Вы находитесь на странице: 1из 11

GRADE 2 AP/FIL 1st Quarter

I. ALPABETONG PILIPINO: PATINIG AT KATINIG/ PAGSUNUD-


SUNOD NG ALPABETO

PANUTO: Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

_____________ 1. Alin sa mga sumusunod ay mga hiram na


titik?

a. A, B, C, D, E
b. B, G, R, S, Z
c. C, F, J, Q, X

_____________ 2. Alin sa mga sumusunod ay hindi patinig?

a. K
b. A
c. O

_____________ 3. Ano ang nawawalang titik sa sumusunod:


_____, O, P, Q, R.

a. NG
b. Ň
c. M

_____________ 4. Ang salitang quiz ay nag-uumpisa sa ____?

a. patinig
b. hiram na titik
c. patinig

_____________ 5. Ilan ang mga titik sa Alpabetong Pilipino?

a. 26
b. 27
c. 28

_____________ 6. Alin sa mga sumusunod na titik ang mga


katinig?

a. A, B, C, D, E
b. V, W, X, Y, Z
c. R, S, T, U, W
2

_____________ 7. Ano ang mga nawawalang titik sa:


sumusunod: V, ___, ____, Y, Z.

a. U, X
b. W, X
c. T, U

_____________ 8. Ano ang mga nawawalang hiram na titik?


C, F, ____, Ň, ____, V, X, _____

a. G, J, O
b. J, Q, Z
c. K, L, Z

PANUTO: Ayusin ng paalbabeto ang mga sumusunod na salita.


Isulat ang 1-4 sa patlang.

1. _____ opisina 2. _____ simbahan


_____ bahay _____ gusali
_____ palengke _____ pamahalaan
_____ paaralan _____ bangko

3. _____ Marco 4. _____ asul


_____ Jose _____ dilaw
_____ Karlo _____ itim
_____ Luis _____ berde

PANUTO: Isulat ang √ sa patlang kung nakaayos ang mga salita ng


paalpabeto. Isulat ang X kung hindi.

_______1. sibuyas ______ 2. Apo


kamatis Arayat
bawang Dao
luya Halcon

_______3. buwaya ______ 4. bubong


isda hardin
pagong kwarto
tuko kainan
3

II. MGA SAMAHAN AT KASAPI NG PAMAYANAN; PAMILYA;


MAGAGALANG NA PANANALITA

PANUTO: Isulat ang titik ng uri ng samahan sa pamayanan na


tinutukoy sa pangungusap.

A. Pamilya B. Paaralan C. Simbahan


D. Pamahalaan E. Pampublikong Palengke

______ 1. Dito bumibili ang mga tao ng mga pangangailangan


tulad
ng damit, pagkain, gamot at mga kagamitan sa bahay.

______ 2. Dito tayo natututo ng pagbabasa at pagbibilang.

______ 3. Ito ay kasapi ng pamayanan na nagbibigay sa atin ng


pagkain, damit at tirahan.

______ 4. Ito ang nagbibigay ng libreng pag-aaral, pabahay at


pagamutan para sa mga mahihirap.

______ 5. Tumutulong ito sa pangangailangang pang-espiritwal


ng
tao.

______ 6. Tumutulong ito sa mga tao sa oras ng kalamidad tulad


ng
bagyo, lindol at baha.

______ 7. Dito tayo tinuturuan ng wastong pag-uugali at


kagandahang-asal.

PANUTO: Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Nasalubong mo ang iyong tiyo sa mall. Ano ang sasabihin mo?

a. “Magandang hapon.”
b. “Magandang hapon sa ‘yo.”
c. “Magandang hapon po, tiyo.”

2. May pinapakuha ka sa inyong katulong. Ano ang sasabin mo?

a. “Hoy, kunin mo nga ang bag ko.”


b. “Pakikuha po ng bag ko.”
c. “Akin na nga ang bag ko.”

3. Binigyan ka ng kaibigan mo ng regalo. Ano ang sasabihin mo?

a. “Maraming salama sa ‘yo.”


4

b. “Salamat.”
c. “Magkano ito?”

4. Humingi ng tulong si G. Castro sa iyo sa pagbuhat ng mabigat


niyang bag. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa iyo. Ano
ang sasabihin mo?

a. “Maraming salamat din po.”


b. “Walang anuman po, G. Castro.”
c. “Sige ha, aalis na ako.”

5. Masikip ang dadaanan mong pasilyo at may dalawang guro na


nag-uusap sa gitna. Ano ang sasabihin mo?

a. “Makikiraan po.”
b. “Maraming salamat po.”
c. “Tumabi nga kayo.”

PANUTO: Iguhit ang ♥ kung ang ipinapakita ay kagandahang-loob


sa iba’t-ibang pamayanan at isulat naman ang X kung hindi.

