You are on page 1of 3

Licensavtal fr slutanvndare LS NOGA IGENOM DETTA AVTAL INNAN DU ANVNDER DEN HR UTRUSTNINGEN: Detta Licensavtal r ett bindande avtal

mellan (a) Dig (individ eller fretag) och (b) Hewlett-Packard Company ("HP") och avser anvndningen av samtliga programvaruprodukter, som installerats i eller som gjorts tillgngliga av HP fr anvndning tillsammans med Din HP-produkt ("HP-produkt"), som inte p annat stt r freml fr ett separat avtal mellan Dig och HP eller HPs leverantrer. Andra programvaror kan innehlla ett Licensavtal i sin online-dokumentation. Med beteckningen "Programvaruprodukt" avses datorprogram och kan inkludera tillhrande media, skriftligt material samt online- eller elektronisk dokumentation. En ndring eller ett tillgg till detta Licensavtal kan medflja HP-produkten. LICENSAVTALET GER DIG RTTEN ATT ANVNDA PROGRAMVARAN, MEN ENDAST UNDER FRUTSTTNING ATT DU GODTAR ALLA VILLKOR ENLIGT DETTA LICENSAVTAL. GENOM ATT KLICKA P KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR", ACCEPTERAR DU DESSA LICENSVILLKOR OCH DETTA LICENSAVTAL BLIR DRIGENOM BINDANDE FR DIG. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN, KLICKA P DEN KNAPP SOM ANGER ATT DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I LICENSAVTALET. DU FR D VARKEN INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NED ELLER P ANNAT STT ANVNDA PROGRAMVARAN; DU KAN LMNA TILLBAKA DEN OANVNDA PROGRAMVARAN TILLSAMMANS MED DIN HPMASKINVARA INOM 14 DAGAR EFTER INKPSDATUM TILL INKPSSTLLET MED RTT TILL FULL ERSTTNING. 1. BEVILJANDE AV LICENS. HP beviljar Dig fljande rttigheter under frutsttning att Du fljer alla villkor i detta Licensavtal: a. Anvndning. Du fr anvnda Programvaran p en enskild dator ("Din dator"). Om du erhllit programvaran via Internet och du ursprungligen erhllit licens fr anvndning av programvaran i flera datorer, kan du endast installera och anvnda programvaran p dessa datorer. Du fr inte dela upp programvarans komponenter fr anvndning p fler n en dator. Du har inte tillstnd att distribuera programvaran. Du fr lsa in Programvaran i Din dators temporra minne (RAM) med avsikt att anvnda Programvaran. b. Lagring. Du fr kopiera programvaran p hrddisken eller i HP-produktens lagringsenhet. c. Kopiering. Du fr gra kopior av Programvaran i arkiveringssyfte eller fr skerhetskopiering, frutsatt att kopian innehller alla Programvarans ursprungliga meddelanden om gandeskap och att den anvnds enbart fr skerhetskopiering. d. Begrnsning av rttigheter. HP och dess leverantrer frbehller sig samtliga rttigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Licensavtal. e. Freeware. Oavsett villkoren i detta Licensavtal, fr alla eller delar av Programvaran som utgr HP-programvara utan gandertt eller programvara med allmn licens fr tredje part ("Freeware") anvndas av Dig frutsatt att Du fljer villkoren i det Programvaruavtal som medfljer sdant Freeware-program i form av ett separat avtal, en licens som r frpackad i plastfolie eller en elektronisk licens, som accepteras vid nedladdningen. Din anvndning av Freewareprogrammet regleras enbart av villkoren i en dylik licens. f. tervinningsfrfarande. Alla tervinningslsningar fr programvaror som levererats med/till din HP-produkt, vare sig i form av en hrddiskbaserad lsning, en extern media-baserad tervinningslsning (t ex diskettenhet, CD eller DVD) eller en likvrdig lsning som levererats i ngon form, fr endast anvndas fr tervinning av hrddisken i HP-produkten med/till vilken tervinningslsningen ursprungligen inkpts. Varje anvndning av ngot Microsoft-operativsystemprogram som finns i en sdan tervinningslsning regleras av villkoren i Microsoft License Agreement (Licensavtal). 