Вы находитесь на странице: 1из 96

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

$g Z Z
"
{Z~f Z',
i c*
0~8
'n ^i'

~&+ZY M?

na^gsZ] E
W
5kB Z1Z !*
zeY GEZ
'^'

:Z !*
Mg m ~^W
na^gsZ] E
5kB Z1Z
Ph.No:04024469996(6:30 to 10:30 pm)

Website: www.ziaislamic.com
Email:zia.islamic@yahoo.co.in


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

p*
* et ]

{Z ~ f Z',i c*0~8"
$g Z Z :

[ x **

eY GEZ ~&+ZY M? :

na^gsZ] E
W
z
5kB Z1Z !*

;@*

4]
.-H-F
Y 2011

E
x| 1432
{Z ~ f

wzZ T

( 1000)g ZD
q
-Z

Z Z

[zg 35

5kB Z1Z
!*
Mg m ~^W
n
a^gsZ] E

**

040-24469996:y !*
Mgm ~^W
n
R,
]_Z1Z

-i
8

eY GEZ ~g k
,
;Z ~&<g+Z[Zq

$
"

r
# ~g ZuZz**

r
# ~gZ**

-i+gsz6,
8

!*
Wg m(eY

!*
Mg m ~^W
n
a^gsZ] E
5kB Z1Z

!*
Mg {g7hkgi
+R,

!*
Mg ~r y[
!*
Mg m ~^m~&z',
zg]c*
7]_Z1Z

5kB Z1Zy
!*
Mg m ~^] E
!*
Mg ezg ~g ZW
nL!*
l
px { g
pS{g
Hi Z{]|?
g7KuF,
W: {[8;
]pzyZ`

@*
vwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

k`
27
29

',

Gq nZ
g IZgzZug Ix **

Vc*
g { nkZgzZ c*
z7
-Z9Z
F,
y
KZ~Y )gzZb

29

gzZ

30

~i Z
u

31

D Z {

10

s 6,
wEZ c*
z

32
) ) z<
L IZ L h!
mvZ G*9giZ{]|

10

cg Zuz c*
z7
-Z9Z

33

M I Zi q

Z
) z] :XZsp

12

33

AzZou|{ Zg <
L q nZ

13

34

7t zmvZ-g

15

37

ug Iwz

18

+Z gzZ]Z XZh
Z
+]
.

~g {n- i
+g
E
~g { n &j~zK

E
{ nnV &jy Ig
E
35
x| 0*
m!* 16 { nn&Zpwy&j~zK
E
36 ! e
8{ ^,Yy
18 Vc*
g {n &j~zKnVYgzZVyZ

[Z Mzbc ZRzg]g c*
i

~0
+
zZ}
.[AZ" z~$
+

20

,
k
/**

**
X"V Z

41

~q! ZZy&ugIz

20

+Z .
Z
$Z

42

#
s zM0Z)]g c*
i Zzg

21

]**
v.
$Z

46

] X~qkZzg

22

~g {nb!*

47$J
) nkZRzg+],Zi

24

~gZ)f + ZzgzZ c*
z7
-Z9Z

48

# Z$R
s
z9]g c*
ig
$u

51 ]gt
K ew=gzZ
) 6,q{g{

]xz,i Z{zZp]|
26

~0
+
zZ}
.Gq nZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

[Z N e w=zkZzg+],Zi

80

Z
# **
@*
z!*
n e

81

YZ
+Zm!*
zC
e

83

( e ) eZ

53

~{glzg

83

Z e

54

z
) !*
'm
,
/
~q~kZg !*
g

84

e]Zz

55

[ Z M7xs~kZ{ g !*

84 gHz2'
ne Z Z

57

?, cgO
zD7xs

85 mvZ G*9g] _Z1Z]| e}i

59

# Z0Z)
s

sSn#
Z'~U {s Z

59

87

52

53
ggnVZzq+
M g

,7xsbkZ~kZ{ g !*

61 *
*
 Zpg7xskZRzg+],Zi

zc~
g!*
g ~U{
) ` s
G!
89
yvZ '+ ,- z` s

62 Z Zi ~p~tK

90

n6,
xC
~e^

63 Z Z,i :e~p~tK

91

!
A !$
+ ew=

65

93

x-

65

95

z!ZzmvZ-]gzug

88

0BEZnc*
GE
g
',
Z',
{/*
*Z Z: z~Y DK

66 mvZ G*9g]_Z1Z]|kZRzg+],Zi
68

{)z
z
3p~tK

69

i ZzW~p~tK

],
'zbc {/ze
74
75
78

e Z x?ZmZ',
Z]|
Xe Zz6,2Z0+
? n 6,ewww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

d ] ZB x LZW
n a^g sZ ] E
5kB Z1Zv:Z

~&+ZY Mq ?**
x Zk
,
iW
n a^g ;g} x Z ] }
.

@
)
ZzdW
na^g sZ] E
5kB Z1Z !*
zeY GEZ

eY c*


',~]zZqY fz+D} { vZ ~g Y

hZz Vzg Z Z (v x Z] }
.+g D
+
~eYx ZY f
t ~ | g 46,
u {g Z Z Z e r Z }g Z Z
X y G*9ZmeY !*
xsZ ]|
# ?]|
sZ} 6,Y GEZ ~eYr
"~ ]zZ rg g D
+ D
g D
+^Z ]'Z y.vgzZ

L [|Z S #
:
r?]| Tg sz^~ a^gz ;@*
z

Vg7Z[ xZ
 zDB
bgx m{~zD* \ W

t n kZ CR] !*
gzZ a #
C
r ?X

keZ a^g [ kZX B


bgw gq
-Z nkeZ a^gz
Zzz Y h Mi
4E
xD "
$BB bZ
Zn EG

4EZz[ t @*
gzZY hz EG

2zDk
,
g ~ BE Y C{z BEm<!*
Xe
$.n

$g Z Z "[ k
,
i
m,
"
$g Z Z "{Z ~ f Z',i c*0~8"

X Hq Z ] Zg e#
r?~[ kZzVZg
H

gzZG y Z
+Z Zzq=g fc*
z7
-Z9Z\ M~k
,

B2 `zz F,
y
KZ ` M :
L Y )zb -H{ M V-g {nkZ

x x \ sZ kZgzZ Y HwEZ6,g9] Mh
+]
.gzZxE ;g

yZ
/ZkZ s ', D "
$U*
=g f s
# Zgz nIzx {z Y H


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

5m<!*
vgzZ Za h Zz d~ { =g f kZ Y H: wEZ 9

=g f.
$ZgzZ ~z K- i
+g r
# ? g D ~zg { Zg" z "

1zg wEZbz yZ5gzZ HG V " gzZ VZy

Zz
X Hy~g Z)f +Zzn1zgkZgzZ ~
y ] q gzZ ,m vZ G*9g i Z { zZp ]| ~ k
,
~uz

n\
og ~ wqZ gzZ ~ Z
+ X c*
Zzkzg g I] x \ M G
xsZIZ 0
+
i\ WgzZ c*

f] Z
g ZzmvZ G*9gi Z{]|
X H ZzQ (x H

l]g c*
i -G y [ Z Mz bc ZRzg ]g c*
i ~k
,
~

$z[Z ng DWz]yZgzZ N
g
$ q Z6,bc
" +
fg
$ q Z6,q {g 0E
0G
M ]g c*
i \ M m<!*
-G f wZ Z

@*
zx Z0E
!] Z|~]g c*
i[ Z MgzZHy 7Zg Zz'g t
K~

7 xs +
$Y Vzuz ~ kZ {g !*
2X c*

:% x
J

',"7,, i :e V;z gzZ Z Z i ~ p ~tK?

X c*

yg
$ q Z

~ zg fg
$ q Zz *yW
] ',
z bc {/z e ~ k
,
a
G
!

Zz 6,+ , z ` s z
e \ M yZkZ
y

Z
+Z m!*
z ~C
eG y ]
i ZS
n
e v 2-c*

V ZzuF,
g9
xkZgzZ ~ (F,
z& e 7Z D7Z Z ez!*
X yzg Zz~h

G
00_kZgzZ
wJ] }
.#
r?]| vZ

X } MX I~g "
$

)
Zz
na^g sZ] E
W
5kB Z1Z :www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

Vc*
g { nkZgzZ c*
z7
-Z9Z 
^n f ] n( o $ ] F$ ] (n ^ ] h( # v]
n ] e^v] (ma^_$ ] n fn( _$ ] $ oF (n ]
!m( ] m oF] ^u^ e ` fi ` f$u] oF (n q]
Fu$ ] # ] e (n q$ ] _6 n $ ] # ^e ^ = e ^$ ]
n ] # ] ! _e ^ ^` ` ^ u] ] ]e i :n u$ ]
Zx gzZ z { ] ~g \z: 4vZ ! xsZ yZg Z',
S6,V
KZ ~ tx KZ =Z [g g Z z ,@*
Z
X c*
i Z Z ]JZsZgzZc*
x(~~g 7Z ~i Z u
6,]Z f z { LZ {z CZ
+ ~g Z)ft 6,Z}
.
0
+
iKZgzZ ! ,t
gzmvZ-*kZNyZZ
,6,x ZyZ,zn
) Z yZC
gzZC

VZ',Vz LZ \ ha ,[ AZ ]Nz ]Z
GgzZ
:
g Z~g Ie
$W ]z~[Z 6 c*

v
d
#
$
V "g zZ

^ u] ] ]e i

X {7gzZV~C
{z e! Y

_e ^ ^` `
( 151X x Z >g)www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

~& 0*
vZ Y z]| Dg Ie
$WkZ
:i ZBgmvZ G*9g
{k
H{L Z% V " gzZ XX u]]ei ZZ
6 V ~C
{z { Zp ~g **
igzZ

^] h] ^f

Dg bg Zz Y
IZ ~C
6,g

^] XX ^` `^ZZ

VZ',yZ:gzZ ! Y #
d
$
yZ ; n |]r]
{k
H{zCiu6,g{7 ^] om XX_e^ZZ
C iu w gzZ 6,g Y
IZ

^] ] |]r]

gzZ VZ', w {)z t ^] h]


! Y#
d
$
V~',

] ] n
.
E

( 304m 3` 151X x Z >g ~ ZZ )

d
$
yZg )g [ g Z VZ',\h Zx
{z xi6,Z}
. D O ~0
+
z Z}
.kZ c*

I Y
V6& F,
x m!*
z ~C
gzZ Lz ~zdKZgzZ ,6, Z',

C
-Z~ V6&4ZOg ,@*
q
y
gzZ0*
g gz6,LZ
{
A &xDy
KZ6,gm{ k
,
[g D
A & ~(,
x ZgzZ}g kZ eC
D~E c*
D c*

iz0
+Z
X}{ .ZkZ ._<


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

yF,y
KZ~Y )gzZbw
F,
)~Y )gzZby
KZ~V;P
/
; G ]Z Zz lxgzZ ]Z XZ0Z ] kZ
X {)z.
$ZgzZ- i
+zyb!*
R,
~zK-i
+g

+Z gzZ]Z XZh
yZ
+]
.w

KZ zz ]Z XZ h
+]
.yZ YY H7g Z |kZ
-ZggzZ F,
q
z r Z m{g NZ
~ 0
+
i
~z K c*
z7
-Z9Z q jj
gzZ +F,y M Z
+Zi
x CZ q
-Z ~=gf kZ q St {)z .
$Z
g Y Vz
)
Z xsZ=g fbz yZ @*
* ~g
X ;g YHx ]xsZ
npgZg~ [z w [fz tzz
kZ
W
gzZ { CoIVc*
gzx :
L Y )~) ;g7X
X g]5t t M c*
@*
x(Zz!*
gz
oq
-ZgzZq
-Z ] Cg zz o ng Z @ Z
Vx * n Vzg tu `g (Z w@
-]
Z

t6,g@t Vz_ ZgzZ .GZ]
www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

10

k e^ _ ] ]

8xt nyq

-Zp ,w'tue~]g T{z


gzZ ^
,Y ]5 Zz Y G =g f kZ ~gz
: !*
{! ngizw {Z
+t=g f.
$Z ^
,Y**
:gzZ ]gz
 Z',]YZy

Z^: n! nkZg
X60
+Z Y gzZuhw^yZgz

ys 6,wEZ c*
zw
kZ| (, yZpgzZ
+Z tc*
z7
-Z9Z ! ]Z|
K -i
+g gWt }g }{ nkZ y WgzZ ]**
v
t ` +F,
!gZ F,
z r Z=g f .
$ZgzZ yb!*
~z
wEZ c7Z
/Z @*
s 6,wEZ X Zg f , Z
n 7ZgzZ D "
$U*
Zg f >ztgz YH
X D 0*
gZ
bzZ',
z YHwEZ

ycg Zuz c*
z7
-Z9Z w
gzZ M
hY G wEZ ~gZ Zg ftB ~!gT
g ZZgzZg Y{ .Z
) !*
nb & Z {g YG
F * ] sZ g "
$U*
M g n
KZ
gzZ xsZp YY H7g Z kZ g Y ~
n
)
Z ~g Z$
+z Z$
+Z { c*
ik
HF kZi+
M
KZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

11

k e^ _ ] ]

Hx Zit Z=g f c*
z7
-Z9Z ~ * ` W gwEZ
X ;ga **
^+
M c*
g Y zF,
" zJ ;g Y
-Z * kt Mc*
q
z7
-Z9Z ! xsZ yZg Z',
$ X bV
4GG
H kZ {
KZ1
 g ]!*
t SE
5G
] sZ g
)
Z +gT=gfkZ ?GqZ
+Z
;g Yc*
yvxsZs: Zg f yZ { c*
iZg F kZ g
$! fzz kZ ;g Y H{ n{ y4z [vq
d
-Z
v, Z ; 7 Z`

d
$! fk0*
VX x
"c*
z7
-Z9ZgW,
O wj ! f 7 :
L c*
z
}g s Z
+Z P }zn kZ :
L ; )gzZ
;g { n {
KZ Zg 7 ys ]**
v
Z { ;g W,
O { g { M d
${ 0*
n Z6,; ~y
KZ :
L c*
zZgzZ ;gg ez g
X g YCsp~g _
OZz
{],
Z LZ=g fC
~ r Z Zg f 7
-Z9Zg Zz! ]Z|
c^
,
;g "
$U*
{ ngzZ {0
+v{ c*
i "
$U*
q{Z
+~
gzZ { q
-Z V-g { n Zg f 7
-Z9Z yZ ~ gz kZ
X k
,
/**

n{ 0*


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

12

k e^ _ ] ]

y~g {n-i+g w
;g W@*
x .
$ZgzZ ~z K wEZ -i
+g
~ q=-i
+g YHwEZ {g !*
zZ` Mp
X 3
^~ +R,c*
' @*
~
Z
# M ! ]Z|
@*
Y HwEZ - i
+g
z, Z }n
z s c*
;g
q Q n kZ @*M x E
& ~ 7 - i
+g a
] sZgzZ u 0*
] Y Z
*yW
=g f -i
+g
8
]zZ " LZyZ 6,ZZp$
Y q
E
z xgzZ Y {z

z gs~ &j - i
+g6,x **

"~g Z
/
z"

zm{g#
ZzmvZ-x Z]|nT
: e
$Zzg~p~g g9 6
$Zzg vZ g k0vZ**
e
# ] o ^f$ e ]
vZ -x Z ]| c*

