You are on page 1of 155

in Allah'a Kalmsa 1

Olmu Bi l !
rm-i cbrigi
.ww.racebook.com/ groups/ ekitaphanc HASRET
\..< De resi nl mRan
Allah her eyden haberdardr, sanmayn ki size yaplan hakszla
kaytsz kalyor. O. size bir annenin evladna yaklat
merhametten daha fazla merhamet duyandr. Duann karln
takp etmeden "Allah de tesini brak". Kul Rabb'ini imtihan
etmez. O'na tevekklle yaklatnda rahmetini tm
hcrelerinde hissedeceksin.
Karnda o kadar ok maskeli insan var k onlar tanmak in
yoruluyorsun ayet dikkat edersen gzel olan bir ey var; o
senin hakkn aldka, sen onun sevaplarndan kazanyorsun. O
halde kaybettim diye zlme, biraz daha derin bakarsan, aslnda
kazandn fark edeceksin!..
A* okoksm evet oma kalbm Atloh akyla yakacaksn...
Dnyann gea okluunu, biteceim DRAK edeceksin; sadece
sonsuz kudrete balanccaksn
ALLAH'A bal yaayacaksn ijte Uur Koar bu ktop da ano
herkes gibi Allah' anlatmyor Onu adeta hissettirip yaatyor!..
Psikolog Cavidan Ebru Kzl
Yirmi yldr terapi deneyimlerimde elde ettiim sonulardan bin
udur ki; eksik olan paralan yitirdiim dnen ve bunlan arayarak
kmazlara giren ve bunun da darda olduunu sanan ok buyuk
btr ounluk eitli psikolojik sorunlarla ruh soitkhrtn bozmutur.
Bu buyuk ounlua eserlerinde ve grlerinde oze donu yolunda
katk salayan, aradklann bulabilme cesare ve olan Uur
Koar Dostuma "AUAH DE TESN BIRAK" ile ozlenne
dnebilmesi odma k oton eserinden dolay en iten teekkrlerimi
sunuyorum...
xm- Psikolog Abdullah Topal
DESTEK YAYINLARI: 348
TASAVVUF: 7
ALLAH DE TESN BIRAK / UUR KOAR
Her hakk sakldr. Bu eserin aynen ya da zet olarak hibir blm, telif hakk
sahibinin yazl izni alnmadan kullanlamaz.
Genel Yayn Ynetmeni: Ertrk Akun
Editr: Asl Bahi
Kapak Tasarm: lknur Mutu
Sayfa Dzeni: Cansu Poroy
Destek Yaynlar: Temmuz 2013
2. Bask: Austos 2013
3. Bask: Austos 2013
4.-6. Bask: Eyll 2013
1.-9. Bask: Ekim 2013
10.-55. Bask: Kasm 2013
65.-90. Bask: Aralk 2013
91.-140. Bask: Ocak 2014
Yaync Sertifika No: 13226
ISBN 978-605-4771-55-4
Destek Yaynlar
nn Cad. 33/4 Gmsy Beyolu / stanbul
Tel: (0212) 252 22 42
Fax: (0212) 252 22 43
www.destekyayinlari.com
info@destekyayinlari.com
facebook.com/ DestekYayinevi
twitter.com/destekyayinlari
Pasifik Ofset Ltd.ti.
Sertifika No: 12027
Cihangir Mah. Gvercin Cad. No:3/l
Baha Merkezi A Blok Kat.2 34310
Haramidere STANBUL / TURKEY
Tel: 0 212 412 17 00
UUR KOAR
ALLAH DE
TESN BIRAK
.facebook.com/groups/ekitaphane HASRET
Rahman ve Rahim olan Allahn adyla balarm. Bu ki
tab yazmay vesile klan Rabbime verdii ltfundan dolay
hamd senalar olsun.
Ben bir kulu sevdiim zaman onun iiten kula ve g-
ren gz olurum. Artk o, (konuurken) benim (kelamm ve
hkmm)le konumaya ve (bakt her eyi) benim (verdi-
im zel bir gr)le grmeye balar.
Bu kitab yazan Uur Koar sadece aracdr, vesiledir, l
tuf ve rahmet tamamen Allahndr...
Allah her eyden haberdardr, sanmayn ki size yaplan
hakszla kaytsz kalyor. O, size bir annenin evladna
yaklat merhametten daha fazla merhamet duyandr. Duann
karln takip etmeden Allah de tesini brak. Kul Rabbini
imtihan etmez. Ona tevekklle yaklatnda rahmetini tm
hcrelerinde hissedeceksin.
Karnda o kadar ok maskeli insan var ki onlan tanmak
iin yoruluyorsun. ayet dikkat edersen gzel olan bir ey var;
o senin hakknaldka, sen onun sevaplarndan kazanyorsun.
O halde kaybettim diye zlme, biraz daha derin bakarsan,
aslnda kazandnfark edeceksin!..
Ben sana yeni bir bak as getiriyorum. Rabbini daha
iyi hissedebilmen ve Ona daha yakn olabilmen iin sana
farkl bir pencere ayorum. Toplum sana Allah'tan korkman
syler, oysa korkunun olduu yerde sevgi asla yoktur. O halde
Allah'tan korkarsan Onu nasl kendine yakn hissedebilirsin1
Allah sonsuz merhamet sahibidir, O balayanlarn en
hayrlsdr. Allahtan korkmak, Ben bunu yaparsam Rabbime
layk bir kul olamam, O bana gvenmi, ben bu gveni
sarsarm demektir. Asl korku budur. Kendi vicdanndan
korkmaktr. Allah karsna hay edecek bir amelle kmaktan
korkmaktr...
Ve korktuunla yakn iliki kuramazsn, Onu tam olarak
hissedemez ve Ona gvenemezsin. te senin asl sorunun
budur!..
NDEKLER
Uur Koar Kimdir?............................................................11
Uur Koarn Terapisi Hakknda ...................................13
Evlilikte ve likilerde Allah De tesini Brak............... 27
Kii Kiinin Aynasdr........................................................29
Sen Gnln Krana syan Etmekten, Krk Gnllere
Merhem Olan Allah Unutuyorsun................................37
Allah Aciz Kullarnn Kalbindedir..................................45
Tek Dost ve En Gvenilir Olan Odur........................... 49
Kendini Deersiz mi Hissediyorsun?................................55
Kadnna Sayg Duy .................... .....................................65
Unutma! Bu Dnyaya Kk de Olsa
Bir Boluu Doldurmak in Gnderildin.......................71
Rabbin, Yaptn arlara Bir Karlk,Yaadn
Zorluklara Bir Kolaylk Vermeyeceini mi Dndn?......73
Gne Gzel Balamak....................................................... 75
Her An Bir mtihan indesin..........................................77
Kaderimi Severim Yazandan tr.................................79
Allah Vekilin Olsun ve Ona simleriyle Yakla............83
Zihnin Oyunlarna Dikkat Et...........................................87
Kusuru rt, Kusuru Gren Gz Kusurludur! ................89
Hayatn Denge zerine Kurulu Bir Terazidir................^3
Hayat Tek Bir Nota Deildir..............................................97
Allah Seni Korur Sen Yeter Ki Onunla Megul Ol...........101
Ben ve Seni Braktn An Bir Doar...................103
Senin Gvenin Zayf se Allah Ne Yapsn?....................105
Allah, Duasnda Israrc Olan Sever................................111
Tevekkl Tm lalardan Daha Etkilidir,
nk Onun inde Nur Vardr.......................................115
Duam Kabul Olmuyor Diyorsun....................................117
Allah Senin Szlerine Deil Kalbine Bakar; kr
Teekkr, Hamd vgdr..................................................121
Sen Onu Bir Kere Yrekten Anarsan
O Seni Ebediyen Anar....................................................... 125
Sen Rzkn Allahtan Geldiini Unutmusun!.............. 131
Klenin Tevekkl..............................................................135
Meleklerden Yardm Alnr m?........................................137
nsan Bencil Varlktr......................................................... 143
Hayat m Renksiz Yoksa Senin Bakn m Kirli?..........147
Her erde Bir Hayr Vardr...............................................151
Bu Dnya Hayal Dnyadr................................................153
O Ses.................................................................................... 155
Kendini Allaha Brak....................................................... 159
Kendin Olduun Halinle Gzelsin..................................167
Anne Hakk.......................................................................169
UUR KOAR KMDR?
TTS (Theatrical Therapy System) ve Nur Terapisinin
kurucusu olan dnr, psikolojik danman ve yazar Uur
Koar, Dounun Zen retisi (farkmdalk) ile sufiliin kalp
gzyle bakn harmanlayarak kendine zg slubuyla in
sanlarn kendi z varlklaryla bulumasna, bylece zihnin
sesini susturarak kalc bir huzurla yaamlarna devam etme
sine yardmc olmaktadr.
Uur Koar der ki: Ben sizi yeni bir eyle tantrmyo
rum, sadece sizin unuttuunuz kendi znzle tekrar bulu
manza vesile oluyorum.
Usta, Yaam matematik deil bir iirdir ve iinde nefes
aldnz bu hayat, beyinlerin gelimesinden te yreklerin
ve ruhun olgunlamasyla gelen bir kutlama olmaldr di
yerek yaamann aslnda bir sanat olduunu anlatmaktadr.
Onun grne gre, mutsuz insan yoktur, mutlu olaca
na inanmayan insanlar vardr ve insanlar yorgun klan
yaam deil, tadklar maskeleridir.
Uur Koar Her soru nce kendi cevabn dourur sz
leriyle insanlarn arad cevaplarn aslnda kendi derinlik
lerinde mevcut olduunu ifade eder.
O, yaam yolculuunda insanlarn kendilerini kefet
meleri ve kendi derinliklerinde bulunan mevcut cevaplara
ulamalar adna, insanlar sadece dndrmeye ve onlarn
farkmdalk kazanmalarna, baktklarndan daha derine ba
karak Allahn mucizelerini grmelerine, Onu kucaklama
larna yardmc olmaktadr.
Onun u szleri insanlara farkndalk kazandrmaya y-
neliktir:
wYaam gemi ile gelecek arasnda am bir iektir,
onu sadece imdiki ann iinde koklayabilirsin.
- Kendi hayatn yaamyorsan, yaadn hayat senin de
ildir!
- Darda mucize arama, mucize sensin.
- nemli olan hayatn ne zaman son bulaca deil, onu
ne zaman hissederek yaamaya baladndr.
- Ben size mutlu olmay deil, mutlulua dnmeyi gs
teriyorum.
- Allah kitaplarn insana gndermiken, O Peygamber
lerini insana gndermiken, cennetinin kaplarn amken
ve O sana bu kadar ok deer veriyorken, sen nasl olur da
kendine deer vermezsin?
- Sadece yaamn gerekliine uyum sala, ruhun a
lamaya ihtiyac varsa ala, glmeye ihtiyac varsa gl, her
deneyimi yaa, kontrol etme. ayet kontrol edersen btn
enerjini darya aktm olacaksn. Sessiz ol ve yaamn ak
n izle, o akta gelen her ey bir mucizedir.
Uur Koar, insanln temel sorunlarndan birini ise u
szlerle ifade etmektedir:
insanlar isyanda, hayat ou iin yaarken bitmi du
rumda, nk hep bakalarnn hayatn yaamaktalar. Bu
hayat onlarn deil; baka bedenlerde, baka ruhlarda hayat
buluyorlar ve onlar gidince hayat da anlamn yitiriyor. n
sanln en byk sorunu budur. Kendi hayatn yaamyor
san, yaadn hayat senin deildir. Nasl olabilir ki? O hayat
bakasna bal ve o gittiinde yahut ilgisini yitirdiinde sen
de eriyor, tkeniyorsun! Olanlar izlediinde ahit olacaksn
ve o zaman varln farkndalkla dolacaktr.
13
UUR KOARIN TERAPS HAKKINDA
( nsanlarn Uur Koara dnyann drt bir yanndan
gelmelerinin sebebi; panik atak, anksiyete, taknt, zgven
eksiklii, depresyon sorunlarna tek seansta ilasz zm
sunduu iindir. lginize teekkr ederiz...)
Uur Koar terapisiyle ilgili u szleri dile getirmitir:
ncelikle unu ok net belirtmeliyim: Terapi grmek
iin yllarca uzmanlara, psikologlara gitmi ama are bula-
mam insanlarla grmeyi seiyorum. Bunu sana kimse
sylememi olabilir, fakat depresyon artk senin aydnlan-
mann, iek amann habercisidir. Bir iek tohumunu d
n; tohumun filizlenmesi, iek vermesi iin nasl ki artk
son derece patlamaya hazr duruma gelmesi gerekiyorsa in
san da depresyondayken iek vermeye hazr demektir.
Yahut gebe bir kadn dn ltfen. Onun doum ger
ekletirmesi iin dokuz ay srenin gemesi, artk kamnn
burnuna gelmesi, bir patlamaya bir skmaya hazr olmas
gerekir, yle deil mi? Yoksa bebek salkl domayacaktr.
Bebek drt aylkken doarsa lecektir. te bu yzden se
nin dibe vurman, depresyonda olman benim iin son de
rece gzel bir ey. Bana artk senin iek amana yardmc
olmak, sadece bu negatif enerjini pozitife dntrmek
kalyor.
Psikolojik sorun yoktur, sadece zihinsel bir iletim ha
tas vardr. nsan zihni kullanmasn bilmiyor, nk onun
kullanma talimatn kimse vermedi! Ben insanlara zihnin
14 l )r Kcs.r
nasl kullanlacan gsteriyorum ve onlar kolayca zlerine
ulayor, kalc sonsuz huzurla tanyorlar, tek srrm budur.
Burada olduuna gre uzmanlara, psikiyatrlara gitmi,
ilalar alm ama kendi znle buluamam olmalsn. Sana
yardmc olamadlar, nk sen derin bir uykudasn, tpk
geceleri yatanda uyuduun gibi ve bu durumda sana ve
rilen komutlar alglayabilir, onlar idrak ederek yaamnda
uygulayabilir misin?
Hayr, bunu nasl yapacaksn? Sen zaten bir uykudasn...
Uykuda olan hi kimse dardan verilen komutlar rya
snda uygulayamaz. Bu yzden psikologlar, psikiyatrlar insan
zerinde kalc bir mutluluk salayamamtr, nk onlar
farknda olmadan insanlar derin uykunun iindeyken terapi
vermilerdir! Kiinin ncelikle derin uykusundan uyand-
rlmas gerekir ve benim yaptm sadece sizin uyanmanza
yardmc olmaktr, sonsuz huzur ise tpk kabuslu bir ryadan
uyanr gibi kendiliinden bir anda gelecektir.
nsanlar yorgun klan hayat deil, tadklar maskele
ridir diyerek de birok insann farknda olmadan takm
olduu maskelerinden syrlarak kendi zyle bulumasn
salayan stat, u szleriyle insanlar farkl bak alarna
ynlendirmektedir: Sorun hibir zaman problemler deil
dir, yaam yolculuunda problemler her zaman olacaktr, asl
sorun, zihnin oyununa gelerek problemlerle zdelememiz,
onlara bir mknats gibi yapmamzdr.
Uur Koar Mutsuzluk, zeki insann bilgelie dnm
aracdr diyerek dananlarna, acy bir ara olarak kullan
drp sonra onu sonsuz bir huzura dntrmekte ve kendine
zel eretisiyle grme seanslarnda bunu yaatarak anlat
maktadr.
Usta, Dikkatle izlemenizi isterim. Biri sizi zdnde o
aslnda size sadece bir ine batrmtr; fke, tepki, znt
ise sizin iinizden ykselir! diyerek insanlar kendi iine
ynlendirip orada z merkeziyle buluturarak sorunlarn
sonsuz bir huzura dnmesine; kendine zg birok re
tisiyle dananlarnn farkmdalk kazanmasna ve bilgelik
boyutuna ulaarak aydnlanmasna yardmc olmutur.
Psikologlar kitaplarn ve terapisini tavsiye etmektedir.
nl isimlere, birinci ligden futbolculara, yaam kolarna
da terapi veren Uur Koar, grmelerini, stanbul Mima-
robadaki zel alma ofisinde yapmaktadr.
stadn gelitirdii, TTS (Theatrical Therapy System)
tek seanslk baar iin gelitirdii en ideal terapi sistemidir.
Kendisine www.ugurkosar.com adresinden ulaabi
lirsiniz.
17
Her ey kendimi bulmakla balad... Yeni bir hayat, yeni
bir dnya, sandmdan ok daha te bir ben. Tpk Yunus
Emrenin dedii gibi: Bir ben var bende benden ieri.
Peki, o ieriye nasl gidilecek? Bugne kadar sana herkes
sadece konu bal verdi: Mutluluk iinde. Ancak oraya
nasl gidilecei hakknda kimse bir fikir vermedi. Bu yola
karken bilgelik adna kmtm ve huzuru velilik yolunda
buldum! nk onun iinde Allah vard!..
te benim tm niyetim, seni varlnla tantrmak. Bir
kez oraya ulatnda, zihin denen perdeyi, nefis denen kara-
bulutu bir kez buhar ettiinde ortaya gerek sen kacaktr.
Sandn sen sadece beden ve zihinden ibaretti. Artk zne
ulama, Rabbini iliklerine kadar hissetme zamann geldi.
Bu kitab yazmak iin bir haber bekliyordum, bir iaret.
Mutlaka bir olma zaman vardr ve ben hibir zaman ace-
le etmem. Niyet eder ve Allaha brakrm. Daima anm
sa: Arzu eytanidir, niyet ise rahmanidir. Bu senin yaam
anahtarn olsun. Ne zaman kendini bir arzu iinde bulursan
hemen eytann elinden tuttuunu anmsa, nk o sana
youn bir ekilde onu elde etmeni syler.
Tpk gnah ilettii gibi!
Her ne istiyorsan -e, ev, araba vb - eytann ii onu sana
elde ettirinceye kadar arzulattrmak; sen onu elde edince
ise gerekleri gstererek aradan ekilmek; seni vicdann,
Rabbinle ba baa brakmaktr.
Sen henz flrt dneminde youn istekle bu adamla ev
leneceim dersin, o benim ruh ikizim dersin ve kimseve al
dr etmeden evlenirsin ama eytan seni evlendikten sonra
gereklerle ba baa brakacaktr. Adamn artk maskesi d-
er, ruh ikizi sandn o adam sanki baka biridir! Ve bu hep
byle olmutur. Bu senin nianln deil, o gitmi ve yerine
sanki baka biri gelmitir!
Bu yzden arzu eytanidir. O senin elde etmen iin gz-
ne perde indirir ve elde ettikten sonra perde kalkar. Gerek-
leri grdnde ise cann yanmaya balayacaktr. Yaam yol
culuunda daima isteklerin olacaktr, niyet de bir istektir,
ancak bunun iinde rahmet vardr, nur vardr, Allah vardr.
Niyet ederek baladn her eyde Rabbinle birlikte y
rm olacaksn. Ve sen bir kez Allaha tam tevekklle s
ndnda o seni asla artmaz. O ne gzel vekil (yardmc)
ve dosttur.
Yeni biriyle mi tantn, hemen niyet et ve de ki: Ey
Rabbim! Ben bir yola ktm, niyetim evlenmek ve huzurlu
bir yuva kurmak. Ancak Evvel ve Ahir olan sensin; Alim
olan, en iyi bilen de sensin. Ben sonumu bilemem ki, bu
mmkn deil. Bu yzden sana geldim, kapn aldm. En
iyi bilene tam tevekklle snarak niyetimi sunuyorum. a
yet sevdiim bu insanla evlenmem hayrl olacaksa bana bu
evlilii nasip et, eer bu evlilik beni yorup ypratacaksa sen
henz balamadan evliliime Mni isminle engel ol. Bu
yolda seni Vekil kldm.
Artk zerindeki yk braktn. Artk sorumluluk sende
deil, onu Rabbine verdin. imdi rahata gzlerini kapatp
uykunu da uyuyabilirsin. nk El-Vekil olan Allah sana
yardmc olacaktr. te o zaman bu evlilik olsa da olmasa da
sevineceksin!
Veli kulun biri demi ki:
Ali.jf m ( 'fpsri F rl> I )
Ben Allahtan isterim, niyet eder ona brakrm, Allah
verirse bir kere sevinirim, vermez ise on kere sevinirim.
Ve yanndakiler armlar:
Bu nasl olur? nsan hi Allahn vermediine sevinir mi?
Ben sevinirim demi veli kul. Allahn o verdii benim
istediim iindi, vermedii ise kendi tasarrufudur, ben bil
mem ki, benim hakkmda en iyi bilen Alim olan Allahtr.
te bu yzden Onun hakkmdaki seimi her ne ise gzel
dir; bu hotur, bu rahmettir, bu nurdur. Ve sana bu yzden
Allah de tesini brak diyorum. Bunu ben sylemiyorum,
ben sadece vesileyim... Bunu, sadece sana anmsatyorum.
Kulillah smme zerhum. (Allah de tesini brak.)
[Enam Suresi, 91. ayet]
Bir kez Rabbinle yola ktnda hayatn seni yormas
mmkn deildir. Nasl mmkn olabilir? O en gvenilir
olandr. Ne anne ne baba ne evlat ne e... Allahtan baka
snacak kimin olabilir?
Dnya hayat bir oyun ve elenceden baka bir ey de
ildir. Mttaki olanlar iin ahiret yurdu muhakkak ki daha
hayrldr. Hl akl erdiremiyor musunuz? (Enam Suresi,
32. ayet)
Ben deil Rabbim soruyor...
Evet! Hl akl erdiremiyor musun?
imdi sana kalc mutluluun formln veriyorum. Ar
tk tm formlleri brakabilirsin. rendiin tm teknikleri
de brak, nk Kalpler ancak Allah anmakla huzur bu'
lur. (Rad Suresi, 28. ayet)
Bu kitapta sana hibir ey retmeyeceim, retme tikri
bile rktc. Kimse kimseye bir ey retemez, sadece
-20 Uqur Koar*
remediin cevaplar grlr hale getirmek iin buradaym.
Sen kfteyi yutuyordun, ben ise sana onu inemeni gste-
riyorum. ine ki kftenin tad damanda kalsn. ine ki
yaamn lezzeti gelsin.
Bir eyi bilmenin sana kvam yoktur. Ekmein karnn
doyurduunu bilirsin, bunu adn gibi bilirsin, ancak ekmei
masann zerine koyup da ona sadece bak, onu yeme, sade
ce bilgiyle kal, dediimde ne olacak? Bedeninde ne kadar
ya varsa iki ay iinde tkenecek, bedenin kendi kendini
yemeye balayacak ve sonra iflas edecektir. O halde senin
ekmein karn doyurduuna dair olan bilgine ne oldu? im
di o ne ie yarad?
te bir Allahn varln bilmenin de, bir yapran Allahn
izniyle kprdadn bilmenin de senin ruhuna kvam yoktur.
Aacn altndan yryp geeceksin ve hibir ey hissetmeye
ceksin. Allahn rahmeti orada aacn dalnda, esen rzgrda,
uan kuta ancak sen yoksun! Bu yzden ben senin daha far
knda, daha aydnlk, tefekkrle yaaman istiyorum.
Tefekkrn tadn bir kez aldnda artk senin yaam
na renk gelmeye balar. Tefekkr nedir? O farkndalktr,
imdiki ann iinde kalmaktr. Ancak ben sana bilgeliin
bahsettii, u herkesin dilinde olan eylerden sz etmiyo
rum. Daima farknda ol, imdiki ann iinde kal demekle
olmaz. Artk bunu herkes rendi, herkes ayn eyi sylyor.
Ancak nasl farknda olacan kimse bilmiyor, nasl imdiki
ann iinde kalacaksn?
Benim szn ettiim farkmdalk ve ann iinde kalmak
tefekkrdr ve bunun iinde bilgelikten te velilik vardr.
Allah vardr!.. Rahmet ve nur vardr. Onun sonsuz enerjisi,
hi kesilmeyen sevgisi vardr.
Allak De tesini Brak 21
Sana ok ksa olarak nur terapisinde yaptrdm bir
tefekkr almasn burada yaatmak isterim. Dilersen her
gn 1 dakika olacak ekilde balayarak bunu yaamna uygu-
layabilirsin. Bu senin ruhunun gdasdr. Tefekkrn iinde
farkmdalk ve ann iinde kalmak vardr. Tekrar ediyorum,
bu bilgelikten tedir, nk iinde Rabbinin rahmetini, o
muazzam enerjisini hissedeceksin.
