Вы находитесь на странице: 1из 12

SADRAJ

PREDGOVOR 5
SMISAO IVOTA 11
Izgubljeni putnik 13
Glumci i biznismeni bez cilja 14
Osnovno pitanje 16
Treba li Allahu velianje 17
Zahvalnost sr potovanja 18
Svrha ivota na ovome svijetu 21
Kako se polae ispit 22
Pouzdanje u Allaha 23
I.S.L.A.M. 24
Ahmed Deedat ovjek koji mi je promijenio ivot 27
Kako razmilja veina 30
Centar ivota 31
Najvei ovjek svih vremena 37
Radosne vijesti 38
Moj poetak misije, rezultati i planovi 40
Zakljuak 43
PITANJA I ODGOVORI 46
Prihvaanje islama 46
Udaja muslimanke za nemuslimana 47
Kako izgleda pravi musliman 48
Vjerujem u sve religije 50
Dokaz da je Kuran falsifikat 52

Dr. Zakir Naik

Kritike na raun Zakira Naika 54


elim prihvatiti islam pred Zakirom Naikom 56
JEDINSTVO ISLAMSKOG UMMETA 59
Vana, specifina i osjetljiva tema 61
Temelji jedinstva 62
Poetak razilaenja 64
Ne mogu svi biti uvijek u pravu 65
Primjer doticanja ene 66
Izgovaranje rijei Amin u namazu 69
Razilaenja velikih imama 70
Niko od nas se ne moe porediti sa njima 71
ta je rjeenje 72
Kom pravcu pripadamo 73
Ja sam 100% hanefijskog mezheba 75
Ja sam 100% malikijskog mezheba 76
Ja sam 100% afijskog mezheba 77
Ja sam 100% hanbelijskog mezheba 78
Imami nisu izmiljali mezhebe 79
Slijepo slijeenje 80
Samo jedna ispravna skupina 82
Ne postoje selefije 83
Nesuglasice sa ejhom Albanijem 85
Svako novo ime donosi nove podjele 88
U kojoj si organizaciji? 91
Pitanje tekfira 91
Mi smo samo muslimani 93
KO JE AUTOR KURANA 97
Muhammed, s.a.v.s., nije osniva islama 99
udo za sva vremena 100
478

VJERA ZA SVA VREMENA

Tri mogunosti 101


Muhammed, a.s., nikada nije proglasio svoje autorstvo101
Imetak kao motiv 102
udnja za poloajem, moi, slavom i vostvom 104
Oslobaanje i ujedinjenje Arapa 107
Moralna reforma 109
Teorija o epileptinosti 114
Teorija umiljenosti 115
Teorija o prepisivanju iz Biblije 117
Muhammed je uio Kuran od rimskog kovaa 117
Muhammed je uio Kuran kod Vereke, Hatidinog
roaka 118
Muhammed je esto razgovarao sa jevrejima i
hrianima 119
Muhammed je uio Kuran od jevreja i hriana koje je
upoznao van granica Arabije 119
Logiki dokazi da Poslanik, s.a.v.s., nije uio Kuran od
Jevreja i hriana 120
Poslanik, s.a.v.s., je bio nepismen 120
Tada nije postojala Biblija na arapskom 121
Slinosti izmeu Kurana i Biblije 122
Muslimani vjeruju u etiri Boije knjige 122
Nauna usporedba Kurana i Biblije 124
Stvaranje kosmosa za est dana 124
Prvo je nastao dan a zatim Sunce 124
Stvaranje Zemlje, Sunca i Mjeseca 125
Vegetacija stvorena treeg, a Sunce etvrtog dana 125
I Sunce i Mjesec su izvori svjelosti? 125
Adam/Adem, a.s., prvi ovjek na Zemlji, je ivio prije 5.800
godina? 126
479

Dr. Zakir Naik

Nuh, a.s., i Potop 127


Musa, a.s., i Faraon 128
Kuran nije knjiga koja kazuje prie 129
Muhammed, a.s., ne moe biti istovremeno i laov i
luak 133
Muhammed, a.s., ne moe biti istovremeno i obmanjiva i
falsifikator 133
Mitomanija 134
Nove informacije u Kuranu 135
Kuran je obmana 136
Svjesno brane svoju zabludu 136
Objava ne protivrjei razumu 137
Kuran podstie na diskusiju 137
Crpljenje svih alternativa 137
Test neispravnosti 138
KURAN MORA BITI UEN SA RAZUMIJEVANJEM 147
Najitanija knjiga koja se ita bez razumijevanja 149
Ne razumijem arapski jezik 150
Mnogo sam zauzet 153
Pismo iz daleka 154
Kuran je i za muslimane i za nemuslimane 155
Kuran trebaju razumjeti samo uenjaci 158
Upustvo za upotrebu 161
to manje znam manje sam odgovoran 163
Ekstremni sluajevi 164
Primjer magarca koji nosi knjige 164
Uenje Kurana na sveanostima 166
Lani potivaoci Kurana 166
Neopravdani izgovori 169
480

