Вы находитесь на странице: 1из 33

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

MANUALUL CALITII I SIGURANEI S.C. BISPAN S.R.L.

Nume: Funcia: Data : Semntura:

Elaborat Baciu Iulia Simona Student 26.04.2013

Verificat

Aprobat

EXEMPLAR CONTROLAT EXEMPLAR NECONTROLAT

Acest document este proprietatea SC B S!AN S"#$ C%u& Napoca. Copierea$ di'u(area sau uti%i(area %ui$ c)iar paria%$ *n e+terioru% 'irmei este inter(is$ dac nu e+ist acordu% conducerii. 1

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L. CUPRINS

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

1. Scop ................................................................................................................ pag. 5 2. Elaborare ......................................................................................................... pag. 5 3. Prezentarea intreprinderii ................................................................................ pag. 5 . !brevieri ......................................................................................................... pag. " 5. #an$al$l %i%tem$l$i de management al calit&'ii ............................................. pag. ( ". Politica )i obiectivele de calitate ..................................................................... pag. * (. +ocal$ri ........................................................................................................... pag. , *. Ec-ipamente .................................................................................................... pag. , ,. .on%$mabile .................................................................................................. pag. 10 10. Proiectare / dezvoltare ................................................................................ pag. 11 11. 0e-nologia de 1abricare ................................................................................pag. 11 12. .ontrol$l aprovizion&rii .............................................................................. pag. 23 13. .ontrol$l proce%elor de 1abrica'ie................................................................. pag.2 1 . .ontrol$l proiectelor ................................................................................... pag. 25 15. .erin'ele 1$nc'ionale ale proiectelor ........................................................... pag. 2" 1". Eval$area ..................................................................................................... pag. 2( 1(. 2denti1icarea )i tra%abilitatea prod$%$l$i ..................................................... pag. 2( 1*. !naliza )i control$l prod$%elor necon1orme .............................................. pag. 2* 1,. .ontrol$l doc$mentelor .............................................................................. pag. 2, 20. !c'i$ni corective ......................................................................................... pag. 30 21. !$dit intern al calit&'ii ................................................................................ pag. 31 22. 2n%tr$irea per%onal$l$i )i motiva'ia .............................................................. pag.31 23. 3nregi%tr&ri privind calitatea ........................................................................ pag. 32

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

EVIDENA APROBRILOR I REVIZIILOR Nr. Pagin 1 2 3 5 " ( * , 10 11 12 13 1 15 1" 1( 1* 1, 20 Nr. Re i!ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. Pagin 21 22 23 2 25 2" 2( 2* 2, 30 31 32 33 Nr. Re i!ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. Nr. Nr. Pagin Re i!ie Pagin Nr. Re i!ie

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L. A%&i i&a&ea " 'r(%e)*+ e i#en$ia& ,N*-r*+ e#i$iei )a* %a'i&(+*+ " 'agini+e re i!*i&e.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

N*-e/ 'ren*-e/ #a&a 0i )e-n&*ra

Re i!ia " E#i$ia

E+a1(ra&

Veri2i%a&

A'r(1a&

0/1

4aci$ 2$lia Simona

1. Scop

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


#an$al$l elaborat are $rm&toarele %cop$ri:

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

de a de%crie c$m %5a e1ect$at doc$mentarea )i implementare %i%tem$l$i 6n cadr$l organiza'iei7 prec$m )i c$m %e men'ine )i %e 6mb$n&t&'e)te e1icien'a ace%t$ia8 in1ormarea per%onal$l$i intreprinderii7 clien'ii )i di%trib$itorii prod$%elor a%$pra politicii 6n domeni$l calit&'ii adoptate8 cre)terea con)tinciozit&'ii 1$rnizorilor c$ privire la a%ig$rarea calit&'ii prod$%elor pe care le livreaz&8 de%criere %tr$ct$rii organizatorice a %i%tem$l$i calit&'ii )i re%pon%abilit&'ii di1eritelor per%oane7 gr$p$ri 1$nc'ionale )i %ectoare 6n cadr$l %i%tem$l$i calit&'ii8 de%crierea mi9loacelor de com$nicare operative pentr$ toate problemele legate de calitate8 cre)terea con)tiinciozit&'ii anga9a'ilor8 organizarea e1icient& a exec$t&rii l$cr&rilor7 %arcinilor de l$cr$.

2. Elaborare
Elaborarea prezent$l$i man$al al calit&'ii %e bazeaz& pe $rm&toarele %tandarde de re1erin'&: 5 2S: 22000 5 Si%teme de manangement al %ig$ran'ei aliment$l$i 5 2S: ,001:2000 5 Si%teme de management al calit&'ii..erin'e. 5 2S: ,000:2000 5 Si%teme de management al calit&'ii. Principii 1$ndamentale )i vocab$lar. 5 2S: ,00 :2000 5 Si%teme de management al calit&'ii. +inii directoare pentr$ 6mb$n&t&'irea per1orman'ei 5 E; 2S: 10013: 1,,( 5 <-id pentr$ dezvoltarea man$alelor calit&'ii.

3. Pro1il$l companiei
Societatea S... 42SP!; S.R.+ e%te o %ocietate c$ r&%p$ndere limitat&7 av=nd $n capital %$b%cri% de 1000 lei. ! 1o%t 6n1iin'at& 6n 2012 )i e%te 6nmatric$lat& 6n Regi%tr$l .omer'$l$i c$ n$m&r$l R 23 0,023. >irma are %edi$l 6n .l$9 ;apoca7 %trada +ivezii7 nr. 3( )i are $n %ing$r proprietar7 care r&%p$nde nelimitat )i %olidar. Societatea are ca obiect de activitate 1abricarea p=inii )i a prod$%elor de pati%erie )i v=nzarea ace%tora c&tre clien'i.

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

+a 6ncep$t %5a$ realizat prod$%e pentr$ cartier$l din apropierea $nit&'ii de prod$c'ie7 1iind monitorizate 6n permanen'& evol$'ia v=nz&rilor7 $rm=nd ca apoi %a %e extind& aria de r&%p=ndire )i a%$pra celorlalte zone din ora)$l .l$95;apoca. Prod$c'ia de p=ine )i prod$%e de pani1ica'ie %e de%1&)oar& 6ntr5o $nitate de prod$c'ie de (200 m 2 dotat& c$ $tila9e moderne7 6n con1ormitate c$ %tandardele ?E. !ctivitatea de prod$c'ie a %ociet&'ii e%te permanent monitorizat& de c&tre @SAS! .l$95;apoca7 $nitatea 1iind apreciat& pentr$ %eriozitatea )i promptit$dinea de care d& dovad&7 )i de a%emenea pentr$ calitatea )i pro%pe'imea inconte%tabil&7 re%pect=nd 6n acela)i timp tradi'ia 6n ceea ce prive)te mod$l de prod$cere a ace%tor prod$%e. 3n prima perioad& de de%1&)$rare a activit&'ii7 prod$%ele 1abricate era$ 6ntr5$n n$m&r mai re%tr=n%. 3n%&7 odat& c$ de%coperirea nevoilor clien'ilor7 gama de prod$%e %5a diver%i1icat. !%t1el7 6n prezent7 $nitatea de prod$c'ie p$ne la di%pozi'ia con%$matorilor $n porto1oli$ larg de prod$%e7 de la covrigi d$lci %a$ %&ra'i7 p=n& la %ale$ri )i corn$le'e. 0oate prod$%ele de pani1ica'ie re%pect& principi$l B0radi'ie7 .alitate7 Pro%pe'imeC. 3n domeni$l te-nologic7 dot&rile %$nt reprezentate de: c$ptoare de pani1ica'ie7 2 malaxoare7 1 $tila9 pentr$ 1eliat7 2 $tila9e pentr$ laminat )i 2 $tila9e pentr$ ambalarea prod$%elor. Pentr$ a%ig$rarea 1$nc'ion&rii %ociet&'ii di%p$nem de $n per%onal alcat$it din : 1 inginer te-nolog7 1 laborant7 * m$ncitori necali1icai7 2 1eliatori7 1 ambalator7 1 per%oan& pentr$ 6ntre'inerea c$r&'eniei )i 2 )o1eri pentr$ di%trib$irea prod$%elor. !nga9area $n$i per%onal cali1icat are ca rez$ltat ob'inere prod$%elor de pani1ica'ie la $n nivel cantitativ ridicat: de 3 tone prod$% 1init pe zi. @in p$nct de vedere calitativ7 prod$%ele %$nt net5%$perioare deoarece %$nt 1olo%ite ingrediente de cea mai b$n& calitate7 de la 1$rnizori atent %elec'iona'i.

