Вы находитесь на странице: 1из 52

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD IASI

Proiect la disciplina Utilaje n industria alimentar Tehnologia de abatorizare a porcinelor``

STUDENT: VITELARU SIMONA FACULTATEA: AGRICULTURA

Indrumtori: Profe or:!udui Co tin

SPECIALIZAREA:TPPA

ANUL III

IASI 2012 ~1~

PLANUL PROIECTULUI

CAPITOUL I 1.Caracteristicile materiei prime si a produsului finit. CAPITOLUL II 2.Stabilirea schemei tehnologice. CAPITOLUL III 3.Stabilirea liniei tehnologice . CAPITOLUL IV 4.Alegerea unui utilaj din cadrul liniei tehnologice. CAPITOLUL V 5.Alegerea unui subansamblu. CAPITOLUL VI 6.Calculul organologic. CAPITOLULVII 7. eguli de protectie a muncii. !ibliografie"

CAPITOLUL I

~2~

A"#tori$#re# re%re$int o #&ti'it#te te(no)o*i& %rin &#re e # i*ur +%rin #&rifi&#re# ,n #numite &ondi-ii # #nim#)e)or 'ii .%or&ine/+ &#rne ,n &#r&# 0i or*#ne &ome ti"i)e re %e&t1ndu2 e %re'ederi)e )e*i )#-iei #nit#r2'eterin#re ,n 'i*o#re3 A"#to#re)e unt unit-i indu tri#)e de tin#te tierii #nim#)e)or 0i %re)u&rrii %rodu e)or re$u)t#te de )# tiere ,n &ondi-ii o%time din %un&t de 'edere te(ni& 0i e&onomi& +# i*ur1ndu2 e ,n #&e)#0i tim% un &ontro) #nit#r2'eterin#r ri*uro %entru identifi&#re# 0i ,nde%rt#re# de )# &on um # &rnuri)or in #)u"re3De&i #"#to#re)e ,nde%)ine & un de$ider#t e&onomi& 0i unu) i*ieni&o2 #nit#r 3 A&ti'it#te# din #"#tor e de f0o#r i tem#ti$#t ,n e&to#re #m%)# #te ,n ordine# f)u4u)ui *ener#) de %rodu&-ie &u%rin$1nd: sectorul de recepie 0i %#r&#re #nim#)e+ sectorul de producie ,n &#re e re#)i$e#$ tiere# #nim#)e)or 0i %re)u&r#re# &rnii 0i # u"%rodu e)or de #"#tor+ depozitele frigorifice 0i sectorul auxiliar+ ,n &#re unt e4e&ut#te #&ti'it-i)e de de er'ire3 3 Caracteristicile materiei prime si a produselor finite. Carnea + &# #)iment+ re%re$int5 o ur 5 e4&e)ent5 de %roteine de &#)it#te u%erio#r5 . #&tin# +mio$in#+tro%omio$in#+mio#)"umin#+mio*)o"u)in#+mio*en/ &u '#)o#re "io)o*i&5 ridi&#t53A&e te# re%re$int5 672889 din m# # inte*r#)5 # -e utu)ui mu &u)#r3Se &#r#&teri$e#$5 %rin %re$en-# :n &om%onen-# )or # tuturor #mino#&i$i)or e en-i#)i .'#)in#+i$o)eu&in#+)eu&in#+)i$in#+metionin#+treonin#+tri%tof#n 0i feni)#)#nin#/ :n %ro%or-ii o%time %entru inte$# %roteine)or %ro%rii or*#ni mu)ui + fiind &#%#"i)e 5 men-in5 un "i)#n- #$ot#t e&(i)i"r#t 0i 5 %romo'e$e &re0tere# or*#ni me)or tinere3 C#rne# #du&e o %ro%or-ie m#i mu)t #u m#i %u-in im%ort#nt5 de )i%ide3Pre$en-# *r5 imii :n &om%o$i-i# # :i &re0te '#)o#re# &#)ori&53Li%ide)e &5rnii unt "o*#te :n #&i$i *r#0i #tur#-i+m#i #)e :n &#$u) m#mifere)or . %or&ine+"o'ine+o'ine/3 G)u&ide)e &5rnii unt re%re$ent#te de *)i&o*en 0i e *5 e & :ntr2o %ro%or-ie redu 53 Con-inutu) &5rnii :n %roteine+*)u&ide 0i )i%ide de%inde de %e&i# #nim#)u)ui +de '1r t5+de e4+de &ondi-ii)e de 'i#-5 +de t#re# de nutri-ie # #&e tui#3 C#rne# e te o "o*#t5 ur 5 de e)emente miner#)e 0i 'it#mine3Dintre e)emente)e miner#)e men-ion5m %re$en-# fo foru)ui+# fieru)ui+ odiu)ui 0i %ot# iu)ui3;n &ee# &e %ri'e0te &on-inutu) de 'it#mine+&#rne# e &#r#&teri$e#$5 %rintr2o %re%onderen-5 # 'it#mine)or din &om%)e4u) ! . ! 6+ !8+ PP+ !< +#&idu) fo)i&+#&idu) %#ntoteni&+ !68 /3 Re-inem din #&e t %un&t de 'edere "o*5-i# &5rnii de %or& :n ti#min5 .'it#min# !6/3 Pe )1n*5 f#&torii nutriti'i men-ion#-i+&#rne# &on-ine o erie de u" t#n-e e4tr#&ti'e+&u efe&t %uterni& e4&ito2 e&retor %entru u&uri)e di*e ti'e3 Pentru mu)ti%)e)e #)e &#)it5-i nutriti'e +&#rne# re%re$int5 un #)iment indi %en #"i) %entru (r#n# omu)ui 5n5to 3 1. Rase de animale furnizoare de carne :

Anim#)e)e %entru #"#tori$#re unt re%re$ent#te de %or&ine+ t#urine+o'ine3 Por&ine)e &#re #u im%ort#n-5 %entru indu tri#)i$#re &u%rind urm5to#re)e r# e: 2 r# e )o&#)e #me)ior#te : Por&u) de !#$n#+Por&u) ne*ru de Strei+Por&u) #)" de !#n#t+Por&u) rom1ne & de &#rne+M#n*#)i-#= 2 r# e im%ort#nte: M#re)e #)" &# r# 5 &ur#t5 #u u" form5 de meti0i+ L#ndr#&e &# r# 5 &ur#t5 #u u" form# de meti0i+ !er>+Ede) &(?ein+ Pietr#in+ Duro&+ @#m% (ire+ C(e ter2A(ite 3 ;n %re$ent %redomin5 M#re)e #)"+L#ndr#&e 0i meti0ii )or3

~3~

Im%ort#n-# &re0terii %or&ine)or re$id5 :n %rodu&-i# m#re de &#rne 0i *r5 ime+'#)orifi&1ndu2 e 0i u"%rodu e)e &ome ti"i)e 0i &e)e ne&ome ti"i)e . %5r + %iei+inte tine+ 1n*e+et&3/3 Cre0tere# %or&ine)or e te rent#"i)5 d#torit5 %re&o&it5-ii + %ro)ifi&it5-ii+ r#nd#mentu)ui m#re )# t5iere+&#%#&it5-ii de '#)orifi&#re # (r#nei3 2. 2.1. Factori care influeneaz producia de carne !i calitatea acesteia: Factori care influeneaz producia de carne a animalelor ce se abatorizeaz:

Indiferent de %e&ie +%rodu&-i# indi'idu#)5 de &#rne '# fi inf)uen-#t5 #t1t de f#&tori &#re -in de #nim#) +&1t 0i de f#&tori de mediu 0i e4%)o#t#re 3 Ti%u) morfo2fi$io)o*i&+ re %e&ti' ti%u) morfo2%rodu&ti'3 ;n &#$u) %or&ine)or +:n fun&-ie de ti%u) morfo2%rodu&ti'+ e o"-ine o &#ntit#te m#i m#re de &#rne de )# #nim#)e)e de &#rne :n &om%#r#-ie &u &e)e &#re d#u o %ro%or-ie m#re de *r5 ime . r# e de *r5 ime &um #r fi M#n*#)i-#/3 R# #3 R# e)e de %or&ine de &#rne &# L#ndr#&e+M#re)e #)" 0i meti0ii )or 'or d# &#rne m#i mu)t5 de&1t r# e)e mi4te 0i r# e)e de *r5 ime3 V1r t#3 L# %or&ine *reut#te# 'ie )# #&rifi&#re e te :n fun&-ie de '1r t5 0i inf)uen-e#$5 r#nd#mentu) )# #&rifi&#re +&#re e te &u #t1t m#i m#re &u &1t *reut#te# 'ie e te m#i m#re3R# e)e de %or&ine %re&o&e re#)i$e#$5 *reut5-i &or%or#)e m#i m#ri de&1t &e)e t#rdi'e3 Se4u)3 S&ro#fe)e 0i &rofi-e)e &# tr#te d#u o &#ntit#te m#i m#re de &#rne de&1t &e)e ne&# tr#te3 Greut#te# &or%or#)53 Pentru #&ee#0i t#re de :n*r50#re +)# %or&ine+ e o"-ine o %rodu&-ie m#i m#re de &#rne+&u &1t *reut#te# &or%or#)5 e te m#i m#re3 S5n5t#te# #nim#)e)or3 S5n5t#te# %or&ine)or inf)uen-e#$5 :n mod dire&t 0i :n m#re m5 ur5 %rodu&-i# de &#rne3Produ&-ii m#ri de &#rne e o"-in num#i de )# #nim#)e)e 5n5to# e3 @r5nire# r#-ion#)53 Anim#)e)e (r5nite r#-ion#) 0i &u nutre-uri de "un5 &#)it#te +:n %e&i#) nutre-uri "o*#te :n %roteine+ d#u &#rne :n &#ntit#te m#i m#re3 St#re# de :n*r50#re3 Por&ine)e ne:n*r50#te d#u o &#ntit#te m#i mi&5 de &#rne de&1t &e)e :n*r50#te3 Mi0&#re# #nim#)e)or3 Mi0&#re# &ondu&e )# o de%unere m#i redu 5 de &#rne 0i *r5 ime )# %or&ine+ deo#re&e :n e#mn5 ener*ie &on um#t5 %e e#m# u" t#n-e)or nutriti'e din fur#Be3 63 Clasificarea prepara el!r "i# car#e fara $e$%ra#a& Sarate, zvantate sau uscate: )#nin# #r#t#+ %# tr#m# de o#ie+ "#&on &rud=

Fierte : )#nin# &u "oi#+ un&# %re #t#= Fierte si afumate la cald: %ie%t #rde)ene &+ mu &(i fi)e+ mu &(i ti*#ne &= Afumate la cald si uscate: %# tr#m# de %or&+ %# tr#m# de 'it#=

~4~

Afumate la rece: &e#f#+ &o tit#=

2' Clasificarea prepara el!r "i# car#e i# $e$%ra#a& i. rospaturi:


Crude= &#rn#ti %ro# %eti= Fierte: )e"#r+ to"e+ &#)t#"o = Afum#te )# &#)d i fierte: %#ri$er+ %o)one$i+ &ren'ur ti=

ii. Semiafumate:

Ti% I: umidit#te C DE9 F #)#m de '#r#= Ti% II: umidit#te DE2GE9 F #)#m it#)i#n= Ti% III: umidit#te H GE9 F #)#m ti% %oi#n#=

iii. dupa durata de pastrare:


Pro %#turi %# tr#te D72I8 ore )# tem%er#turi de E2<JC= Semi#fum#te &u dur#t# de %# tr#re de 628 #%t#m#ni )# tem%er#turi de K6GJC= Pre%#r#te de dur#t#: e %# tr#$# KD )uni

CA(ITOLUL II ~5~

S a%ilirea sc)e$ei e)#!l!*ice


8363 S!"#$A %&'! (# ' #)A*++ &A SA!)+F+!A)#A 2 PRI" OP#RIR$2
(!rci#e

')!+,#&')

Recep,ie ca# i a i-+ .i cali a i-+ Ap+ rece re,ea Sp+lare Ap+ re/i"0al+

O"i)#+ 12 )

Ca#al

(re*+ ire pe# r0 sacrificare

As!$are

Ri"icare pe li#ia "e s1#*erare

S1#*erare 234 $i#

S1#*e

Op+rire p!rci5 6783729C5 :6832 $i#' Depilare

Sc!p ali$e# ar .i far$ace0 ic (+r

(1rlire

Sc!p i#"0s rial

~6~

Ap+ re/i"0al+

Ap+ rece re,ea

T!ale are 0$e"+

Ca#al

Or*a#e

E-iscerare

C!#,i#0 *as r!3 i# es i#al Gla#"e i# er#e

Sc!p ali$e# ar

Despicare <# =0$+ +,i Se$icarcase "e p!rci#e E>a$e# sa#i ar3 -e eri#ar Se$icarcase ap e c!#s0$

(r!%e

Sc!p far$ace0 ic

E>a$e# ric)i#!sc!pic

Ap+ rece re,ea

T!ale are 0$e"+

Ap+ re/i"0al+

Marcare

Ca#al

C1# +rire

Refri*erare 6!9c5 :620 !re Dep!/i are 5 6 ?29C 5 :6 42 )' p!rc 2Se$icarcase (RIN ;U(UIRE 2 refri*era e'

~7~

(!rci#e

Recep,ie ca# i a i-+ .i cali a i-+ Ap+ rece re,ea Sp+lare Ap+ re/i"0al+

O"i)#+ 12 )

Ca#al

(re*+ ire pe# r0 sacrificare

As!$are

Ri"icare pe li#ia "e s1#*erare S1#*erare 234 $i# S1#*e

;0p0ire i#i,ial+

Sc!p ali$e# ar .i far$ace0 ic

;0p0ire $eca#ic+

De a.are cap Ap+ re/i"0al+

Ap+ rece re,ea

T!ale are 0$e"+

Ca#al

~#~

Or*a#e

E-iscerare

C!#,i#0 *as r!3 i# es i#al Gla#"e i# er#e

Sc!p ali$e# ar

Despicare <# =0$+ +,i Se$icarcase "e p!rci#e E>a$e# sa#i ar3 -e eri#ar Se$icarcase ap e c!#s0$

Sc!p far$ace0 ic (r!%e

E>a$e# ric)i#!sc!pic

Ap+ rece re,ea

T!ale are 0$e"+

Ap+ re/i"0al+

Marcare

Ca#al

C1# +rire

Refri*erare 6!9c5 :620 !re Dep!/i are 5 6 ?29C 5 :6 42 )' Se$icarcase p!rc refri*era e'

2. %escrierea principalelor operaii te&nolo'ice ( 2.1. Recepia porcinelor.

~$~

Anim#)e)e de tin#te t5ierii + &#re o e & :n #"#tor e de &#r&5 )# r#m%e)e fi4e #u mo"i)e #)e "#$ei de re&e%-ie &u #ten-ie %entru # nu e %rodu&e de%re&ieri &#)it#ti'e #)e &5rnii 0i %iei)or3 A&&e u) :n #"#to#re + re&e%-i# 0i #d5%o tire# #nim#)e)or de tin#te t5ierii e '# f#&e num#i %rin %#-ii)e #fe&t#te #&e tui &o% e%#r#te de &ir&uitu) %rodu e)or finite3 Por&ine)e e '#)orifi&5 %e G &#te*orii de *reut#te 'ie +0i #nume: 7E2LE >*= LE26EE >*=6E6268E>*=6862 6ME>*=%e te 6ME>*3A tfe) +%rime)e trei &#te*orii +de )# 7E>* 268E>* + e &on ider5 &ore %un$5to#re %rodu&-iei de &#rne +i#r &e)e de %e te 68E >* %entru %rodu&-i# de &#rne 0i *r5 ime3De0i re&e%-ion#re# e f#&e num#i %e &#te*orii de *reut#te +%re)u#re# %or&ine)or #re )o& num#i du%5 &e #&e0ti# %re$int5 o t#re &ore %un$5to#re de :ntre-inere 0i :n*r50#re3 Anim#)e)e e re&e%-ione#$5 &#)it#ti' 0i &#ntit#ti' %e )oturi de furni$ori 0i )oturi de &#)it#te + :n &onformit#te &u ordine)e 0i in tru&-iuni)e :n 'i*o#re3 a-)ecepia calitativ a porcinelor. M#Borit#te# %or&ine)or &re &ute )# noi :n -#r5 #%#r-in r# e)or de &#rne #u meti0i)or #&e tor#+# tfe) #nim#)e)e %re$int5 o de$'o)t#re &or%or#)5 &ore %un$5to#re #&e tui ti% %rodu&ti'3Anim#)e)e %entru %rodu&-i# de &#rne2*r5 ime #u &or%u) rotunBit 0i #&o%erit &u un tr#t *ro de *r5 ime+ e mi0& *reoi 0i nu e o" er'5 mi0&#re# %ete)or :n mer 3 b- )ecepia cantitativ a porcinelor. A&e# t# e f#&e %e )oturi de *reut#te +du%5 un %o t %re#)#"i) de 6E ore3 C1nd #nim#)u) e %re$int5 )# re&e%-ion#re f5r5 %o t %re#)#"i)+&u #&ordu) %r-i)or e &#de din *reut#te# "rut5 t#"i)it5 M93;n &#$ de )iti*iu e re&ur*e )# '#)orifi&#re# %e "#$5 de r#nd#ment+ i tem &#re e uti)i$e#$5 din &e :n &e m#i fre&'ent3 !#remuri)e minime de r#nd#ment unt %re$ent#te :n urm5toru) t#"e)3 Ca e*!ria "e *re0 a e (!rci =0p0i,i (!rci !p+ri,i Pe te 6ME>* I<3G 7E3G Pe te 68E >* I<38 7E3E 666268E>* I<3E IL3E 6E6266E>* ID3E I73E LE26EE>* I83G I<3G 7E27L>* <73E IM3E L# re&e%-ie #nim#)e)e tre"uie fie :n o-ite de urm5to#re)e do&umente: 2 fo#ie de tr#n %ort #u #'i$ de e4%edi-ie= 2 "i)ete de %ro%riet#te= 2 &ertifi&#tu) #nit#r2'eterin#r de tr#n %ort e)i"er#t :n $iu# e4%edierii #nim#)e)or %entru fie&#re miB)o& de tr#n %ort :n %#rte3 E)e unt '#)#"i)e %1n# )# o ire# #nim#)e)or :n #"#tor3 Anim#)e)e 'or fi u%u e e4#menu)ui #nit#r2'eterin#r+&#re e e4e&ut5 de &5tre %er on#)u) er'i&ii)or #nit#r2'eterin#re de t#t din #"#to#re #u de )# &ir&um2 &ri%-ii)e #nit#r2'eterin#re teritori#)e3 Anim#)e)e 5n#to# e #&&e%t#te de medi&u) 'eterin#r de t#t e introdu& %e )oturi de furni$ori 0i de &#)it#te :n %#do&uri #u *r#Bduri %e&i#) #men#B#te + %re'5$ute &u t5")i-e+ %e &#re e 'or :n &rie num5ru) #nim#)e)or din )ot+ furni$oru) 0i d#t# intrrii :n #"#tor3 Se inter$i&e men-inere# #nim#)e)or de tin#te t5ierii :n "o4e)e #u %#do&uri)e #"#to#re)or m#i mu)t de I8 ( din momentu) intr5rii :n unit#te3R#m%e)e de de &5r&#re # #nim#)e)or +%#do&uri)e 0i "o4e)e e &ur5-5 0i e %#)5 $i)ni&3

