Вы находитесь на странице: 1из 39

Practica la contbilitatea financiara

Punctul 1. Prezentarea generala a societatii

Societatea comerciala “X” SA a fost infiintata prin Hotararea


Guvernamentala nr.1224 din 1991.
Sediul societatii este in………………..
In toate actele,facturile,anunturile emanand de la societate
,denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele "SA",sediul
societatii,capitalul social si numarul de inregistrare din Registrul
Comertului.
SC “X” SA este persoana juridica romana avand forma juridica
de societate pe actiuni cu capital privat.Societatea isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile din
contractul si statutul societatii.Functionarea societatii este nelimitata cu
incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.
Scopul societatii este producerea si comercializarea de confectii
textile,prestari servicii,utilizarea terenurilor si a cladirilor din patrimoniu.
SC “X” SA lucreaza in sistem lohn.
Obiectul de activitate al societatii este:
1821 -fabricarea de articole de imbracaminte
5141 -comert cu ridicata de textile
5242 -comert cu amanuntul de imbracaminte
7020 -inchirierea bunurilor imobiliare proprii
6025 -transporturi rutiere de marfuri
9305 -alte activitati de servicii
1822 -fabricarea altor articole de imbracaminte
5241 -vanzari cu amanuntul de textile
5275 -importul de materii prime,materii auxiliare si alte accesorii
destinate
producerii de confectii textile
-importul de masini,prese si alte utilaje si a pieselor de schimb
aferente
specifice domeniului de activitate
-exportul de confectii
7121 -inchirierea mijloacelor de transport terestru
7134 -inchirirea altor masini si echipamente
7413 -activitati de studiu al pietei (interne si externe) si de sondaj
(marketing)

Obiectul de activitate al societatii va putea fi modificat prin


hotararea AGA.
Capitalul social al societatii este de …………. lei si este in intregime
privat.El este format din ….. actiuni cu o valoare nominala de …..lei/act.
Capitalul este in intregime subscris si varsat.
Actiunile sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de
lege.Actiunile au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.Ele
nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.
Societatea tine evidenta actiunilor intr-un registru special
,numerotat ,sigilat si parafat de presedintele CA.
Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarile generale ale
societatii.
Exercitiul dreptului la vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la
curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
Odata cu bilantul anual se va prezenta situatia actiunilor,daca au
fost integral platite si eventualele varsaminte neefectuate.
In situatia in care actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe
care le datoreaza,societatea ii someaza de doua ori in scris la interval de
15 zile.Daca nici dupa somatii actionarii nu vor efectua varsamintele
datorate,consiliul de administratie PAS poate decide:
-urmarirea actionarilor in justitie
-anularea actiunilor
In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi
numar,
care vor fi vandute conform reglementarilor legale in vigoare la data
respectiva.De vanzarea lor se va ocupa CA al PAS “X” SA Sibiu pana in
momentul achitarii integrale a tuturor actiunilor.
Actiunile vor cuprinde:
a) -denumirea si durata societatii
b) -data contractului de societate
c) -numarul de inmatriculare din Registrul Comertului si numarul
Monitorului
Oficial in care s-a facut publicarea
d) -capitalul social,nr.actiunilor si nr. de ordine,valoarea nominala a
actiunilor
Structura organizatorica a societatii cuprinde compartimente de
productie si compartimente tehnice si functionale,in care se desfasoara
activitatile necesare executarii operatiilor si lucrarilor care conduc la
realizarea si valorificarea productiei.
In cadrul societatii “X” activitatile ce tin de domeniile
Tehnic Personal
Productie
Mecanic sef
C.T.C.
Aprovizionare Financiar
desfacere contabilitate

financiar,contabilitate,salarii,preturi se desfasoara in cadrul unui singur


compartiment condus de contabilul sef.
Compartimentul financiar-contabil are atributiuni multiple si relatii
cu toate celelalte compartimente din cadrul societatii.Relatiile cu celelalte
compartimente sunt atat de intrare cat si de iesire.
Indicatorii economico-financiari

1) Cifra de afaceri ………………


2) Venituri din exploatare ………………
3) Cheltuieli din exploatare ……………...
4) Rezultatul din exploatare ……………..
5) Venituri financiare ……………..
6) Cheltuieli financiare ……………..
7) Rezultate financiare ………………
8) Venituri exceptionale ……….
9) Cheltuieli exceptionale ……………
10) Rezultatul exceptional ………………
11) Venituri totale ………………
12) Cheltuieli totale ………………
13) Rezultatul brut al exercitiului …………….
14) Impozitul pe profit …………….
15) Rezultatul net al exercitiului …………….

Punctul 2. Prezentarea formei de inregistrare

Societatea SC “X” SA Sibiu foloseste ca forma de inregistrare


in contabilitate forma de inregistrare pe jurnale.
Contabilitatea este organizata in compartimentul financiar-
contabilitate.
Punctul 3. Operatii de incasari in numerar

Operatiile de incasari in numerar sunt consemnate in


registrul de casa.Acestea se fac pe baza dispozitiei de incasare catre
casierie iar platile pe baza dispozitiei de plata catre casierie,intocmite de
contabilitate.Platile si incasarile in numerar se fac in limita plafoanelor
stabilite: 20.000.000 lei.
Cele mai frecvente incasari in numerar se refera la:
-ridicari de numerar din banca pe baza de CEC:

5311 "Casa in lei" = 581"Viramente interne"

-sume incasate in numerar de la clienti:

5311 "Casa in lei" = 411"Clienti"

-incasari in numerar de la debitori:

5311"Casa in lei" = 461"Debitori diversi"

-incasari in numerar reprezentand alte venituri:

5311"Casa in lei" =758"Alte venituri din exloatare"

-diferente de curs valutar favorabile aferente operatiunilor efectuate in


numerar

5311"Casa in lei" = 765"Venituri din diferente de curs valutar"


Punctul 4. Acordarea si justificarea avansului spre
decontare
Avansurile spre decontare se acorda pe baza referatului de
avans spre
decontare.In cadrul societatii fiecare compartiment functional isi
intocmeste periodic necesarul de aprovizionat.Acest necesar se inainteaza
la compartimentul de aprovizionare.Cei raspunzatori de aprovizionarea cu
materii prime,materiale,isi intocmesc referatele de avans.In limita
plafoanelor privind platile ce se pot face in numerar se elibereaza
numerar de la casierie avand la baza referatele de avans spre
decontare.Fiecare referat contine scopul pentru care a fost acordat avansul
(deplasari,cumparari de marfuri,etc.)
Avansurile acordate trebuie justificate cu documente astfel:
- cumpararea de marfuri se justifica cu chitanta fiscala
- deplasarile se justifica cu ordin de deplasare
Avansul neutilizat este restituit la casierie.Nu se acorda un
nou avans
pana nu se justifica avansul precedent.
Evidenta avansurilor se tine pe fiecare titular de
avans.Justificarea avansului spre decontare se face in functie de
cheltuielile care s-au efectuat astfel:
-acordare avans pe baza referatului de avans spre decontare:

