Jl l1_


parlCTIIa

il

xapaKepilcTilKil

11

OAHIIM

J1IIiI.

il I, n'lI J1. 11
. , . I1 npoecrn ,
'l ll . il
TpeXMepHOCrn, l

ill

BaJlb,

, l1 .

ll illl Il
ilil ro- cyneHbKII

80

rolllrrlO

ceTOTellb

!!

80

il

illl

III

I1CKyccTa

. 80il Il80iIII
:- . ll II ro
.

28

npaBIIlIbHee

lllIII ceoeHII. .

TepMllHoM

.0il

. II 8iIII il ilil
- , ro .

lI II , il.

eHeil

.'10\1 .

Copollbl. ll llllll
ll, 8,

11

il

nllCMla.

Koopoil

ll I il

oxpaii " (
OTcyTcTBile '
1.

29.
35. 36

Itii

.cartKllpil.).

801'1

llIII', . t
ilIIIilii

IIII.

ilIIII

iI,

CeToellb

r.1i1

llil

110

cpeAcTaMII,

Ile II
HIIX

-:

il

110 'l

liltlt lllt ltll ll lt.


CItCeMa

IIIIII
ll

11 TeopeTII.teCKII. II
nOllllMaTb .80 llro npeltMeTHOCTII.

. I

:-m l1ll

II . II llll J1, .1
.

11

II ll II BlllIMblM

. , aKllM . II .J1. II
II. " II "

HallBlIblx

23

!"!, 118 ,

QI . . - ,
, 8 .

. I
6 lt ,
. [" lt

.
il ,

: " >!',

,
.

11

11

80

f1'lll

11

08ll

l1

. , llc
,

'reHb.

- m"1 19.
f1

(1863-1940)

, fl
,
'l I,

,
. , lt
.1.

14

- ,
,
ll -; l1

lI

11,

lI npolIKaeT

ll
,

I.

rn

11

Telib,

Il. ,

lI

ll

HanpllMep,

. .
J]II .

I ('lacTb )
,
. ,

, . , 11

lI ,
, , ,

II .

42

39, 41,

I/I1

llf1

il ll ,
II - II 1 ,

24

. S.
_~ C"1IC
r co:o;paHlle.

en; 6"" (
(. . !kIIIL .

1923 (1) )

,
.1Q

"!

0 1I

3011

8lI . .
QI1 ,
.

I! 3li I! 3.

,

llll

TeMIIOM.

II

IIMeeT

, 8lt llll
, 60 ll

, lI

il I.

lI

11 KapllHe

. ll lI ,

II , Ile lI. !! -

25

, Jl

111. .

. ~BHa ,

,
; ,

.
,
, ,
.

, ,
,

. l

. , ,
,

.
,
, ,

, , ,

100%

, .

, , ,
.

, ,

, .
, ,
40-50 .
<: ,

, .
.

. .
. : ...
, ,
, . ,

; , ,
.

,
. , ;

, :.

20.

26

Jllill lI .
Jl "'
Q..JI . 8 ,


lt. , ,
1.

, , 6.'1. .

., " /l
, n, , ,

, .
li
, .

, . ,-

,'

. R ' ,

. ,
, .
, , .
. : ~oQHa ... II

.-'

..l .

1I

, .
, Il ,

, ll. ll 'Ilt, noepXllOCTb TaKllx

II

ltt-

t-

. R II, lf

. noepXHOCTII

lt ,
. IIMeb , .'I

-. . , ,,
,
, .

, HanpllMep, lIO .
)' II noepXltOCTlt, 1Wte
. lI)' ro
!

aaHHoli

.. ...

lf , .
lt

lI

IIX

!t

CTlt. 6 1I TeHei" u.t.ll , 11}111


IIO. lt 11
roOPltM

lt,

)' . l,

,li

lt

II,

lt

noepXHOCTII

lll1

ll

ll

Jllt

/lII.

II

ll

!1

noepXltQcTIt

.lt,,:

27

noepxHOCn1, , no 80l
,

. II

Apyrlle -

, . .
.

.
. 1I ,
, , , , , .
, paBIIOMepHQ , 3

. ,,"

, OCH08HUM

:ll.

l1

.1

e~.

.,

lI .

, COppllbl, , , u

..t

, ,

, ,

, l. JJ ,
, i'i , I!, . ., OHII

ll


, ,

cyneHei'i,-

, -, , - .
ll.
,

29,

rt

24.

HanpllMep,

16

II, MeHCeJbla -

.
..,
.

Il

..1 ,


11 .10 lI
.

lI
, , .

,
.

ll

, '
61I .


ll I 06II "
, 06 II

..,.

" ,

, .bl'

ll ,
. . , ,

,

..'80 .bl'

28

I!f1

11

'l<I

l', It . , 4

llii

1I
,

lllI

I:Q .

ll

tePMI1H31-

II'l80

'l

lil" , II li

, It

IIltQI'Q

II1lI;

ll,

u . II'l,
l1I IIll .II , ,
, II
.

l! 11 ,

Bcel'O,

II

tbt

11 IIi'1 11
ll 110 il' I1 I ,
Qllll ~Q ,lcl1 lI '! BHyTpeHHIIX
I1Q.

l'

'('! lli'! 'I, I1tJ.Y

~1II , ' I', rlI1


nl. I1
I1 IJ lt 'lII('

tl

11

-.:, " II

'ltl ll,
ll II.
8IIJlWlO

npll

I!

ll lI, I I1I'i ll
I'lll , , III

, .

, I1 i Jltl 1IOli IJ
, I' lI HII'ICI'O II'1lt
IJ

11

'Il 81 ,

. 113

IJ

ll

li 'llIli , " ll

I' llOl1

IJ

I,

o'lellb

I!

" libl 11 npll ltll.


BIIY, npll II, TOI'O, 'l
llll IlI'i ll, 11 I!

11

cll11e

HI1II III, Kpacllble, - Illt, uo II, ll - I>I, t


'IltI , , npll I
llit I I!, nlI.3
, lltO ~1,
I! IIX 60 lIIIl1 llll IIII

II, ltOl1 11 , Il
l'aTb ll,

'l

Jl

.., , lI ,
060 n , .~
.
I,

I1 .., ,

l1

. ll ll

29

: ,

22.

, ,
,

;
. , 110

.
, . ,

lpyHT,
, :
.
, ,

,
.

, ,

- ,

, , , (

), ( . albus

).

I!

,
, .
80-95%. ll , ,
btl . .
:
( ) 99%

94 %

93%

90%
90%
86%
84%

, ,
.

. ,
- , ,
- ,
, ,
. ,

tl.

:
,

23.

.
.

.,1. 18-20

. . , lI

27

<J.

, , ,
.


ll
, IIll

Teopllll Illltro , 11 -ro


II .

i;

ll

11

80

lI,

ro80 ,

II

ll

li , I .
ocnpllIlMaTb , If
ll ,

"

IIMeTb .

lt lI,

li

ll

noepxHocTII.

Ila

l'

'IIIO

l' .
, , ll
II lll noepxHOCTl1 11 11
. l ll110II HanllcaTb II li , lic elI,
, ll IIblII lll,

. , IIII

l , 8JI
lillIOII. , l

011

. 11 OIi
" , KapllHe ll-
11 . , II
llI, lI lI, ApyrllX
, noileT lI. , II ,

ll lt II 8II II.
CTenellb llll lII 11 ll noepxllO
ceil l. I!
celi;

Il ,

noepXllocTII, ll III II;


ll , 1>l ll

l. ll ll ,10
II

Itll

,1

ll

II. Ill
ll ll llli .
, , ,
ll- . ll I
ClIlIM , , lI elI,

CIIIIIIM

llI

II "iI

, , li II
,

.
lII8 li llO IlII,

TaKllM ,

lt "


, lI,'
. - , IIt, II
, IIX npll II.

31

, , , .
, 3

..

, . ,
, , 8.


06Jt.
. ,

JI ,
, .


: , , ,

..

Jl

.
,

-
-1 ,
,- ,

" .

mt80

. (

.)

. .
: ,

.
-:

, ,

. 6.
Il: ":J8OC'nl OC'nII
~. pII:J.'M"MeM _

34

, &
. .
,

lt 25.

'

lt

JI:

Jl

lt

.
.

,
.

, ,

, , ICll


II lIII , ll
lI ll , ll
l ,- II

lI

ltll II

. ,

IIX

l'l

. 26.
li n, ,
, ,

, , Il II

II

oTMelIM lllt

HIIX

ll,

, lI It

ll

lt

1I

llll , ,

, TeMflee.
nepcneKTlla ,

lt

ltC

ll.
It

TeopeTIIKOB.

II, ,

nepcneKTII-

: .... , ,
,

ml

IlcKyccTBa,

, ; lt ,
, . II.
OIi , 8
J1 . ApeBHlte - ,
HIIX ,- li .
lI XIV 1I XV i, anpllMep .
,

11
. 27.

(II

II ,

...l.

8,

).

lI,
,

opeMeHII,

BIIY,

II

ceoeHII

, IlX

1l.

ll ll
1100 , IIII, II npol'peccOM,

IIJC

, lI . l

lI UU1 ,
8II ..1

ll

1'.

.-.

. .

, ,
, .

1.

,
. ,

. 1

, ,

: ,
, , , , .
,
,

-,

. (,

.
,
,

Jl,

, , .

, >

, , , ,

638

637

, ,

.J1,

+ 10

J1, ,
,

.
,


(11), ! ll .

.6.,.

)
6)

1.

nll cnop;

)'8ltOC.' pa:ut,'ltlllle CIIt'''pa

IUltOa (r HWOOH)")

",~.. iI ....

.H8II0","
"'"' .," .. )1).0". H~IOO"
)IIII ".... .. .... " .. .
"" ~.lI t'(8<'"""""
"

.....

.. 1 ....II .. lI

". TO"H~ce.oll

."'
").""" ". IlI."''':
"plc"",II. .. II lI.. II. Jt'.1c
....11, llli, " .. "OJI... 1i
pauc.,cH"C ".. ,.
'.".,.. lI " "_'.

.' ... lI ....... "'0'"'''0 Iw;J;C.'''T''


.. 1!io.,IoWCC " "C"WUH ~" ....1 0

"."".

t18('TO..... ' """


.. " .. .. pa:L'''''''ylO 8<"."I)".
..".. ~HCO'Y. pt':I...,. .... I
IICT08<'.il.CH"", "' 0'"''8II'''
" "." .,,8t'II 80"
., ,.t'"~. .". '"
. """,)."".
.",.lI. ) "".',,. " ..
.. C.JlIO"HTc,'~"O ".<><, , ..... " ..,.
"" ."'1110"11 "ll (
Cc".T ..1o.11"" " ." ."_
." II"'II "./l" ""."
8<'. .. :> .. " "'". "801
"0."0 ",.,.. " " "" ....
, "" ou.... .. ..'
"."
'"" ..... ..,.,H~",
oarroaa
1(

;><><'

.. "...

.. "" ....

." 0..,0,," ' . . .....

..,.,,,_

"

6.,.
)

11.

",I 110 .lO"'

( "Of); ) ",l1l1l110
CIlt'.10e (" 8IIII,,):
)
"3"'Cllell"" 110 "II/:"
(" .1Of)

39

KpaCHOro~


J] ;
, , .

- II ,
; - ,
TyCJiM. ,
, .
,

, , ,

ro

,
.

. , -
.


, J.JJ, .

, , ,
,

.,


,
,

. ,
Jr.

11

XIX

. . : .

, (

); cr-

2;
.

56, 59

. .

40

QC

, , ,


.,

"

. 3.

..,

..,

.1,

..QC

ro rll

1I

,
.-", - .". , 80, . Jl 8II Jl 1IJI

, 11,

-,

!, It ..,
, t.

bI

J, ,

. ,
II, ICll, J

rn

li ; ApYOli J,

,
, Il . 6I1,
li , lI :

, "~.

- ,
(). ll

., .

,
, ..,

.. , .

, ,

. IIL

. ,
.
, - J
. J -
,


. ,

KOIITpacToB,

ll

. II

J
,

, -.:.

Qf' ),

111.

06

ll,," 8 ()(I,,"iIt: )

II

MaJ1bHO Ra;
6) 60 ( ...
) .. ; 8)
6
(8,') ;

.""" :6,.

a~COHO

.. eTpH~ec~oA lII~.. ~y6a, rpaHH


~OTOPOro ~. IIII:IIII:

~Cn<IoI ,.fJlTOA. " ~pacoA

~.loI. II:IO'6.,.f npo380JlHT

one... T.Wlllle 06bllol., Ta~ ~.~ .''


~". :tnI __ _ no 6.IOO
IIII:Jl .u.Io )'lOl

I"'11 C.TJI.OTM rpaeli 1ty68.

...."lol cnoe_TP"'~M""" __

"",

...

no,'Y""T~ rp3l"" .. ll

_"",,

I'pIIJI,II,

...

nocpetlclO" _

3""*".....

_ "

" 06........

..

,)

"'OoiltpoHot

42

, . -
, CJl , ,
. s
.
8QQC


, lIQ
_,

I1II

8
m . (). . , ~.

.n Il

11

ilMeeM

I1

iI,

"". . I

IIlI

.-

lllI

BHOCII

OAIIOM IIlI ,

. ll .c~ .1I0

II

aJlII

ll

.-, II .I
, II~

,
lI

KaPIJHbl , ll lI

t,

el'o

lllIII

ll , ll

II

l,

ll

. ll
lI

l:

..

..

"ll

. , :

..

. .

epMllHa

.. l

, 1l

II

...

< , - , - ,
ll - llO , ' .KpaclIblli, ., .. , .. ~
TOBblli - lI ,

llIl',

II, , .