~ 1% ~

Ad5%o turi)e #nim#)e)or e -in :n %erm#nen-5 :ntr2o t#re de &ur5-enie &ore %un$5to#re %rin ridi&#re# $i)ni&5 # *unoiu)ui din *r#Bd +&#re e de%o$ite#$5 %e %)#tforme %e&i#) #men#B#te de unde tre"uie tr#n %ort#t $i)ni& &u miB)o#&e de tr#n %ort "ine :n&(i e3 Anim#)e)e u %e&te de "o)i &ont#*io# e 'or fi #d5%o tite e%#r#te de &e)e)#)te #nim#)e+:n #&e t &o% &u &#n#)i$#re e%#r#t5 0i fo 5 de &o)e&t#re # deBe&-ii)or :n 'edere# de$infe&t5rii )or :n#inte de # fi diriB#te :n i temu) de &#n#)i$#re3 ;n *r#Bduri #nim#)e)e o"o ite de tr#n %ort tre"uie 5 e odi(ne# &5 :n#inte de t5iere %entru # e o"-ine &#rne de "un5 &#)it#te3A tfe) #nim#)e)e e 'or odi(nii &e) %u-in 68( :n tim%u) 'erii 0i <( :n tim%u) iernii3 Por&ii e #du& :n #)# de t5iere %rin &u)o#re de #du&-iune 0i %e )oturi de furni$ori 0i *ru%e de *reut#te3;n#inte de t5iere #nim#)e)e nu e 'or tre # %entru # e e'it# de%re&iere# &#)it5-ii &5rnii3 T5iere# %or&ine)or e f#&e %e )oturi+ :n fun&-ie de itu#-i# e%i$ooto)o*i&5 0i :n ordine# o irii :n #"#tor3 2.2. )p larea porcilor. Din "o4# de #0te%t#re + %or&ii unt introdu0i :n &#mer# de %5)#re +&#re e te %re'5$ut5 &u o in t#)#-ie de du0#re +# tfe) di %u 5 :n&1t Betu) de #%5 5 &u%rind5 :ntre#*# u%r#f#-5 &or%or#)5 # %or&i)or3 Tem%er#tur# #%ei de %5)#re tre"uie 5 fie de 8G2ME NC3 Su%r#f#-# &#merei tre"uie 5 fie de E+DmO %e &#% de %or&3Tim%u) de %5)#re e te :n fun&-ie de *r#du) de murd5rie # %or&i)or3 ;n #f#r5 de &o%u) i*ieni& + %5)#re#Pdu0#re# &ontri"uie 0i )# #&ti'#re# &ir&u)#-iei #n*uine &ee# &e inf)uen-e#$5 %o$iti' 1n*er#re# +&ontri"uind 0i )# :nt5rire# tr#tu)ui u"&ut#n#t #) %ie)ii+&u efe&t %o$iti' # u%r# Bu%uirii3 Din &#mer# de %5)#re %or&ii tre& %rintr2un tune) de #du&-iune %re "#nd# de imo"i)i$#re3 Tune)u) e te &onfe&-ion#t din -e'i met#)i&e fiind %re'5$ute de# u%r# 0i %5r-i)e )#ter#)e &u orifi&ii %e unde -10ne0te #% %entru )im%e$ire# #nim#)e)or3 2.*Re'imul de odi&n . Odi(n# #nim#)e)or :n#inte de t5iere e te o")i*#torie +indiferent de %e&ie3 Dur#t# tim%u)ui minim de odi(n5 e t#"i)e0te diferen-i#t %e %e&ii +du%5 dur#t# tr#n %ortu)ui 0i du%5 e$on3;n -#r# no# tr5 +norme)e )e*#)e %re'5d &5 tim%u) de odi(n5 :n#inte de t5iere 5 fie de minimum 68 ore '#r# 0i < ore i#rn#3;n &#$u) :n &#re dur#t# de odi(n5 e %re)un*e0te %e te D7 ore +%entru # nu e :nre*i tr# %ierderi de *reut#te+#nim#)e)e 'or fi (r5nite :n &onformit#te &u norme)e )e*#)e :n 'i*o#re+i#r #d5%#re# '# fi )# di &re-ie3 ;n#inte de t5iere +%or&ine)e 'or fi u%u e unui re*im de diet5 +&u dur#t# de m#4im 68 ore3 ;n #&e t inter'#) (r#n# e u%rim5 tot#)+i#r #d5%#re# &u minim M ore :n#inte de #&rifi&#re3;n tim%u) re*imu)ui de diet# re*)ement#r nu e :nre*i tre#$5 %ierderi &#ntit#ti'e de &#rne 0i de *r5 ime #u de%re&ieri &#)it#ti'e+deo#re&e :n #&e# t5 %erio#d5 fun&-ii)e fi$io)o*i&e #)e #nim#)e)or unt # i*ur#te %rin u" t#n-e)e nutriti'e %ro%rii3Cer&et5ri)e #r#t5 &5 )i% # de #%5 e te re im-it5 fo#rte mu)t+#nim#)e)e ne#d5%#te :n #&e# t5 %erio#d5 :nre*i tre#$5 %ierderi de tu) de m#ri :n *reut#te3 Pre)u&r#re# #nim#)e)or du%5 t5iere e f#&e m#i *reu+#deren-# %ie)ii )# -e uturi fiind m#i #&&entu#t+&ee# &e determin5 o Bu%uire defe&tuo# 53 2'@3 Pre' tirea animalelor pentru sacrificare3

~ 11 ~

Pre*5tire# #nim#)e)or %entru #&rifi&#re &om%ort5 o *#m5 de f#$e 0i o%er#-iuni u&&e i'e+ %rin &#re +:n#inte de u%rim#re# 'ie-ii e urm5re0te # i*ur#re# unor &ondi-ii &1t m#i "une de o"-inere # unor &#r&# e &u :n u0iri 0i &#)it5-i :n#)te din %un&t de 'edere i*ieni&o2 #nit#r 0i mer&eo)o*i&3 Prin&i%#)e)e f#$e din &#dru) #&e tei et#%e unt: +e4#menu) #nit#r2'eterin#r+ &1nt5rire# 0i to#)et#re# #nim#)e)or 'ii3 8.+.1. #xamenul sanitar.veterinar. S&o%u) %rin&i%#) #) #&e tui e4#men e te #&e)# de # de%i t# #nim#)e)e &u diferite infe&-ii .%e t# %or&in5+et&/ 0i # &5ror &#rne nu %o#te fi d#t5 :n &on um3 ;n urm# e4#menu)ui e %ot t#"i)i urm5to#re)e *ru%e de #nim#)e: 2 5n5to# e 2 &#re e %re)u&re#$5 norm#) :n 5)i)e de t5iere= 2 re %in e de )# t5iere din &#u$# unor t5ri fi$io)o*i&e #norm#)e : t#re# de *e t#-ie+#nim#)e o"o ite+'ieri ne&# tr#-i #u &#re #u m#i %u-in de M )uni de )# &# tr#re+feme)e )# &#re nu #u tre&ut 6E $i)e de )# f5t#re+#nim#)e u %e&te de "o)i infe&to2&ont#*io# e+#nim#)e %roteB#te %rin )e*e= ;n &onformit#te &u %re'ederi)e Le*ii nr3 IGP6LL6+ unt re %in e de )# t5iere #nim#)e)e "o)n#'e #u u %e&te de : #ntr#4+&5r"une emfi$em#to +edem m#)i*n+ r#"ie+#nemie infe&-io# +et&3 2 &#re e t#ie :n #)# #nit#r5 &#r#&teri$#te %rin &ondi-ii 0i t#re de 5n5t#te &#re %ermit )i'r#re# &ondi-ion#t5 :n &on um # &5rnii o"-inute3 2.+.2. !/ntrirea animalelor. Efe&tu#re# &1nt5ririi e te o")i*#torie :n#inte de t5iere+deo#re&e %ermite r#nd#mentu)ui 0i #%re&iere# e&onomi&5 # re$u)t#te)or t5ierii3 t#"i)ire# re#)5 #

2.+.*. +giena 0i toaletarea. ;n#inte de t5iere+#nim#)e)e unt u%u e unor o%er#-iuni de i*ieni$#re %rin %5)#re 0i &ur5-ire3;n #&e t &o% + e uti)i$e#$5 in t#)#-ii me&#ni$#te de &ur5-ire # #nim#)e)or &u #%5 .%erii2du0/ )# tem%er#tur# de 872 MENC :n tim%u) iernii 0i de 6E28ENC :n tim%u) 'erii3 Pe )1n*5 :nde%5rt#re# im%urit5-i)or de %e u%r#f#-# %ie)ii + %5)#re# &u #%5 #&ti'e#$5 &ir&u)#-i# #n*uin5+#'1nd un efe&t f#'or#"i) # u%r# %ro&e e)or "io&(imi&e &#re #u )o& :n mod norm#) du%5 #&rifi&#re3 Pentru &re0tere# efi&#&it5-ii %)rii e %o#te #d5u*# :n #%# de %)#re o o)u-ie de$infe&t#nt5 de &)orur5 de '#r &e &on-ine E3G9 &)or #&ti' #u o o)u-ie de 89 &)or#min53 Miro u) %e &#re :) de*#B5 :n #&e t5 itu#-ie %ie)e# #nim#)e)or +di %#re du%5 o %erio#d5 m#i m#re #u m#i mi&5 :n fun&-ie de #notim%3A tfe) '#r# #&e t5 %erio#d5 e te de 6G28E minute+i#r i#rn# de ME2DE minute3 S%5)#re# e f#&e :n %#-ii %e&i#) #men#B#te %e f)u4 te(no)o*i& :n#inte de # om#re3Pentru o"-inere# unor &#r&# e ferite de ri &uri)e infe&t5rii &e e %o#te %rodu&e &u o&#$i# Bu%uirii+%rodu&5torii tre"uie 5 )i're$e #nim#)e)e :n t#re "un5 de i*ien5 &or%or#)53S%5)#re# e te re&om#nd#t5 0i o")i*#torie %entru %or&ine3 2.,. )uprimarea -ieii animalelor ( A&-iune# de u%rim#re # 'ie-ii #nim#)e)or e te inonim &u termenu) de Q #&rifi&#re Q 0i #re dre%t &o% o"-inere# unor &#r&# e de &#)it#te3Te(ni&# de #&rifi&#re e te o%tim &1nd # i*ur o 1n*er#re &1t m#i de%)in+f#%t &e &ontri"uie )# o"-inere# unui # %e&t %)&ut #) &rnii 0i o m#i "un &on er'#re # &#r&# ei3 Rn &#$u) unei 1n*erri in&om%)ete +&#r&# # 0i &#rne# #u un # %e&t ne%)&ut+ %re$ent1nd o &u)o#re ,n&(i &#re e te e'it#t de &on um#tori3 Totod#t +&on er'#re# &rnii o"-inut de )# #nim#)e)e )# &#re emi iune# #n*uin # fo t in&om%)et e f#&e m#i difi&i) +d#torit f#%tu)ui & 1n*e)e &on tituie un mediu fo#rte f#'or#"i) de$'o)trii mi&roor*#ni me)or3V# e)e de 1n*e ne*o)ite re%re$int o &#)e f#'or#"i) de %trundere # mi&roor*#ni me)or ,n tr#turi)e mu &u)#re %rofunde3Rn #&e)#0i tim%+,n &#$u) 1n*errii

~ 12 ~

ne&ore %un$to#re # #nim#)u)ui + 1n*e)e #rteri#) &#re e &ur*e %rin %)#*# de 1n*er#re %o#te fi # %ir#t ,n 'ene +#Bun*1nd din nou ,n or*#ni m du% &e # 'enit ,n &ont#&t &u mediu) e4tern3 Pe )1n* &o%u) te(ni& +tiere# tre"uie # i*ure &# u%rim#re# 'ietii #nim#)e)or e efe&tue$e fr uferin-e +moti' %entru &#re #&e# t# tre"uie fie %re&ed#t de # om#re3 Rn fun&-ie de metode)e fo)o ite ,n te(ni&# de tiere # #nim#)e)or + e fo)o e & urmto#re)e %ro&edee de u%rim#re # 'ie-ii #nim#)e)or : # om#re %re&ed#t de 1n*er#re = %rin tr#um#ti m "u)"#r urm#t de 1n*er#re =%rin 1n*er#re dire&t3 2'2'1' Asomarea porcinelor. Pentru # fi # om#te +#nim#)e)e tre"uie tr#n fer#te de )# *r#Bduri #u %#do&uri )# %un&tu#) de # om#re 3A&e t tr#n fer tre"uie e f#& fr "# &u)#de +e4&it#-ii + )o'ituri +-i%ete +%entru # nu e #nu)# efe&tu) "enefi& #) odi(nei3Tre"uie #'ut ,n 'edere )un*ime# &u)o#re)or 0i di %unere# )or +)r*ime# )or ,n fun&-ie de %e&ie + dur#t# de tr#n fer &#re nu tre"uie de%0e# & un minut3 Tr#n feru) ne&ore %un$tor #) #nim#)e)or .%or&ine)or/ din )o&uri)e de to&#re )# %un&tu#) de # om#re %o#te &ondu&e )# &re0tere# tem%er#turii &or%or#)e 0i )# #&ido$# #n*uin + &ee# &e f#'ori$e#$ *)i&o*eno)i$# %o t #&rifi&#re 3 A om#re# e te o%er#-i# te(no)o*i&5 %rin &#re e &o#te din fun&-iune i temu) ner'o &entr#) &#re diriBe#$5 en$#-i# de durere fi$i&5 +%re&um 0i in tin&tu) de #%5r#re+fiind %5 tr#t i temu) ner'o #) 'ie-ii 'e*et#ti'e3Anim#)u) # om#t %o#te fi m#i u0or #"ord#t :n 'edere# u%rim5rii 'ie-ii %rin (emor#*ie3Si temu) ner'o &on tituie re*u)#toru) tuturor r#%orturi)or dintre or*#ni m 0i mediu) #m"i#nt+ re#)i$#re# unit5-ii or*#ni m2mediu3 S&o%u) # om5rii um#nit#re e te de # de en i"i)i$# #nim#)u) 0i %entu #2) imo"i)i$# :n 'edere# ridi&5rii %e )inie 0i # re&o)t5rii 1n*e)ui &u &u-itu) tu"u)#r3 A om#re# e e4e&ut5 %entru urm5to#re)e &o%uri= 2 %entru &# #nim#)u) 5 fie m#i u0or #"ord#t de o%er#tor+:n 'edere# u%rim5rii 'ie-ii %rin 1n*er#re= 2 %entru # re %e&t# )e*i )#-i# de %rote&-ie # #nim#)e)or= 2 %entru &# #nim#)u) 5 e $"#t5 m#i %u-in )# 1n*er#re 0i de&i %entru # diminu# efe&te)e ne*#ti'e # u%r# &#)it5-ii fin#)e # mu &u)#turii3 A om#re# %or&ine)or e f#&e %rin #&-iune# &urentu)ui e)e&tri& de IG26GE V &u o inten it#te de E+G2E+I A +tim% de M28E e&unde # u%r# i temu)ui ner'o &entr#)3 A om#toru) e)e&tri& e te form#t dintr2un "# ton %re'5$ut )# un &#%5t &u un m1ner i$o)#t e)e&tri& 0i )# &e)5)#)t &#%5t &u doi %o)i %re'5$u-i &u $im-i3 Pentru # o"-ine o # om#re &ore %un$5to#re e te ne&e #r # e re#)i$# un &ont#&t &1t m#i "un :ntre %o)ii # om#toru)ui 0i %ie)e# #nim#)u)ui3Pentru #&e# t# $im-ii %o)i)or tre"uie %5 tr#-i &ur#-i3 Por&ii e # ome#$5 %e o "#nd5 de imo"i)i$#re &1nd e #%)i&5 # om#toru) %e &#%u) #nim#)u)ui :n #0# fe) :n&1t doi %o)i 5 e *5 e# &5 :n re*iuni)e dintre o&(i 0i ure&(i3 ;n fun&-ie de m5rime# #nim#)u)ui tim%u) de # om#re e te '#ri#"i) fiind dire&t %ro%or-ion#) &u *reut#te#3A"#to#re)e f5r5 "#nd5 de imo"i)i$#re 'or f#&e # om#re# :n "o4e de # om#re &u #&e)#0i uti)#B3 Metode)e de # om#re e &)# ifi&5 :n fun&-ie de miB)o#&e)e uti)i$#te 0i efe&tu) re#)i$#t # tfe): 2 # om#re# me&#ni&5 .%rodu&e &omo-i# &ere"r#)5/= 2 # om#re# e)e&tri&5 .%#r#)i$#re# i temu)ui ner'o %rin 0o& e)e&tri&/= 2 # om#re# &u CO83 Asomarea mecanic, e re#)i$e#$5 &u #Butoru) %i to#)e)or &u tiB5 #&-ion#te %rin #r&+&#rtu0 #u %neum#ti&3TiB# %i tonu)ui %5trunde %e o #d1n&ime de 82M &m :n &reier3 Asomarea electric 1 electroasomarea-.

~ 13 ~

Metod# #re )# "#$5 #&-iune# de &urt5 dur#t5 # &urentu)ui e)e&tri& de o #numit5 ten iune 0i inten it#te # u%r# i temu)ui ner'o &entr#)+&#re du&e )# %ierdere# &uno0tin-ei #nim#)u)ui %e dur#t# efe&tu5rii 1n*er5rii3 Se fo)o e0te &urent de IG2LE V+ tim% de 6E26G e&unde+ #u de 8GEV +tim% de D2G e&unde3Ce# m#i "un5 # om#re e)e&tri&5 e te &e# &u &urent de <EE V &#re dure#$5 8 e&unde3 L# # om#re# e)e&tri&5 #nim#)u) tre&e %rin M f#$e: Faza tonic. A&e# t# dure#$5 &1t e men-ine &ont#&tu) in trumentu)ui de # om#re %e &#%u) #nim#)u)ui .G26E e&unde/3 ;n #&e# t5 f#$5 #u )o& urm5to#re)e %ro&e e: 2 &reieru) #nim#)u)ui intr5 :ntr2o t#re de #&ti'it#te m#4im5+e4tenu#nt5+ &(im"u) 5u de ener*ie fiind de K GE de ori m#i m#re de&1t :n #&ti'it#te# norm#)5 i#r &on umu) de O8 e du")e#$5= 2 i2#u n#0tere &ontr#&-ii toni&e #)e tuturor mu0&(i)or tri#-i &(e)et#)i &#re o%re & &urentu) #n*uin :n &#%i)#re)e din mu &u)#tur unde %re iune# #n*uin5 e du")e#$5= 2 #re )o& o #nemie .iri*#re #n*uin5 )#"5/ # mu&o# e)or +%ie)ii 0i &reieru)ui= 2 )# :n&e%utu) #%)i&5rii &urentu)ui e)e&tri& #nim#)u) i0i fi4e#$5 "ru & %i&io#re)e %o terio#re .)e tr#*e %re ::n#inte/ i#r du%5 &1te'# e&unde de #%)i&#re # &urentu)ui e)e&tri&+mem"re)e %o terio#re tre& :n %o$i-i# de e4ten iune. unt trimi e %re :n#%oi/3 Faza clonic. A&e# t5 f#$5 :n&e%e )# &urt tim% du%5 de&one&t#re# in trumentu)ui de # om#re 0i dure#$5 DE2GE e&unde3;n #&e t inter'#) #nim#)u) %re$int5 urm5to#re)e im%tome: 2 e %rodu& &on'u) ii &)oni&e .mi0&5ri de #)er*#re/= 2 e &ontinu5 &ontr#&-i# mu &u)#turii tri#te= 2 &re0te mu)t %re iune# #n*uin5 :n &#%i)#re)e mu &u)#turii tri#te+&ee# &e %o#te &ondu&e )# (emor#*ii %un&tiforme 0i %ete0i#)e :n mu &u)#tur# '#)oro# 5 .mu0&(iu) dor #)+%u)%#/3 Anim#)u) tre"uie 1n*er#t :n %rime)e 6E268 e&unde #)e f#$ei &)oni&e3 Faza comatoas :n&e%e din momentu) di %#ri-iei ref)u4u)ui &orne#n 0i dure#$5 m#i mu)t de DG e&unde3Se &#r#&teri$e#$5 %rin %ierdere# tot#) # &uno0tin-ei #nim#)u)ui :n urm# #&-iunii dire&te # &urentu)ui e)e&tri& # u%r# &reieru)ui3 A om#re# e)e&tri&5 %o#te 5 &ondu&5 0i )# #%#ri-i# de (emor#*ii %un&tiforme 0i %ete0i#)e :n mu &u)#tur# tri#t5 +%re&um 0i fr#&turi #)e o# e)or3 Cu to#te de$#'#nt#Be)e +# om#re# e)e&tri&5 + )# %or&ine e te %refer#t5 deo#re&e: 2 ritmu) de # om#re e te m#i m#re .%rodu&ti'it#te m#re/= 2 *r#du) de #ne te$ie e te m#re .6EE9/= 2 metod# e te r#%id53 Asomarea cu. !'2 Metod# de # om#re &u !'2 e "#$e#$5 :n f#%t %e #tur#re# 1n*e)ui &u CO 8 + #tur#re &#re &ondu&e )# form#re# de &#r"o(emo*)o"in5 %rin &om"in#-i# dintre CO 8 0i (emo*)o"in# din *)o"u)e)e ro0ii #)e 1n*e)ui3;n #&e t fe) i temu) ner'o nu m#i e te #)iment#t &u &#ntit5-i ufi&iente de O 8 +f#%t &#re &ondu&e )# %#r#)i$#re# &entri)or ner'o0i u%eriori en$ori#)i 0i motori3Su" inf)uen-# CO 8 +fie&#re ner' ne&e it5 o e4&it#-ie m#i m#re %entru tr#n mitere# im%u) uri)or de )# o &e)u)# )# #)t# %rin ")o&#re# )e*5turi)or ner'o# e 3Gr#du) de #tur#re # 1n*e)ui &u CO 8 e te %ro%or-ion#) &u &on&entr#-i# de CO8 :n #tmo fer5 re %ir#"i)53 A om#re# &u CO8 :n &on&entr#-ie de IG9 :n #eru) re %ir#"i) e te #'#nt#Bo# 5 %entru &5 %rodu&e m#i %u-ine fr#&turi #)e o# e)or 0i m#i %u-ine (emor#*ii %un&tiforme 0i %ete i#)e :n mu &u)#tur53

