You are on page 1of 52

WIEVION3

waW

1_1K1
j>a41

KATARSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA


Ured Sarajevo
Demala Bijedi a 160/1, tel.: 033/ 464-198, fax: 033/ 464-188

471
I=

KATARSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA


- Ured Sarajevo -

8-0
941.1)-W ,..;.5-0

ima ast da Vam predstavi


Prvi dio od Serije knjiga
MALI MUSLIMAN, koja sadri sve to treba
da zna jedan mali Musliman o svojoj vjeri.
Serija se sastoji od est dijelova sa slikama.

As,_1L,

.11

cl-).2:!

Cs5.:j

SPONZOR:
Katarska H u man itarna Organizacija
Katar

5,1.c

..,1

$(.1
;*47-

kmwr.
ffl
ffl
A-1

Men

0va

*J-

DiDIMAT

u-9

WYMYCOYMYIrlitreeedriEliNEFAINEMEWIFEEMEre

iro

0-4

wra

MALI
MUSLIMAN
(1)

,
==.4
.12
:=
g_ _4
n

43.
wa-

1
1

k>:

Prevod:
Sead Seljubac
Crtei:
Memduh el-Fermavi i Dr Jahja Abduhu

mr
riv

Ova knjiga je tampana uz saglasnost


MUFTIJSTVA SARAJEVO

OiLLUMNIUMINIIIIKUMUJIMMIEURIMMIBIM

^;

_^_^

^^1 (111 1) ^^I^^Ii^I ^I^^I (1 1 1 o1 1 ^^^tf 11 ^^1^^ ^^1 .11.^^1^^1^^1 1i^^^^1^^ ^^(1 ^

M
^
^

^
i^ ^^
^^

^^
^=
^

^ O

^^

r^
^

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI


URED MUFTIJE SARAJEVSKOG
SARAJEVO

\ p
/
\^

^
^

^,

Broj:248/2001
Datum: 11.06.2001. god.

^^

^^
^
^
^^4,_1
^

ZAHVALNICA

Muftijstvo sarajevsko najtoplije zahvaljuje

^
^

Katarska Humanitarna Organizacija

Na svesrdnoj pomoi na izdavanju zbirke:

MALI MUSLIMAN

M o'limo Allaha D. . da Vas nagradi za pomo koju ste pruili

bosanskoj djeci, stoga se nadamo da e te nastaviti sa ovakvim


i slinim hairli djelima.
U to ime i u ime naroda Bosne i Hercegovine, aljemo Vam
bratske selame.

_^^
^^
^!^
l_^e^

,,

,<

^
i

^ ^^
^

^
o,^^

'

^`^^^^06
^

.^

`
s
+^v^Sw^

MUF

IJ l^

^ ^^ ^
^

''

^
^ro
KII^
^_^
^
^^ ^ ^^I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^i^ ^ i^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^1 ^ ^^ ^ i^ ^ ^ ^ o^11 ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^^ ^11910 ^^^ ^^ ^i^ ^ ^ ^^^^^M
_

^ _

`^

n f. Smaji W

- Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, URED MUFTIJE SARAJEVSKOG


Ferliadija2/I, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel 033/220-335, Fax: 033/535-538
^ :
z ^

IERCEGOVINI
KOG

cija
N

te pruili
>vakvim
Vam

"Islam je sagraden na pet stubova:


Svjedo enju da nema drugog boga
osim Allaha i da je Muhammed
Njegov rob i Njegov poslanik;
klanjanju namaza; davanju zekata;
obavljanju hadda i postu ramazana. "
EVSKOG
x: 033/535-538

1,113YINYMIUMWEEMYMYOYEIVEUENIMYIK6r133YEKKG.
...- -

wi
---:
ili
'4.1

01
--.--.0
wri
:
41

EHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH


VE EHEDU ENNE MUHAMMEDEN
ABDUHU VE RESULUHU!

mi

417
-,11
(1
;1:

139.-3

Ke
41
Ki
*-1
>1.0
kre
_
WL-I
4:1
KI
C iii
9_
41:
1

W.LO
(I

)4111
1\iffiglifil
,

"Ztrl

j-I: 1.4
i e''44.

-..-11-:,
liN
.IM

r1i

Li

kr

Znai:

11

I
-------

WIT
(Ai

V,

11

mEDEN
--NWHANI

-v-

'.

41
:
4_11

:
-A

Prvo:

113.
Ij
%-.4
11
--"A'-~,'<.
i13
-__ffl
1113

EHEDU EN LA
ILAHE ILLALLAH
vE E HEDU
PINE

S.

Ke
41:
(2=1
---01_111

"'N
le.
'lI

[11>
.1

*11
al

'-411
iie

es

Prvi stub Islama:

k.

"iiik
a

.----1

f,t._ -`_.(..,
- rl f.
, 1

-- ---L

:1U

Nije r

--:
rffil

17,,,
N
=1"
,...4
"

Wg
11.3
~
----N.-.
--

2r 2E

,,

,..,
1

1,.,

ii
\.

i1

i ii
411alla

40

Nj

ofe.
til
iblo
-.1
1X4
:::1!
111
Wg
1.0
'a1IN
M
'-
1113
.4
.
---~
---""I.
3

W.
Sliii
"Ko (iskreno i sa vrstim uvjerenjem) izgovori:
I3.
Wa
i..
al
'La ilahe illallah' ui e u Dennet"
1113
'41
ITI";
h
St
:_;
le
::
IBRIAMMINZINTAIMIIIIIIIIIIIIIIIMMIZI Le

Gosi
Nen

YEGINO
1.

ITOWliM ATIMY0
411

*si

1_11

"

Prvo:

SVJEDOIM DA NEMA DRUGOG


BOGA OSIM ALLAHA!

Znai: da ja ne robujem nikome i ni emu drugom osim Allahu!

"Znaj da nema drugog Boga

wi
"Reci: On je Allah Jedan!
Allah je onaj kome se svak obra a.
Nije rodio i roden nije. I niko Mu ravan nije!"
-

>44):

'41

e_
:>"t-1

Ws:
WO:

11
1_1

vQri:

Gospodar na Allah je jedan Bog, Uzvien,


Nema Rabba drugoga, samo je Allah Bog!
La ilahe illallah!!!

-
-=0

==^^
^^^

I ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ ^1 ^ ^1 ^ 1^ ,' 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ ^
J ^ 1^^1^ ^ 1^ ^ 1^^ 1^ ^ 1^ Z^ 1^ 1 ^1 YIT1^ ^ ^1 ^ 1^ ^ ^1 ^ ^1 ^ 1^ ^ ^1 I^ 1 ^1 ^1 Y ^1^
^

^,

^^

;^

1.

Svjedoim da nema drugog


Boga osim Allaha!

^
^
^

MUSLIMAN ROBUJE SVOME GOSPODARU

^
^
^

kil
!
^

^^

^'

^ I

^
^

^^

`
^

i^,

^^

^;

41
^.

^ . .

^
__^
^
0"
^
----

^.

.:1

s
^`

^
^
^
^
^

Musliman ramazan posti

,^

--^

^^

^.^ - , ^ -a;
^
^ ^^!
4 ^^r ^ ^3^^

^ ^.

^^ ^.^ .

yZ^

^^

<,

,^ ,,/^.

Musliman hadd obavlja

'

---

Musliman ui
iz pokornosti prema Allahu

11>
^
^
^

"D jela se, uistinu, mjere prema namjerama... "

^
^ ^ ^
^

Muslimnselam iz

^
^
^
^
^
^
^,

^.
^

^'^

it_

iii

"

Musliman zekat daje

^
W.'
^

^1
^

^
^
^^
^
^^ 1/0
%r'j` _- .^.

^^C^^^^ ,,
^^^^Pc
^
^^^
^ ^y

!4i

^.

W ,

IM>

J1

L^

Muslin
tijelo iz

^^,

^^,.

'D

0.

^
^
^
'

^
^
^
^

oLl

13.,
^

Musliman svakog dana


klanja pet namaza

hadet

Kll

^
^

.
^

* -\

^^

Ehedu el

^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^I ^^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^/ ^ ^ ^ ^ ^^^ L^


.

Muslu
domovinu i
Reci:
i smrt

/J

Ye 1^ ^ 1^ ^ 1^^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ ^
^
^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ^^^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^^^ ^^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^ ^ ^^ ^


.,
Ehedu en la ilahe illallah!

^ ^ ^ ^I ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ / ^^^

-^4-i
^

^
^

^
i
^

^^^
^

ti

.og dana
amaza

,_^_^-

_^
^

zan posti
^

ui
ma Allahu
nll...

rr

1 ^1^ ^ 1^ ^11 ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^: ^^

=^
^
^
i
^^

,.

_-^
^

rl,
t^

11

\\

'
^
--

Musliman ojaava svoje


tijelo iz pokornosti Allahu

`
^

^x

^-

7
^

,
-

Musliman drugima naziva


selam iz pokornosti Allahu

^_,;,

td^y

Musliman pomae ivotinjama


iz pokornosti Allahu

L.

L`^

^.

^^(

`'^

Musliman je posluan svojim


roditeljima iz pokornosti Allahu

...-^

...

^
-^i^

. ..

tl r

j
^

Q
N

^ ^

^^

`,^.`_.

^.'

t^-_:-.

^-^..

..._

Musliman brani svoju


domovinu iz pokornosti Allahu

^
!

;:

4`L

mst ^:
^

^^--_.

\i

, ^,

--rw
^
^
^
^
^

41 -~^

^4F^

_
- W,!>
^
^
^

...

Musliman pazi na istou


iz pokornosti Allahu

^
=
^
i ii

^ i
=
^1^: ^^I ^ 1^^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^^ 1^ ^ 1^^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^^/ ^^/ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^^ 1^ ^ 1^ ^^/ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^:^lLI
^

^
^
til:

.:,

W.
^
^

ll
^
^
^
^
^
^
.^^-i
r

SVE TO RADI MUSLIMAN RADI


IZ POKORNOSTI ALLAHU

^
w
^
,^

^.

,-^

"Reci: Doista, namaz moj i svaki drugi ibadet moj, ivot moj
smrt moja pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova!!!a"

1-44141WintreedrettlniretrillININHWIreettO
Wo.go_
,. .W.

ljl

4-1

Svjedoim da nema drugog boga osim Allaha!!!

411:
,401_
00
---

.
kiii:

W_f_i
e-:_T___
WIT
41
ge3
ke:g._
'--!..11
00
=1
gi

1
Wil:
;:-40_
::

4_11
-

Allah je ovjekov Stvoritelj!!!

r T" i "3
Z.

-_----;
-1.

Allah je c
i biljke i

-.M
.-----1
--.-,

4111,~

.,

Ehedu en

~,
''.
.1__N
.4
-
.1
.1
WO
.4

,>4 -13

j:-

H'
-m-.4

ALLAH JE STVORITELJ SVEGA

.
wo
.4'
wi
41-:
we41):
41-:
kell

::
W.
sii

e
4
1-11N

-"
1
l"

-~

"ovjeka smo stvorili u


najljepem obliku!"

IN
.I,
-,'
-,
--.,
-- -1
".IIN

=S::.

Allah je Stvoritelj
ivotinja i ptica.

-.4
"-W
. ,!
-~
.11
ill
.4N
-.1
ei
_. -_

,s,

..

Allah je Stvoritelj
Zemlje i neba.
Allah je Stvoritelj
drvea i plodova.

..

,,

,./ ..----

(-,/''

Allah je Stvoritelj
svih usjeva.

,,,,,d-'t
. .

1,

.4

-- -. 4!
"

/r

Allah je Stvoritelj
rijeka i planina.

,,.

, ,

,-

r, ,,
_ -,

Neka je uzvien Allah,


Stvoritelj Velianstveni!!!

_IIN
-
---__N
m'

',, -.

' ii , ., 7// .( . i :.: .- . .,'7,"


---,
'

,,,

1- '

///,
-. - -'-

-_m'
113
----,,,
"--e
"
1
111.4
--1-w-",'
.4
"W.I
014!

.
:-

LO-4
riw.-N
--.

1111111.1.1111111111119111111.111141121111111EM

"I stoku
a i dru

Z11114/1EMY91119611191111911 1111111" 111"111.1115iEW


w--.-,.-0
w-

.1"

41
:"._
W._
4J---,-

Ehedu en la ilahe illallah!!!

>41

; tv or it elj

-__

!!!

01
-..--,,,
1"w
i1-

______

ALLAH JE SVE STVORIO


RADI OVJEKA

___

411
1,1_11
>4-13
:

--m
---gr,
---91.,

.---,
--.,,,,,

l''
Lk
-.0

Allah je ovjeku podredio i vodu i vazduh,


i biljke i ivotinje, i sve drugo.

wi

--------,
..-,
-~!'

