Вы находитесь на странице: 1из 13

ROUMANE/ ROMANA

Nr.
crt.
Institut Authors Title MEDALII/PREMII
1
Universitatea
Politehnica din
Bucureti
L' Universit
Politehnica de
Bucarest
"Politehnica
University of
Bucharest
GHCULESCU Liviu Daniel,
MARNESCU Niculae on,
NANU Sergiu,
liviudanielghiculescu@yaho
o.com;niculae.marinescu@
yahoo.com
0724 209 377
Echipament pentru prelucrarea microfantelor adnci prin
electroeroziune asistat de ultrasunete
L'quipement pour usinage des micro fentes profondes par
lectro- tincelage rosif
avec assistance ultrasonique
Equipment for ultrasonic aiding electrodischarge machining
deep microslots
AUR
Marele Premiu al Universitatii
Politehnice din HON !ON "
#HINA
2
SC
HDROELECTRCA
SA
DAA FLORAN-PETRE,
RACU TCUS PANTELE,
NEMTOU SMONA
GRETA,
POENARU DRAGOS
ANDRE
nemtoiusimona@yahoo.co
m;simona.nemtoiu@hidroel
ectrica.ro
0729 700 109
DSPOZTV PENTRU REDUCEREA VORTEXULU S
CRESTEREA GRADULU DE OXGENARE A APE
TURBNATE
DEVCE FOR VORTEX REDUCTON AND GROWTH OF
OXYGENATON DRGREE OF TURBN DRVEN WATER
DSPOSTF POUR LA RDUCTON DU VORTEX ET
L'AUGMENTATON DU DEGR D'OXYGNATON DE L'EAU
TURBNE
AUR
Premiul special TA PE - CHNA
3
SC OMN TEC SRL
Craiova
Emil Godeanu
godeanuemil@yahoo.com
0251 410 418
RADOCAUTER
OMNA RF4-300
AUR
Premiul WS POLONA
4 SC PA SA
Camil Dumitrescu,
Daniel Simion,
Maruis Dabuleanu
abotu@ipa.ro;
udrescuf@ipa.ro;
camildumitrescu@yahoo.co
m; office@indaelec.com;
Metoda de antipatinare si antiblocare a rotilor motoare ale
vehiculelor de transport urban calatori actionate cu chopper si
motor de curent continuu
Mthode de la lame d' antiblocage des roues et les
conducteurs de transports urbains de vhicules automobiles
exploits par le moteur de hacheur et DC
AUR
021 316 16 16
The method of wheel anti-lock slide and urban transport drivers
of passenger vehicles operated by chopper and DC motor
5
CPE SA
ionelpopa@icpe.ro
0748 199 229
VANOVC Constantin,
POPA onel,
DRNG oan,
KOTELES Lorant Arpad,
CRSTEA Gheorghe,
RACCOVSCH Dan Vergil
Corp de iluminat exterior cu module cu LED-uri
Luminaire pour l'extrieur avec des modules a LED-s
Outside Luminaire with LED-s modules
AUR
6
CPE SA
ionelpopa@icpe.ro
0748 199 229
VANOVC Constantin,
POPA onel,
DRNG oan,
KOTELES Lorant Arpad,
RACCOVSCH Dan Vergil
Lamp tubular cu LED-uri pentru iluminat interior
Lampe tubulaire LED-s pour l'clairage intrieur
Soffit Lamp with LED-s for the nside Lighting
AUR
Premiul Asociatiei Inventatorilor din
TAI$AN
7
CPE SA
ionelpopa@icpe.ro
0748 199 229
VANOVC Constantin,
POPA onel,
GHUR Gheorghe,
VLAD Daniel
Balast electronic, destinat conectrii la re[ea a lmpilor cu
halogenuri metalice
Ballast lectronique destin connecter au rseau les lampes
halognures mtalliques
Electronic ballast for connecting the metallic halide lamps to the
network
ARGNT
8 SC REMR SRL
RADULESCU REM,
RADULESCU RAUL,
RADULESCU ALN
RAZVAN
remi_radulescu@yahoo.co
m
0722 341 280
DETECTOR DE GAZE PORTABL, CU EXHAUSTOR
MOBLE GAS DETECTOR WTH A BLOWER
ENCORPORATED
DETECTEUR DE GAS PORTABLE AVEC DSPOSTF
D'EXTRACTON
ARGNT
Premiu special TAWAN
9
Loghinescu Vasile
vloghinescu@gmail.com
0722 234 709
SSTEM DE OPTMZARE A ADERENTE DNTRE PNEU S
CALEA DE RULARE LA AUTOVEHCULE
System of adherence between the vehicle tire and lane track
Systme d'optimisation de l'adhrence du pneu la voie de
roulement aux auto-vhicules
BRONZ
10
UNVERSTATEA DN
PTEST,
UNVERSTATEA
"POLTEHNCA
BUCUREST
UNVERST DE
PTEST,
UNVERST
"POLTEHNCA
BUCAREST
UNVERSTY OF
PTEST,
"POLTEHNCA
UNVERSTY
BUCHAREST
PETRE MARAN,
NCOLESCU FLORN
ADRAN,
DOBRE MARCEL
CORNELU
marian_petre_ro@yahoo.co
m
0728 140 756
Procedur i nstala[ie pentru cultivarea ciupercilor comestibile
si medicinale
Procdure ET NSTALLATON POUR LA CULTVATON DES
CHAMPGNONS COMESTBLES ET mdicinales
PROCEEDNG AND NSTALLATON FOR EATABLE AND
MEDCNAL MUSROOMS CULTVATON
ARGNT
11
S.C. .C.P.E.
