Вы находитесь на странице: 1из 77

Poi sa mnom u carstvo ljubavi

Lep, moan i bogat - knez Konstantin je najpoeljniji neenja u svojoj zemlji. Sve dame ga saleu u nadi da e ga osvojiti. Ali, Konstantin nikako da zaboravi mladu medicinsku sestru Doru kojoj je pre tri godine izmamio jedan vreli poljubac. No, ona kao da je u zemlju propala. Naredio je da je trae po itavom svetu i, konano, na tragu je princezi svog srca! Meutim, nije ljubav sve to on od nje eli...

1. poglavlje

ora je posmatrala spisak stvari koje treba da obavi. Svaka taka bila je precrtana - dakle, nita nije zaboravila da uradi. Polako je pogledom prela po praznoj prostoriji i najeila se. Taj udni oseaj prvi put se javio pre nekoliko meseci, prvo kao blaga uznemirenost. Vremenom je bila sve sigurnija da je neko posmatra. Da li je i Ana imala ovakva mrana predoseanja, razmiljala je. Ili sam postala paranoina? Uglavnom, nije smela da rizikuje. Tiho je uzdahnula. Nedefinisani strah koji ju je sve vie obuzimao naveo ju je na to da da otkaz hirurgu kod kojeg je radila i da

by voki

napusti gradiu podnoju junih planina Novog Zelanda. Tokom poslednje tri godine to mesto je postalo utoite za Majka i nju. Opet je u elucu osetila teinu. Bacila je spisak na kuhinjski sto i promuvala se jo jednom po svim prostorijima. Vrativi se u dnevni boravak koji se ishladio, stala je pored kaua. Tu je bila i torba sa prtljagom za sutra. Sve ostalo to su Majk i ona posedovali bilo je ve u gepeku njenih kola. Nijedan papiri nije ukazivao na to da su tri godine iveli ovde. Ipak nije uspevala da se oslobodi straha i nervoze. Vetar, zbog kojeg je drvee utalo, zov sove u daljini - sve je to kidalo njene ivce. Duboko je udahnula i pogledala na sat. - Smesta da si prestala - opomenula je sebe. - Nita se nee dogoditi. Sada nikako nije mogla u krevet iako inae u ovo vreme ve spava. Zato ne bi odmah krenula? Zapravo je nameravala da krene tek ujutro. Mada, Majk bi mogao da spava u malom seditu za decu kao u krevecu. Verovatno se ne bi probudio kada bi ga sada prenela u kola. 1 niko ne bi primetio da je otila jer su u ovo doba ulice puste. Odjednom se uo neki um. Kao daje neka manja ivotinja trala po ljunku kolskog ulaza. Bio je to sasvim uobiajen zvuk ali, uprkos tome, paljivo je oslukivala i jedino stoje ula bili su glasni otkucaji njenog srca i tu i tamo blejanje koza sa susednog panjaka. Taj poznati zvuk trebalo je da je smiri. -Ma hajde, ne budi melodramatina - glasno je rekla da se ohrabri. - Nikoga ne zanima to to ti naputa Nukurou. Nedostajae samo nekolicini ljudi. A oni, kada bi znali da ona ovo zabaeno mesto naputa zbog loeg predoseanja, proglasili bi je ludom. Pa i ona je iz istog razloga ismevala Anu. A ko bi brinuo za Majka ako zaista doivi nervni slom? Energino je izvukla klju iz tane i tiho opsovala jer je pri tom sluajno na kau ispao jedan koverat. Bio je napola otvoren, a na slaboj svetlosti lampe iz njega je zasijao mek, zlatasti pramen kose. Brzo je ubacila koverat u tanu. Drhtei, udahnula je vazduh i odluila da spali onaj pramen im se negde nastani. Bilo je to sentimentalno seanje. Ali, njena

by voki

budunost pripada Majku i zato je svoju svetlu kosu otarbala u neupadljivu smeu, a prirodne kovrde ispravljala strogo ih eljajui unazad i vezujui ih u rep. Sve je to morala svakodnevno da podnosi, kao jeftinu, nepraktinu odeu koja je trebalo da prikrije njenu vitku figuru. Nabavila je ak i lagano zatamnjene naoare iza kojih je skrivala zelenkasto zlatne oi. Ali, nita nije moglo da sakrije njene meke, pune usne iako ih je minkala svetlim niem. Sve osim tih ulnih usana i rupice na bradi bilo je savreno prerueno. Neupadljivo ponaanje uzdigla je do umetnosti. Ni na drugi pogled niko ne bi video nita drugo nego samohranu majku bez ukusa, stila i novca. Naporno je radila za sebe i svoje dete, izbegavala je druenja i kao da se pomirila sa tim da ivi izolovano. Kada bi je predstava o lome rastuila, setila bi se Majkovog smeha i ozarenog lica dok joj tri u zagrljaj, kao i topline njegovih ruica i poljubaca kada ga uvee nosi u krevet. Nita joj na svetu nije bilo vanije od Majka! Trebalo je da pouri ako je te veeri htela da ode odatle. Uzela ie putnu torbu i krenula prema vratima. U tom trenutku ula je zvuk motora automobila koji je jo bilo daleko. Uplaeno je bacila torbu i, sakrivi se iza zavese, osmotrila je tminu kroz prozor. Zvuk iz oblinje ulice postajao je sve glasniji... a potom je utihnuo. Napeto je gledala kroz prozor razmiljajui ta dalje da radi. Prvo e ii u Kristkirh, gde e pokuati da proda savoj auto za to vie novca. Ako sve bude teklo po planu, sutra uvee e biti u avionu za Nju Plimot - naravno, pod lanim imenom. eka je novo mesto za ivot ali ne i bolji ivot, pomislila je. Strah od Konstantina Bruka, javnosti poznatog kao Princ Konstantin, verovatno nikad nece prevazii. Ipak, pri punoj svesti upustila se u to. Ispravila se, navukla zavesti i jo jednom pogledala spisak. Naravno, morae da uniti papir do posledenjeg slova pre nego to krene. urno je otrala do dnevne sobe i bacila papir u kamin u kojem je tinjala vatra.

by voki

Tada je zaula neobian zvuk. Krv joj se zaledila u ilama jer joj se uinilo da neko otvara vrata kljuem. Panino je isl rala u hodnik kada su se vrata otvorila a Konstantin Bruk sigurnim korakom uao. Zatvorio je vrata i bez rei se zagledao u Dom. Bio je to visok ovek, irokih ramena i lepih usana izvijenih u arogantan osmeh. Kao gar crne trepavice isticale su njegove hladne, plave oi. Uprkos strahu koji ju je preplavio, Dora se setila njihovog poljupca i njegovih usana... -Trebalo bi da ima sigurnosnu bravu - rekao je podrugljivo je posmatrajuci. S mukom se pribrala bezuspeno pokuavajui da progovori. Grlo joj je bilo potpuno suvo. Konano je izletelo iz nje: - Napolje, smesta! Ako nije moglaa kontrolie reakciju svog tela na njega, mogla je bar dostojanstveno da se dri. - Da li si zaista mislila da moe da mi uzme sestria? - iz svake njegove rei izbijalo je gnuanje. Lagano joj je prilazio a bes na njegovom licu jasno se ocrtavao. Iako ga se plaila, ispravila se kao sveca i pokuala da se provue pored njega. - Odakle ti kljuevi? - pitala ga je dok joj je srce divljaki tuklo. - Ja sam novi stanar - uzvratio je hladno je gledajui. - A ti si Dora Mond, a pravo ime ti je Teodora Menor. I, te krpe na tebi i ofarbana kosa bedan su pokuaj da se prerui. elela si da te pronaem. - Da je tako, ne bih menjala ni frizuru ni ime - ljutito mu je uzvratila. On je slegnuo ramenima. - Zato nisi otila u Australiju? - Zato to niani mogla da platim put - rei su joj izletele pre nego to je primetila da gubi kontrolu. Duboko je uzdahnula i ponovo pokuala da dri Konstantina podalje od Majka. Moda e ipak noas uspeti da pobegne sa Majkom. - Ako si ti novi stanar, do sutra ne moe da ude u stan. Nestani, inae zovem policiju!

by voki

Konstantin je leerno pogledao na skupoceni runi sat. - Koliko vidim, ve je sutra na mom satu. A oboje dobro znamo da nikada ne bi pozvala policiju. Otmiari dece ovde zavravaju u zatvoru. Zbog Majka se trudila da sauva prisebnost. - Nemam pojma o emu pria. - Odmah posle Anine sahrane uzela si dete i nestala. - Odleteli smo na Novi Zeland. Zna i sam kakva je pusto nastala posle tropskih kia. - Pretpostavljam da te niko nija proveravao u toj silnoj pometnji nakon katastrofe? Da, veoma je lukavo, ali i vrlo riskantno, predstavljati Majka kao svoje dete. Dora je morala da uloi veliki napor da ne gleda u pravcu Majkove deje sobice. ta li je Konstantin jo znao? Moda je bilo pogreno to sam Majka proglasila svojim sinom, ali to mu je bar osiguralo budunost. Kada je Konstantin saznao da je njegova sestra poginula u katastrofalnoj oluji, odmah je otputovao u Palavejo. Tamo se ispostavilo da je Ana u meuvremenu dobila dete. Ona je zamolila Doru da joj obea da Majk, njen sin, nikada nee pasti u ruke njenoj kneevskoj porodici. Dora je trebalo da sauva maliana od svih dunosti, obiaja i privilegija visokog drutva u kojem nije bilo ljubavi. Svi su joj pomogli da to pre napusti ostrvo a na Novom Zelandu dobila je papire kao da je Majk njeno dete. - On je moje dete - rekla je odluno. - Dokai! - Pogledaj krtenicu. Susrela je Princa ve nekoliko puta. Najee kada je dolazila pred njihov zamak u predgrau Auklanda da saeka Anu sa kojom se druila, da bi izale u grad. I, jednom prilikom kada su Ana i Dora provodile vikend u letnjikovcu, odnekud se iznenada pojavio Princ. To su bila dva udna dana u Dorinom ivotu jer je bila ubedena daje on ne podnosi. Do poslednje veeri kada ju je, niim izazvan, odjednom poljubio na plai.

by voki

Dok je njeno telo zahvatio plamen, Princ je reagovao hladno i distancirano na kraju se izvinivi zbog naglog i neoekivanog poljupca! Snob, pomislila je povreeno. Primetila je da se njegovo lice tokom poslednjih godinu dana promenilo. Dobilo je nekoliko finih bora oko hladnih oiju. Njegova pojava odavala je utisak nemilosrdnogoveka, ali takvo dranje bilo je karakteristino za njegovu porodicu. Poticao je iz plemike, kneevske porodice koja je vekovima vladala uporno odbijajui doseljenike, pa ak i gusare, koji su pokuavali da zaposednu njihovu malu, bogatu kneevinu Venosinu. I mao je dobre veze u drutvu pa je, s obzi rom na svoj izgled, mogao da ivi kao plejboj. im je preao dvadesetu godinu preuzeo je od oca firmu koju je uspeo da pretvori u svetski poznatu. Pored toga, ljubio ju je kao aneo! Imala je razloga da se plai njegove moi i privlanosti. Nadala se da nije primeivao koliko je nemona pred njim. -Nisam se promenio toliko koliko si ti - primetio je posle due pauze tokom koje su zurili jedno u drugo. - zadovoljno je posmatrao kako se menja boja njenog lica u crvenu. - A krtenica koju ima lana je. Zastao joj je dah. - Moe li to da dokac? - Video sam ga. Rairila je oi. - Pa? -Lii na Anu. Imam njene slike u tom uzrastu, isti su. -Ti to naziva dokazom? - upitala je podrugljivo. - Morae vie da se potrudi da bi nekome neto dokazao. Tiina koja je potrajala prekinuo je on: - Da li bi bila spremna da uradi DNK test? - Naravno da ne bih - brzo je odgovorila jer je znala da je na tankom ledu. - Mogao bih da te prisilim na to. Izgledao je vrlo odluno i Dora se zaista uplaila. - Kako? Lice mu je poprimilo surov izraz. - Imam pismenu izjavu nekih stanovnika Palaveja, koji tvrde da je bebu rodila crnokosa ena, a

by voki

ne plavua kose boje ita. Svakom sudu to bi bilo dovoljno da izda nalog za test krvi. inilo joj se da e se zidovi sruiti na nju. Ana, tako mi je ao, prolazilo joj je kroz glavu. -Neu otii kod Konstantina posle poroaja, nema smisla da me neko na to prisiljava - govorila je Ana u poodmakloj trudnoi dok su se izleavale u letnjikovcu. - Ne budi takva - pokuavala je Dora da je urazumi. - Mislim da bi tvoj brat zaista bio uz tebe, ini mi se da je dobar ovek. Ana je sloila neprijatnu grimasu. - O, da. Niko nije toliko brian i dominantan kao Konstantin. To mu je u genima. Neu da mu kaem za bebu jer... - prekinula je i odlutala nekud u mislima. - On u sve eli da se mea, hou da mu pokaem da mogu sama da se snaem. Dora ju je sumnjiavo pogledala. - Ana, biti samohrana majka nije lako. - Mogu da nauim da budem samohrana majka. Veina ena to uspe - branila se. - Ali ne i kneginje. -Titule ne koristimo van Venosine. Tamo se to podrazumeva nestao je osmeh sa njenog lica. - Ne pokuavaj da me nagovori da obavestim majku o ovome. Njoj je svakako svejedno ta ja radim. A to se potencijalnog unueta tie, pre bi me ubila nego to bi prihvatila dete. Ona smatra da sam ja kriva za to to su se ona i tata razili. -O, ne! Ne mogu da verujem da... - ali, Anin neveseli smeh prekinuo je Doru. - Dora, nema pojma koliko ti zavidim na ljubavi koju si dobila od roditelja, na normalnom i srenom detinjstvu. Odrasla sam u ogromnoj, praznoj i hladnoj kui, sa roditeljima koji su se veito svaali. Bilo mi je bolje kada su se konano razili. Tada su me oboje ignorisali i poslali su me u internat. - Konstantin te je ignorisao? Slegnuvi ramenima, Ana se ekala po stomaku. - Ne - priznala je. - Kada je on dolazio kui, bilo je divno. Ali bio je veito odsutan...

by voki

- I dalje ne razumem zato mu ne kae da si trudna. Oigledno ste bili bliski, a mora da prizna da je on za tebe hteo samo najbolje. Ana je napuila usne. - Pa, i to je deo problema. Konstantin mnogo oekuje od mene a to ne mogu da ispunim. - A koji je drugi deo problema? -Smejae se -rekla je Ana tiho. - Konstantin misli da su to gluposti, ali imala sam predoseaj. Kada je otac mog deteta odluio da krene u akciju spaavanja planinara na Monet Hverestu, znala sam da ga vie ivog neu videti. Preklinjala sam ga da ne ide, ali bio je preterano odgovoran. I izgubio je ivot. Dora se rasplakala gledajui bolni izraz Aninog lica. Iznenada je Ana poela strasno da pria: - U redu, ovo moda zvui ludo, ali ponovo imam predoseaj. Verujem, dakle oseam, da u ubrzo po detetovom roenju umreti - ignorisala je Dorinu uasnutu facu i nastavila: - U tom sluaju, moj sin bi iveo sa Konstantinom a ja ne mogu da ga zamislim kako odrasta u hladom, pustom dvorcu, bez roditelja koji ga vole i uz plaenu dadilju. -Ana! - Jasno mi je da si okirana. Ali, ako se to desi, da li e uzeti Majka? Da li e ga voleti i pruiti mu detinjstvo kakvo si ti imala? Ako mi to ne uini, goniu te kao duh do venosti. Naravno da Dora nije verovala Ani i pokuala je da joj rastera crne misli. Tek to je Majk navrio dve nedelje, strani ciklon na puini iznenada je promenio pravac i nadvio se nad ostrvo. Nije bilo vremena za evakuaciju. Nali su, dodue, utoite u jednoj bolnici, ali prilikom bekstva na Anu se sruilo ogromno stablo. Malo pre nego stoje izdahnula primorala je Doru da joj obea da e se brinuti o Majku. Duboko je udahnula i pogledala Konstantina u oi. Napad je najbolja odbrana, zakljuila je. - Koliko god da si platio te nazovi svedoke, nadam se da si bio velikoduan prema njima jer im je novac zaista potreban. Uprkos tome, deak pripada meni.

by voki

- Opremio sam njihovu bolnicu - nemarno je proao rukom kroz kosu. - Sluaj, znam da je maleni Anin sin - gledao ju je kao divlja ivotinja rtvu koju e napasti. - To znai da sam ja njegov ujak, a da mu ti nisi niko i nita. ula ga je kao kroz debele zidove. Znala je samo da e Majk moda ostati bez jedine majke koju je imao, bez nje. A ona ga je volela vie nego ikoga na svetu. Grlo joj je bilo suvo kad je progovorila. Majk je mo jsin. Konstantin je zapravo oekivao da e prema njoj oseati samo bes i odbojnost kada se ponovo sretnu. Ali, za udo, divio se njenoj snazi i odlunosti. Naravno da ona vie nije bila onako blistava i zanosna, kakvu je upoznao pre etiri godine. Pa ipak, uprkos svemu, i dalje ga je oaravala. Morao je da stisne pesnice da ne bi ispruio ruke da je dotakne. Da li je u stvari eleo da je prodrma ili da joj poljubi izazovne usne, kojima je izgovorila sve one lai? Posmatrao ju je. Loe farbana kosa, nepraktina odea i naoare nisu mogle da sakriju njene ari. Meutim, nije smeo da izgubi iz vida injenicu da pred njim stoji hladnokrvni otmiar. U dosijeu je pisalo da dete odaje utisak sree i bezbrinosti. Ali, ko zna te se sve deavalo sa Aninim sinom? I, zato je Dora to uinila? Da li je ona rtva bolesne ljubavi, da li je toliko elela dete da je otela tue? Jedan pogled bio je dovoljan da odbaci ovu sumnju. Ipak je ona savreno normalna osoba. Ali, moda je elela da se preko Aninog deteta domogne novca? Promenio je taktiku. - Koliko e me to kotati? Nestalo je lepog sjaja iz njenih oiju i ona gaje pogledala u neverici. - Koliko e te kotati ta? - Da odustane od deteta.

by voki

2. poglavlje
- Gadi mi se - viknula je Dora. - Nestani! Konstantin je shvatio da mora da bude direktan. Poto nije uspeo da je pokoleba, morao je da se poslui pretnjama. - U nevolji si, Dora. Mogao bih da te odvedem pred sud zbog otimce deteta i lanih dokumenata. Uzmaknula je unazad i stisnula usne. - Ovo dete ima svoje ime. On je Majk, nije stvar koju ti naziva detetom. Ima svoju linost i zasluuje svoje mesto u ovom svetu. - Mesto? - osvrnuo se oko sebe. - On zasluuje bolje od ovoga. - Ti si se moda rodio sa srebrnom kaiicom u ruci i rastao si kao princ u luksuzu. Ali, veina dece je srenija sa manje novca nego to si ga ti imao, ali u toplom porodinom okruenju. Voljen je i znam da me voli. Jedino, ima malo drugara... -Ti mu sve to oduzima - prekinuo ju je grubo. Okrenula se. Obrazi su joj porumeneli i Konstantin je pretpostavljao da se prisetila snane privlanosti koja je postojala medu njima. - Hajde da se dogovorimo - predloio je. Oigledno nije mogao da je potkupi i bila je jedina osoba koju je Anin sin prihvatio kao majku. Stoga, dok dete ne bude sposobno da ivi bez nje, morali su da se dogovore o njegovoj budunosti. Naravno, to nije hteo da joj prizna. Prvo je eleo da je pomalo zaplai da bi mogao da postigne najbolji mogui kompromis. Proraunato je nastavio: - Nudim ti budunost. Hou to dete. A poto te on smatra majkom, trebalo bi da zakopamo ratne sekire. Preplavila su je protivrena oseanja. - Kako to misli? - Jednostavno. - Nita nije jednostavno u svemu ovome - podrugljivo je rekla. - Trebalo bi da misli o tome pre nego to si poela da se igra sa Majkovim ivotom - odgovorio joj je ljutjto. - Odvojila si ga od njegove prave porodice, od ljudi koji bi umeli da brinu o njemu. Da li zna kakvim je opasnostima izloen? - Kakvim? - pitala je razdraljivo.

