You are on page 1of 4

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Naam Datum Klas Vak Evy Wuijts 18 maart 2014 PEhv13E Levensbeschouwing Stageschool Mentor

Groep Slber Basisschool de Klepper Dieuwertje Rozemond 7 Marion Steegh

Thema onderwerp - opdracht Begeleid een filosofisch gesprek.

Persoonlijke beginsituatie Ik heb nog nooit eerder een les filosoferen gegeven. Ik heb wel eerder een lessenserie gemaakt rondom respect en normen en waarden voor groep 3-4-5. Deze lessen waren over het algemeen best persoonlijk.

Persoonlijk leerdoel 1.4 Ik ben in staat contact te maken met de kinderen: toon me empathisch, neem perspectief van de ander in, onderhoud contact, luistert naar leerlingen, spreekt leerlingen aan op hun gedrag, voert gesprekken met leerlingen en geeft feedback. 2.1 Ik ben in staat een fysiek en sociaal-emotioneel veilige leeromgeving te realiseren met betrekking tot eigen gedrag, de dagelijkse omgang met leerlingen en de omgang van leerlingen met elkaar. 2.2 Ik ben in staat een voorbeeldfunctie aan te nemen met betrekking tot normen en waarden.

Doelstelling 1. Aan het eind van de les zijn de leerlingen in staat begrip te hebben voor elkaar. 2. Aan het eind van de les zijn de leerlingen in staat om te leren redeneren en beargumenteren. 3. Aan het eind van de les zijn de leerlingen in staat om een standpunt in te nemen.

Beginsituatie Didactisch: Er wordt zelden een les levensbeschouwing gegeven. Het is voor de leerlingen best onbekend om samen over persoonlijke dingen te praten. In week 12 nemen wij deel aan de week van de Lentekriebels. Dit wordt dus een persoonlijke week. Pedagogisch: De leerlingen hechten veel waarde aan de sociale emotionele ontwikkeling. Ze vinden het prettig wanneer er een fijne sfeer heerst en zijn er van bewust dat zij hier zelf ook invloed op hebben. De kinderen hebben oog voor elkaar en hebben iets voor een ander over. De kinderen zijn betrokken naar elkaar en naar de leerkrachten toe. Ze staan open voor nieuwe dingen en zijn daar nieuwsgierig naar. Fase: Volgens Kohlberg Morele ontwikkeling bevinden de leerlingen zich in het preconventionele stadium. Ze maken kennis met waarden en normen.

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Evy Wuijts 2310759 P13EhvE Basisschool de Klepper in Luyksgestel Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Inhoud Start Ik vertel aan de leerlingen wat we gaan doen. Ze krijgen zometeen telkens een plaat te zien. Ze mogen daarover vertellen, ervaringen delen. Wat vinden ze ervan? De leerlingen krijgen telkens een plaat te zien met een afbeelding. Aan de hand van de afbeeldingen gaan de leerlingen in gesprek met elkaar. Ze mogen hun ervaringen delen, en vertellen wat ze ervan vinden. De leerlingen krijgen alle ruimte om iets te vertellen. Door deze werkvorm toe te passen krijgen de kinderen ook ruimte om niets te vertellen. Wanneer de leerlingen afdwalen, probeer ik het gesprek weer terug te brengen bij het onderwerp met behulp van vragen. Deze vragen vind je aan de achterkant van de afbeelding. Aan het einde van de les laat ik een aantal kinderen vertellen of ze het makkelijk/moeilijk vonden om te praten over zoiets persoonlijks Didactische werkvorm
Hoe leid en begeleid je? Wat doe jij als leerkracht?

Leeractiviteit
Wat doet de leerling?

Organisatie/bronnen
Welke materialen, leermiddelen en bronnen gebruik je?

Modelen Ik vertel de kinderen wat we zometeen gaan doen. Ik beantwoord eventueel vragen van de leerlingen. Begeleiden Ik begeleid het gesprek. Ik stel mogelijke hulpvragen wanneer dit nodig is.

Luisteren vragen stellen De leerlingen luisteren naar de instructie. Ze stellen eventueel vragen. Delen De kinderen gaan in gesprek met elkaar en delen hun meningen. Ze vertellen hun ervaringen bij de afbeelding van een onderwerp.

Kringopstelling

Tijd:10 min. Voortgang

Kringopstelling

Tijd:20 min. Evaluatie

Evalueren Ik vraag aan de kinderen of ze het makkelijk of moeilijk vonden om over zoiets persoonlijks te praten? Ik geef een aantal kinderen de gelegenheid dit te vertellen.

Reflecteren Een aantal kinderen vertellen of ze het moeilijk vonden om over zoiets persoonlijks te praten in de groep.

Kringopstelling

Tijd:10 min.
Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep: Evy Wuijts 2310759 P13EhvE Basisschool de Klepper in Luyksgestel Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Toelichting

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Evy Wuijts 2310759 P13EhvE Basisschool de Klepper in Luyksgestel Groep 7

Lesvoorbereidingsformulier Propedeuse fase Reflectie achteraf Wat wilde ik?


Beschrijf kort je persoonlijke leerdoel(en).

1.4 Ik ben in staat contact te maken met de kinderen: toon me empathisch, neem perspectief van de ander in, onderhoud contact, luistert naar leerlingen, spreekt leerlingen aan op hun gedrag, voert gesprekken met leerlingen en geeft feedback. 2.1 Ik ben in staat een fysiek en sociaal-emotioneel veilige leeromgeving te realiseren met betrekking tot eigen gedrag, de dagelijkse omgang met leerlingen en de omgang van leerlingen met elkaar. 2.2 Ik ben in staat een voorbeeldfunctie aan te nemen met betrekking tot normen en waarden. Wat deed ik?
Wat heb je concreet gedaan om je doel(en) te bereiken?

Door een kring te vormen creerde ik een prettige sfeer. Een sfeer waarin de kinderen kunnen luisteren naar elkaar, waar ze gesprekken kunnen voeren en waar ze in contact komen met de ander. Ik liet platen met afbeeldingen zien en de kinderen mochten daarop reageren. Ze staken daarbij netjes hun vinger op. Zo kon ik ze beurten geven en werd er van de kinderen verwacht dat ze naar elkaar luisterden. Ik liet de kinderen uitspreken, herhaalde vaak even kort wat er werd gezegd en knikte ja om te laten merken dat ik de leerling had gehoord. Ik gaf de kinderen alle ruimte om te vertellen. Ik had het idee dat de kinderen dat zo ook hadden ervaren. Ze waren erg enthousiast en wilde serieus hun ervaringen delen. In het begin was dit even lastig en onbekend, ik geloof dat de kinderen niet goed wisten wat van hen werd verwacht of wat ze moesten vertellen. Dit werd later beter. Mijn rol, en de rol van de overige klasgenoten, was luisteren naar het verhaal van de leerling.

Feedback

Naam: Studentnummer: Klas Fontys: Stageschool: Stagegroep:

Evy Wuijts 2310759 P13EhvE Basisschool de Klepper in Luyksgestel Groep 7