. !brevieri
#.S / man$al$l calit&'ii )i %ig$ran'ei S. / %ocietate comercial& SR+ / %ocietate c$ r&%p$ndere limitat& ;r. / n$m&r R / revizie E@ / edi'ie
"

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


P!< / pagina ?E / ?ni$nea E$ropean& P.. / p$nct critic de control P. / p$nct de control R. / re%pon%abil c$ calitatea R; / rapoarte de necon1ormitate R#. / re%pon%abil man$al$l calit&'ii @< / director general

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

5. #an$al$l %i%tem$l$i de management al calit&'ii


!probarea #.S revine Pre)edintel$i @irector <eneral al intreprinderii7 doamna 4aci$ @ina7 d$p& ce ace%ta %5a convin% c& el a 1o%t elaborat con1orm politicii )i obiectivelor pe care le5a prom$lgat. !naliza #.S e%te a%ig$rat& de re%pon%abil$l c$ calitatea pe baza $nei doc$ment&ri complete care %& permit& implementarea l$i e1icient& 6n intreprindere. #.S %e 6ntocme)te )i %e di1$zeaz& 6n cla%oare7 c$ n$mere )i %imbol$ri di1erite pentr$ 1iecare %ec'i$ne7 capitol %a$ reviz$ire. 3n ace%t 1el7 orice modi1icare %a$ reviz$ire va 1i $rmat& de eliminarea celei vec-i )i 6nloc$irea c$ no$a ver%i$ne7 1&r& a 1i nevoie %& %e intervin& 6n re%t$l man$al$l$i. @i1$zarea intern& a #.S e%te o di1$zare controlat& )i %e 'ine la zi pe o li%ta a de'in&torilor. @i1$zarea 6n exterior a #.S n$ e%te controlat&. .la%area )i activarea #.S cade 6n re%pon%abilitatea de'in&torilor. !ce)tia treb$ie %& a%ig$re acce%$l liber la con%$ltarea )i %t$dierea l$i )i %& promoveze 6n ma%a de %alaria'i intere%a'i7 prin mi9loace adecvate. @e a%emenea7 treb$ie %& %e veri1ice )i grad$l de c$noa)tere a #.S de c&tre %alaria'i. Aer%i$nile perimate %e retrag 6n moment$l reviz$irii )i %e di%tr$g7 c$ excep'ia re%pon%abil$l$i c$ calitatea care ar-iveaz& original$l )i 6l p&%treaz& timp de zece ani7 6n %pa'i$l de ar-ivare. Se va men'ine o eviden'&7 %$b 1orm& de 6nregi%trare7 a t$t$ror modi1ic&rilor edi'iilor )i reviz$irilor7 care are rol de a centraliza )i de a corela toate interven'iile care %e realizeaz& a%$pra man$al$l$i. #odi1icare e%te con%iderat& incl$%iv aceea legat& de %c-imbarea per%oanelor re%pon%abile c$ 6ntocmirea7 veri1icarea %a$ aprobarea ace%t$ia.

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L. ". Politica )i obiectivele de calitate

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

Politica intreprinderii are ca )i obiectiv principal realizarea de activit&'i comerciale care %& 6ndeplinea%c& toate cerin'ele7 a)tept&rile )i nece%it&'ile clien'ilor prin implementarea7 men'inerea )i 6mb$n&t&'irea $n$i %i%tem de management al calit&'ii7 con1orm cerin'elor 2S: 22000. 3n calitate de director general7 6mi a%$m re%pon%abilitatea %tabilirii politicii 6n domeni$ calit&'ii 6n intreprindere7 care a 1o%t )i e%te prod$cerea de b$n$ri de calitate 6n %cop$l %ati%1acerii cerin'elor clien'ilor la cel mai 6nalt nivel po%ibil7 ceea ce a%ig$r& dezvoltarea )i b$n&%tarea %alaria'ilor. Principalele obiective ale S... 42SP!; S.R.+. %$nt: 5 dezvoltarea 6ncrederii at=t in r=nd$l clien'ilor7 c=t )i 6n r=nd$l anga9a'ilor7 c& %$nt 6ntreprin%e ac'i$ni )i %$nt l$ate m&%$ri pentr$ %ati%1acerea exigentelor Si%tem$l$i de #anagement al .alit&'ii. 5 realizarea calit&'ii cer$te 6n exec$'ie7 6n %cop$l cre)terii imaginii %ociet&'ii. 5 %ati%1acerea integral& a cerin'elor clien'ilor prin re%pectarea obliga'iilor cerin'elor. 5 red$cerea total& a reclama'iilor prin cre)terea calitativ& a prod$%elor comercializate. 5 cre)terea e1icacit&'ii )i e1icien'ei activit&'ii organizatorice. 5 cre)terea grad$l$i de motivare al per%onal$l$i prin o1erirea de oport$nit&'i 1iec&r$i anga9at de a5)i dezvolta propri$l poten'ial prin activit&'i de%1a)$rate 6n cadr$l %ociet&'ii. 5 optimizarea ge%tion&rii re%$r%elor materiale )i $mane care in1l$en'eaz& calitatea %erviciilor o1erite prin doc$mentarea )i control$l proce%elor. Prevederile #an$al$l$i #anagement$l$i .alit&'ii %$nt obligatorii pentr$ to'i %alaria'ii odata c$ aprobarea ace%t$ia de catre admini%trator$l %ociet&'ii. R&%p$nderea cond$cerii Si%tem$l$i de #anagement al .alit&'ii 6mi apar'ine 6n totalitate )i m& anga9ez %& a%ig$r implementarea )i re%pectarea t$t$ror prevederilor Si%tem$l$i de #anagement al .alit&'ii. S... 42SP!; S.R.+. ac'ioneaz& pentr$: 5 cre)terea economic& pe termen l$ng )i 1olo%irea 9$dicioa%& a re%$r%elor 1inanciare )i $mane. 5 monitorizarea %ati%1ac'iei clien'ilor act$ali )i viitori. 5 1ormarea )i a1irmarea de pro1e%ioni)ti 6n activit&'ile de%1a)$rate 6n cadr$l %ociet&'ii. @ata: 2".0 .2013 @irector <eneral7 4aci$ @ina

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L. (. +ocal$ri

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

.l&direa 6n care %e de%1&)oar& activitatea de prod$c'ie a 1o%t con%tr$it& 6n an$l 20117 6n con1ormitate c$ normele E$ropene de igien& )i te-nologie )i 6n con1ormitate c$ .odex !limentari$%. Pentr$ con%tr$c'ia cl&diri a$ 1o%t re%pectate prevederile 6n ceea ce prive)te materialele pentr$ pere'i7 pla1oanele7 pardo%elile %$nt impermeabile7 neab%orbante7 $)or de c$ra'at )i igienizat. Spa'iile de l$cr$ %$nt cele mai importante7 6n%& )i %pa'iile de depozitare7 cele %ocial5%anitare )i c&ile de acce% 9oac& $n rol$l important 6n cadr$l con%tr$c'iei. .l&direa e%te dotat& c$ $tilit&'i7 ap&7 gaz7 energie electric&. Rampele de 6nc&rcare5de%c&rcare %$nt con%tr$ite con1orm %tandardelor 6n vigoare. .&ile de acce% $rm&re%c evitarea 6ncr$ci)&rilor. Spa'iile %ocial5%anitare %$nt alc&t$ite din 2 ve%tiare7 Dc5$ri7 d$)$ri )i %al& de me%e. !ce%tea %$nt de%p&r'ite de %pa'iile de prod$c'ie prin coridoare c$ intr&ri izolate. 3n depozit$l de materii prime )i a$xiliare %e 1ace $n %toc de rezerv& pentr$ a %e a%ig$ra contin$itatea 1l$x$l$i te-nologic. @epozitarea %acilor de 1&in& %e 1ace pe $n gr&tar de lemn. @ro9dia %e p&%treaz& la 1rigider la temperat$ra de 5" .7 al&t$ri de o$& )i alte materiale a$xiliare. Spa'iile de prod$c'ie %$nt alc&t$ite din %pa'i$l propri$5zi% 6n care %e a1l& toate $tila9ele nece%are ace%tei ind$%trii. Paviment$l e%te con%tr$it din beton7 1iind rezi%tent la )oc$ri mecanice )i termice7 impermeabil )i neted. 2l$minat$l %e realizeaz& at=t nat$ral7 c=t )i arti1icial. >ere%trele %$nt a%t1el con1ec'ionate 6nc=t %& a%ig$re o il$minare nat$ral& c=t mai b$n&. 0otodat&7 %$nt dotate c$ pla%& de in%ecte7 pentr$ a evita o event$al& contaminare. ?)ile %$nt con%tr$ite din material rezi%tent la corozi$ne7 1&r& col'$ri %a$ proeminen'e. @epozit$l de materii prime e%te bine aeri%it7 c$ $miditate )i temperat$ra nece%ar& depozit&rii corecte a materiei prime. .on%tr$c'iile %$nt exec$tate din materiale rezi%tente7 %$nt izolate )i n$ a$ prag$ri la $)i.

*. Ec-ipamente
+inia te-nologic& e%te $na %impl&7 1l$x$l te-nologic de%1a)$r=nd$5%e pe orizontal&. 2ntreprinderea de'ine $rm&toarele ec-ipamente )i $tila9e: 5 cern&tor vertical 5 c=ntar ba%c$l& 5 dozatoare
,

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


5 divizor 5 malaxor 5 c$ptor E do%pitor 5 navete pentr$ p=ine 5 ma)ini pentr$ tran%port prod$%e

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

!t=t la recep'ia materiilor prime7 c=t )i d$p& ob'inerea prod$%elor 1inite %$nt nece%are analize de control al calit&'ii. 4r$t&ria di%p$ne de $n laborator propri$ pentr$ analiza materiilor prime )i a prod$%$l$i 1init )i pentr$ certi1icarea calit&'ii. !ce%t laborator e%te dotat c$ ec-ipamente7 in%tr$mente )i di%pozitive de m&%$rare )i 6ncerc&ri. 3n ceea ce prive)te mentenan'a ec-ipamentelor )i a $tila9elor7 intreprinderea 1$nc'ioneaz& d$p& $rm&toarea %trategie: 'inerea %$b control a d&$n&torilor7 ge%tionarea de)e$rilor7 monitorizarea e1icacit&'ii proced$rilor de mentenan'& )i igienizare. Pentr$ 1iecare ec-ipament %e 6ntocme)te $n do%ar care treb$ie %& con'in&: 5 5 5 5 5 5 5 caiet de %arcini nota de comand& )i bon$l de livrare 1i)a de p$nere 6n 1$nc'i$ne certi1icat$l de etalonare7 proce%$l verbal de veri1icare 1i)a de %emn&t$ri7 1i)a de via'&7 1i)a de interven'ie7 1i)a de mentenan'& noti'e de $tilizare 1i)a de mentenan'&

?tilizarea ec-ipamentelor 6n der$larea activit&ii %e 1ace de c&tre per%onal$l in%tr$it. 2n%tr$irea %e realizeaz& at=t 6n domeni$l partic$larit&'ilor 1$nc'ionale7 c=t )i la protec'ia m$ncii. 3n ace%t %cop %e 1olo%e%c in1orma'ii emi%e de prod$c&tor Fc&r'i te-nice7 in%tr$c'i$ni de $tilizareG %a$ tran%mi%e de reprezentan'ii 1irmei comercializatoare.

