You are on page 1of 1

Kemin i naturen

Partikelmodell fr att beskriva och frklara materiens uppbyggnad, kretslopp och ofrstrbarhet. Atomer, elektroner och krnpartiklar. Kemiska freningar och hur atomer stts samman till molekyl- och jonfreningar genom kemiska reaktioner. Partikelmodell fr att beskriva och frklara fasers egenskaper, fasvergngar och spridningsprocesser fr materia i luft, vatten och mark. Vatten som lsningsmedel och transportr av mnen, till exempel i mark, vxter och mnniskokroppen. Lsningar, fllningar, syror och baser samt pH-vrde. Ngra kemiska processer i mark, luft och vatten ur milj- och hlsosynpunkt. Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Kemin i vardagen och samhllet


Mnniskans anvndning av energioch naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebr fr en hllbar utveckling. Kemiska processer vid framstllning och tervinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av ngra vanliga produkter. Olika faktorer som gr att material, till exempel jrn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan frhindras. Processer fr att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt. Innehllet i mat och drycker och dess betydelse fr hlsan. Kemiska processer i mnniskokroppen, till exempel matspjlkning. Vanliga kemikalier i hemmet och i samhllet, till exempel rengringsprodukter, kosmetika, frger och brnslen samt hur de pverkar hlsan och miljn. Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga mnen p ett skert stt. Aktuella samhllsfrgor som rr kemi.

Kemin och vrldsbilden


Historiska och nutida upptckter inom kemiomrdet och deras betydelse fr vrldsbild, teknik, milj, samhlle och mnniskors levnadsvillkor. Aktuella forskningsomrden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik. De kemiska modellernas och teoriernas anvndbarhet, begrnsningar, giltighet och frnderlighet. Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Kemins metoder och arbetsstt


Systematiska underskningar. Formulering av enkla frgestllningar, planering, utfrande och utvrdering. Separations och analysmetoder, till exempel destillation och identikation av mnen. Sambandet mellan kemiska underskningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Dokumentation av underskningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Kllkritisk granskning av information och argument som eleven mter i olika kllor och samhllsdiskussioner med koppling till kemi.