542"Avansuri de trezorerie" = 5311"Casa in lei" 2.000.000

-cumparare de marfuri pe baza de chitanta fiscala:

% = 542"Avansuri de trezorie" 180.000


371"Marfuri" 140.400
4426"TVA deductibil" 39.600

-plati pentru servicii executate de terti pe baza de chitanta:

628"Alte cheltuieli cu = 542"Avansuri de trezorerie" 130.120


serviciile
executate de terti"
-restituirea avansului neutilizat:

5311"Casa in lei" = 542"Avansuri de trezorerie" 1.689.880


-acordarea avansului pe baza de ordin de deplasare:

542"Avansuri de trezorerie" = 5311"Casa in lei" 3.000.000

-justificarea avansului pe baza de chitanta:

625"Cheltuieli cu deplasari, = 542"Avansuri de trezorerie"


1.700.000
detasari si transferari"

-restituirea diferentei (in acest caz trebuie restituita suma de 1.300.000


lei):

5311"Casa in lei" = 542"Avansuri de trezorerie" 1.300.000

Punctul 5. Depuneri de numerar la banca

Depunerile de numerar la banca se efectueaza pe baza foii de


varsamant de catre unitatile ce efectueaza incasari zilnice in numrar ,in
vederea incadrarii in limita soldului de casa stabilit prin normele Bancii
nationale.Plafonul actual este de 20.000.000 lei.Depasirea acestui plafon
atrage dupa sine sanctionarea unitatii.

-conform soldului registrului de casa reprezentand 29.000.000


lei,diferenta dintre limita plafonului actual de 20.000.000 lei si soldul
zilei trebuie depusa la banca.

a) 581"Viramente interne" = 5311"Casa in lei" 9.000.000

b) 5121"Cont curent la = 581"Viramente interne" 9.000.000


banca"

Punctul 6. Acordarea si rambursarea de credite


Societatile comerciale pot beneficia de credite bancare pe
termen lung,mediu si scurt,atat in lei cat si in devize.Creditele bancare pe
termen lung si mediu se inregistreaza in contul 1621"Credite bancare pe
termen lung si mediu" iar
Creditele bancare pe termen scurt seinregistreaza separat in contul
519"Credite bancare pe termen scurt".
Primirea creditelor bancare pe termen lung pentru plata unor
datorii fata de furnizori se inregistreaza astfel:

401"Furnizori" = 1621"Credite bancare pe termen lung si


mediu"

Primirea creditelor bancare sub forma de disponibilitati


banesti in lei sau devize se inregistreaza in contabilitate astfel:

% = 1621"Credite bancare pe
termen
5121"Conturi la banci in lei" lung si
mediu"
5121"Conturi la banci in devize"

iar rambursarea creditelor la scadenta:

1621"Credite bancare pe termen = %


lung si mediu" 5121"Conturi la banci in
lei"
5124"Conturi la banci in
devize"

Dobanzile aferente acestor credite se inregistreaza in felul


urmator:

666"Cheltuieli privind dobanzile" = 1682"Dobanzi aferente


creditelor
bancare pe termen
lung si mediu"

Pentru creditele bancare pe termen scurt se fac aceleasi


inregistrari cu
deosebirea ca in locul contului 1621"Credite bancare pe termen lung si
mediu" va apare contul 5191"Credite bancare pe termen scurt".
SC "X" SA este in relatii cu Banca Romana pentru
Dezvoltare,dar principalul partener este Banca Comerciala "X".
Spre exemplificare,intre Banca Comerciala "Y" si SC "X"
SA se incheie contractul de credit cu nr…. pe o perioada de o luna de zile
care va fi utilizat in vederea achitarii datoriei fata de un furnizor extern si
in vederea achizitionarii unui autoturism.Pentru creditul acordat banca
percepe un comision de 2% calculat asupra valorii integrale a
creditului,care se va plati la data acordarii acestuia,iar dobanda este egala
cu dobanda FIBOR la depozitele in DEM pe termen de 6 luni de 3.84%
pe an ,revizuibila semestrial,plus o marja de 5% in total 8.84% pe an,
revizuibila semestrial in functie de dobanda FIBOR.Cursul valutar in
momentul incheierii tranzactiei este de 5200 lei/DEM iar la restituirea
creditului este de 5300 lei/DEM.
In contabilitate se vor inregistra urmatoarele operatii:

-primirea creditului:

5124"Conturi la banci = 5191"Credite bancare pe 442.000.000


in devize" termen scurt"

-achitarea comisionului:

627"Cheltuieli cu serviciile bancare = 5124"Conturi la banci 8.840.000


si asimilate" in devize"

-achizitionare piese schimb:

% = 404"Furnizori de imobilizari" 400.000.000


3014"Piese de schimb" 312.000.000
4426"TVAdeductibil" 88.000.000

-achitarea datoriei fata de furnizorul extern:

404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci 400.000.000


in devize"

-achizitionarea unui autoturism:

2125"Mijloace de transport" = 401"Furnizori" 42.000.000

-achitarea datoriei fata de furnizor:


401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci 42.000.000
in lei"

-plata dobanzii:

666"Cheltuieli privind = 5124"Conturi la banci in 3.372460


dobanzile" devize"

-rambursarea creditului la scadenta:

5191"Credite bancare pe = 5124"Conturi la banci 442.00.000


termen scurt" in devize"

-inregistrarea diferentei de curs valutar:

665"Cheltuieli din diferente = 5124"Conturi la banci 8.500.000


de curs valutar" in devize"

Operatiunile de mai sus au fost generate ca urmare a folosirii


extrasului de cont.
Punctul 7. Aprovizionari de stocuri de la furnizori
si decontarea valorii acestora

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face de catre


fiecare firma in functie de activitatea desfasurata. In cadrul SC “X” SA
principalele operatiuni privind aprovizionarea se refera la piese de
schimb, materiale consumabile si mai putin la materii prime. Materiile
prime si auxiliare sunt aduse de clientii externi (avand in vedere sistemul
de lucru - lohn).
Evidenta operativa se tine pe fiecare client in parte si pe
feluri de materii prime si materiale auxiliare.
Inregistrarea in contabilitate a aprovizionarilor de materiale
se face pe baza facturii fiscale emisa de furnizor. Pe baza facturii se
intocmeste nota de receptie.
In evidenta operativa aprovizionarile sunt consemnate in
fisele de magazie (cantitativ).In cea contabila aprovizionarile sunt
inregistrate atat cantitativ cat si valoric astfel:

% = 401"Furnizori"
3014"Piese de schimb"
4426"TVA deductibil"
Achitarea facturii se face:
a)cu ordin de plata prin banca:

401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei"

b)in numerar in limita plafoanelor stabilite pentru platile in numerar:

401"Furnizori" = 5311"Casa in lei"

c)din avansuri spre decontare:

401"Furnizori" = 542"Avansuri de trezorerie"

Se face aprovizionarea cu materiale consumabile pe baza


facturii nr………….. ce consta in:
Cantitate Pret unitar Valoare TVA(22%)

-greifer 2 1.506.320 3.012.640 573.777


-suveica 4 159.371 637.484 140.246
-surub 10 24.711 247.110 54.364
-placa ac 3 1.614.117 4.842.351 1.065.317
-cilindru 2 1.250.086 2.500.172 550.038
-magnet 1 1.073.323 1.073.323 236.131
Total: 12.313.080 2.619.873

Se intocmeste nota de receptie,iar apoi sunt date in consum


pe baza bonului de consum.

% = 401"Furnizori" 14.932.953
a) 3014"Piese de schimb 11.239.757
3018"Alte materiale 1.073.323
consumabile"
4426"TVA deductibil" 2.691.873

b) 6014"Cheltuieli privind = 3014"Piese de schimb" 11.239.757


piesele de schimb"

c) 6018"Cheltuieli cu alte = 3018"Alte materiale 1.073.323


materiale consumabile" consumabile"
Factura este achitata in numerar prin casierie:

d) 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 14.932.953

Punctul 8. Contabilitatea stocurilor date spre prelucrare


sau aflate la terti sub diverse forme

Se tine cu ajutorul contului 351"Materii si materiale aflate la


terti".Se trimite spre prelucrare la terti captusala pentru
matlasat.Materialele se elibereaza din magazie pe baza avizului de
insotire a marfii ,cu mentiunea ca acesta nu se factureaza,apoi materialele
se trimit spre prelucrare.Aceasta mentiune e importanta pentru ca in caz
contrar trebuie intocmita factura fiscala.In situatia trimiterii materialelor
spre prelucrare nu se calculeaza TVA asupra valorii materialelor.
Spre exemplificare,se trimit materiale le terti pe baza
avizului de insotire a marfii,in vederea prelucrarii,in valoare de 1.000.000
lei.Costul prelucrarii este de 500.000 lei.
-inregistrarea in contabilitate a materialelor trimise spre prelucrare:

351"Materii si materiale aflate = 300"Materii prime"1.000.000


la terti"

-reantoarcerea de la terti a materialelor prelucrate:

300"Materii prime" = 351"Materii si materiale aflate 1.000.000


la terti"

-inregistrarea costului prelucrarii:

% = 401"Furnizori" 610.000
300"Materii prime" 500.000
4426"TVA deductibil" 110.000

-achitarea datoriei fata de furnizor:

401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 610.000

Punctul 9. Eliberarea in consum de materii prime si


materiale

Eliberarea in consum de materii prime si materiale se face pe


baza bonurilor de consum.In evidenta operativa bonurile se inregistreaza
in fisele de magazie la iesirea cantitatii.
In contabilitate se inregistreaza atat cantitativ cat si
valoric.Repartizarea pe cheltuieli a consumurilor de materiale se face in
functie de natura acestora:

-consum de materii prime:

600"Cheltuieli cu materiile prime" = 300"Materii prime"

-consum de piese de schimb:

6014"Cheltuieli privind piesele = 3018"Piese de schimb"


de schimb"

-consum de alte materiale consumabile:

6018"Cheltuieli privind alte = 3018"Alte materiale consumabile"


materiale consumabile"

Spre exemplificare se elibereaza in consum,pe baza fisei de


magazie si a bonului de consum,materiale consumabile,constand in folie
teflon si banda teflon,in valoare de 150.000

-inregistrarea consumului de alte materiale consumabile:

6018"Cheltuieli privind alte = 3018"Alte materiale 150.000


materiale consumabile" consumabile"

Punctul 10. Achizitionarea,darea in


folosinta,inregistrarea uzurii si casarea obiectelor de
inventar

Obiectele de inventar pot intra in patrimoniul societatii prin


aport in natura de la asociati,prin achizitionari de la furnizori sau obtinute
din productia proprie a unitatii.
Evaluarea si inregistrarea obiectelor de inventar aflate in
patrimoniu se face la costul de achizitie,pretul standard sau la pretul din
factura.

321"Obiecte de inventar" = 401"Furnizori"

Evidenta obiectelor de inventar se tine pe fise de magazie


pentru obiectele de inventar aflate in depozit.
Darea in folosinta a obiectelor de inventar se inregistreaza in
conturile analitice:

321.02"Obiecte de inventar = 321.01"Obiecte de inventar


in folosinta" in depozit"
Uzura se inregistreaza prin includerea obiectelor de inventar
pe cheltuieli:

602"Cheltuieli privind obiectele = 322"Uzura obiectelor de


de inventar" inventar"

Scoaterea din folosinta sau casarea obiectelor de inventar a


caror valoare a fost recuperata:

322"Uzura obiectelor de = 321.02"Obiecte de inventar


inventar" in folosinta"

Spre exemplificare,se achizitioneaza un fier de calcat de la


furnizori,pe baza de factura fiscala nr…………. in valoare de 4.200.000
lei.Acesta se da in folosinta,apoi se inregistreaza uzura lui pe baza de nota
contabila,iar iesirea sau casarea se face pe baza de proces verbal de
casare.In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

-inregistrarea facturii primite de la furnizor:

% = 401"Furnizori" 5.124.000
321"Obiecte de inventar" 4.200.000
4426"TVA deductibil" 924.000

-achitarea datoriei fata de furnizor:

401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei" 5.124.000

-darea in folosinta a fierului de calcat:

321.02"Obiecte de inventar = 321.01"Obiecte de inventar4.200.000


in folosinta" in depozit"

-inregistrarea uzurii obiectului de inventar la darea in folosinta pe baza de


nota contabila prin metoda integrala:

602"Cheltuieli privind obiectele = 322"Uzura obiectelor de 4.200.000


de inventar" inventar"
-se caseaza obiectul de inventar pe baza de proces verbal de casare:

322"Uzura obiectelor de = 321.02"Obiecte de inventar in4.200.000


inventar" folosinta"

Punctul 11. Achizitionarea si darea in consum a


echipamentului de lucru

Echipamentele de lucru intra in categoria obiectelor de


inventar de mica valoare sau de scurta durata.
Inregistrarea intrarii in gestiune a acestora e similara cu a
obiectelor de inventar propriu-zise:

321"Obiecte de inventar" = 401"Furnizori"

Darea in consum a echipamentului de lucru are


particularitatea ca valoarea acestora este suportata in proportie de 50% de
catre salariati si 50% de catre unitate.Inregistrarea in contabilitate este
urmatoarea:

% = 321"Obiecte de inventar"
4282"Alte creante in legatura
cu personalul"
602"Cheltuieli privind obiectele
de inventar"

Echipamentul de lucru la SC"X" SA este constituit din halate


si salopete.
Se achizitioneaza pe baza de factura de la furnizori
echipament de lucru in valoare de 1.000.000 lei,se intocmeste nota de
receptie,iar apoi sunt date in consum pe baza bonului de consum.

-achizitionarea echipamentului de lucru de la furnizor:

% = 401"Furnizori" 1.220.000
321"Obiecte de inventar" 1.000.000
4426"TVA deductibil" 220.000

-achitarea datoriei fata de furnizor:

401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 1.220.000


-se intocmeste nota de receptie iar apoi sunt date in consum pe baza
bonului de consum:

% = 321"Obiecte de inventar" 1.000.000


4282"Alte creante in legatura 500.000
cu personalul"
602"Cheltuieli privind obiectele 500.000
de inventar"

-inregistrarea TVA-ului aferent cotei de 1/2 din valoarea echipamentului


de lucru:

4282"Alte creante in legatura = 4427"TVA colectat" 110.000


cu personalul"

Punctul 12. Operatiuni de intrare si iesire a ambalajelor


din gestiune

Contabilitatea ambalajelor achizitionate sau confectionate in


unitate destinate ambalarii si transportului bunurilor se tine cu ajutorul
contului
381"Ambalaje".
Intrarea ambalajelor in gestiune poate avea loc prin
achizitionare:
-de la furnizori cu factura
-din avansuri de trezorerie
-cumparari de ambalaje cu numerar
-de la intreprinzatorul particular
-de la asociati ca aport in natura
-de la terti in urma prelucrarii sau reconditionarii
-de la furnizori,cand circula pe principiul restituirii (pentru ambalajele
ramase in
stoc nerestituite)
-prin plusuri la inventar
-prin donatii cu titlu gratuit
Iesirea ambalajelor din gestiunea unitatii poate avea loc:
-prin retragerea aportului in natura de catre intreprinzatorul individual si
asociati
-prin valoarea ambalajelor vandute ca atare si trecerea lor la marfuri
-prin trecerea pe cheltuieli a ambalajelor distruse in limita normelor
legale
-prin trimiterea la terti spre reconditionare
-ca urmare a unor calamitati naturale
-prin donatii
-prin imputatii
Spre exemplificare,se achizitioneaza de la furnizori ambalaje
constand in saci plastic si umerase,in valoare totala de 1.000.000 lei.Au
loc urmatoarele operatii contabile:

-receptia ambalajelor de la furnizori pe baza de factura fiscala:

% = 401"Furnizori" 1.220.000
381"Ambalaje" 1.000.000
4426"TVA deductibil" 220.000

-achitarea datoriei fata de furnizor:

401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei" 1.220.000

-scaderea din gestiune a ambalajelor care s-au facturat odata cu produsele


finite sau marfurile vandute tertilor,se include pe cheltuieli:

608"Cheltuieli privind = 381"Ambalaje" 1.000.000


ambalajele"

Mentionez ca exemplul de mai sus este ipotetic,deoarece,avand in


vedere sistemul lohn,aceste operatii nu au loc in cadrul SC"X"SA.

Punctul 13. Contabilitatea intrarilor si iesirilor din


imobilizari necorporale

Din aceasta categorie a imobilizarilor fac parte cheltuielile


de constituire,cheltuielile de cercetare-dezvoltare ,concesiuni,brevete si
alte drepturi si valori similare,fondul comercial si alte imobilizari
necorporale,fiecare dintre ele inregistrandu-se intr-un cont separat.
-contul 201"Cheltuieli de constituire"
-contul 203"Cheltuieli de cercetare-dezvoltare"
-contul 205"Concesiuni,brevete si alte valori similare"
-contul 207"Fondul comercial"
-contul 208"Alte imobilizari necorporale"
Cheltuielile de constituire s-au inregistrat pe baza de chitante
primite de la Camera de Comert si sunt in suma de 500.000 lei.

201"Cheltuieli de constituire" = 5311"Casa in lei" 500.000

Acestea amortizandu-se pe o perioada de 5 ani,amortizarea


pe o luna se inregistreaza:

6811"Cheltuieli de exploatare privind = 2801"Amortizarea cheltuielilor


8330
amortizarea imobilizarilor" de constituire"

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare se inregistreaza pe baza


de facturi emise de un Institut de Cercetare pentru un proiect,si sunt in
valoare de 300.000 lei.

% = 404"Furnizori de imobilizari"366.000
203"Cheltuieli de cercetare 300.000
dezvoltare"
4426"Tva deductibil" 66.000

404"Furnizori de = 5311"Casa in lei" 366.000


imobilizari"

De asemenea si acestea se amortizeaza pe o perioada de 5


ani , inregistrarea amortizarii cheltuielilor pe luna in curs fiind:

6811"Cheltuieli de exploatare = 2803"Amortizarea cheltuielilor 5.000


privind amortizarea imobilizarilor" de cercetare-dezvoltare"

Programele informatice achizitionate de la terti reprezentand


alte imobilizari necorporale:

% = 404"Furnizori de imobilizari" 610.000


208"Alte imobilizari 500.000
necorporale"
4426"TVA deductibil" 110.000

404"Furnizori de = 5311"Casa in lei" 610.000


imobilizari"
Perioada de amortizare pentru acestea este de maxim 3
ani,amortizarea pentru luna in curs fiind:

6811"Cheltuieli de exploatare = 2808"Amortizarea altor 13.880


privind amortizarea imobilizarilor" imobilizari necorporale"

Scaderea din evidenta a cheltuielilor de aceasta natura se


inregistreaza la sfarsitul perioadei,adica atunci cand aceste cheltuieli au
fost amortizate complet prin contul 280"Amortizari privind imobilizarile
necorporale"