,. .on%$mabile
Proce%$l de c$mp&rare )i aprovizionare / con%t& 6ntr5o regr$pare a cererilor interne7 eval$area .ontrol la recep'ie )i etic-etare / la recep'ie %e 1ace $n control care %& permit& validarea )i validarea 1&c$t& de re%pon%abil$l c$ aprovizionarea c$ prod$%e con%$mabile. con1ormit&'ii c$ comanda. Per%oana re%pon%abil& c$ recep'ia de%pac-eteaz& coletele7 p$ne c=te o etic-et&
10

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

pe 1iecare %$bambala9 6n care %e men'ioneaz& data intr&rii7 data de%c-iderii 1lacon$l$i7 data de di%tr$gere )i an$n'& %ectoarele intere%ate de %o%irea prod$%elor. @epozitarea / %e 1ace de c&tre recep'ioner 6n %pa'ii %pecial de%tinate care treb$ie %& 6ndeplinea%c& toate condi'iile pentr$ a n$ %e degrada prod$%ele. Ele treb$ie a)ezate 6n ordine al1abetic& )i gr$pe. 3ntr5$n loc %eparat %e depoziteaz& prod$%ele 1oarte toxice %a$ peric$loa%e7 6ntr5$n d$lap c$ c-eie. <e%tionarea / %e 1ace de $tilizatori7 de reg$l&7 6n %toc$ri minime. Scoaterea din $z )i di%tr$gerea / prod$%ele rezid$ale7 apoa%e %a$ organice rez$ltate 6n $rma

1olo%irii prod$%elor con%$mabile %e %tr=ng 6n 2 b$toaie a%t1el: 6ntr5$n b$toi verde %ol$'iile organice7 6ntr5$n b$toi alba%tr$ %ol$'iile apoa%e. !ce%te b$toaie %$nt ridicate %&pt&m=nal %a$ la cerere de c&tre o 1irm& %pecializat& 6n prel$area )i tratarea rezid$$rilor.

10. Proiectare / dezvoltare


Pe d$rata plani1ic&rii7 proiect&rii )i dezvolt&rii7 S... 42SP!; S.R.+. determin&: 5 etapele proiect&rii )i dezvolt&rii8 5 analiza7 veri1icarea )i validarea7 opera'ii %peci1ice etapelor de proiectare )i dezvoltare8 5 re%pon%abilit&'ile )i a$toritatea pentr$ proiectare )i dezvoltare. S... 42SP!; S.R.+. controleaz& inter1e'ele dintre %tr$ct$rile implicate 6n proiectare )i dezvoltare pentr$ a a%ig$ra o com$nicare e1icace )i o de%emnare clar& a re%pon%abilit&'ilor. Elementele de ie)ire ale plani1ic&rii %$nt act$alizate pe m&%$r& ce proiectarea )i dezvoltarea evol$eaz&.

11. 0e-nologia de 1abricare


P=inea alb& de gr=$ 1eliat& e%te $n prod$% de pani1ica'ie ob'in$t din 1&in& alb& de gr=$7 tip "507 la care %e ada$g& ap&7 dro9die )i %are iodat&. !ce%t prod$% e%te 1eliat )i %e livreaz& ambalat7 6n p$ngi de polipropilen&. a. Recep'ia cantitativ& )i calitativ& E%te prima etap& din 1l$x$l te-nologic de 1abrica'ie a prod$%$l$i. !ici are loc recep'ia calitativ& a materiei prime7 1&ina alb& de gr=$7 dro9die7 %are iodat&7 dar )i a materialelor a$xiliare7 ambala9e. Se veri1ic& b$letinele de analiz& de 1iecare dat& c=nd %e realizeaz& recep'ia7 iar periodic7 an$mite probe din materiile

11

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

prime %$nt trimi%e 6n laborator pentr$ veri1icarea veridicit&'ii ace%tora. @$p& recep'ia calitativ&7 are loc recep'ia cantitativ&7 $nde %$nt c=nt&rite materiile prime c$ a9$tor$l c=ntarelor din dotare. b. Preg&tirea )i dozarea materiilor prime 3n cadr$l ace%tei opera'ii7 are loc o cernere a 1&inii7 pentr$ eliminarea event$alelor imp$rit&'i7 iar dro9dia )i %area %e dizolv& 6n ap& cald&. S$nt dozate materiile prime )i %$nt ad&$gate 6n malaxor. c. >r&m=ntarea al$at$l$i Prin opera'ia de 1r&m=ntare %e realizeaz& omogenizarea ingredientelor p=n& la ob'inerea $n$i al$at de con%i%ten'& normal&. !ici ia na)tere %tr$ct$ra p=inii prin 1ormarea gl$ten$l$i. 0emperat$ra optim& de 1r&m=ntare e%te c$prin%& 6ntre 2, / 31H.7 iar timp$l e%te 55( min$te. d. >ermentarea al$at$l$i !re loc contin$area proce%$l$i de 6nm$l'ire a dro9diilor. !%t1el7 %e ob'ine $n al$at bine a1=nat )i $n prod$% bine cre%c$t. @e aceea7 acea%t& opera'ie are loc 6n do%pitor7 la o temperat$r& de 30H.7 timp de "0 min$te. e. @ivizare / premodelare @$p& 1inalizarea 1erment&rii7 are loc divizarea al$at$l$i7 6n b$c&'i mai mici de al$at7 care %$nt premodelate )i introd$%e din no$ la do%pit. 0emperat$ra pentr$ predo%pire e%te de 30H.7 iar timp$l optim e%te de 20 min$te. !poi are loc modelarea 1inal& )i o do%pire 1inal&7 timp de 15 min$te. 1. .oacerea 4$c&'ile de al$at do%pite %$1icient %$nt %$p$%e coacerii7 opera'ie 6n timp$l c&reia7 datorit& c&ld$rii din c$ptor7 al$at$l %e tran%1orm& 6n prod$% 1init. !cea%t& etap& e%te 1oarte important& din p$nct de vedere calitativ7 dar )i din per%pectiva %ig$ran'ei. 0emperat$ra optim& e%te de 220H.7 timp de 30 min$te. g. R&cire / depozitare @$p& ce e%te %coa%& din c$ptor7 p=inea treb$ie %a %tea cel p$'in 2 ore pentr$ a %e r&ci. !cea%t& opera'ie are loc 6n depozite c$rate7 bine aeri%ite7 6n care temperat$ra n$ treb$ie %& dep&)ea%c& valoarea de 20H.. @$p& r&cire7 %e realizeaz& 1elierea prod$%elor7 apoi ambalarea 6n p$ngi de polipropilen&. Prod$%ele ambalate %e a)eaz& 6n l&di'e7 care %$nt depozitate temporar p=n& la livrare.

12

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

I-'+e-en&area )i)&e-*+*i 3ACCP +a S.C. BISPAN S.R.L.


C(n)&i&*irea e%4i'ei 3ACCP re%pon%abil I!..P inginer te-nolog re%pon%abil igien& re%pon%abil a%ig$rarea calit&'ii laborant De)%rierea 'r(#*)*+*i

5. Den*-ire 'r(#*) 6. C(-'(!i$ie 0i ingre#ien&e 7. Cara%&eri)&i%i (rgan(+e'&i%e

P=ine alb& de gr=$ 1eliat&. >&in& alb& de gr=$ "507 ap&7 dro9die7 %are iodat&. !%pect: prod$% bine dezvoltat7 c$ 1orm& oval&7 %$pra1a'& c$ cre%t&t$ri oblice7 coa9a l$cioa%&7 $ni1orm&7 r$men&7 galben5a$rie7 miez bine a1=nat7 1&r& aglomer&ri de 1&in&7 ela%tic7 c$ pori 1ini. !roma: pl&c$t&7 caracteri%tic& p=inii albe bine coapte7 1&r& miro% %tr&in. <$%t: pl&c$t7 caracteri%tic p=inii albe bine coapte7 1&r& %cr=)net datorat imp$rit&'ilor minerale. 8. Cara%&eri)&i%i 2i!i%(9%4i-i%e Porozitate: ( J8 ?miditate: J8 !ciditate: 3 grade aciditate8 .on'in$t de %are: 1J8 :. Cara%&eri)&i%i Se vor 6ncadra 6n normele %anitare )i %anitar5veterinare 6n vigoare7 -i%r(1i(+(gi%e 1$nc'ie de re'eta prod$%$l$i. 5 germeni patogeni: lip%& 5 n$m&r$l total de germeni la 1 cmc : 6ntre 250 000 / 1 000 000 5 bacterii coli1orme la 1cmc : 6ntre 15 / 100 ;. Va+(ri n*&ri$i(na+e 100 g p=ine alb& de gr=$ con'ine: 2*2 Kcal7 1073g proteine7 2g lipide7 5 g gl$cide7 3271J ap&. <. M(# #e a-1a+are !mbalare 6n p$ngi de polipropilen&. =. Ter-en #e a+a1i+i&a&e zile de la coacere. >. In)&r*%$i*ni #e #e'(!i&are ! %e p&%tra la loc $%cat )i r&coro% la temperat$ra de maxim 20L.. 5?. In)&r*%$i*ni #e e&i%4e&are Pe ambala9 %$nt imprimate in1orma'iile core%p$nz&toare etic-etei 55. M(# #e *&i+i!are " 5 In)&r*%$i*ni #e 2(+()ire 56. C(n#i$ii #e +i rare Se livreaz& 6n l&di'e.

13

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


I#en&i2i%area *&i+i!rii #(ri&e

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

!ce%t prod$% %e adre%eaz& t$t$ror per%oanelor7 1iind $n aliment care n$ treb$ie %& lip%ea%c& din -rana zilnic&. ;$ %e recomand& per%oanelor c$ intoleran'& la gl$ten. C(n)&r*irea #iagra-ei 2+*@*+*i &e4n(+(gi%

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


!p& 25535L. >&in& alb& 15525L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

@ro9die 05 L.