by voki

-On je Bruk - rekao je naglaavajui svaki slog. - To ga ini unosnim plenom kidnapera. Zamalo je upala u zamku. - On nije Bruk. A moja porodica poznata je samo po dugim, srenim brakovima, a ne po spektakularnim otmicama. Njegov osmeh bio je sarkastian. - Postoji jedan autor koji se specijalizovao za tragedije u pacifikom okrugu. Trenutno se muva po Palaveji. Svaka ena sa titulom princeze tema je za njegovu knjigu. Pogotovo ako je mlada i lepa, i ako je odmah posle roenja svog prvog deteta izgubila ivot. Kada ovo piskaralo sazna da je Majk Anin sin... - Sumnjam da e to piskaralo biti u stanju da bilo ta izvue od metana s obzirom na to da su za svoje lai dobili dobro opremljenu bolnicu. -Znao sam istinu i pre nego to sam dao novac - uzvratio je. - Oni su i tada o tome otvoreno priali i ne vidim da to nee raditi ubudue - lice mu je postalo grubo. - Pre ili kasnije neko e ti ui u trag. - Kako si toliko siguran u to? Uprkos svemu, trebalo ti je tri godine da me nae. -Moje mogunosti su verovatno male u odnosu - na one koje ima jedan novinar uzvratio je. - im se sve sazna, Majk e biti u velikoj opasnosti. Proradie mata mnogim zloincima. - Samo eli da me zaplai - rekla je isprekidano. - Naravno da elim. elim da ti otvorim oi. Napolju vrvi od beskrupuloznih ljudi koji bi da se obogate zahvaljujui Majku. Da li bi se upustila u takav rizik? Dora je bila iskreno zaprepaena. Bilo joj je jasno da njom manipulie, ali pomisao na Majka u rukama otmiara i psihopata bila joj je nepodnoljiva. Zvuk iza njenih lea prekinuo ju je iz najcrnjih misli. lb se Majk mekoljio u svojoj sobi. Konstantin je bez rei polako otiao u deju. sobu pratei zvuk. Brzo je pola za njim i zatekla ga je nagnutog nad krevecom. Bezuspenoje pokuavala da ga odgurne. - Izlazi odavde! - tiho je zareala na njega. -Idemo u dnevnu sobu. Odluno ga je izgurala.

by voki

- Verovatno sam preosetljiva - priznala je kada su izali iz Majkove sobe. - Ana mi je priala o vaoj porodici. Shvata li da nikako nije elela da ivot njenog sina bude prazan kao to je njen bio, da se prema njemu ponaaju kao da je obina lutka? I da se o njemu brinu dadilje... Time je Dora praktino priznala daje Majk Anin sin. Konstantin je ovo registrovao ali se pretvarao da nita nije uo. - Majka se uvek trudila da Ani nita ne fali. A. otac je imao mnogo posla i obaveza oko lirme. inio je za nju najvie stoje mogao. Besno je stisnula pesnice. - Da, tako to ju je sa osam godina poslao u internat u kojem je bila toliko nesrena? To je najbolje to je mogao da uini za nju? - odmahnula je rukom. - U tom sluaju zaista sam srena to ju je voleo jer, zamisli kako bi prola da je nije voleo! -Sad je dosta! - uplaio ju je Konstantinov tihi, ali zapovedniki ton. - Priznaj da je on Anin sin! Zautala je a on je izvukao neke papire iz svoje jakne pokazavi joj ih. - Traila si da ti dokaem da on nije tvoj sin. Evo ti dokaz! Naprezala se da slova, koja su igrala pred njenim oima, povee u smislenu reenicu. Potom je shvatila je da se radi o DNK testu koji je dokazivao da izmeu Ane i Majka postoji krvna veza. Znai, Konstantin se ve odavno pobrinuo za to! - Nije ter - procedila je Dora potreseno. -Nije fer da ti tek tako uzme dete moje sestre i ode! - prasnuo je. - Zato si to uradila? - Ana me je obavezala da to uinim, da uzmem Majka. Konstantin se malosmirio. - Ako je tako, bio je to jo jedan njen nepromiljeni i dramatini potez. Sledei korak je sudski proces. Oboje znamo ta e se desiti. U tom trenutku Doru je preplavio oaj. Izgubie Majka, a od te pomisli cepalo joj se srce u grudima. Ovaj arogantni knez zasluuje da se dobro pomui da bi dobio svog sestria, pomislila je ogoreno. -Ako planira da Majk ivi usamljen, bez ljubavi, kao to je svojevremeno morala da ivi njegova mama, zato toliko odluno eli da mi ga uzme?

by voki

-Zato to je on Bruk - odgovorio je Konstantin blago. -To je i Anino prezime, ali je nije inilo srenom. elela je da se ja brinem o deaku. Imam njeno pismo u kojem sve pie. Iz tane je izvukla koverat i dodala ga Konstantinu koji ju je posmatrao ledenim10. pogledom. 1 pored toga, izgledao je beskrajno privlano. Stidela se pohote svog tela koje ga je silno elelo. -itaj! - insistirala je. - Brzo. I ovo e biti interesantno sudiji. Podigavi obrve, Konstantin je uzeo pismo i poeo da ga ita. "Najdraa Dora, Kada ovo bude itala, vie neu biti iva. Vidi li? Rekla sam ti da znam da predvidim stvari. Dakle, odvedi Majka na Novi Zeland i postaraj se da vas ni Konstantin ni moja majka nikada ne pronau. Zna koliko volim Majka, i isto tako znam da e se dobro brinuti o njemu. Hvala ti na divnom prijateljstvu. Ne tuguj previe, jednostavno, voli mog Majka kao to si mene volela. Dobro pazi na njega!" Konstantinov glas zvuao je ravnoduno. - Izgleda da je Ana ovo pisala. Vidi se po dramatici i mranom raspoloenju u kojem je uvek bila - sklopio je pismo i nasmeio se. - Previe veruje ljudima. Otkud zna da neu pocepati ovo pismo? Pretvarau se da ga nikad u ivotu nisam video... Ipak, oseala je da to nikad ne bi uinio. Bio je podjednako poznat po fer-pleju kao i po dominantnosti u odnosu na ostale. - To je kopija. Original je kod jednog advokata - rekla je Dora sigurnim glasom. Prvi put na Konstantinovom licu pojavio se traak raspoloenja. Dori je zaigralo srce. Znala je da on ne voli ljude koji koriste arm da bi ostvarili svoje interese. Ali upravo on to ini da bi oaraodruge. Njegov osmeh je oruje protiv kojeg nema odbrane. - Bio bih zaista razoaran da se nisi i za to pobrinula - primetio je. - Uprkos tome, ovo pismo ne vredi mnogo. Mogu da kaem da je Ana bila veoma labilna osoba koja nije mogla da proceni ta je dobro za njeno dete.

by voki

Dora se opet pribrala. - Da, Ana jeste bila pomalo nestabilna, ali takode i zabavna i vrlo fina. Pre svega, nije elela da Majk pati u porodici bez ljubavi i panje. Konstantin se zamiljeno osvrnuo oko sebe i njeogov pogled se zadrao na Dorinoj skromnoj odei. Pomislio je da jegreh skrivati tu prelepu, zlaanu kosu loom farbom i frizurom. I svega onog to je krila ispod iroke odee dobro se saao. Veoma ga je uznemiravala belina njene koe... Nikako nije mogao da zaboravi kako je neno otvorila usta kada su njegove usne poele da je ljube, kako mu je strasno uzvratila. Dora je u njegov ivot upala iznenada: razdragano, uzbudljivo, ulno devoje koje kao da nije bilo svesno svoje fizike privlanosti. Ali nije verovao da je nataknuta jer je znao da se njegova sestra Ana obino druila sa nadasve iskusnim i razmaenim devojkama. Postoje on tada bio u dugoj vezi, nije obraao mnogo panje na nju. Ipak, nije odoleo porivu da je poljubi. Taj poljubac naveo ga je na to da okona svoju tadanju vezu. A kada ga je Ana obavestila daje Dora otputovala na udaljeno ostrvo na godinu dana, gde se dobrovoljno prikljuila jednoj humanitarnoj organizaciji, u srcu mu se javio dotad nepoznat oseaj gubitka. U tom periodu firma je doivela kolaps i Konstantinu je trebalo vie meseci da popravi tetu. Za to vreme Gordana i njena majka bile su u Australiji. Iako svoju maehu nije voleo, ostao je u kontaktu sa sestrom. Kada mu je napisala da e provesti neko vreme sa Dorom u Palaveju, odluio je da im se pridrui i da bolje upozna tu devojku koja ga je toliko privlaila. Meutim, u meuvremenu se dogodila nesrea, Ana je poginula u nevremenu, a Dora nestala sa detetom. - Zar zaista veruje da je Majk u opasnosti? - prekinula je tok njegovih misli. - Postoji mogunost. - elim sve da znam o tome - bespomono je traila prave rei. - Nisam bila svesna injenice da bih mogla dovesti Majka u opasnost.

by voki

- Promaklo mi je to koliko je Ana u stvari bila beznaajna u oima svoje majke - objasnio je Konstantin. - Tako neto se Aninom sinu nikad nee dogoditi. Ne bih ga poslao u internat pre nego to zavri bar osnovnu kolu. U svakom sluaju vie bih mu pruio nego ena koja gaje otela i koja ivi na rubu egzistencije. Dora je bila na ivici histerije. - Bar ga volim! - udna je to ljubav, prisiliti dete da ivi u ovakvim uslovima i bez svoje porodice - mirno je odgovorio. - Ne radi se ovde o tebi ili o meni. Radi se o Majku, a najvanija je njegova budunost. - On ima sve to mu je potrebno - branila se. - ta ti moe da mu ponudi? Najvanije ti je da se i dalje bogati! Kao da ima vremena da se posveti malom deaku! Konstantin je stisnuo vilice. - U svakom sluaju ne bi se brinuo da li e imati ta da jede. - Nikada nije gladovao - usprotivila se iako je znala daje mnogo toga sebi morala da uskrati da bi Majk imao. - ta ti uopte zna o deci? On je ivahno, drago dete koje trai mnogo panje. Mora da zna da uvak ima nekoga uza se, a ne samo nekoliko sati posle posla. Tvoj novac, poloaj, plemika titula nisu nita u odnosu na te stvari. - Zato si ga onda dala u zabavite gde se osoblje stalno menja i gde radi nedovoljno kolovan kadar? - Bio mi je potreban novac, a uostalom, boravio je tamo samo do podne. - Dadilja bi mu dala vie stabilnosti u ivotu - rekao je kao da je nije uo. Gledala gaje skrhano, ispunjena oseanjem krivice i strahom. Postala je sarkastina. - Naravno, ti sve zna o malim deacima. - I ja sam jednom bio deak, pa znam. - Teko mi je da poverujem u to. Kada si se rodio, bio si krupan i bljuvao si vatru. Na njeno iznenaenje podigli su mu se uglovi usana. - Moda je tako, ali majka mi to nije rekla - ponovo se uozbiljio. - Ponovo te pitam: koliko treba da ti dam da nestane iz Majkovog ivota? - Rekla sam ti da neu da ti ga prodam - odvratila mu je drsko.

by voki

Pogodila ga je u ivac. - Ne kupujem ja dete, isplaujem tebe. Zastao joj je dah kada je primetila iskru zadovoljstva u njegovom pogledu. Znao je ta se u njoj deava. Suvie je dobro poznavao ene. A sada ga je zabavljalo to stoje Dora tako snano reagovala na njega. Kolebljivo je uzmakla korak unazad. Bilo joj je krivo to je dozvolila da se tako upeca. Sada je ponosno uzdignute glave pokuala da ispravi greku. - Nema ti toliko novca. Zato to brzo zaboravi! Slegnuo je ramenima pokazavi time da mu njene rei nita ne znae. - Vidim da si se dobro brinula o njemu. Samo ti nudim nadoknadu za sve to si dosad uinila. - Neu da ga prepustim oveku koji nije u stanju da mu prui ljubav! - Nameravam da ga volim. Njegov ton bio je pomalo neprijateljski, kao da je uspela da otkrije neku tajnu. - Emocije ne mogu da se glume. To se oseti. To bi bar ti trebalo da zna. Ana mi je priala da ste odgajani tako da su oseanja znak slabosti. -Ana je uvek bila melodramatina. Naravno, moj otac je bio zaokupljen svojom drugom enom i unitilo ga je kada je otila sa ljubavnikom. Ali, to ne znai da ne znam kako se dete voli. Dora se malo trgnula kada je zaula zvuk motora sa ulice. - To su iznajmljena kola i voza - objasnio je Konstantin. - Idem na aerodrom i moj sesti ide sa mnom. Ako pokua da me zaustavi, pozvau policiju. Njegove bezoseajne rei odbijale su se o prazne zidove sobe. Voza je ugasio motor i Dora je videla svetlost farova. Srce joj se ispunilo gorinom kada je ponovo pogledala Konstantinovo bezizraajno lice. Za trenutak je pogledao pismo koje je drao u ruci i inilo se daje doneo odluku. - U redu. Neu dozvoliti da Majk raste bez tebe jer jedino tebe poznaje. Moe da pode sa nama, ali pod mojim uslovima. Iskra nade zasijala je u njenim oima. - A to bi bilo?

by voki

- Da prihvati da i ja imam pravo da upoznam svog estica. Nije joj preostalo nita drugo nego da prihvati. - Ja... da. Uvek ju je muilo to to Majk nije u kontaktu sa svojom pravom porodicom. Ali, upravo je to Ana od nje zahtevala. Konstantin je klimnuo glavom. - Sve drugo moemo da se dogovorimo, im vie ne bude tako silovita. Odlui se, Dora! Ide li sa nama, ili ostaje ovde?

3. poglavlje

Dora ga je gledala kao opijena. Znala je da ne treba da veruje Konstantinu, ali kakav je izbor imala? Bio je nestrpljiv kao daje itao njene misli. - Nudim ti mogunost da i dalje uestvuje u Majkovom ivotu. Dobro promisli da li eli to. Ako to ne prihvati, drugu ansu nee dobiti. - Brinula sam o njemu od prvih dana - odgovorila je gubei dah. - Svaki sud na Novom Zelandu dodelio bi mi starateljstvo. - Verovatno, ali zakon ne moe da ga zatiti od kriminalaca. - Stvarno ne mogu da zamislim da bi tako neto moglo da se desi. - Naravno da moe. On nee ostati ovde, na Novom Zelandu nastavio je mirno. - Morau da putujem i Majk e putovati sa mnom. - Ali... Nakrivio je glavu. - Najjednostavnije reenje je da ti i on ivite sa mnom. Nije oekivala takav predlog. - Neu da ivim sa tobom i ne mogu da zamislim da eli da budem u tvojoj blizini. - Slaem se, ali sam praktian. Mislio sam da eli da bude uz Majka.

by voki

-Ne moramo da ivimo u istoj kui. Mi, odnosno Majk i ja, mogli bismo da ivimo u Oklendu, i ne bih ti branila da ga via. U Majkovom ivotu mora da postoji i mukarac. - Kako da znam da nee i odatle nestati? - Dajem ti re. - Zato bih ti verovao? Bilo joj je sve tee da podnosi podreeni poloaj. Pomislila je na sve protekle godine ali i na budunost koja nikada nee biti onakva kako je ona planirala. I sada nije vie imala izbora. Njeno srce bi bilo slomljeno ako bi se razdvojila od Majka. To nikako ne bi mogla da izdri. Zbog njega je morala sve da istrpi. -Dajem ti deset sekundi da odlui -navaljivao je. -To nee funkcionisati. - Ne gledaj me tim razrogaenim oima - rekao je ustro. - Bie ti dobro. - Pretpostavljam, moraemo da se uselimo kod tebe. Sigurno e zahtevati da primi i dadilju. I, kada se Majk navikne na nju, prisilie me da odem. -Sada drami. Nee biti dadilje osim ako ti ne bude smatrala da je potrebna. Ti eli najbolje za Majka? - Dobro zna daje tako - tiho je uzvratila. - E, onda e morati da ivi sa mnom u kui. Napraviemo ugovor i, ako se bude lepo ponaala, onda e se vai putevi razii tek kad Majk zavri kolovanje. Zauzvrat u te izdravati pa e nabaviti odgovarajuu odeu i pustie da izraste tvoja kosa. Mora da si podnela veliku rtvu da bi se tako ofarbala. -To mi je najmanji problem - ree ona ravnoduno. inilo se da joj ne veruje. - A i naoaresada moe da skine, Dora. Siguran sam da ti nisu potrebne. Kao na usporenom snimku skinula je naoare mirkajui zbog jake svetlosti. Oseala se ponieno. - ta god da je Ana govorila, dobro znam kako mogu da zatitim ljude koji su mi vani. Cak i ako nisam mogao nju da spasem, mogu da se pobrinem za njenog sina.

by voki

Ova reenica joj privue panju. - Niko nije mogao da spase Anu, ak ni ti. Niko nije mogao da predvidi ciklon. Nismo imali vremena da pobegnemo. Ana ne bi volela da misli da si je izneverio. - Umrla je pre vremena... Dakle, kako glasi tvoja odluka? Ne nameravam da provedem celu no na ovom mestu. Prihvati moje uslovc i useli se sa Majkom kod mene ili ga zaboravi i posveti se svom ivotu! Nije morala da odgovori, odavno jeodluila. Nikada ne bi mogla da prui Majku sigurnost kakvu zasluuje. - To je najbolje za sve nas, Dora. Dobiu svog neaka a Majk e biti sa jedinom majkom koju zna. I ti konano moe da da bude devojka koju sam upoznao, koja je bila mnogo vedrije bie nego to si sada. Ova poslednja primedba bila je na mestu. Pored Konstantina ije je telo naglaeno u dizajniranom odelu, posebno je jadno sebi izgledala. -ta ti tano time dobija? - pitala je direktno. -Sigurnost da dete moje sestre nee gladovati i da e uivati sve privilegije koje zasluuje. I, mnogo vanije od toga je da e biti na sigurnom. Opet ni rei o ljubavi, pomislila je oajno. Ako je suditi po onome stoje Ana priala i po lancima iz novina, Konstantin je tip oveka kome e trogodinjak ubrzo dosaditi. Srce joj se bolno stezalo. Ona je za Majka elela ivot kakav zasluuje. Zato je jo jednom pokuala. - Jo uvek verujem da bi za sve nas bilo lake ukoliko bismo Majk i ja iveli sami. Moi e da ga vidi kad god poeli. -iveemo zajedno da mogu da te drim na oku. Pratiu te u stopu, kud god da bude ila. - Dobro - proaputala je. -Onda, hajde, kreemo! - hladno je zapovedio. Potom je izaao napolje i dao neka uputstva vozau iznajmljenih kola. Dora je otrala u Majkovu deiju sobu i s ljubavlju je posmatrala njegovo milo lice. ak i kada je Konstantin stao iza nje, nije se pomerila.