VrZ o$ of$] ^ ^ ^ `


g Z z! Mzm ^j : $ n # ]
+Z ?z : c*
: Tg ~ yZ v Z n% ^`n f
X
( 2)gzZ 4gH( 1)

! ] ] v$ ( ] ( ^$]

H H yZz t Z Y Y [!*
t Z [ ~g Z 9)


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

13

k e^ _ ] ]

( 148mt Z[4`
@Z G<EYiX 6412g
$u.>y

H Z
-Z ez XXfZZg~u 0*
q
$u
g
VzyQ ~ {g z yvv 0 Vzz yZt
D ]7
D7 e **
{ .Z 6
X Dg ezVc*
izyv

VzyQv t x|Zuz u 0*
$u
g

]zZyZ {z7kZ VzxyQ7Qg D


;g ns~G
g , q X {Z
+" z"

qN~ <*
*
z LZgzZ **

7 kZ **
X**
q
X ~gzu" **
VZVz6,
yZ{` W

y~g {n &j~zKw

E
=g f &j ~z K YY H7g Z |kZ ! ]Z|
E
E
gzZ &j sZ &j g ] sZV
E
] ~g Zz y*=g f X D Z
/
z6,sZ &j

G
 Zg { Z',Z
/
z6, [ Zz wZm{g Z
/
z6,6,ZS

x sZJ
-x Z ZvgzZqznxsZ IZ G D Y
E
gzZ &j sZ yZ e
$. kZ p =g f Z (,
E
E
&j ~z K n kZ 7 yxg &j Zz $c*

M J { M 8
-i+
M c*
~
/
Tsq
C
-Zwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

14

k e^ _ ] ]

gzZbZ x Z
/
z6,
gzZ)Zg eC
C
C
c*
z7
-Z9Z _C~

~ {zz kZ O
/ ]yxg yZgzZ
E
g Z V Z I :
L &j ~z K gzZ [ g _
OZ
^~ VZ
/
z6,yZ ~z K C 7D]!*
g
~ i Z0
+Z kC) D Y G 7g ZgzZ Zg e F
F6,za
X D Y'ag~r zwV Zz
Z',z ! Zy

HgzZ| (, kZ ~ VZ
/
z6, Zg egzZ MyZ
*
@Y H
}p~ yZ *
@Y H6,Z
+ sZ~i Z0
+Z Ug
{A
$%~ zg <
L z yW
*
@Yc*
]VZ sZ gZZ
kZ~VZ
/
z6,gzZVIyZ Zz ~z KgzZ *
@Y Hx6,b)
{oz yZZyZ D7] !*
kZ {z Tg gzZ"g
E
4& ;g Y Hh Z[ bB
-G
SE
@G
Zg e gzZ M4Z }g G
Z~ wJ e wegzZ g LZ g} 3 D W,
O wj
{oLZ :
L ]c*
Zz Y G 7~ yZgzZ g CZ8
-g
X g WD{ @*
zgz$zC
z
Mw!*
LZgzZk]CZ {nCZyZ I ! Zy

|t
k] Zg e t q g Wn
pg bkI Z
- gzZN w!*
8
Og Sh Z Vg U*
W~g 6,~T (Z
=Z [ga VzggZ Z~t<
L {z bkZ N )


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

15

k e^ _ ] ]

G
gZ
Z\WgzZzmvZ -[ R)-g]Z fg ! xgzZe
$Z@
O c*

CZ7ZVzgzZ c*

IV Z Zi Z \W c*

mvZ -)vZ wg n }g v G
X:%+4~]Z f ( z

: ;g
gZ
o ^
!u ]. $ ]

Z >g)
( 21X [Z x

!
t ZgzZz{o}g vZ

y{nnV &jyIg w

E
yZagzZ D YG nV &jyIg

E
3g Z ~ yQ X D p &j
CY e,k
,

 o**
Zz ~ ~/ D Y

kZgzZ *
@Yy~ w k Q {z 8 ^ gz Z{z
kZ {zq 4ZC
7Q
7p Z {z *
@Y%~ r

Dg ZgzZ'!*
+Z~kZ ;g ZC
{zqT Y7]!*
LZ7
Z{ }g gzZ s uZuZ
+ sZ
!}]y

WgzZ+yZgzZ}zsV .

Z D
+Z nV zmvZ -x Z ]|
W
~kZ 6
N @*
{ C_ yQ c*

:g Zzu 0*
$u
gwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

16

k e^ _ ] ]

yZ! z i zZ KZ ? a $ ^e ] ]
6,@*
~ kZ gzZ w ]/ a e] n f ^e ]

gzZwk/yZ !z Zw7Z n ^e ] a ^` n
X !z{ CVz_yZ
!q^] o ` n e ](
E $
(495:g
$u > }!*
x Z% G
[!*
71m> }Z[zZ! Z)
VLZ gzgt u0*
$ukZ ! ]Z|
g

t ZzgzZ,
M F,
yZZz{oyZ,z s

t Z+4 ~gzZ]!*
tn{sZgzZ,
7Z Y3ggz]Z ~',
gzZt ZxVB
M F,

0 | gzZ $
SG
+ ~zg { Zg"
| m<!*
$
+a
/Z Y c*
XG

p Yg ZZ !*
ZgzZ G yv yZ N Y2~
XN Ywz"~Vz{atBkZ

=gfZ
/
z6,
yIg w.}g
/Z~gz kZ>

7tN Yk k]Vc*
4c*
N Y Mg
ytc*
V` V6,
; nJ
- r gzZ} (,
{z
X N YxzpKZgzZN Y%
WwYV

y{nn&Zpwy &j~zKw

E
G 7 Z
/z6,Sn &Zp6,&j !xsZ yZg Z',

Snh t Z&Zpwy~ c*
z7
-Z9Zp D Y


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

17

k e^ _ ] ]

E
&Zpwy~Xx Z
/z6,,Zq
-Z F6,&jZ @*
y
yi~VZ
/z6,yZD Ye]q zg0
+Zy *
@YH7g Z
yZ CY 7Vyxg kgzZ >]yxgz
X *
@YH7wj 6,"gzZ *
@Yc*
3Vz'MbZ~
gzZ 3g7Zzg LxsZ<
;gZ,Ztg Zz
X Zz3gzZ7|{z qNzzkZ)Zg e
n{sZ A
$ C ! Zy

sVZ
/
z6,yZ
y{ Zz g ~ y t ]!*
{ n { c*
i kZ p n
N Z
/
z6, Zz h zf~: M LZ ( House wife)
C
{z Y *
*x Z Z kgzZ
) Z C
LZy{ g
- ;Z kgzZ
**
97 "s Q " _ M $

g nIz c
z$
+Z
/
z6,wy{c*
z7
-Z9Z ` M

X { M6,
SzZgzZ
#
c*
z7
-Z9Z7Q F,
gd{6,~y&Zp
~g {6,
gzZgz6,
x **
VZ Zi Mz]Zz)gzZ ~6,
"
X c*

ZgzZ ~VgzZ V ]!*


kZ ]gzn }g
~z K Zz " n pg g Z
',._ ]xsZ
q
E
X ,N @*
o Z &j


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

18

k e^ _ ] ]

y~g {n &j~zKnVYgzZVyZ w
a Y CyZ kZX U*
Z x !xsZ yZg Z',
/ n
pg 7
A &z
~ >p M
h ~ w
G"
x Z x } (,/R G3E
p n
pggz"]Z|{g

, x Zu
kZ yZ x Tg

c*
~uz uQ u 7n yQ )J
-:
K+F,

V Zc*
O g @*
]Zg C7,jz yQl z]g Zw
/
)f KZ
/ZyZ p @*M 7t
~#
/Z 0*
yQ

?x Z H x QY{"V- g Z
E
y ~g {n Z n V Z ~ &j ~z K
D YG 7Zg e F
F6,~ Zi WgzZ ~zg {Zg" V Z ~ yZ Lg

c*
**
~ | 7Z *
*Z
 ~z K n VYgzZyZ

X',Z',
2j~zg {Zg"gzZ **
~ VZ',gzZ"7Z

y~0+zZ}
.[ AZ" z~$
+w

E
bZ 6,&j ~z K yZ iE gzZ ^
,N*
g i
+R c*
V `gzZ Zg e

~z Kh
+
CY 3 ~oVc*
4 c*
Vc*
g0 VH
~$
+~ *y M
vZqXLg { " kZ +hZ

: :XZ
g Z c*www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

19

k e^ _ ] ]

Vz'MZz yZZ ! zmvZ -} Z ] % m n


KZ gzZ Og KZ ] vm a^e ]
! ` q
X !, VT
( 30XgZ >g)
W
{ CnpgKZgzZ v ~$
+&Zpm{g
: c*


gZ
Zz yZZ ! zmvZ -} Z gzZ m l^
KZ
Vg vm $ a^e ]
X ! ,VTKZgzZOg
! $ ` q
-*wg ]|0 v ~g $
+gzZ "! ]Z|
$Z@[AZzo Z kZ~i Z0
e
+ZZ c*

%zmvZ
: u 0*
$u~Zx Z 6 ~
g
e
$ZzgvZg {k
,
1Z **
C
$ *] m a oe*]

gZ zmvZ-xZwg]| - n ] o $ ]
@*
z ( C
)y
KZ~**
i :c*

' u $ o e ( ^
**
i yZ gzZ C **
i @ M ^n i ^n ^ ^( ]
**
i yZgzZD **
iB; 9 L L ]n ] $] ^a ^

/gzZ **
D **
ic **
L L _f] ^a ^ ^n i
q( ]
@*
**
i L L**
i yZgzZ ^a ^ ^n m
@*
Zpw g )z k1L L **
i kZ ^ o m ] o]
kZ { T @*
zig Mz gzZ p ` m g] f]
c*
( C 2~ **
i ) C& ( m t ] o$jm

X Sgi !*
**
iX CPZ
. e( m *]


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

20

k e^ _ ] ]

( 8752 g
$u Zx Z)

yk,
/**
**
X"V Z w

k Q Z
# Lg b sui **
6,g~yZ q
-Z
E
&j ~z K CY W,
O6f kZ @*Mt t

, Ziz',
izggzZD6,
r zfkZ%F~yoet
z x4ZgzZ CYx x kZ V.i
X =g f wgzZy yjLZ {zoe~g
#
Z y**
ZgzZ **
3 Zg Wg- i I yZ

M F,

gzZ b & Z {oyZ6,gm{ Z


z*
*+'

X ]gzzSn

yZ
+Z .
$Z w
*=g f Z(,q
-Z r Z Zg f Cc*
F,
$Z ! ]Z|
.
4$
oG
-E
G
R Z Z **

M F,
z Z b *
*Zg y!*

Vzg Z Z Cg gzZV2z ;g Yc*
x Z=g f.
$Z **
)
,
zg !*
zg 6,
-Z M ,i Z {z @*
q
=g f .
$Z z*g6,: e @ !*

$Z bkZ @*
.
_V- k
,
$x *6,
$Z6,
.
x
X [0]gz@q
-Zt Z
+Z z(Z ~ ZZ F
sZ =g f X Q d
$z sZ ~g 6,.
$Z


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

21

k e^ _ ] ]

X M
hYGxb)zx Z YYH_}p
www.Jamianizamia.orgV
$d
$zeY[ ZzD
/
%

gzZ www.ziaislamic.com V
$d
$z W
na^gsZ] 5EkB Z1Z
kZgzZ ,git { .Z nI Qd
$z sZv

X g VZ {Z
+ Z
ZVzhz Vz%G

y]**
v.
$Z w

)q
-Z Jz " t z!*
Z
+Z Wz yZ .
$Z

m" bZ q
-Z=gf .
$Z [ 0=g f Z (,
gzZ
gzZ ~ Z
8 Za *g E
& bZ q
-Z gzZ C

Z
Z t ]!*
k\ZX D Y _(,] Vz j
bZ zt ]gT ; D 7Zz ,gkZ yZ0
+{
W bZ xsZ Dq/Zz }uz q
-Z
xsyZ p zg xs x c*
ZIqN
X 0*
:U { i Zzg nkZ HIx ZY 
Zz p e D
bg~ {6, i Zz M KZ ]g g c*
" i Zz M }uzq
-Z bZ=g f( voice chatting ) j
X C7 nyQ~W !*
gzZF
g
$zyZgz j7
Vzt=g f( web cam);d
yZp CY g @*
g @*
g e !*
"}uzq
-Z


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

22

k e^ _ ] ]

wEZ T +F,
+kZ.
$
$Z !!6,wEZ kZ k\Z ; '7
Z
Z b { ] Z
ZCc*
F,
bkZ 4t !*

X 4zg F

y~g {nb!*
w
bZ
}uzq
-Z # - i
+z=g fyb!*
v :gzZ ]gz\N*

: nk Q ;g Y
FG3MzR,

zmvZ -* ]| M ,z 0 $
+z ~$
+

X c*

{ W ;g !*
: pg
$u~ {)zw )Z +
e
$Zzg vZ g ) Z 1Z **
vj ^e j

g Z z !Zzm vZ -xZ wg ]|

nj q

VTKZgzZgVKZgz? :c*
n aq
:gzg
 g Vzn LZ ?gzZ! z

o]f_]E aq

-} w$
+Vzn}g vvZ

D^ oe
A.
..Z EZ )
sw g
$ qZ YX 7 7 4 6 - g
$u ZE
$uw )Z +X 18309:g
$ux Z
( 13082:g

g Z zmvZ -xZ ]|~z ~$


+2
: ug I


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

23

k e^ _ ] ]

]gbZ B ]

]* ] ^v o
V\ M kZ y #
8
M i o g$ ` n$fq]*
] n n
X YZ eg~ ! ^n ] m
!Z Z )
0ZZ[ G
( 458m 4` G
G
G

M , z 6, ]gbZ%)~fg
$ q Z {g
LZt Vz'MbZ {z
C
/ZY~h]g{z
X  ZwgzZz{z yZgzZ C

=g f j Zz gzZ j .
$Z ! xsZ yZg Z',
"
$ D YLgzZ ~ gkZ ]t Zz yxg
~g Z
/
z6,
i)n CYVJ
-]\ 5
y sZgzZ 0*
zu6,gY Z kZ ZqzwgzZ
X C6,
~igzs zgu
{ Zp g]~: M VgzZVYbZ
~ Zi M YY H7w 0*
<6,x **
x Zwh
+z ^
,Y**
JV
x ZzsZ 2Z :gzZ YY H7g (Z~zg { Zg" 6,x **

: ;g]+Z[g
g Z YYZh zu
i
? ,u ( gH) vZt ^a j i $ ] u
^. $ ] u $ jm
Vzu vZ gzZ ! (,: M yZ
-^$ ] a
X vz (,
M


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

24

k e^ _ ] ]

( 229X >Z >g )


