Вы находитесь на странице: 1из 2

MEMORIA DE CALCULO DE RAMAIS DE ESGOTAMENTO SANITRIO TRREO UADAAF Ramal 1 - Sanitario masculino Qt.

Equipamentos 2 Bacia sanitaria Banheira de residencia Bebedouro Bide Chuveiro de residencia 1 Chuveiro coletivo Lavatrio de residencia 2 Lavatorio geral Mictorio - valvula descarga Mictorio - caixa de descarga Mictorio - descarga automatica Mictorio de calha - por metro Pia de cozinha residencial Pia de cozinha industrial - preparo Pia de cozinha industrial - lavagem Tanque de roupa Maquina de lavar loua Maquina de lavar roupa Generico 40mm Generico 50mm Generico 75mm Generico 100mm Ramal 2 - Sanitario masculino/feminino Qt. Equipamentos 12 # Bacia sanitaria 0 Banheira de residencia 0 Bebedouro 0 Bide 0 Chuveiro de residencia 4 # 2 Chuveiro coletivo 0 Lavatrio de residencia 4 # Lavatorio geral 0 Mictorio - valvula descarga 0 Mictorio - caixa de descarga 0 1 Mictorio - descarga automatica 0 Mictorio de calha - por metro 0 Pia de cozinha residencial 0 Pia de cozinha industrial - preparo 0 Pia de cozinha industrial - lavagem 0 Tanque de roupa 0 Maquina de lavar loua 0 Maquina de lavar roupa 0 Generico 40mm 0 Generico 50mm 0 Generico 75mm 0 Generico 100mm
100
75

Hunter DN min UHC

Hunter DN min UHC

6 2 0.5 1 2 4 1 2 6 5 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 6
DN CALC

100 75 40 40 40 40 40 40 75 50 40 50 50 50 50 40 50 75 40 50 75 100

6 2 0.5 1 2 4 1 2 6 5 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 6
DN CALC

100 75 40 40 40 40 40 40 75 50 40 50 50 50 50 40 50 75 40 50 75 100

0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75

UHC DN VENT DN RAMAL Ramal 3 - sanitario feminino Qt. Equipamentos 2 Bacia sanitaria Banheira de residencia Bebedouro Bide Chuveiro de residencia Chuveiro coletivo Lavatrio de residencia 2 Lavatorio geral Mictorio - valvula descarga Mictorio - caixa de descarga Mictorio - descarga automatica Mictorio de calha - por metro Pia de cozinha residencial Pia de cozinha industrial - preparo Pia de cozinha industrial - lavagem Tanque de roupa Maquina de lavar loua Maquina de lavar roupa Generico 40mm Generico 50mm Generico 75mm Generico 100mm

20 75 100 Ramal 4 - higienizao alimentos Qt. Equipamentos 12 # Bacia sanitaria 0 Banheira de residencia 0 Bebedouro 0 Bide 0 Chuveiro de residencia 0 Chuveiro coletivo 0 Lavatrio de residencia 4 # 1 Lavatorio geral 0 Mictorio - valvula descarga 0 Mictorio - caixa de descarga 0 Mictorio - descarga automatica 0 Mictorio de calha - por metro 0 Pia de cozinha residencial 0 1 Pia de cozinha industrial - preparo 0 1 Pia de cozinha industrial - lavagem 0 Tanque de roupa 0 Maquina de lavar loua 0 Maquina de lavar roupa 0 Generico 40mm 0 1 Generico 50mm 0 Generico 75mm 0 Generico 100mm
100
75

UHC DN VENT DN RAMAL

10 50 75

Hunter DN min UHC

Hunter DN min UHC

6 2 0.5 1 2 4 1 2 6 5 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 6
DN CALC

100 75 40 40 40 40 40 40 75 50 40 50 50 50 50 40 50 75 40 50 75 100

6 2 0.5 1 2 4 1 2 6 5 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 6
DN CALC