by voki

Nakaljao se pokazavi tako daje nestrpljiv. - Zaboravi prolost! Ona vie nije vana. Misli na Majkovo dobro! Trenutno smo mu oboje potrebni. Mogu da mu pruim sigurnost koja je podjednako vana kao i ljubav. Ili je ta rtva koju mora da prinese prevelika za tebe? Proklinjala ga je u mislima zbog ovakvo arogantnog stava. U tom trenutku Majk je u snu uzdahnuo i ona se potpuno posvetila njemu. - Ljubavi, sve je u redu - rekla je tiho i uzela maliana iz kreveta. Privila ga je uza sebe. - Jesi li loe sanjao? On zajeca, promrmlja neto nerazumljivo i privi se grevito uz nju. U tom momentu kao da je osetio da je jo neko u sobi. Radoznalo je okrenuo glavu i zagledao se u Konstantina. Prestao je da jeca. - Zdravo, Majk, ja sam tvoj ujka Konstantin, ivee kod mene Konstantinov glas bio je dubok i samouveren. Sestri ga je odmeravao jo vie se prilepivi uz Doru. - A Dora? - pitao je nesigurno. Konstantin ju je pogledao. - Reci mu! - Ljubavi, zna da u uvek biti sa tobom. Kada je njen skromni prtljag odnet u kola, Konstantin je odluio da voza iznajmljenog automobila vozi za njima Dorin auto. Poto je seo za volan iznajmljenih kola obratio se Dori koja je sedela na zadnjem seditu pored Majka. -Molim te, pokuaj da ne zaspi do Kvinstauna - predloio je. - Moe kasnije da spava u avionu. ta sam to uradila, prolazilo joj je kroz glavu. Kako sam mogla da dozvolim da me tako prepadne i obeshrabri? Mali Majk je ubrzo ponovo zaspao, dok je ona sedela napeta i ukoena. Meutim, kada su stigli u Kvinstaun, Konstantin je proao pored aerodroma. - Kuda vozi? - upitala je uplaeno. - Na Rolfeldu nas eka privatni avion. Ah, naravno, pomislila je. Konstantin Bruk ne samo da je knez, nego je i vlasnik velikih firmi, multimilioner i dovoljno bogat da ima i privatni avion!

by voki

Dora je upoznala Anu u trenutku kada ju je Ana, vozei po nevremenu, gotovo pregazila kolima. Naravno, zahtevala je da odveze Doru kui. Potom se njihovo prijateljstvo postepeno razvilo. Izlazile su zajedno uvee i provodile po celu no priajui i sluajui muziku. Ana je pozvala Doru u letnjikovac, ali ju je pre toga upozorila: - Konstantin nee biti tamo. Dora ju je iznenaeno pogledala. - Pa? - Ah, devojke stalno pokuavaju da mu se priblie preko mene. Sve moje drugarice zaljubljivale su se u njega i kasnije patile. Desilo se daje ba tada navratio u letnjikovac pa je Dora na sopstvenoj koi osetila istinitost prijateljiinih rei. Nije, dodue, patila zbog slomljenog srca ali se taj "bliski susret" sa Konstantinom ugnezdio u njenoj dui i tu ostao zauvek. Na sreu, nedelju dana kasnije, poela je da radi za jednu humanitarnu organizaciju, i jedva da je imala vremena da razmilja o Aninom privlanom, arogantnom bratu. Kada je Dora krenula na put, Ana je plakala i obeala je da e je posetiti. Iako se Dora nije tome nadala, nekoliko meseci kasnije Ana je dola. Bila je prilino uznemirena, zbunjena i na kraju je poverila Dori da se upustila u strasnu aferu sa nekim alpinistom iz Australije, koji je ubrzo posle toga poginuo. Ana nije imala vremena da tuguje jer je saznala da je trudna. Kao da je proitao njene misli, Konstantin je naeo tu temu. - Pretpostavljam da je Majkov otac taj alpinista koji je izgubio ivot na Mont Everestu tokom akcije spaavanja? Jedva progutavi pljuvaku, tiho je odgovorila: - Da. - Pristojan ovek, ali zapravo nije bio njen tip. Da li si nekada pomislila na to da i njegova rodbina eli kontakt sa njegovim detetom? -Ana je rekla da on nije imao rodbine. Odrastao je u domu. Klimao je glavom kao da je to znao. Naravno da je proverio Aninog ljubavnika. - Zato te Majk zove Dora? - upitao je promenivi temu. - Bilo bi manje sumnjivo kada bi te oslovljavao sa mama.

by voki

-Ja nisam njegova majka - odgovorila je mirno. - On zna da su mu roditelji umrli. Naravno, nije mu jasno ta to stvarno znai, ali on tano zna koje. - Ipak, ne zna nita o porodici svoje majke. Ta sarkastina primedba pogodila ju je kao udarac biem, ali joj je laknulo kada je primetila da se auto u tom momentu zaustavlja pored elegantnog privatnog aviona. U avionu je Majk i dalje spavao, a Konstantin je sedeo u ogromnoj konoj fotelji sreujui papire. Dora je potiteno gledala kroz prozor dok nebo na istoku nije postalo vedro i svetio. U glavi su joj se smenjivale misli i uvek je na kraju dolazila na isto: protiv eline Prineve volje jednostavno nije imala anse. Daleko dole ispod letelice promicao je vulkanski predeo severnog ostrva, a sunce je oblake u daljini bojilo u roze i zlatno. Ova slika pomalo je umirila Doru i ona ju je ocenila kao neki predznak. To je moda neukusno i sujeverno, pomisli. Ali moda Princ i ja moemo da saraujemo kada je u pitanju Majkova dobrobit. Moda e njegovo hladno srce moi da naui kako da pokloni svoju ljubav malom detetu. A moda i nee, namrti se. Ali, zasad je jedino vano da ona moe da ostane u Majkovoj blizini. Kao probuen njenim mislima, Majk oprezno proviri iz svog leaja. Smekao joj se, a onda se okrenuo ka ujaku. Naravno, Konstantin ga je primetio pa je odloio papire na sto. - Dobro jutro. Deli sekunde Majk je delovao potpuno odsutno, a potom mu je lice zablistalo. Bio je veoma ivo, ljupko dete. Dori je zastao dah kada je videla da se i na Konstantinovom licu razliva osmeh. Kao da ju je oseanje nemira ubolo u stomak, primetno zadrhta pod njegovom silinom. - eli li u kupatilo? - upitao je Konstantin deaka. Majk malo razmisli i potvrdno klimnu. - Da, sa Dorom. - Naravno - Konstantin se okrenuo prema njoj. - Kada zavrite, dorukovaemo. Majk je iznenaeno gledao oko sebe. - Gde smo ovo, Dora?

by voki

- U avionu, duo, visoko na nebu - osetila je Konstantinov pogled na sebi. - Uskoro e moi da sedi kraj prozora i da posmatra more. Majk je bio uzbuen pa joj je na putu do toaleta postavljao milion pitanja i zautao je tek kada je nekoliko minuta kasnije seo kraj prozora u udobnu fotelju i pogledao napolje. - Sve stvari iz tvog automobila prenete su u avion - rekao je Konstantin Dori. - Smatrao sam da je najbolje da Majk ima sa sobom to je mogue vie stvari na koje je navikao. - Hvala - rekla je ukoeno. - Nema problema. Za tebe sigurno nema, pomislila je ozlojeeno. Ti samo naredi i ljudi se otimaju ko e da ispuni tvoju elju! Ipak, morala je da prizna da je privilegija leteti avionom sa Princem. Novac ini mnoge stvari jednostavnijim, a za Konstantina je ovako udoban ivot bio neto to se podrazumeva. Smatrala je dobrim znakom to stoje zaista vodio raunao Majkovim oseanjima. U njoj je klijala nada da e sve biti u redu. Zavalila se u sedite razmiljajui o tome kako se jednom davno iznenadila kada je saznala Anino poreklo. - Jednog dana u ti pokazati kneevski porodini nakit - obeala joj je Ana. - To je blistava kolekcija najfinijih smaragda - gledala je Doru pravo u oi i zadovoljno se osmehivala. - Zapravo su iste boje kao tvoje oi. I svidee ti se mukarci iz moje porodice. Neki od njih su zaista velianstveni, a knez Luka, takorei gospodar nae male kneevine, oenio se ak devojkom sa Novog Zelanda! Nemoj ni da pomilja na to, zapovedila je Dora sebi i bilo joj je drago to je Konstantin prekinuo njena seanja. -Ako se slae, tvoja kola emo danas prodati. Uinilo joj se kao da odjednom mora da napusti ceo svoj ivot. - Da, bie to najbolje - odgovorila je ravnoduno. Majkje u tom trenutku duevljeno uzviknuo: - Ujko, pogledaj!

by voki

Konstantin je ustao i nagnuo se preko nje da bi mogao da pogleda kroz prozor. Zatvorenih oiju udisalaje njegov miris. U tom momentu su iz njene glave nestale sve negativne misli. Na sreu, on se ubrzo uspravi i crte njegovog lica postae stroe. - Doruak bi trebalo da bude gotov. Idem da pogledam. Dok se udaljavao, Dora je glasno udahnula vazduh. Nije mogla da bude imuna na njegovo prisustvo i magnetsku privlanost koja je zraila iz tog oveka. Morala je da iskoristi sve svoje moi ubeivanja da bi naterala Majka da se lepo nasloni na svoje sedite da bi mu stavila pojas. Umirio se tek kada je ula stjuardesa srednjih godina sa velikim posluavnikom u ruci. Sa apetitom se bacio na tost, kuvano jaje i vonu salatu. Dora je bila toliko nervozna da nije mogla da pojede nijedan zalogaj. Zato je poruila kafu. Ali, stjuardesa je uz kafu donela i hrskavi tost i marmeladu i med. -Gospodin Bruk kae da morate neto da pojedete - nasmeila se stjuardesa. Pa, i ako se pomalo nadmeno ponaa, njenom srcu prija kada primeti da se on brine za nju. Zato ga je sa osmehom pogledala kada im se ponovo pridruio. Taj osmeh je, meutim, nestao sa njenih usana jer je pod njegovim kritikim pogledom gubila samopouzdanje. Tek sad joj bi jasno kako verovatno izgleda posle neprospavane noi: podonjaci, bledo lice i neoeljana kosa. Ah, trebalo bi da mi je potpuno svejedno ta on misli o meni, zakljuila je besno. Brzo jc popila gutljaj kafe. Takva oseanja prema njemu morala bi da dri pod kontrolom. Tada se Konstantin obrati Majku: - Svia li ti se doruak? Deak jc na taj ljubazni ton odmah odgovorio i raspriali su se kao da se dugo znaju. Nekoliko sati kasnije osetila je olakanje kada je avion dodirnuo pistu aerodroma u Oklandu. U velikom dipu koji ih je ekao bilo je postavljeno sedite za dete. Konstantin oigledno nije sumnjao u uspeh svoje misije. Poto je vonja potrajala, Majk se ponovo uzvrteo. - Kuda idemo, Dora? Hoemo li brzo stii?

by voki

- Za pet minuta - odgovorio je Konstantin mirno. Dakle, ne idemo u letnjikovac gde me je poljubio, sinu Dori u glavu. Verovatno se ak i ne sea tog poljupca! - Jo samo malo i stiemo kui - umirivala je Majka. - Radi se o apartmanu - obavestio ju je Konstantin. -Apartman? - ponovi ona iznenaeno. - Pa, detetu je potrebno dvorite, trava i drvee. Neto gde moe da se igra. - Sve je to divno, ali ne toliko potrebno kao kvalitetna ishrana, odea i sigurnost - spremio je odgovor. - Apartman je dobro ureen i funkcionalan. Ali, ako nam ne bude odgovarao, moemo da se preselimo na neko drugo mesto koje je pogodnije za porodicu - spretno je upravljao velikim dipom kroz gusti saobraaj. Na re porodica Dora se nekontrolisano stresla. Zbog nametnutog oseanja inferiornosti javljala se u njoj agresija, ak preterana. - Ali, rekao si Majku dok smo bili u avionu da ima bazen uskoila mu je u re. -Na terasi je mali bazen. A, naravno, u letnjikovcu ima jo jedan. Proli su kroz veliku ulaznu kapiju i uli na parking sa video nadzorom. Proitala je natpis iznad ulaza i skamenila se. - Pa, to je hotel - glasno se udila. - Hotel sa apartmanima - objasnio je. - Smem li da idem da se kupam, Dora? Sad, odmah? - vrpoljio se Majk. Voleo je vodu ali ona, naalost, nikada nije mogla da mu plati asove plivanja. - Duo, bolje da saeka da bude malo toplije - odgovori. Detetova donja usna zadrhtala je kao da e briznuti u plaali Konstantin izgladi situaciju: - Bazen je sa toplom vodom i potpuno je zaklonjen od vetra. Ii u ja da plivam sa njim ako ti ne eli. Pa, da, pomislila je cinino. Naravno da je topla voda i da je zatien od vetra. U takvim krugovima to se podrazumeva. S mukom je potiskivala bes. Pune dve godine sama je donosila odluke u vezi sa Majkom, a sada e morati da se dogovara sa Konstantinom. - Ako je voda topla, onda nema problema - rekla je odluno.

by voki

- Samo, Majk uopte ne zazire od vode iako ne ume da pliva. Treba ga dobro pripaziti. - Razumeo sam. Ali, trebalo bi svakako da to pre naui da pliva. U liftu je drala Majkovu malu, toplu aku tuno zurei u tepih pod nogama. Atmosfera luksuza bila joj je strana, oseala se neprijatno. Bio je to ogroman apartman, ali elegantan, sa poglednom na gradsku luku. Nametaj se odlikovao kako prefinjenim stilom, tako i udobnou. Konstantin ih je odveo u komfornu prostoriju za ruavanje, iz koje staklena vrata vode na delimino natkrivenu terasu sa bazenom, okruenim bujnim saksijskim cveem. Kada je bacila pogled na luku, uinilo joj se kao da je na palubi luksuznog putnikog broda. - Kuhinja je iza ovih vrata - rekao je kratko. - Hoe li da popije neto? -Ne. - Onda u vam pokazati vae sobe. Majkova soba Dori je oduzela dah. Bila je savrena, soba iz snova za malog deaka. Konstantin je bio spreman na to da dovede kui svog sestria. -Tvoja soba je odmah pored, a kupatilo ete deliti - pokazao je jo jedna vrata. Onda pogleda na sat i namrti se. - Moram jo neto da obavim, dakle, ostaete na neko vreme sami. Stigao vam je prtljag. Sada moete na miru da se smestite. Majk se udio svojoj novoj igraki i svemu oko sebe. I Dora je bez rei posmatrala skupocenog konjia za ljuljanje, koji je stajao nasred sobe. Onda je, zajedno sa Majkom, pogledala luksuzno kupatilo i svoju spavau sobu. Bila je u svetlim, peanim bojama i sve je bilo nameteno sa mnogo ukusa. Uz jedan zid prislonjen je veliki radni sto, a odmah do prozora udoban krevet idealan za itanje i odmor. U vazi je primetila tek ubrane orhideje. Gotovo je nemogue da je Konstantin odluivao o tome kako e biti nametena njena soba, razmiljala je. Sigurno jezaposliodekoratera da bira odgovarajue cvee za svaku sobu. - A gde spava ujka Konstantin? - prekinu Majk tok njenih misli. - Ne znam - odgovorila je iskreno. - Hajde, idemo da naemo tvoje stvari za kupanje!

by voki

Petnaestak minuta kasnije Konstantin je pokucao na vrata. Majk je sav ozaren poskoio i potrao da mu otvori. Ostala je bez glasa kada ga je videla. Nosio je samo orts za kupanje, a preko miiavih ramena bronzane boje prebacio je pekir. Nije mogla da odvoji pogled od tog tela izvajanog redovnim vebanjenv - Ima li ti pekir? - pitao je sestria smeei se, dok je ovaj od nestrpljenja skakutao s noge na nogu. Majk odmah zgrabi svoj pekir sa kreveta i nestade sa Konstantinom ne okrenuvi se. I brbljao je bez prestanka. Dori se uini kao da je potpuno suvina. Izala je za njima na veliku terasu. Smestila se u lealjku pod suncobranom posmatrajui ih kako ulaze u ograeni deo oko bazena. Svetlost u ovom delu Novog Zelanda bila je nekako blaa nego u junim predelima zbog vee vlanosti vazduha, pa je Konstantinovo velianstveno telo dolo do punog izraaja. Izgledao je zaista fascinantno dok je stajao sagnut prema Majku paljivo ga sluajui. Ipak, opomenula je sebe, ne smea zaboravi da Konstantin svoje kvalitete koristi kao oruje za ostvarenje svojih elja. On je borac i nije mu dorasla. A, opet, nije bilo fer od nje da kae za njega da nema srca. Ana joj je mnogo priala o svom bratu, i upravo zbog tog njegovog snanog oseanja odgovornosti bilo joj je neophodno da dobije vrsto obeanje od Dore. - Ne elim da Majk, ba kao i ja nekada, postane bilo kome obaveza - rekla je. -Konstantin bi sigurno uinio sve to moe za njega ali to nije dovoljno. Rana smrt oca prisilila je Konstantina da se ve kao dvadesetogodinjak upusti u svet internacionalnog finansijskog poslovanja. Na iznenaenje mnogih, veoma se uspeno probijao, a uza sve to, brinuo je o impulsivnoj, svojeglavoj sestri. Zamiljeno je posmatrala deaka i njegovog ujaka kako se igraju u vodi. O, Ana, pomislila je gotovo oajno. Paziu tvog sina, ta god da se desi. Ali, trenutno moram da kapituliram!

by voki

Naprezala se da uje staje Konstantin rekao svom sestriu. -I, nema skakanja! - Nema skakanja? - razoarano ponovi Majk. -Samo kad sam ja unutra da te uhvatim. ekaj da uem u vodu. I onda u ti rei kad moe da se zatri. Jo jednom je Majk ozbiljno klimnuo glavom a onda osmeh ozari njegovo lice. Dorino srce izgubi normalan ritam kada je to videla. Majk je ve voleo oveka koji je tek od jue uao u njegov ivot. A Konstantin je izgleda odluio da prema sestriu postupa kao prema malom oveku. Majk je cvetao zbog toga a ona je to, uz blagi ubod ljubomore, primetila. Majk je stalno pokuavao da imitira sve stoje Konstantin radio. Drala ih je na oku i opustila se tek u trenutku kada se uverila da je Konstantin stalno uz Majka. Polako se utia njihov zvonki smeh i olovni umor sklopi joj kapke. Polako je utonula u dubok san. Probudio ju je Majkovglas, aputaojoj je na uho: - Dora, Dora, probudi se! Zevnula je. - Koliko je sati, mili? Iznenada shvati gde je. Nije vie bila na lealjci nego na krevetu svoje sobe, one koju joj jc Konstantin namenio. ak je bila pokrivena tankim ebetom bordocrvene boje. Majk je stajao pored nje, kosa mu je bila suva, na sebi je imao majicu i orts, a iza njega je stajao Konstantin, on mora da ju je preneo ovamo. Uzdrma je pomisao na to da lei nemona u njegovim rukama. Osloni se na lakat i izbaci noge iz kreveta. - Koliko je sati? - oseala se slomljeno. Konstantin je posmatrao njeno bledo lice i kao da se malo opustio kada joj se u obraze polako poela vraati boja. Prisetio se kako je bilo lepo osetiti njeno telo na svojim rukama, njen topli dah kada je naslonila obraz na njegove grudi. To je oivelo njegovu matu, uostalom to je esto zamiljao: nju, kako lei pod njim i preputa se emocijama koje je probudio u njoj. Kako udie miris njene kose i uiva u tihom kikotu zaljubljene ene...

by voki

Kako je mogao jedan bezazleni poljubac, od pre etiri godine da u njemu stalno izaziva takvu vatru? Morao je sebi da prizna: eleo ju je svo to vreme. Sada je znao da treba neto da preduzme, takva oseanja ne mogu vie da "vise" u vazduhu izmeu njih. Tiinu je prekinuo promuklim glasom. - Skoro je jedan. Nisam hteo da te budim, ali sada treba da idem na jedan sastanak. - Jedan sat? - hitro je namestila kosu. - Da li je Majk ruao? - Da. Sendvi sa puterom od kikirikija - odgovorio je osmehnuvi se. - To mu je glavna hrana - uzdahnula je. - Pojeo je i pola pomorande i popio je malo mleka. Dora klimnu glavom. - Daj mi pet minuta! Samo da se malo osveim. Posle tuiranja gotovo hladnom vodom Dora se oseala bolje i, kada je ula u dnevnu sobu, ula je kako se Konstantin od srca smeje, bez trunke onog cininog tona koji je toliko karakteristian za njega. im ju je ugledao, uozbiljio se. - Vraani se oko est. Ne brini se za veeru. Moemo neto da poruimo, hotelska kuhinja je dobra. -Ali, zar kuhinja u hotelu ima hranu koja odgovara Majku? - Ova ima, ali nai e i u friideru neto - mrsio je Majkovu kosicu, neno mu se smeio a onda jc ozbiljno pogledao Doru. - Ne pokuavaj da izae iz stana! -Zato? -Oboje morate prvo da se lepo smestite - ree ravnoduno, ali pogodilo ju je to upozorenje. eludac joj se prevrnuo dok jc utke gledala Konstantina. - Dora, hajde da plivamo - pozvao ju je Majk poskakujui. - Tek kad odspava posle ruka - odgovorila jc i urno otila do friidera. Naravno, do vrha je bio pun svega to bi trogodinje dete poelelo. Dok je Majk mirno spavao, ona je raspakivala svoje stvari. Po ko zna koji put proklinjala je Konstantinovo bogatstvo i mo.