Sare iodat& 15525L

Preg&tirea materiilor prime @ozare

>r&m=ntare al$at F2,531L.G

>ermentare F30L. / "0 minG

@ivizare

Premodelare

@o%pire F30L. / 20 min G

#odelare 1inal&

@o%pire 1inal& F30L. / 15 minG

.oacere F220L. / 30 minG

R&cire F20L.G

>eliere

!mbalare @epozitare F20L.G

+ivrare F20L.G

15

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


Li)&a 4a!ar#*ri+(r '()i1i+e 0ip$l de pericol 4 .ontaminare c$ germeni patogeni. #$cegai$ri.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

Etapele proce%$l$i Recep'ia materiei prime Ain a+1

#&%$ri de prevenire Selectarea 1$rnizorilor. E1ect$area periodic& de analize microbiologice. 2n%tr$irea per%onal$l$i privind reg$lile de igien& )i b$n& practic& de l$cr$. E1ect$area in%pec'iei viz$ale la recep'ia materiei prime. Selectarea 1$rnizorilor. 2n%tr$irea per%onal$l$i 6n ceea ce prive)te reg$lile de igien&. E1ect$area in%pec'iei la recep'ia materiei prime. Selectarea 1$rnizorilor. .ontrol$l calit&'ii prod$%elor recep'ionate. E1ect$area in%pec'iei la recep'ia materiei prime. Selectarea 1$rnizorilor. Re%pectarea temperat$rii de tran%port a dro9die. .ontrol$l calit&'ii dro9diei recep'ionate. Selectarea 1$rnizorilor. E1ect$area recep'iei pe baza doc$mentelor care 6n%o'e%c mar1a. Selectarea 1$rnizorilor. E1ect$area de analize 1izico5 c-imice periodice7 dac& ace%t l$cr$ e%te po%ibil.

<ravitate Ridicat&

>recven'& #edie

Ri%c 8

>

Recep'ia materiei prime Dr(B#ie Recep'ia materiei prime Sare i(#a&

.ontaminare c$ %$b%tan'e toxice7 metale grele. ?lei$ri7 l$bre1ian'i7 carb$ran'i. Pra17 imp$rit&'i7 a)c-ii metalice7 a)c-ii nemetalice7 )$r$b$ri7 ciob$ri. .re)terea 6nc&rc&t$rii bacteriene. #$cegai$ri. S$b%tan'e toxice7 $lei$ri7 carb$ran'i. Re%t$ri de ambala97 ni%ip %a$ al'i contaminan'i minerali7 a)c-ii metalice7 ciob$ri de %ticl&. .ontaminare c$ diver%e

Ridicat&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

#edie

#edie

#edie

Sc&z$t&

>

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Recep'ia materiei

!c-izi'ionarea de ambala9e care %$nt veri1icate )i


1"

#edie

Sc&z$t&

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


a$xiliare A-1a+aBe Preg&tirea > materiilor prime %$b%tan'e c-imice Fcernel$ri7 adeziviG. .ontaminare c$ a)c-ii metalice7 ciob$ri de %ticl&7 )$r$b$ri7 imp$rit&'i minerale7 in%ecte moarte7 1ecale de roz&toare. .ontaminare c$ metale grele.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

aprobate pentr$ 1olo%irea lor 6n ind$%tria alimentar&. 2n%pec'ia ambala9elor recep'ionate. Aeri1icarea periodic& %a$ zilnic& a %t&rii de 1$nc'ionare a aparatelor. Aeri1icarea %itelor F6n caz$l cern&toarelorG. @otarea c$ magne'i a cern&tor$l$i. Aeri1icarea %t&rii de igien&. 2n%tr$irea per%onal$l$i. E1ect$area periodic& de analize c-imice a apei $tilizate 6n proce%$l te-nologic. 2n%talarea $n$i 1iltr$ de p$ri1icare a apei. 3ntre'inerea %t&rii de igien& a in%tala'iei de ap&. E1ect$area de analize 1izico5c-imice periodice. 2n%talarea $n$i 1iltr$ de p$ri1icare a apei. 2gienizarea )i dezin1ectarea corect& a $%ten%ilelor )i a %pa'i$l$i de l$cr$. 2n%tr$irea per%onal$l$i. E1ect$area periodic& de te%te de %anita'ie. Re%pectarea igienei per%onale )i a %pa'i$l$i de l$cr$7 re%pectarea reg$lament$l$i de ordine interioar& 6n ceea ce prive)te p$rtarea obiectelor per%onale. 2gienizarea core%p$nz&toare. 2n%tr$irea per%onal$l$i. Aeri1icarea %t&rii de 6ntre'inere a malaxor$l$i. 2n%tr$irea per%onal$l$i. !%ig$rarea $nor condi'ii
1(

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Preg&tire ap&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

>

@ozarea materiei prime

>

.ontaminare c$ ni%ip7 r$gin&7 dep$neri de pe 'evile in%tala'iei de ap&7 imp$rit&'i. .ontaminare c$ bacterii patogene provenite din medi$l de l$cr$ %a$ de pe di%pozitivele $tilizate. .ontaminarea c$ pra17 imp$rit&'i7 obiecte per%onale.

Sc&z$t&

Sc&z$t&

#edie

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

>r&m=ntare al$at

S$b%tan'e de c$r&'are. +$bre1ian'i7 $lei$ri.

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

>

>ermentare al$at

>

@ivizare al$at

>

Premodelare

>

Predo%pire

optime de igien& 6n %pa'i$l $nde %e 1ace prepararea al$at$l$i. 2mp$rit&'i Aeri1icarea %t&rii de provenite de la 6ntre'inere a malaxor$l$i. malaxor %a$ din 2n%tr$irea per%onal$l$i. medi$l de l$cr$. !%ig$rarea $nor condi'ii optime de igien& 6n %pa'i$l $nde %e 1ace prepararea al$at$l$i. .ontaminare 2gienizarea )i dezin1ectarea microbian&. corect& a $%ten%ilelor )i a %pa'i$l$i de l$cr$. E1ect$area periodic& de te%te de %anita'ie. .ontaminare c$ 2n%tr$irea per%onal$l$i. pra1 %a$ !%ig$rarea $nor condi'ii imp$rit&'i din optime de igien& 6n %pa'i$l %pa'i$l de $nde %e 1ace 1ermentarea prod$c'ie. al$at$l$i. .ontaminare c$ 2gienizarea corect& a me%elor bacterii datorit& de l$cr$ )i a $%ten%ilelor nere%pect&ri 1olo%ite la divizarea condi'iilor de al$at$l$i. 2n%tr$irea igien& a per%onal$l$i. %pa'i$l$i. .ontaminarea 2gienizarea corect& a me%elor c$ pra17 de l$cr$ )i a $%ten%ilelor imp$rit&'i. 1olo%ite la divizarea al$at$l$i. 2n%tr$irea per%onal$l$i. .ontaminare c$ 2gienizarea corect& a me%elor bacterii datorit& de l$cr$ )i a $%ten%ilelor nere%pect&ri 1olo%ite la divizarea condi'iilor de al$at$l$i. 2n%tr$irea igien& a per%onal$l$i. %pa'i$l$i. .ontaminarea 2gienizarea corect& a me%elor c$ pra17 de l$cr$ )i a $%ten%ilelor imp$rit&'i. 1olo%ite la divizarea al$at$l$i. 2n%tr$irea per%onal$l$i. .ontaminare E1ect$area $nei igieniz&ri microbian& core%p$nz&toare a %pa'i$l$i datorit& de l$cr$ $nde are loc
1*

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


nere%pect&rii condi'iilor de igien&. .ontaminare c$ imp$rit&'i din %pa'i$l de prod$c'ie. .ontaminare c$ bacterii datorit& nere%pect&ri condi'iilor de igien& a %pa'i$l$i. .ontaminarea c$ pra17 imp$rit&'i. .ontaminarea microbian&7 datorit& nere%pect&rii condi'iilor de igien&. .re)terea 6nc&rc&t$rii microbiene datorate nere%pect&rii temperat$rii )i a timp$l$i de coacere. .ontaminare c$ bacterii provenite din atmo%1er&. .ontaminare c$ imp$rit&'i provenite din atmo%1er&. +$bri1ian'i7 $lei$ri. S$b%tan'e dezin1ectante.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

predo%pirea. 2n%tr$irea per%onal$l$i E1ect$area $nei igieniz&ri core%p$nz&toare a %pa'i$l$i de l$cr$ $nde are loc predo%pirea. 2n%tr$irea per%onal$l$i. 2gienizarea corect& a me%elor de l$cr$ )i a $%ten%ilelor 1olo%ite la divizarea al$at$l$i. 2n%tr$irea per%onal$l$i. 2gienizarea corect& a me%elor de l$cr$ )i a $%ten%ilelor 1olo%ite la divizarea al$at$l$i. 2n%tr$irea per%onal$l$i. Re%pectarea in%tr$c'i$nilor te-nologice de 1abrica'ie )i a re'etei te-nologice. 2n%tr$irea per%onal$l$i. Sc&z$t& Sc&z$t& 5

>

#odelare 1inal&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

>

Sc&z$t&

Sc&z$t&

@o%pire

#edie

Sc&z$t&

.oacere

Re%pectarea in%tr$c'i$nilor Ridicat& te-nologice de 1abricare. #onitorizarea e1icient& a temperat$rii )i a timp$l$i de coacere.

Sc&z$t&

R&cire

>

!%ig$rarea condi'iilor de microclimat )i igienizarea core%p$nz&toare a %pa'iilor de l$cr$. !%ig$rarea $nei ventila'ii core%p$nz&toare )i a $nei igiene core%p$nz&toare.

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t&

>eliere

Aeri1icarea %t&rii de Sc&z$t& 6ntre'inere a aparat$l$i de 1eliat. 2n%tr$irea per%onal$l$i.


1,

Sc&z$t&

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


!mbalare )i depozitare 4 .ontaminare c$ microorgani%me datorate $nei igieniz&ri necore%p$nz&to are. .ontaminarea de la per%onal. .ontaminare de la mi9loc$l de tran%port. .ontaminare de la mi9loc$l de tran%port. .ontaminare c$ a)c-ii7 ciob$ri7 )$r$b$ri7 provenite de la mi9loc$l de tran%port.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

E1ect$area $nei igieniz&ri core%p$nz&toare a %pa'iilor de depozitare )i a navetelor.