Bistri[a S.A.
OGRU|AN Petre Lucian,
MUNTEANU Radu oan,
SUCU Liviu
liviu@icpebn.ro
026 321 938
0723 356 544
METOD PENTRU PROTEC|A LA SCURTCRCUT S
SUPRATENSUNE A RECEPTORLOR DE ENERGE
ELECTRC
MTHODE POUR LA PROTECTON CONTRE LES COURT-
CRCUTS ET LES SURTENSONS DES RCEPTEURS
D'NERGE LECTRQUE
A METHOD FOR PROTECTNG POWER RECEVERS
AGANST SHORT-CRCUTS AND OVERVOLTAGE
ARGNT
12
NSTTUTUL
NATONAL DE
CERCETARE-
DEZVOLTARE
PENTRU TEXTLE S
PELARE
L'NSTTUT
NATONAL DE
RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
DU TEXTLES ET DU
ENE Alexandra,
MHA Carmen,
NCODN Alexandru
Constantin Univ.
de Medicina si Farmacie
Victor Babes, Timisoara
certex@ns.certex.ro
021 340 49 28
Dispozitiv medical invaziv pentru reconstructia peretelui
semirigid al cavitatii toracice si procedeu de realizare a
acestuia
Dispositif mdical invasif pour reconstruire la paroi semi-rigide
de la cavit thoracique et le procd de le raliser
nvasive medical device for the reconstruction of the semi-rigid
thoracic wall and its manufacturing process
ARGNT
CUR
THE NATONAL
RESEARCH &
DEVELOPMENT
NSTTUTE FOR
TEXTLE AND
LEATHER
13
NSTTUTUL
NATONAL DE
CERCETARE-
DEZVOLTARE
PENTRU TEXTLE S
PELARE
L'NSTTUT
NATONAL DE
RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
DU TEXTLES ET DU
CUR
THE NATONAL
RESEARCH &
DEVELOPMENT
NSTTUTE FOR
TEXTLE AND
LEATHER
BUCUR (SAR) Daniela,
VSLEANU Emilia,
JPA Cristian,
DOBRE Niculae
certex@ns.certex.ro
021 340 49 28
Aparat destinat determinarii rezistentei materialelor textile plane
la penetrarea apei
Appareil d'essai la resistance des materiaux textiles plane a la
penetration de l'eau
Apparatus meant for establishing the flat textile material
resistance to water penetration
AUR
14
nstitutul National de
Cercetare-Dezvoltare
pentru Electrochimie
si Materie Condensata
Timisoara
L'nstitut National de
Recherche-
Dveloppement pour
Electrochimie et
Matire Condense
Raluca-oana van Staden
Jacobus Frederick van
Staden
iustinavanstaden@yahoo.c
om
0752 197 762
DOT senzor enantioselectiv i procedeu de realizare a acestuia
Dot capteur enantioselectiv le processus d'atteindre ses
Enantioselective
DOT sensor and procedure for its construction
AUR
Marele %remiu din %artea Asociatiei
Euro%ene a Inventatorilor
Timisoara
National nstitute of
Research for
Electrochemistry and
Condensed Matter
Timisoara
15
nstitutul National de
Cercetare Dezvoltare
Chimico Farmaceutica
CCF Bucuresti
(solicitant)
si Centru Biotehnol
(colaborator)
nstitut National de
Recherche et