Punctul 14. Operatiuni de intrare si iesire a mijloacelor


fixe
in unitatile patrimoniale

Din aceasta categorie fac parte: cladirile,constructiile


speciale,masini,utilaje si instalatii de lucru,aparate si instalatii de
masurare,control si reglare,mijloace de transport,unelte,dispozitive si
instrumente,mobilier si aparatura birotica,etc.
Operatiile privind inrarea si iesirea din patrimoniul unei
unitati a mijloacelor fixe se inregistreaza cu ajutorul contului
212"Mijloace fixe".
Se receptioneaza de la un furnizor,pe baza de factura fiscala
nr…….. din ……… mijloace fixe constand in:

Denumire U/M Cant Pret unitar Valoare Valoare TVA

-raft cu sertare buc 2 1.470.000 2.940.000 646.800


-birou directorial buc 1 1.350.000 1.350.000 297.000
-ansanblu birou buc 1 10.735.000 10.735.000 2.361.700
secretara
-birou calculator buc 1 1.439.344 1.439.344 316.656
TOTAL: 16.464.344 3.622.156
Intrarea in gestiunea unitatii a mijloacelor fixe se
inregistreaza astfel:

% = 404"Furnizori de 20.086.500
imobilizari"
212"Mijloace fixe" 16.464.344
4426"TVA deductibil" 3.622.156

Achitarea datoriei fata de furnizor:

404"Furnizori de imobilizari" = 5121"Conturi la banci 20.086.500


in lei"

Iesirea din gestiune a mijloacelor fixe incomplet


amortizate,cu cheltuieli si venituri din recuperari se realizeaza
astfel.Amortizarea inregistrata a mijloacelor fixe presa calcat, la valoare
de inventar 1.800.000 lei este de 1.600.000 iar materialele recuperate sunt
in valoare de 200.000.Diferenta neta de amortizare nerecuperata se va
recupera in 2 ani conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii:

-achizitionare presa calcat:

% = 404"Furnizori de imobilizari" 1.800.000


212"Mijloace fixe" 1.475.410
4426"TVA deductibil" 324.590

-plata prin banca:

404"Furnizori de imobilizari" = 5121"Conturi la banci 1.800.000


in lei"
-inregistrarea materialelor recuperate:

3014"Piese de schimb" = 7728"Alte venituri exceptionale 200.000


din operatii de capital"
-scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate inregral:

% = 212"Mijloace fixe" 1.800.000


281"Amortizari privind 1.600.000
imobilizarile corporale"
471"Cheltuieli inregistrate 200.000
in avans"

-in primul an se include pe cheltuieli valoarea neamortizata (200.000:2


ani):

6871"Cheltuieli exceptionale = 471"Cheltuieli inregistrate 100.000


privind amortizarea imobilizarilor" in avans"

-inregistrarea de mai sus se repeta in urmatorul an:

6871"Cheltuieli exceptionale = 471"Cheltuieli inregistrate 100.000


privind amortizarea imobilizarilor" in avans"

Punctul 15. Operatiuni de intrare si iesire a


imobilizarilor financiare

Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare sau de


portofoliu,adica sume de bani investite de o intreprindere in patrimoniul
altor societati.Contabilitatea lor se tine cu ajutorul conturilor din clasa
2,grupa 26,si anume:
-contul 261"Titluri de participare"
-contul 262"Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu"
-contul 263"Alte titluri imobilizate"
-contul 267"Creante imobilizate"
-contul 269"Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare"
Dintre aceste operatiuni SC “X” SA utilizeaza doar pe acelea
care se inregistreaza in contul 2677"Alte creante imobilizate".
Spre exemplificare se ia in considerare garantia depusa de
SC “X” SA la furnizorii de energie,gaz si prestatii telefonice in valoare
de 1.500.000 lei.
2677"Alte creante = 5121"Conturi la banci in lei" 1.500.000
imobilizate"

Restituirea garantiilor depuse la furnizori se face la expirarea


contractului:

5121"Conturi la banci in lei" = 2677"Alte creante 1.500.000


imobilizate"

Punctul 16. Contabilitatea cheltuielilor privind


materialele nestocabile

Cheltuielile privind materialele nestocabile se inregistreaza


cu ajutorul conturilor din grupa 60,respectiv cu ajutorul contului
604"Cheltuieli privind marfurile nestocate".
In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea materialelor
nestocate aprovizionate de la furnizori.
Din acest punct de vedere SC “X” SA foloseste materiale
nestocabile cum sunt:rechizite,consumabile pentru xerox,calculatoare si
imprimante.
Plata se face in numerar pe baza de chitanta fiscala, astfel:

604"Cheltuieli privind = 5311"Casa in lei" 500.000


marfurile nestocate"

Punctul 17. Contabilitatea cheltuielilor privind apa si


energia

Aceste cheltuieli se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul


contului 605"Cheltuieli privind energia si apa".
In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea
consumurilor de energie si apa.
Se inregistreaza pe baza de factura fiscala emisa de
furnizor.La SC “X” SA energia electrica si termica e furnizata de SC “Z”
SA.Plata facturilor se face in primele zile ale lunii,societatea beneficiind
de o reducere de 16% a costului energiei electrice si termice.

605"Cheltuieli privind = 5121"Conturi la banci in lei"


26.000.000
energia si apa"

Punctul 18. Contabiltatea cheltuielilor privind


deplasarile,detasarile si transferarile

Aceste cheltuieli sunt formate din diurna,cazarea si


transportul persoanelor care au fost in deplasare in interesul
serviciului,detasari pe perioade limitate in interes de serviciu,sumele
achitate salariatilor si familiilor acestora transferati sau mutati impreuna
cu unitatea in alta localitate.
Toate acestea se reflecta in debitul contului 625"Cheltuieli
cu deplasari,detasari si transferari".
Diurna este cea stabilita:
a) in lei: 50.000 lei/zi conform contractului colectiv de munca
b) in valuta: in functie de tara in care se deplaseaza (de exemplu,pentru
Germania diurna este de 62DEM/zi)
Spre exemplificare se acorda un avans pentru o deplasare de
2 zile in Bucuresti in valoare de 1.000.000 lei.
In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii:
-acordarea avansului pentru o deplasare:
a)
542"Avansuri de = 5311"Casa in lei" 1.000.000
trezorerie"

-trecerea pe cheltuieli privind deplasarile,detasarile,transferurile:

a) 625"Cheltuieli cu deplasari = 542"Avansuri de 1.000.000


detasari si transferari" trezorerie"
Punctul 19. Contabilitatea cheltuielilor privind
marfurile

Se realizeaza cu ajutorul contului 607"Cheltuieli privind


marfurile".Evidenta marfurilor se tine la pretul de vanzare ce cuprinde
pret cumparare + adaos comercial.
Adaosul comercial practicat este 0 pentru ca avand in vedere
sistemul lohn,vanzarea de marfuri se inregistreaza mai rar.
Se vand in general materialele care sunt pe stoc si care au
fost evidentiate in contul 371"Marfuri".

