Вы находитесь на странице: 1из 2

Mika's Home Tuition

Garis dan sudut

Jenis-jenis sudut

Sifat-sifat sudut

sudut tirus (kurang 90)

a=b

sudut tegak (90)

sudut penggenap

sudut cakah (90 ~ 180)

a b

a + b = 90

sudut refleks (180 ~ 360)

a b

a + b = 180

Jenis-jenis garis

Sudut pada garis

d garis selari

b c garis serenjang a dan c adalah sudut sepadan a=c

b dan d adalah sudut selang-seli


garis bersilang a dan b adalah sudut pedalaman

b=d

a + b = 180

Mika's Home Tuition Nama: Tarikh:

Garis dan sudut

UJI KEFAHAMAN
Tulis jawapan anda di ruang kosong ini. 1 P 30

260

a R PQ dan QR ialah garis lurus. Cari nilai a. 2 P a Q 70 c 80 b T X W

R S Diberi PQR ialah garis lurus. Cari nilai a, b dan c.


3

130 x P 30 15 60 y R

Diberi PRS ialah garis lurus. Cari nilai x dan y. P 330 R a b T

Rajah ini menunjukkan dua pasang garis selari. Cari nilai a + b.

Оценить