2. UPPGRADERINGAR. Fr att anvnda en Programvara som r en uppgradering, mste Du inneha en giltig licens att anvnda den ursprungliga Programvaran, som enligt HP berttigar till uppgradering. Efter uppgraderingen fr Du inte lngre anvnda den ursprungliga Programvaran, som berttigar Dig till uppgraderingen. Genom att anvnda Programvaran samtycker Du till att HP har rtt att automatiskt kontrollera versionen av specifik Programvara samt att automatiskt hmta och installera uppgraderingar eller uppdateringar av sdan Programvara p HP-produkten i syfte att tillhandahlla nya versioner, uppdatera Programvaran eller underltta support eller andra tjnster till Dig. I vissa situationer och beroende p typen av uppgradering eller uppdatering informeras Du om detta via popup-fnster eller p annat stt. 3. VRIG PROGRAMVARA. Detta Licensavtal gller uppdateringar eller tillgg till den ursprungliga Programvaran, som tillhandahllits frn HP, om inte HP tillhandahller andra villkor fr uppdateringen eller tillgget. I hndelse av en konflikt mellan dylika villkor, ger vriga villkor fretrde. 4. VERLTELSE. a. Tredje part. Den frsta licenstagaren av Programvaran har rtt att endast en gng gra en verltelse av denna Programvara till en annan slutanvndare. Sdan verltelse mste innehlla komponenter, media, skriftligt material, detta Licensavtal och, i frekommande fall, kthetsbeviset. Sdan verltelse fr inte ske via ombud eller annars ske indirekt. Slutanvndaren, som frvrvar den verltna produkten mste, fre verltelsen, acceptera samtliga villkor i detta Licensavtal. Din licens upphr automatiskt att glla nr du verlter Programvaran till ngon annan. b. Begrnsningar. Du fr inte hyra ut, leasa ut, lna ut eller anvnda Programvaran i kommersiellt nyttjande efter tid eller i serviceinrttning. Du fr inte underlicensera, tilldela eller verlta licensen eller Programvaran utver vad som uttryckligen anges i detta Licensavtal.

5. GANDERTT. All immateriell gandertt fr Programvaran och anvndardokumentationen tillhr HP eller dess leverantrer och skyddas av lagar, inklusive patent-, varumrkes- och upphovsrttsliga lagar i USA, liksom av andra tillmpliga lagar och internationella upphovsrttskonventioner. Du fr inte avlgsna ngra varumrken, logotyper, meddelanden om copyright eller annan gandertt frn Programvaran. 6. BEGRNSNINGAR AVSEENDE REVERSE ENGINEERING. Du fr inte dekompilera (reverse engineering), dissassemblera eller p annat stt bearbeta Programvaran med undantag fr vad tillmplig lag anger oavsett denna begrnsning eller vad som uttryckligen anges i detta Licensavtal. 7. VILLKOR. Detta Licensavtal gller tills vidare. Detta Licensavtal kan ocks sgas upp enligt villkoren p annan plats i detta Licensavtal eller om Du bryter mot ngot av villkoren i detta Licensavtal. 8. TILLSTND ATT ANVNDA DATA. a. Insamling/anvndning av HP. Du godknner att HP samt dess dotterbolag och filialer fr insamla och anvnda anonym teknisk information om Din HP-produkt i syfte att erbjuda marknadsfrings- och supporttjnster avseende Programvaran. I den utstrckning HP-produkten r ansluten till Internet skickas motsvarande Internet Protocol-adress eller annan unik enhetsidentifierare som r kopplad till HP-produkten till HP fr att underhlla insamling av sdan teknisk information. Insamlingen och anvndningen av den insamlade informationen omfattas av HPs sekretesspolicy. b. Insamling/anvndning av tredje part. Vissa program som ingr i HP-produkten tillhandahlls och licensieras separat av tredje part ("Programvara frn tredje part"). Programvara frn tredje part kan ha installerats och satts i drift p HPprodukten ven om Du vljer att inte aktivera/kpa programmet i frga. Programvara frn tredje part kan komma att samla in och verfra teknisk information om Ditt system (t.ex. IP-adress, unik enhetsidentifierare, installerad programvaruversion) och andra systemdata. Denna information anvnds av tredje part fr att identifiera tekniska systemattribut och skerstlla att den senaste versionen av programvaran har installerats p Ditt system. Om Du inte vill att Programvara frn tredje part ska samla in denna tekniska information eller automatiskt skicka versionuppdateringar br Du avinstallera programvaran innan Du ansluter till Internet. 