Developpment
Chemique
Pharmaceutique
CCF Bucarest et
Biotehnol Centre
National nstutute for
Chemical
Pharmaceutical
Research and
Development -CCF
Bucharest
and Biotehnol Centre
uliana Diana
BARBULESCU,
Gheorghe CAMPEANU
et alea
iccf@ncpri.ro;
mmisu@ncpri.ro
021 321 21 17
PROCEDEU DE OBTNERE A BOPRODUSULU DE
DROJDE
CROMATA
PROCD D'OBTENTON D'UN BOPRODUT DE LEVURE
AU CHROME
PROCESS FOR OBTANNG A CHROMUM YEAST
BOPRODUCT
AUR
Diploma din partea Universitatii
POLTEHNCA HONG KONG
16
University Politehnica
from Bucharest
Universit Politehnica
de Bucarest
Augustin SEMENESCU
Anton HADR
Alexandru MARN
Brndua GHBAN
Nicolae GHBAN
Ovidiu Dorin ALUPE
Hora[iu POP
alexandru.marin@upb.ro;
ARZTOR RECUPERATV CU TUBUR TERMCE
RECUPERATVE BURNER WTH HEAT PPES
BRLEUR DE RCUPRATON TUBES THERMQUES
ARGNT
0742 162 449
17
Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu
Romania
Lucian Blaga
University of Sibiu
Romania
L`Universite Lucian
Blaga de Sibiu
OPREAN Constantin
||U Aurel Mihail
MRGNEAN on
RENTEA Cornel
mihail.titu@ulbsibiu.ro
0744 390 290
MOTOR HDRAULC CU AX VERTCAL S PALE
RABATABLE ANCORAT PE FRUL APELOR CURGTOARE
NEAMENAJATE
VERTCAL AXS HYDRAULC MOTOR WTH BACK-FOLDNG
PALLATES ANCHORED ON UNDEVELOPED STREAMS
MOTEUR HYDRAULQUE A AXE VERTCAL ET LAMES
RABATTUES ANCREE SUR LE COURS D'EAUX NON
AMENAGEES.
AUR
Premiul Universitatii &I&TAN '
(ALU#HE&TAN din IRAN
18
nstitutul de
Chimie Macromo-
lecular "Petru Poni"
ai
nstitut de chimie
macromolculaire
"Petru Poni" asi
Petru Poni" nstitute of
Macromolecular
Chemistry asi
OAND E. GHOCEL
TOTOLN . MARAN
NEAM|U OARDANA
ioanid_eg@yahoo.com;
dorina.emilia@yahoo.com
0778 503 254
PROCEDEU DE CONSERVARE A HRTE
PROCESSUS POUR LA CONSERVATON DU PAPER
PROCESS FOR PAPER CONSERVATON
AUR
Premiul AEPI " AENTIA DE &TAT
PENTRU PROTE#TIA PROPRIETATII
INTELE#TUALE MOLDO)A
19
nstitutul de Mecanica
Solidelor al Academiei
Romane - UTC
nstitute of Solid
Mechanics of the
Romanian Academy-
Technical University
from Cluj Napoca
Luige Vladareanu,
Radu oan Munteanu,
Radu Adrian Munteanu,
Dan Pantea,
Cristian Spirleanu
radu.munteanu@mas.utcluj
.ro; luigiv@arexim.ro
0744 756 005
Metod i dispozitiv de telefonie securizata biometrica
Methode et dispositif de tlephonie scuris biomtrique.
Method and device of biometrically secured telephony
AUR
Premiul Asociatiei Pentru &tiinte si
Tehnolo*ie TE#HNOPOL MO&#O)A
" RU&IA
20 nstitute of Solid
Mechanics of the
Romanian Academy
Ovidiu lie Sandru,
Radu . Munteanu, Luige
Vldareanu, Lucian M.
