You are on page 1of 2

UITTREKSEL

Dossiernummer: 57606544

Blad 00001

Uittrekseluit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Dezeinschrijvingvaltonder het beheer van de Kamer van Koophandelvoor Amsterdam ____________________________________________________________________________ Rechtspersoon: Rechtsvorm:Beslotenvennootschap Naam:Hyperion Netherlands B.V. Statutairezetel:Amsterdam Eersteinschrijving in het handelsregister :02-04-2013 Akte van oprichting:29-03-2013 Geplaatstkapitaal:EUR 1,00 Gestortkapitaal:EUR 1,00 ---------------------------------------------------------------------------Onderneming: Handelsna(a)m(en) :Hyperion Netherlands B.V. Vestigingsnummer:000027033643 Adres:DeBoelelaan 7, 1083HJ Amsterdam Telefoonnummer(s) :0205043800 Datum vestiging:29-03-2013 Bedrijfsomschrijving:Houdster- en financieringsactiviteiten. Werkzamepersonen:0 ---------------------------------------------------------------------------Bestuurder(s): Naam:Hollander, Marcus Jacobus Maria Geboortedatum en -plaats:02-03-1962, Heemskerk Infunctietreding:29-03-2013 Titel:Directeur Bevoegdheid:Alleen/zelfstandigbevoegd ____________________________________________________________________________ Alleengeldigindien door de kamervoorzien van eenondertekening. 19-12-2013 Blad 00002 volgt. Dossiernummer: 57606544 Blad 00002 ____________________________________________________________________________ Woerden, 19-12-2013 Uittreksel is vervaardigdom 18.55 uur Vooruittreksel

Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldtnietalsuittreksel in de zin van artikel 22 lid 1 van de Handelsregisterwet 2007.
HISTORIE

Handelsregisterhistorie
34 57606544 Hyperion Netherlands B.V. telnr: 0205043800 DeBoelelaan 7 1083HJ Amsterdam OUDE STATUTAIRE NAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geenhistorievoorditonderdeel*** OUDE HANDELSNAMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geenhistorievoorditonderdeel*** OUDE VESTIGINGSADRESSEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993

*** Geenhistorievoorditonderdeel*** OUDE RECHTSVORMEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 Rechtsvorm Beslotenvennootschap Datumingang 28-03-2013 OUDE BEDRIJFSOMSCHRIJVINGEN ZOALS VASTGELEGD SINDS 01-10-1993 *** Geenhistorievoorditonderdeel*** FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN FUNCTIONARIS(SEN) RECHTSPERS. Enigaandeelhouder: Naam Larnaca B.V. / 2 Adres Graaf Willem II laan 12, 1961JM Heemskerk Inschrijvinghandelsregister 34096076 onderdossiernummer Enigaandeelhoudersedert 29-03-2013 Uitfunctie 04-04-2013 OVERIGE FUNCTIONARISGEGEVENS UITGETREDEN *** Geenhistorievoorditonderdeel*** DEPONERINGENDEPONERINGEN

Deponeringen
ALGEMENE GEGEVENS naam ingeschrevenondernummer DEPONERINGEN JURIDISCHE GEGEVENS Rechtspersoon : Rechtsvorm Statutairezetel Eerste inschrijving in het handelsregister Aktevanoprichting Geplaatstkapitaal Besloten vennootschap met gewone structuur Amsterdam 2-4-2013 29-3-2013 EUR 1,00 HyperionNetherlands B.V. 57606544 Geendeponeringenaanwezig

Help