~ 14 ~

Un #me te& de <E9 CO 8 +6E9 N8O 0i ME9 #er &ree#$5 :n or*#ni m &ondi-ii fi$io)o*i&e m#i f#'or#"i)e 1n*er5rii+deo#re&e: 2 %re iune# #rteri#)5 &re0te= 2 '1 &o$it#te# 1n*e)ui &#de= 2 %utere# de #&-iune # i temu)ui de &o#*u)#re &#de3 Asomarea porcinelor + e %o#te f#&e: me&#ni&3e)e&tri& 0i &u CO83 A om#re# me&#ni&5 # %or&ine)or e e4e&ut5 # tfe): 2 &u #Butoru) mer)inei= 2 &u #Butoru) &io&#nu)ui de # om#re= 2 %rin :n-e%#re# "u)"u)ui= 2 &u #Butoru) %i tonu)ui3 A om#re# &u #Butoru) &io&#nu)ui #u mer)inei %rodu&e # om#re# %rin )o'ire# :n miB)o&u) re*iunii front#)e 3A om#re# e &on ider5 reu0it5 &1nd o u) din $on5 # r5m# :ntre*+i#r #nim#)u) i0i %ierde &uno0tin-# K 8 minute3 Lo'iri)e %re# %uterni&e %ot %rodu&e (emor#*ii &ere"r#)e 0i &(i#r mo#rte# #nim#)u)ui+&ee# &e inf)uen-e#$5 ne*#ti' 1n*er#re#+moti' %entru &#re #&tu#) )e*i )#-ie #nit#r2'eterin#r5 inter$i&e fo)o ire# )or3 A om#re# %rin :n-e%#re# "u)"u)ui e %r#&ti&5 )# #"#to#re)e mi&i 0i :n &entre)e de t5iere 0i e e4e&ut5 &u ti)etu)3Pun&tu) de #%)i&#re #) :n-e%5rii e te %#-iu) )i"er dintre o u) o&&i%it#) 0i %rim# 'erte"r5 din re*iune# *1tu)ui3E te o metod5 fo#rte &rud5+inter$i 5 de )e*i )#-i# #nit#r2'eterin#r5 deo#re&e mun&itoru) nu re#)i$e#$5 din %rim# )o'itur5 de %umn#) # om#re#+&i tre"uie 5 e4e&ute mi0&5ri re%et#te :n %)#*5 3 A om#re# &u #Butoru) %i to)u)ui3 A&e# t5 # om#re e e4e&ut5 &u #Butoru) %i to#)e)or #&-ion#te %neum#ti& +&u #r& #u &#% 53Pi to)u) e te %re'5$ut &u o tiB5 met#)i&5 # &u-it5 &#re +d#torit5 e4%)o$iei &#rtu0u)ui +de tinderii #r&u)ui #u %re iunii #eru)ui &om%rim#t e te :m%in 5 :n #f#r5 0i %erfore#$5 o u) front#) :n-e%1nd &reieru) %e o #d1n&ime de 82M &m 3;n #&e t &#$ t#re# de in&o0tien-5 .# om#re#/ ur'ine d#torit unei &omo-ii &ere"r#)e3 A om#re# e)e&tri&5 e e4e&ut5 &u #Butoru) e)e&tro# om#toru)ui &#re #re form# unui &)e0te +&u e)e&tro$i :n form5 de ro$et5 din-#t5 %re'5$ut5 &u un m#n0on de "urete :nmui#t :n o)u-ie de N#C) G9 3Curentu) e)e&tri& #re o ten iune de IE27EV 0i inten it#te# de E3G26A3 A om#re# &u CO83 Su" # %e&t &#)it#ti'+&#rne# re$u)t#t5 de )# %or&ii # om#-i &u CO 8 e te u%erio#r5 0i e &on er'5 m#i "ine +d#r din %un&t de 'edere #) #%)i&5rii metodei in t#)#-ii)e %re$int5 urm5to#re)e de$#'#nt#Be= 2 nu e te %o i"i)5 do$#re# &#ntit5-ii de CO8 :n fun&-ie de n#tur# #nim#)u)ui= 2 in t#)#-ii)e unt &o ti ito#re 0i m#i *reo#ie= 2 di %o$iti'u) de re*)#re # &on&entr#-iei *#$u)ui e defe&te#$5 u0or= 2 CO8 e te m#i %u-in #&&e i"i) de&1t &urentu) e)e&tri&3 2.,.2. ).n'erarea porcinelor . Por&ii # om#-i &#d %e o m# 5 &u ro)e unde de %i&ioru) %o terior e %rinde un &1r)i* %rin intermediu) unui )#n-3C1r)i*u) e %rinde #%oi de %intenu) e)e'#toru)ui + &#re ridi&5 %or&u) %e )ini# #eri#n5+unde e f#&e :nBun*(iere# Du%5 &e #nim#)u) # fo t ridi&#t %e )ini# #eri#n5+mun&itoru) &#re efe&tue#$5 :nBun*(iere# %rinde &u m1n# t1n*5 %i&ioru) t1n* #nterior+i#r &u m1n# dre#%t5 :nfi*e &u-itu) o")i& de Bo :n u +:n )o&u) de unire # *1tu)ui &u %ie%tu)3 Tim%u) m#4im #dmi :ntre # om#re 0i Bu*u)#re e te de DG e&unde3

~ 15 ~

;nBun*(iere# e e4e&ut5 %rintr2o in*ur5 mi0&#re +&u o u0o#r5 rotire # &u-itu)ui + &1nd e e&-ione#$5 'en# Bu*u)#r5 0i #rter# &#rotid5+f5r5 5 e #tin*5 inim#3 S1n*e)e e &ur*e :n Bet &ontinuu3 C#ntit#te# de 1n*e din &or%u) #nim#)e)or '#ri#$5 :n fun&-ie de m# # 'ie # #&e tor#+ %e&ie+'1r t5+ e4+ t#re de ,n*r50#re3L# %or&ine +&#ntit#te# de 1n*e r#%ort#t5 )# *reut#te# 'ie e te de <93 Du%5 :nBun*(iere# 0i &o)e&t#re# 1n*e)ui+%or&u) e te :m%in %e )ini# de 1n*er#re + 1n*er#re# dure#$5 G2< minute3 S1n*er#re# tre"uie f5&ut5 :n %rime)e 6E 26G e&unde de )# termin#re# f#$ei toni&e . &#re -ine &1t e %5 tre#$5 in trumentu) de # om#re %e &#%u) #nim#)u)ui/3 E te ne&e #r5 o "un5 1n*er#re din dou5 moti'e: 2 &#rne# #re un # %e&t &omer&i#) m#i %)5&ut= 2 &on er'#"i)it#te# u)terio#r5 # &5rnii e te m#i "un5 deo#re&e 1n*e)e r5m# :n &#rne e &on tituie &# un mediu %rie)ni& %entru de$'o)t#re# mi&roor*#ni me)or3 S1n*er#re# e %o#te e4e&ut# %e #nim#)u) #f)#t )# ori$ont#)5 #u u %end#t de %i&io#re)e %o terio#re3 S1n*er#re# )# ori$ont#)5 e re&om#nd5 :n %e&i#) )# %or&ine deo#re&e= 2 e redu&e tim%u) :ntre # om#re 0i 1n*er#re de )# ME e&unde )# < e&unde= 2 e redu&e fre&'en-# in t#)5rii ri*idit5-ii %re&o&e= 2 e e)imin5 fr#&turi)e de o# e m#i #)e )# %u)%5 .B#m"on/= 2 e diminue#$5 eforturi)e o%er#toru)ui 0i ri &uri)e de #&&ident#re= 2 e redu&e fre&'en-# (emor#*ii)or %un&tiforme 0i %ete i#)e= S1n*er#re# )# 'erti&#)5 %re$int5 urm5to#re)e #'#nt#Be= 2 o%er#-i# ne&e it5 o u%r#f#-5 m#i mi&5 %entru de f50ur#re# ei= 2 1n*e)e e &ur*e m#i "ine +m#i #)e din %#rte# de &or% #f)#t5 de# u%r# )o&u)ui de e&-ion#re # '# e)or de 1n*e #u :nBun*(iere= 2 e &re#$5 &ondi-ii #nit#r2i*ieni&e m#i "une %entru re&o)t#re# 1n*e)ui 0i %entru de f50ur#re# %ro&e u)ui te(no)o*i&3 Ori&#re #r fi metod# de 1n*er#re fo)o it5+tre"uie #'ut *riB5 &#= 2 5 e e'ite t5iere# e of#*u)ui 0i tr#(eii+deo#re&e :n &#$ &ontr#r 1n*e)e e %o#te #me te&# &u &on-inutu) tom#&#) %rin t5iere# e of#*u)ui #u 1n*e)e %o#te %5trunde :n %u)moni %rin t5iere# tr#(eii+&ondu&1nd )# #4fi iere# #nim#)u)ui :n#inte de 'reme= 2 &u-itu) 5 nu fie im%)#nt#t %re# #d1n&+deo#re&e #r %ute# %ro'o&# (emor#*ii :n re*iune# &o# te)or= 2 e&-ion#re# '# e)or de 1n*e 5 e f#&5 u" un un*(i dre%t f#-5 de %erete)e #&e tor#+:n 'edere# o"-inerii e&-iunii rotunde3O"-inere# e&-iunii o'#)e du&e )# # tu%#re# '# e)or &u &(e#*uri de 1n*e= 2 5 e re %e&te dur#t# de 1n*er#re &#re :n medie e te de <2I minute 0i :n fun&-ie de #&e# t# e determin5 )un*ime# "#$inu)ui de 1n*er#re= 2 o%er#toru) tre"uie 5 %5 tre$e o i*ien5 tri&t5 # m1ini)or 0i u ten i)e)or de )u&ru3 D#&# 1n*e)e e re&o)te#$5 :n &o%uri #)iment#re+ 1n*er#re# e e4e&ut5 &u un &u-it tu"u)#r &#re e introdu&e dire&t :n inim5 du%5 o %re#)#"i)5 &ur5-ire P de$infe&t#re # %ie)ii ,n )o&u) de introdu&ere # &u-itu)ui tu"u)#r3 L# re&o)t#re# 1n*e)ui &on&omitent e f#&e 0i t#"i)i$#re# 1n*e)ui &u N#C).M2M+G9/+fi"ri o).69/ #u &itr#t de odiu.E+G269/3 E te o")i*#toriu &# tot in trument#ru) de re&o)t#re 5 fie teri)i$#t3 ;n &o% te(ni& 1n*e)e e &ur*e :ntr2un re&i%ient #m%)# #t u" B*(e#"u) de 1n*er#re+de unde e te tr#n %ort#t )# e&-i# de f#"ri&#re # f5inii fur#Bere3 Splare . ;n tim%u) o%er#-iei de :nBun*(iere %or&ii e murd5re & &u 1n*e +&#re tre"uie :nde%5rt#t %entru # nu %rodu&e %o)u#re# #%ei de o%5rire3

~ 16 ~

S%5)#re# e %o#te efe&tu# %e )ini# #eri#n5 &u un furtun %rin du0uri in t#)#te %e o %#rte 0i %e #)t# # &#r&# ei + #u %rin tre&ere# &#r&# ei %rintre dou5 %erii rot#ti'e %rin &#re -10ne0te #%3 ;n to#te &#$uri)e Betu) de #%5 tre"uie 5 fie %uterni& +# tfe) &# 5 e :nde%5rte$e #t1t 1n*e)e &1t 0i e'entu#)e)e im%urit5-i de %e u%r#f#-# &#r&# ei3 2./. Prelucrarea iniial0 a animalelor( Pre)u&r#re# ini-i#) # #nim#)e)or &u%rinde o%er#-ii)e de Bu%uire +o%rire +de%i)#re + %1r)ire + to#)et#re + fie&#re o%er#-ie #'1nd &#r#&teri ti&i diferen-i#te &# te(no)o*ie 0i mod de #%)i&#re ,n fun&-ie de %e&ie 0i &#te*orie de '1r t3 2'7'1' Prelucrarea iniial0 a porcinelor prin op0rire: 2'7'1'1' Op rirea porcinelor . O%5rire# e te o%er#-i# de tr#t#re termi&5 # %ie)ii %or&i)or :n &o%u) :nmuierii "u)"u)ui fire)or de %5r %entru # %ute# fi de %rin de %e u%r#f#-# %ie)ii3 Pie)e# %or&i)or e te #&o%erit5 &u %5r+r5d5&in# firu)ui de %5r %5trun$1nd :n %ie)e u" un un*(i de tu) de m#re+"u)"u) %i)o fiind im%)#nt#t :n derm53D#torit5 #&e tui f#%t + mu)*ere# %5ru)ui e f#&e *reu f5r5 o %re#)#"i)5 %re*5tire # %ie)ii3Pre*5tire# %ie)ii %entru mu)*ere# %5ru)ui .de%i)#re#/ e re#)i$e#$5 %rin o%5rire3 Tem%er#tur# de o%5rire tre"uie 5 fie :n )imite)e <M2<GNC+i#r tim%u) de o%5rire de M2G minute3 O tem%er#tur5 m#i m#re mi&0ore#$5 e)# ti&it#te# %5ru)ui +i#r :n &#$u) men-inerii %or&ine)or un tim% m#i :nde)un*#t )# tem%er#turi m#i m#ri de <ENC +%roteine)e dermei &o#*u)e#$5 %uterni& :n Buru) "u)"u)ui %i)o +&ee# &e f#&e &# )# de%i)#re 5 #i"5 )o& o ru%ere # firu)ui de %5r +"u)"u) %i)o r5m1n1nd :n derm53 O%5rire# e te %r#&ti&#t5 %entru %or&ii de tin#-i e4%ortu)ui :n &#r&# 5 +deo#re&e %ie)e# o%5rit5 0i %1r)it5 e te teri)5 0i %roteBe#$5 &#r&# # de &#rne3 E4i t5 ortimente de %re%#r#te din &#rne )# &#re e te ne&e #r5 %re$en-# 0ori&iu)ui3 Tem%er#turi m#i m#ri de <G NC #)e #%ei de o%5rire &ondu&+ de # emene#+)# &r5%#re# %ie)ii+de&i )# infe&t#re# &#r&# ei &u mi&roor*#ni me din #%# de o%5rire3 L# tem%er#turi m#i mi&i de <MNC 0i )# un tim% de o%5rire %re# mi& + %ie)e# . derm#/ nu e :nmo#ie "ine 0i mu)*ere# %5ru)ui e f#&e *reu3 O%5rire# e re#)i$e#$5 :n "#$ine de o%5rire &#re %ot fi im%)e +di &ontinue %entru #"#to#re)e mi&i +0i &ontinue %entru #"#to#re)e m#ri3 O%er#-i# de o%5rire # %or&i)or e efe&tue#$5 :n dou5 moduri: 2 o%5rire inte*r#)5 +&1nd e o"-in &#r&# e &u )5nin5 0i 0ori&i= 2 o%5rire %#r-i#)5 +&1nd e o%5re0te num#i &#%u) 0i %i&io#re)e3 'prirea integral . Se efe&tue#$5 :n "#$ine &onfe&-ion#te din ino4 &u #% :n&)$it5 )# tem%er#tur# de <E2<GNC +tim% de G2 I minute+%rin &ufund#re# tot#)5 # %or&u)ui :n #%53 Pentru # o"-ine o o%5rire &ore %un$5to#re # &#r&# ei+#&e# t# tre"uie 5 fie #&o%erit5 de #%5 :n tot#)it#te3;n #&e t &o% de# u%r# "#$inu)ui e %o#te mont# un di %o$iti' me&#ni& form#t dintr2un *r5t#r &#re 5 &ufunde %or&ii :n %erm#nen-5 :n #%# fier"inte+:m%in*1ndu2i totod#t5 %re de%i)#tor3 ;n )i% # unui di %o$iti' me&#ni& +%or&ii e %ot &ufund# :n #%5 0i :m%in*e %re de%i)#tor &u #Butoru) unei )o%e-i #u tiBe met#)i&e3Pro&e u) de o%5rire # %or&i)or e &on ider5 termin#t &1nd %5ru) e %o#te mu)*e &u m1n#3 ;n 'edere# redu&erii *r#du)ui de &ont#min#re # %or&i)or +#%# din "#$ine e '# &(im"# :n tim%u) %#u$ei3

~ 17 ~

O%5rire# inte*r#)5 %o#te fi e4e&ut#t5 :n &ondi-ii)e :n &#re %or&ine)e unt imer #te :n #%# de o%5rire :n %o$i-ie ori$ont#)5 + #u &1nd #&e te# unt imer #te :n #%# de o%5rire :n %o$i-ie u %end#t5 +&#$ :n &#re o%er#-i# e %o#te re#)i$# 0i %rin tro%ire3 'prirea parial. O%5rire# %#r-i#)5 # %or&i)or e %o#te efe&tu# %rin: 2 o%5rire# &#%u)ui 0i %i&io#re)or= 2 o%5rire# &#%u)ui3 O%5rire# &#%u)ui3 L# %or&ii &#re urme#$5 5 fie Bu%ui-i 0i &#re unt #*5-#-i %e )ini# #eri#n5 du%5 e*#)i$#re+)i e introdu&e &#%u) :ntr2un B*(e#" &u #%5 )# tem%er#tur# de <E2<GNC+ tim% de G2I minute3 E*#)i$#re# e efe&tue#$5 :n &o%u) o%5ririi uniforme # &5%5-1ni)or 0i %entru # %re'eni o%5rire# %ie)ii3E*#)i$#re# e f#&e # tfe): %or&ii e %rind %e )ini# #eri#n5 &u un &1r)i* de &#re e te %rin un )#n- +&e #re %inten+&u #Butoru) &5rui# e %o#te &urt# )#n-u) :n fun&-ie de m5rime# %or&u)ui3 Pentru o%5rire# inte*r#)5 e %ot fo)o i "#$ine im%)e #u &u &on'eer+in&)u i' tune)uri de o%5rire %rin tro%ire :n &#re %or&ine)e unt de%)# #te :n t#re u %end#t53 A%# din "#$ine)e de o%5rire e %o#te :n&5)$i %rin "#r"ot#re dire&t5 # #"uru)ui #u &u #"ur &#re &ir&u)5 %rin er%entine +:n &#re &#$ e %o#te re&u%er# &onden u)3 Pentru men-inere# &on t#nt5 # tem%er#turii :n )imite)e #dmi i"i)e e fo)o e & termore*u)#to#re3!#$ine)e e &on truie & din t#")5 de o-e) ino4 +#'1nd )5-ime# )i"er5 de 63<2637 m 0i :n5)-ime# de E3726 m+i#r )un*ime# '#ri#"i)5 +:n fun&-ie de &#%#&it#te# de o%5rire ne&e #r53 S&o#tere# %or&ine)or din "#$in e re#)i$e#$5 &u o fur&5 me&#ni&5 &#re e te &om#nd#t5 de un i tem #) uti)#Bu)ui de de%i)#re 3 O%5rire# &ondu&e )# &re0tere# tem%er#turii mu &u)#re .)on*i imu dor i 0i mu0&(ii u%erfi&i#)i #i %u)%ei/ &u 6NC + &ee# &e &ontri"uie )# inten ifi&#re# *)i&o)i$ei %o t #&rifi&#re &u &on e&in-e ne*#ti'e # u%r# &#)it5-ii &5rnii3 Un de$#'#nt#B im%ort#nt #) o%5ririi %or&ine)or :n %o$i-ie ori$ont#)5 e te %5trundere# #%ei de o%5rire %rin tr#(ee :n %u)moni &#re nu m#i %ot fi uti)i$#-i :n &o%uri #)iment#re3 8'7'1'23 %epilarea porcinelor Du%5 o%5rire# %#r-i#)5 #u tot#)5 # %or&ine)or #re )o& o%er#-i# de de%i)#re &#re e %o#te e4e&ut# m#nu#) #u me&#ni&3 De%i)#re# m#nu#)5 e e4e&ut5 &u #Butoru) &u-ite)or #u &onuri)or met#)i&e .&)o%ote/+ i#r &e# me&#ni&5 e e4e&ut5 &u #Butoru) m#0ini)or de de%i)#re+ &u de%)# #re# %or&ine)or %rin m#0in5+ :n %o$i-ie ori$ont#)5 #u 'erti&#)53 Smu)*ere# %5ru)ui :n m#0ini)e de de%i)#re e f#&e &u #Butoru) unor r#&)ete din o-e) &#dmi#t &#re unt mont#te )# &#%5tu) )i"er #) unor %#)ete de &#u&iu&+#&e te# )# r1ndu) )or fiind %rin e %e dou5 t#m"ure &u di#metre +tur#-ii 0i en uri de mi0&#re diferite3 ;n tim%u) mu)*erii %5ru)ui &#r&# # e rote0te :n Buru) #4ei %ro%rii d#torit5 diferen-ei de tur#-ie :ntre &e)e dou5 t#m"ure &u %#)ete 0i r5$uito#re3T#m"uru) &u di#metru m#i m#re #re K <E rotPmin +i#r &e) &u di#metru mi& #re 68D rotPmin3 Rot#-ii m#i m#ri #)e t#m"ure)or &u %#)ete nu unt "enefi&e +deo#re&e )# for-e &entrifu*e m#ri+%#)ete)e de &#u&iu& &u r5$uito#re)e me&#ni&e e tr#n form5 :n SS"5t5to#reSS &#re de*r#de#$5 &#r&# #3;n tim%u) de%i)5rii e e4e&ut5 tro%ire# &#r&# e)or &u #%5 &#)d5 )# <D2<GNC &#re #ntrene#$5 0i %5ru) mu) de de%i)#tor3 O%er#-i# de de%i)#re me&#ni&5 dure#$5 K 8E2ME e&unde3De%i)#to#re)e fo)o e & metod# de mu)*ere # %5ru)ui %rin &ont#&t )#ter#) +re#)i$#re# de%i)5rii fiind %o i"i)5 d#torit5 f#%tu)ui & 0ori&iu) 0i %5ru) %re$int5 re$i ten-5 0i e)# ti&it#te diferit53 P5ru) fiind m#i dur &# 0ori&iu) +%rei# un efort m#i m#re de&1t efortu)