M c*
+
z ~zg { Zg" ~ ]b!*
! f! ]Z|
6,
yZp,q
-ZalzgpyZ0
+{ Z
Zx bTX ~x Z
-Z~ d
q
$yZagZ }uz bZ D
X*
@Y7g z**
t }uz
T e**
uQ V\WgzZ yj w zZ KZ
/Z ! ]Z|
X ]gzu"pgpVzN! fyZ7Z V

y~gZ)f +ZzgzZc*
z7
-Z9Z w
n
pg7 b & Z t Z ~gZ)f Z +Zz
~zKN Y M " {zX,: ,q+ZV .LZ
x Z
/
z6,(z I
/Z ,V\ M yZoVc*
4z Vc*

E
gzyvgzZ Zz &j ~z K B ~z K{
" , [ *
! {!*
o Zz 3 ~ kZ ,D
+
E
wEZ { n .
$Z bZ X ,x uzg/ &j Zz
gzZZ nt Z.
$Z]gz ~yOgpV
pbkZ {)z eg0*
]gzwEZ.
$Z
/Z {0
+v
Xn: wEZ.
$Z%%+Zz^Og


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

25

g!*
a Y
 Z~
/._wZ sZ Z
#
m,
/ Zz " ~ 4 t Z !*

,Z J
{ Yt V yZ " b
/Z X ,
N Y} 9zg}g ]6,
Y
IZx gzZ }I**
w Y
X
~z K - i
+g k
~gZ)ft xsZ IZ 0 c*
z7
-Z9Z

E
y sZ r Z Zg f 7
-Z9Z x {)z yL!*
.
$Z &j

Zg f7
-Z9Zt~V; Z
Z gzZV .LZ,wEZ ._
X ,hg:x " 7Q}

}g gzZ 6,]xsZ \vZ


Zg f x F,
z r Z
=x x \ xsZ~
kZgzZ nZ
+Z kZ wEZ~ zg wZ sZ
zDgzZ#
/Z~ t ZzZ
+ }g gzZ} e
$Z@gp
X
F,
~
oF n $ ^e oF^ i ] o$
? mF F6 ^n( ^re n $
!n ^ ] h( v] ] ^] ! n q] fv $

www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

26

]xz,i Z{zZp]|
^n f ] n( o $ ] F$ ] (n ^ ] h( # v]
n ] e^v] (ma^_$ ] n fn( _$ ] $ oF (n ]
!m( ] m oF] ^u^ e ` fi ` f$u] oF (n q]
Fu$ ] # ] e (n q$ ] _6 n $ ] # ^e ^ = e ^$ ]
j ^e f(^. q o$ $ $ o$ h^*] nf fi$] : n u$ ]
n ] # ] ! i
Y 1zZ m{ y [Hz [8LZ ~: iC
vZ !xsZ yZg Z',

T @*
W VZg [
LZ 7Z @*
Za + yg ),z x Z
VhzgzZ [
Tgy'
6,hZg Z}
.!*
Z%{z:
L
X D Y Dw ] Z]+Z[gvZgzZDg
u

y~0+zZ}
.Gq nZ w
c*

~zc VklyZ~x LZ =Z [g
: ;g
g Z~kZ ]zg Ie
$W~[O
3 Zg kZ Z qg s~ $ $ o$ h^*] nf fi$]
Q Rs ~Qz ~zc ^e f(^. q o$
XD ? V C~

! i G
j

( 15X E. >g)www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

27

k e^ _ ] ]

y
',
Gq nZ w
kZgzZ vZ T e**
CZo ZZ}
.y ! ]Z|
n~pyZgzZ T e **
q gzzmvZ -
G

J (,s hZgxC
CZ
yZ
g Zt hg Zz~ E.W g; T e**
X ;gg
1Z]| D CZ ~zc yZgzZ
',Gq nZ
G
$ Z0
V Hy~KZ~G.nv
3 ZgkZ ; Z qg s~ ) Dh^*] nf fi$] EV
0*
:e
$Z@ hZg ( z~zc o m_] j`m om
xx ZG{z eZ ^$$ fjn $ q $ v]
ZgQ
', ~zc yZ @*
! 6, e j nv^]
7\ WH} J
-h ( v] m o `je^j
Z ~zc x ZG

^fi] n pi

vZJ
-V!c*
g h^v g nv^]
( ~ x LZ ) kZ% ] oju (`]
X ]] n^e o^i
X c*
fB>
G

G
.
W
E
( 15X >gX ~ G.n4Z)

}g !*
Vz , Z w'~ z ] sz^~ :XZf


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

28

IE
4)6X
4
h
E
$+Zz
~>X G {zt

k e^ _ ] ]

: ~t
g Z~
`nq e om ^r] a

X @*
7
X 6408:g
$uVzvZf a[!*
]ZZ[~g Z 9)
$uZ Wa[!*
GE
!pZz Y ZzZ [ 9
X 7015:g
( 7629:g
$u >,
kO! ZZ

g ZZz ]Z g Zz t Z LZ Z}
.!*
Z%{zt ! xsZ yZg Z',

e
$',',z gzZ Zez
H D 3 ]Zg +
M
KZ =g f
yZgzZ Dy'
6,{ Zg wz y ZwZZz e
$Z@ Vg @*
\I ]
Sg f Zz ZgzZ n !*
DY[gzZ H, k
X D
M F,
t ZzwqZgzZZ
+ D
i Z { zZp +xz$!
]| Z
Z
[Z
Z GgzZg Zu { g !*
#
y!*
H4Z~ }iumvZ G*9g i Zgu
X D Bu
i Z{ ]| g @*
( 16)! {Z ~fug IZa
\WBB Z\W 9
L oZ ; Z wz mvZ G*9g
Y
g Y q ] X f ]Z
g Z z ]x{ 0*
xq
-Z~ 0
+
i i/Zz V**
g Vg )
,gzZ_ g @*
sZ
X C B[zZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

29

k e^ _ ] ]

yg IZgzZug Ix **
w
Z1Z L LpRgzZ
L L Z
/Z G*9Zmi Z{ ]|

i Zg ui Z {t Z Z Z+ZgL L~g I [Z
X
 zu i gzZi Zz6,
# g ( 4) g e ] X!*
] z \ W
# Z Z
}iu| 721Z
\W WZ zZ vZ g @x Z **
x x Z \ W ~
MY zmvZ -ZY m
CZ x Z ~ 1 ,!*
ug I
#
B +Zz vg )
,LZ k',
( 4)g e p/\WZ
X v( ZZg ' !*
W8
-gzZ ) !*
W
z

ygzZw
gzZ qyY**
**
gzZ+ Zzvg )
,
LZZZ \ W
sg zxE czDvZz#
Z',
ZVZi Z H*yW

X GqC
Z

p= { Z_ gzZ {]
. {ZzmvZ G*9g i Z { ]|

z kZ
wz g Zg )
,Zzw ( 15) {gG ug I/ \W
xsZ gc~ | 736
Z
# g 16 ` w ( 4) g e

6,
 6,h
 Zm ~ r Zl

+ZzZp]|

sz^@!izgz
 ~ gg ZuZ <xE[ Z q] X


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

30

k e^ _ ] ]

X
Z
/% \W h
eqC
DJu ~gz
DJ
-u Z N
%]i YZ ]|
/Z Hn
w'@! ~ !*
DgzZ VY rZ 6,C

pe m]a nL Lc*


g Z%zcV Y
] a 6m] ^v |^j ^$ n ^
!g ~z )
,
ZtZ@ km^ je ] = gi
EG
I

n
.
0k.\
! # 7,zV1
 yZxZ b s LG $ G
X
8x xq
-Z\WY
~ m,
g t ~(, \W~ z Z
/%O
; ~g7 VZi Z HV1 x yZ x Yz
t~ qc*
gz u|gzZ ~ ^!*
xEB
( 16,17mg ~)X

y~iZ uw

6,\ WgzZg sz^~ {@Wz qc*


gmvZ G*9g i Z{ ]|
gzZ `gZ qzg \Wzz T zz e
$S%zc
[
mvZ G*9gi Z{]| X ^
,6,]

~ r Zl

+ZzZp]| Z
/6,x +F,
ZZ :XZ


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

31

k e^ _ ] ]

gHdY CZ wz IgzZ c*

i Z
u mvZ G*9g
$ Z
,E
/ ~ | 7 5 7 ypg ( 1 8 ) {g VZ -
 c*

wzw ( 82)
X k',
( 36) p/i Z{c*
Z
/% d6,e
$z!
{ =mvZ G*9g i Z { ]|
wdYmvZ G*9g ~ r Zl

+Z]|xsZ

(Z}
4hI;XE
] Z f \ Wz +h
+%gzZ
4Z~ G
0G
.
q { y z sg z sg Z=g f ]
X

yD Z {w
]|mvZ G*9g i Z { ]|~ p/ w :e
{]|~ ZmvZ G*9g ! f+Z w) **
0Z**

ug I , yZ c*

b -?vZ G*9g y{ g ! !
@**
]|N Vc*
Z( 3) &gzZ } Z( 2)z
ZszHZ - **
]|gzZmvZ G*9g + ZszHZ
X v!*
sg z!*
g} ZVzmvZ G*9g +
**
]|gzZ ~Zp **
]|gXZ**
]|
] <xE x Z { +
E Z w !*
:vZ G*9g +Z
+ Z**
]|{ Z} (,LZ \W q ]z


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

32

k e^ _ ] ]

\ W D lp { C " {@Wz qc*


gg zZ az DmvZ G*9g
X [L z[ Wcz<Dk]D Z {
ug Iwz Z
/LZ mvZ G*9g i Z { ]|

VZi Z c*
x Z9 e
$Z@zg
M F,
z ~ w ( 44):Za
E
vz Zgg 1Z^yZgzJ0
+!*
^GL8 ~p/w ( 80)Z
(D~ ]
4hI;XE
p !*
W
z D ;]',z nA G
0G
p/k',( 82 ) ]g c*
i ug Ig Z'
g Z),Zz p=
X c*
;
/
%nx ZgzZ iz Z zgp}iu~

y
) ) z<
L IZ L h! mvZ G*9gi Z{]| w
mvZ G*9g i Z { ~ gzC
hI Z ! xsZ yZg Z',
c*
Zz]!*
kZ bzgizggzZ Hs Zz0 [z
._
) )z <
L IZ 0
+
i KZ mvZ G*9g i Z { ]|
Bi
z=4<

)
ZzZgzZ ~g Z
/
E
E
M
M$
C
C
kZ LZ~YzH,
9gzZ
Vz zF,
q
-Z q
-Zl] KZ ~
M F,
z Z}
.gzZ c*
z
G
\WgzZ ] G
z ]>gVZ
/\ W c*

s
G3$z ]]c@*
OD? hZ
+ ]z]!*
]Z
g ZzZ

67 68 ~ Z Z Z ZP\ W
mvZ G*9gi Z{ ]|6,
:i ZBg!Zj


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

33

k e^ _ ] ]

~}g !*
zvZxZ0.ZZ]|v L L

6 bkZg zZ J
- Z}
.gzZ 7Z f
e x I
I
E

g
}g !*
q
-ZC
X Za {z
/
( * Zz )Z )G
0B t G.$N
1Z]|0.ZZt <
hp ]!*
s *
*y,~

gy yZvZg/yZ aZ~x Z 0E
!vZg

kZgzZX x ZY 1zZgzZ/x yZgzZvZgZyZvZ

( 6768 m ZZ )X
Ze{z {n Z6,gzZ] {z

y
M I Zi q
Z )
z] :XZsp w
\h
M I ZzmvZ -ZzY m
CZx Z ! ]Z|

y
~i q
Z yZ **
g Z gzZ m :XZ { g !*
g z sp

:XZ
) gzZ Z}
.sp z!*
gzZg
g { g !*
@*
g DW

i Z{ ]| Dy kZ yZ ;g m{ Gz yZ
:c*


g ZmvZ G*9g

: { yZgzZ CY 0*
6,gx , q z~
M IZ

~yZ @*
~ kZ :XZ
) z] }uz Z}
.sp q
-Z ;d

( 89m Z Z )X CY@7~

yAzZou|{Zg <
L q nZ w
i Z \W xg y'
6, Z zmvZ -] y


C! x gzZ ] X~ +g Z *
*6,V{ 0*
**
CZV Z Zwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

34

k e^ _ ] ]

{ gzZvZ IZ ~igz s ZgzZ s ZZ <


L q nZ
\vZg
Zzh ~zczmvZ-wg<
L 7
kZ g Z ]oE
L j8 zmvZ -u 0*
kZgzZ
:c*

mvZ G*9gi Z{]|Dy|zg


~(,Z g x ~ u| {Zg kZ IZ **
/Z
( i !*
 Zg )t ~ {Zg kZY @*

7[x~ kZ {zgzZ C( Zg )
IZ **
gzZ IZ {z X gH V B Y [x
m!*
gzZ ~ z@i Wq
-Z~ imvZ G*9gh+m,1Z f
e
W{zt Z n kZmvZ G*9gh+m,1Z q]~
G*9gh+m,1Z c*
u kZs ;g YK yLZ

VhzmvZ -vZ wg ]| bg Z z Y
IZT: c*
mvZ
Y t ~ g ), LZ {z; 7~ z
/p[Z WgzZ

( 89,90 Z Z )X :ZzG ]5%(Z{zgzZ ?

y7tzmvZ-g w

M Zg
+
zmvZ -* mvZ G*9g i Z { ]|

KZ #
/Zz]m
) ) q Z
+ gzZ D
vZ g WZ _]| \W&) c*
y ~ t aZC
Z [

g WZ_O( c*
" D b!g F
F6,] AZz ]
:i ZBgmvZ G*9gi Z{]|D bx AZq
-ZvZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

35

k e^ _ ] ]

H Za gzmvZ -]|V
vZ

# X X X X @*
Z

vZgLZzmvZ -]|gzZ
:: Z

{7~L L ] ] kffu^ ^n& $ ] k :g


$u
gzZwzw)}gzZ y
~ ;e ~ V Y**
T ;e

X VzC
kZ ~]g

D =Wh
+'
( c*

Za zmvZ-LZ~)

: D

3 Zg H XX^ ` $m e] L
L Z **
] !*
tVz

om ^n: Z
v{z XX] Z:D C
gZ}
.zmvZ-]| ( :t \WgzZ\W ) $
#
E G-E
.
( 59mt aZC
Z ) S}B$:X Z ? Yt Z}

w
yx| 0*
m!*
b #z b & +g Z H, !*
gzZ 0*
! ]Z|
G
C+z'
0E
Cu|gzZ Z%z ! xgzZ
D kZ6,G
VvZ Z%':c*

k
,
~]!*
LZmvZ G*9gi Z{]|
G
C+g zZ
8U w s
 gzZ Z:

gzZ H, Z% G
0E
7L
b bgzZ zs:
VvZB x @*
L<E E
7Lpg w'~ V
B0*
?zt T Cq!*
E
X I?VVzZ


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

36

k e^ _ ] ]

s ]Zp ^{z v J
-VzZ}
.