Ruhun birok besini vardr. Sana burada hepsinden sz
etmeyeceim. Belki baka bir kitapta... Ancak bu kitabn
z, kaldramadn zerindeki o yk tam gvenceyle, te
vekklle Allaha brakmak adnadr.
Tefekkr ise -ben ona ruhun suyu diyorum-, bedenine
su veriyorsun, ancak zn yani ruhun susuz kalm! O halde
sen kurumu bir l gibisin. Peki, tefekkr nasl yapacaksn?
Belki de Allah, sonsuz rahmetini, enerjiyi, ilk defa bu
kadar yakndan, iliklerine kadar hissedeceksin. Bu ok de
rin bir almadr, niyetin Allahn rzasn, dostluunu ka
zanmak adna olsun ve ister parkta otur, ister balkona k...
Gnde 1dakikayla izlemeye bala, her ne oluyorsa Allahn
zerinde bulunan o kesintisiz emrini, rahmetini gr...
Ve imdi gkyzne evir gzlerini... Bulutlar grecek
sin... Onlar gkyznde askda gibi duruyor, dmyorlar
ve bazen sola bazen de saa doru ilerliyorlar. zerlerinde
kayyum olan Allahn emrini hisset. Allah onlara kesinti
siz olarak ayakta durun, diyor. Bir an braksa bulutlar yere
derlerdi! Ve her eye kadir olan Allahn rahmetini dier
tecelli ettiklerinde de grmeni isterim.
Aacn yapraklarna bak, kprdadn greceksin. Ba
zen hafif, bazen ise iddetle sallanr. Rabbim nasl uygun
grdyse yle kprdarlar. Ve imdi o aacn zerindeki emri
gr... Acele etme... Yaprak Allahn izniyle kprdyor, o yap
ran zerinde kesintisiz olarak ne emri var? Kprda, kpr
da, kprda... Bir an olsun braksa yaprak duracak.
Ve ban evir... Oradan gemekte olan birini grebilir
sin... Yryen bir insan yahut bir kedi, bir kpek... zerin
de ne rahmeti, emri var? Yr, yr, yr, yr... Bir an
braksa dururlard. Ve uan kua gzlerini evir... Tefekkr
et... Kuun zerinde u emrini hissetmeye balayacaksn.
Rabbin ona, U, u, u, u, u... diyor. Bir an braksa ku
dverir. Umas mmkn deildir.
Ve kendi zerine dn... Kendi zerinde olan rahmeti
belki de uzun bir aradan sonra ilk defa hissedeceksin. Daha
nce biliyordun ancak ben bilmeye karym, bilmek senin
ruhunu doyurmuyordu. imdi zerindeki rahmeti yutacak
sn, tm hcrelerine kadar hissedeceksin.
Evet senin zerinde kesintisiz olarak u an gr emri var.
u satrlar okurken bile tefekkr edebilirsin. Allah gr de
dii iin gryorsun. Gr, gr, gr, gr... Bir an braksa kr
olursun, grmen artk mmkn deildir.
Ve zerinde olan dier rahmeti hisset. Evet, o duy em
ridir Rabbinin. u an her ne duyuyorsan zerinde duy emri
olduu iindir. Bir an braksa o emri Allah sar olurduk.
Bunu oaltabilirsin... Bu senin elinde ve tefekkr yapmak
iin zamanm yok diyemezsin, bu mmkn deil, nk
olan her ey Allahn rahmetiyle tecelli eder.
Televizyon izlerken, grr ve duyarsn; nnden biri ge
erken tefekkr edebilirsin, iyerinde, yemek yerken, tele
fonda konuurken, her an... Her an Allah seninledir, tabii
ki hissedersen, Onu ruhunda hissetmek istersen... Ve bunu
kim istemez ki?
ki cihan gnei sevgili Peygamberimiz anlatyor:
Arkadalar az nce yanmdan ayrlan Cebrail Ey Mu-
hammed (S.A.V)! Seni insanla aydnlk yolu gstermek
zere hak Peygamber olarak gnderen Allaha and olsun ki
diye sze balayarak bana u ibret dolu hikyeyi nakletti:
Vakti zamannda bir mmin dnyadan el etek ekerek
deniz ortasnda ssz bir adaya yerleir. Burada insanlardan
ve dnyalk ilerden uzak, ibadet etmeye koyulur. Bir sre
ibadet ettikten sonra ackmaya ve susamaya balar. Ama ne
rede? Adada yaln kayalarla, kyy dven azgn ac deniz
suyundan ve bir de kendinden baka bir nesne yoktur.
Gnler haftalar, haftalar da aylar kovalarken abid kii
gittike g ve takattan dmeye balar. Bu arada benzi so
lan, yz sararan abid ibadetlerinin ardndan durmadan, Ey
Rabbim bana yiyecek ve iecek bir eyler ihsan et ki, ibadet
etme gcm kaybetmeyeyim diye Allaha yalvarp yakarr.
Gnlerden bir gn kudretine nihayet olmayan Allah
yaln kayalar arasndan buz gibi souk, erbet gibi tatl bir
kaynak fkrtr ve etrafnda kor gibi narlaryla boy salm
koca bir nar aacn dalgalandrarak Onun bu dileini ye
rine getirir.
Abid, artk btn gn ibadet ettikten sonra kaynan ba
na iner, nar aacndan tek narn koparp yer ve abdestini
alarak tekrar namaz klmaya koyulur. Namazlarnn ardn'
dan da, Ey Rabbim! Canm secde ederken al, beni ld
rp de cesedimi toprak iinde rtme, beni kyamete kadar
secde etmekten mahrum brakma diye dua eder. Bu byle
tam be yz yl srp gider. Nihayet bir gn Yce Allah di
leine uygun ekilde ruhunu teslim alr.
Bundan sonrasn Cebrail yle anlatyor:
Gerekten biz o ssz adaya ini ve klarmzda gerek
Allah bals mmini hep secdeye kapanm, Allah zik
rederken grdk. Kyamet kopup btn insanlar dirilerek
maher toplantsna getirildiklerinde onu yine ilahi srlara
dalm ibadet eder bulacaz. Herkes bir bir Allahn huzu
runa karak hesaba ekilirken o da gelecek. Yce Allah ona
yle seslenecek:
Ey abid kulum, seni yaygn rahmetim sayesinde cennete
sokuyorum, buyur gir.
Abid ise yle cevap verecek:
Hayr ey Rabbim! Amelim sayesinde cennete girmeye
hak kazandm.
Allah:
Ey melekler, kulumun iledii ibadet ve amellerle kendi
sine ihsan ettiim nimetleri bir bir karlatrn.
Abidin amelleri ile Allahn kendisine verdii nimetler
karlatrlarak l ve tartya vurulacak. Bir tek gz be
yz yl ibadetlerden ar basacak. Geri kalan dier nimetlere
karlk ibadet dmeyecek.
Ardndan Allah:
Bu kulumu cehenneme atn diye emredecek.
Abid:
Ey Rabbim, yanlmm, bala. Yaygn rahmetin saye
sinde cennete girebilirim elbette diye haykracak.
Aiiah:
Onu buraya getiriniz.
Abid, Allah huzuruna varacak, duracak.
Allah:
Ey kulum, syle bakalm. Seni yoktan kim var etti?
Ab id:
Sen Ey Rabbim!
Allah:
Bu var etme olay senin amelinle mi, yoksa benim geni
ve yaygn rahmetimle mi meydana geldi?
Abid:
phesiz ki senin rahmetinle.
Allah:
Be yz yl gibi uzun bir sre sana ibadet etme gcn
veren kim? Issz adada seni tatl suyla, her gn narla besle*
yen kim? Ve yine secde ederken ruhunu teslim alan kim?
Abid:
ensin Ey Rabbim!
Allah:
te btn bunlar benim geni ve yaygn rahmetim saye*
sinde meydana gelmitir. Bunlar kabul ettikten sonra mee-
le kalmad. imdi doru cennete...
Cebrail sonunda:
Ya Muhammed (S.A.V)! Her ey Allahn rahmetiyle-
dir der.
Senin grmen, duyman her ey Allahn rahmetiyle olur.
Ne kadar gnahkr olursan ol, Rabbine ne kadar uzak
olursan ol, O yle merhamet sahibidir ki, rahmetini senin
zerinden ekmez...
Onun rahmetini hisset ve ite o zaman yaadn
anlayacaksn...
J!7
EVLLKTE VE LKLERDE
ALLAH DE TESN BIRAK
Birlikte yaamak zorunda olduun, enerjini eken, seni
yoran insanlar olacaktr. Ein, kaynvaliden, patronun ya
hut evladn. imdi bunlar terk edip nereye gidebilirsin ki?
Ka are deil... Ancak Mevlana kvamna gelmen adna
sana yardm etmek isterim.
Mevlana zamannda yaadn dn. Onu ziyarete gi
diyorsun ancak muazzam bir kuyruk var. Hazreti grmek
iin iki gn kuyrukta bekliyorsun... Stres var, yorgunluk var;
her an patlayacak bomba gibisin... Ancak ieri girdiinde
Mevlanaya fkelenmen sz konusu bile olamaz, yle deil
mi? Onu grdn an senin tm olumsuz enerjin deiecek
tir. nk karnda effaf bir ayna vardr.
imdi kime barabilirsin ki? Bu adam sadece glms
yor. Sen ona ne sylersen syle Mevlana sana glmseye-
cektir. nk o rahmetin iindedir. Onun enerjisi seni de
dntrecektir. Artk fken yerini sevgiye brakr.
Ancak tam tersi bir olay dn. Bir psikiyatra gittiin
de ve seni brak iki gn iki saat beklettiinde ve sen ieri
girince ona Ben iyerimden kstl izin aldm da geldim...
yahut ocuumu komuya braktm da geldim, beni niin
beklettiniz? diye fkelenebilirsin. Evet, normal bir insana
barabilirsin nk o rahmetin iinde deildir, onu yzn
den hemen anlayabilirsin, onu gzlerinden hemen tanrsn.
Bu yzden ben seni Mevlana kvamna getirmek, onun
iindeki rahmetle buluturmaya vesile olmak isterim. Bunu
bana danmak iin gelen evli iftlere ok yaparm. Bir ke
resinde bir hanm dananm grme sonras beni arayarak
yle demiti:
Hocam, eim tam bana barmak zereyken artk susu
yor ve glmeye balyor, bana brakn hakareti, kt bir sz
bile syleyemiyor.
Evet artk sana kzamazlar, o boyuta geldiinde senin ze
rinden ykselen o rahmetten doan enerji tm alan kap
lar, karndaki fkeli insana iler... Ve der ki: Ben bu kadna
yahut bu adama nasl barabilirim ki? Ona ne sylersem
syleyeyim sadece bana glmsyor. Tam olarak bu olur, bu
psikoloji hemen karndaki insan sarar. Peki, Mevlana k
vamna nasl geleceksin? Bunun iin zihni, onun hilelerini
tanman gerekiyor.
K KNN AYNASIDIR
Bir gn Peygamber Efendimiz (selamlarn en gzeli zeri
ne olsun) arkadalaryla otururken Ebu Leheb meclise giri
yor ve Efendimize Ya Muhammed (S.A.V), birok yerleri
gezdim, senden daha irkinine rastlayamadm diyor.
Doru sylyorsun ya Ebu Leheb.
Herhalde dnyann en irkini sensin.
Haklsn ya Ebu Leheb diyor Efendimiz.
Biraz sonra Hz. Ali (R.A) (selamlarn en gzeli zerine
olsun) ieri giriyor ve tevafuk bu ya o da:
Ya Muhammed (S.A.V), bu dnyada senden gzelini
gremedim.
Dorusun ya Ali.
Sana baktka iime huzur doluyor.
Dorusun ya Ali diyerek Efendimiz onu da tasdik edin
ce meclisteki sahabe:
Ya Resulullah, biraz nce Ebu Leheb geldi Ne kadar
irkinsin dedi, Doru sylyorsun dediniz; imdi Ali geldi
Ne kadar gzelsiniz dedi, ona da Dorusun dediniz. Hik
meti nedir? diye sorunca, Efendimiz de yle dedi:
' nsan insann aynasdr. Kii kendisi naslsa, karsnda
ki insan da yle grr.^/
Daima anmsaman isterim. Bizim iimiz kalbimizi kran
la oyalanmak deil, krlan yeri bulmaktr. Ve kalp krlmaz.
Krlan bir ey varsa o gurur, onur, egodur!..
Ve bunu fark etmek, bir egonun olduunu kabul etmek,
zne ulaan kapy amak demektir.
Zihin sana ne zaman ne gndereceini iyi bilir, o tam bir
arlatandr. Devaml senin enerjini almak, seni yormak adi'
na ak bir kap arar. Senin zerinde bir zayflk ann kollar.
Zihnin en sevdiin hilelerden biri de kavga annda sulu
aramak, hakl kmak ihtiyacdr. O seni devaml darya
ynlendirecektir.
Biriyle bir atma olduunda hemen cevap vermeni S'
ter, seni bu ekilde koullandrmtr. Cevap veremezsen ii'
ni kemirir... Sustuunda bastrm olursun ve bu sonra has'
talik olarak nkseder. O halde ne yapabilirsin?
Ben sana ne bastrmaktan ne de cevap vermekten sz
ediyorum, seni iindeki rahmetle buluturmaktan yanaym.
Zihnin seni bir tartma annda devaml darya odakl tut'
masndaki ama, seni kendi kaynandan uzaklatrmaktr.
nk sen dary sulamay brakarak bir kez iine dner'
sen, kaynandan ykseleni bulursan artk zihnin tm hilesi
son bulur, ego bir anda buhar olur.
Dikkat et! Darda seni kran binlerce insan vardr ve
bunlarn hibirini kontrol etme ansn yoktur, ancak kont'
rol edebilecein, senin elinde olan tek bir ey vardr, o da
iindeki krlan ksm yani egodur! O halde ne yapacaksn?
Ne zaman biri seni zmeye kalksa iine dn ve orada kr-
lan bul. Kalp krlmas diye bir ey yoktur, bunu sana kim
sylediyse kendini kandrm olmal. Krlan gurur, onur,
egodur. Ve bunu bir kez kabul ettiinde ite sen rahmete
ulamak iin ilk adm atm olursun.
Veli kulun biri kyden geerken yolunu evirmiler ve
ona hakaret etmiler, kimi ta atm, kimi ar sz sylemi...
Allaf De ( 'fesini E*p:t 31
Veli kul da onlara glmseyerek teekkr edip Sizin ky-
nze tekrar geleceim ve o zaman sizi dinleyeceim diyerek
oradan uzaklamak istediinde adamlar armlar. -Dikkat
et, biri seni o sava alanna, zerinde tad o negatif dn'
yasna ekemezse ldrr.
Nasl olur? demiler. Biz sana hakaret ediyoruz sen ise
bize glp teekkr ediyorsun!..
Veli kul cevap vermi:
Ben sizin ne istediinizin farkndaym. Siz benden cevap
vermemi istiyorsunuz, bundan yllar nceki halim olsayd
size ok gzel cevap verirdim, sizi susturmak iin her eyi
yapardm, ancak onu brakal ok oldu. imdi burada yle
biri yok!
Bir veli, bir Allah dostu yahut kendini bilen biri da
rdan gelenle ilgilenmez. Darda olann bir tetikleyici oh
duunun farkndadr. O hakl ya da haksz olmann zihnin
oyunu olduunun idrakindedir. Hakl olmak ihtiyac egodan
kaynaklanr. Onun znde u bilin yatar: Ben haklym,
sen hakszsn. Sen kusurlusun, ben kusursuzum. Bu hibir
zaman zm olmamtr, hibir evlilikte cevap yaptrmak
zm getirmemitir, nasl getirebilir? Ancak sava kacak'
tr, birbirinizi yiyeceksinizdir!..
Bu yzden daima kaynan anmsa. Bizler dardan ge
lenle ilgilenmeyiz, iimizden kanla ilgiliyizdir. Dardaki-
ni kontrol etme ansn yoktur, bunu unutma, ancak ieriden
kan senin kontrolndedir.
ayet senin iinden kin, krgnlk, fke kyorsa sen rah
metten uzaktasndr, egonun ta iindesindir. nk Allah
bizi sevgi, merhamet ve akla yaratmtr. Bunun dnda
senin kaynandan ne ykseliyorsa o eytanidir. O netsin
ektii nifak tohumudur. imdi onu yakalama zaman geldi.
imdi eytan nifak tohumu ekerken sust yakalama za-
manidir... Ve bu seni yava yava daha derinlere doru getir
meye balayacaktr. O halde ne yapacaksn?
Cevap vermek yerine o an iine dn ve kaynandan
kan izle. Zihin oke olacaktr. Sen bugne kadar hi d
nmeden koulsuz olarak kar taraf sulardn, ona cevap
verirdin, imdi ne oldu da iine dndn? diyerek serzenite
bulunacaktr. Senin iine dnmen eytann nifak tohumu
nu (fke) ekerken onu sust yakalaman demektir.
Ve zihni bir kez yakaladnda, fkenin aslnda dardan
gelmediini, darda olann sadece iindeki fkeyi tetikledi-
ini fark ettiinde, ite bu senin huzura alan kapn olacaktr.
Sen soan grdnde dndan onu soan sanyorsun
oysa onun z ortasndaki ccdr.
Ve imdi artk senin de zne, daha derinlerine doru
yaklama zamann geldi. Kim kalbini krmak isterse, ne za
man rahatsz olacan bir sz duyarsan hemen iine dn,
dary tamamen brak ve iinden kan izle... Dardaki-
nin sadece bir tetikleyen olduunu, fkenin kendi iinden
ktn greceksin...
Ve onu bir kez yakaladnda fke denen o karabulut o
an yok olacaktr. Bu bastrmak deildir, burada ok ince bir
nans vardr; ben sana bastrmaktan, kendini tutmaktan sz
etmiyorum. Tam aksine farknda olarak iine dnmeni ve
iinden kan izlemeni istiyorum. Artk senin fkeyi yok
ettnek iin bir aba harcamana gerek yoktur, eytann tm
bys, o nifak tohumu ekmek isterken sen onu yakalad
nda biter. Artk o hareketsiz kalacaktr. inden fke k
mas mmkn deildir.
Nisa Suresi, 76. ayette ne diyor Rabbim: phesiz ey-
tann hilesi zayftr.
Elbette, onun hilesi ok zayftr ancak bunu uyandnda
grebilirsin. Sen daha nce barp ararak isyan iindey
ken imdi bir uyann eiindesin. Ve bunu birka kez tek
rarlaman gerekecek. Olun mu kzdrd, iine dn ve orada
fkeyi bul. Biri bir ey mi syledi, iine dn ve iinden yk
selen kzgnl bul.
Soann kabuu, zar alr, alr ve ite en son birka
defadan sonra sen znle, rahmetle tanm olursun. Bu zor
deildir, zoru zihin var eder, zor olan bir ey yoktur. Bir kez
zihnin, nefsin, eytann hilesinin farkna vardnda, onun
senaryosunu zdnde artk bu hile sana zarar veremez ve
artk sen bunun farkndasmdr...
Buraya kadar olan ksmna dikkat edersen sana tohum
ekmeyi gsterdim. Elbette Allahtan istemek iin nce to
hum ekmek gerekiyordu. Bir topraa iek tohumu ekme
den yamur yamas iin dua etmenin anlam var mdr? Ve
imdi artk hazrsn. Sen elinden geleni yaptn, elinden gel
meyen ksm iin de Allaha ynelmenin vakti geldi.
www.facebook.com/groups/ekitaphane HASRET
Sylenecek ok ey varken bile sus.
Susmak boyun emek deil, tam aksinejAgunlamann ilk
admdr. Ve daima anmsa:
Sen sustuunda melekler konumaya balar.
Her hakl olma ihtiyac hissettiinde farkna varman isterim:
Ego senden doyumelcUyor!
Ve hemen onu sustur; onu beslemeyeceini kibarca syle ve
sevgiyle yerine oturt...
SEN GNLN KIRANA
SYAN ETMEKTEN,
KIRIK GNLLERE MERHEM OLAN
ALLAHT UNUTUYORSUN...
Ne diyor Yusuf Suresi, 86. ayette Hz. Yakup: Ben daya
nlmaz kahrm, zntm yalnzca Allaha arz ederim. O
halde Allah de tesini brak. Ancak duay gz ucuyla bile
takip etme. Kul Rabbini imtihan etmez!
Allah sana kfi deil mi? Hl niin derdini Ona b
rakmyorsun? O kadar dua ettim hl olmad deyip b
rakmak olmaz. Karnda Allah var, en gvenilir olan var.
Ona braktn m derdini takip etmeyeceksin! Sen gvensiz
davranyorsun, senin tm hatan bu! insanlar bana geliyor,
Hocam, ben dua ettim ama olmad, bana yardmc olabilir
misiniz? diyorlar.
Burada dur! Senin hal diline, ruh diline bakman isterim.
Diyorsun ki:
Hocam, ben Allaha dua ettim ona braktm, bekledim,
bekledim onu takip de ettim, srekli gzm zerindeydi,
acaba verecek mi duamn karln diye daima tetikteydim
ve Allahtan umudumu kestim, sana geldim! imdi bu na
sl gven, nasl tevekkl? Sen h, Allah bana vermedi,
arem sende diyorsun!
Allah senin kalbini biliyordu. O kalplerde olan bilir.
Ona gvensizce yaklatnda duan bir yerde brakp l ut
VS t qur t .r
kuluna dneceini biliyordu, imdi senin duana niye icabet
etsin? nsanln byk ksmnn yapt durum budur. O ka
dar gvensizsin ki Rabbini bile teste tabi tutuyorsun!
Bir keresinde eytan Hz. Ali (R.A)ye dedi ki:
Madem bu kadar Rabbine tevekklle balsn hadi ba
kalm u kprden atla da seni kurtarsn Allahn.
Hz. Ali (R.A) durdu ve eytan o helak edici o muhteem
szn yreinden dkverdi:
Ey iblis! Kul Rabbini imtihan etmez!
Geen gn einden mustarip olan, srekli iddet gren ve
artk yaamak iin nedeni kalmadn syleyen bir hanm
dananm benden dua istemiti. Ben din adam deilim,
lim deilim, hoca deilim... Sadece Rabbini tm ruhuyla
hisseden bir kulum. Onun katnda ciz bir kulum... Ancak
ona dua vermek istedim. Ve unu syledim:
Rabbine ynel ve de ki: Allahm sen Mheyminsin,
gzeten, koruyan sensin, beni koru Rabbim. Ey El-Mni
olan Allahm! Eimden bana gelecek her trl belaya, id
dete sen Mni isminle engel ol. Amin.
Kadncaz bunu tam tevekklle yapm olmal ki nceki
gn bana dnerek yle mesaj atm:
Hocam, Allah raz olsun sizden, bana verdiiniz dua
kabul oluyor, her gn okuyorum ve verdiiniz gnden beri
eim bana barp armyor.
Evet... Einin sana barp armas mmkn deil! Her
eyi yoktan var eden Allah iin bu zerrenin zerresi olamaz
ki. Ancak keramet tam gvendedir. Sadk kalmaktadr. Ve
dikkat et, ben dualarda esmay kullanrm. Ve sana bunu
mutlak suret neririm.
Ali JDe ( lesml r tl i )
Rabbim Araf Suresi, 180. ayette ne diyor? Anmsatmak
isterim:
En gzel isimler Allahndr, Ona o gzel isimleriyle dua
edin.
O halde duanda mutlaka esmay kullan, bunu ben deil
Allah sylyor.
nk bu sana derinlik katacaktr, Allah daha yakn-
dan hissetmeni salayacaktr. Birinin adn bilirsen, ondan
rahatlkla bir ey isteyebilirsin, adn bilmediin birinden
bir ey istemeye kalktnda bir tkanklk olacaktr. Her e
yin adn biliyorsun ancak Rabbinin adlarn bilmiyorsun.
Onlarn ne anlama geldiinin oumuz farknda deiliz.
Hz. mer der ki:
Ben duamn kabulyle ilgilenmem ki. iimde, ruhumda,
yreimde dua istei var m ona bakarm.
Ve ben de sana diyorum ki, dua ederken duadan te
dua edileni hist. Sana kvam katacak, xuhunu besleyecek
duann karl deil, Rabbi hissetmen olacaktr. Bu ince
nansa dikkat etmeni d iler im..J
Ve kalbini kran biri olduunda Efendimiz ile Hz.
