Вы находитесь на странице: 1из 135

lll9

1726-95 -7

,ll|l|l|Jll tlltilfrtitit

2 (137)

214

()()!

lrr

'];_,,
:ffi

ft

&

];J
t,

-j(_j_,t_i] t |_j(-,]

l l

,#j,lJ]-Ij::#

llH ]lH]

",;,

'I

l",.,,

Bjllji.n,:
::,i,.: :,. , ,
_;.',.;:,',.
l

12

z uuz 1 ulu l
? uN ud l.

56

,l tll!Hbl\ |-,lu umu l !]lloa d2u, t. llt Hy;ttHo d.l d (,ul ,


u ), z lll lll-

l.'

d)! u

'*,

66

!-

l+tul peKu

utu d 6, )!u|u
l!l\,1,1 l l rm ,, ,i.

",Y,l1:i,.lj:


r puvattKu

uu t ] ]u,l BaJlc\euulee
u !lu u tecHeH

.ueL

,1

44

llll|lael ,1pl)

|.l.,\,.

u1 jl()u\-]1:,.,:,

:iluu...

Cpedo u ul lbHo l) l.ll l

Vis -

-(]: -.,:

d aoBoLtbHo ,l
,!, ,,,
l jl :l{,l]t]t]L. i,

,42

'46
- .

,i'l

'/l,-

98

d t ,tl m ll d
u, ll ll u doBozo Htt l l|1 u lll.

ltJ

0 l|fuOlrJh,hvh!
0lC0 1\Olror..,),

114

lt ld , ?d
2 Bolclla . ]]

12

u,ttt t Beclbl d d lu, d


l u l| BodoeM dtu le u l, l ll l,lud , ] l ,

'l
1,-,]:}=:::

j::-.: j],

::]]],

lJ:_;,i.ij _ ::J"- r-:-

_:_:1 :,

16

68 l

:=:=:.:9:
:l:E:.j}_:.

il::|,,:::, i::::]-'::.,_,j"

ffi{

'l32

TeL - Volvo 60 (jdz u BHedopo,1tcuKoB ),

12
]

172

rut
r Fish House

TepNloca
-

ll c.IeT I,1tt ]\,l ]l ,


ttt \{ IlJuIIlJ.
-r,I . \1;
t

N,I II ]!1};

8
(()>
-
.
rut r Fislr House l -

l f\,ll. t
\,1 .

'.

-:

.-J

],

. oKlill\I. _l-

N{ , tItI]I <-

rI> Nl <<Nl>l BHyTpIl :l -

t.

-r rut
FiSh House , .tTo l]\I ]
]\I ! rjcc } -l
-, )l]. , , Ll <(\, \IccT,

],i

.-.] , -]_j] .1

"]

.t,,, .it ( l

Ktlll 5l-l ).


, ( ,

l Jl I )

( ,

tI1

3.7Kg
150m

PartoTKa: ]50 .
tl: 0.22; 0,235; 0.26;
0.]\ j: ()._] l: 0.3; 0,7 .
LlBeTl: rt,l-.
\l,,, , ,llj|.)- J.l. l,l,]il.
CLe,l.tHo

lltllt :

]_]0 pl ,

.l

l".
http:

tu

llK: Nl <]l

re_l,: (_+95)
\\,.\

225

82_,15.

\\,lotta-olt. tl

r r I HepBbl
<>
-
.
(suspend),

<<-)r.

,
, suspend

Zipbaits,

Rigge Deep,

Rigge
Deep 56, 70 90 .
.
,
: -

Maximus _
J.
Dm-
Rt-.
Drmr-

Sandwich ( ), , -

. Drmr- KR-System FUJI SIc,


Mini Guide System,
upel Sensitive System <( >. _
lt 2,4 3
3,5 l4 21-70 .
Rtr-
- }fiUI, Jl
.

f[q

,:i _],
. Rigge Deep SP.
,
\," t , ,
...

I sar-tdwich, FUJI SIC, l


Mini Guide System.
X-Joint, )< ]\,1 Sur Sensitive
System J

<< >. 5
1,98 2.74 ts
0,85-7

7-5

Drr-
Rtr-Nordic Stage.
I r t . -

. } .
Nordic Stage

] )h]

li Ko\I RDL LLC. rt


Nodic
Stage IIllrI
Spinninglie,

}.Il

ir Rods Development Lab

,
} , lt1 -

(Low Resin)
t Ndi
stage ftist ]\4. },
(-qu) -

}, ,

.
Jl ] v{ II}"

I h lI

#2.0 #3.0,
.
, J l lNte, ,l]1.1 -

l]\l\{

, JI
,

m trr
l r
c,I?aH Pontoon2l

}r
, -

MolcrocTb Hl-rK BaptraTa.

Shr BCS (Ball Concept


Si1 -


#1,5 #2.5 #3.5.
fl,Ba

#1.5
-

,l

Il


,
: Potoorr2l iul y -,r (
.} It )
- Jl] \ ,}\. \1 \\\,l -

To",lbKo .

, .

r
IG gIJ Dwi Sidei
HoBbIe
r
v

GARMlN.

DownVii

f )l

r ], }
.
}I Bcel

}-

} , ,
, .
ll l , ,

.
DownVii Grmi:
. echo dv,
-, -

. [

50 kz.

echoMAP 50dv

echoMAP 70dv,
.
GPSMAP 500 700,
. :
GS 800 I000 DownVii l

CHIRP. [ -} J

CCV

'

l0 SideVii.

DownVii CHIRP. GPSMAP


800 1000

GPSMAP

500 700.

SideVii u Downvii
u

JI , . , -

,
} ,,l paccvoTpeTb

, .
Grmi DownVii SideV
2014 .

Grmi.u
, -

Grmi
N9 75 <()>
< >,

26.02.20\4 2.0.2014.

12

rw.fhigirru

,
1, -

]l, , ,
,t 1

( )

]...

]\{
l, ,
, ,
, , , , ,
\l ) .
<> JltIlJTb ,
\lfu ,
lIl\,I , .

.l

. ( 700 )

, ,
.

2,5 0,8 J .
,l . , - \, lav . , ,
,1 ,

- . ,

,
l. to

, ,
, .

, -


,
, ,

JI
. ,
,


: 6-10 ,
NI

l 1.5 , v 1


.r ,
t.l t
lr l,l Jocb. \ lo

BI.icM

,l

,t

, , ,
] ]

. !

}"{,
, ,
.

,

,
.
r ?LI l}
, ,
, , \{
! ,


aul

24-25 '. ,


KopMoBolo .
, 5-6 ',
, ,
,,l Holo , ,
, ,

,
25-30 ,

>-

,

,
I .


. ,l v v JI _
,l , ,} j, .
. . v Jl
r ,
.

. J\l\ l,

]\{,

,


,
.


, ,
- ]\,].

drf

, /;"
3

,:r

0/vOlruldg

: Nl -

], O [ } ,

l*

ts
.

, /, , l

,

, \,1

. -

,
m

oLuo

du,tuu.

]r 8.

,


-
.
m t u u tL|v, lm u u?.l,

ut du dulu,


( , 2,4 ).
<])> l

rl

().
-

,
kolopoe } kolo .
, Finezza, Tiro Belezza
Graphiteleader, Pontoon 2l, St.
ri, Daiko, ,
r

Nemesis. .t Reins.

: , Black Hole Tlre
0,5-5 , ,
.
l8 l -

- t } Helo \ , VHe
at
r
2,5 , -
,.,

-
,

\. I ,l
tl
15

f
t
-

( -] ). ,rl\f } tu ii .lu , Il , . rr,l_ Daiwa Shimano, l ,


, ,l t
2508 Daiwa. Daiwa Emeraldas 2506 l rul.
Slrimano Ultegra l000

2 .
,l,
, , ,
. , Varivas, Suli, Daiwa.
. ,
( ti Il , ).
t:i 4 5 -

l i ,l ), , a) j

-]l -

, , , , 0. ]6-0.2 ,r.
, I
, l00-, -
, .

, .
Sgur rZ
Blue Label .
. J],
,r l
. ,
Johnson's ( )

i\]

:{

. ,
JI ,
-

, ...

[q

l.

t .
, fut\4 (l\,,) l .

( l20
ts).

, , ,

. 1-1
,
I] 1{ Jl . \4 v-l rl \
Jl , ,
.

, <,,,r>
]u

.
. \,1 .
s JI

.
,a

?,
iE

l,

li

(495)41 1-19-94 www.ppmpro.iu m@mil.r

if.P
\

,tl.t
-rl
, J,l cbiBaTb ,l. , . -
\4 l \, t
, Nl,

, Whitebait.

,
. ,
, , _
. . ,
,
.

-

-

v v Kota| 1 Leeclr).

()
]

-
rz Fish ( lris,
rul Leech, Nano minnow,
Whitebait). rul Leech
- <(JI,>

(,
),
HoKJ ,

[q

rz Fish
} .
Rein's, Megabass
<<>. gr
rm,
.


6-7 . ,
(
2 -

3-4 ). t ,

(-

)t(), -,
,
R ,

-

,
a/ol,

el

-/1

/F

11' ld

--:+*;


, (
6 , 26-).

, !
: 2 .
-

Ft

0 l] F] : ] ,4O
8 ) O l]a , ( ,ie 1',
O O L
, ]

1,2 ( ,


).
v

1 4 ).
,
,
().
-

2,5 ,


4 ,

,
-4 (
).

} lp) ]. ,] !

- ,
\4 -
,

,
}. , .
,
19

j ll .
ll ,ltl
l\l_,l . To,tHo

KapTIlH} ;].r ] _]
( ,r

IlN,I },|l -,l).


! ,]].

. ,

lll . l0 \,l. I 0'. r

ll,

l]cb .
.I lIilcl,

, ]\,I ,l. (
.., ...
i\{oe -

il

tI R

t rl (lL(, Bc,l,pa

poto 1tl 2 Kt1, t ctaljl, ]\,l i\,lel,po]\,l.

t.llt. j

l-

l,. tr{rl
, ],]\l N{ -18',
,t ]\,1!

.ii

I]

]\,1 L
.

, ll
J'l. U-

. \1 lHilil\l
lL . ylpo\l
, \{Hfurlil k
t\ \4)
. Ta]\,l ltl. ttl ,
8-

,l .
ts ]

.i+

I1Il
. J,IN,I

ll - il
, tl.
ul... tIi <(,) tt
,
N,t. r -
, \{ N]l] ts. coBcel\l IJ.
tt

-q ,it l,
:,,l xiv},po, )(

r ]\l
, olt aKTllBeH.
- ri Nl ll . ToLlKI,I
}il I l\l,l. ,l Kolo
\ ( l )l -

.
l

<(-

> , <(-

>l l

1.

-v \4

,
.

, t , , 1 1 l6- l7; ,
( l9 ).

- J]

, ,

. ,
-

).

, (

) } l -

... , [ -

]\,1 Mecel . t-rt. l: ]\,l , . ,, , L,l Bokl rI .
, l l.
.

t rt \4

<<>
l

tl

]]
.
, ( ) lto ,
.

( 20 ). -

ltllltlll

allllalltarl

\4

,

,

. ( , ).
. -


Jl . {
, ,

l0 l5
. ,
,

, ,
rieTKo , -

ig

. , rI
MeTpaxJ
, .
Jl <,>>

, ,

ts
-


lll
, -

!1tlltt1ll
-

ry
.,. ,
HlrKHo
-
, ,
}, (
).

,
, Jl!

. ,

, , -


,
.
,
(
),
\4 v lpa . - r
{
}" v .
,


,
,
(
].I ),

rl , i
\ltI

)( !
(> (
).

,

, ,

. ,

,
.

-


,
r \ "-

>, , {
. ,
,

,
2.5-J Kl v ..,
( ,
JI-

l t
.
.
Jl ,
. t \.1.

- (
),
5- l0 ,
<(>,
)l
...

- (
,

) ,
u >l
,

}4{ -

Jl

tI,py,1I]
_on." vv ,..

25

i\,7

\
/]-rl ]\,l
tj
JI
I-]

(tsat,
ts
N{) yllacTo
[.
)a
-q -,t .

]\1lu ts
.l t vectat .

l
,
. N,I
To]\,l. \,I
]!]...
] ]..]; ]
\ ]]],:.,t,:. l
, Ll

N,t . "q)t

ig

,i

\-. , , -

(] 40), t t .

lt .
(
) lr .
,
,l1.1 _]), ( )
_1-. , t-t
<,>
,
l1 jI I
. ,
-

f <(>,


(
]- ).
(
, ) v. :l l0 15 ,
( }) \4 ), ,,l 30-40 } ( l). 11

\loxHo -

29

1\

. l , , 1
, , JI
. TaK},Io

, -,

_
9 , -,

( ,
{ JI )
, , }" _
. fo l -

. 1Tlo , .

fi[q

QJa

, , 0 0-

O ( ],
, ] , O (V
- D(, la '[ F I ,'O { J
, O N ]\leco 0O],

/,lrOhtdu

: -<<>>
, -

0,37 .
: _
]
. } . 0,37

7-8 Jl

. JI (,
) -

,I
!

,l ( 2). -

. , ,
.
J-

( 3). ,
l - JI. JI , .

,

}r ,
.

},
( l0- 12 ) -,
,I

! -

<
>,
Pledatol
Mann's No 2 ( ,
,
,
,
:l

, -
) ( 4),

I
. ,
JI -

... Relax,
.
<,>,
. - ,
, (<)>
aTTpilKTaHTa Jl),
: -


,

( 5). ,
, ,

] ,

( 6). ,
,
,

.
,

(l. \1 l 5"l II zul
...

. N4
, Ol [,
Ory O, O , fl0, O , l]
dt Line Utt]. - . , lla
. 0 O () -

,t,!fr

1,1 IlTc

lIo He\o7l(cI]o

'I
cHcIy K]I"lo\lcl,pa
L] Tl]].].
t]lI _].l Ile ]il ( tto. t,.tttt HllmIl I]]}]\l ]I.1\1b] cNIeHoi.i \I
ii,l lI ]"I]I]l HccKoJb
] _]c]Ib) BaIlll] Y"Il
yBeHtla IoTcrI l, t.t

'] , !f,
[ N4 ,
0
} ry
[ ry

-5-7

Nly

[ },

xoi].1Lllb. llpI.1\IaHl(I.] R Borllc lI-q

}Nl ,,I, Terl NIeHcc ]Icii ]]rI


. l (dloTo 7). ,I B,i]

ll . ). \Icc,IaNlI.1. ,
Il ]r.

.rl

]1.1]\Illc],o

1.1 },ri-

ii . l l]cl,pc,laIotl BocHo8Iloi\I R
I l1.1]\l(pil le \lil HcllHlcpc(cKtl

ttarr. I.1t|)I.I -III],1 I]


(U. ) 1, 1o,1il lq ll\ llL,,

,r rt - llyxHo

BpeIrI

it \I-

1. u plc,tK,r } u \il11,IK (,H.l l(}l. 'llo.1olj l)l Hll Hcll ,, l(),lc'lHalt,,, rtecT _:li1l llcNlo] - Lt t

,!
.'

lfl
|I
i t}l
,

,s,,

}f

',;

ll]L. 1 l.]\ t, t,_l , o,,lt,.t 11 I,aKoe. tl clI]ya]lr]


l]it]l,r] \I _rlyl| |IIc,
lt . lll Hol a\III
l.{ ii . . ,. I] TaKrl ii\Illl,
LINl

tt

]l.{ Nl

ii

C]]I.I}IH

I{

loBoi.i ,lotUI1.I i\Ia,ilb]x l]cltymKii\


,l]rI t] II. tlI() II\IlI
Kv \ |j BecIll. \,lllIl1,1)l \lil lot]ll l I]\l] xI]IlIHl]l<a
92

www.f

.], l(al( llpa]]tlJo. t


Il| |o\I cl ,\' I l l}l | | , , | | ) . L,,lcllL \lc l

l lo, c.I('IK||\|ll

,.lll lioI]\1
]j]1,I].l l
L)I]

|eI]| |||.i

|''|-

llla (ttlt
8-\

y,1l],l].]

IIoc,lIL^

l(il'I'v KI{.

ltt. t t IlI]
_il c_ilo)(H ] i.j.
}l ,tt.tll. llc]aI]IlcI{Nlo .
]],I lI] t.t,:l t.l t<
_ .LI.i ll,n]l ]IeT, ,
],, lll] R }al]ljc1.IT Icol()I

,]aTp]]rI Tc,l il ll ocymccTl]-,lrIei\tOi.]I


,ttlltl ll, t.I 1-1-

,.

