Вы находитесь на странице: 1из 9

PEMBETULAN Soalan 11: Nombor berlainan antara versi BI dengan BM. Sila betulkan mengikut ketetapan anda.

Soalan 16: Nombor berlainan antara versi BI dengan BM. Soalan kira bilangan penduduk perempuan agak mengelirukan kerana Girls juga perempuan. Ubah menjadi kira bilangan penduduk perempuan dewasa

Soalan 17: Nombor berlainan antara versi BI dengan BM. Sila betulkan mengikut ketetapan anda.