607"Cheltuieli privind marfurile" = 371"Marfuri" 10.000.000

Punctul 20. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrari si


servicii prestate de terti

Cheltuielile de aceasta natura se reflecta cu ajutorul


conturilor din grupa 61 astfel:
-cheltuielile de intretinere si reparatii se reflecta cu ajutorul contului
611"Cheltuieli de intretinere si reparatii"
-cheltuielile cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile se reflecta cu
ajutorul contului 612"Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si
chiriile"
-cheltuielile cu primele de asigurare se reflecta cu ajutorul
contului613"Cheltuieli cu primele de asigurare"
-cheltuielile cu studiile si cercetarile se reflecta in debitul contului
614"Cheltuieli cu studiile si cercetarile"
Spre exemplificare se inregistreaza pe baza facturilor primite
de le terti cheltuieli de intretinere si reparatii pentru calculatoare in
valoare de 1.500.000 lei,iar ulterior are loc achitare datoriei fata de
furnizor.

% = 401"Furnizori" 1.830.000
a) 611"Cheltuieli de intretinere 1.500.000
si reparatii"
4426"TVA deductibil" 330.000
b) 401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 1.830.000

In ceea ce priveste cheltuielile cu chiriile,redeventele si


locatiile de gestiune,avand in vedere ca societatea are incheiat un contract
de liesing,ratele aferente acestui contract se inregistreaza in contul
612"Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile",iar plata se
face ulterior prin banca,debitand contul 401"Furnizori".
In momentul efectuarii platii se efectueaza si TVA-ul aferent
acesteia.

a) % = 401"Furnizori" 7.564.000
612"Cheltuieli cu redeventele, 6.200.000
locatiile de gestiune si chiriile"
4426"TVA deductibil" 1.364.000

b) 401"Furnizori" = 5121"Conturi la banci in lei" 7.564.000

De asemenea SC “X” SA are incheiat un contract de


asigurare pentru cladiri si utilaje.Cheltuielile cu primele de asigurare se
reflecta in contul 613"Cheltuieli cu primele de asigurare".Cheltuielile cu
asigurarile pentru bunurile care nu apartin societatii (sunt inchiriate) nu
sunt deductibile fiscal.

613"Cheltuieli cu primele = 5121"Conturi la banci in lei"


2.300.000
de asigurare"

Punctul 21. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii


executate de terti

Aceste cheltuieli cu lucrari si servicii sunt


structurate,detaliate si inregistrate in mai multe conturi din grupa
62,astfel:
-cheltuielile cu colaboratorii se contabilizeaza cu ajutorul contului
621"Cheltuieli cu colaboratorii"
-cheltuielile privind comisioanele si onorariile se inregistreaza cu ajutorul
contului 622"Cheltuieli privind comisioanele si onorariile"
-cheltuielile de protocol,reclama si publicitate se inregistreaza cu ajutorul
contului 623
-cheltuielile cu transportul de bunuri si personal se inregistreaza cu
ajutorul contului 624
-cheltuielile cu deplasarile,detasarile si transferurile se inregistreaza cu
ajutorul contului 626
-cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii se inregistreaza in contul
626
-cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate se inregistreaza cu ajutorul
contului 627
-alte cheltuieli necuprinse in contul de mai sus se inregistreaza cu ajutorul
contului 628
Spre exemplificare pe baza facturilor si chitantelor primite
de la terti se inregistreaza cheltuieli de protocol in valoare de 3.000.000
lei,cheltuieli postale si taxe de comunicatii de 1.200.000 lei,servicii
bancare si asimilate in valoare de 3.000.000 lei si alte cheltuieli constand
in servicii de paza,intretinere si service calculatoare,servicii prestate de
Romtrans pentru importul si exportul de marfuri in valoare totala de
2.800.000 lei.
1.a)

% = 401"Furnizori" 3.660.000
623"Cheltuieli de protocol 3.000.000
reclama si publicitate"
4426"TVA deductibil" 660.000

b)

401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 3.660.000

2.a)

% = 401"Furnizori" 1.464.000
626"Cheltuieli postale si 1.200.000
taxe de telecomunicatii"
4426"TVA deductibil" 264.000

b)

401"Furnizori" = 5311"Casa in lei" 1.464.000


3. 627"Cheltuieli cu serviciile = 5121"Conturi la banci
3.000.000
bancare si asimilate" in lei"

4. % = 5121"Conturi la banci
3.416.000
628"Alte cheltuieli cu servicii in lei"
2.800.000
executate de terti
4426"TVA deductibil"
616.000

Punctul 22. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele,


taxele si varsamintele asimilate

Pentru inregistrarea cheltuielilor de aceasta natura se


folosesc conturile din grupa 63,si anume:
-contul 631"Cheltuieli cu impozitele pe salarii"
-contul 635"Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate"
Societatea nu datoreaza impozit suplimentar fiind societate
cu capital privat 100%.
Cheltuieli cu alte impozite si taxe:
a) -impozit pe cladiri
b) -impozit pe terenuri ocupate de cladiri
c) -taxa asupra mijloacelor de transport
d) -taxa firma

Aceste impozite si taxe se platesc trimestrial pana in data de


25 ale ultimei luni din trimestru.Ele se inregistreaza in contabilitate in
felul urmator:

635"Cheltuieli cu alte impozite = 446"Alte impozite taxe si 11.391.000


taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate"

Documentele pe baza carora se stabilesc aceste impozite si


taxe se intocmesc de societate.Ele se numesc declaratii de impunere si se
depun anual la Administratia Financiara pana la data de 30 ianuarie
pentru anul in curs.
Orice modificare intervenita in situatia existenta necesita
depunerea unor noi declaratii.
Comisioanele si taxele vamale pe luna curenta se ridica la
suma de 3.500.000 lei si se inregistreaza in contabilitate astfel:

635"Cheltuieli cu alte impozite = 446"Alte impozite,taxe si 3.500.000


taxe si varsaminte asimilate" varsaminte asimilate"

Varsamintele efectuate se inregistreaza astfel:

446"Alte impozite,taxe si = 5121"Conturi la banci in lei14.891.000


varsaminte asimilate"