VJERA ZA SVA VREMENA

Dvije vrste uenja Kurana 169


Najbolji poklon 170
Zakljuak 171
PITANJA I ODGOVORI 173
Duhovno lijeenje 173
Zato postoji ovoliko religija 176
Sve to itate itajte sa razumijevanjem 177
emu vjera, kad i bez nje moemo biti dobri ljudi!? 179
Kuran trebaju itati i muslimani i nemuslimani 185
Zato je petak odabrani dan 186
Zabrana braka izmeu muslimanke i nemuslimana 187
Mnogobotvo u svetim knjigama 188
rtvovanje ivotinja 189
Nema posrednika u dovi 192
Zato se muslimani mole pet puta dnevno 193
Bog ini ono to On hoe 195
Kuran se ne slae sa Darvinovom teorijom 196
ene u Afganistanu 197
Razlika izmeu Isusa, a.s., i Muhammeda, s.a.v.s. 198
EKONOMIJA BEZ KAMATE203
Definicija kamate 206
Objava rata od Allaha 210
Ciljevi islamskog ekonomskog poretka 211
Ekonomska stabilnost u okviru islamskih principa 211
Univerzalno bratstvo i pravda 212
Jednaka raspodjela dobara 213
Individualna sloboda u kontekstu drutvenog
blagostanja 214
Zaarani krug 215
481

Dr. Zakir Naik

Posao bez morala 215


Koncentracija moi 216
Islamsko bankarstvo 216
Socijalna pravda 217
Moralan posao 217
Cirkulacija novca 218
Taka razilaenja 218
Principi islamskog bankarstva 219
ta klijent dobija u islamskoj banci 220
Finansiranje projekata 222
Banka nema pravo mijeati se u poslovne odluke 222
Muarika partnerstvo  223
Muraheba-sistem 223
El-idara 224
Kardi-hasen 225
Najbolji biznis 226
PITANJA I ODGOVORI 227
Pozitivna nula 227
Stambeni krediti 227
Haram u dobrotvorne svrhe 228
Uzimanje i davanje kamate su isto 230
Tekui rauni 231
Da li su provizija i kamata isto? 232
Posao u neislamskoj banci 233
Podmiivanje i kamata 234
ivotno osiguranje 235
AKO TVOJA ETIKETA POKAZUJE KO SI, NOSI JE 237
Neobina tema 239
Dobro jutro 240
482

VJERA ZA SVA VREMENA

Svaka religija ima svoja obiljeja 246


Dovoljno je da vas vide 247
Najgora psovka na svijetu 248
Obiljeje muslimanke 249
Ime kao obiljeje 251
Etiketa kao poslovna politika 252
Nove vrste obiljeja 253
PITANJA I ODGOVORI 255
ta ako su nam ivoti ugroeni 255
Nazivanje selama nemuslimanima 256
Kad neto zabranjujete, naite dokaz da je zabranjeno259
Pesimisti i optimisti 260
Brijanje brade, radi boljeg dojma 261
Svi smo Allahovi 262
Noenje gulabije 263
Kada pokvarene djevojke nose hidab 264
Zato pokrivene muslimanke ostaju neudate 265
Duina brade 265
Prisila u vjeri 266
MEDIJI I MUSLIMANI 269
Definicija medija 271
Ujecaj medija 272
Poast i odgovornost 273
Podvale u levhama 275
La, doista, nestaje 276
Dnevno ispiranje mozgova 277
Moemo, ali se ne trudimo 278
Ako vi neete ima ko hoe 280
Nepristrasno protiv islama 282
483

Dr. Zakir Naik

Uspavani muslimani 283


Informatika i mediji 284
Novi pristup: odgovori na zablude 285
Odgovor u tri faze 287
Profesionalci 288
Tehnike pozivanja u islam 289
Najpametniji da se bave davom 289
Perfekcija 290
PITANJA I ODGOVORI 292
Koji prijevod odabrati 292
Klanje ivotinja 292
Novinarstvo i islam 294
O mudizama nema rasprave 296
Islam je najbolji, ali muslimani nisu 296
Dobro obrazovanje je klju uspjeha 299
Zabranjene zone  301
Bolje je rei Allah nego Bog 302
Moe li muslimanka drati predavanja 303
Da li je bilo Objave u Indiji 304
TERORIZAM I DIHAD 309
Islamska perspektiva 311
Fundamentalizam 311
Dobri fundamentalisti 312
Manipulacije u rjenicima 312
Svaki musliman treba biti terorista 313
Jedna osoba, jedno djelo dva nadimka 314
Dihad drugo veliko pitanje 315
Dobar i lo dihad 316
Sveti rat 317
484

