Вы находитесь на странице: 1из 2

ontwikkeling

LibraryConnect
Totaalpakket voor alle IT- & communicatiediensten tegen flink lagere kosten!

Internet, email, telefonie, WiFi, kassasysteem, pinbetalingen; het zijn oplossingen die niet meer weg te denken zijn uit uw bibliotheek. Maar ow als de email even niet werkt, de telefoon is uitgevallen of internet tijdelijk niet bereikbaar met is Een snelle oplossing dan geboden! Maar met eenin beetje heeft u te maken met verschillende de lokale politiek?is Hoe breng ik vernieuwing mijnpech organisatie? abonnementen, bij verschillende leveranciers en met meerdere contactpersonen.

verbindingen

Belangrijke vragen die aan de basis staan van uw organisatieontwikke Of het nu gaat om het schrijven van een beleidsplan, het zou aan het Hoe handig adviseurs

ling.

scherpen zijn om n aanspreekpunt te

hebben voor al uw IT- en communicatietoepassingen? van de relatie met subsidinten of het evalueren van activi teiten, onze

Beleidsontwikkeling denken graag met u mee. verschillende looptijden. Maar n abonnement, tegen
substantieel lagere kosten. LibraryConnect biedt deze

Geen overbodige diensten meer of abonnementen met

We sparren met u over de inhoud, Beleid maken is een iteratief en interactief proces. Omstandigheden veranderen. Er komen nieuwe part ners, nieuwe inzichten De dialoog
WAT IS LIBRARYCONNECT? met verschillende interne en externe

voordelen!

vanuit het -

perspectief van uw

stake holders. We werken graag op inter actieve en creatieve wijze. Afhankelijk van uw vraag, organiseren we onder meer inspirerende sessies

Werken met verschillende lijnen voor bijvoorbeeld kantoor, publieksafdeling of WiFi behoort tot het verleden. stakeholders vindt dan ook steeds rond scenario planning of andere LibraryConnect biedt over n DSLof glaslijn alle gewenste IT- en communicatiediensten. Denk hierbij aan een opnieuw plaats. Samen zoeken we vormen van beleidsontwikkeling keur aan diensten zoals:

naar de beste werkwijze met als naar werkbare plannen.

en workshops met als onderwerp creatieve denktechnieken.

Internet

resultaat een gedeelde visie, vertaald

Narrowcasting Pinnen (IP)

meetbare prestatie-indicatoren of

Telefonie

WiFi publiek WiFi kantoor

Meldkamerdiensten Advisering
-

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op www.cubiss.nl onder Beleidsontwikkeling.

Onze meerwaarde zit in de combi

natie kennis van branche, Cubiss brengt de van kosten van uwde huidige diensten in kaart evenals de kosten in de gewenste nieuwe situatie. Op basis bedrijfsen ontvangt bestuurskundige ervaring van deze gratis check u advies en uitleg over de mogelijke diensten, de kosten en de besparingen. Wanneer kennis van deover gemeente. u besluit open LibraryConnect te gaan, reserveert Cubiss per dienst voldoende bandbreedte voor u.

www.cubiss.nl

UW VOORDEEL

Besparing op abonnementskosten n interne manuren. Besparingen van duizenden euros per jaar behoren tot de mogelijkheden! Geen wirwar aan onnodige, inflexibele abonnementen, maar n flexibel maatwerkcontract En aanspreekpunt Meer functionaliteiten tegen lagere kosten Cubiss werkt hierin samen met XRC: een grote speler met een eigen provider en hoogwaardige oplossingen die vanwege de schaalgrootte aantrekkelijke tarieven kan bieden. Helpdesk 24/7 mogelijk. Dit is meerprijs op de standaard dienstverlening.

HOE WERKT HET?


ANALYSE HUIDIGE SITUATIE OPNEMEN GEWENSTE SITUATIE

INTAKE

ADVIES/ OFFERTE

IMPLEMENTATIE/ UITROL

EVALUATIE

BEHEER

PRIJS

We maken voor u een offerte op maat.

contact

Naam: Telefoonnummer: Email:

Jrgen Hendrikx, accountmanager 013 - 46 56 129 j.hendrikx@cubiss.nl

Website: www.cubiss.nl

www.cubiss.nl