Fondul de risc calculat asupra fondului de salarii a crescut de


la 1.07.1999 de la 1% la 3% si comisionul pentru carte de munca este de
1%:

635"Cheltuieli cu alte impozite = 447"Fonduri speciale-taxe 50.000.000


taxe si varsaminte asimilate" si varsaminte asimilate"

Virarea prin banca a sumei se inregistreaza:

447"Fonduri speciale-taxe = 5121"Conturi la banci 50.000.000


si varsaminte asimilate" in lei"

-inregistrarea impozitului pe salarii:

421"Personal remuneratii = 444"Impozitul pe salrii" 99.500.000


datorate"

-virarea sumei catre bugetul de stat:

444"Impozitul pe salarii" = 5121"Conturi la banci in lei" 99.500.000


Punctul 23. Contabilitatea cheltuielilor cu salariile
personalului

In legatura cu salariile personalului,aceste cheltuieli sunt


reflectate in contul 641"Cheltuieli cu remuneratiile personalului".
In cadrul societatii exista doua forme de salarizare:
a) acord individual pentru muncitorii direct productivi
b) regie pentru indirect si personalul administrativ si de conducere
(TESA)
Calculul salariilor pentru muncitori se face pe baza fiselor
individuale de pontaj ce cuprind modelul,operatia la care a lucrat si
cantitatile lucrate.
Pentru regie,salariile se stabilesc pe baza fiselor colective de
prezenta si in functie de numarul orelor lucrate.
In cheltuielile cu remuneratiile se cuprind si diverse sporuri
care se acorda: -spor de vechime (pe transe)
-spor de utilizare a calculatorului (10%)
-spor de caldura (3 luni /an)

641"Cheltuieli cu remuneratiile = 421"Personal-remunerati1.500.000.000


personalului" datorate"

Punctul 24. Contabilitatea cheltuielilor privind


asigurarile si protectia sociala

Aceste cheltuieli se inregistreaza in contul 645"Cheltuieli


privind asigurarile si protectia sociala",respectiv in subconturile sale
operationale astfel:

-contributia unitatii la asigurarile sociala,calculata asupra salariilor.Tot


personalul se incadreaza in grupa 3 de munca iar cota de C.A.S. este de
30%.

6451"Cheltuieli privind contributia = 4311"Contributia unitatii


450.000.000
unitatii la asigurarile sociale" la asigurarile sociale"
-virarea sumei la bugetul de stat:

4311"Contributia unitatii = 5121"Conturi la banci 450.000.000


la asigurarile sociale" in lei"

-contributia unitatii la fondul de somaj (5%):

6452"Cheltuieli privind contributia = 4371"Contributia unitatii la


75.000.000
unitatii pentru ajutorul de somaj" fondul de somaj"

-virarea sumei la bugetul de stat:

4371"Contributia unitatii la = 5121"Conturi la banci 75.000.000


fondul de somaj" in lei"

-sumele cuvenite personalului pentru protectia sociala,adica ajutoare


materiale suportate de unitate conform dispozitiilor legale in vigoare (Ex.
ajutor de deces):

6458"Alte cheltuieli privind = 423"Personal-ajutoare 15.000.000


asigurarile si protectia sociala" materiale datorate"

-plata efectiva:

423"Personal-ajutoare = 5121"Conturi la 15.000.000


materiale datorate" banci in lei"

Punctul 25. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare

In aceasta categorie se includ acele cheltuieli care nu au


putut fi inragistrate in conturile de cheltuieli din celelalte grupe.Se
utilizeaza 2 conturi din grupa 65:
-contul 654"Pierderi din creante"
-contul 658"Alte cheltuieli din exploatare"
De exemplu,cu ocazia scaderii din evidenta a unor clienti
incerti,sumele se trec pe cheltuieli:
-venituri inregistrate din exploatare:

411"Clienti" = % 2.440.000
758"Venituri din exploatare" 2.000.000
4427"TVA colectat" 440.000

-incasarea banilor:

5121"Conturi la banci in lei" = 411"Clienti" 1.440.000

654"Pierderi din creante" = 416"Clienti incerti" 1.000.000

In cadrul altor cheltuieli de exploatare se poate inregistra la


sfarsitul lunii valoarea unei cheltuieli anticipate:

658"Alte cheltuieli din = 471"Cheltuieli inregistrate


10.000.000
exploatare" in avans"

Punctul 26. Contabilitatea cheltuielilor financiare

Contabilitatea acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul


conturilor din grupa 66"Cheltuieli financiare",astfel:

-contul 663"Pierderi din creante legate de participatii" inregistreaza


sumele care nu se mai pot recupera din imprumuturile sau ajutoarele
financiare acordate de o societate altor societati in capitalul carora se
detin titluri de participare.

-contul 664"Cheltuieli privind titlurile de plasament" reflecta in debit


diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament
cedate (mai mare) si pretul lor de vanzare (mai mic)

-contul 665"Cheltuieli din diferente de curs valutar"


-contul 666"Cheltuieli privind dobanzile"
-contul 667"Cheltuieli privind sconturile acordate"
Spre exemplificare SC “X” SA vinde unui client extern,pe
baza de factura,produse calitatea a 2-a,in valoare de 100.000 DM la
cursul de 8300lei/DM,iar in momentul incasarii facturii cursul este de
8250lei/DM.
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt urmatoarele:

-valoarea facturii la data emiterii:

411"Clienti" = 701"Venituri din vanzarea 830.000.000


produselor finite"

-incasarea facturii la cursul de 8250 lei/DM:

5124"Conturi la banci = 411"Clienti" 825.000.000


in devize"

-inregistrarea diferentei de curs valutar:

665"Cheltuieli din diferente = 411"Clienti" 5.000.000


de curs valutar"

Punctul 27. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale

Cheltuielile exceptionale se impart in 2 grupe:unele sunt


ocazionate de operatii de gestiune,iar altele sunt ocazionate de operatii de
capital.
Contabilitatea acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul
conturilor din grupa 67 din care fac parte 2 conturi sintetice,fiecare fiind
detaliat pe mai multe subconturi operationale:

1) Contul 671"Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune",cu


subconturile sale operationale:
-6711"Despagubiri,amenzi si penalitati"
-6712"Donatii si subventii acordate"
-6714"Pierderi din debitori diversi"
-6718"Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune"

2) Contul 672"Cheltuieli privind operatiile de capital" cu subconturile:


-6721"Cheltuieli privind activele cedate"
-6728"Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital"