~ 1# ~

de :ntindere # 0ori&iu)ui u" #&-iune# for-ei de #%5 #re e4er&it#t5 de or*#nu) de )u&ru #) de%i)#toru)ui3De%i)#re# me&#ni&5 e te &om%)et#t5 de o de%i)#re m#nu#)5 &u #Butoru) &)o%ote)or3 2./.1.*. P.rlirea porcinelor. O%er#-i# de %1r)ire # %or&ine)or e e4e&ut5 :n &o%u) :nde%5rt5rii %5ru)ui r5m# du%5 de%i)#re 0i %entru teri)i$#re# u%r#fe-ei 0ori&iu)ui3Prin %1r)ire e e)imin5 0i ri &u) form5rii de m1$*5 )# u%r#f#-# 0ori&iu)ui B#m"onu)ui #u %etei &e e #r#mure#$5 +&ee# &e %ermite o redu&ere # &on umu)ui %e&ifi& de #r#mur5 %rin reuti)i$#re# #&e tei#3 E'entu#)e)e defe&te 'i$i"i)e de %e 0ori&i di %#r de %e #&e t# :n tim%u) o%er#-iei de %1r)ire3Tem%er#tur# f)5&5rii de %1r)ire e te de 6EEE26EDE NC +i#r dur#t# %1r)irii e te de 6E26G e&unde3 O%er#-i# e e4e&ut5 :ntr2un &u%tor &u fun&-ion#re di &ontinu5 form#t din doi emi&i)indri de%)# #"i)i +&5%tu0i-i &u &5r5mid5 refr#&t#t53Pentru o"-inere# f)5&rii e uti)i$e#$5 #r$5to#re &u *#$ met#n #u &om"u ti"i) )i&(id3 ;n#inte de # fi introdu0i :n &u%toru) de %1r)ire +%or&ine)e de%i)#te unt tro%ite &u #%5 &5)du-5 +&ee# &e f#'ori$e#$5 0i re#)i$#re# unei fr5*e$iri # 0ori&iu)ui3 Se %ot uti)i$# 0i &u%to#re de %1r)ire &u fun&-ion#re &ontinu53 ;n fun&-ie de modu) &um #u fo t %re)u&r#-i #nterior .o%5ri-i/ %or&ii unt %1r)i-i tot#) #u %#r-i#)3 /rlirea total. O%er#-i# %entru # fi &ore %un$5to#re +tre"uie e4e&ut#t5 :n &u%to#re de %1r)ire &u fun&-ion#re di &ontinu5 #u &ontinu5+form#te din &ei doi emi&i)indrii met#)i&i &5%tu0i-i &u 0#mot5 re$i ten-i )# tem%er#turi :n#)te :ntru&1t tre"uie #tin 5 :n interioru) )or o tem%er#tur5 de 6EEE26EDENC +&#re e men-ine :n to#t5 %erio#d# de )u&ru3 ;n fun&-ie de '1r t# 0i m5rime# %or&i)or +#&e0ti# unt -inu-i :n &u%tor un tim% '#ri#"i) &u%rin :ntre 682 6G e&unde3 Cu%to#re)e unt %re'5$ute &u #r$5to#re &#re %ot fun&-ion# &u *#$ met#n #u motorin53De# u%r# &u%toru)ui e4i t5 o (ot5 %rin &#re e # i*ur5 e)imin#re# *#$e)or de #rdere 0i tir#Bu)3In#inte# :n&e%erii %rodu&-iei+&u%toru) '# fi :n&5)$it tim% de ME minute3 /rlirea parial. Atun&i &1nd # fo t o%5rit num#i &#%u)+%1r)ire# e e4e&ut5 &u #Butoru) unui #r$5tor de m1n5 #)iment#t de )# o "ute)ie &u *#$ )i&(efi#t3 Pentru :nde%5rt#re# &rumu)ui form#t )# %1r)ire e f#&e r5$uire# #&e tui# m#nu#) #u &u #Butoru) m#0ini)or de r5$uit &rum &#re unt %re'5$ute &u t#m"ure &#re #u r5$uito#re met#)i&e 3 ;n tim%u) tre&erii %or&ine)or %rin m#0in# de r5$uit +#&e te# e tro%e & &u #%5 &#)d53Fini #re# &om%)et5 # %or&ine)or #re )o& :n m#0in# de %eri#t %re'$ut5 &u %erii de n#i)on + #%oi &#r&# e)e unt tro%ite &u #%5 &#)d53 2./.1.+. Toaletarea umed a porcinelor. Du%5 o%er#-i# de %1r)ire+%or&ine)e unt fini #te 0i %5)#te3 Cur5-ire# &rumu)ui e %o#te e4e&ut# m#nu#) #u me&#ni&3;n &#$u) %ro&e u)ui m#nu#) %5r-i)e #r e e &ur5-5 &u &u-itu) 0i &)o%otu) 0i e %#)5 u)terior &u Bet de #%5 %uterni& #u &u o %erie %re'5$ut5 :n #&e t &o%3 ;n &#$u) &ur5-irii me&#ni&e +%entru :nde%5rt#re# &rumu)ui +# &ru te)or de %e %ie)e #u # e'entu#)e)or urme de murd5rie e fo)o e & m#0ini de &ur5-#t &rum3 A&e te# unt form#te din &#r&# e &onfe&-ion#te din t#")5 $in&#t5 #'1nd :n interior mont#-i t#m"uri %#r#)e)i ori$ont#)i #u 'erti&#)i :n fun&-ie de ti%u)

~ 1$ ~

m#0inii+ %re'5$ute &u &u-ite de r5$uire 0i %erii de %re)u&r#re # &#%u)ui3 Perii)e unt &onfe&-ion#te din m#teri#) %)# ti& + unt fo#rte re$i tente 0i u0or de i*ieni$#t3 Tr#n %ortu) %or&i)or %rin m#0in5 e te &on'eeri$#t +# i*ur1nd o %rodu&ti'it#te # m#0ini)or :ntre 88E28GE &#%ete Por53 ;n &#$u) )inii)or moderne+%entru o fini #re# &om%)et5 # &#r&# ei e fo)o e & m#0ini de %eri#t .%o)i$#t/ mont#te du%5 m#0in# de r5$uit .&ur5-#t &rum/ 3E)e #u fo#rte mu)te %erii de o &on tru&ti'it#te %e&i#)5 &u fire)e m#i e)# ti&e3 Indiferent de modu) &um e e4e&ut5 &ur5-ire# &rumu)ui+ :n#inte# :n&e%erii o%er#-iei+imedi#t du%5 %1r)ire+ e f#&e o du0#re # &#r&# ei &u #%5 re&e3 ;n fin#) +du%5 r5$uire 0i %o)i$#re e f#&e de # emene# o du0#re &om%)et5 %rin tro%ire &u du0uri mont#te 'erti&#)3 2./.2. Prelucrarea iniial0 a porcinelor prin 1upuire( 2upuirea porcinelor( Tu%uire# re%re$int5 %ro&e u) de e%#r#re # %ie)ii de &#r&# 5 %rin di tru*ere# e)emente)or de )e*5tur5 dintre derm5 0i tr#tu) u"&ut#n#t3 Tu%uire# e #%)i&5 :n &#$u) %or&ine)or #tun&i &1nd 'rem 5 o"-inem &#r&# e de ti% I3 Tu%uire# &#r&# e)or de %or& e efe&tue#$5 :n dou5 f#$e: 2 Bu%uire# ini-i#)5 #u %reBu%uire#= 2 Bu%uire# me&#ni$#t53 2'7'2'13 2upuirea inial . Se efe&tue#$5 :n %o$i-ie ori$ont#)5 #u 'erti&#)5 :n fun&-ie de dot#re# #"#toru)ui3 ;n &#$u) Bu%uirii %e ori$ont#)5 +%or&ii e #0e#$5 %e &5ru&io#re :n form5 de B*(e#" &u %i&io#re)e :n u +unde e e4e&ut5 #t1t %reBu%uire# &1t 0i Bu%uire#3 ;n &#$u) Bu%uirii %e 'erti&#)5 )# %or&ii #f)#-i %e )ini# #eri#n5 e e4e&ut5 o in&i$ie )# ni'e)u) B#retu)ui+ e Bu%o#ie %ie)e# de %e tendonu) )ui A&(i)e+de )# #m"e)e %i&io#re 0i e introdu&e &1r)i*u) umer#0 :ntre tendon 0i B#ret3 Se det#0e#$5 #%oi %i&io#re)e %o terio#re +%rintr2o e&-iune tr#n 'er #)5 e4e&ut#t5 :ntre o# e)e t#r iene 0i met#t#r iene3 Tu%uire# e e4e&ut5 # tfe): 2 e f#&e o in&i$ie %e )ini# %i&io#re)or %o terio#re de )# B#ret + e tre&e %rin re*iune# interio#r5 # %u)%ei = e tr#'er e#$5 re*iune# %erine#)5 )# &ir&# 6E &m de orifi&iu) #n#)= 2 e f#&e o in&i$ie :n&e%1nd &u re*iune# %erine#)5 +tre&1nd %e )ini# medi#n5 # re*iunii #"domin#)e +tor#&i&e 0i # *1tu)ui= 2 e f#&e o in&i$ie %e %#rte# intern5 # %i&io#re)or #nterio#re :n&e%1nd de )# *enun&(i +tre&1nd de2# )un*u) %etei 0i %rin u"-iori %1n5 )# inter e&-i# &u in&i$i# de %e )ini# medi#n5= 2 e f#&e o in&i$ie &ir&u)#r5 :n Buru) *1tu)ui +)# M &m :n %#te)e ure&(i)or3 Du% &e 2# &roit # tfe) %ie)e# +#&e# t# e de %rinde &u #Butoru) &u-itu)ui de %e %#rte# intern5 # %u)%e)or %e #"domen +tor#&e+ u"-iori 0i *1t &u #ten-ie f5r5 # e t5i# %ie)e#3;n $on# %u)%e)or+%ie)e# e '# de %rinde %e o u%r#f#-5 &#re 5 # i*ure %rindere# %ie)ii )# in t#)#-i# de Bu%uire3 2./.2.2. 2upuirea mecanic0

~ 2% ~

Tu%uire# e te un# din o%er#-ii)e %rin&i%#)e #)e %ro&e u)ui de %re)u&r#re ini-i#)5 # #nim#)e)or +e# re%re$ent1nd K ME2DE9 din 'o)umu) )u&r5ri)or tot#)e # %re)u&r5rii %or&i)or %e &#)e m#nu#)53 C#)it#te# Bu%uirii %o#te inf)uen-# r#nd#mentu) :n &#rne 0i *r5 ime+&#)it#te# %ie)ii &1t 0i # %e&tu) mer&eo)o*i& #) &#r&# ei3Tu%uire# tre"uie 5 fie e4e&ut#t5 #0# de &ore&t :n&1t 5 nu e )e$e$e %ie)e# %rin t5ieturi+ru%turi #u :ntinderi &1t 0i &#r&# #+%rin mu)*ere# de -e uturi &onBun&ti'e+#di%o# e #u mu &u)#re3 Pie)e# &u%rinde :n tru&tur# # trei tr#turi nede)imit#te e4#&t: e%iderm#+ derm# 0i (i%oderm# .-e ut u"&ut#n#t/3 Tu%uire# re%re$int5 %ro&e u) de e%#r#re #) %ie)ii de &#r&# 5+#di&5 # %rime)or dou5 tr#turi+#) trei)e# tr#t &#re f#&e )e*5tur# &u -e utu) mu &u)#r tre"uie 5 r5m1n5 %e u%r#f#-# &5rnii3 Ue utu) u"&ut#n#t e te form#t din fi"re &onBun&ti'e 0i e)# ti&e+ dire&-i# fi"re)or fiind diferit5 +# tfe) &5 :n )o&uri)e mo"i)e #u o dire&-ie o")i&5+i#r :n &e)e m#i %u-in mo"i)e #u dire&-i# %er%endi&u)#r %e u%r#f#-# %ie)ii3 Pr#&ti&# # do'edit &5 for-# ne&e #r5 %entru de %rindere# %ie)ii de &#r&# 5 e te &u #t1t m#i m#re &u &1t #deren-# %ie)ii de &#r&# 5 e te m#i "un5+de&i efortu) de Bu%uire nu '# fii #&e)#0i %entru :ntre#*# u%r#f#-5 # &or%u)ui #nim#)u)ui+#&e t# du&1nd 0i )# '#ri#-i# 'ite$ei de Bu%uire %e u%r#f#-# &or%u)ui :ntre '#)ori)e de 826D mPminut3 Tu%uire# me&#ni&5 &on t5 :n det#0#re# %ie)ii de %e u%r#f#-# dor #)5 0i %5r-i)e )#ter#)e #)e #nim#)u)ui &u #Butoru) unei m#0ini de Bu%uit3 Pentru efe&tu#re# #&e tei o%er#-ii e im%une :n %rimu) r1nd fi4#re# &#r&# ei # tfe): %i&io#re)e #nterio#re e fi4e#$5 de un &#dru met#)i& &u #Butoru) # dou5 &1r)i*e3Se fi4e#$5 0i *1tu) #nim#)u)ui+de #&e)#0i &#dru+&u un i tem de %rindere3 Pie)e# Bu%uit5 de %e mem"re)e #nterio#re e )e#*5 &u #Butoru) # dou5 )#n-uri de &1r)i*u) m#&#r#)ei +&#re e te o)id#r &u &#")u) de tr#*ere # m#0inii de Bu%uit3 ;n fun&-ie de dot#re# #"#to#re)or Bu%uire# me&#ni$#t5 e %o#te efe&tu#: 2 di &ontinuu de u :n Bo = 2 di &ontinuu de Bo :n u 3 2upuirea discontinu de sus 3n 4os. Tu%uire# di &ontinu5 # %or&i)or de u :n Bo e efe&tue#$5 &u #Butoru) unei in t#)#-ii im%)e form#t5 dintr2un t#m"ur &onfe&-ion#t din o-e) ino4id#"i) %e &#re unt fi4#te dou5 )#n-uri #u &#")uri +&u &#re e %rinde %or-iune# de %ie)e %reBu%uit5 din re*iune# %u)%e)or3 Du%5 &e 2# %rin %ie)e# &u )#n-uri)e +#&e te# e :nf50o#r5 %e t#m"uru) &e e te #&-ion#t de un motor e)e&tri&3Prin :nf50ur#re# )#n-uri)or %e t#m"ur +#&e te# mu)* %ie)e# de %e %or&3 2upuirea discontinu de 4os 3n sus. A&e# t# e de f50o#r5 # tfe): &#r&# # e fi4e#$5 de %ode# &u un &1r)i* %rin m#ndi"u)5+&1r)i* &e e te %rin de un &#")u #&-ion#t de o %1r*(ie &u &)in&(et3 Por-iune# de %ie)e Bu%uit5 %#r-i#) din re*iune# &efei e %rinde &u un &#")u f)e4i"i) +&#re e :nf50o#r5 %e un t#m"ur #&-ion#t e)e&tri&3Dire&-i# de tr#*ere # %ie)ii 5 fie %#r#)e)5 &u 0ir# %in5rii %entru # e %ute# o"-ine un un*(i de tr#*ere &1t m#i #%ro%i#t de EN3

~ 21 ~

Pie)e# re$u)t#t5 e '# e'#&u# imedi#t din #)# de t5iere &u de tin#-i# #te)ieru)ui de &ur5-#t 0i ort#t %iei3;n tim%u) e'#&u5rii 0i %1n5 )# &ur5-#re +%iei)e e 'or %une un# %e te #)t# # tfe) &# )5nin# de %e %ie)e 5 nu 'in5 :n &ont#&t &u %5ru) de de# u%r#3 Deo#re&e )# Bu%uire# de Bo :n u e4i t5 %o i"i)it#te# murd5ririi &#r&# ei+ :ntre%rinderi)e 'or )u# m5 uri de dot#re &u in t#)#-ii de Bu%uire de u :n Bo 0i de #%)i&#re # metodei de Bo :n u 3 Tu%uire# me&#ni&5 e de f50o#r5 :n dou5 et#%e: 6/ ;n %rim# et#%5 e Bu%o#ie %#rte# #nterio#r5 # &#r&# ei+ for-# de tr#*ere #&-ion1nd u" un un*(i de )# LEN .%er%endi&u)#r %e &#r&# 5/ %1n5 )# un un*(i de IEN+&u o 'ite$5 de D2G mPminut3 8/ A dou# et#%5 &on t5 :n Bu%uire# %5r-ii %o terio#re # &#r&# ei +&1nd for-# de tr#*ere de'ine #%ro#%e %#r#)e)5 &u %o$i-i# #nim#)u)ui+i#r 'ite$# de Bu%uire e te de 72L mPminut3 Pentru o Bu%uire me&#ni&5 &ore&t5 e re&om#nd5 &# m#0ini)e de Bu%uit 5 re#)i$e$e 'ite$# medie de Bu%uire de G2< mPminut+:n fun&-ie de $on5+i#r un*(iu) de Bu%uire 5 fie #%ro#%e de $ero3 ;n tim%u) Bu%uirii %e dou5 %)#tforme )#ter#)e e #f)5 &1te un mun&itor +&#re #But5 &u &u-itu) de %rindere# %ie)ii :n re*iuni)e unde #&e# t# #der5 %uterni& )# &#r&# 5+ %re'enind ru%turi)e de &#rne 0i de %rindere# eu)ui de %e &#r&# 53 Du%5 termin#re# o%er#-iei de Bu%uire+%iei)e &#d :ntr2un u)u& #u to%o*#n de diriB#re %e un &o'or de &#u&iu& #u %e &5ru&io#re+ e &ot )#n-uri)e &e #u fo t )e*#te de %ie)e# mem"re)or #nterio#re 0i unt diriB#te %re e&-i# de %re)u&r#re 0i &on er'#re # %iei)or3 E4e&ut#re# ne&ore %un$5to#re # o%er#-iei de Bu%uire me&#ni&5 :n en u) nere %e&t5rii 'ite$ei 0i dire&-iei Bu%uirii &ondu&e )# o erie de defe&te #)e %ie)ii+ &5$1ndu2i &#)it#te#3 Defe&te)e fre&'ent :nt1)nite unt: 2 ru%turi #)e %ie)ii %e )#turi d#tor#te Bu%uirii ini-i#)e= 2 ru%ere# %ie)ii din &#u$# fi45rii tr1m"e # &#r&# ei= 2 ru%turi de &#rne 0i *r ime d#torit nere %e&trii un*(iu)ui 0i 'ite$ei de Bu%uire= 2 t5ieturi d#torit5 inter'en-iei &u &u-itu) :n $one)e %uterni& #derente3 Tu%uire# e te inf)uen-#t5 de urm5torii f#&tori: F#&tori "io)o*i&i : *r#du) de #deren-5 +&#re e te :n fun&-ie de %or-iune# #n#tomi&5 #&o%erit5 .%ie)e# e te m#i #derent5 #&o)o unde e4i t5 un num5r m#i m#re de mu0&(i mi&i+&um unt &ei inter&o t#)i 0i inter'erte"r#)i/= *ro ime# 0i &#)it#te# %ie)ii+&#r#&teri ti&i &#re de%ind de %e&ie+r# 5+'1r t5+ e4+ t#re de :n*r50#re 0i %or-iune# #n#tomi&5 %e &#re o %roteBe#$5= t#re# de :n*r50#re # #nim#)u)ui+:n en u) &5 #tun&i &1nd &#r&# # e te #&o%erit5 de *r5 ime+de %rindere# %ie)ii e te m#i u0o#r5 de&1t #tun&i &1nd &#r&# # e te )i% it5 de *r5 ime )# u%r#f#-5= t#re# fi$io)o*i&5 # #nim#)u)ui :n en u) &5 de %rindere# %ieii e te m#i difi&i)5 :n %or-iuni)e &u &ontu$ii+(emor#*ii #)e %ie)ii+#t#& de in e&te+ re %e&ti' #tun&i &1nd #nim#)u) e #f)5 :ntr2o t#re de e%ui$#re3 F#&tori me&#ni&i: un*(iu) de tr#*ere 0i 'ite$# de Bu%uire3 F#&torii me&#ni&i inf)uen-e#$5 m#i %u-in Bu%uire# )# %or&ine+#&o)o unde )5nin# #&o%er5 #%ro#%e uniform &#r&# #3 M5rime# efortu)ui de Bu%uire e te determin#t5 de *r#du) de #deren-5 #) %ie)ii )# &#r&# 5 0i '#ri#$5 :n fun&-ie de re*iune# &or%or#)5 de %e &#re e de %rinde %ie)e#3 Efortu) de Bu%uire #re '#)o#re# &e# m#i m#re )# de %rindere# %ie)ii de %e *1t . <MIE N/+du%5 &#re &#de %1n5 )# 6DIE N :n re*iune# )om"#r5 0i #%oi &re0te din nou :n re*iune# &o% #)5 %1n5 )# M<8< N du%5 &#re &#de din nou %1n5 )# 6E od#t5 &u Bu%uire# &o$ii3