Ebubekirin u kssasn daima anmsa:
Sevgili Peygamberimiz yakn dostu Hz. Ebubekirle
Medinenin scak bir gn oturmaktadrlar. Biraz sonra ie
riye bir adam girer. Etrafna baktktan sonra Hz. Ebubekir'in
yanna oturur ve hemen irkin szlerle Hz. Ebubekire sal
drmaya balar. Hakaret eder, onu kmsemeye alr, ona
tacizde bulunur. Hz. Ebubekir sabrla dinler. Olaya ahit
olan Hz. Peygamber bu saygsz insann haddi aan irkin
szlerinden rahatsz olsa da bir an iin susar.
Adam nerede olduunun, kimin huzurunda bulunduu-
nun farknda deilmi gibi devam eder. Bu anlamaz adamn
irkin szlerinden hayli rahatsz olmaya balayan Hz. Ebu-
bekir dayanamaz ve cevap vermeye balar.
Hz. Ebubekir snr amadan, bu terbiye snrn aann ter
biyesini vermeye abalamaktadr aslnda. Hz. Peygamberin
huzurunda olduunun farknda olan Hz. Ebubekir daha fazla
susarsa Hz. Peygamberin rahatsz olacan varsaymtr.
Hz. Ebubekirin cevap vermesi zerine Peygamberimiz
ayaa kalkar ve oray terk eder. Hz. Peygamberin uzakla
tn gren Hz. Ebubekir telalanr ve Peygamberimizin
arkasndan koar. Dier yandan da heyecan ve korku iinde
sylenmeye balar:
Ey Allahn elisi, sizi rahatsz edecek bir ey mi yaptm?
Yanl bir ey yaptysam Allahtan af dilerim.
Hz. Peygamber dner ve ok sevdii dostuna yle bu
yurur:
Ebubekir! Adam sana hakaret edip satamaya balad
nda sen sustun, o esnada Yce Allahn grevlendirdii bir
melek senin adna o adama cevap veriyor, sana da dua edi
yordu. Sen sustuka melek seni savunuyor, adama karlk
veriyordu. Ne zaman ki sen de cevap vermeye baladn, ite
o anda o melek oray terk etti ve eytan oraya girdi. Ben
eytann bulunduu ortamda durmam. Benim oray terk et
memin sebebi ite budur.
Sana yaplan bu hakszlklar^terk edilmen, aldatlman,
iddete maruz kalman... Sanma ki Allah sessiz kalyor... O,
sana, yavruna yaklatn merhametten daha merhametli
olandr. Ancak Allahn sessiz kalmas Onun hikmetinden-
dr ve Allahn hikmetine sual etme* O seni nurlandrm
cennetten nehirleri zerine brakm da gzlerinden bu yz
den yalar tayor!..
Bu szleri yazyorsam O diledii iindir, O ltfettii iin
dir. Ben kimim ki! Allah izin vermezse deil kitap bir harf
yazamazdm. Allah ol demeden hibir ey katiyen olmaz.
Bir gn yreime Ondan, sevgiliden, dosttan yine bir il
ham, ltuf geldi.
Kalbi krk olan gnle bir melek gelir de orada yuva ku
rar diye bir kenara yazmtm. Burada belirtmek, sana da
bunu sylemek ksmetmi.
Ve daima anmsa; Allah krk kalplerdedir... te bu yz
den Rabbin ve melekler etrafndayken, sana bu kadar ya-
kmken, artk mutsuz olmana aarm!.. J
Savunmasz bir ocua, ailesi iin san sprge eden
bir kadna ve sokakta zararszca dolaan bir hayvana uygu
ladn iddeti milletin adaleti grmeyebilir, ancak Allaha
hesabn veremezsin.
Denin dostu olmaz diyorlar, eminim bu szleri sen de o
kadar ok duymusundur ki. Oysa denin dostu vardr, hem
de en gvenilir olan, insan arkasn dndnde srtndan
vurmayan... El-Veli olan dost, ite o Allahtr.
Benim srrm nedir biliyor musun? Ne olursa olsun, ba
ma ne gelirse gelsin ben onu Vekil olan Allaha brakrm,
gerisini Rabbim halleder.
nsanlar srekli sorarlar: Hocam hi mi mutsuz olmu
yorsunuz? Nasl mutsuz olabilirim?.. Bana mutluluk insan
dan gelmiyor ki bir insan beni mutsuz edebilsin.
Ben kesintisiz olana, Baki olana; gerek sevgili, gerek
dost olana ynelmiken, kayna Onda bulmuken nasl
mutsu: olabilirim? Allahtan sknt deil, sadece sevgi, ak
ve merhamet gelir. Ve sana tavsiye ederim. Dnyada aldn
tat bir sre sonra sana ac gelecektir, nk dnya tatl gibi
gzken ac bir erbettir. Onu ehvetle itike acs kmaya
balar.
Rabbin seni brakmad ve sana darlmad. phesiz
Rabbin sana verecek ve sen de honut olacaksn. (Duha
Suresi, 3. ve 5. ayetler)
Ve hl ge kalm deilsin, ne olursa olsun O seni bekli'
yor. O seni tm iinde vekil klman bekliyor. Allahn h
yle bir egosu yoktur. O seni yoktan var etmesine ramen
diyor ki: Allahtan baka size dost ve yardmc yoktur.
Bunu o kadar ok ayette belirtiyor ki...
Beni vekil kl kulum diyor. Ben senin yerine kotum-
rum. Ben senin yerine o ii de hallederim. Tm bunlar Ah
lah iin kolay eylerdir. Sen aamazsn ama ben aarm. Ben
her eye kadirim. Ama sen ne yapyorsun? Ona gvenmi
yorsun. Brak gvenmeyi, arsna bile kulak vermiyorsun.
Kuran ne kadar kalben okudun? Ayeti anlamaya altn
m? Rabbinin mesajna, ne demek istediine hi yreini
aarak baktn m?
O sana Allah de tesini brak, kulum derken sen kendi
bana ie kalkyorsun!
Bana bazlarnz diyorlar ki:
Hocam, siz biraz geri kalmsnz, artk tp var, Allah tp
vermi, teknoloji gelimi, siz hl Allaha bavurun diyor
sunuz.
Beni hi anlamamsnz... Ben sana doktora gitme de-
rnyorurn. Ben sana nce Allaha dn ve ona derdini anlat
diyorum. O sana en uygun doktoru gsterecektir. Seni yn
lendirecektir. Sen nereden bilebilirsin ki senin doktorunun
seni smrmeyeceini ya da sana yanl ilem yapmayaca-
n? O kadar ok vukuat var ki... Onlarca kez yanl ila,
yanl ine, yanl tehis, yanl ameliyat...
Sen nereden bilirsin sana hayr olacak uzman? Kk
ocuun dtnde, atelendiinde ona, Yavrum ben seni
en uygun doktora gtrrm diyorsun yle deil mi? O x>
cuk nereden bilebilir ki kendisine iyi gelecek doktoru? Brak
onu, nereye gideceini akl bile edemez. O savunmasz k-
k bir yavrucaktr. te sana anlatmak istediim de budur.
Ben de sana nce Allaha ynelmeni ve ona derdini arz et'
meni diliyorum.
Ey Rabbim benim bir derdim var, bir hastalm var an
cak bana iyi gelecek doktoru bilemem, bu yzden kapma
geldim. Alim olan^her eyi en iyi bilen sensin. Rabbim bu
yolda bana hayr olacak insanlar karma kar, ben bu yoh
da seni vekil kldm]de ve brak. Sonrasn dnme bile...
Dikkat etmeni isterim; ben sana bu kitapta Allah anlat
myorum, sana Onu hissettirmek istiyorum. Ve bu konuda
Rabbim beni vesile, bir ara kldysa ne mutlu. Hamd se-
nalar olsun Hamid olan Rabbime...
Ve daima anmsa: Allah sknt ve bela verdii kullarn
derece olarak ykseltir, O Er-Rafi olandr ve bu ykseli
dikenli bir yoldur. Elbette cann yanacak. Bu yzden senin
cannn yanmas, kalbinin acs rahmettendir.
Onlar Allah katnda derece derecedirler, Allah onlarn
yaptklarn grmektedir. (l-i mran Suresi, 163. ayet)
Uah bazen elinden oyuncan alr, yerine daha iyisini
verecei iin, sen dert etme Can, O seni senden daha ok
dnr.
ALLAH CZ KULLARININ
KALBNDEDR
O ne gzel dost ne gzel bir yardmcdr. Hissedebilene ne
mutlu... Onun varln tm iliklerinde, hcrelerinde hisse-
denler ne gzel insanlardr. Nefsi brakp da kul acizliini
kabul ettiinde o rahmetin scakl tecelli eder gnllere.
Aslnda A ll ahn rahmeti daima zerindedir de kulun, kul
nefsin iinde olduundan o rahmeti hissedemez.
Ancak ben sana ciz olmaktan sz ederken insanlar kar
snda deil, Allah katnda ciz olmandan sz ediyorum.
Ona el ap, yrek ap da Rabbim ben zavall bir kulum,
aresizim, sen aremsin, sen bana kfisin dediinde ar sar
slr, melekler alar da, o gzyalar meleklere abdest aldrr.
Ve arada bir de olsa Rabbi misafir et evine, Peygam
berini misafir et evine. Her masa kurduunda bir tabak da
bo brak, her ay servis ettiinde bo bir bardak da yannda
kalsn dierlerinin... Soranlara, Nebiyi, Efendimizi misafir
ardm da o yzden bir tabak, bir bardak fazla koydum
dersin. Evine nur, rahmet gelsin. Sen yeter ki gzel bak. Sen
yeter ki gzel syle. Kalp nce Rahmana baknca gzelleir,
sonra insana baktnda ise gerek sevgi tecelli eder...
Ne gzel bir duadr, Allahm beni kendinle megul
eyle duas. O halde Rabbim bizi seninle megul evle ..
Allah diyor ki: Benim rahmetim yz idi, doksan dokuzunu
kendime ayrdm, birini ise yeryzne yaydm. te inamla
rn hi tanmad bir varla merhamet duymas hurkiikir.
A rada bir yoldan geen ihtiyar ar, konuk et; bir ocu
un ban oka da onun yreine dokun.
Sevdiim bir kssa vardr paylamak isterim:
Musa Aleyhisselamm mmeti, Ya Musa! Rabbimizi ye
mee davet ediyoruz. Buyursun bir gn misafirimiz olsun.
Nemiz varsa ikram etmeye hazrz dediklerinde Musa Aley
hisselam, onlar azarlad. Nas l olur, Allah (h) yemek
ten, imekten ve mekndan mnezzehtir diyerek bir daha
byle bir eyi akllarndan bile geirmemelerini tembihledi.
Fakat Musa Kelimullah Tur-i Si naya kp, baz mnasahat-
ta bulunmak istediinde, Allah tarafndan yle nida olun
du:
Ya Musa, neden kullarmn davetini bana getirip syle
miyorsun?
Musa Aleyhisselam:
Ya Rabbi, byle daveti size gelip sylemekten hay ede
rim. Nas l olur, zat- uluhiyetiniz onlarn sylediklerinden
beridir dedi.
Allah:
Syle kullarma, onlarn davetine cuma akam gelece
im buyurdu.
Musa Aleyhisselam gelip kavmini durumdan haberdar
etti; hazrla baland, koyunlar, srlar kesildi. Mmkn
olduu kadar mkellef bir yemek sofras hazrland. nk
misafir gelecek olan ne bir vali ne bir padiah ne bir ulu
kiiydi. Kinatn yaratcs misafir olarak gelecekti. Hazrlk
lar tamamlandktan sonra, akamst uzak yollardan geldii
belli, yorgun argn, st ba birbirine karm bir ihtiyar
gelip:
Ya Musa! Uzak yollardan geldim, am, hana bir miktar
yemek verin de karnm doyuraym dedi.
Hz. Musa (A.S):
Acele etme, hele u testiyi al da biraz su getir bakalm.
Senin de bir katkn bulunsun. Biraz sonra Allah gelecek
dedi.
Tabii adam daha fazla diretmeden ekip gitti. Yats vakti
oldu, beklenen misafir hl gelmedi. Sabah oluncaya kadar
beklediler, hl gelen giden yoktu. Neyse, midi kestiler.
Hz. Musa (A.S) taaccp iindeydi.
Ertesi gn Tur-i Sinaya gidip:
Ya Rabbi, mahcup oldum, mmetim, Ya sen bizi kandr
dn, ya Allah sznde durmad diyorlar dediinde, kendisi
ne yle hitap olundu:
Geldim ya Musa, geldim. Am dedim, beni suya gn
derdin, bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen, ne
kavmin arlad.
Bunun zerine Hazreti Musa Kelimullah:
Ya Rabbi, bir ihtiyar geldi sadece, o da bir kuldu, Allah
deildi. Bu nasl olur? dediinde Cenab- Allah:
te ben o kulumla beraberdim. Onu doyursaydmz, beni
doyurmu olacaktnz. nk ben ne semalara, ne yerlere
sarm, ben ancak ciz bir kulumun kalbine sarm. Ben o
kulumla beraber gelmitim. Onu a olarak geri gndermek-
le, beni geri gndermi oldunuz buyurdu.
Ben derdimi yalnzca
Allah'la paylarm. Her eyi en iyi iiten, gren, bilen ve
zen Odur.
TEK DOST VE EN GVENLR OLAN
ODUR
Niin derdimi sadece Allahla paylarm?
nk seni Ondan baka en iyi kim tanyabilir?
Sana Ondan baka kim gerek anlamda yardm edebilir?
Sen henz dnyada yokken, senin var olma fikrini bile
annen baban dnmyorken seni yaratma fikrine kim ka-
rar verdi?
te bu yzden derdimi ben yalnz Allahla paylarm,
nk O her eye kadirdir. Derdimi yalnz Allahla payla
rm, nk O kinatn hkimi Meliktir. Herkes eksiktir,
her eyde eksiklik vardr ama Allah eksiksizdir ve O eksik
leri gideren Cebbardr.
Bu yzden ben derim ki: Bir eyi oluruna brakrsan za
manla acyarak geer, zerindeki yk Allaha brakrsan,
huzurla, nurla geer. Ve hibir eyden de midini kesme.
Asrlar ncesinden mesaj vermi sana Rabbim, ancak
sen anlayarak okumuyorsun ki! Bu surede kapal kaplarn
anahtarn bulabilirsin. Rabbim ne diyor: Biz insan bir s
knt ve zorluk iinde (ve bunlara gs gerecek ekilde)
yarattk. (Beled Suresi, 3. ve 4. ayetler)
Bu hayat, bu dnya yaamnn meakkatli bir sre ol-
du unu sana bildiriyor Rabbin. Biraz tefekkr edersen bu
dnyann aslnda bir hapishane olduunu idrak edebilirsin.
Hz. Adem (A .S) cennetteydi ve o nefsine uyarak ce:a al
mt. Peki, Allah onu ceza olarak nereye gnderdi? Evet,
yeryzne yani dnyaya gnderdi. O halde grebilirsin ki
zaten bu dnya Allah nazarnda bir cezaevidir. Ve sen bu
cezaevine ksn!
Dnebiliyor musun? Hayr! Ne kadar dnrsen d
n Allahn ne kadar merhametli olduuna akl erdiremez
sin. steseydi tek bir oda, tek bir hcre iinde yaatabilirdi
seni, ancak hr ve zgrsn. nsanlar tatil kylerine, adala
ra vb. gidiyorlar ve oralar cennete benzetiyorlar, bu dnya
bir hapishane oysa!.. Hapishane bu kadar gzel grnyorsa
cennet ne kadar gzeldir kim bilir? te bunlar Rabbinin
merhameti ve rahmetindendir. O Rahman ve Rahimdir.
Bu kitab yazarken niyetim sana Allah anlatmak deil
di; Onu hissetmene, Onu tam anlamyla yaamana vesile
olmak istedim. Zaten Onun gzelliini, merhametini anlat
mak mmkn deildir. Buna ne kelime yeter ne kt ne ka
lem... Tm mahlukat, melekler dahi bir araya gelse Allah
nasl anlatabilir? Bir para da olsa Onu hissetmek bile dn
yay verseler alamayacan bir hazz yaatr sana.
Rabbin rahmeti hep zerimizdedir, biliyorsun ki O bize
ahdamarmzdan daha yakndr, ruhumuzu da ruhundan f-
lemitir. Biz Onun ruhundan bir parayz ancak kendimizi
ou zaman Ondan uzak hissediyoruz. Birok insan brak
uzak hissetmeyi Rabbi unutuyor, sadece bana bir musibet
geldiinde hatrlyor. Bu insanolunun kendisine farknda
olmadan verdii bir ceza olmal. Evet, farknda olmadan
kendimize ceza veriyoruz ve Onu hissetmiyoruz. Bu en b
yk ceza. Bunu Allah deil sen kendine veriyorsun!
Onu her yerde her an hissedebilirsin.
Ba2i insanlara Allah zel bir rahmet vermitir, onlar kin
tutamaz, nefret edemezler. Ne mutlu onlara... nk affet-
mek, Allahn bakt pencereden yaama bakabilmektir. Bir
insan affettiinde bile Rabbimle ayn pencereden bakabi
liyorum diye sevinmeli insan. Oysa biz eytann ektii nifak
tohumuna kaplp kin ve nefret iinde yaamaya alyoruz.
te bu zanlara kaplp Rabbi uzaklarda arayarak ok yo
rulmusun, ieri gel ieri. Tpk Yunus Canin dedii gibi:
Bir ben vardr bende benden ieri. Tm gzellik iinde
fakat sen dardasn. Senin tm sorunun bu... Kendini zih
nin iinde tkam durumdasn. Bunu da gelen dnceleri
bastrarak, onlara isyan ederek kendine farknda olmadan
yapyorsun.
Allah her sorunun iine sevgi brakmtr. Bu yzden ben
mrm boyunca hibir zaman sorunla ilgilenmedim, sadece
sorunun iindeki sevgiyi aradm ve onu buldum, gerisi ken
diliinden dzelmitir. Bizi seveni de severiz, sevmeyeni de
severiz.
Allah bizi sevgiyle yaratmtr, biz sevgiden baka bir ey
beslemeyiz...
Sen sanyorsun ki affettiinde kar taraf
mkfatlandryorsun.
ayet affetmenin ilahi rahmetini duyumsayabibeydin, btn
yaamn affetmeye adardn...
_____________________________________________
Kendini kmseme,
her eyi yoktan var eden Allah
nemsiz, deersiz hibir
ey yaratmaz!..
KENDN DEERSZ M
HSSEDYORSUN?
Aclar yreini olgunlatrr, daha byk hale getirir,
sabredince melekler sana imrenmeye balar, o ne gzel bir
kul, derler. Dua edince melekler gkyzndeki yedi kat
aralar ve duann Rabbine ulamasna vesile olurlar. Tm
dzen senin adna vardr, senin ne kadar deerli olduunu
bilirler. Sen hl kendini deersiz mi hissediyorsun? Halen
zihnin- nefsin bu nifak tohumlarn ekmesine mi kanyor
sun?
Allah deersiz bir ey yaratr m hi? Allah lzumsuz bir
eyle urar m? Allah seni deerli grp yaratmken sen
kendini nasl deersiz grebilirsin? Ama zihin ok kurnazdr,
ne zaman terk edilsen, ne zaman kalbin krlsa, ne zaman
aldatlm hissetsen kendini, zihin hemen devreye girer ve
sana nifak tohumlar brakmaya balar.
Yreini karartmak, senin enerjini almak iin zihin elin
den geleni yapacaktr. Ona ok dikkat et... Daima uyank
olarak kal. Zihnin hamlesine kar bir adm nde olman is
terim. Bu yzden onu iyi tanmalsn. Zihin kime, ne zaman,
hangi dnceleri, insann enerjisini kemiren o dnceleri
gndereceini ok iyi bilir.
Bir insan aldatlrsa ona kin ve netret tohumlar eker,
bir i baaramadnda srekli zihin kendini kt hissetmen
m vesveseler gnderecektir. Ve bu hep byle olmutur.
Ancak imdi farkndasm. Onun yreine nifak tohumunu
ne raman ektiini idrak ettiin an zihin seninle oynamay
brakr. Her ey senin uyannla dzelmeye balar.
Baz insanlar vardr, ulamak, elde etmek istediklerini
kuldan bekler, beklentileri olmadnda harap olur yklr
lar. Baz insanlar vardr ne olursa olsun tm beklentilerini
Allahtan ister ve bilirler ki o istekleri olmasa, gerekleme
se bile bu beklenti onlara huzur verecektir. nk Rabble
iletiim iindedirler.
O Allahn ne zaman vereceiyle ilgilenmez, o kalbinde
Allahla iletiimi daim mi buna bakar. Aamadn her du
rumda Rabbine ynel. Zihnin sesini durdurmak iin baa
rl olamadnda yine Ona ynel. Bu Allah iin pek kolay
bir itir. Her eyi yoktan var eden bir yaratc iin senin tm
sorunlarnn zm Onun katnda zerrenin zerresi olamaz.
Ancak bunu yaparken tekrar ve tekrar sylyorum:
Allah test etme! Duann kabulnn ne zaman gerekle
eceini insanlar drt gzle bekliyor. Hibir eye gvenmek
zorunda deilsin, ancak Allaha gvenmeme gibi bir durum
olamaz. Bu sz konusu bile edilemez. Bu yzden ben sana
srarla, gvenmekten, tevekklden, sorununu Rabbine ko
ulsuzca, sonucunu beklemeden brakman neriyorum.
nsann kendini deersiz hissetmesi bile aslnda gizli bir
irktir. Allahn yarattn beenmemesidir. Ve eler, ikili
ilikiler arasnda yaanlan byle pek ok gizli irk vardr.
Onlar birbirlerini beenmezler. Birbirlerine ince dokunu
larda bulunurlar. Senin kan yle, senin burnun byle, se
nin ayaklarn yle...
Hl m farknda deilsin ilediin gnahn? Sen Allahn
yaratt, var ettii bir eye, bu olmam, ne biim bir var
lk dnyaya getirilmi diyorsun. Senin hal dilinle yaptn
budr. Bu yzden tvbe et. Bu senin vicdann rahatlatr,
kurumu ruhuna can katar.
Farknda olmadan o kadar ok gnah iliyoruz ki... Son-
ra da duam kabul olmad diyoruz! Bu kadar gnahkrken
nasl kabul olsun? Sen Allah test et, yarattklarna kt
gzle bak, kusur bul ve sonra da duam kabul olmad diye
isyan et!
Bu yzden ben senin tm gemiine, yaptklarna dair
tvbe etmeni neririm.
Bayezid-i Bestami Hazretleri... Byk velilerden. Bir gn
tmarhanenin nnden gemektedir. Tmarhane hizmeti
sinin tokmakla bir eyler dvdn grr, sorar:
Ne yapyorsun?
Hizmeti:
Buras tmarhanedir. Delilere ila yapyorum.
Benim hastalma da bir ila tavsiye eder misin?
Hastaln syle.
Benim hastalm gnah hastal... ok gnah iliyo
rum.
Ben gnah hastalndan anlamam... Ben delilere ila
hazrlyorum.
Parmaklnn arasndan konuulanlar duyan bir deli (!)
Bayezid-i Bestami Hazretlerine:
Gel dede, gel! Senin hastalnn aresini ben syleye'
yim diye seslenir.
Bayezid-i Bestami Hazretleri, delinin yanna sokulur:
Syle bakalm, benim derdime are nedir?
Deli (!) u ilac tavsiye eder:
Tvbe kk ile istifar yapran kartr... Kalp hava-
nnda tevhit tokmayla dv, insaf eleinden geir, gzya-
yla your, ak frnnda piir... Akam sabah bol miktarda
ye... O zaman greceksin senin hastalndan eser kalmaz.
Bu gzel ilac renen Bayezid Hazretleri:
Hey gidi dnya hey! Demek, seni de deli diye buraya
getirmiler deyip oradan ayrlr.
Bu ila, halen gnah hastas olanlara tavsiye olunmaya
deer bir ilatr. Yani bu formln hkm hl devam et-
mektedir.
Niin tvbe zerinde duruyorum? nk tvbe
Allaha alan en kutsal kaplardan biridir. Senin Ona
yaknlaman, senin duann icabeti iin bir bilettir adeta
tvbe. Baz insanlar Allahtan midini kesmi, Tvbe
etsek de biz ok gnahkrz, Allah bu yzden duamz ka-
bul etmiyor diye kendini sulamakta. Ve zihne dikkat et.