LllKe lil NIrI I]ptIi\Ia]]oK


_.]\loe J
Ii,il I]a ly-

,l.t I lo _llJ
.lc ltlI.I l]\llJ . l

]rl],l( I],
r\1. II]I \I I.ILI1.I\]: ]ll]I]

)ll\IaHKI.1
]

]il, ]llJtl ]lI.I


]. -

tl]I]

,]jTol]rlc l yKii ]al i]lylo l]-


1 l c,lb] I.liiRi.i,
,]l] ,l ;1Ollvcl(a IIptl latlKoiI
r tHOlo l(lllI I]. ] KoToi]oe
-, \Io)K]Io ] l,ll Ib oc]]acTKv.
1ltl t.Ictto,iIboBatt1.1e l}I\tHllii
,,])llon aTTpal(Tiltl loB,., Tcl
,,,t. t,ttrKe lttt,l ,I .l l lpilN iI] I I],lloc] ll[o(Il]o "lIIii

lltocTl.r (lit lIc I i.I]


',. Hll I\\l1.1\'l 1'l1ll,),
,l t,Ictttlii , ttlttt, ,IIl tr,t
, j\IoxI]oii Nli] \Ic I I] l<

(llI. l l1 l]po.Iee) -llt] ,lllll(l] \Il{ NlaHKl.| ((l)oTo

9).

ll,lII]I]Nl
, l1,1\\'lc,r
l\J\'(

la_,lt.tllaKl

,q

].]

i5 h in g

in ru s.

ru

t 9

1.Ix

ecTl]o}I

L.

l:l ,lU.llI):iL.l)l-

]() III ]lot],n, ,I

.il,lt OcHilIllcH
\l,lH

Ll

ll ll, ,l:,(lllNt,11l,,\

lIpl{ili

lc

]l l],|, \ Ila ], r1-

l]lI]l l] ].] \lc l.] \1


]( ii (]illIil\. o.1IlilKo ).
l<u <r-

, O ry, 0 O , 0 t; O 0O ry, r OO 0 OO , , OO ,
(l) ;
-O

:
1 . , : , i\,1 O , , 0 O O
[ ]. lvlaoK () rN4,

.
N/] [5-7 ] lv]ecax , 1- { ,
),

l\,l0 .

2, O [ 0 -

0 O. ,

0 - N4eTpe O8 , , [ ), v]).

il
. il ..
',,.

"!,,.

, , ! !,

-. [ O,
,l0l\4 tt ,,ll],
[, O ), , N,l l\4 , [|] , ,

, O ']920 ,
. - [4,

Flagman Nimbus (2,4 ,

l5 ) Banax Thunder
(2,54 ,
I4 ). JI ,
,

. }"
( JI
),
-

( jt

). HlrKHo ,

.

mu. !.,,>,
Daiwa Cross Fi- l500 Daiwa
llr+ l 500,
,] ,} .

t]


,
ry I _
,
_

fllt

, -

.

Sine Line Sur l0-12 Lbs.

-
,
.
Sufix 832id
13 Lbs,
,
-<i>>

, . t cpaty lpe .

- ,

J],

}\ u

<> ,

-
, zul
-
( 10). , . l,l \4 -

t .l .


,
HoIo ] ocacIKa tI, <,,>

. ?

l ]

24,
.

,qi.

,.,-,

,
,

?
- ll
t
,
,
,
<i,> ,
.
rl ,l llacTo -

, 8r-

Nl , ts (
>

lv J} \Iil ]\l 5-7 ,

T,rK

:l 1{

-ts Gamakatsu

.i ,
l \,l :]it aL
a BIl -
.] \

-,

,l
,l
n.l]Nlepa (, IL,to, wr).

\ \! ,
\ ,{ .,l \t ] . ,l
jlIIk
jlli ( 1 1).
j]

]lii ,

o,t fu () ,
( .t

) L -

. -


,

( l2), t
-

.
, ( 5 ),
( 7-8 ).

. \,l IaKo ,
t ltloxo

_-

m 13

},

t.\

.
( l3)
<(> (
- -), 7- (
4- ).

z.

l-tBeTa

>,
, , , -
- , JI ,
x}rKe,

,

, .


, -
, ] JI ),
.
. } , -

( 0,37 ).

30-5.

J |mr (f-

] }, -}-

, ,

JKOM -

ry , <],>
,
).

( \


,


-
).
,

( -

polo ,} ).
Hy,l l ,}vt
,
, 9 (
l4). , - ,
.
, , -l 1'
- ! -

l5


} ,
( )
.

. ,
.
.
, Jtl


,
, ) ( l5), .t,


, . 3
lb \,l v :
( )
r \,l ilv ( ).

, , .,t

-

l[9

t O . kl W Bait, gStik , -u dt, u Leech -u Kokanee, O,


() ll, [ ) .

l(oHc,ttto. ] l.] NII ] cllI.ill


llllIll{J .l,l)l llU ne l\,lL,,l l lllllIocT]] ll\'.'L\Il ll\J llje11,1,clll. ll lil)lHlIh) ||U,o lDl\ } loItItii
,1(

',)

+;i ,
.::

NlcI]Iloe Jt], I.Ic. ]\,I

-L

,ltl -q l] ] ]Lcllb.
BapbIl lrl il _I-

'll-!,
PRo.CUtl
Rltli
gu[R ntl

R.R

I.1

,t.,t. rt .
tt. 1]ylitto.

\1 lIo ii ttt.l rt rl l]],l] rt NIoii ,]l,rl


Il

':11:

LEECH

B^lT

HI.Ic 8[]

ii

sAUcE

-,t"r

-,t tr,l bltyto

tta t.lIt.l ,r-

\Il]\I]tl. O.tttaKo
,.
Ei

-J!*qS,}fi-

I]ii KocTK)I\l l.] <]I]ii,, |ll.{


KlllIecTeHHoc,t rt,,r
( til]ll'l:l) | \,| Ll Its-

i ll]l I]o1() jl l,,),


l] ]IecKoJ cJlo){]Iee.
I

t t,t, t:lr,t;

.]ll]I] ] . 1.Irl. |1

.,i ll:1.1LJl1}l ,JLjil:l, 1\I-

.]l.] Nlrl (.
t] lI, ltt
l]l, pI.I jllI,]]
]lcPe\o_lax. l] I]NItl
l]I ]l). . ]il .]it
l yIo \l],lrl I1tI
\II K1.1]loNIeTpoB (I
l,tl cttcry. ]Ia ]\Ioij ,ilrltr,
l] l l ltrl
rctK,tlt l,t t,,"t ll(,lcpec'Ivlr \ |\|-,trrTb tl). ]\1 .I jly,lme

,t

(1.I-,lIl BtI] I}l;aIleTa,I )

11

-,

l ]\Illl,eprlirJa Hii ocIlo

rI l{ NIl]il j[)',
}I NlcIlcc l(]INlNI
I1 l]c ]Ilt1.1 ]Ia NI.
I}e ,]l I.IypeTaHa.

40

fu

l] .ii : V

'j

rt ttpe.lt-

lIll.l|,, loll,||(J \ 'o|(\lU. |,l


]l \! t] . it]t0,1
l tIi\I lIlIcTb]N,l I.I]\I\I l]o.]
iu ]iiIl IOLINI \Ii\I
-rlIl. ]]] -Il ,l.,.
clo.1L l:lIlll) fil .o{tL|,1\,
t tI tll,rl lt ..lt|

,
,
, l ,
.
.

t,

<< )>

. , ,


JI

-
0. l 1 5 2. . H{l 7

3-
Jl. ,
, ,


.

. -

, rl
.
-

!i

ry ,

,
, , , Il-

,

, ,
Jl
, ,
. ] - .

}
l

\4

JHaKov

.
R
tl- ,
-

\ .
.
,
Ji i .
,
- Mo)t(eT ]Jl


(, Ph raqites
muis), . -
},

-
, ,
-l.


. ,
, .
l
- 1,5-2,5 .
,
- \ , .

} -

,
.

45

\4 JHaKoM8 tsJ. I
tue t t
. ,
cBana,
\{,
.
lt -
JI .

, lt -

,

.
,

, ,
, .

,,I

1,5 ,

,

, iD,
,
.


.

.
, ,

. .


.
-

,
,

, JI ,
, -il
} , -

. l5 5 Mt.
1

l;?;"J];"-"

[

,
,

. --
l0 ,. -

6-7 , ), :r,

, -

l\4 l
, ,

- . 0

O - .

www.fishinginrus.ru

4 . .
, . 0
.

| ,"
&Ha,,tyt art+tro

l ]lltlI. tla 50,,tytloK


1lIT I.I\t I

, ll

1,-

1.1-

l]lIl ]a "I ]tI,I


IlI]crl tspc]\,lrl ]J I]ilXIl ]JLt
l \ ll l rllo lol ,l(lllll1oB,lH l,c ( ii.
l] ]]o]Jopllylo 8 Jy]IoK. IJIc

]-Il IlepeaJ1.I }oRaHH] -rI

.tr, ,rt

c"rlYllae llpceHa

! ]]}] \{ coT]l1.I
\l|,lK, F( ||| \ l{iIc ,||l\l ll Ie

\1. cTol]l, Ilo,l}r\Ii] rtttrii

tr,
CBot.tl l Hcitlola SlRtt
( lassic ]5 ,I ,ir .I,,(
aoTHl.t _il\,HoK at _lI1. ,trt
;ll t:ttl'] l,tTo BTopyto
:Io.1oR].IHv _1 I]l R
l1.1IO , l]]lij

\ pilHec,l}],
, totrr t t t, |, ,1 l Ll\l,1,1
:1ll. NlHllNly}{. l]L. tt aKTt.lBttort KJeI]e I]
l

])Ocl}el],1cH

Lc.laTb i\loxiHo ll il.


Tlltll l. ca\ll.{x.IlylioK rl-lrI
],,II.{ \1 lI,

() pt.tc t tTtt

BitTbclt cTollT

]ll
\Iil\ Y NloxcT . ] ]JeIt]Io .
, "tr ,,r,
-rlt] tsfu ts
|:l

:)]fu,]. Toir,t,
;lb]e I.1

ats -,
_ J} Il tlltt. J]
,t

BiL] <(>

I ,
l),\{ 1

]i'!

!,

Ll] ,

v <{,>
:
II ,
. ,
I] . ts
;L,l ,
.

, , ,
,

tI


|] ,

, ,
,
. -

i
, u ,tr -

, , Nl . 2 i\,I

9-

10

,
-

lI-12 l3-i4,

16 .
.
rl ,
,

LITO

Il} rv,
ocTaTbcrl
.

I ,l . -

rI.
. -, ,

, l].

, -,
,

l}


otepo. t

,

. r( cToijT .
l]
&
!

- .

UlruPa/lt/a/

!'m!

pol\,4, ,
I\4 -

O O-
O,

,
-q 0-40
t, ,
- \4 l 5. J .
5
.

- L]epKa J
, \. \l.
( l).
,.

,
ttx.

\I ,
. , loK l]
li , .l -
.r tlI, l ,
.l Jl ,
] .

.
l ,
,l \4},
.
vaHo ]lI \1, ,
} Iq. . , .

,
.
t
,
.
, \4d ,r
v }, !l ,
, .
,
(()>

)( <,-


rI <> -
!]I 49

> ,
<{,>

I.

ry

. t, }4l-


ry }l . ,
. ry,
tIIyKa ,


,
.
. , . {
, , ,
:L!

il.

,
tl 2 cTarla -

ft4
l ,
.

QJa, al,ftrq

I!4 O O0 O

hvldg

, O

.
.

)l ,

fi[

, tr, .

. 0,5-0,7 .

<<>
D.
)(.

,

,

( )- -
, I, 20 . [
.
ts
- cc,l.b rI ,

, .


]\,l v ]\ l .
,
, .
,
_
. , , Byloe , ,
.

,l ,
.

_
, .

.
.I|a,

t , <<-

)), -

.
,

, _
: ,
,
,

,l ,
,
0,25-0,3

ilt

]
#;
"j{+.,
:
,*ris,
"

. ,
2012 <<,> 75%,
} .
, -

+tll

,
{,

r
, ,
, JI <<>, i
. , ,
,]. }^{_
, ] -

K_,I

r l

M}UI
,
Jr(,
}. J,, .
JI )(li, . . [ 7 r 5 lr .r 3 .
: 7
20 , cooTBeTcTBoBiUIo
Luc Jh Fin 5. v l -

)(,
.
, ,

, ,

- .

,

. K,re .

1(l

- .,
.

J,I

9- Luc John Classic 3 .. .
< ,>

fiK}llul
OlUI

,

, . ,
,
,
, , }"""

Tov ()
,
v


[ .


,
.
-,
-

ll

a}

1]

www.f ishi9irs.ru

)f

ff*

{]jt tsi\,I,

r-

ii,l. t,
Bc-l i{ tt tal] Il tlx \,l tlttlltltl, -,tt ]\lIIl
,latcpHctll. 1.1\l O:lttr trrt .ttlu, l LH tt

ilil - l.tH<}lop\lIl ] ,
Hiliil,!.] ]I .
lol]llltlllx l, NlccTax_ ,
:iIl ]INIi] 1.1 N,l
cTt.l BcIo tl
\lcrt NI .
ON,t Rl\l. -ts,
j c,r tl
rl, tl

] ] ]l
:j To\I tJ. 1,1.
a 8. \I]IOii , N{Il
,, \,Ii|c Ill tltttrutt .r
KlI He]HaKoNloN,I ,
t

B-l,pc tl, Hll ocHoBaH!lI] it


") ]] Kitp]loBoe ,t t l,

tte t t.tt, ,

l. rr Ilrt l\1
ll l, .

r'/

-l

ttttt.
pr oprtttIro r tttl Ol \
Il at,ilboii -]R fi
ao.foe\la. ll,rl ,] Nl,

l]o.fBo_]Ilb]ii ,. Htll]\

"loBllTb
tt_l
.

JI

t,,t

,tt,rt1
,lol]l1Tb, ii Tpit(Iy JI Bpe]!]eHIl
L]il }]]1ilIl]I].1 ?
(]

l]L]l0\l\,

1lTo

N]

1,1

t..t})i] iilt,t,.
57

: 20 15 Jl,
.

JDII

,
.


,
,
.

Iq. ,
-

r : <<
?> ,
, , _
. , ,

. -

, -.
v v 2013 -

<,>,
v
,

.,ffi."-

,
. v tJI

.

; v , , ,

[g


. ,I
,

,
Ta;K Iunning lig "" f-

. [ , ,
70 ,
rd

IQ-

15

LB.


.
, , - .
,
.

1 7 JI
t No l2 ,
d Longshank .

]v , , _]I v . , ,
, , ,
.

[q


{,r
l,r
-

!, I

running ig. -

. ll
Ill :ul -

. l

}-

, ,
}
- Jl

0oartoo
!'m!

pilcl I II.


.
,

I]1.1l]

]IvTb co.]-lilliIloii NIHoii ,]iiHol}-

\(', )|u| |\|lii Il:t\l,l.

l1.1,,

]Ioe. ii 1.1r] I]pel\teHLl.


Ko,t

: l]l]]\,I,] "l
,rl) pil l,Lil bt]ocl,b cl]olIx
]

L]

iil ]Jii lJ- Il ]Iol pl.{

\l, o.\l(ll\.illo

\I

lo i.i

t.lt_t

rlor y,t l]lI l . .] t


\ I]cce lI ] ii

]\INI.

i]ii \IOxeT:]lbcrl tl

]\!ecTil

\1. ]l) r_lr ptl,t

Tt]oi]1loii ctt_Irii,

l]\t

,,l)l IiIl\l(lUll

I] ]]lt )l(,i.]
IIpo)Kop,]1.IBoc l() . -ll oI]1.I IIp}l
lL1,1ll U lU'J]\\. IU ||\ ,1I) I ,|| ,|| . l]oKa ] I]ce
t toc,ttcHeii tr.