by voki

Kad se Majk probudio, ostatak poslepodneva proveli su itajui prie i slaui kockice na terasi, dok se sunce polako sputalo ka horizontu. Kada je Konstantin doao kui, zatekao je Majka kako se brka u kadi. Doru je iznenadilo to to je bez kucanja uao u kupatilo, kao da je navikao na takve porodine situacije. Dora pouri da obrie Majka i da mu obue pidamu. Ali, kao daje zaboravio na nju, Majkje zamolio Konstantina da mu proita priu za laku no. -Pije li jo uvek belo vino? - pitao je Konstantin, poto je nato kasnije seo sa Dorom u dnevnoj sobi. Klimnula je glavom a on jojjeodmah dodao au hladnog vina. - Izgleda tuno. ta nije u redu? Grevito se trudila da prikrije emocije. - Samo razmiljam. -Ve sam nam poruio neto za jelo. Donee nam za pola sata. Pokuaj dotad da se malo opusti. Da se opustim? Mora da je lud. Kako bih mogla da budem otputena u ovakvoj situaciji, u njegovoj blizini, pitala se. Ona se ne uklapa u Konstantinov svet. Zbog injenice da se uselila kod njega nije se oseala samo glupo, nego i ponieno. Ustala je i izala na terasu. Osetila je kako je prolazi laka jeza kada joj se pribliio s leda. Odmah je zapoela razgovor da bi ublaila oseanje nemira. - Kako si odluio da ivi ovde? -Mnogo putujem, pa mi ovo sasvim odgovara. Nekoliko puta je duboko udahnula vazduh. - Majku se dopadaju igrake i knjige. Hvala ti. - A konji za ljuljanje? - Potpuno gaje osvojio, dugo se igrao njime - odgovorila je uz smeak. Konstantin slee ramenima. - Nekada je to bio moj konj. Jedan zanatlija gaje napravio specijalno za mene, a sada je restauriran. Drago mi je da mu se ponovo raduje neko dete. -Nije dobro za decu da imaju previe igraaka. Majku dosad nita nije nedostajalo osim roditelja. -I ujaka - dodao je hladno. - Zato si htela da ode iz Nukuroe?

by voki

Nastala je pauza, Dora je otpila gutljaj vina. - Imala sam oseaj da me neko prati - priznala je na kraju. - A nauila sam da verujem svojoj intuiciji. Kako si nas naao? - Unajmio sam privatnog detektiva da te prati - objasnio je. Iznenada se neega setila. - Rekao si da bismo se mogli lepo dogovoriti, ako ne budem tako van sebe. ta si zapravo mislio? Spustio je au na okrugli stoi i posmatrao njeno lice. - Jesi li odluila da se povinuje novonastaloj situaciji? - Jesam - tekom mukom prevalila je preko usana. - Nisam imala izbora. Ima mo i novac, a ja nemam nita od toga. Takode, mogao si da me poalje u zatvor jer sam predstavljala Majka kao svog sina. Po izrazu njegovog lica nije se moglo primetiti da ga je to dirnulo. - Pa, i ti ima mo. Milanu si, u svakom sluaju, kao majka. I, upravo zbog njega ti i ja moramo da odrimo normalneodno.se. Ma, ta on hoe da kae? Nesvesno je izbegla da ga pogleda u oi. - Objasni mi, molim te, ta podrazumeva pod "normalnim". On se nasmeja kao da se ruga. - 'loje sasvim jednostavno. Mi emo se venati.

4. poglavlje
Dora preblede. - Mi emo se, ta? - zbunjeno je treptala. - ta si rekao? -Pa, razumeia si me. To je najrazumnije reenje za sve nas. Dora je bila zapanjena. - Najrazumnije? -jedva je ponovila. - Ali, pre svega za Majka - dodao je i inilo se da se dobro zabavlja. - U sutini za sve nas. Ona rezignirano odmahnu glavom. - Mnogo bih rtvovala za Majka - njen glas je poeo da podrhtava - ali neu zbog njega da se udam za tebe. To je suluda ideja.

by voki

- Samo u sluaju da to smatra linim inom u njegovom dubokom glasu nije bilo emocija i Dora se skoro sledila. - Majk je Bruk i elim da njegov status bude legitiman. Ana je bila ponosna na svoje poreklo i siguran sam da bi to bila njena elja. Dora zagrize donju usnu. Konstantin je znao kako da dirne bolnu taku. Pre nego to je uspela da progovori, nastavio je: - O svemu tome pravno sam se informisao. Najjednostavniji nain da Majk dobije svoje pravo prezime je da ti i ja sklopimo brak. - I to je sve? - upitala je nepoverljivo. - Pa, ne ba. Onda moramo da ga usvojimo. - On je ve moj sin pred zakonom. -To ne vai. Na osnovu zakonskih pravila Novog Zelanda nas dvoje moramo zvanino da ga usvojimo - poto nije odgovorila, on slee ramenima. - Mogu da ti unajmim proverenog advokata koji e te posavetovati, ako mi ne veruje. - To je dobra ideja - rekla je. - Moraemo da ubedimo nadlene organe da smo dobri roditelji, ali mislim da to nee biti nikakav problem. Naravno, osnovni kriterijum je da mu bude pruen solidan dom u kojem vlada harmonija. I, kada sve formalnosti oko usvajanja budu obavljene, nee morati da strahuje da e ga izgubiti. A ja se vie neu brinuti da e ga uzeti socijalna sluba. Prkosno je isturila bradu. - A zato bi se to desilo? - Pa, nije zanemarljiva injenica da si tvrdila da je on tvoje dete. A falsifikovanje dokumenata moglo bi da rezultira zatvorskom kaznom. Njeno lice prebledi. - Da li mi to preti? -Ne - rekao je. - Bilo koji novinar koji se eta u blizini Palaveja moe lako da sazna da je Majk Anin sin. Pre ili kasnije policija Novog Zelanda e saznati istinu. to se pre venamo i pokrenemo usvajanje, to bolje jer, kada se dete usvoji, taj ugovor niko ne moe da ospori. Dori je bilo teko da sredi misli. -Razumem - proaputala je. - I ti si potpuno siguran u to? Njegov pogled je i dalje bio hladan. - Da.

by voki

Nije sumnjala u njegove rei. Uzrujano je prola prstima kroz kosu, pitala se kako moe tako smireno da joj predloi neto to e i njen i njegov ivot potpuno promeniti. Zamislila je da je u braku sa njim i to ju je zabolelo, Toliko se trudila da ispuni Aninu poslednju elju a sada sve izgleda da je bilo uzalud. Gutanje se oduilo i Dori je bilo jasno da nema izbora. - Ako je to reenje za Majka, udau se za tebe. - Jo danas u nazvati roaka - rekao je ni ne trepnuvi. -Molim? - pogledala ga je kao da ga ne razume. On podie obrvu. - Moj roak Nik je grof u Venosini. Tamo emo se venati. -U Venosini? - malo joj se sloilo. -Dovoljna je mala, privatna ceremonija ovde... - glas joj se prekinu. - Uradiemo to pre nego to krenemo u Venosinu. Onda moemo da pokrenemo postupak za usvanjanje. Ona prede rukom preko ela. - Dva venanja? Ah... - Ako nita drugo, zbog Majka moramo da se venamo javno. To je porodina tradicija, venanje u Venosini. Odgovara mi to to moj roak tamo moe da kontrolie medije. Moja porodica e eleti da te upozna. Tamo su svi veoma srdani i vole venanja. Ona ga naglo prekide. - Ovde, na Novom Zelandu, mogu na sve da pristanem. Ali, nisam ena sa kojom bi trebao da se oeni, iti to dobro zna. Tvoja rodbina e se s pravom uditi zato mene uvodi u familiju. - Nikada se ne bi usudili - odgovorio joj je bez dvoumljenja. Dora otpi povei gutljaj vina. - To sve moe da postane nona mora - rekla je tiho. - Zar ne bismo mogli da se na miru venamo u letnjikovcu sa samo dva svedoka? Onda neu morati da se sretnem sa tvojom porodicom. On se nasmeja. - U letnjikovcu emo svakako organizovati proslavu. to se familije tie, ne poznaje Brukove ako misli da bi oni ignorisali moje venanje. Uzbuenje i bojazan pomeali su se u Dorinoj dui stvorivi mnogo protivrenih oseanja. Zagledala se u daljinu, u srebrni mesec koji se nazirao u tamnoj noi.

by voki

Iz grudi joj se oteo dubok uzdah. - Upravo je u tome stvar. Ne poznajem Brukove ne raunajui tebe i Anu. Nikada pre nisam srela nikoga koje plave krvi. -Verovatno nisi u pravu - odgovorio je smireno. - Verovatno i ti ima bar kap plave krvi. - Ne verujem da je tako - usprotivila se. Njegov glas postade grub. - Ne moe da bude sigurna! I, da ne bismo bespotrebno skrenuli panju suda za maloletnike, moramo da ubedimo ceo svet da se venavamo iz ljubavi - poeao se po vratu. - rtvujemo nau slobodu da bismo Majku pruili ljubav i stabilnost koja mu je neophodna. Ali, neemo ubediti nijednog socijalnog radnika ukoliko se ponaamo kao pas i maka. Instinktivno je koraknula unazad, ali Konstantin ju je stegnuo malo jae za ruku i privukao sebi smeei se. Taj osmeh bio je odraz poude ali i hladne proraunatosti. Jedinstveni muki miris probudi njena ula. Znala je da e je poljubiti a, ako to uradi, ona e biti potpuno u njegovoj vlasti. U naletu panike uznemireno je uzviknula: -Ne! Videla mu je u pogledu da mu je jasno da i ona njega eli, i da je tano znao da to moe da iskoristi. Uspela je da skloni nekoliko pramenova kose sa lica. - Konstantine, to jednostavno ne bi ilo. - Frustracija nikome ne koristi. eli me kao i ja tebe. ta god da se promenilo, to je ostalo isto medu nama. Pre etiri godine poljubac u letnjikovcu bio je dokaz da odgovaramo jedno drugom on malo spusti glavu. - I ti si to znala. To oseanje jo uvek je ivo u nama, zato da se laemo? Svom snagom ju je zgrabio u naruje i poljubio, ovoga puta smelije, erotinije i zanosnije nego pre. Dora se topila pod njegovim poljupcima, elja je u njoj bila jaa od svake racionalne misli. Kada je uspela da otvori usne pokuavi jo jednom slabano da se odbrani, uguio je njen glas jezikom koji je duboko zavukao u njeno grlo slomivi tako njen poslednji pokuaj da se savlada. Bilo je tako lepo, celo njeno telo palila je nepodnoljiva vatra. Posle dugih praznih godina bila je tamo gde pripada.

by voki

Nesvesno spusti ruku na njegove grudi i oseti da mu srce jako udara. I, kao da je svaki otkucaj rasplamsavao strast. Tek posle dueg vremena Dora se prenu i odvoji od njega da bi mu videla oi. Utonuli su u tiinu ispunjenu neizgovorenim mislima i emocijama. - Ne - proaptala je ni sama ne znajui ta je time htela da kae. Konstantin je hteo da joj dokae da je ona njegova kad mu se prohte i ona mu je taj dokaz dobrovoljno pruila na srebrnoj tacni. Zgrozila se na tu pomisao i okrenula od njega gubei ravnoteu. - Jo uvek isti vatromet strasti - rekao je hrapavim glasom. - Jesam li ti jako stisnuo ruku? - Molim? - zbunjeno je pogledala ruku i tek tada primetila da nesvesno masira svoj zglob. - Ne, u redu je - istog momenta spustila je ruku i ustuknula. - Ali... Ne elim da budem tvoja zvanina ena. Sve to je Dora smatrala da se podrazumeva u braku, ovde je nedostajalo: ljubav, poverenje, zajednika odlunost, i u osnovi duboke emocije. Bio im je oboma zajedniki ovaj vatromet strasti, kako ga je on nazvao. Ali, to je bila ista telesna pouda. - Mogu da ti obeam da e nam oboma biti lepo - rekao je. - Ali, brak nije samo seks - rekla je ogoreno. - ta je sa poverenjem? Njegove oi potamnee. - Poverenje je neto sasvim drugo. To mora da se zaslui. Ona planu. - Stavlja me, dakle, na probu? Do kraja ivota, pretpostavljam. On slee ramenima kao da je nemoan. - im Majk dovoljno poraste, moi e da uradi ta god odlui. Samo, nikad nemoj da zaboravi da nita neu da delim! Ako mi ne bude verna, tako u ti zagorati ivot da e moliti za slobodu ak i ako bi to znailo da ne moe vie nikada videti Majka. Dori udari krv u obraze. - ta? Ti ne shvata? Nita me ne bi moglo dovesti u situaciju da ga ostavim na ccdilu! Ama ba nita! Kada neto obeam, to ispunim. I dok god ivimo zajedno, od tebe oekujem da isto tako bude veran. Kada si me poljubio na plai, bio si u vezi sa drugom devojkom.

by voki

Sada je on prvi put pocrveneo. - Tu vezu sam narednog dana okonao - branio se. - Nameravam da budem veran. - Zato bih ti verovala? - okrenula se ka ogradi od ardinjera. Nekoliko sekundi gledala je luku. - Neu spavati s tobom. Ni sada, ni kasnije. - Hoe, eli, samo nisi jo uvek spremna da to prizna - rekao je ubeeno. - Oseam te. Ni meni nije prijatno kada ne mogu da savladam svoju elju - nakaljao se a onda mu glas postade neniji. - Nisam monstrum, Dora. Mogu da ekam, nije vano do kada. Dok ti se ne predam, pomislila je. -Neu da veeram - promrmljala je iscrpljeno. - Idem u krevet. Konstantin je pogledao na sat. - Samo ti bei! Ali, jelo e biti servirano u najskorije vreme, i doneu ti ga u sobu. Neu te saaljevati ako namerno gladuje. Postoje utke krenula ka vratima, doviknuo je za njom: - Pre nego to ode, jo dve stvari! Dora zastade, ali se ne okrenu. - Kako god zna, isperi tu nepodnoljivu boju sa kose - nastavio je. Dora jedva proguta pljuvaku. - A tvoje drugo nareenje? - Ne pokuavaj da pobcgne. Ne bi daleko stigla. A ako ipak pokua, propada sve to smo se dogovorili. -Ve si vie puta naglasio da nemam izbora. - Ne. Svako mora da ivi sa posledicama svojih postupaka. Ne odgovorivi mu, ula je u sobu i zatvorila vrata. Tek tada joj navree suze na oi, suze besa i oaja. Beskrajno se ljutila na sebe stoje dopustila da se zatekne u ovakvoj situaciji. Kako je mogla da tvrdi da ne eli da spaVa sa njim? Ispala je neiskusnija nego to jeste. I kada se uda za njega, pre ili kasnije popustie svome porivu. I, ta onda, pomislila je. Da li e eleti i da ima decu sa mnom, ili mu je dovoljno to to treba da brine o Majku? Dopala joj se pomisao na to da pod srcem nosi Konstantinovo dete ali plaila se reakcije sveta iz kojeg je potekao na njihovu vezu. ta da radim? Uzdahnula je i posmatrala svoj odraz u ogledalu. Odmah potom Konstantin joj je doneo veeru. Dok je jela, ula ga

by voki

je kako pria telefonom u dnevnoj sobi i, kada je odloila ostatak jela u friider, on je jo uvek razgovarao. urno se vratila u svoju sobu i ispirala tamni preliv iz kose. Sve vie su izbijali svetlosmei pramenovi. Gotovo je zaboravila, kako je lepa njena prirodna boja kose. Kada je kasnije obukla spavaicu, pogledala je jo jednom Majka koji je spavao vrstim snom. Poljubila ga je ovla u obraz a onda se povukla u svoju sobu. Bila je toliko iscrpljena da bi se najradije uvukla pod jorgan i iste sekunde utonula u san. Umesto toga, sedela je napeta na rubu kreveta i zurila u prazno, dok joj je telo eznulo za Konstantinovim dodirima. Sada oboje dobro znamo da je privlanost izmeu nas jaka isto kao i pre etiri godine. Bila je izgubljen sluaj i nije znala kako da se ponaa. Znala je samo jedno: nita joj nee biti teko da uini za Majka. Prolo je nekoliko sati pre nego to je konano utonula u san bez snova. No joj nije donela mir. Ujutro se Dora oseala slabom. Zaula je tihi glas: - Jesi li to ti, Dora? - bio je to Majk. - Da, ljubavi. Budna sam. Dodi ovamo! Bio je u farmericama i omiljenom duksu na kojem je bio izvezen mali pas. - Ujka Konstantin kae da moe da dorukuje u krevetu ako eli. - Reci mu da me saeka deset minuta, samo da se istuiram. Onda u vam se pridruiti. Deak se zakikota, okrenu i potra ka vratima. - Ujka Konstantine! Ona e sad da unstane! Malo kasnije Dora je ula u kuhinju. Majk je sedeo za kuhinjskim stolom na debelom jastuku i posmatrao kako njegov ujak sipa pahuljice u iniju. Konstantin je reagovao na njen iznenaeni izraz lica. - Naao sam ih u tvojoj kesi. Hoe li i ti malo? Dora je kao opijena odmahnula glavom. - Uzeu tost, hvala. Majk se utivo zahvalio Konstantinu i uzeo svoju kaiku. Na Doru je ostavilo veliki utisak to to je ovaj mali deak potpuno prirodno prihvatio ujaka u svoj ivot.

by voki

- Nadam se da si dobro spavala - obratio joj se. U deliu sekunde pred Dorinim oima poredale su se slike prethodne veeri. - Prilino dobro, hvala - odgovorila je i sela za sto. - Moe kafa? On je savren domain, pomislila je. Ali, to je u svakom sluaju bolje od hladnog, neprijateljskog stava. Zato je odluila da se prema Konstantinu ponaa civilizovano i mirno. - Potrebne su mi, zbog formalnosti, jo neke informacije od tebe rekao je Konstantin prijateljskim tonom. - Organizaciju u preuzeti na sebe, ali ti mora da obavi jo nekoliko kupovina. Doi u po tebe u dva sata - beleio je na papir. - Onda u da ugovorim jo jednom da se vidim sa advokatom, da se prekontrolie predbrani ugovor i da se pripreme dokumenti u vezi sa usvajanjem. Bila je iznenaena to o tome govori pred detetom, kao daje to sasvim normalno. Poto je utala, on ravnoduno nastavi. -Moram biti siguran da nee praviti gluposti. Hoemo li da pruimo ruku jedno drugome u to ime? Stalno je uspevao da je iznenadi. - Zato bi se oslonio na rukovanje? -Tako je uobiajeno - uzvratio je sleui ramenima. Stisak njegove ruke bio je snaan i nimalo lian, a opet ju je prola jeza kada je pogledala u njegove prodorne oi. Bilo joj je jasno na ta cilja ovim gestom. Opet joj je dokazao da izmeu njih postoji telesna privlanost koju ona ne moe da porekne. Povukla je ruku iz njegove poskoivi unazad. Tada Majk iznenada skliznu izstolice i prui Konstantinu svoju malu ruku. Dora je bez rei posmatrala kako se i njih dvojica rukuju i kako se Majksmei. I Konstantin se osmehivao deaku, i to je dirnulo Dorino srce. - E, dobro - ree Konstantin. - To je dogovoreno. Potom je napustio prostoriju i zatvorio vrata za sobom. Tek tad se Dora usudila da duboko udahne. Ponovo je oseala da je pobeena.

by voki

- Doi, Majk - poela je glumei da je vesela. - Pojedi ovo! Danas emo imati mnogo posla.

