Вы находитесь на странице: 1из 11

1 59 801,

, 57 801, 56 801, 55 801.


Hitung nilai X

A
B
C
D

59 701
58 701
58 801
60 801

2 Rajah 1 menunjukkan suatu kad nombor.


826 457
Rajah 1
Antara berikut yang manakah nilai tempat bagi digit 6 pada nombor itu?
A
B
C
D

Ratus ribu
Puluh ribu
Ribu
Ratus

3 Bundarkan 84 654 kepada ratus yang hampir.

A
B
C
D

80 000
84 000
84 700
84 750

4 9.718 dibundarkan kepada

yang terdekat menjadi 10.

Apakah nilai tempat yang sesuai dalam

A
B
C
D

sa
puluh
ratus
ribu

5 Rajah 2 menunjukkan suatu kad nombor.


325 147

Rajah 2
Antara yang berikut, yang manakah hasil tambah bagi nilai digit 3 dan digit 4 pada nombor
itu?

A
B
C
D

300 004
300 040
300 400
304 000

6 450 963 + 497 =

A
B
C
D

450 350
451 360
451 460
947 963

7 Berapakah perlu ditambah kepada 49 216 supaya menjadi 49 516?

A
B
C
D

3 000
300
30
3

8 Hitungkan 13 607 + 48 275 =

A
B
C
D

51 882
61 872
61 882
61 982

9 Kurangkan 64 ratus daripada 103 ribu.

A
B
C
D

39
96 600
97 400
97 600

10

Encik Goh mempunyai 3 975 biji limau. Dia telah memberi


sebanyak 1 828 biji kepada rumah anak yatim.
Berapa biji limaukah yang tinggal pada Encik Goh?

A
B
C
D
11

Dalam sebuah gudang terdapat 20 460 botol sos cili.


Berapakah bilangan botol sos cili yang dijual jika masih terdapat 8
385 botol dalam gudang tersebut?

A
B
C
D

12

11 075
12 075
18 085
28 085

1 427 x 4 =

A
B
C
D

13

5 908
5 708
4 891
4 888

Sebuah bakul boleh diisi dengan 10 011 buah rambutan.


Berapa bijikah buah rambutan di dalam 22 bakul yang sama?

A
B
C
D
14

1 147
2 047
2 147
2 157

192 242
200 244
202 424
220 242

Ramli telah menjual 14 bakul limau. Dalam setiap bakul itu mengandungi
750 biji limau.
Berapa biji limaukah yang telah dijual oleh Ramli?
A

105

B
C
D
15

9 363 3 =

A
B
C
D
16

3
5
7
8

3 000 + (180 - 68) =

A
B
C
D

19

1 073
1 173
1 273
1 373

Hitung baki apabila 50 348 dibahagikan dengan 5.

A
B
C
D
18

312
3 020
3 101
3 121

Pak Teh memetik 58 650 biji buah ciku. Dia memasukkan ke semua ciku itu
50 biji dalam setiap beg plastik.
Berapa beg plastik ciku yang didapati oleh Pak Teh?

A
B
C
D

17

1 050
10 500
11 500

3 212
3 112
212
112

68 keping gambar dimasukkan ke dalam 4 buah album dengan sama banyak.


Hitung bilangan gambar yang terdapat dalam 3 buah album itu.

A
B
C
D
20

86 800 - 1 000 + 10 =

A
B
C
D
21

8 000
8 680
84 800
85 810

Apakah nombor bercampur bagi ?

A
B

22

15
45
48
51

- =

23

Rajah 3 menunjukkan sejumlah segi tiga dan segi empat.

Rajah 3
Berapakah pecahan segi tiga daripada semua bentuk dalam rajah itu?

24

2 m - 250 cm =

A
B
C
D
25

25 cm
75 cm
125 cm
2 500 cm

Rajah 4 menunjukkan bilangan telur dalam sebuah rak.

Rajah 4

Apakah pecahan telur yang busuk daripada semua telur itu?

A
B
C
D

26

Nyatakan dua belas perpuluhan enam sifar empat dalam bentuk nombor.
(ID:1163395106729

12.406

12.604

12.460

12.64

[Atas]

27 15.609 x 12 =
(ID:1163007735405

187.308

188.308

1 873.08

18 730.8

[Atas]

28 Ali menggunakan 0.8 kg tepung untuk membuat sebuku roti.


Jika dia ingin membuat 32 buku roti, berapa kg tepungkah yang diperlukannya?
(ID:1158214983902

32.8 kg

32.08 kg

25.6 kg

2.56 kg

[Atas]

29 12.5 + 321.8 + 0.52 =


(ID:1162638048559

334.82

333.82

33.95

33.482
[Atas]

30 Tukarkan 0.7 dalam bentuk peratus.


(ID:1163108040797

0.07%

0.7%

70%

77%

[Atas]

31 Dalam satu ujian matematik, Azrul dapat menjawab 18 daripada 40 soalan.


Berapakah peratusan soalan yang dapat dijawab oleh Azrul?
(ID:1162650838536

25

35

45

55

[Atas]

32 5% daripada 120 =
(ID:1163652139967

12

24

60

[Atas]

33 Sebanyak 35% daripada 20 l air digunakan untuk minuman. Hitung isi padu air, dalam l,
yang digunakan.
(ID:1163268495195

35

15

13

7
[Atas]

34 Hitungkan nilai 52% daripada RM150.


(ID:1163697793728

RM202

RM98

RM70

RM78

[Atas]

35 Tukarkan 70 sen kepada ringgit.


(ID:1104573664001

RM700

RM70

RM7

RM0.70

[Atas]

36 RM10 000 - RM108.95 =


(ID:1209754211983

RM8 910.5

RM9 890.50

RM9 891.05

RM10 000
[Atas]

37 Zaki ada RM255. Mothy ada RM39 kurang daripada Zaki dan Shaari pula ada RM88
lebih daripada Mothy.
Berapakah jumlah wang mereka?
(ID:1163955115954

RM382

RM500

RM529

RM775

[Atas]

38 Harga kos sebuah kereta mainan ialah RM38. Harga jual kereta itu ialah RM45.
Berapakah keuntungannya?
(ID:1162442892865

RM7

RM8

RM17

RM18

[Atas]

39 Berapa kepingkah wang 50 sen dapat ditukarkan dengan RM395?

A
B
C
D

79
690
790
890

40 Nyatakan 9 abad 2 tahun dalam tahun.

A
B
C
D

92
102
902
9 002