4-_-1
'4e1

os,
K4ii
"i
i
->--.
'40
.----

u
liku!"

_ _

-'q
__:-.
.1"

Wa
41.1
,,,a,
,..
witi
oki
ii
:
ai
41i
'41
..
M.oi

, . ,...

W-

.1_83

41
>.-

M---

M00.1
Ki
,-,-,
41:
---:
ke-

W"'`-

M---,

Kj0,

<,..]
4_
1Ke;>:.:

'
4i,......-

__ _

.,,

.....,

.....,

S.......

....

.,,k.-------

,,,

....

..,.....-..

---ew
1"

.
I I I I,
1::ei
.1
-ew
---.,

.,,,,

,,

"I stoku On za vas stvara; njome se od hladno e titite,


a i drugih koristi imate, njome se najvie i hranite."

-1.1
1k
..t---I
---.,.,,,ir
-__ffi
_r
--..,
il-W
--

0.1
h
':11

g.
Wei

"

,
,

.-~
-ri-'-'
w
..
11
i

-,

.:::. -,-,,,..,,,,,,,,2
,---:x.-. --z:

*;:"..
k:, ,

41)

,,,,,, 4,

''

I 4k
---

.",:,-,
,

'

.,

.
-,,,,.

s---.

,.

_ i..

'

..

111
-11-01
__
,iiTo

mo,

' !$

`41A .:

t<

,,

4.

:2.

t ....
,.

,,
....,
..--;:-.5.14; --,,c....,./..,
;"--

..,--,

i.....-w, ,

,.

, ,

"Mi iz oblaka vodu obilnu sputamo i inimo


da uz njenu pomo raste ito i bilje."

II
,.-, ,
ffl,
"
l:"
-..0
,,,
---.,~
"
..__.,
- -.,

.4
----.
.M
.---...
-
"
-4
-ii,-,
-,-,,
"'_ra

Stagnalsztaly. JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIELet

J^^I^rlIWWW^^I^I^^I^^^I^^^^I^^^^I^^I^^I^^I^^I^I^I^I^I^I^I^I^^I^^^I^^I^^^^I^^I^^^I^^^I^^^I^,^I^^I^^I^^I^^l^^
^Svjedo im da nema drugog boga osim Allaha!
=

^
^

ALLAH JE ONAJ KOJI

OPSKRBU DAJE

Ehedu er

^
"Na Zemlji nema ni jednog ivog bi a

Allahjem
u Islam na
a kada se r

i
--^
^^
^^,^
^,
^
=-r
^
^
\ ^.
r,`
^
^,^ _ ^
': ,_
^. ^
;
, ^
.^ ^^^,m^
^^. ^
...
^
:
^
( ...`

^
.
..
^
\
^
-

a da ga Allah ne lzrani! "

^
i
=
^
i
^
^
^
!
^
r

- : ^^k.s. ^.r......^ .__.. ; , .. ^ ^' . ^ .. _


^
^
/^^j ^^
C. ^ ^'`^,:"'""
rrr*^,
^
^^
c^.
S
Zt.
;^
^^
^^^
l^
_--^
^
*X
^
^
r
^
1.
^
^
^
^s,^_.,.
^
,
^^
^
^
\`i^`^/^',/^1.,,,,_ ^,+/' ^
+ij^dr.^1.w^J
.^_^:..y^.^r . ^ ^e ka.^^'+'^
A^..^^^
W
^
^r

^
^ ^^
r
.
^
_
^
^^
^ .
/ ^
.
,1 ^
^^`
^
^
=
Allah dobri hrani nas. Sa svih strana daje nam.
=
^
^Zahvaljujmo Njemu za to, - naa sre a traja e!
^(Stihovi: Muhammed Muveffik Selime)
^
^
i

,^`^

^^

r
^^

^
^
"Kada biste se vi

v`^^

istinski na Allaha

oslanjali On bi vas

^
^
=
i
^
^
^
^
^
=

^^
1) ^ ^^
^-^^,
^^
^- ' ^, ^^^ ^,, ^^
^.^;',^
,
^
^
^'
^
^ ' ^
^^^ ^,
^^
^ ^ ^^
.^`!^' _,,_.- ^ ^

=
_^
^

^
=
_^
^
1-!
1^ ^ 1^ ^ 1^ ^11 ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^11 ^ 1^I3:10141411 ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 11 ^ 1^ ^ 1^1 ^ 111 ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 11 ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^1^ ^^
^^
^.
^
i

hranio onako kako


r
ptice h^ani!

10

i koji me

^^

^
--.1

^^

Ko to kae
dojku?
Ko to kae
vodu?
Ko to u i n
svoga?

^^1^1^ 1 ^1^ ^ 1 ^ 1Y 1 ^1 ^ 1^ ^1 ^ 1 ^ 1 ^ 1^ ^ 1 ^ 1^ ^ 1^ ^ 1 ^1 ^1 ^ 1 ^1^ ^ 1^ ^ 1 ^1^ ^ 1 ^ 1^ ^ 1^ ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^1^^ 1^ ^ 1 ^1 ^ 1^^

i
^

Ehedu en la ilahe illallah!

ALLAH JE MILOSTIVI,
SAMILOSNI

^
^
i
M.
^
W
i
^
^

_
^^
^

^
^
ki.
^
^
^
^
>45

[am.
a e!
u-effik Selime)

=^

^
^
i
i
.
^
^
^
^
^

Allah je milostiv prema nama,


u Islam nas upu uje, hrani nas i poji,
a kada se razbolimo izlije i nas On.
koji me je stvorio i na pravi put uputio,
i koji me hrani i poji, i koji me, kad se razbolim, lije
". ..

f-.._..

%-_

^-

se vi

lllaha
bi vas
kako

kii^

^
^

^
M.
^
^

^_^-^
_^

^
^

.a

I`

^g^

'

{v ` -+t 1 ^^
^

,^
-'.`'-f^`.r

,
^ 1 `+ ^^ ^ ,.
^^// -'

^v1
'

' >
.^
^
4
. i :

+t

^.
/
^ ^^
^

-^

,,...
.^.

^.

. ,

*ii

=^
^

IM
^

if

'^

;^

.`^--

i... "

Ko to kae dojenetu da je novo mlijeko stiglo u maj inu


dojku?
Ko to kae bilj icama da se prue na sve strane i da uzmu
vodu?
Ko to ui malog vrapca da sabere sitna zrna radi pti a
svoga?

^
^
^
-^,
!

^
To je Allah! - To je Allah!
Subhanallah! Subhanallah!

^
W.
7^; ^I ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ ^ ^ 1 A t A I ^ ^ A ^ ^ t A91 ^ ^ I1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^A ^ A ^ ^ ^ ^ I A I A ^^ t ^ ^ ^ 11 I19A ^A I1 t A ^ ^ I^ ^ 11 ^ 1^ :; ^
^

.4

11

WINIIINUEUIRIHNIWNEIRMIWOHIEITO

ra:
w
tel
'451-__
>.

01
ffili,
ffil,

1..,
.ffi

Drugo:

liM

1TJS
-.
_-'__!.
_-_W
:
-..---M6

SVJEDO IM DA JE MUHAMMED
ALLAHOV ROB I POSLANIK!

Lill

znai da mi volimo naeg vjerovjesnika Muhammeda,


,Lte
''
41
'il allallahu
s
alejhi ve sellem, i radimo ono to nam je on
!--(111 naredio.
M:

011

01
,,,,,_,

._m'
1M
rw
--....
.----,
--

M
%.
N
-...

111111

,.
..ti
,. ,. .i
,z

-0,
i
_.
.3

40i
mi_
'41
ffl

1-1
111
_10,..
1113

ffl
,.Tj,

N-%
1>
it.
li
r113
.TM

.--.

le3
13

ffill

41
M=1
ON

afl 1

m__
m:$0._._

_.\

__
_"
-----,
-----lek

ai-ro
,....4

-I .EI

wa>"
ffit

%Mo

ilk
11M
--.1
----e-ffi,-i
-...~.
-~
-.1

,41
411111
>"
011
$11_11.
_11_

Ml-_

rki
'41-

ZgreedlYet

4:11
>kl
41

>>.
1.11
,1111
_1
>#1::
WO:

liM
--
Vjerovjesnik plemeniti - Muhammed na pouzdani,
Donese nam vjeru nau - i moral k'o granit vrsti,
Objasni nam sve propise - i predo i Islam divni!

411

IM
IM
--M
-

(Poezija: Juuf el-Azam)

II
:_
4:11
411

--..,1>'
111
-,
-w
-

--iij
.-.___
- iiiii
-.-4

. ,- -'

h11111111ININIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
fl
12

>
> .

Velik Ti si.
znak dobro

filltredirg
wco

Ullirdrffirairaiiii Eliffdrailliiiiiih 91. tiliff ' lihYdrat:


w--
!IIN
o-
le3

wa_
,;#s_

w00
_1";

-;

KUWAN JE KNJIGA MOJA!

,Wg

g_"
.'I
1 1
IN3

1M
, ,,,,,
i,

:_
--0

*-a--(11

"Najbolji od vas je onaj koji naui Kur'an


i druge poduava Kur'anu!"

.00

Leda,
e on

Wiii
411

NM
Te)
le3
..',1

41
_.

"'
:"
1.3
r
--iki!
~
"-

,:mo
.

.'e1 1 >
- -
I"
el3
.__-,,
E
W
NM
ei3
--- , ,

01-

ti>

S.
eft,

Wh
0-1)
K41
,::
'1411

,40

o_s_

4.1
;:.
iii:
_T

iN

<0`
-'

.--

M0_0M.

113

Ai
;:li
Wo_fi
wei

940104

gl

ii,
ifilli

----(7

-, - ..

...--".^..

At,.....

. ___,- .:-J. .
' '\,.." .:.-------

?4,

411
1_1
Wll

1:14
1
"F
re

re I I
ti 1 1

479'4 \1<1

el-Azam)

> 4114
>i

IM
1-1>
4

!
113

:
11

Ki
41::
11:
41W
ffill
MII
I
Kl.
*Ti

'

LTI I

.> ---- --.


_:_

'''

11."

ri

*fil

I> i
.
. .\\<
":". 4-',V\

1_

IIM
a ji Z4
'
1:11,!
-- = -W
1113
--.
-.4!
-~
--I;
- -- -_/!
--
-.I!
"-~,I
-..-~ 4.
11:Tg!
..
ir
al jik!ll4

.
Velik Ti si, Gospodaru - posl'o si nam Kur'an Svoj,
znak dobrote Tvoje Boe - pravi put i bereket Tvoj!
(Poezu a: Jusuf el Azam)

41
-I
Wli

...
:"
----..
---.4
M

l"

1 1
r
e!,
le3
1:--W

"'
M.

_,
.111-N
11"
1113

--w,
iiIIIRDIM1111111CIAMIIIIIIIIMIIIELUM
13

WEINNINEEKCIIIINNIEEMIIIIIIINKNWINIVO
,-,- -;

....wo
'45

_--_--__,,!
-m'

Drugi stub Islama

$0_.
ki
----.
w--
.1.1

~,
""Te

o>
---,,
..

NAMAZ

:-;
-~.

1) Abdest

Wi

il
4_1

"Ne prima se namaz obavljen bez abdesta!"

Woi:
_.-

W
>40

etiri su obavezne radnje kod abdesta:

"

'

,:s.
H
00
----K4-0

--..,
Q---

1) Oprati lice,

2) Oprati ruke do vi'e laktova-,

3) Potrati dio glave;

4) Oprati noge do vie lanaka.

4_
m-1

W_I_1

$._
Wra
41100
'41
.oal
W-ra
C-1,
P1.1
$0_1-2.
9
.1
41:

11111

.1,

1011"1))

.-------7~1

Atet
'iel

4:1
w-:-0::
43.
gl

..,;_,iyo.

-- ,
,i,,,
.--",1"
---',:,
,,,-,
--'1"1->-,
-eg
_fdrip
ilN
.-___
-~,

'41
,_

Sl
-&-,
-___,--..
----,,
"..1kN
.

-~,"10

.......1

%5"
4/1

Wo
'41--..
M-i_ii

VI

'12111
-

,._111
41

;411

Namaz

,,

, k
i
, ~

Cistom vodom, sinak moj, abdest uzmi;


abdeska voda je svjetlost licu tvom;
Abdest uzmi, sinak moj, pa na namaz stani;
radi zadovoljstva Njegova klanjaj Rabbu svom;
Abdest uzmi, sinak moj, pa na vrata spasa stani;
u pokornosti Allahu tajnu uspjeha prona i!