-,,#.,,

lPc loK '|('', ( ll\L) llL ( l.|il


'
) cHitc ll \I]I] II:
]l LlR. l,l1.Ilo.L.,l ,. l\. .l,l 1.1lo ll llOLltl
-lNlilI.
U

YBcpct t. ,t ,l ;t.

l]I[Il, ",l llo. [iI] l]cTKo t.I r]NII]


. cl]Bilrl l]taI
R cBb]IIIc. ilrI ] )
l]-lL]ill]1.1l eJ l] HyI()

, ,ttt ]t]] li
Kll (',l},1,1lO.j)l Il l \ ,l ll L, l1.1'l:l
,ila ii L,. l]l]]\I1.I
l] ,II]

]pl

l l l,]I

L]I, NIltJ

',-,*

UJll

r]it, ().1Il() ,l \I-I]I]IlI


NINlll -l] 1.1 cOBce\I
rl I] c.llIKIINl ii1.1\I Hpil-

"!,*

l ll0 l(ll. ll\lIllI\

. cc,,ttr II]]Il II cTi!-lII


Hcl(o ()ii 1.1}lllLl
Ll. l]IaR]]oe. IlollarlaTbc'l Illl
K]IcL]al,b

'l' II. J c]lcjlveT. Ll

,]t t]r]]I, 1,t<lt


Hil l,\I c'0,0IlT. Be,ilb ]l
ii\I,I \I Nltlj]b1Io Illl

1lea;troBltttlt. Tcttcpb
] Hy;(llo l ll R-

.l1.IKapr]

iiI]Iv 0]]epallI.] Io ]] r]I]Nl


l lil]}\I
",tr ,;Il c_tll".
]l t<aK rtoxHo ;l
]l,I Il. -ll. !l
To'lKa.,Ol{,l \Iil\cll\1,1, Jl,bl l., 1,1

62

o]Ic li()pIloln)lo I]rIT]Ia

l] Ol]e

,ilii
lI\ oKl]cclIl\. .,] ]l()
\|, l | |ll |, l, IL\,,., i,u\l1,1,Ll,]r.r (l;u(ll
11,r|] 11tt1 rrlrll,
H.,,||,t}| {,|!l],||,,l||,
l' lllKa' )', Lcl],KlIl]at()]lLarl ]}
]} ,]lol]a l)I1l(]]\I Hll I] Koe\I
c,l\',il,'ll.' lU.1,1,1,i \ 1,1,1}, l L .'e ,ll lj(,tl,
;],l l l .tTob] l IIl]ll I
lIc l]iic lllil]y il
1.1.]l

I.I

]},). ] }a.:t()l)l l l]a]()] Il!,

Il l llpllBa]l!. Il!,;KHO llJ


llll lIl]ILql,\ I],|tllli
Tar. llr rItlil iittt.i lltltic
\ L]lll]] \jl,I, II ]KOKlL,lo

pttiittii ii _l]l }Ia,lOl

()

\ ) Il

,
}v \4 v . ,
. ] l,
.

_] 2 , ,'l

lI] v

5 , llloe ,l
N} ] 3 l00 , -

: 2 , L
l , , ,
. vv l . ry ),,l -

u. v . , ] ,
,

il\I
tl,r , ] , . ,

tI r KopMKel -

l , vV -

,,l

,
. ,

J . -

il .

r'",'_
-

, rI t l,
ryl ,
,
u" l0


]i
) !,.
\I_TrI

Hr;,Ho } t. } \loeii
.l\l, . ].

, ,
, ,
al,,l,
, , ,

Jl :
} J .
ry 4- .
ry
JI,,I
,,l .
podo.tltceHue d.,.

W'

ll
-l.
l. (, Hol , l
).
2.,
?
3. l"r
?
u
1. !
<<)>
().

2.
50-70 .
Jl
25 . , ,
.
3. , () ,
. ( -

).

fl.q

duu mu

l. , . <(,>
_ . .
2.
. tI
50 90 ]\,IMl . 35 60 , .

3. , , ,

.

t
1. ,
90% . , -


<()>, . : ,
.
2. , B:DKeH
- Jl
] ,
35-50 .
3. u .
. ,
.l , JI , .
- ,
l, ,
.
zu ru

zu m

l. Jl ,
, , ,
.

,l

- , .

2. , -


v. l
25 . , ,
<(> . << ,>

5 .
3. .
v . . ,.
Hcr

"\"

]]

l\,1 .
65


l : ,
l, ,
,
, l .

],
zuI, , , ry .
.
ry
, , , ,
JI Bcel,l

. , - . . -.

--

} I lBeH l. ,t ...
<]'> , -

[q

i;-

\L--

.a

l".,:;-.,;$:;'

t*** , - .
BiLei,j tl t] L,la . l Nl . ]\,1

rI]I L]
triL]{] N,l
\llitcTtlKoI] <l glrs Leagtleo. Hllx.
.1 <]]\,]> .
t

< ii'> . Kolle(lHo.


\. l} . KBa,rrr(llr tt1-1

11

tl ii, N,l] ,lit\l-

] ll 1{,

Htj ] l\{l]-\I1,1
ltl l\l\ O(UIllt tc.t.ttut ,r,5l ,' \1]l pilll]e LlTo tr,,l

,1.r r.r

;aN,ltlx , }1o\leHT ]l\ I]]]ot]e_


gllll}l, \4 :t r ttlt\ cOp.,].ll(,,,,, Il,|| l,|,|j]OLtrITcr]

\{

.t]\l T]]op(IccTBo Hill]o]J, 1I


]l] ,}.l ca]\loii lIapo]Ilt]lJ 1lH]lIlllilTlIll tt l l, tlll Kcli i

L);it, , . .ll]IJ(r]I Pt)cc]llI

67

:UI . }\4
* -.
u:

. <>
.

> )( ,
- -

lb

ltlapmpyT,
. -

r MeHHol

}",

.
_l

.
-
, . ,
.
20l3

- : + .
-
,
-, -

flgt

r !
. {

] },

l,} ,} -

\ .
- 35 v.
ry
, ,
II , l\4 lr -

...

., >,
\( ! , , l,

,
,

} t ) !

}."f",:

,
!
2013 80 (l)

. 160

<,,>.

l 500000 .,


,
ry,
.
-

<( ,>
l v\ )I, l

-20l4 1"l!!!

LL
:

rJ(

c^

rtEl,LE ^

: l.
a.] l
!.1, r ,
-

\,, , (,.,

OO (
OO

'

:
.:

0(60 -

/I\
\jY
l!\
/

tMeqaflexu m ] ] 9 OOO,

, )O

m gt

OO tu.

nsupBflexu m l 49 OOO,

,uu, u"y "r*u O( O, 8O

t1

],]

(060
"supratresr, (I

( D, fl

tl O
O0

(0.

3rrc (oOOtl 0O: ( 0( 3{ ( .

a ,

Ofl

l 0 O0 O0 ,

O 8-

(Or . (ry

]O , , fl-(

( #1.440] {Al5l

q, -

of steel, 0 ((fiO

]]6), -

] (upratres)) (00

((0...

(r, Eto O Mo)tfio tlO

l0

\L/

(, OO

O (
(( il.

( O8.

]O -

8, ( IO O 8

rO , OO O

((

( (

], ,i O O ] $

]0O O.

(0l' 0

a - (O (ry{ OO-

( O ( t ,

,:

rO/ OO OOO O0

, 8 OO

: O , ]O

:.JHo

O-

)O0 O , O ] ufi .

a,l

rc m O(Oo, 0(06

(A l,|Et[E

(e (AN}|E[|-E Oto OOO 608O (O), OO, 3

OOO O

.-

()fi, O)O O 0

O 0 (s fi

O0 fI, 0 O.

fi]

( qry
t),

0 O - pa(Dfil,to-

, OO O( l0 tl, O

rfi8&

l,t

lG : <>
.: \499)

24-? 99, 12s-51,27

e,maitI crew@lybka,ru, WWW'rybka,rU

...*
_.,"*.

- .
l
t , ()) . , ,

l . , , ,
, , ..,

.
-rI .

]\,l

]& . - ocacTcrl
.

. ,

..,

,,l

'

,,,

71

,
,,t
Hal rt
N,I Kar. ,l . ,
o.reHb NI ,

.
.
Jiltl.,llo ]

, ,
.

'i

.

8

, . , <>

-

l v

l54P,

r m
H:r>,ox1 }NI,]-

, :
20 v ,
\,l . it l\ Bol, -

]\,1

R. , ts
.

] ]\,l Il l .

,
,
i .
yLIeTol!{ ts

J N,teH N,I

]\,l aTitKel

lig

- . !

,
<,>
, .
ry.
3- . - , I
,

l .

. .

.
. .I
, JI
. -

,
,

} .

. lr

. ,
Rapala Has Jrk 14.
lq


. ,
,l . -

, -

, , r
<,.r >,


, .
Has

1 i,,i_il1

-_,il

t
:

.i"

8(l

373-66-55

":.

]I1.1tI
l{

ill]

\loll\ py\.l\ l U iLl.

-,t, It }ii
- tt \IHe R Il
( }lU\leH la ttlttt Htt ttttlii

,l}l. To.ltbKo
]\,]t]il ii:

N{ N{II-qjt ll 1.1
'lllIb ( lv I{.l. - ll tr tcp cp.r
t,r t, tt,t (.l l}llll\ irl Hlsky Jk cTa,r ollI.1N,t Nlol,lx
l] t] JoB].lc l.]. ,
,],]\1. ,t j] (lI-

,: ,(). KaKoii Nll]-

i] ii
] , ]].
tI N{cpe. illl]]oN,I tlor]o
v tl ,ltlIl iI
ll II

Twitching, jeking
-
\{}1 tlN,lilfl,

aHtr-

]l]ll
r l ,paMtl. }lIJ]lrll] t]!l
I lo]e]\,!H ,t

rlt.

>ltc

l]ll
: IJ I I, , KitK \1 . ,

r] , Il
. l I] t]
\I Nl llacTo
, cl.]JIe. al\,l Il,rl , \l ,eN,l .il .lll Tcp\,t tl
: l1llI \lI|] \ilOI ,l. \lI. l, '[, ,

KlrKttt lo.tbKo ug 11q 11iY\lI }l]IIlI .,I


_,lil l I] -l,N] I}

. , ry ... - zUI ,
l
. !
ts }" , .
k}} l . - .
, :
t \l. t

. l , ,
v},. . . , ] , .

. ,
-

}" ] -

, , , ,

. -

. ,
} loM ,
. . ,t. l1,; rr.
.l. KaKot:t-To ,

.]},

;L]

v .
,
10 - -

,l ,
.
,

JI
, v ( . , :
? !, Jl
-

- ry . ,
,
. ,r ,
} , r v

.
.
75. l ,
.
8 . .l

., -;

. }
- .
JI

l l )^I,l -

lr
v

\4 -


(t ,
:L

]\,l i\{.
,tl\,1 , ,I, -

v. J]
. II
ffL, N,I, l} ]\,l
-ts.

.
.
cTaJla! .

- - -

,
il- ]\f -


, . .
,
. .
-
,

, ,

O.reHb (
, -rl Fl
,
. ts ;t I]
]\{ .
, LlTo -

ll,
, KoHKpeTHoii
. rITo
,

]]

tI


8.
r] NIilNl , }
, XBaTileT
- .]o_1,J(ilc ]\I ]\,1 l},

,lI{.

,
<,>]
.


(

.
),,
. : <, , , ?> -

JI

},.

, I

- ,
R R.

i:.lu""::*""-


. , , , . -


: -

,

. -
,
, { . , ,
, J .
HlrKHo , }r

v . -

[q

,
, -

} ,
.
- . JI , ,


,
;.
Ul-

,

,

. , , -

)? ,
. ,
, , ] \,1 ,
.
II -

)DI( ]
,. ) JI.

B},Io

, ,., }.l ,
,

,
JI
ll
.
<),
.
rl ,
J v cta
.

l)-

. , .
. it, , l v. ilBaIo \, ts

(,>

, v
, ,l
- .

,

l .

. -

: ,

- ts. )\{ l -

,..
.

?
r
,
Jl,
, , .
, \ \ , . .
). ul , .
-

, ..

) \ . }.1-

.
,
il lecla

la. l ] ,

}. .
l.
,N,lep . , .
,
.
,] l0 l3 ,r,
}I:I I5 . -

lig

www.f-ishinginrus,ru

lli

,,], l

l]II. lll]Il l\tl'Itll]b]\ rl tttii tl tcl't

()\'Lc]

lL ] opi] ]- ) ]()r,llcc:
L()]] ]'] l1 1)i(]lll\ lplll]lr. l]i]llpl]\Icp.
] I\()|llit\. I() ) ()\]\ llc l]()\]c l i]cl'
ll1)()|j(). LlI

,'l, l l,,,',",",,|
",l i, lI
, ,| ], |I,,
|I\
ll
.])ll l(,l]Ilii (l)()\ll],tc.lil l) lc
rii

L1

l,|

al(]_I()lll]cl]].,II()

lT {)Il]lc Ic
ll] |)} lI|)ll\lil|]
] ] l t , l . l
l l(o lo

cI ]il],l\,l,Ic]IIIc ll
'
.]], ()c1lo]]I]1,1a l \ i
l

, ", |,|,,|,
|\l

I i

l,,

|\'

Illoll) I() l|)c\ \Ialp()IJ.


]Itcc lll, ((\)ll]clcIljcllI]()

a lll\ ,l ()

]r\

,()(\)L\ i)cllt'\l lx)i) lcl] ]Io

li. \lc.lKol!o.

(,]tap\]loc llI
l. i,
1,1

LIl

ii

,l

| |,,,l:,,,1,1 l, |, il,,|
,) 1.5 1. \|). IIl|ll|)o,]|,\ 1,1rI |,l\
, ltl _] -1 tl i (l rtc 1lLlt;, Lcct,,llc
|", l.\,ll,
, I,1. |";,

.ll,,l1,ttttc l!cclo.1,lrl

Il,llllj) Ilcc

_,,aLIt,l1.]cl]l]l,
. r l()

1,1().

L,L,

l] i)o

L1

]ll]. lTil]],]l]ilc\!c
totl IlI lIil \lc,l

ll,c. jil]]()c ttcrl tl-llttltlii-

L"

l\

Ho.t t

l]]],lll]] I\()1lrllilI]I]\c

llI

Il1 |IL\

tll lclrt,I llcilll)l1.1L

I() L])j()l]l]]l)

()I]

, I() |]_

lT\ /l\l]1,1

"

lill]il

L|,r',,

,l,

llrlllII\ 1,1\i)lll] lIc IloIIclIli]

lrtc l l, t,t tlltl Ltltll Ilt\ !() \l()- l


lJl() l,ilcllc |r| It]]cIi] tlt,ttl1llt
t

lI),

_\L ]()- (ll() l1pl]]]lllcrI tllLrt,.1I c,Itr

.l]().,IL() L l'l l()l] lLI ] l\l\l1 ]L]]c]


l]il, cl]l]'] llc I1\lccl I1 Il1 ]L(),]lll

l,,1,1l,, ,l,"
|, 1,1 ,,\,.
,L tll\ 1I l\ /I\c \]() Lc,lL. l]1,1Il(),
()

].'l]]l\ ) l] l]il j Ll1,Illljl\ ()l(]]llcl\il\.

I\. III'() )lol


.l]llIcp]IIi ]I()c,lc Lttttil tt tlc llllt
]l]l]lI()

IIpl]lll('l li

I]j)ll]()

li

.,]l)l]]rll,.:1 L ]\,\. tlo ]ill\, l


|]a ,] l] )L()\] l]()l]poct'. \1()l\ llillJ

l)l!cl. l\Ill oi),IcI,||! l ]il.tll

r tll,ttllllt

Illtc1,1lltct\l1 ]'t' ll] ]n)a)

lall,
81

.

, , . -
,

-
, .
JI
-.
.

poBl
"}\4 t

. ,
, ; ;
; -

.
l. mI Susp. r Long
( l5AP). , -

, ,

.
JI

Mo)(o

1,8 ,

.
i
.
2. mr Long ( l5).
.
,
] t
.
, mr Jointed Long ( l5J).
l"r .
, .
-

: iUI ]

, ,


. H:UI ,
-
. ,l ,I

, . , ,
}
-
.
,
-
,

fi"q


, . :l ,
JI ,

\ . . vol
. II, ,
- . , <,r,
. ".

, << ,>.


J l . .

l,. t] 11 N,I -lNI,


rl \teTpa. . KoHclI]]o. [l Kpyll Hat lts.
7. Ltlcy cr"ft it l28 SP. ltlt .ltlJL]r] *
28 . il]\.Jrl (il>; iLII1
pyel. Ltlir Lo lb lo l ll. lo \ \ll lJlepx ll tttt. Pltltler lIU.lK,lBHOli }.
ltl. yll.
8, Dep,

Blli,orlg

r] ,rli\l

]il]

HecKo,,lbKo ii l.
4, R.rp,rl,r \-R.rp l0. rror Bou,tcp cKlt r,tHo rxc
}l ,l, alq ii b]ii . L] i.i I] JI ]t.
5. Polltoorl 2l GdGuts 99 SP SR. TaK,laBHo
II]]rl Pocclltl ceptlr] J. |l]]
, I]]\l[ }JI l]. ,rrii . ; llll ij. t_ ]\,]
8 ] "rl.
6, ttl 2l Cablista l25 SP SMR, tl
,;l ( ) ,t tr it,I ]\,1
]J llecl,ax. I25 lltttt rr

1,10SP,

tcp

) rt trtt

t-

. lloBtlTb l lul l]. l]]


. tt ] IcTpyK.] opa]\t
]] t .,lrI
tta tl ]tel Kl.I]\,] ,t. Hil pe]K}tx
dkig).
ltlt ,ltl ,rl. .,ll 1.5 lt.
l\,l il -tI ]\,Its.


, ,,I , I -

.
9. Rapala Clackin' Minnow (CNM1l).

1.2-1,5 .

;
.

.
l0. Yo-Zuri Crystal Minnow Sin l30.
,
8 .
.

