Вы находитесь на странице: 1из 1

CONG TY TNHH ONG A

Trung tam phan phoi Hang Gia Dung Mien Nam

BANG GIA TRA GOP KHUYEN MAI

TEN HANG

TRA
TRC

CON
LAI

GOP
TUAN

SO
TUAN

2.900.000
5.200.000
8.000.000
8.200.000
8.000.000
7.000.000
12.000.000
12.400.000
1.270.000

500.000
8.000.000
1.0000.000
1.200.000
1.000.000
800.000
2.000.000
2.400.000
70.000

2.400.000
4.400.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
6.200.000
10.000.000
10.000.000
1.200.000

60.000
110.000
175.000
175.000
175.000
155.000
250.000
250.000
30.000

40
40
40
40
40
40
40
40
40

120.000
400.000
2.000.000
400.000
1.200.000
150.000
400.000
700.000
150.000
500.000
700.000
1.200.000
1.800.000
2.000.000
900.000
1.200.000
2.000.000
1.800.000
1.000.000
1.400.000
900.000
1.500.000
1.800.000
1.600.000
2.000.000
500.000
350.000
300.000
300.000
600.000
400.000
990.000
2.000.000

1.200.000
2.000.000
5.200.000
4.600.000
6.000.000
1.200.000
2.000.000
3.000.000
1.200.000
2.000.000
3.000.000
5.200.000
5.200.000
8.000.000
4.000.000
5.200.000
5.200.000
4.400.000
5.200.000
4.400.000
4.400.000
7.000.000
7.000.000
8.200.000
2.000.000
1.700.000
2.100.000
2.100.000
3.200.000
1.500.000
7.000.000
7.400.000

30.000
50.000
130.000
115.000
150.000
30.000
50.000
75.000
30.000
50.000
75.000
130.000
130.000
200.000
100.000
130.000
130.000
110.000
130.000
110.000
110.000
175.000
175.000
205.000
50.000
50.000
70.000
70.000
80.000
50.000
175.000
185.000

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
34
30
30
40
30
40
40

TIVI, MAY VI TNH, MAY GIAT, MAY LANH, TU LANH, TU KEM, TU A, TU P,


LOA, AMPLY, AU VCD DVD, AU KARAOKE VI TNH 5 SO, BEP GAZ, LO
NNG, LO VIBA, MAY LOC NC, MAY UONG NC NONG LANH, CUA CAC

Tivi
Tivi
Tivi
Tivi
Tivi
Tivi
Tivi
Tivi

THNG HIEU NOI TIENG: SONY, JVC, PANASONIC, TOSHIBA, SANYO, LG,

au DVD Sieu mong MP4 - Tang a DVD

SAMSUNG, DAWOO, REETECH, DARLING, ALASKA, HITACHI..

1.320.000
2.400.000
7.200.000
5.000.000
7.200.000
1.350.000
2.400.000
3.700.000
1.350.000
2.500.000
3.700.000
6.400.000
Tu kem 400L - SANAKY BH 1 Nam
7.000.000
Tu p mat 400 Lt SANAKY - BH 1 Nam
10.000.000
Tu lanh 140L SANYO ong tuyet - BH 2 na m
4.900.000
Tu lanh 180L SANYO KHONG ONG TUYET BH 2 nam
6.4000.000
Tu lanh 200L SANYO KHONG ONG TUYET BH 2 nam
7.000.000
M.giat 1 hoc ien t 7,0kg SANYO - BH 2 nam
5.400.000
May giat 1 hoc 8,0 Kg SANYO - BH 2 nam
6.600.000
M.giat 1 hoc ien t 7,0kg PANASONIC - BH 2 nam
5.300.000
M.giat 1 hoc ien t 7,0kg TOSHIBA - BH 2 na m
5.900.000
M.giat 1 hoc ien t 7,0kg TOSHIBA - BH 2 na m
8.800.000
M.lanh 2 cuc 1HP SANYO - BH 2 nam
8.600.000
M.lanh 2 cuc 1,5HP SANYO - BH 2 nam
10.200.000
Lo VIBA SANYO: NauNngHam 20L - BH 1 nam
2.500.000
Bep Gas oi nguyen bo (Bnh,Van,Day t ong) Japan
2.050.000
Bep Gas oi nguyen bo (Bnh,Van,Day t ong) RINNAI
2.400.000
May tam nc nong (Nhap khau) Malaysia
2.400.000
May uong nc nong lanh, co ngan lanh e ly (Nhap khau) 3.800.000
May hut bui 1700W(Nhap Khau)
1.900.000
May vi tnh Cao cap T.o cao LCD 15
7.990.000
May vi tnh Cao cap T.o cao LCD 19 SAMSUNG 9.400.000