~
W 3gzZpg} izg ~ y u YVZg ~ c*
vZ

w kZ 6,%kZ gz6,gEZgzZ
ZMZyZgzZ6,
kZ ;c*

c ]gzz c
L Ln

',

X I, Z%x gzZ Zwq


}g :XZa
!} r6,Z ]b

V;g~ ( {)q
-Z
d !zgzZzig WV! zuF,
Z ;Z 4MXV
)X C?H HQ
( 49B 48mi Z{]!*

y! e
8{ ^
,Yyw
kZgzZ \vZgz @*
gZ
/y Z
# !xsZ yZg Z',
zg {0<gzZ @*
q nZz
) Z zmvZ -wg
*
@Yg D {z ]zZ @*
] 5gzZ ]Z KZ~
~' wqZ LZ~zg`g
$ q Z+yg )
,
nZ
zZ O]6,>z n}' gZ Gy W
X}g lZ6,
Z',
z~$
+g
V ug Ig
$u~pz 0Z
vZ g kzZ 0 Z x 1Z ]| e ]$ o m oe*]
-x Z ]| c*
VrZ e
$Zzg $ ] ^ ^ ]*
:c*

g ZzmvZ

V$ n # ] o$www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

37

k e^ _ ] ]

g Z z ,@* g vZLZ {zW ] n( ]


} c 0+i Zz ]gzZ } l ] e ^
Q} ,@*ZpkZ {z yZ **
gzZ

f i*] q^ ]
! $ ] o o$i $ $ ^a ] a

Xg0+!*
,yZgzZNzig W,
6zvZ
( 4401 g
$u! ZZz]>Zf[ !*
Z[ z 0Z)
: Zizg :5
g Z mvZ G*9g i Z{ ]|~kZ

kZ
/Z !v!*
f oZ e **
{ ^,Y w gzZy LZ W
z
gzZ e **
g lZ z/kZ kZ
w{" gzZ ~ y
?gzZ YZ kZ
/ZgzZ: kZ
w bkZ {W e **

#
/Z6,kZ\vZ}gx"
$U*
6,kZ',Z',Zx
[ z[ y#
{z g Zc6,kZ W } Z Z]vZgzZ f

(288 287 Z Z )X ] n $m ^e^u g^vm (gsp"


gzZ ]x{ 0*
4Z 0
+
i mvZ G*9gi Z{ ]|
;zgzi 0*
@ Ziz+
$ q
-Z~ ]Z f KZ \W Zg
/~ gz e
$Z@ Z}
.
:% g Zz t Zg Zb e
$Z@zg n Vzuz gzZ g vg )
,
Xg ZzZ#
Z~>z

yug Iwzw
cz DgzZ e
$Z@zg J
- w K!*
~ p

/ y ( 12) {g !*
{ ( 4) g e w ( 104) g eq
-Z pg ~g Ywww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

38

k e^ _ ] ]

yxg
 ez t ZZ| 825{fB 16Dizgc*

wz~ ug I
X BYZZ=gug Ibzg\ W
x n
 ~ 0
+
i ug ImvZ G*9g i Z{ ]|
! CZ46,{ z p
Z}
.gzZ F,
Z}
. N : 0
+
i L}G

w z]{ww *,g (Z#


}
.
X N ,@*
sZ<O~zcN ~

} Y 6+
M
KZ {gpni ]Z
g Zz ]x \ W` W

gzZ g jWz s
# Zg sz ZVzg cz sp g
Cz&Ng OE
3!]zg Z Z ]',
znAZ}
.
X g W E

=6,x GzvZ IZ \vZ


!
w ]',
znAqzgzdyZgzZ

n $ ^e oF^ i ] o$
? mF F6 ^n( ^re n $
!n ^ ] h( v] ] ^] ! n q] fv $ oF


dddddddd
www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

39

[Z Mzbc ZRzg]g c*


i
^n f ] n( o $ ] F$ ] (n ^ ] h( # v]
n ] e^v] (ma^_$ ] n fn( _$ ] $ oF (n ]
!m( ] m oF] ^u^ e ` fi ` f$u] oF (n q]
Fu$ ] # ] e (n q$ ] _6 n $ ] # ^e ^ = e ^$ ]
j] # ] ] j^ ^q ` ]* ] ` $*] Vn u$ ]
.n ] # ] .^nu

^e]$ i # ] ]q $ ] `

{z ;g st +],
Ziz ` s et! xsZ yZg Z',

gw ] X ZRzg]g c*
izpvZ
M e~^q
-Z
"
Z Z e Z
Z gzZ gq {g 0E
0G
 Zg { Z',]Z|
" v gq s q {g 0E
"
0E
0G
0G
u 0*
z!ZzmvZ -C
{z ;g t 7Z gq

s z u 0*
Vk
HgzZ Dq ~g !*
g
i Z
u~ :X Z { g !*

{ g !*
{z ;g t 7Z g Y)(l ] Z| gzZ D

!ZzmvZ -C
s z u 0*
Vk
HgzZ Dq~ :XZ

X D[c*
g !*
~{ g !*
z
~q~g !*
g !*
gz!ZzmvZ -xZg ! ]Z|
az Z (,
wD ]YggzZ
) Z
ZyZp~ h

q~g !*
g\ M
{ g !*
\ M =g f +F,
$
d
:X Z [**


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

40

X Zu M ~ ]nzgwgzZVk
H~q
(

) z!ZzmvZ -gnkZRzg +],
Zi
Vk
Hn Z
Zg C vZ~q kZg c*
Z
VY
Y
Kg c*
g Z
/
%Sgwz4,
gzZqJ/=g f
$M
:
g Z vZ~ 64:e
$6,
V Y KZ Z
# vt
/ZgzZ :F, ] ` $]*
vZgzZ Vq~ { g !*
\ M {z [8Z ^q ` *]
vZ -)wgvZgzZ ,]n # ] ] j^
{z ,lg \ n yZ ( z!Zzm $ ] ` j]
E$
3ge
$.Zz wJ/[pvZgzE
gz ^e]$ i # ] ]q
XN 0*
Zz

!^nu

( 64:Y Z >g)
GLG
" M kZ
{ k
HZ
# ( 1) : c*
f gZ & vZ~g I
*g lZ ( 2)X **
q~g !*
g\ M
mvZ-xZg ( 3)X *
X **

lg \~hkZ z!Zz
G
/G
L 3Jc {kZ +
$Y vZ Dx &tZ
#
X
Cg Z,V8g { C"{zgzZ M{ (

z E
0Btz!ZzmvZ-xZgt t Z +z$x

-] ~C

X wzi Z 7zJwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

41

k e^ _ ] ]

bzgizg]!*
tTX]uZzz i Z ~kZ
X !*
wzi Z`e
$W{g CYg DWzV

y~q! ZZy&ug Izw


vZ g y%Z**
] ]|

$Zzgq
-Z bZ
: w~
Zz~ ZgzZ G3B+ Zs Ze
m vZ G*9g y0Z_:F, ^] e] ^v] p
n%nj] o ] |^f"[ KZ o ] |^fE o
.\0Z_~" ^] ne D^] ne n%nj]
VrZ& f e
$Zzg z e] ^v] m
vZgy%Z]|BKZ o e o^]
Z]|: e
$Zzg V^ o^i ] o
vZ -x Zg:c*

vZgy% ^e oe] ^n
y&ug Iwzz!Zzm ] o ] ^
~g Zizt
/q6
,kZg ! ZZ q
-Z ^m $%e n
LZ ug Iu { V;z gzZ

f] o o

wg c*
: g Z
/ngzZ % Z e6
,u e]i ^%u (m]
c*


g Z \ M ! z!ZzmvZ -vZ ^m V^ o

g Z\ W ( ^ k (]www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

42

gzZ x vZ \ M

k e^ _ ] ]

] kn

x kZ \ M gzZ c*
J
- ^n o^i
t~ x {wi **
,\ W 3g c*
6
gzZ 5 ^n ^

KZ Z
# vt
/Z gzZ L L ` e
$M

E Vn

\ M {z [8Z $6
,V Y ] `
]n vZ gzZVq ~ { g !* ^q `
z!ZzmvZ -)wgvZgzZ ,

(] ]j^

gz {z , lg \ n yZ ( ` j]
E$
3g e
$. Zz wJ/[pvZgzE
]q ]
Y Z >g) X N 0* Zz
D^nu ^e]i ]
~( ! z!ZzmvZ -vZ wg c*
) ( 64: k !
g !*
g \ M gzZ H 6
,yY KZ jq (o
~ h} \ M @*Z q~ kZ p o ji
i Zz MkZRzg ! N
]n Vf]
X ~~g vGL L: M

[Z1P q )
Zz ~ Z X 6 4 X Y Z >g G3B+ Zs Z )
EE
i
( 380m 12` }zMzmvZ-Mg c*

y#
szM0Z)]g c*
i ZRzg w
: HyM0Z)`e
$ M {g


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

43

k e^ _ ] ]

KZ Z
# vt
/ZgzZ "
g Z vZ

` *] E:
\ M {z [8Z $6,V Y ^q ` ]* ]

]n vZgzZ Vq ~ {g !* $ ] ]j^

( z!ZzmvZ -)wgvZgzZ , $ ] ` j]
E$
gzE
gz{z ,lg \nyZ ^e ]$ i $ ] ]q
3g e
$.Zz wJ/[pvZ o^i m D ^nu
vZ (=g f g I e
$ M kZ )X 0*
Zz

;g gVzg gzZ Vzg


iu { k
HgzZ t yZ Z
#

z!ZzmvZ -*wg {z Y

vZqV;zgzZ Vq~ {g !*

] nf] ^]
_] `
]im ^n]
o ] o

zmvZ -ggzZ, ]n

n ]

, bkZv{zZ
# YN

jm m

lg \~ hyZ\ M,zc

yZ gzZ wJ/ yZ vZ

( ] ]jn
] ] ` (`

yZ gzZ wi **g S6, ] h^i


vZzz Z s Vk
H `u `n
E$
[pvZgzE
gz{z :" c*

g Z ]` (`
Zz 3g e
$. Zz wJ/ $ ] ]q E: ^
D ^nu ^e ]$ i
"-0*


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

44

k e^ _ ] ]

yZ Hy
) )q
-Z+ zY fgzZ : ^ q
m vZ G*9g r 0 1Z ~ e e]* n $ ]V `
4QN]|~"%Z " [ KZ VrQ
-G
G*9g E
e^j o ^f$$ ]
\ M f e
$gwm vZ m^v]" ^$ ]"
z !ZzmvZ -x Z ]|~:c*
(o fj ] ` ]

! ZZ q
-Z q d
$
kZ Rzg f ^^q k ^

gZ
/ngzZ H7xsz >+q6,kZg
n ] o$ o( f]
vZ ~! z!ZzmvZ -vZ wg c*
:
( o' e] *] ^r ( $
" :D ( ~*y M
)
n $ ] V ^
(
t
/ZgzZ " ^q ` *] ]$ ` $*]
k ( $] ^m
{z [8Z $6,V Y KZ Z
# v
E V m o^i $]
]n vZ gzZ V q ~ { g !*
\ M
` *] ] $ ` $]*
!Zz m vZ -)wg vZ gzZ ,
# ] ] j^ ^q
E$
gzE
gz{z , lg \nyZ ( z
$ ] ` j]
Zz 3g e
$.Zz wJ/[pvZ

#
n ! ZZ2( 64: Y Z >g)XN 0* ^e]$ i ] ] q

\ M{ Vk
HLZ ~ G:H jq (D^nu$


az~g !*
gg gz6,LZ]{2]Z f ^ j of ] j
e
kZV Zq~ y
g !*
g\ M ^**] $ $ oe o
m
:g ZtVrZ


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

45

* ] ^] $ `fn h^_
] r] n ( ^ ] n

]* ^^e k n ^m
^ k*] f ] ] o

}iklz X! ]Z f +4
 ] Z

`uz { 0*
r gzZ yZyp kl z \ M a
0*
~ T iz
Z zg \ M ~ T6, ZRzg kZ y!*
yY ~

~g 6, :Zz !ZZ {z Z
#

X ~i ZxgzZ]zI
4N
-G
: D
E
]|
o% e] * ] ] $ $

mvZ -x Z ]|~ [Zp

o$ f$] km]* (o n ojf


\ MgzZ Zsg Zh+z!Zz o $ n ] o$
4QN
-G
]5 ! ZZ kZ ! E
} Z :c*

g Z = o% fj ^m V ^ ( $]
vZ Gz ]g t
K7ZgzZ !z $ ( f ( o$ e] * ] v]
X ~ yZ

. o^i $ ]

0Z X 3 8 4 m 2 `X 6 4 Y Z >gM 0 AZ y M Z )
4
G-E
X 4 0 1 9 g
$u>Zz Z a GyZ J Z X 7 3 8 g
$u X
E
G I
3yZ Z y4ZOZZ
>gg N )!*
sz 5Z g 34) ZgZ X 64Y Z >gw I

[ ~ ~gz ).Z ~zZX 6 4 Y Z >g G3B+ Z s Z X 2 0 3 >Z


E
G
GG
-4 &L ] MG

G
3
4

&
E Z G0GZ G0 Z G>Z X 494m 3` G%Z 0 .Z bZX Z
M MQE
" Z K
$M
{Kz pZ {G >g c*
i {Z Z gZ b GG0E
Z>ZX G
L!LE


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

46

k e^ _ ] ]

4)Z
M zmvZ -Mg c*
i [Z1P q )
Zz ~ Z X 199m12` G3E

EE
IM|g Zi E. Mz {Gg Zi [ !* w g @*
X 390m 12` }z
E{.
$u Zg f P[ GG!zZg f I Z X 57m1` Zg Zg E
g
& Z G
vXMz
( 574

Y y
+Z g Z {g yZ vZ ! ]Z|

]z]g wgn+],
ZigzZ` M6,
V2ug I
X gZ
y

y] X~qkZzg w

G
]|~6 ZK
Z>ZmvZ G*9g ix Z ~g g bg

: e
$ZzgmvZ G*9g ~y
$Zzg m vZ G*9g ~y ]| pf] v]
e
mvZ G*9g Z ?q ]|:c*
\ M ] i^u V^
6,kZg z ! MzmvZ -x Z g n ] o f o

Z Hzc~ :XZg !*
ggzZ q ^]=h ^mV^ ]
z !ZzmvZ -} !vZ

^i nf f ^

;!N*
I
: xz q6, Zg ^= ] ^mV p=nf^
@*
:g*
*wJ?
/Z : M i Zz M

f ^m o ^]

!D : % ~q

^f ] ^fnfuwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

47

gzZ I :Zz ~ wq kZ ? k] q^
]nz +],
Zix B}g v ]]
X c*

! ]

" Z K
0E
pZ {G >g c*
i {Z ZgZ b G
Z>Z )
G

4)Z {Kz
( 200m 12` G3E

y$J
) nkZRzg+],
Zi w
kZ gzZ o e V ~}z g
$u !xsZ yZg Z',
f [Z MkZgzZ ~q ZRzg z f [ Z M

{
) z!WzmvZ -xZg~ hkZRzg +],
ZigzZ
G
4

E
E

{z
g
$ q I Z Y G yZ J Z -g Z Oc*
: ug Ig
$u~{)zw )Z +gzZZ
+ZzZ ZZ
vZ g /0 vZ ]| V ^ e ]
vZ wg ]| c*