-
, .
1l. Rapala x-Rap Deep l0.

21 Greedycuts l l1 SP MDR. V , -. tl
, Jl
}"\4 Lo.1bHoii ocll.
.
JI, l \JIt\I.

l2. Pontoon

l3. Lucy Craft Pointer l00 DD.

-,]),ll 2_ rreTpa.

, ]\,

<(>,

, ,

, .
l4. Damiki Striker 90SP. , l.


. , .
- , ,
- ... ,
JI
, , , . ,
,
.
, calt !
85

{rfu

'/,/

'r/'

, . ,. ,i*

<i)
Koc] . . ,}Il lBep, : , lt,

, , },, I

JI, :r_

l} .
] TelHoTe IIj .tTo ts. IJII,| , , , <<> . ! ,
, m }, fi ).

t , ii II \IilN
\,t }l . } :l,l \ Kf U llc ,t .l {R
It ,l\1 <, - (]]\lll ,l}I (Ilo,1e },l ii
). , I]rt -]aHHb]\ _fB!,\ (,l rlllrl). co]\l , tl llllII .
!, , Nl .
N,l RI], N{iL
tr lt ]] .
, .tl
, ts ts . ,
N,til, ]\,t
ll. , r i\{ ]\1. .
. , 500

rI lt.l 4 rletpot. tlccIax \lLU


}. rI ,l ,
l
}I . t,

, ,

T l]

<<> ,
,t , , .

vt,l ]} l}. }" ( ) ,


Jl . Kltx , <<I1>

,
. noK.leBKa (, ) l ).{ }
5-7 , (<. -

87

1,*,1

]
pcoTaKc]Icc (opl{c] ITI.I
R RIIl]IIll 1]] l]lI.IL]
rL] 1.Irl ). pI] ]l,II]
1.I l pII
cTL}vIoT

I 1.I

\li}lil. lI]il}l
Jt]llr1.I l] (-llIl{. "

1.I]I}I

I.1

. ]l,l). Jo

Kil]t I1]aI

l]l

lIi)(Ll\ l,} IloToKe


(lll '() ll]llil\Il1,Ic(Kl Ii,ll):l ll,i.l-

llrl) I}}Il{].l -rl] r]Y}I\

ii.

,l,
HI1,1

]L]]I]l!l ]Jo:}\I},Lrtc,

)')l:llUl

|;U

|||n.l,

III,U

}ll]il.
1,11.1,ttt

l,I,|, ()--

HlIrI )(rl xl I]I_l le,il

]-
(,, t,Il:

].I

BtIxcl]].Ie tttl

|U.l. _1 t tl:]ll\. l iN,I. l 1,1R


I.I lloaepxoclb R. lIaKO, |'|||]\

HeIl. _ilI]].I. II,l] R]-

. tlt.t 1.1 t<,


\I xllm]IlIKv]loKlLl]l]ol]aIb. IllI pit]}lcp }1 ,l

_;l
l l

Nlu

I.t

i.i

t cllctril]]b

\ -(.l\ \o1.1,1\ .lllll:lI,.l lU], ( ,l,t)]l ll t 1lt tt itHltt

NII.I\ JoRaHI.Iii. pb]e _itollO]IHrIIoT t-\o ,ll]


cTpocl l 1.1rI I1 ]]I lol, ltl]I.1 1.I \IltTb.l1llc yj] bTpaJByK). pa],ll I.IlItrT

tt c.tac,lo,toi.i tte ttI 800 ,

,ltrl

]I [. ,I

\llmllllKllll \, H.1.1\
llll. ( ,lU lLlL llHlll 1.1 Il\lillU. lilKoii

tb, H,rIttttl

(l lpo,i]ei\Ioii, , ,il),
tt lko,tac tl lt ttlrrt
L}oc pLIH

tlii

\Iil]O

lcrl \l]I
It t<,tl

ltt.lt ttl t.l.

]l' R ocHOl:}llb]x I.1ir }"-

Ty;l, tt tIy]]cIaII
,q ]( ,it].l}I t] ,]

, l0-70 I1 t.t lttt ,,l Rtlll ]]!1. I]arl

0.() ltl\I/c, ,,I ,,l

ilTart l00 20i) tl_ lt tIx tlol,to


Ill1,I1J ] i\loxcl ()]I
t<t.l l,tltlt.tl ,rl]]

ttrte. l;ttl ii ;tt.tttt.ltr

li

. ,l

>,----

, )
l), v ll . -

l l. Tov1 lHa-

]l.

Tbi -

, ,
, }.r
, }.

t \,t. l \ il

. v l , ,
, r r , oal ,
,

,,t .
.

.
<,> , , ,
, , .

!fi

]}u. -

,}v .

( l. -

) ,
, .
.
] -
. , , ,
rI -

-}\4. ,l
-

(
, ).
t j,l .
r l r .t ]\{ ,

.
,]

TeN,I _.

I] itl: t] , JI1,1
ll Jil ll\ \l.
]\1. , ,],
l] cTpliNlepoB ]J
lJ, IteKo'i,opb]x tl tstl]
ir .l .

ll i\lolHtl lljl, N,lollTtl


]\l t]I IlI,
J,ilt KacTMlacTepa.
N,l\{ ll cil]\lol\,Jy
KacTl,IacTcpy BI,1ecTo (tD 2). ltH1,1e. ]\jllNl N{,I, lll.tt r tttt - ,l\t..

,r t ]\,tlltrI

tsl1 :l-
, l tl rI

}Iilr] tsJ,I 8JIIlll.


N,I, r ll
-Il ]\], ll[l l lN,I (lUt ]\,! I1 ]\,1HoI ,l
tt ), { \{ Ili!,i r-r
patsHoN,lep]{oNl ]])( ]\,] ,ttt
. 1z ,l , rI :L]lN,J, ts,
\{ \{ttrl -rt,,t:t.
. Il r. lt
]{ J] lllt. tt, I]zL tI J tl. L. u. it
TaN,I : , c,l il it |lN,I
,1- ivl I] N{r],I
. \,I I d)

- , ]\,l, ]\,1\{
.
, i] (<-)>l KoHLteBoe , -

ffi

t} . caN,Io , II IIl ill},


. , ,rlt
\4\l \,l, \l .l.
, , .
- ,l tsi ts,
-,
<< > ,t
. , \,t ll
. , ( )
JI -

HBKAr<LEs
!-l-

_--._

bo,tcc ,ttttl (Jl]ll ) .Ia]lt]I


}I\1 l. \I)J \lIl]J cOBpa\IcIlllble
tltr,I ltt t Ltcl pocll] INI ll \ \llI] \I]l cy.]la\II.t. t],r Lt,rl Ilcc,-lL-_]OI]a] I]I
]l I] , bHoii 1.I}I t Bll.]()B Hil .]IIlt]Il ]]JyKoljb]c ,til. ii Jl ]lx JI
1.1i.j Il -rl (Ititr Kyc,ltlpHo. ]]\ \tUI-

-ileHHo) cetI1.Ia-rlbHb]e Ll,ti].Ir]. LI\,litl]lIlI.I : N,l. Il"II(r] Hit _ilecKy

cIl]lllrltlIol]oii ll}lilllii. ll clilrtIlollapHb]e tjl]. IlILttl . "q


illccl,e JoI],Il. I]x tsl] I,I Nl _il.
8- tre rrtt lul,l,.
, i.i . ]\]
IIl Hcii,l]l]]it L] BocIIr]
a),] LIII. 8 I, ycLI_qtlBaeT. Ko]]Ia II ]( 1.1,l, ].]tI ,lIlI
Ho\ty IltocT_Y . HaBepHrIKa TaKtl\t ,i]]\,]
\(Il, lellIl}l K_lel{.l ( l :1_1KlIL:1_1(}l Kt.lJil (llt llc ,
(i . t.ILt R ]\t: Il
. o]Ia ]llI l]il}.l] l] }{l rI
lll{. l]ocToNI l], tl Ko,lIIll(( l Bl l troclll)ll l I\lilKtIII l,\ , |l | t pr t r r
Boii ,IlHI]tl. Il BpeNle]IeNI ti aHil.l11]ll I]ltI1] ,] il, ,rl 1-1
KI.]

loii (xtIIIiHrIKy)

_]ire }l
l]l.]

, RtII] HyxHb]ii
J]I ]\,l. \I Nl, I] yc,ilo-

I] l])",ltl l1Ka.

lr it cIlTyilllrl. t(I, lllyi\{ ]l-


,{
\l.l l)l{,lU|| \llmllIlKil: tttlttlatb

. N,larbKoB , ttt ll rrBlrlllpoRllL \Ilil. ll ,ill.ll\ lb ,ltl rlaHKy. ptt.tttHa , tI( I

l] R-l }'le N'IaJ ]], oTJ'l l} , LtI],I,1ol!,| III ( ,ltttr ) rIll -tt 1,11,1 tII

ll}]

Ila llI]II.

,trl lorl. _tt, i \l) .
9
11

,
, , ,
lI

( !.
)_

U.

ry

l ) {
}

coclao.

r."

.:8 499144-7,1

, , lrR

,r))r
*\ad

"i"ll5%
r ",,
11521,

.
1 ., 1. .

./

+7

499 15-1881

l! il: artaxnr@rambler,rU
vrWW,at1axfish ng,ru

98

. . ,
, \ I -, D , l\,1
-,tl

,
i\{

zL-

.
.r,
!

, l\{ecTa,
.
] t (, 1).
!l . 4-5 .
, , I
.
.
,
- , .

, lg:l .,
]
I JI JI .

- ,
,
,
(, l).
,
BpeMJ{ ,
t
tl .
: < >.
( :l
8-12 . m
l 3 .
}r,

,
ry (,
2).
, r" JUI. , ,
7 15 (
lr).
;,
,ual
. 'r
r .
500

-L

],

2 lo,r. oTcyIcTByeT. -

,

l, ry .
}r.
,
r,
.

Il
< (,
2). 1rKe -

lr, .
,
30 ,
,
.

8-12 ,

200-500 .

,

.
iv.

. . , ),. , .
[
,
,
JD .

-l

([, 3).
, pyl Mo)(o HeIUIoxo .

*ff
-

.'.

, .i

, -

. }" ,

Jl I
. .,> ,

} .
12 20
.
,
No 1

( 4).

58 vr. ,,t
-
.
,
.
00-400 .
3 4
,
,

] . lpe l )Io - >, ,
- }, . l0-
ry. r .
Il-

,igt_
,
t 5 40 .
, , 1r

.

.
pa:lyeT,
,
.

,

, <ry
,

v. ,
. ,
, KJleB
.
<,>.
l ,
.

}:.

..+'*

101

JI rI
, 2-3
, . , ,
. , )4(

\ I\,
, , .
, clcqo, ,

lb. ]
.


5 l- (} 2,

4).
. {
kpyToJ
.

.
, ,


. 3-4
,

tv v, l-

.
, l

,
.

tt
lL,rrtS

0 , ,
O
O O,

rs",."_
,
.
()
lo l . }, l0- .

,II, , .

<<

J0 R.

. .
, ,
. trleB
.
,l t, lo \l
, ,,l


r. -

,
O

ot t. , oTBarlb ,
, .
J| .

Jl -, ,
, (Ns 3, 4).
5l-
,
. ,
-

. 1 \lo,t(Ho
500 700
. -

, ,
I .
. . , ) ,
5l- .
-

.
.

,
Ll, , Il
<()>
.
,

,t elo t JJ-
(No 4, 4).
-

t,
tl ILIIaH ,
yano.
JI, BruIoTb 10-12 .
, . ,
,l .. .
8- 10 ,

rcreB 25-27 . ,
j

,,1

, .
ry
. <
)> , -

. -

- ,

, , ,
Illt,
II \l

-l. To
.

103

#.
$].._

d.

,,."

,,
, 33- .
.
-


<,,, (No 5,
4),
.
,

. fi ]

,
}" ,
l5 ,
l } t
. ,

, .
, .
33-

,.

. )(
-

, ,
-

No ( 4).


, ,
-

<{-6> ,
,
),
,
KovapoBo,
. ,
,
, , .

15 ,
,
, - rI
.
l.
,

l0

. . JI y.tacToK. J .
,
J }t ]v.
- ll l , }\4 .
.
,
,l.

Jl J
.
,

.
, , tl , ful
_l . ,
To.:IbKo -

ry,

.


, ,
, , ;UI
. . .tl .
0,5 l ,
} . ToMl
.
l ]
, .
},r
-
(Nq 7, 4). ,
,
, .
}, , -

JI, .

- 5 . l -

, yrKe r
., ,
.
,
ry , iUI
.
,
, (Np 8, 4).
\ . , ) },r
.

r,
.
,

7-9 . l l

.
. }
-
. t } ).
]t o] .
l , -

] - , .
r
r

.
. , }

, -

. -


,
-[ .

No 8 ( 4). ,
]] JI

-]\l

,:- -

}.-.,.,

rr,t
- N,I i!,l Nl. . .
H.lL Ia LLIB.lc l o,teH cr t tt
Ila ,,loB,.l .
l J, rItI

rI ,,

". ,llt -,t


.

], (
ll. KolIeU,l J,Ie ), _ l
,
tut 7- l0 ,

Nl
N{ N{ecy l].

fi

i0

]2 20-22


] ,r
]\,t , tITo
t}aeT
.
. t. .lTo

,].

, No 9
( 4) l
,

rrt, ,l
oclpots rr t ta tl1,

,I-

8 l}ecbN,la
. tll l,ll, ,I Jl
.

tl-

cl ii.IRii ,l

l po\L,_lo\l } 'l I , jl l]llI


BeporlTHocTb lUrI "l,
il
]

],

,.l. I o,teHb tKo \-

]r. ,
KoTopoi\I ,I
J ts ,

! JI, . v ,,l \4 ,l
J, 9 . Jl ,
-

r,-:#*

\-L
--

, ] .
. ,

".*--"*;

.ll.
, tt tl
4 t ,r rro l0-12 .I .
y.racTKe ]l ' ) t'-

lt. ll t]l1]ll]
y,rloBoB. , i\{ep ,t cpcltttii.
( \l u \l .
copoHy ll]al]Ho No l0 ( 4). .r
,,t ,r
,
,l, l] ]\,l
, ;l

lJ lUll)l ljl
,
,t
. lleTpoB
rl tl i] 8.

.r

,rl cBfulax

l() .
i\{oxcT ]i]. I

lrl t clil -

Il N,IJI. 11]I fitl ,l ,l

l\,1.

ts
, ,r 4 .
.r 4- ,
)," .

\ ]
,
2-3 ,
.
TaICJ(e .

coBepIIJeHHo ,
.

]\1e,r

]l
N,loHo
,1 (tt:L,l ,r Jl),
. ..lI ]\,l ,
.
, I,I,l
It.
ll
l0 l2 \t/c. Ir

TaKll\ l_l _,l -

-l ,
Il _l
_]\I. _ }.
To-,tbKo "l),l :UI
.
, _llt ,], Mo;tcto

\I ,rl, N,t Ns l1
( 4). ,
\l
tl N,t . l
)(,
<>, { JI.

, JI
, 8
l.
fToM
, R
. {

. m JI
iO-l}tfu,

ii

)G )'"
,
Kp}TIHbLx ,iUI.

Bce-TaIcl .
{

, ,


:L,l
.
- J] ], No 12 ( 4).

.
<<> } N9 1l.

l ,
l \1 l t , ry, :D
i{,
,
, v. l ,
, JI
.
!, 2 . ,
} }, .

,
i _

, ry.

, ]0 .
!' TaIoKe
, .

(No l3,
4).
.
lak ,l -

, -

,

l0 , .

,}
ceJoH.
.
{

--tr-*g==

-
. ] N9 l4 ( 4).
: - .
, Heel , t ]v .
,
l

Il

, -

,
,
-rl, ,

,rl .
_]1.1 , , -

[q

,I

ll, ,l

\,l

(No l6, 5). flo 1990-


,
, ,
, .t .


l0 ,

.
,

,
Kolja ,r] Ko\1y .

N,Its
.


, -

,
I], \4 }
.
,
4 .


, l0- .
}
]
},

.
i,r. .
m
T

}.s
1


N9 15
( 5).
} 14.

, ( 3-4 ).
l

,

17 20 . ,

- .
,Il_

.'--

4 t
- .
15-I7 ,

ts
,
30-35 . l
]

. -
}"I , ,
.
, .
, , .

-.
. t*
*

,_-

cTaJo ]\,l. ts Jlb,]a


11
]\,] -\l
ts.
,tlt
-
,,l. N,l
No l7 ( 5). tr
rt
Py,tbeB. ,
-5, r,
tlrK,t<c .t rt IIj ilIl
\,lecT rI I. , t,
'l ! /_]- l\l \il\{ li ,q iL.
200 300 . ,

,lbc lRil l ttl.tul\,1 cB:UlotrI.