100 75 40 40 40 40 40 40 75 50 40 50 50 50 50 40 50 75 40 50 75 100

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 0 0
75

UHC DN VENT DN RAMAL

16 50 100

UHC DN VENT DN RAMAL

12 50 75

MEMORIA DE CALCULO DE RAMAIS DE ESGOTAMENTO SANITRIO TRREO UADAAF Ramal 5 - EMBALAGEM Qt. Equipamentos Bacia sanitaria Banheira de residencia Bebedouro Bide Chuveiro de residencia Chuveiro coletivo Lavatrio de residencia 1 Lavatorio geral Mictorio - valvula descarga Mictorio - caixa de descarga Mictorio - descarga automatica Mictorio de calha - por metro Pia de cozinha residencial 1 Pia de cozinha industrial - preparo 1 Pia de cozinha industrial - lavagem Tanque de roupa Maquina de lavar loua Maquina de lavar roupa Generico 40mm 1 Generico 50mm Generico 75mm Generico 100mm Ramal 6 - PREPARO E CAMARAS FRIGORIFICAS Qt. Equipamentos Hunter DN min UHC Bacia sanitaria 6 100 0 Banheira de residencia 2 75 0 Bebedouro 0.5 40 0 Bide 1 40 0 Chuveiro de residencia 2 40 0 Chuveiro coletivo 4 40 0 Lavatrio de residencia 1 40 0 Lavatorio geral 2 40 0 Mictorio - valvula descarga 6 75 0 Mictorio - caixa de descarga 5 50 0 Mictorio - descarga automatica 2 40 0 Mictorio de calha - por metro 2 50 0 Pia de cozinha residencial 3 50 0 1 Pia de cozinha industrial - preparo 3 50 3 Pia de cozinha industrial - lavagem 4 50 0 Tanque de roupa 3 40 0 Maquina de lavar loua 2 50 0 Maquina de lavar roupa 3 75 0 3 Generico 40mm 2 40 6 Generico 50mm 3 50 0 Generico 75mm 5 75 0 Generico 100mm 6 100 0
DN CALC 75

Hunter DN min UHC

50

6 2 0.5 1 2 4 1 2 6 5 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 6
DN CALC

100 75 40 40 40 40 40 40 75 50 40 50 50 50 50 40 50 75 40 50 75 100

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 0 0
75

# #

UHC DN VENT DN RAMAL RAMAL 7 - LIMPEZA PALLETS Qt. Equipamentos Bacia sanitaria Banheira de residencia Bebedouro Bide Chuveiro de residencia Chuveiro coletivo Lavatrio de residencia 1 Lavatorio geral Mictorio - valvula descarga Mictorio - caixa de descarga Mictorio - descarga automatica Mictorio de calha - por metro Pia de cozinha residencial Pia de cozinha industrial - preparo 2 Pia de cozinha industrial - lavagem Tanque de roupa Maquina de lavar loua Maquina de lavar roupa 1 Generico 40mm Generico 50mm Generico 75mm Generico 100mm

12 50 75

UHC DN VENT DN RAMAL

9 50 75

Hunter DN min UHC

6 2 0.5 1 2 4 1 2 6 5 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 6
DN CALC

100 75 40 40 40 40 40 40 75 50 40 50 50 50 50 40 50 75 40 50 75 100

RAMAL 8 - REA DE SERVIO E RECEBIMENTO Qt. Equipamentos Hunter DN min UHC 0 Bacia sanitaria 6 100 0 0 Banheira de residencia 2 75 0 0 Bebedouro 0.5 40 0 0 Bide 1 40 0 0 Chuveiro de residencia 2 40 0 0 Chuveiro coletivo 4 40 0 0 Lavatrio de residencia 1 40 0 2 # Lavatorio geral 2 40 0 0 Mictorio - valvula descarga 6 75 0 0 Mictorio - caixa de descarga 5 50 0 0 Mictorio - descarga automatica 2 40 0 0 Mictorio de calha - por metro 2 50 0 0 Pia de cozinha residencial 3 50 0 0 Pia de cozinha industrial - preparo 3 50 0 8 # 2 Pia de cozinha industrial - lavagem 4 50 8 0 1 Tanque de roupa 3 40 3 0 Maquina de lavar loua 2 50 0 0 Maquina de lavar roupa 3 75 0 2 # 2 Generico 40mm 2 40 4 0 Generico 50mm 3 50 0 0 Generico 75mm 5 75 0 0 Generico 100mm 6 100 0
50
75 DN CALC 75

UHC DN VENT DN RAMAL

12 50 75

UHC DN VENT DN RAMAL

15 50 75