~ 22 ~

Vite$# de Bu%uire tre"uie #)e# 5 :n fun&-ie de *r#du) de #deren-5 #) %ie)ii3Pentru Bu%uire# :n )o&uri &u #deren-5 m#re 5 nu e de %rind5 od#t5 &u %ie)e# 0i -e ut #di%o 0i mu &u)#r+'ite$# de Bu%uire nu tre"uie 5 de%50e# &5 DmPminut3 ;ntru&1t e te *reu 5 e '#rie$e 'ite$# :n tim%u) Bu%uirii e %o#te mer*e %e o 'ite$5 medie de <mPminut+in t#)#-ii)e de Bu%uire #'5nd un #numit %rofi) %entru re#)i$#re# &ur"ei de Bu%uire3 2./.2.*. %eta!are c p .n la porcine. Det#0#re# &#%u)ui e '# f#&e %rintr2o t5ietur5 &ir&u)#r5 &om%)et5 +&#re tre&e %rin #rti&u)#-i# o&&i%it#)2 #t)#nteidi#n53C#%u) # tfe) det#0#t e '# #0e$# :n t#'# de ino4 # "en$ii + e%#r#t de or*#ne+%urt1nd #&e)#0i num5r de ordine &u &#r&# # 0i e trimit &u tr#n %ortu) )# e&-i# de %re)u&r#re3 C5%5-1ni)e e %re)u&re#$5 # tfe): 2 &5%5-1ni)e e 'or o%5ri :n #0# fe) :n&1t #%# 5 'in5 :n &ont#&t num#i &u 0ori&iu) 0i :n ni&i un &#$ &u &#rne#= 2 du%5 o%5rire &5%5-1ni)e e 'or de%i)#= 2 %entru :nde%5rt#re# re turi)or de %5r r5m# e %e 0ori&i &5%5-1ni)e e 'or %1r)i 0i #%oi &ur5-# de &rum3 2.3. Prelucrarea carcaselor( Pre)u&r#re# &#r&# e)or &u%rinde o erie de o%er#-ii re%re$ent#te %rin e'i &er#re +de %i&#re +to#)et#re +e4#men #nit#r2'eterin#r +m#r&#re 0i &1ntrire 3Rn fun&-ie de modu) de e4e&u-ie +%re)u&r#re# &#r&# ei inf)uen-e#$ ,n m#re m ur ,n u0iri)e mer&eo)o*i&e #)e #&e tei#3 2'4'13 $-iscerarea carcaselor3 E'i &er#re# e te o%er#-i# %rin &#re e &ot 'i &ere)e din &#'it#te# #"domin#)5+ tor#&i&5 0i %e)'i#n53A&e# t5 o%er#-ie tre"uie e4e&ut#t5 &u i*ur#n- de%)in5 0i &1t m#i r#%id5 din urm5to#re)e moti'e: 2 e te ne&e #r 5 e %5 tre$e &1t m#i int#&t 'i &ere)e re %e&ti'e .tr#&tu u) *# tro2inte tin#) 0i or*#ne)e/ %re&um 0i &#r&# # = e'i &er#re# efe&tu#t5 in&ore&t %o#te %ro'o&# %erfor#re# tom#&u)ui 0i inte tine)or #) &5ror &on-inut %o#te &ont#min# interioru) &#r&# ei= 2 e'i &er#re# tre"uie efe&tu#t5 &e) m#i t1r$iu du%# ME2DE minute de )# t5iere+ori&e :nt1r$iere d5un1nd &#)it5-ii inte tine)or+unor *)#nde &u e&re-ie 0i &(i#r &#r&# ei de &#rne3 #viscerarea porcinelor: O%er#-i# de e'i &er#re )# %or&ine e efe&tue#$5 # tfe): e e4e&ut5 o in&i$ie &ir&u)#r &u &u-itu) :n Buru) #nu u)ui %entru e%#r#re# ro$etei3Se &ontinu5 #%oi %rintr2o t5ietur5 )on*itudin#) %e )ini# medi#n5 #t1t :n *r5 ime# &1t 0i :n mu &u)#tur# %eriren#)5 +#"domin#)5 +o%rindu2 e )# tern3 Se e%#r5 0i e e&-ione#$5 or*#nu) e4u#) 0i furou) )# m# &u)i 0i e &ontinu5 %rin t5iere# imfi$ei i &(io2%u"iene 0i &o#tere# or*#ne)or *enit#)e+#%oi e &o#te t#&1mu) de m#-e ."um"#ru)+'e$i&# urin#r5+ inte tinu) *ro 0i u"-ire 0i tom#&u)/3 Se &o#te #%oi %)in# = e de &(ide &#'it#te# tor#&i&5 %rintr2o t5ietur5 )on*itudin#)5 # ternu)ui3Se e&-ione#$5 di#fr#*m# 0i e tre&e )# &o#tere# or*#ne)or : inim5+fi&#t+%)5m1ni+e of#* 0i )im"# &e r5m1n unite %rin )e*5turi)e )or3 Det#0#re# or*#ne)or e f#&e &u *riB5 %entru # e'it# %#r*ere# inte tine)or +# tom#&u)ui +# 'e$i&ii "i)i#re 0i f5r5 # f#&e t5ieturi :n or*#ne3 ;ntre* t#&1mu) de m#-e e re&o)te#$5 :n t5'i #u '# e de met#) ino4id#"i)+#)uminiu #u %)# ti& &1nd nu e te f)u4 &ontinuu #u %e "en$i &u t5'i din o-e) ino4id#"i) #tun&i &1nd f)u4u) e te &ontinuu3

~ 23 ~

Le*5tur# de or*#ne interne e %#)5 &u #%5 &ur#t5 + e #t1rn5 :n &1r)i*u) unei "en$i in&roni$#te &u "#nd# de e'i &er#re + #u :n &uiere fi4e+#&ord1ndu2 e o m#re #ten-ie &# numru) :n &ri %e &#r&# 5 5 fie #&e)#0i &u &e) &#re e )i%e0te %e or*#ne+ num5r &e e %5 tre#$5 %1n5 )# #nun-#re# e4#menu)ui tri&(ino &o%i&3 Rini&(ii r5m1n )# &#r&# 5 %1n5 )# termin#re# e4#menu)ui #nit#r2'eterin#r3 L# &#r&# e)e e'i &er#te e '# det#0# imedi#t &#%u) %rintr2o t5ietur5 &ir&u)#r &om%)et5 &#re tre&e %rin #rti&u)#-i# o&&i%ito F#t)#nteidi#n3C#%u) det#0#t e '# #0e$# %e t#'# de ino4 # "en$ii tr#n %orto#re3 2.3.2. %espicarea carcaselor.

De %i&#re# &#r&# e)or e te o%er#-i# &#re e f#&e :n &o%u) de # u0ur# m#ni%u)#re# u)terio#r5 # &5rnii re$u)t#te 0i de # *r5"i %ro&e u) de r5&ire # &5rnii3 O%er#-i# :n&e%e &u de %i&#re# ternu)ui +du%5 &#re e e4e&ut5 o in&i$ie de2# )un*u) mu0&(iu)ui %in#) +# tfe) :n&1t +mu0&(iu) 5 fie de %rin %e o %#rte de #%ofi$e)e %ino# e #)e &o)o#nei 'erte"r#)e3P#rte# imetri&5 de mu0&(i r5m1ne )i% it5 de #%ofi$e)e %ino# e .%e %#rte# t1n*5/3 Co)o#n# 'erte"r#)5 e e&-ione#$5 )on*itudin#) +%ornindu2 e de u :n Bo %e )ini# &or%uri)or 'erte"re)or3Se&-ion#re# e e4e&ut5 %u-in )#ter#) +%e m#r*ine# &#n#)u)ui medu)#r+ f5r5 # deterior# m5du'# &#re e &omer&i#)i$e#$5 &# #t#re3 Tre"uie e'it#t5 de %i&#re# :n $i*$#* #u 5 e )# e 'erte"re)e num#i %e o %#rte3De #&ee#+o%er#-i# de de %i&#re e e4e&ut5 )# :n&e%ut %rin %#te)e &#r&# ei+i#r re tu) e &ontinu5 %rin f#-# &#r&# ei3O #ten-ie deo e"it5 tre"uie d#t5 %#r*erii imfi$ei i &(io2%u"iene %entru # nu deterior# %ie)i-# &#re #&o%er5 mu0&(ii :n re*iune# re %e&ti'53 O &#r&# 5 &ore&t de %i&#t5 %re$int5 o )inie dre#%t5 %e %or-iune# de %i&#t5+ # %e&tu) &or%uri)or 'erte"re)or e te )u&io +i#r mu0&(iu) e te neted3 De %i&#re# &#r&# e)or :n Bum5t#-i e f#&e &u #Butoru) fier5 tr5u)ui e)e&tri&3 ;n tim%u) de %i&5rii e '# urm5ri &# #&e t# 5 de &(id5 &#n#)u) medu)#r %e to#t5 )un*ime# 0i 5 re$u)te dou5 Bum5t5-i imetri&e3Nu e #dmite 5 e %#r*5 &or%uri)e 'erte"r#)e + 5 e deforme$e u%r#f#-# de e&-ion#re 0i ni&i 5 e e&-ione$e %or-iuni din tern +%rin m#ni%u)#re# *re0it5 # fier5 tr5u)ui e)e&tri&3 C5%5-1n# e '# de %i&# :n #0# fe) :n&1t &reieru) 5 e %o#t5 re&o)t# :n dou5 Bum5t5-i+ &#re e re&o)te#$5 :n re&i%ien-i3 Totod#t5 e re&o)te#$5 0i (i%ofi$#3 To-i mun&itorii &#re )u&re#$5 )# t5iere# %or&i)or+:n&e%1nd &u %un&tu) de 1n*er#re+ de e)imin#re # *)o"i)or o&u)#ri+ure&(i)or medii 0i termin1nd &u %un&tu) unde e efe&tue#$5 f# on#re#+ e 'or %5)# o")i*#toriu %e m1ini+du%5 %re)u&r#re# fie&5rei &#r&# e+i0i 'or %5)# &u-itu) 0i2) 'or introdu&e )# teri)i$#t+# tfe) :n&#t fie&#re &#r&# 5 '# fi %re)u&r#t5 &u un &u-it teri)i$#t3 O")i*#toriu e '# %5)# 0i teri)i$# fier5 tr5u) du%5 fie&#re &#r&# 53 2'4'83 Toaletarea carcaselor. To#)et#re# &#r&# e)or e f#&e du%5 o%er#-i# de de %i&#re+e# %o#te fi to#)et#re u &#t5 0i umed53A&e# t5 ordine e te o")i*#torie+%entru &5 to#)et#re# umed5 termin5 &ur5-#re# &#r&# ei+# &5rei #tin*ere u)terio#r5 e te neindi&#t5 din moti'e #nit#re3 To#)et#re# u &#t5 # &#r&# ei &on t5 :n &ur5-#re# e4terioru)ui #&e tei# de diferite #deren-e+&(e#*uri de 1n*e 0i :nde%5rt#re# e'entu#)e)or murd5rii3;n &ontinu#re + e :ndre#%t# e&-iuni)e %entru &# Bum5t5-i)e #u ferturi)e 5 #i"5 un # %e&t &omer&i#) #tr5*5tor 3;n fin#) e t#ie di#fr#*m# +&o#d# + e &ot m5du'# %in5rii 0i *)#nde)e &#re nu #u fo t re&o)t#te )# e'i &er#re3De # emene# + e &ot rini&(ii 0i eu)

~ 24 ~

#derent+re %e&ti' rini&(ii 0i o 1n$# )# %or&ine+i#r du%5 in %e&-i# 'eterin#r5 e &ur5-5 &ontu$ii)e 0i %or-iuni)e &onfi &#te3 To#)et#re# umed5 &on t5 :n %5)#re# &#r&# e)or &u Bet de #%5 &e tre"uie :ndre%t#t de u :n Bo + u" un un*(i # &u-it :n r#%ort &u u%r#f#-# &#r&# ei3Tem%er#tur# #%ei de %5)#re tre"uie 5 fie ME2M8NC3 L# #"#to#re)e &u )inie #eri#n5 &on'eeri$#t5+ %5)#re# &#r&# e)or e f#&e :ntre %#nouri din o-e) ino4id#"i) %e &#re unt %)# #te du$e fi4e #u rot#ti'e3Se re#)i$e#$5 0i o %5)#re de u :n Bo # &#r&# ei3P#nouri)e #u )un*ime# de M3G m +)5-ime# de 63G m 0i :n5)-ime# de Dm3 C#r&# e)e de %or& e to#)ete#$5 %rin t5iere# %or-iuni)or &ontu$ion#te+%rin f# on#re# #"domenu)ui3L# %or&ine e &ot rini&(ii din o 1n$5 0i e f#&e to#)et#re# &#'it5-ii #"domin#)e 0i tor#&i&e3Se t#ie re turi)e de di#fr#*m5 +de tendo#ne %re&um 0i 'ene)e &#'it5-ii de )# fi)eu3Se &ur5-5 "ine *1tu) 0i :n %e&i#) )o&u) de 1n*er#re3 2.3.+. $4amenul sanitar5 -eterinar. E4#menu) #nit#r2'eterin#r e e4e&ut5 #t1t :n diferite f#$e #)e %ro&e u)ui te(no)o*i& &1t 0i :n fin#) %e &#rne# :n emi&#r&# e #u &#r&# e 3 L# 1n*er#re : e urm5re0te modu) &um e f#&e 1n*er#re#= efi&ien-# #&e tei# .#"unden-# #u in ufi&ien-#/ = &#r#&teri ti&i)e 1n*e)ui . &u)o#re+'ite$5 de &o#*u)#re/3 L# Bu%uire: e o" er'5 t#re# -e utu)ui &onBun&ti' u"&ut#n#t+re %e&ti' &u)o#re#+ t#re# de &on*e tie 0i infi)tr#-ie3Se o" er'5 e'entu#)e)e tumori +#"&e e 0i e #%re&i#$5 *r5 ime# de #&o%erire :n fun&-ie de &u)o#re 0i &on i ten-5 3 L# e'i &er#re e o" er'5 e'entu#)e)e )i&(ide %)eur#)e #u %eritone#)e+modu) :n &#re #u fo t &o# e tom#&u)+inte tine)e+or*#ne)e3 E4#menu) %ro%riu2$i :n&e%e &u or*#ne)e 0i e &ontinu5 &u &e) #) &#r&# ei+#&e# t# din &#u$5 &5 :n or*#ne #%#r %rime)e modifi&5ri de "o#)53 E4#menu) #nit#r2'eterin#r &on t :n: in %e&-ie 'i$u#)5 +%#)%#-ie + e&-ion#re+miro + *u t 0i +:n #numite &#$uri+din #n#)i$e de )#"or#tor %entru &onfirm#re3 2.3.,. 6arcarea c rnii !i c.nt rirea. C5rnuri)e 0i or*#ne)e e4#min#te din %un&t de 'edere #nit#r2'eterin#r 0i &#re unt #dmi e %entru &on um e m#r&(e#$5 &u o 0t#m%i)5 rotund5 &u VW M+G &m %e &#re e te :n &ri 5 denumire# #"#toru)ui3 A%)i&#re# 0t#m%i)ei )# %or&ine e f#&e :n urm5to#re)e )o&uri: )#turi)e *1tu)ui+ %ete+ %in#re#+#"domenu)+%#rte# e4terio#r5 # %u)%e)or+%)eur# :ntre # 6E2# 0i # 662# &o# t :n #%ro%iere# ternu)ui+inim5+fi&#t3 C5rnuri)e de %or& &#re e e4#mine#$5 tri&(ino &o%i& e m#r&(e#$5 &u o 0t#m%i)5 dre%tun*(iu)#r5 &u )#turi)e G48 &m +&#re %o#rt5 in &ri%-i# SS f5r5 tri&(in5SS3 C5rnuri)e de tin#te e4%ortu)ui e m#r&(e#$5 &u o 0t#m%i)5 #'1nd di#metru) m#re de <3G &m 0i &e) mi& de D3G &m3 ;n interioru) 0t#m%i)ei e :n &rie SSRoum#nie Ser'i&e Veterin#rie dXEt#tSS3 Cerne#)# fo)o it5 tre"uie 5 #dere "ine )# &#rne + 5 fie u0or 'i$i"i)5+ 5 nu fie to4i&5 + 5 e u u&e re%ede+f5r5 deform5ri 0i 5 nu e 0te#r*53 C1nt5rire# &#r&# e)or m#r&#te e te ne&e #r5 %entru e'iden-# %rodu&-iei re#)i$#te )# #&rifi&#re+re %e&ti' %entru 'erifi&#re# r#nd#mentu)ui de #&rifi&#re 0i %entru # %ute# determin# u)terior &5$5minte)e )# %re)u&r#re# fri*orifi&5 # &5rnii3

~ 25 ~

C1nt5rire# &5rnii e f#&e &u &1nt#re #eriene %e )oturi de *reut#te 0i furni$ori+ *reut#te# &on emn1ndu2 e :ntr2o not5 de &1nt#r3 8'A' Refri'erarea carcaselor. Refri*er#re# &#r&# e)or e &#r#&teri$e#$5 %rin r5&ire# %rodu u)ui %1n5 &e #&e t# #tin*e o tem%er#tur5 de E 2 DNC +&on er'#re# # i*ur1ndu2 e de )# &1te'# $i)e %1n5 )# &1te'# 5%t5m1ni+ :n fun&-ie de %rodu + tem%er#tur# de de%o$it#re 0i ti%u) de #m"#)#B uti)i$#t3 Refri*er#re# &#r&# e)or de &#rne #re dre%t &o%: redu&ere# tr#n form5ri)or de ori*ine mi&ro"io)o*i&5= e'it#re# #u redu&ere# modifi&5ri)or de &u)o#re d#torit5 o4id5rii %i*men-i)or din &#rne :n &ont#&t &u #eru)= redu&ere# %ierderi)or :n *reut#te %rin e'#%or#re &# urm#re # &5derii r#%ide # tem%er#turii 0i # %re iunii '#%ori)or de #%5 )# u%r#f#-# &5rnii3 Refri*er#re# tre"uie :n&e%ut5 du%5 &e) mu)t D( de )# #&rifi&#re +du%5 #&e t inter'#) )# tem%er#tur# &5rnii de MGNC #&e# t# :n&e%1nd 5 e #)tere$e3 C#r&# e)e de &#rne e &on ider5 refri*er#te &1nd tem%er#tur# :n &entru) termi& de *ro ime m#4im5 #re '#)ori de 82DNC3 Pentru r5&ire# r#%id5 0i uniform5 # &#r&# e)or e te ne&e #r 5 e re %e&te: 2 i temu) de u %end#re #) &#r&# e)or 5 e re#)i$e$e :n fun&-ie de en u) de &ir&u)#-ie #) #eru)ui= 2 di t#n-# dintre #4e)e )inii)or #eriene tre"uie 5 fie de E3L m %entru &#r&# e)e de %or&3 L# tune)e)e &u 'enti)#-i# #eru)ui tr#n 'er #)5 +&ir&u)#-i# #eru)ui e re#)i$e#$5 fie tr#n 'er #) . %rintre &#r&# e / fie 'erti&#) .de2# )un*u) &#r&# e)or/3 ;n &#$u) &ir&u)#-iei 'erti&#)e e te ne&e #r &# :n tune) 5 e &ree$e un %#-iu )i"er de 6+8 2 6+7 m :ntre %un&te)e de u %end#re #)e &#r&# e)or 0i %)#fonu) tune)u)ui3 L# tune)e)e &u &ir&u)#-ie )on*itudin#)5+ )inii)e #eriene 5 fie orient#te %#r#)e) &u en u) de &ir&u)#-ie # #eru)ui3 Vite$# de r5&ire # unei &#r&# e de%inde #t1t de f#&torii %e&ifi&i . %e&ie +*reut#te +form5 / &1t 0i de &ondi-ii)e de r5&ire+re %e&ti' de diferen-# de tem%er#tur5 dintre #er 0i &#rne %re&um 0i 'ite$# #eru)ui3Vite$# de r5&ire e te inf)uen-#t5 0i de &#)it#te# i$o)#-iei fri*oriferu)ui3Vite$# de r5&ire inf)uen-e#$5 &oefi&ientu) de &(im" de &#)dur5 +efi&ien-# refri*er5rii 0i &oefi&ientu) %uterii 'enti)#toru)ui3 C)# ifi&#re# %rin&i%#)e)or metode de refri*er#re # &5rnii :n &#r&# e: Refri*er#re# &#r&# e)or &u $'1nt#re %re#)#"i)5 dire&t5 )ent5 :ntr2o in*ur5 f#$5 %rin r#di#-ie %rin &on'e&-ie r#%id5