-I>
--l
11>
ilk
V
_____

l
I-M
:-

14

014,

.10

le.
11.
"
13
- ~,
''
.
i,
Legi
_

friS
-.w,-.', ,
"
H

--.
1
I.
IN
-I --",

(Poezija: Jusuf el Azam)


11
!Tek
41
MIRM19111111111111111111119119111111111Z

.-,4

14

Kad muj ezi


Tad' Milosr
Dennetska
I nebesa po

^
=

Namaz

VREMENA NAMAZA I EZANA.

.
^

91

111111111111

a:
e laktova;

Sabah

Podne

,e lanaka.

=
=
=
Ikindij a

0:1
=_^
^
^^

i
^
^

/:=:,^
:
j^
1."

~111111r li
^

Akam

abbu svom;
ronai!
:

Jacija

Kad mujezin svojim glasom - izgovori "Allah ekber!",


Tad' Milosni da dozvolu - veli ina pokae se;
Dennetska vrata otvore se - milost od Njeg tad prospe se;
I nebesa pokore se - od rije i: "Allah ekber! !!"

---^
^
r
-

(Poezija: Mahmud Ebul-Vefa)

Jusuf el Azam)

^ i^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^1 ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^1 ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^^ ^ ^^ ;^
^

15

Znrea^1^^1^n^1^^1^^1^^1^ffredrei^1^1^1^n^1^^1^^1^,^1^^1^^1^^1^^1^^1^^1^^1^^1^^^
i
ii.
^ Namaz
^

EZAN

^
^
i

Kada uj em ezan j a izgovaram isto to i mujezin,


a kada mujezin izgovori:
"Hajje alessalah" (Do ite na namaz),
"Ha"e
JJ alel-felah" (Do
( ite na spas ),
ja izgovaram:
La havle ve 1a kuvvete illa billah! "
(Nema snage ni mo i osim u Allaha!).
Poslijee ezana j a uim dovu: _
_
"Allahumme salli ala sejjidina muhammed. Allahumme
rabbe hazihi-d-da'veti-t-ammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati
muhammedeni-l-vesilete ve-l-fadilete veb'ashu mekamen
u deni-l-lezi veadtehu."
zatim prouim:
Reditu billahi rabben, ve bil-islami dTnen, ve bi
muhammedin, sallallahu alejhi ve selleme, nebijjen ve
resulen."
a onda zamolim Allaha to ho u.

^^
=
^^
=

,^
^ ili
^

^
!
^
^=
^
^^-^
^i
o
=^^
^

"

-mah
.(

"
^

'"

i' ii irn

r
.

Zove mujezin,
ezin,
ustani na namaz;
'
oisti odj e u;
obrati se Bogu;
reci: "Ja Rabbi,
evo me, odazivam se,
im ujem;
poziv na namaz!"

'

^
!=^^
^
^
i^=
^^
^^=r
^_^^

"

=
^
^r
^

^
^

"

(Poezija: Abdul-Devad Allam)

^ i^i ^1 ^ ^^ i ^1 ^ ^1 ^ ^1 ^ ^ ^ ^^ ^ ^^MIC^^ ^91119111111^^ i ^19 ^ ^^ i^^^^ i ^^ i ^1 ^1 ^ ^1 L ^ ^ ^ ^ ^1 ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^


.

16

Dij elo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

^ i^ L ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^1 ^ ^1 ^1
^

YEUNIVeg

DTEMT1YOTONNWECEOTOYeereetrenirgniTnYfe
SAI

r,
-110
.!.0
it!
----

13:

Lumme

DIJELOVI NAMAZA

ge=
4e:
1M
41-=
Nb:"
'41
%J_T
>ki
49-

M41

1110

9
alb

411
4_141_1-

lekamen

L
ik
1":

en ve

11"
_

"Klanjajte namaz, dijelite zekat i inite


ruku' sa onitna koji ruku' ine!"

43_

!"
"Kg
11.1f!.1
--

41_
4_1
411

411_1
'S >1

il-Devad Allam)

-1W

WO_
41:

--

Dijelovi namaza su:


1.
2.

Prouiti poetni tekbir (Allahu ekber!)


Stajanje u namazu (kijrn)

3.

Uenje Kur'ana u namazu (kiret)

ww?

4.

Pregibanje u namazu (ruk')

-, ,1
-

5.

Padanje niice na tle (sudUd)

6.

Posljednje sjedenje u namazu (dulfis)

41:
A.

lannittel

MINNERIBMITIMMIIIIIIMUJIMMUJIMUJIMINIC
17

VIINYCOYMYMYECE.Y.YOYEE.YelrellaYEMENIMIEF1331
--a=
____,
----..,
,-I
4_1=
UENJA U NAMAZU
.1

ZINEWRY.

.--,

--

.4

4.11

'417_11rel;

$01

;..
>".
a
4-1
4_1".

W-1:I
'411

k(I.
Lie-Wie
.
wieli
>,.: :--:

411
;a:.
Wi
01.1

a
ja

:
41
2.Wii

01
:4ii
-4):
wo
:
,,---ffil
M.--1
41
::----o_1111
WO:

Moi_---e_- %-.
,4-.*I

WO
41
<WIII

584i,
_

Na rukri-u uim:
" Subhane rabbijel - azim!"
(Neka je slavljen
Gospodar moj Uzvieni!)
Diu1 se sa ruku-a uim:
" S e m i a 1 1 a h u limen hamideh,
rabbena lekel-hamd!"
(Allah uje onoga koji mu
zahvaljuje, Gospodaru na Tebi
hvala!)
Na seddi uim:
"Subhane rabbijel-a'la!"
(Neka je slavljen
Gospodar moj Najuzvieniji!)

-- iLl
j-E'
"'r
.
r
"
.:4

41
:

Z I 11

;>.Ke

-.1
.- .4
.4

--..--7,,,
--M
--.4
--.~- ,
N----L,
iw
-~,
""111
-~,...-N'
EIN

;41
1.1

.4
.1

.-:,
.-w.
-iii,
.4

Na posljednjem sjedenju u im:

'ffi,.4
--,
.4

"Ettehijjatu lillahi vessalavatu vetajjibatu, esselamu alejke


ejjuhennebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu
alejna ve ala ibadillahissalihTn, ehedu en la ilahe illallah ve
ehedu enne muhammeden abduh ve res-Cduhu,
Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammed,
kema sallejte ala ibrahTme ve ala ali ibrahTm, inneke
hamTdun medId.
Allahumme barik ala muhammedin ve ala ali muhammed,
k ema barekte ala ibrahTme ve ala ali ibrahim, inneke
hamTclun medId.
Rabbena atina fiddunija haseneten ve fil ahireti haseneten
ve kina azabennar.
,
Rabbenagfir 1T ve li validejje ve lili-mu'minTne jevme
jekmul-hisab.
(Esselamu alejkum ve rahmetullah!)

-..,
-. ,,
1*.
NTS
--,
_M:

I
ey,
iw
.4
-~,
'"IIIN
--.,
----M
-1
.4
-~,

'iii.
-'11-111
,.
-.-.,--WS
--.

* Estagl
* "A115.1
tebke
* Uim
* "Subh
* "El-ha

* "Ann
*

mulku
kadIr.'
* Uputii

.4

-~
-.~.

rio
MINNIMEINNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHREEILG-----4
-.W.:!
'

*11
-

18

iiNEIN MIT

^^^IlhilllMllll1llll1llllEEWMEREMEIllllF011llMYMllllMilllEIilllMllll1illl13'I 1:

.-1

si:
^

WOKi
Lim
Wii
^
^
Kol_
41
^

-^^^^
i
^
i
i
ki_j^
^
^
^
^
i
i
-^
^

mu
na Tebi

eniji!)
ju uim:

nu alejke
el amu
illallah ve

^
^
^
^

ammed,
ke

lammed,

tseneten

Jme

,ke

!
>X
^
i
i
^
i
i
i
i
i

^
^

ZIKR P ZAVizSETKiJ NAMAZA


"

.-M
IM
rLS
^
^
^^^
^
^
^
I
^
1W,
i
i
i
i
i
^
i
^
i
i
^
^

i `

''

^
-

* Estagfirullah (tri puta)


" Allahumme entesselamu ve minkesselamu
tebarekte j a zel-delali vel-ikram."
* Uim ajetul-kursijju.
* " Subhanallah!" (33 puta)
* "El-hamdu lillah!" (33 puta)
* Allahu ekber!" (33 puta)
*"La ilahe illallahu vandehu la erTke leh lehulmulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli ej'in
kadir."
* Uputim dovu Allahu.

^
!

^
^

"

!
^

^
i
^
i
i
i
i
^

M : ^ I^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ I^ ^ ^1 ^ 1^ ^ ^I ^ ^I ^ I^ ^ ^I ^ 1^ ^ 1^ ^ ^I ^ ^I ^ ^I ^ ^I ^ ^/ ^ ^I ^ 1^ ^ 1^ ^ ^I ^ ^I ^ 1^ ^ 1^ ^ ^I ^ ^I ^ 1^ ^ 1^ ^ ^I ^ ^I ^^
.

^^^YOYMYOYMYINregreetreireettElYeelN InECIIN

^
^
^ Trei stub Islama

^
i

---

^,

DAVANJE ZEKATA

^
^

^^

^=

^
^

"Uzmi o d njihovog imetka zekat


kojim e ih oistiti i pre istiti! "

.
i
41

^ *

*
^so *
^
i

^
$.
^

^
r
^-=

`.

Zekat je pravo siromaha u imetku bogataa.


Onoga koji zekat daje voli Allah a vole ga i ljudi!
Zekat isti imetak i uve ava ga.

-t

^'
^
,

,,

haJr

^^x.
'^^
';

<

^/
^
^

d` ^

;,

'

ll,

..^= ,,;^,

li

^^ ^

`^ J

__

,^
^

^'

.! .

^ ,^4

..

'

r;

:^.F^

^^

i.^
W.
;^^

,,

^^^

^
!
^
=
^
i

--

w^^ _

^.

svoga s rado u,
^ Udijeli od imetka
hranu, novac ili odje u!
^^ Vodi rauna oSpasi
nevoljniku i siromahu!
se strahota dehennemske vatre!
i Zatrai od dobrog Stvoritelja
tvoga
^

'M

^-, -

^
^

da te obaspe milo u Svojom.

-
^
^
^

^
^
^
-^
^.,
=_^
^

~^^

daJ
u

^
^
^

-
i
^

^
^
"

^
^

(Poezija: Jusuf el-Azam)

20

m'
-

Vonjak r
dobro rod

YetreenYCQ,

131WhYdriNtreirdirdrilfretretNNNEUNECIWIIN'Iltrea
___.;
,
-.-:,
-_
,--Da!
-----4,
1"
Esselamu alejke, o Ahmede!
---
-----5

,,_
411

'451--'48
..

Vonjak nam je
dobro rodio o e!

Moramo
Allahu
zahvaliti

FII:
4_7

W.

Ve alejkumusselam
ve rahmetullahi ve
berekatuhu

2..

'4(ii

,ei-K.,;,. -=
<il
,.._
,:.-_-:

.:,

43_

.,-,
,

1:
:11
11

di!

..,..=
0"
41-1
ki-04-0

',..=
4-.1-"
411

-,

--

Kli

'41-1

15-0
----w
e,

Zato im daje
sve to oe?

Da! Zekat je
vae pravo!

Allah e nam
ovim zekatom
dati bereket,
a za krticu
nema bereketa!

0~..

,._...

4.
- ---'
-0.
Wi

-0--.
.

'

,4
.4

Hoe li nam dati zekat?

j''

-.
--

---4
.4.

-~
"1"le
,
=M
.1

-.4

. I
i

""

*II

"1.11
e.,^4-211,'
:"1111411",-- ...

0.1111-1
h

Kli
*-
41

1W,
Jusuf el-Azam)

IHALLUM,

W-i
,,_
. ._.
';'
'47*

$h
111
Wii
ril

Sutra je berba.
Hoemo li dati
zekat kao na
otac to je?

_
t

0.11111

:=o
;.,..1
:

-.
W,
lig'91
I.1>
li
-1",
-17
W>

g-o
.

41.-b

e!

A nakon smrti dobrog ovjeka...

Uzmite! Uzmite, To je vae pravo!

Witi
4_1`

KII
411

.4
.1
"."=-"
~.1

le.
-1
--W
--/-w
--.

iiir...
=,.- ....a

v._
,...

h
0.1
.-3_4.
1
-__
kir
li
8-11

_....
,

------4,
LIN
riw

...
ie.
_,.__
___L!
ell

,.