O seni sulatarak, kendini deersiz, yetersiz hissettirerek
enerjini almaya ve seni yava yava depresyona sokmaya
baylr.
Ne zaman kendini suladn fark edersen, hemen bu
nun zihnin bir oyunu olduunu ve sana kendini kt hisset
tirerek enerjini almak iin geldiini anmsa. O bir anda ey
lemini bitirecektir. Zihni durdurmann en gzel yolu budur.
Onu artmak... Ve Allahtan midini kesmeden bu tvbe
kapsn aver. O bileti kullan ve teye ge. Bildiin senden
daha teye.
Te/sir-i Sa/de nakledildiine gre bir gn Resulullahin as
habndan olan Muaz bin Cebel alar bir ekilde Resulullahm
yanna geldi. Allah Resulne selam verdi. Resulullah ceva
bn verdi ve Nedir seni alatan? diye sordu.
Muaz bin Cebel arz etti:
Ya Resulullah, darda ho sima bir gen, ocuu lm
bir ana gibi kendi genliine alamakta ve sizinle grmek
istemekte.
Allah Resul Onu yanma getir buyurdu. Muaz gidip
onu Resulullahm yanma getirdi. Gen adam selam verdi.
Allah Resul de cevabn verdikten sonra aralarnda u
konuma cereyan etti:
Ey gen, nedir seni alatan?
Nasl alamayaym ben; nice byk gnahlar ilemiim
ki eer Allah onlardan sadece bazs iin beni cezalandrsa,
beni cehennem ateinde yakacaktr! Biliyorum ki onlardan
dolay beni cezalandracak ve balamayacaktr.
Acaba Allaha irk mi kotun?
Allaha snrm ona irk komaktan.
O zaman haksz yere birisini mi ldrdn?
Hayr.
O zaman Allah gnahlarn muhkem dalar kadar b
yk bile olsa balar!
Benim gnahlarm salam dalardan da byktr!
Gnahlarn, yedi yer, denizler, kumlar, aalar ve onlar'
da olan mahlukat kadar da ar olsa yine de Allah balar!
Benim gnahlarm btn bunlardan da byktr!
Eer gnahlarn gkler, yldzlar, ar ve krsi kadar da
byk olsa yine Allah balar!
Bunlardan da byktr benim gnahlarm!
Bu cevabn ardndan Allah Resul fkeli bir ekilde ona
bakt ve yle buyurdu:
Yazklar olsun sana, senin gnahlarn m daha byktr
yoksa Rabbin mi?
Gen secdeye kapanarak yle dedi:
Mnezzehtir benim Rabbim, hibir ey Rabbimden
daha byk olamaz. Benim Rabbim her eyden daha b
yktr!
Bunun zerine Allah Resul yle buyurdu:
Byk gnahlar Allahtan baka bir kimse balayabi
lir mi?
Gen Allaha and olsun ki hayr ya Resulullah! dedi
ve sustu.
Allah Resul yle devam etti:
Yazklar olsun sana ey gen, gnahlarndan bir tanesini
bana syler misin acaba?
Gen Evet dedi. Ya Resulullah, ben yedi yl boyunca
mezarlar ap llerin kefenlerini soyarak onlar satyordum.
Bilahare ensardan gen bir kz vefat etti. Onu defnedildikten
sonra, ben geceleyin onun da kabrini yararak kefenini soy
dum. kp gideceim srada eytan beni aldatt ve onun p
lak bedenini gzmde cilvelendirdi ve bilahare onunla zina
yaptm. Tam oradan ayrlp gideceim srada, arkamdan bir
feryat duydum, yle diyordu: Yazklar olsun sana ey gen!
Beni soyduun yetmedi bir de beni cnp yaptn.
Sonra gen yle devam etti:
Ya Resulullah, artk cennetin kokusunu bile alacam
zannetmiyorum; siz benim durumumu nasl gryorsunuz?
Resulullah yle buyurdu:
Uzakla benden ey fsk, senin ateinle ben de yanarm
diye korkarm. Ne kadar da yaknsn atee!
Bu cmleyi o gen oradan ayrlncaya kadar tekrar etti.
Gen oradan ayrldktan sonra, yanma bir miktar azk alp
Medinenin dalarna doru hareket etti. Ellerini boynu^
na balayp feryat figan etmeye balad. yle yalvaryordu
Allaha:
Allahm, senin zelil bir kulunum; gnahkrm ve yap'
tklarma pimanm. Peygamberinin yanma gittim. Beni
yanndan uzaklatrd ve korkumu artrd. Senin yceliine
snyorum, beni reddetme ve rahmetinden mahrum brak'
ma!
Bu haliyle krk gece ve gndz yalvard durdu. yle ki
hayvanlar bile haline alar oldular.
Krk gn getikten sonra yle arz etti Rabbine:
Allahm, bana ne yaptn acaba? Eer beni balady-
san Resulne bunu haber ver. Eer balamadysan, azap
etmek istiyorsan, bir an nce beni ateinde yak veya baka
bir belaya mptela et ve beni kyametin rezilliinden kur-
tar!
Bilahare Allahtal Resulne u ayetleri indirdi:
Onlar ki, irkin bir hayszlk ilediklerinde ya da ne-
filerine zulmettikleri zaman, Allah hatrlayp hemen g'
nahlarndan dolay balanma isterler. Allahtan baka g-
nahlar balayan kimdir? Bir de onlar yaptklar zerinde
bildikleri halde srarla durmayanlardr.
te onlarn mkfatlar, Rablerinden balanma ve
iinde ebedi kalacaklar, altndan rmaklar akan cennetler
dir. Ve ne gzeldir amel edenlerin mkfat. (Al-i mran
Suresi, 135. ve 136. ayetler)
Ayet nazil olduktan sonra Allah Resul evden dar k-
t\. Mbarek yz gld halde srekli bu ayeti tekrarlayp
duruyordu. Ashaba buyurdu ki:
Kim o gencin yerini bana haber verecek?
Filan dada bulunuyor ya Resulullah! dediler.
Bunun zerine Allah Resul, ashapla birlikte oray terif
ettiler. Genci iki tan arasna skm, elleri zincirle boy-
nuna bal ve alamaktan kirpikleri dklm bir vaziyette
grdler ki yle yalvaryordu:
Allahm, sen bana ok nimet verdin, ihsanda bulun-
dun. Keke beni bilahare cennete mi, yoksa cehenneme mi
gtreceini bir bilseydim! Allahm, gnahm gklerden,
yerlerden, ar ve krsiden daha byktr. Keke bir bilsey
dim, beni balayacak msn, yoksa kyamet gn rezil rs-
va m edeceksin?
te bu cmleleri tekrarlayp alyor ve bana topraklar
savuruyordu. Etrafndaki hayvanlar ve banda uan kular
haline acyor, feryat ediyorlard.
Allah Resul gence yaklat. Boynundan zinciri at. Ba
ndan topraklar temizledi ve buyurdu:
Mjdeler olsun sana, Allah seni balad.
Sonra ashaba yzn dndrerek, yle buyurdu:
te bu gencin yapt gibi gnahlarnz telafi edin.
Daha sonra da inen ayetleri ona okudu ve kendisini cen
netle mjdeledi.
Kendine derinden sayg duy ve kucakla.
nk sen Allahn
zenerek yaratt, ruhuna ruhundan fledii
zel bir varlksn.
Kadn bir iektir
ve iek dalnda gzeldir, onu krp dalndan
koparrsan sana ne kokusunu sunabilir
ne de gzelliini!..
KADININA SAYGI DUY
Bir kadnn iek olduunu sylerim, ou zaman bunu
anlatrm. Ancak bunu bilmenin hibir anlam yoktur, aksine
senin bu konudaki bilgin ok tehlikelidir; onu her an daln"
dan koparabilirsin, her an yanl bir hamlede bulunabilirsin!..
Ve erkeklerin yapt budur, onlar bir kadn grdnde
koklamak iin eilirler ve sonra iei dalndan kopararak
sahiplenirler. Artk o bir eyaya dnmtr; hibir eya
sana sayg duyamaz, hibir eya senin sevgine karlk vere'
mez, o sadece basite oradadr!
Biraz farkna varman isterim, ayet bir kadnn iek ol-
duunun farkna varrsan onu dalndan koparmayacaksn;
onun, zgr kald srece evresine gzel kokular verebile-
ceinin bilincinde olacaksn.
Onlar sadece bir iek deil, ayn zamanda Allah tarafn-
dan yeryznde bulunan meleklerdir, onlarn gizli kanatlar
vardr, bir erkek bu kanatlar gremez; nk erkek narin
olan her eye zihniyle yaklamaktadr. Onlar grmek iin
gnl gzn kullanmak gerekecektir, aksi halde onlarn
kanatlarn gremeyeceksin.
Bir kadnn kanatlarn grmeye baladn an senin iin
de muazzam bir derinlik olumaya balar, o derinliin iine
dtn zaman bu senin ilahi olana uyann olacaktr. Ar-
tlk bir kadn ile bir erkek yoktur, imdi orada bir olmann
heyecan vardr ve oras senin cennetindir.
Unutma, cennete ulamann ilk adm kadnn kanat
larn fark etmektir; bazlar bu yzden Cennet annelerin
ayaklar altndadr derler ve bu ok dorudur, bu son de-
rece gerektir. Bunu dn ve kadn kmseme, o, senin
hem doumun hem de cennete ulaman iin var olmu bir
kprdr.
Kadna sayg duy. O ayr bir dnyadr, iinde de koca bir
dnya, bir yaam alan vardr ve o dnyada dokuz ay sren
bir mr mevcuttur!..
Allah Resul kadna deer verirdi.
Bir seyahatte Encee adl bir hizmeti ark syleyerek
develeri hzlandrd. Hazreti Peygamber de, hzlanan deve-
ler stndeki hanmlarn zayf vcutlar incinebilir dn
cesiyle, nahif bir tebihte bulunarak:
Ya Encee! Dikkat et, billurlar krlmasn! buyurdular.
Ve ben sana soruyorum! Bir kadnn kalbinin kapsn
gerek sevgiyle aamyorsun, cennetin kapsn nasl aa
caksn?
Bu yzden kimsenin kalbini krma, unutma ki kalpler
Allahn elindedir!
Yine bir gn, eline ald kuru bir hurma dalna dayana
rak Resulullahn kapsna kadar gelmi olan yal bir kad
nn, ieri girmek arzusunu izhar etmesi zerine:
Ya Resulullah, kim olduunu bilmediimiz bir ihtiyar
kadn, zatnz grmek istiyor dediler.
Resul-i Ekrem Hazretleri:
Msaade edin, gelsin buyurdular.
htiyarlktan adeta rk eder halde duran kadn, hurma
aacndan edindii asasna dayana dayana Resulullahn ka
psndan ieri girdi, bir iki adm ilerledikten sonra, kendisini
tanyan Resulullah hemen ayaa kalktlar; altlarndaki ii
hurma lifi dolu minderlerini gstererek oturmasn istediler.
Resulullahin bu kadna gsterdii hrmet ve alaka, orada
hazr bulunan Hazreti merin dikkatini ekti; hatta kim ol
duunu merak ettii bu ihtiyar kadna gsterilen bu ikram,
biraz da fazla bulduu iindir ki, kadn kalkp gittikten sonra:
Ya Resulullah, bu kadn kimdi ki, kendisine ayaa kal
kacak kadar hrmet ettiniz, minderinizi verecek kadar alaka
gsterdiniz? dedi.
Resulullahin cevab tek cmleden ibaretti:
Bu kadn, bizim Haticenin dostlarndand!
Hazreti Aie Validemiz:
Ya Resulullah, senelerce evvel lp gitmi olan bir yal
kadn, bu kadar hatrlayp yd etmekte ne fayda var? Alla-
h Zlcelal, size, ondan daha gen ve gzelini ihsan etmi;
aznda dii bile kalmam bir ihtiyar yerine daha gencini
vermitir dedi.
Aie Validemizin bu szlerine kar Resulullah Hazretleri:
Ya Aie! Seneler getii halde Haticeyi unutmaym,
onun d gzelliinden deildir. Herkes beni ret ve inkr et
tii zaman, Hatice bana inand ve beni tasdik etti. Etrafm-
dakiler bana, yalancsn, dedii zaman, Hatice bana, doru
sylyorsun, asla ekinme, dedi. nsanlar benden bir pulu
esirgedii zaman, Hatice, btn servetini nme sererek
bunlarn hepsi emrindedir, istediin kadar harcayabilirsin,
dedi. Dnyada yalnz kaldm gnlerde, Hatice, benden
asla geri kalmad; bunlarn hepsi geicidir, zlme, ileride
bu glkleri kolaylklar takip edecektir, dedi. te ben,
Haticeyi, bu fedakrlklar iin unutmuyorum!
Kadn bir iektir,
ona sert dadanrsan solar dklr, geriye dikeni kalr.
Karnda bir iek mi yoksa diken mi grmek istiyorsun,
bu sana kalm!..
Sen yeryznn meleklerini
bilir misin? Onlar nce dokuz ay karnlarnda can tarlar,
sonra onlara bir mr can olurlar...
Ve daima anmsa! Allahn emanetidir sam kadn.
ncitmeyeceksin. Emanete hyanet olunmaz. Ki bu emanet
Rabbinin ltf ise bir
daha dneceksin...
UNUTMA!
BU DNYAYA KK DE OLSA
BR BOLUU DOLDURMAK N
GNDERLDN...
Allah gereksiz hibir ey yaratmaz. O seni bu dnyaya
gndermise mutlaka bir eksii tamamlaman iindir. te
senin grevin bu... Bu dnyadaki amacn, varolu nedenin
budur. Peki, eksik olan nedir, ben neyi tamamlayacam
diye soruyorsan bunu sen bulacaksn. Biraz uyank ol, daha
farknda olarak yaamalsn!
Bir gn, elimsiz, kk bir kz ocuu, sokan kesine
oturmu; yiyecek, para ya da herhangi bir ey iin dileniyor
du. zerinde yrtk prtk giysiler vard; yz gz kir iin
deydi ve perian bir haldeydi.
Kz dilenirken, sokaktan gen, canl ve iyi grnml bir
adam geti. Kz fark etmiti ama belli etmemek iin dnp
ikinci kez bakmad. Byk ve lks evine, mutlu ve rahat
ailesinin yanna geldiinde, ok gzel hazrlanm akam
sofras onu bekliyordu.
Fakat az sonra dnceleri tekrar o fakir kza taklverdi.
Duygular bir eylere itiraz ediyordu. Sonra kolay yolu tercih
etti ve itirazlarn Allaha yneltti. Byle durumlarn var ol
masna izin verdii iin...
Ve yle bir cmleyle yaknd iinden:
Allahm byle bir eyin olmasna nasl msaade ediyor-
sun? Neden o kk kza yardm iin bir eyler yapmyor-
sun?
Sonra ruhunun derinliklerinden gelen bir cevap iitti:
Yaptm. Seni yarattm!
RABBN, YAPTIIN ARILARA BR
KARILIK, YAADIIN ZORLUKLARA
BR KOLAYLIK VERMEYECEN M
DNDN?
Allah sana sknt, bela vermise tefekkr et. Bu yani'
na yaklatrmak istedii dostlarna uzatt bir merdivendir!
Ancak senin baklarn kirli, gzlerin tozlu... Kalp gzn
kapal... Her eye isyan ediyor, her olaya bir kbus gibi ba
kyorsun. Oysa o grnen amurun iinde ne mucizeler var
bir bilsen. Sen amurdan yaratlmadn m?
Ne diyor Allah Hicr Suresi, 26. ayette: And olsun biz
insan, (pimi) kuru bir amurdan, ekillenmi kara balk'
tan yarattk.
O grdn balk seni zne gtrecek bir ara ancak
sen isyan etmekten tm gzellii, tm mucizeyi karyor'
sun! Biraz daha bak, daha teye, baktndan da teye, o
zaman grebileceksin.
Hz. Ali (R.A) Sen kendini kk bir varlk zannediyor
sun, fakat senin iinde en byk lem gizlidir der.
Aklma gzel bir kssa geldi:
Bir tamahkrn yakalad kk bir ku der ki:
Beni ne yapacaksn?
Kesip yiyeceim.
Benim bir lokmack etim, ne karn doyurur ne de bir
derde deva olur. Beni brakrsan sana nemli nasihatte
bulunurum.
Nasihatleri sylersen seni brakrm.
Birini elinde iken, kincisini u aaca konunca, nc-
sn de kar tepeye varnca sylerim.
Peki birincisini syle!
Elinden kan eyin hasretini ekme!
kincisi ne?
Ku, aaca konunca der ki:
Olmayacak eye inanma!
nc nasihati syle!
Ku kar tepeye varnca seslenir:
Sen ne ahmaksn, benim kursamda ellier gramlk iki
tane inci vard. Beni kesseydin, bu incilere malik olacak
tn.
nci szn duyar duymaz, tamahkr, hemen oraya yk
lp kalr. Eyvah diyerek dvnmeye balar. Sonra der ki:
Haydi ncsn syle!
Sen iki nasihati hemen unuttun. ncsn sylesem
ne faydas olacak?
Syle, belki bunu unutmam.
Elden kan eye zlme dedim, beni braktna zl
dn. Olmayacak eye inanma dedim, etimle, kemiimle,
yz gram gelmezken, kursamda elli gramlk iki tane inci
olduuna inandn.
nc nasihati sylemeyecek misin?
Ahmaa nasihat kr etmez. Tamah insan kr ve sar
eder. Hakikati grmeye mni olur.
GNE GZEL BALAMAK
Gne balamadan nce gzlerin kapalyken hisset; her
an yeniden balar yaam. Her an taze bir hayat sunulmutur
Allah tarafndan sana. Onun iine gir ve derince nefes al.
Allaha teekkr et ve gzlerini a.
Sevdiim bir szmz vardr: Allah seni yeni gnn sa
bahna karyorsa rzkn da hazrlam demektir. Buna sa
dece rzk olarak bakma. O daima seni anmsyor; ilgisi, gz
daima zerinde. O sana yarglamak iin bakmyor, dier in
sanlar gibi bir hatan kollamak iin seni gzetlemiyor. Sen
Onun iin o kadar ok deerlisin ki... Seni senden daha
nce ve daha ok dnyor.
Bu yzden Rabbin attn her admda, aldn her nefes
te seni yaarken, seni hissederken, seninle birlikteyken sen
hl huzursuzluktan sz edebiliyorsun! Yazklar olsun o kr
gzne! Yazklar olsun sana ki hibir eyden habersiz ya
yorsun!
O toplantdayken yannda, ev ii yaparken yannda, ye
mek yerken yannda, peki sen neredesin? Gya gne gzel
balamak iin bu konuyu amtm ama dayanamadm fra
lamak zorunda kaldm seni...
Allah gnei insanlara sadece k olsun diye deil, i
lerindeki da bulsunlar diye yaratmtr. Gzel bir gn
istiyorsan iindeki gzelliklerin, Rabbin sana verdii dee
rin farkna var. Ve unutma! Bir iek dardan deil, kendi
tohumundan filizlenir. Darda olan ise sadece vesiledir.
Dn! Allah senin bugn de var olman istediyse, a
yet ruhunu kabzetmediyse, hl sana bir ans veriyor olma
l. Her eye ramen O seni seviyor, sana deer veriyor, seni
umursuyor. Senden kendi iin bir beklentisi yok, tm dilei
sana verdii czi iradeyle kendini bulman ve bylece Onu
bulacaksn. Az kald inallah.
Unutma ki yaam gnele deil, senin tm bunlarn far
kna vararak glmsemenle aydnlanr...
O halde her yeni gne balarken krldn, kin duydu
un o insana dua et. Bunu tm yreinle hissederek yap.
Kalbinin nurlandn, yznn aklandn greceksin. te
o zaman gn senin iin aydnlk olacaktr. Ne diyor Allah
Resul:
Kalbi en ok nurlandran ey, kzdnz kiiye dua et
mektir.
Ve yine her sabah kalktnda yle de: Bugn Allah
benim iin her neyi uygun grdyse onu sevgiyle kucakl
yorum. Sonra akla doan yeni gne sen de ak ve sevgiyle
a gzlerini. Sen artk aydnlk bir mr iin darda olan
brakp ieride aan gnei bulma yolundasn.
HER AN B R MTHAN NDESN
Yaptn her ite bir imtihan iindesin. Yaadn her
olayda, her kararda bir imtihan iindesin. Karna gelen her
ac senin uyanman iindir aslnda. Allah sana acy bir frsat
olarak gnderir. eytan ise acya isyan ettirir ve genelde in*
sanlar farknda olmadan eytann yolunu seerler.
Ben Allahtan isterim, verirse dileimi, verdikten sonra
hamd edecek miyim diye beni imtihan eder. Vermez ise, ku^
lum benden vazgeecek mi diye yine imtihan eder. Daima
farknda ol! Allahn verdii de vermedii de imtihandr. Ve
bu snav Allah ile kul arasndaki kutsal bir badr.
Rabbin, Musa Aleyhisselami da ou kez imtihana tabi
tutmutu. O sadece bizlere deil, Peygamberlerine de ayn
muamelede bulunmutur.
Musa Peygamber Yua bin Nunla birlikte kt geziler
den birinde yolda giderlerken anszn karlarnda bembeyaz
bir ku grrler. Ku Hz. Musann (A.S) omuzlarna kon-
duktan sonra yle seslenir:
Ey Allah elisi Musa!.. Beni doan kuu ldrecek. Ne
olur beni koru!
Musa Peygamber de kuu elbisesinin altna saklar.
Ardndan az sonra doan kuu gelerek, Ey Allah'n eli
si Musa!.. Benim yiyeceime, avma niin engel oluvorsun'*
sorar.
Hz. Musa (A.S) doana, Sana srmden istediin koyu
nu keseyim. Brak, bu kua dokunma diye cevap verir.
Ama koyun etini ben ne yapaym, ondan holanmyo
rum ki? diyen doana da Musa Peygamber u cevab verir:
yleyse sana kendi kabalarmdan bir miktar et keseyim
de ye.
Tam bu srada Musa Peygamberin elbisesinin altnda
saklad ku havaya frlayarak uar gider.
Peinden de doan kanat rparak havalanr.
Hz. Musa (A.S) arkalarndan seyre dalar. O, ne hikmet
tir, diye dncelere gark olur.
Bu iki kk yaratn bile hayat memat derdine de
rek birbirlerini yemeye kalkmalar karsnda ii szlayarak,
aralarn bulmak iin doana kendi bacaklarnn kaba etle
rini vermeye raz olmutur.
O, btn varlklarn birbirine dmeden kardee bir d
zen iinde yaamalarn arzu etmektedir. Zaten kutsal davas
da insan ynlarn aydnlk Allah yoluna davet ederek on
larn bu yolda insanca yaamalarn salamaktr.
Musa Peygamber kafasnda bu dnceleri geirirken
kular tekrar yanna sokulurlar. Biri, Ben Cebrailim, die
ri Ben de Mikailim diye hviyetlerini ortaya koyduktan
sonra szlerini yle noktalarlar:
Ey Musa!.. Biz buraya seni denemek iin geldik. Ak
as Yce Allah bizi, Rabbinin kullar karsnda taknd
n efkat ve merhamet duygularnn lsn tartmak iin
gnderdi. Biz de bu grevimizi yerine getirdik. mtihan ba
aryla kazandnz mjdeleriz.
KADERM SEVERM YAZANDAN
TR
Her ne olursa olsun, her ne yaarsam yaayaym, her ne
yaatlrsa yaatlsn; ben olayla ilgilenmem, yaadma de-
il, yaadm yazana bakarm. Onun imtihan ne gzeldir,
Ondan gelen ac ne gzel ne hotur. Ondan asla kt bir
ey gelemez. Bu mmkn deildir. Akn, sevginin, merha-
metin kaynandan sadece gzellik gelir.
nsan kaderine isyanda, insan acya isyanda... Hayat kar
ma ne getirirse getirsin kaderimi severim yazandan tr.