.6,

ll li
li

lI<te

'l II , ll
rlll

ll

l1,

II

lI MOHOXPOMaTII4CCKOO l. 80 Il

11

lI

OCHOBIIOM

MllpoM.

, , II
.-. .. , Tllna .. .l

.. lI II80 . ,
"ral ..KpacHblli .-II IIII
Mlllly .OII, 1, OAllaKo
II

II

ll,

ll

, .- " .
Tooil ., HltCK01lbKO II, IIll

43

. , ,

..

- -, ,

. 8, .

..

n .
,

..

8JI

.~. , ,
, .
4;eTooi"1 .

, 'll ["() ll

80

HanpllMep,

0110

'lII

, ,
.

li

..n

...

"

4;

...

.. ..

,

,

tli

.. .

..

. ,
, ,
, .
.
,

OJUH .
, ,
- 4;., 4;
,", 4; .

ll

II "QC ,

lC . ...
,- ,- .

I()

..

4;

. ,

. 10. ..

ll

",

ll,

ll

44

. . ., ~
,

. .
. -

, ,


. 11.
.

(),

, - .
: .lt
, , .u.

, .

. ,

12.

. ,- ,-
It, .., It ..

lt 13.

. , . .
.,


. - ,
, ., , ,
.
,

. , .
. ,

. , ,
, - HanpltMep,
.

- -
. -
.
,
-, . ,

, , , ,
n . ,

, ,

,
.
ll

. .n. , i! -,
-

rn

45

...

"8

1'0

. 8 ,
, , , ,

, , . ,
,

!>,

. ,

"

Q.
03 ,

,
.
, ,

,
, .., .., .

. ( ) ,
<l'f.elt, .., .
.

, ,
.

, .

6 8

(),
. , r ,
, , ,
,

, , ,

JIX,
ro ,
l.

ro ,

.., ..


.bIt
.. , .

, ,,-
. ..
se.

''.

..Jl

, , , .
, , 8
, ro
,

Jl

; ,

''

'

JI . , ,

46

, . ~eTa

{<

(.

),

, cero, . :

, ,
.
)}

{(

J4


. : 1' '

. ,

, , ,

, ,
.
, :. ;

. , Jl ,
, , <<-

..-

8 , .
, ,

. ~

( ) ).

, , 't'

~ -ro ,
~ Q

ero
. , ,
, , , (( ,

, ,

,
f'

{()},

. : ,
)). , , , 8
MoryT
.

; Q ,
) ,

, .
,
' ,

1'

: , .

".

'

, , , .

re

, . , , . , ,

.,.

. .

,l

: ,
,- .
.

, ,l
,

, . .

3'+ , ,
ll

,
,

llO

8 .

tl

,
3ll. , .

, lt ; ,
It ", ,
,

. ,
- J

, " .
. ,

- ,

II


, lllt .
, , ,
, -;
- ; 8
. ,
,

. , 8}I ,

, . 3

: ,

.... -

BllyTpI>,

- , _

. ii l
,

ll

48

. , i! ll
, , ,

i! .

, ,
.

,
, , .


; , , .

,
() ();

li ;


,
. ,

: ,

. , llll<l
l ,

, .
.

,
.

,
. , ,

npll

, ll
.

,
,

ll

. lI

,
.

, .

rut

1I

, , .

OnblTHblli

JI

JI

li

IIlI.

II

49

ml

XlIO

noepxHocTel"l,

Ql,

npeACTaWI1IJO

KpaCQ'IHOM

CXOAHbtMl1

llO1

1l,

. :

8 Q

, , . 16.

, ,
IlI

, ,

; , , Kap~

11

lI

., ,
, ,

lI 8 . , II, II
I1.

2, 3
38. 52

r.
,

IIJlII

8~, e.n~~

II

ll. '1. :

, 8

1I

l1,

.ll

cTeneHII

HeeCTeCT~

I . .
,
~ I'!), llO
il.

,,"

Bll.Y lI

1I

.
,

17.

1I

Ha~

, ,
, , -

II

'1

II

i'i . ll
.

II,

.8

, .
, ,
, , , . ,

II


lt .
rl lt, , ,
,

ltJl, , ,

. ItMee .

It

CTpeMIIJIIICb

'1

Jl

JI

, .

".

Jllt,

JI

6JI. '

Jl

,i

, ltJl .
ll

Jl

"JI

, ltJl .

.,

, 'I. . ll ,
-, , : , , OJl.

II lt , ,
. .
, t
, ti.

I>lI

I' ,

. ,

OCI1Q8HblX

lli,

TeMIIQcepblil

'l ll ;

OCII0811blX .
, , , li - , ,
, OJl

Jl,

II

Jl Jl lI .
II,
. V

JlJI . , 011
08 lia .
, II

JlJlJl , It lI.

,

, II.
,

KpacHoro

8 8
, Jl

III, , 08 ,

, .

'lJl

llll , IlllIIJI
II .

1772

.~.
)

I.

PaCno.'IO""eHH('

lli.''()8

I'..11>I".

[1'

.a~

l1.1r.l"

pI.'}I'O.1I>"iI.

1IOC~:tIt'

Cl1eo.tpa

OCt+OIIH")(
I

:-

M"~

nI;

.. , II.l}", )"''" ...


8 11.11))( .. " .. ~: 6, Pacno.'IO... .. [J,T08 CI1"'''tpa "pyre,

:ue:lIlI

!l.ltell311'!>

..

. 01l." C"U
"

IIIIII"TOB CIII'''Tpa 11 "1')

"

"

"ocJly"'....

"""' II

8 ll"""" " " "_

.1~". ~III". ....".


" I"."'f. "" ".

, ." "

~~

6...,.

,,".. ", " "" """.

.... 1O

-
" .. -

lO "",:.

ii """

} IIOJl .. 08 ..

". "ii,. ":.,'; ."_

"'..

n.,",... . "nypnypo.. y.

"ll

..

.nOJl",ll IleTOB

.'''''f """

.. OT.'H ..... ~.

n.'"'''II . ". ."

"."

"

..

OJl " """.

".

.n.

v.

n OCJleAOllaTt./1 t>IIOCTt> llall""


N:TOIlO

.no .. ....." ..

o~e,,~

)':.06100 11

"""..

nox

8 ... "'
"..

JL'.

0100

"I'O-

"0-

06.""

'IlO .. IOI'C" rop""

8 )'. " "" ...... """8 1""'.. Kp)'ra .~ .. .". '"''''''"''IOO

..

~. CI"OI'O 6. ........, r"".


P.CC ... Tr"UI ..3 ""). "
' .... ".'

.......

"".'

&.,01'0.

........ ~"P"OI'O "

rp8-

)l.'1 ....).

O<:"OU .." .. )l.... ..... .:l """.


~O
11 .. c"H .. II ""'8)'IO
C"-n")' " r .. IOO..)' . . . L'.IOTC.

."/1'1"..

nr."~"""". "" .}""".,,,


".,

"I'OT .. lOno.. Ol<IOOC'.. ii.

paCC.,aTp"un ,
OI'O. """ ... ii _ """"1'0.
"

"N p<'3y"hTaT N""",,".

1r" .. _
nyp-

nypII .. ii . "1'0 """""10. 103_


.... ... ".." n.nh....A,u".... YCI",,,,,,,,,
Kp.C"OI'O .. .. ..'''IOI'O. .. orr
"" .
""n CIIOrOGp.1-

'1 ....

'1

''' ..""

101""0." ltTO"";; .

.."

n"~.lO .. ii.

,,.

53

llllJl 8 I It>,
lll1311lO ii 113MeHeHIHI 11

6.1.. \/1

lllto.

(1728-1777)

1810

. 6ltl tl

lt lUlII

1810).

PYllre (1777-

, Il

OJI ,' JI

3f>1II, ,10

ll

npaKTIII.:e. llan

11

, ll .

lt

"

aJI ,

ll'l

II

II

ll

ll

l1

llii

1I

lI m1
lI

ll

OClIOBIIblX

'

li , 8 lt
lI

cllcTeMbl .

lO ;
lIII

IlI

lIll

lt ItltllJI . ,,!

Ilt

lt Cl

ltlt

lt

(1853-1932)

2.

ltlt

lt .

8.i

Jl I

"

y'leHlte

3.

Bpe"1elI

1.

ll

ll

lt

4. IIOJllt ; 5. .
OAllaKO 011 Il lt .
, I' itCII lllt
,- 11
,

"llIl.

ll

lIIl

clICTeMa
. bI, lI lli Ile
ll llll ll .
1/10, 2/10.

3/10 11

. . ,

OJl

lI1I

ll .
l , lllI "

ll<:

II Cl1 llI1
11 , 011 iI Ila 100 cTynelle~i,
ll ilX "" 00 99. II 100
IIII

iI,

(),

'litCTOMY

(w) (s). ll

llII . , it

.IIII. . , i1

ll
n.rt.

v 111

i! ,

lt . ,
. , lI

, lt. II
il : -
,

.) II3.

3II

TpeyOJlbllltKOB

. . , Il ,

Vl.

"'8 ",.
"' II Ol'bl"
)' ~B

06",ro

:".'",,)'

'te/Ia

"''''.:1..11 cnc"'IJ>L' ...... A

..." .. "'''' ,,,.. .,,,,,. n""'~


... ,.'"'
1&~""0CI0, :>

......

060.., 3"". ''' "CU~.'''


.. ou..,. 6.. "".. ""'".

:>no..
1I(.. ~ .....

y"~' 113"~:II .-."

"''''''''', 8
..("....

1712 "
&.. 6 ......

~10+

"
.:I8II ""p."AW. npoo(l' .." (.,._
"'(. ,..;:~

n03811. 8'

06.",.IO~r."3'c"~""
"",~ c....,.'OT~

..

'~"II".-.

s
.,.

VII.

~K .

:)10:....

. pacno.uralOc. on-

.. bI
,

..

Ol\lOC

IUIC,

110

",,

IIlOUUI

CIIC";'oe,

" lp ". "'o.:t


8 C8IC.'oe t't'.

... II~"clI,,,,,ii ........... ll

..... "

"Il " .. IUI"""

" .. "" .. II;pyr.. "


l1!)'IIO ...."'.. " " ".'
"" ln
IIO ..
""'" "'''.. ''
" :lcn.IIO

""" HCC"OIl"O 60n 6""""

..

lIOll"ii "'''''. " "",,,

0<:"0.11...... "
CMI'",IO"

.. ..

"''''''':

",cIITy"'.

~p.c"ylO. ~OTOP"'~ C"~'K~

"'"'II1 060 06.lO

I1P''''

"'.IO, "~.", .. 1~1I~"ylO.

"Torc " I1"L' "' .


." " . 011; ..... 0

"OIl."OIIMII"

."l", ,

.. .. 011

o'I~ "" """.


... ... 1I .. "t' ... 8" .. ...
IO ...,""."' ."",. '.~,
: ",n' ~P'CMOO.

",,"

60.'

..... '
.... pM.. ~c"

~~'

_ .."

.. ro ""

.. .. .. ",. "'

". ""';:"1 (,"08 .... ~,o. 1'


re "-' . . . . 6.., .. "" ..

.. " npc"""o,,,cHHotI .... '"


.. ~ll "0.1""" ClICc .... ~TO.....
~1I" .. 1i

"O.:Ior

.,oor"" ..

6.,. I1I.
.. 'Jof"IJ(

lt 80'

ofi J)a"'1IW OcaaJlIo,'t8

00"

c.y.~e

"

~.

,.

"

'

..
'.'.

"
00

"

10

I,

"",,&

PI

.','.

...

"

11
nl

"

s
". _1

n't""'"

CIIC:T(".T"""

. <:

......., C(PW'"

~O
"" " . ,"',

, ...

"'"._

"""

I<eO.oA ".
100 '}(-

.cWr.. oJ: ........

Wl,

coorWKT.y-

_.. c",,,..,,.. ot( ~CP"".


~C>lI8OJ: ..IoI.... ~OL

..",
Of'O

......" 00".3....., .. (" ..(


.. ", 0603"I~"I "0""1'1"" 00.110 ~ltCtx
1'.3"0061'.3
"'..
99, 1<1w... A 3 100 .... I< ./I
.. ...... ......., OJl~.lO" .. ""
1< p.I<"<>cTOPO""";; "." .....
".. .. " .. 061'130'" (/l ..
" .... XOTOPorO COOTI<CCT"",I<./I"
.. "_ "y~"'.C" ". ... l .. ..", .....
" IP" (R), ....rI.. (w)" ~(p_
... ........ ..,.,
,,:>."""".
l8O.. (5). "...." ~ .. cT<Jn) lN:
.. il 6""0 . (08"1tO
6(..'101" 06( "'Ne'l"IoI'" ..",
3'" "",, ...... 06xO,ll."". 6.....
J'4'yo:o

""",0.

jL'.

n"' .. ry. I<I..I "l"

....1

~e

... " ...... >:1

II'"-IIAJtC" .''''''IO'' 06,,:,,:

""1'''0-6<'.101 40" '">:1.


op.tll.c.... "IOII. .. .. 1 ...,.,.. oT"~
""';!." ,,"' " >: .. .... (.. .. , I I! TO~"" ". ;; ,,
.. ;; 6 0603".~"H" "" "'1'0"'"~(I ~. pa:tJI"~""M

...... ,..,.. ".. .

56

, LV: 8.
, QC.,
.

2500

.u ,

680

ero


; i-\C 8
.

, , ,

. llJIJI
, .. . 8
.
,

, .

12

, I

. , ,

.
, OII

JlJl

11.

. (1859-1918) bIJI
, Oll
. .
,
(1802),
: , .