\ M e
$Zzg o$ ] ^


g Z z!ZzmvZ - V $ n ]
T :c*
n kZ ]g c*
i Z Rzg } kf q pf ]
X _Z
# Zz
) ~

! oj ^

G
E

'
G
[ *G

0Z 9X 2727:g
$u Z [ : g ZZ )

$uz!ZzmvZ-#ZG >g c*
i[ !*
ZzZ Z
X 3095Xg


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

48

k e^ _ ] ]

4
G-E
I
z Za Z [!*
z yZ J Z+ lZz Z GyZ J Z
-.
$ q I Z YX 4159:g
$u>Z
X 22304:g
$u GZswg
-.
+ZzZ X 5 0 3 5 :g
$u GZ sw ZZ
$u 6 m4 ` Z
g
: g
$uz m vZ - #Z G >g c*
i w )Z +X 5 8 4 1 :
" Z <
0E
pZ {G >g c*
i {Z ZgZ b G
Z>ZX 42583
G
4)Z {Kz
( 179m 12` G3E

ys
# Z$ Rz9]g c*
ig
$uw
w+Z .
kZ He
$Zzg $q
-Z Fpg
$ukZ
: mvZ G*9g~g Z50
G
E

$u kZ n o_]] ]
g
$v gzZ g Z x Z u0*
) )q

-Z $z[ZgzZ He
$Zzg ^q vv
X c*
g Z
9Q

!]

| o ^m] n ^e p^] o ^] |)
( 511 3 ^n o^] ^
: y,~kZmvZ G*9g S)gzZ
]g c*
i zmvZ -x Z ]|

] o of] ^m

~0
+
zZ}
.
gzZ
) Z +F,
aZl

=g f + F,
x

l^e] l^^_]www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

49

ug I
g Zt zmvZ -g? kZ

k e^ _ ] ]

n ] o

]g c*
i Z Rzg} T : pf ]
X _Z
# Zz
) ~nkZ ] oj^ kfq
G
E

gzZ He
$ZzgZ$vgzZ g Zx Z n o_]]
$utgzZX c*
g
g Z
9Z /Z_

v] f vv

bkZ n ]g c*
i ~ :c*

gZ

]] o ^q

zmvZ -x Zg
? u0* n ] o
gzZ kZ ]g c*
i ~S M

oi^m q^u vi

) kZ y #

o ^u ^

$e
$Zzg kZX 6,x 0%f } ] ^n] m ^n
1Z _~ yZ
) )q
-Z ^v] ` ^r]
L L[ KZ VM E]0 Z o ] e o e
Vzt c*
gZ
9g
$u kZ ~ b ^e o] e^j
n
pgzg #
Z ~ g
$u]Z|

^^ ]` |^v]

I yZgzZ 9VZzg yZ VM

n%mv] ma ^vv

kZ T 4z zZkZ o ^`
X H~

. o

" =Z a[!*
g
$u GE
0G
Z [ z
0Z Z~uZ G
0_Iq )
G
( 3103


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

50

k e^ _ ] ]

,h
+'
kZ ~ bnc*
Z Y +Z [)

: y
g Z )
,x Z `

0Z x Z ug I g
$u kZ m e] ]
)gzZ He
$Zzg If) Zdx Z o]f_]]f]
F e
$Zzg kZ c*
gZ
Q If u of]

e
$Zzg kS @ZgzZ , i a]
V-Zzg u0*
$ukZ gG @* i] o _]
g
Z
ox Z 6 wJ.
**
6, ^] of] ne^
!n
X c*
yB,

Z)
( 511m 3`nZY b nc*
G
m vZ G*9g ix Z ~g g bg
e
$Zzg kZ

:c*

KZ /Z x Z e
$Zzg kZ o v] f ]
~"~x Z " gzZ "Vz x Z "[ o o_] ^u]
yZgzZ H: x6,kZgzZ Hy k p]
kZ *
*:x6, yZ~V1Vz &mv] i(
X ? 9pg
$u
!jv o n ^n
" Z K
0E
pZ {G >g c*
i {Z Z gZ b G
Z>Z )
G
4)Z {Kz
( 179m 12` G3E
$e
$ZzgkZ CZz]!*
t,{y
X Hy 9
) )q
-ZgzZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

51

k e^ _ ] ]

y]g tK ew=gzZ
) 6,q{g{w
] X ~$
+Z ~q kZ Rzg z!ZzmvZ -x Zg

~q ~ kZ g !*
g m{ g ~ f g
$ q Z n Z =g f
g !*
g z!ZzmvZ -x ZgkZRzg +],
Zi ~ & z (F,

c*
Bs
# Z~ *y M
YN Y +
M ~q~g !*

^q"
H
\ M v{z"
( 64X Y Z >g)X N M k0*

!*
~kZgzZ7{y**
g Z ZzkZ*y M

X #
z**
] z@*

" +
]g c*
igzZN Y{g0E
0G
M ~tKt Z
Z

~tKp y vZKC e O Z
Z,ZN Y: +
M
\ M x Hz z!ZzmvZ -[ $
g ]Z f
]Z f TQ YY H^ +
M KkZ Z
# x(z s{z :
L
g z ]Z f kZ Zz gzZ kl K

',
!*
Z
/
mvZ-xZg?YYH7VY^+
M ~q~g !*
g !*
g
~]g t
K{
) 6,
q+
M lg c*
iz!Zz
X ~p[ Z New=z],
ZilpkZgzZ
nvnv] oug ZdzZ ZdLO
: u 0*
$u~w )Z +gzZL Yg
g
$ qZ YZ
+ZzZ


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

52

M bkZ n]g c*
i ~ vi ] ] o ^q
: gzZ kZ ]g c*
i ~S ^& u ^ oi ^m $] q^u
}
) kZ y #
m$ ^ n ] ] o$
! ^n ]
X6,
x0%f

A .
A .

.
.
E
E
$uZE .Z Z )
$u ZE zZ ZX 12971:g
g
5k.ZX 4704:
zZ
+ZzZ X 1747: nvnv] oug G
4hg
ZX 21932:g
$uG
$ q I Z YX 5842:g
$uZ
+Z|Z
4h.Z
:g
$u wd I Zz wZ I Z w )Z +X 4663:g
$u G
( 34928

y[ZN ew=zkZRzg+],Zi w
: e
$Zzg~w )Z +gzZL Yg
$ qZ Y
p ]g c*
i ~Q H e T o $ $ $ o] s$ u
w=z n kZ c*
M K~
X D Y e

kf j pr o
! ^i f ^jr$ u

$ug
$ q I Z YX Z )
.Z ZX 2 1 9 9 6 :g
4h
$uw )Z +X 4727:g
$uG
( 12370:g
]o z yZZ E
L j8

] X * z +


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

53

k e^ _ ] ]

{g z
A z z b
"
4G
G3E
T G


( !)

y
ggnV Zzq+
M ]g c*
iw
Zz q +
M ]g c*
i z!WzmvZ -xZg
t yZ c*

7 {z
) s \ M ~ h Z
Zlp

g~ { C gzZ e
$\ M y #
]Z|{z
]g t
K
4
G-E
+gzZL Yg
$ qZ Y G~yZZ 6
: pg
$u~w )Z
( {g) { Zg Z]g c*
i ~ ] j o ]
~gzZt Z {z y #
q m p]q o ^
X ~{ C
! ^n ]
4 E
4
G-E
G-E
$u, G~ i{Z Z X 3994:g
g
$u , GyZ J Z )
Z ZX 22308:g
$uG4h.
g
$uG4hg
$ q I Z Y X 1818:
( 12373:g
$uwd I ZzwZ I Zw )Z+X 5039:

y~{g
lzg w
] X!*
] z z!ZzmvZ -xZg~)(l ! ]Z|
" gzZ
vZ
M p={g 0E
0G
] V;z Z}
. \ M


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

54

k e^ _ ] ]

Z Z ~2'
z ])(l o}g e ~)(l p

)(l kZRzg z!WzmvZ -gLe


/Z [g D Y G
" ZRzg \ M Z: (Zp @*
{ g !*
\ M @*
3g~{g0E
0G
~

xn~q~ { Y { g !*
\ M Y0: Z e ~q

mvZ G*9gi Z{zZp]| 6 YH^


:XZ!t ":D

vZ -vZ wg @*
: ~6l Zzg zmvZ -vZ wg
W
m{ { C ~ e Y : Z e ]g c*
i z m
b6l ._ww
x Z YH {gp

5
 ~}g !*
Z
# Zz*zWp xw{g
G
#
-E
E

:
$

X
S
B
( 361:m Z Z )X } ZX "

yzIL!*
'm
,
/

~q~kZg !*
g w
q ~
g { g !*
~ f g
$ q Z gzZ * y M
! ]Z|

{oom,
/

~qgzZ & z(F,

Hc*

: :XZ
g Z
Hc*
gZ

vZ ! M *
@Y ( oo) yZ Z
# gzZ ] ^ i ` n ]
n }g v ( z!ZzmvZ -) wg $ ] jm
VzuLZg Z {z
]n ` jm*] ` ] $
D{zd 7Z ?gzZ D
(5XyZ>g) X gug~q

a % m
! fjwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

55

k e^ _ ] ]

m,
/ l ]g c*

i z!*
pg
) , Z, i Z { z

6, kZ c*


g Z z!ZzmvZ -xZg0 Zz

: pg
$u~6K
Z 6 C c*
i
$Zzg z !Zz m vZ -x Z g n ] o$ p
e
) ,Z :c*


g Z \ M : q$ V $ $

kZ :q~ { g !*
~z!*
pg o$ ] m
E
yjQM0Z e
$Zzg kZ C c*
i 6, u e] !o^q
Y Z" Zx ZgzZ ~" o" KZ o o% ] ] ( ^ o
X H~"xZ

!!! ^n u ]

" Z K
0E
Z>Z )
pZ {G >g c*
i {Z Z gZ b G
G

4)Z {Kz
( 180m 12` G3E

: pg
$u~w )Z +gzZLYg
$ qZ Y2
]g c*
i ~gzZ H e vZ
M T o m kn f] s$ u

X kZ :
! o^q
4h.Z ZX 21997:G
4hg
+X 4728:G
$ q I Z Y )
( 12368:wd I ZzwZ I Zw )Z

y[Z M7xs~kZ{g !*
w

x Z { c*
i Z @*
{ Zg Z Y k0*
,~(, W
G
QBV~* @*

{zz!WzmvZ-[ R)-g { g !*

[Zz Y 1zZ } (,} (, Dq [ Z !*

V { { g !*
Z E<X Dq0 [ Z( nZ y$
+{h
+i{ -u
{px W


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

56

k e^ _ ] ]

G
9
G
i

*
vZ g x Z~kZ e g[ Z
+],
ZikZRzg
pZ{z 4t n ],
Zi
[ Z(}I6,~gz
/
g e
xi 6,
zZ LZ ~g Zz q

G { KZ ~ { Y { g !*

:c*

g~6<
Zm

]^v m ] ofm
h] m( ] e]
^(]j] ]

] ~C
\ Mq bkZ

^(fn] ^ o f]

kZgzZ YqkZ

^ mm ne e

gzZ D Zqz',
zg\ M ~ o mm ne m ^
~g !*
g LZ \ Mg p]!*
kZ vjm(i^nu
KZ \ M 6 D

) xs o ^v] ^(
D ~ g I ] ~C

ne ](i^nu ^u

{@x #
Z KZY
i^ o i^nu i
gzZ } Zg Z? ]q yZ gzZ n
] \ Wn+ Y] ]u] j j
gzZX 7t
~ug IwzgzZ ] i^n

T V!*
6,\ M ,q ~g t

X 77n~

( ]
X e ^ oq

" Z K
0E
pZ {G >g c*
i {Z Z gZ b G
Z>Z )
G

4)Z {Kz
( 195m 12` G3Ewww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

57

k e^ _ ] ]

y?, cgO
zD7xsw

Zi
gVq~ kZg !*
gB kZ kZRzg +],

gzZ D

) Zz xsz >+ ] z!ZzmvZ -xZ

vZ -xZg ug Ig
$u~z 0Z D
e
$[ Z

Vc*


g Zz!Zzm
Ym
CZ {z c*
x Zw6,}i vZ G * ] o $ u $ ] $
vZ 3 x Z x Z . ^n f* ] ^q]* ^+i ]*
X D 0*
tig ]

. m o' u $ ] o% f

( 1706:g
$uzmvZ-zMzf[!*
z 0Z )

x
JY zx Z$~[Z M~t{ g !*
! ]Z|

,I[ Z !*
bkZ Vq n 7xsZ
# c*

y
m vZ G*9g x Z+
$Y"gzZ+
$Y pZ{n
-xZgVq~ kZ { g !*
# c*
Z

gQ1Z
: e
$Zzg~
Zz~Z, cg +
$Yz!ZzmvZ

gQ1Z}uzkZ
# gzZ
vZ G*9g x Z k00vZ

] q e ^ ^

x?Zz > }Z/ Z~tKm


m vZ G*9g x Z H{o~

^^ ^f] oe ^ o^$

:c*

yZ

V^ ^ ]

^f e v e ] f
] n r owww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

58

k e^ _ ] ]

: ~ K kZ i Zz M KZ !.Z Z } Z i n] n ^m
D2[ Z x 4 q
-Z vZ Y !z

(r] ]a o i

*Vzi Zz M KZ ":c*
( ~ *yW ) ^ h o^i ]
\ M G"!z: 6,i Zz M z!ZzmvZ - i] ]i E V^

x Z Zz [ Z \ M bT~] ~C Dof] l
bZ ug I wz \ M xi
(^nu jv ^jn ju
[ Z !*Q1Z ! Y 3g px ZZz [ Z
^ (q e ^` ^j^
D1Z} Z: c*
g x ZgzZ
] nf ^e ^m V^
gzZ Vz cg +
$Y ~~q
1!vZ
]] f] fj
cg +
$Y z!ZzmvZ -vZ wg c*Vz
o ] fj]
{ g !*
g{nLZ\ W:c*
\ M ?Vz
V ^ [ n ]
Z/] Z f \ M? M
#
h
\ WgzZ n\ W~g!*
g vZy a `q i
wqC X az n x?Zmx M ]|Zz

\ M gzZ !, cg +
$Y g\ W~

ne n jn

m o^i ] o $

lg\ ~ h}g v vZ! ,


)

j] fj] e ^n]

T
',!*
]Z f {z Y}wJ

fi (] n e

vZ Y HwJzcZgv~ h}gv ^ j^ e
] ` E : g Z ` E Vo^i ]
D!!!!`
D` ]


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

59

B+G [Z1P q )
mx **
Z ZEE
Zz ~Z )
( 423m11`x?Zz> }Z

ys
# Z0Z)w
D7xs s
# Z 0Z) ~kZ
0E
!]Z|1 +
$Y gzZ {n +
$Y z!WzmvZ -g
z
:;g evZgx Z
vZ gx Z 0E
!]Z| bZgzZ

e^v] ^ ]a

Z6
,gkZ D H7xse n m
$Y gzZ D cg +
+
$Y p rv] ofj(
e
$Z #
Z Y f C Z " f] pej
x ZgzZw
x Z x Z 6 ;g