5. poglavlje
Celo prepodne Dora je zajedno sa Majkom raspakivala preostale stvari koje su doneli. Kasnije su se. ivahno igrali na terasi alije Dora brzo primetila da Majku nedostaje prostora da se istri, s obzirom na to daje bio pun energije. Iako je terasa bila velika i predivno dekorisana, deak je bio navikao da skae po pravom travnjaku i da se penje po drveu. Poto je Majka smestila uz poljubac da odspava, pitala se ta bi mogla da radi narednih sat vremena. Ovaj luksuzni stan inio ju je nesigurnom. Kako e tek podneti da ivi u palati kada dou u Venosimi! Kako li je to biti Konstantinova supruga, sevnu joj odjednom u glavi i njeno srce na trenutak prestade da kuca. Pre ili kasnije nee moi da se odbrani od njega. Ali, kako da podnese injenicu da mu je potrebna samo zato da bi zadovoljio svoju strast? Konstantin je Doru zatekao na terasi, okrenutu mu leima. Posmatrao ju je zamiljeno. Bila je previe mrava i jo uvek je nosila tu uasnu odeu da bi sakrila svoju enstvenost. Ipak, nita nije moglo da joj oduzme prirodnu gracioznost. I nita nije moglo da sprei da njegovo telo opet reaguje na nju. Nikada ni prema jednoj eni nije oseao takvu iskonsku poudu. ta je to bilo u njoj to mu je oduzimalo mo da se savlada? Oduvek je izlazio sa enama koje su bile veoma inteligentne, samosvesne i nadmene. Iako je i Dora bila inteligentna, ponaala se impulsivno i emotivno. Tu vrstu ena najradije je izbegavao jer su vremenom postajale suvie zahtevne. Nasuprot tome, on razume, i to veoma dobro, daje njegova sestra bila Dorina prijateljica.

by voki

Savladala ga je tuga pomeana sa besom i oseanjem neuspeha. Da je na vreme saznao da je Ana trudna, mogao je da je zatiti. Ali ona se obratila Dori i onda je umrla. Dora se pomerila malo u stranu, njena kosa je pod suncem zaplamtela kao vatra. Zadovoljno je zakljuio da je gotovo vratila prirodnu boju kose. Zakoraio je prema njoj a onda je primetio da se skamenila. Takva reakcija ga je ljutila i ostao je da stoji iza nje dok se nije okrenula. - ao - zapoela je razgovor. - Da li ti je bio naporan dan? - Ve zvui kao udata ena! - podsmehnuo se. - Da, prepodne je bilo prilino produktivno. A kakav je bio tvoj dan? - Zasad je sve u redu. Majk jo spava. Nadam se da ga nee probuditi. -Zato bih to uinio? - Da bi ga ubacio u svoj prenatrpani raspored? - Hou da budem uz Majka kada god mu budem potreban hladno joj je uzvratio. - Danas emo mu kupiti novu odeu. A jedan od najboljih butika odrae za tebe sutra malu modnu reviju. Venanje je organizovano i neposredno posle toga odleteemo u Venosinu. Htela je da se pobuni ali ju je zvonjava telefona omela. - Oprosti, sigurno je neto vano - uurbano je dohvatio mobilni telefon. Udaljio se od nje i poeo da pria tek kada je bio siguran da ga ona ne moe uti. Odjednom je Dora osetila ubod ljubomore koji ju je posekao poput noa. lakoga nije ula, instinkt joj je govorio da razgovara sa nekom enom. Razoarana, krenula je u svoju sobu. - Dora! - javio se Majk iza poluotvorenih vrata. - Probudio sam se. Rekla si da ujka Konstantin uskoro dolazi! Prisilila je sebe da se osmehne. - On telefonira na terasi. Dodi da te najpre umijemo. Majk je gledao nekud pored nje, a lice mu je zablistalo. - Hou da me ujka Konstantin umije - rekao je. -Onda bi bilo dobro da ga utivo zamoli -posavetovalagaje. - Ti ga pitaj, Dora. - ta da me pita? - uo se Konstantinov glas iza nje.

by voki

Kadaje Majk sa ujakom nestao u kupatilu, Dora je razmiljala o tome koliko su njih dvojica izgledom slini. Zaista je izgledalo kao da su otac i sin. Pet minuta kasnije Majk joj je ozareno rekao: - Dora! Ujka Konstantin mi je obeao da u uskoro moi zaista da plivam. - Onda e sada morati vredno da veba, je l' tako? - vedro mu je uzvratila. Pitala se da li je Konstantin svestan toga koliko je u meuvremenu postao vaan u Majkovom ivotu. - U Oklendu moe da pohaa profesionalni kurs plivanja. Dora je klimnula glavom shvativi da Majku u budunosti nee nedostajati nita to se novcem moe kupiti. A ona e se pobrinuti za to da uvek bude okruen ljubavlju. Celim putem do trnog centra Milan je bez predaha brbljao o plivanju. Tek je u radnji zautao zauen neobinim enterijcrom. I Dora je bila oduevljena. - Ovo vie lii na koralni sprud nego na radnju deije odee. Kako si otkrio ovaj butik? - Vlasnica me je jednom zamolila za pomo. Imala je svoju viziju, ali nikoga da je podri. Neka od njegovih veza, pomislila je. - Sada joj posao sigurno dobro ide - rekla je naglas. -Mnogo se trudila i zasluila je da uspe Konstantin je brzo preao na drugu temu: - I ti treba da odabere odeu za putovanje. U Venisoni e biti prilino toplo. Majku, dakle, treba odea u kojoj moe da se igra i da ide na plau. 1 neto prikladne odee za susrete sa roacima. itavu venost birali su garderobu za Majka. Deak je strpljivo sve podnosio, a Dora je osetila olakanje kada su izali iz radnje. Posle toga Konstantin je insistirao na tome da on odveze Majka kui, dok je Dora otila na zakazani sastanak kod advokata. Advokat je bila ena srednjih godina, koja je odavala utisak sposobne i pouzdane osobe. Objasnila joj je sve take ve sastavljenog predbranog ugovora kao i to ta Konstantin od nje kao supruge i majke oekuje. Ukazala joj je i na neke take o kojima Dora treba dobro da razmisli pre nego to potpie ugovor. Ali, sve u svemu, tim ugovorom su u svakom moguem pravnom pogledu zatieni i Majk i ona.

by voki

- Naravno, najjednostavniji put da sedetetu osigura budunost jeste taj, da oboje usvojite deaka. Da li je Princ, dakle, gospodin Bruk, to spominjao? - Da. ini mi se da je to dobra ideja. - Deak bi time na pravnoj osnovi stekao status vaeg deteta. Dora je uzdahnula. - A za usvajanje prednost je stabilan brak? ena se zagledala u nju. - Velika prednost. Vrativi se kui, zatekla je Majka veoma uzbuenog. Dok je ona bila odsutna, na terasi je sagraeno pravo igralite. - Pogledaj, Dora! - uzvikivao je i klatio se nogama obeen o ipku na spravi za gimnastiku. - Tu je ak i tobogan! Osetila je Konstantinov pogled na sebi. - Jesi li se zahvalio ujka Konstantinu stoje sve ovo kupio za tebe? napokon je pitala. Majk je priao i nasmeio se Konstantinu. - Hvala ti, ujko! im se Milan vratio igri, Konstantin se obratio Dori: - Neu da mi se zahvaljuje. Zaueno ga je pogledala. - Zato? Malo je potrajalo dok je izdgovorio: - Ana je jednom rekla da pokuavam da kupim njenu ljubav. Naravno, nije bilo tako. Uglavnom, ne bi bilo pametno da on pomisli da sve lepe stvari dobija od mene. Bila je iznenaena njegovom obazrivou. - Veoma si paljiv, ali u vaspitanje dece spada i to da naue da se zahvale. Meu njima se odjednom desilo neto... Osetila je blago peckanje na koi i teko je gutala. - Idem da raspakujem njegove nove stvari - rekla je tiho. Jednom rukom ju je uhvatio, a ona se ukipila. - Kako ti se ini ugovor? - Deluje poteno. Njegov prodorni pogled bio je gotovo nepodnoljiv. - U tom sluaju moemo ga sutra zajedno potpisati pre nego to odemo u kupovinu. Otvorio sam ti iro-raun u banci. Htela je da protestuje, ali joj je on svoj kaiprst stavio na usne.

by voki

- Besmisleno je da prua otpor. Ukoliko ne bude dovoljno, moemo kasnije da poveamo iznos. Tek kada je Konstantin sklonio ruku, ona je primetila daje nesvesno zaustavila disanje. - U redu - saglasila se. Oi mu se zasijae. - Umesto to stalno traimo priliku da se svaamo ili ak ljubimo, treba da mislimo na Majka i da obuzdamo temprament. Ignorisala je njegove aluzije iz prvog dela reenice. - Da - rekla je umiljatim glasom. - Hajde da tako uradimo. Te veeri Konstantin je neoekivano zamolio Doru: - Priaj mi o Ani. . Polako je spustila solju iz koje je pila aj. - Kako to misli? - Zato je napustila kuu svoje majke i otila u Palavejo? Sigurno je znala da to nije pogodno mesto za odgajanje deteta. Dora je dobro razmislila pre nego to je odgovorila. - Kada je stigla, nije znala da je trudna. Dola je da bi na miru razmislila o svemu, tako mi je rekla. - O emu? - O tome da li da se uda za tog alpinistu. Bio je iznenaen. - Nisam znao da je meu njima bilo toliko ozbiljno. A kada je poginuo, trebalo je da mi se javi. -Nagovarala sam Anu da te nazove - izbegavala je njegov pogled. Da mu se bez Aninog znanja javila, moda bi njena draga prijateljica bila jo iva. - Govorila je da je stalno trala kod tebe kada je imala probleme. Ovoga puta htela je da preuzme stvar u svoje ruke. Tiho je opsovao. - Konstantine, tako mi je ao. - Nisi ti kriva - smirivao ju je. - Voleo bih da si mi javila, ali Ana je bila odrasla, a ti si joj prijateljica. Bilo bi ravno izdaji da si me bez njenog znanja obavestila. Rastereena, Dora se nakaljala. - Kada je saznala da je trudna, inilo se da joj to da je snagu da izdri. Insistirala sam na tome da je u bolnici detaljno pregledaju, lekar je potvrdio da je dobro pa nisam smatrala rizinim da ostanemo u Palaveju. - Da sam bar znao! - uzdahnuo je.

by voki

- Ana je priala da treba da resi neki veliki problem u vezi sa firmom. Pogledao ju je kao da ga je ozbiljno prekorila zbog neega. - Jedan na menader proneverio je neki novac da bi osnovao svoje preduzee. Povrh toga, bio je povezan sa nekom teroristikom organizacijom. Kidnapovano je nekoliko mojih ljudi. Dugo je trajalo dok smo krivce konano predali tamonjim vlastima. Ali, da sam znao da sam Ani potreban, bio bih uz nju. Dora mu je poverovala. - Ona je to dobro znala. Ali, na Palaveju je bila spokojna. Ne mogu da tvrdim da je bila srena, ali je pronala svoj mir. A kada se rodio Majk, majinska ljubav silno ju je obuzela. On je izmenio ceo njen ivot i postao joj je vaniji od svega. Upravo je nameravaja da se sa njim vrati na Novi Zeland kada nas je snalo to uasno nevreme. Otkrila je zaprepatenje i tugu u Konstantinovim oima. Bez mnogo razmiljanja, da bi ga uteila, poloila je ruku na njegovo rame. Lice mu je bilo bezizraajno. -Nije oseala bol kada je preminula - nastavila je. - Izdahnula je sa osmehom na licu, sasvim mirno. Oteo mu se dubok uzdah i naglo je privukao Doru u zagrljaj spustivi usne na njene, grozniavo i strasno. Iako je Dora pokuala da taj poljubac prihvati sa to manje emocija, sva njena nastojanja bila su uzaludna. Takode je osetila da su u tom trenutku bili prisniji nego ikada pre. Gladni poljupci, vreli kao kada ljubavnici ponovo pronau jedno drugo posle dugo vremena, poruili su sve njene odbrambene zidove. udela je za njim i morala da prihvati da e uvek tako biti. Ta potreba uvek e ih spajati. Predala se njegovom zagrljaju i oseala se kao ponovo roena, medu njima se deavalo neto boanstveno... Ali, kada je dodirnuo njene neno zaobljene grudi, ona se ukoila. Ako se prepustim nagonu, on e mi pre ili kasnije slomiti srce, pomislila je. Ve sam prinuena na brak koji ne elim. Poslednja odbrana bilo je potovanje prema samoj sebi. - Neu! - viknula je glasno. Nije elela da bude igraka u njegovim rukama.

by voki

- Zato nee? - proaputao je i palcem preao preko ukruene bradavice. Stidela se to je taj dodir ini slabom i bespomonom, i zato se razljutila. Zato to ne elim. Njegov osmeh bio je gotovo prezriv. - Kada bi postupala shodno onome to govori, moda bih ti poverovao. - Moe, i ne mora da veruje - uzvratila je. - Telo mi se pomalo otelo kontroli, ali razum i srce to ne ele. Dugo ju je bez rei gledao u oi, a onda ju je pustio. Pratila ga je pogledom kada je dugim koracima otiao do ograde. Neko vreme je tamo utke stajao. - Htela ne htela, Dora, ne mocda ignorie strast medu nama. - Ali, ne moramo da joj udovoljavamo -usprotivila se. - To je samo pouda, a pouda se smiruje ako se ne zadovolji. Ironino je podigao obrvu. - Izgleda da su etiri godine razdvojenosti slabo smirile poudu meu nama. Zbog ovog priznanja njeno srce poelo je bre da kuca. Dakle, ipak je oseao neto vie prema njoj nego stoje mislila. Ali, samo jedan pogled u njegovoarogantno lice uinio je da slika o tome izbledi. Naravno da poslednjih godina nije iveo kao kaluder. Ona je znala za bar dve njegove veze iz tog vremena. Ovim poljupcima me je testirao, razmiljala je. A, da sam pristala, spavao bi sa mnom, bez oseanja i predanosti. S mukom se sabrala. - Mislim ovako kako sam rekla. - Tano - podsmehnuo se. - Ali, ta misli, koliko e dugo moi da se opire tome? - Neu dozvoliti da me iskoristi svaki put kada ti se prohte Ijutito je uzvratila. - Dok god to ne shvati, na dogovor nee biti uspean - njegov cinini osmeh doveo ju je do belog usijanja. - Ako ne bude mogao da vlada sobom, oteu Majka i nestau sa njim. Konstantin se naslonio na ogradu i prekrstio puke preko grudi. Uradi to! - rekao je hladno. - Pratiu te, ako treba, i na kraj sveta. A kada te drugi put naem, poelee da nikad nisi pobegla. - Ne priam o beanju.

by voki

- Nego o emu? Ne pomiljaj na to da negde u Oklendu sama ivi, a ja da dobijem samo pravo na posetc. Neu prihvatili da u Majkovom ivotu igram povremenu ulogu. Osim toga, nemam poverenja u tebe. Ve si ga jednom otela. - Samo zato to sam znala da e mi ga uzeti. Uinio bi to, zar ne? Nije odmah odgovorio. Tiina se oduila dok je nije prekinuo: - na je sigurno znala da u uiniti to god budem mogao za deaka - u njegovim oima videla se tuga. - Naravno da je znala. Zamiljeno se zagledao u luku. -Volela te je i potovala, Konstantine - nastavila je mirnije. - Ali, znala je i koliko si zauzet. 1 sam si priznao daje provela prilino usamljeno detinjstvo. Slegnuo je ramenima. -Ovo ne vodi niemu. Nemamo vremena za to da se svaamo oko stvari koje vie ne moemo promeniti. Moj roak Nik pita da li eli da iz porodinog blaga izabere neki smaragd za vereniki prsten. Ako eli neto drugo, udesiemo to. Prebledela je na pomen verenikog prstena. - 0 tome nisam razmiljala. -Treba ti prsten. im stignemo u Venosinu, veridba e biti ozvaniena jednako zvaninim fotografijama. Bilo bi mi drae da tu prvu sveanost ne pominje. Ona slui samo tome da ubrzamo formalnosti vezane za usvajanje. Ne elimo da bespotrebno privlaimo panju medija. - Razumem - promrljala je. Plaila se susreta sa brojinim fotografima i novinarima. - Ne znam kakav prsten da uzmem. ta ti smatra najboljim? - Prihvatiemo Nikovu sugestiju. Sigurno e se u kolekciji nai neki lep smaragd koji ti se slae sa oima. Ujutro sam zauzet, ali oko deset doi u po tebe pa idemo u kupovinu. - ta emo da kupujemo? -Odeu. Privatnu modu reviju u salonu potpuno sam zaboravila, pomislila je zbunjeno. Ali, kada ve ne moe drugaije, bie sigurno uivanje opet imati lepu odeu. - Dobro - rekla je veselije nego to je htela.

by voki

Priao joj je gipkim korakom. - Volim tvoj osmeh - proaputao je i neno poljubio jedan kraj njenih usana. Opet ju je telo prevarilo... Stegnula jc pesnice da bi ostala jaka i da je ne bi zaneo njegov opojni muki miris.

