Вы находитесь на странице: 1из 31

27.09.

2013
1
Gazi niversitesi Mhendislik Fakltesi, n#aat Mhendisli&i
IM 101 n#aat Mhendisli&ine Giri#
Su Yaplar rnekleri
26 Eyll 2013
Prof. Dr. brahim GRER
Su Temini
Sulama
Ta!kn
Kontrol
Su zerinden
Ula!m
Enerji
E$lence
(Rekreasyon)
Baraj Kullan)m Amalar)
(WWW.ICOLD-CIGB:ORG)
27.09.2013
2
27.09.2013
3
1- Barajlar ve HES
Sr Baraj (K.Mara!)
Kemer Baraj
(116 m)
Keban Baraj ve HES
(Elaz$)
Beton A$rlk
ve Kaya Dolgu
(210 m)
27.09.2013
4
Klkaya Baraj ve HES
(Sivas)
Toprak Dolgu
Gvde (134 m)
Suat U$urlu ve HES
(Samsun)
Toprak Dolgu
Gvde (51 m)
27.09.2013
5
Dim Baraj ve HES
(Antalya)
n Yz Beton
Kapl Kaya
Dolgu Gvde
(135 m)
Dim Baraj ve HES
(D! Havuzu, Beton Santral)
27.09.2013
6
Dim Baraj ve HES
(Yan Savak)
Dim Baraj ve HES
(Yan Savak ve Dolu Gvde)
27.09.2013
7
Borka Baraj ve HES
(ARTV'N-Membadan Grn!)
(Toprak Dolgu, 86 m)
Borka Baraj ve HES
(Dolu Savak)
27.09.2013
8
Borka Baraj ve HES
(Dolu Savak-2)
Borka Baraj ve HES
(Dip Savak)
27.09.2013
9
Borka Baraj ve HES
(akl Geidi)
Borka Baraj ve HES
(Radyal Kapaklar)
27.09.2013
10
Borka Baraj ve HES
(Radyal Kapaklar-2)
Borka Baraj ve HES
(Cebri Borular ve Tespit Ktleleri)
27.09.2013
11
Borka Baraj ve HES
(HES ve Kuyruk Suyu Kanal)
Borka Baraj ve HES
(Santral Binas, Trbinler ve Kren
Kiri!i)
27.09.2013
12
Borka Baraj ve HES
(Kontrol Odas)
Borka Baraj ve HES
(Mansap ve *alt Sahas)
27.09.2013
13
Deriner Baraj ve HES
(Beton Kemer Baraj-ARTV'N)
(Dnyann en yksek 3. beton
baraj)
Deriner Baraj ve HES
(Agrega Krma ve Beton Dkm)
27.09.2013
14
Deriner Baraj ve HES
(Agrega Krma ve Beton Dkm-2)
Deriner Baraj ve HES
(Beton Dkm)
27.09.2013
15
Deriner Baraj ve HES
(Beton Santrali)
Deriner Baraj ve HES
(Kreyn ile Beton Dkm)
27.09.2013
16
Deriner Baraj ve HES
(Baraj Gvdesi 'n!aat)
Deriner Baraj ve HES
(Sa$ Sahil Dolu Sava$)
27.09.2013
17
Deriner Baraj ve HES
(Derivasyon Tneli k! Kanal)
Deriner Baraj ve HES
(Trbin)
27.09.2013
18
Deriner Baraj ve HES
(Trbin-2)
Muratl Baraj ve HES
(Asfalt Kapl Kaya Dolgu 44 m-
ARTV'N)
27.09.2013
19
Muratl Baraj ve HES
(Mansaptan Grn!)
Muratl Baraj ve HES
(Memba Taraf)
27.09.2013
20
Muratl Baraj ve HES
(HES Su Alma Yaps)
Krtn Baraj ve HES
(Beton+Kaya, Gm!hane)
133 m
27.09.2013
21
Krtn Baraj ve HES
Tnelli Dolu Savak ve D!
Havuzu al!rken)
Krtn Baraj ve HES
(Tnelli Dolu Savak ve D!
Havuzu al!rken)
27.09.2013
22
Torul Baraj ve HES (Beton
A$lk, Gm!hane)
152 m
Torul Baraj ve HES
Derivasyon Tneli k!
27.09.2013
23
Torul Baraj ve HES
(Tnelli Dolusavak)
Torul Baraj ve HES
Su Alma Yaps
27.09.2013
24
Torul Baraj ve HES
Su Alma Yaps Grnmler
Torul Baraj ve HES
Dolu Savak Radyal Kapak Yerleri
27.09.2013
25
2- Reglatrler
Pamuk Reglatr
ve HES
(Mersin)
Pamuk Reglatr
(Membadan Mansaba Bak!)
27.09.2013
26
Pamuk Reglatr ve HES
('letim Kanal)
Pamuk HES (Cebri Borular)
27.09.2013
27
Pamuk Reglatr
Santral Binas ve
*alt Sahas
Akay Reglatr
(Aydn)
27.09.2013
28
Akay Reglatr
(Dolu Savak Profili
ve D! Havuzu)
Kumky Reglatr
(Samsun)
(Enerji+Sulama)
27.09.2013
29
Kumky Reglatr
HES Binas
Kumky Reglatr
D! Havuzu
27.09.2013
30
Klavuzlu HES
Cebri Borular
Tipik bir HES Binas
Yerle!imi ve
Bran!man Yaps
27.09.2013
31
TEEKKRLER