Jl . .
: , , .

; &, ,

. .

. ,

, OJl
10 - , Jl .
. .
. J't, '!
, Jl, , ,
Blte
.

57

I.\U

3 ,

.

.

IX

..'l

cero

8OCeM~
, , ,
. JI

, ,
,
,

, - .1O
, ,

;

. -

.
: .,- ,-

1,

."

..

, - . .,
-

.. .,

,
OJI,

19.

..

, . 20.

: ,
,

, , ,
,
. , ,
.

8. , CJ'! -

6.,. '.
~ .10 .'I.I. "!>l
. . . . '1'1"0

1l...-1

Hblt Jea

cnenpa o6JI.a4alO

:.. oii JO. Mcc~


paCf1o.ruaCT " ::tKUOPY

_ .
saTope .,n:ma. "'

,","

II.IOII IUJea
CIle.IIO

lli

!!

n8-Jl60i4

10

8bl
,' ~IlC..,.

..,

II.

', ....."' 111 " .. ";1"


..-.." . ...,.II"Jlnwii

..'<' "."""IX'. .:..

,,,,"ono

.....""

....... n6.'II"

6..., . cilIll" 11 ", .,.


..0 __
.....
pt"''''''''''' I:

... ...........
8t10_

.,

." 06......
T~'O. I<Or:J.I ;.

"I"..","" ,,,,.,,

pacno...ra-

"".... " .."1..." ....." .,


" -.:\0.. " roP"~HTa.'".

.""
0/11'1"1"0.""

01:". 6yll,yt "".. !"


.. ''

pa:JJ1 .... "wc "W'


IIIII. IkCTO

II."IIII .. IO,)Cc
"
:>" ",,60., II. .. ..
'_.' . "."""'", OC~
...... otipaw... <',.",
PO".T"~K"y'""'''L'y u..'TO". ..
.. .." .. .. .... .... L' ..
II" )'.

rp.lI.,

,....,.

"P<'3.C""'.T~" .'.,. '1'lJUI....

"'.' .. .." .. ......" utOlO"


" N""IC".

5,
881'

+
4I
I

2
1

10

59

8.

8,
, . ,

. ,

.l , ,

, ,
, -

?
,

, ,

. ,
, ,
, :
;

...

. .

... ;

,
.

,
.

, : ; -;
. . , J1

, , ",, . .,
,

lI

, ,

8
.
, , :
;
.

,
. ,
, , ,
, .

,
88 . -
- 06 .

60

3li rIO Il,

I!IIII, lI.

ltII

"11

ro,

ll

ll
-

Jl

It

. Jl - .
ll - . - :
-
- . ll

.

..

..

113

l1,

lta I1

IIII lfl'II

l1

HIIX

II

l1 l1
,

. . 21. ll

811 ,

, II

. 12 TpeyOJ1b
lIKOB, .

A/l. ,

ll

11I

45

Blte

A/l

npl1.l1araeMoM

10

pJla.

,
.
ll

Jl,

npencTaBllTb

ll

II

TaKoii

l1

8l,

l~IIJI

- llll .
llllII cOllcTeHHa, ,
, .
- ii ,

KpacKoii

J(

a.n

ll

, , a.n.

, li,

. .

"",.
'}.!'I 'll<'!" ).!t>
. OJ\Il' " "
)'!"

11

,1Lt 1I3',

l<w <IICII

. lUl ,
").!;; !! .. ,'
lllL" ' "

', ". N) "


. I<'!-l'!

" 'l "


""

3TON)

1IeTa

Il llO'" ... . "

Moael1t>

n. ""t> ..-

!!. I'!!
ll.'" 12

.'lO . _

Il.

'"',,,, "I,"""

" "..

IlO .. .

'l

11

" IOeTa." ,",


""".

lt>

"1

"""' I"

"

" I1"

PRII

45

"

"
""" lI.

10

110

lt.

62

g. , ll

06

&

2.

Jl , 110
.

3Jl

,
Il

, , rlt.
.~l, 81t
,

II'l

. .

IllI.


I II

.
II

Ile

.. -

8. . II

ll ,1,

, IIll 060li;
llll II lI IIllll.
.

8 ll

Illl

lllllt cllcTeMa

.
. ll llll l

.. _.

. Wll TpyAHOCl1 lI lI

calIH.

ll

llbl.U

, II.
IIAeT I1 ro ,
8llllO ll, II3 ,

ro

IIll,

rl

IIO.

110 11

I11I3IO-I1li
II,-

,
ypoellb.

"1, 11 I'lII ,
ll 1I TO'IHee , .

'.

8Q8ce

n ,

, Qnrut! Af, nr
li!

.t!

06Q&!m

. u a.wu ,

80CnpuHutlT

8te ,

n nuu iJ.
. . .

;
.

,
. ,- . . ,-

!j,

. ,-

. . ,-

, .

, ,
, ,

, , ,

. 2.

eTooro
, ,
, ,

, ro

l, ,

rn ,

, !,!
,
.

, .
ro

. , ,

ro ,
.


,

. , ,

,
.: .8 ,- ,-

,
,

ll

J1

8.l1

QC;

, . ll

, .,. 3.
D ,

i!

8, ,
lI

It

II

OCllOlIHblM

10,

11

KynHocTll,

..,.I

II

"

ll

II

Il

yCTaHOBltTb ll

II

- 4.

100

, ,

Illl

ll, lI

)/:

ll

ll,

11 1946 , lla
, II -,
, - ll-: ll ll

11

KOIllJ,y,

II

l80.

II

. , . ,l
ll

150 . lI l1II
nypnypllble , II lI

180 S.

ll

l1

ll . . . . '.
, II lI

HeoAIIHaK080 ,
7 12 . ll
. AalIblM Kellllra, 600
lII

Blly,
II
lIQC . II .-
. . ,- ll 8II II
II, .
l ll ll

: (.") ll (... ).
.8 .. ,

l lIIC J111 ..

7.

lCll

ll 80cnpHHIIMaeMblx -

67

rlpocTorO 08,
. ,
.
,

: , ,

,.

HecKo,lbKO

(,

ll

).

, ,

II.

- ,

. ,
,
. , .Ia ,
, ,
, .
, I' ,

, .

I:I

u I' .
I ot. (ot.). lI

H~KOTOPX

; . ot

, ,

; ,
( ) .
.

2S

20. 22.

I;I

) , , -

68

",

. , ,

,
.

,.

.Q .

.
, .
re

,
,
. ,
.

27


. :

, ,


, , .

1: 1,25.

, Q

, 8.

. , , ,

, , , , ,

, .

. ,
. : ,
, , ~

, , ," 9.
-

, ,
) -

, :

69

, .


ltJI..

48. 51.

60.62

,-

n.

O/I

. ., ,
.

40. 6]

Jl

, !
.

-nbl

.
,

: , , , .

, .

" .

. ,

, .
, -
, ,
,
-

n. , ,
.

.u ,

, ,
,'. ,
,

.
,

nQCQC

J!

6e..n,
. ,
,

ry

. ( ,

Jl

.)

70

"'

.
8n.c .


. Jl
, 8 . , ,

" .

"

..

,

.

w .

, , .

npll

JI .
,

CJ~eItHOO

. .

JX)ro

II

rlpocTpaH-

l:Ie

lt

'ITO
,
, ,
e't. , lI
: .
, ..l , 11, Il

, OIi, BltHa
.-, "
. 10,

Ol',

7\

lUJ1 KOIITpaCT3

tI,

. ,
.

J1

,
, ro,

.'1 -1 ,

,
,

Jl

)I

KOIITpacTa


, ,
, .

lI

, .
,
,
. ,
, ,
- ,l
li.
l1
, .


. r

MIIHHapT: .

. ,
. 'l
, . .'1

!I'I

,l

!l'l .

, ...,
.

l1

.
,
.

Jl
I Kapl1, il,

l "" 11.

!'

JI

QCJI

;
,

72

, ,

, 8

()

().

( ).( ) ,
. !

.
:

..

~.

l. - ll

.,

II , .
, ll ltlI

Ilt .

ll .

, , , 3J1

,,1 .
ll ,
, ,
.1 .

ll ll


It
-,.

XII

. .

3J1

yen'10BblM,

11

Blte

. ,

lI

lt

pearllpy

J'r

. J , " ,
1ll! . ,

0110

l.

YCTaHoMeltQ

ll

ltp lt. il
lt 8/l lt
.

lt 8lt

It

. , , 100 II

, 11 500 12.

6.,. III

lt
: ..1,
,10

..1

. li

"

,1.

XI.

. .

m KOIIT
. mII

II.,
"I"

",,,,.

'10J111

.J.,.,

I<"

110

l<" fl
IO

ll"

fl.

.,

""

XIII.

.. " "'OHTp3~Ta

~MT "'}I(~

>lbl

1Je<1M"MMbl ..

lD

0.1J1

.... "." C.'C:lycT ~~


.,.. ~ ..""
~ ct<I "
..

"".)~ .:

"pyr .....' "o.'WIO. " ... .' 6",


.. . II.. " ." .. ~ ~ '
" .'08." 6. conpo80",JI,&T..c.
., .. ~ .. CILII " .. .". .~.
,,

...

"

""~~" )1'" .

..

." "

""

'.,-

"-

.. ""'-" 6 "." .. ry

"". " ......

lO. ."""... ~ "


cy60~
II".' np".. lI.Itny '
"0f"0
O:l~AC8.... 0:1"'''0 ':1.....

100"

c,'y".~ "

..

M"~

T<,oue ..

II.ItIO " ""<'" ... "". ". :"

Ie.',,""

0:1_""....

. :I."".,""

C.. &I"p"AC.... ":<

"O:I.. AcnlOe ""


" "

....

....

""0.

.
,,

. "~"";

.. " nOf'P8"".'

" .. '. "


"""~ '.''"'' "IO"'~. eC-,,, '"

.. _
" .... aIOC. 6o.,_oro <"."
.
IO".". On""" .. ...
"
,"-'".. ..;; ," .".
9
.... poro" 6e.wro.
. :I."",,1

..... 01 ..., ..

"",

, ,

75

,
, .

, ,
.

, -
,
, . ,
, .
,
.

, , , ,

13.

. ,
,

<16.1.

XIV

, .

, , -

,
.
, ,


. ,

. 1', 1'0

, - ,
.
,
, .

(),
.

,
,

. XIV,

. V.

110 eCOIlOIIIY

.3o.:J..''\'J!
. B]alllllHoe llll
II

77

JI,

".

: ,

), 8 l ;

, (

), .
6JI

,
. . , :

1.

2.

_.

, .

Jl Jl.

4.

14.

, ,

. ,

_ .. ,
Jl


,
.

_.

. ,
. ,

, , ,

6". XVI

-<: - ,
, -<: .
,
.
.,
, ,

, , .

. [,
.,. l>ld: ( ...

.'01'0)

PQ lta.

) :l.' II
8

Ta6.n. XV[I,
.'ii 1t00' ~
:
, ",~<: .lt~

<:~ ),"eT~H <:',~"


'"'~" .. "'

~"",. npM : .. 11' .. "


T~"MO.C~po", x,koA-

nOMM>I<.eT

lOOlO

.,

..

1'0"

".h

~ .. C"'TJlO-~

.. ''' .,

h h
,

....

IIO"0<:h

... u"","",

...,..,

..

....

3..

.... .. ,

1I'1"l,., ,,"

Jl,

).

",,1

, .

.i

. ,1 Q

lt

. .

rIO

.Ill1

ltlt.

ll

ir ,

, .
,

, . ,


. -

. J1

, ,
.
.


, .

nO;I)I

, -

, . ,
. &,

, .
.
,
, .

,,1 ,

, ,

15.

bI

I! , .

",1 .

80


( )
.

" ,

II,

, , ,

. .. . .... .. - ,
,

;

, .
, '

. , ,
,

..,

..

..
", ..

", ..

.. ,

n.

.. ,

.
,
,

, ,

lt..

.-

. ,

--,
.. ..
()

lt,

11 accoUlta-

lI ..

, 11 . lt,
,

Kpai'iHeli .

ll

!>

ll

lI

11

it

ll

....,. XYIII.

IU'eT II) " o.:J.It OlnlIl we

.'il ..~. I:.>II.eJ1


"pacHl>liI
"4'.'" "

.." " ..

"
/!

.... _

,... "' ,.

:!

IIOC"..<:lI"." _

QJI,",ii "',

11 nopoA _

";. " l:JIy .... T oc.o-oil AJlII .


".'II ~TO.

... lO ..

lllOtU"... '8JUl". .....


pr".

nCIIJlOJIor""e<:KHii

~IIO

" 06Jl~ ."'"' . . . CCOlO.TH.H....

".. , 06 "'''''",
. . . ." AIIJIbHlle "'"'.. .. ...... ",_
.aIOCII CHHeaoii. rx:I"'''
llll " ". !! .,
":<IIII......

.... 0TOI'IoI<:,

"

:"'0""

.,

ncprIIHHII ""II .. 11 ("


....II"..." , ;"" _ ":!
Tp&JI ...,-. .... 1I'.'Ce _ OJIy_

6100"",

lI.lllll ll:

XIX.

nPOC~""WHHIoI~ ~aoAc... ~T
OJl,H.KO. ,,~ .. c-."IoI, "06101 H'~

pyWHT"

npocTpaHCTI:HKloIii....

KOTOPIoI;; CO"~TC_ "HK~;;"O;; ~


"lIOiI, I10 npo")I:JI~
." 3J1~ _1'4''''e'''' 010*110 "_
" "*_ ", KOTJl,I ._
". "_;;, ;; ~"

'101

li "" "'

W'~T ,~,,',,_ npocTpaCTacHHoli

".
~08a" '

82

1I. . .
,

no

.6.