Sen vuku bulan, acy gerek sanyorsun. Oysa bir dtr
grdn, uyansan greceksin fakat derin bir uykudasn. Ne
diyor Mevlana:
Hayat bir uykudur, lnce uyanr insan. Sen erken
davran, lmeden nce uyan. Veli ol, aydnlan, idrak et
demek istiyor. Anne karnnda dokuz ay sren bir m
rn vard. O dnya on ay srmez, en fazla dokuz aydr.
imdi sana, o dokuz ay anmsyor musun, sonuta orada
da canlydn desem, bu mmkn deil. O dnyadan bir
para bile anmsayamazsm. nk zihin bundan mnez-
zehtir.
te bu dnyay da zihin alglayamaz. Gerek olarak var-
sayar. Oysa bu Allahn var ettii bir rya lemidir. Bu ko
nuda yazdm u dizeleri severim:
B<dnya hayal dnyadr,
Bu dnya yalan dnyadr,
Peygamber i bile topraa katan dnyadr
Gne, ay, yldzlar seni yanltmasn
Hepsi Allah katnda bir ryadr!..
Senin tm isyann bir ryadr. Kafann iinde yaamaktasn.
O halde sadece mantk greceksin. Ben senin yreine inmen
den yanaym. Ben senin ruhunla bulumandan yanaym.
Kendini bilmek meakkatli bir yoldur. Ryadan uyanmak
kaderine raz olmak deildir. Buraya dikkat et, ben sana ka
dercilikten sz etmiyorum. Ben sana bastrmaktan sz etmi
yorum. Ben sana kaderi yazana olan sevgiden sz ediyorum.
Evet, kendini bilmek isyan braktnda gelir. O olu hali
dir. Kusur gren gzlerini kr ettiinde gelir. Unutma ki ku
suru gren gz kusurludur. nsanlar anlamaktan te kendini
anlamaya al. nsanlarn kusurlarn bulmak sana zaman
kaybettirir, kendini anlamaya almak sana seni getirir!..
Ne diyor Hallac- Mansur:
nsan bir kinattr, ancak kinat da insandadr.
Tek tek bakarsan ok grrsn, btn bakarsan tek grrsn.
Her zerreden gren duyan, tekten bakan grendir.
Zerre de Odur, tek de O'dur.
Gre engel nedir? Zihindir. Zihnin tesine geip, gn'
inle grebilirsen geree yaklarsn.
Sevgiyle bakan yrekler daima can grr.
Bunun ilk admdr; nefes alrken, nefesi aldran hisset-
mek... te bu seni mucizelerle karlatracaktr. Bizier nv
sanlara kzarak, o olumsuz enerjiyi iimizde tayarak, isyan
ederek, en byk cezay kendimize verdiimizin, kendimizi
zehirlediimizin farknda bile deiliz. Biz daryla megul'
ken ieride ne gzellikler kayor, eriyor...
Kaderin iyisi kts olmaz,
kader gzeldir.
Onu yazan ise gzelliin de
tesindedir...
ALLAH VEKLN OLSUN VE ONA
SMLERYLE YAKLA
Korku, bela, musibet... Bana her ne gelirse gelsin, vekili
(yardmcs) Allah olann derdi felah (huzur) bulur. Veki
lin Allah olduktan sonra mutsuzluk klen olur. Sen yeter ki
Ondan istemesini bil.
Ashaptan Enes bin Malik anlatyor:
Hz. Peygamberin ashab iinde Ebu Malek diye birisi
vard. Bu zat, am ile Medine arasnda tccarlk yapard.
Kendisi Allahtalya tevekkl ederek bir kafileye ka
tlmaz, yalnz bana gidip gelirdi. Bir defasnda amdan
Medineye doru gelirken nne at zerinde bir soyguncu kt.
Dur dur! diye bard.
Tccar durdu ve soyguncuya:
te malm, al senin olsun, beni brak dedi.
Soyguncu:
Ben mal istemiyorum, seni ldrmek istiyorum dedi.
Tccar:
Beni ldrp eline ne geecek? te malm, senin iine
yarar, al da beni brak! dedi. Soyguncu ayn szleri tekrar
etti, onu ldreceini syledi.
Tccar:
yleyse bana biraz msaade et de bir ahdest alp nama:
klaym, Yce Rabbime dua edeyim dedi.
Soyguncu, stediini yap dedi.
Ebu Malek, abdest ald, sonra namaz kld; namazdan
sonra ellerini at ve yle dua etti:
Ya Vecud, ya Vedud, ya ZeLAriLMecid! Ya Mubdi,
ya Mid Ya Fealn Lima yrid! Es-elke bi nuri vechikeb
lezi melee erkane arik, ve es-elke bi kudretikelleti kaderte
biha ala halkk, ve bi rahmetikelleti vesiat klle eyin. La
ilahe illa ente. Ya Mis, eisni.
Manas:
Ey yce dost, ey yce arn sahibi! Ey yoktan var eden,
var ettiini yok eden Rabbim! Ey her istediini yapan
Allahm! Arn her yann dolduran zatnn nuru hrme-
tine, btn mahlukata hkmettiin kudretinin azametine,
her eyi kuatan rahmetinin bereketine, senden istiyorum.
Senden baka ilah yoktur. Ey aresizlerin yardmna yetien
Allahm, bana yardm et.
Bu duay kez tekrarlad.
Duasn bitirir bitirmez boz renkli, yeil elbiseli bir atl
belirdi. Elinde nurdan bir mzrak vard. Soyguncu kendisine
yaklanca atl ona hcum edip mzra yle bir vurdu ki,
soyguncu atndan yuvarland.
Atl, tccara dnerek:
Kalk onu ldr dedi.
Tccar:
Sen kimsin? Ben bu zamana kadar hikimseyi ldrme
dim. Onu ldrmek houma gitmez dedi.
O zaman atl gidip soyguncuyu ldrd, sonra tccarn
yanna geldi ve ona yle dedi:
*4Ben nc kat gkte bulunan bir meleim. Sen ilk
Jua ettiin zaman gn kaplarnn gcrdayp ses verdiini
iittik ve Yeni bir olay oluyor! dedik. Sen ikinci kez dua
yapnca gn kaplar ald. Sonra nc kez dua edince,
Cebrail gelerek:
u anda darda kalm kula kim yardm eder? dedi.
Ben Yce Allahtan o soyguncuyu ldrme iini bana
vermesini istedim, izin verildi ve sana yardma geldim.
Ey Allahn kulu, unu bil: Kim bana gelen her tr-
l sknt ve musibette senin yaptn duayla dua yaparsa,
Allahtal onun skntsn giderir, kendisine yardm eder!
Ebu Malek sa salim Medineye dnd, Hz. Peygamberin
yanna geldi, bandan geenleri ve yapt duay kendisine
anlatt. Hz. Peygamber ona:
Allahtal sana kendi ismiyle dua edilince kabul et'
tii, bir ey istenilirse verdii gzel isimlerini retmi bu
yurdu...
ZHNN OYUNLARINA DKKAT ET
nsanlar ok tuhaf, nk tamamen zihnin klesi olmu
drmdalar. Geen gn birisi bana yle sormutu:
Ben mutluyum, sizin yazlarnzla daha da kendime ge-
liyorum, peki bu mutluluumu nasl devam ettirebilirim?
imdi bu sorunun biraz iine, derinliine bakman iste-
rim. Kii mutlu, fakat zihni onun bu mutlu ann yaamasna
engel oluyor, onu ileriye, gelecee doru itiyor, bu mutlulu-
u nasl devam ettirebilecei konusunda onunla bir oyun
iinde.
Zihin seninle oynamaya baylr, tpk bir kedinin yn yu
mayla oynamas gibidir ve sonunda seni gtrp sobann
zerine brakacak, sobann atei seni yakmaya balayacaktr.
te senin cann bu yzden yanyor, sadece farknda ol. Bu
koruma gds deildir, bu tamamen seni kayg boyutuna
getirmektedir. Eer mutlu isen gelecekle ilgilenme, bunun
tadn kar, tadn kar ki iblis senin mutluluunla yansn
ve erisin!
Ancak sen kendine kapalsn, kendinden uzak olduun
iin tm varolua kapalsn ve darda ak yayor. Ak sa
anak halinde, rahmetle yayor fakat sen gremiyorsun.
Onu aradn iin gremiyorsun, ruhundan uzak kaldn
iin onu karyorsun. O halde ne yapmal? Basite tank
lk et, ancak bu tankln ardndan mucizelerin geleceini
beklemeden tanklk et. Senin tankln eytani deil rah-
mani olmal. Ve o zaman nur gelecektir, nur seni saracaktr.
Artk zerine yaan ak seni stmaya balayacaktr.
Ve maskeleri brakma zaman geldi. Bu seni sadece yor
makta, her gne baka bir maske takmaktasn, insanlara so
ruyorum Naslsn? diye ve cevap hep ayn: iyiyim. ok
net olarak onlarn mimiklerini, yzlerindeki gerginlii gr
yorum, aldklar nefesi hissediyorum.
Kesinlikle iyi deiller; fakat iyiyim diyorlar. Bu bile bir
alkanlk olmu, bir mekaniklik... insan ezbere yayor, na
sl olduunu aka syleyemeyecek kadar rkek, kendine
gvensiz. Tek yapman gereken, olduun seni kabul etmek
tir, o zaman iindeki sevgi tohumlar iek vermeye balar.
KUSURU RT, KUSURU GREN GZ
KUSURLUDUR!
Kimseyi ayplama, evren senin aynandr, o sadece seni
yanstr. Bakalaryla iletiim kurmadan nce kendi iine
dn ve kendinle konu; nk kendi yreinin sesini din-
leyemeyen bir insan kimseyi duyamaz. Elindeki btn ki-
taplar brak ve nce kalbinin kitabn oku, kalbinin kitab,
okuduun kitaplardan daha anlamldr.
Patronunun yannda bir baka maske, evde baka mas-
ke... Bu sadece seni yoracaktr. Btn maskeleri brak ve
kendin ol, ancak o zaman tam olarak zgrle ulaabi-
lirsin. Ve konumalarn usul usul azalt, nk ak, sen
sustuunda konumaya balar. Sana ta atana sen gl ver;
ver ki kaynan sevgi olduunu daima anmsayasm. Ve
sadece sev, nk sen Allahn rahmeti olan sevgiyi ev-
rene yaymak iin gnderdii seilmi bir varlksn. Sen
halifesin.
Mutsuz olmak o kadar zordur ki... Neredeyse btn ener
jini ona vermek zorunda kalacaksn, yoksa mutsuzluk bes-
lenemeyecek, yok olacak; fakat sen onu lanetinle, fkenle,
kusur arayarak, hakl olma peinde koarak srekli besliyor
sun. Mutluluk ise senin znde akan bir nehirdir, onu bes
lemeye hi gerek yok, onunla mutsuzluk kadar ilgilenmene
bile gerek yok, o basite senin kendi olma halinle, senin
teslimiyetinle birlikte doar.
Elbette tm duygularn pozitif ve negatif yan vardr. Sa-
hr istersen hela peinden gelecektir; onlar hibir zaman tek
bana gezmezler. Bu arada bir hadisi anmsatmak isterim:
Peygamber Efendimiz bir adamn, Allahm senden sa-
bir isterim dediini duydu ve Sen Allahtan bela (sknt)
istemi oldun. Ondan afiyet dile buyurdu. (Trmizi, Daavat,
94)
Lanet edersen fke onu takip edecektir, salk istersen
hastalk onun yanndan ayrlmayacaktr. Senin dardan
gelecek hibir duyguya ihtiyacn yoktur, sadece kaynana
dn ve dnyaya sevgi tohumlar ek, ancak o zaman bar ve
huzur ele ele olacaktr.
Sorunlar yayorsun, nk Allahla uyumlu deilsin!
Senin tm sorunun, Onun ol diyerek karna kard
olaylara tepki vermenden, onlar reddetmenden kaynak
lanmaktadr. Sen farknda olmadan nce Rabbini sonra da
yaam kabul etmiyorsun, bunu bir savaa evirdin ve hayat
senin iin kbus olmaya balad.
Hibir eyi zora sokmaya gerek yoktur, senin ihtiyacn
olan tek ey teslimiyettir. Ben sana teslimiyet derken pes
etmekten sz etmiyorum, tam aksine byk bir dnm
anlatyorum. Teslimiyet zne alan en byk kapdr, onu
kullan.
Huzursuz olan sen deilsin, huzursuz olan zihnin kendisi
dir ve sen kendini zihinle zdeletiriyorsun, zihnin senden
bir para olduunu dnyorsun. Oysa zihin bir kalp ya da
bir bbrek gibi organ deildir, o sadece dncelerin yuvas
dr ve bir enerji alandr. Onun tesinde ise z vardr, oraya
bir kez ulatnda mutlak huzurun iine dersin.
Bir avu topraktan geldiini ve tekrar topraa dnecei
m unutma. Bedeninin kymetini bil, ona iyi bak; fakat onu
sahiplenme. Mutsuzluk senin varlna alan kaplardan
biridir, onu kullan ama iine ilemesine izin verme. Gzleri
nin grmedii yerde yreini kullan, o mutlak gremedikle^
rini sana gsterecektir.
nsan olmaya alma, bu seni sadece yoracaktr, unutma!
Sen zaten bir insansn, sadece olduun seni bul bu kfidir.
Ve daima hatrla: Ruhun kutsaldr, o sana Rabbinin ema-
netidir, zerinde Onun canndan can vardr. Ve yaa, ama
hissederek, ruhunla yaa!..
HAYATIN DENGE ZERNE KURULU BR
TERAZDR
ayet bir glp ardndan alayarak insanlarn psikolojik
sorunu olduunu dnyorsan yaam iin ne diyebilirsin?
Bir bakarsn hava gneli ve ardndan yamur yayor, son
ra gkkuayla byk bir kutlama gerekleiyor ve gne
tekrar belirip glmsyor, ardndan tekrar imek akarak
kzyor. Bu yzden normal gibi gzken insanlara dikkat et,
onlar sadece yaamn bir parasna tutunup ac ekerler!
Olumlu dnce olumsuzu reddetmektir, pozitif dnce
negatifi grmemektir. Bir eyi reddettiin an o artk senin
dnyanda daha fazla enerji alan yaratmaya balar. Yaam
btndr, o ayrt edilemez, tm paralar yaam tamamlar.
Gece olmadan sadece gndzn anlam yoktur. Bir mk
nats negatif ve pozitif kutup olarak ayrt edebilirsin fakat
tiki ayr kutup bir btn oluturur,j mknatsn negatif kut
bunu yok sayamazsn! Varoluun iindekileri ayrt etme,
onu blme, sadece farknda ol, bu kfidir.
Bir avu kuru topraktan yaratldn, bir toprak olduu
nu ve tekrar topraa dneceini unutmadn srece sorun
yoktur. Peki, ben niin sorun yoktur diyorum hi dn
dn m?
Bu hem senin gerekliini idrak etmen hem de dnyan
kendi cennetine evirmen iin farkna varmanla ilgilidir.
Gemite bir ey hari baka hibir eyi bilemezsin, hibir
eyden emin olamazsn; bunun garantisi yoktur. Ve o tek
hr gerekliin ise lmdr (yeniden douundur). Ve top
rak gibi davrandn srece senin zerinde nice gller, nice
aalar ve nice canllar bittiini izleyeceksin; fakat onlarn
hepsi gelip geicidir, ryp gidecek ve tekrar yenileri ge-
lecektir.
Tpk dncelerin ve duygularn gelip getii gibi... Bir
gl oluur ve yapraklan dklmeye balar, fakat sen baki ka-
lirsin, sen her zaman onlarn merkezindesin. Toprak olduu-
nu idrak ettiin an yava yava kendi kklerine doru tek
rar inmeye balarsn. te oras senin nihai mutluluundur.
Oras rahmet nehrinin akt bahedir, oras senin zndr.J
Ben sana kalbinin sesini dinle derken iindeki bir ses
ten sz etmiyorum. Szlerin kalpten geleceine mi inan
yorsun? Hayr! Tm szler zihne aittir, ayet iinden bak
bu adam-kadn seni mutlu edebilir, bir ans ver gibi szler
geliyorsa bu da zihnin oyunlarndan biridir. Benim iaret et
tiim kalbin sesi doadan gelir, bazen bir kedinin bazen bir
kpein sesinde, rzgrn fsltsnda yahut yamur damlas
nn cama vuruunda onu duyabilirsin.
Anlamak zihinsel bir eylemdir, anlamak egonun ince
oyunlarndan biridir. Ne zaman bir eyi anlamaya alr
san kendini imdiki sonsuz ann, o rahmet alannn dnda
bulursun. Artk yaam ellerinin arasndan kayp gitmitir.
Sen bu dnyay anlamaya deil, onu tefekkr etmeye gel'
din. Onu her damlasna kadar i, kendini nihai bir huzurun
iinde bulacaksn.
Dnyaya bombo gelirsin ve toplum seni kendi hkirleriy'
le doldurur, kendi deneyimini yaamana kimse izin vermez.
Sen farkna varmadan bir kle olmaya koullandrlrsn.
Ve biliyor musun Allah insan niin dnyaya gndermi'
tir? O, nasl bir ey yarattn, yaratt insanolunun neler
yapabileceini grmek istemitir.
nsan olmaktaki gaye Hakk bilmektir. Allah diyor ki:
Ben gizli bir hazneydim, bilinip tannmay diledim, bu
yzden insanlar yarattm.
O kendi deneyimini yaamak istemitir: imdi ben bir
varlk yarattm, onu oyun bahesine brakacam, bakalm
neler yapabiliyor?
www.facebook.com/groups/ekitaphane HASRET
HAYAT TEK BR NOTA DELDR
Eer hl bakalarnn fikirlerini tayorsan onlar hemen
bir keye brak gitsin. Ve oradan yava yava uzakla. Kendi
deneyimlerinle kendi fikirlerine ulatn an bu yaam artk
senin aydnln olacaktr.
Do-re-mi-fa-sol-la-si... Yedi tane nota var yle deil mi?
Ve sen sadece bir tanesini, mutluluun sesini duymak isti-
yorsun, dier alt notay reddediyorsun. Onlar her zaman
elinin tersiyle itiyorsun. nk onlar sana karmak geldi ve
karmak bir mzik her zaman rahatszlk verecektir. Niin
kalan alt notay da kullanp ruhuna ho gelecek bir beste
yapmay denemiyorsun?
Hayat tek bir nota deildir, ayet yle olsayd, sadece
mutluluun notas olsayd, bu yaam sana ok sade gelecek-
ti. Artk bu dnyada kalmann bir anlam yok, buradan ne
zaman gidebilirim, diye dnmeye balayacaktn. O halde
tm notalar kullan, onlar sen reddettiin iin karktr, bir
kez dier notalar sevgiyle kabul ettiinde bu hayatn esiz
arksn duymaya balayacaksn.
Sen kuyumcuya giderek altnn ne kadar deerli oldu
unu anlatyorsun, ona kendi fikrini sunuyorsun. O zaten
bunun farknda, o altnn deerini idrak etmi. imdi ona
fikirler sunmann ne anlam var? Ve ayns sen doduunda
lur, hemen aile byklerin baucunda toplanr; sonra da
Sen byrken sana yava yava kendi fikirlerini, kendi ahlak
kurallarn anlatmaya, benimsetmeye balarlar. Onlar seni
yava yava zehirli fikirlerle ilemilerdir.
Bakasnn fikirleri, dnceleri seni sadece zehirler. Ben
bu yzden, tm fikirlerden kurtulmadan ilahi olan, hakika-
ti, Rabbi idrak edemezsin diyorum. Allah vardr fakat O bir
biim deildir, O her eydir. Onun rahmeti her eye tecelli
eder. Sen Ondan ayr deilsin, sen Ondan bir parasn.
Fakat aydnln, rahmetin kapsn zihinle/kelimelerle
aralayamazsm, bu zihnin tesinde, senin idrakinle alacak
bir kapdr.
Mutsuzluk, huzursuzluk iindedir. Evet, ancak onu gre-
bilmek iin senin zihnin dna kman gerekiyor. Her insan
bir mucizedir, iine dn, daha iine, grdn senden daha
da derine... Orada rahmeti, nuru greceksin, ite o vakit eri
yip yeniden kllerinden biteceksin! Hepsi bu kadar!..
Her insan bir damladr, kinat denen okyanusa kavumak
isteyen...
Oysa bir adm tededir arad.
Ancak gzleri krdr gremez-
Ona tek engel ise yine kendi nefsidir...
ALLAH SEN KORUR SEN YETER K
ONUNLA MEGUL OL
Geen gn bir okurum, Uur Koar, ok mutsuzum o-
ook diye yazm.
Nedir sizi yoran? diye sordum.
Gerek bir dostum yok, hep kuyum kazlyor diye ce-
vap verdi.
Ben de ona Aslnda gerek dost var. Evet, kesinlikle var.
Tam gvenilir, baki olan Allah var ama siz o yolda sanrm
tam olarak yoksunuz, buradan yle grnyor dedim.
Maalesef biz yokuz! Her ey var, sevgi var, rahmet var,
nur var, ilahi ak var ama biz sahte olana almz. Bizi sah
te eyler mutlu ediyor. Biz gerek olandan hep kayoruz.
Biz Onunla megul olmak yerine sahte dostluklarla megul
olup hakiki huzuru aryoruz. Sonra da ok mutsuzum diye
isyan ediyoruz. Korku iinde yayoruz. Gvensizlik iinde
yayoruz.
O seni korur merak etme, sen yeter ki Onunla megul ol.
Rabia l-Adeviye, bir gece, evinde ge vakitlere kadar
namaz klarken hasrn zerinde uyuyakald. Bu arada evine
bir hrsz girdi. Her taraf arad, alacak bir ey bulamad.
Giderken, Girmiken bo kmayaym diyerek, Rabia
Hazretlerinin darda giydii rtsn ald. Evden kar-
ken yolunu ard, kapy bulamad. Geri dnp rtiv
ald yere brakt. Bu sefer rahatlkla kapy buldu. Kapy
bulunca tekrar geri dnp, rty ald. Fakat yine kapy
bulamad. Bu hal yedi defa tekrarland.
Yedinci defa tekrar rty eline alnca yle bir ses duy
du:
Ey kii, kendini yorma. O yllardr kendini bize smar
lad. eytann ona yaklama gc yok iken, hrszn onun
rtsne yaklamas mmkn mdr? Git, yorulma, bouna
urama. O uyuyorsa da dostu uyanktr ve onu korumakta
dr!
"BEN VE SEN BIRAKTIIN AN
BR DOAR
Geen gn bir dananm evlilikte yaad sorunu anlat
mak zere gelmiti grmeye. Kocasnn kendisini aldat-
tndan yaknyordu o an iinde bulunduu psikolojinin
etkisi altnda hakl olarak... Bu ekilde mustarip o kadar ok
insan var ki...
Ein piman m? diye sordum. Evet hocam, ok pi
man diye cevap verdi.
Ona, O zaman onu sulama. Bu adam kt biri deil, a
yet kt bir insan olsayd zaten onunla evlenmezdin. Onun
penceresinden bakver imdi. Ben hakl ve haksz aramyo
rum. Zaten bu zihnin sevdii oyunlardan biridir. Hakl oldu
un halde zihin seni yorarak enerjini almaya baylr. imdi
nefsi mutlu etmenin anlam yok.
Bu adam eytana uymu. eytan nifak tohumu ekmi ve
adamcaz nefsine yenik dm. Koskoca Peygamber, ilk
insan, Hz. dem (A.S) bile nefsine uyarak gnah iliyor
ve cennetten kovuluyorken, einin seni bir kez aldatmasna
onu kaybettim gzyle bakamazsm!
Eer piman ise affedeceksin. eytan o kadar gl ki,
onu batan karmasna vesile olmusa eine kzma. Bunu
tekrar ederse, o zaman dilediini yaparsn. Ancak imdi onu
bu konuda sulama dediimde bak as deimiti.
Bir hafta sonu eiyle birlikte aradlar beni, teekkr edi
yorlard. kisi de ok mutluydu, yaam tm gzellikleriyle
onlar iin yeniden balamt. Bu sefer onlarn yaamlarnn
iinde deer denen bir iek de vard. nk onlar bu olay
sayesinde birbirlerinin deerini daha iyi anlamlard.
Bazen onun penceresinden bakmak gerekir hayata...
Birbirlerine krlan iki arkadatan biri, uzun bir aradan
sonra dierinin kapsn alar.
Kim o? diye seslenir ierdeki.
Benim der kapy alan.
Burada ikimize birlikte yer yok diye cevap verir br.
Aradan uzunca bir zaman geer... Yeni bir umutla tekrar
alar sevdii arkadann kapsn.
Kim o? diye sorar yine ierdeki.
Senim der bu sefer. Ve kap sonuna kadar aralanr.