______ 1. Dapat nating igalang ang ating mga guro dahil sila ang
ating mga magulang sa paaralan.

______ 2. Dahil tayo ay mga bata pa, hindi pa dapat tayo magsimba
at matuto ng pagmamahal ng Diyos.

______ 3. Ang mga batang nag-aaral lamang ang pwedeng


turuan
ng magagandang asal.

______ 4. Ang mga dyanitor ay bahagi rin ng paaralan na


tumutulong sa mga mag-aaral.

______ 5. Sumunod tayo sa mga utos ng ating mga magulang.

PANUTO: Isulat ang TITIK ng uri ng pamayanan (ayon sa


kapaligiran) na itinutukoy sa mga sumusunod.

A. Pangisdaan
B. Sakahan
C. Minahan
D. Subdibisyon o Residensiyal
E. Komersyal
F. Industrial
5

________ 1. Ang kabuhayan dito ay ang pagmimina ng ginto, pilak


o tanso at ng iba pang mineral.

_______ 2. Ang mga pamilya dito ay nakatira sa malawak ng


kapatagan at nagtatanim ng mga palay, mais, tubo at sari-saring
mga gulay.

_______ 3. Ang mga pamilya dito ay may iba’t-ibang uri ng


bahay o di kaya’y halos magkakapareho.

_________ 4. Ang mga pamilya dito ay nakatira malapit sa mga


bilihan, bangko, ospital, palengke at mga tanggapang
pampamahalaan or pribado.

_________ 5. Ang pamayanang ito ay malapit sa dagat, ilog o lawa.


Ang hanapbuhay dito ay pangingisda, paggawa ng lambat o pagsisid
ng kabibe o perlas.

________ 6. Dito makikita ang malalaking pabrika.

________ 7. Nasa bundok o malapit sa bundok ang pamayanang


ito. Maaari ring hanapbuhay dito ang pagtotroso o
pangangaso.

PANUTO: Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung


ito ay mali.

________ 1. Ang Metro Manila ay isang pamayanang urban.

________ 2. Ang iskwater, subdibisyon, komersyal at


industrial ay nasa mga pamayanang rural.

________ 3. Malalawak na palayan, palaisdaan at minahan ang


makikita sa pamayanang rural.

________ 4. Ang lahat ng pamayanan ay may sinehan.

________ 5. Ang mga pamayanang sakahan, pangisdaan at


minahan ay makikita sa pamayanang urban.

III. PANGNGALAN: PANTANGI O PAMBALANA

PANUTO: Bilugan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang PB


sa patlang kung ang pangngalan ay pambalana at PT kung pantangi.

______ 1. ANG DYANITOR NAMIN AY MASIPAG.

______ 2. GUSTO KO PUMUNTA SA MEGAMALL.


6

______ 3. MAGLARO TAYO SA TIMEZONE.

______ 4. NAGSISIMBA KAMI SA MT. CARMEL CHURCH.

______ 5. ANG MGA MADRE AY NAGDADASAL TUWING


UMAGA.

PANUTO: Punan ang tsart ng tamang pangngalan.

PAMBALANA PANTANGI
hal. sorbetes Dippin’ Dots
aklat
G. Ablang
PS2
pagkain
lalawigan

PANUTO: Basahin ang kwento at pumili ng 3 pangngalang pantangi


at 3 pangngalang pambalana. Isulat ng tama sa tsart ang mga
piniling pangngalan.

Si LANCE ay sumali sa PALABAS na FEAR FACTOR. Ang


mga kalaban niya ay sila MARCO, LUIS, SUSAN, CAREN at MARIA.
Lumangoy sila sa ILOG PASIG. Kumain sila ng mga BULATI, IPIS,
BALOT at TAINGA ng BABOY. Tumalon sila mula sa isang mataas
na GUSALI. Ang nanalo ng PREMYO ay si LANCE.

PANTANGI PAMBALANA

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

IV. PANGHALIP PANAO

PANUTO: Lagyan ng kahon ang panghalip panaong ginamit sa


pangungusap.

1. Kumain kami ng masarap na lechon sa Kamayan.

2. Tayo ay may responsibilidad sa pamayanan.

3. Mahilig ka ba manood ng sine?


7

4. Sumasamba sila sa ibang diyos.

5. Ikaw ang pupunta sa silid-aklatan mamaya.


PANUTO: Salungguhitan ang tamang panghalip panao.

1. (Kami, Ka, Mo) ang kakanta mamaya sa misa.

2. Saan (ka, mo, ikaw) nakatira?

3. Diyan (ka, mo, tayo) ilagay ang bag mo.

4. (Ako, Mo, Natin) ang gumawa ng larawan na iyon.