Velea, Paul Schiopu,
Mihai S. Munteanu,
Alexandra Sandru, Gabriela
Metod i dispozitiv de propulsie fr surs de energie proprie
pentru sisteme mobile
Mthode et dispositif de fonctionnement et de contrle de
robots mobiles d'inertie
AUR
Diploma din partea Universitatii
POLTEHNCA HONG KONG
Ton,
Victor Vldareanu, oan
Bacalu,
Lucian Stanciu
radu.munteanu@mas.utcluj
.ro; luigiv@arexim.ro
0744 756 005
Method and device of propulsion without any source of self-
energy for mobile systems
21
nstitutul National de
C-D pentru
Optoelectronica -
NOE 2000
National nstitute of
R&D for
Optoelectronics
NOE 2000
L'nstitut National de
R&D pour
Optoelectronique -
NOE 2000
MOLDOVAN Adrian
Septimiu,
ERSEN Simion,
DANE on,
RADVAN Roxana,
DECU Gheorghe Cristian
inoe@inoe.inoe.ro
Re[ea inteligent de monitorizare a microclimatului i
concentra[iilor poluan[ilor cu aplicare n identificarea i
controlul efectului acestora asupra componentelor artistice din
cldiri istorice, muzee i galerii de art
ntelligent network for monitoring microclimate and pollutants
concentrations with application in identifying and controlling the
effect thereof on the artistic components in historical buildings,
museums and art galleries
Rseau intelligent pour la surveillance du microclimat et les
concentrations de polluants l'application dans l'identification
et le contrle de leur effet sur les composantes artistiques dans
des btiments historiques, muses et galeries d'art
ARGNT
22
National nstitute of
R&D for
Optoelectronics
NOE 2000
L'nstitut National de
R&D pour
Optoelectronique -
NOE 2000
RADVAN Roxana,
SAVASTRU Roxana,
DECU Gheorghe Cristian,
SAVASTRU Dan
inoe@inoe.inoe.ro
Microscop cu laser pentru curatarea obiectelor de arta 2D
Laser microscope for cleaning two dimensional art objects
which perform
icroscope laser pour le nettoyage de deux ob!ets d'art
dimensions
"R#$%&
23
nstitutul National de
Cercetare-Dezvoltare
pentru Electrochimie
si Materie Condensata
Timisoara
National Research
Stefan Novaconi,
Carmen Lazau,
Marian Nitu,
Paulina Vlazan,
oan Grozescu,
grozescu@icmct.uvt.ro
Metoda hidrotermala rapida de obtinere a nanomaterialelor
prin imersarea autoclavei in baia termostatata de saruri in
topitura sau de uleiuri siliconice
Mthode hydrothermale pour l'obtention de nanomatriaux
rapidement par immersion dans l'autoclave sels de bain
thermostat ou des huiles dans le silicium en fusion
AUR
and Development
nstitute for
Electrochemistry and
Condensed Matter
Timisoara
nstitut national de
recherche et de
dveloppement pour
Timisoara Matire
Condense et
Electrochimie
0256 222 119
Mthode hydrothermale pour l'obtention de nanomatriaux
rapidement par immersion dans l'autoclave sels de bain
thermostat ou des huiles dans le silicium en fusion
24
NSTTUTUL
NATONAL DE
CERCETARE-
DEZVOLTARE
TURBOMOTOARE
COMOT
NATONAL
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
NSTTUTE FOR GAS
TURBNES COMOT
L'NSTTUTE DE
RECHERCHE ET
DEVELOPEMENT
POUR TURBNES A
GAZ COMOT
Ursescu Dan,
Dumitru Walter,
Vasiliu Pavel Doru,
Hricu C-tin
Eusebiu,
rdea oan
valentine.silvestru@comoti.
ro; george.savu@comoti.ro
0722 368 412
Camera de ardere pulsatorie policarburanta
Multifuell pulsatory combustion chamber

Chambre de combustion multicarburante impulsions
ARGNT
25
NATONAL
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
NSTTUTE FOR GAS
TURBNES COMOT
L'NSTTUTE DE
RECHERCHE ET
DEVELOPEMENT
Silivestru Valentin,
Niculescu Mihai,
Savu George
valentine.silvestru@comoti.
ro; george.savu@comoti.ro
0722 368 412
Rotor centrifugal
Centrifugal impeller
Roue centrifuge
ARGNT
POUR TURBNES A
GAZ COMOT
26
NSTTUT NATONAL
DE RECHERCHE ET
DVELOPPEMENT
EN MCATRONQUE
ET LA TECHNQUE
DE MESURE
NCDMTM
NATONAL
NSTTUTE OF
RESEARCH AND
DEVELOPMENT N
MECHATRONCS
AND
MEASUREMENT
TECHNQUE -
NCDMTM
GHEORGHE .