6. poglavlje
Tri dana kasnije Dora je ostala bez teksta kada je stala pred ogledalo u letnjikovcu. Jedva je sebe prepoznala. Izgledala je fantastino. Bila je kvalitetno naminkana, u biranoj odei. Svileni kostim sveano je svetlucao iako je ona tano znala daje to venanje samo obina farsa. A vrhunski frizer, kod koga je maloas bila, vesto ju je isfrizirao. Uprkos svemu, nije htela da Konstantinu prui oseaj da je zadovoljna ili da neto oekuje. Ne treba da misli da od tog braka eli vie nego to on moe da joj da. Njena sjajna talasasta kosa skupljena je u vrstu pundu. - Trebalo jeda nabavim veo pod kojim mogu da se sakrijem - promrmljala je razdraeno. Tada, naravno, jo nije nosila vereniki prsten, nije pojma imala kakvo je prstenje Konstantin kupio. Nije ak ni kumove poznavala! Verovatno su to pilot helikoptera i kuna pomonica, pomislila je prezrivo, ili dadilja iz apartmana koja e tog vikenda uvati Majka. Oekivalo se da mladi par prvu branu no provede u zasebnom delti letnjikovca. Meutim, Dora je insistirala da se useli u malu gostinsku sobu blizu Konstantinove spavae sobe, da bi spreila traeve. On se nikad nee zaljubiti u tebe, opominjala je sebe dok su joj se oi opet napunile suzame. Sve ovo radi zbog Majka, zato obuzdaj oseanja.

by voki

U tom momentu nekoje pokucao na vrata, a ona ga je nestrpljivo pozvala da ude. Oekivala je kunu pomonicu, a pojavila se nepoznata, izuzetno elegantno obuena ena. Bila je vitka i odlino je izgledala, a Dora ju je ukoeno posmatrala nita neshvatajui. -Upravo sam ula da ti Konstantin nita nije rekao o naoj poseti poela je ena ljubazno. - Mnogo ga volim, ali nisam mislila da e nas se stideti. la sam Natali, njegova sestra od tetke, a moj mu, koji mu verovatno upravo nazdravlja uz neko pie, zove se Gordon. Dori se konano povratie glas i maniri. - Kako ste? Veoma mi je drago to ste doli. Ako se Konstantin bilo koga stidi, to sigurno nije njegova ljupka sestra, pomislila je potiteno. Poznala je kneginju Natali, postoje njena slika posle kraljevske svadbe od pre izvesnog vremena objavljena u tampi. Sad je Natali zatvorila vrata za sobom i nasmeila se. - Volim to sam ovde. Apsolutno fantastino izgleda, Dora rekla je neusiljeno. - Ne moramo da budemo tako zvanine jedna prema drugoj, zar ne? Ma, oduvek sam znala da u Konstantinovoj prolosti postoji neko, a to si ti. Dora je progutala knedlu. - Nisam sigurna da li to razumem rekla je bojaljivo. Natali se zavereniki nasmeila. - Nikad dosad svog dragog brata nisam videla tako nervoznog. Obino on ume da izludi oveka. Tano zna ta eli i kako e to postii. Zaista sam elela da se pojavi neko ko e njegov sreeni svet okrenuti naopake. A sada se to desilo. Oh, stie nam ampanjac! Kuna pomonica se pojavila sa posluavnikom, a Natali je sipala ampanjac u dve visoke ae. - Uzmi, ovo e ti smiriti ivce - rekla jc neuvijeno pruivi Dori au. - Popij koji gutljaj! A gde nam je cvee? Ah, evo ga! - uzela je jednu ruu i pomirisala je. - Divno, zar ne? Mali Majk ne moe da doeka da te vidi. Otpij jo gutljaj, pa da krenemo! Kneginjino oputeno brbljanje skrenulo je Dori panju sa sopstvenog uzbuenja dok je naputala spavau sobu krenuvi za Natali.

by voki

Izale su na veliku terasu sa koje su se videle bele peane plae i plavkasto-zeleno more. Kua je izgraena u zaklonjenom zalivu i ni sa jedne strane kopna nije se videla. Na jednom kraju terase improvizovan je oltar, zatien od sunca belim platnom. Posvuda su bile rue i mane kao ukrasi, a Dori se oi opet napunie suzama. Nije imala pojma da e Konstantin toliko uloiti u dekoraciju. Ugledala ga je kako uspravno stoji pored oltara. Delovao je jo dominantnije i monije nego inae. Savreni ponosni vladar jedne malene imperije - njenog srca. U njegovom prisustvu Dori se svet inio veim, lepim i vrednijim. Pored Konstantina stajao je takode visok ovek, malo svetlije kose. Nesumnjivo je to bio Gordon, Natalin mu. Sa Konstantinove druge strane stajao je Majk, drao je njegovu ruku i izgledao vrlo ozbiljno i napregnuto. Svi su gledali u Doru kada se sa Natali pojavila na terasi. Svetenik joj se ohrabrujue nasmeio, ali Dora se oseala kao jagnje koje vode na klanicu. U tom momentu prihvatila je sudbinu iako je znala da e njeno srce biti definitivno slomljeno. Konstantin joj se nasmeio kada mu je pola u susret. Kao opinjena, gledala je njegove usne i nije mogla da misli ni na ta drugo osim na njegove zanosne poljupce. Duboko u sebi osetila je radosno iekivanje, uzbuenje koje je malo potisnulo njen strah. - Dora, izgleda kao princeza iz bajke - dobacio je Majk, sasvim oaran, dok su se svi prisutni smeili. Onda je sa Konstantinom stala pred oltar, dokse Natali pridruila svom muu. Konstantin ju je slobodnom rukom obuhvatio oko struka. Od sada su oni mala porodica, ak i ako slika savrene porodice zauvek ostane privid... Ceremonija je bila kratka i dirljiva. I Drhtavim rukama jedno drugom su stavili prstenje od zlata, a Dora se odjednom osetila zatienom. Uinila je pravu stvar za Majka. - Moete da poljubite nevestu - rekao je svetenik. Dora se uplaeno trgnula strepei od Konstantinovog strasnog poljupca koji bi jc izdajniki opinio. Ali, Konstantin je prvo

by voki

podigao Majka i zagrlio ga, a potom je neno poljubio Dorine usne. 1 Milan ju je zagrlio i poljubio. Svoje maleno lice naslonio je na njena ramena i poljubio Konstantina u obraz. Konstantinov izraz lica postajao je sve oputeniji, a Dora sve sigurnija da je uinila pravu stvar. Kneginja Natali poljubila ju jc u obraz. - Draga Dora, dobro dola u nau porodicu - rekla je iskreno. I Gordon joj je srdano estitao poljubivi njenu ruku. Kada je primetio zaueni izraz na njenom licu, nije mogao da prikrije smeak. - Vremenom e se naviknuti na ovo. A kada guva i u Venosini proe, moe da pobegne nazad na Novi Zeland, gde nema dosadnih pravila ponaanja - uzdahnuo je. -Nemoj da ga slua, Dora - ubacila se Natali. - Ni za ta ne treba da brine - muu se milostivo nasmeila i videlo se koliko se vole. Doru obuze zavist, pa se okrenu od njih. Najradije bi postavila bezbroj pitanja o sveanosti u Venosini, ali nije bilo vremena za to. Zato se oslonila na Konstantinovo ramekada je prebacio ruku oko njenog struka i prisilila je sebe da se blistavo osmehne dok je on nazdravljao sa Gordonom. Natali jo nije dotakla temu "plemiko ponaanje! - Ne brini, sve se veoma lako naui. Treba da vidi Andreu! Ona je novozelandskog porekla, a Venozinci je oboavaju jer je ba onakva, kakva vladarka treba da bude: toplog srca, velikoduna i potpuno odana narodu - ohrabrujue je pogledala Doru. - Ako izdri prijem za veeru, to nazovi pobedom. Osim toga, Konstantin e biti uz tebe, on je strunjak za te stvari. Dora je bila zahvalna na ohrabrujuim recima. - Hoe, sigurno. Onda je zaula Konstantinov duboki glas. -Dora nee imati problema u Venosini - rekao je. - Ko eli ampanjac? Popodne je bilo veoma prijatno. Dadilja je Majka kasnije unela u kuu, a malobrojne zvanice i mladenci helikopterom su otili na kopno. Tamo je servirana sveana veera, i Dora se sve vie oputala.

by voki

Dopao joj se hladni, snani Gordon i njegova kneginja. Pogotovo kada joj je Natali ponosno pokazala nekoliko fotografija njihove preslatke kerkice. - Konstantine, poto si joj kum, zanimae te sigurno to da su joj u meuvremenu izrasla etiri otra zubia. Od drugih zuba ni traga! I luda je za brusnicama. Konstantin je zainteresovano posmatrao fotografije a, sudei po razgovoru sa ponosnim roditeljima, Dora je zakljuila da on relativno esto poseuje malu Mili. Gordon i Natali oprostili su se sa njima tek po zalasku sunca. Konstantin i Dora helikopterom su se vratili u letnjikovac. - Da li u tvojoj porodici svako leti sopstvenim avionom ili helikopterom? - upitala je Dora. - Neki, ne svi - odgovorio je kratko. Dori je bila strana pomisao da nepoznata ena brine o Majku. Konstantin je insistirao na tome da prime dadilju, a Dori se odmah dopala ta ljubazna enica srednjih godina. Konano jc mogla da uiva u privilegiji da ponekad moe da se opusti i da ne mora uvek da brine o Majku. Ali, ceo taj dan provela je kao u snu... Ni Konstantin nije mogao da poveruje da je Dora sada njegova supruga. Ona je najlepa ena koju je ikada upoznao a nije uobraena. Bila je osoba od rei, a Majka je volela kao svoje roeno dete. Sa Natali i Gordonom se lepo slagala, a Konstantin je bio oaran njenim domaikim manirima. Ipak, najvie mu se dopadalo to to, uprkos srdbi, nije mogla da zatomi svoju elju za njim. Bio je vrlo zauen time koliko mu ta injenica znai... Kada su uli u kuu, Majk je ve spavao u krevecu. Prvo ga je poljubila Dora a potom Konstantin. - Da li zaista veruje da Gordon i Natali misle da smo se venali iz ljubavi? - pitala ga je kasnije. - Svejedno mi je ta misle - odgovorio je. - Jedino mislim da bi to manje ljudi smelo da zna ta si uradila. A ja nikome u porodici nisam priao tome. ak i ako neto slute, bie diskretni. Kod nas u porodici dobro se uvaju tajne. Ne treba da brine, Dora! -ta e biti ako novinar o kojem si mi priao, pronae neto?

by voki

- Potkupiemo ga da uti - rekao je kao da se to podrazumeva. - Moe slobodno da se mrti, ali veina ljudi ima svoju cenu. Progutala je knedlu. Zar je on time hteo da kae da je ona zbog njegovog novca pristala na brak? U meuvremenu su izali na okienu terasu, a odnekud iz kue dopirala je tiha muzika. -eli li da plee? - odjednom ju je upitao. Naravno da je bio odlian plesa. Dora je uivala u besteinskom oseaju u njegovom zagrljaju, ali taj momenat nije dugo potrajao. Brzo ga je potisnula vatra puna strasti, koja je predugo tinjala ispod povrine. Sagnula je glavu da on ne bi primetio koliko je njegovo prisustvo uzbuuje. Ipak, Konstantin je to osetio i jo ju je vie privukao sebi, pa je ona kroz svoj tanki svileni kostim osetila njegovo telo. - Opusti se! - aputao joj je na uho. - Proli smo najgore. Sutra potpisujemo papire i idemo na prvi razgovor 0 usvajanju. A u Venosini e biti divno. Ispravila je kimu. - Sigurno u greiti, ali nadam se ne mnogo. - Ako bude greila, ja u biti kriv jer nisam dobro pazio na tebe smirio ju je. - Cela moja porodica ve ti se raduje. A danas si uverljivo glumila voljenu nevestu i Natali e svima ispriati da si mi osvojila srce. Svi oni vrsto veruju u pravu ljubav. Zaboleo ju je njegov blago podrugljivi ton. Kad bismo samo imali vremena, enjivo je razmiljala, ali se odmah razljutila zbog svoje naivnosti. Na kraju krajeva, taj brak je i za njega rtva koju je podneo zbog sina svoje sestre. Umesto da oeni neku devojku iz svojih krugova, kultivisanu, obrazovanu i plemikog porekla, vezao se za onu koju osuuje zbog njenih dela. Bojaljivo je promenila temu. - Dopada mi se tvoja sestra. Veoma je simpatina. - Ona je izvanredna ena. Gordon i ona su srean par kojem se moe pozavideti. - I kerka im je divna - nastavila je. -Ona svojim beskrajnim armom sve dobija - objasnio je smekajui se.

by voki

Konstantin ju je jo vre drao, a Dora je predano zatvorila oi. Znala je da e danas pokleknuti pred svojom udnjom. emu ekati? eleli su jedno drugo, a Dora je morala da se pomiri sa tim da njen brak nee biti onakav kakav je bio brak njenih roditelja. - Da li si umorna? - promrmljao je toliko dubokim glasom da je osetila vibracije u njegovim grudima. Napetost u njoj je rasla. - Malo - proaputala je i pogled podigla ka njemu. Nasmeio se, a njeno srce je preskakalo. - Onda bi moda trebalo da poemo u krevet - predloio je i poveo ju je pleui u pravcu balkonskih vrata. Dok su se vrsto zagrljeni u istom ritmu njihali prema vratima njegove spavae sobe, nisu prestali da se ljube. Dora primeti da je neko u toj ukusno nametenoj prostoriji zapalio svece koje su bacale prijatno, neno svetio. - Izludeu od udnje za tobom - rekao je tiho. Oito mu je teko palo da izgovori ove rei. - I ja... Prijatni trnci prolazili su joj telom, a ona je fascinirano posmatrala kako on skida sako i koulju. Njegovo miiavo telo bilo je preplanulo, a koa mu je svetlucala poput svile. Spretnim rukama svlaio ju je sve dok nije ostala u svilenom ipkanom donjem veu koji je kupila za ovu priliku. U Konstantinovim oima gorela je vatra poude. - Uvek si me podseala na tajnovitu, opasnu vilu iz bajkovite zemlje uda - priznao je promuklo. - Tako si lepa. Dovoljno lepa da mukarcu oduzme i razum i ula... Gledala ga je svojim krupnim zeleno-zlatnim oima. - Ja sam sasvim obina ena, Konstantine. -Zato mi se onda ruke tresu kada te dodirujem? Pogledaj! Kao opinjena gledala je njegove drhtave ruke dok je on beskrajno polako milovao njene ruke. Njeno disanje se ubrzalo kada je vrhovima prstiju dodirnula njegove iroke grudi. Osetila je kako mu srce jae lupa kada je otkopao i svukao njen grudnjak. S uitkom je prislonila obraz na njegove grudi i duboko je uzdahnula. - Jo je previe odee na tebi - apnula je. On se tiho nasmejao. - ta, dakle, predlae?

by voki

Okrenula je glavu tako daje usnama doticala njegovu kou. Brzim pokretom ruku obuhvatio je njeno lice i ljubio ju je strasno. Onda se opet obuzdao hvatajui vazduh, dok mu je Dora svlaila pantalone i bokserice. Raspustio je njenu meku kosu. - Teno, uareno zlato - promrljao je oarano. Onda je spustio glavu, milovao je njene grudi i s uitkom ljubio tvrde bradavice, dok se ona pridravala za njegova ramena. Uzbuivao ju je prizor kontrasta njegove tamne i njene svetle puti, a njegov jezik toliko ju je znalaki nadraavao da se morala truditi da ne vrisne glasno. Koraknula je unazad, do kreveta, i spustila se na njega. Ni sekund due ne bi mogla da stoji na nogama. Osmehujui se, legao je pored nje, naslonjen na lakat jedne ruke. Polako je istraivala njegovo nago telo. Te noi bilo je njihovo sve vreme ovog sveta! Izgubila se u oseanju da telom uz telo lei pored njega, da njegove usne osea na svojim grudima, da se uzbudljivi vrtlog pokree negde duboko u njoj... Nikada ranije nije mislila da je sposobna za takva oseanja. inilo se daje svaki nerv njenog tela napet i da vibrira da bi je doveo do erotskog zanosa. Moleivo je stenjala i zarila nokte u njegova ramena kada joj je on napokon kolenom rairio noge. Za Doru je to bio prvi put, ali Konstantin je toliko oprezno dopro do njene enstvenosti, da je ona bez straha tonula u vrtlog novih, uzbudljivih oseanja. Kada su njegovi oprezni, neni pokreti postali snaniji, iznenaeno je udahnula. Nije bila pripremljena na to da e tako brzo stii do vrhunca koji e joj oduzeti dah. Poelela je da vriti, ali nekoliko sekundi trebalo joj je da opet pone da die. Najradije se nikad vie sa tih visina ne bi vratila na zemlju. Leala je sklopljenih oiju trudei se da zarobi taj oaravajui trenutak. Kada ga je lagano otvorila oi, Konstantin je leao pored nje posmatrajui je. Odmah je shvatila da je on njoj za ljubav odustao od svog vrhunca, pa se postideno okrenula.

by voki

- Nemoj - rekao je mazei je po kosi. - Da li si dobro? -Nikad nisam bila bolje - odgovorila je zbunjeno nasmeivi se. Poljubio ju je u elo. - Jesi li sigurna? S uivanjem se istegnula. - Bez sumnje - rekla je i zavodljivo se pripila uz njega. - Hajde da onda odmah jo jednom pokuamo - predloio je dubokim glasom vrsto je obgrlivi obema rukama. Tek mnogo kasnije Dora je, izmorena ali srena, zaspala u Konstantinovom zagrljaju. Majkov smeh trgnuo je Doru iz sna. Naglo se uspravila i sela, ali se jo bre vratila pod pokriva kada je shvatila daje potpuno naga. Konstantina nije bilo, a sada je ula neke glasove. Osetila je olakanje kada je zakljuila da glasovi dolaze spolja, verovatno sa plae. Bar u biti obuena kada stanem pred Konstantina posle ove noi, ramiljala je i pourila pod tu. Potom je potraila neto isto da obue i ponovo se iznenadila koliko je odee sada imala. Za samo osam sati bie u avionu za Vcnosinu, pa je odabrala udobnu letnju zlatno-zelenu haljinu. Ali, kada se naga pogledala u ogledalu, primetila je crvene fleke na leima. Jesu se, dodue, strasno voleli, ali nije mislila da e to ostaviti takve tragove. Onda se setila da je u ekstazi Konstantina blago ugrizla u rame. Pri pomisli na to krv joj se sjurila u lice. Da li se i na njemu vide tragovi, pitala se. Umesto haljine, odluno je navukla kratke pantalone i majicu. ak i ako ovo nije stvarni brak, seks je neverovatan, razmiljala je. Moram da prihvatim stvari onakvim kakve su. Dan je bio prilino naporan pa Dora nije stigla da razmilja. Posle ruka njih troje su helikopterom odleteli na Oklend.a poslepodne je trebalo da se sastanu sa nadlenom slubenicom u vezi sa usvajanjem. Kasnije, u avionu na putu za Venosinu, Dora se vratila na tu temu. - Kako ti se ini ova ena? - Ne moe je zavarati - odgovorio je. - I vrsto je reena da zatiti Majkova prava.

by voki

Ipak je razgovor bio prilino uspean. Slubenica je stekla utisak da je odnos izmeu Majka i njegovih buduih roditelja veoma dobar. Let avionom proticao je mirno a Dora jc razmiljala o tome koliko se njen i Majkov ivot promenio u poslednjih nekoliko nedelja. Njih dvoje su bukvalno doiveli oluju oseanja ali sada su stigli u zaviaj Majkove porodice. Burna deavanja za sve njih i dalje e se preplitati, ali je ona sada imala vie povercnja u svoju budunost. - Dora, ui me bole - kukao joj je Majk. - Pokuaj da zevne - rekla je brino. Krajikom oka primetila je da joj se Konstantin smeka. Poslednjih nekoliko dana bio joj je od velike pomoi i neverovatno brzo srodio se sa deakom. Njihov odnos razvio se u prirodnu i vrstu vezu. - Ispriaj mi jo neto o svojoj porodici! -zamolila je Konstantina. - ula sam, naravno, mnogo o tvom bratu Niku. Nakon to se oenio Novozelandankom, nae novine su samo o toj vezi pisale. I, naravno, poznajem Natali. Ali postoji i knez Dord, onaj specijalista za kompjutere, koji se s vremena na vreme pojavljuje u novinama. -On je oenjen izuzetno armantnom Engleskinjom. Uzdahnula je. - Ah, zavidim ti na takvoj porodici. Koliko znam, nemam druge rodbine. - U Venosini ta re ima iroko znaenje. Mi potiemo iz vladarske loze. Dora radoznalo upita: - Kako je onda mogue da jedan knez iz Venosine ima novozelandsko dravljanstvo? -Imam dvojno dravljanstvo. Moj otac je bio Novozelananin. Odselio se iz Venosine jer se njegova druga, mnogo mlada supruga zaljubila u drugog mukarca. I, umesto da optui svoju enu zbog nevere, otac je krivicu svalio na njenog ljubavnika i sa porodicom otiao na Novi Zeland. Konstantinova maeha je mrzela ovu zemlju na kraju sveta, ali Konstantin je nauio da je voli. Naslonio se opet na svoje sedite. - Boji se -zakljuio je. - Samo sam nervozna - ispravila ga je.

by voki

- Svidee ti se moja porodica. Nije drugaija od ostalih. Ali, Konstantin nije ba bio sasvim u pravu jer Dora nije poznavala nijednu drugu porodicu koja je posedovala ogromne dvorce. Glavni, stari dvorac bio je dvostruko vei od "malog" a svojim masivnim spoljnim zidinama podseao je na rimska utvrenja i bio je zadivljujui. Bilo je jo mnogo obelcja po kojima se plemika loza Bruk razlikovala od ostalih porodica: posedovali su najskupocenije drago kamenje, iveli su u najveem luksuzu i svuda i uvek oko njih su se okupljali ljudi koji su ih pozdravljali. Naravno, oboje su najsrdanije prihvaeni i uvedeni su u drutveni ivot Venosine. Dora je ipak bila okirana kada je primetila da su njeno ime i veza sa plemikom porodicom sve ee spominjani u lokalnim medijima. Ali, Konstantin je ispunio svoje obeanje. Pri svakom javnom nastupu bio je pored nje, na svakoj urki ili jedrenju, pravio joj je drutvo na pikniku sa porodicom, na jubilejima, elegantnim premijerama u operi, na umetnikim izlobama, veerama i prijemima svake vrste, od formalnih do leernih. Ipak, on nije bio onaj Konstantin koga jc poznavala na Novom Zelandu. Kao to je ona igrala ulogu, tako je i on igrao svoju. A bliskost koju su jedno prema drugom u prvoj branoj noi oseali, nestala je. Nijednom nije spavao u dvorcu, oigledno je posedovao kuu na junoj obali ostrva. Te veeri trebalo je da se odri bal u ast njihove veridbe. Istoga dana kada su doputovali snimljene su zvanine fotografije koje su, zajedno sa najavom veridbe, objavljene u novinama. Kada se vest proirila, po celoj Venosini ula su se zvona, i videli su se prvi vatrometi kako osvetljavaju veernje nebo. Sutradan su morali da dvojici izabranih novinara daju intervju, a Dori je bilo loe od uzbuenja jer se za to vee itava porodica najavila. Kosa joj je bila podignuta i ukraena smaragdima, a nosila je raskonu zelenu haljinu koja se savreno uklapala sa njenim oima.