XVIII

ElO ;l

lt

n:

. .
, ,

, , ,
, , -
, - . - .


a6J,.

XIX

ttelllt
,

, ,

KOTOPblli

ltlt

, OIi.
li .
-

rn

rn ,

. <: :
. , - ,

-Il

-, , ,

- L6.


. , -, - ,
, , eCeJIbJI, . . ,

, , : , ,
. . , , , .

-,

<:

17.
I

. .

83 ,
lt .. 4 .

Jl.

Jl

, .

Jl

88

. .

JlCHa.

8 ,

83

ll , , ,
.

~a

"

'.,

COOCT8eIlHO . ~
, tt -.
,

ll

"~

11

KpacllOMy

, , ,

.n.

.XOJ10AHOCb.

.,

8 , , . 06 XIX . 8. 8I.P: .
, , ,

, "",

- , ,

I' , ll .
, ,

,
,

. 18.

, ,
, . .

, ;

.-. ,*.
,

II

..1

. -

; , kpaCliobato-

- . ,
, , -

, J IIJ.
,

COlicTQ. ,
J1
CltCeMe.

Clt

, , . ,

tte

trnpaBJlbHO

..

OAltaKo.

,
.- - ., J 8
.

, ;

tQ, , 8 - ,
, , -
, .

84

,
.
,

, ,

, , , ,
, ,
, , .

, , , -,

, .

.

.
, 8
.

, ,

. , ,
, .
,
, _ .
. . : .
,

, . 20.

,
, ,
. n

._

..,

..,

.
,

. .,

jXl

. ,

, .

. .
, ,
.

(1827),

, ,

, , , - .

_.

80
.

85

.~

" .

, ~06 .

OJI ,

, ,
.
.

lI

, .

, OJl ,
.

, , , .
,
: 8

,-

,-

, ~

2 1.

..

. .

w .. ,

. , w ,

, , . - .

( ... )

, . ( ... ) ,
, , ,
, .
. (l:KaK
, .

..

. , : (l:

, w,
. 22.

86

JI ,

23.

. .
, ;
,

JI, ,
'l ,

, '-, , ,

, ,

. :

..

, ,
.

, ll

, ,

TpyllllO

, Q{l , ,
,
, ,
24.

. , , ,

, , .

, , 2~.

..-

on

,
. ,

,
,

._,

JI

:,

, ,
. ,
, , , .

./!.

63

24, 55,

..., .. _

, XIX - , . . ,
. , . . \!
, _ ",.
,
,

.:

. ,

,...

, - .
ro ?
, ,
.

XIX

,
, , 26.

,
, . .

, II

: , , , , .
(7-8 ) ,

,
,
. -

, , -

- .

27.

100%

, , ,

, .

, ,
- .

JI .
, , ,

. -
,


. ,


-
. aJl

lt

, ,

, 28.

,

KpacHoil

lO

lt

lt

uepKBlt

lI , , li, , . li
, - ,

, ;

, ;

l1 ,
,

, .
, ,

,
.

, ,

ll

cHel'

ll.

IIIIlI,

4
. .,
, nf,
npueM HuaHe. IoI HeKOTPU!

HU.X

06uu f
ZJJ/l

CtfOUN coceacr80..v }'uu. Q

iJO

8u

t. npupUT

nQC~ .
. . .

. tl
.

ll!tll,

ll.

tl


'l 11
,

, _

tt

1.

tl

Blla . ll

ll

, ll

I.

ll .
,

KOHoMepHOCTl1

li
,

II

. .;

ti

ll

.,-

'

ll, ll
,
I, , .

lI , ,
,

ti MOI'YT
,

ll

, ,

92

, 11

apMOHl1II

, ll, ll lt

onpeneJ,eHbl nt .

"11 .
reII

lt80ro

lt8

llwt , 30Il. ,
, ll lt /lllQ
coeil PltCYHKOM,
611 . 'l, .,
It,.

llI

8 lt&,

.,

tlll

"

tl

II "
ltIt , , II IIX

oAIIHa-

. 1I . ..l
11 II lI

. ,

It06 lI lI ll
lt, II
(II ).

li l ml It "
lI lI, II, ,

I!II

-,

pIICYHKOM.

"

. .

ll

XIX

II

HItX

ll

ltOli IOt

II

II

l1lI ll

II

lt

rapMoHII. ..1"0

"II

II, "

ll

lI . , paUltOH8Jlb . TaKIIM .
,

II

Ila

..1

. "

1I llllli ",
II II HIIX.
1865 lI Illl .
.

el'o

rapMoll.tecKIIX

ll"

Itlt,

. ~II .

. llllQ

24

II . .
I! JIII 2, 3, 4, 6 1I 8
, JlO. 1I IIX,
II - 4lt
. , , .

paCCMaTpltaTb

. I

IIII l14 licll

li

Wl

1I

apMoHlI

'l, II

ueOBoli

li,

3tt

rapMoHIH1 011

lI

eAItHCTO .

...
.

"';

""
:~
,
,,
,
'

..
..,"',
ii

. .
80

1865 :l Jl_
A/laMCOM
,,_

t. "

n, ,'~ "tJlt~

,,, .... ..

6..

l.eTO."K t.

r.t_

....

tro Cle ..... .. _


.. " aKKOP:lCOH . Ann,p,T I1'''
.., II 880 . ._
.'ro .. 24 ,. I_""
.. " t..,.r ". tc ..
";; "'''''. n.. wo ....
...6,,0_ "" """,'I"
6.......... 3'" 2. J. 4. 6 .. 11
"'nIO"" ...... ,\:.""

.. .~

6.. .

'

'''l.. ~

. ,_

.
" .... _..
.

._

t .. ... .

_
", .. , ,",""".. ."
.. .""".. . '" ..
"ory .38.:1."" : .... 10,'
... .. n3'" ",,", ., .. ..
<:..-" /1.' w. onptl1tAeHIOOf"O
.. ...... .. ......
,,"".,

3"

Jl. XXI.
entt IIeTollOro

Kpyra

Jlu, lt Jl
Jl

" llbl li
06ll11 : II.
. Jt, ,
, ,

1.

95

2.

ll

II
,

4.

, .

5.

TOHOII

2.

ll

IIHepecbI

ll

ii

lI

-,

II

XIX
(1859-1918).

,.II. II
llQCl1 8:
11 ll
. ,

-ll 8llii , II
II II .
BHYTPII li

11

TalIM

li

IIan

,i

'1

IQC,

8.JI

, .

,
,

-,

, ,

-'I

. .,

llll ll, ,

11

II

.
,

lI, II,
,

ll

.
li
.

XXI

,
IIX . ll lm

-,

li

ll

ll

ll

Il

. ,

HOIi Tpllay,
11 (). II

(),

()

II

96

. -,

".

"

e.t1 .
. ,

_ J1

, .

"

, .
.

-.

, J1"
._ _;

OTAeJIbHble

'f"

",

ll "

lt,


ueooro : ....
,
,

.
,

$.

. ,

J1

lt-

COltX

,
,

3JI

, .

, . ,
,

, _ .


, (") . .

".

XIX
lt . .
, .

.
. , .

97

Jl

, ,
cJf"". .

,
.

XXII

il.

;
;

lI

6JI.

(, ,

), ; ,

111

ll-


, . .

, ,
,
, , ,
.

, ,

.
,
.

. yr
, , ,

.. ..

,
,
. ;

,!VI

,
,

08

1.
2.
3.

; .
; .
; 80 .

. II.
I1II <:

"

n~pBM .... BHM"aMM~

44

ryT

...

c~p

.. ~

.", -

pt8Jl ya"M~

~yn

...-

.. II." ,~", ~ro ..


... .... ~ .. II .. ~TO . ll.
,... "~"~,, "' noporo.a" "."

65

r., II "lI '-

78

"

.. ,. pt.".. .... .lI . "'ptHereO.. eTp .... ~CKOII


..eJlH"HHbl.
91,1
94.4

96.5
97.8
98.6

. III.
.. IJbI

..

napHbIX

aeo!lOO QHa.

blm

bl

H~MeltHII OJIr 6: ."'

.. . "",
.. Kpyre n~
"88 . rapMoH .... Hble r
.",

10

20
30
40

" _" lI.8.


". "" "
r."." . 6plOl<><e ""
3 .

50

"

60

OllpeeaaT"

.I ... "." ... .

.. "
~~

cO.. ~Ta" .. ~

.. .

,11 nOCJl~

.. """
.. ",

"""

". 6PIO><K~

iI

.. "

", 06.

.... _
'" COIIOCTaIIJl~MblX ~TO.
",. II I>:" ...
"

.... .. ..

ll" CO"~TaH".MII .."", ,,

80
90

011 KOIIKpt'_
lI3l188 .'ll.II .. . .
100
,......" .. .. ])4:' II. II. .
"'~

11

70

ll.. II ,

XXIV.

"" IIe080O
'l1I1I'111 .'"'1r
""II

.,...... .",.,...

otlpeAe..,,IO .... "'.'l.,. . r.pMolt .....


""'"",, " .. "." nll_
.... ~.""M .....oA "' .. n.. ...
. otlpeAe.. e.... oe n1"
O..... ~Hoe DD""""" ''''l/l
n.". .1."" A/I. II""... "".
oc-r.,"

..

...........

lC1'08Of"O

.n.." .,.' ". " 0:1""."'08011


.. _
...... .,
","". ...
..
n " """
.....o....., ....oc-r
"
na.,e .. n .. -

"."'0"

. 6.,

....np

. .",

"
_e
lOO/"o T08Ol"O n..... Ar .. .,. ..
lIec",o.,w:o ." e"
ero no MO<QU".

60.,

p.

lO

4,

01"0 ",'~IID

..

" "'opan1OOl"O

.....

'"

" ac"lII,e".. oro n"

.....' .... oc-r~

ltD

..... nne"

pe.:l., "' . 06111, .. 11 .....

08iI .... .. " .. ~ "C"T~ ".

.. .......

100

4.

; .

; .
,
. 0110, ,

5.
6.

, .

, , 'n

llQ, . 80, ,

ll , .

'I .
, .

, ,

, I'

. .

XXIV

nJ'lTHa

llQ

TOIIY

..1.

,
.n.

XXV

. ,
, ,

.
"

XXVI

lI

ll

n.

XXVII


, , ,
QC, <l BblcTynae

: II "ll]lIeJ'lON 06I1.

l" .
II.il
. ll. .,"

. XXVI.
. .. .,
. , 11 MCHU.,x
-... ..u.1O ,1tt
CII

8J\e

"'" ~'PHH" I'"";l.,1I.,


, ~t1"

.. pe

""

...
O"I'""I1I.,H-

rll H

p<1II" '_
' ., Jlt1"080ro 8""'ll"
.,

~.".

","", ",!!,",,, ..

MHOroe ' . "." Jle


. ~~'CTa~IOT CO"t1".HHH.

, "' 6 ~'~HO 6"" 06

.. , "",..., _
' . ~" ,~,
." ." "."" . .. ....

"",II

Me",~ " 6~eT u'"" "

"..... .,

l\.ICTO.OIV

"'. " ... " "


"'''.

.<".

".

..."''''... ~

'_

. II.

JleTa. '11'0
, XXVI.
.

08

~:ltJl u
llO , .,lt

.")<:~' "" llrJl

n .. .... ~ ..c..o K.apaT"~O .


.... . t .. 01"",'.

1'1<:00.'0"'''''''.
"iI

... il

"' .. nOpUKe.

II ."..",

06"" """".I , .. ,,'''' .... .

.." <:'l".''''I, ..60 ." ,..


1l06
11;1,

""' ro

..

n.,-

IO ."""~

..... ..
."

.w ""'.'II'" ._
"iI ..... 80.. ""

"";l If"t<l"

.."

.... .

"0110 .... 1'''0<"'..

."" ... "0.'.' ..


("I

, .. " n(lllO ...."1I

.... ptCII. . . . II(I_

.... ll
.. ......'

"0'1"01''''' """""""
.. """
<:001-

"", .....
.. ".
"1.3" nponoptI..o" ...'

. .......... "."""

..

" .1'1)_
iI "".

.. 6. .. ""

." ". ", "'"

..,,>6..

(80-

TOro.

.e.'Ot'lIltO.. pjOCCTOI"""

....,:.... I .... ~" ...


.~6" "" . - n"

,,,,'''' ..

. ""

,,_

103

. , ..
, /llI ,

"-",-

ro,

, 8 ,

, , ,
J.
,

TOro,

ro

OKpyr

. ,

.
,
, .

ro
, .

-.
cera ,

ro
.
,

. cera
, ,

.
.

, ...

ro

ro,

ro,

Kpyr

Kpyr

ro, ,

. .

ro

(,


. ) 7.

).

, , ,
3J1) ,
,

20- roax
. . . ,
, coero
, .

Tak,

104

; , ,
. . . "

'.

;
. ,

: , ,

,
, "l
.


llll-

, .
,
. ,

-
,
; , ,
, .

, ,

pea.'1HOCT~ 11.

_.

8",

. ._

'

_.

, _

10.

,
lt

, ..l0,

06

. 80,

. , lO

11.

pnor

..l_.

.-

"t.
,

,,-

105

110

. 11.
JIll

8,

, , ,
ll , OHI! II lO
J1,-

3m

-,

II

. li

"

.. 13.

,
, , . ,
l.
,

.
.

. .

.
, , 6
.

l
,

ll

III.

"

II.

.I1 IIl'l ,

ro-

opllT.

"

,
. .

ro

14. ,

ll,

l1

I"

li ,
, . ,
,
.~ llQll ro- . ,

.,

,
ro, .