Hz. Mevlana da, [Birisinin kalbinde taht kurmak, sev-
gisini kazanmak itiyorsanz, ylesine sevmelisiniz ki, ben
liinizi brakp adeta o olmaksnz/diye anlatr hakiki mu
habbeti.
SENN GVENN ZAYIF SE
ALLAH NE YAPSIN?
Rahmet bizim zerimizden bir an olsun ayrlmaz.
Allahn nuru ve rahmeti srekli senin zerindedir. O asla
cimrilik yapmaz. O Vehhabtr, karlksz olarak kullarna
nimetlerini verir. Senin doru olman ya da senin yanltan
dnmeni beklemeden nimetini sunar. Onun rahmeti senin
znde akmakta olan bir nehirdir. Fakat sen zihnin iinden
yaama baktn iin tm gzellii karyorsun, onu gre
miyorsun!..
Biroumuz Allah beni duymuyor diye yaknmaktayz.
Ve yine ayn ekilde ou insan O kadar ok dua ettim ki
bugne kadar benim duam Allah kabul etmiyor inancn-
dadr. Hatta bu yzden Allahtan midini kesmi insanlarn
says o kadar ok ki...
Zihin de bu durumdan istifade ederek seni Rabb'inden
uzaklatrmak iin fitne tohumlar ekmeye baylr. te tam
zaman diyerek seni Ondan uzaklatrmak iin elinden ge*
leni yapacaktr. O halde ne yapmal?
nce farknda olman isterim. Allahn verdii de ver
medii de imtihandr. Ve bu imtihann iinde olduun iin
bile mutlu olmalsn. O seni gryor, ilgisi senin zerinde,
imtihan olduuna gre tm dikkati senin zerinde olmal,
Ye deil mi?
O ou eyi meleklerine de brakmaz, bire bir kullaryla
bizzat kendisi ilgilidir. O senin evladna duyduun merha
metten de sana daha merhametlidir. Bunu srarla sylyo
rum. imdi senin tek yapman gereken tm kalbini aman
ve Ona tevecchle yaklamandr.
O senin duana icabet eder, sen yeter ki midini salam tut.
Peygamber Efendimiz, Allah anma, Onu zikretme ko
nusunda yaratlmlarn en stnyd.
?Kuranda Allah diyor ki: De ki: Sizin duanz olmasayd
Rabbim size deer verir miydi?.. (Furkan Suresi, 77. ayet)
Efendimizin dua hakkmdaki baz hadislerini de payla
mak isterim yeri gelmiken:
YAllah katnda duadan makbul ve kymetli hibir ey
yoktur. (Trmizi)
Kul duasnda eyin birini almaktan amaz: Ya dua
sayesinde gnah balanr veyahut pein bir mkfat alr
veya ahirette karln grr. (Deylemi)
Allahn fazlndan isteyin. Allah kendinden istenmesini
sever. badetlerin makbul, ferahl beklemektir. (Tirmizi)
Kulun Allaha en ok yakn olduu secde halidir. Secde^
de Allaha ok dua edin. (Mslim)
Muhakkak ki sizin Rabbiniz hay ve kerem sahibidir.
Kullar ellerini kaldrp kendisinden bir ey istedikleri za-*
man, onlar bo evirmez. (Trmizi/Ebu Davud)
Dua ettiiniz zaman, kabul olunacana inanarak dua
edin. Bilmi olun ki, gafletle yaplan dualar Allah kabul et
mez. (Trmizi)
uAlI ahtal dualarnz kabul eder. Ta ki Dua ettim hl
kabul almad* deyip acele etmedike. Allahtan ok isteyin.
unku siz kerem sahibinden istiyorsunuz. (Buhari/Mslim)
Resulullahn gn iinde sk tekrarlad bir dua yledir:
Yzm, gs inan dolu bir Mslman olarak yeri ve
g yaradana evirdim. Ben Ona ortak koanlardan de^
ilim. Kldm namaz, yaptm ibadetler, hayatm ve l"
mm orta bulunmayan lemlerin Rabbi olan Allaha ait-
tir.
Allahm hkmran sensin. Senden baka ilah yoktur.
Sen Rabbimsin. Ben senin kulunum. Rabbim, gnahlarm
ancak sen balarsn. Beni en gzel huylara ulatr. Zaten
en gzellerine ancak sen ulatrrsn. Kt huylar benden
uzaklatr. Onlar senden bakas benden uzaklatramaz.
Ben seninleyim. Sana dneceim. Sen yceler ycesisin.
Affna snyor, sana yneliyorum.
Gklerin ve yerin yaratcs, gizli olan, aikr olan bilen
Allahm! Ayrla dtkleri konularda kullarnn arasnda
sen hkmedersin. zninle, hakta ayrla dtkleri konu-
larda beni hakka ulatr. phesiz sen dilediini doru yola
eritirirsin. (Tirmizi/Mslim)
Fakirin biri, bir aa dibinde glgelenmekte olan Hz.
Aliye (R.A) gelir, ihtiyalarn arz eder:
oluk ocuk sknt iindeyim, ne olur bana biraz yar
dmda bulunun der.
Hz. Ali (R.A) hemen yerden bir avu kum alr, zerine
okumaya balar. Sonra da avucunu aar ki, kum tanecikleri
altn kleleri haline gelmi...
Al der fakire, ihtiyacn karla!
Fakirin gzleri yerlerinden frlayacak gibi olur:
Allah akna syle ya Ali! Ne okudun da kum tanecik -
ieri altm oluverdi? der.
Hz. A l i (R A ) anlatr:
K ura v Kerim, Fatiha Suresine gizlenmitir. Ben de
K uran-1Kerimi okudum, yani Fatiha Suresini okudum bu
kumlara...
Bunu renen fakir durur mu? O da bir avu kum alr ve
balar okumaya. Okur, okur, okur... Ama kumlarda bir de~
iiklik yoktur. Altn filan olmuyor, aynen duruyor. Tekrar
gelir ve mam Ali Hazretlerine:
Ben de okudum, ama bir ey deimiyor; kumlar altn
olmuyor der. Hz. Ali (R.A) boynunu bker, mahcup bir
edayla karlk verir:
uNe yapaym der. Dua ayn dua, ama, okuyan az ayn
deildir! Dua tamam, lkin, okuyann ihlas ve tevecch
tamam deildir!..
Seni anbean gzetleyene layk olmaya al, dnyaya
gnderilmi bir halife olduunu unutma.
Bu hayat sana verilmi bir emanettir, dz ol, doru ol ki
emanete hyanet etmemi olasn.
Ve kini, fesatl brakp devaml sev.
Sev ki Allah da rahmetiyle evine, yreine, sevdiklerine tecelli
etsin.
ALLAH, DUASINDA ISRARCI OLANI
SEVER
Nedir bu acelen, gvensizliin, bu sabrszln? Bilmez
misin Allah ileri yava yava halleder? Allah asla acele et
mez. Ancak sen acelecisin. Sen her eyi annda olsun is
tiyorsun. Her varln, her oluun bir tekml vardr. Bir
sreci, bir olma zaman vardr. Senin ruhunun iek ama
zaman da gelecektir ancak bu aceleyle buna ulaamazsn.
Ulasan bile tadn alamazsn. Olmusundur, ama olduu
nun bile farkna varamazsn!
stediin bir eyi Allah vermiyorsa ya Ona tm yreinle
ynelmediin veya duanda srarc olmadn iindir. Yahut
da Allah sana bu dnyada vermediini ahretine saklad
iindir.
Sevdiim ve tevekklle anlattm bir kssa vardr. Her
anlattmda kendimi oradaym gibi hisseder ve yaarm:
Hz. Musa (A.S) bir mecliste otururken yanma evli bir
ift gelir.
Ya Musa! Bizim ocuumuz olmuyor. Allahla konu, bi
zim ocuumuz ne zaman olacak? derler.
Hz. Musa (A.S) Allaha ynelir ve Allahm! Bu iftin
ne zaman ocuklar olacak? diye sual eder.
Allah:
Ya Musa! Syle onlara, onlarn hibir zaman dlleri tut
mayacak der.
Hz, Musa (A .S) Allahn szlerini ifte iletir. Karkoca
balan nlerinde zlerek giderler. Aradan be yl geer.
Ayn karkoca kucaklarnda drt yanda bir ocukla gelirler
Hz. Musa'nn (A .S) yanna. Hz. Musa (A.S) yanlarndaki
ocuu grnce arr ve sorar:
Bu ocuk kimindir?
Bu bizim ocuumuz ya Musa derler.
Hz. Musa (A.S) Allaha ynelir ve sorar:
Allahm! Hikmetinden sual olunmaz ancak merak et
tim. Hani bu iftin hibir zaman ocuklar olmayacakt?
der.
Ve Rabbim der ki:
Evet ya Musa! Onlarn hibir zaman ocuklar olmaya'
akt, fakat onlar bunu bile bile benden mitlerini kesmedi'
ler ve her gn bana samimiyet ve inanla gzya dkp dua
ettiler. Ben de onlara evlat nasip ettim.
Tm mahlukatn tnsn bile duyan Rabb'in
senin sesini mi duymayacak sanyorsun?
O midini kesmeyenlerle birliktedir.
t ev ek k l t u m i l a l a r d a n d a h a
ETKL DR, NK ONUN NDE NUR
VARDIR
Abidlerden biri, uzun sre Allahtalya kulluk etmiti.
Ryasnda, bir oban kadnn cennetteki hanm olaca*
n grd. Uyandktan sonra, o kadn aramaya balad. So-
nunda onu buldu ve yapt amellere bakmak iin onu takip
etti. Kendisi geceleri uyuyordu. Gndzleri ise orulu de*
ildi. Sonunda kadna: Grdm eyler dnda baka bir
amelin yok mu? diye sordu.
Kadn: Grdnden baka amelim yoktur dedi.
Adam: Hatrlamaya al dedi.
Kadn biraz dndkten sonra yle dedi:
Basit bir husus ama syleyeyim: Ben, darlktayken re-
fahta olmay, hastayken iyilemi olmay temenni etmem.
Gnete kaldysam, glgede olmay temenni etmem.
Abid elini bana koydu ve Bu mu basit bir zellik? Bu,
and olsun ki abidlerin ciz kaldklar en byk haslettir. Bu
rza makamnda olanlarn halidir...
Peki, ya sen? Sen kendine hangi makamda olduunu hi
sordun mu? Neredesin, yayor musun? Yoksa mrn isyan
ederek mi geirmektesin? Evet, insanlar izle, birou srek'
li isyan iinde nefes almaktalar. syan acdr, isyan iinde
alnan nefes zehirden farkszdr.
Payma dene raz olmuyorsun, daima egon, netsin n
planda. Hrsn ve memnuniyetsizliin seni derece derece
kltmekte. Bir sorun yaadnda onun iinden kmak
iin mcadele ediyorsun ve rpndka daha da dibe bat
yorsun. nk zihin, nefis bataklk gibidir; dndke, r-
pmdka seni daha ok aaya ekecektir. Olua kar dav
ranyorsun. Allahn senin iin uygun grdn sen uygun
bulmuyorsun! Senin tam olarak yaptn bu!
Sen derdin kimden geldiini bilmez misin? Bilseydin
zlmez, sevinenlerden olurdun. yi dinle:
Hz. Mevlana bir gn eve gelir, olunu zgn grr. Sebe
bini sorar.
Olu Hi... der.
Hz. Mevlana dar kar. Kapda asl bir kurt postu var
dr, onu alr, stne giyer. Ellerini havaya doru ap uluma
ya balar.
Olu babasnn bu haline bakp gler.
Hz. Mevlana:
Evladm grdn m? Dnya dertleri de ite byledir.
Kurt, aslnda korkutucu bir hayvandr. Ama sen o postun
arkasnda babann olduunu bildiin iin korkmadn ve gl
dn. te btn dertlerin arkasnda da Rabbinin olduunu
bil ve Ona gven der...
DUAM KABUL OLMUYOR DYORSUN
Ben insanlara Acele etmeyin, panie kaplmayn, Allah
ileri yava yava halleder derken biri yle karlk verdi:
Artk sabrm kalmad, bktm, ne zaman benim iimi hal
ledecek?
Buna benzer o kadar ok sz duyuyorum ki... Bu durum
bizim Rabbimize ve kendimize olan gvensizliimizi gste-
riyor. Allah icabetinde biraz gecikir. O seni bu konuda da
imtihan eder. nk bilir ki hemen eytan sana musallat
olacak ve Bak ite duan kabul olmuyor, Allah seni duymu-
yor bile, sen bu yoldan geri dn diyecektir.
Bu yzden Allah senin tutumunu grmek ister. O senin
davrann, O senin gnlnden geeni iitmek ister. Sen
byk bir imtihann iinde olduunun farknda bile deil-
sindir. Ve eytan ou kez maalesef baaryor, istediini elde
ediyor. Senin midini kesiyor, seni Allahtan koparyor. 0
meyveyi dalndan koparyor, ite sen bu yzden soluk bile
alamyorsun, nk Onsuzsun...
Hz. Mevlana anlatyor:
Birisi her gece kalkp Allah anyor, Ona dua ediyordu.
eytan ona dedi ki:
Ey Allah ok anan kii, btn gece Allah' deyip a
rmana karlk seni buyur eden var m? Sana bir tek cevap
ke gelmiyor, daha ne zamana kadar dua edeceksin.
Adamn gnl krld, ban yere koydu ve uvudu. Rva-
s,nda ona yle denildi:
''Kendine gel, uyan! Niye duay, zikri braktn ki? Neden
usandn ki?
Adam:
Buyur diye bir cevap gelmiyor ki! Kapdan kovulmak
tan korkuyorum dedi.
Bunun zerine dendi ki ona:
Senin Allah demen, Onun buyur demesi sayesindedir...
Senin yalvarn, Allahn senin ruhuna haber uurma-
smdandr...
Senin abalarn, areler araman, Allahn seni kendine
yaklatrmas, ayaklarndaki balar zmesindendir...
Senin korkun, sevgin, midin Allahn ltfunun kemen
didir...
Senin her ya Rabbi demenin altnda, Allahn buyur
demesi vardr...
Gafil, cahil, cani, bu duadan uzaktr. nk ya Rabbi
demeye izin yok ona. Aznda da kilit vardr, dilinde de...
Zarara urad zaman, alayp szlamasn diye Allah ona
dert, ar, sz, gam, keder vermez...
Bununla anla ki, Allaha dua etmeni, Onu arman
salayan dert, dnya saltanatndan ok ama ok daha iyi'
dir...
^Dertsiz dua souktur. Dertliyken yaplan dua gnlden,
taa derinden kopar...
> / Ben kulumun zarn zereyim.
^Kulum beni andnda ben onunla birlikteyimdir.
O beni kendi bana zikrederse ben de onu kendim
zikrederim.
O beni bir topluluk iinde zikrederse ben onu onunkinden
daha hayrl bir topluluk iinde zikrederim.
Kulum bana bir kan yaklarsa ben ona bir arn yaklarm.
O bana bir arn yaklarsa ben ona bir kula yaklarm.
O bana yryerek gelirse ben ona koarak giderim.n
ALLAH SENN SZLERNE DEL
KALBNE BAKAR; KR TEEKKR,
HAMD VGDR
stediin kadar gzellik, huzur iste, istediin kadar dua et.
ayet senin iinde kin, nefret ve haset varsa karanla mahkm
kalrsn! Gelen beyaz bile senin iindeki siyahla karalanr...
nsanlarn sebepsiz yorgunluklar vardr ki bunlarn en b-
y ilerinde tadklar kindir. Ve kin, kendi enerjini tket-
mekten baka bir ey deildir. Elde edecein tek ey, sebepsiz
hissettiin yorgunluun olacaktr. nsanlarn byk bir ksm,
ok geni bir kitle, bu yzden yorgundur ve onlar niin yorgun
olduklarn bile anlamadan yaarlar. Sadece isyan iindedirler.
krsz geen bir mr, karanlktr, hapishanedir; s
knt ve musibet getirir. Ve bilir misin sen en gzel netes
nedir? Her nefes alta iine huzur dolduran, her nefes veri
inde dnyaya huzur yayan... te o kreden nefestir.
Rabbim sana anahtar vermi. O sana Kuranda Nisa
Suresinin 147. ayetinde istediin karl sunmu:
Eer siz iman eder ve krederseniz, Allah size neden
azap etsin! Allah kre karlk veren ve her eyi bilendir.
Rabbim yine Araf Suresinin 10. ayetinde senin krne
karlk uyary asrlar ncesinde yapm:
And olsun, sizi yeryznde yerleik kldk ve orda si:e
geimlikler yarattk. Ne az krediyorsunuz T
Bizler ne olursa olsun kaderimizi severiz yazavJan otiir. lw
ve kt bilmeyiz, biliriz ki iyi ve kt, gzel ve irkin nefsin, zih
nin bizi bizden uzaklatrma yoludur. Allahtan sadece gzellik,
nur, sevgi, merhamet gelir. tesi nefisten gelir, zihinden gelir.
Ancak sen kaderine isyan da etsen, rzkn senden kesme-
yen, efkat ve merhamet sahibi Rabbin var. O seni her zaman
koruyor, seni zenle yaratm ve sen Onun iin deerlisin.
Sklkla sylyorum; evet, O sana bir annenin yaklat, duy
duu merhametten daha fazla merhamet duyandr.
Gen bir veli lm deinde, mrnn son dakikalarn
yaamaktadr. Hayatn hep ahirete gre yaayan bir ailenin
ferdi olduu iin lm korkusuna dayankldr? Ve babas da
yle bir evlada hakkyla baba olmu, bir baka Hak dostudur.
Baba oula sorar:
Evladm! Ahirette neyle karlamay bekliyorsun?
Sorudaki ima gen veliye tebessm ettirir.
Baba sormaktadr. Acaba bahtna ne kacak? Rahmet
mi, azap m?
lm yolcusu son nefeslerinden birini daha aldktan
sonra cevap verir:
Babacm, eer teki taraftaki durumuma annem karar
verseydi acaba ne yapard?
Baba hi duraksamadan:
Evladm, annedir o, efkatlidir. Gnahna, sevabna
bakmadan seni cennetin firdevsine indirirdi.
Ve bu cevap gen velinin dnya yaamndaki son tebes
smne neden olur. Gzleri nce yaarr, sonra mitle, g
venle parlar, babasna dner:
Ey babam! Benim Rabbim, bana annemden daha ef
katlidir.
Rabbim ben senin rahmetini,
senin cennetine deimem.
Beni huzurlu klan vaad ettiklerin deil, bana rahmetinle
muamele etmendir.
Ben seni bilir, seni tanr, seni isterim.
SEN ONU BR KERE YREKTEN
ANARSAN O SEN EBEDYEN ANAR
Senin velin (dostun), senin vekilin (yardmcn), senin
veddn (gerek sevgiye layk olann) sana yeter. O sana
kfidir. Onu anmaktadr btn sr. Kinat sende gizlidir,
sen ise Onda... Onu annca dnya durur, melekler sana im-
renir. te bir halife var orada Rabbini zikrediyor, Rabbi
kendisini zikretmesini istedii iin, derler. Bu nasl derin bir
iletiimdir... Bu ne ho, ne nurlu bir yoldur...
Hemen aklna geliyor mu daha nce de paylatm o
anahtar ayet?
Kalpler ancak Allah anmakla huzur bulur. (Rad Su-
resi, 28. ayet)
te sen Onu anyorsan O istedii iin. Senin bir zelliin
olmal. Bu kadar insan Onu anmaz, i g peinde koarken
bu satrlar okurken bile sen Onu andn. Onu anmadmz
an yoktur ki aslnda. Sadece zihin denen perde aradadr da
kalbimizin ne dediini duymayz bile... Yoksa ruhun, varl-
n Ondadr da sen kendinde deilsen bu ilahi bulumay
hissedemezsin. O sana ruhuna flemitir, ite bu yzden O
endedir sen ise Onda...
Ne diyor Rabbim:
Ben size ahdamarnzdan daha yaknm. (Kaf Suresi,
16. ayet)
Hz. Ali (R.A) der ki:
Senin ilacn sende olduu halde bilmiyorsun. lletin de
gene sende olduu halde gmyorsun. Sen kendini kk bir
cisim sanrsn. Halbuki byk lem sende sakldr, bilmiyorsun.
Sen yle apak bir kitapsn ki, gizli olan eyler o kitabn
harfleriyle meydana kar okunur.
Sen vcutsun, senin harice ihtiyacn yok. Sende mevcut
olan eyler, kitaba gelmez. Kinat kitabnda yazl olan ey
lerin hepsi senden kmtr.
Mehmet Akif Ersoy ise u dizelerle dokunur yreklere:
Senin mahiyetin, hatta meleklerden de ulvidir;
Avalim sende pinhandr, cihanlar sende matvidir.
Zeminlerden semalardan taarken feyz-i Rabbani,
Olur kalbin tecelli'ZM'i nura nur A Yezdani...
Musaggar cirmin amma, gayeA sun 4 lahisin;
Bu hasiyetle pay ann bulunmaz, bitenahisin.
Bu yzden kendini kefetmek evreni kefetmekten daha
deerlidir. Kendinden habersiz insan uykudadr. O zihnin,
nefsin klelii iinde isyan eder durur. Zihin bir ylandr ru
hunu zehirleyen, o ruhu ise ancak Allah anmak temizler.
Allahn zel olarak grevlendirdii bir melekler toplu*
luu, bir grup insann bir araya gelerek Allah zikrettiini
grrler.
Sonra btn melekler, hep birlikte kanatlarn aarak,
insanlar kanatlaryla rterler. Bylece yer ile gk aras me*
leklerle dolar. Allah anp ven topluluk dalncaya kadar
onlarla beraber olurlar.
nsanlar dalnca melekler ge ykselirler.
Allah, her eyi meleklerden daha iyi bildii halde melek-
lerine sorar:
Nereden geliyorsunuz?
Dnyada yaayan baz kullarnn yanndan geliyoruz.
Onlar bir araya gelmiler ve seni tebih ediyorlard.
Kullarm bir araya gelmi ne diyorlard?
Subhanallah diyerek seni vyorlar. Allahuekber diye-
rek seni en byk olarak kabul ettiklerini sylyorlar. La
ilahe illallah diyerek senden baka ilah olmadna ahitlik
ediyorlar. Elhamdlillah diyerek de sana Hamd ediyorlar.
Onlar beni grmler mi ki beni bu ekilde vyorlar?
Hayr ey Rabbimiz. Seni grmediler.
Ya beni grselerdi, ne yaparlard?
ayet seni grselerdi, sana daha ok ibadet ederler, seni
daha ok verlerdi.
Benden ne istiyorlar?
Senden cennetini istiyorlar.
Cenneti grmler mi?
Hayr ey Rabbimiz. Cenneti grmediler.
Ya cenneti grselerdi, ne yaparlard?
ayet cenneti grselerdi, onu daha ok isterler ve onun
iin daha ok alrlard.
Neden korkuyorlar?
Cehenneme girmekten korkuyorlar.
Onlar cehennemi grmler mi?
Hayr ey Rabbimiz. Cehennemi grmediler.*
u\ a cehennemi grselerdi, ne yaparlard?
ayet cehennemi grselerdi, ondan daha ok korkar ve
kaarlard.
Sonunda Allah yle buyurdu:
Sizi ahit tutuyorum. Ben bir araya gelip beni ven ve
Hamd eden o kullarmn hepsini affettim. Onlar istedikleri
cennete sokacak ve korktuklar cehennemden uzak tutaca-
m.
Bunun zerine bir melek sz ald:
Ey Rabbimiz. Onlarn hepsi seni vmek iin bir araya
gelmi deillerdi. lerinde onlardan olmayan gnahkr bir
adam da vard. O adam bir ii iin oraya gelmiti.
Allah bunun zerine yle buyurdu:
Onu da affettim. Onlar yle bir topluluktur ki, onlarla
beraber olanlar da onlarn sayesinde kurtuldular...
kii bir araya gelirse, drdncs benim.
Drt kii bir araya gelirse, beincisi benim.11
(Mcadile Suresi, 7. ayet)
SEN RIZKIN ALLAHTAN GELDN
UNUTMUSUN!
Bir gn Sleyman Peygamber bir karncaya bir yllk yi*
yeceinin miktarn sorar.
Karnca da, aBir buday tanesi yerim diye cevap verir.