111113
--w-

ili

Ne! Mi imamo
najvie prava
na rod.

/-

,,,,
-4,,IIN
,

\, ,
1,)_

, ,,

...,1,,
.-.5 .544\?,..
-,..,,,..41
4 di , ,

...
.

4?,i, .'
.

-"

--

,_.

< r gj Virs,
- elffink

j>4
I^
ir--.N.
iw

-0
-..---,
-..w.
.
--N-Y,
_4
-.1
'.

I\

i', j. --i.'',',,' 5
ii

im.

03311111111191111111919/11191M11"1111119.91INIIIIIM
21

ZEgretrentrettreeedNrettrIVIllinr11111111rire
bwi
oi 11-:
'-

.
Pouri, prne nego se probude siromasi.

Ali sutra e i siromasi biti tu.

1,_W
0.---

0.
,_We

Mi emo u vonjak
otii nou i obrati
plodove prije
nego oni stignu.

0.--...0.
Kl

Wi
,..Wii

Sabraemo plodove
prije svanua, pa nas
siromasi ne e vidjeti.

,,

ffloti
..-

.7.
Ifilliiiirk

Boe moj...
ta je ovo?
ta se dogodilo s

'";11
Tl

I:
019
Iil-..
0,1111111

,/ -

O''

a--,,,,

mi,.1...,1
1

1
---_-!
iTio

Propali smo... Kamo


sree da smo im dali

,,--._

zekat kao na otac...

.4

/4"

, ,

,
,

9,

1
,,

_
Zekat, stv o
donosi bereket i
uveava imetak!

Allahu, Ti nam
oprosti i daruj
nam, i davaemo
siromasima.

'

ii
I(

%
,

i
'i% .., ''

ikti
-

1'

''

Koristi po
1. Uimo
2. Odman
3. Uveav

--0
----w-

:..'l
11*.
"-~
"Or%A.
1
,
-jih
-,1

0 ti to v

."ffi
Wil>
'-.'r
em,
=:I
.1,

Musliman

-.--,
---.,
ii.
-----.4

i).11.1.1talauilnutuAlumalarlamlat
22

Musliman
Dok posti
sunca.

--
----iw

.4

1;.-4.

racu

.3
..(..,
_
!"
a
,
_.
....

miros*"...:.-,,

.
s

?. 7

__,
__,

Da! Postali smo


siromasi...

,Iffi

--,-.---o,
.--..1
ri..-.
---i
...M
"!..%
rw

'i

Allah nas je kaznio zbog nae krtosti...

41

"N) -:

..,

,:l
iii:

Ki

.91A

Gdje su plodovi?
Stabla su propala!

.. 1

KI

IWO.
9
11-1

r,,I

naim vo njakom?

Wil

Y.E.1ii
Wil
L___

0.,
T,

Ovo nam je kazna... Htjeli smo


siromastma ne dati zekat!

etvrti sl

1,
---;,
._,
---,4
11

-_-_"

Bra a odu u vo njak nou...

,,_

W.
--,-..
1.-11
01-11
:.---h,Cel
';
011.

.!
---N
1"
---.4

L.,,
-4

Prmi
I, 1_1 I

,..--.
;,-,-,,.
,---

Wil
,._*1
,-4,.,>,-msiii
Mi
1:40

i 2 / i
//

14>
___,4

.4
riffil
jji.
. ,
!"-...4
.11
..11

1,j
imei-

r, .-.
MMM
00

-- _,
11.
--,,

etvrti stub Islama

)ude siromasi.

o plodove
.ia, pa nas
ee vidjeti.

^
^

PQ ST RAMAZANA

"Ko isposti ramazan sa vrstim imanom,


raunajui na nagradu za to, bie mu oproteni
manji grijesi koje je ranije poinio. "
Muslimani poste u mjesecu ramazanu.
Dok postimo ne jedemo i ne pijemo od zore do zalaska
sunca.

Htj eli smo


ati zekat!

Koristi posta:
1. Uimo se strpljivosti i podnoenju
2. Odmaramo stomak
3. Uveavamo svoja dobra djela

mo... Kamo
smo im dali
o na otac...

^
^

^
i
^
^

--^^^-

\llahu, Ti nam
oprosti i daruj
am, i davaemo
siromasima.

O ti to vrstim snom sniva,


ustani i u i La ilahe illallah!
Musliman to posti on ustaje no u,
a Allah e mu od Sebe oprost dati.
^
^

(Poezija: Salah Afifi)

23

i
=^^^i

JI^1^^1YI Y I E^ 1 YI^ZYI YI YIYN ^1^^1^^ 1 YI^^1^ ^1^^1^^ 1^^ 1^^ 1^ IIYI YI I ^ 1^ ^1 Y IY I YI I^ ^1^^1 Y I^^^
le.
al
^
RAMAZANSKI BAJRAM
^
^
W.
i

^
^ * Ramazanski bajram dolazi poslije mjeseca posta.
^

Peti stub I

^
^

4_1
^
^
Wil
--

^
^

^
:Ti

:^

^-; { --^^-- _
^^-^^ ^^--

^^ ^ -^
^

^^
:^

F
;
a
yf
^^^

^^

'Zjua

* Hadd
* Hodoa
* Hadd

i
i
-

^r

^
-. ^

.,

:.

^F

^r

^^ ^

'

,
^

..

/^

'^2^
..;-

^^i

`^
r
M"!

.. .

'

-^'^

, '^<.:
.

. ,

...._

,
^

_._

..

^^

-_

, . .Y:

^/^

^^

^^

^,.^^^/:-,

^
^
r
^

^
^
IIN

"

^
^
^
_

^
^
^
ii.

* Na bajram obla imo novo odijelo i klanjamo bajram.


* Na bajram dajemo milostinju siromasima.
* Na bajram posjeujemo porodicu, rodbinu i prijatelje, i
kaemo im::
Tekabbe1a11ahu minna ve minkum!"
(Neka
Allah pprimi od nas i od vas! ).
^

:Y:-^^^^.

^;^^

^^

^
^
^
-

^',

'

'

' -

^
__
W_I
^

^
^
^_

i
^^

'

^ ..^,'

, '

'

___
^
4.
^
^

^
^
^
^
^

^^^
^
^=

Doe bajram! Do e bajram!


Hajde da se veselimo!
Hajde da se radujemo!
Mislimo na siromahe!
P odajmo im novca, hrane! ! !

41

^ '1

^\
^

(Poezija: Jahja Hadd Jahja)

=
^
IM
^
^

1T^ 111. IA111X11,1 ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 11 ^ 1^ ^ 1^ ^ 11 1 ^ 11 121 1 ^ 11 1 ^ 1 ^ 11 /1 ^ 1 ^ 1^ 11IAIA01


.

24

"Lebbejkelli
Innel-hamdf
(Odazivam
Hvala Tebi

'

YEMM1311.

RENNINENZENHINHINEVIHRINNEURTONMire
Lew,
Peti stub Islama
ffl
.744

rio
"Ljudi su duni, prema Allahu, hodo astiti Kabu,
ko za to itna mogu nosti!"
otk

L
ik
1

* Hadd je stroga dunost za onoga ko moe.


* Hodoasti se Kaba koja je u asnoj Mekki.
* Hadd se obavlja u mjesecu zul-hiddetu.
=

1.

"~ffl

ffl

-11N
113

mig

W
.
.`
bki%

N_Tt
.
4

Li
,!

"
ak

"Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke erIke leke lebbejk!


Innel-hamde venni'mete leke vel-mulk, la erTke lek!"
(Odazivam Ti se Allahu, odazivam. Ti sudruga nema!
Hvala Tebi pripada, nimeti i vlast u Tebe su, Ti sudruga nema!)

gki

giMMUJEUEEMEMPAIMMUJIMEHEIHMEMEMIng

J ^1^4^1^ ^1^^1^^1^NhTt^1 I^ ^1` ^ 1^ ^ 1^^1^ ^1^^ 1^ ^ 1^^ 1^ ^ 1^^1^ ^ 1^ ^ 1^^1^^1^ ^ 1^^ 1^ ^1^ ^ 1^^1^ ^1^ ^ 1^^1^^ 1` ^ 1^ ^ 1^ ^ ^
1

^^^
=

Biografija Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.


Abdullah - zrtvovani otac Pejgamberov

Ujutru...

Usnio Abdul-Muttalib glas koji kae:

^
^

..

^^

.d

^.e^^ ^
' ,Y...

s,

..1

^^^

"
,

l`

^
`^

itr^in

^ ^

!^

^^^

^^

^l

i{

a Ay1YR.^_f^^

^.

, ...
,^

^^ ^^

`^!

^._
^^
^

i
^

^^
^_^
_,

*^^, /.^^,,, ^

'^

'),,^

^
^

i,

'

Godinama sli^e.
Godinamo
^..

Boe moj, Ti zna da ja imam samo


Harisa, ako mi pokloni deset jakih
stnova jednoga u ti rtvovati kraj Kabe.

IL Boe moj ve dr

strelica izlazi
Abdullaha

^
^

^
^

Allah se odazvao mojoj molbi i


dao mi deset sinova. Vrijeme je
da ispunim zavjet.

^
^
^

^
.

'^

r_
^
^

^^;^-

^
^

l^
ti^ Y ^

^.
^

^`

,`

, . ^ l^

Sinovi moji, na koga bude pokazala izva ena


strelica moram ga rtvovatt kraj Kabe!

Wil

^
^

^
j

.< ; i

/^.

,^^`

Ho u, ho u, o e!

'

^
W
^
^
-

^,^-

' t

^^^

^,r ; 111

i hj

^^:_^ _
^ .^,,^^^ y
v

f^

^
^
4:11

^ ^j

ti
'
.^vrse^
I^,(
TY^
1
^^^
1^^

^
P 'a1/
CI
z^
\
d
^r.^

Lil

^
i

ta e to? ta to
Adul-Muttal
Jesi li poludi

Zemzemtt!

^^

^
..

_i^=111
r
^

Hajdemo sine Harise, da


na emo izvor Zemzema!

Otkopaj

^
^
^

^.
^

1
-^/4, 1

'
'^

1&61

''1

,,

Strelica pokazuje na tvog


najmla eg sina Abdullaha!!!
^

^^

^ ^ ^`,

BOe moj, on
mi je najdrae
dijete!!!

, ^

\^

,,

..

^^
^

^`
^

^"'^,

^^'

^i !
.,

' .1?`:'

^4{

0.

,^
;

'ti!

-^ ^ ^
/f
^^

m:.

^
^ pr

^^

^^

:^
^

^^ j ^,.

^
....,

^_ ^
ll
^ ^^
=^^
^
f^^ ! .31,
in

^^^^.

j,1^4.^r ,

^^ ^

^E
^

..i

>,

=
^
1
^^
^

i f- ^ ^^/

,4,;

t`a
1;^

1,

i^t

',

^`r/

^
'

r^^_:t I

7^; 1^^ 1^ ^ I^ ^ I^^ 1 A I ^ t^ ^ 1 A1 ^ I^ ^ t111 1^ ^ 1^ ^ I^^I^ ^I^I ^ 1^ ^ 1^ ^ ^t ^ 11 ^I^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ I^^ ^t ^ I^ ^ 1^ ^ IAI; ^ 1^ ^ I^ ^ 11 ^ 1^ ^^


.

26

El-hamdu lillah'
Strelica je izah
na deve! Stotina

Effetal Eiff

UlinriEriallianNiNNIINNVIMUNNEINIZEIZEM

sellem.
Drov

4:1

!*

"M.

,.41 1111
>":1:
il

ta le to? Sta to radi


Abdul-Muttalib?
Jesi li poludio?

iril

sine Harise, da

0.:

or Zemzema!

ilial

43

Wil
,Wil

ho u, o e!

'

, .

1-0
---

.`1

rik

=1
.11
i7j.11
m
$1.1.

N%:;,,
k: i
, , z, ,., , _

..

.,. ,,..

'

` --

--0
.7
.
-iiTo>,.4
-a.1
--,,

1.,A

,.

'

iiiI

Abdul-Muttalib,
dodaj deset deva
pa vuci ponovo!

11e,

-.1.5

iI i

11.1
w...;
--.1

Vukao sam strelicu devet puta. Svaki


ut na Abdullaha, i dodavao po deset
Pdeva. Sljede i put bi e stotinu deva.

,,,,

_.

fr
":. bir ,

,,,,. .

, ,
,

/,

'-1/k

'

it

(1110

.1

'

Boe moj, on
mi je najdrae
dijete!!!

em
Noffi

"1W
""

El-hamdu lillah!
Strelica je izala
na deve! Stotina!