....

, .

11

8,

a~pa

, :li, ;

.. 1$.

.I1 .1.

nOJ1HOTa

106


.
: .. , ,

M.I\. 49, 56

nOCJle

, , , , ,

nOCJle

COJ1K

, _

1$.


80 ,

),

,
.

..-I ,

. ,

.,

, . 8
. ,

,!,
.
,
, :
..,


.
,
QC..
, .
,

,
, . .

, . etl . . ,
. . .
.;
8

.. ..,

..

"

_;

..

ll

. L
.

..

.,

8 .

1$.

107

lt
,

,-

, aJ1 .
-
.

, ,

It,

llltCCOHaHC.

tllt

rapMOHlt i'! l
It

CKlte

. , , lt

lt,
.
-

,
- .
, -
? Or ,
.

lt

I"t

80

lt

",

, , ,

,'.

Ilt
. llII

,
.

"'

XXVIII

, :

1.
2.
3.

, .

.
,

4.

.n

.

l6.,.

lt

. . n . . :
1. .
.

2.

.
,

8.

lt

XXVIII.

",
Q lOlC: 11)

XQ("(IXpoMMJI.

XPOMMJI,6)

JI)

M)Q-

"II. )

lCJ

" ..

.......

ca .... ~ paMMM~ .. ~ .. .. .._

... .. "~TO'''X ,.. "


"~,",,,,, 6:
~"T"p"" ..

I<OOP"~ P"""'>I~L'

..:

1. II:>oxpo
"

2.

.,

3.

"

np">lu.-

.....

1C0.. .. 0:1_

........

1"0.... _

I<.. .. "

npe:l ,.x ><"'0f"(I ""pu..,,.


"II. - I<""IU'I".

"" nO;l.~"H""" 041" .,.._


">< .

~. noiil<lloxpo.... "

- """04 no.,,,oro
....po6JI ..""" ""1"''' .... . 6OJI~
or .... .. ,_

.,

"

..

XXIX.

AilJl W08X ... .


CHC~"'~ n:N 11
8:

""811; J

'

l!lt:.llJI.

"'I'O-

Ile8"

T.~",c , 8Jl':;

... IIJlIQ

~ .

""" . .

.'08

. . <):

1. ""8I1, " "


O/lHQM

..

6IIII "","""" .

2.

,,,

"OCTp~II..all

1/1

II

" .. '\8 ... _


110 PO.:l,CT!lCHHWX

ll""", "potll

8''''II

IIly.:

"",<>

110"'" .... ~TO ." .. 06


Il....., .. .....

3.

.-.,. "".
npoTII_,ocaL'eHIIII

.." , Jl;;;III"

60.,.... 0 ..

....,.'."

., .....

6o.'I>WHa
4.

..

"

"6

1It..,.." "at..'II""

~T08

...,.

.)

4 ..

"

109

ro, 8 '"'

4.

XXIX

4-

2-11 11 -, , , 11 .
. ll II ll , 6
II

l-il

llO

ll

Jl


ll ,
, . ll

l1

, ..1
llO lI. ,
, npltJ1eKaTb ,
Jl

~\,

tl,

ll, , \ 11 ,
It ,

npoCTOI'O OI' lt 04lt .


, 4
II , , , , I'
, ,
-lt .
lt.

lt ,

ltO
80

lt

I!,
,

I!

. .,

11

ii

lt

Jl

lt

"-

\9.

ll
,
11 .
,

lt

, I
, , ~O)Jo,

. lt
.

80

<:

, ,
. _, lt
3ll

W10

!>,

, ;

. .
8'lII1 Cpee1la)lH
~

o..~lI" ~'RII'"
CPO~IIII'

11

.. AJ!'

no-

at.ro lI6IIII'

'!,eJlO" 06h _./l .0 .. IIIIII CO~'''T'' .


,

,t_O.oro II'

..

_.,
"II"<:II

RII",/I ., .6J111<'
np"8CltClIbl 06.l.Uol, _II 3

,60 O~II"'.O'''X _"'

...:"

. . _.. ":'

....

", ",
....... 11:> IIIIX, 6y.lQ"lll 6o.:ott n"'11.....". 06)"1O ry "":' 6)".....
0., 8OCfIpHHH ....C..YIO ..." 6.. 1IUI
""" .":'8 . .
"~.. ,1IC ,'" ~ " . . "
"~II" Il" ll"~, " ....
8lI.... ~ .. "".'.
"IO~"

111

, ,

- "-

-ro, -

, , .
,

-
.

,
,

.
,

. ,
.
I

: , ,

, ,

.
, ,

. . , ,
,

- - .

.
!I,

III

, :

, , ,
, , ;
,

- ,

-,

. .

: (), - (.

), ( ), ( ).
,
.
,

. XXXI.
:tJI l'" I!.81"80"

0<..,"'..,.....

('I"

T"poaaT~ ."''''' ~. "

.. """.... "wo. ,,,,,., :\8.


,. .. .. 'Kllc"-

6...,

aa.""":\1I.
. .. CO/l,.p

...,,-

,"

.. ..

..... .""" 11J').". OI'~.'IC.llIIT~ ., "" .. .,,,,,ro .""II.


,. I\II,.Toaall ."",," .. .
..
" .. L11l>ll K.Terop"II. ._
,

y... <:

T~.

.","",II .

c.oouta"" ~~j\

~_

,..'

....

....... .,.
,," .
ll<"O"1I K_n03"WOII " .
.. ,,:aaII" lNYlO
.' '
_ ,
"06 _
...."
OI.
;' 06"'1"01"0
CO:lCp
.
..,. .. "'."'"
.... jIJI"
no ...,

"

...." at'TOIlOl'O "06.",""1I

~o .. 06.. ",Ilo" ..] .. .... CO:JJI.


T~]. "" C... T.IIOT ...

..
.. ""..
" .. .. . ,.rt. I
I1p"ICIIC"", .]. " ..,. 3
.. . l".I. 'lI'e"'''. "_
." ...,... . KIIJI.. .. paCIIO.llO",eH" l ..
.
...... ...... .. .... 60...... ,.,. .
......... .lO "," _
....0 . . ......... .. lO ..
8,.lloro

... ~ "'"". "." .


",,"''' :t . . .....

..

_ """",. "
..., aoo:llp
e.. .....
IIp,,,,won IInOlOIi . .. 1 .. II"

.'.

....

",

",

.. lO

., "'l'.r. "".

iI. II.

I.IIp<I, .I!lil ", ..',,'I

~TOI

110

.-

&",

..., ... I("~I,. ",,,,

.."" ..... ' IIU ..... ,'CJP.. Opo...


I';1.f .:.:w.... ... !.". ... .
(OC'.L....T.
.:'80 ~... _
"",,,. OOA~ ': "."".. _
T-w '."""'. , '" ..., ':",, ... ' ..... ... .. 81O'l
.... " ......, ,_. . . .., O~_
1le4a" ~,...,.. ~.: . .....: .-.' 8001_ .........: pa:J.'.~ ""IIOU_
...... pra .IUII. <.,...... < .. " .....
"6.,, .306""., ...: " ..........
6, mp.3O.T&II ..... ..
. ... nptA>l ..
0 .......... 38 ........ " ' .....
.. ..... tlpot.. o.. '._
... ...... . .... n~A>tCTO...

"""01< ..

T".

~I( ~Pt"." ".~~T" ".il


."."

I(c

~c.. ,", . ""

.. "'nO ~c .. On.~.IOC.
. ..... .. . " "'
. pfUI ....... ".. li . ....
,e6tl ... ~", .... "" "...
, 0 ""." ..
OI", ......... ..... 3.,. _
... .... ..........
"'"cn ... .. ......,_
.. . "...... ., . . . . .. .... .. 'rt 06- ..."'.eII ....... .... _
. .. ....... .

"0<:.'' _

..r. XXXIII.
l.II rora, (l('HOII<IIIIIa"
J;'II .!II.1I1_

Tl.'.lIbItblx 8'I n
~""

"...

Il."' ..." ..... f".

( ..

.(< . ". .....

(I.. ii TC~f""" oon"""


)l,1I..1I.ro .~"f"'

... 1I(. ".OnOc

XIK .... .
cro CIlCTf

OL'Ipe ......

"1'" " _

".,

O_

_,..., ...11 ..,..."


f1't'. p;o:u
..

"0,1,01,*", 11,0'''' O~ IOUfiiC1"

.......

,,-

..

I80.Il,...,

IIO",

..

.'.... 08. .

........ IU.-"

...

e80IIocT .'.". ""....

......
..

p.UMOM:III.Hoe

0'''0_ ..,",.

..

10 no..-

..

l<.3ouuoaa.n

""_

..

....... '.....

" ..., _

.,

-..

114

.
, .
n.

15

. +:803 .,

, , 8
on .

8JIIO

, .

5
u, f1JUUOu PU
CTaAfU. 3QUAlQ" "PilJlJ!AI, Q

UfJOnU.
Jnu,

COOcTBeOAt
C/llblCJU! AOda, CJI ..
lpJNJ( IIulX. u cdie

'' lLJlfblX ltl


, nponofJljueil ne
n0.

23

. .
ll 1852 .

*, ,

.~.

. , ?

1940

. .

,- ,- ,
, .
,

.~.

, ,

'!,

j.

; , ,
,

,
. ,

, , ,

.
; IJ, .
.

.~

. ,
. ,

.
,
;
,

.~

, , , ,

?
.

<f:?

118

. ,-
8

0",-

-
.

. 2,

. Jl ,
, 80
.

. Q ~ "

811

- , yr
.

4J.

.",

.'. . . .

, :

..

..
,

. -

2)

1)

oo

. , .

. . , II

ll

.- ll.
.

45, 53,
64

,
.

lt

lt

lt

. . ,

. .... ..,

. ll

: . : ?

, PIIC~HOK .
. . .
.
u.

pllCYHOK

JI

, .

...

119

..

..;

I -

eJl,

Q.

880,

" -6 ,
80 Jlen .
.
8 ,
~aHa . . ,

Jl

..

blJ13 : .,

_Slack and Whileto -

4.


, ,
, , ~ -

...

_eto,

_",

...;

_ .., -

....

ll

rlpaKTHKe , ,
, .
,

n 1IJI I'I

rp
,

On-

VH

, . .

.~.

_-

, , , . ..

. , ,
.",
.
,
, .

11

.." 37

.l.

...

, ,
, .. _ () ,

,
() , () , rn
n () unu ( .-..)

120

15.

..

, .
: .
((

.
? ?

()

( ).

( I

()

')

ll

. .-

8,-

(l

. . . 1.

, .
. ,

:t
.

.,

.:t

..,

,
,,?,

811

.,
ll "ro

,

,
,

oe~KaMH, .

..'

.
,

8JI

. ..

: .

-,

,
, :

.u I
. ll . ,

_,

1585

, J1 .

9.

121

. , 1587
: (o.n .- . 3.) o.n
, ,
i\ .

. 10.

montani.

oltra

,
, o.n ,

o.n

o.n,

. ,

<t,

. ,
.,

pr.

. :

o.n ,

-; ,

.
,

,
,

o.n,

,
,

..

11.

, , ,

, ,

.
:

122

OOJlbO

" .
.

11,11,

. : .

",


... 12.

>

XVIII

6,

11

'

11

8_

,",,

(cpiclUresque... )

; ...,

Il.

, ,

, , , , ,

picturesque

I.

.on.,

, ,

. .,

, ,
.
.on-

, ,

~, ,

. .

*'

.
, .. ,

tIJ'.

4, 5.
7, 8

,-

.,

,-

"

"'

e/l : .

poJ'Ib,

pt.

, .

, .

14.

- ,
, .

123

"

. , !1
.
,
.
JI '>

"'~ 5&. 62

, , ,
,
.
,

JJ

il.

413

, .

, 83

ll

15.17,
23

lI.

41:.

- bl.11 .

on.
_.,
,
on

rp

lt

rt

, .

JI

,
.

IIQ,

rt

_.

, .

-, ,
.
, _ ,

l.

..,

OJl

._

cero , n .

124

lt

, .

. , ,

. n

'~. ,

.

. - 8Jl
. , ,
,

. ,

Ile

, , ,

, ,

:IO

, , .
,
. (), (
) ( ), R ,

,
.

JJ,

yn.

lQ .

80

80
ll, Q

Cn

. :
,

. ,
,

. I . 06 ,
.
:

, 17.
,""

1'. , , ,

II:

", ! ,

125


-,

06-n,

II

II

lI

il;

J<a'le-

ll

.IIO

- . .
ll ll

II

l,

iI,

OHII

II

. II caBIIM i;
ro

ll

II

ceneHII

lI,

ll

lIIro

l.

llll,

cero

lIll IIll ro
, llii

llllll

II,

IIII

l1

II

tl.

ll ro lt

: II paccMaTpllaTb

ltIl,

II,

ll

1)'.

,1

II3,

. , 1I , ll C8011cTB
lkll. BocnpllHllMaeMble

Jl .

PIIMIIKa

lt

Iltl

ll

IIMeTb

HanplIMep,

. ." II .

.. 1)' , 1I , ll
III Il, CHIIMKa,

1)' .lIII..

/llI

ApYOI1.

.II"

C80II-

,1 , ll .
II
iI ... lll,
.
"

il

II,

lt

MOTilB

1I

aKeHl1pyeT

-ll

.-

II
C./l

l1

11, ,

-,

.. ,

ll

II

ll

.1

lI

cOllcTeH

ill1I1i'l

il

il.

lt

1I

ll ,
,

II

II

C./lII

II , .

II


. I .
ccolor.,

cen, ...