5. Dapat (ikaw, natin, sila) igalang ang ating mga magulang.

V. PANDIWANG PANGKASALUKUYAN; MGA HANAPBUHAY

PANUTO: Magsulat ng pandiwang pangkasalukuyan para sa mga


sumusunod na naghahanapbuhay. Pumili sa mga salitang-ugat sa
kahon.

turo ani maneho

linis gupit gawa hukay

tulong luto huli

1. barbero _________________

2. sapatero _________________

3. guro _________________

4. magsasaka _________________

5. nars _________________

6. minero _________________

7. tsuper _________________

8. mangingisda _________________

9. panadero _________________
8

10. dyanitor _________________


PANUTO: Pagtapat-tapatin ang mga taong naghahanapbuhay ayon
sa kanilang kagamitan o sa ginagawa nila. Isulat ang TITIK sa
patlang.

_____ 1. duktor A. Siya ang nagtatanim ng prutas at gulay


sa bukid.

_____ 2. minero B. Siya ang gumagamot ng ating ngipin.

_____ 3. nars C. Inaayos niya ang mga sirang sapatos.

_____ 4. magsasaka D. Humuhuli siya ng isda at pagkaing-


dagat.

_____ 5. panadero E. Nagluluto siya ng mga tinapay.

_____ 6. sapatero F. Siya ay nagminina ng ginto, pilak at


tanso.

_____ 7. bumbero G. Tumutulong siya sa duktor.

_____ 8. kaminero
H.

_____ 9. pari
I.

_____ 10. karpintero


J.

_____ 11. pulis


K.

_____ 12. mangingisda


J.

_____ 13. tsuper


L.

_____ 14. dentista


M.

_____ 15. guro


N.
9

VI. PANGUNGUSAP O PARIRALA

PANUTO: Isulat ang PR kung ang mga salita ay parirala. Isulat


ang PN kung pangungusap.

______ 1. Kain na tayo


______ 2. Ang itim na kabayo
______ 3. Hindi po
______ 4. Humiram ako ng aklat sa silid-aklatan
______ 5. Magdarasal na madre
______ 6. Diyan ka matulog
______ 7. Ang dilim ng bahay
______ 8. Maglilinis kami ng silid
______ 9. Huli ka
______ 10. Marunong na bata

VII. PAGBABASA

Basahin ang kwentong “Si Pagong at Si Matsing, Nang Hatiin


Nila Ang Puno ng Saging”. (Adarna Book)

PANUTO: Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Ano ang hinati ni Pagong at ni Matsing?

a. puno ng saging
b. prutas ng saging
c. dahon ng saging

2. Saan itinanim ni Pagong ang kanyang hati?

a. sa kakahuyan (gubat)
b. sa tabi ng ilog
c. sa kapatagan

3. Kaninong tanim ang nabuhay at namunga?

a. kay Matsing
b. kay Pagong
c. kay Matsing at Pagong

4. Ano ang ginawa ni Matsing pag-akyat niya sa puno ni Pagong?

a. Natulog nang mahimbing.


b. Tumalon sa mga sangay.
c. Namitas ng bunga at kinain ang mga ito.
10

5. Ano ang naramdaman ni Pagong nang hindi siya binigyan ng


saging ni Matsing?

a. masaya
b. galit
c. malungkot

6. Ano ang ganti ni Matsing kay Pagong sa paglagay nito ng mga


tinik sa puno?

a. Tinadtad niya si Pagong nang pinong-pino.


b. Niluto niya si Pagong.
c. Inihagis niya si Pagong sa ilog.

7. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Pagong na: “Tuso (clever)


man ang matsing, napaglalamangan din”?

a. Matalino si Matsing.
b. Maging matalino man o hindi ay naloloko din.
c. Hindi mabuti ang maging tuso.

PANUTO: Isulat ang 1-4 sa patlang ayon sa pagkakasunud-sunod


ng mga pangyayari sa kwento.

_________ Inihagis ni Matsing si Pagong sa ilog at nakawala


si Pagong.

_________ Naghati sa puno ng saging si Pagong at Matsing.

_________ Pinaakyat ni Pagong si Matsing sa kanyang puno


at kinain ni Matsing ang lahat ng saging.

_________ Nagalit si Pagong at bilang ganti, nilagyan niya ng


tinik ang puno ng saging.

PANUTO: Isulat ang √ sa patlang kung ang pangungusap ay


nangyari sa kwento. Isulat ang X kung hindi.

_________ 1. Itinanim ni Pagong ang bahaging may ugat sa


tabing-ilog.
_________ 2. Namunga ang tinanim ni Matsing.

_________ 3. Kinain ni Matsing ang lahat ng saging sa puno ni


Pagong.

_________ 4. Kinagat ni Pagong ang buntot ni Matsing.

_________ 5. Nalunod si Pagong sa ilog.


11