89
Ki
KI

Wil
-11-51
$11_11
41a1

Hajde pokoljite deve


i jedite svi.
Allah je spasio mog
sina Abdullaha.

........

'
.. .

1. f

, ,W

a.11
',4N
1

I,

.13,

.,.....1.
::11

.,

Wil
kill .11
WIll
:

CRILLUIR,

1
4.

_.,1
,4
IP 16

,,,,,,

igi

1 if

1hr

Nlit

,
''

''

4 V.
I ..''

,0,

iii

KII

.7:-

'

l.

rill

Tvoj sin Abdullah je ve porastao i vrijeme


je da ga oeni!!!
U pravu si! Zaprosi u
mu Aminu binti Vehb.
Najbolju Arapku.

'111111.
.w.
Fr.:1
"7.----iwo
-..,-,
,
...A.
,
---.1

--~
..--.. .
------4

.I

.N.

Wil
4:1
bil

.1
-

li
-- .`

-,--
"..4
..'_'-

rii 0.
ilw

,... ,,,.

its',

.01

ti i

IIIII
4:1
Wi
*fl
>Lfi

V.''
' / ,-.

Boe moj ve drugi put


strelica izlazi na
Abdullaha!

Ojti

41
,:_._.

1
..,
.4

.11 ---i
s

i!

~I
L11L4
W.

,
'

4111

41
t--k's---

,..:1
411
=
=:

""N i

ir

8-1
Wil
Ki
==

riki

....,

-.

N,- I

4:1

iet

To je dobra zamisao!

...)

1II

molbi i
,'rijeme je
Eioj

,,,,,

9
0.1_
1
Mll

""
=I

A ta u sa svojim
zavjetom?

'; ,...-'''',

Imatn neenje! Vuei strelice! Abdullah - deset deva,

Mi ti ne emo dati da
rtvuje sina Abdullaha.

I
.--.1
--.-1
-

'

i/

\\
.

__.

.1
-,..,
-..
.iTio
.....
__,,
ITIO
.4
.....1
-.

M.
".
ilikl

.4
[1-11
-4
19)
--

,I

liailis - ro
.

`""`I

-'
iiiIIIIIIIMMININSIAIBMIAIllilittleIBIJIBBIllitti
27

WIINNiEWIWONNUENIZIENEUZZEINEUEZIrtrig
>,..,
W_
Ill
Wil
M-

.------

Alejhisselamovo ro enje:

Kki
Wil

Ko'im dobrom,

KII

e na 9

4.11

4:1
_

->i re-

K'LL'.4.-4-2
WII
4:11
MI

1,4
1
11
11>

Afi

J4,,,

'

.4
''~I
..1
1.1>
11.>

To je predznak da e ona roditi dijete


koje e biti veliki ovjek, koji e biti
dobro za sve ljude.

Usnila je Amina kako je iz nje izala


ogromna svjetlost koja je obasjala
dvorove Sama

...
1!4

-,
....1
..,

iiiTii>7
--1
.- .
Mi
.....5
w.,,,14

\\

- ,

--

f.-

Wil

M.
-~5
..."--5
m,5
....--

:.

1,

0...0--

WII

1-11>
1111
1

I 1

Ki

San se ostvario!
Kakvo e mu
ime dati?

it

''

!,-;.;i

Li

ko
wi
wo

--

iwi

',
'
."

?,49
.

'.:,...
4_1
4:1

'

r..!..:,
-.:-_-,--!
..,
.-ffl
__.,.
g..
-~,
1"
..i...k
----w.

Da u mu ime
Muhammed. Nadam
se da e biti puno
pohvaljen i na nebu
i na Zemr i.

..~

4:11
Wi

Mi

.11
h-t

=2
ki`
>:71

r:10
kee:
*Ts
0.1

Grupa kre e
bez dojen;.

ke:

--.~
- ----1
12 rebiul-evvela:
Mutuluk Abdul-Muttalib! ena tvog
sina Abdullaha Amina
rodila je divnog sina!

=11

h
I'"
0.1.0
KII

j ako- 1

411
:

>"-,:-.-"--_--_
-:

Sre e moi,

11 0
r
.4

Wil

KII
;,.,
-

U Meklcu je

--..

l'
t

:1-

wr

ILM -1.%

', ';
.

,, -

#P

' ' i,t,

'
H.:..
----"'
g.1->411.1
i'd
k
1%.
iiS
--

,,-"1,.
I^
w..... 1
----..,-.7
rwl
rio
1
1111

ll I

WU1Y

-4
13.
1.4
-~1
1-.0
-.

Istina je!!! udan


je to san!!!

2.
---,-

-4
i.
_____,-

uli smo da je Amina, ena tvog sina


Abdullaha usnula ju e udan san!?

Abdul-Muttalibe,
u ledni e Ara a!

4:1

=1-.

..

1.
1
M
---

i /41b__-__ i

Sin je ovo Abdullaha, - ahlak mu je iz Kur'ana!


Uputa je s njime dola, - i rmlost svim svietovima!

31111>
--.'
rd,1..1
...____.. _-.
131.1!4
.4
-.,
.--,
--....
.J.,
..
.t

4=1

93111911"M11111111111311111111111111111911991111111L /.i.
28

>1.
We:
*1_
'41
OLI
;:41

4.1
Wij
'411"
**',41
1)
4. 14,1

14111retri
retEZ EfillY1ITECCOUTinEireetartrt
...--41.
.,..,..

a. ena tvog sina

l e udan san!?

na je!!! udan
je to san!!!

na roditi dijete
ek, koji e biti
ljude.

Sre e li moje dobila sam


jako bogata oca!

Ij

11010

1..

i.v911
3411-

4111
1
01

411
,,,..-;
9
$1
2,M

Da u mu ime
uhammed. Nadam
da e biti puno
)hvaljen i na nebu
i na Zemfi.

;...
W
1..-._
...E.
4_- -_-,

Fej
L1
`1-.01.
.1ftl$1111
.
KII

WI

rair'ana!
etovima!

>111
>
1
,,
11
4:11
41
Wil

Sve su ga dojilje odbile!

IMIL 11111.

-,

\N,
,

,
!1

-t ra

\%
`..

''

Kada je Halima uzela Pejgambera:

Grupa kre e a ja ne volim da se vra am


bez dojen eta, uze u tog jetima!

Da! Meni se
pove alo
mlijeko,
a i devama!!

Od kako smo
uzeli ovo dijete
bereket se pove ao!

Da uzmi ga! Moda


e nam donijeti bereket!

1r

4k
1.,

4.

k_.

i \
,

-....
'

V1

f`

ii

N\

sm,

,..

...

'#11 i

Znaj, Halima, Vallahi


smo uzeli mubarek
dijete!!!

''''',;

;,

''

___

'

..,.
ffl
.1
--.4
,,,,,
-~

...4
.

'Wil
__-..!1
_.....
.

%)
4'

Pili smo i jeli, i divnu no prespavali!

1-10

im.
19,.1

4,1 (

"

riii,',1
B."'
. __.. .
"

glk4
'.

Y (qt,

(It)

--.1
-wi.
''kik
II1>
1
91
.4

""'
"---NN

"lk

--0
---W
iiiWi
==.
.1
.-4
-

,..\
>
. .-

I.

c., .
11,, ,
-) ik,'''
, \

I--"''
.4

-....4.
1.0

F%, ,

011]

Wr
ill
Will
:
4i
>
lal
KII
K1

tjete

Ja nisam nala dijetc


za dojenje!

.41.1
0111
4:1

"i
L--=
i.-kli
li

Ima dijete koje se zove Muhammed! Siro e je.

U Mekku je dola grupa dojilja:

41
1
1'...
.41

1.

-,..,
ew
Lik

Period Alajhisselamovog dojenja

ot
he
4:1

Wil
40-....
,W11

regrd11YUYFV
so

---,--,
---

4TI

0
,4,,,,

--

1-
----=---71
_
--0,
"
- --,,:r,11
M
....,
1ro

.4
1'
, -,.
-..."!-N
.1
.1
~
---

----~-4
.1
.4
-.1
F.V
..4
.----.4
,,,

."!..4
/.--w!
.---~,

MITAILUMAIMMUMMINIUMINIIMIZIARE
29

'Urt1r,trillWtrttlrtrrli're,drdrdrtHW'WrIWttrtitreirtECG
.1.*
:
-.
..!.....4!
"..___
W-

Halima, ta je to
tvojim magarcem?
Ju e je zaostajao a
danas prednja i!

...--.

r'
rei
>41
>4.11

u,
,,o:
(1,--

....__
W
-"'
11111
.-.---4111111
ah
0,11._
_
Vjekil
0.11
...A
%--',1
....1111
-,-,_
W

Mora biti da je
neka tajna
iza toga!

,.

1V,

.'k

'

...,

-,
\
/

.,

---

Sutra idemo s Muhammedom


n e ovo ma'ci!

1..:

Muhammed s nama!

--,- 1
Lii- - . `'

Vra a se s njim

i bereket!!!

WI

Nakon ovoga to se
dogodilo bojim se za
Muhammeda!
Vrati u ga majci!!!

.,
.,if

I!

lj
,

Da! da!
I ja se bojim
za njega!!!

4~,.
#4,---,__

-.
,

:ti

TO-.
- - ---....<
... .
_1iIit. .1

Nakon dogadaja sa otvarainem Pejgamberovill prsa

1...----

t)

>'..".
H
. . .

,
I

liN,",

.1

`11

:11

-~
M....
. !4
---=~-'11
.M.4!

._

wr..
0/111EVIJEIWA111111111111111111111111111"
30

,J11
41

iew
--

-- ,-,1
-
M.4
-~!
.----"..-4
~
..~.
rwl
.1

.--.4
-~
-iffi--.
---,,
,i.5,
=!!'_
1111>
it.-,,
-- 4!

Adel
nije.

......5
,-.I

a
xj:"'

ON

* Svi

-- 4

,,
.--~

....4
!
---
....
'!4
ffiliLl

firp,'`

Mutuluk Harise! Djetetova majka se


sloila! Vra a se
1,1

i.1
-_1---'14!

--.,,
'......,
Le-'....1...-.,5

Wib
-:!
--.1
,

* Alla
* Alla
*
*

".
.1
ileeK
---:

.1

*''Z'

4-ro

-4!
.4

:47,,r

1 4 11

1111
..----/O.
.11
--fflig

wir4
-- -,,I

Zavolio sam ga! Trai od


njegove majke da

..,_
W

,w,-, ,.
.---~.0
.1
!!_...
--,,

nam ga ostavi!!!
.1

0,1.

....,
W.
)....
e---._(10
0.11111
9
H.
-____
W
-. .__
41-11

"

--
,,,i

..9
--

,..,

h
811
:
"
....-- .

-..--,
'

4 A

o....._.
41.1-

." .4

W1

,
14
.

..

.0,,,,

-115
4.11
>411

,.

Kada je Pejgamber napunio dvije


godine do e vrijeme povratka majci:

Udebljale se i
pove ale mlijeko!

..
,

codoo... staje s tvojon ovcama, Halima?

i+

To smo vidjeli
nakon dolaska
ovog jetima!!!

"....
Wi
>1
W
......

ew,
---

' 1

Nakon nekog vremena:

K.."
-"-- _
K....
--

,/,

.1

',.

>..i
01
k...1
. __..

..---.,
_--.

k p.M''' 1 (1

.10/1/

. 1

,0,
-!!!!...
00
---- 5
--~
---11.5.4
~,

,,,,,,,

,
0
II.

,,

liAl.

W
...
t:::

&-,
--

.
,,,

_1

--11111-.4
.4

Vallahi, to je zbog bereketa


malog Muhammeda!

.,-.

-.)

--.Te.,-.1,
W......0
w...1!

Sugli smo prije grupe!


udna stvar sa ovun magarcem!!!

Na povratku grupe u pleme Beni Sa'd:

..11
411

WitireellY

* ejta
*
* Allal
* Allal
* Allal
dryei

OLI

ejt;
jeli

1/11ALLUA3

YaYMINErltrq
-

WelaTECEYetEd rd rd ireinliYinnTaY6 NE11111315 reg rft:


.
'
we--i.'
KAZIVANJE 0 ADEMU
M
011
1"
SII
ALEJHISSELAM
iN
wo
IN3
,

ki:-.
43_1
0.1

Ki
.
...
0.1
we
>41
napunio dvije
povratka majci:
rnedom

1n 2-a! Trai od
_ajk-e da
:avi!!!

111
2,.
iih
0-11

::

41
413
we-0-

4:1

Mi
0_
4:1
w
41---.
ki-_-:
No--

4_
1

-.3
M---:
4.3
al

Allah je Adema stvorio od ilova e.