XVIII

no

., ,
cen.

: .

ll

<l

., . .

. .

./I
, , .
, 8QC ,

. l1

XVIII

, . .

, -: , . .

10.

,
.

11. .


. ,

,
. , , .
, . ,
, , I:IQ.
3' ,
, ,

.
n

roe

XVI . "" . .
(1557) .-.

, . ,
XIX . ./l . .
. 8
,


.",. , ,

XIX

.",,_

lLII

. ,

..

. :

, . ., -

127

XIX

..

,
, JUl: ;
l ', ,

, ,


11t

)'l';

..

80

:
.

, i

rerum natura,

. 20.

. ,
, , .. ,

. , :
.. , ,
, ,

Q 2L.

.. .,

. :

.. .

, .. 8'
Ie

.!*

22.

, , .
.

"

.
..,

, . .

,
.
,
. ,
.

ero

88" ,

38, ;

1Ul
, ",

1.

.

.

2.

, , , ,
,

,
,
+:)l>

4.

5.

,
, , . .

. ,

,
,

,
.

6.

, . . .
. : +: ,

,
. 23.

l.J,BeToBoro
,
,

,
.
.

2, 3

, ,
.
.

l , ,

129

24.

.ll1,

'lli

IlII, , illta .

IJ(I

l~i'i

l.l,

IIIII!

. ltlt,

lI

lll

'I

TP~1 mla: ll , ,! rl
l1l1'I'1 Ila l1; II'IeII
l1,

I1,

'I;

'l11 ,! ,!

2.

'l

'I, '160 , ,
~1 . I , TaK'IM , ,

I10011II

II

lI

lII,

80I' lll1. ,tI!


. -

'1'011,

I.

JI

.'1

, ~fO

JI

rlOA

, 11t 0'1'"0eJlQC eJl, '160, aJ!: ,


0-6 ,

'1
8

II

'I

11

110 11 8

I!

JJeI'KO

llllO

HItKOra

, g

60

, . ,

ellHcTO .
, 6, , .

.'1

tt

'l

ll

ttQ , ,
.

JI

/l ;

. , l'O ,
8 - -

130

Jl

8:

,- ,- "
, ,

. 26

80
, C&el'OeHeBble

. , " .,
.

15

XVII-XVIII

, 11OepXHOCTb KOTOPOI'O

ltlt

300

l1

CJI

27.

'l

, ,

100,

, tt .

, ,

IIMeeT

Hanp)l

- ,
, .

50

, . .

: " , ,
tt

, ll

, . .,

, ,

, I.. , lllt l"1

..

2.

lt,

CJI

CJl

, , .

CJl

T~1bO

13\

.
, ,

26.27,

, , , ,

32

"

.
, , ,

,
, -, ~I ,
, ,
, ,

,
, - , I'.
, , ,

, ,

li

QI'

. ,

lie

, , .

ll

, ,
,

))

.,,"

, ;

. -

132

8 ItQI1, 'IDI , J1

lllIQ

lll13 , ,i IlIII,

liI1 lttlJl. II Qll3

I , 11

OAHOro,

Itlt

II80;

11

83,

1111 , IIltl1a

I1

IIII

J(II

f;IlIt. 11

f;Q

....

lt

JJIIi', OOltJ!TI1JiMH
.Q

It

8"

IICKyCCTOReA08

II.

.lleKopall8Holi I"I .
l>

. lfblo

11 .
TaKOIi IIIIII, KOTOPblli II

llll

'I

ll

tt

tl

' .
'I
.

II
8-,


IIO

ll,

II:

IIi'i

11/111

lI"

II00III

ltO

11/111

II

b-bII,

l,

lta

lllt

lI

4<lleKopllpoaTbl',

-,

Il

, l'

KOTOpblr,

lllt3,

lllO

xa~

II!III

l1

Kpalilleli

I'f

lt IlcKyccTa IIlI
cTaMII lI I! llO ,
ll8 II lf, ll
811

ll

ll

ll

lllf.

TOI'a

ll

llRO
ll.

.8I.

II

/ll'lf ll Illl IlcKyccTa


l, ll.l,. 8li lIII
TaKoOli, IIll

lt!

CKII , 11

H/I.21,30.

50. 54

IllI

TepMffHa .tl", ApeBltepyccKoJi I'Ifl

lI lllf
8,
8

tll

lf,

TaKIIX

ll

46. 47

11

II

ll

ll

. CYPIIKoa,

I.

rOIa,

113

11

Iflf

fl1

ltII

rOOplfTb

ll

I1

-lIII,

IllfII

li

/llflIO

lllfll,

iilt,

Ji,

HanpllMep,

lI

ll

11

lt

IIMeeT

ltllOItl!

IIO,

ml

lf.

II80l1
ll

tll1II,

C08eTCKI!X

~IIRltOI>J!'

ll1

t\'l.

rlOll

<ITO

<lII

11/1. 49. 56

, ll
, ll. " ll

lleKop.aTIIHHOCTlf
11

II,",

ll

133

cnpae/lllO

311 l!I', lt
l IIII. m ll OII
Qli CT31IK080i', II. ,
l

"

I.

eKopaT~1BHOCTb

, , 11 II,
II

lt

J1
Jlll

'ITO

I,

,l

ltl

!!

el'O

" .

KapTlle

Qil.

CJt,

ll

tl.

ll

"Q

lIO

~I.

1\1

, II

llClil

I']II

I180II

31II .

, Q3t1

lI

OTKPblTbli,
lIII.

CQf'li .

~t, II, li ,

cllceMa

1ll

l1

KOOPOli

8JI

, , . , II , , .

l1II II .1l lI

lt . l IJI

I! lt . llllO .
TepM~tHOM llll1

p~tKOIi 11CKyCCTI"1
Illl

, 11

XIX

rnlt

III'

11 ~ICTO

llO

JlII

HII , " lI.

lUl

ltlt.

(>IIlt

4:valeur. It 4:COIIMOCTb.... .
113 ll
XIX

l . KOTOPblli
l1,
. .)

IlJI

;,

li

!!

lli'\

.rl

llll:
I

PltCYltKOM

J1 ,

..

l,

( .

r'

8JIll

Ii:

cepblli .

ll rpll ceToTeHII:

ry-

, ellb - 6lI, ,l ;
. .

we: .. , I~' ll,


. 110 . IIll,
'l,

li,

II

iI,

I1

IIlt

lI

1101'0. lt ll ,
11 . ,
npllMep. I
11 , ll~,.
IIMeTb /l lllt8,
I"1 /l .. 30.

ll lI : Oli

nOHllMaTb

Illl

4:.

ltlt

11

J 34

JUi


, ,
,

. ,

Il

, ,

Il , , npocTpatlCTa, .
.. ,
ll : . ..

IUI. 42-44

., . eAen,
.

.
: . ,

., ",IIU ."'Q n.II


, , lI

, .

ll . ,

ll

Ile

Ila

II

ll

Il

ll

I!

, lll1

31.

I1. . , .,

Jl

, .

, . ll
. II. ,- ll

. ,- wlO , ll
nepeOAIIMblII. lla lIe
- , lI,
:
, . : .
,

ocnpll

lIII ,

l1 , ,

",

. 32. ll

. :

. II
. ,

"' -
, IIO
. .
,

",QC

ll

i, ll ,

l5

YMelle

ro,

ro

li , ro, ,

II

,-

ll ,

, , .,
I . 33. ,
. :

~
, npllaTb

IIO-

.
Bopoii ,

ro , Il

ll

ll3 ro _.
,

, - .
l'ro ll ,

.
- li
II ,
l1 _.

... ,

, , HeOHaKOQ
_. ,

II

.
ll

-ro

lI

.
llO .

., , , ,

ll.

. :
~-, ll ro llO

lI , ,
)111 11.111 ,
, ,
- ; -, , lt
, , , no,

ll , ,
IIIIK .'I ro , ;
, KapTIIHa ( - ,

11

ll,-

II ;

136

RJI

08

RJI

, ,

j} 34.

, RJI
, ,
RJI . ,
$- , , 080

$-

(I
).
. ,
, $- , ~

. . , ,

, ,
, , ,

, RJI ,

I" -

l'I

01'1

'i,

01'10

, l'I II, RJI

, ,

. :

, ; , II.
I ,

. 80

. $- .

8 el'o

. ,
. 8

8 . ,
, , - l
( , ,

, 8 l'l ).
, -

137

II IIIl

011

IllI

CJlII

Heepllo

i'!

, ,

OAIIIIM

11, 'I , Il

OAIIIIM

OII

II

II

lllll

llIllI.

311

II COI1cTB ll

1l08, i'i

rlepexoAllT > 11 Aa,lec.


. TaKllM

n.

23

, ll llll li
, It11 11 .
llll llI MII l .., .
.. 11 . 11 .. lll1 Illllt.
II ,'llr-1II , II . I
'te paBIIOMepHoi, !JI'lll I,I l'
IlpocTpaHcTellHoclI.

11 11r1l1 l
TllKe IlIIOI . CaMapll.
11 , 11 ll tl . 'IO
HIIK r- eMlIOI"O .
II ll II 111 Bllllbl. CJlll ;1Ite.
II, Il lll1

II1

IlQ . ,l ll l ltaI.

ll

,,

,
,

ltll

Il.

HanpllMep,

.ii 1n, ..IIllil..


IOII.

llll

. .

llll l

Il

ll l

11 II81t -

11311

, , 1:1 'l , 8
II: :) li, , .

. -II tlI' .I., , . 11


ClIOlIMbl. ' "II

,"

tekctar-II1,
OellOK

CMblC,l.

i:;

HIIX, IIMeeT

II3, IIII

II, II l

..cepblli

KpaClIQaoo oeIIKa....

'il.. . . IIlI . ,

. . . IIlI,

..

II , Il.. 35.

11 Illll1

l1

HanpllMep, 1I11 .

ll Il .

lllll10

Il

ll

, ll li .

xapaKepllcTllKy

IleDI'O

IIllJ1

..

licil ll ,- 'I ,- II
-lt. IJll II llIl1 11 ...
llIICi, ll ... II eJ1eCHbIli

. 36.

II

113

li

II80

l:tell

II . . ll ll
8 npaKlIKe llll, 11 ll .
?
ll , lI

11

138

lI. II: . . .. 11 . ..,


. . 11 .
06 .. 37.
ceToellll. ltI1 ..

.1l0" 6

XIX

, 1I

lIII . "

ltIt !! ll ll .rlI", . ,
ll, IlIIII .

lI 1l0 II, II

, -.I1,
ll llll '!aClI, llllO , lll
llllO 'laclI, I IIoii
IIII . TaKIIM , lt ikllI
Il411 l1ll,

cepenlllla

lt

1I ltl1l10. OAIIOM 8II . lt . :


. llllO oTKpoelll1O II, 11 "
lt 11 TeMllble , lllt lt l-,
u .. 38, ll: .... ll
1I lI Illl Il~
TOIIOB , , ..... 9. .
ll IIIt Itll uel1 Itll
. i'iclll,' II . lt
-, llltll - teMItO-ltii 11, II, 01'llltii .

EI'O lllllt " ,

3;IIIll - 3II,

11110i'1 11 llll

II, ll

It3II ii II.

Kapltlle II

TaKllX ,
II, IIMellllo ll lIll ll
lI ItaXOAIIT 11 I . ll
"

IIll

IIOII;

"ro

ll

llIlII

011

lI

ll

1I

I.

"

ltl : ll,
60, ",u . . il "
llll . l1u IIOIll 060
ll ",II II .II IIlI 06
08.

II .

II,

11

ll IIll

01

lI

llII II

llllll,

ll

II

. 81 .ltll II , "oopblii

I.

11 BltIIMOro I1ltlt, I1Il


IIII W1 . .. ueT - ,
ll npll I nellb, .

l ltll II ll . 11 IllI.: 1111 .. co6cTeHHblii


, KaKIIM BltI1M, 011 8I10 8060
.IlII., ll.

, : .II80IlII -

8ItI1

' UltI' . 40.

. II8 lllro .. 8l
. ll3lI. onepBblx: . lliI
, ll

8. .

II IIC,JI

(11

ue)

II

II

" 11 llII, 8

CTHIIII

npeAMeTHOi! oKpacKoli.

l npaBA1lO I

139

4 nlIII_. -: .I

,

, . 41.
, ,
II

0113

na,

, , I

l1 ,

, KQra

I1 , . ,
, - ,

011

1I

, II

"I

. ,

lI

ttO; ,

IleepHo


il

II

to

lt I1.
. ,
l .

. ?

.. .,

, II ,

, rI :

II JUI .


IIII.

11

ll , n1

1I

, It

-lt , II -
11 " 1I llII.
OAIIH II . ,
ItII

ll

II

811 l1

1I

lIII

ltl1 .

TOllY.

. , , ,

roOpltTb

-,

08

, t

II

OHII

ll

, , l.

IlaMII

nplIMepe

lIII

['

l1 . ltO

.lii .

,

ll

II

;
ll

8.01

140

, ,

. !>, ll

, .

IIQI'

, }! , II
llO IIQRJII .

: .

ll Tell!>, ... ll 1I

,", .2.


,,.

32-36

II

, RJlII

lt !>,

llQ, ll

Ila

iic

Il

l.>

II.

Il 11 ,

eJI

lI,

ll lIQ.

8 Il O.1I 3I1II. , HanpllMep,


.

6 rn
8

.wU~

ocnpUHu,WlTb nf
. . ( ... )

nll'lI/ . 60
8/ nfuu
nll
lluI(U nn/.

lI
CJl . ,

II , ll

II,

". IIJl II

BllAe

11
IIMeHHO

Jl,

BIIY

"
,

.. .