KoBl \t
.
,
, tl .

,tr
(Nl l8. 6). ,l . rl l l,
.
Hettl 200 Kv
.
8\{
. iL

N,t

, - ,'l-

IIoNloJ,loxe, ",t
.

.
:r l . tttt
r,i
. l,t
8]\,1 -rI.

,l,

,l,-rl
. t tt tt. lt :Lt iv l

HoBoNly ,rltlul ll
,lac l HoI t
,l ,lL

zt-,l
Lq , l

Tpex.IacoB
,
.t , iI rtacTo, rt
cBt]-,le, }l
,
I:i r.
tl. Nl

rl,I
KiIeBa

.Its,

dt ,ld...

ri*$eiia

,

, t
, ,

,

20l t -q NlcHrl
]], Ri\I NI
9
lyp]IIlpoB N,I l ltt. I{ IL,\l ,l,l )t
,,t rt l000 KIl Nll.
N,l :]R .Iocb L|fi ;rt. tte
ll
rl]I oIl\{Ktl ]\ Ko]11.1tlccl IJa , l{e( ,J lo\l} ltl.tlti ]
BtlTbcrl] l] }l KpacKal\,Il1 t].

*.

,I
]l

-+

"-*,,.

.te-qoBeK ]1...
tt tl "1,1}l il

.l l l1,1ecKll l)|l,lUI i. .
ii.Il1.1ll( Il Ha\lII -

_lll

],ill

HccKo_1bo

]] . -

t]ii

]\,t

]\,lol{l\,l

\{, \,IN,I-ltll,]\l
_,rr.
,t, rt cTapTye\,l

- It \,t
t.lrr ttartll ,t. tt]}I1,11,l)!lil] IIloii
200 -rt ]\]-

!i

lt8t|

i]Ll i\l.

,] eTe,-l

l u ,-t trc
t Illl LI lIpl.I
8ii il\I\I iiI]"lrl
. cabloe \,1r] Il.ty
tl ,[j,,l l\llIl
]\lIl Y,l,Il. TeN,l ,q
]J Il

l,

rll l

cRolI lllL'llllb.ll l:l lbHU\Icp. }',llli i t.t.rrl HilKatHyHe


lJJ_la, MitpbcBcKoe BooxpaHlr,Illule ],tlI JII.]1.1!,\l ]]!,.lbed)a, ]u ]Ie \ieHec rltHlltttl 9] rl Hai\t }]l l lit I ]{elIll lpoKyto IHtlit _]tt crt rt,-I N1
.ttlcllt, }'.tllc tKtt l]

.i t
- f_, ] n

,
.i*,

F:
;\. ,i

*'@,
l lr. rt,-

KIl ,Il ]} Kil]lilt]Ky. etIle


lJ ,lil |l J
Heii l lIlt.t. tt1ll.tKclptKrt
oKo,i]o l 5 t-,t\ ii . ,L]ll\ Hil col]eLllloL9.1HII}l\. ll Klt,lO-

ti{
!

]\ \{t] Be,,lpo

lII

I l .rI, ,,t i:ll.tl


((]\ Nl. Il ,lJI]r.
l]IJ I,I-rII.{
l,]]\1]l ii,,r. ,rr

|\

lIl\l l1ll lll lolKcel]lI\IeIl-

N,lrI at
;< 2-J ltilca . IIoKll
].II] c]JoI{ tl ]] pl.icpacTl],].

]Jl.

|'{

lloKa .

\Ib]

Nlcrl

,ill]oc . N1lIllll
Ite pilccTpa

"rI I]. llll -1

L,;\I\Jll(J. rt.,ct.t ltrl .


-I B\lecTc Kopi\{oN,|
rl,) ll<

ltcBoi]t ,tttc rt ottb]

LIl.Ill

JoIill1

]Ia

]il-

l]r] l20 rt. CTaBllrt

1.1 1,-,tt.t oTNIeTKll Il ]\japKepHoi.i H]]T1.1. .t)]

}I lJ \I. r] ,lLI

Il

To.IHo ].

115

Jl

t t L,t

il

dtt.t

_toB.,ta

oitt

Hy)lCHo -ll1l)

dtt_t

l ,
u
u u,l

i
1
.]

\ NI 1.1,lccKlIx ].i]iti.i ,, -

r] ]\l.

oKo_iIO l] ],lI

-,I,l ii
catleKe Hol]a ,q -

!,)l(c ocl IoL]il -qt l]ii


,Li\ (lll ll:1.1ll )1 lol]i. ( ellcIjl --

. ,I. t,].1t]ll lJ,Io]\j.


.|. H1.1K]]. tl ]
,]ll\oxv Ko,ilcHo lJ. tl,t]

ill(KypilllIo ltlr]Tb ]. To. "q


-laPrI }Iitl,R l].
}I]Ic l} 1-1, ;l. tlt.t,]
\ Kt. ll \lcIllo lu \ I|1.1. Ll tU-

].]

Nl

d)t(])1.I]\Ir]. rl

. I ll

tl ,tl. -,l -

1.I i.i l]. Ol]


N,I] NlNI \I
y] . NlNl .
\lo. ,q. ]IocTaTot]_
tro tt",l-ttt II cBo11\1 IJ]{}J\laH \1. ]l-l l]8 loc Iil U,lc

IlllLlii cll

l<:1,1c(]RcHllLlIi

l pobl tllt HoHoij ,],


,tt 9.-5
8 Kt. c)oToceccrtrl.
]l ] L]ce}II.I r:l
l]oxHOc

I,r]\I I.]

l]il lj,llr]]

po:rttyto rltl. tt

],,l Hec](o]lbKo .llI]oK. ] Il_qt] l , I.1LI BecolI )-1J . ]I


lllailR l lt.t
Biljl l.] L} I] ToL]Kv
Ilirpy t] iiJR [l)
]

lll. t.l ,u
lt I'ltl,tB_trt,til. lilB ll:l\l R i
N,loxHoc ]]

tl-. 2

R\I oceHHeN! .

N!_I [.lLlilH

t]}J"LI ,;t

rtl rt

l],

, u u. luJl

}ITal lH

l(pacaRIlcL] -lILlI

il ill1UUli \I:ll Il. \ lU,]l


ttc t|oToccccl.t Il. I]I]lI

]ltl 1.1 lI

clorleij :]Il]UoBKoii.

,] TatKoii ll.
rIHTepcc )].
N,lo)(Ho )t(c, c\{oTpc]

] -q, l

t],_rl}J

]IecKo,lbKO ,J ,

iiJ,
ii ,
u tt,-l t t tretr ll1.1 (UI,l lBlIilil ] tl
,l"I I]Il . cBoiiKtL]lo

(llI

pilHHcll ll((||c Il lr-

Hcii ocelltl. l ltrr,rr. .IN,l ]r


it\1l1. cirN{o]Ic,llbIt

bt

rr (1,1-

ilUU\llI lJ.l\Ill. leJaHtlb]NItI Nl) tl]uIl


,t

t] }J

}l

R. JI11 .]I}I Bjll]oe

;t ,t,.
I lt ui1,1il H.l llJrllKop

rt,ttt ,,r. }Ie oTill, |Lt |]ll}I-

ll (8Il ]\Iy

]\,]

1.I)

,{ Ilacil-

-rI-rI, Ho,t
rlr _l pe]y,i]bTa 8l]oii.,le\1 itr]. I] I]1.1,
]\]

]loK]l ]J

1,1-}J\

. YTpolt }J LI, ll]]aTopb]


NI Bpc\IeH]l ]l,il}I ]. Ko,rlbKo

Hil oloHb ll ('lIl1,1IL

leHbJll

(]

,-

J,l, .

,.,L.,.-

Ll. L]ce (KilK. tIll.


tl ]L(o\oe) pa]Io rI_1rI laKaH. tr ttall
Bo]llnillll:l.b(}l lo UJ(H1,I ll lIll Iocll]I]ii, lIO R )ie po.IlHoij ,
1,11.1 cot.lpaiclI
lillcpb, NI l]eIll1.1 R tl
ll [,),]Ir]Nt l,} -r]ii ]L.
II ] s tt] ],l b]Io c]Il _l \IoHeTKy. .t cHotla

I l\"\ lD.' ll llL)l til\l'l:l,,lllLl


l]L|

lLlc\] lI r_rtt -

. , !, _ lr, U1.1\lll tt KpltctttrlItt ]


!
\l,j,,,,-,Kl]\lllK:tl)ll\lIl,
..n
]l . , t,r
...,|
}.

, ,
. , ,
- ,
, I .ful .


,
Jl
,
- .
v l )(
JI
.
,
JI
-

}_s-

, ll

,,

*,.;.,

.*.+&JJI

r. ,
, ,
,

.i

, ,rl, , \4l ,
u .
121

t . tl-,l R ,
]\lecTa, ,,t.
\{ . ,l l _l,l ll .lu jiltl , ]\,] ,lU-

]\,lacTepcTBa Mo,teH,l,
lileBa l t rc. .

i\,l tI -

ts ,
I
J] . I !
\,lbeN,l ]\,1,

ll,

tt .
,

J.l

\{ jlq ]\,t . . ts]\,l.


.t -

<(

* ...}, I,1fl il ]\,l oTl\,Ic, ,l Il


- ,]-

l l Hlt l

}ll\{ Tctle_
. , -,l

}_]Ill. l

k"

*_

ts ts , lt <,l> ] ll
r l. la.],e lU\. } UI ,

looplll

JlVllIl 9l
t' u,til . t_
lIil ts.
l ttlc

lil lo\I.

l0 \l l},lRJ tla l]eKax


i\Ill _l\l\I,
r mlll]e \l
Nl\ ii \lecTa
,,t ,lb]il. l {||\]\,,,, _ {olIa pilc-

!i,

, , ,
KJIeBaJlo, , ,
l v v t. . v.
, l ] . ,

.
TaK.tTo,
ry ,
,
- MecTel
,

'|.'

, ,
,i.
,
j

,
. ]aTpal . ,

.
,
JI ,
, .
,
-
,
,
.

li;

"tk<-

Jfr**,".
12

'..'-,

-,,qa.

.;

I] rf

, , ,
[t ilr ]\,l rtt
. }{ecTe ,
Nl ]l N,I

\,l }l ilil\l J . l\4 t


I,l,l ) ) rl,
rI. ,
.l. . Io\l Il ]. plt t pc:t , , . , r]
,

\l!

. t
Hit -l- l eJ ]\l

,
N,t .
,l tl! ]\,1

l,t ,r, ts
N{ ]\,l
Nl ,rl. t ll.t ]\j ,
,, IljI
ts\{ tl " ll, .
Il , l.rl
tt ,bie .
l\,t iL
. Jfi,I. l- etlle
, J ]\,1 opll
]] , ,rl. )( ii
]\,1 Ji, ]\ .
J'l, ]\,l lJ LI!l-

, I, tITo .
, - N{ "q, ts ]\,1 N{,[.
)t ]\1 , :v, Nlec l.ax ]\,] ]\,lJ
, l fi,Ieee ]\,l,l , Lecb . .tit / .,i - JJl ]a 8il I]
]l\,lI lo,
lr,IeHee. tIJl tsl\,l\l ll.

jl ,,l rI. rI -i.i


l. \/\ U lttl_t \lcpe tllJ.lL
l . Tiikoii -rl: jll, - ,t lle ]\,1 ]all,. a) ii ]l ts ]I]\{ lt.t. ,lt.
LI cTpel\,l . Il[l", JlIl. " j ]\{tlilNI
,t ll]J. tI ll
Hy;Hoij I ,f . ]]I lla - Il
,l,
,llI. Ha]lp}Ji\,1ep, J ]\,ll\1 ,'l (\I,. Ile Ilil ljll IJce
i\{ l l ii \IO\leHT yc,Ilo]i}J,iloBJl l] ,llcI tI y-]o,tKlr, r. IIJ l] ocHOBHo\l il. t
cHacTtt tllttI it, ocKo-rlbv
I

,iI N{ LIae -q l\,t ]\,]J ]\,l]\{.


-rI II cai\Ioc ,Lj t],-rl lI
lo lo LHoll. UllIl(,l/\ } Hil Ilecclcl,tsij KopNI . rllt l l
il tl,lts . ,l I,|l Nlll ToJIIle . .tTo Hil\{Lloo ltl. tt ttit tlcxo]lc N,] tsecHoii tt

]\l pa]ll]oHa. tl] IarI llN,l "rl


]l(Ll llae l ()l lJ I lil(I l lH'l epecI,1 ,

' 0 , ./ .-,/.] ,/, -0D ,4


,lO,L l*,/
-bl ,/,
0 (O )
N4 ,

NIal]Iil

I.1

,il l

tsl:i Nl }I.1 IJ
KopNt, rretttro tt,ttt JI,l \Itt

caN,lo]o ,l,rI)-I -rI\{ LIacTo lI ,l]. rl il I].lloT]Io


I]

;rr ]Irl , J IJIb ll. il ]1,1c ] ,1rl e\Iy r1,1


tt. ,tlrt. ]N,I LI II
lHo\l. ,ll|\l ]lI.1Il ll1,1\ c'].lIl. HiLlIl,lllc TaKI,iX,]l NI,rII t. ]]ol N,I
LI-8I , l,t . jlc,lil] t(. NleIua,lo , BeportTtlo. o]I 1.Ico.1bJ\
cil\l\Kl \le l)Fl plI\lilHK) Hil I',Ho lUH\1,I',l.('N.,
i 1.1ii. K.lK lllrll. .lOLii KIl|(u\ l j,1 ,,
NI]I NlopNllIIKI]

,rIL{

'llIil.llolle'lil(lUl ll il\lll,'llll!J Il

<].1, IlI11]r(lL(]',1

l||ll|\'| .|,lll] ,,,]

l.t TexlIrlKy t]]l ]I\l{]1 Jla

. L] ]LI].] ] ,]at\a)
. -RNl t ,l,]IIl11_1l]() \(]:,".:
l tr yc-loBI.]rtx oltcHb ]l]I. HcI]Hr] ] l :a: !] . ]].1
,,1l]] ](]ill, xopolJIo -l{ llll (ll1.,;:: , - .-

]lcHHoi.i l\Itl li8cI]x ll lll]ll Kt]trr .!

:,

ocaIlol]Ke l] lllii TOLIKe \I, .]]],,


tl TcxH1.1Ky ,illl ll l] , -.., -:,-

NltlllKI.{.]r]ll,lt]ijl:.:,,.
N{ ] c\Iej]o ]]cpcHocIlTlr l1 i..,]:,,

rli
J.

(t

oI

Ia |[c

i l
l
l

[{:\

, :L
,

r,. t\4

<r.

R .
,
Jl
. r. . , ,
. ] .
:

I,
,
t

. . 1
- Koe(lHo. .
.
.
, } . ,
,
H}rKHo 8
, r(
,
_
. -,

. } ts

.
}"I .

, , ,JI,
. -,
]

Jl

r
.

,l \{,\4 -

, ts I,1 cN,Iecb. .
,I

tI

, ,

}\. \laH . ,,t lo r ljl I

petI ,
t .

Q,,r
ryQ

},l \ll ,
,
-
ts

r,recTo, , Il
i ,l
l ,
]\,| ,
N,IecTa
irj] lc'I } l \1 ] , ot{a
. ,r l r llI.
] -

,rl,

'I

, [Shthlmus mimus),
.
lIcurtrr

tupo l{. t , rt..t,,,,,IL


ii . HLIxHr]r] .]l] -l!,It

Kal IJb]]IaccrI.

lllt

t::Ittlii ,l,l

( }1,t lI Hii c]lcllOii)


tlc I tt,;l tte ]I
_"-tt. oKtlBltrt

"r

1lH

cl.LiIb-

]] I.I]it HiLit I p!]lHblNlll l]]lllB-

HltKalll.t. J ( I jlJIl) cTopol ]


a,l loL':lIo-(cI} |., ll,,ll |\,lt ,,|,,Ilo
r] .I-\ Nl]l llrl1,1l
Ka\Il{. lIili] ,qll R\l _,lil.
, -lit ll\ll{ ]l]]I\Ill,

tttlt,qtttt
70*I]0 clr,

l()()

clt.

l5 Kl

128 ![

Htt Itt
.

l tt t u st

,\lopcKoeo -_|

www.f i5hin9inr.ru

[Platichthys flesusJ

O
, , , [0
), , ,
O0 O 0 ,
-
l\4 l 0 l\,1
, ! 48 , , , N, l\4, O
,
,

|Liopsetta glacialisJ

, -

, -,
0O ,
0 ]
. lVloxeT O
, O s
O-O
, , O-5 ,

25 ,

12 .

5 ,

l7-28 .

,-

, 10 40 , .
437

l4

M,,tH.

, l

7 9 , ,

il

]. ]

..]l

:] ;:-]:'

_,l

li


( 100 ),
.

.
I
3 .
,
, . - _
\,| . n..uun*ur".