Sc&z$t&

Sc&z$t&

+ivrare

. >

Aeri1icarea %t&rii de %&n&tate )i igien& a per%onal$l$i. Aeri1icarea mi9loc$l$i de tran%port. 2n%tr$irea per%onal$l$i. Aeri1icarea )i men'inerea %t&rii de igien& a mi9loc$l$i de tran%port. Aeri1icarea %t&rii de igien& a mi9loc$l$i de tran%port. Re1$zarea 6nc&rc&rii 6n mi9loace de tran%port necore%p$nz&toare.

Sc&z$t&

Sc&z$t&

Sc&z$t& Sc&z$t&

Sc&z$t& Sc&z$t&

5 5

3 %a$

De&er-inarea '*n%&e+(r %ri&i%e #e %(n&r(+ 2denti1icarea P.. con%t& 6n trecerea prin arborele decizional al opera'iilor care a$ ob'in$t p$ncta9$l la etapa anterioar&. Ti' #e 'eri%(+ C5. E@i)& Dn a%ea)& e&a' -)*ri 're en&i e 'en&r* 'eri%(+*+ i#en&i2i%a&E DA"NU @a @a @a 4 4 @a @a
20

E&a'a

Recep'ie materie prim& >&in& alb& Recep'ie materie prim& @ro9die .oacere

4 .

C6. E)&e 'r(ie%&a& )'e%i2i% 2a!a 'en&r* e+i-inarea )a* re#*%erea 'eri%(+*+*i 'Fn +a *n ni e+ a%%e'&a1i+E DA"NU ;$ ;$ ;$

C7. C(n&a-inar ea %* 'eri%(+*+ i#en&i2i%a& ar '*&ea #e'0i ni e+*ri+e a%%e'&a1i+eE DA"NU @a @a @a 5

C8. Aa%&(r*+ #e ri)% ar '*&ea 2i e+i-ina& )a* 'r(1a1i+i&a&e a a%e)&*ia ar '*&ea 2i re#*) Dn&r9( e&a' *+&eri(arE DA"NU @a ;$ @a 5

PCC )a* PC

P. P.. P. P..

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


S&a1i+irea +i-i&e+(r %ri&i%e >&in& alb& / +imite critice 4: 5 4acill$% mezenteric$%: max 100/g 5 #icotoxine: max 2 ppb.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

.: 5 Rezid$$ri de antibiotice7 %$b%tan'e de igienizare: 0. 5 #etale grele: pl$mb: max. 072 mg/Kg8 cadmi$: max. 075 mg/Kg. .oacerea / +imite critice 4: 5 0emperat$ra di1erit& dec=t temperat$ra %peci1icat& 6n re'eta de 1abrica'ie8 5 0emperat$ra de coacere: 1,0H .8 5 0imp de coacere 20525 min$te. S&a1i+irea *n*i )i)&e- #e -(ni&(ri!are 'en&r* 2ie%are PCC Pr(%e#ee #e -(ni&(ri!are 1. :b%ervarea viz$al& / grad$l de imp$ri1icare7 %tarea de igien& a %pa'iilor. 2. !precierea %enzorial& / a%pect7 miro%7 g$%t7 c$loare. 3. @etermin&ri 1izico5 c-imice / m&%$rarea temperat$rii7 $midit&'ii . !nalize c-imice / pentr$ determinarea dezin1ectan'iilor %a$ a altor %$b%t.c-imice. 1. :b%ervare viz$al& / %e va monitoriza timp$l )i temperat$ra con1orm re'etei de 1abrica'ie. 2. Aeri1icarea %t&rii de igien& a %$pra1e'elor de coacere. Are% en$a -(ni&(ri!rii 1. +a recep'ia 1iec&r$i lot de materie prim&. 2. Milnic 3. de 3 ori pe zi. . +a recep'ia 1iec&r$i lot de materie prim&. 1. Pentr$ 1iecare )ar9& de prod$%. 2. Pentr$ 1iecare )ar9& de prod$%. 2nginer te-nolog. 4r$tar. Re%pon%abil igien&. >i)& de 6nregi%trare aparat. Cine e2e%&*ea! D(%*-en& -(ni&(ri!area Re%pon%abil 4$letin de analiz&. recep'ie. 0abel completat +aborant. pentr$ 1iecare determinare. >i)& de laborator.

Ma&erii 'ri-e" ('era$ii >&in& alb&

:pera'ia de coacere

21

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


S&a1i+irea )(+*$ii+(r #e %(re%&are Li-i&a %ri&i% 5 0emperat$ra de 305 32H.8 5 ?miditate relativ&: (55 *5J8 5 0imp de depozitare 1205130 zile8 5 #icotoxine 5 0emperat$ra di1erit& dec=t temperat$ra %peci1icat& 6n re'et&. 5 0emperat$ra de coacere: 1,0H .8 5 0imp de coacere 20525 min$te. C(re%$ia

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

Ma&erii 'ri-e" ('era$ii >&in& alb&

Re)'(n)a1i+ A%$i*nea %(re%&i Re%pon%abil I!..P Per%oana care 1ace recep'ia va carantina prod$%$l )i va an$n'a 1$rnizor$l. Prod$%$l va 1i re%pin%. Per%onal$l an$n'& Re%pon%abil$l I!..P7 ace%ta 6mpre$n& c$ !dmini%trator$l decid dac& prod$%$l va 1i re'in$t )i di%tr$%.

:pera'ia de coacere

Reglarea temperat$rii )i a $midit&'ii. #onitorizarea d$ratei de depozitare a materiei prime. #onitorizarea temperat$rii )i timp$l$i de coacere. Aeri1icarea c$ptor$l$i.

Re%pon%abil I!..P

S&a1i+irea 'r(%e#*ri+(r #e eri2i%are/ a #(%*-en&a$iei 0i a $inerii e i#en$ei ARECVENA RESPONSABIL +$nar !dmini%trator DOCUMENTE 4$letin de analiz&

Nr. DOMENIUL DE VERIAICARE %r& . 1. Aeri1icarea re%pect&rii proced$rii de %elec'ie a 1$rnizorilor )i de ac-izi'ie a materiilor prime )i materialelor 2. Aeri1icarea mod$l$i de e1ect$are a activit&'ilor de recep'ie calitativ&. 3. Aeri1icarea mod$l$i de depozitare )i ie)ire %pre proce%are a materiilor prime )i materialelor . Aeri1icarea privind a%ig$rarea c$ ap& potabil& 5. Aeri1icarea re%pect&rii etapelor de preg&tire a materiilor prime )i materialelor ". Aeri1icarea re%pect&rii etapelor de preparare )i preg&tire a al$at$l$i F6nregi%tr&rile parametrilor de proce%G (. Aeri1icarea re%pect&rii 6ntre'inerii

Milnic 4il$nar

Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P !dmini%trator Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil

Regi%tr$ >i)& de monitorizare

+$nar +$nar 4il$nar

4$letin de analiz& >i)& de monitorizare >i)& de monitorizare

+$nar
22

>i)& de 6ntre'inere

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


*. ,. 10. 11. 12. 13. ec-ipamentelor Aeri1icarea mod$l$i de tran%port al prod$%elor Aeri1icarea %t&rii de igiena a %pa'iilor de prod$c'ie7 anexelor )i gr$p$rilor %ociale Aeri1icarea control$l$i %t&rii de %&n&tate al per%onal$l$i Aeri1icarea %t&rii de igien& al ec-ipament$l$i de l$cr$ Aeri1icarea re%pect&rii proced$rii de combatere a d&$n&torilor Aeri1icarea 6nregi%tr&rilor din P..8 abaterile de la limitele critice8 exec$tarea m&%$rilor corective Aeri1icarea mod$l$i de a%ig$rare a in%tr$irii per%onal$l$i Aeri1icarea control$l$i calit&'ii %i %ig$ran'ei prod$%elor 1inite Aeri1icarea activit&'ii de 6nregi%trare Aeri1icarea mod$l$i de 6nregi%trare )i %ol$'ionare a reclama'iilor 4il$nar +$nar +$nar +$nar +$nar Milnic

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

I!..P Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P !dmini%trator Re%pon%abil I!..P Re%pon%abil I!..P !dmini%trator

Regi%tr$ >i)& de monitorizare Regi%tr$ Regi%tr$ Regi%tr$ >i)& de monitorizare

1 . 15. 1". 1(.

Seme%trial +$nar +$nar +$nar

Regi%tr$ >i)& de analiz& Regi%tr$ Regi%tr$

12. .ontrol$l aprovizion&rii


.alitatea prod$%elor depinde 6n mare m&%$r& de calitatea materialelor )i a componentelor din care %e 1abric&. !ce%tea %e pot proc$ra din di1erite %$r%e )i pot prezenta di1eren'e de calitate. @in acea%t& ca$z& treb$ie l$ate m&%$ri care %& a%ig$re calitatea lor7 c$m ar 1i: 5 %electarea 1$rnizorilor pe baza veri1ic&rilor repetate a materialelor 1$rnizate7 a capabilit&'ii lor de a prod$ce con%tant prod$%e de calitate7 a preoc$p&rilor 1$rnizorilor pentr$ calitate )i dac& a$ implementat $n %i%tem al calit&'ii )i a rez$ltatelor a$dit$rilor 1&c$te de bene1iciari 6n intreprinderile 1$rnizoare. 5 incl$derea t$t$ror cerin'elor calit&'ii 6n comanda de aprovizionare8 5 6n%o'irea prod$%elor livrate de certi1icate de garan'ie8 5 %$praveg-erea cali&'ii 6n intreprinderile 1$rnizoare8 5 veri1icarea )i in%pec'ia atent& a materialelor ce $rmeaz& a 1i livrate8

23

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

5 elaborarea )i aplicarea $nor proced$ri de raportare a de1ectelor )i reglementarea litigiilor c$ 1$rnizorii re1eritoare la calitate8 5 analizarea )i eval$area periodic& a 1$rnizorilor privind calitatea prod$%elor livrate )i re%pectarea termenelor de livrare.