Despagubiri,amenzi,penalitati datorate bugetului de stat


pentru plata cu intarziere a impozitului pe salarii,a CAS-ului,a
somajului.Pentru fiecare zi intarziere se calculeaza majorari de 0.3% pe
zi.
De exemplu pentru plata cu intarziere de o luna a CAS-ului
se platesc 19.800.000 lei,iar inregistrarea in contabilitate este urmatoarea:

6711"Despagubiri,amenzi si = 5121"Conturi la banci 41.850.000


penalitati" in lei"

Donatii,subventii acordate:

6712"Donatii si subventii = 5121"Conturi la banci 5.000.000


acordate" in lei"

Pierderi de bunuri materiale provocate de inundatii care au


afectat magazia de materiale si hartie:

6718"Alte cheltuieli exceptionale = 300"Materii prime" 300.000


privind operatiile de gestiune"

Punctele 28. si 29. Contabilitatea cheltuielilor cu


amortizarea imobilizarilor si provizioanelor

Se tine cu ajutorul conturilor:


-681"Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele"
-686"Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele"
-687"Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele"
Amortizarea lunara a imobilizarilor necorporale se
inregistreaza:

6811"Cheltuieli de exploatare = 280"Amortizari privind


privind amortizarea imobilizarilor" imobilizarile necorporale"
Amortizarea lunara a imobilizarilor corporale,determinata in
corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe:

6811"Cheltuieli de exploatare = 281"Amortizari privind


privind amortizarea imobilizarilor" imobilizarile corporale"

Acest gen de operatii au fost inregistrate la punctele de imobilizari


necorporale,respectiv imobilizari corporale.
In cadrul cheltuielilor financiare privind amortizarile si
provizioanele, SC “X” SA efectueaza doar cheltuieli financiare privind
provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare.

6862"Cheltuieli financiare privind = 1514"Provizioane pentru 3.000.000


provizioane provizioane pentru pierderi din schimb valutar"
riscuri si cheltuieli"

Punctul 30. Contabilitatea stocurilor din productia


proprie

Pe langa veniturile din exploatare se considera venituri si


valoarea stocurilor de produse finite fabricate (terminate) si a productiei
in curs de executie.
Veniturile din productia stocata,respectiv din variatia
stocurilor de produse finite se urmaresc cu ajutorul contului 711"Venituri
din productia stocata".La sfarsitul lunii, contul 711,spre deosebire de alte
conturi,poate avea sold debitor sau creditor.
Obtinerea de produse finite,semifabricate in timpul lunii
evaluate la pretul de inregistrare se inregistreaza:

345"Produse finite" = 711"Venituri din productia 2.500.000.000


stocata"

Diferentele de pret intre pretul de inregistrare si costul de


productie de 2.200.000.000 lei,stabilite la sfarsitul lunii,aferente
produselor obtinute:
300.000.000
300.000.000

348"Diferente de pret = 711"Venituri din productia


la produse" stocata"

Produsele in curs de executie,respectiv lucrarile si serviciile


neterminate,la sfarsitul perioadei,evaluate la costul efectiv:

331"Produse in curs de = 711"Venituri din productia 50.000.000


executie" stocata"

Punctul 31. Contabilitatea vanzarilor de stocuri din


productie proprie

Destocarea produselor finite,semifabricate si a produselor


reziduale,livrate si facturate in timpul lunii,evaluate la pretul de
inregistrare:

711"Venituri din productia = 345"Produse finite" 2.500.000.000


stocata"

Diferentele de pret intre pretul de inregistrare si costul de


productie stabilite la sfarsitul lunii,aferente produselor destocate se
stabilesc pe baza unui coeficient:

K= (Si 348+Rd 348/Si 345+Rd 345)xRc 345=300.000.000

711"Venituri din productia = 348"Diferente de pret la


stocata" produse"

Reluarea in luna curenta a produselor in curs de


executie,respectiv a lucrarilor si serviciilor neterminate la sfarsitul lunii
precedente printr-o formula contabila in rosu:

331"Produse in curs = 711"Venituri din productia


de executie" stocata"
Vanzarea produselor la intern-cu 22% TVA:

411"Clienti" = % 1.610.000.000
701"Venituri din vanzarea 1.319.672.131
produselor finite"
4427"TVA colectat" 290.327.869

-incasare contravaloare factura:

5121"Conturi la banci = 411"Clienti" 1.610.000.000


in lei"

Punctul 32. Contabilitatea veniturilor din vanzari de


marfuri

Veniturile din vanzarea marfurilor sunt realizate de unitatile


comerciale care desfac marfuri cu ridicata catre terti sau cu amanuntul
catre populatie si au depozite de pastrare sau magazine de desfacere cu
amanuntul a marfurilor.
Pentru vanzarile de marfuri cu ridicata se intocmesc
facturi,pentru vanzarile catre agentii economici care se incaseaza in
numerar se intocmeste chitanta fiscala,iar pentru vanzarile cu amanuntul
se intocmeste un monetar.
Contabilitatea acestor venituri se realizeaza cu ajutorul
contului 707"Venituri din vanzarea marfurilor":

411"Clienti" = % 610.000.000
707"Venituri din vanzarea 500.000.000
marfurilor"
4427"TVA colectat" 110.000.000

-incasare contravaloare factura:

5311"Casa in lei" = 411"Clienti" 61.000.000

Punctul 33. Contabilitatea veniturilor din executari de


lucrari prestari de servicii si din alte activitati

Contabilitatea veniturilor din executari de lucrari si prestari


de servicii se realizeaza cu ajutorul contului 704"Venituri din lucrari
executate si servicii prestate".
In creditul acestui cont se inregistreaza:
-tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care au fost
emise facturi de catre clienti
-tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu au fost
emise de facturi
-tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate incasate in numerar
Inregistrarea veniturilor provenite din executari de
broderii,calcat,termocolat:

411"Clienti" = % 15.860.000
704"Venituri din lucrari executate 13.000.000
si servicii prestate"
4427"TVA colectat" 2.860.000

-incasare contravaloare factura:

5311"Casa in lei" = 411"Clienti" 15.860.000

Contabilitatea veniturilor din alte activitati se realizeaza cu


ajutorul contului 708"Venituri din activitati diverse" unde se includ:
-sumele facturate clientilor reprezentand venituri din activitati diverse
-sumele datorate de clienti pentru care nu s-au intocmit facturi
-valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,nerestituite de
clienti
-sumele datorate de personal,reprezentand consumuri efectuate pentru
acesta si care devin venituri ale unitatii
-sumele incasate de la terti reprezentand venituri din activitati diverse
Venituri din inchirieri de mijloace de transport:

5311"Casa in lei" = 708"Venituri din activitati


1.600.000
diverse"