by voki

Neko je pokucao na njena vrata, i tada se devojica koja joj je pomagala da se uredi, izvinila i brzo nestala. Potom je Dora iza sebe ula Andrein glas i malo se opustila. Domaica, iji je Dora gost bila, ena kneza Nika, veoma je draga osoba. Gde god jc bilo mogue, pomagala je svojoj goi da se snae u zamrenom protokolu i internom porodinom nainu ophoenja. - O, Dora! - uzviknula je Andrea zadivljeno. - Predivno izgleda! Kosa ti je predivna a smaragdi su kao stvoreni za tebe. Kako se osea? - Na ivici sam nervnog sloma - isprekidano je rekla. Znala je da pred Andrcom nita ne mora da skriva. Iako je Andrein deda takode bio evropski vladar, ona je rasla kao pripadnica graanskog stalea na Novom Zelandu i pri tom nije slutila da je plemikog porekla. Istinu je tek kasnije otkrila. Ako je kneginja mogla da se navikne na ovaj ludi ivot, moi u i ja jednom, govorila je Dora sebi. Ipak, razlika je bila u tome to je Andrea znala da je voljena. Ona i njen suprug nisu morali da se pretvaraju, njihova oseanja bila su prava, autentina. I opet je Doru liznuo plamiak ljubomore. Kneginja se smejala. - Znam da ovakva porodica na okupu veoma zastraujue deluje, ali to su dobri ljudi. Ili bar veina njih. -Kako je mogue onoliku balsku salu napuniti rodbinom? Nisam oekivala da ih je zaista toliko mnogo. - Ah, verovatno je zaboravio da pomene da se u ovakvim prilikama cela porodica po tradiciji okuplja, ve pet vekova objanjavala je Andrea uivajui u svakoj rei. - Nije to pomenuo - rekla je Dora utueno. Jedva da je za trenutak bila nasamo sa Konstantinom od kada su doli u njegovu domovinu. Zato se sprijateljila sa nekoliko lanova porodice. Majk joj je u tome mnogo pomogao. - Nikako ne elim da Konstantinu stvaram neprilike time to u zaboraviti neko ime ili titulu - tiho je priznala Dora. - Ne moe da mu stvori neprijatnost ak i kad bi se trudila da to uini! - smirivala ju je Andrea. -I, nezaboravi, ova porodica je navikla na to da svoje lanove vidi u harmoninom braku punom

by voki

ljubavi. Nikovi roditelji bili su poslednji koji su morali da pristanu na brak iz praktinih razloga. A Nik se zakleo da niko u njegovoj porodici nije obavezan da stupi u brak sa nekim iz istog drutvenog stalea. Dori se eludac stisnuo. Upravo to Konstantin sada ini: eni se iz racionalnih razloga, da bi sinu svoje sestre zagarantovao legitimno poreklo. Kneginja se nasmeila puna razumevanja. - Ma, pazie tebe Konstantin. Veoma je zatitniki nastrojen, ako to nisi primetila. Osim toga, veoma je posesivan. Za sve nas pravo je uivanje da gledamo koliko se brino ophodi prema tebi. Ali, hajde sad! Treba ove veeri da uiva.

7. poglavlje
Dok su plesali prvi valcer, a svi gosti stajali oko Konstantina i Dore i pljeskali, Dora se, na sopstveno iznenaenje, sve vie oputala u Konstantinovom vrstom zagrljaju. Sasvim se prepustila muzici i njegovom iskusnom vostvu. - uo sam da je na sin danas itavih deset metara sam preplivao - promrmljao joj je tiho na uho. Zaueno ga je pogledala, a on se nasmeio. - Jeste, zaista - odgovorila jc dok joj je srce luaki tuklo. - Trebalo je da vidi njegov izraz lica kada je shvatio staje uspeo da uini. Nikada ga ranije nisi nazvao naim sinom - dodala je. - Od sada je na sin. Ali, treba da zna ko su mu bili njegovi bioloki roditelji - nastavio je da pria pre nego to je ona uspela da odgovori. - Fantastino izgleda, kao prava kneginja. Zbog promuklog tona u njegovom glasu ovaj kompliment joj se uinio posebno linim. - Hvala ti - rekla je. - I ti odlino izgleda. Mislim, kao knez kikotala se. - ini mi se da mi je ampanjac udario u glavu.

by voki

- Slabo e ti nakoditi jedna aa iz koje si jedva malo otpila uzvratio je. Dora je sve vie verovala u to da e oni biti srena porodica. Iako jesvoju budunost sasvim drugaije zamiljala, ona i Konstantin moda jo uvek, uprkos svim loim predznacima, mogu da postanu zadovoljan par. - Nasmei se - rekao joj je i prineo njenu ruku svojim usnama. Zbog tog gesta puls joj sc ubrzao i prepoznala je izraz u njegovim oima. On je otkrio da treba samo da je dodirne na odreeni nain da bi raspalio vatru u njoj. Mada, Konstantin se pitao kakve su se misli Dori motale po glavi. Ali, kada se nasmeila poto ju je poljubio u ruku, sve je bilo jasno. Osetio je kako gori pod tim toplim pogledom punim enje. Do tada je imao veze samo sa enama koje su bile relativno iskusne. A nijedna od njih nije umela tako da ga uzbudi kao to je to Dora inila samo jednim pogledom. Ostatak veeri je proleteo, za Doru je bio kao najlepi san. Pljutale su estitke, bilo je mnogo smeha i divne muzike, sjajne dekoracije i mirisnog cvea. Tek u ranim jutarnjim satima vratili su se u kneevu palatu gde se Konstantin oprostio od svoje verenice galantnim poljupcem u ruku. Malo kasnije Dora se uukala u krevet, ali nije zaspala nego je jo satima leala i razmiljala. Te veeri osetila je da izmeu nje i Konstantina postoji neto vie od meusobnog telesnog privlaenja i to ju je uplailo. Bila bi nezavisnija i samostalnija kada od njega ne bi nita oekivala. On to radi samo zato to tako ovde mora, pokuavala je da ubedi sebe. Svi ti ljudi misle da su oni zaljubljeni mladenci. A Konstantin se trudio da Dora bude raspoloena da bi mogla uspeno da glumi. Moda mu je imponovalo da ona izgleda kao ludo zaljubljena dragana. To neu dozvoliti, zarekla se pre nego ju je prevario san u kojem se borila sa nonim morama. A razlog je bio oigledan: ponovo je bila prinuena da ide putem na kojem se nije oseala sigurnom. I nije ba bila od pomoi misao

by voki

koja joj se sada javila: da bi Konstantin iz interesa mogao da bude preduzimljiv i pun ljubavi. Dani su prolazili, planirano je da se venanje odri u kapeli stare palate. - Nai graani vole svadbe - objasnila joj je Andrea jednog dana. - Da li si dobro? - Da, hvala - odgovorila je ne razmiljajui. - Kako izlazi sa svim tim na kraj? Pa ti si, kao i ja, odrasla u graanskoj porodici. Kako izdrava da stalno bude izloena radoznalim pogledima? Sedele su u Andreinoj dnevnoj sobi posle prilino dosadnog prijema. Andrea je zamiljeno spustila oljicu iz koje je pila aj. - Jednostavno reeno, zaljubile smo se u mukarce koji uopte nisu krili da su u vezi sa itavom jednom kneevinom. Mogle smo da biramo: da to prihvatimo, ili da odbijemo. Naravno, ona je mogla da bira, za razliku od mene, pomislila je Dora. Iako ju je kneginja upitno gledala, nije mogla da joj se poveri. Prisilila je sebe da deluje samopouzdano. - Naviknuu se na to. - Konstantin kae da e mnogo putovati sa njim, u svakom sluaju pre nego to Majk pode u kolu. I uvek e biti tih formalnosti koje ti se, kako vidim, zaista dopadaju. Pokazala si da ima dobre nerve. - Zato to je Konstantin uvek pored mene - rekla je Dora. - Pa, razume se da e biti pored tebe. On eli da bude srena Andrea se nagnula ka njoj. - Nema razloga za brigu. Vlada manirima i samo je pitanje vremena kada e u tim krugovima stei dovoljno samopouzdanja. - Svi su tako ljubazni prema meni, zapravo ne razmiljam o tome - morala je da prizna. - Pre se pitam kako me mediji ocenjuju. Kneginja se namrti. - Da, ti prokleti paparaci! Pre nekoliko nedelja Nik je udaljio jednog sa ostrva. Slikao je nau decu. Dora je jedva primetno klimnula glavom. - Eh, kako bih volela da je Konstantin kao svaki drugi normalan ovek!

by voki

- Ne, ti to ne eli - odgovori joj Andrea. - Da si htela nekog normalnijeg, zaljubila bi se u takvog. A, to se tie tampe, ona je, kao i stalno privlaenje panje, prilino teka, meutim, ljubav je vanija od svega. Dora je u sebi negodovala, ali klimnula je glavom. - Verovatno si u pravu. Ljubav je vredna toga. Nekoliko sekundi kneginja ju je utke gledala. Onda se nasmeila. - Dri se toga, vrsto! Pomae. I misli na to da se mi, Novozelanani veoma dobro prilagoavamo! O tome je Dora razmiljala prilazei nekoliko dana kasnije oltaru u kapeli. Nosila je krem svilenu haljinu klasinog kroja, koju joj je kreirala i po meri saila jedna domaa dizajnerka. Nezaobilazni smaragdi sluili su da uvrste veo, a kosa joj je bila veoma lepo upletena. Ciordon ju je doveo do oltara. Na pola puta proaputao joj je na uho neto nerazumljivo a onda je upitao: - Koliko li je dadilja danas ovde zaposleno? - Za svako dete po jedna - nervozno je odgovorila. - Nadajmo se da dre klince pod kontrolom - alio se. Dora se nasmeila kada su doli do Konstantina koji ju je ekao pred oltarom. Pod svetlou sveca dole su do izraaja njegove tamne oi i ten. Kasnije jedva da se seala slube. Jasno se seala samo Konstantinovih rei pred svetenikom i, naravna srdanih estitki dok su se kretali ka izlazu iz kapele. Napolju su se zvui zvona razlegali celim gradom, pomeani sa glasnim klicanjem okupljenih, dok je velianstvena otvorena koija prevozila tek venani par do sveane sale. Prijem i ruak protekli su Dori kao u snu a smirila se tek kada se pozdravljala sa Majkom, - Duo, vraamo se za nekoliko dana - obeala je, a deak ju je uzbueno gledao. - Lepo se ponaaj dok nismo tu i vredno vebaj plivanje u bazenu! Zadovoljno se smejao. - Ujka Konstantin kae da u smeti sa njim da se vozim u amcu kada se vratite kui.

by voki

-To e sigurno biti super - vrsto ga je zagrlila a onda se uspravila. To e biti prvi put da se razdvoje na neko vreme i Dora je mrzela ak i pomisao da Majka ostavi tu. - Ali, samo ako e i dalje vebati plivanje - rekao je Konstantin podigavi Majka. - Budi dobar deak - poljubio ga je u obraz. - Hou sa vama - zajecao je deak. Videlo se da se Dora koleba ali, pre nego to je reagovala, Konstantin se umeao: - Obeao si roacima da e ostati kod njih, a obeanje mora da se ispuni. Deak se uozbilji i potisnu razoarenje. I on tek treba da se navikne na to da je lan velike porodice. - Brzo emo se vratiti - pokuala je da ga utei. - Bie mu dobro - rekao je Konstantin gledajui kako dadilja odvodi Majka. - Voli svoju dadilju i, im mi odemo, zaigrae se sa drugima. - Zar Majk ne bi trebalo da naui i tvoj jezik? - zanimalo je Doru. Konstantin je pogleda iskosa. - To je porodina tradicija. Naravno da oekujem od svoje dece da teno govore moj maternji jezik. - Tvoje dece? - ponovi ona iznenaeno. - Nae dece - ispravio se. U helikopteru je Dora skinula nekoliko latica cvea sa haljine razmiljajui o tome da je Konstantin priao o njihovoj zajednikoj deci. Tokom poslednje nedelje u Venosini polo joj je za rukom da potisne misli o njihovoj pravoj prvoj branoj noi na Novom Zelandu. Ali, sada je nasluivala da Konstantin sasvim ozbiljno gleda na njihov brak. Pa, zato da ne, javio se tihi glas iz njene podsvesti. Veoma te privlai, a pri tom ti se zakleo na vernost. Naravno da e hteti da spava sa enom kojom se oenio! I bila je sigurna da bi u tome svim ulima uivala. Konstantin ju je uhvatio za ruku. - Majku e biti fantastino uveravao ju je. - Bie mu lepo sa drugom decom, a Andrea je obeala da e ga svako vee pokrivati. Helikopter je upravo leteo iznad borove ume. Na ogromnom grebenu na obali Sredozemnog mora izdizala se vila oaravajue svctlei u sutonu. Uoila je teniski teren i bazen sa treperavo plavom vodom.

by voki

jedna stazica vodila je od mesta za sletanje do poseda. Dok su prelazili put peice, Dora je ostala bez daha od oduevljenja. - Ova lepota jc nepodnoljiva. -Ovo je nekada bilo utvrenje koje su izgradili moji preci da bi osigurali plovidbu - objasnio je Konstantin. ta li namerava veeras, pitala se grozniavo. Hoe li ova no biti naa druga nezaboravna brana no? Krv joj je uzavrela zbog mogunosti nove erotske avanture sa Konstantinom. Dora je sebi stalno ponavljala da se Konstantin prethodnih nedelja nije trudio da bude sa njom nasamo. Svaki poljubac bio je formalan, svaki pogled proraunat da bi oni svi oko njih imali utisak da se oni zaista vole. - Dobro dola u na dom u Venosini - rekao je kada su konano doli do ulaznih vrata impozantne vile. Bez najave uzeo je Doru u naruje i preneo je preko praga. - Nisam znala da je i u Venosini tradicija da se nevesta prenese preko praga - rekla je zbunjeno. On naglo zastade. - Ovo je moja "tradicija" - uzvratio je i poljubio je spontano u usta. Taj poljubac bio je tako nean da ona nije znala kako da reaguje. U svakom sluaju, pokazao jc ta je Konstantin planirao za ostatak veeri... - Ovo sam eleo nedeljama da uradim - apnuo je i dok ju je sputao, a njeno telo klizilo niz njegovo. Zatim je dodirnuo njene usne vrhovima prstiju. - Podi sa mnom da uiva u pogledu! Sada je mesec ve izaao i osvetlio more na jedinstven nain. Srce joj je lupalo dok ju je urno vodio kroz odaje. Vila je bila veoma lepo opremljena, bila je to elegantna kombinacija starinskog i modernog nametaja, sve dekorisano sveim cveem i impresivnim umetnikim delima. Konstantin ju je izveo na prostranu terasu, dopola obavijenu divljom vinovom lozom. U daljini je ula pansku gitaru - omiljeni instrument njene majke. Dora je teko zadravala suze. utke je otila do kraja terase. Vila je stvarala utisak kao da je ovek odjednom u moru jer jc mesec osvetljavao more koje se prualo ispred, a sve ostalo bilo je u senci.

by voki

- Da nazdravimo naem venanju -predloio je i otiao do stola na kojem je bio rashlaeni ampanjac. Napunio je dve ae. - Za budunost - rekao je apatom. Ponovila je zdravicu i uinilo joj se da njene rei odzvanjaju u noi. Spretno se izmakla nekoliko koraka od njega da bi navodno bolje videla. - O emu razmilja? - upitao ju je. Gracioznim pokretom odloila je au na stoi. Pouda ju je obuzela kao divlja oluja. - Da li esto dolazi ovamo? Konstantin besno uzdahnu. Pomislio je da je ona tvrdoglavija nego stoje pretpostavljao. Bila je kruta, svojeglava i nije htela da mu se prva priblii. Verovatno je to bila ironija sudbine. Koliko je puta prekinuo vezu jer se njegova partnerka zaljubila u njega? A sada se ena sa kojom se venao borila protiv tog oseanja. -Dolazim ovamo kad god mogu - odgovorio je. - Uglavnom trietiri puta godinje. Ali, zna li ta je najlue od svega? Svaki put kada te vidim, elim te! Srce joj se bolno stee. Njegove rei potvrdile su njene sumnje da je nikada nee iskreno voleti. Sve se svodilo na strast, s tom razlikom da ona njega voli. Osetila je slabu vrtoglavicu. - To nije dovoljno - rekla je tiho. Njegove usne se pretvorie u grubu crtu. - To postoji meu nama, Dora. - Ne - impulsivno je odgovorila i sela na metalnu stolicu. Konstantin postade nestrpljiv. - Ne? Dakle, ne priznaje da je to sve stoje medu nama? Oprezno je birala svaku re. - To treba da znai da neu dozvoliti da me natera na neto na ta nisam spremna - ali, im gaje pogledala, pokajala se zbog toga stoje rekla. - Pre mesec dana pokazala si da si spremna. -Tano. Ali veza se ne zasniva iskljuivo na seksu. - eli vie od seksa? - pitao je otvoreno. Znala je da mora da bude oprezna. Kada se udala za Konstantina, znala je da e to biti rizino.

by voki

Duboko je uzdahnula. - Ne znam ta elim. Da bih ti iskreno odgovorila, morala bih da razmislim. - Ja sam prema tebi uvek bio iskren - rekao je nestrpljivo. - Od poetka zna da te elim. 1 hoe li sada celu no da se dri za tu stolicu? Trebalo bi da me bolje poznaje. Ne bih te prisiljavao ni na ta. - Umorna sam - ustala je smetena i polako krenula unutra. Priao joj je u dva koraka. - Nee ti pomoi da bei. Moramo da odluimo - njegov ton bio je hladan i zapovedniki. - Kada kae mi, misli da ti treba da odlui - besno je uzviknula. - Moe sam da to izvede. Pusti me! Njegove oi potamnie, a oko enica ostade samo vrlo tanak krug hladnoplave boje. Dori se osuie usne ali, pre nego to je mogla da se pomeri, Konstantin je zgrabi i poljubi joj ruku. Njegove tople usne na njenoj koi izazvale su vrelinu koja se postepeno irila njenim telom. Stisnuo joj je ruku tako da su joj se nokti arili u dlan. - Konstantine, tako ne moe - pokuavala je da se otrgne od njega. Meutim, on je snano drao njenu ruku a onda je poljubio njen dlan. Neno je jezikom prelazio po linijama njenog dlana a onda ju je iznenada pustio. - Nije tako starno, zar ne? - blago se nasmeio i odmakao jedan korak. - Ne, ali... Meutim, bilo je kasno. Ve ju je ponovo drao u naruju odagnavi sve njene pokuaje da se odbrani strasnim poljupcem. Usne kao da se same otvorie pod njegovim, pa je na njegov pohlepni poljubac uzvratila sa istom poudom koja je njega vodila. Bila je uzbuena do krajnjih granica. I iako je znala da je hteo samo da joj odri lekciju, sada se i on predao trenucima strasti. Dora se bestidno radovala onome to e se desiti i propela se na vrhove prstiju da lake moe da ga ljubi. Osmehnuo se i usnama je poeo da miluje njene grudi. Privila se uz njega uzdiui.

by voki

Konstantin podie glavu i pogleda Doru. Oi su mu bile poluzatvorene. Ali, nikada njegov pogled nije bio tako moan kao u tom momentu. eli me koliko i ja njega, proe joj kroz glavu i u sebi je vrisnula od sree. Deo njegove maske bio je razotkriven i, iako se trudio da ne promeni mnogo svoje dranje, liio je na ednog oveka kome je ponuena aa vode.