Allah je Ademu udahnuo duh pa je postao
ovjekom.
Allah je Adema pou io imenima svih stvari.
Allah je naredio melekima da se poklone
Ademu.
Svi su se meleki poklonili samo Iblis (ejtan)
nije.

411.ffl
<,.__to

.1-1
;40.--

Da! da!
I ja se bojim
za njega!!!

*4-1

:ce
kii
M.

aambe ovih p sa

*
*

Allah je od Adema stvorio Havvu.

Allah je Adema oenio Havvom.

*
*
*

Sejtan je odbio pok1oniti se preziru i Adema.

Allah je Adema i Havvu nastanio u Dennetu.


Allah im je naredio da jedu sve osim sa jednog
drveta.

ejtan je prevario Adema i Havvu pa su


jeli sa zabranjenog drveta.

I 13,
--.T....
-- ,4

MI
.=_:.
a>
---,,

.i-e.
. .- .
11

-_~--~
iI8
M
----g_k
63
----M!
--N
-I;

iffi
--
Two
--.1:,
wl->'

H
_11--':i'
---
P-4!
ffli,, 1
--W
-i"
H
M
-----'
-__M
.1:0
l-',
-,

IM
ir'N'
F
irw
I- 4'
3
-,.-,
""-1
1,
WI
--.,N
-10

.M.-:_--i---.ok,
13
.3
le3
----,,
.,

1.5
we
3
al
--w
:11iiIIIIIIIMMINIMMIZEINIRMINIMMIMInit

WeefireetrIUMEMEURINEDYMYEttrIMYRIZEO

eib.
=-i

Weartart

-:

K1
g_i_Ti
413

;41::
wri

wa_-__-_k-__
wii
:_-o
;.:.
..,
41
:

we
wi
ij,-wi11
,...-..
.,

Kt-'
,,-,

ii
gi:i
M1-=

,11_-1
__
-:

KB

Ki
41
-:
al-

:."
Wil

lh

W_Twi
4_1-41:-_
wi--

W1

1113

* Izveo je Allah Adema i Havvu iz Denneta na

PRAVIL

1113
".'

Zemlju.

11-91

* Allah je nau io Adema kako e zatraiti oprost i


pokajati se, pa se Adem pokajao Allahu.

* Allah je primio pokajanje Adema i Havve.


* Allah je Ademu i Havvi podario mnogo djece.
* Upozoravao je Adem svoju djecu da se uvaju

--___4

3
M'

* Adem je obavijestio svoju djecu da e onaj ko se


bude pokoravao Allahu u i u Dennet..

* Allah je Adema u inio prvim vjerovjesnikom


ljudima na Zemlji.
jedni druge.

* Ljudi jedni nad drugima imaju prednost samo po


dobrom djelu.

'1

-:
4_=I
-_-_

03
:-_--;

1M
-1
""
.___
'
,!
le3.
-..,

'i,
wi
le3
_--
_<
rew
W:
-r"
M
----'. m'
34
--M
---1
.II>
:=-1%
e
----_
--.,
1:.
---"
.111N
-1

-.I
:
1/111IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMERKet
--

32

s,Z

Perem

1111
.>
--.,
1
1-

01
1
___SH
-1

* Svi smo mi djeca Ademova i treba da volimo

41

.
-----e:-N

e
w>
:"
IS

T.8
MM
le.

ejtana i njegovih zala.

4. i
ii
go_
;.=
:::
__:

1_,N
rw,

ws=
4:1
Jedem

-4

Dobro s.
1-

I 1 KU

4.-1 ^ ^1 ^ 1^ ^1^ ^ 1^ ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^1 ^ 1^ ^ 1^ ^ ^1 ^1^ ^ 1^ ^ ^1 ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ 1^ ^ ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^1^ ^ 1^ ^1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^1^ ^ ^
r^ PRAVILA PONAANJA PRI JELU I PI U
ir^
^i
^
i^
^i
^
miw

ieta na
oprost i

ve.

r
^
i
^
kei
kii^
^
^
^

dj ece.

uvaju

Perem ruke prije jela

^
i
^
^;-^
^
^
^

naj ko se

Likom

,^
^

)1imo

samo po

I1 ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ ^/ ^ 1^ ^ 1^ ^^
:

^^

Prije jela kaem:


"Bismillahi!" (U ime Allaha)!
,

^r

'

+
^f , `^ ^''^^! ,^
^ ,)K ^
#^`
^

^^
.1

.;

--- _ _

{}^

a^

_ _ __

Ne pretrpavam usta hranom.

Jedem desnom rukom.

^^`^^^^,,
ri
7 ,^,.,. ^ ^ f ^:.^^^t

.,,, ,
^ h)
..e'

..

^;

^^
l ^ } S^'r
,

^>

r-

}
to

^j

;^'

..

'

Dobro sava em hranu.

^
.^^
i
^
^
^:,
^
i
-

^
^

i-^
^
^
^

'
^

^j

)1^',^y-

(^ ^

^^^F^'
,.,

^
i_;^- ^
^
^

_.

^,
f.

,,.

"

^^

.r.

Ne razgovaram
dok mi je hrana u ustima.

^
^

:,

1^: ^^1 ^ 1^ ^ 1^ ^ ^/ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ ^I ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ I ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^ 1^ ^^
33

UlrenYdElfitallINEMZEINEHNEENIZZEZINEWO
413
;..
v.

41
.,->tio
qi--s____
0--is
h
ool

W-11N
-- -.
.,

PRAVILA PONAANJA PRI JELU I PI U

4)::

.4.,,,,

...
....:,,,

---.,
-1,ei

",

m:

41
:

ke:1.

._
k:,4/1
.,
. __
ie
0. -.1

.,,,bH
' G.
111 ,..
m i :, i --Iiiii.
,. ..!,,

laro J>

--

,-iiiiIii

.1
-.

Kada kiem ili kaljem


koristim maramicu.

Na prsa stavim salvetu.

---

'il
ii
'e'0..0_

*---M

..4
..4
.4

.
--

---.4
--.1

1.1
3
'.4
-ffl
----1
n- -

.,,

:11
:.

13
ii,:,
--0,
--.,-.
w.
- -.,

-.4
'

OTIII
`--..
,...

..

41
:
41
:1
:1:
I 1I I
4:11:

ki
.-',..

:
4.
:.--

ki:

...4
INT.,.4
WI
/'-----riV

---.0
r.1
il=k

Poslije jela perem ruke.

'-'-
!!!..,
-I
,:a4
__-
rillk4
11111
.4
-.1

,
-

kiz-=';."

.....

---

41 P'"

.:::';::

. . ~- -

-.1

,<%iyi,

.4
.4
.4

Zahvaljujem onoj koja


mi je spremila jelo.

Pomaem svojoj majci.

011
.----W-

( ,.. -' .5

Poslije jela kaem:


"El-hamdu lillah"! (Hvala Allahu)!

4:11
.

,-->.
Wi__
47
QTD
!---.3

.3
.4

Kil
,. .
r.
,,,.`41_
'41-1
0..1.1-1
h
,"
41151
Vi 1 -:,
11
I

U pravila ponaanja pri jelu spada:


* Ne puem u jelo niti u pi e.
* Ako zaboravim prou iti "Bismillu", pa se sjetim u toku jela, ja
kaem: "Bisminhi evvelehu ve Mfirehu"!
(U ime Allaha, od po etka jela do kraja).

4_1

==.1
---,-.- ,4
-ffl
.4
.4
.-..1
-

..-=-;:

._
Sil>

.4

---w---.1
.._

W.A
!

MINUARECIRMIMAIMUJIIIIIRMIZEIHM1112
34

IllaYirdrdriN
I PI U
-01
"ffig

~1.
i-j;11-

kaljem
amicu.

DYWINIZEIMENZWIHEIRHUHRINECORYW
ISTO A

MW-1
MM
WeM

41
-1
=0.

MI
esto se kupam.

Perem zube etkicom i pastom.

1.
.4>!_I:

11

2M

ruke.

rew

*/-"
uvam isto u
svojih knjiga i odje e

""" ``W

ioj koja
a jelo.

0;

Odravam isto u kose.

MW-1

1>

11>>l

1
0-

0.
.1.
43-

M1.1

jela, ja
Pomaem u i enju
ku e i dvorita.

11111131fi

Odravam red u ku i.

fiV
1:
1
ri

ninitUJIMIUBIBIBLUMZUMUMMIAlle
35

WIENNUIIIHUNNIHNINWEWNIIINUMEM
we-

WEIYMY
4:1

ISTO A

*1
-1
4:1

wo
,.:

._r,,,,,.

Ne i dem u pranjavoj obu i preko tepiha.

m_
s_e

- _-.
m
,_
ffi_.
wo.
,4
a-M-1-_r.--_

--.
.-_-
wm
s---:
si

---4
-

-:,,_2,

-w
_-_.._"
-
---
N.L.
---,
_-----'
---:w-

,.
9.
..
;._:-.
:a
..--:
-

4--0

-_-.
,-

Mu slh
0-

o
.,,_,

Svaki dan obla im iste arape.

---

w
--
go
-___0,

-_-_,,
---w
..,
:,
wo
--ro
_s_,
:1
:_w
,
:24
.2,
wi

-
_- .
w
--

Koristim maramicu.

4)-

---04

LN
---1

SAIBIBMINKINIUJIIIIIIIIMINIMMUffilite
36

SVO

Urech
ure uj
>41
,,

we-

Kiwo
To_

Nepos
unit

J^1^ 1N^1^N EMYMYCOYEffet rYd^1^^1Ti bYt itrt^1^1 W r11 HN hT_G


^

..

i^
^
^M^^^
ki
^=
1-^

UREDNOST I RED

^^..

Musliman ure uje


svoju odje u.

ii ^
^

^`^

5^

'.'^.^....

^.

'

^ 'P

:^

i
i
i

^.

4`

^
^
^

^
^
^
^
^
^
^

^^
^ S
^

Musliman pomae
u ure ivanju svog stana.

^, a

^r _

d
,.. :

^ ^:_
`

^(

'

+
j ._,. ^w

^/

'

._

.^.^^

'

>

Musliman ure uje


svoju postelju.

Uredni musliman
ure uje svoje stvari.

^. :

^^

^i .

,---.^..,

^^ ! _ ^Mf
^^ .* Mk ^ ^
: ^
^_ A
^
^

i^^^d ^

^
,^

^
^
^
^
^
^

^
M.
^

+.^,

^
!

r
^

^
`

^^_
^
^^^^^_
t_+- ^`- ^ ,
^i
^

Musliman raspore uje


svoje vrijeme.

Nepostojanje reda
unitava stvari.

37

i
^
^

^
^

=
^^

^^
^^`-I
^

i
^
^

kr/YI E Nrei ret rgreYe1331rg retrdrd1rdrdEi-rdreetIrtrEdregrdrdreM

-.1
-1,
---'

Nil
sLi

----4

GOVORITI ISTINU

43

wi
::._I

Ali ja moram i i
da u im, majko!

Ho u, majko,
obe avam!

___ _ _

-_-_"
---I
.1

_ ,r
-

..!
----1
.4
.

in, v i /r
Uzmi, sine, ovdje je
pedeset dinara
u zlatu.

I:.

Ima jo mnogo.
Strpi se i trai
omo od Allaha!

Koliko jo
ima puta?

Ovo je mnogo,
Majko Allah
Te nagradio!!!

h"
ofi

].
WIT
4:1

44

.
i

..41r---

V
it

41
41
ki
%-el

.,I

. 1

///,'
,

0111
:
W
1.----.

,. ,

1, ,

-,,,,,

.,

'

1 I,

,10
-.-1
..,
--.---7,,
.4

-----1
-

--m1!
1111-(
-.1_):1
-1

' ,

.z,.

.
_ ;-,>
iii.,

0,
rwi

4,'-'i
..'.`:_?--..

WI
-_-_
WaL-

>
Wi

-.11-_4i!
-----'
--.!
----'
-.1

4i'-'0111

Wl

.-- w.
.4

:.--,_ .
k.,_:-.,
::.
41,_- --_,

1.--_---.

i"1.
-----w'I
___,,,
--.1

Obe aj mi da e se uvijek
drati istine!

Puot do Bagdada je jako opasan, sine.

41
.
LW-1
-.
-__
%el
41
....
F111-_-_-"_
11

H_
iiii
.
r,"_
._
KI1
__=I
kr/__
Ki.
41:_
.511
111
k.,
4111
._

P-.4!
-----'
--..----.,
"
CON
'
1.3.'
.4
-1-:!,
---.1
..-__
.4

'a,

-.
117

Stanite gdje ste! Ko se


pomakne, mrtav je!