a ch:D1A/38 AN PHU TAY, HNG LONG, BNH CHANH

Chuyen K.Doanh S - Le cac mat hang KKM - .T - . LANH:

BAN TRA GOP RONG RAI CHO MOI OI TNG


HO S N GIAN (Ban Photo CMND va Ho Khau hoac KT3)

TAT CA CAC SAN PHAM EU LA HANG THUNG MI 100%


Hang chnh hang Tem chnh hang Bao Hanh 01-05 nam tren toan quoc
Gia re nhat th trng tra gop TP.HCM
Cac tnh nang hien ai at Chat Lng Quoc Te
Bao hanh tan nha trong 24h
Lap rap va giao hang mien ph
Vi phng thc nh vay ban ch can tie t kiem t 5.000 10.000/ngay la cac ban
a co ngay trong tay mot san pham mang thng hieu noi tieng cho gia nh mnh. Khong
ch vay ma ban con co the hoan toan yen tam khong s phai mua nham hang kem chat
lng, hang trng bay hoac hang cu v hang mnh dung ma tien mnh van gi va
ban con c bao hanh mien ph tai nha t 01-06 nam.

AC BIET:
DAN 5 SO: Ga gop: 4.980.000 380.000 = 115.000 x 40 Tuan
TI VI 21 SIEU PHANG: Ga gop: 2.190.000 190.000 = 50.000 x 40 Tuan
QUY KHACH HAY GI T QUANG CAO E THAM KHAO
VA GII THIEU CHO NGI THAN KHI CAN EN.

21 DARLING SLIMIT Phang _ BH 2 nam


24 LCD TOSHIBA BH 2 na m
32 LED SamSung Bao hanh 2 nam
32 LED SONY - Bao hanh 2 na m
32 LED PANASONIC - Bao hanh 2 nam
32 LED SHARP - Bao hanh 2 nam
43 PLASMA SamSung Bao hanh 2 nam
40 LED SONY - Bao hanh 2 na m

GIA
GOP

au DVD Sieu mong MP4 Khong ken a


au 5 so ARIANG DVD 36M - tang 1 cap Micro
au 5 so ARIANG DH 3600 tang 1 cap Micro
Dan 5 so Karaoke thng - BH 1 nam
Dan 5 so Karaoke ARIANG - BH 1 nam
Amply karaoke (Japan-VN) BH 1 nam
Amply chuyen nghiep ARIANG 203EV - BH 1 na m
Amply chuyen nghiep ARIANG 203XG - BH 1 na m
Loa ngang (2 loa) co loc tieng (Japan) BH1 nam
Loa ngang ARIANG JANT 3 - BH 1 nam
Loa ngang ARIANG JANT 4 - BH 1 nam
Tu kem 250L - SANAKY 2 Che o _ BH 1 Nam

HAY QUYET NH NGAY ROI GOI CHO CHUNG TOI:

Con nhieu mat hang khac va gia khac quy khach co nhu cau xin lien he:

083.7.51.80.30 - 0918 60 50 04 - 0902.928.928

08.3751 80 30 0918 60 50 04 0902 928 928