W\

'1yI,]:,-1o:u:o,o"
l l

.
l,

129

.
,

,
.
?


?
.

li,j"II/ lt \4, , , .
?
l , l]
)< :l\1 \4ry \4 l .

l ,

.
. <>. , ts ,

, <,,> ts

r. ]

l-

,
, IlIl
-1 .
Ha\lll .t
ts_l tll , .,laH

JaiiHepa .
| .\
cTlI.1b lIRlI ?

,]lI

.
,
2007 -
.
,
, , -

, , , -

, ,
l<
. . . . . JI. . ]. <,> Jl )DKe

. .

Volvo 60


)< . ,
v <<\1" . ] - ,
.

.} l :r , .

<,>.
,
,
.
f t\4 \1 \4 , KoTopov ,
l lN,l. al\t ),

. ,
, Volvo,
5-

. _
,
(8,5 /l00 v u) }, .

,
, r


. ,

Volvo vtl.
, 60
. ,
- . ,
JI

: comfolt, Sport
advance. . ,

l -,

rt t:l tr _l,l . \] \t -] KoiiHoit r.,]. 5-.]ii D5 .]Il ry


]05.1. ,
,lol _, _l ]\l ] . rrorreHT 420
]5L]0

60 -

}, ,
1ltr 4000 -

.,l

13

t , comfort
t . 60 .
<( >,
uI. ]
.
Majlo-MaJlbcKy ,
.
<, g
?>
.
. Vly ,
,
, ,
City Safety

.
. -

t l \4-

. 0 /

aB,t r] . ] v
15 /, 60. ] ] . ,
,

, 1
,
.

18

10 . -

.

Stop&go,

, JI -

l . l le
, ,
, ,}
, , <<) >!


] ,
-

Volvo
,
v .
Jl -

, Jl , )< ,

. ,
? .

]vI. KilK le ]Me.reH


. -

tulrl

tltc

l,lul

,I peiulboe .

60?
, oco]Je ts
lt
t Haldex.
]\,l

\ll } ,l .

.
.
, N{,
]\,l
.

- iL.
l]ce l\,1
,rl. ,

15

,l, , llo
l]]\,L
Haldex , rI;Ui, -

oHat -, .I
, l Hlt: t. lt Il l ul

]\,lHc tIclBoBaTb l H:t L lv.

N,I
Hopfu]blloe , 95zo l(J \lo\,leH,lil JlrI . I 5%
.

llpo . <],t,> .
, (lTo ] caNl

paBHoMepHov /\

. , .rel l Il) 8 ,]} }l .
tl (
,
- MoNlHT 50% 50%.
cTa;t 60 20- . ! 230 t

7 , ]\,l Nl, -

(, ,l ), lll| I] t1. ,
pe\,leHL \I \l. J
,
JI rI , -

. I] -rl .l t , 8
, N,I.
t,|.
\l pyKtl.
.

lt, i\l l\loxHo 1,1.

- 1,1Lt. r . tl KttcaHt.le I ]\l,l.


flI8aHa ll.
60
- rI \lll]] .
. \I .
t

MN/

20

N/

240 0 cMr

205 ,,

4000

MNa

|,j

891
17]

4621
1

N/l

42011500-250

xNa


( )
N4

205

(0- 1 00

N,l/

8,9

,/ )

9,5 /100

5,5 / 'l 00

7 /

00

EURo lV

70

2505

25

70

/65 Rl7
1]

N4

N{ ]\Il]HI.1BeIla . Il, ]] Itetl NlIlol()


. I1
1.1 . .-,, ,ltt
_rccl Il
pettrtoB,rcpc
I]JI],l]l
.l

,ll. :lLt Il Volro ctlLl.,


l ,: \00 rl, lc\l. l l{ |,,pL,lL l,_
NlLIH1.1NlyN,| lIN,IlI11. Ca]\I ]rllop}lO]11l . a.t\, ],..,
IUItIlIcrl.,l lllO\l clIle ll cpilttlllc}l ,j l,,,,_,,
tlecKoi\,] HlI tl ( It Itil (l\1 :] ]:1_,. : :
lIl.]lt 1]]\,]l] ] yKa]il ,il ]}1.1r ,,,,'
i
:

ll -lI.1.tl, ] Il l,_, .
Il

.,
499144-07-1

.:8

, , ,
, ,2

il ]]]] _-t ?
.,,

11521. , N4ocKaa.
1 ,, Nj 1 i.
./ +7 499 158-1881
m ]:artaxlu@ramb cr,l!
WWvt.atlaxf slrle l|

;" 5%

,
. - t,
.
, ,
. l Maximus:
Rtr- Dmr-.

fupeea u l. r tByeT l : < , I


3 3,3 >.
I.
fuI :
?,>
\,t , fl I, _
, t , { ry,
r ,
I

<,

] , , DIeameI-X,
2.74 , l
23 Jl 90 . JI, ,
.
JI l .
[

JI m -

. vrc. -

If ! JI]tl } .
tl. JI _

F
!


Ir
. . , Jr .lt ,
- l
. ,
.I

ury IUI. ,
.
I , . ,
Rtr- 2,28 ,
. ,

l Rtr- -

, ,
,l ]

[ IGI}
v } -

Jl t-

.
JI Ou, -

l: < : ?,>
rl
: <, ,
>.
Bpyla I 2,7 .


. BceIo. . !
l1,1 I
! }iJl

Mo)Glo
. {{

1 0- l 5 ?
. } Drmr-
2,74 . , l
-

,
, ry
, r l I . .

:;l"",b

*rI

,

It JI , [ g
. l ,
, r
(rr -lt, ..). , Maximus

Dmr-

HeIUIoxo
.,

ry,
I.l .
,
,
, , ,
t JI .
.r t \ , ,l .
JI trul,
Jl , m
}.

, . ,
, , slow
modete? , , , } FI}){(o l -

, }UI r, } 25-35
, -

19


], lo f\1 ,{ l
.

Jl.
? , ) .

I r.
1l

, r : D \4h, ],l ,l .

,
a) I Jl .
.
,
, Raptol-x 762L

)\ ]. extrafast.

, D(
ul . , . -, IIJI !

},

fl"

, J } HbLx , ry
, .

Drmr- 902

7-35
. Rtr- 762L

2-

10 .
- , , ,
D, }

v j .} ,
JI

. , ,
. , 40 . ) } 25 Mo)-Io ),",
, r , ,

,
- )l .
Drmr-
902 TecTov 7 5 r, v !

25-28 . l
J,I Jl

7 .
35 .

, Jl
.
, la, vHe \l ,
, .
.l, . ,:t , Maximus r
. , .

, -

, .
.

{
l

, r _ l t ,<
, .. , Rtr- 762L
l ]\| v . lByeTc, ]lBo JI
.
}

h
vis


...

rI r1.o .r"ur:

" -

, JI
)r,
varivas violente yLL
77 F- , .l.
-l, reM, Varivas, , , -, .
, : p}'I(y Yiolente
.
. -

JI
( DR MDR),

2- -
- ( 8 )
VLL 77 F-. ,

,
.
,
JI
. ,
. . .
15-20 . ,
.
, 3 ,
,
,
i : -

pecoBajt, -

Rock Fishing
.
,
}r

Vris Violente r Night

, -

[q

...

;;;;"

varivas

Varivas Sea Stage LT

,
,
1-4 .
, ( ). [
{ -

. ,

, ,
, _
, _
, I . lpex
:
. LT Tenya 240-82L, 2,4 ,
2- l8 . l00 - l
. LT Tenya 250-73L, 2,5 ,
2-15 , 108
;
. LT 250-64L, 2,5 lr,
2-20 , l 12
-

rgs. VLL
77 F_ 1,5-8 .

20l VLL
VLL ,
, vLL F
, , , ,

.
i .
.

1,2 ,

2 .
? , lI

, , ,

s, ,

0 0 . Vis
, -

.
Maxl <1>
-
, ,7 . ,
5,5 37 !

. l

. .

(,
) :l , -,
j

m t altbHb

du LT

lx

250-73L

ffrc. . i I! 8-JI D- 0,6 l


50 .


.
tl
4 , [ .lt
,

}I rUI
2 ,

.
.

l^l2ul
, r
-
l1,5 (r 3- Bag ts),

}
}" ( -

) .
t. (v) l0 ( ); 35-40
DR/MDR
.
mumt.

,
,

<<)>

JI -

JI
l u V.
< )(>.

-, ,
)(
-
LT l
Vorivas VLE lor cra jtm
,
.

(

-). egi (u kaJib), -

( JI
)

-.

2 .
VLE VL TR (Tip Run).
.
:
.

vLE-77SL, L - 2,3l , 115 ;


8-24 ,
- 2,3l
. YLE-77 , L
,
l2-_30 , 126 l:
. \'LE-82L, L
- 2,48 , l0-30 , - l37 ;
. VLE-82S, L
- 2,48 , .

10-25 ,

l l ;
2,48 ,

14-52

l45

W-82, L

. \'LE-86SL, L
2,59 ,
l0-25 , l24 ;
. VLE-88 L
2,64 ,

8-35 ,

143 ;

WE-77TR-UL L

-15 ,

2, ,

93 ;

Fuji Sic t [ ,
45').

143

. \1-E-77TR-L L
2, l ,
5- 17 ,
. VLE-77TR-MH L
2,3l ,
7 2l ,

l05 .

98 ;

. I
-
l ! ( ( ).
pylq
-)<, VLE,
},, rI
I 12 40 !
VLE 77 TR-L .
( ),
, ,
{ TR,
... (Tiny Magalon,
Fish Cat, Dead Float 80, Hump rss l00, Sum Malas,
Cross 95) : JI l.
Variyas VLSL
VLSL
!
it.
v :
. \/LSL-66AM-SS/FS L
2,01 ,
0,3-4,0 ,

- 88 ;
. \'LSL-77AM-T

- 8l ;
. \'LSL-77 AM-SS/FS

2,3l ,

2,3l ,

98 ( )

0,5-8,0 ,

0-6,0 ,


, S
Solid,

VLSL-77AM-T. ,
JI JI
JI. VLSL . ,
. JIl .
.

fi,q

DR/MDR, )<.
JI
, -, JI . (
)<),
1 , , 2-3
.
u Varivas RD (r shig)
Vadvas
4 ( UI
D ). I

:
.

ARD-59-T-CT

73 :

78 ;

|,77 ,

0,6-3,0 ,

ARD-60-S L - 1,80 , 0,4-,0 , 68 ;


ARD-60-T L - 1,80 , - 0,6-3,0 . - 7l l
ARD-62-T L - 1,86 , - 0,8-3,5 , - 72 ;
. RD-6-S_ L
- 1,89 , - 0,5-4,0 ,
.
.
.

ARD-64-T L

- 1,92 ,

1,0-4,0 ,

tt

ARD F,

r r varivas gr rr
I D( ,

il il l

'l4r.

I i ry.

,
- u.l
.

itl

1.1Tb

ttt tttr

I,1Hc, Ha]lp}1]\]ep, tstlJocb - tl, ],l il}JIl


J\{ ,tt l, ]Iii . rl ]]\IilIt .I ll8ll1.1ll lil\I. IilK K.lK U \l),lHolloII tJ(
]Itlx l]eK } - .
il lrlllIrl }il li;tt.ttltltr lBlIclep,
. tl llIl ts
\,l ,,] \l , ],l.
Hlt Potltooll 2l ll Sittut S;roo11. l16 l1-Irlrl l.tlt

146 !i

}1. oxoTLI 1:l -I I] BoNl KitNle tl


i] IlJ]. ]I , . lI11potlb t]I t]ce . t.
N,I }l ]\]ll. trtr jlI,1 \t)a
] lttl.,)l(i]\ . }I ,].
yc"rloBrlx ts-qLI <1)l(l1,, JI ], J
ii
- oLIepcJHoNl l II ocTa,rlacb
]J NI il.
v,loBtlcToti tl l tte
[1rI. lItI-q Llt]l.] paBtl",lbHoii rt-

- ll _to,trr;Ha , l] t ii ocI]acTKc ( -

]\1a]IKtl _q

ToB-rIeHIl}J

WWW.fishigir5.r

) r
.
<>
Jl - !

.
, ,
f, j
-
JI, , al .
,l v v.


, , II\1 it .
. [ -

l,l

, ,

2-3 (

l ).


v. l5 t ] , Nr,
-

l!
, 9452

(>


8000

5000

, /
, /z24

. 9873

<>

: 3.000


-O"
/',.'

ooo(xcHD

-.

428023, . . "|8
/: +7 852 31-7-7l, +7 8352 31-73-77, +7 852 1-73-69

ww.h,r
-mil: h(.r
| hsnsb@cbx

HoNl ]\je-rlc]IHo }Ix tJ


\I l]lJ
\lcc1.1\ ( rltrt ll l:l (1-1e l
Nl LI\1. cBotlx
l, ii l lr" r
J , r]_,tHoii ot 1,]

,iltsl] r:l-I]] ,Il


Boii tlpt.l uaHKrt, t }1l,b Jl IlR ,rI cel]eK. ! ,t, tt
.]((ll(. KI)K],1llK \l,il1 ,,| ] \ 1.1]\,l-q I]llJrIt

>t<cH

,,tcrtccTKy -

I]

,1

]I l] HcI . ]]u
]]

J-I tl}{itl]I.I

148 !i

N,l jl ]N,Il.]rI N.IoHTa-

](]N.J

11

tlll]tll\I

J]\,]. It
(l rttl ( 2).
,l lllt.llltl lt]\,] }1 xopoIIIo I J v]KlJNj ,l ,,ltlHoii 5 7 cbt.
l( \lOll l llp} l(,9l lll .l-

Kplo(IK1,I l]a ]NIepoB


]/0-/0. -q \l ]\!l]

]] ]lI]] Ka.IecTl}e "q -ly.]IIIe _.]oBllTbcrI ii c1.1ltttKoHoBoii tIpt.t-

Koi.i.

Oparl ,],l]l }l
tl croHTtl1lo8il]Ia ],NI
\{

Ko,I

,l. lI o-1rt<I ta
N,letIIaTb ] I.]JI]]
Boi.i tt K1.1 BIlyTp}{ J,]tl.
\{ ml.tpt.tHlt .to-,l;KHa

,tjt. .lc\I lo-qr[trHa


llIKoH.|, , , p.l {\l(,
l,tl ,

1.5 2
,,

(.1.1,, jl,

l,l

l BHr,Tprt "tI _] t]-l}J KilK J].


lI 1 IlIp\, ,l:l llcl_1\ootoIl

L}\Ii.i ,rl,t ,q -,t


KolI. () .:llo ltrteel ,_ltrr. u-

1.1!,, ,ll tlti.i


Bb]cIlKoii :}rI ,.tt.t .
,l,]l!, ll Ji Ja\teTHv]O rI

www.f ishinginrus.ru

QJa
3 a//Yl) 0 v

ld

O
O O, OO

l lt4oHTa,fi .

-] KparI l]} ].Lq!

rlall)(cH]llo

I.1-,]].IKoHoRoii 1.1-

\IllHKIl R\I -l Il
1,o \ltl,, ,q\I l]t1]\ITL]o\I tr 2 ll ,tttl I],q
,,Ii.]I

\IaIlKy.

I]

Koopoii. ilttttt

ll.,ttt cI1_1IlKOHa.
'tT;t.'t ,l.t o.t.cttl, t trocoi,Il,r;,t.l oI]a II -,l t)-t,tt t,
t. ,

,:lil1.Il, l} To,,l]Ile _,1. ]l


pa]\IeTKI.1 Horl(ol]Koii () \IeTll.li_:l)r

l llll,lIlI,il( \l 1,1, lo',l:I' t,l l.,..LllLt\


-lccetl ((l .11,
pttcTt,Itacrt ]I]IoTOB-ileH ll ltt
,:]clIcc R Harle.teHHoii i)tllt,
rtecTc. tltc lla -l rlo"lI]a ]L] ]]\Iil.
cBcp_r{lIBllc}I ]]] I]

I],l\l ]L1.IilNlcl I]o\I. l\I


1.1_-lII

tl \Il]llII. Nl lIlpll-

l]ll Bb]c\IKI.1 TOii ,lacl].Lil

:,, 1,1t ,.cl,tr..,rl l.|,o,ul{K\ lc'lc(,|l(a l] l ll I tlI.


ilrl ,Iac \.1},ii \ll( l illxo_ilLI-Iac Hill]cl]xy. I.I ].LI.I
l}acII Ilo pa ]\IeTKe ]IIl\{
i.l), Ko\l lt,t,1,({ 5),
o-,tb
]

l1.IKaNll{

Il_:l]]II.1\tII Hali].I]lb-

,,li] ll ol(l]y] ]loi]

t|lrl. tt t b]]]ile\I \I]I


l]

]llI\.