GHEORGHE,
BECA PAUL,
MOCANU NECULA,
ANCUTA PAUL,
OLARU MRCEA,
LE ULAN
geocefin@yahoo.com;
geo@cefin.ro;
palade@cefin.ro
021 252 30 68/69
Sistem mecatronic de msurare a deplasrilor unghiulare
SYSTME MCATRONQUE POUR MESURER LES
DPLACEMENTS ANGULARES
MECHATRONCS SYSTEM FOR MEASURNG THE
ANGULAR DSPLACEMENTS
AUR
27
NSTTUT NATONAL
DE RECHERCHE ET
DVELOPPEMENT
EN MCATRONQUE
ET LA TECHNQUE
DE MESURE
NCDMTM
NATONAL
NSTTUTE OF
RESEARCH AND
DEVELOPMENT N
MECHATRONCS
AND
MEASUREMENT
TECHNQUE -
NCDMTM
VASLE ULAN
geocefin@yahoo.com;
geo@cefin.ro;
palade@cefin.ro
021 252 30 68/69
Sistemul de deplasare DREPTUNGHULAR a lungul a dou
DRECT
SYSTME DE DPLACEMENT D'APRS DEUX
DRECTONS PERPENDCULARES
RECTANGULAR DSPLACEMENT SYSTEM ALONG TWO
DRECTONS
ARRDS
ARGNT
28 UNVERSTATEA DE
STN|E AGRCOLE
S MEDCN
Butnariu Monica,
Dehelean Cristina Adriana,
RaduDimitrie Palicica
Procedeu i produs pe baz de extracte de glbenele
mbog[ite cu zinc cu ac[iune antiacneic i antipruriginoas
ARGNT
VETERNAR A
BANATULU
TMSOARA,
DEPARTAMENTUL
DE STN|E EXACTE
l'UNVERST DES
SCENCES
AGRCOLES ET
MEDCNE
VETERNARE DU
BANAT, TMSOARA,
LE DEPARTEMENT
DES SCENCES
EXACTES
BANAT'S
UNVERSTY OF
AGRCULTURAL
SCENCES AND
VETERNARY
MEDCNE
TMSOARA,
ROMANA,
DEPARTMENT OF
EXACT SCENCES
monicabutnariu@yahoo.co
m; monica_butnariu@usab-
tm.ro
0256 277 464
Proced et produit baze d' extracte de Calendula officinalis L.
enrichit avec du zinc l'action antiacneique et antiprurigineux
Procedure and product on the base of Pot Marigold enriched
with zinc with antiacneic and antipruritus
29
SC CAA SA _
nstitutul de Cercetari
pentru Acoperiri
Avansate
Research nstitute for
Advanced Coatings
$nstitut de recherche
pour les rev'tements
avancs
Prundianu Mihai,
Florena Ciobanu,
Radita Gardu
Alexandra Pica
radita.gardu@icaaro.com;
alexandra.pica@icaaro.com
0745 055 786
Compozitii peliculogene de impregnare termorezistente,
ecologice
Ecological thermo resistant impregnation coating compositions
Les revtements d'imprgnation rsistant la chaleur,
cologique
AUR
Premiu special TAWAN
Premiul s%ecial din %artea O&IM
30 Claudiu Apostol Nicolescu PAT RABATABL MANUAL BRONZ
office@rabatbed.ro
0722 955 271
MANUALLY FOLDNG BED
LT PLANT MANUEL
31
NCD pentru
Tehnologii Criogenice
si Tehnologii zotopice
NC-DTC-CS,
Rm.Valcea

DAVD Elena
STEFANESCU oan
istef@icsi.ro;
david@icsi.ro
0250 732 744
Material compozit continand paladiu pentru sorbtia selectiva a
hidrogenului i metode de producere ale acestuia
Palladium composite material for selective sorption of hydrogen
and its production methods
Composites base de palladium pour la sorption slective
de l'hydrogne et de leurs mthodes de
production
AUR
Premiul Incu+atorului de Inventii
,).-adeev. / -ederatia Rusa
32 NCDE CPE-CA
Palii Liviu-Sorin,
Kappel Wilhelm,
Codescu Mirela-Maria,
Ptroi Eros-Alexandru,
orga Alexandru,
onescu on,
Racovi[an rina
office@icpe(ca.ro;
021 346 72 31
Conductor electric aerian cu autoprotec[ie la depunerile de
chiciur/ghea[
Conducteur lectrique arienne d'autoprotection
au gel / glace
"erial electrical conductor )ith self(protection to
frost * ice
AUR
33 NCDE CPE-CA
Mateescu Carmen,
Chiri[ onel,
Stancu Nicolae,
Bbu[anu Corina Alice
office@icpe(ca.ro;
021 346 72 31
nstalatie de biogaz pentru gospodarii individuale din mediul
rural
$nstallation de bioga+ des mnages pour les +ones rurales.