13. .ontrol$l proce%elor de 1abrica'ie


.ontrol$l proce%elor de 1abrica'ie c$prinde veri1icarea t$t$ror activit&'ilor din $nitatea de prod$c'ie7 prec$m )i identi1icarea )i plani1icarea proce%elor de 1abrica'ie7 incl$%iv proce%ele de monta9 care in1l$en'eaz& direct calitatea. @$p& %tabilirea proce%$l$i )i plan$l$i de 1abrica'ie7 %e elaboreaz& in%tr$c'i$nile de l$cr$ 6n care %e 6nglobeaz& in1orma'iile )i 6ndr$m&rile nece%are l$cr&torilor pentr$ a5)i 6ndeplini corect %arcinile. !ce%tea %$nt redactate 6n 1orme acce%ibile )i pentr$ per%oanele c$ $n nivel %c&z$t de c$no)tiin'e. 2n%tr$c'i$nile de l$cr$ pentr$ proce%$l de 1abrica'ie treb$ie %& 1ie am&n$n'it )i %& incl$d&: 5 opera'ia ce treb$ie e1ect$at&8 5 materialele )i ec-ipamentele ce treb$ie 1olo%ite8 5 reglarea )i calibrarea ec-ipamentelor )i di%pozitivelor8 5 %$cce%i$nea )i de%crierea corecta a activit&'ilor8 5 cond&'iile din %pa'iile de l$cr$8 5 cod$l practicilor ce treb$ie 1olo%it )i nivelele de calitate ce treb$ie realizate7 con1orm $nor %tandarde de re1erin'&. 2n%tr$c'i$nile de l$cr$ pentr$ opera'i$nile de veri1icare )i control c$prind: 5 caracteri%ticile parametrilor ce $rmeaz& a 1i veri1ica'i8 5 control$l ec-ipamentelor7 in%tr$mentelor )i di%pozitivelor ce %e vor 1olo%i8 5 condi'iile de medi$ 6n timp$l e1ect$&rii veri1ic&rilor8 5 metoda de examinare7 proced$ri de recoltare a probelor7 n$m&r$l m&%$r&torilor ce treb$ie 1&c$te7 criteriile %a$ %peci1ica'iile ce %e veri1ic&8 5 mod$l c$m %e e1ect$eaz& veri1ic&rile de a$tenti1icare %a$ de con1irmare de c&tre per%onal$l de %$praveg-ere8 5 nominalizarea per%oanelor %a$ 1orma'i$nilor c&rora li %e vor com$nica rez$ltatele veri1ic&rilor.

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

.ontrol$l proce%elor de 1abrica'ie implic& detec'ia7 analiza7 ret$rnarea la operatorii implica'i )i a9$%t&rile %a$ ac'i$nile corective7 toate c$prin%e 6ntr5o b$cl& a $n$i %i%tem de reglare7 con%tit$it din: 5 control$l proce%$l$i )i al prod$%$l$i pentr$ detectarea de1ectelor/devia'iilor8 5 analizarea datelor ob'in$te prin control7 pentr$ %tabilirea ca$zelor devia'iilor )i a ac'i$nilor corective nece%are8 5 in1ormarea operator$l$i c$ privire la ac'i$nile corective l$ate8 5 a9$%tarea proce%$l$i. +a examinarea prod$%elor 1inite )i 6n %it$a'ii %peciale7 ec-ipa r&%p$nz&toare de %i%tem$l de calitate7 al&t$ri de R.7 %$perviza'i de reprezentant$l management$l$i7 aplic& te-nici %tati%tice de control7 exprimate prin diagrame de di%per%ie7 1i)e de control )i veri1ic&ri premerg&toare control$l$i. Evitarea prod$cerii de alimente in%al$bre %e a%ig$r& pe 1l$x$l de 1abrica'ie prin %i%teme preventive7 c$m e%te %i%tem$l I!..P. Pentr$ e1ect$area control$l$i de 1abrica'ie exi%t& o re'ea de p$ncte de control 6n toate loc$rile importante din 1abric&. @ovada 1inal& a calit&'ii $n$i prod$% e%te per1orman'a realizat& d$p& livrarea %a7 l$cr$ de care prod$c&tor$l ia c$no)tiin'& pe baza in1orma'iilor c$le%e din partea clien'ilor F1eedbacKG7 ceea ce treb$ie con%iderat o parte important& a control$l$i calit&'ii.

1 . .ontrol$l proiectelor
.alitatea $n$i prod$% 6ncepe )i depinde7 6n prim$l r=nd7 de proiectarea %a. @ac& n$ e%te proiectat& odat& c$ prod$%$l7 calitatea n$ %e va p$tea realiza 6n timp$l 1abrica'iei. !v=nd 6n vedere 1apt$l c& cerin'ele con%$matorilor %$nt 6n contin$& %c-imbare7 proiectan'ii ac'ioneaz& mere$ pentr$ a ad$ce tot timp$l ceva no$ pe pia'&7 de o calitate %$perioar& )i c$ $n pre' b$n. 3n elaborarea proiectelor noilor prod$%e %e 'ine %eama de $rm&toarele a%pecte: 5 pro%pectarea )i analizarea cerin'elor pie'ii )i 6n'elegerea lor complet&8 5 1orm$larea %peci1ica'iilor de proiectare7 tran%1orm=nd cerin'ele clien'ilor 6n parametrii de calitate8 5 proiectarea con1ig$ra'iilor preliminare ale prod$%$l$i7 incl$%iv %peci1ica'iile an%amblelor )i %$ban%amblelor )i a componentelor ma9ore8 5 avizarea preliminar& a proiect$l$i8 5 modi1icarea proiect$l$i pe baza aviz&rii l$i7 exec$tarea prototip$rilor )i eval$area lor8

25

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

5 1inalizarea proiect$l$i 6n care %e %tabile%c toleran'ele7 %peci1ica'iile complete ale prod$%$l$i )i program&rile veri1ic&rilor de criterii de con1ormitate8 5 realizarea prod$c'iei pilot7 omologarea ace%teia )i avizarea 1inal& a proiect$l$i7 modi1icarea con1orm aviz$l$i )i p$nerea 6n l$cr$ pentr$ prod$c'ia de %erie. 3n 1inal7 proiect$l treb$ie %& con'in&: 5 de%enele de exec$'ie7 materialele nece%are exec$'iei prod$%$l$i8 5 %peci1ica'iile cantitative )i calitative8 5 in%tr$c'i$nile )i proced$rile nece%are8 5 %o1tDare5$l. Pe baza ace%tor doc$mente %e realizeaz& proc$rarea materialelor7 prod$c'ia7 control$l )i 6ncercarea prod$%$l$i. Se vor preciza limitele de acceptare pentr$ parametrii de per1orman'&7 %peci1ica'iile pentr$ materiale7 in1orma'ii de%pre %ec$ritatea )i 1iabilitatea prod$%$l$i7 con1orm legi%la'iei 6n domeni$. Se in%i%t& a%$pra parametrilor critici c$ implica'ii 6n %&n&tatea om$l$i. @oc$menta'ia de proiectare nominalizeaz& proiectant$l )i per%oana care veri1ic& proiect$l7 %porind re%pon%abilitatea lor 6n m$nca dep$%&.

15. .erin'ele 1$nc'ionale ale proiectelor


E1icien'a 1$nc'ional& 5 e%te prima cerin'& 1a'& de care n$ %e admite nici $n compromi%. #od$l de prezentare 5 deoarece a%pect$l exterior e%te important pentr$ atrac'ia clien'ilor7 treb$ie %& i %e acorde importan'& de c&tre proiectant. Sec$ritatea )i %al$britatea prod$%elor 5 ab%en'a ace%tora %e mani1e%t& prin accidentarea $tilizatorilor %a$ 6mboln&virea con%$matorilor7 c$ $rm&ri grave. Sec$ritatea prod$%elor %e introd$ce 6n prod$%e odat& c$ proiectarea lor7 ele n$ %e pot ad&$ga 6n timp$l 1abrica'iei. 3n ceea ce prive)te %al$britatea alimentelor7 acea%ta %e a%ig$r& at=t prin proiectare7 dar mai ale% 6n di1eritele 1aze de 1abrica'ie7 depozitare )i di%trib$'ie. Prod$%ele treb$ie 6n%o'ite )i de aten'ion&ri de protec'ie a1i)ate vizibil pe prod$% )i ambala9. >iabilitatea 5 e%te o caracteri%tic& important& a prod$%elor care %e re1er& la abilitatea de a 1$nc'iona contin$$ %a$ 6n mod repetat pe toat& d$rata vie'ii. Ea n$ poate 1i veri1icat& imediat7 aprecierea ei 1iind po%ibil& n$mai d$p& con%$marea prod$%$l$i de c&tre client7 c=nd ab%en'a ei are $n e1ect deza%tr$o% a%$pra rep$ta'iei prod$c&tor$l$i.

2"

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

#entenan'a 5 reprezint& totalitatea opera'i$nilor de reparare7 remediere7 6nloc$ire %a$ a9$%t&ri a $nor pie%e7 1&c$te a%$pra $n$i ec-ipament pentr$ a 1i rep$% 6n 1$nc'i$ne 6n timp c=t mai %c$rt. 3n perioada de proiectare %e anticipeaz& de1ec'i$nile inerente care apar 6n timp$l exploat&rii ec-ipamentelor )i %e g&%e%c %ol$'ii pentr$ repararea %a$ 6nloc$irea $)oar& a pie%elor avariate. !cea%ta pre%$p$ne re%tr=ngerea variet&'ii de componente7 1olo%irea componentelor %tandard )i a materialelor di%ponibile. Simplitatea )i economicitatea 5 %$nt atrib$te care completeaz& calitatea prod$%elor 6n vederea competitivit&'ii lor pe pia'&. +a proiectarea calit&'ii %e ia$ 6n con%iderare co%t$rile7 cerin'& important& a clien'ilor.