JI

JI

'l 'l ,
., .

TOli

-ll

11

II,

ll

ll

00-

, ,

lic

. , ,
- uellocTH, CJI
, ,
- , ll

.

, , , , . .

8r

. , "

ll

11

II

OAllOli

".

CJI

1. , ,

_,

ll

2.

8
, 80 8
,

, II,

II

, CJI ,
.
. ,

144

llll lI
lI

Hero

II
I1

lIllY llll.

Cffnelllt

lta

lIOrl

811

lIenooueHI1BaeTCJl
'lO > TaKIIM

IICopH'IeCKI1X .<lilJl.
. ll

lI.

ill1 ll , II

80iIll

ff 3.

'l

i.
:

11

l1I

ltl

lI

TeXltllKI1

l1lI

11

IlallO

il

IIll

ll,

IIII.

r.

ll

II

uUl

!.>

"

lt . 8t .

npaKTllKa 80 l lie

8 KOHe'IHoM

ll:.1 80

.
l IIOBblX li
l108

il .mllto
.

lI

il

, I11"<tl
8 il .

'l

It3ll-

lI

TaKIIM .

L'tMltlle

lt.

il

nOllcKaM

1I08blX

OHII II,
TexHiI'lecKoro npOI'-

lll1 il

. .
il iI.
.

110

TeXllltKa

. : , . , " . .
HIIX lllt
ilI1
cBoi'lcTBaMII 11,

.
i1

.
.

-.

-
;lI

Ila-

il lIerKIIM. II. .-.. Ilml . .


ilII iI .

npilMep.

lt

'I

lllY

l1

ero

i'lI1

lI,

0'1

I'

'lll

oro , ; l1. HanpilMep.


MOTIIB. ll xapaKepllbl I1J1
l1 rlil, lI Jl I1, . 11
,
,

1:1 11.,1

ll

81I1

llII

110

11.

I:I

llllO ll,I. -l1


'l TCXlIKY. 11
ll. il . I1

ll

,
il

lt

I1,

'1

XYHI

IIII

'Il1'l

IICTOpl1lt IICKyccTua

lt

- .
ll lll1 . caHrlIHa 11mJl
Il . BHII'l

il

l10

i111.

. .

, .

:
,
,

1)

QC

(),

2)

()

4.

n.

3], 33

, ,

.
. .
, , .
, ,

,
,

, 068.l1 :
.

, ,

,
.

,
,

2)

1)

; )
(.- , .-.).
- ,- .

ll

146

B~IOB

lt

, lt

, , llli (
)

J1~1

lt .

() .

lt .


; .

,

lt,

3TltM

lt

lI

li

lt.

IIQ

ll

lt

lt,

ro

. Jl , "
, . ,

, lt

().rl

,1

ll

ltlt, ..1

BltLIOM

.,l ~tIt.

,l

ll

ll

lt,

lt ~I
. C113~1 .

lI

Jl)!
,

li

"

LllIfJl

IlaQC

~I

lt

Jl

lt.

cMecei,

Ila

II

'-1

.. Bellelte KpaCKlt
ll Il
II. , - ,

Jl


.
lt Jl
lt t lt ltl1

147

, llC l1
ll ll . ll
li cMecl1 ll

ll

JI

Il

II

...1

II

IIWI,

Kpac'''I, 11

KaKlleTO

ll

t , ll

li

olIllHaKoBblli orre

Il

, II 1I lI

(,

).

11

II4

ll,
.

HII

II

II

clIHeo

70,

ll

KaKllM

II.

11

"

HanpllMep.

l'
,

. il
, " BIIY,
Il

cOBpeMeHHblil

, ,
.,,:

."

JI

.'1

II

ll

ll.

II

-
; l1
lll1 - 11 , ,
. ... , II,

II.

roll

lIll

lIpyroil -

ll,

oAHoil


lO

II

II, .

ll

11

Il

, lll1 - ,
ll
.

ll,

ll

.lI.

ll

llll

ll

,- ,

II

ll.

113-

148

80 ,

.
( . ,,)
.

"

.
lt ,

Jbl

.
,
,

. , ,

Il38

. :

....... .....

. .

..... ,

Ia , ,
J1.

32

l ,

ll

il

ll

.n

IIHOO

. 08

ll;

I' .
,

, . .

. , .

.. s.

,...6.,.

XXXIII

18-20

.:

. .. ,

II .

~Ta

.....

l:ex

149

.l

. , , ,

XIX-

- .

lI

, , lI

lt

, 1160 ltlt,
lllI, ,

TOll3 . 3II

JI

il

II

lI

i'j

CJl0,

I noepxHocTII.

. ll

. . ,

CTllaeT ,

. ,
.


.
II .l0 l .
1. II .

. , 1I
,
,

Mblli

II

I' .
; ll ,
ne ll , ,
, lt .

Olillll,

. Il .

ll

lt

li

.
,
. .

.1

.1.

2.

l KpaCKlt .
l ,

~1

110,

Il

150

ll .
, ll, - "
. , lt

lt

. " " ,
lt ,

lt

lt

bl,

3lt

II

II

lOC

HO-ll, . n.

, KOTOjX)li ItrpalO ,
" r lt eJl

",

Apyrltx.

Jl

BblltrpblalO

ltlt .

3.

TOHaMlt,

KpaCKaMI1I~.

l1.

, 11 .

III' ,
, II

II

wlt

KapltHa

nOKpblTlte

II

11

ll

KapllHa

BltHa,

KOTOPblli

lt.

....

..,

l10

lt lt

APyrltX

}1.

1t. ,

ll

lO.

1111

II

ltlt

. t, ,


ll 60li KpaCKlt, , ll

4.

Jl

lt

ll

HanpltMep,

11IIepecHble

l1.

110

l:IlI

; , ,
. lt, ,

lt , ll TOHitX
-

, 1:1 lt
I:I.

lt,

11

"

ltlt

, , ItMe'rb
OfeHOK. COltT , roit,

" nplt .'1eCCltpo8Kax

lt

08


, ,
,
,
il .

,
il . , ,

il. il

, MOryT

, .;"I
. ,
.

19. 20
22.25

HanpltMep,

KpacHblli

Itlt , lt
,

It

lt.

ltQ.

<l
l1
t

Jt .

It

illt

OnTIt4eCKOO

lt

8lttlt

-. ,

t. , lt

r..

lt
lt , 80
. 8
J1

il

ll

3lt

c.n

ito ,

CeneHIt.

lt

ro

lt

lt

It,

80

lt ,
lt.

It

.
, ,
!l. , ,

",

lt .
,

ltMIt

lt
c.n

It,

lt

8Ocnplt

. .
l1 . 8

ry

l1

I1.rl0

lt

Jl

152

.
,

1:4,

, ,
,

, . ,

.

, ,

4: 1.

,
,

,
:

.
.

, -

,
,

,
.

,
, . ,

, , ,

, .
,
,

(DaKTypa

153

nOCTpoeHlteM

II. , ",1 , ll -
,
Q)
.
" ,
I3

lt80IIII

lt

reQC. " ,
ltQ11 11, ApYflle
I! , 3II 3II .

HenocpeACT8eHIIO l13 l
,

HIIK3.

11 ApYflte

11

C8011 , u u
ll "I1'l. flI1 1,
llll . II COCTOl1T
ll ll II II ,
llllll ll.
llO .

ll

II)I

BII-

lI, , ll ll 31I
Jl ll , ll Ile
ll . II,
, ll , II
IIII ll .

COCTOIIT

flll.

IIl1ii

11 npocToii

fl.

ll

l1ClI

Kpaco'lorO

,,",

11

81111lO

IIII lI II,,",

I1 exlIKa

ll IllO I

. 11
l1 llO .
II, -,

tte

JlJ1 , -.

11

HI1

ll

060 .ll,

, -II

nOBblCI1Tb

l1

lI,

ll

I1I1

IIII.

"1II,

ll ll ii
JI llro .

ll

. npllMa. ll
llll , Jl II
l llI, II
l1
llli ( ) , lI,

ll .JlJ1 .,

ll

Wlli. II ,

11

, ,

", Jl,
,

, , 8
m ,
.
, ,

- , l1 .

, ,
,

,
,

J
l
. , , .

rn

lt ,
.

lt,

..

oAHoi,

, lt

no

llro

, . 11
, It,
- ,
, - ,
.

, lt

",,1

ItCKYCCTa, J
,
,

ro,

., .l<

UI1T.
et'.

':11.:

,..l . .

",'('

I'!)lIO:l:.
. 240
2

.,

1976.

I''''

1936.

'8(). ., -IIO 81I'I1t


, 1960. . 32.
6 . . 8 II_
. ., ._,

1965,

.. _,

1973,

lO

I"I

'lIIll.

I'H":

"

BI'a

.1I"

HaXOJIT

tlpHMel,elte

/lIO ..1

, . 3. .... .,
. 434.

rn

..18

56.

8 l1 l1

"

II uJlt

'lI1"

I'.

llO !.'.

",.

11

l
I<

Cl<Oro

"

. .: '"

"l1.

l'

I'

fifteetllh Cetllury Pait1lillgs.


! BulJe!itl 28 (1945); BraUtl(l W. Nimbus ll11 Golbgrul1d.
Zur. El1ts!ehUllg des Hecliger1S'

.. ""!.'

(!)

F_2..,. "

l1.
OTllept"e

.: JI" .-.-. ...

.-

:
1'11.:

I1".

"

1973.

....

114.
,. . ... . . 110.

. 1'11.: .

. . t.
18

\932,

8.

.; l1 . 80

..~,

n"".
1974. . 299.

..

10 ...: Rood R. Color Light


Pai!1!illg. New York. [941.
. 66-70.

~o .
..

... ,1

I1"' ( ....: Mei5:1 .


Lighl as Form d Symbo\ '" So

's

. .

'

""",,,

Ouel1eHI1OC

]967.

"",, . .

19]8,

J1lletlO .

"88 "

l'

l1_

JI

m,. ~'

tl

, "

-1_

" ",""' .

I,

I''l_

. ,

...

.1"' C~T.

" paeI1CTOM:

lt. ) .

uellTpe

". (F), "l.>-

11

3ll

11

3I1", IJJI

M0110-

l1t" (Q).

(l,

C~TOBe

ll

nl<

IJ.

tl", l'

I'

3ll

.1.

"3

OT....pcT1Ie

"

l1

!!

(.

IlI1

. 3

l,eB!!-

. .

"ll rol

iJt:l1I'

", I,. I'

,,_

" ...

,1",;

l'

...

l",

j<

llem

I'

l'fe ,1;

..

1'11.:
.203).

JlII

II.

~_/l,

.1'l.

I1

I1. "1I0 lI

. !lC

t1

.,

l'

I1_

"8

,1"

/lII",,,, l "

1 C.1oI .

'1"

: )

I'

"

l1 .... _

"

1I0

clteKTp. ", Tpl' '1_


CTI': paAIIOOJ1l'''' ;11010 I!OJ1Hbl

203.

"

CBI,e

1970,

tS .. " l1 .
...10 . " ....-

'l"'

.......

"~.

-1"

..

1962. . 8). l1t 't

IIJDfII lt!\JlepII

J1l' <'.

llO",
", , lO

97.

,~ .: . . " .

al1"" (06",", l<


), ". /l

]952.

..

I~

.,1

. "

I1". ~1ll

rnt .1blO

IO

."lO

tt I1t1

420.

.1~ ( . .

",

ltII .' 1,3

88 06

3,

. .

30.

K"~'

[ MaCTt'pa

1933.

<'

. I13-.

HOCI'. lOI, .

2 .1 .-.-. t'1tl<. . 3.
" .I., 197], . 202203.
pi!,;I fl -

9 lI1 . t1ll_

". llOllO p<tl1

51.

UlIS!Cr 3 (] 950).

ell. IJI' 06,IO 8~l1_


" ....

QC

3~CI(il rmu.

cheius. Das

HetlOcpeA-

It

':11.:

Il<"'I'. el.'

18.

~I. l18 1I,1


t'ltII, llII.
llII IIC' .-

. . 8 -

l<

., . . .

'

l' 11 I'_

]28-129.

. 11

I , . . 1. .
._,

1. ..
159.

] 976.

lt. _

1920,

. . llre HCI(~'C

_,

... . IIII CIleTa


lO I,a II",.
-1'l . l'

2- .. .

l'I<

2'

1961.

2.

333,

l1 n "

..

COIlep-

uJJt

,'''',

l1

"'I'.

I' l1_",

nl1
1J

ll

"
_

156

t"O-!160 .,.

npecCOHI1C1.

:,

_" po:.I
. 1)e.llOI'O
ItIIM ro "

"ylO

"ro

Jllro

llI'O.

22

.-.

Io .
. 227.

8""
"

..,

"

(.

310).
, .

:.

291.

ra
80. M~ :r. 1934,
.

tI

If\I,

119.

Kpalloe

'l

w.

"

1966,

11

"OJI

ll

IIQ!1, . 148.

BnOCACTII>IH lIJ111
3J(
lII:

8.1

.'lelt

4ii,

lln08

""3al1I1
OQ3ll.JtOCb

II

..:ii

..

~ _

.
nw

11 . _

..

peyI'OJlbHHKII.
)laM

cro

'"

".

I . . ne,ll,lror. . 27.

- no

JII:II

. .
Il.

1951.

1937.

!leTOIlOC

.,
-
. 11-12.

3].

3ll:.

CUK. . 8.
11 .", Jll:. _ 8.
12 Kpa8t::o_ . . . .... .

12..

1'10'l_

11

KII"re

_JtiiIICll

(M~

'II.

1966).