:n dou5 f#$e .%rin &on'e&-ie/ :n :n&5%eri diferite

:n #&ee#0i :n&5%ere 1- )efrigerarea 3ntr.o singur faz prin radiaie3

~ 26 ~

A&e# t# e re#)i$e#$5 %rin %re)u#re# unei &#ntit5-i de &5)dur5 %rin r#di#-ie+re tu) &5)durii fiind %re)u#t5 %rin &on'e&-ie 0i e'#%or#re3Refri*er#re# e re#)i$e#$5 :n &#mere mi&i %re'5$ute &u %#nouri r#di#nte :ntre &#r&# e)e de &#rne e de%)# e#$5 %e un in*ur r1nd +%e )inii #eriene3 Dur#t# de r5&ire +)# o tem%er#tur5 # #eru)ui de Y 8NC e te de 6< ore+%ierderi)e :n *reut#te fiind de 6+8G26+ME93 Metod# e #%)i&5 %entru &#rne# de %or&3 2- )efrigerarea rapid 3ntr.o singur faz prin convecie forat. A&e# t# e re#)i$e#$5 :n tune)e &u &ir&u)#-ie )on*itudin#)5 #u tr#n 'er #)5 # #eru)ui3;n &#$u) &ir&u)#-iei )on*itudin#)e # #eru)ui 'ite$# #&e tui# e te de 62M mP e& .:n tune) *o)/3;n &#$u) &ir&u)#-iei tr#n 'er #)e tre"uie 5 e # i*ure un de"it de #er &ore %un$5tor unei re&ir&u)5ri de 8GE ori 'o)umu) tune)u)ui %e or5+i#r %entru &#$u) tune)u)ui &u &ir&u)#-ie 'erti&#)5 o 'ite$5 # #eru)ui de2# )un*u) &#r&# e)or de 6+G28mP e&3 Pentru m5rire# &#%#&it5-ii de r5&ire e %ot uti)i$# tune)e du")e3 L# refri*er#re# r#%id5 :ntr2o in*ur5 f#$5 .'ite$# de &ir&u)#-ie # #eru)ui 0i tem%er#tur# #&e tui# r5m1n &on t#nte %e to#t5 dur#t# %ro&e u)ui/ d#torit5 r5&irii r#%ide # u%r#fe-ei &#r&# ei e #Bun*e du%5 o #numit5 %erio#d5 &# tem%er#tur# u%r#fe-ei &#r&# ei 5 fie #%ro%i#t5 de &e# # #eru)ui de r5&ire3 ;n #&e t &#$ tr#n mitere# de &5)dur de )# u%r#f#-# &#r&# ei e te )imit#t 0i de%inde de tr#n mitere# de &)dur %rin &ondu&ti"i)it#te de )# &entru) termi& &5tre u%r#f#-# &5rnii3 A'#nt#Be)e refri*er5rii r#%ide : 2 to%#re# r#%id5 # tr#n form5ri)or de ori*ine mi&ro"i#n5 +# de$'o)t5rii mu&e*#iuri)or 0i men-inere# #&e tor# )# ni'e)u) ini-i#)= 2 redu&ere# %ierderi)or :n *reut#te +deo#re&e &5dere# r#%id5 # tem%er#turii u%r#fe-ei &5rnii %ermite m5rire# ume$e)ii re)#ti'e 0i de&i :n &on e&in-5 e mi&0ore#$5 e'#%or5ri)e3 Re$u)t#tu) #&e tor# du&e )# %re)un*ire# dur#tei de &on er'#"i)it#te %1n5 )# I $i)e 3 ;n %r#&ti&5 din moti'e e&onomi&e %5 tr#re# &5rnii %rin refri*er#re nu e f#&e o %erio#d5 m#i m#re de M $i)e deo#re&e &re & %ierderi)e :n *reut#te # &5rnii+&re0te &on umu) de uti)i$#n-i .ener*ie e)e&tri&5+fri*/ 0i imo"i)i$#re de %#-ii fri*orifi&e3 2.7. %epozitarea c rnii refri'erate. Du%5 refri*er#re+&#rne# e de%o$ite#$5 :n &#mere fri*orifi&e %re$ent#te &u )inii #eriene )# &#re e %ermite o :n&5r&#re %e&ifi&5 &e'# m#i ridi&#t5 de&1t )# refri*er#re# %ro%riu2$i 53Se re&om#nd5 o &ir&u)#-ie # #eru)ui &ore %un$5tor )# G26E ori 'o)umu) &#merei %e or5 0i o :m%ro %5t#re # #eru)ui de 82D ori 'o)umu) &#merei %e $i3Ume$e#)# re)#ti'5 tre"uie 5 fie &u%rin 5 :ntre LE2LG9 +i#r tem%er#tur# #eru)ui de E28NC %entru # :m%iedi&# #%#ri-i# de m1$*53 Cir&u)#-i# #eru)ui e te redu 5 .de"itu) de #er re&ir&u)#t fiind de 6m M %#-iu %entru 6 >&#)P( de fri* %rodu de r5&itor/= ne&e #ru) de fri* e te de #%ro4im#ti' 8E2MG >&#)P( %entru 6m M %#-iu de de%o$it#re )# refri*er#re3 C#mere)e de de%o$it#re de %e )1n*5 #"#to#re e dimen ione#$5 %entru o &#%#&it#te de %rodu&-ie de &e) %u-in 8 $i)e+deo#re&e )# tem%er#tur# de ENC %erio#d# de ri*idit#te dure#$5 M2G $i)e3Uin1nd &ont &5 refri*er#re# %ro%riu2$i 5 dure#$5 :n medie o $i+#tun&i e re&om#nd5 o dur#t5 minim5 %entru ie0ire# &5rnii din f#$# de ri*idit#te3 Pierderi)e :n *reut#te )# de%o$it#re# &#r&# e)or refri*er#te e d#tore#$5 e'#%or5rii #%ei din tr#turi)e u%erfi&i#)e #)e &5rnii 0i de%ind de %#r#metrii #eru)ui :n &#mer# de de%o$it#re .tem%er#tur5 +ume$e#)# re)#ti'5+&ir&u)#-i# #eru)ui/+de &#r#&teri ti&i)e %rodu u)ui . %e&ie+m5rime+'1r t5+ t#re de :n*r50#re/ 0i de dur#t# de %5 tr#re 3 Pierderi)e unt m#i #&&entu#te :n %rim# $i 0i unt m#i m#ri+&u &1t &#rne# e te m#i )#"5 . m#i m#&r5/3

~ 27 ~

;n &ur u) refri*er5rii 0i %5 tr5rii &5rnii refri*er#te e :m"un5t5-e & *u tu) 0i &on i ten-# &5rnii. &#rne# de'ine m#i fr#*i)5 0i m#i u&u)ent5/3Cu)o#re# &5rnii de )# ro0u #%rin :n tim%u) refri*er5rii tre&e )# ro0u :n&(i &u nu#n-e de "run+:n &ur u) %5 tr5rii3 Modifi&5ri)e mi&ro"io)o*i&e unt ne:n emn#te :n tim%u) refri*er5rii+d#r e %ot #&&entu# :n tim%u) de%o$it5rii d#&5 e %5 tre#$5 &#rne# :n &ondi-ii ne#de&'#te . tem%er#tur# 0i ume$e#)# re)#ti'5 # #eru)ui/3

CAPITOLUL III

*.)ta8ilirea liniei te&nolo'ice


62 M1ntor e)e&tri& 8 2U0 *)i #nt 'erti&#) II M 2U0 *)i #nt 'erti&#) I D2 C#%&#n in e&te G2 Perde# #er <2 !o4 de # om#re %or&ine I2 !o4 de # om#re "o'ine 7 2Grt#r &u)&#re L 2Po t#ment de # om#re 6E 2A om#tor e)e&tri& %or&ine 662 Pi to) de # om#re 68 2Po t#ment %entru mut#re 6M2 M# f) #m"#re 6D2 V# ino4 <G ) 6G2 Stru&tur %ort#nt 6<2P#)#n &u &ru&ior 6I2 Linie e'i &er#re 672 L#n- &tu0e 6L2 Di t#n-ier %i&io#re 8E2 F)#m"#re m#nu#) 862 Du0#re m#nu#)

~ 2# ~

882 Su%ort furtun 8M2 S%)tor m1ini 8D2 Steri)i$#tor une)te 8G2 S%)tor 0or-uri 8<2 S%)tor '# e &u trei "#$ine 8I2 S%)tor &%-1n "o'ine 87 2Steri)i$#tor #t1r 8L 2Steri)i$#tor fer tru ME2 Fer tru de %i&#t &#r&# e M62 Po t#ment %neum#ti& M82 Cru&ior &onfi &#re MM 2Cim"r 8EE ) MD2 !utu& tr#n0#re &#rne MG2 M# in %e&-ie M< 2M# &u "ordur MI2 M# )u&ru M72 R# te) u%ort )$i ML2 Cru&ior de%o$it#re 0i tr#n %ort &1r)i*e DE2 Umer#0 %or&ine D6 2Cru&ior "o'ine D8 2Linie r&ire DM 2T#m"ur ridi&#re DD Cru&ior tr#n %ort#t )nin DG2 Su%ort ort#re D< 2Cru&ior Ro))i DI2 C1nt#r )inie D7 2R#ft ino4

~ 2$ ~

DL2 Po#rt &u "urduf GE2GD2 Diferite u0i "#t#nte ino4 GG2 Sifon de %#rdo e#)

~ 3% ~

Fi'.* Linia te&nolo'ica de a8atorizare a suinelor

B#cCperi&

A P#do& ! S1n*er#re P de%i)#re C Cu)o#r D De%o$it#re %rodu e e&und#re E De%o$it#re %iei F De%o$it#re inte tine G C#$#n @ De%o$it#re 0i %)#re une)te I E'i &er#re T Fri* I3 Z Fri* II3 L Cu)o#r M L#"or#tor N Lo& odi(n O AC de u$in P Ve ti#r #)"2ne*ru [ Intr#re R De%o$it#re "ute)ii *#$ S De%o$it fri* or*#ne T !irou U De%o$it V E4%edi-ie

CAPITOLUL I9. ~ 31 ~

Ale'erea !i descrierea utila1elor(


St#"i)ire# ne&e #ru)ui de uti)#Be &e urme#$5 5 intre :n dot#re# unui #"#tor #re )# "#$5 #n#)i$# unor indi&#tori %rin&i%#)i tr1n )e*#-i :ntre ei+:n&e%1nd &u r#%ortu) e4i tent :ntre m#terii)e %rime 0i &erere# de &on um +&#re determin5 o #numit5 &#%#&it#te de %rodu&-ie 0i &ontinu1nd &u norme)e &e re*)emente#$5 %rodu&-i# unor %rodu e de ori*ine #nim#)5+&1t 0i &u o")i*#ti'it#te# o"-inerii unei #numite efi&ien-e e&onomi&e3Se #re :n 'edere #)e*ere# unor uti)#Be moderne &#re 5 &ondu&5 )# re#)i$#re# unor %ro&e e te(no)o*i&e %erfe&-ion#te 3;n fun&-ie de m5rime# unit5-ii de %rodu&-ie 0i de ti%u) de &#r&# 5 de &#rne dorit+%entru fie&#re o%er#-ie te(no)o*i&5 e '# #)e*e uti)#Bu) &e) m#i %otri'it3 1. Utila1e pentru asomarea porcinelor. A om#re# #nim#)e)or :n#inte de t5iere e te #" o)ut ne&e #r5+ %entru u0ur#re# o%er#-ii)or de t5iere 0i %entru %rote&-i# mun&itoru)ui &#re efe&tue#$5 #&e te o%er#-ii +# om#re &e e %o#te re#)i$# me&#ni&+e)e&tri& #u &(imi&3 aD I#s ala,ii "e i$!%ili/are a a#i$alel!r: %anda de imobilizare a porcinelor e #m%)# e#$5 :n f)u4u) te(no)o*i& de t5iere # %or&ine)or imedi#t du%5 &u)o#ru) de #du&-iune 0i ume&t#re # %or&i)or :n#inte de # om#re3 E) e m#i nume0te re tr#iner fiind form#t :n %rin&i%#) din dou5 "en$i :n&)in#te %re'5$ute &u %)5&i din )emn+ m#teri#) %)# ti& #u ino4+ fi4#te %e )#n-uri &u $#)e+ %#r#)e)e +#ntren#te de ro-i te)#te3!en$i)e # &5ror #4e :ntr2o e&-iune 'erti&#)5 +tr#n 'er #)5 #u form5 de Q V \ + %ermit %re)u&r#re# %or&i)or 0i #ntren#re# #&e tor# :n mi0&#re + :n t#re u %end#t5 +# tfe) :n&1t mo"i)it#te# )or #Bun*e 5 fie e*#)5 &u $ero3 De%)# #re# "en$i)or &u fe-e)e interio#re +:n #&ee#0i dire&-ie+ e te # i*ur#t de un e)e&tromotor &u%)#t )# un redu&tor +&e %une :n mi0&#re ro-i)e te)#te3 O%rire# 0i %ornire# uti)#Bu)ui e f#&e %rin intermediu) unei %ed#)e de %i&ior #u de )# un t#")ou de &om#nd5 #&-ion#t m#nu#) de mun&itoru) &#re e4e&ut5 # om#re#3 !#nd# #re o )un*ime de #%ro4im#ti' G m3

~ 32 ~

a:Fi'.+. 1 ;anda de imo8ilizare poricine 1.%enzi5 2.Sistem de acionare.

%D I#s ala,ii "e as!$are a a#i$alel!r& +nstalaie de asomare electric a porcinelor 3 A&e# t# e &om%une dintr2un t#")ou de &om#nd5 +un #*re*#t %entru :n#)t fre&'en-5 .88EE28DEE @$/ 0i i temu) de e)e&tro$i 3 T#")ou) #re form# unei &utii met#)i&e %e &#re unt mont#te #%#r#te)e de m5 ur .'o)tmetru 0i #m%ermetru/+ &omut#to#re)e de &om#nd5 #)e in t#)#-iei 0i trei )5m%i emn#)i$#to#re3 L#m%# din miB)o& 'erde+ emn#)i$e#$5 fun&-ion#re# #%#r#tu)ui+i#r &e)e dou5 )5m%i din m#r*ini +ro0ii+ fun&-ion#re# e)e&tro$i)or3 De # emene# +%e &utie e m#i *5 e & %ri$e)e %entru )e*5tur# &u e)e&tro$ii3 E)e&tro$ii unt form#-i din dou5 tu"uri din met#) i$o)#t )# &#re e monte#$5 dou5 '1rfuri de met#) 0i &#")uri)e de )e*5tur5 &u t#-i# de &om#nd53Pe tu"uri unt mont#te &omut#to#re)e %entru de &(idere# tre&erii &urentu)ui %rin e)e&tro$i3 Pentru # om#re# %or&i)or e m#i fo)o e0te un i tem de cle!te )# &#%ete)e &5rui# e *5 e & &ont#&te)e e)e&tri&e3 Pentru # om#re &)e0te)e e te #%)i&#t de o %#rte 0i de #)t# # &#%u)ui #nim#)u)ui3 C)e0te)e e te &onfe&-ion#t din #)uminiu 0i e te %re'5$ut &u un &omut#tor e)e&tri&3Cont#&te)e e)e&tri&e #)e &)e0te)ui unt %re'5$ute &u din-i &# )# fier5 tr5u %entru # # i*ur# o m#i "un5 #deren-5 )# %ie)e# #nim#)u)ui3

~ 33 ~

A om#re# e re#)i$e#$5 %rin #%)i&#re# e)e&tro$i)or #u # &)e0te)ui )# &#%u) #nim#)e)or 0i #%5 #re# %e &omut#to#re+du%5 &e :n %re#)#"i) de )# t#")ou) de &om#nd5 # fo t re*)#t5 ten iune# de )u&ru &u #Butoru) reo t#tu)ui . <G26EE V/ 0i tim%u) de # om#re &u #Butoru) re)ee)or de tim% . K 6E e&unde/3 Pentru intre%rinderi)e &u &#%#&it#te m#re de t5iere e fo)o e0te asomarea pe 8and . In t#)#-i# e &om%une dintr2o "#nd5 de tr#n %ort &u %)5&i met#)i&e .8/+ o t#-ie e)e&tri&5 de &om#nd5 %entru # om#re .</ 0i un &on'eer .D/ %entru tr#n %ortu) %e )ini# #eri#n5 # %or&i)or # om#-i3 Por&ii unt du0i %1n5 )# "#nd# de tr#n %ort %e un &u)o#r &u *ri)#B 0i ur&#-i %e "#nd# # &5rei %rim5 $on5 e te :n*r5dit5 &u un *ri)#B3 Vite$# de tr#n %ort # "en$ii %ermite o%er#toru)ui 5 e4e&ute # om#re# %rin #%)i&#re# e)e&tro$i)or 0i # &)e0te)ui3 Por&ii # om#-i &5$u-i %e "#nd5 + unt ridi&#-i &u #Butoru) &on'eeru)ui %e )ini# de tr#n %ort3 C#%#&it#te# in t#)#-iei e te :n fun&-ie de 'ite$# "en$ii de tr#n %ort 0i de :ndem1n#re# o%er#toru)ui &e e4e&ut5 # om#re#3 Pentru e'it#re# #&&idente)or "#nd# de tr#n %ort met#)i&5 tre"uie r#&ord#t5 )# %5m1nt3;ntre-inere# in t#)#-iei &on t5 :n 'erifi&#re# %erm#nent5 # i$o)#-iei 0i &ont#&te)or e)e&tri&e +un*ere# ru)men-i)or "en$ii de tr#n %ort 0i # ro)e)or &on'eeru)ui +%re&um 0i men-inere# &ur5-eniei3

8:Fi' +.2 ;o4a de asomare a poricinelor. Se &om%une din urm5to#re)e: 1. scripete5 2. cablu flexibil5 6. te0itur aplicat pe peretele lateral st/ng5 7. suport pentru u0a rabatabil5 8. suport din tabl pe care st operatorul5 9. u0 rabatabil5 :. pardoseal din gresie 3nclinat fa de orizontal cu un ung;i <5 =. grila4 ce mrgine0te culoarul de aduciune5 >. perete vertical betonat5

~ 34 ~

1?. poart culisant5 11. contragreutate. 83 Utila1e pentru ridicarea animalelor pe linia aerian de t iere3

#levator pentru ridicarea porcinelor.


A&e t# er'e0te )# ridi&#re# &#r&# e)or de %or&ine %e #u de %e )inii)e #eriene3 E)e'#toru) e te #)&5tuit dintr2un &(e)et met#)i& &e re%re$int5 u%ortu) %e &#re e monte#$5 un )#n- &u $#)e &e e te #ntren#t :n mi0&#re de o ro#t5 te)#t5+%o$i-ion#t5 )# %#rte# u%erio#r5 +#&-ion#t5 de un motor e)e&tri& %rin intermediu) unui re#&tor 3 ;m%in*ere# &1r)i*e)or +&#re u -in &#r&# e)e %e o &#)e de ru)#re din -e#'5 #u %rofi) %e&i#) + e re#)i$e#$5 &u #Butoru) unor %inteni mont#-i %e )#n-3 Pentru dire&-ion#re# )#n-u)ui e fo)o e0te o ro#t5 te)#t5 de &ondu&ere +i#r :ntindere# )#n-u)ui e te # i*ur#t5 de un di %o$iti' de :ntindere3

Fi'.+.2.* $le-atorul unde: 6 F )#n- &u $#)e= 8 F ro#t te)#t de &ondu&ere= M F &(e)et met#)i&= D F di %o$iti' de ,ntindere= G F motor e)e&tri&= < F redu&tor= I F &#)e de ru)#re din -e#'= 7 F %rofi) %e&i#) 3 *. Utila1e pentru s.n'erarea animalelor(

~ 35 ~

!uit tubular pentru recoltarea s/ngelui alimentar3


Pentru re&o)t#re# 1n*e)ui de tin#t u$u)ui #)iment#r + unt uti)i$#te &u-ite)e tu"u)#re3 A&e t &u-it e te %re'5$ut )# %#rte# u%erio#r5 &u un '1rf # &u-it &#re 5 %ermit5 %enetr#re# %or-iunii &5rno# e :n $on# *1tu)ui +de )# e4terior %1n5 :n interioru) 'enei Bu*u)#re +i#r m#i #%oi &ur*ere# 1n*e)ui %rintr2un orifi&iu :ntr2un tu" din &or%u) &u-itu)ui3Tu"u) e te r#&ord#t )# un furtun tr#n %#rent +din m#teri#) %)# ti& &u in er-ie &e f#&e )e*5tur# :ntre &u-it 0i re&i%ientu) de &o)e&t#re # 1n*e)ui %rin intermediu) unei %om%e de 'id3Dimen iuni)e &u-itu)ui + form# 0i num5ru) orifi&ii)or unt :n fun&-ie de m5rime# #nim#)u)ui3

Fi'.+.*.+ Cutit tu8ular+ unde : 62 '1rf # &u-it ,n form0 de &u0= 82 orifi&iu= M2 tu" de &o)e&t#re 1n*e= D2 furtun tr#n %#rent din m#teri#) %)# ti&=

+nstalaia de recoltare a s/ngelui te;nic.