Household biogas unit for rural areas
BRONZ
34 NMA Bucureti
Ggeanu Paul,
Bunduchi George,
Ganea-Christu oan
ganea@inma.ro
SSTEM DE REGLARE A DSTAN|E DNTRE TVLUG LA
VAL|URLE DUBLE UNVERSALE
SYSTME DE COMMANDE DE LA DSTANCE ENTRE LES
TAMBOUR DES ROULEAUX UNVERSEL DOUBLE
BRONZ
0765 440 291
ADJUSTNG SYSTEM OF THE DSTANCE BETWEEN ROLLS
OF UNVERSAL DOUBLE ROLLERS
35 NMA Bucureti
Popescu Marian,
Pirn on,
Majeri Dumitru,
Dumitracu Andrei,
Nicolae Gheorghe
ganea@inma.ro
0765 440 291
SSTEM DE PLERE A ARPLOR RAMPELOR DE STROPT
PENTRU CULTURLE DE CMP
SYSTEME DE PLAGE DES ALES DES RAMPES DE
PULVERSATON POUR LES CULTURES DE CHAMP
WNG FOLDNG SYSTEM OF SPRAYNG NOZZLE ARM FOR
FELD CROPS
BRONZ
36
L'nstitut National de
Recherche et
Dveloppement pour
Chimie et
Ptrochimie-
CECHM
Research
&Development
National nstitute for
Chemistry and
Petrochemistry -
CECHM
Rodica-Mariana ON,
Sanda Maria DONCEA
rodica.ion@icechim.ro;
analize@icechim.ro
0213123293
Compozitie si procedeu de tratare, restaurare chimica si
dezinfectie biologica a suprafetei hartiei istorice cu
nanoparticule de hidroxiapatita
Composition et procede de traitement, restauration chimique et
biologique du papier historique avec des nanoparticules
d'hydroxyapatite
Composition and treatment method, disinfection chemical and
biological restoration of historical paper surface by
hydroxyapatite nanoparticles
AUR
Premiu WS Polonia
37
Transilvania University
of Braov
L'universit
Transilvania de
Braov
VELEA Marian Nicolae
marian.velea@gmail.com;
0723676387
Panou cu miez celular expandat i procedeu de ob[inere al
acestuia
Panel containing expanded cellular core and method for
producing thereof
Panneau au noyau cellulaire expans et procd pour sa
production
AUR
Premiul special ARCA - CROATA
38
ASOCATA
CORNELU GROUP
BRTOK BANEASA
CORNELU
cbirto,@yahoo.com
0729304129
Deflector integrat pentru radia[iile termice provenite de la
radiatorul de rcire al motoarelor cu ardere interna
Dflecteur intgr de rayonnements thermiques provenant du
radiateur de refroidissement des moteurs combustion interne.
BRONZ
ntegrated deflector of thermal radiations generated by the
cooling radiator of internal combustion engines
39
Pneumatic & Vacuum
Technology
Florian Popa
Mihai Popescu
Grigorean Valentin
Strabu Victor
Supeanu ulian
Supeanu Alexandru
George Popescu
pneumaticvacuum@yahoo.
com
0721800701
Echipament pentru tratamentul peritonitelor acute severe prin
lavaj intraperitoneal activ controlat
Equipement pour le lavage actif controle de les ventricules du
cerveau
Equipment for cerebral intraventricular active controlled flushing
ARGNT
40
Pneumatic & Vacuum
Technology
Anusca Dan,
Galatescu Emanoil,
Aschie on,
Supeanu ulian,
Supeanu Alexandru,
Plesea Emil ancu
pie1956@yahoo.com;
0732128311
Metoda de conservare a grefelor osoase utilizate in transplant
METHODE POUR LA CONSERVATON DE GREFFES
OSSEUSES STERLSES PAR RRADATON AVEC
RAYONNEMENTS ONSANTS
PRESERVATON METHOD FOR BONE GRAFTS
STERLZED BY EXPOSURE TO ONZNG RADATON
ARGNT