^ ^] %

XvZgN
m 0Z
.u o^]
# 0Zxs J Z )
-G
0.G
vZ wgK >g c*
i ,ZZ Z G
G
( zmvZ-

y,7xsbkZ~kZ{g !*
w
n
$ ] = ] ^m
n $ ]
o$ f ^m
n
$ ] = ] gn fu ^m
n $ ] = ]
^m


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

60

k e^ _ ] ]

$ ] = ] ^m
n
$ ] = ] n

$ ] =n n f$] i^ n ] n ^m
n

n
$ ] =n r$ v] ] ^ ^m
n
o
n
$ ] =ma^_$ ] n fn _$ ]
j n e a ]
o
n
$ ] =n ] l^` $ ] l] a^_$ ]
q] ]

n
$ ] = n q]
e^v] o
^ o
] q =n v^$ ] ] ^f ^ ^n f ]
^m ]
o$ ( j $ ] ^n&f pF^q ^ ] ]
^$
n ]
( ]$ ]
$] ` ] # ] $] ] $ ] ` ] ( ^]

$] ` ] ( i n n ] f

($ ] kv (^ ] km$ ] ^] k$ e
! ^` q $ u ] o l$ a ^q
" Z K
pZ {G >g c*
i {Z Z gZ b G
0E
Z>Z )
G
4)Z {Kz
( 197m 12` G3E
vZ g Z & ]|?
B; q
-Z +
$Y SQ

:,7xs~#
}
.www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

61

k e^ _ ] ]

n $ ]=n ] n n ^m
n $ ]

] ] ] q = m] e ] m$] ^m
! e ^$ ] ( ] $ ` $ ]!] n n ]

vZ g WZ tzg ]|?
B; q
-Z +
$Y SQ

:,7xs~#
}
.
n $ ]=n ] n ] ^m
n $ ]
m$] ^m
n ] ] ] ] q = m] e ]
! e ^$ ] ( ] $ ` $ ]!] n

" Z K
0E
pZ {G >g c*
i {Z Z gZ b G
Z>Z )
G

4)Z {Kz
( 201m 12` G3E

y**

 Zpg 7xskZRzg+],
Zi w
!ZzmvZ-* LZ {z Ct!C
! ]Z|
Rzg +],Zi}7: Zg 2+xsz >+q[ Z !*
~ {Y { g !*
z
` s {z n : Y V;z ]Z| p D7xsz >+
 Zg { Z',kZ
7 xs~ kZ { g !*
+
$Y yZ {z D
 Zpg +],Ziz
r
# q
-Z x
oBx ZmvZ G*9g m,+Z0/]|,
x Z 6}7xs~ kZ {g !*
+
$Y \ M {z D : Zzg
G
: e
$Zzg~6<
Z ix ZgzZyZZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

62

k e^ _ ] ]

0/]| _ V]o0*
$Zzgt f e ] x
e
mvZ -xZ gmvZ G*9g m,
+Z mf] fm ^ m]
n 7xs~ { g !*
z!Zz o of] o
X D H: Zzgq
-Z( x
o)
! ] n ]
4

E
" Z K
G
G
0E
Z>ZX 4008/4007:g
$u GyZZ )
4)Z {KzpZ {G>g c*
( 184m 12 ` G3E
i {ZZ gZ b

yZ Zi ~p~tK w
z!WzmvZ -gTKx{z p~tK
\WDgzZ ;g kZ U
\WDc*

x \ WD s
X ZRzg
: pg
$u~~g g9
$Zzg vZ g {k,
e
1Z ]|
C

# ] o m a oe*]

z!ZzmvZ -x Z ]| $ n # ] o$ o$ f$] $ *]
*
* Z Z i q
-Z ~KkZ ~:c*

gZ

]a p r o V ^

i g ZD
q
-Z~]
.)v {zx ZwK

] ^ n ]* n

X 4 Z Z
. ] v] r ] $
" =Zz G$ K > }Z a[!*
0G
GE
> }Z a[ ~g Z 9)
( 1190g
$u


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

63

k e^ _ ] ]

Z Z i g ZD
k~]
.)v **
Z Z i q
-Z ~ ~tK
X
rg[Z Nz`

Z',
Z',
: u 0*
$u~pz 0Z
g
i g ZD
k *
* Z Zi q
-Z~K~


pr o

] n e
X
rg[Z Nz`

Z',
Z',
Z Z
!
$u Z4Z > }Z Y Y [!*
z 0Z)
( 1478:g

yZ Z,i :e~p~tK w
q~{ Y { g !*
zmvZ -ZzY m
CZ~
m{ zmvZ -x ZgKTgzZ @*
!C
**

~tKX ] Xx*
* Z Z ,i { c*
i { c*
i~ kZ
q
gzZ\z
C
/
gzZ *
C
@Y Hx Z S Z Z ,i :e~ p
wg]|tZz:
L kZDx OZm{g
n Zz Z Z,i :e~p~tK zmvZ -u0*
]z [ ZgzZ ]Y Z',z t ;gz ~ Zi M ciz
$u~Z
g
+ZzZ gzZZx Z 6c*

y Z
: u 0*
]|vZ g 0 Z **

De
$ZzgzmvZ-x Z


^ e ]
$ n $ ] o$ o( f$]www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

64

~K~ : c*


gZ \ M

o o$ ^ $]

i kZgzZ} Z Z ,i :e

n e ] pr

~ Zi M ciz nkZ Kg:

im
] e kfj

t {zgzZ ~ [ ZgzZ

h] ] ^r ^$]
! ^(] e

X
H~',
zp

$uvZ g 0 ZZ x Z)
X 12919:g
" =!*
0G
( X 8:m >+g Z GE
-[ !*
4`Z
+ZzZ
I
-43X
+ZzZ r
#
$ukZmvZ G*9g + Gy01Z0Zx ZZ
g
: D
p
zg
$ukZ ~F,
x Z V H~

pj] p k

Zdx ZgzZ ( ~KZ ) Zx Z He


$Zzg

u] ] ! e

g
$u kZ gzZ e
$Zzg kZ ~ zZ

] o o]f_]

X rzx]Z| Zze
$Zzg

! l^$ ^q

: wBs %Z}gp Z~zZ Zdx Z2z


$Zzg vZ g 0 Z **
e

^ ^ ^ e ]

zmvZ -vZ wg ]| n ] o ]
:e ~ K ~ T: c*

g Z pr o o
XZ Z, i

F ne]www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

65

\vZ 7]i kZgzZ

] gj im

[ZgzZ]Y Z', cizakZ

^r ^] ]e

X ]
!h]]

.
-.
A
.zZ E
( 5602 :g
$uZGZ[ !*
ZE
Z)

0BEZnc*
yGE
gw

D!
0BEZ nc*
g
zug I{zt ~g HgzZ r !*

A - GE

: ~t
g Z0kZ yxgkZ U
gzZp~t
a
vZ g i h
+i 0 vZ ]| o( ^] m e $ ] f
-vZ wg ]| e
$Zzg $ ] $ ]* ] o
y}:c*


g Z z!ZzmvZ V ^ n ] o
V!*

A z yxg
agzZ pf oj n e n e ^
. $r]
X r !*
-Z
q
^m
2.Zz E.GZ a[!*
( 1195:g
$u. E.E
> }Za[~g Z9)

QD
A M z],
Zi
3g {
Rzg
( !)

y',Z',{/: z~Y DK w

G
5NKZKgzZ ~tK x ZwK]
.)&
]
.)x Ewww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

66

" aZ
Z Zi Dz!Zzm\vZ-g Zg
 ~{g0E
0G
~ pz 0Z ',
Z', {/q
-Z: z q
-Z V D c*

: ug Ig
$u
vZ g 0 ]| ^ n u e ` ^
z ! MzmvZ -xZ gc*

n # ] o$ $ ]

K]g !*
{ x KZ :c*


g Z $ $ j n e o `$ _i $

{/Z } Z Z g zgzZ M Y D n o$ ^f r oi]


X [ Z N

q^ ^

.Z ZX 21785 :g
$ q I Z Y -1477 :z 0Z )
4h
( 34963:wd I ZzwZ I Zw )Z +X 4516:G
x1ZgzZ yZZ ZdLz 0Z ~F,Y 2z
Cg!:c*
~ Y DLE

g Z z!ZzmvZ -x Zg ug Ig
$u~ {)z
! ^f r o $ ] V ^X b Z Z {/*
* Z Zi
A.
X 569:.Z EZ X 1476:z 0Z X 325:~nZ Y)
4
4 E
G-E
G-E
: G~ i{Z Z X 7015:->Z x! P X 4031: GyZ J Z
4h.Z Z X 13639:g
$ q I Z Y X 1824
Z X 119:G
4
G-E
( 3496:wd I ZzwZ I Zw )Z +X 10594: G~Z

ymvZ G*9g]_Z1Z]|kZRzg+],Ziw
]|]_Z 1Z v!*
sg D Z Rzg +],
Zi


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

67

: D
m vZ G*9g ~g ~~&{
vZ2

GG
Og { c*
i
z kZ6,Zm ~Zz ]|
C c*
Y ~g

c*

UN @*
D
S[Z M SV;zu 0*
],
Zi\ M Z
#
Xg !*
g { {0
+
iq
-Zg !*
g ! VxdD
Ug z wC
}g vz! MzmvZ -x Zgg t
] ,Z~kZgZ'
z! MzmvZ -g CY
X~0
+
i ~E KZ
U i L Z Y qq
-Z D y Zz kZ Z D t
V1 hZqC
{g q
-Z LZ~ {g
$NZg f ~
gzZ p=~ [ Zp kZ z! MzmvZ -g]Zg Z E
?TgVYV?7I k0*
}g ?
/Z :
gzZwLZx ZgzV;zD
g Z],
Zi Zz kZ
X Ogo ZJ~
X 0*
: (
w V;z !g Z
^e ]m ] ^e
^na v ^e
ZzZ[ )
( 5m7 >gc*
x LZ ~ {g gzZ)(l + ],Ziz ` s !xsZ yZg Z',
E
B #-Fi , ~0*
ZzZgzZ
 et ZZzi {z: E
Vzi 3Y


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

68

k e^ _ ] ]

X Oggzpzg,]~x ZwZ
q, x Z {)z
G
G5
"
A , Z Z: z~ EG45 EKgzZY DKyZgzx ~ {g 0E

0G

G
3
[Zz @*
x Z
M IZz x
J0E
!Z
+Zi g ZD
k V p G3 EZ
gZ~ Z TpuZ ,]g c*
**
Y Z <XI
i kZ ]Zg Z'

kZ ]Zg Z'
x ZY Zv gzZ ug Ig Z'
vZ g {Z

X , ]g c*
i

y{)z
z
3p~tK w

/J4X3 e *
" z G
*B -
zg z o Mz yEZ x

gZx z! MzmvZ -x Z ]| 7{h+I n~g z

` ^,Z [ 1 ` p9O x ZBg z z yEZ


4
G
-hG
:X

G
3
5b

q
-Z e
$Zzg s~ 313 m g lZz Y Zzg EZ I Z Z Z
( 974g
$u)

C vZ gi ]|.Z x Z ]m ] ^
o M z! MzmvZ -vZ wg ]|

] m j]

o M ug Im yEZ ug Ig e KZ ]m h^f] xj
M Q p=C
!*
w {i Zzg ^q] $ t
X H{i Zzg
! ! ! ! ] m
G
Z IZ Z G-h4Z `^,Z [1 ` p9)
3G
g lZz Y Zzg E


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

69

k e^ _ ] ]

:
( 974g
$u 313m X

T ggzi bkZ6,}i c*
{)z 6,

~K {h+I**
zgut
z
3]
.)gzZ {h+I**
M i Zz M

i Zz M +ZY3gp[Z MkZKyzg0
+ZgzZ
z
3
zD4Z
pg {)z Z E<X V Zz ]zzfgzZ V- i TY :
n
/J4X3 eg7g zzo M
X G
z
x?Zz> }Z/Zp~tKm<!*
gzZx Z]
.)x t
x Z ` sn kZ Z
+Zi .
W!*
]
.)v [Z M px ZwKgzZ

Dp "
$
l] yZ
zn
pggzZ ]Z|+],Ziz
X e',o Z6,gZz6,z bkZ

yi ZzW~p~tK w
[ Z s gzZ qNJ**
g i Zz E
& gz~ p~tK
Z Rzg z!ZzmvZ -x Z ]|V pKkl{zt
/J4X3 e **
HIi Zz M V { Y {g !*
{zt G
q[ Z(
MgzZCY !*
',z' zwqZx ti Zz MgzZ
H
G
[Z Mz!ZzmvZ -[ )-g { g !*
6 Lg7kZzgkZ
:
g Z vZ~

vZ -x Z ) Vzi Zz M KZ ? ! Z Zz yZZ} Z ] i ] $ m $] ^` m%*] ^m


z#
6,i Zz M ( z! Mzm o( f$] l i] ]*www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

70

k e^ _ ] ]

bTz#
WbkZ~ #
}
.\ MgzZ ` r ^e ] ` ri
wqZ }g v:gz DW }uz q
-Z ? fvi ]* f e
- :kZgzZN Y]g Zz ! i j*] ^ ]*
( 2X ]ZZ >g)

G54X ug Iwzz!ZzmvZ -x Z ]|
> }Z [ 1` p ~g g 9O Y : i Zz M ~ p ~tK
: ug Ig
$u~4Z ]hZg[!*
$Zzg vZ g h+m,0 T
e
$ ]| ^ mm e g^$ ]
Z Z9~ ~tK~ c*
VrZ r ] o ^ ^ k
zN ~s~ r
# q
-Z l ( q ofv
vZg[0/]| ~,H

h^_$ ] e ]
V Mz yZ c*
{g
Z \ M m` e oi^+ ga ] ^
Vz yZ ~ ! M k*
0 } ^. ^ `e jr.
c*
vZg/]| k0*
\ M ^ j*] m*] *]- ^ j*]
? : c*
c*
? F ? : . ^_$ ] a *] ^

` : Hn Vz yZ ?}!* a ]* ^j ^
kZ ?
/Z: c*
\ M }!*
( ^j q * f]
? Zw gz ~ D Zz g o ^ i] ]* ^ i
~Kz! MzmvZ -vZ wg ]| - $ ] r
X ?D,i Zz M KZ

X n ] owww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

71

$ukZmvZ G*9geY!*
g
zg vZg Z Zx ZxsZ ~
: i ZBgD bp

@*

/ZgzZ Y7 i Zz M ~ pKC
kZ
/ [ Z Z1:gz VZP h+m,0T
$t z!*
*
@Yk,

zzZ[Z M x t HzsKZN ~ 7Zg yZ vZg
p
/ZYn
pgp=V;z~$+Z] G
z! MzmvZ-] M
5B+E
: ]gz " z! MzmvZ -vZwgK "@*
Ks
X
pKXc*
m{n e a]k,
kZt
Zuz
g:gzm` I Z @*
p Ks
/Z x! l[Z M
( 265/264:m ~Zg Z Z )X ,KV;zy

MYD Y
mvZ -~t{ g !*
~ pY mvZ G*9g nZ1Z)
{ [zz {%ZW
{Z[]Zy [Z Mz! Mz
: i ZBg6
, 251m{',z

{g !*
z!ZzmvZ -x Z ]|

] o of] u ] ]

IbT **
O xg [ Z!*
~

i e $ n

wzxipwz ^^ ni ni
X X X ~gzzxi

! ! ! i^nu ^uwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

72

\ MZ
# Z
# Zz6
, Zz yZZC

gq] ofnrj] `me] e] ^

q zgu c*
}ug If

] oj o

] wzwdZ LZ}g Z qz m m ]
g )
,
z \ M g [ !~ ju m jm
gzZ vZgzZg{p

}
#
.{ zY O [ Z ._

^e q] jfna o ^m
ne ^ e ^m ^

Z 1Z )X q ~ kZ !e ] ^e]^e h^jm mm
D
m vZ G*9g n a ] e] o^] ^
[Z vg )
,gzZ Gx}g

x^] ^ n k^

Xi ` ] o n^] ^j]

~tK /GJ4X3 e gp [Z M yZ ZRzg + ],Zi~ {g

w+Z ~ ] Z

iz ]wx LZgzZ , g :i Zz M ~ p
X<
Z ! Z" ~T/GJ4X3 e 7iu
azz!ZzmvZ -xZg ~g !*
g vZ
[ Z !*
~ kZ { g !*
gzZ
] Xq {g!