S1n*e)e #re o '#)o#re nutriti'5 ridi&#t5 0i din #&e# t5 &#u$5 &on tituie o m#terie %rim5 fo#rte '#)oro# 5 :n %rodu&-i# nutre-uri)or &om"in#te3V#)orifi&#re# 1n*e)ui u" form5 de %rodu e te(ni&e +&on tituie o %reo&u%#re im%ort#nt5 :n te(no)o*ii)e de #"#tori$#re 3Prin&i%#)e)e %rodu e o"-inute +&#re uti)i$e#$5 1n*e)e te(ni& unt: f5in# de 1n*e 0i f5in# de &#rne .o"-inut5 din de0euri din &#rne +&1t 0i din 1n*e)e te(ni&/3 Du%5 re&o)t#re# 1n*e)ui +#&e t# e te tr#n %ort#t %e &#)e %neum#ti&5 %1n5 )# in t#)#-ii)e de %ro&e #re fin#)53 In t#)#-i# de re&o)t#re # 1n*e)ui te(ni& e te &on tituit5 din : 2 &or%u) B*(e#"u)ui de 1n*er#re din "eton .f#i#n-#t/= 2 %1)nie de &o)e&t#re # 1n*e)ui . din "eton :n&)in#t 0i #&o%erit &u *re ie/= 2 *r5t#r met#)i& din ino4 . demont#"i)/= 2 r#&ord de &ur*ere # 1n*e)ui te(ni& .%neum#ti&/= 2 &o)e&tor %entru 1n*e te(ni&= 2 &ondu&t5 de #)iment#re &u #er u" %re iune .K G #tm3/= 2 'enti) #utom#t de #dmi ie # #eru)ui &om%rim#t :n &o)e&tor=

~ 36 ~

2 'enti) #utom#t de e'#&u#re # 1n*e)ui te(ni& %re e&-i# de %re)u&r#re # #&e tui#= 2 fi)tru de #er= 2 &om%re or de #er+fun&-ion1nd :n re*im #utom#t= 2 u%ort din t#")5 tri#t5 din ino4 %entru o%er#toru) &#re e4e&ut5 :nBun*(iere#= 2 %5)5tor &u %ed#)5= 2 teri)i$#tor %entru &u-ite= 2 )inie #eri#n5 de tr#n %ort #nim#)e= 2 &1r)i*e3 F #nim#)e ,nBun*(i#te3

+. Utila1e pentru 1upuirea animalelor( Tu%uire# e te o%er#-i# te(no)o*i&5 &#re re#)i$e#$5 :nde%5rt#re# %ie)ii de %e &#r&# e)e #nim#)e)or t5i#te3Deo#re&e %ie)e# re%re$int5 un u"%rodu de #"#tor fo#rte '#)oro +:nde%5rt#re# #&e tui# tre"uie e4e&ut#t5 # tfe) :n&1t 5 nu e de*r#de$e +i#r &#rne# 5 r5m1n5 :ntre#*53 Tu%uire# re%re$int un# din %rin&i%#)e)e o%er#-ii din &#dru) %ro&e u)ui te(no)o*i& de %re)u&r#re ini-i#) # #nim#)e)or3Vo)umu) )u&rri)or )e*#te de re#)i$#re# #&e tei o%er#-ii re%re$int ME2DE9 din 'o)umu) tot#) #) )u&rri)or %ri'ind %re)u&r#re# #nim#)e)or3 C#)it#te# Bu%uirii inf)uen-e#$ ,n mod dire&t # u%r# : 2 # %e&tu)ui mer&eo)o*i& #) &#r&# e)or= 2 r#nd#mentu) ,n &#rne 0i *r ime= 2 # u%r# &#)it-ii %iei)or &e re%re$int un u"%rodu deo e"it de '#)oro #) #"#toru)ui=

~ 37 ~

Di tru*ere# %ie)ii de %e &#r&# %re u%une di tru*ere# e)emente)or de )e*tur ,ntre %ie)e 0i tr#tu) u"&ut#n#t3 Instalaie pentru 1upuirea mecanic0 prin smul'ere a porcinelor. Prin&i%iu) de fun&-ion#re # #&e tei in t#)#-ii &on t ,n mu)*ere# %ie)ii de %e &#r&# #0e$#t ,n %o$i-ie 'erti&#)+fie de )# &#% %re mem"re)e %o terio#re 0i + ,n une)e itu#-ii de )# mem"re)e %o terio#re %re &#%3Un*(iu) de Bu%uire tre"uie fie &1t m#i #%ro%i#t de $ero 3 D#torit f#%tu)ui & #&e te in t#)#-ii %re)u&re#$ &#r&# e m#i mi&i +&u u%r#f#-# de Bu%uire m#i redu 0i &u o #deren- m#i redu ,ntre %ie)e 0i -e utu) #di%o u"&ut#n#t + unt m#i im%)e din %un&t de 'edere &on tru&ti' 0i + de&i m#i im%)u de e4%)o#t#t3 O%er#-i# de Bu%uire me&#ni& im%une ,n efe&tu#re# Bu%uirii ini-i#)e &#re &on t ,n de %rindere# %ie)ii m#nu#) %rin tiere de %e mem"re+*1t 0i de %e "urt &tre %r-i)e )#ter#)e3 Instalaia de 1upuire cu funcionare discontinu0 f0r0 cale de '&idare.

Fi'ura +.+., Instalatia de 1upuire fara cale de rulare+unde: 6 F )inie #eri#n= 8 F di %o$iti' de fi4#re #) &#r&# ei= M F i temu) moto2redu&tor= D F t#m"ur= G F &#")u de tr#&-iune= < F &)e0te= I F i tem de &om#nd # motoru)ui3 A&e# t in t#)#-ie e te #)&tuit din urmto#re)e %r-i: Me&#ni mu) de Bu%uire form#t din : 2 &)e0te %entru %rindere# %ie)ii + &e e te #)&tuit dintr2un i tem de %1r*(ii )# &#%tu) &ror# e #f) ud#te dou %)&u-e &u ri$uri &e %rind %ie)e# + ne%ermi-1ndu2i #)une&e=

~ 3# ~

2 &#")u) de tr#&-iune de &#re e te %rin )# un &#%t &)e0te)e de %rin %ie)e# +&e))#)t &#%t fiind %rin de t#m"ur %e &#re e ,nf0o#r &#")u) ,n tim%u) re#)i$rii o%er#-iei de Bu%uire= Me&#ni mu) de #&-ion#re &om%u din : 2 motor e)e&tri& &u o %utere de 6+I >A i o tur#-ie de n W L8E rotPmin= 2 redu&tor de tur#-ie= 2 tr#n mi ie %rin &ure)e tr#%e$oid#)e= 2 i temu) de &om#nd #) motoru)ui &u )imit#tor de &ur = Di %o$iti'u) de fi4#re #) &#r&# ei +#)&tuit dintr2un e&tor din-#t 0i o %ed#)3 E4%)o#t#re# in t#)#-iei e re#)i$e#$ ,n modu) urmtor: C#r&# # %re*tit ,n %re#)#"i) %rin Bu%uire ini-i#) e te #du %e )ini# #eri#n ,n dre%tu) di %o$iti'u)ui de fi4#re3C1r)i*u) di %o$iti'u)ui e %rinde de m#4i)#ru) inferior 0i e #%# &u %&ioru) %ed#)# tiBei de ,ntindere #t1t &1t #&e# t# %ermite3 C#%tu) de %ie)e de %rin de %e &e#f e %rinde &u &)e0te)e de %rindere 0i e #&-ione#$ # u%r# i temu)ui de &om#nd # motoru)ui e)e&tri& 3Prin ,nf0ur#re# &#")u)ui de tr#&-iune ,n Buru) t#m"uru)ui %ie)e# e te de %rin de %e &#r&# + urmrindu2 e &# un*(iu) de Bu%uire fie &1t m#i #%ro%i#t de $ero3 Pie)e# de %rin e te tr# ,n u %1n &1nd &)e0te)e de %rindere #tin*e )imit#toru) de &ur +&#re '# de&u%)# e)e&tromotoru)3D#torit *reut-ii %ro%rii +%ie)e# &#de 0i e te %re)u#t de un miB)o& de tr#n %ort 0i &ondu )# %re)u&r#re3 ,. Utila1e pentru op rirea porcinelor( O%rire# &on t ,n ,n&)$ire# u%r#fe-ei e4terio#re # &#r&# e)or de %or&ine &u &o%u) de # e u0ur# efe&tu#re# o%er#-ii)or de de%i)#re3 Tem%er#tur# 0i tim%u) de men-inere )# %e&i# %or&ine fiind : t W <M F <G NC + ] W M2 G minute3 'pritorul continuu cu transportor tip band3 !#$inu) de o%5rire e te o &on tru&-ie met#)i&5 din t#")e de o-e) de form5 %#r#)e)i%i%edi&5 #'1nd )un*ime# de M2D m3 E te i$o)#t termi& %entru # e redu&e %ierderi)e de &5)dur5 :n mediu) e4terior3 ;n interioru) "#$inu)ui )# %#rte# inferio#r5 e #f)5 mont#t "#r"otoru) %rin &#re e f#&e #dmi i# #"uru)ui &# #*ent termi& 3 !#r"otoru) e te o &ondu&t5 %erfor#t5 &u orifi&ii de di#metru de 8+M mm :ndre%t#te %re fundu) "#$inu)ui3 Di %o$iti'u) de tr#n %ort e te o "#nd5 f5r5 f1r0it &on truit5 din "#re )e*#te :ntre e)e %rin ine)e = me&#ni mu) de tr#n mi ie e te form#t din : *ru% motor2redu&tor+ t#m"uru) de #&-ion#re +t#m"uru) de :ntindere3 T#m"urii unt mont#-i %e #r"ori %riBini-i %e )#*5re fi4#te :n &(e)etu) met#)i& #) "#$inu)ui3 Ni'e)u) &on t#nt #) #%ei din "#$in e te men-inut %rintr2un %re#%)in 3 Pentru e'#&u#re# #%ei din "#$in e te %re'5$ut un r#&ord de &ur*ere3 Men-inere# tem%er#turii &on t#nt5 # #%ei :n "#$in + e f#&e #utom#t &u un re*u)#tor de tem%er#tur5 &e #&-ione#$5 # u%r# 'enti)u)ui de #dmi ie # #"uru)ui3 Pentru re#)i$#re# o%er#-ii)or de o%5rire :n "#$in + e introdu&e #%5 :n %ro%or-ie de IG27E 9 din 'o)umu) 5u 0i e te :n&5)$it5 )# tem%er#tur# de <M2<GNC3 Por&ii u%u0i o%5ririi e de%)# e#$5 :n "#$in %e de# u%r# "en$ii de )# un &#%5t )# &e)5)#)t 0i #%oi unt %re)u#-i de fur&5 . "r#-u)/ de%i)#toru)ui 3!#nd# e de%)# e#$5 &u 'ite$# de E+8<2E+G8 mPminut+ # i*ur1ndu2 e tim%u) de men-inere de M+< minute3

~ 3$ ~

Fi'ura +.,Oparitor <e te form#t din urm5to#re)e &om%onente: 63 "#$inu) de o%5rire= 83 "#r"otor= M3 r#&ord e'#&u#re #%5= D3 %re#%)in= G3 di %o$iti' tr#n %ortor= <3 *ru% motor2redu&tor= I3 t#m"ur de #&-ion#re= 73 t#m"ur de :ntindere= L3 "#r5 de %rote&-ie= 6E3 %ode#3 <3 Utila1e pentru depilarea porcilor: (epilatorul orizontal cu doi tamburi3 Din %un&t de 'edere &on tru&ti' e te #)&#tuit5 din urm5to#re)e %5r-i &om%onente: #/ C#r&# # uti)#Bu)ui &onfe&-ion#t5 din t#")5 de o-e)= "/ Doi t#m"uri &u di#metru diferit #ntren#-i :n mi0&#re de rot#-ie :n #&e)#0i en + d#r &u tur#-ii diferite: 2 t#m"uru) &u di#metru redu e rote0te &u <E rotPmin = 2 t#m"uru) &u di#metru m#re e rote0te &u 68E rotPmin = Pe u%r#f#-# e4terio#r5 # #&e tor doi t#m"uri unt mont#te %)5&i de &#u&iu& %rin intermediu) # dou5 0uru"uri 3P)5&i)e &u *ro ime# de 8E2ME mm unt # tfe) di %u e :n&1t %)5&i)e de %e %rimu) t#m"ur 5 #)terne$e &u %)5&i)e de %e #) doi)e# t#m"ur3Pe fie&#re %)#&5 de &#u&iu& e #f)5 mont#te 82M r#$uri met#)i&e &#re #u un ro) (ot5r1tor :n :nde%5rt#re# %5ru)ui de %e u%r#f#-# &#r&# ei3 &/ Si temu) de :n&5r&#re #utom#t e te un "r#- #u o fur&5 &e efe&tue#$5 o mi0&#re

~ 4% ~

de rot#-ie )# un un*(i de 68EN 0i %ermite &o#tere# &#r&# e)or din &#$#nu) de o%5rire 0i introdu&ere# )or :n de%i)#tor3 d/ Si temu) de #&-ion#re e te #)&5tuit din: 2 *ru% motor2redu&tor= 2 tr#n mi ie de ro-i &oni&e= 2 #r"ore)e motor &e tr#n mite mi0&#re# de rot#-ie %rin intermediu) unui )#n- G#)) &e)or doi t#m"uri3 Mi0&#re# r#"#t#"i)5 intermitent5 )# i temu) de :n&5r&#re #utom#t5 e f#&e %rin intermediu) unor tr#n mi ii de ro-i din-#te &i)indri&e + # unui &u%)u &u intermiten-5 0i # unui me&#ni m &u e4&entri&3 ;n&5r&#re# uti)#Bu)ui e re#)i$e#$5 &u #Butoru) "r#-u)ui r#"#t#"i)3;n de%i)#tor+%rin #ntren#re# t#m"uri)or :n mi0&#re de rot#-ie e re#)i$e#$5 0i rotire# &#r&# ei &ee# &e d5 %o i"i)it#te# unei &ur5-irii uniforme # &#r&# ei 3 Pentru # e u0ur# :nde%5rt#re# %5ru)ui de %e u%r#f#-# &#r&# ei :n interioru) de%i)#toru)ui e introdu&e &ontinuu #%5 )# tem%er#tur# de GGNC %rin intermediu) unui i tem de diu$e3A&e# t5 #%5 re$u)t#t5 de )# %5)#re +e te tre&ut5 :n %re#)#"i) %rintr2o it5 &e re-ine %5ru) +fiind #%oi e'#&u#te )# &#n#)3 !r#-u) #u fur&# re'in :n "#i# de o%5rire :n momentu) de&u%)5rii &u%)u)ui &u intermiten-5 d#torit5 *reut5-ii3

e &om%une din urm5to#re)e: 1. cupla45 2. transmisie roi conice5 6. roat de lan5 7. arbore motor5 8. transmisie prin lan5 9. roat de 3ntindere5 :,=. tambur5 >. zon de lucru5 1?. transmisie roi cilindrice5 11. mecanism cu excentric5 12. furc de ridicat carcase3 3. Utila1e pentru p.rlirea porcilor(

~ 41 ~

P1r)ire# #re &# &o% :n)5tur#re# :n tot#)it#te # e'entu#)e)or re turi de %5r+r5m# e :n urm# de%i)5rii+ de )# %i&io#re+&#% 0i e'entu#) %e f)#n&uri3De # emene# %rin %1r)ire e # i*ur5 o u%r#f#-5 teri)5 # 0ori&iu)ui+:n)5tur#re# &ontu$ii)or de u%r#f#-5 %ro'enite din )o'ituri u0o#re #u mu0&#re# %or&i)or :ntre ei3 !uptorul de p/rlire cu funcionare discontinu. E te #)&#tuit din urm5to#re)e %5r-i: #/ Cor%u) &u%toru)ui e te form#t din doi emi&i)indri +&5%tu0i-i :n interior &u &5r5mid5 refr#&t#r5 +i#r :n e4terior %re'5$u-i &u i$o)#-ie termi&53 Cei doi emi&i)indri unt mont#-i %e dou5 &5ru&io#re &u ro-i &e e %ot de%)# # %e dou5 &5i de ru)#re %#r#)e)e mont#te :n %#rdo e#)5 #u %e o %)#tform5= "/ Me&#ni mu) de :n&(idere 0i de &(idere # &e)or doi emi&i)indri e te #&-ion#t %neum#ti& .#er )# %re iune# de 82M #tm3/ 0i e &om%une din: 2 &om%re or de #er= 2 i tem de &ondu&te %entru #eru) #f)#t u" %re iune= 2 &i)indru .re$er'or u" %re iune / %re'5$ut &u m#nometru= 2 i temu) de %1r*(ii3Prin m#ne'r#re# %neum#ti&5 # %1r*(ii)or &5ru&io#re)e *)i e#$5 %e &5i)e de ru)#re de &(i$1nd #u :n&(i$1nd &u%toru)3 &/ Ar$5toru) e te de ti% ine)#r mont#t )# %#rte# inferio#r5 # &u%toru)ui 0i %o#te fun&-ion# &u *#$ met#n +*#$e )i&(efi#te #u motorin5= d/ Co0u) de e'#&u#re #) *#$e)or de #rdere #re form5 de %1)nie 0i e &ontinu5 &u un "ur)#n de e'#&u#re mont#t de# u%r# #&o%eri0u)ui &)5dirii3 Pentru e4%)o#t#re# &ore&t5 # &u%toru)ui e im%une &# %entru :n&e%ut +&u%toru) :n&(i + 5 fie :n&5)$it ne:n&5r&#t %1n5 e #tin*e tem%er#tur# ne&e #r5 %1r)irii3 C#r&# # %or&u)ui e te introdu 5 %e )ini# #eri#n5 :n interioru) &u%toru)ui :n &ondi-ii)e &1nd &ei doi emi&i)indri e #f)5 :n %o$i-i# &e# m#i :nde%5rt#t5 unu) f#-5 de &e)5)#)t3Se m#ne're#$5 me&#ni mu) de :n&(idere #) &u%toru)ui 0i e &ree#$5 tem%er#tur# ridi&#t5 ne&e #r5 %1r)irii %entru o #numit5 dur#t5 de tim%3 Du%5 tre&ere# tim%u)ui ne&e #r %1r)irii e #&-ione#$5 # u%r# me&#ni mu)ui de de &(idere %neum#ti&+&e)e dou5 &5ru&io#re :nde%5rte#$5 emi&i)indrii+i#r &#r&# # %1r)it5 e te e'#&u#t53 Pentru # e e'it# deform#re# )iniei #eriene #f)#t5 de# u%r# &u%toru)ui+d#torit5 tem%er#turii ridi&#te +#&e# t# e tro%e0te %erm#nent &u #%5 re&e3 A&e# t5 %)o#ie de #%5 &#de %e &#r&# # :n&in 5+ e tr#n form5 :n '#%ori &u efe&t %o$iti' # u%r# %1r)irii+#&e# t# de f50ur1ndu2 e :n #tmo fer5 umed53 ;ntre-inere# &u%toru)ui &on t5 :n: 2 'erifi&#re# %erm#nent5 # inte*rit5-ii i$o)#-iei termi&e 0i # &5%tu0e)ii de &5r5mid5 refr#&t#t5= 2 &ur5-ire# $i)ni&5 # #r$5toru)ui= 2 re %e&t#re# fre&'en-ei de un*ere # &om%re oru)ui + # :m"in5ri)or dintre %1r*(ii)e me&#ni mu)ui de :n&(idere 0i de &(idere +# ro-i)or de )# &5ru&io#re)e &e %o#rt5 &ei doi emi&i)indri #i &u%toru)ui3

~ 42 ~

63 83 M3 D3 G3 <3

Se &om%une din: semicilindri ce alctuiesc corpul cuptorului5 crucioare5 cale de rulare5 arztor5 linie aerian5 co0 de evacuare.