1". Eval$area
Aeri1icarea proiectelor %e 1ace plani1icat )i bine doc$mentat de c&tre per%oane competente )i $rm&re)te dac& elementele de ie)ire ale proiect&rii %ati%1ac cerin'ele c$prin%e 6n elementele de intrare a proiect&rii. !vizarea proiect$l$i: reprezint& o eval$are o1icial&7 %i%tematic& )i doc$mentat&7 e1ect$at& de per%oane competente care n$ %$nt implicate direct 6n m$nca de realizare a proiect$l$i re%pectiv. Se vor e1ect$a mai m$lte avizari: 5 cele preliminare %erve%c drept con%$ltan'&7 1iind date %$b 1orma $nor recomand&ri / prop$neri8 5 avizarea 1inal& realizat& odat& c$ 1inalizarea proiect$l$i )i 6ncercarea prototip$l$i7 de c&tre o ec-ip& care veri1ic& dac& prototip$l 6ndepline)te toate cerin'ele client$l$i. :mologarea prototip$l$i: %e 1ace 6n con1ormitate c$ programele de omologare %tabilite care %$nt coordonate de catre R.7 pentr$ a%ig$rarea obiectivit&'ii omolog&rii. Ea poate determina nevoia de modi1ic&ri ale proiect$l$i7 iar d$p& e1ect$area ace%tor modi1ic&ri7 ace%tea %e %$p$n din no$ omolog&rii pentr$ con1irmare7 ob'in=nd$5%e a%t1el convingerea c& de1icien'ele ob%ervate anterior a$ 1o%t eliminate. Aariantele de calc$l: reprezint& o proced$r& de veri1icare a proiect$l$i care con%t& dintr5o recalc$lare a proiect$l$i %a$ o recalc$lare par'ial& a %$ban%amblelor e%en'iale ale %i%tem$l$i7 6n %cop$l veri1ic&rii corectit$dinii in1orma'iilor %peci1icate 6n proiect. .ompararea proiect$l$i c$ $n proiect %imilar care 1$nc'ioneaz& 6n interior$l intreprinderii pentr$ 1abricarea $n$i prod$% veri1icat. 3n ace%t caz7 veri1icarea con%t& doar 6n eval$area caracteri%ticilor adi'ionale ale no$l$i prod$%.
2(

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

1(. 2denti1icarea )i tra%abilitatea prod$%$l$i


2denti1icarea prod$%elor aprovizionate %e 1ace 6n raport c$ comanda )i c$ doc$mentele de certi1icare a calit&'ii 6n%o'itoare. Prod$%ele comerciale %e identi1ic& prin den$mire7 n$m&r$l %peci1ica'iei7 %tandard$l na'ional %a$ %tandard$l de 1irm&7 data de 1abrica'ie )i data de expirare7 d$p& caz. @atele de identi1icare %$nt men'in$te 6n toate doc$mentele de eviden'& pentr$ a 1ace po%ibil& reg&%irea at$nci c=nd %e imp$ne. 0ra%abilitatea prod$%elor 6n timp$l proce%$l de prod$c'ie %e a%ig$r& prin 6n%crierea datelor care con'in den$mirea client$l$i7 n$m&r$l comenzii7 den$mire prod$%7 cantitate )i termen de livrare7 6n 6nregi%tr&rile emi%e p=n& la livrare. >iecare lot de 1abrica'ie prime)te 6n pl$% o %peci1ica'ie $nic& 5 $n n$m&r de %erie. Prod$%ele 1abricate 6ntr5o perioad& %peci1icat&7 pe parc$r%$l c&reia materialele recep'ionate )i condi'iile de 1abrica'ie %$nt a%em&n&toare7 prime%c $n n$m&r de lot. #arca9ele de identi1icare a prod$%elor Fetic-eteleG permit di%tingerea prod$%elor identice dar exec$tate 6n alte condi'ii %a$ c$ necon1ormit&'i7 pe tot parc$r%$l proce%$l$i de prod$c'ie. Prod$%ele con1orme %$nt etic-etate c$ etic-eta de provenien'&7 iar prod$%ele necon1orme %$nt identi1icate prin etic-eta BProd$% ;econ1ormC7 con1orm .ontrol$l$i prod$%$l$i necon1orm.

1*. !naliza )i control$l prod$%elor necon1orme


@ac& 6n timp$l 1abrica'iei %e con%tat& $n prod$% necon1orm7 proced$ra doc$mentat& imp$%& treb$ie %& prevad& oprirea 1abrica'iei p=n& la corectarea %it$a'iei7 6n a)a 1el 6nc=t %& n$ %e permit& prel$cr&ri care ar avea ca rez$ltat prod$%e necon1orme. ;econ1ormitatea treb$ie detectat& 6n timp$l controalelor care %e e1ect$eaz& 6n di1erite etape ale proce%$l$i de 1abrica'ie. .ontrol$l prod$%$l$i necon1orm are 6n vedere: identi1icarea complet& a prod$%elor )i cantit&'ii a1ectate7 %tadi$l detect&rii necon1ormit&'ii7 detalii c$ privire la necon1ormitate7 recomand&rile comi%iei de analiz& )i deciziile l$ate7 detalii privind reprel$crarea %a$ recondi'ionarea )i rez$ltatele ace%tora7 nat$ra ac'i$nilor corective )i/%a$ preventive intreprin%e. Pentr$ ace%tea %e 6ntocme)te $n raport %eparat. 3n proced$ra de %i%tem N.ontrol$l prod$%$l$i necon1ormC %$nt %tabilite re%pon%abilit&'ile prin care %e a%ig$r& identi1icarea7 raportarea7 analizarea7 di%p$nerea mod$l$i de tratare a necon1ormit&'ilor. @oc$mentarea necon1ormit&'ilor %e 1ace 1olo%ind rapoartele de necon1ormitate FR;G %a$ rapoarte de a$dit 6n caz$l a$dit$rilor. 2zolarea necon1ormit&'ilor %e 1ace prin re%pon%abilit&'ile per%onal$l$i din

2*

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

compartiment$l $nde %5a con%tatat7 6n %cop$l 6mpiedic&rii $tiliz&rii neinten'ionate a prod$%elor necon1orme. !naliza necon1ormit&'ii7 %tabilirea ca$zei7 a ac'i$nii corective7 prec$m )i a re%pon%abil$l$i )i termen$l$i de implementare %e 1ace de c&tre manager$l de proce%7 6mpre$n& c$ R#.. 3n $rma analizei %e poate a9$nge la $na din $rm&toarele decizii c$ privire la prod$%: 5 5 5 5 5 acceptarea 6n condi'ii exi%tente Fe%te nece%ar& aprobarea c$mp&r&tor$l$iG8 reprel$crarea8 recondi'ionarea Fe%te nece%ar& aprobarea c$mp&r&tor$l$iG8 recla%i1icarea Fprod$%$l %e va vinde la $n pre' red$%7 etic-etat ca prod$% de cal. a 25aG8 reb$tarea. Prod$%ele necon1orme 1olo%ite ca atare %a$ d$p& recondi'ionare7 %e con%ider& Nacceptate c$ derogareC. 3n ace%t caz %e completeaz& $n 1orm$lar tip de derogare. Rein%pec'ia prod$%$l$i d$p& implementarea ac'i$nii corective %e 1ace de c&tre reprezentant$l compartiment$l$i calitate. Aeri1icarea implement&rii ac'i$nii corective la termen$l %tabilit %e 1ace de c&tre R#. %a$ a$ditor printr5$n a$dit de %$praveg-ere.

1,. .ontrol$l doc$mentelor


@oc$mentele %i%tem$l$i de management al calit&'ii %ta$ la baza 6ntregii activit&'i legate de calitate. >&r& ace%te doc$mente %i%tem$l n$ poate exi%ta %a$ 1$nc'iona. .ontrol$l doc$mentelor7 ca )i proced$ra7 %peci1ic& mod$l c$m %e realizeaz&: 5 aprobarea doc$mentelor 6nainte de emitere8 5 act$alizarea periodic& a doc$mentelor8 5 di1$zarea edi'iilor 6n vigoare ale t$t$ror doc$mentelor 6n toate loc$rile nece%are8 5 retragerea prompt& din toate p$nctele de di1$zare a doc$mentelor nevalabile8 5 p&%trarea lizibilit&'ii )i identi1ic&rii doc$mentelor8 5 identi1icarea core%p$nz&toare a doc$mentelor perimate7 p&%trate 6n %cop$ri 9$ridice )i/%a$ de con%ervare. Re1eritor la control$l doc$mentelor7 doc$mentele %i%tem$l$i de management al calit&'ii %$nt analizate )i act$alizate periodic de Re%pon%abil$l .alit&'ii7 pentr$ 6mb$n&t&'irea contin$& a ace%tora )i

2,

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

p$nerea 6n concordan'& c$ politica din domeni$l calit&'ii a organiza'iei )i c$ cerin'ele %tandard$l$i de re1erin'&. Si%tem$l calit&'ii %e bazeaz& pe o %tr$ct$r& piramidal&7 organizat& a%t1el: 6n v=r1$l piramidei %e %it$eaz& #an$al$l .alit&'ii7 ca doc$ment general 6n care %e 6nglobeaz& doc$mentele din celelalte nivele. !l 25lea nivel7 BProced$ri generaleC7 c$prinde doc$mentele organizatorice care de%cri$ am&n$n'it di%pozi'iile generale de organizare a #.S. !l 35lea nivel7 B#etode de operare 5 in%tr$c'i$niC c$prinde doc$mente care de%cri$ mod$l de e1ect$are a $nei l$cr&ri %a$ opera'i$ni din proce%$l de 1abrica'ie. !l 5lea nivel7 B>orm$lare de 6nregi%trareC7 c$prinde doc$mentele prin care %e dovede%c activit&'ile e1ect$ate %a$ rez$ltatele ob'in$te. Pentr$ 1iecare nivel al piramidei exi%t& o li%t& de edit&ri 6n vigoare7 care permite ca 6n 1iecare moment %& %e c$noa%c& ver%i$nea la zi a $n$i doc$ment. +a 1iecare revizie7 ace%te doc$mente %e di1$zeaz& t$t$ror )e1ilor de %ervici )i director$l$i te-nic.