VJERA ZA SVA VREMENA

Dihad u Kuranu 318


ejtanove stope 320
60.000 knjiga protiv islama 322
Muslimani na meti medija 323
Izigravanje sa Kuranom 324
Rat u drugim knjigama 326
Mit o irenju islama sabljom 328
Sablja intelekta 330
Procentualni porast svjetskih religija 1934-1984. godine330
Poveano interesovanje nakon 11. septembra 331
PITANJA I ODGOVORI 333
Sveti rat i krstai 333
Bin Laden i islam 334
Zato Allah stvara hendikepirane ljude 338
Napadi u kojima stradaju neduni ljudi 340
Politiari su u svim problematinim kombinacijama 343
Dravni zakoni 345
Homeinijevi politiki trikovi 346
Tolerancija ili kukaviluk 348
Ruenje budistikih spomenika 349
DAVA ILI UNITENJE 353
ta je dava 355
Zajednica srednjeg puta  357
70.000% profita 358
Bit ete zamijenjeni drugim narodom 359
Gdje vam je ljubomora!? 360
Postali smo vrea za udaranje 362
Uzvratite udarac 364
Opravdanja 365
485

Dr. Zakir Naik

Vama vaa vjera, a meni moja 368


U vjeru nema prisile 369
Uslovi ulaska u Dennet 371
Dava kao jedan od uslova 372
Obeana pobjeda 372
PITANJA I ODGOVORI 375
Program dave 375
Kako odgovoriti hrianskim misionarima 376
Zato nismo uporni kao hriani 379
Kako ih zaustaviti 380
Podstiite na dobro koje i sami inite 380
Da li je dava pojedinana obaveza 382
UPUTSTVA ZA DAIJE 385
Definicije dave 387
Definicija islaha 387
Razlika izmeu dave i islaha 387
Vrste dave 387
Mediji u slubi dave 388
Efikasnost razliitih tipova medija 389
Zahtjevi dave 390
iva rije 390
Dava na individualnom nivou 390
Iniciranje dave 391
Dava na javnom nivou 393
Struktura i sadraj islamskog predavanja 394
Poetak 394
Uvod u temu 395
Sadrina predavanja 395
Zakljuak 396
486

VJERA ZA SVA VREMENA

Kako odrati impresivno i autentino predavanje 397


Jo nekoliko vanih napomena 398
ta morate izbjegavati 399
Preleminarne pripreme 400
Pripremanje sadrine predavanja 400
Istraivanje 401
Generalna proba 402
Tehnike odgovaranja na pitanja publike 403
Pravila sesije 403
Nain odgovaranja na pitanja 404
Uvod u odgovor 404
Sadrina odgovora 406
Zakljuak 407
Vane napomene 408
Pripreme za pitanja i odgovore 409
Tehnike odgovaranja na pitanja 410
Neuobiajene okolnosti 411
IZBOR IZ PITANJA I ODGOVORA 415
Namaz za imamom bez brade 417
Teravih-namaz od osam rekata 417
Prekidanje posta 419
Uenje Kurana za umrle 419
Odbijanje suprunika u postelji 420
Posjeta groblju 15. abana 421
Drutveno-korisni rad 423
Nekoliko pitanja o dodirivanju mushafa 426
Da li je imenica Allah mukog roda 428
Nikab prekrivanje lica muslimanke 429
Citiranje Biblije radi dave 433
487

Dr. Zakir Naik

Odnos prema roditeljima 438


Zato islamski misionari nisu aktivni poput hrianskih440
Vjerovanje u Isusa 444
Pantalone iznad lanaka 447
Sporazumni razvod braka 448
Bogata supruga 450
Sredstva kontracepcije 452
Dozvola prve ene  455
Kada je zabranjeno klanjati 457
enidba ehli-kitabijkom 458
Farbanje kose 460
ene u damijama 461
Lunarni kalendar 463
Logika u islamu 464
Ako mu nestane 465
Zato unuci ne nasljeuju 465
Posao za enu 466
Islam e zavladati svijetom 466
Meuvjerski sukobi 467
Islam u svijetu 468
Ahmed Deedat 468
Tajna dobrog pamenja 468
Ljekar ili islamski uenjak 469
Zato vi (muslimani) ograniavate Boiju mo? 469
Ko je stvorio Boga  470
Obiljeavanje roendana i godinjica 471
O AUTORU 475

488

Вам также может понравиться