=. Utila1e pentru despicare !i porionare( Uti)#Be)e %entru de %i&#re 0i %or-ion#re unt de tin#te de %i&5rii &#r&# e)or #nim#)e)or :n Bum5t5-i 0i ferturi +tr#n05rii &5rnii %e re*iuni #n#tomi&e +t5ierii o# e)or 3;n &#te*ori# #&e tor uti)#Be unt in&)u e fier5 tr#ie)e e)e&tri&e3 Fier tr#ie)e e)e&tri&e uti)i$#te :n indu tri# &5rnii +du%5 fe)u) de mont#re %ot fi t#-ion#re #u mo"i)e+i#r du%5 form# %1n$ei F)#me)#re #u &ir&u)#re3 L# #&e te fier5 tr#ie %1n$# e &onfe&-ione#$5 din t#")e de o-e) de 82M mm+ o"-in1ndu2 e # tfe) o redu&ere # &on umuri)or de ener*ie )# t5iere 0i o mi&0or#re # &#ntit5-ii de rume*u0 de &#rne re$u)t#t3 Fierstrul mobil lamelar A&e t# e te fo)o it :n #"#to#re %entru de %i&#re# 0irei %in5rii de2# )un*u) &#r&# ei3 Din %un&t de 'edere &on tru&ti' e te form#t din urmto#re)e %r-i &om%onente: 6/ %1n$# )#me)#r &e #re un &#%t %rin ,n #rti&u)#-i# &e %ermite &u%)#re# 0i i temu) de #&-ion#re +&e))#)t &#%t *)i 1nd )i"er ,n &#%tu) u%ortu)ui de u -inere # fier tru)ui= 8/ i temu) de #&-ion#re 0i tr#n mi ie form#t din :

~ 43 ~

2 e)e&tromotor= 2 me&#ni mu) "ie) Fm#ni'e) &e e te ,n&(i ,ntr2o &#r&# met#)i& 3 Me&#ni mu) "ie) Fm#ni'e) im%rim mi0&#re# #)tern#ti' . de dute2'ino/ %1n$ei )#me)#re3 Pentru efe&tu#re# o%er#-iei de de %i&#re +mun&itoru) tre"uie -in &u #m"e)e m1ini fier tru) ,n %o$i-ie ori$ont#) : m1neru) er'ind %entru men-inere# dire&-iei %1n$ei )#me)#re %e )ini# de tiere 0i %entru #% #re# )#mei %e dire&-i# u 2Bo 3 ;n tim%u) )u&ru)ui &u fier5 tr5u) nu e te %ermi 5 e e4e&ute mi0&5ri )#ter#)e #)e #&e tui#+deo#re&e e %o#te ru%e %1n$#3Pornire# motoru)ui e)e&tri& e f#&e :n momentu) :n &#re %1n$# # fo t #0e$#t5 %e dire&-i# de t5iere3 P1n$# fier5 tr5u)ui e teri)i$e#$5 du%5 fie&#re &#r&# 5 de %i&#t5+%rin introdu&ere# #&e tui# :ntr2un teri)i$#tor &u #%5 )# 7MNC3 Condi-ii %entru o "un5 e4%)o#t#re: Se re&om#nd5 &# %ornire# e)e&tromotoru)ui 5 e f#&5 :n#inte de #0e$#re# %1n$ei %e dire&-i# de t5iere= Du%5 termin#re# )u&ru)ui +fier5 tr5u) tre"uie &ur5-#t 0i #0e$#t %e ori$ont#)5= ;n tim%u) )u&ru)ui e im%une teri)i$#re# %1n$ei &u-itu)ui du%5 fie&#re &#r&# 5 de %i&#t5 %rin introdu&ere# #&e tui# :ntr2un '# teri)i$#tor= Se im%une # &u-ire# din-i)or fier5 tr5u)ui o d#t5 )# 82M $i)e +i#r o%er#-i# e e4e&ut5 &u #Butoru) unei %i)e triun*(iu)#re %e %1n$# demont#t5 de %e fier5 tr5u= S5 e 'erifi&e o d#t5 %e )un5 ni'e)u) u)eiu)ui din "#i# de u)ei3

Fi'.+.= Fierastrau mo8il+ e &om%une din urm5to#re)e: 1. p/nz lamelar5 2. articulaie5 6. suport de susinere5 7. mecanism biel.manivel5 8. electromotor5 9. m/nere5

~ 44 ~

:. carcas. 7. Utila1e pentru c.nt rirea c rnii. !/ntar semiautomat pe linie aerian. A&e t# e te fo)o it %entru &1nt5rire# emi&#r&# e)or de %or&in5 #t1rn#te %e )inii #eriene de tr#n %ort3 ;n dre%tu) &1nt#ru)ui +)ini# #eri#n5 e te :ntreru%t5 # tfe) :n&1t %or-iune# de&u%#t5 # )iniei %e &#re e te itu#t5 #r&in# .&#r&# e)e/ 5 %o#t5 fi m5 ur#t53 P)#tform# &1nt#ru)ui e te u %end#t5 de %)#fon #u de un &#dru de *rin$i met#)i&e de u -inere %rin "r#-e+:n i temu) de %re)u#re # *reut5-ii %rin %1r*(ii3 De %1r*(ie e fi4e#$5 )# un &#%5t &ontr#*reut#te# &#re %ermite re*)#re# %o$i-iei Q $ero\ de %)e&#re # &1nt5ririi +i#r de &e)5)#)t &#%5t unt #n*ren#te %rin intermediu) unor tiBe +%1r*(i# de ridi&#re :n )e*5tur5 &u tiB# indi&#toru)ui +&#re e rote0te :n f#-# unui &#dr#n3 P#rte# de :nre*i tr#re +&#re %o#te fi re'5$ut5 0i &u i tem de :nre*i tr#re %e "#nd5 e te :n&(i 5 :ntr2o &#r&# 5 met#)i&5 %riBinit5 %e u%ortu) met#))i& fi4#t :n fund#-ie )# %#rdo e#)53

Fi'. +.7.Cantar aerian semiautomat+e te &om%u din urmto#re)e: 6 2 )inie #eri#n= 8 2 %or-iune# de&u%#t # )iniei= M F "r#-e de u -inere= 1>.Utila1e de transport( Tr#n %ortu) #eri#n e re#)i$e#$5 &u #Butoru) )inii)or u %end#te +#) miB)o#&e)or de tr#n %ort #do%t#te #&e tor# .&5ru&ior &u &u'5+r# te)e/ 0i #) miB)o#&e)or de ridi&#re # o"ie&te)or &e tre"uie tr#n %ort#te %e )ini# u %end#t5 .e)e'#to#re+ &o"or1to#re 0i e)e&tro%)#ne/3 Tr#n %ortu) #eri#n e %o#te f#&e m#nu#) %rin :m%in*ere# #u tr#*ere# o"ie&te)or &e ru)e#$5 +#)une&5 %e )ini# u %end#t5 #u me&#ni$#t &u #Butoru) &on'eere)or3

~ 45 ~

De%)# #re# %rodu e)or e %o#te f#&e %rin :m%in*ere m#nu#)5 #u me&#ni$#t &u #Butoru) unui &on'eer3 !onveer de transport Con'eeru) e te fo)o it %entru me&#ni$#re# tr#n %ortu)ui :n e&-ii)e de #&rifi&#re + de%o$ite fri*orifi&e et&3 0i %entru re#)i$#re# unor o%er#-ii te(no)o*i&e .Bu%uire %or&ine/3 ;n %rin&i%#) +&on'eeru) e te form#t dintr2un )#n- &u $#)e #ntren#t :n mi0&#re de ro-i te)#te &u din-i &#re %5trund :n o&(iuri)e $#)e)or3Mi0&#re# de rot#-ie # #&e tor# e te # i*ur#t5 de un motor &u redu&tor &#re # i*ur5 'ite$# de :n#int#re # &on'eeru)ui3A tfe)+)#n-u) de tr#n %ort &u $#)e %e &#re unt mont#te %ie e)e de :m%in*ere numite 0i %inteni+de%)# e#$5 &1r)i*e)e &u ro)e %e &#)e# #eri#n5 de tr#n %ort &onfe&-ion#t5 din -e#'5 &u %ere-i *ro0i3 Ue#'# e te u -inut5 de &ro0ete met#)i&e %rofi)#te +:m%reun5 &u &#)e# de *(id#B 0i )#n-u) de tr#n %ort %re'5$ut &u ro)e de *(id#re +de o re-e# de %rofi)e met#)i&e . C #u I / :n&# tr#te :n %ere-i #u u %end#te %e t1)%i met#)i&i3

Fi'ura +.1>.Con-eer+E te form#t din urm5to#re)e: 1. lan de transport5 2. piesa de 3ntindere5 6. c/rlige5 7. role cu suporturi5 8. eav5 9. suspensie5 :. cale de g;ida4.

&inia aerian de transport3


Ser'e0te )# tr#n %ortu) &#r&# e)or 0i emi&#r&# e)or de %or&ine +%re&um 0i # unor &5ru&io#re r# te) &u %re%#r#te din &#rne #u # unor &ont#inere3Lini# #eri#n5 im%)5 e te form#t5 din trei %5r-i %rin&i%#)e: un &#dru de re$i ten-5 form#t din *rin$i met#)i&e :n&# tr#te :n %ere-i #u u %end#te %e t1)%i met#)i&i ori din "eton= %5r-i)e de u -inere .din &ornier #u %)#t"#nd5/ &#re f#& )e*5tur# :ntre &#dru) 0i

~ 46 ~

)ini# de *(id#B numite 0i &ro0ete= )ini# de *(id#B %e &#re #)une&5 #u ru)e#$5 &1r)i*e)e &#re %o#te fi &onfe&-ion#t5 din -e#'5 #u %)#t"#nd5 din ote)3 Linii)e #eriene de tr#n %ort din -e#'5 %ot fi Bo# e+#'1nd :n5)-ime# de mont#B de 8+DG m &1nd de er'e0te &#r&# e 0i Bum5t5-i de &#r&# e de %or& 3Pentru &5ru&io#re)e r# te) fo)o ite )# %re%#r#te)e din &#rne e uti)i$e#$5 )inii de tr#n %ort din %)#t"#nde3 A tfe) +o )inie #eri#n5 de tr#n %ort e te form#t5 dintr2o -e#'5 #u %)#t"#nd5 fi4#te %e un &#dru de re$i ten-5 din %rofi)e V #u I %rin intermediu) unor &ro0ete met#)i&e3 E)emente)e de ru)#re unt #)&5tuite din %#)ete &#re e rote & :n Buru) unui #4 fi4#t %e un &#dru de &#re unt %rin e &1r)i*e)e de #*5-#re # &#r&# e)or #u &#dre)e &5ru&io#re)or &u te)#Be3

Fi'.+.11 Transportoare..

CAPITOLUL 9 5.Ale'erea unui su8ansam8lu ?desenul spirei melcate:


M#teri#)e)e %entru e4e&u-i# tr#n %ortoru)ui e)i&oid#) unt: t#")# de o-e) %entru B*(e#" 0i e)i&e+ -e#'# #u )#min#te de o-e) de e&-iune &ir&u)#r #u %tr#t %entru #r"ore)e e)i&ei3 Rn fi*ur# urmto#re unt indi&#te &1te'# ti%uri &on tru&ti'e #)e e)i&ei tr#n %orto#re3

~ 47 ~

otorul este alc&tuit dintr'un arbore pe care este sudat& o f()ie de table melcat& continu&. *n industria alimentar& se uitili+ea+& transportoare elicoidale,e-ecutate din o.el ino-idabil.
Fig.5

CA(ITOLULVI
/.Calculul or'anolo'ic ?calculul de rezisten0 la r0sucire al ar8orelui care acioneaz0 !necul :
Di#metru) %irei e #)e*e ,n fun&-ie de de tin#-i# tr#n %ortoru)ui3 A tfe)+ %entru emin-e de &ere#)e 0i de f)o#re# o#re)ui di#metru) e te de %1n )# MGE mm=%entru rd&ino# e 0i fe&)# de $#(#r di#metru)

~ 4# ~

%o#te fi %1n )# GEE mm+i#r %entru tr# %orto#re)e fo)o ite )# tr#n %ortu) %rodu e)or #)iment#re di#metru) %o#te fi de 6EE28EEmm3 P# u) e)i&ei e)i&oid#)e .S/ e &#)&u)e#$ ,n fun&-ie de di#metru) rotoru)ui .D/= e re&om#nd S W .O+726+E/ D3 Ar"orii e e4e&ut# din OL GE+ rotund #u -e#'3 S%ire)e e)i&oid#)e e e4e&ut# din "en$i #u foi de t#")# din OL MI %rin m#tri-#re #u )#min#re %e m#0ini %e&i#)e3 Re$i ten-# de r u&ire #) #r"ore)ui e &#)&u)e#$ # tfe):

, unde / 01puterea motorului 2 345, n1tura.ia 2rotatii6min5, c1constanta. 01 1,2 34 n1 $5 rot6min c1 $55% 7t1$55% 8 1 $55% 8 %,%11$5,5 298m5

5 ,unde/

modul de re+istenta polar necesar, 1momentul de torsiune re+istenta admisibila la rupere. 1$5,5 98m

; ,unde/

~ 4$ ~

<1diametrul e-terior, d1diametrul interior. <e aici re+ult& /

"6 80 $$ CA(ITOLUL VII 3."orme de protectie a muncii Prote&ti# mun&ii e te o %ro")em de t#t i &u%rinde #n #m")u) norme)or i re*u)i)or de te(ni& # e&urittii i de i*ien # mun&ii3 A&e te# #u &# &o% # i*ur#re# &e)or m#i "une &onditii de mun&+ %re'enire# #&&idente)or i ,m"o)n'iri)or %rofe ion#)e+ redu&ere# efortu)ui fi$i&+ %re&um i # i*ur#re# unor &ondi-ii %e&i#)e %entru %er o#ne)e &#re mun&e & ,n &ondi-ii deo e"ite3 A i*ur#re# m# uri)or %ri'ind %rote&-i# mun&ii e r fr1n*e # u%r# ,ntre*u)ui %ro&e de mun&+ ,n&e%1nd de )# f#$# de &er&et#re2%roie&t#re %1n )# e4e&ut#re 0i e4%)o#t#re3 A&-iune# de %rote&-ie # mun&ii e de f o#r ,n trei dire&tii %rin&i%#)e: Buridi&+ te(ni& i i*ieni&o2 #nit#r3 M# uri)e i*ieni&o2 #nit#re urm#re & &o%u) &re#rii unor &onditii de mun&# #n#to# e i &onfort#"i)e+ %re&um i %rote&ti# #n*#B#ti)or de inf)uen-# f#&tori)or no&i'i+ &#%#"i)i # %rodu&# "o)i %rofe ion#)e+ or#'iri+ into4i&#-ii %rofe ion#)e #&ute et&3 Prin )e*e e t#"i)it &# %rote&ti# mun&ii f#&e %#rte inte*r#nt# din %ro&e u) de mun&# i &# o")i*#ti# i r# %undere# %entru re#)i$#re# de%)in# # m# uri)or de %rote&tie # mun&ii o #u F %otri'it #tri"utii)or &e )e re'in F &ei &#re or*#ni$e#$#+ &ontro)e#$# i &ondu& %ro&e u) de mun&#+ #di&# )# )o&u) de mun&#+ efii e&tii)or+ e&to#re)or+ #te)iere)or et&3 $asuri privind te;nica securitatii M uri)e %rin&i%#)e %entru e'it#re# #&&idente)or %rin e)e&tro&ut#re unt urmto#re)e: 2 %#rti)e met#)i&e #)e e&(i%#mente)or e)e&tri&e #f)#te u" ten iune ,n tim%u) )u&ru)ui fie in#&&e i"i)e )# o #tin*ere ,nt1m%)to#re+ &ee# &e e re#)i$e#$ %rin i$o)ri+ &#r&# ri+ ,n*rdiri+ #m%)# ri )# ,n)-imi in#&&e i"i)e+ ")o&ri.%rote&-ie %rin in#&&e i"i)it#te/= 2 fo)o ire# ten iuni)or redu e+ m#4im #dmi i"i)e: 2 i$o)#re# de %rote&-ie= 2 e%#r#re# de %rote&-ie= 2 %rote&-ie %rin )e*#re )# %m1nt= 2 %rote&-ie %rin )e*#re )# nu)= 2 de&one&t#re# #utom#t ,n &#$u) #%#ri-iei unei ten iuni de #tin*ere %eri&u)o# = 2 de&one&t#re# #utom#t ,n &#$u) #%#ri-iei unei &ur*eri de &urent %eri&u)o# = 2 e*#)i$#re# %oten-i#)e)or= 2 fo)o ire# miB)o#&e)or indi'idu#)e de %rote&-ie= 2 or*#ni$#re# &ore %un$to#re # )u&ru)ui3 Prote&-i# %rin )e*#re )# %m1nt 0i %rote&-i# %rin )e*#re )# nu) unt %rin&i%#)e)e m uri de %rote&-ie &ontr# e)e&tro&utrii %rin #tin*ere indire&t3

~ 5% ~

M# uri %ri'ind %rote&ti# ,m%otri'# in&endii)or Pentru &om"#tere# in&endii)or )# ,ntre%rindere# de &onfe&tii unt %re'$ute urmto#re)e m uri: 2 toti #n*#B#tii 'or tre&e un &ur de in truire %e&i#)# %ri'ind %rote&ti# ,m%otri'# in&endii)or+ i#r to#te u"di'i$iuni)e ,ntre%rinderii 'or fi # i*ur#te &u miB)o#&e de %ro%#*#nd i #*it#tie &u %ri'ire )# &om"#tere# in&endii)or= 2 %rin ordin 'or fi numite %er o#ne re %on #"i)e de e&urit#te# in&endi#r# # e&to#re)or+ de%o$ite)or i #)tor o"ie&te &u %eri&o) %orit de in&endiu= 2 ,ntre%rindere# '# fi # i*ur#t# &u miB)o#&e de tin*ere # in&endii)or i de &omuni&#re r#%id# de %re in&endiu3 L# to#te o"ie&ti'e)e '# fi # i*ur#t #&&e u) #utomo"i)e)or de %om%ieri+ &#re e 'or mentine ,n ordine e4em%)#r= 2 to#te uti)#Be)e 'or fi mentinute ,n t#re "un# fun&tion#)#+ e 'or &ur#ti )# tim%+ e 'or re*)# i un*e+ %entru # %re'eni u%r#,n&#)$ire# )#*#re)or+ #r"ori)or i %ie e)or &e e #f) ,n &ont#&t de fri&tiune+ %re&um i form#re# &1ntei)or+ i#r $one)e i #*re*#te)e &e e #f)# ,n mi &#re e 'or %roteB# de nimerire# o"ie&te)or tr#ine= 2 )# f1r itu) $i)ei de mun&# re %on #"i)ii de e&urit#te# in&endi#r# 'or &ontro)# minutio to#te )o&uri)e+ m#i &u e#m# )o&uri)e &u ir#dieri &#)ori&e &on ider#"i)e+ 'or de&one&t# in t#)#-ii)e e)e&tri&e i i temu) de i)umin#t+ 'or ,n&ui# u i)e u" )#&#t3

~ 51 ~

1'Ba#0 C'5 @ Te&nolo'ia c0rnii !i preparatelor din carne ?I: @< $ditura I.P.A. < Aalai <173*. 2'Ba#0 C'5 @ Procesarea industrial0 a c0rnii @ < $ditura Te&nic0 < ;ucure!ti 177=. 8'Ba#0 C ' @ 6anualul in'inerului de Industrie Alimentar0 @ -olumul I si II < $ditura Te&nic0 <;ucure!ti 177=. @'Ba#0 C' si Di#ac)e C'5 @Indrumar de proiectare pentru a8atoare ?I:< $ditura I.P.A. < Aalai 17/7. ,.Colecie de standard pentru industria c0rnii < ;ucure!ti 17=,. /. Csa lEs Car!l5Ma.i#i .i i#s ala ii pe# r0 prel0crarea pr!"0sel!r "e !ri*i#e a#i$al A'Da#ile-ici C' 5 @ Utila1e destinate proces0rii produselor din carne !i lapte Bn unit0i de producie mici !i mi1locii @< $ditura ;i8liot&eca<T.r'o-i!te 2>>*. F'Da#ile-ici C'5 @ Te&nolo'ii 'enerale Bn industria laptelui <c0rnii< conser-elor -e'etale !i a pe!telui @< $ditura Trans-ersal < T.r'o-i!te 2>>,. 10'Da#ile-ici C'5 @ Controlul c0rnii !i produselor din carne prin metode senzoriale !i fizico5c&imiceC< $ditura ;i8liot&eca <T.r'o-i!te 2>>*. 11'E#ac)e T'5 @ 6edicina le'al0 -eterinar0C -ol. I< $ditura ALL< ;ucuresti 1773. 12.Le'ea sanitar 5 -eterinar0 "r . /> D173+. 1*.Iliescu L.<!.a.<Procese !i utila1e Bn industria alimentara<$ditura %idactica !i Peda'o'ica<;ucure!ti 173*. 1@'Mi#c0 I'5 B!"aia D'5 @ Alimentaia rational0 a omului s0n0tos !i 8olna- @ < $ditura 6edical0 <;ucure!ti 173, '

~ 52 ~