Cevabn doru olup olmadn kontrol etmek isteyen
Sleyman Peygamber karncay bir ieye koyar. Yanma da
bir buday tanesi koyarak hava alacak ekilde ieyi kapa*
tr. Ondan sonra da bir yl bekler. Mddeti dolunca ieyi
atnda bir de bakar ki karnca buday tanesinin yarsn
yemi, yarsn da brakmtr. Kendi kendine meraklanr.
Acaba neden yemedi?
Bunun zerine Hz. Sleyman karncaya buday tanesini
tamamen neden yemediini sorar.
Karnca da, Daha nce benim yiyeceimi Yce Allah
verirdi. Ben de Ona gvenerek bir buday tanesini tamam
olarak yerdim. nk O beni asla unutmaz ve ihmal etmez*
di. Fakat bu ii sen zerine alnca dorusu nihayet bu ciz
bir insandr diye sana pek gvenemedim. Belki beni unutup
yiyeceimi ihmal edebilirsin diye dndm. O yzden de
bir yllk yiyeceimin yarsn yiyerek, dier yarsn da ertesi
yla braktm... der.
insanlar geim sknts ekiyor, dilerse Allah rzkn a
maz m? Elbette aar, hem de yle bir aar ki sen o gelen rz-
iinde boulursun. Ancak insann hatas, acizlii, rzk
kuldan beklemesidir. Burada ok ince bir nans vardr ve
buna dikkat etmeni isterim.
nsanlar izle ve onlarn konumalarna dikkat et. Bugn
i yoktu, bugn mteri azd, gibi kelimeler kullandklarn
greceksin. Sanki sen kullanmyor musun? O halde kendini
de izle! Kelimelerin dili vardr. Onlarn hepsinin derin anla
m vardr. Bugn mteri gelmedi veya iyerim kapand isiz
kaldm demek, ben rzkm mterimden ya da iyerinden
kazanyordum demektir.
Zariyat Suresi, 58. ayette ne diyor Rabbin:
phesiz ki, rzk veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi
olan ancak Allahtr.
Sen ise rzkn kuldan geldiine dair derin bir inan, ade
ta hipnotik bir durum iindesin. Geen gn bir dananm
geldi ve yle dedi:
Hocam, gelecee dair kayglarm var, ilerim ok iyi ama
bir gn batarsam ocuklarmn rzkn kim verecek, onlar ne
olacak?
Bu nasl soru? Bu ne sama bir soru? Ne sorduunun bile
farknda deilsin.
Seni her yeni gnn sabahna karyorsa Rabbin rzkn
da hazrlam demektir. O sana rzk nceden zaten yazm^
tr. Ve ocuklarnn, emanet olan o yavrularnn rzkn ken
din mi veriyor sanyorsun?
ounuz bu dnce iinde yayorsunuz. Sizlerin kr
bile bir anlamaya dayal, iten bir pazarlk iindesiniz! Yine
bir dananm zamann da ilerinin ok iyi olduunu, ancak
imdi geim sknts ektiini syleyerek, szne yle de
vam etti:
O kadar da kretmitim!
Burada dur! Burada biraz dnmeni istiyorum. O kadar
da kretmitim. imdi bu ne demek?
Sen diyorsun ki... Senin hal dilin bana yle anlatyor
aslnda: lerim yolundayken ben hep krettim, krettim
ki bu ii salam diree balam olaym. Ben kretmez de i*
lerim batarsa sorumlusu ben olurum ve bu yk tayamam.
Bu yzden kretmem gerekiyor...
Evet, senin krn nefsine hizmete dayal! imdi bu -
kr m yoksa anlama m? Rabbim ben krettim bak gr*
dn, ona gre bana muamele et diyorsun!
Sen uyuyorsun! Akll geindiini sanyorsun ama kar*
nda Rabbin var. O senin kalbinden geenleri grmyor
mu sanyordun? Ticarette zekn kullanp insanlar kand
rabilirsin, ancak Rabbini asla! imdi kendini savunup da
benim byle bir niyetim yok deme! Senin tm niyetini ben
ok iyi bilirim.
nsanlar izlerim, onlar srekli izlerim. Rabbimbana on
larn aklndan geenleri grme yetisi ltfetmi. Senin bakn
dan, senin bu satrlar okumandan bile (seni grmeme gerek
yok) aklndan geenleri grrm. Bu yzden seni silkelemek
isterim. Bu yzden senin uyanmana vesile olmak isterim.
Ne zaman ki rzkn kaynann Rabbin olduunu annv
sarsn o zaman evine huzur gelir. Dikkat et! Evine para gelir
demiyorum. Huzur gelir diyorum. Ben senin evine para gel
mesiyle ilgilenmiyorum. Para da gelir elbet ancak kayna
kul olarak grdn srece o parann sana hayrt olmayacak-
t!t. Benim derdim bu. Benim tm abam, senin her annda
kayna, Allah anmsaman salamaktr. nk O her an
seninle...
KLENN TEVEKKL
Byk velilerden akik Belhi (8. yzyl) bir ktlk sene
sinde, herkesin kara kara dnd bir ortamda, zengin bir
adamn klesinin akr akr oynadna ahit oldu. Yanna
yaklat ve sordu:
Herkes ktlkla, alkla kar karya olmaktan inler du
rurken sen neye gvenerek byle oynayabiliyorsun?
Kle cevap verdi:
Herkesten bana ne? Benim iin bir tehlike sz konusu
deil. Benim efendimin yedi sekiz ky var, her ihtiyacmz
o kylerden salanyor.
Bu aklama akiki adeta bir amar gibi sarst. nk
kendisi de ktlktan dolay endie iindeydi. Ama kle onu
uyandrd ve kendi kendine yle dedi:
Hey akik, kendine gel!
u kle nihayet bir insan olan efendisine bunca gveni
yor, kendini emniyet iinde hissediyor. Sen ki btn canl
larn rzkn garanti eden Allaha inanyor, tevekkl ediyor
sun, Bu nice tevekkldr ki rzk endiesi iindesin?
ite senin de dtn durum bundan ibarettir. Dilerim
ki uyanasn...
MELEKLERDEN YARDIM ALINIR MI?
Bana melek enerjilerini soruyorsunuz! Allah size kfi de-
il mi? Meleklerden enerji bekleyenlerin hal dili, Allahn
rahmeti bize yetmiyor yahut biz onunla yetinmeyiz demek-
tedir!
stelik insan yaratlm en stn mahlukat iken ve me
lekler senin baban Hz. Adem (A.S)e secde etmi iken...
Sen kendi ruhunda, yaratlrken Allahn kendi ruhundan
fledii ruhu tayor iken kendini nasl ciz grrsn?
And olsun ki, Allahtan baka sana ne bir dost ne de bir
yardmc vardr. (Bakara Suresi, 120. ayet)
Ama insanlarn bir deiime, bir inana ihtiyac var. Bu
yzden yeni ne karsa hemen orada toplanyorlar. Melekle
re elbette inan, ben meleklerin varlndan sz etmiyorum.
Onlara inanmamak gibi bir anlay sz konusu bile olamaz.
Ancak melekler sen ardn zaman nasl gelebilir?
Rabbin onlara git demeden senin armanla bir me
lek nasl sana hizmet edebilir?
Al-i mran Suresi, 80. ayette Rabbin diyor ki: Ve size:
Melekleri ve Peygamberleri ilahlar edinin, diye de emretmez.
Hal diline dn ve bak. Yllarca Allahtan istedin, Ona
dua ettin ve Ondan umudunu kest in. imdi melek enen isi
ktnda sana gn dodu. Biraz da meleklerden istevevm
diyorsun!
Senin yaptn bu, tamamen dtn durum budur
Eskiden medyumlar vard, harflilerden yardm bekli
yordu insanlar. imdi onlarn foyas ortaya knca melek
ticareti yaplmaya baland. Yeni nesil harflileri kullan-
myor, onlar artk daha modem ya, onlarn melekleri var!
Enam Suresi, 6. ayette diyor ki Rabbim: O, kullarnn
stnde yegne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyu
cular gnderir. Nihayet birinize lm geldi mi elilerimiz
(grevli melekler) onun cann alrlar. Onlar vazifede kusur
etmezler.
Melei ancak Allah gnderir, onlar senin armanla
gelmez. Rabbim sana Benden habersiz hibir ey olmaz,
yaprak bile kprdamaz derken sen tm ayetleri rtyor
sun!
Rabbim asrlar nce o melek enerjicilerini grd iin
u ayeti indirmi olmal:
Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya
Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin baz alametlerinin
gelmesini bekliyorlar. Rabbinin baz alametleri geldii gn,
nceden inanmam veya imannda bir hayr kazanmam
olan kimseye artk iman bir fayda salamaz. De ki: Bek
leyin, phesiz biz de beklemekteyiz! (Enam Suresi, 158.
ayet)
Evet, meleklerden yardm gelecektir, ben burada me
leklerin yardm etmediinden sz etmiyorum. Ben senin
kaynak olarak yardm dorudan meleklerden beklediin
den sz ediyorum. Sen kayna armsn. Sen kaynaktan
umudunu kesmisin. O senin duana icabet etmedi diye sen
umudunu meleklere brakmsn!..
u ayetler meleklerden yardm aka anlatr, ancak
kaynaktan istemediin srece, Allah brakp dorudan
meleklere ar yaptn srece eytann en yakn dostu ola-
can bilmeni isterim!
Hatrlayn ki, siz Rabbinizden yardm istiyordunuz. O
da, ben pe pee gelen bin melekle size yardm edeceim,
diyerek duanz kabul buyurdu. Allah bunu (meleklerle yar-
dm) sadece mjde olsun ve onunla kalbiniz yatsn diye
yapmt. Zaten yardm yalnz Allah tarafndandr. nk
Allah mutlak galiptir, yegne hkm ve hikmet sahibidir.
( Enfal Suresi, 9. ve 10. ayetler)
Enerjiyi ne meleklerden ne de uzmanlardan bekle. Enerji
Allah tarafndan sana hediye edilmi, iinde akan sonsuz bir
nehirdir.
Vesselam...
www.facebook.com/groups/ekitaphane HASRET
Sen Allah' kelimede ve cisimde aryorsun.
O ne kelimede ne de cisimdedir.
O senin ruhunda, gzel gnlndedir...
Bir iekle dost oi, bir aala dost ol.
Bir kpek ya da bir kediyle dost olabilirsin.
Bu sana ocuksu masumiyetini geri getirecektir.
indeki kk ocuu tekrar anmsaman salayacaktr.
Unutma bir ocuk bilgedir.
Onun zihni henz kirletilmemittr.
Onun zerinde bu yzden Allahm rahmeti ve nuru vardr...
NSAN BENCL VARLIKTIR
ou zaman imenlerden, kulardan, doadan sz ede-
nm. Bu yzden insanlar bana, senin kularn, senin iekle-
rin, bceklerin bizi nasl mutlu edebilir diye soruyor:
Sen hep kelebeklerden, bulutlardan, yldzlardan sz
ediyorsun. Bunlar youn i temposunda ne iime yarayabi
lir? Bunlar benim kamm doyurmaz.
Ve ben onlara yle diyorum: nce bir yldzla, bir bulut
la konumay renmelisin, sonra bir aa yahut bir iekle
konumaya balamalsn, nk onlarla iletiim son derece
kolaydr, insanlarla konumak ise en zorudur, sen ie zordan
balyorsun!
Sen iletiim hakknda hibir ey bilmiyorsun, hibir
altyapn yok ve karndaki bir insan, bir ego; onunla nasl
salkl iletiim kurabileceksin. Bu yzden ilk admda g-
ne, ay, yldzlar ve bulutlarla; sonraki admda aalar ve
ieklerle; sonrasnda ise kedi, kpek ve kularla konu
malsn.
En son adm insanlardr! Anlyor musun? Ve ben senin
karnnn doymasyla yahut cebinin para dolmasyla ilgilen
miyorum, senin ruhun bo ve bana Bu sylediklerin benim
karnm doyurmaz diyorsun. nce ol, nce ruhunu do
yurmakla bala. Greceksin... Her ey sana derinden ilahi
kir mutluluk iinde tecelli etmeye balayacaktr.
Ve yine insanlar Affetmekle ilgili yazlarn okuyoruz,
sen insanlara hi mi kzmazsn, hi mi krlmazsn? Bunun
bir srr var m? diye soruyorlar.
Bilinen bir eyin srr olabilir mi? Yreinde hissettiin
bir eyin srr yoktur, o tam aksine ilahi olandr.
Ben sana baktmda seni grmyorum ki!.. Ben sana
baktmda iindeki Yaradan gryorum, ben sana bakt
mda Allahn sana vermi olduu kendi ruhundan olan
parasn gryorum. Ben sana baktmda Onun mimari'
sini gryorum, tm bu duygular iinde rahmetle bakarken
sana nasl kzabilirim?
Allah rahmeti yz para olarak yaratm ve doksan doku-
zunu kendine ayrm, kalan tek paray yeryzne gnder
miken ve hepimiz o tek parann rnyken ben sana nasl
kzabilirim? Sen zaten ben iken ben imdi kime kzabilirim?
stelik insanlar affetmenin ne olduunu bile bilmiyor.
Affetmek kendi iinde olur. Senin dierine affettim demene
bile gerek yok. nk zihnin o kadar kurnazdr ki, senin
enerjini almak iin bir hatan kollar. Kin ve nefretle srekli
sana o insan hatrlatarak enerjini harcamana neden ola*
aktr.
insanlar depresyona sokan en byk nedenlerden biri
de budur. ok dikkat etmeni isterim. Affetmek enerjinin
sende kalmasdr. Sende enerji yok, nefsin, zihnin hepsini
ekiyor.
Bu yzden hayatnda tkanklk var, bu yzden yaamnn
rengi yok, bu yzden rahmetten uzaklayorsun. nk kin
ve nefret eytann yemidir.
Affetmenin zerinde ok duruyorum, nk bu ok de
rir, ok kkl bir konudur. Yeri gelmiken bu konudaki ha
disleri de paylamak isterim:
Affedin ki, Allahtal da sizi affetsin ve erefinizi yk-
seksin! (sfehani)
Allah rzas iin affedeni, Allahtal ykseltir. (Ms-
lim)
Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana ktlk
edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doru konu.
(Ruzeyn)
Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi, senin indinde en aziz
kimdir? diye sordu. Allahtal da, ntikam almaya gc
yeterken affedendir buyurdu. (Haraiti)
Allahtal merhameti olmayana merhamet etmez, af*
fetmeyeni affetmez. (. Ahmet)
Rabbim diyor ki: Ktl, en gzel ekilde nle! Of-
keyi sabrla, cahillii yumuaklkla, ktl afla nle ki o
zaman dman sana, yakn dost gibi olur. (Fussilet Suresi,
34. ayet)
Allah seni sevgi ve akla yaratmtr. ayet senin iinden
fke, kin ve nefret kyorsa sen rahmette deil egodasn!
Sadece sev, ne olursa olsun sadece sev, nk sevgi iin-
deki cennete alan ilahi bir kapdr.
Affetmek Allahn bakt pencereden yaama bakabil-
mektir.
Ve daima anmsa: Affedebilirsen dualarn n alr ve
niyetlerin Ona ular. Affedebilirsen iindeki tortular tpk
yamurun sokaktaki tozlar temizledii gibi srklenerek kay
bolurlar ve ruhun esiz bir aka tanklk eder. te bu yzden
affetmek insann kendine verdii en byk hediyedir.
O halde sen gzel bak, gzel olan gr. Srekli hata ara
yan gzdedir, hata.
Hz. Ali (R. A) yle der: Kim kendi aybna bakarsa ba
kasnn aybn grmez. Bakasnn kuyusunu kazan kimse,
oraya kendisi der. Kendi hatalarn unutan kimse, ba
kalarnn hatalarn byk grr. Bakasnn gizli hallerini
ortaya koyan kimsenin ise kendi gizli ve ayp halleri ortaya
kar.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i erifinde yine yle bu
yurmutur:
Kim bir kardeinin aybn rterse Cenab- Hak da onun
dnya ve ahirette ayplarn rter. (Mslim, Zikir)
Dier bir hadis-i erifte yle buyrulmutur:
Kim bir kardeinin bir aybn rterse, sanki canl ola
rak topraa gmlp ldrlen bir kz ocuunu lmden
hayata dndrm gibi sevap alr. (Buhari, Edeb LMfred)
Bizler kusur gren gz kr ettik, o gz sahteydi, o gz
zehirliydi. imdi Rabbin tecellisini fark eden gzlerimiz or
taya kt. te bu yzden ne krlr ne de kzarz. Biz sadece
severiz, gerisini Allah halleder...
O halde sana tavsiyem udur: Allah de tesini brak...
HAYAT MI RENKSZ YOKSA SENN
BAKIIN MI KRL?
ou insan hayatn monoton, durgun getiinden ikyet
ediyor. Onu donuk hale getiren yalnzca sensin, senin dn-
yanda, senin duygularn kim renksiz klabilir? Ve senin her
eyi brakp aynann karsna gemeni isterim.
Ellerinle, yzne, gzlerine, burnuna, kulaklarna dokun,
onlar hissederek dokun ve ite Yaradann izlerini gryor
sun! Dokunduun yerler ne kadar ilahi, onlar ne kadar kut
sallar!.. Sen kutsal bir bedenin iinde yaayan ruhsun. lk
adm bedenini sevmektir ve bedenini sevdikten sonra ruhu
nu sevebileceksin ve son adm seni varlna gtrecektir.
Sen oraya bir kez ulatnda hayat tm renkleri, tm ihti
amyla karnda olacaktr. Artk tm ikyetler, sorunlar,
straplar son bulmutur.
Sana unu sylemeliyim ki, ayet deneyimlemediin bir
hayat yayorsan o hayatn altnda eziliyorsun demektir.
nk sen onu yaamyorsun, sen onu tayorsun! O ha
yatn iinde bakalarnn anlattklar, bakalarnn bilgileri
ve kitaplardan dolma retilerden te bir ey olmayacaktr.
Bu, yemek yerken birinin sana, imdi ekmei sr, imdi
de ka azna gtr gibi komutlar vermesinden farkszdr,
o yemein tadn nasl alacaksn? Yediklerin boazna dirile-
ektir ve deneyimlemediin bir hayatn hibir tad yoktur.
O sana ok yaban gelecektir.
Bu yzden kirli olan hayat deil, zihindir. Ben insanlarn
kalplerine doru ilerlemelerinden yanaym. nk toplum
insan devaml yzeye ynlendirdi. Manadan uzaklamaya,
zmzden ayrlmaya baladk. Her eyde bir hata aradk
ve her hatadan sonra kendimizi sulamaya yneldik. Nefis
srekli fitne tohumlar ekerek bizi bizden uzaklatrmakta...
Kendini bu kadar sularken, kendini bu kadar ezik grrken
nasl mutlu olabilirsin?
Tm bunlarn, seni kirletmek isteyen nefsin bu sahte
oyunlarnn farkna varman dilerim. Sen gzel gzlere sa^
hipsin, sadece o gzleri kullanmyordun hepsi bu.
Bir hata, bir eyi eksik yaptnda hemen eytan ortaya kar,
kendini deersiz hissettirir, ite o an de ki:
Hatadan ve eksiklikten mnezzeh olan Allah'tr.
Kul drt drtlk olmaz! Ve onu susturuver...
HER ERDE BR HAYIR VARDIR
Bir ey hounuza gitmedii halde sizin iin hayrl olabi-
lir. Bir ey de hounuza gittii halde sizin iin kt olabilir.
Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216. ayet)
Bu ayet-i kerime ounuzun akimdadr. Dikkat et! Akln-
dadr diyorum, yreindedir demiyorum! nk senin isya
nn her an devam etmektedir. Bu yzden bana er de gelse
bil ki Allah senin hakknda bir hkm iinde. Ondan ne
gelirse gelsin brak, eyvallah de. Bunu tam olarak hissederek
syle... Ve sonra ardn dnme. Allahtan zarar gelmez... Bu
mmkn deil... Ona braktktan sonra greceksin, zamann
aknda karna gelecek her ne ise seni huzurlu klacaktr.
Yal bir oban srsn otlatmak iin yaylaya ktn
da tepeye yakn bir elma aacnn altnda dinlenir ve eer
mevsimiyse, onunla konuur, Hadi bakalm evladm derdi,
bu ihtiyarn elmasn ver artk.
Ve bir elma derdi, en gzelinden, en olgunundan. Yal
adam sedef kakmal aksn kararak onu dilimlere ayrr
ve kk bir tas yourtla birlikte ekmeine katk ettikten
sonra, babasndan kalan Kuranm okumaya koyulurdu.
oban, bu aac yirmi yl kadar nce diktiinde sk sk
sular, bunun iin de byke bir gme doldurduu abdest
suyundan geriye kalan kullanrd. Elma aacnn kkleri,
belki de bu sularla kuvvet bulmu ve aa ksa srede serpi
lip meyve vermeye balamt.
oban o zamanlar henz gen sayldndan yle bir
uzand m en gzel elmay p diye koparrd. Fakat aradan
geen bunca yl iinde beli bklp boyu ksalm, aacn-
kiyse bir nar gibi byyp gklere ykselmiti. Ama boyu
ne olursa olsun, aa yine de yavrusu deil miydi? Onu bir
evlat sevgisiyle okarken:
Ver yavrum, derdi, gnder bakalm bu gnk ksmeti
mi.
Ve bir elma derdi hi nazlanmadan, yllar boyu hibir
gn aksamadan...
Kyller, uzaktan uzaa gzledikleri bu olay birbirlerine
anlatp yal obann veli bir zat olduunu sylerlerdi.
Yal adam, aacn altnda dinlenip namazn kld bir
gn, yine elmasn istedi. Ancak dallar dolu olmasna ramen
nedense bir ey dmemiti. Sonra bir daha, bir daha tekrarla
d isteini. Bekledii ey bir trl gelmiyordu. Gzyalar, yeni
domu kuzularn tylerini andran beyaz sakaln slatrken,
aacn altndan uzaklap koyunlarn arasna att kendini.
Yavrusu, meyve verdii gnden bu yana ilk defa redde
diyordu onu. htiyar obann beli her zamankinden fazla
bklm, gsz bacaklar da vcudunu tayamaz olmu
tu. Hayvanlarn usulca toplayp kye doru yneldiinde,
aadaki caminin her zamankinden daha nurlu minarele
rinden yanklanan ezan sesiyle irkildi birden. Yeniden do
mutu sanki oban.
Bir ey hatrlamt.
ocuklar gibi sevinerek aacn yanma kotu ve ona efkat
le sarlrken, Canm dedi, hkrp alayarak. Benim gzel
evladm, mis kokulum. u unutkan ihtiyar zmeden nce
neden sylemedin, bugnn ramazann ilk gn olduunu?
BU DNYA HAYAL DNYADIR
Kendilerini ev sahibi sanan insanlar vardr. Ve onlar b-
yk bir yanlgnn iindedirler. nk bu dnyada herkes
kiracdr. Bir gn evinden ayrlmak zorunda kalacaktr.
insanlar Niin sizi hibir ey zmyor? diye sorarlar.
Ben de onlara derim ki: Var olan her eyin zerinde geici
dir, yok olacaktr yazldr. Bunu gren bir insan neye kap
lp zlebilir ki?
Bu dnyann giri kapsnn zerinde okuduum bir yaz
vardr:
nce sizi kendime k edeceim, sonra da sizi terk ede
ceim!
Evet, bu hep byle olmutur...
Bunu sana kimse sylemedi. Niin bu kadar mutluluu
arzuluyor ama onu bulamyorsun sana anlataym. Her za
man mutlu olmak istiyorsun, nk ruhun buna alk duy
maktadr. Ancak bu dnyann verdii mutluluk sana yet
meyecektir. nk sen mana leminden geldin. Daha da
tesi sen Allahn huzurundan geldin ve ona kalubela da
sz verdin. Orada olanlar, orada geenleri, o enerjiyi u an
idrak bile edemezsin.
Allah, ruhlar yaratt zaman, Elest birabbikm bu-
yurdu. Ruhlar da Bela diye cevap verdiler.
Ben sizin Rabbiniz deil miyim? dediinde, Kalubela
(Evet, sen bizim Rabbimizsin) dediler. Ancak sen bu sesi
anmsayamazsn. Fakat biz o sese, Rabbin Elest kelime
sine k olduk. te o sese k olanlar bu dnyada A ll ah
arayanlardr.
Onun huzurundayken hissettiimiz bu muazzam, bu tarif
edilemez huzurun iimizde hl tnlar var. Bu yzden bir
yanmz hep Onu aryor. O huzuru, o ortam, o kutsal tesi
sesi...