8. poglavlje
-ta mi to radi? - pitao je Konstantin promuklim glasom. - Isto bih ja tebe mogla da pitam - apnula je. - Znam - tiho se smejao. - Samo, tvoja usijana reakcija na mene ini moju slabost podnoljivom - priznao je ljubei joj kapke. Razum ju je definitivno naputao dok ju je Konstantin neno mazio. Otkopao je dugmad njenog gornjeg dela i ogolio je njena ramena. Skupocena tkanina ukajui je pala na pod. Bila je oarana kontrastom njegovih toplih ruku i hladnjikavog veernjeg povetarca na svojoj osetljivoj koi. Oboavala je njegov miris, poseban i jedinstven, i njegovo oteano disanje kada je uzbuen. - Odmah mi kai da prestanem ako ne eli! Za sekund e biti prekasno - upozorio ju je isprekidano. - Odavno je kasno za mene - odgovorila je, uzela njegovu ruku i poloila je na svoje grudi. Pod prstima je mogao da oseti ukruenu bradavicu. Odolevala je njegovom pogledu dok joj je palcem neno dodirivao grudi. Erotska igra poela je da se razvija medu njima, provocirali su jedno drugo bez rei, sve dok je on nije konano podigao u naruje.

by voki

Ali, nije je nosio u kuu, iao je preko terase i pri tom ju je toliko vrsto drao, kao daje ona najskupoceniji teret. Doneo ju je do malog paviljona s pogledom na more, koji je sa tri strane bio zaklonjen belim zavesama. Unutra je bio prostrani beli kau. Dok ju je sputao na leaj, namerno ju je drao pripijenu uza se da bi osetila koliko ju je poeleo. Oslobodio ju je grudnjaka i umno je udahnuo. -Toliko si lepa, gubim razum zbog tebe - dahtao je uzbueno. Njegove iskrene rei izmamile su joj osmeh. - Sada ti razum ne treba - rekla je i lagano poela da mu otkopava pantalone. Zabacio je glavu i oigledno se jedva suzdravao dok konano nije bio sasvim nag pred njom. Dora nije mogla da skrene pogled sa njegovih irokih ramena i uskih kukova. Ushieno ga je milovala po blago maljavim, preplanulim grudima, dok je on nije energino uhvatio ruku. -Dosta. Pusti da ja tebi pomognem! - zahtevao je da bi jo malo odrao kontrolu nad sobom. Sasvim polako skidao joj je suknju, arape i providne gaice. Bila je na slatkim mukama dok ju je oslobaao odee. -Ti pripada meni - apnuo je. - Priznaj! Legli su na meki kau, a on joj je grudi prekrio vrelim poljupcima. Prislonio je obraz na njen dekolte i rukama ju je svu obuhvatio. - Da - potvrdila je. - A ti pripada meni - neno mu je milovala lice dok joj je on i dalje ljubio grudi i vrhove prstiju. Sada vie nita na svetu ne bi moglo da ih sprei da se konano divlje vole. Uivali su u pohotnoj udnji, nenim ekstazama, eksplozivnim iskustvima i dubokom razumevanju. Potom su izmoreni, ali sreni, zagrljeni leali i razmiljali o oseanjima koja su jedno u drugom izazvali. Pri tom se Dora odjednom rastuila kada je shvatila da je, iako to nije nameravala, te noi Konstantina pustila u svoje srce. Naslonio se na lakat. - Da li koristi kontracepciju? - Ne - priznala je upitavi se zato ranije nije razmiljala o tome. - Onda je mogue da zatrudni - razmiljao je naglas.

by voki

Predstava o tome da nosi njegovo dete pod srcem do suza ju je dirnula. Grlo joj se steglo. - Raanjem deteta svi bi shvatili da emo ostati zajedno - nastavio je. Brzo je promenila temu. - Imamo li ovde poslugu? - Nikoga nema ovde osim nas. Pripremili su sve ta je bilo potrebno i diskretno su nas ostavili nasamo. Rekavi to, uneo ju je u kuu do luksuznog kupatila. - Odea nam je poslagana ovde, u ormaru. Ako eli, moe da uiva u relaksirajuoj kupci. Zahvalno je prihvatila predlog. Dok je uivala u toploj vodi, neprekidno je razmiljala 0 tome da Konstantin ne srne nita da sazna o njenim pravim oseanjima. Posle svega to se desilo, jedino joj je ponos ostao. A njega nikako nije elela da izgubi. - Moe aa ampanjca? - upitao ju je kada je napokon ula u sobu. Pruio je ruku ka njoj, a ona nije mogla drugaije nego mu je dopustila da je povue na krevet. Tek mnogo kasnije Konstantin je mirno zaspao kraj nje, a ona je do jutra ostala budna. Probudila ju je zvonjava telefona. Uplaeno je skoila i pogledala kroz prozor. Mora da je ve bilo kasno prepodne, a ona se stidela jer je odnedavno postala prava spavalica. Ali, pod datim uslovima to i nije toliko neobino... Konstantinov duboki glas vratio joj je seanja na prolu no, i postade joj uasno toplo. Za kratko vreme pretvorila se u veoma ulnu enu. Ranije nije poznavala tu svoju stranu. urno se pridigla kada je Konstantin stao pred nju sa posluavnikom u ruci. - Kada sam malopre gledao, nisi se pomerala pa sam te pustio da spava - objasnio je smekajui se. Uzdahnuvi, spustio je posluavnik. - Za kajanje je sad kasno rekao je gledajui je pravo u oi. - Dvaput smo venani, a Majk je siguran. Dao sam ti obeanje, i kao ti meni, i ja u svoje odrati. - Ne kajem ni zbog ega - slagala je. Gledao ju je neko vreme. - Moram neto da uradim, vidimo se za koji sat. Zbunjena, ugrizla se za usnu kada je otiao. Sino je bio divlji ljubavnik, a danas je opet hladni poslovni ovek.

by voki

Naterala je sebe da dorukuje.

*
- Konano smo kod kue! - vritao je Majk ushieno kada su se kola zaustavila pred hotelom. Okrenuo se prema dadilji: - Evo nas! Konano kod kue! Majk se oigledno bre i bolje navikao na novu situaciju nego ona. A dadilju Irenu je zavoleo toliko da je Dora posle nekoliko godina opet imala mnogo vremena za sebe. To su bili istovremeno i kletva i blagoslov, jer tada je, naravno, mnogo razmiljala o svojim ljubavnim jadima. Zato je vreme provedeno sa Majkom bilo dragocenije i bezbrinije nego ikada ranije. Kratak medeni mesec koji je provela sa Konstantinom bio je uzbudljiv i erotian. Ali, to je bio samo seks, ne i ljubav. Odjednom je primetila da je Konstantin posmatra. - Kada moe da se nae sa agentom za nekretnine? - Ja? Zato? - Moramo da kupimo pravu kuu za nau porodicu. Radovao bih se ako je ti izabere - objasnio je namignuvi joj. Trebalo joj je nekoliko minuta da shvati o emu je govorio. Priali su o svojim eljama i i napokon su izabrali imanje na kojem e biti uslova za konjia kog Majk toliko prieljkuje. - Kreditna kartica trebalo bi da ti bude uruena potom - setio se Konstantin, a ona se osetila manje vrednom. vrsto je odluila da to pre i ona pone da zarauje. -Sutra e svratili ona ena iz slube za usvajanje - glas mu se promenio. - Budi oprezna. Moda fotografi vrebaju tebe i Majka. -Pre samo tri meseca ni u snu ne bih pomislila da u morati da se skrivam od fotografa: Ili od otmiara, dodala jc u sebi i pomislila na ofera koji stalno mora da pazi nju i Majka. - Uskoro e se sve to smiriti - teio ju je. I bio je u pravu. Nekoliko nedclja kasnije mediji su se okrenuli zanimljivijim temama, a postupak za usvajanje tekao je kako treba.

by voki

Majk je u meuvremenu krenuo u predkolsko i stekao je tamo prijatelje. Naizgled su vodili prijatan porodini ivot, a na telesnom nivou odlino su se slagali. Pored svega toga, pomagao joj je da uspeno obavlja organizaciju drutvenih skupova i da se pri tom dobro osea. Jedino su je povreivali njegovi pokloni, panja i obzir. Takvo ponaanje je jo vie naglaavalo povrnost njihovog odnosa. Ipak, svakog dana se sve vie zaljubljivala u svog mua! Jednog vikenda su Dora, Majki Konstantin posetili Natali i Gordona na selu, gde je Gordon uzgajao goveda, tog vikenda bilo je i drugih gostiju pa su proveli nekoliko zabavnih dana. Pre svega, bilo je veoma prijatno medu dobronamernim ljudima koji se ne pojavljuju veito u tra rubrikama i sa kojima se moe razgovarati o obinim, ivotnim stvarima. Dora je upoznala i Beki, mladu enu koja je takode ivela u Oklendu. Brzo su otkrile da su sline, pa su se i posle tog vikenda nekoliko puta videle na ruku. I Beki je bila udata i beskrajno zaljubljena u svog mua. Dora se nadala da e se meu njima razviti pravo prijateljstvo. Uskoro su dani provedeni u raskonoj kneevini Venosini zapali u bajkoviti zaborav. Konstantin je popodne provodio kod kue i pronalazio je vreme da se poigra sa Majkom ili da neto zajedno rade. Zato je posle veere po nekoliko sati provodio u svojoj radnoj sobi, a deavalo se da zbog poslovnih obaveza mora da otputuje. Nije pitao Doru da li eli da pode sa njim, ali bar jc svake veeri zvao telefonom. I svaki put je donosio poklone - nove deije knjige za Majka, neki renik za Irenu koja se trudila da se prilagodi ivotu na Novom Zelandu, Dora bi dobijala pozlaene bisere sa Tahitija ili stravino skupi kimono iz Japana. Jednog dana Konstantin ju je zamolio da zajedno ruaju u gradu. Paljivo je izabrala ta e da obue i posebno se lepo doterala. Tano u jedan sat poslepodne sedela je u privatnoj ekaonici njegove kancelarije itajui asopis. Odjednom je osetila neko golicanje medu lopaticama pa joj se puls ubrzao. Sasvim polako

by voki

okrenula je glavu i ugledala Konstantina na vratima: visok, crn i neverovatno privlaan. -Odlino izgleda - pozdravio ju je. -Doi! - Kuda idemo? - pitala je zaueno. - U privatnu prostoriju - odgovorio je tajanstveno. - Hteo bih da o neemu popriamo u etiri oka. Uveo ju je u lift kojim su stigli gore, do privatne trpezarije, tamo je ve bio postavljen sto za njih. - Gde smo zapravo? - htela je da zna. - Ovaj apartman uglavnom uzimaju poslovni ljudi iz Evrope rekao je. - Hajde, sedi. Privukao joj je stolicu, kako i prilii. Ponaao se prema njoj kao prema gostu, pa joj je to bilo sumnjivo. Tokom poslednjih nedelja Majk i Irena pravili su joj drutvo, a sada je sama sedela ovde sa Konstantinom u apartmanu. -Zaista izuzetno izgleda - ponovio je, a njeno strpljenje bilo je na izmaku. Nije htela vie da slua prazne, beznaajne komplimente. -esto to ujem, uglavnom zbog kose - rekla je hladno. Iznenaeno ju je pogledao. - Zaboravlja svoju kou. -Molim? - postala je nesigurna pod njegovim pogledom. - Kako to misli? -Ne pleni samo kosom- Ima kou kao zlatnu svilu. A oi su ti uzbudljive i tajanstvene. Osmeh ti zrai armom, to mukarca moe da izludi. Njegove rei zvuale su dobro smiljeno i ubedljivo. Da li on zaista toliko toga vidi u njoj? - Sve dok ne progovorim i otkrijem da sam sasvim obina ena rekla je ironino. elo mu se naboralo. - Obina? Sve drugo, samo ne to! energino se usprotivio. - Obine ene sebe nikad ne osuuju na ivot u bedi i strahu da bi odrale obeanje. Ana nije imala pravo da ti takvu rtvu natovari na vrat. Konobari su uneli posluenje pa je nastala kratka pauza. - Ana je bila oajna - prigovorila je kada su ponovo ostali sami. - I ne kajem se ni zbog ega to sam uradila za Majka - spustila je glavu. - alim samo to to si propustio njegove prve godine.

by voki

Dodue, nije neko opravdanje, ali mislila sam da te on ne interesuje. Anini strahovi prilino su uticali na mene i dobro sam je razumela. Ipak je trebalo drugaije da postupim. Potom je uutala. Posle due pauze pogledala je njegovo nepomino lice i nastavila: - Zaista ume sa njim! Ve te voli i ima povercnja u tebe. Toliko bih volela da sam ti se javila iako bismo u tom sluaju imali problem staratcljstva. - Zapravo sam ba o tome hteo da priam sa tobom - rekao je polako. Sledila se. - ta hoe da kae? - Novinar koji istrauje nesrene sluajeve na podruju Pacifika dopro je do mene. Lice joj se smrklo. -I? - Sastao sam se sa njim. Zna da si Majka prijavila kao svog sina. Zaprepaena Dora ispustila je viljuku. - O, ne! - ali pre nego to je mogao neto da kae, nastavila je: - Nije tako strano, Konstantine! ak sam i srena to se saznalo za to. Ako me osude, bar u znati da e se ti brinuti o Majku. - Ne brini, nema tu nieg drugog osim da je on sada na sin. - Molim? -Ti si moja ena - rekao je. - I, uinila si ono to si smatrala najboljim za Majka. On je divan, ivahan i paljiv deak. Mnogo je zavoleo Irenu, ali kada se povredi, dolazi pravo tebi! -Ali ta tog novinara spreava da te ucenjuje? Sigurno je zato doao? Slegnuo je ramenima. - Ne dam se ja lako ucenjivati. Ali, on to nije pokuao. Hteo je samo da se dogovorimo ta od svojih saznanja srne da objavi jer ne eli nikome da se zamera. Eto, vidi da novac i mo ipak imaju prednosti. Izgleda da sam poznat kao nezgodan protivnik. To ti verujem, pomislila je. Ipak je rei birala. - Novac i mo su u redu ako niko zbog toga ne trpi. -To mi je drago da ujem - rekao je. - A sad, zaboravi tog novinara, nee on ni re progovoriti. im se javio, iz predostronosti sam se konsultovao sa advokatom. On misli da je nemogue da te osude. im Majk i u pravnom smislu

by voki

postane na sin, bie van opasnosti. Dakle, nema potrebe da se plai. - Ne plaim se - branila se iako ni sama nije bila uverena u to. Otpila je gutljaj vina. - Da li je mogue da bi Anina majka polagala pravo na svog unuka? - To nije inila ni za svoje dete, pa zato bi se interesovala za Majka? Ali, ako e te to smiriti, po zavretku postupka usvajanja moemo da stupimo u kontakt sa njom. Zamiljeno je gledala u svoj tanjir. - Nikad nisam bila srena zbog obeanja koje sam dala Ani - priznala je. - Ali sam morala da ga odrim i zavolela sam Majka svim srcem. -Shvatio sam to u meuvremenu. ena kakvom sam te u poetku smatrao, jednostavno bi mi prodala deaka. Kad smo ve kod priznanja, moram i ja neto da priznam. U poetku sam planirao da tebe i Majka smestim u jednu kuu u predgrau Oklenda. Dopala bi ti se, ima prostrani travnjak ispred i mnogo drvea. Hteo sam da Majka poseujem svakih nekoliko dana, a kada bi se navikao na mene, poveo bih ga sa sobom. -I oteo bi mi ga im bi se dovoljno navikao na tebe? - prekinula gaje Ijutito. - Da. Nisam eleo da mi poremetite ivot. Neto se u Dori slomilo. - Prebacivao si mi da se igram Majkovim ivotom... Zar ti nije sinulo da i ti isto to ini? - Jeste. - ta te je navelo na to da promeni miljenje? Ili hoe da mi kae da eli razvod? Oi mu zasijae. - Ne misli valjda to? - A ta da mislim? - bila je van sebe od besa. - Ma, do avola, Dora, volim te! - viknuo je i njegov glas je prvi put zazvuao nesigurno. Koliko puta je zamiljala da joj on to kae. Ali nikad nije bilo kao sada. Na sopstveno zaprepaenje oseala je u sebi samo prazninu. - Dora, sluaj me! - preklinjao ju je, a u oima mu se opet pojavio sjaj. - Volim te. Ne mogu da ivim bez tebe. Umro bih za tebe. - Ne verujem - izgovorila je jedva ujno. - Mora da mi veruje! -Zato?

by voki

Uutao je, lice mu se pretvorilo u nepominu masku. Ustala je, ali ju je on uvatio za ruku. - I ti mene voli - usne su mu se jedva pomerale. Onda je odjednom zabacio glavu i nasmejao se. Pri tom ju je vrsto zagrlio, a nju je to podsetilo na zajedniki ples. - Nemoj! - drhtala je. - I, ta sad? Ne voli me? Ne verujem ti, Dora - Ovla je usnama preao preko njenih. To barunasto milovanje toliko ju je opilo da je morala da sklopi oi da bi ne bi otkrila svoja oseanja. To je samo pogoralo stvar: sada je jo intenzivnije udisala njegov miris, jae je oseala njegovu blizinu i njegovo vrsto telo. Odjednom vie nije znala ta je on upravo rekao ili ta je ona rekla... - Nemoj da plae, Dora - pomazio je njene obraze. - Moe da ini ta god eli, samo nemoj da plae! Nisam toga vredan! Gledala gaje kroz. maglu od suza. - Naravno da si vredan, budalo! - zajecala je. Na njegovim usnama zatitra osmeh olakanja. Uzeo je njenu ruku i poloio je na svoje lice. - Da li je kasno da ponemo ispoetka? Ali ovog puta kako treba? - Nije kasno - rekla je, uverena da sada moe da mu veruje. - Nisam imao predstavu da mogu da volim toliko koliko volim tebe. Ali, to me je toliko naglo i neoekivano uhvatilo da nita nisam mogao da uinim. Najpre nisam znao da je ljubav to to oseam prema tebi. Onda sam odjednom shvatio da elim svakog jutra da se budim kraj tebe. Nastavio je nenim glasom: - ini mi se da sam te celog ivota voleo. U svakom sluaju i pre braka. Ali, nisam hteo to da priznam jer sam kontrolu i suzdravanje smatrao vanijim od ljubavi. Prevario sam se. Dugo su se gledali u oi. - Moram jo neto da ti kaem, Dora. Voleo sam Anu i ne moe da zamisli kako sam se oseao kada sam uo da si ukrala njeno dete. Mrzeo sam te zbog toga. Tako mi je bilo lake. - U poetku si stvarno bio odvratan - alila se kroz smeh. -Vodio sam teku borbu protiv sebe - branio se.

by voki

-Smatrao si da i muka osoba treba da postoji u njegovom ivotu i bio si u pravu. Iako priznajem da sam bila skeptina, od kada smo preli kod tebe, Majk je postajao sve sreniji deak. I voli te. - Toliko mi je ao ako sam te povredio. Izvini to sam bio kreten, koji nije znao koliko mu stvarno znai. Posle nekog vremena pomislio sam da sam te toliko razljutio da nas samo seks spaja. I da je ta mo fizike privlanosti jedini nain da te zadrim. - U tome sam savreno uivala iako sam te volela i pre nego to smo vodili ljubav. I mnogo sam patila zbog toga to je naa veza povrna - uzdahnula je. - Ali, i ja sam svoja prava oseanja krila od sebe. Ne treba jedno drugom nita da zamerimo. Obuzela ih je neukrotiva pouda pomeana sa oseanjem beskrajne nenosti. Snano ju je privukao sebi i podigao u naruje. Potom ju je uneo u spavau sobu. Znala je da je konano ula u novi ivot, pun ljubavi i poverenja.

- kraj-

by voki