Вы находитесь на странице: 1из 3

"Reindeer Rag - A Ragtime Two-step"

Composed By: Joseph F. Lamb (1910)

Arranged By: Steve J. McWilliam - 1979 Tabbed In TablEdit By: Steve J. McWilliam - 1998

# U U U A QQ RQ QQ OO P U U A Q U
#
U
U
U
A
QQ
RQ
QQ
OO
P
U
U
A
Q
U
U
#A
#U
U
U
Q
#U
nU
Q
U
P
Q
U
U U
C
U
U
U
A
U U
U
A
G
nA
A
A
U
U
U
U
#A
A
A
U
U
U
A
A A A
A
A
G maj 7
G maj 6
D 7
1
Po
E
0
B
0
0
1
0
1
2
1
2
3
3
0
3
T
H
H
H
H
G
0
0
3
0
2
0
5
A
C
D
0
2
4
4
3
2
1
0
0
4
0
2
4
B
A
2
0
5
E
3
3
#
U
U
U
#U
U
U
U
U
A
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
#U
U
U
#U
U
#U
U
U
U
U
#U
G
U
U
U
A
A
A
A
A
A
A
A
U
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D 7/5-
F# min/5+
;
6
3
0
H
0
0
1
3
2
3
3
0
3
1
1
1
3
3
1
0
0
0
1
T
0
0
2
3
1
2
1
2
2
0
0
2
3
A
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
B
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
U
U
U
U
#
U
U
U
U
U
U
U
U
U
A
#U
U U
#A
A A
A
3
Q
U
U
U
U
#U
U U
U
U
A
U
U
U
#U
U
G
A
A
U
U
U
U
A
A
A A
A A
A
#A
A
A
A
A
A
A
A
A
B min/5+
11
3
0
0
2
0
5
2
0
3
0
3
2
3
3 3
2
3
0
0
1
3
2
3
3
0
T
H
H
0
0
0
2
3
0
A
0
0
2
0
0
2
4
4
0
0
0
0
B
2
1 0
0
3
2
3
3
3
3
3
3

Page 1 / 3

"Reindeer Rag - A Ragtime Two-step" - Composed By: Joseph F. Lamb (1910)

G

16

#

A

A A

A

U

A

U

D 7/5-

U

U A U D 7/5- U A

A

U A U D 7/5- U A

U #U

A

 

U

U

U A

A

#U

U

U

U

A

U U U A A F# min/5+ U U A

A

F# min/5+

U U U A A F# min/5+ U U A

U U

A

U

U

U

A

U

P

A

U

U

nA

#U

A

A

U

A

U

U

Q

#U

U

#A

nU

#A

A

U

U P

A

A A

U

U

U U P A A A U U A U U A 7 sus 4

A

U

U

A 7 sus 4

U U P A A A U U A U U A 7 sus 4

U

:

 

Po

 

3

1

1

H

1 3

   

3

1 0

   

0

0

1

0

1

2

1

2

3

0

3

0

T

       

1

2

   

1

2

   

2

0

0

 

3

                   

0

2

0

A

 

0

   

0

           

0

   

0

   

0

4

 

3

0

2

     

1

 

0

         

0

 

B

     

2

                                                     

0

       

0

       
 

2

                   

2

       

2

       

3

                         

3

           

#
G

21

T

A

B

1

Q

A

A

1 Q A A A

A

1 Q A A A

D 7

D 7

U U

U

U

3

3

5

4

5

Q A A A D 7 U U U U 3 3 5 4 5 0

0

H

2

H

4
4

U

AU 2 :

2

:

3

U

U

U

#U

0

3

2

0

2

1

3

0

4

A A A 0 A A 0

A

A

0

0 3

0

3

U

A

C maj

U A C maj

1

2

U

1

U

U A

A

3

U

0

A

A

0

2

A 0 0 3 U A C maj 1 2 U 1 U A 3 U

U

0

#U

A

4

3

C maj 1 2 U 1 U A 3 U 0 A A 0 2 U
C maj 1 2 U 1 U A 3 U 0 A A 0 2 U

U

U A

A

3

U

2

U 2

U

A

A 3 U 0 A A 0 2 U 0 #U A 4 3 U A

0

U

0

A

A

#A

0

0

1

0 #U A 4 3 U A 3 U 2 U A 0 U 0 A

A

A

3

2

U

A

G maj

U A G maj

0

0

U

0

U

U A

A

3

U

0

A

A

3

0

0 #U A 4 3 U A 3 U 2 U A 0 U 0 A
0 #U A 4 3 U A 3 U 2 U A 0 U 0 A
# #U U U U A A U U U A #A A A nU
#
#U
U
U
U
A
A
U
U
U
A
#A
A A nU
#A
U
#A
A
P
Q
A
Q
U U
U
A
U
A
A
#A
nU
U
A
U
G
A A #U
A
U
U
U
U
nU
A
#A
A
A
U
U
A
A
A
A
A
A
A
A
A
#A
A
A
A
A
#A
A
A
A
U
U
A min
C# 7 sus 4/5+
G maj add 9
A min 7
F# min/5+
C maj
26
0
0
0
0
2
3
0
3
1
0
3
4
1
4
3
4
1 1
T
2
0
0
0
3
2
0
0
A
0
2
2
2
1
2
3
4
0
0
0
2 2
B
2
0
0
4
0
2
1
0
2
3
0
4
5
3
3
2
3
#
#U
U
U
U
A
A
A
A
U
U
U
U
A
U
U
U
#U
A U
U
P
Q
Q
P
P
Q
A
U
U
G
A
U
U
U
nU
A
A
A
A
A
A U
#U
A A U
U
A
#A
A
A
#A
#A
A
#A
A
A
A
A
A
A
A
#U
A
G maj
A min
C# 7 sus 4/5+
32
0
2
0
0
4
3
0
0
3
2
3
0
3
1
0
T
0
0
0
0
A
0
0
0
2
2
2
1
2
3
4
0
0
B
3
0
1
2
2
0
0
4
0
4
1
2
3
3
0
4
5
3

Page 2 / 3

"Reindeer Rag - A Ragtime Two-step" - Composed By: Joseph F. Lamb (1910)

#
G

38

T

A

B

U

U

U

#U

1

P

1 P A

A

3

0

3

2

0

2

1

3

0

4

A B U U U #U 1 P A 3 0 3 2 0 2 1

2

A

A

2 A A A

A

2 A A A

D 7

D 7

U U

U

U

3

3

5

4

5

4 2 A A A D 7 U U U U 3 3 5 4 5

0

H

2

H

4

A A A : 0 A A : 0

A

A

:

0

1 3

1

3

#U

A

4

2

U

0

5 0 H 2 H 4 A A A : 0 1 3 #U A 4
5 0 H 2 H 4 A A A : 0 1 3 #U A 4

U

AU

3

U

4

A

A

0

2

A : 0 1 3 #U A 4 2 U 0 U A 3 U 4

#A

A

2

0

Q

A

A maj

Q A A maj

2

P

A

0

U

2

A

A

2

A A 0 2 #A A 2 0 Q A A maj 2 P A 0

A

A

3

3

5

#U

A

D maj 7

#U A D maj 7

6

4

U

3

U

A

5

U

6

A

A

3

4

0 2 #A A 2 0 Q A A maj 2 P A 0 U 2
0 2 #A A 2 0 Q A A maj 2 P A 0 U 2
# U U U U K A #U U U U A A Q P
#
U
U
U
U
K
A
#U U
U
U
A
A
Q
P
U
P
#U
A
#U U
U
A
Q
U U
U
A
#U
U
A
A
U
U
U
U
A
A
G
A
A
A
A
A A A
A Q A
A
A
A A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
K
A
F#
min/5+
A
F# min/5+
E min 7
43
0
0
0
0
0
0
3
0
1
3
3
1 0
3
1
4
4
T
2
1
2
3
3
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
A
0
0
0
0
0
0
2
2
0
2
2
2
B
0
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
#
#A
A
A #U
U
U
U
A
A
P
A
A
A U
A
A
A
U
A
A
U
U
U
A
Q
Q
P
U
P
U
G
A
A
A
nA
A
A
A P U
U
#U
A A
A A
#A
A A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
nA
#A
A
A
A
A
A
maj
D maj 7
F maj
C maj
3
49
2
3
3
3
1
0
1
3
1
0
T
2
6
6
2
2
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
1
2
A
2
2
4
4
3
3
1
2
2
0
0
2
4
B
0
0
5
2
3
3
5
1
2
3
2
3
B
M
#
K
U
U
#U
B
M
P
U
U
A
Q
U
U
nA
A
B
M
G
K
A
A
K
A
A
B
M
A
1
C
maj
2
C maj
C maj
C maj
5
5
55
8
1
0
1
3
4
1
5
T 0
0
2
0
0
A
B 2
3
2
0
2
3
3
Sl
3
8

Page 3 / 3