Allahu moj, zatiti nas


njihova pokolja i
njihova zla!!!

ma li ti novca, dijete?

Pedeset dinara
u zlatu!!!

.*
/1
.,

-.110N
1
i.
------.
.1
----.<
--.-.<
...

;
--.

---.......
-%- ,,_ - . -_'

._

-3- :
,,

. ,-,,_

t,

(\,\\'\

'-:

'

-=

------'4
.,!
;.-.
-.
-1
...
/

I
.

''

111

Po stoj i iskren
Iskrenog voli

...
,

.'
'

>o__o'4'
=Ol1.-

m._-.4
.."
____(

4, 4

Wetr,-9(-)9()9(

:,

I""
., I
.1
-

Z-I
=
!I
~.
----,4

L::
(11
L.W1

r3

01/1111111111111I11111111111,IIIIIIEIBEILIC
38

Dehennema.

le,4

0.1
wa_

Resulullah, sa
Povj erlj ivi.

IMIZITMEQ,

e se uvijek

tine!

eT,

WMINIUMEMY.Y111HEMEnregraYMMilninblarfe
1.3
wi
41
GOVORITIISTINU
00
._
;,..
Mi
Wil
431
Wil.
411

wi

kw_
-1m

411
:
Wll

udno!!! Zato govori koliko ima


a mi smo lopovi!!?
Obe ao sam majci
da u govoriti istinu
pa se bojim da ne
prekrim obe anje.

,t

41
41
:

W1
h,_,

On se boji da ne pogazi obe anje


dato majci, a mi se ne bojimo Allaha.
Vrati u ljudima njihov novac.

'1'

0.111
in
K<.

kajem se...

1,
g3,4

Hvala Allahu!
Istina me spasila!!!

/--7,7*

'-''b

__

Ti si nas vodio u

--.7,-,.

razbojnitvu, pa nas
vodi i u pokajanju!

-,.,

Molim Allaha
da svi budemo

istinoljubivi kao
ovaj dje ak!!!

'

'

,,,,,

'

4:11
Kll
WI
Mil

(21

,40
-

W'
M.
,:Wi
Wi
,,____

E.0,,
--- ,
.4
--

"1---."-.1
"5:1

___(
11>
----i
at,

W.

L.4

.11..+

-.
1

..

"

,,,,,.

..

11,k
si

.~.
,T.,,,,,
iffik

L.

,
.

----.

.1
.
.1

Wil

11111
- ---

::.

.m...%.
.4

-_ _

4:11
Mill

K1
w
,,
._______,

''

___..4
1W
--'"1
1~
-Ln.F4
~,
P-1-1-.
.4M.
..:1

.4

Allahu pripada
dobro, i prije i
poslije!!!

Mil

41:

,--9

1r45'

,......../

Ja sam se pokajao Allahu


zbog tvoje istine.

MI

lij

.1
- .4

so

S. . . Z-

x,

MII

Pedeset dinara
u zlatu!!!

4.

0- .,.,,,,

MI
.4=1

mi
,._____
wi
,,,,,..--,,.-....

.......N.
M
LIN
.4

-.4
.4

111
:
1___
11

,,,m
;..--RE,..._

''''.
11
--..4

1.1.

h
Kt
li----

4111
:
h,Wil
;.-1....
4
,=1
M--1
Wil
h,.__

--~

.1

Kajem se Allahu,

jo mnogo.
Strpi se i trai
mo od Allaha!

.4
.4
.4
'''
jr."
-~.
.4

Postoji iskrenost u rije ima i iskrenost u djelima.


Iskrenog voli Allah i vole ga ljudi, u i e u Dennet i spasiti se
Dehennema.
Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je imao nadimak Iskreni i
Povjerljivi.

.
ITI,,,., ,
.4

.
- -

...1
.1,
!"
fiLk.
-.

alnIERIMIBUBIOBIIMIKUIDIUSHIIINIM
39

LtnreiretrellitilhireilthireetithinnWHEIWIITV
--..--,.:
wri

4:1

KAKO SE POZDRAVLJAMO

--,
...!__ ...
-..

41_

"Kada budete pozdravom pozdravljeni ljepim


od njega otpozdravite ili isti uzvratite!"

---- 4

..m..
rs,5

wi

m_.
0
kili

...
.-

>"11
f___.

---0
-,s,

w..
----,..
.1
-w,
--.--,..

Wil
l

q
ir
li
kii

Islamski pozdrav je: ESSELAMU ALEJKUM!!!

.1-

1!4
01,

Esselamu
aleikumi

wil
ii
--

'9

i>_-

4,1k

3:1:,

4,.

,,-,

M.,

N, -

--.1

W-.:1
.

IIM
,

Ki
l_li
-_.
al
.-1 .

Nl_i
,1

. ; )J
"

-, 4

.....

=1

..

1 if
'

-lei
----- 1
-"
111>
-w.-. -. .

Selamim koga poznajem,


ali i koga ne poznajem!

Esselam~.111
alejkum!

=11

'4

i lir 1ll~
i ji 1 1 1 k>

.,-;

Kada god u em u ku u
kaem: Esselamu alejkum!

K_I
KI I

----,..
-~
-...__M
---,
,...

.--w.
-.---4
.1
.~
..ffl

Esselamu
alejkum!

.-

wa-

wil
Mli

';,.',". .

4.
1
M1
ko
-:_.

41-1

Onaj ko je u kolima
selami onoga koji pjea i.

--~
.-w
_,5.
1"

Mla i selami starijeg.

i ej

Hodi brate da inimo,


to nas na Pejgamber u i,
ti prolazi pored mene,
a ja c'u ti selam nazvati.
Ti e mem selam vratiti!

* Kada uje
* Kada se
Napravi u N arl
Ha! Ha! Ha!

s,,,,
---.,
-""~
m.,

(Poezija: Jahja Hadd Jahja)

11.1"
.

_.__
.

..%
_...
g,
liA
!":
-.--,
--

_IIIN

1/11131110k1161_9111.919.1 1,61".91,1"1"AliallIIIM
40

4_1

.4

* Ne
* Igram se s
* Kada se
* Kada pob
* Kada ne

-.1

-111M
,
-----I r!,

h
4, ig

4jl

We

,--.
-^
-ff-ro
..1
W...
--.....---1
_--~
1!..
__ 5

'.-Ag ---iii

4:1

00-

.4
---- 4

Esselamu
aleikum!

'4,

kti
h
ili
=i
a
o--40

Fo
40

WI
W
0,1
-11

....
--.,

:
Wi

Wil
>10
.rill
.41-1
>li
4:1

t trEllYYera

$1111

M_-__11

.wtz

awr,

0
pim

:U M !!

JIWNEt^1^^1^^1^^1^^1^NUMUNEVIMINNI^1^^^1^^1reffi^IY1^^1^M
^
^
^
KAKO SE IGRATI I ALITI?
^
a.
,,
^''
'

^
r ^,
`^,
^
. ; ,,
^, ^ ^^,^
^
- r_
^^

^=
^^
^^_
^^
=^
^

^-=
^=^
^^^^
^j^
^
^

,^

^,,

^,

..

^w:^^

^
,

'

^`

^'

'

^ * Ne ismijavaj nikoga.
* Igram se samo kada je vrijeme igri.
4111 * Kada se igram obu em posebnu odje u za sport.
* Kada pobijedim kaem: "El-hamdu-lillahi"!
^

^
,

oznaj em,
znajem!

^=^
^

(Hvala Allahu)!
* Kada ne uspijem kaem: Tako je Allah htio.
On ini to ho e".
Kada ujem ezan ostavljam igru i pourim u damiju.

^*
*

Kada se alim govorim samo istinu.

41
oi.

tarijeg.

Hadd Jahja)

^
W
^'
^

^^_

^^

Napravi u varku!
Ha! Ha! Ha!

Upomo !

^
^

_-^
^

^
^
^

Drugi put ga ostavi


la

'-

4,..

L.

^i^

^
.^^ `

^^

^
^

Ha! Ha! Ha!


Sa1io sam se!!!

``' ,
W ^`

r- ^

;
^

^ +
y,^^a f

i^

""

^
'^

^^

...

/^
';'Mp
ln

'

^A^1

.,

's

^`^

^^^^

^_

Upo

`^

/^
/^^

Y
^ ^

,^^^^^

^^

(
^
1.
^._

^ 1 ^I ^^1, ^11 ^^L , ^1, ^ ^ ^1, ^1, ^1, ^1, ^11 A^^ ^ ^111111111 ^^ , ^1 ^^11^^ ^1 ^ ^1 , ^t ^ ^ ^11111^ ^1,^1, ^1, ^L , ^11 ^1 ^.1 ^
41
,

MIENNMNEHNNEURNWErinirdENNIZErthINErefa
.11
-

4J-

e-

Samilost

'ZtTGYI1Y
0-11

ENA I MA KA
W9
*1/1

>ffi

.ffl00
:31

OLO

M0.1
113ffiloo
41_

4_1

SG

(&1-1

):

Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao:


"Neka ena je ula u Dehennem zbog ma ke;
svezala je i nije je hranila; a nije je ni
pustila da se hrani gmizavcima po zendji."
"kLi

0>4.1

'41

wo:

Egi

>.
w

fliMMILUMMIEMIUMINIMUJUBMIKUMUICS`
42

"Dok j,
N
Zatim j
od
onolik
napuni
psa
4

"O Alh
biti na

WEINUIREONNIZYKUIZININZIZZUNIENWIra
le3
wfi
.,,,
i.
l'
>43-.
Llii
4)-4-1

Samilost

-0,,
--M
-_._

OVJEK I PAS

---4.--0.1
"1
al

wrA

>1__0
.3

SI
wel
,4-0
::.1'
ii
,10'.=sli
.
,-

Sli
,:a
---_-_
wi-'
.
---...0

al

wo
go-

wa`
rekao:
ma ke;
ni

11-1

itennie

m-wi
,i-_I
wi--o_l_
li
Koil
9.>>41_
.5_
.41
00
43:
go
.4-a---ki
wi
41
.--...
Ell
M:1
43-

3
LT-1N
104
1W
3
1W
11 1
3
1
I-'M
gIN
-"'
I_IN
1g
ew
---

'oer

isma11111111/1111~
iiiii
Ebu Hurejre, radijallahu anhu,
prenosi od Vjerovjesnika,
sallallahu alejhi ve sellem, koji kae:
"Dok je neki ovjek iao putem jako je oednio.
Na ao je bunar, siao u njega i napio se.
Zatim je izaao, kad ono pas dah e i jede zemlju
od edi. ovjek re e: "Ovaj pas je oednio
onoliko koliko sam i ja bio." Siao je u bunar,
napunio svoju cipelu vodom, u zubima je iznio i
psa napojio. Zahvalio je Allahu i On mu je
oprostio grijehe. Prisutni upitae:
"O Allahov Poslani e, zar emo i zbog ivotinja
biti nagradeni?" On re e: "Da! Za sve to ivu
jetru ima bit e nagrada! ""

ifo
IL.,,

:---1
1.:10,
11>:,
a3
.-mi,i
"

_i"
1.31
S
-'
-'
_>
,
::
0>
_:
1W
3
ei
-_Tig
_m'
"
ir"
1W
wi,
"
M4
..
11
:--14
.
r,
krg
''
''

WIN
r>
reo,1
.-,

DAMMINNIMMEIMINEEEMINIMMENNIMINIIMMIBM
43

WM11111NIIIHHENNIIIINVERNIEENNIZVO
wil
.4
Wi

%.
'"._
,;,
>".:
,....

1"

-~
w....
--
-..-,,.5,:,,
---
-I -w,

U enja

1.. - M.
otel:
._
:
711
1:
1.1
0.1
K-

.
.
-

OhMi
%.----

4:1

Wil
------oli_.
W_Iii

4=1
:
._

.4
.4

"Svaka vana stvar koja se ne po ne sa


Bismillahirrahmanirrahim
je krnjava (nema u njoj bereketa)."

--~
-9f-lir. 4

.4
.4

W-4
-- ,
--.g_.
_5
....,
---.
.....
.

Bismillah

-11-.__._, ,
-.,_
1"
.4
----~
P-.
15
-~
-Mr!I
.4
.4
.4
.4
.4

Bismillah

----,_.

,,

...40~.11....
111.4

..."
...

..c.
..

________ --------___

----

----__

__

-_._ ., ,
...:
___,
1"
---

_ .1<
,
-.
.1

_____----

__

_
.

_ ______

_.