_1.:l

clI NI\IeTpl] LL]lc]tecl Ka

.5 .l llrt

Hil lI

,]lii lIl]-

\1 ]

oTBepc,l I{r] ,rI ]itBollHb]x l(-,


otlTpyeltI

llo]lxo,trl}le -

\Iep}] ]ilU ] -il. L]-I]\l


,il (l)iji l(plo,]ol(

c].]]IIl

Nl

,ll\',\,IU\l

TlJllc[epo\I
]lp1l\l1HK.l

"

lolo-

8 (i 7)l

rotrue t,rt: KIl.lvlile ll(Ll


IJ L]o]locllc ]l.]ii
Rii
- ] !,,,t l]]llIt.
oII1.1 l.Iil,t IJ Il\ I] xe,]aiTe,l lo o,ilKoppcl(TtI1loBaTb, trrt.l.

]I. Ib c-ilc]lil t.I ,i]cI lccT LITo I.I tttt. pt.l tlttoti 1lttltKl iic ,r
. TaKvttl t t t t ,,t,t
ocIlacl Il d)]-\I TBIIcTe
\1 -lII.I I.1r, ott
i\]e] I l il1.1,]l
]l]pyeT -q}l
1.1

l]I]i\,Ia}IK}l l{ r]R],I;{(cl ] I]I{.

ll

0]

lil

]l-|, LIit )(I1Bee,

lltr1.'
i\IaItoK,t

1,.,l

r',.,''',rl l u.l{\,

Ipot]c,il L]a

ll\l

l.

ii

]\. ilrl I.I .,,q .ll>t(l.I1.1


l},,I]l IO. -ll]l1.]l
Hil }l paBoi\Iepoii
l]o]lKc. Tal( llco-rlbJO]]ltHI.I
tyttcHbKt.t. l_;

e}Lrl(Ijlol]Oii

,] caNIoii ]aNIeTHoii x].]Bocl]] 1.1


lI]I l1c o.]l .] ltl tttl , bte,it
l(11x cIL.lI] KOI]ol]. c]\IoHTllpoBil

}Ill] IKIl l ]pIl l],ilcK]I].l l(pyl l ] l ]]\ lI]e\Iaii. el])(atIlllX


, lt. Kotltlt rtcpc,rI tta ,.] _l]l. iiN{ HecKoJ ,\l1\
il. l]o ]ILll BccIO l]llNliiH,l oHl1,1I1,1,1cL ]l\lc] I] Io () li]IlK.l\l,

-,llr (l l]l
l.LlI.I Ll]ll],tttt tt l

Ht.I

ToHKoi.]I _il].t. rrlt tKy

lla ocHol]c yfl1.I]I _l,l Ktl


t..r tl t](\l|.0||\|ll l,Ic|,I
l] lI )(. cc,i]ll

.,,LI
l lI),Tb

KI]|,| llIl\l| ,(,,1.1Ka ulL)


[]ll]0ll]l

,trt

R\I JoR_rltl

"l

IJii ,t,rl ttlt ltl

ttlt,lll- t.lcaH rI]\!lt OL]eHb . I.1 ,I RL].

]IL]I]

loH

lx tJL)(,\lL,,

(,|,IF,

u:t.,Ktti

l]1.1 rl xllmill

pai

HlIKi]Nl. IIR\'lINl

U |

||

i".

ll\ l]ll\Ie

lIeHHb]x l]il ]NIcpoB. Ilr.lt.ll

| ]lIL 1,1 (,II\Ivc-l1,1Illl01,1J|i,Ill(


,li].l l]b]c\IoK oT}ioc I.I-l l] o.loj ] IO i.i ocIlJecc,|,l(a.
,:tct tcc rl"rttHcH Hoii (ll
I]lii Ili.] c]lc_llI NI
]it o,1]]HllKol]oc lbK] ()"] \] ]I\rI
Ito oKltrt lt<tl < ],q Il Ie l(,r.
l,tI trtrtl _q l(lI I]0c,,le
]]I]lI,Icp] I()l}oii ]]t KlI
l{Ll1,1 ll |1ll\l,lL, 1,1K ll1,oIo r.)
ltt,lt tttl \L.,Iii Hilcc,IKoii al(K\paTHo cKpyl]lrtc]\I Kpol\lKIl
Hapv)(Hoii . lt. l]cii ,]acTeii ileccl,ticlB. ,tt, t.lx
.

149

0196

'\ a
,t*"

-, , [ 'I 2009 .) , .
12 00 , . l\r0 , .
O-

u , [ ] - O- , . 25 2, - 58 , O , 0
. O ,
: , . -
0, O , , .

.;i

"'t_Zi

r"J

r,t,rl

B1,opoe tIccTtl

NI .]r] t.l ,ll:]1.1ttl,

_il I locNIoTpeTb ll I ]poKo,rlec}JTb _q,l ] I


,tacTb ii II i.i LIitcTI,I il]t. t.l t
HrI l{. ,l l]crlKt.]ii ] rlI. ypol]Il

[Il1.I l(l. il ]J Ii lIa]\] eUie


(}tleH .,l,|. i tl ,., ,t bloxHo ,t tr
,i] i\,I\I l{,.,
l ,] HaNt tJ-q xl.lTb r]Byx Nlcc,]ax.

;ii tii oTe,,lb Aft Holcl Hokahovi.


t Bccto l, l0 lll rI l,.
Tplt ,rrt.l Hol\lepa. lil-I t,
ii

t : lilt,lt t.l.
Kil I\I l.{ I ]. pecTol]ilH tlil Ko\IHaTa... Pitct l_q B,,lcclIOii ] ;l 1llt , tr lr
ll..U lKll I l)l |\ | ||| clolll pUlilll l.]1\ Co](il
NIeTpol] l il,i]-I. I1 BIrI y)l(c l] .
l tt - ceNIbK-) Nlal,a}lIla\I. ca\I
_l .
l]]

])i(,lt-l rl

152 !

MiintvkllIlio. rlTo

l}

Tpa]tl.tlloHHb]ii ibl]HcK1.1ii Ktl-l t


llepelJo]lc lit.tl ,,

;l ; ttllr, l tlTe,,t KpilcoTe

llecTtl. ii ]lcKyc]Io ll]l t;lttlllii


",t,ltil, Iho;I :o1'ltlltt

Kt r cpe,lt.l -ttt.t,tH!IKa It, c-,toBy. ]J-,I.] ll,(

I Jil }IllcKa ll.t, fioll ilII


Korlc]lopTHoc )(l]t ] I.1 6-8 ,,ltlt<.
rtu, r llllll'lll (,.lo,,,l u...l.t,1,1|1hL)(|II
llam1.I\l \]il\I
l t.l tr N'lrtt<tltteH
]ii ,.l II ].l -i. .l

-q Ca,,tbttt. ltt1. llNIII\' l]LII.1V


ll ,J!,.

t.t tl tltt,tl.
),tO\I!, o-1e"qbtlb]ii ,:].

lu,] I]tlI

HarI r,:l llpoBcclI_tBc ltt.t tta


l(1,, '}ltpaHce ottlIrIa,:l]l. Ll lo lta lIO}IK\J

www.f ishingin rs,ru

/ r,

/\ l
1

3 / / 0 hl/

to

[ ] 5-7
0 -5 ,
l, O l l] .

.t I.]ll,

lt,t ,
lepo l, roB:l to r l\I \ ll lu} .
;l.rt. tJIIrt \{ , rITo
jl ]l\1 Il ]\,lo)(Ho
}lN. ,tr lrl, ]\,l
,t l,il HecKo,rlb -tlj r] ]\lecTa.
5 . tl r,t HKirKoii ts
]] ]] r],rl, l

},"

,l; oTHecTl] Bce},l \ll]\,|, H|lN,1 "rl ,l,.


l il ll

,1,III, l o,1ertb ,r
N,l tl aH}l]\,lalltJ. llt ,l,I.1,

,l lt ]Jt,]
lI[l. aTilKoBa",l ]\l, lJ
HI.tx ,rI . , ircrl (xo!]BaTcKtt\{ iio]\l). ,, _I]Jl
l1.1 lp\||l\ \lil\ L|\l. \lLl llecKo,IbKo pal t
ilr]

1.1

}IeJ t],

ultt BbtBu)bt

l. ]\{,]l l\1tI]\,ll]. tt
r .llLrl }{. ,tcHrttTe L] Nq Ns 5.
tt t.l tll tta ttlt
LI 9 :t l.]\{,N " ]tac
r}l. ]\t iil 1]} I I Iltl-.
rr. ..,
153

2. ]\,1

l]

|,l lt.

.
*aF

. _
4l#

"*- L.

3.

__-r*,.
--,f*"

iE

ll

.-:

-.L

,
! ( U.. \\l \I
R Nl TeN,tHa
. ,l
.
4.

. I,1N{
,l, tsil :
ll ]\l 5 45 . ,rr-

]\,1 20 J, 3000
( L ),

-.

lliIu ]\,| tlt t

\-]llv. Jto

lBecl -

,
r]

,
lepa \o)Jc , ,l
, . \{\ \1 \ \4 .
, l] aul l.
ltecT
G PS-KapTax.

i00%.

ll ]\,]
]], . i
l- 1.1 ,,l
154

www,f ishinginru_p.ru
f,
f 4 , 15% -

] . , O .

r**"

, .

pit.]oK tIa,leTeJ RII]Il0\I Hil -\,.

ll lIl]l1-1 Il \, ) \{l lL]l


Hil HaI]lI ll()Ilc,
Hiimttrt }c,I)lilII - . llL]

ll] H]l\ il\lI]. -

. ]l

I1.1ll ILloI. lj lI
Tatl l l] -l, ,].ii - Ili]t.I
ll,Ill li \ll ll,||\I ,Il'! |,, uLr.,,otrii . _].:l1.I
UBil H 1,1 , le l l\ ,, l (' \ l ll :lUllil
,

Il}]o]II]oi]I cttccrltlii, calrl}l ].


]-I. ] Ieiimllc ]1,1 lttrtu lutt.t,IlrtlHc o,htt

];]j]l Papala l.
Xal ttIoHcH ;t,rl
shinlatlo

tll,

l ]aocTpIll

L]]ILI-

N,laHlIe pa]J1.IlIlI\ I] oHlINlaH1.I}.l

<llL] ]l-rl, \I,]


cKt.t u

tt

l.t

poccrlli-

|t.trtl ,tttt,l.

tl ocHoaIIoNI -rI

IlIINl Ka\l.
rI R ]]ltl]lx \i.'ci]\ NlIII ]
Tll. I]l]r]] .
i.i . ott1.1 '.l.
llc,]py ttu] t.l c[tc lr ltco-,tblrort . -,rtr
Hir -],lcK rl.
.Iij rl Il\tr]
. ltt l,
]llIl1 \ }1Mat t. ptl tt toT

cI]llll l]Nl ]\

25 35 I1\{
\I. ,,

Ll]\ l() l2

\{

Il,rl rlI -]llJ R\I


8-l2 ,tl trlt ,

W'
DL

Q( )
( fOi,t (

[ (tt-)
( )( ,
(x ( tl fi.

(.

Eagle

(law'( t

ft ( 8
) .

( q [
(

8(.

0-Ofi
( - ]-(, ( (Q fi

( , ,

-
- r l ( 40 t(

0 ,

Ea9le (la\,lt'

( (O

|l

[ ( ry
fi (fi
,


*'
,

/|

utpaal

,

, ,
-

!'m0 ilfi"'r""

.
,
. .
.
- l
( ol]ec).

-I] 25 28 _
oTecllo
, .

,t -

,l ,
. ,]il. l t
.

"r

;Ll, ,

ts

ill -

.I ;],t .
ul BbtBodbt

l. l-

t. -

l 7 12
2. ]\,l
.
3.
, ]\l ts.. ,
600 , , .

tI ts
.

]] .
, ]v|l
t|, J,l l.
IJa IJ]

. ,
J .
] l
J rr,

, Il,
. ]\,]Ka]\,l ]\,lil.
,r

l0 . ) l\,I iuallok Il
. Nl -

t
} l JilUl
. t
MrtH tr - il |]
crl Nl }J ]\,I
lvtecToll. ll

]\,1.
I }iL \| l l}
I] .
.

, t
NIccTa Ji,
].{

,r l U:
<. , t

r.

bt a.ltc itl l d m :

- ll
!
;

\,l

tl <Visit FiIllad>:
-

.
Np 000 Ns 0+,
.

) Ll -

. .
rI .
]!t,

, .
,
\la , ll
3 r] . , .
\ u -

158

|fl"q

.
.
.
BbtBoObt
l. rtecTax v

2. ,

l2-]4 .

- 6 8lb, 1500 2000


( ),
3.

- l /

- .
;
lIl} tI peclopa
tI;
- ]\,1 /
t;
l

,r

ts ;
- /

,l
tl ,,l -ltt,

&

{###tw{rl/whw

$
"

{&# 3fuill0,/U..
,
2 , - , -
,
.

'&

#:.{I3:.f,':."'"H;;,i"'"fl,?#,1Ko[Illo_]y

ocTpol]c, llo,lil)Ke ,,ltl,], II \I. .

L]]l,_

:l), ,l\ \lc,lI} / llt||L. L\lc(|n ll,||L,t] \l,|.||L,,


tt\,,laNll] lIa -lIl] i'i l]ol(]il.] l1,.l lJ I] f();lt. 1, 1,_lrl l]cIlItI lI ,l}lo}IJrL

l]r,lll _

Ec,rrtt

t(parl.

tloc ]], . ,lt ro II\Il\l


.1I, ]I]occc J _l\,}itIl] lll.tKaK}l\ \l\
]ll]l lrl(e] I1 l l il L]]IrI.]lo. 1-1 toBK.t }
"l ,lliii l\,1ttlt_,t,, _l, t ttii
]]}, ]lil_:l ll!,lb llo ]\lli\,\ \4clLtlcbe
ll K;ttta"laKltta Nlrtt Nll,prtaltcK tttllt1,I

ocT1]otr .Il Iii.

www.f ishinginru.ru
"j'.1

|,a

,,
!'r*!

O N4 ,
ON4 , , , , , , , 0, O : /
,4 O O [
OI] ],

t ,lI{. Te\t ;,{'lt .


Nl- _lp! , lI
laK'laclo, | KaL(ol{ ',,\Il,\'-'H, r,11( ljgq

t] .l, E.ltlHcTBeHHo, ,1llK I a,i]{\I ,l]l


l\,tit]I tllrtItllltllI\,l. \I
]\,]. cKo-rIbo Kt],ilo\1cTpOii c!ltc l]11. . l :]\IllIlI]l .-.l()\I]IJ. l]riHHarI 8 l1 . ]l iL ocTaHoIJKil
iitl lI1 Tc,lil..l t]tlc]() lIl )[I,I
lIi.i.
() L1 tllc lI1.1jll U !_ ,.I, j,| ,|, !,Ill
:tt rrlr tt Klpt,,ltltt cb-lottrtel Kcr .
, ,i,,,]],lIlc |,|jt tr
ecKoHc'tHl,,tr,lcl. \ l(||. I. |\-,
Hc.]ii 'l, ill]rI. Bil Bpcrlll ocli]l]OBOK ]\]II
r]NIt{ ,ll\1l1. L'(] \]]I(l Il.
C,e_l1.I

mLlJ

-l,

Nl ]il I lol(a ]llH tl Nll l ] IaI]llI it

(,lllae ttttt,

.,

tl] c,Iac

tl,..

opll, ( tpaBa ,lr

l.,\|ll|\tIl\..l |,l \ l ,-,Ll. llll1.1


. ]Io tl llc l .r rtclpc.

,
I1 _ .I ,

- .
. ,
, I
l Nl t, t
:] ]l N,l ts HecKo,lbKo it,
]l,tl. (90 -)
-
tlt tl tr l
Tel\l. pl]Tb ,lo,1 ttyTb. 8 I \{tl t r-, ttc l t , \4 t:Ltttcb tt .tl lrtt,
tl . KcTaTll. rlot]o-llbHo Jr]ciItlltI. Hill1,1ytlmlIll ,r,r. H,l \l ]1_1rl.
t

tlu.t tr ttrttKt:,t ll,lilHItrl liill{,l\ clilHUllli J


| Kolvl itl ttl i.i. tl l1 ll tI
tt,

; tt ii (

]. l]lopoc )

'f;i!

.+


Ltr

-,
-.,,, l,--

a,ttt

,tt

bt

o.:tttltL1

tt )ctlt) tl

-!|,
iJ

'*,*:

-.--=.-.-..-

.'
\, ll He,l11Lle 1,:tt.ltrlttllI
Ili]o .\Oii \lc]lll
IlI.IcKl]i.i ,II, N,lIl]lrl
l}]] lloi]\,ocTl]() ,il-}1 l]l]I]l.
I ll,jl. _
.I] ll:]ll\. . t] lIptIllrllIe.

|]].l\I,
le Jllo},.lbl.,l(h. cBoii
,t,..

l :lll]llloc.