G
3
G3 EZ
A gzZ M ~ kl \ M M ]
**
q
4$**
XlOG
~p
n $ ^e oF^ i ] o$
? mF F 6 ^n( ^re n $
!n ^ ] h( v] ] ^] ! n q] fv $ oF
www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

73

k e^ _ ] ]

]'
,
zbc {/ze 
^n f ] n( o $ ] F$ ] (n ^ ] h( # v]
n ] e^v] (ma^_$ ] n fn( _$ ] $ oF (n ]
!m( ] m oF] ^u^ e ` fi ` f$u] oF (n q]
Fu$ ] # ] e (n q$ ] _6 n $ ] # ^e ^ = e ^$ ]
n f n ^_j] kn f ] s% u ^$] o # Vn u$ ]
# ] .
.n ]

VZz VZzg<}w ]g c*
iz e }i ! xsZyZg Z',
V\ M KZp{z[Zg D Z Z, i c s~Tx 0
+i
0
z!ZzmvZ -gz s g *T, g Zh+ pvZ GE
XN 0*
s q~{ Y {g !*
yZ[Z_7,
g !*
g} (,{z Z
# 4Z ]!*
t ~]y
KZ ! ]Z|
@*
@d
$ik]{ @*
s zu0*
< Le **
q~
[g {
!*
V
!*
x Z ` s, Z @*
q~
g !*
gQgzZ
n q ~ g !*
g kZgzZ Dq ~g !*
g =Z
gz{V8g{~{
HHs zu 0*
=g fypg { 7Z
}
HHs zu0*
Vk
H=g f]n~{}uz
HH

HHw V',g
 ZgzZ
Hc*
: Zz6, ;g 3~ {


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

74

k e^ _ ] ]

gzZ
Hgz8
-i w T
) z]z *y M

M F,{ gzZ

H [
', { izg
Hgz zg kZ
{z J
-[ Z
H0 ( {qt Z Z Z Zz zZ F,
gzZ1 sZ
0*
]ngzZ g [ M ~ ypg { Z { M Vk
H
Q]i YZ[Z
Hs zu 0*
{Z
#
Hc*
s zu 0*

X ! Yq~g !*
g=Z[g

yeZx?ZmZ',Z]|w

:XZ { g !*
{z ;g
] X e vZ Z
Z X! ]Z|

y~U{x?ZmvZ2Z',
Z]|Z
# Y{gzZ

yWz }i i ZzW\W :XZ ]g HyZ e ~ VgzZ

* ~g ~ y Wz }i&_Z yxg
o j 6 ?kZ **
qV;z Z}
.t
: e
$Zzg~ nvnv]
$Zzg vZ g k0 vZ **
e

] o ^f$ e]

U{ x?ZmZ',Z ]|Z
# :c*
\ M

^$ V ^ ( ^ `

~ g !*
g vZ rg y~ V^ knf] ^e na] e

vZ V[ rg y~! :XZ :Hzc ]* V ^. k h


"!zy Z e~V "c*

sv^e ^$] owww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

75

i Zz M ~! :XZ :H n VrZ
gzZ x Zg v b i Zz M :c*


g Z ?

k e^ _ ] ]

fm ^ h V ^.
o$ *] V ^ [ oi

n VrZ X )f }g **
n h V ^ . f]
yZ ] ~!g gz6,
:H

^` m%*] ^m V V ^ [ *]


gZ ?Vz n gj = ^$]
?!} Z "!bkZ :c*
0yx(zid
6,
?e vZ GE
HHn
e6, nj ] kn f] s% u ( s% v]
HH n
^ $ ] n e
yxg y Mz }i "
zz X iz M \ M
 t

` $]* p i ]*. * ]

}i ` s ?

* ] o*] nrm
![ f%m
X D M ne

$uZ>gZ[ ^v nvnv] o j])


g
( 3421

y XeZz6,2Z0+w
Z
Z X6,i ZzWx?ZmvZ 2Z',
Z ]| ! xsZ yZg Z',

g ]g 6 gs ] X e ` M Z
Z z
: ~
k0vZ **
m vZ G*9g ?q1Z 0Z x Z i ^u oe*] e] t ]*
:c*
\ M e
$Zzg vZg
V ^ ^f$ e ]


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

76

k e^ _ ] ]

x?ZmZ',Z **
vZ Z
#

]* n a] e ] *] ^$

\ M , yZ e~V c*

( s v^e ^$] o p ^m%

ug IKZgzZ m

6,h N q
-Z **
31Z

n f ^e *]

G":~ Z0
+
gzZ 3g~V LZVZ

p ^ $ $ n ]. o n f -]

LZ ? H n e 6,? vZ

n gj ] $ V

kZ \ M "! 6,] g gz6, . e$ ] fn q^* s$ v]


VggzZ V_ Vz'M V6,Z0
+ o n fj$^e e ^q^*
I
] kZ _7,V .] ^u ^q ] h*]
V Zz ^
 gzZX H wJ e ^q]* $ ]* ( ^ ]
y kZ gzZX 6,] \ M

t' ^u n . n ] a *]

zt @*
e Yq J
-#

*] o $m s% vm

Z',Z **

zkZT lp

^ $ ( ^$ ] i
X 6,] x?Zm
. m n a] e h^q*]
E
E
I
I
( 27Z >gg 34) ZZ g 34) ZgZ )

vZ {z g Z Z9
x e Z}
.y ! ]Z|
7Z ;g
s skZ Z
# vZ {gzZ g !*
g
~ w,]g lZz/BJ6,g4 o e {z e
/Z, Z Z7ZZ

# Zzt ,Zh
+'
~zsp


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

77

zg Z zm{g~ ee yZ ~gZi M w

: h
g ZBx g
/
gz, !*
e|0
+!*
x ZwZ ~ V e $ `n
x "
ze: +
M & s$ v]
: gzZ } { k
H: gzZ } o ]q
X}

s( v]

( 197:>Z >g)
G
-;X&
r
# C
g y%!*
q
-Z xsZ + e ! xsZ yZg Z',
:
%q
-Z~0
+
i6,
) ,Z

g Z vZ n

06,V n vZgzZ : F, s% u ^$] o #


vZ GE
e n ^_j] kn f ]
) ,Z J

- kZ n
n f
X g
!
( 97X yZ/w M >g)
Zz3z ~g c*
kZ Y H n ~pz g vZ e
Y H +
M kZ }Y qvY H: n kZ e:
]Z Y ;N YZgz!ZzmvZ -kZgzZ vZ
E
Z lp
Hc*
zg bzg +
M g0
+Z
Z Z eB +
M 7N Z

]g t
Kx z!ZzmvZ -xZgn yZ D

$u~~g g 9 6
: pgwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

78

: D
m vZ G*9gg (Z1Z ]|

v] e ]^n ^$$ u
{z vZ g xi q 1Z ]| ~ ^u ^e] k ^

vZ g {k
,
1Z ]| ~: D
C

m a ^e] k ^

xZ ]| ~:c*

VrZ ^ ] o

g Zz!ZzmvZ - o$ o$ f$] k
T: D
": kZgzZ H e ng vZ m $ n ]
bkZ {zZ>%g z[:gzZ Hx

& m # s$ u

V kZkZ c*
L u 0*
Vk
H n q m
. % ] i
X c*
Z
( 1521g
$u.gzPZ Za[!*
Z[ ~g Z 9)

y? n 6,ew
: u 0*
$u~p~F,
g
Y

e
$Zzg vZ g/0vZ **
xZ ]|r
# q
-Z :c*

VrZ

^q ^ e]
o o( f$] o q

q~ kZ #
}
.zmvZ - ^m ^ n ]
e ! zmvZ -vZwg c*
:g Z
/n gqm ^ $ ]
mvZ -xZg? CZ
# ZzqH

]$ ] ^ s$ v]
X ~g ZgzZ^:c*


g Zz
!u]$ ]www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

79

k e^ _ ] ]

$u G7ZZz Z!*
g
Z[X Y Y [ !*
Z[ ~F,Y)
( 818
~
Ck0*
T s
# z V- kZ x ZY 
x gzZ Y WJ
-pvZ
M {zw gkZZ
+Zi ]gz
p wz I Z J
-W:Zz e^gzZY
 Z',]YZy

Z
X n
e6,
kZgzZ
) , Zr
# {zYx OZ
w **
[B _ Zv n Z
# Zz > 2i
w nZ
# Zz e o**
g
/w6,[gzZ **
Zz"(,

~
C i [ :gzZ 7o g
/w6,kZ c*
"(,
WY pvZ
M g ZZ
+Zipwz I ZgzZ]gz
X *
@Yn
e Y
 Z',
]YZy

Z
q g Z |
# z
kZgzZ ZG Y {zy ;g

]YZy

Z enz p wz I Z J
-3Zz {z C
X n
e6,
, Z Y
 Z',
]] ni: ~ Z[ ~K~z
p ^ a ( jq^u ^ ^ m u]]
^fa] o fm ^ jne '^$ ( f
m m e om ^ p ^n^ ^f] ^n^q
o]] k o v ( ^n


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

80

k e^ _ ] ]

n jm f ^`m ] ^ mrj]
! e svm nfm

yZ
# **
@*
z!*
n
ew

D7z :%g z!*


n
e Z
Z

xznxgzZug @*
n
q
-Z YWY ,
/ZgzZ
: e
$Zzg~~F,
YD Y{g
$Zzg vZ g y% Z **
e
^ ^ o)
vZ-vZwg]| c*
\ M V n ] o $ ]

gzZ { Zg Zi :c*

g Z z!Zzm u] ] ]
pvZ
M Z ~g Z+Z $ ] kn e o ( f i
kZ6,kZ }: e {zQgzZ J
-

lm ]* n s$ vm
^n&] *] ^&m ` m
Z c*
}% ~ {z 7t ]*
!
[ KZ vZ 0 ZX }% e^j o m $ ] $ ]*
n vZ gzZ : c*

g Z ~ s% u ^$] o $ E
J
-kZ n e vZ GE
06,V n ^_j] kn f ]

( 97:yZ/w M g)Xg
) ,Z
.Dnf
G
E
E
33Z Y Y [ !*
( 817X ZuF,
Z[Z1Z ~nZ Y)
G

7Z D7Z Z ez!*
n
e v ! ]Z|
: D
vZ G*9geY !*
xsZ ]|D
$ a Z ~pZg w~ e
gzZ *
* ay

w { E
LG3Ewww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

81

c*

gH e q
-Z~/ \ hn kZ x **
6,T
$r
Z/]!*
k\Z ~(,X yJZ yZZ IZ T

kZ
HHgH e
$ JZq
-Z~/x gzZg De
$
!!

N Ym,
/

gZz~V(uzzZ !*
i !*
i {z "
$U*
tkZ
X 7{ Zz6,
kZvZ Zc*
}%~{z}7e
( 56mxg X 0~8xsZ)

yYZ
+Z m!*
z~C
e w

xkZ e z E
0Btz!ZzmvZ -xZg!xsZ yZg Z',

n
e Z
Z
y oz ]',
bcS"
$!*
9

h
+
, ay

Mw D M sg r{ c*
i6,e Bt z!*

g D (F,
e Z
Z,Z N Yg ez zL
gz4zL
', e vZ c*


g Z z!ZzmvZ -xZ

{Z
+~C
**
4zL
s Vk
HgzZ

Z
+Z zC
m!*
z ~C
e bkZ {Z
+ m!*
**
Y Hs Vk
HgzZ
: pg
$u~z 0ZgzZ
K ~F,
Y 6 Y
vZ g &0 vZ **
^ e $ ] f

g c*

\ M e
$Zzg ] o $ ] ^
:c*


gZz!ZzmvZ-xZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

82

k e^ _ ] ]

{/z eYz H{/z e9g9 ?