, .", , . 50,
I llll;10 11.8 'I. ~
Jll:ll. . 77.
'_08 . . . ~ . 11.
OJ\2Il()

IO"

JI

c_ii 3801I1G-

C"IIIIM

JlllO_

t:

1llOC

II""

ll)'

:l/l)"IC

11

_IIIJI

..1'l8J

l1li

.:

Il". .-~ ).
1935, . 180--188.

1 KpaltO(o_ . . . 'l., . ] 6.
CJ _""
u",OJl.,

...1 . ",

t:OOPOO

;UlI,

8'

",_

w::

( .... .:

II:lY&JIbOC
npHllnoe. . 339 ) .

bJl . .
'lco""npeccHOII:lMy. .. 1913,
. 119.
10 lt'l. ra
. . ]52.
. 8
.

1959.

179.

lVlO . .

17 C.w.:

/liC8

8.

8_

.... .- .:
"

. ..

1935.

,,

1-85.

11 ~" _ .1Hcii

"__

,,"1l'O

C"T,"IOro

1111-

ll.

:J8IHHe

8.il

II,

_IoII

":

.,

e~lfOe

._

",.
, aHII

",

:l/l8)W

""''''.

"lI.8

.ll"

IO'CJI.

lUI.1

..,

"
.

."

lllUI vii ( 1:8C)

,,",,"; 3()iie

XIX

80

(0111)."10
8

ryro

Ile8.

'nl

.lO

III

8, .

ll.6.. "

10 "'.: ll", . "llO

_nlIoI 8()"_

ll ll

.-. .

177-178.

Marllyca .:
Vcckenstadl Edm. Geschkhte
der griehischell Farbenlebre. o/j.
$ ....: KpaltO(oll . . JoT. 'l ..
. 14-15.
l1J . ., . .
noporoa _

...

ero

CYJ.IIO,

"

06

' " GnH-

3()"
_

'lII

'l. " IIII


. II
IIl.l .

lIU

6-1

/IJI

. .,

, . . 1).1 ... 06. ....


. 18. . 46.

'l

11

ll .

II

7 .: . OJI Jll:
. M~ .I. 1951.
. 18.
~KPY. . . . 1.
. 101.
. ~. _ 102..
l' _ . . _

11

"lllJl

II,

~ 6II .-. Il

2.

IIe

NI> . ll. .
1926. . 92.
3()'l. .

. .

2 ""
, . 6, 1969, . 447.

lICOII,

. .

.. iilOC"

C!lY'

3IIHKI,

~ .,

"ntC/I,'I

;t

no.

t.u

". _

1. OJIIoC" . 8Op'I

. . ..
..
.
1934, . 72.
~ . . . 76.
21 " . . IICO" ..
Mer:l. 1956.
1'1 "'l'nl ...

"'....
. 244.

8flQoC.IR8

11 KII.:

3aK~HHe

1l0 "

1931. ....
Jll::
Gericl<.e L.. Schone . D.s
Thlillomen Farbe. Berlin. 1973,
S. 63-66-

OJll>3OIIII

1Q.,1"

.-.,

J\JI

noy

ll

_llCOlIOro

Nl .
.,

ro

1.

Jl.ii . 80 8)ll ....


IIOC""!. . 290-292.

.... .

158-159.
11 .-.-. . . 3.
. 237.
" ....: Oc.aJll> .

1964,

n.-

.lUla

, .

IJOCII

11

331.

Jll:. . 331-332.
1. . ." 11 . I'e.1

33/l

l' .",

te, .

. IlabJI ..

l' , . 229.
2.

11

..:ly&l\b_

l1li

wc..1

I8

_80.

"

!IY

JC_....

":",

.",

..1.

ttJIONI.

(.;w I ".
, .

204).

1. "'.: TellJlOB . . -

157

I1.-

~J1bItble

m. .

.:

OCI'pH>I

2-85.

'S .: . . UI1T. ....


.90-92.

' .,

.'I.

1966.

..,

.- ..

393.

' . "
8 ItDlIO. .

1933.

212.

(/

CXltHXC. n .. 1878. . 189.


'9 .. . . 'l., . 3171\

f.

rlpe"MTCTBYe

-
IO". 01' 'I'I'
,', ;,I'1'1I "Pl' Me"al'l,. ( ... )
lleII
,,

ll

1,

,'

11(1

KpoellOCllbIe

8I'I'lI3

ll. II

I,lO
,ro

[964,

: 'tltII 11 .

., .

1914.

,-. ,l

256.

I,:t,

(/

. 110 1<1: . .
. . 240.

, 241-247.
f3 . lIOI1 :

J)

IO

",

113

",,:

.'I

'13

ll

l)3Jtii1'

'U't'T

.,.

,"tl

III,IO .

II,

I<po8'lIIoe
nlyc:

ll

nOAIIIIMaeT

8JI,,

llll

, 'llll I<'JV1l1.
'l

l,ll,~Il

'8J1,,

rpel'.

r'Il

1IIII'blM 8JIl. l'" '


ll<lI3.
ero l.'Ie
I,
I,e JlpeAHblX
l'Jl.

"
l<

ll

'IJ't:T. 011

,
ll

IIIIMX

I1

'I<

(l,l1

l,el<oopblX

.~,

'le

.~

,..

lJl

.~

yreeHHOCb,

l,eKoTopall

OC"r

'II

,l<

ll

l1yb(:aJIIO 8. 8.~ "

KP08MI'oe

<:.1l.

8JI;

lO

811,

1010'

nepelle'TI'

lJII

II8

1,

ll,

081

1,

llII

Ile:

ll3 11 "'>l , 8 . , 'll, IIII

I',

ll

..

25 .:

1968,

260-261.

Kpl,mKa
. -

.IOli
'0'1 .. . 5. .,

,
.

1966, ,. 227.

2~ .: PI'Xep . l,
, .

84.

IIII_

,.

II

.li .

.-.,

1926. '.15-18.

llJI

.80

235.

IiI''I.

I'8

,. 70.
2 .: Gericke L. Scho"e . Das
ThJinome" Farbe, S. 51-54.
3 . .
Br(kke . Die Physiologie der
Farben fiir Zwecke der Kunslgewerbe. Uip1.ig, 1887.
~ u . ... li
OTIIOUJe1lKIO 8
Il80I1I1.

"

1971.

1& "-I,

6 I'Jl . .
ItOOII3. . 110.
7 l' . YXOIIIIOM 8
cllikKOO

Il'8., .

,I''_

I,08

1, 1914, ,. 256.

l~IIO'''.

l,IIO "l.
III. ... '80. ]970,
.

"

492.

",li l' 'JTbl,

"",

IIII8I,.

ll'.

... l,aXOIICb " "

11

rllllll',

-I'

011.I'

CCI''''

"bl

11

l,

II ",1l0.
I'

II.

IICf!

II

0111'-

IIII

KpeI10CTII,

"

ll

II'l1

'I1Il3.1

3eJIel~l'

11

IOl1I1I

IICC

11

">I

","

8II

Ii " "I lt.


11 IJJl . . .,

65.

'~ l , I'C
II

11

,lO

. l

lI

IJaII.

.u.: .

Kapmllof!

>lI',

.111I1>l.

8
Hacpoell"e ,

ltII

II ' .
"II l'
II'

7.

li~,

;JeI'

III'
l'Jl

03I,

11

53).

110811";;

11

JI

lIC

1>lIIro

IiIII.

II3

]970,

151~]52.

]952.

\3 .-.-. lI, . 3.

Il3J1 IiJl

lt3yK

roope"

1756

>lIlI,II

21 W,hgl W. ' Farberl


ld Blumerl_Spra,he d~ Mittel.
a]tere. Le'pzig. 1872.

nll III'

l8ro

21 .: l,I' .

19]8,

II"

.,

llI,ll

ltllll cl.-a.

2. ._._. m, . 1.

.,

II

I,

I'QC.- l,. . .. . 3.

. I' 8

Ii.- .

CQ

6IIII
_

l'

ocl1a,~e

l'tl1

.~

l",

llI

ltI,

"

l'II

l<'

Il

I'I,.

.. 1932.

.: OI,Il . .

I'

'I,l',.

8Jl

"

113_

peBMaTI'-

l'

II,

..... l"''''

lI,IICOllbllt

39.
~ lI . . , . 247.
In . . 249.
11 . . 250.
'2 , . 250.
13 . . 251.

76-77).

l1epCl1eKlia.

.1.

l<lil' I1ll
l,ep8110"
~l,' "IIII.

.,

11.1.-

3I1II

ll"

OI,-

I,I,n'

III,f!.

II 'J,:

HCICyccae.- .TpyJ>l cqc


..

1.

1 l1II . .

Jl " ltltl1 l'.

. YXOBIIOM

()

'8ltlli

. 11 'lH

322.
J(I

',l

<:,

11 .1l' . . .

Jl
II.

IlblM

IIC-

.Il3I1

8Jlll

, I'I' -

158

,10.

~Ic"lO"
8

II.

8J1J1

'

KOT811AIIHa

"Ile

'3

. (, ..
Jl"''', 1978). _

11

11

II:I(I

"

""

ll

3.1eMC'IIOB

lL'1OCI(OC'.

"ro

311

(JIY

.I1l.bIO

60"

..

lt.'IOIIe'' CJllil

1895,

757.

nlle.

llllllelleQl
IIl< ""llO.

..~1ItOC.

89.

ay:Ja

IIIII)(

..

nIIII.

I~ > . .

10

239-240.

~I .-.

37

1975.

.. .

31 .

O'lTHlta

. . I1
KYCCTIIe. . 1. . 67.
7

. 8 . : .. .

.. JlO.

II.'

.*

OCI. ". ..,


N9 4. . 102-

-JIUI,)'

lC. . ""IO.
.. l>';cn.,
.

1940. N!! 4.

70.

I . .:

"'l1Il

1963.

I1

5 ~I. 06
. . cna
. . 6. . 28.

t . .

35-36.
1 r. . 36, 40.
.. :JII
.

..

21

10.

. . . 163.

_80-

:J\>t

Nll;:

23

t>

"

"

..

:Q

.... . .
1961, . 167.
10 . . 180.

.
.

388.

"

'1 . .: .

.,

1912, . 32.
. .opkluresque.. .
".: Hippl W. J. he eauliful
The SubIime. he PiCluresque
i'l Eighlel1!h Cell1ury Brilisch
Theory. Carool1dale, 1957.
Ce:JIHH.

.,

1977,

II

"'II,

1974. . 31].
UI;I:z . Gud:zug der iiSlheli.
schell Farbelllehre, 1903.
Jinllicke Fr. Die Farbenhar.
monie. Slullgar1, 1902. S. 137152.

03,1II,

;ultp)'a . ." .

uSl.
1

llt.

.:

. .

11

lIOllO.

,l1

. 1969.

so .... 'l
.

..
.

...

.,

.. .

IlI1.,

25.

IIII", .

> . .

06

..
...
. 113.

!lO..

2.

. . 1.

1959,

ItOC.-

11

71.

I1".

180.

.. . 1940.

llO

11

lI",

6ne

col'p

UJeIlHblK

:.. JI,
co)JIe

".,

,,60

..,..

""It'~Jl.

( . . pe,ttepyc

'8.

1966,

.... .

348).

_ 'I nparT lO OII.


!> 6..: ;l8.
lI " ,

11

"

1010,"

ll

110

61l311

.~.

-,

ll lI
I1 6.' rp)
..

It'PO,"HO.

nepllble eltCIIIH "' "

COlleptl'KO

lol,

t:,l

COllpeMeHllble
.. 1901, . 179-

"

lll1

6e.'IO"

.,

.Jl

8iJn,u,

D . _.

N2 4.

" ..

Ih,

154-155.

.
.

1964,

11

.... .,

ll

174.
0...: ood . CoIor and Lighl
in P_intin&- Ne.. Vork. 1941.

12

tJOpocttlle

. ., "'IIO.,

1966.

. .: .., .

pyOC1l.

. .

.417.

11

"',

r.

2, . 19) .
.. _ L1ll _
.,
nopolJ."''IO II)'IO

II

KJlIO .....,.. :JItoI. (

1. " .-. ,

t9

06.JI

;l. .

: lJ.O ,I

:IOI!;,

2. .... ~18., ]963,


. 295.
. .: ' .

1_ .. Lexikon der
Leip:zi&. 1971.

Iro na ii. .,
-

l_IOII
C'8TWlX,

2.

53.

" '-;lIllt

.-.,btl

..

'1 .. . .. .

lt..

llelIlI,

ll.,..,,,ro
"ccu.
..
"8..
1959.
. 85.

1940.

193.
. 1,

271.

ilC1>lO,

..

]936,

1. . . 279.
40 ,"
CllONp

178.

~1 ", ... llil . .

. 1,

I11 . II8. . 1.
.,

06 ". ..

"IIO".

II,

1.

.3]6-318.

6.,

.-.-. ", . 3,

95.

.. .

00-

30.

IIle, .

06

('.;IlO. .. "CllO . 1968.


. 210. _ "OJ1On

1>

Ia

Ma1lcc

lO _lIO. 6~ 1819,
. 25.
. Cll>IO .. wn

:6:s..1

()J1

11

... 8. ._ .,
1930. . 21-22.
Hel:zer Th. AufsiilU, l.
d 2, S. 143-144.
. ", . 2. ..
1961. . 329.

ptL'IO . PyKOIlOlJ.C'O

"!ol

'lOp

",

11

NQ

,1) ,QOCTHrlecJl

1IO'':.
.. 1958, .

."
1I11

'8

1<

~ .
.,

8Nen

". . llII", .

1.

, .

(e.~a.

175).

]. .
.. Academia., 1935, . 406.