[l lr1,, 1,1-,,q1,,,',.,,,i,,n,,,, ll,Il.J


1,Ill l ll\ l
)l(it ca\l llcii lie ()r(]Ur: lI llNI Jla IIl. J]]l]ll)l
llpu\Ial1
K]l l] \Iopc. l]\, ltlt:},uttt]
]lt,,cl, 1;,i ll
ltlltprIa,'Ibutctiltt ]l itllTil]]b1.1. Ktlt..1tt
t tttt ccTr,
,,lb,l('\ ||lJ,||,\.,||,l|,lc \J(,(,|.|''' llu ll:
t,, ',,r,, 't',, t-,
i,l() l(o]lKYl]clJ.l oB lI Il1v\ll i \ K\]l Ia,llblllIlKoi]
,laK
elllc ]I il K.Iloc )i:l ;lllltl
llo
lIO

paiiorlc 00 ,l'.j ,lc,lol]ei(il, l


,]Il. -lvllllle l]]l. lt\, ll,
ttDattlK
]ll1.I

t;

lll
|ll,'llll1,1
'_! |ll lUcl:',U
|l\.lll
1,1lIl,|l ,U lI\_\
1,olI lli] o,:lIlO\I . H().laK ii,
l] !ll,plrlrrcie
(, l\, l\(' l|o,J 1,1,..,'lU {,1,1lllL
Jl0 ||jLl,'i,:lK U 11,r,'u,lt,

\I l'o_]Illt]ll tle tlai.iTtl.


lt1l , ,to Kylle ] l 1llrtt
llitll}llllc. lIolpa}l]olIa ]l \ rI]-l I]pol]eprll
llIll].

162

._: ii'|: I
,, ,

ilJ,

;,,.-.:.l._

lll.

ljcc'\I lll)r.ll\\].

llLt,r cpctiltclii
lt,tti tra llopc. l.\,
,lll ]]l]ll. (llo I]o]lTOl)il llIl
]ll:l
Iljl |,-'J\|l l ., , l l \ , l , l i ,
, r.;, r

_
iJo]lcc.

| ,

l,Ll'l(l'|1,o\,l,.',,,,,l|,,,,,,ll.,,

, ,

,'

to, t

1; [l

111r111.,11

,,
\,L,||'|i,l,, t,,
'.,,. ,'
tt rtil,t pil]pYm]1,1ll cOcc_lll
',,,
J() _lltIlll(). lIil,:lO
]]]l]1]]]I cl II]l Illlll l\l
ll l(\Illl, KaKrlc 1,rri,,.r r,,u,,J],U] ji]I c,l[,])l],l \III. KoI]jll
|.I) I]O J\lI IOc].b ]Io_]lo]llIl.b
t _rtt1, ltllctluctKlrt
rtopc]

www.f

,D< clqrlpttlr

. . rrtrt , coce_]eii. Ill,-I ,


<(MocKaJU{M ],. 1,. :l ?

,,lalepb v,
l _,] ] :.
. Jo ;tt 4"
r l1.]\!r. }0(,rl "l : _]
t, , [1
, (.
, : 1repxanrtcb, -

l'i. J ,l.LJ,I \lope -

_],] .,1 . Bol}


. ltl ,tt .]!l\t

. rt ]L].].]. lr -l
N{ lI]_]l_,]iK.] IlBotlcHoy JI...
,l1,1\ i,rtal}.
, _]]1 ll ] ) ,]all tl l,,:,,it, ! tkT. }a \l (-'a\:LrlpeTb .
. '.] ;:
- ...
catr:a, -,,: ;: ,JJOpoc

. }il.]:tl;5:l.] ll.

is h

ino in rs. ru
"l)

IuI -
)L,li. !
}, . . l ,
.
Wooly ggr
}, l ,
)(.

, ( )
. l - .
:I , . ,,l
JI.

, .
, JI
-

. v ...
. , rI . , ]

riL.{--1

u, dut d , ru um d.

*_#
--

lJ**_\.,1

,l,a]\{,

llo ,l, ]\,1 ljx il-

\{\,l ,IJ
i. l Ilrl-.
U,li1,1| r]\,J J,]I. tl .

l,iLI l],l.}I Nl
}IeT: ts
,i, .
Iia I] ,
-ttl ]\,1 }I tl Ba,l. l t pilccka-

R Il .
pcLIyKe II
I pil\l\4ooI r Jil-

t...

t
. lJ ,,I. tru

l,tl ,l . ru lIrr
Jll! Ilil ! . t tv , "
,,.
"..n,ro
]\{ \IrI
rl. l rI
lUe-

,t -q\,l-

ll;l I ll lil \coll. illJts \ lr] llo -

]\,l
iUINlIJ| N.I. ,
c]\,IoTpo]\,l

li, l
J,l. tro .,r
l} Fl l] rl

: jl
,l
t ? kitk
]'l, ilrl rL

N{e

,l IJl ts , "q |l. zul. rltttl. lvtat

1l Ja topoI. I_lilltoe ocIlilclKa vl


-. I .].,lURli. tocta ltt .t
J 1,1.l.rt
,
,r lltI \,lecTo

( ( l. I,lll
llopo
) ll riul
/UrI
lorlllK },laclKil\ )(}I8 ]\,1\{.
t r

lle . . . ,l, - v ,r, rrl


O(R Il v c.,Ie ,t..
,z ,t)

]l oJlcel

11

l
l

WWW.f

r._

ishinginrus.ru

..,_1I1\,co\,I

) Kr

BepHl

t,

L]l{ } j.l

__

\l..
lo.' ,

-] a

l'l

;tl , lv )"
, , o]\{yTKe l. .ltt 8 !l
lr,1. )N]

}1 ]l < ]I).
r_t R ill la BarlyaN,l iUI
. Be,tcp ,
I . .rTo

-r] L]:

]\,l

L]pc.,,

.,l

t_

iL]it!:
TaK()ll
i] t], ,

:-

|Ll :,
rl -lc,l(r _
oHa _]eI1-

Ilo ]\l!'

. l,
-rt".
.

I]lT}

.:l
:

tIyTb

KpyI]Hce .

. R]] .
, I
ll r
, ,
rl t tt
]\,]...

tl
, ,,lL.

t, -

lIa Nlope.

,,vt|Ll

WWW.Su-mrl,r

WWW.mrlimtrs,r

,.,+

r-.,2---.

sUN FltN

FlLlI ll

,._ r

Vtt tlt, rttrl. tlIo N,l}J


ll ,llI. lII]\I ]Ie Ba)l(IIo. KaKoij r
,'rtl o,ilatt l l iL] l 0 \I }t.l_i]1.IeNl
lil|\l

rt. ,)] l
ce]oHo]\LIlI. IJo . tII.o: ]\l,iI)I]I.I-illl I] IIJIll

ti.i.

rl r. ii l Bpc\Irl ,l()ull{ llaceKo\Ib]\ !r


lllL]il . ]J\l ,L]il Nl lIe .
1.1l, l (lo ttl tcprtorlct1l1 I) oll\('Kil,I(}l lo ll\.l}l,
it r J1.I },,l]l llllII]

l, Nli] }l,il itl. cI]}IH


Il}J r]-ii 2.4 r. ]]rII.1]lrl. R BojIe
il. \IoxHo ]] TaKr]N{ l]NJ.
LlK Kil. llIll\l\ iIU1,o lK},t]() Dpe\l<l {lU(il l, I]e.]a ]}], rt,r,lt.t-

]ll.{. LITo KilpII]Hit ]\j


HrL]acb Il]]JL. -qI] ]]l]],I , \{
J,lIlNI .]NllIJrIl] I{ ] cc]\I}J. Tcltcpb llpo
tI\., To(]]Iocl ]to ]I1. l(cTaTrt. ptt,;ltll t|l -loBtl,,tacb l] ]lLi{Nl Ila \,Itj,
,-l \,1, pyt]Ky
KtI ]lrl l]j] I.1-] ,]. ]Jo I]]\1 ] \IyIIlKy c]Iocrljo lI.IN,]. Il Nl]t]I oI]v
,q () },. ] Il,l. t]]l]].]l])]Il
lI { .iL) |L'|1.|. l,'1.1i.,l)l L)(llt, LllI L)l oNI.1ll
-,rlt :]tlrl1.I,

l(. lJ

I,.,

166 !i

, rto oTKpbn,oii Iloxe II1.I Ja (l0.() .I,q


peKll - ] Nl,
KacltcTcrt Ii] ]Iol}-lll cIl1.IHHlI]IO\I Ila Nlopc.
To,t!T lrI i]]I]i]lII ,]t l]ccoNI
7 20 I. TaKoij ,,lii , }1]lIlR\{ l] ,ltl]\ I]: IJ oT-illll] I]l 1.INIKLI il lt-rlIrt ] 8 rl, .,lrl
-q IlepertoxyTb. t.l tq -,tr] BLIcoKoij
Bo.lc. . clIel,IaJbo j-]'l NlopcKoi,] ]l LjtI lI.l ;l. IaK cKaiJaTb. Htl ,
&,1 lJ ]\JexaIII.I]]!I co-,l1.1 ] I]ll. ;l

]
ilI]l ]r] \{]Rll cN]aJKII \1) L]
c,trr tl larKc ca\loIo ,Ot. _i]l].
lt,r,Irl ]\,tJi li.i,ll. \Iil lINl.lJtIit
.toHKa: l]"rl, ts, t(. HacillKa
L],
]]

ij -]Ll I.[1 ij leN!-qcii,


t to t.t .t,rrlttrIt.t Hac-t t.t,

cc.l II UDl oll( l, ( lo|jo . ln'( pi ll{H' l{e Il i6(',l l


'
TaHIleB ,I] llNl\. ] tlOpOii ii,l ll
tlr]]\t i] t]NI. L]pe Nlrl KOTol]o
}}l-qL]UlNI IJ,l1.1 Kil.tvUIKoii NlO)(cT l]I.]]i.i-l1.1

'llo\|U'HU, Hct:r|'ort t,.plc lc lUU Ul\,Ir|,.


_
l-l Ha.}b]Ba,ilc
N r":a

To l(o-,l l.] ii ,]l]Il


CKo,r b;Kt.trt,..

, , , -
(ll, ,
, - , , ,
. i ---.

,.i,

..!

t,

;.

, .l,
l0- .
, <,
>. , | l! . ,
. ,t,t <> tl, 8 ,
.
- Ko]\ia <]D , ,
l . , , lt
, ts. tltllta,r , .
:L. ts ]\,{
, , !

;1

,}

t t

l [toTop \, }Nl 8\t,


1,1 .
, -

*.d'_
6.-_

jj-

t#:*:
-_-.

Jl

. l. t
,

5.

w."--..

. , ,
.
, ,

ftul
No 2 tI]21 .
lt
l!
,

,
.
Il rITo :

"",

4'.li

|'

'.,,j*., | I(1,-ra t HI.1 ,q. I} KilKllc ]


I L.1.1(,llllLlL,\l.,.":l l:lHe(.lo H.lc IJ llUll(K:l\ lj] l,i,l l
Kol (''l]c l','l, .l( l-c\ l.'ll\I I .| |l]\ | L'|]
llt, ;rr., /l,(,'1.1HItc ol , l l L. l Lc\:, l,,,, l,,lI
l ll l\! tl }1l]]l'l ToNl\'. lll'O il tO!'
1, t|l,roTtl,rt t.lrt l .lB1.1c I I lo ] iit 1]i] . Ic
HI.IK) ToNlv, tte ru;trt L}\I I]ll . llTo \,
l]cH l LI,] Io lt;t) rl LBtlr t(,l lt oon]lllt)\l l1,1l,p.ll|,lcHlIIl, ( :ttt-t crtt',r |'t t r ,,t
l,l],Iilc - RHLI ] oTellcHlllo. \-1lllj,lr],lct, ]0\I\.
,lTo . J -]]. !' ]1l\lit)a'l ]il]cl)\.
\lc,l1.1)l llo,1ollIL lll\l. l Le. K.lK ll.,I'l ,l,,,,,
] l ,,,,]
\l( l l Ill, nc l lllU,,
T,rK tt>t. tt,.,uttt(l llcp(,\I"ll1,1 |LL j , , , \,\ i, ]" \
-l c]\{oTpe]l I]a lOl. l] .lll } l]!']-rcl]]{()c-

l'.'ll'o

NlccTa TaN,l l]lIlia. I].l]]() L\ \1L'l{1,IlIc,


tt "rul. Il , ttl-rt,_llt l1\1.L l,
^al].
J ttlt IllvllK\'. o\olrtLI!l)tlL jil \li],Ib-

,,, I' '{ll I('I


Kurl. ,.l.Llii cl\ Ii|,\| ,lL,'' ,1,, ,
v ltl , To,tyt. ttl ],i1\l \II]L, ;]aI.1 1.1 llcb l].lJtIl. t.t tt ttt1,1ilr ltt
ttuc1 tr, trot r,roL,ttttit .,, ,,

tla. ; ltttBir,,,

,;:.;:
I.

lccl,

* |

,, -

\I_l]I
,,

,tccTo

ittttr,T lt ltcpTyl]IKy ]I

ol, . llrl ],Il tttt 1,1i,l ;l,


, llii. l\t l] I] ll -() RIl-rIll

l], \1 l]cceH }I ll i\{ llll]\,].


H:r lt tuit l|]elL(,i| |1llIlU iKc )| \l{cI1(,HHllll |t|(l
]ilIl,J ,,t ]]cTKLI j]]] Kol]E]}1. l]
tltlii. N4He Iltl,1oe"]o Kil,,l i.j pit] l]alcl};lTbcrl Il o]lc. NI otleElb cKOl]o il LI . lt Nll]N,l,l .]-,l .llt
. }1 \{ Nl]I prII,NI R()l(1,1 1,1 ]ltIlli\ r] l1\IilHKy ctlocc. tr llti L] ]till],
] l o,ileH

lcttlt. ll,to-1b tlt \IaJo\l _l -

,]l -llt ,ii , ttci] l o,ttl:i. ,tit


(lt.tltl ]1)(.rll\ Il]lllltN,lI{ "tINl

,, r]]l()\I Ilo l]yc,ly 1lcKt,l. t,l lttrl1,1.1ll

lpii\Iliilll.

lltl1,1

}llllc(}l il lLlii |l,i)|

\{ }lilplIlp},l\ llo ttt,t. ,tyBR, Ilx cHt]cxo]ll ITc l bl i l] ],. ]


Nl\t cl,cK-,la\IIl cl,tt<tltl. . oIl}1 IlcKpeHHe
llllll\1.1ll.,||U ,|,,l ,lll ll l11\c,l\ lll:l)I ll!)lll lt l}o:]_le,lill]], ttlTotl ,;t HLt\IIl coL]laIl]. R ]l, l]\l _l.,lil ll]il) "l .l
()ii lIo . cuLc.ll]il ()l)I ii1,1 l,{... LI1,1y I1

Hoii ,]Il. t,IHTIltlK,t,ttttlo ]l-l.

169

l< ,
.
< !>
- , .
:l
l

. ) ,
r
. JI,

...

l iD{{
llq, JI -

[ UI },

. ,
llUl .
}ts.
,

a)!

<!>.
:
., !> , ,

, ,
JI.
,
,
, .
, ,
,
,

I80 ,
.
;t
, ,
.
,

[q

,. l4 , !

-
<<fu> t!

.
,
.

.
,
.
,
ul
,
...

*
,
.
. <, !>

- -

. , !
-
. -

,
v ,..

. , ,
, , l,
.
,
.
Jl
, , BepT}.lxKy,
} . ,

JIl t l 7600 .


.
ir

:l

. . paccKaJa . -l.,)> << ,>.


,
,
.
,
"
lToM }. r .q
,l .

*\(

gr,

ltl *,

;.?fr

,'#
{

]tlli

,)

lllta/
fjl|=ll

ll . }\4

.u "r
>.
<,

. _
- !-.

, . -

.
,
,

.
, .tl \1ii. ,,

D (
.l),
. \|t \].

. ,

?I
J\4J

,
( ).

, .lTo , .
,
, , -
.
?l
(-

N{
), !
< >
!I]
. I
l rl t,t , .l ,, I ]-

[l.
),:

.
- m
fu

, <,,r
'>]
,I l ,
20l4 I
xo.tlz l . Ko,lo iL -
, !
, ,
, .
lL

. :ul
ApTev u. l.,lIII Daiwa Shimano,

t . ]\le
aL
. l _,l
o\ola la ot vrt tj

".

!umu Hu ld ,
.

!i

, vv. " vr"


: <
!>
.
, -
JI .
.

[ -, , .
,
...

, ,

- , Jl, -

. -

- :l,

>-

}J].
]4 ...

, , .
.
!
-
:
.
- !
KaKyro ? !!l
- [

.>

t#::_::=-a

".

9t