^ ` $ ] s( v] n e ] e^i
D , Z Vk
HgzZ L o m ^ h% ] ] ^n m
~0
+e **
gzZ ;z ga $ ] m v] &f n]
[Z N e w=gzZX gz f ] r$ v n $ ]
X
A

. $r] $ h] $

X 815:g
$u >ZzZ[Z N Y Y [ !*
~nZ Y)
$ G
a[!*z 0Z X 2630:g
$u>Zz Z GE
5.Z a Z
$u>ZzZ
( 2887:g

yx lZew

G
e ( 3) e ( 2) X yZ Le ( 1) : 9& e !]Z|
G
~V e ] ~ T e kZ yZ Le ( 1)

X Z
Z

X YH ~x ZwZ q
-Z+
M egzZ {/

qx ZwZ bZ D Y 7w!*

{/~yZ
e

X D ex ZwZZDqzyeZ
# gzZTg~
{/ ~Ve ]~T e kZ e ( 2)

# Q *
Z
@Yx ZwZ Z Z {/ ogzZ Y J0
+!*
x ZwZ +
M
X *
@YH e0
+!*
x ZwZ e{g !*
z
zkZDqzye
X D He Z
Z Z

x ZwZ +
M e s~ T e kZ Z
S e ( 3)


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

83

k e^ _ ] ]

X *
@Yc*
wx ZwZZ Z o~e kZgzZYJ0
+!*

y( e) eZw
9
kZ m{B ykz y i9

e ! ]Z|
ZZZ ~fgzZ {Z ~f wZ *
@YH Z Z6,
zm{gzZx m
X D Beyk
$Zzg~p~g g9
: e
:c*

vZ g/0vZ]| ^ ` $] o e] ^
C9 ] ]$ s( v] ` ]*
Z ~ fgzZ {Z ~ f wZ: E
! r$ v] p
X yQ k ZZ
M

G M
Q NMAEZ MMG
$MLZ QM[ E
& Z[ p~g g9)
( $MNQ!MX=N\I

Ze
:y ( 6)be:x c*
XZ ~f 13/ gzZ 8/9/10/11/12

yZ e w

( 3)X ]s z ( 2)X x ZwZ ( 1) : ( 3)& e Z


X ]g c*
is Z

X I ( )gzZ *
*+
M ew Z%kZ :x ZwZ ( 1)
Z ~f !10 [ M wZziZ ~f ! 9:]s z ( 2)www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

84

k e^ _ ] ]

e s zt **
I: VY nk
,
~ ]yZyyxgt
X y%*
*i M s z~g wZziX g+F,
x
i s Z ( 3)
y Z ~ f ! 12 Z ~f ! 10:]g c*
X*
*s ZpvZ
M
zJ
-[z`g
m kZ gC
gzZ **
Z Zg Zz K
M F,
yg Z VyZ ! ]Z|
q
/Z ~ Z
VyZ ~gz*
* Z Z~
z {gHgzZ yk
X$
7{)z!*
kZgzZ 7eY^g

ye]Zzw
t Z ~f ( 10) k :2'
s z( 1) :( 6)b e ]Zz
X J
- [ M q
z Z kZ *
*s z ~2'

e ( 4) X **
g Vc*
]Z0 :g ) g ( 3) X **
[yxg {z% ( 2)
G
c*
**
Zrw!*
u:( 5) X *
* !*
n V Zz e gzZ yZ L

!*
]) M ( 6) X **
Zzw!*:q
)(l ~ h ( ZzgC
# Zz
Z
/Z ~ ]Zz yZ :^X *
* q Zz s Z6, 3Zz
X Z
# Zz**
!*
Zq

-Zxq
-Z HuF,
Uc*
Up{ ZpY^g

ygHz2'
ne Z Z w
gH] {)z]gzZ2'
*nZ Z e ! ]Z|
vZ G*9geY!*
xsZ ]|Dy
: Dwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

85

k e^ _ ] ]

zz HkZ Y7 zvZxZ]|.ZZ
xwLO7 D} 9 ( ~] ) k0*
h N kZvizge
xwgzZ vZ
M ~n kZ c*

?D} 97~xwgzZC
!*

} i Zzg {z D M0z~ { g !*
Z}
.LZ} Z
# vZ [!*
Y7 kZQ , qgzZ ~

b e
$. @*
D Y G } 9C
!*

Mg0
+Z Z
# c*

? @*
s z k0*
x Zwzz HkZ

~2'
k0*
}6,}uzQ1 M g0
+Z {z ]i YZ 7Z
+ Zg
/!*
kZgzZ ,~

bgzZ qV;zQ @*
D Yzg

u 0*
gzZVk
Hx V;zgzZ [
) !*
C]i YZ
C]i YZ ]g c*
i
M iz]g !*
Z {)z b & Zs z
~ & =x c*
Z Y7 kZQ ( >g c*
Z s Zx **
s ZkZzz Z )

? G IVY} izg
~\Z}
.vVyQnkZ : c*
~ Y7kZQ Yg7{ izgy!*
i YZ%ygzZD
gzZ @*
g] (Z {zc*

?zzH{6,
p
Z kZ n x`

kZ C ] 5 kZ Z
#
( 59/60mxg X 0~8xsZ) X Le

ymvZ G*9g]_Z1Z]|e}i w
mvZ G*9g ~g ~ ~&{
vZ 2]_Z1Z ]|


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

86

k e^ _ ] ]

:i ZgD e}i
~Zz ]|XV &~gz b{E
+gZ yZ ~ V
V!*
yZ ]Z|t @*

D c*

],
ZigzZ e xi C
xk!*
Zm

X N [x^LZgp

gzZ i MZ(,
^ et! Vxd :D V- x Z} (,]!*

6,}uz q
-Z v Z
# D M Z, Z ~ kZ @*

s%ZgzZ ~ : M nxl M KZgzZ D'

g Z **
gzZ X]!*
b: YB; z6,Z,Z !g Z
:: L
g ZkZ vZgzZ
8x g
/
g: VY
( 197:>Z >g) !s( v] o ]q &

Z(,kZ 0*
: ` Z Zyxg e !g Z
B ] ' ! Vxd D
g Zt ]!*
~uz

X `

6l Zg vJ
-Z
# zn kZ 7(~uz C m{
gzZ ~ * tg @*
s Z{ c*
i { c*
i pvZ
M gx ~

C M x~ 6l ] S{/ bZ $
7(

} / s[g Zz m,gzZ +Zz LZgzZ LZ n kZ

p ',Z', V>q
-Z nq
-Z Vg c*
[pkZgzZ z Z Z

X J+z6,Vk
HV: kZ Bwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

87

k e^ _ ] ]

+Z q
-Zt D

g Zt 0 px'
i]!*
~
( gzZ]~T{z) h]$ a ^ a
t C ~g7 {zk +
M TkZt SkZ t Z]
n gzZ =g f qJ Y gzZ n nZ%Z
azkZgzZk[ppx'
igx VJ
-Z
# n kZ Z
X !z HY
[x

L
L D
g ZtZm]| m ZgzZ V
kZ i Z nkZN y%~g ~T(Z V WZ
( 3-4 m7 >g *
c ZzZ[ )X YZYVq
-Z
s G*9Zm]|~}g !*
[Z W Zzg]g c*
i
66m~K ZRzg]g c*
i
X y6,

ysSn#
Z '~U{s Zw

g Ds Z~U { Zzs Z~gzC


V- ! ]Z|

sSs Z vZ#
Z z!ZzmvZ -xZgp
: e
$Zzg~zZ Zdx Z 6c*

vZ g vZ 0 ,
'Y ]| ^ V ^ e^q
vZ wg ]| c*

\ M e
$Zzg n # ] o$ o% f$]
:c*


g Zz!ZzmvZ-

V $www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

88

k e^ _ ] ]

G
3 T n ]Z f kZ $ ( n e o p$]
~~ ]g 0~EE
kZgzZ.
$zgzZy!*
i~G! yY ( n j$ ^^ f
nkZ e
$D~g !*
g vZ

( # ] o kj]

gzZ Zz M k0*}!g gz6,} Z:H

$ ( h( ^m V k^

kZ vZ Zz ]g c*
i ( p]$ $ ( p ]$
zV
KZ, Z~G kz+
$Y $ q $ # ] ou ^*
g z spw XV Zz ] e ^ o( V ^` n

{zg m,g {>~ :XZ {g !*


&yZgzZ %vm ( ]r$ ^ $
n
LZ F,
g t ,Z s ~ % vi ^
X Lgt s} &+Z
!^` j n e o ^v]
.
-G.
A
.z I Z EZ )
$u :Z Z[!*
ZE
( 6245g

y!zc~
g ~U{ '
gg !*
) ` s w

" E
4E
5E
EG
) Z z!ZzmvZ -xZg vZ ! xsZ yZg Z',

x
) \ M 5 ( Zz
) ~ h] ~g )

N S \ M ~ h +],
Ziz ` sgzZ V syZZ IZ

x Z ` s~: { \ M gzZ c*

{z {
) N

v {z 7 ` ss }lg \~g !*
g vZ~ h
: e gc*
$
"p D 3gzig Mz e~ V LZwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

89

k e^ _ ] ]

G
0 V n
5X,
4 6 } lg \ ~ h yZ pvZ GE
: ~Z

E
{.
g ~ [ q
-Z ** Z s o_] h^j o ^
0G: f] ] n ] o
g !*
gg gz6,LZvZ GE
Rzgz!ZzmvZ -xZg~

f ^m o ^`e ji

}]i YZ n]g c*
i Z n ] o o_]
{ z
]i YZZ vZ

] of ^m j ^` n

~g !*
gz!ZzmvZ -xZg

` o $%e j`i

: \ M ~ }g !*
Z
Z &! z

o ] o`j]

!ZzmvZ -*} Z :}n ofm t oe ^


:Vzlg \~hyZ~!,

..nf rm

{ Zg Z {/ c*
e ) {z( 2) Hs Z Z T{z( 1)

pHzig M J
- {z( 3) gzZ e V: J
- p (
ZzZ G
( Za[!*
E3E
5X4,)X 3g:
) ,Z
]kZ Ct kZd
$Z {ZpC
nZ

Zs slRzg]g c*
izvZ
M e%q
-Z i Z ~g
" z)(l yZ0
X Dq0E
+i q Zn
0G

yyvZ'+ ,-!z` sw

G!
Z vZ D {z *
@Y i Z Zt + ,- z ` swww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

90

pz 0Z Ms y vZ 7Z @*

wJ
: ug Ig
$u~
vZ -xZ gvZ g {k
,
1Z ]|
C

m a oe*]

g Z \ WDe
$Zzg zm $ n ] o$ $ ]
y vZ Zz {/gzZ e : c*

t^r$ v] V ^ $*]
{z _ vZ {z
/Z $] ^$ ]
D]n{z
/ZgzZ @*

wJ ` e^q*]
X jyZ vZ

! ` j]

$u ZY a[!*
z 0Z)
( 3004:g

yn6,
xC
~e^w

y vZ g]!*
t7x Z ` sZ
# ! ]Z|
~C
gzZ M 7e
$DswL6,y!*
iyZ q~g !*
gkZgzZ

g t ~ wgzZ, Y M 7.6,gzZ 6,g


gzZ ~g z M ~ g !*
C
g g gz6,u 0*
T
6,xC
x Z ` s @*
nt xgzZ } sp~ s
# Zg
: pg
$u~yZZ 6CY V)

D
vZ g {k
,
1Z ]|
C

vZ wg **
Z1Z ]| ~:
:D
z!ZzmvZ-

^e k o
] o ^]
nwww.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

91

M { ZgZ pvZ
M

knf] m ^q V m

@*
VZx .
$zZ g Z6,.
$zZ LZgzZ

^ ne g ( ]v]

!$
+xC
kZ vZ
rggzZ

m ^ nf] m

s !$
+ xC
gzZ qn

^`e ] gj ^

@*

zg!$
+ xC
gzZ @*

^`e u ( u
pvZ
M {z Z
# J
-V q ^`e n_
@*
s ss ZgzZ ( knf] o o`j] ] oju
Q @*
[yxg{z%z gzZ ^] ne ^ e ^_
kZ Vk
HLZ {z @*
qc*

u $ ]

y T
_ u 0*
b y n e t
X c*
ZV kZ

! i

4
G-E
I
Z [!*
z yZ J Z yz lZz Z GyZ J Z )
$u >ZzZa
( 3959g

y!
A !$
+ ew=w
kZ @*
:Zz~ wq kZ @*
:Zz Z Z e { Z
#
6 CY
A Z!$
+e w= Lg7!*
{k
H6,

: e
$Zzg~9gzZ ~g g9
e
$ZzgvZg {k,
1Z]| ] o m a oe]*
C


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

92

k e^ _ ] ]

z!ZzmvZ -vZ wg ]|

n ] o $] $ ]*
-{/}uz {/q
J
-Z :c*


g Z ] o ] ^
e gzZ {g Vk
H yxg s% v] ( ^ ` n e ^ ^$
X
A s!$
+w= $r] $ ] q n f]
E
9X 1773:g
~g Z 9 )
$u <X}Ez >Z [z [!*
( 3355:g
x- z>ZzZa[!*
$u GE
~ hx Z ` s z!ZzmvZ -Zz Y m
CZx Z Z
# ! ]Z|
7[ x Z ` ss kZ @*
W,Zt [|Y kZ
6 @* wJZ vZ Dlg \~ hT{z[ Z D
: u 0*
$u~w )Z +gzZZ
g
+ZzZ LYg
$ qZ Yg Z),
z E
0Btz!ZzmvZ -xZg ( p( * ] o oe]*
g e LZ Zz e :c*


g Z n ] o ] o
~zZg )yZ0
+{( 4 0 0 ) o m t% ^v] V ^ (

g e yZ0
+{ ( c*

gc*
: ^ ]* ( kn e a *] ^ e *]
j n e a ]*
X }
) Z
Z ( 400)
3196

E.Z )
$v
:g
$u vZ g yZ 0 G
E
.g Z E
G

Z ZX
4h.
Y Zswg
$ qZ Y X 12137:g
$uY ZswG
+

C
` )Z Y [ !*
Z [ Z
+ZzZ X 11680:g
$u Y Z Z


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

k e^ _ ] ]

93

bc wz I Z [ ]Z >Zz Z [ w )Z +X 5289:g
$ug )Zz
$u Zbcwz I ZZw J Z/Z Mz/ zzZ
( 11841:g

yx-w

: u 0*
$u~
g

@Z G<EYigzZ

@Z >vZ b

n ] o ] ^: ^ ] o e^q
`e oa^fn ^n] ^] o m ] m ^ ]: "
nq^ ]f ^% oi p^f o ]]: n ]
h ^m: ] n ` l o ` n s
".

` l : q ] m: ^ am ^

^] ^nj % m ^: " n ] o ] ^
- ] | o ]" .

'Y]|
x Zg c*

\ M e
$Zzg vZgvZ 0,


g Z z !ZzmvZ y M vZ @*
y Z
# :c*
V Zz~]Zyt V
gzZ @*

wZwz4,
6,
*
{ g !*
~{zdVz}? !
Z : @*


g ZgzZ @*

6,
V^ V2Zg { gzZ i Zggz ~ Vzn M
/w!*
{n Z6,~


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

94

k e^ _ ] ]

{ Z ? !
Z gg = Dzf z gzZ q
: Dn t c*
j
 yZ ~g
~ yZ !g gz6,
:G-!
z! MzmvZ -xZg X gzZg ]gV#gzZ%V#


g Z vZt c*
yZ ( B V ) ~!: @*

:c*


g Z z ! MzmvZ -vZ wg ]| t c*
j
ciz yVz Q7;gVz Z ciz ygzZ
$u
@Z > v Z b) Q ;g

@Z G<EYi 2601-g
( 105g
$u
kZgzZZz
e~zg <
L z[ V! ]Z|
+'
h
/_
. Z Z e ~ V }g @*
; G y ]',
z bc
X m

yZz6,
azz!ZzmvZ -xZg ~ { g !*
vZ
X
ss]g c*
i ZRzggzZ] Xw=e
n $ ^e oF^ i ] o$
? mF F6 ^n( ^re n $
!n ^ ] h( v] ] ^] ! n q] fv $ oF

P


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

95

k e^ _ ] ]

z!ZzmvZ-]gzug
vl'

IG$E
x L a

{ h zg
]oz yZZ

] X * z +
A z z b
{gz
"
4G
G3E
T G


A c*
M < `g !*
ze
{g
Z yZ Z
#
H 0
+e
p zg
rg Z}
. % yZ
Z { n H sp
Y M i cgA 0
+e
{n [Z
ZZ
 ~GzC
~a~D
Q D
A M z],
Zi

~ y
C
2 {

3g {
Rzg
D c*
V
fyQ
q
-Z C
? Vz yQ


www.ziaislamic.com

{Z ~ f Z',

96

k e^ _ ] ]

~Sn
 VV G3r
Zg
) M s
Z6,V D w n kZ
ZP Vc* V
h

**
M [ Z }g7Y"
M~ngZ
~ ~ WE
L j8

_~&+ZY M:i Z
eY GEZ

''/'/'/'/

E
B
k
na^gsZ] 5 Z1Z
W
Mg m ~^
:Z !*

Website: www.ziaislamic.com
Email:zia.islamic@yahoo.co.in
''/'/'/'/www.ziaislamic.com

Оценить