9. FRISKRIVNING FRN GARANTI. MED UNDANTAG AV VAD SOM FLJER AV TVINGANDE LAG, TILLHANDAHLLER HP OCH DESS LEVERANTRER PROGRAMVARAN MED RESERVATION FR EVENTUELLA FEL OCH UTAN NGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFRSTDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRNSNING TILL, GARANTI AVSEENDE GANDERTTIGHETER OCH FRNVARO AV INTRNG I UPPHOVSRTT OCH UNDERFRSTDDA GARANTIER OM ALLMN BESKAFFENHET ELLER LMPLIGHET FR ETT VISST NDAML, OCH FRNVARO AV VIRUS SOM ALLA GLLER PROGRAMVARAN. Vissa lnder, stater eller provinser tillter inte ngra begrnsningar av lptiden fr en indirekt garanti, vilket innebr att ovanstende begrnsning eller uteslutning kanske inte gller dig. 10. ANSVARSBEGRNSNING. Oavsett vilka skador Du kan drabbas av, ska HPs eller ngon av dess leverantrers skadestndsansvar under inga omstndigheter verskrida det belopp du har betalt separat fr Programvaran eller ett belopp motsvarande USD 5,00. MED UNDANTAG AV VAD SOM FLJER AV TVINGANDE LAG, SVARAR ICKE HP ELLER DESS LEVERANTRER FR SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFLLIGA ELLER FLJDSKADOR AV NGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRNSNING TILL, SKADA P GRUND AV UTEBLIVEN VINST, FRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FR PERSONSKADA, INTRNG I PRIVATLIVET ORSAKAD AV ELLER P NGOT STT BEROENDE AV ANVNDNINGEN AV ELLER OFRMGAN ATT ANVNDA PROGRAMVARAN, ELLER P ANNAT STT I SAMBAND MED DET HR LICENSAVTALET, VEN OM HP ELLER DESS LEVERANTRER HAR ERHLLIT UPPLYSNING OM SDAN RISK, OCH VEN OM OM NGON TGRD SOM ANGES HRI SKULLE MISSLYCKAS I DET HUVUDSAKLIGA SYFTET. Vissa lnder, stater eller provinser tillter inte undantag eller begrnsning av tillflliga skador eller fljdskador, i vilket fall ovanstende begrnsning eller undantag inte gller dig. 11. SLUTANVNDARE INOM AMERIKANSK FRVALTNING. I enlighet med FAR 12.211 OCH 12.212 licenseras "Commercial Computer Software", "Computer Software Documentation" och "Technical Data for Commercial Items" till slutanvndare inom amerikansk frvaltning i enlighet med HPs standardverenskommelse. 12. VERENSSTMMELSE MED EXPORTLAGAR. Du frbinder Dig att flja alla lagar, begrnsningar och regler fr export som gller i USA och i andra lnder ("Exportlagar") fr att garantera att programvaran inte (1) exporteras, direkt eller indirekt, i strid mot sdana lagar, eller (2) anvnds i ngot syfte som strider mor exportlagarna, inklusive, och utan begrnsning, utformning, utveckling eller tillverkning av krnstridsmedel, kemiska- eller biologiska stridsmedel. 13. KAPACITET OCH BEHRIGHET TILL KONTRAKT. Du intygar att Du r myndig i ditt bosttningsland och, om tillmpligt, att du har ftt behrighet av din arbetsgivare att underteckna detta kontrakt. 14. GLLANDE LAGSTIFTNING. Detta Licensavtal regleras av lagstiftningen i delstaten Kalifornien, USA. 15. FULLSTNDIGT AVTAL. Detta Licensavtal (inklusive alla tillgg och ndringar till Licensavtalet, som medfljer HPprodukten) r det fullstndiga avtalet mellan Dig och HP avseende Programvaran och det erstter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga avtal, utfstelser eller verenskommelser avseende programvaran eller annat innehll i Licensavtalet parterna emellan. I den hndelse villkoren i ngon HP-policy eller -program fr supporttjnster strider mot villkoren i detta Licensavtal, ska villkoren i detta Licensavtal ga fretrde. 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen hri kan ndras utan fregende meddelande. Alla

andra produkter som nmns kan vara varumrken som tillhr respektive fretag. Det enda garantiansvaret fr HPs produkter och tjnster framgr av de garantibegrnsningar som medfljer sdana produkter och tjnster. Ingenting i denna text skall anses utgra ytterligare garantitaganden. HP ansvarar inte fr tekniska fel, redigeringsfel eller fr material som utelmnats i detta dokument. Frsta utgvan: september 2011 668950-101