Evet, sen bu sesin farknda deilsin, nk zihin bundan
mnezzehtir. Tpk sonrasnda yaadn, anne kamnda ge
en dokuz aylk dnyay hatrlamadn gibi!..
Sen meleklerin olduu lemden geldin. te bu yzden
bu madde lemi sana yetmiyor. Ruhun her zaman orann
zlemini ekmekte, ancak sen bunun farknda deilsin. Bu
yzden bir yann oray istiyor. Bu yzden dnyada ac iin
desin ve bu yzden o ses ruhuna yreine dokunuyor, sen
aslnda hep o sesi aryorsun. Hangi sesi mi?
O SES...
Ne kutsal, ne ilahidir o ses yle deil mi? Hangi sesten sz
ediyorum? Elbette Kurandan... Ama gnl kulan amaz*
san duyamazsn ki. Duysan bile yreine dokunmaz. stelik
o ses sadece Allahn deil, Cebrailin, o ses Hz. Muhammed
(S.A.V)in sesidir. O ses sahabenin sesidir. O ses atalarnn
sesidir. O ses bugne kadar gelmi, ite senin ruhunun, z*
nn sesidir.
Ki bilim adamlar bile bu sesi kantlad. Henz geen gn
haberi de oldu:
Suyun molekler (kristal) dzeninin deien frekanslara
gre farkllatn gren Japon bilimadam Dr. Masura Emo*
to zemzemin an sesinde kristallerinin karardn, Kuran*
Kerim ve ezan sesinde ise parlaklatn, netletiini belir
ledi. ncelemede her bir kristalin, Kabe*i Muazzamaya ben*
zeyen bir doku oluturduu tespit edildi.
te o ses, o tn farknda olanlar iin bir mucizedir.
Dinle:
Gzel sesli bir hafz Kuran okuyordu. Kulana gelen
bu gzel sesten etkilenen Hz. Mevlana da gzyayla dinli
yordu. Bu srada elini azna kapayarak esneyen bir adam,
Mevlananm bu gzyalarna bir mana veremeyerek sordu:
Efendi Hazretleri, niin alyorsunuz, alanacak bir ev
mi var ortada?
Mevlana esneyen adama anlayaca dilden cevap verdi:
Gzel sesli hafzlardan gelen Kuran sesi bana, cennet
kapsnn al sesi gibi geliyor da onun iin...
Esnemeye devam eden adam da ban sallayarak:
Bana da cennet kaplarnn al sesi gibi geliyor dedi.
Mevlana kk bir dzeltme yapt:
Aramzda ince bir fark var dedi. Senin duyduun
ses, cennet kapsnn al sesi deil kapan sesi olmaldr.
nk dedi, al sesi gzya dktrr, kapan sesi ise
uyku getirir...
Sen huzur nedir bilir misin?
Huzursuzluun iinde Allah'
grp Ona slaca
sarlmaktr...
kar beni aradan, ite oradadr Yaradan. Bu yzden
dikkat etmeni isterim. Tefekkr yaparken yle bir boyuta
ularsn ki orada sen kalmaz. te o an akan huzur ar
derecede bir huzurdur ve seni boabilir. nk Allah bu
kadar yakndan, bu kadar derinden hissetmek bir veli, bir
Peygamber iin bile ar gelmektedir.
Kald ki biz sadece bir ciz kuluz. Bu yzden tefekkre
balarken buna dikkat etmeni isterim. Yava yava derin-
le... Gnde 1dakikayla balayabilirsin. Sonra bunu uzata
bilirsin.
Sana kitabn banda tefekkrden, olan izlemekten sz
etmitim. Sadece araya unu eklemek isterim. Mesela, gr
me eylemindeyken Allahn zerindeki o Gr emrini, o
rahmeti, tecelli ettiinde yava yava czi iradeni brak...
ilahi bir kudret grmeni salyor ve sen sadece bunu hisse
diyorsun. Grmek senin kudretinle deil Allahn rahme
tiyle devam ediyor... Bunu her tefekkr yaptnda daha iyi
hissedeceksin.
Ve ayn ekilde Onun Duy rahmeti zerinde tecel
li ederken kendini brak. Bir ses sadece iit diyor... Hatta
ses bile yok... Sadece bir enerji hissedeceksin. te o enerji
rahmettir. Senin duymana vesile olan bir enerji, bir nur...
Bir ltuf... Ama sen orada yoksun... Sadece orada gren ve
duyan var. Ve hissetmeye devam et...
Hz. Muhammed (S.A.V) Mustafa Efendimiz buyuruyor
ki:
Rabbimz, ben bir kulunu seversem onun gren gz olu
rum, onun tutan eli olurum, onun yryen aya olurum, onun
krjr\uan dili olurum, onun iiten kula olurum. (Buhar)
*te o andasn... Tefekkrn st noktas budur. Bu
Allahla btnlemektir. Onu tam olarak hissetmektir. Bu
ilahi bir aktr. O sana ahdamarndan daha yaknd ya,
ruhunda Onun ruhunu tayordun ya... te imdi tam bu
noktadasn...
Sen Onun gren gz, iiten kulasn. Bugne kadar
bunu dnyayla oyalanmaktan hissede iniyordun. O sana ya*
knd ama sen kendine uzaktn. imdi ekildin ya aradan
ite bak orada zbcelal vebikram olan Yaradan...
Sadece biz kr idik, grmeye baladk!
Adamn birisi sorup duruyormu, airin dedii gibi: Ki*
mim ben, bu hal neyin nesi? Her kime sorsa, bir trl tat*
min edici cevap bulamyormu arad sorulara. Birou du*
dak bkp bu sorular geitiriyormu. Ya da bo ve anlamsz
gzlerle dinliyorlarm. Yahut da dinliyor grnyorlarm.
nk onlara gre anlaml sorular deilmi bunlar, kimisine
gre ise bunlar dnmeye bile demezmi.
Nihayet gnn birinde uzak bir beldeye dm yolu
adamn. Ayn sorular oradaki insanlara yneltmi: Kinat
bizden ne istiyor? Varln srr nedir? Tabiatta bu olup biten
faaliyetler ve gzellikler karsnda bize den bir grev var
mdr?
Ona, o civarda dada yalnz bana yaayan yal birisini
tavsiye etmiler. Senin sorularna verse verse o cevap ve-
rir demiler. Adam yola koyulmu ve o garip kiiyi bulmu.
Ayn sorulan sormu.
htiyar, bir sre sakaln ovuturmu ve ona bir kak
dolusu su vermi. Hadi demi, imdi git, u kulbemin
nndeki alanda iki tur at, yalnz bu kaktan bir damla yere
dkmemeye dikkat et. Cevabn geldiinde veririm.1*
Adam prdikkat, ii su dolu kakla baheyi dolama
ya balam. Aman ha, sakn ha diyormu srekli olarak
kendine. Gerekten de kaktaki suyu hi eksiltmeden geri
dnm. te geldim, bak bakalm eksilme var m? Suyu
dkmemek iin ok dikkat ettim demi.
O garip adam, bu kez, Hadi, imdi tekrar kulbenin
nndeki baheye git ve orada neler var? Grdklerini bana
anlat demi. Adam baheyi bir utan br uca gezmi; ne
ler grm neler!.. Emsalini daha nce grmedii envai e
it bitkiler, eit eit meyve aalar, trl trl iekler;
deiik kular, uuan kelebekler, az ileride aada hafif ha
fif esen rzgrla salman ve dalgalanan ekinler, her tarafta
esiz bir ahenk ve armoni...
nceki turunda bu muhteem gzellii, byleyici ve
insan mest eden manzaray, havay fark edemediine ar
m kalm. Dndkten sonra grdklerini tek tek anlatm.
Adam sonuna kadar dinleyen ihtiyar u ibretli szleri sy
lemi:
Ya, sadece kck bir damla iin mrmz heba ede
riz, sermayemiz olan mrmz bo yere tketiriz veya her
eyde, her olaydaki gzellikleri, hikmetleri fark ederek ya
arz. nemli olan varln kendileri deil, onlarn bizlere
aksettirdikleri manalardr.
Bakmay bildiimiz zaman, her ey bir ibret levhas, haki
kat habercisi haline gelir. ou insan bu baka sahip olma
dndan sahte bir benliin esiri olarak, bir kak suya o koca
dnyasn hasreder ve mrn bo yere tketir. yleyse var
ln srr, bu baklarmzda ve niyetlerimizde gizlidir evlat.
Evet, senin Onu istemen aslnda Onun seni istemesi
zerinedir. Sevdiim bir kssa vardr, bu kssay yavrularnla
i * paylanman dilerim.
Ali Df' C.'fciini hr l |f/5
Ak sakall bir lim, seccadesinden ban kaldrm
Allaha yalvarmaktadr:
Ey Rabbim, yam ilerledi, mrmn sonuna geldim.
Bana ltfeylediin bu ilmi, ktphanemdeki u gzel kitap
larm kime vereyim ki, kymetini bilsin, iindeki hakikat'
lerden istifade salasn?..
Dualarla yatana uzanan lim o gece ok manidar bir
rya grr. Yeil kanatl bir melek gelip kendisine yle der:
Sen zengin ktphanendeki gzel kitaplarn kime ve-
receini mi soruyorsun? zlme, verecein yeri sana bildir
mek zere Rabbim beni gnderdi. Sabah namazndan sonra
bitiikteki komu evine gideceksin, bu evlerin ocukla-
rn alp ktphanene getirecek, kitaplarn onlara taksim
edeceksin. Senin kitaplarna layk olanlar bu ocuklardr!
Melek bunlar syledikten sonra pr diye uup gider.
Gzlerini aan lim, grdn yeniden hayalinden sey
retmeye alr. Melein szlerini bir bir yeniden dnr ve
bu eytani bir rya deildir, diyerek syleneni yerine getir
meye karar verir.
Sabah namazndan sonra ilk ii tarif edilen komu o
cuklarn toplamak olur. komunun kklerini evinde
ki ktphanesinin nne oturtur ve sorar:
Sevgili ocuklar, sizler muhakkak Allahn sevdii gen
lersiniz. Allah sizi seviyor, ama neden seviyor, bilemiyorum.
Bana syler misiniz, gndzleri bo zamanlarnzda neler Ya
pyorsunuz?
Birinci ocuk yle konuur:
Ben sabahlan kalkp ormanlara, aalarn yeilliklerine,
ba bahelere bakyorum. Bunlar kn kupkuru, yapraks:.
meyvesizken baharda yemyeil iekler ayor, meyveler
veriyorlar. Dnyorum, bu aalarn iinde bunlar ya
pacak bir makine olmadna gre kim yapyor bunlar?..
Bunu ancak bizi nimetleriyle besleyip sevindirmek isteyen
Allahmz yapyor. Bylece, Allaha olan sevgimi daha da
oaltyorum. Bu dncelerle dini kitaplar daha ok oku
yor, okuduka da Allaha olan sevgimi daha ok kuvvetlen
diriyorum. Kitap sevgim ok fazla...
Ak sakall lim yle izah eder:
Yavrucuum, bu sylediklerin ok gzel eyler. Demek
Allah da seni bunun iin seviyor olmal. Etrafna bakp ibret
almak, her gn bo zamanlarnda dini kitap okumak fevka
lade gzel ey...
ikinci ocuk yle konuur:
Ben de geceleri yldzlarla ssl gkyzne bakyor, bo
luu aydnlatan ay seyrediyorum. Sonra bizlere yamurlar
indiren bulutlar dnyor, canlanan sebzeleri hatrlyo
rum. Btn bunlar bizim iin yaratan Rabbimize olan sev
gim ve ballm daha da artyor...
Nur yzl lim bunun szn de yle izah eder:
Evlat, bu senin yaptn Rabbimizin houna giden
eydir. Bo zamanlarnda yarattklarnn ibretli durumlar
n inceleyip, Onu tefekkr etmen, yreinde hissetmen,
Allahn honutluunu kazanman salam.
nc ocuk da yle konuur:
Efendim, arkadamn biri gkyzn, dieri de yery
zn inceli yormu. Ben de yerde, gkte grdm her eyi,
kulan, hayvanlar inceliyorum. Mesela bunca kularn
rzklarn veren Rabbimiz ayrca yerde yaayan koyunlann.
kuzularn da rzklarn veriyor. Hatta onlarn memesinden
bizlere de rzk gnderiyor. Nitekim koyun yedii ottan hem
et yapyor hem st veriyor hem de gbre meydana getiriyor.
Yedii tek ey, ama sonucu ok eitli...
Tek ottan deiik ey meydana gelmesi, koyunun, inein,
mandann karnnda bir fabrika bulunduundan deildir.
Bunlar dnnce Rabbimize olan sevgim daha da oa-
lyor, oaldka da bo zamanlarmda ben de arkadalarm
gibi dini kitaplar okuyor, Allaha olan sevgimi daha da kuv-
ve tlend iriyorum.
Alim ondan da ok memnun olur. Kitaplarn e ayrr,
her birini birine verir ve der ki:
ocuklar, bu gece ryamda yeil kanatl bir melek gr
dm, Allahn ok sevdii ocuklara kitaplarn vereceksin
diyerek sizleri tarif etti. Ben de Allahn sizi neden sevdiini
merak ettim. imdi anladm ki, sizler cidden Allahn seve
cei bir tutum iindesiniz. Kitaplarm size seve seve veri'
yorum. Aln, okuyun, siz de parmakla gsterilen limlerden
olun.
KENDN OLDUUN HALNLE GZELSN
Bu hayat bir oyundur, oyunun kuraln bilmezsen seni
zer. Kural ise olduun seni kabul etmektir.
eytan artmann en gzel yolu kendini olduun halin-
le sevmektir. eytan buna dayanamaz. O kendini sulaman
iin devaml fitne tohumu ekerken birden senin uyannla
sarslacaktr.
Unutma! Allah seni grmek istedii gibi yaratt. Sen ol
duun halinle gzelsin. Bu yzden bir bakas olmaya al
mak seni sadece yoracaktr. Ve bu ekilde yaayan milyar
larca insan grebilirsin. Hepsinin enerjisi dk, zihin tm
kontrol ele alm durumda ve insan bir kleye indirgenmi.
Allahn halifesi olduunu unutmu olarak nefes alyorsun.
Sana bir sr vermek isterim. Bama ne zaman zc bir
olay gelse Allahm senin setiin benim de setiimdir,
inanrm ki sen en iyisini bilirsin derim. Bu mana lemine
alan kaplardan biridir. Senin de kullanman dilerim. Bu
kutsal bir anahtardr. Ve o kap aldnda adeta oluk oluk
huzurun zerine aktn grebilirsin...
Allah ne gzel bir dosttur. O kendisine tam tevekklle
snanlar asla yar yolda brakmaz. Baka bir kul kendisine
engel olmak isterse Allah dostu iin yeni bir yol yaratr. O
merhametin ve sevginin kaynadr. O veli ve vekildir...
Her eyi yoktan var eden bir dostun olmasndan te ne
olabilir ki? te benim tm arzum Onu hissetmen ve O na
smsk sarlmandr. Skntlar Allaha havale edenin sorun
lar mucizevi bir ekilde Felah enerjisine dnr.
Gnln yara alm ise zlme, nk yara alm gnlde
nur vardr, rahmet vardr. O, Allahn rahmetini kana kana
ierek beslenir.
www.facebook.com/groups/ekitaphane HASRET
ANNE HAKKI
Bu kitap zmze dnn, bireysel geliimin tasavvufi
karm bir ekli de olsa anne hakk ok nemlidir. Nasl
nemli olmasn ki? Onun rzas olmadan nasl huzurla yaa
yabilirsin? Allah yanma brakr m sanyorsun?
Geenlerde bir dananm geldi, yirmi yldr terapi gr
mekteymi ve en son are olarak bana gelmi, nk zer
re kadar yarar bulamam, insanlara ilasz ve tek seansta
yardm ettiimiz iin dnyann drt bir yanndan sa olsun
dananlarmz gelmekteler.
Ancak bu hanm dananm sorununun annesiyle ilgili
olduu ortaya ktnda Onu affetmezsen ben sana hibir
ey yapamam dedim. O da srarla bunu kabul etmedi. Ya
pabileceim hibir ey yok, sen istemezsen kimse sana yar
dmc olamaz diyerek terapiyi balamadan sonlandrdm.
Benim gzmde anne senin cennete ulaman iin var olan
bir kprdr, o bir geittir.
Hazreti Peygamberimiz ashabyla oturmu sohbet ediyor
du. Bir kadn sahabe Resulullahm huzuruna telala girerek:
Ya Resulullah! u anda kocam lm deinde, belki
biraz sonra lm olacak... Yalnz yannda kelime-i ahadet
getirdiimi anlad ve kendisi de getirmeye alt halde
bir trl kelime-i ahadet getiremiyor. Kocamn imansz git
mesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardmnz bekliyo
rum dedi.
Hazreti Peygamberimiz:
Kocan salnda ne gibi kt harekette bulunurdu?
diye sordu.
Kadn hibir kt amelinin olmadn, namazn klp
her trl ibadetini noksansz yerine getirmeye altn
syledi.
Bu sefer Peygamberimiz:
Kocanzn dnyada kimi var? diye sordu.
Kadn ihtiyar bir annesi olduunu syleyince Peygam-
berimiz kadnn kocas Alkamann anasn huzura ard.
Hazreti Alkamanm anas, Hazreti Peygamberimizin huzu-
runa kt. Peygamberimiz:
Olun sana kar nasl hareket ederdi? Olundan mem-
nun musun? diye sordu.
Alkamann anas:
uYa Resulullah, olum evleninceye kadar ok iyi mua-
mele ederdi. Evlendikten sonra hanmn dinledi, bana hor
bakmaya balad. Hatta son zamanlarda evini bile ayrd.
Ben de zldm, onun bu hareketine dedi.
Peygamberimiz yal kadna, olunun lm deinde
olduunu, hakkn helal etmedii takdirde cehennem azab
ekeceini sylediyse de kadn:
Hakkm helal etmem ey Allahn Resul dedi.
Alkarna ise evde yatyor, hl kelime-i ahadet getiremi
yordu.
Hazreti Peygamberimiz, kadnn annelik efkatini hare
kete geirmek iin, orada bulunanlara:
Bana biraz odun hazrlayn diye buyurdu.
Kadn hayretle:
Odunu ne yapacaksn ya Resulullah? diye sormaktan
kendini alamad.
nk o da phelenmiti.
Peygamber Efendimiz:
Olunu yakacam... Zira yarn cehennemde yanaca-
na cezasn burada eksin, daha iyi buyurunca, kadn daya-
namad:
Olumun gzmn nnde yanmasna raz olamam ya
Resulullah! Ona hakkm helal ediyorum dedi.
Murat hsl olmutu... Hazreti Peygamberimiz, Bilal-i
Habei Hazretlerini gndererek:
Git bakalm, Alkarna ne haldedir? buyurdular.
Bilal-i Habei, Alkamann yanma varp kelime-i aha-
det getirmesini telkin ettiinde, Alkamann dili almt:
La ilahe illallah, Muhammedn Resulullah deyip ru
hunu Allaha teslim etti.
Yine ok sevdiim bir analk hakkyla ilgili Efendimize
dair bir kssa vardr.
Hazreti Peygamberimiz, Selman- Farisi Hazretlerine:
Ya Selman! Seninle garipleri ziyarete gidelim buyurdu
lar. Selman- Farisi Hazretleri:
Garipler kimlerdir ya Resulullah? dedi.
Peygamberimiz:
Garipler o kimselerdir ki, dnyadan giip gitmiler ve
arkalarndan da rahmet okuyacak kimseleri kalmayan l
lerdir buyurup beraberce Medine kabristanlna gittiler.
Kabristanla vardklarnda Peygamber Efendimi: bir
kabrin bana varnca gzyalarn dkmeye hatta hrka-i sa
adeti slamncaya kadar alamaya baladlar. Selman- Farisi
Hazretleri bu alamann sebeb-i hikmetini anlayamamt:
Ya Hayrlbeer! Alamanzn sebebi nedir? Vahiy mi
nazil oldu, yoksa baka bir sebep mi var? dedi.
Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz:
Hayr ya Selman! Vahiy nazil olmad, bu kabirde yatan
bir delikanldr; ona iddetli azap olunmaktadr. Onun aza
bnn iddeti beni alatyor buyurdular. Daha sonra mese
leyi yle izah ettiler:
Kardeim Cebrail bana geldi. Ben bu ehl-i kabre ne
den bu kadar azap edildiini sordum. Cebrail bana anasna
asi olduunu ve anasnn da ona hakkn helal etmediini,
bylece kyamete kadar azap olunacan syledi. Sen git
Medineye, Bilale syle, nida edip btn Medine halkn
buraya arsn buyurdular.
Selman- Farisi Hazretleri gidip Bilal Hazretlerine Pey
gamberimizin buyruunu tebli etti. Bilal-i Habei Hazret
leri de yksek bir yerden Peygamberimizin emrini btn
Medine ehline duyurdu. Medineliler blk blk kabrista
na gelmeye baladlar. Peygamberimiz gelenlere ve herkese
Sahibi olduunuz kabrin bana varn buyurdular. Kendi
leri de o azap gren kabrin banda beklemeye baladlar.
Herkes gelip bir kabrin bana vard halde o azap gren
kabrin bana kimse varmyordu. Nihayet hayli zaman ge
tikten sonra elinde asas olduu halde yal bir kadn geldi,
Peygamber Efendimizin banda bekledii kabrin yanma
yaklap durdu.
Efendimiz:
Burada yatan senin neyin olur ana? diye sordu.
Kadn olu olduunu syledi.
Peygamberimiz:
Oluna dargn m idin? diye sordu.
Kadncaz dargn olduunu syledi ve olunun kendisi'
ne yapt eziyeti yle anlatt:
Bir gn eve ge gelmiti. Kapy birka defa alm, ka-
py ge atm iin beni eliyle itip kolumu ve gnlm in-
citmiti. Ondan sonra da iflah olmayp bu dnyadan gp
gitti. Ben ona hakkm helal etmemitim dedi.
Peygamberimiz tekrar ona analk hakkn helal etmesi-
ni, olunun kabir azab ektiini syledi ise de, ona kar
kalbinin krk olduunu ve hakkn helal etmeyi gnlnn
istemediini syledi.
Bu defa Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz ihtiyar kadna:
Ana bak olunun haline, eer sen hakkn helal etmez
sen olun kyamete kadar bu azab ekecek, ondan sonra da
cehennem azab ekecek diyerek gzlerinden dnya perde-
sini kaldrd. Kadn kabre bakt ki, olu drt yandan hcum
eden ateler iinde kvranmakta ve Ah anneciim, nerede
sin? Beni kurtar! diye barmakta...
Olunun bu halini grnce ana yrei dayanamad.
Ya Rabbi! Olumu affet, ben ona analk hakkm helal
ettim diye yalvarmaya balad. Cenab- Allah da o andan
itibaren hemen ondan kabir azabn kaldrp, baka bir g
nah olmayan bu gencin kabrini cennet bahesine evirdi.
Her ne yayorsan imtihandr,
er mi hayr m yalnz Allah bilir.
Sabr makamna ulamak kolay deildir,
fakat oraya ulatnda da tadna doyum olmaz
Kalbini krmak isteyenleri meleklere brak,
onlar sen sustuunda konumaya balar.
Bunu hissetmek bile huzurdur...
Bu kitab okuduuna, bizimle birlikte olduuna gre sabr
makamndasm demektir. Ve sabr makamna ulatysan ar
tk dert etme, Allah senin derdine derman oktan vermi
tir. imdi usulca ve sevgiyle beklemek der sana...
Evet, bir kitabmzn daha sonuna geldik. Allah ltfetti
biz de sizin yreklerinize dokunmaya altk. Arac olduk.
Bizimle tanan insanlar arasnda tesadf yoktur, tevafuk
vardr. Bu kitab okumanz da bir tesadf deildi. Bundan
sonra Allahtan gelecek mucizelere yreinizi ap bakma-
nz dilerim. Unutma ki:
Allah bir insana hediye gndermeden nce nne engel koyar
ve arkasna hediyesini brakr. nsanlar bu engele isyan ettikleri
iin hediyelerini gremezler!..
Sizin duanz olmasayd, Rabbim size deer verir miydi?
(Furkan Suresi, 77. ayet)
O halde Allah de tesini brak...
www.facebook.com/groups/ekitaphane HASRET