20. !c'i$ni corective


S... 42SP!; S.R.+. ac'ioneaz& pentr$ a elimina ca$za necon1ormit&'ilor c$ %cop$l prevenirii reapari'iei ace%tora7 prec$m )i ca$zele necon1ormit&'ilor poten'iale c$ %cop$l prevenirii apari'iei ace%tora. Eliminarea ca$zelor care a$ generat necon1ormit&'ile %e realizeaz& prin ac'i$ni corective. @irector$l exec$tiv %e a%ig$r& c& ac'i$nile corective %$nt $tilizate ca in%tr$mente de 6mb$n&t&'ire. #od$l de %tabilire )i e1ect$are a ac'i$nilor corective treb$ie %a $rm&rea%c& pa)ii $rm&tori: 5 analiza necon1ormit&'ilor Fincl$%iv a reclama'iilor clien'ilorG8 5 determinarea ca$zelor necon1ormit&'ilor8 5 eval$area nece%it&'ii de ac'i$ni pentr$ a preveni reapari'ia necon1ormit&'ilor8 5 determinarea )i implementarea ac'i$nilor nece%are8 5 6nregi%tr&rile rez$ltatelor ac'i$nilor 6ntreprin%e8 5 analiza ac'i$nilor corective 6ntreprin%e. S$r%ele de in1orma'ii pentr$ a 6ntreprinde ac'i$ni corective incl$d: reclama'iile clien'ilor7 rapoartele de necon1ormitate7 notele de necon1ormitate7 rapoartele de a$dit intern )i extern7 datele de ie)ire ale analizelor e1ect$ate de management7 per%onal$l organiza'iei8 monitorizarea proce%elor. !c'i$nile preventive prop$%e pot 1i: 5 reviz$irea $nor proced$ri ale #.S7 re%pectiv $nor in%tr$c'i$ni de l$cr$8 5 reviz$irea %i%tem$l$i de management al calit&'ii8
30

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.


5 in%tr$irea %$plimentar& a per%onal$l$i organiza'iei8 5 eval$area permanent& a per1orman'elor 1$rnizorilor.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

21. !$dit intern al calit&'ii


!$dit$l intern %tabile)te principiile7 criteriile )i practicile de baz& ale a$dit$rilor interne e1ect$ate 6n %cop$l de a determina daca %i%tem$l de management al calit&'ii e%te con1orm c$ m&%$rile plani1icate re1eritoare la %tandard$l de re1erin'& )i dac& e%te implementat )i men'in$t e1icace. Pentr$ eval$area implement&rii )i e1icacit&'ii %i%tem$l$i de management al calit&'ii S... 42SP!; S.R.+. aplic& prin Reprezentant$l #anagement$l$i .alit&'ii $n %i%tem plani1icat )i doc$mentat de a$dit$ri interne. !$dit$rile interne %e de%1&)oar& pe baza $n$i gra1ic an$al7 elaborat de R#. )i aprobat de @<. !$dit$l treb$ie %a 1ie o activitate plani1icat& )i doc$mentat&7 c$ obiective bine de1inite )i c$ o metodologie com$nicat& t$t$ror celor implica'i7 n$ o activitate %$rpiz&7 plani1icat& 6n %ecret deoarece 6n ace%t caz %cop$l l$i %e an$leaz&7 per%onal$l a$diat av=nd re'ineri )i ne1$rniz=nd in1orma'ii corecte. .on1orm %tandard$l$i 2S:7 a$dit$l e%te $n in%tr$ment e1icace )i de 6ncredre 6n %$%'inerea politicii management$l$i )i controalelor e1ect$ate de management7 care 1$rnizeaz& in1orma'ii nece%are 6mb$n&t&'irii per1oman'ei7 de aceea la baza a$dit&rii %i%tem$l$i de calitate %e a1l& $rmatoarele principii: aG Re1eritoare la a$ditori: 5 comportament etic7 bazat pe pro1e%ionali%m8 5 prezentare corect&7 obliga'ia de a raporta c$ %inceritate8 5 re%pon%abilitate pro1e%ional&8 bG Re1eritoare la a$dit: 5 independen'&7 baza pentr$ impar'ialitatea a$dit$l$i )i pentr$ obiectivitatea concl$ziilor a$dit$l$i8 5 abordare bazat& pe dovezi8 Per%onal$l care e1ect$eaz& a$dit$ri interne e%te cali1icat )i in%tr$it core%p$nz&tor. Pentr$ a a%ig$ra obiectivitatea )i impar'ialitatea proce%$l$i de a$dit7 a$ditorii n$ 6)i a$diteaza propria lor activitate. Rez$ltatele a$dit$rilor %$nt con%emnate 6n rapoarte de a$dit )i %$nt ad$%e la c$no)tiin'& coordonatorilor compartimentelor a$ditate. Raportele de a$dit con%tit$ie date de intrare pentr$ analizele
31

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

e1ect$ate de management. ;econ1ormit&'ile con%tatate %e de%cri$ 6n note de necon1ormit&'i %$1icient de detaliat pentr$ a permite coordonatorilor compartimentelor a$ditate %& %tabilea%c& )i implementeze ac'i$ni corective nece%are.

22. 2n%tr$irea per%onal$l$i )i motiva'ia


2n%tr$irea )i motivarea per%onal$l$i dintr5o 6ntreprindere are $n rol important 6n %i%tem$l de management al calit&'ii7 de aceea treb$ie %& i %e a%ig$re aten'ia nece%ar&. 2n%tr$irea )i motivarea treb$ie %& 6nceap& c$ manager$l general )i %& %e termine c$ $ltim$l m$ncitor. 2n%tr$irea inginerilor7 a altor %peciali)ti )i a cond$c&torilor de compartimente treb$ie %& incl$d& do$& a%pecte: prim$l legat de competen'a lor pro1e%ional& 6n domenii ca proiectare7 te-nologia prod$%elor7 aprovizion&rilor7 ceea ce pre%$p$ne 'inerea pa%$l$i c$ no$t&'ile ap&r$te 6n domeni$7 %t$dierea )i grad$l de aplicabilitate 6n %ector$l lor de activitate7 pentr$ a%ta ei treb$ie %& %t$dieze literat$ra de %pecialitate )i revi%tele8 al doilea a%pect %e re1er& la politica 6ntrepinderii 6n domeni$l calit&'ii. @$p& 1iecare in%tr$ire treb$ie 1&c$te eval$&ri )i acordarea de certi1icate de cali1icare 6n domeni$l aplicat. 2n%tr$irea %e poate 1ace %$b 1orma $nor c$r%$ri organizate7 dar treb$ie %& c$prind& partea practic& %peci1ic& loc$rilor de m$nc&. ?nele in%tr$iri %e pot realiza la loc$l de m$nc&7 m$ncitorii implica'i l$cr=nd ca $cenici. Pentr$ realizarea in%tr$irii %e va n$mi $n re%pon%abil )i vor 1i 1olo%i'i ca lectori %peciali)tii )i te-nicienii cei mai bine preg&ti'i )i c$ 6n%$)i didactice. 2n%tr$irile %e 1ac periodic / l$nar %a$ an$al / d$p& nece%it&'i. #otivarea e%te $n a%pect nece%ar 6n 1iecare intreprindere deoarece per%onal$l n$mai 6n moment$l 6n care e%te motivat d& dovad& de competen'e. El e%te premiat c$ bon$%$ri la %alari$7 prime7 ace%t l$cr$ con%t=nd 6n bani %a$ prod$%e de la 1irm&. @e a%emeanea o1erirea de zile libere 1iec&r$i anga9at pentr$ evenimente %peciale7 promov&ri )i conc$r%$l Banga9at$l l$niiC. @imin$area %tre%$l$i la loc$l de m$nc& prin evitarea con1lictelor in$tile 6ntre anga9a'i )i printr5o atit$dine de%c-i%& a management$l$i e%te o metod& b$n& prin care %$nt motiva'i anga9a'ii.

23. 3nregi%tr&ri privind calitatea


32

Exemplar: 1

MANUALUL CALITII I SIGURANEI COD MCS S.C. BISPAN S.R.L.

Pagina: Editia: 1 Revizia: 0

/33

3nregi%tr&rile privind calitatea 1$rnizeaz& dovada obiectiv& ca %5a atin% calitatea prod$%$l$i )i c& elementele %i%tem$l$i calit&'ii a$ 1o%t implementate corect. 0oate 6nregi%tr&rile privind calitatea %$nt p&%trate 6n %cop$l de a dovedi c&: 5 prod$%ele livrate %$nt con1orme c$ cerin'ele %peci1icate8 5 proce%ele %i%tem$l$i de management al calit&'ii %e der$leaz& core%p$nz&tor7 iar dac& n$7 %$nt 6ntreprin%e m&%$ri pentr$ corectarea de1icien'elor8 5 eval$area )i %$praveg-erea 1$rnizorilor e%te e1ect$at& 6n con1ormitate c$ cerin'ele prev&z$te. Per%onal$l compartimentelor care completeaz& 6nregi%tr&ri ale calit&'ii r&%p$nde de indexarea7 ar-ivarea core%p$nz&toare 6n vederea prevenirii deterior&rii ace%tora a%t1el 6nc=t la cerere %& 1ie $)or reg&%ibile. 3nregi%tr&rile pe %$port electronic %e paroleaz& )i %e %toc-eaz& pe .@5$ri7 controlate )i p&%trate 6n condi'ii adecvate. 3n caz$l 6n care apar gre)eli 6n cadr$l 6nregi%tr&rilor7 ace%tea %$nt t&iate7 iar valoarea corect& %e va trece al&t$ri. !l&t$ri de modi1ic&ri va ap&rea %emn&t$ra per%oanei care a 1&c$t corec'ia. @ac& e%te convenit prin contract7 6nregi%tr&rile calit&'ii %$nt di%ponibile pentr$ client7 pe perioada de timp %olicitat&7 6n vederea eval$&rii lor.

33