":
Wti
>4%

41'41
3
W0

Sa djete
e
Ja sain e.
Slijedi u

.4

---~

-w.. .5
-~
..4
------

'-----1
M.F.
.1
a1
1
ji.
-.1.10.
-..,
.4
---"1

iMIKIMINIPMEIMIIIIIIMIMIERIIIM1
44

8mq

,..ffl
--~
!!,..
---w.5

.,

WI

411

&I--',1,
.--
,- 1

Po injem igru sa Bismillah,


itam i piem sa Bismillah,
Plovim i plivam sa Bismillah,
Jedem i pijem sa Bismillah,
Jer ja se bojim samo Allaha,
A moja sigumost je u Allaha.

Ki
Wi1

Ja sam
Slijedi u

erk

.4
.,
.4
e.
--

.._,..
-~.
.
___
,

4:1
Ki
,;i:
41
WI
411
:

K1
''411
0___
h
Ii
:
4:1

....
..
..
-,
-..

.w.....,
.4

4:1
19

4:1

--,,..

U ENJE BISMILLE

,,....
4,::_
-_---_::

killi
Kil
11
_.___
Sl
-II
43
:

Virlairtra

Ke

mga

LUALL

J^ 1^^^ 1Y1 YIY1 YI YI^^^ 1 YI YI YI YIYIYI YI Y I Y I YI YIY1 Y I Y IY I YI i IY I Y I^1 i IY I^ 1^^^1^^1^ 1 Y I Y IYO


^

U enja

^
^

^^=
-.-_^

BLAGODATI BISMILLE

i
^
Ki
i
,-^

^^...

Ja sam ejtan!
Slijedi u ovo dijete!

e sa
ll

^..

Q
^

'^^

^
^

^ ^

.
^+
^

^1

^
^
4ffil
^

^
!

,/o
'

=^
^

`^-^^,

^
^
-

Nije prou io Bismillu.


No i u snjim. Ha! Ha!
`i

^
01
.
-

..

Nije prou io Bismillu,


s njim u i ve erati.
Mje
o li sre e!

N+,
^

^-

^i

'

^^

...

'^*^

^^

^^. ^-'

.
.

^ r.

^
^
4^-

^^
.

^^

`I
^

^.^

^^,^
..

^t

J^^^

.'.f\. 1

^,^,^

^^^

4rf

^1^

^1

^
^,
.4

Sa djetetom koje ne spominje Allaha, ne u i Bismillu,


ejtan zajedno spava i njegovu hranu jede.

Ja sam ejtan!
Slijedi u ovo dijete!

Prou io je Bismillu,
nema mi konaka!
Nesre e li moje!

^ ^

'

^t
^

^
^
00

^-

^ n^

^
^

^^i=
^
^^
^

Prou io je Bis m ill u,


n ema mi ni ve ere!
Tugo moj a !

Bismillah

'

Bismillah

^-

-_

"
cr

^
^
"
.4

^.

^
^

5^^..

^^^

^
.4

^
=
^

."--~j

'

^. ^

==

Dobro dijete u i Bismillu pa ejtan ne moe


s njim da spava niti s njim da jede!

=
^

=r

i^=

r 1 I^ ^ ^L ^ ^L ^ ^L , ^L ^ ^L ^ ^L , ^L ^ ^L ^ ^L ^ ^L ^ ^ ^ ^1 ^ ^1 ^ ^L ^ ^L ^ ^L ^ ^1, ^^ ^ ^ ^ ^L ^ ^L ^ ^L ^ ^L ^ ^ ^ ^L ^ ^ ^ ^1, ^1 ^ ^L ^ ^L ^ ^L , ^1 ^ 1^ ^ ^ ^ ^L ^ ^LI1 ^

45

--

U enja

estitaju i bajram,
ja kaem svojoj porodici
i bra i po vjeri:
Tekabbeffillahu minna
ve minkum!
(Neka Allah primi od
nas i od vas!)

UWWWUWWW:'

airen 1 red rei rIEred11YI ITUr110 Zill IYYt EMYMNIVIRYIE rtEreliff


,:-.?-

.,,,
,

---w
____,
-.,

SA0

-.4.,

* Sluaj
u iteli

---0
m"
.4

1,--1
OILN

-~-,'-,!
,---.-

r..4
..
'
m!
.4
si,
-

(711
'

,, , ,

- - .',.. f
...p.

_-_,'

, , , , ,,

--.
--ew
re;
1=--"
--,,
_~.
-.,
.4
- -,,
,i,,
".1N
11
-*,
--.
..---,

* Ne pr
01-1!

ffle,

* Nemo
psuje!
* Pazi
* Vodi

Wj_1

_1

* uvaj

* Vrijec
oti

* Budi
* Dobr(

-- -

OLD
011

nama;

* Potru(
Kur'ai

.4
IM
r<

mantaznaninnammantunianna.,,..
46

* Kada
potret

* Govoi

.4
.4
.4

L
f".:----~W'
---rik
11*

rilil
iw

Kada kia pada ja u im:


,.--: >
, '
Allahumme sajjiben nffian.
_
(Allahu moj, neka nam ova
' / , ' /' ", 7 kia korisna bude.)
, /,'///. , /,,,' /.
li I 1`11,1 l'
To prou im tri puta,
i ,',:ii/P.///,
a onda zamolim Allaha ono
lir
to elim, jer Allah se odaziya
na dove koje Mu se upu uju
kada kia pada.

WO)

--.
--1
-__"
--_,.---. -. ,
~
-M
.!_N
Ki i!4,

ij
'411

IT.!I
-"
.4

-..~
-,-,
Kada ujem grom ja kaem:
Subhne men
jusebbihurra'du
bi hamdihi vel-melffiketu
min hifetihi.
(Uzvien neka je Onaj
koga grom slavi, a i meleki
iz straha prema Njemu!)

WE1YYYl

"ffl,

1113133111

IYMYt 131 Wit;

1.

WYMTEMYEMY1 rd EITER HFUErg rtret rg ri11rgr11 rt Malrefire


a-li
"3-;
.
'.
--SAVJETI
MALOM
MUSLIMANU
ffl
$11111
1_

Wa_
:
1111

iinna
owl

od

wi

wa
W
w,
.
oi

;>:.-:
mi,
."ffir!

e-,(Le-

en nffian.
aam ova
laha ono
se odaziva
upu uju

potrebno!

* Ne prekidaj drugog kada govori!

* Nemoj psovati drugoga

4-1

* Vodi ra una o svojim stvarima jer je


musliman pedantan i uredan!

a!
:3-w--.
4_1-.
4,--:-.

m
I,
-a_
>41
'4,
---(11
,..
rt'
4.1
0,0
.--

__

psuje!

* Pazi na svoju isto u jer je musliman ist!


* uvaj isto u svoje ulice!

* Vrijedno izvrvaj svoje ku ne obaveze!


* Budi posluan svome ocu i majci!

* Dobro vodi ra una da klanja svih 13-t


namaza u njihovo vrijeme!

* Potrudi se da nau i napamet to vie


Kur'ani-Kerima!

--~

erN
...

iN.
3
el

.4
Mi
ii.

-Hz
-1..- ---

N-'
LIN
M
LIN
"M,1
"
_1LN

M--'-'
1,
.'",1
M
-.!
:

e3
-_--1,
el
._:1
r

::""
__:',

---1
_"
-,,,,
wii
r_tk
--_*''.
M1
al.
-W
e3
NM

_,;
IM

-1

-,
--...i

ft
"
.--1M
----

:
__
IEM

ak i ako on tebe

W4311
:
ks
.41
-.

W"

* Kada govori nemoj dizati glas vie nego je

I * Govori samo istinu i ne drui se sa lacima!


w.
--__-

W`i>1

* Sluaj svoga muallima, svog dinskog


u itelja i budi mu posluan!

--"
11
i
lik
=1.

MININIMINNIKUNIIIIIIMIEURIMINMEnnel
47

^^

;
;l q

Molimo Allaha D. . da Vas nagradi za pomo koju ste pruili

MALI MUSLIMAN

I bosanskoj djec i, stoga se nadamo da e te nastaviti sa ovakvim

',

^.

R1aJ I

_^ 0o
\
_ ___

3^m^M5M^n

i
^/

kEAtE 0 ^
!
? .
tFRAJ/Y *. .
IJ A
^S
^ , ^v MUF
^
^
^

;1,, ,^ 19a ;1. 9^1

d ^

\Y ^q C

^ 3^9

NE}

^6,^
PM^Y^
S^
^/

. ^..
----

---

- -- --- --- -

-. ^

_
=

11011,11111^/^,11111111,1'1,1,111,1,^,^1111111,1111,1131111'191111,^,911,1,^,^,1.11911111/,1,3/,1,/,31,19.1,111 1-

^I,;.

^
=e

^^t, ^( 5, ..9^j ^,,,,9^

^
L 11Lol .o ^1.W^J13 q,:w,y,11=
J.^^.Y^U

) 1^, A t'

Jtn3^Y ^ti^ct.,.a ^C o 1J^71 ,^st J.^?^+ u ^ .x^l ^ Iud . s^J;s

` ^

a^ t^h ^ 1^ 1.^ ^SC


i
0
^) ^^^Q
=

^..

^
,
^

^.^^
^
^`''
^^ ^^`'^^`

.:

: ^ WJ ^^Y^ 9 9i ly .0 G li?Y II ^
Iau
P
^

.0

^
^

2001 /248: ^}11

^
001 /6/I1 :^^ UI

Islamska zajedn ica u Bos ni i Hercegovini, URED MUFTIJE SARAJEVSKOGIs lamska zajednica u Bosni i Hercegovini, URED MUFTIJE SARAJEVSKOG
Ferhadija 2/I, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: 033/2 20-33 5, Fax: 0 33/5 3 5-53 8
^ Ferhadija 2/I, ^000
/1
Sarajevo, Bos na i Herceg ovina, Tel: 033/22 0- 335, Fax: 033/5 35-5 38

i sli nim hairlidjelima.


^
Uto',
ime i u ime naroda Bosne iHercegovine, aljemo Vam
^
bratske selame.
^

`^

Katarska Humanitarna Or g anizacija

Wil Na svesrdnoj pomo i na izdavanju zbirke:

i
^,'
najtoPhj
e zahvaljuj
Muftijstvo
sarajevsko
e
J
^
j
J
^
^
^

laa^^9a^^P^^

q^9^o ;,

i '' ZAHVALNICA^o. ^

^,

^^

\
ISLAMSKA ZAJEDNICA UB OSNIIHERCEGOVINI^
/^^
^^
UREDMUFTIJESARAJEVSKOG
^^^I ^ '/
\ LO SA RAJ EV O^

SARAJ EV O

11. 06. 200 1. g od.


^
Datum:
^
^

Broj : 248/200 1

^\
^

o ISLAMSKA ZAJEDNICAUBOSNI I HERCEGOVINI


^ Q
^ UREDMUFTIJESARAJEVSKOG

=/^ ^

^ a^^ i1T^^e^^^ l^^Ia^^^^^^,^^^^^! ^^^^^^ ^^^ ^ ^^^^ aii 9

^^ o \

^
^ i ) )(

Y1111 irdirEtrg

itaj, razmisli uradi

fo'

szy*ti lethxiimu
1.Zna:1 da te Kliah vick
pa se kloni igegovih zabrana

`O'
g

`6'

U IME ALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG

0.7

o
r=".'

2.0bavIlaj namaz, jer je to


prvo za to e.ovjek biti pitan
3.Podu avaj se Kur'anu i ustraj u
njegovom u enju, jer on podie derede
vjernihu u dennetu
4.Budi poluan roditeljitna i
dini dobroinstvo rodbini, ali
u onome to Mje zabranieno
5.13udi u drutvu najboWh yudi,
jer e ovjeh biti pronen a onim hoga voli
6.0bogati e lijephn ponaantem
budi lizor drugima
7.1Judi upjean u holl
holtho god u mogunosti

9
r9;

c,

3.1Judi od onth hojt nare~ dobro


odvrazitu od loeg, po nt od bliktO
9.0drzava rodbinhe veze, ucli yjuj sadahu
pove4 svoja dobra djela
10. 1114 da de jednog dana umriteli
znaj da e tati pred Jveviigeg 6opodara,
pa se pripremi za tqj 5U5rel

'6
,n5

,8

f.9,9

11. Pazi na isto u u zvojoj hu i i von tzle


jerje ito a pola vjere
12. Budi preman da siane u odbranu svoic viere,
zemlie naroda, hada god to bude polrobno

kaeilitsAaknom? s.a.u.s.:
",..5ant ooslatj,ii 61E1
AllaAovom hia?,4
na ?an ka?a ?otigog
Ala?a n& &

oulek i1& j& s& vezano za 'ainijcs"


("Illepkun ale,Ad

S 14 16m

"Boeza